Leiderschap van Nu & Jezelf zijn

Jezelf zijn-

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n.jpg

Jezelf zijn, het lijkt en klinkt heel normaal en logisch en toch is het vaak niet zo. In het managementleven zien we dit vooral nog heel sterk wisselen. Mensenmensen Human Design is de toekomt en daarvoor zijn kwaliteiten nodig en heb je die niet dan ga je niet mee met de veranderingen en dat is een grote uitdaging. Ook voor onszelf om de anderen met onszelf mee te nemen in dit AVONTUUR van de toekomst.

Je moet jezelf snel kunnen aanpassen en snel zijn dus in de communicatie hoge waarden belichamen en principes nakomen op de langere termijn omdat we alles gaan vervangen met robots en computers, technologie staat niet stil.

Iedereens Journey gaat dus echt hierover en we zijn allemaal met deze Sociale Innovatie bezig  dus voor mij is deze kwaliteit noodzakelijk om haar te bewaken, innovatie en oplossingen aan te reiken met een methode en tools zodat de communicatie kan verhogen in de samenleving en dat kan ik doen, omdat ik in de choas de complexiteit heb leren zien en lezen, hoe je daarin de rode draad kunt zien …dit is mijn expertise nu na meer dan 17 jaar studeren in de Systeem Wetenschappen, in de Theorie waarin Verandermanagement een natuurlijk onderdeel is net als Leiderschap.

 

Ben gestart als Ambassadrice in dit network en nu actief participant met de Consultants zelf en de grondleggers. en zelf ingegroeid als Consultant om specialisme aan te reiken binnen leiderschaps consultancy.

Samenwerkingen opzetten en met andere Systeemwetenschappers de methoden bundelen en deze nieuwe taal verspreiden is een samenwerking die zo gegaan is, als Practitioner in dit avontuur gestapt in 2011; Ben werkzaam op de locatie vanuit Kortgene in Nederland. Het is 46 jaar geleden dat ik werd geboren in London, my first hometown.

In Nederland en paar jaar in Duitsland opgegroeid en diverse ervaringen opgedaan in verschillende leefvelden binnen divese culturen dus, en dat op jonge leeftijd in Amsterdam, Den Haag en in NoordBrabant meerdere jaren, netwerken en groeien, dat zijn soft skills, de Soft Technologies daarover gaat mijn avontuur en daarover gaat iedereens avontuur, over die groei. DIE CULTUURVERSCHILLEN dat is de complexiteit en daar hebben we nu allemaal mee te maken.

Ons eigen leven en onze eigen navigator zijn. ..vanuit de technologie van informatie en communicatie.

De interactieve connectie is het pro actief zijn en die eigenschap is de basis binnen deze nieuwe generatie Leiders. Je begint met het einde voor ogen en je doet de belangrijkste zaken eerst; Eerst zelf begrijpen en dan begrepen worden. Door jezelf open te stellen voor de meningen van anderen ; Communicatie is de belangrijkste vaardigheid in ons leven. Je kunt niet niet communiceren!

Deze passie leren ontdekken en zien wat je van nature doet.

Hoe navigeer je het beste en wat is je diepste roeping en je passie en je talent? Dit moet snel opgepakt worden en heel snel schakelen want anders voel je jezelf niet meer meedoen met de samenleving en lig je eruit, dat ga je voelen in openbare gebouwen en op straat als mensen eruit liggen en geen passie meer voelen dus dit gaat ons allemaal aan!

Communicatie en Technologie van georganiseerde communion en de technologie van Informatie en Communicatie daarover gaat de Systeem Beweging waarin we een ontwerp zien en ontwikkeing van innovatie van systemen.

Jezelf zijn klinkt heel basaal maar toch is het niet altijd zo simpel, dingen eenvoudig maken en simpel houden is een roeping. Ben zelf vanuit die basis  als tolk en facilitator actief in wereldwijde labs. Conferenties waarin ik word ingebeld via Skype en heb mogen oefenen met online virtuele platformen, starten met bloggen, twitter en in diverse groepen en communities met informatie en communicatie onze projecten gaan delen, en dat was in het begin heel erg spannend maar ik heb het gedaan en dat is hoe ik ben thuisgekomen en uiteindelijk naar Wenen ben gegaan om mee te doen aan de experimenteren samen met Alexander Laszlo.

 

 

We zijn daar met Syntony Café gestart, 2 daagse workshop en zo toegang gekregen op 06/06/14, verantwoordelijk voor het colloquium is Alexander Laszlo en het is eervol om met hem samen te werken. De reden dat hij dit is aangegaan is ontstaan door deze Eigen persoonlijke stijl en authenticiteit. Ben hoofd verantwoordelijk voor de marketing van de Internationale online en virtuele netwerken en samenwerkingen –

Het thema wat we overal zien in deze tijd in deze periode is:  Hoe je jezelf kunt zijn en hoe je het beste uit jezelf kunt halen? Persoonlijke groei vraagt om facilitatie, en dat begint met gewaarwording van je sensaties en het hier en nu.

De belangrijkste hersenstructuren en de manier waarop informatie via neuronencircuits wordt gekanaliseerd, ons aanleiding gaven te veronderstellen dat de hersenen zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme voor zelftranscendentie.

Je moet eerst contact maken met je lichaam en geest verbinding om met diepere dimensies te gaan werken.

Expanderen van het idee dat we gescheiden zijn en opgesloten zijn in onze persoonlijke geest, tot een besef van de unieke emanatie die ieder van ons is, als een geindividualiseerde uiting van het Ene Bewustzijn dat in heel zijn volheid tegenwoordig is. Dit proces voltrekt zich op kosmische schaal en dat begint in ons Eigen innerlijk op lokaal nivo te ontplooien.

Hoe herken je deze mensen?

Ze stralen een ervaring en toestand uit, van volheid, vrede, schoonheid, gelukzaligheid, vreugde en mededogen, en dat is in hun innerlijke geactiveerd. Het is in harmonie zijn met de fundamentele ordening van het :   Zijn, je Eigen essentie.

We noemen dit de kinderen van het universum en van hetzelfde gemaakt als de sterren.

Alle boeddha,s en alle intuitieve en voelende wezens zijn niet anders dan dit Ene Bewustzijn, waarbuiten niks kan bestaan.

Je hoeft alleen maar te ontwaken voor dit Bewustzijn, de levenskracht die al het bestaande beweegt en in stand houdt, de evolutionaire impuls in ieder van ons en in heel het Universum. Ik ben bewust van deze inspiratie en dankbaar en voor alles wat goed voelt, daarom met feel good Education bezig en met geweldloze communicatie en lifestyle Modulen voor Leiderschap.

Als kind ook tijd doorgebracht in het onderzoeken van de wereld van religie dus het mystieke pad is altijd onderdeel geweest van mijn Eigen levensstijl en dat is spiritualiteit. Wijsheid die uit je ziel komt en een eenheid voelen, door de 1 God genoemd en door de ander Brahman of de Heilige Geest of the Universele – Het is het inzicht wat beweegt wereldwijd hoe we niet alleen in rationele, tijdgeorienteerde linkerhelft van ons brein bezig kunnen zijn met alleen maar spreken, lopen en lezen en schrijven. Kennis van de manier waarop ons brein werkt stelt ons in staat in te zien hoe we ook zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme voor zelftranscendentie. De manier waarop we dan spreken, schrijven en luisteren is dan een uiting van respect en mededogen voor anderen en onszelf, een pad van leren en delen. De tools van Syntony zijn daarom zo innoverend, de compass en de ladder zorgen voor een malletje, je kunt het overal op toepassen in elke vorm van communiceren en op elk gebied van ontwikkeling in je leven.

We maken gemiddeld 5 groeifasen door, diepgaande veranderingen op specifieke gebieden, dat is interessant ;

Denken heeft te maken met integrerende en holistische netwerken van binnenuit, die we zelf opbouwen, als je leert hoe je jezelf kunt verrijken door andere manieren van denken. Als je alle niveaus van interacties gaat zien dan bespeur je harmonie en mystieke krachten en alles doordringende stroomtoestanden die zich in elke organisatie manifesteren.

Dat is Leiderschap van Nu.

Dat is waarom we dit doen met ons hart, via mededogen en via invoelen, want de ecologische crisis = het grootste probleem in deze wereld. Het is niet de vervuiling en ook niet de afbraak van de ozonlaag maar dat er te weinig mensen zich hebben ontwikkeld tot een postconventionele, wereldcentrische en alomvattende bewustzijnsnivo, waarin je je automatisch op een verantwoordelijke manier met de wereld omgaat.

Door minstens 5 belangrijke innerlijke transformaties door te maken, van egocentrisch naar sociocentrisch naar wereldcentrisch, pas dan, en niet eerder ben je in deze staat tot een diepe en authentieke betrokkenheid – ( Ken Wilber)

Taal is jouw verslag van de wereld, representatie en beschrijving van de wereld, taal schept werelden en in die schepping ligt macht –

Taal, schept, vervormt, draagt, onthult, verbergt, laat toe, onderdrukt, verrijkt en bekoort, taal is het instrument om iemands realiteit te begrijpen. Verdieping in dit instrument is wat er nu gebeurt in de dialogen zelf, de manier waarop we dialogen voeren laat zien hoe wij ons bewust zijn hiervan – Dat is Syntony Conversations-

Taal spreekt, onzichtbaar en zichtbaar, lichaamstaal en tonatie en ruimte om te luisteren en deze aspecten van betekenis hebben is door de  huidige nazaten ingezet om te stabiliseren.

Het is de relatie tussen de woorden die de betekenis stabiliseert. De grootste ontdekking dat elk teken een Holon is, een context binnen contexten binnen contexten van het totale netwerk.

Waarmee je omgaat, daarmee wordt je besmet. Of je laat je jezelf en je systeem voeden.

Wat bedoelen we met geest en lichaam? Je hebt hersentoestanden en neurotransmitters en cognitieve processen en dat is wat wij weten wat lichaam betekent, het is het lichaam, het organisme en limbische stelsel.

De andere betekenis van geest, daarmee bedoelen we dus niet de hersenen maar het hoogste nivo van je innerlijke waar alle gevoelens, verlangens en emoties, impulsen en gevoelsenergie liggen.

Symbolen en emotie en concepten en zelfonderzoek ligt allemaal in je Innerlijke Individuele Ik. Dat is essentieel om dit te begrijpen. Symbolen komen uit je abstracte wereld en de emoties ontstaan als je gevoelens zich gaan opstapelen. Als gevoelens niet de ruimte krijgen die zij nodig hebben ontstaan emoties en als deze ook gaan stollen dan krijg je stemmingen. Een stemming die blijft aanhouden zal een stoornis worden in de vorm in de structuur. En zo zien we de samenleving in haar kwetsbaarheid zichzelf verschuilen achter de technologie van informatie en communicatie – Openheid en directe gesprekken zijn noodzakelijk, we hebben facilitators nodig die deze soft technologies terug implementeren in onze samenleving-

In het gedragsmatige ligt : voeding, complexe hersenschors, limbisch system, ruggenmerg, moleculen en atomen, Ontwikkelingen ga je gewoon door, en je komt er gewoon mee in aanraking, subject en object zijn 2 kanten van hetzelfde-

Door dus elke dag naar buiten te gaan en te wandelen en bewust te ademenen help je mee aan je gedrag en verminder je stress. Meditatie is noodzakelijk omdat je dan die innerljike rust steeds activeert opnieuw en van daaruit je dag start.

De oplossing is post-rationeel om je bewustzijn te leren ontwikkelen.

Wat is de reden hiervoor? Het Lage nivo van het lichaam is begeerte en de omgeving zelf.

Als de geest altijd ergens in de lucht blijft hangen kunnen we niet belichamen wat bewustzijn is.

Dit moet je zelf uitstralen en wegraken uit het reductionistische denken.

Ecosystemen en sociale realiteiten zien en daarmee in wisselwerking staan.

Het wij -bewustzijn is sterk voelbaar in deze tijd nu, relaties onderdeel maken van onze groei.

Meer ethiek en meer integraal denken.

Het sociale veld maakt een grote sociale innovatie door nu. Onze burgerlijke plicht en maatschappelijke systemen zien we veranderen en meer en meer mensen pakken dit op, deze Leiderschap.

Collectieve Wijsheid is de wonderbaarlijke mogelijkheid en dat vraagt om nieuwe Modulen omdat het reductionisme niet meer fascinerend is!

Deze eros beweegt zich in jou en mij, dringt erop aan dat we omvatten, respecteren en ontwikkelen.

De wereldziel laat zich zien i.p.v fragmentaties, dus ons denken is aan het veranderen.

Jezelf waarderen en bedanken voor het gewoon jezelf zijn – Het begrijpen dat : Je bewustzijn  zich meer naar de rechterhersenhelft kan verplaatsen en zo het veld van kwantumbewustzijn kan ontdekken.

Door oefeningen en dingen anders te gaan doen ;

Deze evolutionaire mogelijkheden voor onszelf zijn onbegrensd en zo is dat ook voor de hele menselijke familie.

Dit is de Revolutie waar we doorheen gaan.

Er is een authentieke ( kosmische ) bewustzijnstoestand en die komt tot uiting in het individu, in een volk, herkenbaar als wetenschappelijke kennis van het leven- het leven dat in harmonie met wetten van de natuur wordt geleefd.

Een eenheid in plaats van gescheidenheid en tot het besef van eenheid met alles in plaats van de illusie van afzondering.

De body en de mind, dat zij samenwerken ,dat is normaal voor ons als we klein zijn net als tijdloos zijn, dat is ook normaal. Hoe ouder we worden hoe meer ervaringen we hebben en hoe meer we daarover gaan nadenken. Je moet wel weten wat iemand bedoelt met body en met mind. Net als met geest en lichaam!

Wat er gebeurt als je op een ander punt komt en echte kwaliteit gaat ervaren? Dat is voor mij de omschrijving dat je opent en iets voelt, zo  diep van binnen dat je een diepere kern voelt, je kern, je eigen ruimte en daarin gaat alles vanzelf en dat voelt heel fijn en rustig. Sturing geven vanuit die plek, het is een diepe ervaring en geen piekervaring waar veel naar zoeken maar; een staat die er altijd is, een observerende onzichtbare dimensie.

Het is een soort ervaring die we omschrijven als het universele of het licht, want in het leven zijn we meestal bezig met weerstand, om dingen op te lossen die discomfort geven en als we dingen krijgen die wel comfortabel zijn werken we aan iets wat goed is voor ons.

In de dienstbaarheid van geven komen of zijn, betekent:  in onze kracht staan en openen van een ruimte, om te zijn wie we zijn, we dragen dan geen gevoelens met of in onszelf mee,  die ons onder-drukken. We staan in dienst van de gemeenschap en willen dienstbaar zijn. Dat is waarvoor we hier zijn gekomen, om blij te zijn en dienstbaar te zijn.

Heel veel mensen kennen deze fasen, en het meest belangrijke is dat we het zelf moeten volgen, onze plaats innemen gaat over het volgen waar je je- zelf voelt, dat het fijn is om te zijn. Niet in het verkeer meegaan van het denken maar blijven observeren. De ene ervaring na de andere geeft niet altijd een verdieping en kan verwarring geven. Het is goed dat er dingen gebeuren maar je eigen kern is er altijd en dat is waar het over gaat, jezelf zijn.

Die ontdekking!;  Dit kun je van niemand anders leren dan uit je Eigen ervaringen.

Je natuurlijke staat is een ruimte in jezelf van waaruit je altijd kunt observeren-

Je hebt hier dus  ook de mogelijkheid  om vanuit je Eigen platform te zien wat er gebeurt en soms zie je veel mensen voorbij komen als op een trein, die gaan feesten, en dan gaat het erom dat je blijft waar je bent. Aandacht te blijven geven vanuit de plek waar jij bent. Soms heb je het nodig dat er even een trein voorbij komt met die feestende voorbijgangers om zelf in een actie te komen.

Als je gaat herkennen dat die ruimte er altijd is, van waaruit je kijkt naar de wereld, en vanuit die ruimte  iets kunt ervaren wat er altijd is , dat is iets anders dan wanneer je van alles ervaart wat vanuit je zintuiglijke waarneming komt.

Je voelt wel hoe je geest in beweging is maar je interpreteert niks en je registreert je gevoelens gewoon, ze komen en ze gaan. Je geeft juist wel aandacht aan je lichaam door dit gebied te trainen.

Gewoon leren observeren zorgt dat je heel veel licht en ruimte in jezelf voelt en zo kun je al die gevoelens en al dat denken leren sturen, dat is het navigeren waar we over spreken in Syntony.

Als je niks hoeft aan te gaan en gewoon herinneren dat jij jezelf bent, je bent geen object en jouw ruimte is er altijd, je lichaam is ook zo ontstaan om dat zelf heen. Je gevoelens en je gedachten worden ook zo opgebouwd vanuit jouw aanwezigheid. Je bestaat en je manier van aanwezig zijn is hetzelfde en dat is bewustzijn.

Bewustzijn is je oplettendheid en als jouw bewustzijn de perfecte plaats is om in te staan en als jouw platform dient dan kun je alles om je heen tactisch en strategisch laten groeien.

De gevoelens zijn net als met alles wat er is in de natuur buiten; want er zijn zoveel mensen die verdrietig zijn en huilen en problemen hebben maar ik adviseer om gewoon in die perfecte plaats te zijn die je zelf bent:  De bloem is een bloem en de bomen zijn bomen en mensen zijn mensen maar het gaat om de impact.

De smaak, de energie en de gevoelens die we krijgen. Het is alsof we iets zien in haar totaal. Het zijn geen objecten, alles is er, alle patronen die je erin ziet en alle processen daarom heen om het zo te laten zijn dat een boom een boom is.

Zo gaat het ook om een staat van plezier. Het echt gelukkig zijn en vrolijk zijn is iets wat er van nature is. Ik ben al sinds klein meisje vrolijk en enthousiast en ben vroeg wakker en dat is gewoon zo.

Je hoeft en kunt hier niet voor zoeken buiten jezelf, het is van binnenuit. De diepgaande verandering is deze vibratie van “zijn”. Dat wat er is dat is goed en zuiver. Je hebt rust in je denken als je dit weet en voelt.

Het verschil tussen iemand die dit weet en de ander die dit niet weet?

Mijn denken is ook een periode met mij op hol gegaan en dat gebeurde in de periode tussen mijn tienertijd en 42e omdat we gaan experimenteren en er zoveel invloeden om ons heen zijn. We ervaren zoveel dingen en mensen. Maar het gaat echt om je eigen plaats van binnen die je altijd bent en die je altijd blijft, niet oordelen en er altijd in terug keren. Observeren en dan zie je dat alles van zelf gaat….Ik heb zelf 5 diepgaande fasen doorgelopen in al deze verandering en ben dankbaar om meer ontwikkelingslijnen te kunnen doorlopen, met de juiste mensen om mij heen nu . De meeste mensen doorlopen maar 5 ontwikkelingslijnen in hun hele leven. Mijn uitdaging is helder en ik wil er wel 10 doorlopen.

