Leiderschap van Nu & Jezelf zijn

Jezelf zijn-

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n.jpg

Jezelf zijn, het lijkt en klinkt heel normaal en logisch en toch is het vaak niet zo. In het managementleven zien we dit vooral nog heel sterk wisselen.

Mensen mensen #HumanDesign is de toekomt en daarvoor zijn kwaliteiten nodig en heb je die niet dan ga je niet mee met de veranderingen en dat is een grote uitdaging.

Ook voor onszelf om de anderen met onszelf mee te nemen in dit AVONTUUR van de toekomst.

Je moet jezelf snel kunnen aanpassen en snel zijn dus  heel concreet betekent dit in de communicatie dat je hoge waarden zult moeten belichamen en principes nakomen op de langere termijn omdat we alles gaan vervangen met robots en computers, technologie staat niet stil. Het zijn de human interactions die heel erg efficient moeten zijn en de burgemeesters gaan steeds belangrijker worden in een stad!

Iedereens Journey gaat dus echt hierover en we zijn allemaal met deze Sociale Innovatie bezig  dus voor mij is deze kwaliteit noodzakelijk om haar te bewaken, innovatie en oplossingen aan te reiken met een methode en tools zodat deze communicatie kan verhogen in de samenleving en dat kan ik doen, omdat ik in de choas alles zie, ik zie de complexiteit en heb leren zien en lezen, hoe je daarin de rode draad kunt zien …dit is mijn expertise nu na meer dan 26 jaar studeren in de Systeem Wetenschappen, in de Theorie waarin Verandermanagement een natuurlijk onderdeel is net als Leiderschap.

 

Ben gestart als Ambassadrice in dit netwerk en nu actief participant met de Consultants zelf en de grondleggers zelf en zelf zo intens ingegroeid als Consultant om specialisme aan te reiken binnen leiderschapsconsultancy.

Samenwerkingen opzetten en met andere Systeemwetenschappers helpen met de methoden om te blijven bundelen en deze nieuwe taal te verspreiden is een samenwerking die zo gegaan is, dit is nodig dat we dit gaan doen samen met de overheid dus in elke stad hebben we  Practitioner nodig die in dit avontuur durven stappen zoals ik erin ben gestapt in 2011.

 

Ben nu op dit moment in Nederland en wereldwijd werkzaam vanuit het Laszlo Instituut op de locatie vanuit Kortgene in Nederland. Het mondiale lab. Het eerste Lab is klaar en neergezet en wij zijn gaan prototypen nadat ik in het Center was in Wenen met Alexander Laszlo samen waar we toegang kregen wetenschappelijk met Syntony Cafe en Syntony C onversations. We kregen toegang 06/06/14 als research colloquia. Thrivable Systems. Het is 48 jaar geleden dat ik werd geboren in London, my first hometown. De eerste twee belangrijkste levensjaren heb ik daar mijn prikkels ontvangen en het leven zelf mogen ontvangen in deze wereldstad.

In Nederland was het Scheveningen waar ik vervolgens kwam en ik mij intens thuis voel komen en waar mijn thuis ook is, aan de boulevard en in de Badhuisweg en in de Stevinstraat en de FRED in het Statenkwartier, het de Beijenkorf, dat waren mijn ankerpunten in Nederland toen we in Duitsland moesten opgroeien in een Nato stad en community, mijn moeder hertrouwde en dat ging allemaal heel snel, ze ging scheiden toen ik 10 jaar en ook hertrouwen binnen 2 jaar en ze kregen samen een kindje dus er gebeurde heel veel in mijn wereldje, vanaf mijn 10e tot mijn 12e was het 1 grote transformatie, aanpassen en snel schakelen en vooral trouw blijven aan mijn eigen kern en mijn eigenheid en dat niet alleen op cognitief nivo maar vooral mijn lichaam eerlijk laten afstemmen en mij bewust zijn van de kleine en grote veranderingen die mijn lichaam onderging in deze tienerjaren, samentrekking van expansie en temperatuur en druk en vocht en inwendige bewegingen en trillingen dit alles moest intens stromen en ik gebruikte hiervoor muziek, de patronen van muziek en mijn lichaam dus ik deed aan turnen en meditatie en dansen. Ik heb zo al intense tantrische ervaringen opgedaan en schreef al sinds mijn 6e jaar dagboekjes vol en heb deze nog allemaal, ik ben al aan het expanderen en met gevoelens bezig sinds kind omdat ik dingen weet, ik voel ze zo intens dat ik doorkrijg wat de beelden en zijn en luister daarna, ik dacht dat iedereen dit wel wist en deed maar het bleek anders te zijn dus ik schrijf daarover nu, en dit maakt ook dat ik diverse ervaringen opgedaan heb in verschillende leefvelden binnen diverse culturen dus, en dat op jonge leeftijd in Amsterdam, Den Haag en in Noord Brabant meerdere jaren, netwerken en groeien, dat zijn #softskills, de #SoftTechnologies daarover gaat mijn avontuur en daarover gaat iedereens avontuur, over die groei.

 

 

DIE CULTUURVERSCHILLEN dat is de complexiteit en daar hebben we nu allemaal mee te maken.

Ons eigen leven en onze eigen navigator zijn. ..vanuit de technologie van informatie en communicatie.

De interactieve connectie is het pro actief zijn en die eigenschap is de basis binnen deze nieuwe generatie Leiders. Je begint met het einde voor ogen en je doet de belangrijkste zaken eerst; Eerst zelf begrijpen en dan begrepen worden. Door jezelf open te stellen voor de meningen van anderen ; Communicatie is de belangrijkste vaardigheid in ons leven. Je kunt niet niet communiceren! Communicatie is Actie.

Deze passie leren ontdekken en zien wat je van nature doet.

Hoe navigeer je het beste en wat is je diepste roeping en je passie en je talent? Dit moet snel opgepakt worden en heel snel schakelen want anders voel je jezelf niet meer meedoen met de samenleving en lig je eruit, dat ga je voelen in openbare gebouwen en op straat als mensen eruit liggen en geen passie meer voelen dus dit gaat ons allemaal aan!

Communicatie en Technologie van georganiseerde communion en de technologie van Informatie en Communicatie daarover gaat de Systeem Beweging waarin we een ontwerp zien en ontwikkeling van innovatie van systemen.

Jezelf zijn klinkt heel basaal maar toch is het niet altijd zo simpel, dingen eenvoudig maken en simpel houden is een roeping.

Ben zelf vanuit die basis  als tolk en facilitator actief in wereldwijde labs. Hosten van Conferenties waarin ik word ingebeld via Skype en via Zoom, en heb mogen oefenen met online virtuele platformen, ben gevraagd voor interviews via soundcloud en heb daar enorme volgers en netwerken opgezet, het starten met bloggen, via Repeat Cashmere leergroepen opgezet en leercommunities die leren leren samen en ook weer communities aangaan via hun groepen vanuit twitter en in diverse groepen en communities met informatie en communicatie onze projecten gaan delen, en zo ben ik door de professionals in de leiderschapsgroepen gezet waardoor ik een groot bereik kreeg op wereldwijd nivo. Dit alles is vooruitgang van thrivable systems en dat was in het begin heel erg spannend als ik er met mijn cognities over nadacht maar ik heb het gedaan met mijn hart en dat is hoe mijn hele systeem en mijn zijn in wie mijn wezen wil zijn, is thuisgekomen en uiteindelijk dus naar Wenen ben gegaan in 2014 om mee te doen aan de experimenteren samen met Alexander Laszlo. Wij zijn gaan prototypen samen. FamilyFirst.

 

 

We zijn daar met Syntony Café gestart, 2 daagse workshop en zo toegang gekregen op 06/06/14, verantwoordelijk voor het colloquium is Alexander Laszlo en het is eervol om met hem samen te werken. De reden dat hij dit is aangegaan is ontstaan door deze Eigen persoonlijke stijl en authenticiteit. Ben hoofd verantwoordelijk voor de marketing van de Internationale online en virtuele netwerken en samenwerkingen –

Het thema wat we overal zien in deze tijd in deze periode is:  Hoe je jezelf kunt zijn en hoe je het beste uit jezelf kunt halen? Persoonlijke groei vraagt om facilitatie, en dat begint met gewaarwording van je sensaties en het hier en nu.