Gewoon leren delen wat je voelt is checken wat je staat is, dat is registreren, voel je spanningen en voel je stress.. dan is het goed dat te accepteren, voel je teleurstelling, omdat je “jezelf” steeds niet bent. Welke stem is dat? Het is niet belangrijk, het is een part, het is een interpretatie en  is dat dan vaak negatief? weet dan dat het  je innerlijke dialoog  is,en als het je gaat opvallen dat het opkomt…dan ben je met een grote ontdekking bezig. Er zit in ieder van ons een diepe kracht om ons in een bepaalde staat te laten, alsof we alleen maar ons lichaam en denken zijn maar er is een echte diepe kern en die laat zich aan iedereen zien in ons. Die plaats vinden diep in onszelf dat moet je voor jezelf vinden. Dat kan niemand anders doen –

Er is geen verschil tussen mensen, maar wel experimenteel, want de persoon die zichzelf kent heeft geen conflict, geen verwarring en zijn gewoon puur wie ze zijn, het manifeste goddelijke universele.

Dit gaat niet over iets vinden buiten ons, het is er niet. Dit noemen wij de syntony quest, en de syntony dialogen zijn volledig open en vrij en vrolijk. In dienst om samen te werken.

Als we allemaal deze waarheid zouden weten in ons lichaam en niet alleen in ons denken, onze mind, dan zou er geen conflict zijn en dan  zou er wel een diepgaande rust en tevredenheid zijn.

Je geeft dan om de wereld en dan ben je niet gehecht.

Je doet dan gewoon wat je moet doen en er is geen gekletst in jezelf – Dit noemen we de monkey mind.

Wie is dat toch die zo te kletsen tegen ons? Spreekt het tegen ons lichaam? Is het tegen onze pure zelf het pure bewustzijn aan het spreken? Nee, is het tegen onze mind aan het kletsen? Mind is een relatie dus het is geen part, het is geen deel dus het kan ook ons denken niet zijn. Is het onze aanwezigheid? Het moet een mix zijn van de je persoonlijkheid en je aanwezigheid, wat beïnvloedbaar is want je diepe kern is je meta positie die erop kijkt en het observeert.

In spiritualiteit noemen we dit het authentieke zelf, de transformatie van persoon naar aanwezigheid.

We relativeren een heleboel vanuit ons bestaan als mens met een lichaam maar er is meer, we hebben allemaal onze eigen manier van de wereld en onze eigen manier van denken. Als je in de staat komt van echt aanwezig zijn dan ben je een pure expressie en dan zie je alles in haar geheel.

Dus hoe komt het dat we dit niet altijd voelen dat we bestaan en gewoon ons zelf mogen zijn?

Dit komt door al het experimenteren via ons lichaam en dan gaan we geloven dat we ons lichaam zijn. We zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam en we zijn bewustzijn.

Het is alleen maar bewustzijn en dat laten we zien door allerlei rollen die we ook zijn, de moeder, de vrouw van , de vriendin en buurvrouw, het is niet wie we zijn het is wat we allemaal kiezen ook te zijn en daarin een interactie aangaan. Het gaat om verandering en onze eigen identiteit, en daarvoor moet je echt die diepe ruimte weten en voelen, de ruimte die jij zelf bent.

Hoe je denkt is dus bepalend, echte aanwezigheid is niet oordelend, het is er gewoon. Het heeft geen identiteit, ze is gewoon krachtig en dienstbaar. Als je in deze plaats komt waarin je deze aanwezigheid voelt dan kun je jezelf zien als persoon en al je gevoelens, maar dat is niet wie je bent. Het zijn gewoon situaties en omstandigheden. Het komt en gaat weer voorbij. Je wordt harmonie en dat is een grote stap in evolutie, de shift van persoon naar aanwezigheid en dat doe je in syntony ..in harmony in een staat van vrolijkheid.

DIE VROLIJKHEID: dat doen we in 4 domeinen:

Vanuit een hoge bewustzijn ben je meer panoramisch en veel intenser en veel meer in creativiteit. Het is je denken wat op een hoog nivo gaat schakelen.

In het grote plaatje zie je transcendent bewustzijn en dat is de grote uitdaging in de mensheid in deze tijd, wereldwijd is deze verandering bezig.

Je moet het wel eerst ervaren en daarvoor zijn die learning labs opgericht, als je eerst in de aanwezigheid stapt en deze ervaringen hebt voel je de diepgaande vibraties van binnen hoe je verbonden bent met de anderen waarmee je samenbent. Alles is afgestemd en alle creativiteit komt vanuit de groep op het moment dat je samenbent.

Het is zo omdat we in een diepgaande verbinding aanwezig zijn in vrolijkheid met onszelf, persoonlijk en intern, omdat je weet hoe jezelf te centreren, je monkey mind stil te houden en te luisteren met elke cel in je wezen, je oefent je intuitie en dat doe je door je empathie en je compassie, de binnenkant weerspiegelt de buitenkant, er is een bereidheid om meer en meer te ontdekken en je diepste roeping te volgen. Niemand te kwetsen en alleen maar anderen te steunen, te helpen met deze groei. Zichzelf te zijn. Het beste uit zichzelf te halen.

In het tweede domein zijn we met vrolijkheid verbonden met anderen, sociaal en een hoge staat van bewustzijn omdat we deze interpersoonlijke vooruitgang zien als een cadeau en daarom gaan we diepgaande dialogen aan met anderen. We luisteren en werken samen en komen samen en leren met en van elkaar om diepgaand betrokken te zijn en te blijven. Deze actie is de consideratie en openheid en plezier die we ervaren en dat is de collectieve wijsheid.

Alles is prachtig en alles is en als we te streng zijn gehecht aan onze persoonlijkheid dan is er geen bewustzijn hiervan …dus dan is er discussie en strijd en concurrentie.

In onze syntony conversaties zijn geen debatten en er is geen discussie, we werken samen en we steunen elkaar.

In het derde domein gaat het om de vrolijkheid die we voelen in onze verbinding met de natuur, ecosystemisch en transpersoonlijke duurzaamheid– het is een trend nu maar het is een onderdeel van onze manier van leven als nieuwe leiders en innovatieve denkers in onze systemen.

Laat soms gewoon alles los en ga gewoon naar buiten en voel het gewoon wat er altijd is, communing en luisteren naar de boodschappen van alles zoals de waterval of dieren en de galaxie en onze onafhankelijkheid en onze eigen vrije wil, je voelt haar als je in de natuur buiten bent.

In het vierde domein is het belangrijk dat je de vrolijkheid voelt en hebt in de flow van gewoon zijn wie je bent en wie je wilt worden, deze oefeningen die we doen gaan over het leren lezen van verandering. De evolutionaire en integrale voortuitgang waarmee we allemaal te maken krijgen als je die keus maakt om daarmee bezig te zijn. Het leren improviseren en je eigen manier van leven gaan leven, dus echt gaan dansen en zingen van je eigen weg en je eigen film maken, elke dag is jouw miniatuur van hoe jij je leven wenst, dus weten wat jou blij maakt is jouw creatie en daarmee bezig zijn en bezig blijven geeft betrokkenheid in jouw leven en dat blijft vooruitgaan. Het gaat om je eigen betrokkenheid en hoe je de juiste mensen hiervoor gaat vinden om dit te blijven stimuleren.

Dit frame van Syntony is een nieuw frame om sturing te leren geven in je eigen acties en betrokkenheid in de wereld.

Super coherentie ontstaat als je dit doet, als je de vier domeinen blijft herhalen en oefenen krijg je een diepgaande verandering. Het innovatieve in jezelf blijven promoten dat is waar dit over gaat, en dat is waarom navigeren op deze manier zo fijn is, het is een diepgaande ervaringen die je alleen maar kunt voelen.

Je kunt dit niet bedenken het is een flow, een flow die je voelt en dat is lastig in een wereld die vooral draait om feiten en logica en alles vanuit het denken. Ons hart is het nieuwe leiderschap en dat is wat we cultiveren, via leer platformen.

Syntony International is daarvoor opgezet, je kunt hier relevante en betekenisvolle informatie ontvangen en de updates van de laatste conferenties wereldwijd –

We hebben Syntony Conversations opgericht als Project om met anderen te leren netwerken en in contact te zijn vanuit dit gewaarzijn en dit bewustzijn. De verandering en de wens om ook diepgaand in contact te zijn met zichzelf, dat is wat je deelt met anderen –

Er is een vooruitstrevende cosmovisie aangekomen en dat is baanbrekend en grens overschrijdend en daarom zijn diverse platformen nodig om te kunnen reflecteren. We hebben wereldwijde studenten nodig die op deze manier in onze generatie geconfronteerd worden met deze manier van aanwezig zijn en zo sturing gaan geven overal waar het nodig is.

Als voertuig is Syntony International opgericht om de Nieuwe Paradigma in Educatie te gaan uitdragen.  Deze informatie en kennis komt uit The Laszlo NPLC – Diverse workshops zijn aan het onderzoeken hoe te helpen promoten in de transcommunities en in salutogenesis. Via Syntony Cafee is dit opgericht 06/06/14. Onderzoek is gedaan in vooruitstrevende systemen van visie naar realiteit, deze synergetische relaties tussen de Evolutionaire Lerende Labs en de Wereld Evolutionaire Lerende Tribe heeft een forum neergezet wereldwijd om deze ontdekkingen en de glocal iniatieven in systemische duurzaamheid te verbinden. Glocal = wereldwijd en lokaal. De dingen die getest zijn worden geregistreerd.

Onze identiteit is een holografische fractical en het is een samenwerking zonder privileges.

In de Leidership Training van Syntony Conversation nemen we je mee in een stukje terminologie en de taal die nodig is om met Systeem Wetenschappers te gaan werken en ook zo te gaan vertalen wat je zelf doet in jouw leiderschap.

Een nieuwe samenleving ontwerpen vraagt om een hoge kwaliteit van leven en een duurzame relatie met je natuurlijke leefomgeving en dat moet ook voeding geven –

De studie van Systeemwetenschappen is een lange studie en dit is niet mogelijk te studeren in Nederland dus ik ben 17 jaar geleden gestart om zelf die route te vinden. Gestart met de methoden die wel te vinden waren in Belgie, de Systeem Denkers die er een opleiding van maakten en Gregory Bateson

Gregory Bateson (Grantchester, 9 mei 1904 – San Francisco, 4 juli 1980) Gregory Bateson was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst en visueel antropoloog.

Zijn bekendste werk is het boek Steps to an Ecology of Mind uit 1972. Daarnaast schreef hij Mind and Nature (1979). Angels Fear werd postuum gepubliceerd in 1987.

Het model van de (neuro) logische niveaus werd bedacht door Gregory Bateson. Het werd later verder uitgewerkt en binnen NLP geïntroduceerd door NLP expert Robert Dilts. De logische niveaus zijn bruikbaar bij het analyseren van relaties en situaties. Daarnaast kan het helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen en andermans model van de wereld. Het bevestigt onder andere de ervaringen van veel mensen dat ongewenst gedrag niet verdwijnt, ook al verandert de persoon diens omgeving. Hetzelfde patroon wordt na verloop van tijd weer zichtbaar.

Iedereen leeft tegelijkertijd op 6 niveaus (bewust en onbewust). Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Lagere niveaus kunnen hogere beïnvloeden, hogere beïnvloeden sowieso de lagere, zowel bekrachtigend als beperkend. Hoe hoger het niveau waarop je verandering aanbrengt, hoe krachtiger en duurzamer het effect zal zijn. Wanneer de logische niveaus met elkaar in overeenstemming zijn, krijg je congruent gedrag.

Voor mij is dit avontuur zo gestart via de NLP Opleiding in 1999 en dat heeft een hoop geld en tijd gekost en investeringen, een vierjarige opleiding en dat gaat allemaal om onze ‘MIND”. Voor een gezonde ego ontwikkeling. Cognitieve Ontwikkelingen die nodig zijn –

Deze evolutie die nu gaande is gaat over ons hart. Het gaat over het wij bewustzijn-

De diepgaande transformatie van de sociale systemen die een houding en attitude belichamen van een Leider van deze tijd, dat is reasoning together en dat is de enige manier waarop we deze samenleving kunnen veranderen. Conversing together en searching together. Het is dat stukje “ ik” wat we leren omzetten in een “wij” beweging. Er moet wel eerst een Ik – zijn die sturing geeft !

De Syntony Conversations mogen niet langer een exclusief gesprek en actie zijn in conferenties en colleges, het zou een normaal gegeven moeten zijn in alle universiteiten en in alle organisaties, gezinnen en in de samenleving –

Alexander Laszlo heeft deze methode en deze beweging die de Systeem Wetenschappen maakt nu ,vanuit het ene systeem naar het andere systeem geactiveerd als Consultant en samen zijn we dit project gestart  via Syntony International om te gaan uitdragen en aanbieden.

We worden allemaal meer authentiek en meer samenwerkende systemen en deze staat is een staat van “Being”. Het gebeurt gewoon en dat is de meer comfortabele staat waarin we in andere manieren in een andere ruimte gaan werken en studeren met elkaar.

Gewoon onszelf zijn en confortabel zijn en jezelf veilig voelen is nog geen normale staat in onze samenleving en daarvoor moeten we onszelf inzetten. We hebben een nieuw wereldbeeld nodig waarin deze waarden wel duidelijk zijn en dit komt uit de Gedragswetenschap en Systeem Wetenschappen. We hebben deze perceptie nodig in onze samenleving.

We moeten meer zijn wie ze zijn in plaats van iets proberen te omschrijven.

Onze programma,s en modulen gaan over deze multifaceted reflection, waar we nu staan en waar we nu naartoe gaan als samenleving. De sleutel van dit bewustzijn ligt in het realiseren van wie je bent, het gaat over het afstemmen van jezelf.

Paul Liekens zei dit al jaren geleden , ken je zelf en je kent de wetten van het universum – Mens ken jezelf-

Ik werd persoonlijk door Paul opgeleidt en begeleidt en zo is het ook gegaan daarna via Ervin Laszlo met zijn field theorie  en nu met Alexander Laszlo. Ik heb met Kathia Laszlo in een Module mogen meedoen via Saybrook University – Evolutionary Leadership for Sustainability –

Onze mentale modellen en onze overtuigingen houden ons tegen of laten ons vooruitgaan in onze groei en een open frame  werkt als een universele compass, en die compass hebben we nodig in onze conversaties.

Elke beweging die we maken begint vanuit ons zelf ons hart, en dat is de beweging die moet blijven stromen en altijd in tact mag blijven.

We verschuiven langzaam van individueel naar collectieve wijsheid en dat zijn die sociale normen die we nu zien verschuiven, we zien de onzichtbare veranderingen ook meer helder via onze Syntony Sense, het is je gewaarzijn waarmee je dit kunt voelen en ervaren. Het geeft diepgaand vertrouwen en zo worden de netwerken ook opgebouwd. Het zijn netwerken die via de vrienden van vrienden die ethisch zijn en vanuit hun hart leven & samenwerken en samen studeren en samen blijven evolueren nu op dit moment en zij zijn de nieuwe netwerken aan het neerzetten.

Het gaat niet over het mystieke en over jezelf bijzonder of speciaal voelen het gaat om diepgaande veranderingen wereldwijd. Sociaal Innovatief zijn en die verandering zijn gaat over het  blijven veranderen en willen faciliteren en hosten in de leer labs die allerlei acties aangaan met elkaar nu. Je moeten durven om jezelf expressie te geven en in andere talen durven spreken en durven omgaan met de complexiteit.

11870736_10205973830799372_9006002553984610466_n

Hoe ga je bewustzijn expanderen? Dat doe je door dit te doen , deze vorm van leiderschap te gaan doen, het gewoon te gaan ervaren en jezelf open te stellen hiervoor, open zijn en empathie geven –

De syntony conversaties hebben een ladder en die geeft structuur daarom bieden we de modulen aan om dit te leren en te oefenen.

We hebben een compas en een ladder, de ladder is gestructureerd in 5 frame issues om in een gezonde basis te blijven en zo betrokken te zijn met elkaar.

De leer objectives zijn de fundamentele begrippen van de wereld en de contributie die je kunt kiezen om bij te dragen aan het welzijn van de wereld. De concepten, principes en wereldbeelden die we nu zien bewegen in de wetenschap zijn aan het veranderen en daarvoor bieden we een internationaal platform aan waar je in verbinding kunt zijn met alle systeemwetenschappers en systeem denkers en de practitioners. Om de tools te testen en te kunnen onderzoeken met anderen- https://www.facebook.com/groups/526856390684866/?pnref=story Op Facebook is dit de link –

Door trauma in je leven of gebeurtenissen kun je behoorlijk om je as gaan draaien en dan is het lastig om in je eigen kern terug te komen maar als je het eenmaal doet zie je hoe dit al eeuwen lang de issues zijn in de mensheid dat is onze “quest”.

De journey van het verleden naar het begripen van onze origins.

Een overview van onze evolutionaire journey.

Een westerse visie op ons wereldbeeld en de wetenschappelijke paradigma,s.

Dankbaarheid vanuit de perspectieven van complexiteit in de systemen en levende systemen die deze theorie inzetten –

Het ontdekken van evolutionaire patronen in geestelijke en biologische systemen.

Het creatieve universum de matrix.

De implicaties van relativiteit, quantum fysica en de Field Theory voor ons begrip van realiteit.

Begrijpen van de evolutionaire principes van het leven.

Begrijpen van de evolutie van ons brein, cognitie, bewustzijn.

Ontdekken van de evolutionaire patronen in sociale en culturele systemen.

Identiteit en cultuur als vooruitstrevend phenomeen gemedieerd bij taal en onze woorden en onze manier van articuleren.

Community bewustzijn vanuit tribal naar wereldwijd community

Mensen als co creators en hun actieve participatie in dit evolutionaire proces richting een holistisch paradigma.

Ons Platform is een humanistische organisatie en we zijn toegewijd om meer agenten van verandering te gaan informeren en meer bewustzijn aan te reiken met hen samen en een frisse stem en up to date thinking aan te reiken. Een wereldwijde community is verbonden en ze komt meer en meer samen via instituties en Leiderschaps Centra die met elkaar verbinden en samenwerken.

Er zijn gevoelens en er is verdriet maar je bent er niet mee geïdentificeerd, het is niet moeilijk om zo te leven maar het is ook niet makkelijk. We zijn het zelf, maar onze fascinatie voor “iets anders” zorgt dat we steeds alles missen wat al aanwezig is in de kern. Diepgaand betrokken zijn in de wereld betekent herkennen wat de waarheid is en het zien, de essentie zien.

Het licht zit al in je hart, hoe leg je dit nu uit? Zonder dat de mensen om je heen je “zweverig” vinden? Ze vinden van alles en hoe ga je daarmee om als je gaat veranderen?

Dit zijn allemaal onderwerpen waar ik “zelf” doorheen ben gegaan en dat is zo gestart toen ik 29 jaar jong was. Als kind dacht ik er al over na en zie nu dat ik  dit zocht, de betekenis, voor mij is dat de bloei van mijn leven en dat is het voor heel veel vrouwen van mijn leeftijd. Maar ook zo voor heel veel mannen en veel jongeren, we hebben allemaal deze vragen en deze ontdekkingen. Liefs Sarah

Advertisements

Hello Kortgene, hello new community and hello to everyone, a little introduction of my work and my Being – who I am, what is happening behind the scenes in technology?

531857_391415660942599_1430042421_n
Wie is Sarah? Kijk naar de banen die verdwijnen op termijn, de komende 20 jaar, wat is er dan nodig? Technologie is bijzonder en er komen nieuwe beroepen en nieuwe functies en er zal nog minder eerlijk verdeeld worden dus mensen die nu geen werk hebben zullen het gevoel krijgen dat ze niet meer bij de samenleving horen, dat is gevaarlijk. 
We kunnen deze tegenstellingen niet gaan vergroten in gedrag en criminaliteit en openbare gebouwen, dat ga je voelen in de exit van grote groepen mensen.
Wat is nodig?
Wat is Systems Thinking and waarom Systems Perspective en Science and Arts? Hoe ben ik hiertussen gekomen in deze wereld van SysteemWetenschappers  en hoe kan ik zo actief zijn vanuit het Laszlo Centre? Wat is mijn functie en mijn werk en het Curriculum dat ik mag aanreiken wereldwijd? Eerst een kleine introductie:
Sarah is  mijn naam  en heb 2 kinderen , 2 jongens, Arvin en Senn. Een studerende opgroeiende Systeem Denker & Psychology Student en  jongste is een bijna 8 jarige systeem denker, sterke eigen visie en helpt Sarah met de input om alles naar eenvoud te vertalen. Het beroep van de toekomst? de cellen van mensen afstemmen op mensenwerk en hoge kwaliteit leveren binnen communicatie en conversaties en samenwerking. 
De jongens krijgen een humanistische vorming al sinds de geboorte.
Ze is geïnteresseerd in het begrijpen en ontwerpen van diverse omgevingen en pedagogische benaderingen die mensen helpen in het  leren hoe te denken.
Ze begon met de studie communicatie & NLP in 1999 en na vier jaar van de integratie van de integrale theorie is ze begonnen om te oefenen met deze concepten en modellen maar mapping  & Modelingdat is niet genoeg meer.
We zijn in een grote verandering in deze tijd en misschien zelf wel geschiedenis aan het schrijven in deze veranderingen in de sociale omgeving. Om deze reden is  begonnen om weer verder te studeren in de SysteemTheorie16 jaar lang elke dag, alle boeken en alle publicaties van Dr. Ervin Laszlo; deze FieldTheory, de nieuwe Arts en de vrije geest… het gaf haar nieuwe antwoorden en de diepgaande inzichten  en nu de intense betrokkenheid in deze opkomst.
Dus,  #SystemsThinking in Sociale Verandering gaat over diverse opvolgende systemen waarin we nu leren om niet alleen ons denken te delen maar we gaan nog een stap verder, we gaan nu in deze leer- ervaringen zelf ,tijdens het leren en werken met elkaar, over tot het : delen van gevoelens als normaal onderdeel in onze manier van “zijn” –  Het mag nu ook gaan over de gevoelens en niet meer alleen om de denkprocessen, er is een enorme verschuiving in #SystemsFeelings zien we hoe we vanzelf in de nieuwe #SystemsBEING  terechtkomen door middel van :Evolutionair Leiderschap in Duurzaamheid: een geweldige manier van leren mogen ervaren met professionals van de hele wereld 34 andere Wetenschappers en Trainers allemaal actief met elkaar in dit experiment van het nieuwe leren aan de slag gegaan, ze kwamen allemaal uit een ander land en deelden hun perspectief met ons vanuit kwetsbaarheid, alleen positieve feedback kwam terug 3 maanden lang en dat doet iets met je van binnen;  via Saybrook University! Sarah heeft Deze Module succusvol gevolgd en geantipiceerd met een live video en is daarom nu verantwoordelijk voor dit materiaal en deze publicaties die zij mag aanreiken nu wereldwijd.
De betekenis vinden van nieuwe communities en module volgen is meer dan alleen maar iets nieuws leren, je opent jezelf en je leert nieuwe mensen ontmoeten waarmee je dezelfde waarden gaat delen, en zo kom je in complete nieuwe netwerken terecht na 3 maanden intensief met elkaar werken. Zomaar online iets volgen en allemaal vreemde mensen ontmoeten was voor Sarah geen optie, zij koos voor bekende mensen en bekendheid met hun werk en ook echt contact,  gevolgd met een training en experiment in Wenen  – de Module werd respectvol en liefdevol vooral begeleidt  door Hosting en Facilitating van Professor Kathia Laszlo zelf.  
Het was Project X: het leren hoe  gemeenschappen zijn opgebouwd en hoe je dit kunt activeren waardoor Sarah nu betrokken is op Internationaal gebied en wereldwijd de laatste updates ontvangt, en samen werkt met deze Denkers en Filosofen van deze tijd;  hierdoor in grote nieuwe networkspaces terechtgekomen en de weg daarin duidelijk gehouden, weten met wie we en niet te resoneren,  om met anderen te blijven communiceren vanuit tactische dialogen en strategische dialogen in acties als Leiders, Change Agents, daarvoor is dit bedoeld en opgezet, om  te delen en diepte te leren en niet alleen verbreding, Deze verdieping geeft openheid en hoe meer vrienden je maakt hoe beter je erin leert te functioneren en dat is precies wat creativiteit activeert  #creative-ze begon met de Module in 2012 die werd aangeboden door de GBU een geweldig software Editie die door Systeem Wetenschappers in elkaar gezet was, en zij neemt deze nu over ,waar de GBU was gebleven. Alle scholen en alle studenten krijgen deze aangereikt maar ook vertaling voor de kinderen op basal nivo want de slides zijn zoveel leuker dan de geschiedenis boeken!
Sarah zal ook een leiderschapsmodule toegankelijk maken voor stakeholders en voor iedereen met deze interesse in het nieuwe leren en het nieuwe werken.
Zij is nu het aanbieden binnen de groepen van  Evolutionairy Leadership for Sustainability, haar werk is voorgedragen op de Universiteit in Pakistan door een aantal Studenten als Engineers die meer wilden weten over de skills van ethisch leiderschap; zij nam een korte video op en stelde deze informatie beschikbaar, stelde haar ervaring beschikbaar en de logica in haar korte dialog, deze 3 elementen zijn bepalend in een effectief dialog. Dit is nodig in onze samenleving: voor duurzaamheid: om anderen te helpen hoe te ervaren hoe te leren vertrouwen, om te kunnen samenwerken, er is eerst meer kennis en begrip nodig om te leren begrijpen wat vertrouwen als verschil uitmaakt en bepaalt in een contact. Deze diepte– heeft ze zelf eerst ervaren en zij is deze gaan experimenteren in grote groepen, Sarah  is het  nu aan het aanbieden , alle publicaties, materialen & onderzoek
Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van denken en begrijpen, leren in en door middel van de Kunsten, en leren in “het leren” en daarin de gemeenschappen opbouwen en aanleren hoe dit zelf op te bouwen, en dit is voor iedereen mogelijk.

Branding through voice – oefeningen met kinderen en voor iedereen die meer wil kunnen sturen met zijn stem

IMG_3388
 Jezelf kennen begint met zelfkennis van je Eigen geluid, letterlijk, hoe je van binnen resoneert met je emoties en je gevoelens en hoeveel “ruimte” je hieraan geeft , ook weer letterlijk.
Ken je dat?
Bij de ene persoon voel je inspiratie en op je gemak en bij de ander voelt het saai en oninteressant…..het is gewoon zo toch? niet iedereen is boeiend…..
Ben gaan experimenteren hierin…..sinds 2001….bewust gaan reflecteren en oefenen, trainen, het is nu normaal onderdeel van mijn bestaan…..dit is vandaag een stukje stemtraining voor jou:
Als je meer wilt oefenen ben je welkom dan laten we een groep op maat ontstaan omdat het echt humor is om dit te doen maar ik waarschuw alvast, er is wel lef voor nodig om echt diep in jezelf te laten kijken en dan te gaan spreken, echt jouw geluid eruit te laten komen, dat verschil hoor je intens, als iemand zichzelf verstopt of niet is dan hoor je dat via de stem als eerste. Het is een gevoel wat binnenin leeft en vrij moet zijn om te expressief vrij te kunnen spreken en vrijuit te kunnen “zijn”. Er kunnen veel emoties en gevoelens vrijkomen waarvan je niet wist dat het zo diep in jou zat…maar beloof je dat de groep veilig genoeg zal worden samengesteld..om te gaan experimenteren hiermee ~
De 4 belangrijkste elementen van je stem gaan we aanpakken:
“In 2001 hebben we voor het eerst de stemtrainingen gevolgd en daarna blijven ontwikkelen, omdat het meer is dan alleen leren presenteren, het is bewustwording en andersom ook een manier om meer en meer in je lichaam aanwezig te blijven.
Je kunt je stem trainen elke dag en je meer en meer bewust zijn en blijven hoe je “uitdrukt” wat in jou leeft… je lichaam is dan je klankkast en je gebruikt je aanwezigheid om echt te zijn, authentiek en congruent.”
Jezelf zijn-
Het geluid van je stem maakt een sterke indruk.
Hier zijn de belangrijkste elementen om in gedachten te houden:
Je stem heeft de macht om  volledig  te veranderen wat anderen van je denken. Dit is dus controle die wel belangrijk is in het aangaan van dialogen en in het faciliteren.

Terwijl spreken natuurlijk van zingen verschilt, het geluid van je stem blijft wel  altijd een belangrijk onderdeel van het effectieve spreken en kan een aanzienlijke invloed hebben op hoe anderen je bekijken. Door te concentreren op vier belangrijke elementen, kun je jouw stem  helpen opbouwen  als jouw persoonlijke merk. Daar gaan we mee aan de slag, een branding maken van jou, je Eigen Leider zijn en dat uitstralen!

1. resonantie
Resonantie is gedefinieerd als “de kwaliteit in een geluid van diepe, volledige en weerkaatsing.”
Galm is belangrijk om je stem heen , omdat dit de wortel is , je stem  is een reeks van vocal-snoer trillingen .
Hoe je stem klinkt ,hangt af  van een aantal factoren, maar  de plek waar je jouw  stem gaat resoneren is een van de belangrijkste acties in aandacht.
Bewustwording hiervan is het begin, dat je lichaam een klankkast is.  Als je jouw stem in jouw keel gaat resoneren, zal jouw geluid gedempt, ernstig klinken— denk aan dit als de bas.
Als je nu je stem in de neus gaat laten resoneren, je “nasally” dan ga je op weg naar de hoge klanken van resonantie. Octo van Sponsbob spreekt door zijn neus en Sponsbob heeft een herkenbare hoge stem – Mijn kleine zoon Senn spelt  graag woorden en speelt in zijn spelling van letters met woorden en ook met de klanken , hij doet dit van nature zonder dat hij weet dat dit een bewuste manier is om te trainen, dus samen met mij doet hij deze rolletjes omdat het grappig is en hij zo leert hoe hij ” zichzelf” nog intenser kan uitdrukken via zijn lichaam. 
Het geeft lol en bewustwording.  In het ideale geval resoneren jij en je geluid voornamelijk in de mond, balancing bass en treble. Net als je jouw correcte systeem kunt aanpassen,  een beetje bass of een beetje treble  toevoegen en aanpassen , zet je stem afgestemd op basis van waar je jouw geluid aan wilt resoneren…dus aanpassen.
“Adapting into the environment “gaat hierover, je bent je bewust hoe je met je stem een emotie aangeeft of een situatie wilt laten voelen, doordat je via jouw lichaam ,jouw klankkast  laat horen en zien en dat is iets wat om moed en lef vraagt!  Dus hoeveel ruimte mag je innemen van jezelf? Ken jij jezelf? Ken jij al je zelven die je bent?
Al die rollen en delen die jou een compleet mens maken nu op dit moment? Je Eigen beliefssystem kennen begint met jouw Eigen denken en de ruimte die jij besluit te gaan geven aan dit avontuur – het leven!
Een simple oefening en  manier om te horen en voelen hoe je jouw geluid kunt resoneren in je mond ..:  Maak een “mmm” geluid. Je moet je lippen laten tintelen zodat je de tintelingen voelt. Wanneer je de tinteling voelt, “mijn” of “mij “ zeggen en  dit ook “denken ”  waarom moet je hierbij ook nadenken? Dit is nodig om te ontdekken waar je centeredheid ligt — je ideale punt zo ontdekken en herkennen. ….bewust worden waar zich dit afspeelt in jouw lichaam…en dit vastleggen. ..ankeren in jezelf. Als je dit ankert kun je dit oproepen als je echt indruk wilt maken via spreken of jezelf wilt uitdrukken en je wilt dat anderen ook echt luisteren, dat jouw boodschap ook echt binnenkomt.
2. versoepeling
Zoals je kunt verwachten is het ” “te gespannen  zijn” een aandachtspunt in deze training, want het heeft een grote  invloed  , en dat hoor je direct en heeft een aanzienlijke invloed op het geluid van je stem. Wanneer je gespannen bent, wordt je keel strak. Wanneer je keel strak wordt, gaan je stembanden  strak staan en trillen in verschillende kwaliteit — alsof je tijdens een push-up hard tegen iemand iets  zegt en je spieren worden gespannen. Je stem wordt dun als een rode draad in plaats van rijk als een lint. Je geluid zal gebonden aanhoren en je Toon plat in plaats van rond!
Een van t meest voorkomend advies  wat je krijgt je van conservatieve professionals zal zijn dat je moet leren en focussen “ om je te ontspannen ,  en zij adviseren en helpen je om te vertellen dat het helpt  om een grote adem te hebben voordat je spreekt. ..dat is wat zij zeggen.”
In het nieuwe leren en denken, in de nieuwe method is dit achterhaald!
 Als je ontspannen wit zijn in  je stem , moet je dit advies negeren.
 Wat gebeurt er wanneer je een grote adem  neemt?
Je houd je adem dan in.
Wat gebeurt er als je je adem inhoudt? 
Je stem gaat strak klinken.
Dus vergeet dit advies’ over het innemen van een grote adem — Neem een slokje.
Denk aan het uitwisselen van 10% – 15% van je zuurstof, niet leeg maar naar  meer innemen van bewuste zuurstof en je jouw adem zelf gaat volgen en niet richten op de anderen maar puur vanuit jij bent en hoe het voelt voor jou….meer volledig zijn en blijven dus en niks forceren.
3. ritme
Goed ritme is een essentieel onderdeel van een geweldige stem.
Simpel gezegd, wil je glad geluid , niet schokkerig.
Een van de beste manieren om geluid glad te krijgen is door uitbreiding van je klinkers en je woorden door ze samen  te laten glijden. Bijvoorbeeld, als je zegt “bus stop”, moet het klinkt meer als “halte.” Sliding van geluiden en woorden samen is meer een lust voor het oor dan een schokkerig, staccato geluid patroon —
Ritme is een van de grootste problemen van mijn ervaringen met mensen en vrienden die Engels ook als tweede taal spreken. De gezonde patronen van het Engels zijn heel anders dan de gezonde patronen van Chinees, bijvoorbeeld. Chinees is een toontaal, elk geluid moet daarom worden scherp en verbroken. Als ik werk met buitenlandse mensen en dat is vooral online via Skype en google hangout, besteed ik veel tijd met hen aan het gladstrijken en verbinden van hun klinkers, dat is waaraan we werken. Door gladstrijken van en aansluiten van geluiden, worden mijn studenten waargenomen als duidelijker, spreken met meer aanwezigheid. Het zijn veel Engineers die mij hiervoor om hulp vragen en heb een pilot gedaan op de Universiteit in Pakistan via een video die ik eerst heb aangereikt, een geweldig project is daarmee opgestart.
Ontwikkelen van ritme, je arm over je lichaam op een soepele manier verplaatsen als je gaat spreken. Richten op het aansluiten van je spreken met de stroom  mee net als in  het verkeer. Merk op hoe je klinkers natuurlijk uitbreiden. Merk het geluid op van het volle, rijke dat jij kunt maken als je je op “ verbinding maken” kunt concentreren.
4. pacing
Pacing is cruciaal voor diepte en dimensie toevoegen aan je stem. Je moet spreken in  korte zinnen — niet lange, complexe zinnen. Wanneer je in lange, complexe zinnen spreekt, ben je geneigd teveel in 1 facet te proppen meer woorden in één adem. Het is als geen reclame voor het verkopen van  nog meer kleding en teveel in een koffer  stoppen, dat is het voorbeeld van mensen die teveel opzuigen van  lucht in plaats van ruimte te geven via jouw stem en jouw dimensies die jij laat voelen  via jouw spreken, en dat is wat zij zullen  horen en zien…..op onbewust nivo eerst maar dat geeft niks…..  
 Wanneer je jouw geluiden comprimeert, bent je meer  dan woorden die inpassen in een adem en zuigen niet de energie uit de Toon en kleur van je stem.
Dus onthoud, tempo bepaal jezelf.
Spreken in  korte zinnen ondersteund door kleine adem.
Door je te concentreren op resonantie, ontspanning, ritme en ijsberen, zul je zittend zelf ook nog deze “kundigheid “ blijven ontwikkelen ..het is spleen van de stem, en precies dat wat jij wilt spiegelen als jouw persoonlijke merk.
Terwijl je geen handtekening bent zoals het gaat bij  iconen, maak je wel een rijk geluid dat zal bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele succes. Mensen onthouden je makkelijker.
De beste verhalen In leiderschap krijgen elke dag? Begin bij jezelf met de juiste woorden en de juiste ritmes …oefenen en opnemen….
Dit zijn de #SyntonyConversations, we zijn ons hiervan bewust en passen dit toe in onze interacties, daarom zijn de leer communities zo belangrijk om samen te blijven komen en te blijven resoneren op deze manier om van en met elkaar te blijven oefenen, en het is heel erg leuk!
Humor en openheid worden steeds intenser op deze tactische dialogen ipv praten om te praten….wat de meeste mensen nog steeds doen in onze samenleving omdat ze denken of geleerd hebben in hun beliefssystem dat het niet hoort om over gevoelens te praten en zeker niet persoonlijk en zeker geen emoties te laten zien laat staan deze te delen.
Ik ga dit jaar vanaf September trainingen aanreiken op maat.
Je kunt mij vinden op facebook en LinkedIn en via twitter, SarahSynergie en via de webpagina
Liefs,
Sarah arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638zet die Syntony Sense maar op “aan”….