De belangrijkste hersenstructuren en de manier waarop informatie via neuronencircuits wordt gekanaliseerd, ons aanleiding gaven te veronderstellen dat de hersenen zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme voor zelftranscendentie.

Je moet eerst contact maken met je lichaam en geest verbinding om met diepere dimensies te gaan werken.

Expanderen van het idee dat we gescheiden zijn en opgesloten zijn in onze persoonlijke geest, tot een besef van de unieke emanatie die ieder van ons is, als een geindividualiseerde uiting van het Ene Bewustzijn dat in heel zijn volheid tegenwoordig is. Dit proces voltrekt zich op kosmische schaal en dat begint in ons Eigen innerlijk op lokaal nivo te ontplooien.

Hoe herken je deze mensen?

Ze stralen een ervaring en toestand uit, van volheid, vrede, schoonheid, gelukzaligheid, vreugde en mededogen, en dat is in hun innerlijke geactiveerd. Het is in harmonie zijn met de fundamentele ordening van het :   Zijn, je Eigen essentie.

We noemen dit de kinderen van het universum en van hetzelfde gemaakt als de sterren.

Alle boeddha,s en alle intuitieve en voelende wezens zijn niet anders dan dit Ene Bewustzijn, waarbuiten niks kan bestaan.

Je hoeft alleen maar te ontwaken voor dit Bewustzijn, de levenskracht die al het bestaande beweegt en in stand houdt, de evolutionaire impuls in ieder van ons en in heel het Universum. Ik ben bewust van deze inspiratie en dankbaar en voor alles wat goed voelt, daarom met feel good Education bezig en met geweldloze communicatie en lifestyle Modulen voor Leiderschap.

Als kind ook tijd doorgebracht in het onderzoeken van de wereld van religie dus het mystieke pad is altijd onderdeel geweest van mijn Eigen levensstijl en dat is spiritualiteit. Wijsheid die uit je ziel komt en een eenheid voelen, door de 1 God genoemd en door de ander Brahman of de Heilige Geest of the Universele – Het is het inzicht wat beweegt wereldwijd hoe we niet alleen in rationele, tijd georienteerde linkerhelft van ons brein bezig kunnen zijn met alleen maar spreken, lopen en lezen en schrijven. Kennis van de manier waarop ons brein werkt stelt ons in staat in te zien hoe we ook zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme voor zelf transcendentie. De manier waarop we dan spreken, schrijven en luisteren is dan een uiting van respect en mededogen voor anderen en onszelf, een pad van leren en delen. De tools van Syntony zijn daarom zo innoverend, de compass en de ladder zorgen voor een malletje, je kunt het overal op toepassen in elke vorm van communiceren en op elk gebied van ontwikkeling in je leven.

We maken gemiddeld 5 groeifasen door, diepgaande veranderingen op specifieke gebieden, dat is interessant ;

Denken heeft te maken met integrerende en holistische netwerken van binnenuit, die we zelf opbouwen, als je leert hoe je jezelf kunt verrijken door andere manieren van denken. Als je alle niveaus van interacties gaat zien dan bespeur je harmonie en mystieke krachten en alles doordringende stroomtoestanden die zich in elke organisatie manifesteren.

Dat is Leiderschap van Nu.

Dat is waarom we dit doen met ons hart, via mededogen en via invoelen, want de ecologische crisis = het grootste probleem in deze wereld. Het is niet de vervuiling en ook niet de afbraak van de ozonlaag maar dat er te weinig mensen zich hebben ontwikkeld tot een postconventionele, wereldcentrische en alomvattende bewustzijnsnivo, waarin je je automatisch op een verantwoordelijke manier met de wereld omgaat.

Door minstens 5 belangrijke innerlijke transformaties door te maken, van egocentrisch naar sociocentrisch naar wereldcentrisch, pas dan, en niet eerder ben je in deze staat tot een diepe en authentieke betrokkenheid – ( Ken Wilber)

Taal is jouw verslag van de wereld, representatie en beschrijving van de wereld, taal schept werelden en in die schepping ligt macht –

Taal, schept, vervormt, draagt, onthult, verbergt, laat toe, onderdrukt, verrijkt en bekoort, taal is het instrument om iemands realiteit te begrijpen. Verdieping in dit instrument is wat er nu gebeurt in de dialogen zelf, de manier waarop we dialogen voeren laat zien hoe wij ons bewust zijn hiervan – Dat is Syntony Conversations-

Taal spreekt, onzichtbaar en zichtbaar, lichaamstaal en tonatie en ruimte om te luisteren en deze aspecten van betekenis hebben is door de  huidige nazaten ingezet om te stabiliseren.

Het is de relatie tussen de woorden die de betekenis stabiliseert. De grootste ontdekking dat elk teken een Holon is, een context binnen contexten binnen contexten van het totale netwerk.

Waarmee je omgaat, daarmee wordt je besmet. Of je laat je jezelf en je systeem voeden.

Wat bedoelen we met geest en lichaam? Je hebt hersentoestanden en neurotransmitters en cognitieve processen en dat is wat wij weten wat lichaam betekent, het is het lichaam, het organisme en limbische stelsel.

De andere betekenis van geest, daarmee bedoelen we dus niet de hersenen maar het hoogste nivo van je innerlijke waar alle gevoelens, verlangens en emoties, impulsen en gevoelsenergie liggen.

Symbolen en emotie en concepten en zelfonderzoek ligt allemaal in je Innerlijke Individuele Ik. Dat is essentieel om dit te begrijpen. Symbolen komen uit je abstracte wereld en de emoties ontstaan als je gevoelens zich gaan opstapelen. Als gevoelens niet de ruimte krijgen die zij nodig hebben ontstaan emoties en als deze ook gaan stollen dan krijg je stemmingen. Een stemming die blijft aanhouden zal een stoornis worden in de vorm in de structuur. En zo zien we de samenleving in haar kwetsbaarheid zichzelf verschuilen achter de technologie van informatie en communicatie – Openheid en directe gesprekken zijn noodzakelijk, we hebben facilitators nodig die deze soft technologies terug implementeren in onze samenleving-

In het gedragsmatige ligt : voeding, complexe hersenschors, limbisch system, ruggenmerg, moleculen en atomen, Ontwikkelingen ga je gewoon door, en je komt er gewoon mee in aanraking, subject en object zijn 2 kanten van hetzelfde-

Door dus elke dag naar buiten te gaan en te wandelen en bewust te ademenen help je mee aan je gedrag en verminder je stress. Meditatie is noodzakelijk omdat je dan die innerljike rust steeds activeert opnieuw en van daaruit je dag start.

De oplossing is post-rationeel om je bewustzijn te leren ontwikkelen.

Wat is de reden hiervoor? Het Lage nivo van het lichaam is begeerte en de omgeving zelf.

Als de geest altijd ergens in de lucht blijft hangen kunnen we niet belichamen wat bewustzijn is.

Dit moet je zelf uitstralen en wegraken uit het reductionistische denken.

Ecosystemen en sociale realiteiten zien en daarmee in wisselwerking staan.

Het wij -bewustzijn is sterk voelbaar in deze tijd nu, relaties onderdeel maken van onze groei.

Meer ethiek en meer integraal denken.

Het sociale veld maakt een grote sociale innovatie door nu. Onze burgerlijke plicht en maatschappelijke systemen zien we veranderen en meer en meer mensen pakken dit op, deze Leiderschap.

Collectieve Wijsheid is de wonderbaarlijke mogelijkheid en dat vraagt om nieuwe Modulen omdat het reductionisme niet meer fascinerend is!

Deze eros beweegt zich in jou en mij, dringt erop aan dat we omvatten, respecteren en ontwikkelen.

De wereldziel laat zich zien i.p.v fragmentaties, dus ons denken is aan het veranderen.

Jezelf waarderen en bedanken voor het gewoon jezelf zijn – Het begrijpen dat : Je bewustzijn  zich meer naar de rechterhersenhelft kan verplaatsen en zo het veld van kwantumbewustzijn kan ontdekken.