 

Systemic Change Self – Leadership

How to Develop Your Self-Leadership Skills for Systemic Change?

Posted on 19 October 2017 by Sarah Verwei|

6 min read

We’re living in fast-changing times. In the light of today’s rapidly increasing ecological crises, social issues, economic tensions, and technological developments, there is an increasing pressure on human civilization to profoundly change its collective course.

Because these challenges are systemic, complex, widespread, and interconnected, we need people leading change everywhere on the globe, in any place within society, and in whatever layer of an organization.

“Humanity is coalescing. It is reconstituting the world, and the action is taking place in schoolrooms, farms, jungles, villages, campuses, companies, refugee camps, deserts, fisheries, and slums” as Paul Hawken wrote in his inspiring commencement speech “You are Brilliant, and the Earth is Hiring” (2009).

I feel he couldn’t be more right.

 

Having worked at the intersection of organizational change for sustainability, group dynamics and human development for close to 10 years, I’ve come to understand that in order to solve today’s complex problems, we need dramatically new ways of seeing, thinking, communicating, feeling, acting, ánd being. In response, there is a new kind of leadership emerging.

What Kind of New Leadership?

No matter whether we consider ourselves “just” a participant of the process, or “officially” responsible to ignite and guide change process with others, we are all a fundamental part of the whole. Either way, each one of us is co-responsible for the constant co-creation of reality. And each of us has the power to change the world, no matter how much. 

However, to change is never easy. The challenges of our times ask for a type of leadership that transcends beyond just knowledge, tools, and technical skills. Of course, these are important, but to catalyze sustainable change on a systemic level you also need the leadership skills that enable you to adapt to fast-changing circumstances, support healthy relationship, engage people in collaborative participation, handle emergence, and support complex decision-making.

More than ever before, leaders need to make it easy for others to trust in their own personal leadership capacities, unleash collective intelligence, spark innovation, and embrace continuous personal as well as organizational learning towards systemic sustainability and regeneration.

Of course, as a leader it might be true that your goal is to influence and change other people, the organization you work in, your family,  the community you live in, or even shift the whole of human society, but whatever way you look at it: every act of leadership starts with the self.

Why does Everything Start with Self-Leadership?

The leadership choice you have every day is “how” you contribute to the change that is continually unfolding around you, and inside of you. After all, your self is the only system that you can really directly influence.

In my experience, when working together with diverse others, and especially when relationships and group dynamics get intense and challenging, leadership is in the first place a movement that comes from the inside out.

It’s your own awareness and clear-headedness that determines how clearly you perceive reality and the opportunities that it offers. It’s your ability to authentically communicate and stay emphatic that helps you to connect with others, navigate conflict, and support healthy relationships. And it’s your own grounding and presence that allows you to stay balanced, confident, and ready to take action whatever the challenges you’re facing.

To make a systemic change in the world around you, you must learn to transform the worlds within yourself. And that’s what systemic self-leadership skills will help you do.

What is Systemic Self-Leadership?

For me, systemic self-leadership is about acknowledging that I change the world by being a part of it, not by standing outside the field and shouting from the sideline. It means seeing myself as an integral part of an interconnected network consisting of people as well everything else, feeling that life’s creative energies are flowing through me, and acting in alignment with a commitment to the larger whole.

“We are here to awaken from our illusion of separateness.”

— Thich Nhat Hanh

As such, I believe having an integral, holistic, and embodied approach to develop the authentic personal leadership capacities within oneself is the foundation for fostering strong relationships and leading transformative processes towards results that are not only sustainable on a personal level, but actually matter for the sustainability of the whole, including all its individual parts.

This way, every complex challenge you’re dealing with in relation to your self, other people and process dynamics becomes an opportunity to grow and develop your self-leadership skills from the inside out.

So, How can you Develop your Systemic Self-Leadership?

To successfully contribute to the Change you envision on whatever level of whatever system you’re part of, means that you have to be willing and able to continuously adapt and transform your own individual ways of thinking (head), feeling (heart), and acting (hands) to be in alignment with your intention.

Intention

Everything starts with a powerful intention, and from there: energy flows where attention goes. It’s crucial to set a clear intention of what you want to achieve, primarily to make sure you can focus your attention on developing those self-leadership capacities that you need to tackle your current challenge.

Your intention resonates into all aspects of your life, personal, relational and professional. Ideally, your intention is connected to your unique sense of (higher) purpose, your passions, and aligned with how you think, feel, and act in your daily personal and professional life. However, many of us can be held back by old mental models, emotions, habits, and behaviors. And setting a clear intention is the first step in the process towards systemic self-leadership.

Head

The complex problems that we’re facing today, cannot be solved with the same mindset that created them. As a leader, it essential to know yourself, to know your limits, your fears, and your hot buttons. Being able to reflect on yourself and how you relate to others and the whole, means you’ll be more able to see where, what, and why a change is necessary, and how you’ll be able to achieve it.

Transforming the energy in and around the area of your head, helps you be more mindful, aware, suspend judgment and assumptions, hold multiple truths and contradictory perspectives at the same time, and above all: listen more appreciatively and ask better questions.

The way you’re able to observe and shift your mindset, mental pictures, thought patterns, beliefs, ideas, and worldviews, makes all the difference in the way you show up in the world, communicate and express yourself, focus, keep an eye on the bigger picture and the long-term vision, and make intuitively wise decisions in complex situations.

Heart

Being able to redirect your attention from your head onto your heart, is especially crucial for leadership challenges dealing with people and process dynamics. Connecting more to your heart, helps you to tap into your inner powers and shift emotional barriers, inhibiting attitudes, and old feelings.

Staying connected to the core of your being inside your heart, in turn, helps to be able to be open-hearted, stay optimistic, and keep a sense of lightness to constructively work with tensions, conflict and other interpersonal issues that unavoidably arise as the consequence of people working together.

For me, systemic leadership is about entering into a new level of authenticity, honesty, and acceptance towards oneself, as well as towards others. Transforming the energy of your heart area helps you to build trustworthy connections, engage and empathize with people very different from you, and harness compassion, forgiveness, and sensitivity.

Hands

The third elemental layer for systemic leadership is about staying balanced, able and willing to act, and putting your leadership skills into practice to make sure that your efforts for inner change support tangible and concrete results in the way you lead in your personal and professional life.

Transforming the energy of unwanted behaviors, habits, and attitudes helps to get more in tune with the intelligence of your gut, let go of redundant fears and insecurities, and step up to emergent challenges with more stability and security.

The authentic self-confidence that emerges from connecting to your inner powers, allows you to stay grounded in your core, get comfortable in your natural leadership role, relate more easily with others, and intentionally direct the influence that you have in the systems you are part of.

You as a Leader, in Alignment with the World

cropped-img_6333.jpg

Alignment is all about being able to consciously embody the kind of thinking, feeling, and acting into the world that actually helps you to navigate your challenges clearheaded, openhearted, and present in the moments that you need it the most.

In my experience, you yourself are the most powerful tool to facilitate systemic change.

The more you are able to enhance the flow of your own energy field and focus your attention on the dynamic equilibrium inside yourself, the more you are able to resonate this energy around you and bring flow into the relationships and processes you are responsible for.

To me, it has become increasingly clear that Gandhi’s words are as valid today as they were back then when he said: “Be the change you want to see in the world.”

Thank you!

you are always old and young enough to change and change is the best energy there is!

Sarah Syntony –

HemiSync

Hemi-Sync

 

 

IMG_6333

From Wikipedia, the free encyclopedia

Hemi-Sync is a trademarked brand name for a patented process[1][2][3] used to create audio patterns containing binaural beats, which are commercialized in the form of audio CDs. Interstate Industries Inc., created by Hemi-Sync founder Robert Monroe, is the owner of the Hemi-Sync technology.

Hemi-Sync is short for Hemispheric Synchronization, also known as brainwave synchronization. Monroe claimed that the technique synchronizes the two hemispheres of one’s brain, thereby creating a ‘frequency-following response’ designed to evoke certain effects. Hemi-Sync has been used for many purposes, including relaxation and sleep induction, learning and memory aids, helping those with physical and mental difficulties, and reaching altered states of consciousness through the use of sound.

The technique involves using sound waves to entrain brain waves. Wearing headphones, Monroe claimed that brains respond by producing a third sound (called binaural beats) that encouraged various brainwave activity changes.[4][5] In 2002, a University of Virginia presentation at the Society for Psychophysiological Research examined Monroe’s claim. The presentation demonstrated that EEG changes did not occur when the standard electromagnetic headphones of Monroe’s setup were replaced by air conduction headphones, which were connected to a remote transducer by rubber tubes. This suggests that the basis for the entrainment effects is electromagnetic rather than acoustical.[6]

Replicated, double-blind, randomized trials on anesthetized patients have found Hemi-Sync effective as a partial replacement for fentanyl during surgery.[7][8] A similar study found it ineffective at replacing propofol however.[9]

See also

healingprogram or HealthCare and Deep internal Processes

science and deep house transformation processes – #MusicPatterns

start to have real fun and have this Play in your LIFE

IN YOUR WORLD

DANCING THE PATH OF SYNTONY XXXXX Sarah

66e690c1225da50b953383dcf4e00eb0

Na dit Leven ….

cropped-img_6333.jpg

The Oness Moment …

Een ieder van ons is vertrouwder met bewustzijn dan met wat dan ook – 

Het staat zo dicht bij ons dat het bijna voor altijd buiten ons bereik ligt. Om het universum echt diep te doorgronden moeten we de fundamentele rol van het bewustzijn en hoe dit de werkelijkheid weergeeft erkennen.

Leven zelf geeft support aan leven, en waarom is dit zo?

Experimenten in de kwantummechanica zijn de grootste schokkeringen op dit moment en vooral voor de grondleggers zoals Heisenberg en Schrodinger.

Waarom vervelen we ons en waarom zijn we wel eens boos, en waar komt dit dan vandaan? wat is die selectie wat ons zo kan irriteren? want gewoon niks verdedigen en niet oordelen maar diepe gevoelens van liefde en verbinding blijven voelen, dat is een lange weg voor vele en iedereen die dit leest en zelf nog geen journey heeft ervaren in diepe transformatie zal dit ook niet zo kunnen begrijpen.

Een diepe verbinding in je hart is uniek, en dat is een diep besef waarom ik dit nu op papier zet en toch dit besef waarin het onmogelijk leek voor mij ook, wil delen om een aantal stappen te delen die zorgen voor een avontuur!

Beseffen, dat het echt onmogelijk is om het experiment van het leven zelf, via communicatie en verbondenheid uit te voeren zonder er zelf een bewust deel vanuit te maken ..dat is het besef, dat is het inzicht waarin het onmogelijk is om degene die het experiment van Relationships uitvoeren te scheiden van het experiment zelf en het is onmogelijk om deze werkelijkheid zonder bewustzijn te verklaren !

Als ik samen ben met anderen dan is het onmogelijk om niet te verbinden, connecting, via je ziel, alles is energie als je zo leeft vanuit je spirit, en je kunt resoneren via je ziel vanuit symbolieken, verbinding gebeurt via vriendschap omdat je elkaars soort bent.

Het zijn de frequenties zelf.

Je kunt via de ziel diepgaande relaties aangaan omdat het gaat om echte intense verbinding vanuit heelheid en volledige acceptatie en doe je dit in relatie puur en alleen maar via je mindset dan gaat het alleen maar over woorden en als je dan via het lichaam contact gaat maken is het alleen maar gedrag, dan gaat het alleen maar om acties en wat je doet is dan wat je bent en dat geeft spanningen of je het nu wel of niet goed kunt, een kunstje maar dat gaat niet om wie jij bent, het gaat dan niet om je totale wezen en heelheid, en dat maakt het verschil want je kunt prima oppervlakkig zo je talent verspreiden op zakelijk en afstandelijk nivo terwijl het onzichtbare en de flow zelf gebeurt vanuit vertrouwen en diepe verbondenheid.

Hoe doe je het? Die vraag kreeg ik steeds tijdens opleidingen waarom ik zo in zelfvertrouwen leef en ben met mezelf en het leven… en wat maakt dat ik  al 22 jaar studie doe in bewustzijn.

Ik heb er lang over nagedacht of ik het kan en mag delen want ik doe het op mijn magische eigen manier, en dat is uniek voor mij en zo ben ik heel geworden en heb ik mijn eigen processen doorlopen met de kracht van focus op mijn eigen emoties.

Een staat en positie die je kunt leren innemen en hoe ik daarin sturing ben gaan geven en zelf gaan organiseren via mijn lichaam en mijn stem en mijn ademhaling en gezichtsuitdrukking en expressie meer aandacht ben gaan geven vanuit mijn eigen ik en mijn eigen groei diep van binnenuit,  dat was een proces van 22 jaar en dat werd onbewust gestart, 47 jaar geleden!Dat is passie om dit bewust te maken omdat ik wil groeien en leren en dat leren is een leven lang leren voor mij, maar onderweg ben ik iets tegengekomen..  Ik ben dat zelf bewust gaan maken.  De enige ervaring die ik heb is wat ik fysiek voel dus fysieke pijn heeft effect gehad op mijn lichaam en als ik iets eet waardoor mijn bloeddruk hoog is, dat heeft dus aandacht en zorg nodig en zo is het gegaan!

Mijn focus is constant gaan veranderen en wat ik voel is hoe ik focus, je moet weten hoe je het doet wat je doet dus niet “wat “maar hoe. Het zijn die signalen en die input want het universum geeft dat waar jij je aandacht aan geeft. Het universum is veel groter dan het lijkt als we alleen maar kijken naar de gedeelten die direct zichtbaar zijn. Wij, ieder van ons zijn op ingewikkelde manier onomkeerbaar verbonden met het grotere universum.

Het is als het ware ons huis en thuis, en denken dat deze fysieke wereld alles is wat ertoe doet is een beetje gelijk aan jezelf opsluiten in een kleine kast en je voorstellen dat er verder niks is buiten die kast en er niks anders bestaat.

Het is niet fysiek ver weg maar het bestaat op een andere golflengte en we zijn ons er niet van bewust want we hebben onszelf ervoor afgesloten voor die frequenties, het manifesteert zich daarop. We leven in die dimensies van een bekende ruimte en tijd omringd door de typische beperkingen van onze zintuiglijke organen en onze waarnemings maatstaf, binnen het spectrum van de subatomaire deeltjes door het universum heen.

Deze dimensies, terwijl ze wel dingen gemeen hebben die positief zijn, zorgen ervoor dat we ons afsluiten voor andere bestaande dimensies.

De oude Grieken hebben dit alles al lang geleden ontdekt met hun wijsheid, en ik was zelf net begonnen met ontdekken wat zij allang waren tegengekomen!

” soort begrijpt soort ”

 

Het universum zit zo in elkaar, als je een deel wilt begrijpen van de vele dimensies en ook van de vele nivo,s dan zul je daar onderdeel van moeten worden. Je kunt deelnemen aan deze glorie en zien is weten. Er is geen onderscheid tussen iets ervaren en het begrip ervan. ” Ik was blind, maar nu kan ik weer zien,” dat krijgt een nieuwe betekenis.

Wij zijn blind op aarde en nu we wel zien wat de volledige aarde is van het universele universum is er een openbaring bezig en dat inspireert mij enorm!

Ik begrijp hoe blind we op aarde zijn voor de volledige aard van het Spirituele, en ik zie hoe heel veel mensen dachten dat de materie de kernrealiteit was en dat al het andere, de gedachten, je bewustzijn en je idee, je gevoelens en je geest, daar simpelweg een product van is! Ik zie de omvang van verbondenheid en ik begrijp wat er voor ons ligt als ieder van ons de beperkingen van ons fysieke lichaam en geest achter zich laat!

De grotere, eenwigdurende wezens die we in werkelijkheid zijn en de worsteling en het lijden wat we ondervinden, daar gaat mijn verhaal over en dat is mijn leven tot nu toe.

Lachen in Ironie is wat mij laat herinneren dat we geen gevangenen zijn maar passanten…. Pathos

Ironie en Humor het zijn de eigenschappen die we ontwikkelen om te kunnen omgaan met deze vaak zo pijnlijke en oneerlijke wereld.

Via meditatie en diep in ons eigen bewustzijn afdalen om toegang te krijgen tot deze waarheden dat lukt niet door boeken te lezen erover of door naar voordrachten te gaan of seminars en lezingen en congresdagen, het is veel meer dan je fysieke lichaam, je moet vrij zijn van dogmatische filosofie. De techniek om te leren slapen en tijdens dat proces van slapen een uittredingservaring te hebben, dat is wat ik heb toegestaan en heb gekozen, een krachtig systeem om diepe verkenning van het bewustzijn te verbeteren. Gebaseerd op audiotechnologie.

Het selectieve bewustzijn en de prestatie verhogen door een ontspannen toestand te gaan neerzetten dat zijn de geluidspatronen door de hersengolven in de relaties met de waarnemings en gedragspsychologie van het Bewustzijn. HEMI-Sync, binaural beats. Deze grens tussen de waves, het bewustzijn en het rijk om mij heen vervaagde soms zo dat ik het hele universum werd. Tijdelijk zag ik binnen het Universum een identiteit die er al die tijd was geweest en ik was er soms blind voor geweest.

De grootste uitdaging in dit leven voor mij is mijn bewustzijn op het diepste nivo openbaar te maken en het is alsof er soms iets groters dan mijzelf met mij spreekt en door mijn gedachten als massieve golven door mij heen gaat, het stroomt en dat weet ik gewoon iets, en alles van binnen wordt dan omver geworpen en dat laat zien aan mij dat er een diepere bestaanslaag bestaat. Een laag waar iedereen altijd deel van uitmaakt maar we ons er niet van bewust zijn want we zijn 1 met die bestaanslaag en je moet echt bereid zijn om dat op te geven.

Anders denken en andere perspectieven durven innemen, je gevoel, je hart durven volgen –

Je strategie leren kennen en je brein leren zien als een camera, je kunt die metapositie leren innemen, conversaties die er zijn en jouw ervaringen zijn bepalend want het is waar jij je camera op richt en waar jij je details vandaan haalt en wat je oppikt.