Door oefeningen en dingen anders te gaan doen ;

Deze evolutionaire mogelijkheden voor onszelf zijn onbegrensd en zo is dat ook voor de hele menselijke familie.

Dit is de Revolutie waar we doorheen gaan.

Er is een authentieke ( kosmische ) bewustzijnstoestand en die komt tot uiting in het individu, in een volk, herkenbaar als wetenschappelijke kennis van het leven- het leven dat in harmonie met wetten van de natuur wordt geleefd.

Een eenheid in plaats van gescheidenheid en tot het besef van eenheid met alles in plaats van de illusie van afzondering.

De body en de mind, dat zij samenwerken ,dat is normaal voor ons als we klein zijn net als tijdloos zijn, dat is ook normaal. Hoe ouder we worden hoe meer ervaringen we hebben en hoe meer we daarover gaan nadenken. Je moet wel weten wat iemand bedoelt met body en met mind. Net als met geest en lichaam!

Wat er gebeurt als je op een ander punt komt en echte kwaliteit gaat ervaren? Dat is voor mij de omschrijving dat je opent en iets voelt, zo  diep van binnen dat je een diepere kern voelt, je kern, je eigen ruimte en daarin gaat alles vanzelf en dat voelt heel fijn en rustig. Sturing geven vanuit die plek, het is een diepe ervaring en geen piekervaring waar veel naar zoeken maar; een staat die er altijd is, een observerende onzichtbare dimensie.

Het is een soort ervaring die we omschrijven als het universele of het licht, want in het leven zijn we meestal bezig met weerstand, om dingen op te lossen die discomfort geven en als we dingen krijgen die wel comfortabel zijn werken we aan iets wat goed is voor ons.

In de dienstbaarheid van geven komen of zijn, betekent:  in onze kracht staan en openen van een ruimte, om te zijn wie we zijn, we dragen dan geen gevoelens met of in onszelf mee,  die ons onder-drukken. We staan in dienst van de gemeenschap en willen dienstbaar zijn. Dat is waarvoor we hier zijn gekomen, om blij te zijn en dienstbaar te zijn.

Heel veel mensen kennen deze fasen, en het meest belangrijke is dat we het zelf moeten volgen, onze plaats innemen gaat over het volgen waar je je- zelf voelt, dat het fijn is om te zijn. Niet in het verkeer meegaan van het denken maar blijven observeren. De ene ervaring na de andere geeft niet altijd een verdieping en kan verwarring geven. Het is goed dat er dingen gebeuren maar je eigen kern is er altijd en dat is waar het over gaat, jezelf zijn.

Die ontdekking!;  Dit kun je van niemand anders leren dan uit je Eigen ervaringen.

Je natuurlijke staat is een ruimte in jezelf van waaruit je altijd kunt observeren-

Je hebt hier dus  ook de mogelijkheid  om vanuit je Eigen platform te zien wat er gebeurt en soms zie je veel mensen voorbij komen als op een trein, die gaan feesten, en dan gaat het erom dat je blijft waar je bent. Aandacht te blijven geven vanuit de plek waar jij bent. Soms heb je het nodig dat er even een trein voorbij komt met die feestende voorbijgangers om zelf in een actie te komen.

Als je gaat herkennen dat die ruimte er altijd is, van waaruit je kijkt naar de wereld, en vanuit die ruimte  iets kunt ervaren wat er altijd is , dat is iets anders dan wanneer je van alles ervaart wat vanuit je zintuiglijke waarneming komt.

Je voelt wel hoe je geest in beweging is maar je interpreteert niks en je registreert je gevoelens gewoon, ze komen en ze gaan. Je geeft juist wel aandacht aan je lichaam door dit gebied te trainen.

Gewoon leren observeren zorgt dat je heel veel licht en ruimte in jezelf voelt en zo kun je al die gevoelens en al dat denken leren sturen, dat is het navigeren waar we over spreken in Syntony.

Als je niks hoeft aan te gaan en gewoon herinneren dat jij jezelf bent, je bent geen object en jouw ruimte is er altijd, je lichaam is ook zo ontstaan om dat zelf heen. Je gevoelens en je gedachten worden ook zo opgebouwd vanuit jouw aanwezigheid. Je bestaat en je manier van aanwezig zijn is hetzelfde en dat is bewustzijn.

Bewustzijn is je oplettendheid en als jouw bewustzijn de perfecte plaats is om in te staan en als jouw platform dient dan kun je alles om je heen tactisch en strategisch laten groeien.

De gevoelens zijn net als met alles wat er is in de natuur buiten; want er zijn zoveel mensen die verdrietig zijn en huilen en problemen hebben maar ik adviseer om gewoon in die perfecte plaats te zijn die je zelf bent:  De bloem is een bloem en de bomen zijn bomen en mensen zijn mensen maar het gaat om de impact.

De smaak, de energie en de gevoelens die we krijgen. Het is alsof we iets zien in haar totaal. Het zijn geen objecten, alles is er, alle patronen die je erin ziet en alle processen daarom heen om het zo te laten zijn dat een boom een boom is.

Zo gaat het ook om een staat van plezier. Het echt gelukkig zijn en vrolijk zijn is iets wat er van nature is. Ik ben al sinds klein meisje vrolijk en enthousiast en ben vroeg wakker en dat is gewoon zo.

Je hoeft en kunt hier niet voor zoeken buiten jezelf, het is van binnenuit. De diepgaande verandering is deze vibratie van “zijn”. Dat wat er is dat is goed en zuiver. Je hebt rust in je denken als je dit weet en voelt.

Het verschil tussen iemand die dit weet en de ander die dit niet weet?

Mijn denken is ook een periode met mij op hol gegaan en dat gebeurde in de periode tussen mijn tienertijd en 42e omdat we gaan experimenteren en er zoveel invloeden om ons heen zijn. We ervaren zoveel dingen en mensen. Maar het gaat echt om je eigen plaats van binnen die je altijd bent en die je altijd blijft, niet oordelen en er altijd in terug keren. Observeren en dan zie je dat alles van zelf gaat….Ik heb zelf 5 diepgaande fasen doorgelopen in al deze verandering en ben dankbaar om meer ontwikkelingslijnen te kunnen doorlopen, met de juiste mensen om mij heen nu . De meeste mensen doorlopen maar 5 ontwikkelingslijnen in hun hele leven. Mijn uitdaging is helder en ik wil er wel 10 doorlopen.

Gewoon leren delen wat je voelt is checken wat je staat is, dat is registreren, voel je spanningen en voel je stress.. dan is het goed dat te accepteren, voel je teleurstelling, omdat je “jezelf” steeds niet bent. Welke stem is dat? Het is niet belangrijk, het is een part, het is een interpretatie en  is dat dan vaak negatief? weet dan dat het  je innerlijke dialoog  is,en als het je gaat opvallen dat het opkomt…dan ben je met een grote ontdekking bezig. Er zit in ieder van ons een diepe kracht om ons in een bepaalde staat te laten, alsof we alleen maar ons lichaam en denken zijn maar er is een echte diepe kern en die laat zich aan iedereen zien in ons. Die plaats vinden diep in onszelf dat moet je voor jezelf vinden. Dat kan niemand anders doen –

Er is geen verschil tussen mensen, maar wel experimenteel, want de persoon die zichzelf kent heeft geen conflict, geen verwarring en zijn gewoon puur wie ze zijn, het manifeste goddelijke universele.

Dit gaat niet over iets vinden buiten ons, het is er niet. Dit noemen wij de syntony quest, en de syntony dialogen zijn volledig open en vrij en vrolijk. In dienst om samen te werken.

Als we allemaal deze waarheid zouden weten in ons lichaam en niet alleen in ons denken, onze mind, dan zou er geen conflict zijn en dan  zou er wel een diepgaande rust en tevredenheid zijn.

Je geeft dan om de wereld en dan ben je niet gehecht.

Je doet dan gewoon wat je moet doen en er is geen gekletst in jezelf – Dit noemen we de monkey mind.

Wie is dat toch die zo te kletsen tegen ons? Spreekt het tegen ons lichaam? Is het tegen onze pure zelf het pure bewustzijn aan het spreken? Nee, is het tegen onze mind aan het kletsen? Mind is een relatie dus het is geen part, het is geen deel dus het kan ook ons denken niet zijn. Is het onze aanwezigheid? Het moet een mix zijn van de je persoonlijkheid en je aanwezigheid, wat beïnvloedbaar is want je diepe kern is je meta positie die erop kijkt en het observeert.

In spiritualiteit noemen we dit het authentieke zelf, de transformatie van persoon naar aanwezigheid.

We relativeren een heleboel vanuit ons bestaan als mens met een lichaam maar er is meer, we hebben allemaal onze eigen manier van de wereld en onze eigen manier van denken. Als je in de staat komt van echt aanwezig zijn dan ben je een pure expressie en dan zie je alles in haar geheel.

Dus hoe komt het dat we dit niet altijd voelen dat we bestaan en gewoon ons zelf mogen zijn?

Dit komt door al het experimenteren via ons lichaam en dan gaan we geloven dat we ons lichaam zijn. We zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam en we zijn bewustzijn.

Het is alleen maar bewustzijn en dat laten we zien door allerlei rollen die we ook zijn, de moeder, de vrouw van , de vriendin en buurvrouw, het is niet wie we zijn het is wat we allemaal kiezen ook te zijn en daarin een interactie aangaan. Het gaat om verandering en onze eigen identiteit, en daarvoor moet je echt die diepe ruimte weten en voelen, de ruimte die jij zelf bent.

Hoe je denkt is dus bepalend, echte aanwezigheid is niet oordelend, het is er gewoon. Het heeft geen identiteit, ze is gewoon krachtig en dienstbaar. Als je in deze plaats komt waarin je deze aanwezigheid voelt dan kun je jezelf zien als persoon en al je gevoelens, maar dat is niet wie je bent. Het zijn gewoon situaties en omstandigheden. Het komt en gaat weer voorbij. Je wordt harmonie en dat is een grote stap in evolutie, de shift van persoon naar aanwezigheid en dat doe je in syntony ..in harmony in een staat van vrolijkheid.

DIE VROLIJKHEID: dat doen we in 4 domeinen:

Vanuit een hoge bewustzijn ben je meer panoramisch en veel intenser en veel meer in creativiteit. Het is je denken wat op een hoog nivo gaat schakelen.

In het grote plaatje zie je transcendent bewustzijn en dat is de grote uitdaging in de mensheid in deze tijd, wereldwijd is deze verandering bezig.

Je moet het wel eerst ervaren en daarvoor zijn die learning labs opgericht, als je eerst in de aanwezigheid stapt en deze ervaringen hebt voel je de diepgaande vibraties van binnen hoe je verbonden bent met de anderen waarmee je samenbent. Alles is afgestemd en alle creativiteit komt vanuit de groep op het moment dat je samenbent.

Het is zo omdat we in een diepgaande verbinding aanwezig zijn in vrolijkheid met onszelf, persoonlijk en intern, omdat je weet hoe jezelf te centreren, je monkey mind stil te houden en te luisteren met elke cel in je wezen, je oefent je intuitie en dat doe je door je empathie en je compassie, de binnenkant weerspiegelt de buitenkant, er is een bereidheid om meer en meer te ontdekken en je diepste roeping te volgen. Niemand te kwetsen en alleen maar anderen te steunen, te helpen met deze groei. Zichzelf te zijn. Het beste uit zichzelf te halen.

In het tweede domein zijn we met vrolijkheid verbonden met anderen, sociaal en een hoge staat van bewustzijn omdat we deze interpersoonlijke vooruitgang zien als een cadeau en daarom gaan we diepgaande dialogen aan met anderen. We luisteren en werken samen en komen samen en leren met en van elkaar om diepgaand betrokken te zijn en te blijven. Deze actie is de consideratie en openheid en plezier die we ervaren en dat is de collectieve wijsheid.

Alles is prachtig en alles is en als we te streng zijn gehecht aan onze persoonlijkheid dan is er geen bewustzijn hiervan …dus dan is er discussie en strijd en concurrentie.

In onze syntony conversaties zijn geen debatten en er is geen discussie, we werken samen en we steunen elkaar.

In het derde domein gaat het om de vrolijkheid die we voelen in onze verbinding met de natuur, ecosystemisch en transpersoonlijke duurzaamheid– het is een trend nu maar het is een onderdeel van onze manier van leven als nieuwe leiders en innovatieve denkers in onze systemen.

Laat soms gewoon alles los en ga gewoon naar buiten en voel het gewoon wat er altijd is, communing en luisteren naar de boodschappen van alles zoals de waterval of dieren en de galaxie en onze onafhankelijkheid en onze eigen vrije wil, je voelt haar als je in de natuur buiten bent.

In het vierde domein is het belangrijk dat je de vrolijkheid voelt en hebt in de flow van gewoon zijn wie je bent en wie je wilt worden, deze oefeningen die we doen gaan over het leren lezen van verandering. De evolutionaire en integrale voortuitgang waarmee we allemaal te maken krijgen als je die keus maakt om daarmee bezig te zijn. Het leren improviseren en je eigen manier van leven gaan leven, dus echt gaan dansen en zingen van je eigen weg en je eigen film maken, elke dag is jouw miniatuur van hoe jij je leven wenst, dus weten wat jou blij maakt is jouw creatie en daarmee bezig zijn en bezig blijven geeft betrokkenheid in jouw leven en dat blijft vooruitgaan. Het gaat om je eigen betrokkenheid en hoe je de juiste mensen hiervoor gaat vinden om dit te blijven stimuleren.

Dit frame van Syntony is een nieuw frame om sturing te leren geven in je eigen acties en betrokkenheid in de wereld.

Super coherentie ontstaat als je dit doet, als je de vier domeinen blijft herhalen en oefenen krijg je een diepgaande verandering. Het innovatieve in jezelf blijven promoten dat is waar dit over gaat, en dat is waarom navigeren op deze manier zo fijn is, het is een diepgaande ervaringen die je alleen maar kunt voelen.

Je kunt dit niet bedenken het is een flow, een flow die je voelt en dat is lastig in een wereld die vooral draait om feiten en logica en alles vanuit het denken. Ons hart is het nieuwe leiderschap en dat is wat we cultiveren, via leer platformen.

Syntony International is daarvoor opgezet, je kunt hier relevante en betekenisvolle informatie ontvangen en de updates van de laatste conferenties wereldwijd –

We hebben Syntony Conversations opgericht als Project om met anderen te leren netwerken en in contact te zijn vanuit dit gewaarzijn en dit bewustzijn. De verandering en de wens om ook diepgaand in contact te zijn met zichzelf, dat is wat je deelt met anderen –

Er is een vooruitstrevende cosmovisie aangekomen en dat is baanbrekend en grens overschrijdend en daarom zijn diverse platformen nodig om te kunnen reflecteren. We hebben wereldwijde studenten nodig die op deze manier in onze generatie geconfronteerd worden met deze manier van aanwezig zijn en zo sturing gaan geven overal waar het nodig is.

Als voertuig is Syntony International opgericht om de Nieuwe Paradigma in Educatie te gaan uitdragen.  Deze informatie en kennis komt uit The Laszlo NPLC – Diverse workshops zijn aan het onderzoeken hoe te helpen promoten in de transcommunities en in salutogenesis. Via Syntony Cafee is dit opgericht 06/06/14. Onderzoek is gedaan in vooruitstrevende systemen van visie naar realiteit, deze synergetische relaties tussen de Evolutionaire Lerende Labs en de Wereld Evolutionaire Lerende Tribe heeft een forum neergezet wereldwijd om deze ontdekkingen en de glocal iniatieven in systemische duurzaamheid te verbinden. Glocal = wereldwijd en lokaal. De dingen die getest zijn worden geregistreerd.

Onze identiteit is een holografische fractical en het is een samenwerking zonder privileges.

In de Leidership Training van Syntony Conversation nemen we je mee in een stukje terminologie en de taal die nodig is om met Systeem Wetenschappers te gaan werken en ook zo te gaan vertalen wat je zelf doet in jouw leiderschap.