Je kunt met je bewustzijn niet op alles richten en aandacht geven aan alles, want het universum is veel groter dan het lijkt en als je alleen maar kijkt naar de gedeelten die direct zichtbaar zijn, dan mis je een hele essentie, je zult dus zelf moeten focussen en beslissen waar je focus legt.

De kwaliteit van het leven waarin je leef,t dat bepaalt hoe goed jij je voelt, hoe gebruik je jouw lichaam en wat en hoe focus je op dingen?

Dat is mijn antwoord en hoe ik mijn space gebruik, mijn ruimte!

Evolutionaire Guidance Systems – Sturing gevende systemen die ruimte neerzetten en ruimte maken zodat anderen daarin kunnen groeien en ook leren en meer ontdekken en beseffen.

Conversaties zijn Relaties.

“je moet bereid zijn om op te geven wie je bent om te worden wie je wilt zijn ” –  Albert Einstein ( 1879- 1955 )

Een deur openen naar een nieuwe wereld!

Dat is mijn missie, die deuren te openen, want na dit leven is er alleen maar dat bewustzijn en ieder van ons is vertrouwder met bewustzijn dan met wat dan ook!

Het staat zo dichtbij ons dat het bijna voor altijd buiten ons bereik ligt, erkennen van dit bewustzijn is noodzaak om deze werkelijkheid te kunnen weergeven.

Ik begon met een Model en basis voor diverse gesprekken en meer te leren over systemen zintuigen en metaprogramma,s maar ook over waarden en overtuigingen en over denkstijlen, ook over beschermingsmechanisme en andere van belang zijnde factoren, om met een profielschets van mijzelf mijn subject en mijn professionele mening in mijn geschiktheid te kunnen zien in verschillende gebieden, en zo mijn opleiding, training houding, gedrag en andere belangrijke achtergrond informatie te leren beschrijven. De present State is heel belangrijk binnen coaching en zo doe ik mijn interventies.

Ik vraag

Wat is de huidige toestand, situatie?

Wat veroorzaakt de huidige toestand?

Wat is de huidige toestand?

Wat is de huidige context en wat is de tweede winst bij deze toestand?

Hoe weet ik dat ik in deze huidige situatie verkeer?

Wat zeg ik en wat merk ik op?

Wat zegt de ander en wat merk ik op en wat is de zintuigelijke scherpzinnigheid en congruentie?

De gewenste toestand?

Wat is gewenst?

is de doelstelling juist geformuleerd en wat is je SMART?

wat houdt je tegen om die gewenste staat te bereiken?

is de gewenste uitkomst ecologisch?

wat zegt de ander en hoe stem de ander overeen met deze meta uitkomst?

ben je samen op de juiste weg?

persoonlijkheid en de typeringen ;

wat is je primaire representatiesysteem?

waar komt die informatie vandaan?

wat is het synestesia patroon? gelijktijdigheid en opeenvolging

Metaprogramma,s

waarden, inhoud, systeem en structuur

beperkingen en vermogende overtuigingen

unieke en specifieke gedragspatronen

relevante strategieen

opzet voor interventies is hoe ik achter de juiste toestand van iemand kom en hoe ik rapport maak en hoe ik de gewenste toestand met de ander duidelijk heb kunnen maken en hoe ik de ander zover gekregen heb dat hij of zij graag meewerkt, en de techniek die ik daarvoor inzet is die van de zelfsturende vermogen van EGS.

Technieken van Tools van Syntony de compas en de ladder om zelf intern te leren sturing geven en zelfstandig ook te gaan navigeren in je hele leven op alle gebieden dus niet alleen maar als truukje.

Ik geef transformatie door keuzes te laten maken die echt voor alle delen in iemand de juiste zijn en dan is er sprake van een unieke combinatie van technieken dus heel veel feedbackloops en het abc model en nog vele vele andere technieken zet ik erbij in.

Integratie is hoe ik de ander een ervaring geef van leren , een leven lang leren en leren integreren, dus de toekomst er stralend laten uitzien en laten voelen hoe het kan zijn en ook future pace heel helder concreet te laten maken met een moodboard en zo iemand volledig te laten verbinden met het leven zelf, en zichzelf.

Een Spacelab Visie gaat over een leven lang leren en Human Design is daarom mijn missie om daarvoor de deuren te openen omdat Relaties Conversaties zijn. Conversaties zijn Relaties.

Mijn kracht als vrouw en als mens wordt gedreven door dat wat ik doe en wat mij in beweging brengt, en ik vereenvoudig alles, GRACE keep it simpel!

Mijn leven heeft zo gestalte gekregen vanuit die kracht en die herinnering en dat is de kracht van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid die er is om doelgericht ook te gaan handelen en dat is 1 van de 8 dimensies waarin in navigeer, het zijn lagen waarin ik beweeg. Om de werkelijkheid echt te gaan verkennen is het nodig dat je gaat erkennen en weergeven hoe dit via het bewustzijn te bereiken is vanuit 8 dimensies. What is Reality van Ervin Laszlo is geschreveven om je inzicht te geven daarin, ik sta in het boek omschreven met Syntony.

66e690c1225da50b953383dcf4e00eb0

Je kunt hiervoor alleen maar  openstaan als je weet dat je geen machine bent en durft te erkennen dat je een levend systeem bent, want bewustzijn bestaat op een andere golflengte, en heel veel mensen hebben zich hiervan afgesloten terwijl je op 8 dimensies prachtig kunt vormgeven! Ik geef daarin dus training en les en workshops of lezingen wat je wilt op maat.

Je kunt leren effectief te zijn en efficient maar ook doeltreffenheid leren inzetten en je mag de schoonheid te gaan uitdragen want er is geen onderscheid tussen iets ervaren en het begrip ervan …een openbaring inspireert en dat is Familie First. Trust first en dit bewustzijn dan eerst leren accepteren en leren voelen, het leren erkennen.

Terug naar de basis en dat gaat over fresh air!

Pathos, Ironie en Humor dus!

mindmap on how to stay focussed. Heel compleet. Aanvulling/ Graag!

 

mijn innerlijke kracht wordt gedreven door dat wat ik doe en wat ik zelf in beweging zet en breng en om dat te bereiken dien ik alles te vereenvoudigen want alleen zo krijgt je leven gestalte vanuit kracht –

Mijn leven is spontaan en humor en echtheid beleven is heel erg fijn voor mij omdat het mij verbondenheid geeft en innerlijk leiderschap. Ik kom door mijn transformatie en multifunctionaliteit in balans en zo heb ik zelf vertrouwen leren ontwikkelen dus afwikkelen en dat betekent dat je niets doet en het loslaat, je leert voelen met je hart, en dat is besluitvaardigheid, het grootste talent wat ik meekreeg met mijn geboorten, en dat is mijn eigen ontdekkingskracht en het vermogen om grenzen te verleggen ” MOED”

dat zijn woorden die bij mij passen ontdekkingskracht en moed

en via innerlijk weten en onbaatzuchtigheid kom je dan met je talent naar buiten dat gaat vanzelf zo –

 

Ik ben niet alleen geholpen door mijn eigen innerlijke kracht maar ook door de kracht van integriteit, transformatie en groei en om deze missie te volbrengen zal ik ook deuren openen voor anderen omdat het mijn talent is wat ik heb meegekregen bij de geboorte, en tijd is een spiraal.

Ik ben de dirigent van mijn eigen leven en deze dirigent is mijn eigen kracht in mij de mij motiveert en mij richting geeft, syntony gaat over je eigen aspecten van je eigen imprint hoe je dit in een bepaalde vorm naar buiten laat komen en hoe je de energie van andere mensen en gebeurtenissen ook op je laat afstralen en dan leer je met energie omgaan. Je kunt ook stil in een hoekje gaan zitten en afspraken afzeggen maar kosmische energie gebruiken via je handen en andere methodens is een krachtige geleider en dat is wat ik kom brengen in dit leven.

Ik ben krachtig geleidt door dit in mij wat ook in jou zit, en die energie is een uitdaging om dat te laten groeien in je omringende wereld dus evenwicht brengen en harmonie en dat is wat ik al 47 jaar doe, ik verruim mijn bewustzijn en doe dat door alle zaken in ruimer en breder perspectief te plaatsen.

Wat er ook gebeurt het zegt niks over jou, Verandering is waar het om gaat en je kunt daarom wel eens op knoppen drukken die je achteraf liever had willen vermijden, en ik lijk voor vreemden afstandelijk en ontoeschietelijk en ik kan van buitenaf zelfs argwaan opwekken bij mensen die niet weten wat energie is en bewustzijn. De wantrouwende energie van anderen wanneer ze mij bezig zien is afkomstig van hun onvermogen om veranderingen in zichzelf onder ogen te zien –

Mijn energie is afgestemd op de hoogste frequentie en dat is een verheven impressie en zo geef ik gestalte aan de healer. Mijn geest en ziel zijn aan het transcenderen en dit is heel lastig voor mijn oude omgeving omdat zij mij zien veranderen en niet begrijpen waar en hoe ik met de kunst bezig ben van Art of Dialogue en Art of Commmunication via het Bewustzijn en aan het transcenderen ben…. dit vraagt om heel veel tijd en ruimte om die ruimte te kunnen maken voor anderen. Het bewustzijn verruimen doe je niet even tussen je alledaagse activiteiten door en ook niet door alle mentale kracht maar even te gaan redeneren. Je moet ook durven overdragen en het Zelf leren beheersen en die verantwoordelijkheid nemen om te leven vanuit een collectief bewustzijn en daarbinnen te werken als een kracht die zuivert!

 

Ik ben zeer emotioneel en fantasierijk en ook paranormaal begaafd, dit betekent ook dat ik soms verantwoordelijkheid moet nemen voor de reden dat al mijn emoties zijn ontstaan en dus grip erop moet krijgen en ook mijzelf moet herinneren wie ik in werkelijkheid ben en mijn eigen blokkades ook moet oplossen en een lichtend voorbeeld te zijn voor anderen –

Het leven is een paradox en ieder aspect heeft ook zijn keerzijde, de schaduwzijde van mij is mijn eigen grootsheid verstoppen en in negatieve innerlijke dialogen te gaan rondlopen door traumatische herinneringen – Mijn eerste start was  niet zo leuk en mijn leven gaat al 47 jaar over zelfvernieuwing, ik was een couveusebaby. Groeipotentieel werd dus al heel vroeg op aan gezet ipv afhankelijk van de moeder, ik moest het zelf doen met mijn Bewustzijn. Sindsdien is er dit groeipotentieel….ik ben dus anders en verschillend…….

Ik bespeel dus mijn eigen instrument letterlijk en die kennnis en kunde zorgt dat mijn bewustzijn niet op uit kan staan en ik begrijp de gewone mensen niet zo goed, door transformatie kun je vrij komen van onbewuste processen en door transparant te zijn en het spelende kind in mij te voeden sta ik bij ales in dit leven voor zelfvernieuwing.

 

via universeel bewustzijn kan ik samenwerken en dat is de uitdaging als ik mag en kan spelen, dan zie je actie en een scheppingskracht vrijkomen en mij op gang komen en als dat er is dan ga ik ordenen, dan zie je mij met een uitstraling mijn erk doen vanuit mijn innerlijke stem en zo bepaal ik, dat is mijn kracht.

oP LEVENSKRACHT verbinden met de bron zelf dat is mijn ruggegraat waar ik trots op ben in mijn eigen schepping en in dit proces zelf want van hieruit kan ik een overzicht van mijn eigen schepping en design en vormgeving goed neerzetten en zie ik wat ik bereikt heb en waar ik sta en waar ik naartoe ga. Deze kracht is passie en dat is waar het leven toch over gaat? In gecentreerdheid en via bevrijdingskracht is harmonie te vinden en zo bezig met uitbreiding en met harmonie en de schoonheid vrij te maken om tot realisatie te komen.

In schoonheid en in de materie kun je schoonheid en harmonie vinden en dat mag en dat is oke, het is tot realisatie komen en dat is een kracht…… ik ben gek op mijn tanden omdat ik een mooi gebit en mooie lach echt heel erg kan waarderen. Het is een herinnering en dat is een kern die er gewoon is dat mooie stoffen en mooie gezichten en schoonheid mij heel blij maakt diep van binnen…. de transparantie zelf en loyaliteit hierin voelt heel fijn en geeft helderheid, deze helderheid in communicatie naar buiten brengen is leuk het is spel en passie komt vrij. Het is de spontaniteit die tot verlichting komt en als je leert om een deel van jezelf vrij te laten spelen en spontaan te zijn dan is er een compleet orkest en dat kun je in het hier en nu spelen en zo kun je thuis komen!

 

Thuiskomen in je eigen levensorkest en zo is elk scheppingsproces een uniek eigen energetische imprint – met je eigen orkest trek je je hele leven op en ieder orkestlid speelt zijn of haar eigen instrument en dat is de kennis en kunde van elk lid afzonderlijk met eigenschappen en mogelijkheden om te groeien……Intuitie toepassen en passie laten vrijkomen en daarin leven dat is het leven als een spel leren zien, dus ik speel en ondersteun in dit leven anderen, en ondersteun mijzelf door mezelf te zien zoals ik ben en dat is gewoon zo in elke situatie anders.

Een innerlijke leiding volgen is een kracht laten vrijkomen en ik herinner je je aan deze oorsprong dat je bewustzijn bent!

Rust en vrede met jezelf en eigenschappen om te groeien en te vernieuwen om te zijn wie je bent en te voelen wat je voelt, en ik help je je oorsprong te herinneren wie je bent in je kern.

Moed is talent en kosmisch weten op deze wereld brengen is voor mij de intuitieve intelligentie dus intuitieve tribes neerzetten en laten ontstaan is voor mij een levensopgave geworden. Integriteit is heel erg belangrijk hierin dus wat je kunt ontwikkelen is hoe je werkt binnen groepen en hoe je ook de onzichtbare dimensies laat werken en je ieder zijn eigen plaats laat innemen van waaruit een ieder jouw kracht ook kan ervaren, licht en heling. In de dialogen voel je deze dimensies of het echt is of niet. De manier waarop je dit hebt meegekregen vanuit je geboorte, dat is wat ik kom aanreiken dat is mijn talentontwikkeling. Het vraagt moed om daarmee naar buiten te komen maar als je eenmaal die dirigent in jezelf hebt ontdekt dan kun je niet anders dan dit zo doen. Het realiseren van je roeping en je oorsprong herinneren. Integer zijn in je activiteiten en transformatie kiezen. Een eigen roeping en eigen missie zien is nodig om echt diepe rust te voelen van binnen. Ik ben een familie die poorten opent dus ik kom niet de weg voorbereiden en ik kom ook geen boodschap uitdragen en ook niet iets ontsluiten of initieren maar ik ben er puur om je wakker te schudden en je voor veranderingen te laten kiezen. Jouw kracht aan te raken om je eigen innerlijke kracht en jouw zelfvertrouwen te laten gebeuren dat te realiseren ….ik ben er om je hieraan te helpen herinneren, en dat met integriteit, dus transformatie en ondersteuning en blijven vernieuwen keer op keer om jouw roeping na te streven!

Breng dingen in beweging en vereenvoudig alles en weet dat je met spontaniteit en humor echtheid kunt voelen en dat is waarom we hier zijn om die verbondenheid te voelen want dat is leiderschap!

Je bent hier om te transformeren en te leren multifunctioneel in balans te zijn en hiermee vertrouwen te gaan ontwikkelen in je intenties en je eigen besluitvaardigheid want dat is wat je hebt meegekregen bij de geboorte en je bent veel meer dan je genen of de opvoeding van je ouders of van je begeleiders, je bent een eigen talent en scheppingskracht en dat is zelfvertrouwen en leren leren is een leven lang, breng dat in leven en kies daarvoor. tijd is kostbaar en ik was op mijn 23e moeder en op mijn 36e nog een keer en tweemaal moest ik dat als alleenstaand moeder doorlopen en beleven want ik werd keihard in de steek gelaten, ik weet niet waarom, en ik weet alleen dat ik het gewoon heb gedaan, en ik vanuti mijn eigen levenspad al mijn liefde aan mijn kinderen heb gegeven en de mannen die ik koos die wilden sensaties en geld en prikkels en geen leven vanuit deze eenheid die wel een werkelijk leven is voor mij. Ik ben jou en jij bent mij en dat is hoe ik in dit leven sta en ook tijd ervaar, het waren de mensen bij de kinderboerderij die mijn kinderen aandacht en zorg gaven en liefde, want als je daar staat als alleenstaand moeder met je fiets dan zie je ineens hele andere mensen en andere belevingen om je heen en dan zie je ook hoeveel mensen er alleen zijn.

Ik ben dus met een reden door deze ervaringen heen gegaan, het is mijn levensweg en mijn eigen individuele groei dat ik tweemaal geen steun met partner die je liefde en zorg geeft  in rust in een zwangerschap heb mogen meemaken en ook tweemaal de eerste drie levensjaren en zelfs de eerste zes levensjaren van mijn kinderen zonder partner gestalte heb gegeven. Elke dag weer opnieuw, jezelf die kracht geven en met zelfverzekerheid handelen en doelgericht handelen. Met zelfverzekerheid heb ik altijd gedaan wat er gedaan moest worden omdat ik vormgeef en mijzelf diep verbonden voel met de wereld zelf. Een leven lang leren ..ik ben gaan studeren en boeken gaan lezen en audio en podcast gaan luisteren 22 jaar lang elke dag 4 uur elke ochtend, dit heeft mij geholpen om mijn intelligentie en mijn bewustzijn te organiseren en zo transformatie te voelen…. niemand wil afhankelijk zijn en niemand zit te wachten op verlatingsangst en ook niet op verslavingsproblemen. Het doel in iedereens leven is spontaan zijn en humor en echtheid beleven dat weet ik gewoon….. De rest is n iet beangrijk, het is extra, zelfvertrouwen is het enige waarmee we de wereld kunnen stabiliseren en tot rust komen en we legacy kunnen neerzetten. Ik help mezelf en anderen om met tolerantie stabilisatie te geven en transparant wij allemaal ons levensdoel kunnen bereiken of thuis te komen……… weten wie je partners zijn waardoor je intens kunt groeien!

Een nieuwe horizon ontdekken en kosmisch weten op deze wereld brengen door acties. Ik ben de doorgang en behoor tot deze familie die de poorten openen dus ik geef je zelfverzekerdheid en doelgericht handelen mee en zorg dat je vanuit innerlijk weten en onbaatzuchtigheid kunt staan voor integriteit en laat je transformatie voelen, jouw roeping om je te vernieuwen keer op keer, met je multifunctionaliteit, ik ben hier om jou te ondersteunen hierin in je groeipotentieel te streven naar groei en productiviteit. Ik heb een software hiervoor en dat kun je afnemen en doorlopen of je kunt elke week een periode van 12 weken naar mij schrijven en met mij aan de slag hierin en via feedback van mij je transformatie kiezen.