Een nieuwe samenleving ontwerpen vraagt om een hoge kwaliteit van leven en een duurzame relatie met je natuurlijke leefomgeving en dat moet ook voeding geven –

De studie van Systeemwetenschappen is een lange studie en dit is niet mogelijk te studeren in Nederland dus ik ben 17 jaar geleden gestart om zelf die route te vinden. Gestart met de methoden die wel te vinden waren in Belgie, de Systeem Denkers die er een opleiding van maakten en Gregory Bateson

Gregory Bateson (Grantchester, 9 mei 1904 – San Francisco, 4 juli 1980) Gregory Bateson was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst en visueel antropoloog.

Zijn bekendste werk is het boek Steps to an Ecology of Mind uit 1972. Daarnaast schreef hij Mind and Nature (1979). Angels Fear werd postuum gepubliceerd in 1987.

Het model van de (neuro) logische niveaus werd bedacht door Gregory Bateson. Het werd later verder uitgewerkt en binnen NLP geïntroduceerd door NLP expert Robert Dilts. De logische niveaus zijn bruikbaar bij het analyseren van relaties en situaties. Daarnaast kan het helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen en andermans model van de wereld. Het bevestigt onder andere de ervaringen van veel mensen dat ongewenst gedrag niet verdwijnt, ook al verandert de persoon diens omgeving. Hetzelfde patroon wordt na verloop van tijd weer zichtbaar.

Iedereen leeft tegelijkertijd op 6 niveaus (bewust en onbewust). Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Lagere niveaus kunnen hogere beïnvloeden, hogere beïnvloeden sowieso de lagere, zowel bekrachtigend als beperkend. Hoe hoger het niveau waarop je verandering aanbrengt, hoe krachtiger en duurzamer het effect zal zijn. Wanneer de logische niveaus met elkaar in overeenstemming zijn, krijg je congruent gedrag.

Voor mij is dit avontuur zo gestart via de NLP Opleiding in 1999 en dat heeft een hoop geld en tijd gekost en investeringen, een vierjarige opleiding en dat gaat allemaal om onze ‘MIND”. Voor een gezonde ego ontwikkeling. Cognitieve Ontwikkelingen die nodig zijn –

Deze evolutie die nu gaande is gaat over ons hart. Het gaat over het wij bewustzijn-

De diepgaande transformatie van de sociale systemen die een houding en attitude belichamen van een Leider van deze tijd, dat is reasoning together en dat is de enige manier waarop we deze samenleving kunnen veranderen. Conversing together en searching together. Het is dat stukje “ ik” wat we leren omzetten in een “wij” beweging. Er moet wel eerst een Ik – zijn die sturing geeft !

De Syntony Conversations mogen niet langer een exclusief gesprek en actie zijn in conferenties en colleges, het zou een normaal gegeven moeten zijn in alle universiteiten en in alle organisaties, gezinnen en in de samenleving –

Alexander Laszlo heeft deze methode en deze beweging die de Systeem Wetenschappen maakt nu ,vanuit het ene systeem naar het andere systeem geactiveerd als Consultant en samen zijn we dit project gestart  via Syntony International om te gaan uitdragen en aanbieden.

We worden allemaal meer authentiek en meer samenwerkende systemen en deze staat is een staat van “Being”. Het gebeurt gewoon en dat is de meer comfortabele staat waarin we in andere manieren in een andere ruimte gaan werken en studeren met elkaar.

Gewoon onszelf zijn en confortabel zijn en jezelf veilig voelen is nog geen normale staat in onze samenleving en daarvoor moeten we onszelf inzetten. We hebben een nieuw wereldbeeld nodig waarin deze waarden wel duidelijk zijn en dit komt uit de Gedragswetenschap en Systeem Wetenschappen. We hebben deze perceptie nodig in onze samenleving.

We moeten meer zijn wie ze zijn in plaats van iets proberen te omschrijven.

Onze programma,s en modulen gaan over deze multifaceted reflection, waar we nu staan en waar we nu naartoe gaan als samenleving. De sleutel van dit bewustzijn ligt in het realiseren van wie je bent, het gaat over het afstemmen van jezelf.

Paul Liekens zei dit al jaren geleden , ken je zelf en je kent de wetten van het universum – Mens ken jezelf-

Ik werd persoonlijk door Paul opgeleidt en begeleidt en zo is het ook gegaan daarna via Ervin Laszlo met zijn field theorie  en nu met Alexander Laszlo. Ik heb met Kathia Laszlo in een Module mogen meedoen via Saybrook University – Evolutionary Leadership for Sustainability –

Onze mentale modellen en onze overtuigingen houden ons tegen of laten ons vooruitgaan in onze groei en een open frame  werkt als een universele compass, en die compass hebben we nodig in onze conversaties.

Elke beweging die we maken begint vanuit ons zelf ons hart, en dat is de beweging die moet blijven stromen en altijd in tact mag blijven.

We verschuiven langzaam van individueel naar collectieve wijsheid en dat zijn die sociale normen die we nu zien verschuiven, we zien de onzichtbare veranderingen ook meer helder via onze Syntony Sense, het is je gewaarzijn waarmee je dit kunt voelen en ervaren. Het geeft diepgaand vertrouwen en zo worden de netwerken ook opgebouwd. Het zijn netwerken die via de vrienden van vrienden die ethisch zijn en vanuit hun hart leven & samenwerken en samen studeren en samen blijven evolueren nu op dit moment en zij zijn de nieuwe netwerken aan het neerzetten.

Het gaat niet over het mystieke en over jezelf bijzonder of speciaal voelen het gaat om diepgaande veranderingen wereldwijd. Sociaal Innovatief zijn en die verandering zijn gaat over het  blijven veranderen en willen faciliteren en hosten in de leer labs die allerlei acties aangaan met elkaar nu. Je moeten durven om jezelf expressie te geven en in andere talen durven spreken en durven omgaan met de complexiteit.

11870736_10205973830799372_9006002553984610466_n

Hoe ga je bewustzijn expanderen? Dat doe je door dit te doen , deze vorm van leiderschap te gaan doen, het gewoon te gaan ervaren en jezelf open te stellen hiervoor, open zijn en empathie geven –

De syntony conversaties hebben een ladder en die geeft structuur daarom bieden we de modulen aan om dit te leren en te oefenen.

We hebben een compas en een ladder, de ladder is gestructureerd in 5 frame issues om in een gezonde basis te blijven en zo betrokken te zijn met elkaar.

De leer objectives zijn de fundamentele begrippen van de wereld en de contributie die je kunt kiezen om bij te dragen aan het welzijn van de wereld. De concepten, principes en wereldbeelden die we nu zien bewegen in de wetenschap zijn aan het veranderen en daarvoor bieden we een internationaal platform aan waar je in verbinding kunt zijn met alle systeemwetenschappers en systeem denkers en de practitioners. Om de tools te testen en te kunnen onderzoeken met anderen- https://www.facebook.com/groups/526856390684866/?pnref=story Op Facebook is dit de link –

Door trauma in je leven of gebeurtenissen kun je behoorlijk om je as gaan draaien en dan is het lastig om in je eigen kern terug te komen maar als je het eenmaal doet zie je hoe dit al eeuwen lang de issues zijn in de mensheid dat is onze “quest”.

De journey van het verleden naar het begripen van onze origins.

Een overview van onze evolutionaire journey.

Een westerse visie op ons wereldbeeld en de wetenschappelijke paradigma,s.

Dankbaarheid vanuit de perspectieven van complexiteit in de systemen en levende systemen die deze theorie inzetten –

Het ontdekken van evolutionaire patronen in geestelijke en biologische systemen.

Het creatieve universum de matrix.

De implicaties van relativiteit, quantum fysica en de Field Theory voor ons begrip van realiteit.

Begrijpen van de evolutionaire principes van het leven.

Begrijpen van de evolutie van ons brein, cognitie, bewustzijn.

Ontdekken van de evolutionaire patronen in sociale en culturele systemen.

Identiteit en cultuur als vooruitstrevend phenomeen gemedieerd bij taal en onze woorden en onze manier van articuleren.

Community bewustzijn vanuit tribal naar wereldwijd community

Mensen als co creators en hun actieve participatie in dit evolutionaire proces richting een holistisch paradigma.

Ons Platform is een humanistische organisatie en we zijn toegewijd om meer agenten van verandering te gaan informeren en meer bewustzijn aan te reiken met hen samen en een frisse stem en up to date thinking aan te reiken. Een wereldwijde community is verbonden en ze komt meer en meer samen via instituties en Leiderschaps Centra die met elkaar verbinden en samenwerken.

Er zijn gevoelens en er is verdriet maar je bent er niet mee geïdentificeerd, het is niet moeilijk om zo te leven maar het is ook niet makkelijk. We zijn het zelf, maar onze fascinatie voor “iets anders” zorgt dat we steeds alles missen wat al aanwezig is in de kern. Diepgaand betrokken zijn in de wereld betekent herkennen wat de waarheid is en het zien, de essentie zien.

Het licht zit al in je hart, hoe leg je dit nu uit? Zonder dat de mensen om je heen je “zweverig” vinden? Ze vinden van alles en hoe ga je daarmee om als je gaat veranderen?

Dit zijn allemaal onderwerpen waar ik “zelf” doorheen ben gegaan en dat is zo gestart toen ik 29 jaar jong was. Als kind dacht ik er al over na en zie nu dat ik  dit zocht, de betekenis, voor mij is dat de bloei van mijn leven en dat is het voor heel veel vrouwen van mijn leeftijd. Maar ook zo voor heel veel mannen en veel jongeren, we hebben allemaal deze vragen en deze ontdekkingen. Liefs Sarah

Advertisement

Hello Kortgene, hello new community and hello to everyone, a little introduction of my work and my Being – who I am, what is happening behind the scenes in technology?

531857_391415660942599_1430042421_n
Wie is Sarah? Kijk naar de banen die verdwijnen op termijn, de komende 20 jaar, wat is er dan nodig? Technologie is bijzonder en er komen nieuwe beroepen en nieuwe functies en er zal nog minder eerlijk verdeeld worden dus mensen die nu geen werk hebben zullen het gevoel krijgen dat ze niet meer bij de samenleving horen, dat is gevaarlijk. 
We kunnen deze tegenstellingen niet gaan vergroten in gedrag en criminaliteit en openbare gebouwen, dat ga je voelen in de exit van grote groepen mensen.
Wat is nodig?
Wat is Systems Thinking and waarom Systems Perspective en Science and Arts? Hoe ben ik hiertussen gekomen in deze wereld van SysteemWetenschappers  en hoe kan ik zo actief zijn vanuit het Laszlo Centre? Wat is mijn functie en mijn werk en het Curriculum dat ik mag aanreiken wereldwijd? Eerst een kleine introductie:
Sarah is  mijn naam  en heb 2 kinderen , 2 jongens, Arvin en Senn. Een studerende opgroeiende Systeem Denker & Psychology Student en  jongste is een bijna 8 jarige systeem denker, sterke eigen visie en helpt Sarah met de input om alles naar eenvoud te vertalen. Het beroep van de toekomst? de cellen van mensen afstemmen op mensenwerk en hoge kwaliteit leveren binnen communicatie en conversaties en samenwerking. 
De jongens krijgen een humanistische vorming al sinds de geboorte.
Ze is geïnteresseerd in het begrijpen en ontwerpen van diverse omgevingen en pedagogische benaderingen die mensen helpen in het  leren hoe te denken.
Ze begon met de studie communicatie & NLP in 1999 en na vier jaar van de integratie van de integrale theorie is ze begonnen om te oefenen met deze concepten en modellen maar mapping  & Modelingdat is niet genoeg meer.
We zijn in een grote verandering in deze tijd en misschien zelf wel geschiedenis aan het schrijven in deze veranderingen in de sociale omgeving. Om deze reden is  begonnen om weer verder te studeren in de SysteemTheorie16 jaar lang elke dag, alle boeken en alle publicaties van Dr. Ervin Laszlo; deze FieldTheory, de nieuwe Arts en de vrije geest… het gaf haar nieuwe antwoorden en de diepgaande inzichten  en nu de intense betrokkenheid in deze opkomst.
Dus,  #SystemsThinking in Sociale Verandering gaat over diverse opvolgende systemen waarin we nu leren om niet alleen ons denken te delen maar we gaan nog een stap verder, we gaan nu in deze leer- ervaringen zelf ,tijdens het leren en werken met elkaar, over tot het : delen van gevoelens als normaal onderdeel in onze manier van “zijn” –  Het mag nu ook gaan over de gevoelens en niet meer alleen om de denkprocessen, er is een enorme verschuiving in #SystemsFeelings zien we hoe we vanzelf in de nieuwe #SystemsBEING  terechtkomen door middel van :Evolutionair Leiderschap in Duurzaamheid: een geweldige manier van leren mogen ervaren met professionals van de hele wereld 34 andere Wetenschappers en Trainers allemaal actief met elkaar in dit experiment van het nieuwe leren aan de slag gegaan, ze kwamen allemaal uit een ander land en deelden hun perspectief met ons vanuit kwetsbaarheid, alleen positieve feedback kwam terug 3 maanden lang en dat doet iets met je van binnen;  via Saybrook University! Sarah heeft Deze Module succusvol gevolgd en geantipiceerd met een live video en is daarom nu verantwoordelijk voor dit materiaal en deze publicaties die zij mag aanreiken nu wereldwijd.
De betekenis vinden van nieuwe communities en module volgen is meer dan alleen maar iets nieuws leren, je opent jezelf en je leert nieuwe mensen ontmoeten waarmee je dezelfde waarden gaat delen, en zo kom je in complete nieuwe netwerken terecht na 3 maanden intensief met elkaar werken. Zomaar online iets volgen en allemaal vreemde mensen ontmoeten was voor Sarah geen optie, zij koos voor bekende mensen en bekendheid met hun werk en ook echt contact,  gevolgd met een training en experiment in Wenen  – de Module werd respectvol en liefdevol vooral begeleidt  door Hosting en Facilitating van Professor Kathia Laszlo zelf.  
Het was Project X: het leren hoe  gemeenschappen zijn opgebouwd en hoe je dit kunt activeren waardoor Sarah nu betrokken is op Internationaal gebied en wereldwijd de laatste updates ontvangt, en samen werkt met deze Denkers en Filosofen van deze tijd;  hierdoor in grote nieuwe networkspaces terechtgekomen en de weg daarin duidelijk gehouden, weten met wie we en niet te resoneren,  om met anderen te blijven communiceren vanuit tactische dialogen en strategische dialogen in acties als Leiders, Change Agents, daarvoor is dit bedoeld en opgezet, om  te delen en diepte te leren en niet alleen verbreding, Deze verdieping geeft openheid en hoe meer vrienden je maakt hoe beter je erin leert te functioneren en dat is precies wat creativiteit activeert  #creative-ze begon met de Module in 2012 die werd aangeboden door de GBU een geweldig software Editie die door Systeem Wetenschappers in elkaar gezet was, en zij neemt deze nu over ,waar de GBU was gebleven. Alle scholen en alle studenten krijgen deze aangereikt maar ook vertaling voor de kinderen op basal nivo want de slides zijn zoveel leuker dan de geschiedenis boeken!
Sarah zal ook een leiderschapsmodule toegankelijk maken voor stakeholders en voor iedereen met deze interesse in het nieuwe leren en het nieuwe werken.
Zij is nu het aanbieden binnen de groepen van  Evolutionairy Leadership for Sustainability, haar werk is voorgedragen op de Universiteit in Pakistan door een aantal Studenten als Engineers die meer wilden weten over de skills van ethisch leiderschap; zij nam een korte video op en stelde deze informatie beschikbaar, stelde haar ervaring beschikbaar en de logica in haar korte dialog, deze 3 elementen zijn bepalend in een effectief dialog. Dit is nodig in onze samenleving: voor duurzaamheid: om anderen te helpen hoe te ervaren hoe te leren vertrouwen, om te kunnen samenwerken, er is eerst meer kennis en begrip nodig om te leren begrijpen wat vertrouwen als verschil uitmaakt en bepaalt in een contact. Deze diepte– heeft ze zelf eerst ervaren en zij is deze gaan experimenteren in grote groepen, Sarah  is het  nu aan het aanbieden , alle publicaties, materialen & onderzoek
Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van denken en begrijpen, leren in en door middel van de Kunsten, en leren in “het leren” en daarin de gemeenschappen opbouwen en aanleren hoe dit zelf op te bouwen, en dit is voor iedereen mogelijk.