Het thema in mijn leven is  het ervaren van transformatie en multifunctionaliteit, het gevoel van hulpeloos te zijn en afhankelijk te zijn dat is een negatieve kant hiervan en dat kan verliesangsten en verslavingsproblemen geven en als je dit al hebt gevoeld of bang bent dit te zullen voelen, dan ben ik er, je kunt er echt alleen zelf voor zorgen dat deze negatieve aspecten een minder belangrijke rol in je leven gaan spelen!

Door spontaniteit en mijn humor te bewaken kon ik echtheid beleven elke dag.. en daarbij niet in de valkuil gekomen van de schaduw in dit leven en ook niet gesloten geworden of sarkastisch. Mensen met sarkasme dat is iets anders dan ironie en humor, dus pas op! sarkasme is keihard en dat zijn mensen met een enorm laag zelfbeeld – Samenwerking met anderen en een oervertrouwen heb ik gevoeld en dat voel ik elke dag, een bezieling, om te ordenen en vorm te geven. Mijzelf met de Bron te verbinden.

Je kunt niet anders dan jezelf zijn..

Liefs,

Sarah

IMG_6333

 

 

 

 

The Learning Path of Evolutionary Leaders

cropped-img_6333.jpg

My name is Sarah. I am from the Netherlands, born in London and became A Dutch Citizen at the age of 18! Guidance and Grace – Consciousness and being Connected. that is about my Story and that is about Emotions and it is about the lesson that I have experienced to Mastery my own Art of what is about me and my passion and my own talent and that is about Communication, it is a different life.

 

To do this, it is about what I want, the most important decision in my life is about who I spend time with, it is who we become!

My choices in my life, it is the most important decision, what I experience, to decide to be happy no matter what!

 

To achieved the highest level and that is about tools to change my state..an evolutionary leadership in sustainability. Evolution Guided by Design A systems perspective…

A Systems Perspective of evolution is about creating Consciousness and developing Evolutionary  Competence through Evolutionary Learning so contrasting Maintenance Learning with Evolutionary Learning is about Wholeness.

 

Creatig a Climate of Nurturing, trust, benevolence and altruism, love and harmony, the articulation of a shared set of values that generate a vision of the future.

Offering Multiple Learning Types, providing Learner Relevant, Accessing Broad based Learning and Generating Self created Meanings, Reflections, Evolutionary Guidance to be an expert in the field because of the definition of purpose, and giving direction to this conscious evolution of human systems adding value and doing more for others, adding more value!

Nurturing at the physical, mental, emotional, spiritual development, and self realization ethics of individuals and the systems.  A sacred moment and that is a feeling and emotions, it is about perspectives. Evolutionary Guidance is Definition and Purpose, where focus goes energy flows, it is one Energy, a Flow State.

Evolutionary Guidance Systems unrolling, it is a process by which successive forms arid content unfolding creatively. It is not about positive thinking but wire new path and having real human experiences! EGS is an arrangement of a set of interacting dimensions that enables purposeful evolutionary unfolding and propose an approach to designing it!

IMG_6330

A possibe answer to the questions is proposed here as I introduce a generic image of an EGS here as an arrangement of a set of interacting dimensions that enables purposeful evolutionary unfolding and propose an approach to designing it. Try to live life how you belief, the set of dimension  is contemplative, it is about trust, start giving people,s needs. Implementing in a variety of systems, serving as example.

The contemplative EGS has the following dimensions that transformed me:

A Socio-Cultural dimension, ensuring social justice and an increase in cooperation among and integration of our societal systems at ever higher levels of complexity.

A Socio-Economic dimension, with a focus on economic justice and integrated and indigenious development.

A moral dimension, of our lives which is manifested in actions guided by self realization social and ecological ethics.

A weliness dimension that nurtures the physical mental and emotional and spiritual health and wellbeing of the individual and society.

A learning and human development dimension of nurturing the full development of indviduals and social groups and enabling them to attain evolutionary competence.

A scientific technological dimension moblized for enhancing societal evolution and promoting human and social betterment.

An aesthetic dimension in the pursuit of beauty, cultural and spiritual values, the various forms and Arts, all for the enrichment of our inner quality of life

A societal/polity dimension of self determination, genuine participation in self-governance , peace development and continuous action for human betterment and the improvement of the human condition.

 

This purposeful Design of these dimensions as interactive and intergrated components of EGS of our societal systems, will provide a powerful agenda for the self-directed evolution of our human systems –

I am protaying an image of organizing the dimensions into a first systemic respresentation of an EGS. we are all born with this fingerprint to do this and taking this action and what we have in common is our heartset, it is the organizing perspective, having this set of organizing perspectives that guide us in this Design to Connect, and have an intergrating systemscreating effect. It is purpose, that is unique to this specific EGS to be Designed.

You can enter this world trusting this focus and value, to have this nature, this joy and just having a health prevention/ maintenance system to have the wellness and educational dimensions as its focus.

In Designing EGS values we are transforming into observable qualities and that include; each and every individual has the right to, and is expected to take responsibility for, involvement in decisions affecting his or her life, and no one has the right to design a social system for someone else!

 

Integratives, having the power to integrate the various dimensions, seeking balance, the way we touch each other and having reactions to learn to be in a certain way through emotions, through the greatest source of Love, shaping or mind and having this personal mastery to take care of ourself, ensuring harmony, mutual reinforcement compatibility arid internal consistently among the dimensions and ensuring wholeness.

Considering the design of EGS we should be particularly concerned about avoiding underconceptualization UC the most significant UC is compromising on the ideal and not seeking and defining the most promising, the truly ideal image of the EGS.

On the other hand the most frequent manifestation of UC is that we work out from a dimension poor  image. We all fear that we are not enough. Not having enough attention and not getting enough love.

Connection the oneness, the most frequent manifestation of UC is that we work out from a dimension poor image. Most of our social systems suffer from this. In exploring dimensions and consciously and purposefully attended by families, I found that, as a rule, families limit attention to consideration of the economic dimension while also paying attention to some aspects of welleness. Most systems of science/technology seldom go beyond their own domains, with some technology of the machine age emerged. the evolutionary stage is to get this connection from Love, to move towards and no more separation, no  more suffering. New systems of technologies of communication which enhance such expansion. Conscious Design of new systems of technologies of communication with the emergence of new paradigms of knowledge organization and utilization and new ways of beliefs and thinking, from the systemic integration, the emergence of new images of mankind at higher levels of collective consciousness a ultimate hallmark of a particular evolutionary stage.

 

I am in a human race seeing how people are loosing their playfulness and not having a real life in harmony in their own purpose and having this experience of deep Love with Self and others. I am expanding  boundaries of this space and time dimension of human experiences. Conscious Design of Communication of New Systems. An unfolding of new relationships among human systems leading to re-organization now at higher levels. New ways of beliefs emergence of new paradigms of knowledge organizations.

 

This lack of having internal consistency among the dimensions of the image of EGS because the various dimensions are not grounded in a shared value system or in stated underlying assumptions. This characterization of dimensions are made at various levels of resolution; incompatible. What if…… this idea of EGS becomes reality?

 

I started on Social MEDIA to see what would happen if our human activity systems were to engage in purposeful integration of the generic dimensions proposed above and redesign themselves as evolutionary guidance systems?

Banathy, answered this “if”question in the context of the most basic human activity system. The Family.

As a family allowing to shape the future and develop along the lines of the dimensions described how to engage. Helping others is about time disappears, if you do what you love, time is not there. It is meaning we give it, emotions, emotion is life. Everything we do comes from that!

In the space of EICS the exploration is about accepting all parts of ourself and what every the part of our self we have denied, there is no oneness, we need to do this first!

Transforming EGS IS ABOUT HAVING THIS HUMAN CAPABILITY

carry out the functions

the systemic environment that provides the necessary resources for the EGS.

To balance our self is about energy to give that to ourself.

EES; Evaluation Experimentation Space #EES

testing emerging solution collecting evidence

providing the support of the EGS

formulating a plan for this development and implementation of the EGS

the dynamics of Design

a exploring, and experience, relationship, insight and vision in order to create a design that best enhances and can best guide the evolution of the societal system of our interest. ..

Reflections is the power of design and that is about giving and helping.

Connected to everything every essence and feeling alive, in that state, we can become instruments of change and being creators in designing and building a better future for the common good!

 

experience that!

experience what is….

the purpose is to get to a place to get an insight to have this experience…..

connections

a tool for you to begin to experience to connect you with the truth the real reality and the experience and if you grow you have something to give, so looking for a state, be conscious…feel good ….

GETTING CLEAR as a mother is about energy to me

having this consciousness ….why a different level of consciousness is a real experience

I want you to get through that so that is what I am offering to help you see the mind that is repeating a pattern, it is using us, so you need to know what that patterns is! going deeper into your soul and your heartset!

when you are born in life you are born in the spiritual essence ….

because of the sources you start the path of life and keep walking to life,s experiences and we get away from our essence who we are…to have this ability to grow and to give to evolve spiritual that is about action!

it is about energy and it takes actions to, if we notice Grace …keep it simple

having an awakening –

Love SARAH

 

cropped-img_6333.jpg

Syntonizing and inspiring the world through your presence?

So how do you make yourself available to the in-forming flows ?

 

Dia18

The good news is that there are many ways.  The bad news is that it won’t happen just by wishing it would.  It is both the simplest and most natural thing in the world and at the same time requires focus, attention, and above all, practice.  And no, you don’t have to become a yogi to master this — after all, the fish and the starlings already know how.  It’s just that our mind won’t shut off (something bird brains don’t have to worry about).  And even when we worry about it, we just make matters worse, cluttering our consciousness with a constant stream of commentary about what is going on in our lives, moment by moment.

 

IMG_6330

 

As soon as we reflect on what is going on, or think about it in any way, we are no longer in tune, no longer living in the moment.  We are thinking about what just happened, distilling it into words and freezing the moment so that we can reflect on it.  This lands us just behind the present, always catching up to it, thinking about everything that just happened, as it is just happening.

cropped-img_6333.jpg

But if you can turn off what psychologists call “the monkey mind” — that part of your consciousness that keeps up the constant chatter in your head, commenting on everything — then you start to make yourself more available to the information flows  (for you are never truly cut off from them).

 

Imagine you are a heart cell, beating out the rhythm of your life.  You are aware of all the other cells around you, beating out their rhythms, too.  And what if you knew that something as fantastic and amazing as a heart would be possible — something that could pump massive amounts of blood and animate an entire body — if only you were to beat as one?  That type of super-coherence is possible for us as a species — not only possible, but vitally necessary if we are to shift out of our all-too-prevalent disconnected, depressing, and destructive mode of strident individualism.

 

The challenge is not only to know how to read the map, but also to incorporate that knowledge in an embodied practice through which you enact each moment as an expression of the ensouled cosmos.

#AlexanderLaszlo

#SarahVerwei Dancing the Path of Syntony through life itself to inspire others in this Dynamic of Design …. the space of the futuxe Systems SFS tools

 

The Dynamics of Design are not accomplished in a step by step linear fashion but it is carried out through recurring cycles of several design spirals as we explore, and re-explore, the various spaces of the design architecture and integrate aspiration and purpose, information and knowledge, insight and vision in order to create a design that best enhances and can best guide the evolution of the societal system of our interest..

 

 

I needed the Reflections of design which enables us to share in the continuing process of creation, I needed this translation in my personal journey and life to have this unique gift of creativity enabling us to form images of the future, creating designs that respresent those images and then develop these designs in our experiential world so it is the unique challenge and responsibility of each of us personally and collectively to engage in the purposeful evolution of our societal systems.

 

There is no more nobel or important task than meeting this challenge and assuming this responsibility and creation continues and we can become instruments as co workers of the Creator in designing and building a better future for the better good –

 

#OKSTools #EESTools #SFSTools #TheDynamicofDesign Designing Evolutionary Guidance Systems – Welcome in the Netherlands and Argentina through Italy the Laszlo New Paradigm Research Center and Syntony Conversations

532293_4399997712601_1123217459_n

Designing with ESD

ESD Laszlo

772 Pins
194 volgers
Designing is About your identity Your personal story Think About you See your self !
So much information is coming from science In our conversations we model the goals of THE people we spend the most time with Start to spend time time with new people Clean up your environment Your performance is About you Starting with authenticity This is my fashion favorite pin to share who I am
Love Sarah
download
In Syntony #ESD EvolutionarySystemsDesign
Behind the scenes it is about the story for our Legacy – the third domain of the Syntony frame winwinmethod, so what are our childrens, children gonna tell about us and our work?
Life is better at the beach, to me it is and that is what I am giving my children as a gift to look after themselves going to the beach once a week and having the season suprise them with many new fashionable looks and shapes, patterns. Repeat is timeless and classics and that is why I love Repeat style and living so our shiny patterns are the new knitting structures and lacing effects of color blocking and the new Winter 2017 is about this campaign with Doutzen Kroes mixes the cosiness of the fall season with the playfulness and freshness of a nice winter day at the beach…from warm indoors to chilly outdoors …just pure winter bliss….. in #Grace #flow #passion #personalmastery and #integrity the five movements of the syntony sense
My winter location is in Kortgene in the Netherlands at the area of Zeeland so a beatiful winter beach location is here perfectly suited for Repeat,s new Winter Campaign, a relaxing and natural setting to present Repeat,s unique and harmonious look.
Winter Waves of Syntony in Harmony waving together
vintage wood
add character and emphasize Repeat,s fashionable and timeless feel.
Infinity
Love SarahSyntony
cropped-img_6333.jpg

Dancing the path of Syntony

The way you dance determines the quality of the flow – and the degree to which it sustains us and the other processes and patterns that emerge with us in the course of evolution.  The syntony quest is a quest for holotropism, for running true with the super-coherence of in-formation (in the Akashic Holofield beyond spacetime).

#Trust #RESPECT IMG_6330

To dance the path of the ensouled universe is to be truly alive.

Having a map of the new reality is one thing.

Knowing how to read it is another.

And being able to bring it alive in all that you do/are, feel/think/express, relate to and connect with, this is dancing the cosmos into being while simultaneously being danced into being by the cosmos.

cropped-img_6333.jpg

It is syntony, it is holotropy, it is love, and ultimately, it is life in its fullest and most meaningful expression.

Be A Natural

IMG_6939

 

Love, Sarah…

Sarah… I hope you enjoy life and feel welcome to visit me in Kortgene in the Netherlands

for meeting and Coaching in transpersonal deep changes you can reach out to me to have some space for this deep interaction

img_4418.jpg

Syntony Movement Leadership 4.0

Deze holotrope beweging die onder het bredere proces van een kosmische evolutie ligt, roept ieder van ons op om een soort evolutionaire alchemie aan te gaan.

Het herbalanceren van alle vier de domeinen in deze samenhang van gezelligheid en vrolijkheid betekent dat je bewust bent  van deze nieuwe kaart van de werkelijkheid die in dit stukje uit het boek Syntony Leadership is uitgelegd, om moment van moment dit pad van een holotrope opkomst tot stand te brengen. 

 

Samen in stand te brengen met onze eigen principes en eigen manieren en vertalingen.

 

1. Passie - wat levendig, intens en dwingend enthousiasme betekent
2. Integriteit - waardigheid of verhoging van karakter; waardigheid, eer en respect
3. Grace - eenvoudige elegantie, overwegendheid en een samengestelde manier van zijn
4. Controle - Persoonlijk beheersen van (niet van) alle situaties waarin ik mezelf bevind
5. FLOW - tuning mijn acties en houdingen om te harmoniseren met mijn omgeving

Dit zijn de "bewegingen van syntonie" (zie Laszlo 2015 voor verdere details). Zij vormen de grond waarop de zintuiglijke eigenschappen van syntonie kunnen worden gekweekt en de responsvaardigheden van de syntoniezoeker kunnen in holotrope praktijk gebracht worden. Zoals eerder vermeld vereist het oefening - veel oefening, alhoewel het leren van het syntonie-gevoel ontwikkelen is meer als het leren van liefde, dan is het alsof het een handleiding bevat van instructies voor hoe om iets in het bijzonder te doen.

The holotropic movement that underlies this broader process of cosmic evolution calls upon each and every one of us to engage in a kind of evolutionary alchemy.

Rebalancing all four coherence domains of conviviality means moving from being merely conscious of the new map of reality laid out in this book, to learning how to dance the path of holotropic emergence into existence, moment by moment.

 

We do this by dancing a path with heart, making the map come alive in our very being. This is the promise of the Akashic Holofield as the embodied and enacted worldview of 21st Century humans at the level of its manifestation in day-to-day living.

cropped-img_6333.jpg

By consciously, purposefully and intentionally curating each of the four coherence domains in dynamic relationship to the other three, it is possible for you — both personally and in your larger sense of humanity — to dance into existence a path of holotropic thrivability richly informed by the Akashic Holofield such that both it and you are filled with —

 

  1. Passion — meaning vibrant, intense, and compelling enthusiasm
  2. Integrity — dignity or elevation of character; worthiness, honor and respect
  3. Grace — simple elegance, considerateness and a composed way of being
  4. Control — personal mastery in (not of) all situations in which I find myself
  5. FLOW — tuning my actions and attitudes to harmonize with my surroundings

IMG_6330

These are the “five movements of syntony” (see Laszlo 2015 for further details).

IMG_6329

They constitute the ground upon which the sense-abilities of syntony can be cultivated and the response-abilities of the syntony seeker can be brought into holotropic practice.  As mentioned earlier, it takes practice — lots of practice, even though learning to develop one’s syntony sense is more like learning how to love than it is like following a manual of instructions for how to do anything in particular.

 

Presencing

This is where the #AkashicHolofield comes into play.

cropped-img_6333.jpg

Through Communication and Collaboration we can make a deep shift and Change, do you want to change?

 
Since the Akasha dimension is omnipresent and ever present, it surrounds and flows through everything.
And everything flows through it, too — not just metaphorically, quite literally! This means that things — stars, atoms, you and me — continually flow into existence through the information binding action of the holofield.

Dia18
What we do, who we are, and how we are is directly correlated with how well and how deeply we access the Akasha dimension of existence.
Hier komt de Akashic Holofield in het spel….en dit is alles behalve zweverig het is wetenschap verbonden met systemisch denken en leven. Aangezien de Akasha-dimensie alomvattend en altijd aanwezig is, omsluit het en stroomt het door alles. En alles stroomt er ook doorheen – niet alleen metaforisch, echt letterlijk! De dynamiek is dus ook sterk aan het veranderen wat wij doen met Informatie en Communicatie en Technologie van Informatie. Intuitieve Intelligentie is heel normaal aan het worden en zo ook gewaarwording en bewustzijnstrainingen in bedrijven.