Branding through voice – oefeningen met kinderen en voor iedereen die meer wil kunnen sturen met zijn stem

IMG_3388
 Jezelf kennen begint met zelfkennis van je Eigen geluid, letterlijk, hoe je van binnen resoneert met je emoties en je gevoelens en hoeveel “ruimte” je hieraan geeft , ook weer letterlijk.
Ken je dat?
Bij de ene persoon voel je inspiratie en op je gemak en bij de ander voelt het saai en oninteressant…..het is gewoon zo toch? niet iedereen is boeiend…..
Ben gaan experimenteren hierin…..sinds 2001….bewust gaan reflecteren en oefenen, trainen, het is nu normaal onderdeel van mijn bestaan…..dit is vandaag een stukje stemtraining voor jou:
Als je meer wilt oefenen ben je welkom dan laten we een groep op maat ontstaan omdat het echt humor is om dit te doen maar ik waarschuw alvast, er is wel lef voor nodig om echt diep in jezelf te laten kijken en dan te gaan spreken, echt jouw geluid eruit te laten komen, dat verschil hoor je intens, als iemand zichzelf verstopt of niet is dan hoor je dat via de stem als eerste. Het is een gevoel wat binnenin leeft en vrij moet zijn om te expressief vrij te kunnen spreken en vrijuit te kunnen “zijn”. Er kunnen veel emoties en gevoelens vrijkomen waarvan je niet wist dat het zo diep in jou zat…maar beloof je dat de groep veilig genoeg zal worden samengesteld..om te gaan experimenteren hiermee ~
De 4 belangrijkste elementen van je stem gaan we aanpakken:
“In 2001 hebben we voor het eerst de stemtrainingen gevolgd en daarna blijven ontwikkelen, omdat het meer is dan alleen leren presenteren, het is bewustwording en andersom ook een manier om meer en meer in je lichaam aanwezig te blijven.
Je kunt je stem trainen elke dag en je meer en meer bewust zijn en blijven hoe je “uitdrukt” wat in jou leeft… je lichaam is dan je klankkast en je gebruikt je aanwezigheid om echt te zijn, authentiek en congruent.”
Jezelf zijn-
Het geluid van je stem maakt een sterke indruk.
Hier zijn de belangrijkste elementen om in gedachten te houden:
Je stem heeft de macht om  volledig  te veranderen wat anderen van je denken. Dit is dus controle die wel belangrijk is in het aangaan van dialogen en in het faciliteren.

Terwijl spreken natuurlijk van zingen verschilt, het geluid van je stem blijft wel  altijd een belangrijk onderdeel van het effectieve spreken en kan een aanzienlijke invloed hebben op hoe anderen je bekijken. Door te concentreren op vier belangrijke elementen, kun je jouw stem  helpen opbouwen  als jouw persoonlijke merk. Daar gaan we mee aan de slag, een branding maken van jou, je Eigen Leider zijn en dat uitstralen!

1. resonantie
Resonantie is gedefinieerd als “de kwaliteit in een geluid van diepe, volledige en weerkaatsing.”
Galm is belangrijk om je stem heen , omdat dit de wortel is , je stem  is een reeks van vocal-snoer trillingen .
Hoe je stem klinkt ,hangt af  van een aantal factoren, maar  de plek waar je jouw  stem gaat resoneren is een van de belangrijkste acties in aandacht.
Bewustwording hiervan is het begin, dat je lichaam een klankkast is.  Als je jouw stem in jouw keel gaat resoneren, zal jouw geluid gedempt, ernstig klinken— denk aan dit als de bas.
Als je nu je stem in de neus gaat laten resoneren, je “nasally” dan ga je op weg naar de hoge klanken van resonantie. Octo van Sponsbob spreekt door zijn neus en Sponsbob heeft een herkenbare hoge stem – Mijn kleine zoon Senn spelt  graag woorden en speelt in zijn spelling van letters met woorden en ook met de klanken , hij doet dit van nature zonder dat hij weet dat dit een bewuste manier is om te trainen, dus samen met mij doet hij deze rolletjes omdat het grappig is en hij zo leert hoe hij ” zichzelf” nog intenser kan uitdrukken via zijn lichaam. 
Het geeft lol en bewustwording.  In het ideale geval resoneren jij en je geluid voornamelijk in de mond, balancing bass en treble. Net als je jouw correcte systeem kunt aanpassen,  een beetje bass of een beetje treble  toevoegen en aanpassen , zet je stem afgestemd op basis van waar je jouw geluid aan wilt resoneren…dus aanpassen.
“Adapting into the environment “gaat hierover, je bent je bewust hoe je met je stem een emotie aangeeft of een situatie wilt laten voelen, doordat je via jouw lichaam ,jouw klankkast  laat horen en zien en dat is iets wat om moed en lef vraagt!  Dus hoeveel ruimte mag je innemen van jezelf? Ken jij jezelf? Ken jij al je zelven die je bent?
Al die rollen en delen die jou een compleet mens maken nu op dit moment? Je Eigen beliefssystem kennen begint met jouw Eigen denken en de ruimte die jij besluit te gaan geven aan dit avontuur – het leven!
Een simple oefening en  manier om te horen en voelen hoe je jouw geluid kunt resoneren in je mond ..:  Maak een “mmm” geluid. Je moet je lippen laten tintelen zodat je de tintelingen voelt. Wanneer je de tinteling voelt, “mijn” of “mij “ zeggen en  dit ook “denken ”  waarom moet je hierbij ook nadenken? Dit is nodig om te ontdekken waar je centeredheid ligt — je ideale punt zo ontdekken en herkennen. ….bewust worden waar zich dit afspeelt in jouw lichaam…en dit vastleggen. ..ankeren in jezelf. Als je dit ankert kun je dit oproepen als je echt indruk wilt maken via spreken of jezelf wilt uitdrukken en je wilt dat anderen ook echt luisteren, dat jouw boodschap ook echt binnenkomt.
2. versoepeling
Zoals je kunt verwachten is het ” “te gespannen  zijn” een aandachtspunt in deze training, want het heeft een grote  invloed  , en dat hoor je direct en heeft een aanzienlijke invloed op het geluid van je stem. Wanneer je gespannen bent, wordt je keel strak. Wanneer je keel strak wordt, gaan je stembanden  strak staan en trillen in verschillende kwaliteit — alsof je tijdens een push-up hard tegen iemand iets  zegt en je spieren worden gespannen. Je stem wordt dun als een rode draad in plaats van rijk als een lint. Je geluid zal gebonden aanhoren en je Toon plat in plaats van rond!
Een van t meest voorkomend advies  wat je krijgt je van conservatieve professionals zal zijn dat je moet leren en focussen “ om je te ontspannen ,  en zij adviseren en helpen je om te vertellen dat het helpt  om een grote adem te hebben voordat je spreekt. ..dat is wat zij zeggen.”
In het nieuwe leren en denken, in de nieuwe method is dit achterhaald!
 Als je ontspannen wit zijn in  je stem , moet je dit advies negeren.
 Wat gebeurt er wanneer je een grote adem  neemt?
Je houd je adem dan in.
Wat gebeurt er als je je adem inhoudt? 
Je stem gaat strak klinken.
Dus vergeet dit advies’ over het innemen van een grote adem — Neem een slokje.
Denk aan het uitwisselen van 10% – 15% van je zuurstof, niet leeg maar naar  meer innemen van bewuste zuurstof en je jouw adem zelf gaat volgen en niet richten op de anderen maar puur vanuit jij bent en hoe het voelt voor jou….meer volledig zijn en blijven dus en niks forceren.
3. ritme
Goed ritme is een essentieel onderdeel van een geweldige stem.
Simpel gezegd, wil je glad geluid , niet schokkerig.
Een van de beste manieren om geluid glad te krijgen is door uitbreiding van je klinkers en je woorden door ze samen  te laten glijden. Bijvoorbeeld, als je zegt “bus stop”, moet het klinkt meer als “halte.” Sliding van geluiden en woorden samen is meer een lust voor het oor dan een schokkerig, staccato geluid patroon —
Ritme is een van de grootste problemen van mijn ervaringen met mensen en vrienden die Engels ook als tweede taal spreken. De gezonde patronen van het Engels zijn heel anders dan de gezonde patronen van Chinees, bijvoorbeeld. Chinees is een toontaal, elk geluid moet daarom worden scherp en verbroken. Als ik werk met buitenlandse mensen en dat is vooral online via Skype en google hangout, besteed ik veel tijd met hen aan het gladstrijken en verbinden van hun klinkers, dat is waaraan we werken. Door gladstrijken van en aansluiten van geluiden, worden mijn studenten waargenomen als duidelijker, spreken met meer aanwezigheid. Het zijn veel Engineers die mij hiervoor om hulp vragen en heb een pilot gedaan op de Universiteit in Pakistan via een video die ik eerst heb aangereikt, een geweldig project is daarmee opgestart.
Ontwikkelen van ritme, je arm over je lichaam op een soepele manier verplaatsen als je gaat spreken. Richten op het aansluiten van je spreken met de stroom  mee net als in  het verkeer. Merk op hoe je klinkers natuurlijk uitbreiden. Merk het geluid op van het volle, rijke dat jij kunt maken als je je op “ verbinding maken” kunt concentreren.
4. pacing
Pacing is cruciaal voor diepte en dimensie toevoegen aan je stem. Je moet spreken in  korte zinnen — niet lange, complexe zinnen. Wanneer je in lange, complexe zinnen spreekt, ben je geneigd teveel in 1 facet te proppen meer woorden in één adem. Het is als geen reclame voor het verkopen van  nog meer kleding en teveel in een koffer  stoppen, dat is het voorbeeld van mensen die teveel opzuigen van  lucht in plaats van ruimte te geven via jouw stem en jouw dimensies die jij laat voelen  via jouw spreken, en dat is wat zij zullen  horen en zien…..op onbewust nivo eerst maar dat geeft niks…..  
 Wanneer je jouw geluiden comprimeert, bent je meer  dan woorden die inpassen in een adem en zuigen niet de energie uit de Toon en kleur van je stem.
Dus onthoud, tempo bepaal jezelf.
Spreken in  korte zinnen ondersteund door kleine adem.
Door je te concentreren op resonantie, ontspanning, ritme en ijsberen, zul je zittend zelf ook nog deze “kundigheid “ blijven ontwikkelen ..het is spleen van de stem, en precies dat wat jij wilt spiegelen als jouw persoonlijke merk.
Terwijl je geen handtekening bent zoals het gaat bij  iconen, maak je wel een rijk geluid dat zal bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele succes. Mensen onthouden je makkelijker.
De beste verhalen In leiderschap krijgen elke dag? Begin bij jezelf met de juiste woorden en de juiste ritmes …oefenen en opnemen….
Dit zijn de #SyntonyConversations, we zijn ons hiervan bewust en passen dit toe in onze interacties, daarom zijn de leer communities zo belangrijk om samen te blijven komen en te blijven resoneren op deze manier om van en met elkaar te blijven oefenen, en het is heel erg leuk!
Humor en openheid worden steeds intenser op deze tactische dialogen ipv praten om te praten….wat de meeste mensen nog steeds doen in onze samenleving omdat ze denken of geleerd hebben in hun beliefssystem dat het niet hoort om over gevoelens te praten en zeker niet persoonlijk en zeker geen emoties te laten zien laat staan deze te delen.
Ik ga dit jaar vanaf September trainingen aanreiken op maat.
Je kunt mij vinden op facebook en LinkedIn en via twitter, SarahSynergie en via de webpagina
Liefs,
Sarah arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638zet die Syntony Sense maar op “aan”….