 

IMG_6329 In Communicatie.
Dit betekent dat dingen – sterren, atomen, jij en ik – voortdurend door de informatie bindende actie van het holofield doorgaan. Wat we doen, wie we zijn en hoe we zijn, is direct gecorreleerd met hoe goed en hoe diep we toegang hebben tot deze Akasha dimensie van het bestaan. Leiderschap vanuit deze diepere dimensies vraagt om een duidelijk proces van richting geven en hiervoor zijn nieuwe tools ontwikkeld. Georganiseerde capaciteit gaat over voeding geven en fysiek, mentaal, emotioneel maar ook spiritueel is de trend en een duidelijke ontwikkeling in het eigen zelf realiserende ethiek vanuit je authentieke manier wie je bent en dat met je verbonden systemen samen.

 

 

IMG_6330Ik ben een leerdimensie, en dat zijn mijn kinderen ook dus wij delen onze gemeenschap en wij zijn trots op deze interactieve dimensies, wij activeren deze via contemplatie en de lans van biology, een mentale en meer gezonde relatie. De morele ethiek en ecologische ethiek – Wij geven voeding aan leergroepen en delen onze shift in bewustzijn omdat het nieuwe denken een nieuwe manier van leven is en dat is een voedend systeem. Deze capaciteit an het cocreeren van sociale systemen bevestigd en versterkt. Een wetenschappelijke technologische dimensie gemobiliseerd bij sociale evolutie en die van de menselijke verbetering promoot, het is een esthetische dimensie die mij hierin raakt en verrijkt als mens en als vrouw, in deze schoonheid en met culturele en spirituele waarden deze vormen van Art te kunnen aanreiken als verrijking voor onze innerlijke kwaliteit in het leven zelf – #SarahSyntony #RepeatStylebloggers acties voor verbetering en menselijke condities voor een betere wereld – blog voor deze dinsdag als betekenisvolle ontwerper van deze dimensies omdat ze interactief zijn en geintegreerde componenten van EGS van ons Sociale Systeem.

Ik ben de sociale systemen hier in mijn lokale omgeving gaan bevestigen en versterken via mijn taal via twitter facebook en instagram, ben hen aandacht gaan geven en fotoos gaan delen en gaan hosten life, een multi dimensionele menselijke ervaring laten zien en daarbij ook de ervairngen van het heelzijn van ons als mensen aandacht gegeven door de tekst en taal erbij. We leven via emoties en taal en dat is het antwoord en oplossing voor de problemen die er zijn in de wereld tussen mensen want conversaties zijn relaties. Het omgaan met conflicten en betrokken zijn in sociale systemen vraagt om een dieper inzicht, dit is een EGS Evolutionary Guidance System. Ik kom een fundamentele shift aanreiken in mentale processen dus in je denken maar ook in het bewustworden van neiuwe manieren van denken en gedragingen wat gaat over het ontvangen van anderen en onze rol in deze wereld. Onze relaties met elkaar en dat vraagt om een collectieve toekomst met respect voor diversiteit van onze vele culturen en sociale systemen. Als Facilitator en Design ontwerper kom ik dit aanreiken en werk vanuit mijn eigen lokale plaats hier in Kortgene in Zeeland in Nederland, dat is waar ik nu op dit moment woon en leef en ook vanuit de Hub in Den Haag vanuit het Statenkwartier in de Internationale Community waar mijn zoon leeft en woont en studeert vanuit de Universiteit Leiden.

Ik geef coaching en je kunt al in een fase en proces van 12 weken flinke transformatie aangaan door betekenisvol te leren ontwerpen en acties voor verbetering te gaan oppakken en menselijke condities voor een betere wereld te gaan faciliteren.

 

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n.jpg

Een zelfsturende gemeenschap en stad, jezelf zien als stad en de stad als leerplek en leercentrum, NanoTechnology en Biotechnology waar ik 2 jaar geleden een entree mee maakte en onze entrance deed in Europa. #GEF2035 Deze dimensies organiseren vraagt om Leiderschap en samenwerking, via Communicatie en snel leren aanpassen – de enige manier om met complexiteit te leren omgaan is adapting with our environment – Sarah

Relaties

cropped-img_6333.jpgWAT BETEKENT HET om altijd te kijken naar wat er mis is en in je hoofd te blijven leven, het zijn patronen van Narcisme, narcisten zijn meestal niet in staat om een gezonde relatie te onderhouden.

Om te overleven moet een kind wel iets van relatie aangaan met zijn omgeving. Daarom sluit het niet het hele ego af maar een deel ervan, het diepste ik. Het andere deel gaat relaties aan met mensen maar afgesneden van het diepere ik dus niet echt, niet authentiek en niet autonoom en onecht als facade! Een fact in het leven om in een ander nivo te zien wat de mindset allemaal in de war kan maken wat is de Emotie? het is angst maar er is meer dan dit, we leven in een wereld met stress maar er is zoveel meer dan alleen dan dat. Stress omdat je te zwaar bent of iemand die iets naars zegt dat is niet stressvol dat maken wij ervan dus het is perspectief. wat zinvol is wat ons in de war maakt en dat is verwachting! ruil ze om in dankbaarheid.

Als kind herkende ik ze al maar kon daar geen woorden aan geven, en de roerige geschiedenis om die mensen heen kon je voelen. Veel relaties en veel emotionele bagage. … ze nemen en ze vragen en ze verwachten en ze geven heel weinig alleen maar mooie woorden. Dankbaarheid en beslissingen nemen omdat het leven te kort is om je zo zorgen te maken! onze mind is een overlevings software dus is het aan ons om dit te gaan veranderen dus wij zijn de enige die dit kunnen doen via gedachten en gaan spelen met andere perspectieven.

Dit moet je wel trainen anders gaat je ziel en je spirit slapen, je hart is je empire, er was niet eens een brein toen je werd geboren het is je intelligentie en je intuitieve intelligentie en de ticket om dit te doen is dit op aan te zetten!

IMG_6331

Dit is het Frame wat mijn bestaan echt diepgaand heeft laten transformeren en misschien wel een soort van ” gered heeft in dit leven en in de wereld ‘ omdat ik een kompas kreeg hiermee hoe innerlijk sturing te geven om te gaan navigeren van binnenuit en mijn eigen nare ervaringen met de narcisten in mijn leven te kunnen observeren op afstand. Ik ben er een studie in gestart omdat het diepgaande fascinatie heeft gebracht in gesplitst ego en het ware zelf.

Het ego wat gesplitst is in het ik, het ware verborgen ik en het zelf en het mooie maar illusoire beeld. De buitenkant, de facade van het grandioze ik dat moet dus in stand worden gehouden en dat zag ik al als kind, ik herkende ze direct. Omdat deze onecht is en dat voortdurend bevestiging nodig heeft door anderen.

Ideaal Zelfbeeld, het zijn de mensen met patronen die we NPS die zichzelf identificeren met het zelfbeeld wat geïdealiseerd is.

De onacceptabele eigenschappen ontkennen ze door ze op anderen te projecteren en het gevolg is dat er geen ruimte is voor de gevoelens als; angsten, verdriet, onzekerheid teleurstelling maar ook woede en agressie worden niet voldoende gecultiveerd. Ze worden door de narcistische persoon gezien als tegenwerking van de buitenwereld. Het zijn gevoelens, aanvallen van buitenaf en daartegen moet worden opgetreden. Er ontstaat dus een pantser om het WARE ZELF heen en dat narcistische pantser wordt de buitenkant die iedereen kent en waardeert. De persoon raakt het contact met zijn werkelijke zelf kwijt.

Hoe blijft dit in stand houden van een pantser mogelijk want dit kost heel veel energie… het zijn capaciteiten en de persoon kan ook snel inschatten wat in elke situatie van hem verwacht wordt en het werkelijke zelf leert niet van zijn ervaringen dus hij of zij verliest het contact met het werkelijke zelf. Bedreigingen worden door het pantser afgeweerd en dit gebeurt op een primitieve manier en het ligt altijd aan de ander, zwart wit denken en niet zelfreflecteren en niemand nodig hebben en alles zelf wel kunnen.

Bezig met ego, met kritiek geven op anderen en zelf destructief gedrag en een vals wereldbeeld neerzetten en liefde kopen maar ook in hun conflicten in relaties gaan ze liegen en bedriegen en gebruiken vaak alcohol en sex en gebruiken onethische manipulatie technieken en spelen psychische spelletjes en zetten emotionele verwarring neer

ze willen onaantastbaar zijn en machtig en ze zetten hun sluwheid in om anderen te gebruiken en ze laten anderen weten hoe getalenteerd ze zijn en hoe super dankbaar je moet zijn als ze met jou omgaan dus het is veel meer dan alleen maar een mentale ziekte! we kunnen leren van en met elkaar en dichter naar elkaar toe groeien en werken aan ons en wij en niet meer aan ik.

Dit patroon van Narcisme loopt uit de hand nu met de technologie want hoeveel jonge meisjes zie je nu al selfies neerzetten op instagram en sommige zijn nog maar 8, 9 10 jaar jong!

Ze willen nu al een speciale behandeling, ze hebben nu al een morele stoornis omdat het immoreel is om te liegen en te gebruiken en te exploiteren en schuld, pijn en verdriet bij anderen te veroorzaken! roddelen en kwaad spreken en anderen kwesten zijn de gedragingen die we zien in scholen in het gedrag van kinderen en dat is absurd en schadelijk en waarom blijven kinderen dan bij hen?

Het  verliezen  van controle over een ander is vreselijk voor een narcist dus zij zullen met snoep en koek en alle andere truken strategie inzetten om dit mechanisme in stand te houden. Misbruik van informatie; vanaf het begin is de narcist erop uit om te roven. Ze verzamelen informatie over jou met de bedoeling dit later tegen jou te gebruiken en hoe meer ze over je weten hoe meer ze gaan afdwingen en manipuleren en ook charmeren en confronteren. De narcist aarzelt niet om misbruik te maken van de informatie die hij verzamelt en ongeacht de intieme aard of omstandigheden waarin dit wordt verkregen. Dit is een krachtig gereedschap in zijn arsenaal! Bij kinderen zie je dit ook al jong gebeuren en dan moet je als ouders echt direct ingrijpen!

Manipulatie is een integraal en onafscheidelijk deel van deze narcistische persoonlijkheidsstoornis. De narcist idealiseert, devalueert vervolgens en ontdoet het slachtoffer van zijn eerste idealisering en deze abrupte gewetenloze devaluatie is misbruik!

De kern van narcistisch gedrag is iemand die zuigt uit, liegt, bedriegt, beledigt, verlaagt en negeert en geeft je de stiltebehandeling controleert etc…………… dit zijn allemaal vormen van manipulatie en hij is een verborgen verslaafde! Je moet helaas eigenlijk eerst leven met een narcist om getuige te zijn van dit misbruik!

In je hart kun je wel sturing geven en dat kost niks en geen enkele energie zo maak je zelf het verschil en wat hiervoor nodig is gaat over een begin wat je steeds kiest in de ochtend om te willen groeien en goed te doen,  dat zijn de echte instrumenten om leiding te geven  dus  de favoriete instrumenten van manipulatie in dit arsenaal van de narcistische patronen dat was de onevenredigheid van veel reacties.

 

De reacties  met opperste woede bij de geringste kleinigheid en  straf geven dat is oud en zwaar. Patronen van mensen in hun dagelijkse oefening die  zich voor doen als charmant en verleidelijk en deze gedragscodes  willekeurig gebruiken dat is niet waar emerging coaching over gaat! Destabiliseren, deze handelingen bleken zo onvoorspelbaar en onberekenbaar en inconsistent en irrationeel omdat ze zorvuldig ons wereldbeeld aan het slopen waren !!

we worden allemaal kwetsbaar in een periode tot onze 25e jaar waarin we leren afhankelijk van deze onverklaarbare grillen en uitbarstingen en ontkenning onszelf te zijn en in te groeien in de samenleving  dus met andere woorden;  zorgen jouw vrienden  dat zij wel stabiliteit hebben in het leven van henzelf en verplettert dat met krankzinnig gedrag en garanderen zij hun aanwezigheid in jouw leven door jou te destabiliseren. Op de lange termijn is iedereen dat zat om zo blootgesteld te zijn aan kritiek en oordeel en we zien nu de gebreken die geprojecteerd worden en de tekortkomingen maar ook de gedragingen en we zien het nu steeds meer  hoe zij zich beter voelen door andere te beschuldigen en en te manipuleren en Introjectie komt ook nog teveel voor!

De kwaliteiten worden weerspiegeld die jij hebt dus jouw voorkeuren en keuzes worden nagebootst. Mirroring en als zij deze introjectie uitvoeren assimileren zij met hun plannen jouw dromen en jouw doelen. Ongeordend en wreed en en veeleisend gedrag.

Emotioneel gestoord en op zijn best, onvolwassen.

46192_10152213302055040_27523856_n

Pathologisch liegen en dwangmatig maar ook liegen als gewoonte in het gedrag en geloven in de eigen leugens ..het  zijn gevaarlijke patronen want ze hebben een onvoorspelbaar karakter dus agressief als zij de situatie niet onder controle hebben. Ze gaan stalken en ze gaan roddels verspreiden en zichzelf schoon praten.

De waarschuwingssignalen moeten veel meer gecommuniceerd gaan worden als het gaat over Relaties! Communicatie is nodig dat we dit gaan verhogen met elkaar en situaties met verbaal geweld stoppen. Het heeft grote gevolgen later want we hebben allemaal genegenheid nodig en seks, geld en contact met vrienden en familie.

dus ben je uitgeput?

vertellen jouw partners de waarheid? kun je veilig zijn in een vergadering in je team?

moet je op je tenen lopen bij je partners of is er ruimte voor echte gevoelens? echte emoties en is dat de basis in jullie communicatie? is er ruimte voor Emotie?

krijg jij de stiltebehandelingen of is er altijd een gevoel voor sfeer in jouw werk en leefomgeving en mag je dat ook bespreken en alles eerlijk delen?

heb je toestemming nodig van je partners of is er keuzevrijheid? en waarderen ze jouw unieke aanpak juist enorm? is er aanmoediging? wat laat jou groeien en expanderen ? ga dit uitzoeken en doe dit elke 3 maanden met een coach!

psychisch geweld en misleiding zijn ernstig

sociale isolatie ook

je sociale netwerk kapot laten maken of bang voor nieuwe netwerken

verstoren

iemand totaal afhankelijk maken we zien het allemaal in de wereld in onze wereldbeelden en alleen via de systeembenadering kun je dit oplossen en sturing geven

op alle gebieden

informatie

sociale interactie

belachelijk maken is niet respectvol en een naar patroon…

plagen en pesten maar ook de dominante mannelijke privileges.. denken te hebben.. dus vrouwen doen het huishouden en zelf niks doen en het negeren van je gevoelens…. van levenslustige vrouw die open is en ontvankelijk werd ik zelf ook bijna gehard en bitter en kon dat stoppen door zelfbewust gedrag en zelfverzekerd te zijn zodat ik dit beschadigde deel van mezelf weer terug kon vinden en kon herstellen van de narcisten in mijn wereld! het is een oud paradigma, je moet leren hoe je jezelf moet stretchen! je kunt het wel en ik kan niet bestaat niet,

niet praten maar doen

trainen

 

het gaat allemaal om keuzes maken!

 

Je vriend kan geen coach zijn je moet een eigen coach kiezen

 

Spiegelen en blijf onaantastbaar en weet dat de leegte over gaat nadat je breekt met ongezonde patronen en neem een mentor!

 

Ik heb al jaren een mentor ik wil die feedback omdat ik mijn eigen brein niet kan opereren ik heb feedback nodig van de buitenwereld dus een coach is essentieel

 

 

IMG_6330

Keuzes die ik ooit maakte in mijn jonge jaren. Ik ben erdoor gegroeid en ben mij gaan verdiepen in Nora Batesons werk en studie en een SysteemDenker en Practioner en Trainer geworden, het mechanistische wereldbeeld liet mij zien hoe belangrijk de levende systemen zijn en hoe wij daarin een taak hebben om de wereld te helpen hiermee.

Ik leerde als vrouw en als moeder dat het dus nuttig is om te leren hoe je hiermee omgaat want ik wilde niet in de illusie blijven en ook niet gevangen blijven want de patronen in narcistische mensen ‘ ze schakelen van het ene masker naar het andere toe maar weet dat het nooit over jou gaat!”‘   Het is hun eigen verwonding en out of the blue kunnen ze boos worden en er is niets wat je kunt doen en het is onmogelijk want het is niet normaal.

 

Mensen die jou de stiltebehandeling geven, wees maar op je hoede! Het is een basis voor misbruik. Neem het niet persoonlijk. Kies voor Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling en kies voor Persoonlijke Groei een leven lang leren en te navigeren vanuit jouw eigen innerlijke wereld.

DISSOCIATIE ALS OPLOSSING IN DE SAMENLEVING

Hoe Dissociatie heeft betrekking op iemands capaciteit om zichzelf los te maken van een ervaring en dat is zo om jezelf te observeren en om afgescheiden van de ervaring te zijn!

Een deel in je blijft observeren en dit betekent dat er meer gevoelens zijn bij de ervaring die worden ervaren dan met de herinnering aan de ervaring !

Dit is een belangrijke keuze mogelijkheid om te ontwikkelen. Er zijn momenten dat enige afstand nuttig is, daardoor komt er meer informatie in je bewustzijn en een verschillend perspectief dat verruimd bewustzijn is en een referentiekader heeft.

Zit je opgescheept met, en verpletterd door een belemmerende keuze of gebrek aan keuze dan is het heel nuttig om die keuze te hebben om afstand te nemen.

Hoe gebruik je dissociatie?

Wend het visuele aan, met een lens van een camera die boven of onder je geplaatst is, voor of achter je, aan de zijkant of elke andere mogelijkheid die voor jou werkt. Zie je silhouet, schaduw, de omtrek van jezelf en een voet, arm of hand – wat je maar kunt zien. Zie jezelf alsof je jezelf in een foto ziet, beeld je in dat je jezelf in een spiegel ziet en zowaar echt in de spiegel kijkt en dan je ogen dicht en herinner hoe je eruit ziet. Doe alsof je jezelf kunt zien, als je jezelf kunt zien wat zou je dan zien?

Je kunt ook het auditieve aanwenden, als je een ervaring of herinnering hebt dan beschrijf je deze voor jezelf en je hoofd. Je beschrijft hoe je eruit ziet en wat er gaande is en geef jezelf richting. Let op de toon en het tempo van de stem en op de hoogte en volume en locatie van de geluiden bij de ervaring. Luister naar elk derde woord wat er gezegd wordt bij een ervaring en zet een discussie met jezelf op over de ervaring.

Wend het kinesthetische systeem aan om je te assisteren naar een visuele dissociatie en beeld je in dat je vanaf de achterzijde je eigen handen op je schouders legt en merk op hoe dit zou voelen, of vraag aan een vriend om dit te doen en voel zijn of haar handen alsof het jou handen zijn.

Neem een waarnemende bij de ander geplaatste positie in en zie en hoor jezelf vanuit het gezichtspunt van de ander. Beeld je in dat je in iemand anders kunt stappen en bekijk het tafereel vanuit zijn of haar ogen en luister door zijn of haar ogen. Je behoudt de zuiverheid van je eigen grenzen en je blijft wie je bent. Gewoonweg kijken en luisteren vanuit een ander perspectief en je kunt dit ook doen met dieren en bomen en levenloze dingen.

Benut de uitgestrektheid van ruimte en tijd en stel je voor dat de toekomst in gaat dus 10 jaar of 50 jaar verder en terugkijken naar wat er nu gebeurt. Stel je voor dat je op de maan bent en naar de aarde kijkt en naar de plaats waar je bent en wat er nu gebeurt ziet, vanuit dat perspectief.

Wend de submodaliteiten aan en door beelden zwart wit te maken en ver weg en klein te maken door grote kaders om de beelden heen te zetten nemen gevoelens van betrokkenheid af.

Accepteer dat je kunt doen op dit moment, en bekwaam je verder, wees vriendelijk en geduldig met jezelf en je zult veel leren en weet dat het gewoon een kwestie is van tijd en oefening.

Ik neem je mee terug naar de patronen en mijn verhaal waarin ik met deze technieken leerde werken en leven vooral, het was noodzakelijk dat ik dissociatie ging gebruiken als techniek. Ik moest mijzelf leren losmaken van ervaringen die zo heftig waren en zo vol nare ervaringen dat ik mezelf moest observeren om afgescheiden te blijven van deze ervaringen. Ik ben wel sturing gaan geven en wilde mijn focus scherp houden en zo is het gegaan en zo is het nog steeds.

 

Geen empathie, het is noodzaak dat we hieraan gaan werken met elkaar als samenleving want als mensen niet naar hun eigen gedrag willen kijken, geen echte vrienden hebben, een spoor achterlaten van gebroken harten en vreemd gaan, conflicten zoeken en  niet alleen kunnen zijn en nooit hun excuus aanbieden, dat is afbraak.

Hoe kan het dat we hierin terecht zijn gekomen met elkaar als samenleving? en wat is er zo leuk aan twitter en wat maakt dat we meer groeien door een echt boek? ik lees elke dag een boek en dat al 25 jaar zo en lees 4 uur per dag en luister naar audio, podcast terwijl ik sta te koken en of wandel, dit is studeren en leren en mijn mindset voeding geven.

Aantrekkingskracht, narcistische patronen kunnen overkomen als interessant, als relaties langer duren blijft hun egocentrisme vaak een ernstig obstakel want een belangrijk kenmerk van narcisten is dat zij geen rekening houden met de ander.

De flamboyante verpakking op sommige mensen heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht omdat hun presentatie van zichzelf heel overtuigend is waardoor anderen zich aangetrokken voelen.

De grootste angst die wij mensen hebben in een relatie zijn angsten van verstikking, gecontroleerd te worden en de angst voor afwijzing en overgave. Persoonlijke ontwikkeling is de oplossing om zelf mastery te gaan ontwikkelen en je eigen passie te gaan volgen.

Om dit menselijke drama nog groter te maken van narcisme zien we de grootste verlangens de behoefte zijn aan aansluiting en het tegenovergestelde van de behoefte aan ruimte en individualiteit. Het is empathie wat noodzakelijk is.

Dit is de kosmische grap, wat een recept voor problemen.

Mensen met een narcistische persoonlijkheid hebben dus geen inzicht in normale gezonde gevoelens en hierdoor hebben ze emoties die ongezond zijn en dat worden stemmingen en die stemmingen worden stoornissen in de persoonlijkheid en in hun eigen leven door ongezonde relaties. Ik heb dit ook gezien in de vele opleidingen waarin de mensen komen voor verrijking en communicatie maar ondertussen van de ene relatie in de ander duiken en dat onder de context ‘we zijn ruimdenkend” het is dus een heel gevaarlijk veld als je niet bewust kiest waar en met wie je jouw groeiprocessen wilt aangaan. Relaties, er is heel veel over te vertellen uit mijn eigen ervaringen.

Een supervisor hebben is nodig en een intervisiegroepje waarin je bij elkaar komt en dat ook blijft continueren en leert werken in hyperconnectiviteit. Een coach of mentor is ook heel erg belangrijk.

De verlangens naar nabijheid en het bang zijn hiervoor is Een spel wat echt heel veel mensen spelen.

Geen inzicht in eigen gevoelens en ook niet hun best daarvoor willen doen en maar praten en maar in het brein in het hoofd leven i.p.v. in het hart.

 

Het is het probleem in deze tijd!

Wreed gedrag, dwangmatig de ander in de greep gaan houden en zelf wel je eigen leuke dingen doen dus die ander zwak maken en afhankelijk als een soort bezit maken en zo bevestigt de narcist zijn eigen macht en kan prima 2 relaties onderhouden of zelfs nog meer en dat doen ze ook gewoon en maken de ander daarmee totaal ondergeschikt door te liegen zonder geweten gewoon keihard liegen.

De narcist doet er alles aan om de partner maar ook de leefomgeving te verlammen en spreekt niet openlijk en neemt een positie in waarin de partner in een onduidelijkheid en onzekerheid terecht komt en op die manier hoeft hij zich namelijk niet in een echte 1 op 1 relatie te begeven want daarvoor is hij bang omdat hij niet kan voelen.

Je bent kansloos, ken je deze woorden? dat is wat ze zeggen, heel hard, hoe harder je dus je best doet hoe meer je investeert en hoe meer liefde je geeft, hoeveel grenzen je ook bereidt bent te verleggen, de afstand wordt alleen maar groter.

Een echte liefdesrelatie met een narcist bestaat niet je bent dus echt kansloos.

Narcisten en de vicieuze cirkel van relaties;

Vanaf het perfecte begin charmant en rustig en lief en goed doen komt er een pijnlijk einde. Het is alsof de narcisten allemaal hetzelfde handelen om een slachtoffer aan de haak te slaan ze laten een vicieuze circle zien in relaties.

Ze zoeken een gevoelige vrouw, en vrouwelijke narcisten zoeken een gevoelige man, zetten deze op een voetstuk en overspoelen haar of hem met liefde en dan na een tijdje komt de ware aard naar boven als je al gebonden bent aan deze attente, charmante en zorgzame man.,,of vrouw.  De zorgzame man of vrouw, of lady  is verdwenen en hij of zij is bot en hard en dan sluipt het echte gedrag en de ware aard erin, het wordt van kwaad tot erger.

Het zal een paar dagen misschien weer goed gaan en dan begint het weer met herhaling en deze dynamiek is heel sterk in de relatie zichtbaar en er blijft van de vrouw of man niks meer over, ze zullen klachten krijgen en klein en afhankelijk gemaakt worden.

Het leven met een narcist is ook spannend en belastend, en uitputtend. Het is overleven en niet leven en dan is de vraag hoe kan ik deze liefde die mij opsluit gaan overwinnen?

Je denkt misschien zelfs wel dat jij zelf gek bent en daar werkt een narcist ook hard aan mee om jouw realiteit te ontregelen en jouw wensen en jouw prioriteiten te domineren.

Het is in een normale relatie een kwestie van geven en nemen maar hier is vergeten

dat er sprake is van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

 

Leef je in een omgeving met harde mensen samen?

Je weet dan al waarschijnlijk dat hij of zij zichzelf als heel speciaal beschouwen en ver boven de rest van de mensheid zich verheven voelen en de patronen die ze laten zien gaan over  zich superieur aan anderen laten zien en arrogantie en buitengewoon moeilijk om mee samen te leven…..

Hij of zij eisen continue dat er aan hun behoeften wordt voldaan en eisen het beste van alles. Zij erkennen niet dat de mensen om hen heen ook hun eigen behoeften hebben en ook hun wensen en hun voorkeuren hebben.

 

Je herkent ze omdat ze  thuis anders zijn dan in het openbaar en geen respect voor jouw gevoelens en doen alsof ze de perfecte mensen zijn en behandelen anderen met wreedheid en onverschilligheid. Bekritiseren is wat opvalt en opzetten tegen elkaar en ruzies neerzetten in een wijk  of straat en zelf naar eigen familieleden toe terwijl ze zelf egocentrisch zijn en negatief en arrogante patronen.

Koud en teruggetrokken gedrag en totaal niet beschikbaar, en dit kan leiden tot lichamelijke klachten maar ook tot psychische klachten dus vraag jezelf dit af:

Hebben zij jou pijn gedaan? vraag jezelf af wat hun basis is want de persoon met die verhaal is niet warm en niet ruimgevend dus de mensen die wel liefdevol zijn en open zijn maken het verschil. Koude mensen en niet om anderen geven dat is oud en geweest.

Heeft hij of zij dit gedaan om te voldoen aan eigen emotionele behoeften? je ziet veel koude kak, kan het niet anders omschrijven en dat is een andere mindset.

Gezonde mensen kunnen af en toe hun zelfbeheersing verliezen maar een consistent patroon van kwetsend gedrag kan alleen het resultaat zijn van een dieper probleem.

De stappen om onszelf te gaan beschermen:

Doe je huiswerk en lees alles wat je kunt vinden over deze onderwerp want dit geeft een complexer beeld en completer beeld hoe deze personen zijn in hun kern. Dan weet je ook wat je kunt verwachten in de toekomst.

Dit is essentieel omdat je zonder kennis echt geen idee hebt wat je overkomt en waar het om gaat, kennis is macht en kennis is nodig om te voorkomen dat je in een nog slechtere situatie belandt.

Ga het conflict niet aan en maak er een gewoonte van om niet meer te confronteren en ga stoppen met de reacties want reacties zijn alles voor een narcist.

Een relatie met een narcist is een perfect instrument om jezelf te leren kennen en je gaat heel langzaam zien waar je eigen grenzen liggen en dat doe je niet door in te gaan op rotopmerkingen gezuig of getreiter, er kan namelijk geen ruzie ontstaan als 1 van de 2 niet meedoet. Ga een blokje om of ga iemand bellen maar doe iets en bewaar je onafhankelijkheid. Door eigen financiële middelen te hebben kan hij je niet manipuleren en je eigen werk is ook prima als afleiding. Een hobby en passie en eigen talent gaan ontwikkelen waardoor je een goed gevoel hebt over jezelf. Het is van vitaal belang voor je afhankelijkheid.

Regel alles zelf en betrek je partner er niet meer bij en zeg niet waarmee je bezig bent en heb ook geen kritiek dat is zinloos en hou je mond over zijn gedrag en zijn verantwoordelijkheden en waarschuw hem ook niet als er iets fout gaat want je bent zijn moeder niet. Hij zal nooit de verantwoordelijkheid gaan nemen en als hij dat wel gaat doen is dat om jou op het verkeerde been te zetten en te misleiden want hij komt geen verantwoordelijkheid na.

Leef je eigen leven en doe dat zoveel mogelijk los van hen en doe gewoon aardig zoals je doet tegen een buurman. Toon geen enkele emotie, negeer hen, nergens op ingaan en besef dat de narcist constant aandacht wil en zij ook dreigementen uitspreken dus negeer hen. Ook bij commentaar over iets wat je in hun ogen verkeerd doet . Zij zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en niet jij.

De persoon is niet zijn gedrag leerde ik al snel door mijn beliefs, ik ben een echte systeemdenker, dus ik koppel gedrag los van de persoon.

 

 

 

Deze waarnemende positie de waarnemerspositie heeft betrekking op 3 mogelijke perspectieven van waaruit je kunt waarnemen en dat is een wisselwerking met iemand anders.

In de eerste positie ben je met je Zelf verbonden, binnen in jezelf, kijken, horen en voelen vanuit je innerlijke zelf.

Tweede positie, waarnemer, gescheiden van observatie van de positie, welke een toeschouwer heeft en je ziet en hoort jezelf en je hebt gevoelens over de situatie in plaats van dat je je ermee ingelaten hebt.

Derde positie, bij de ander, verenig je met de ander dus je word de ander zodat je ziet en hoort en voelt wat de ander hoort ziet en voelt.

 

Samenvattend is dit dus; eerste positie is Zelf, tweede positie is Waarnemer en derde positie is in de schoenen van de ander.

de juiste vormgeving! Design EXPERIENCES

De speciale condities waarop ik let; op oognivo kun je met jezelf als met anderen zijn in de waarnemingspositie. Dus in gesprek in dialoog kijk je elkaar aan in de ogen.

Bij de waarnemerspositie dien je ook op dezelfde afstand van jezelf als van de ander te zijn en verzeker je ervan dat dit ook zo is, om de visuele, gevoelselementen en auditieve elementen vanuit de positie van de waarnemer de meta te laten komen.

In de derde positie komen je visuele en auditieve en gevoelsaspecten van de ander!

Deze aligned perceptual positions exercise was voor mij een ZELF Ander wisselwerking, en ik kwam erachter tijdens mijn opleiding in Communcatie dat ik dit al van nature doe als kind al. Ik kijk en luister en zie mezelf en hoor mezelf en voel mezelf en kijk naar mezelf terwijl ik ook naar mezelf sta te kijken en luister naar mezelf terwijl ik naast mezelf sta te luisteren en dat heet in de systeemwetenschappen de 3 staps dissociatie techniek!

 

Om een proces goed te kunnen volgen moet je kunnen kalibreren en leer je spelen met varianten en submodaliteiten, en zo heb ik mijn jongere zelf getroosd en verwarmd totdat ze veilig was en zich weer veilig voelde en nam het liefdevol in mijzelf op en gaf haar een mooie plek in mijn onderbewustzijn en deed dit letterlijk met mijn armen om haar heen. Ik liet haar terugdenken aan gevoelens van liefde en stelde haar gerust dat alles in orde komt en dat ze dit nog niet kon weten omdat ze haar toekomstige oudere zelf was. Ik nodigde haar uit om alle gevoelens van liefde te laten opkomen en te laten doorstromen naar dit jongere zelf. Dit energetische werken met de parts en je trauma zijn krachtige oefeningen en ook via mijn fysiologie ben ik anders gaan bewegen en op mijn gebaren gaan letten, mijn tonaliteit, tempo van mijn stem en ben met mijn fysiologie heel diep zelf op mijn emoties gaan inwerken en op mijn denken, mijn gedrag en mijn indruk die ik maakte naar de wereld om mij heen.

Well formedness conditions for physiology of excellence

de juiste condities voor een fysiologie van uitmuntendheid

Het gewicht in mij is gecentreerd en het centrum van mijn gewicht is gelegen in het centrum van mijn bekken en ben hierom ook Pilates gaan doen en balletoefeningen gaan doen omdat je gewicht niet in 1 voet of heup zit en ook niet in je hoofd, niet in je borst en of beide voeten maar in het midden van je lichaam in je powerhouse!

De ademhaling, daaraan ben ik ook gaan werken want trauma zorgt voor hoge ademhaling, ik moest met fysiotherapie echt diepgaand leren ademen en door ademenen en zo onstond er samen met een therapeut een dieperliggend vertrouwen in mijn lichaam terug op cel nivo.

 

 

Moed is iets wat je zelf moet activeren en sensitiviteit ook en dat doe ik elke ochtend.

Het pathologische narcisme in onze samenleving is het gevolg van triest resultaat van misbruik en trauma en een beetje narcisme is ook natuurlijk voor iedereen omdat kinderen gewoon onzeker zijn en als je volwassen bent dan neemt dat af.

WE NEED FRESH AIR

BACK TO BASIC

Als je je kinderen gaat idealiseren dan krijg je ook kleine narcisten en dat geeft problemen op het gebied van bevestiging en hechting maar ook in de groei van een gezond gevoel van eigenwaarde.

De echte narcist wordt wel geboren met de genen om dit narcistische afweer te gaan ontwikkelen, nps is een ontregelde persoonlijkheidsstoornis en zelfs de meest fervente voorstander van de genetica zal deze ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid niet toeschrijven aan de genen. Gebrek aan sturing dus en niemand heeft ingegrepen tijdens het ingroeien tot de 25e levensjaren, en dat is toch heel ernstig!

Empathy is het antwoord voor mij. Syntony is harmonie en dat is een frame waarin je in vier kwadranten leert oefenen en zo verhoog je de samenleving, dit is wat ik vertaal en ik wist als kind als dat ik een soort tolk zou worden, ik realiseerde mij alleen niet dat ik mijn zenuwstelsel zou gaan trainen en mezelf zou gaan trainen in emotionele nivo,s en iets zou gaan betekenen in coaching.

Disfunctionele jeugd? Waar zijn dan de leerkrachten en de professionals en de omgeving en de buren en de stad zelf en waar zijn de citytrainers? gelukkig is dit nu in deze tijd allemaal aan het veranderen en praten we veel meer over deze patronen en signalen we meer en meer op tijd en kunnen we samen als stad wel ingrijpen en oplossingen aan reiken om deze patronen te stoppen. Het dialoog is de stragetische oplossing!

Volgens veel deskundige komt afbraak door de jeugd en teveel verwend of misbruikt met  ellende.

Trauma?we hebben heel veel coaches nodig om te lachen en heel snel alles te mogen bespreken en vrienden voor het leven te leren maken dus is iemand om jou heen zorg dan dat je vriendelijk bent en aardig, je kunt gewoon aardig zijn voor iedereen dat is de eerste stap om de wereld te veranderen, begin bij jezelf. Hello…just say hello …..maak oogcontact

Door trauma ga je overleven en dan kan er veel mis gaan dus hoe ontwikkelt zich dat patroon van narcisme verder?

 

‘Als kinderen besluiten dat de wereld en de mensen erin slecht zijn en zij alleen goed zijn dan krijgen ze een scheef beeld van het leven. Ze niet de hele wereld alsof alles om hen draait, ze zien anderen als objecten en dat is zo om hun behoeften te bevredigen, narcisme en relaties zijn daardoor meestal lastig en het jonge kind reageert door onbewust nee te zeggen tegen het leven!”

Er zit ook een kern van liefde en als we dit gaan aanreiken als samenleving dan geloof ik dat we die onzichtbare flow wel kunnen activeren samen met elkaar en de narcisten kunnen uitnodigen om te stoppen met schadelijk gedrag en te kiezen voor het voelen en het hart…………hoe eerder hoe beter en hoe jonger hoe minder kans dat het ik zichzelf terugtrekt!

De crux……

cropped-img_6333.jpg

Liefs Sarah