 

SOFT TECHNOLOGIES

Soft Technologies – Sarah

New Experience Economy

What am I in service of?

Pineal gland activation

Who Am I? Dat is de belangrijkste vraag in deze interessante tijd.

Waarin kan ik jou van dienst zijn?

They found the Master Code.

Overal op de wereld is er een bewustzijn waarin we weten dat er een onderliggende donkere kracht en vergelijkbare onderstroom ligt in die kracht die ons allemaal aan het verbinden is wereldwijd, globally = een definitie van een wereldwijd systeem van communicatie in een global village. Communicatie is een beweging en levend systeem geworden, gedragsverandering door een open systeem te zijn van binnenuit.

Wij hebben een innovatief wereldwijd platform aanlegd van de innovators zelf diepgaand actief in deze strategische openheid en betekenisvol open systeem wat ze zij zelf zijn, informatie uitwisselen en betekenis en energie geven aan de omgeving is wat wij doen.

In 260 landen actief met in elke stad inmiddels 10 managers en innovatieve begeleiders met ervaringen en onze eigen visual designers en strategen maar ook interaction designers kunnen alle input samenbrengen en disciplines bij elkaar houden in een team! Wij werken in hubs van minstens 5 mensen en brengen hen samen met max 15 personen voor minstens 66 dagen en het liefste 90 dagen interactief dagelijks contact. Groundwork is waarin we support geven en dat zijn tactische focus gerelateerde elementen, strategische intake en onderzoek is beschikbaar in ons wereldwijde team in deze spontane vooruitgang van deze nieuwe structuren van nieuwe vormen in open systemen in gedrag. Deze feedbackloops vertaal ik zelf als Sarah op mijn social media platform en er was vraag naar een boek in het ontstaan van dit avontuur zelf en al deze wereldwijde top innovatieve strategen zo bij elkaar op 1 plek, hoe dit kan en hoe het zo is gegaan en waarom het zo belangrijk is dat we samenkomen en samen zijn en samen blijven veranderen in deze acceptatie van deze tijd nu. Ons leven is aan het veranderen en we krijgen feedback van de omgeving wat er in ons gebeurt van binnenuit en het meest normale wat we voelen in dit leven is dankbaarheid en het gevoel alsof er al iets is gebeurd en we zijn dankbaar daarvoor en dat zeggen we ook, we ontvangen kennis en zoveel veranderingen vanuit anderen en dat is een andere levensstijl. We wachten nergens meer op en we besteden onze tijd in creativiteit, we leven in dankbaarheid en in diepe veranderingsprocessen, dit is het model van gevolg van oorzaken die we zelf inbrengen en dat is andersom leven. Ik ervaar geen gescheidenheid en ik wacht op niemand, het is dus heel gewoon om zo vanuit je hart te leven en ook zonder strijd en angsten en lijden of schaamte en schuld want dat komt allemaal uit stress en wij leven vanuit het kwantum veld dus dat is anders, ik voel een liefde voor het leven zelf en mijn lichaam weet het verschil niet van wat ik denk of wat ik doe, het is constant in deze toekomstige realiteit.

What are my talents and Gifts?

Ik werd als baby veel te vroeg geboren en bleef daardoor in mijn 5 D realiteit dus dat bleef in tact. Space is oneindig en het is heel simpel uit te leggen, als ik lokaal ben als materieel en vlees,ik moet bewegen in ruimte en ik ervaar tijd en tijd is dus een resultaat van bewegen in ruimte en dat is een wet. We kunnen vliegen van London naar Los Angeles en als je leeft vanuit stress, dat is alsof je wordt achtervolgd en dan is er meer aandacht op je lichaam en dan let je intens op de omgeving.

Je plaatst je aandacht op de wereld via je lichaam, via de zintuigen, en je bent dan die energie dus ..leg je al je focus op je lichaam? Het resultaat is dat je heel hard moet werken want doe je dit niet, dan pas ga je van iemand naar niemand. Van iemand naar niemand gaan betekent dat je het snapt wat coherentie is, ik heb op deze manier mijn man gevonden als mijn soulmate, Marcel Verwei, ik zag en voelde hem en het trok aan mij als een magneet…

Wij leven vanuit de Akasha en dat is gewoon vanuit niemand zijn en vanuit de onzichtbare dimensies.

Je neemt al je aandacht ervanaf van alle mensen die je kent!

Ik ga voorbij hen en ik ben niemand en idenficeer mij met niemand, echt NIEMAND. …Marcel doet dat ook niet en is ook uniek daarin.

Onze aandacht weg van alles, geen computer en geen telefoon, geen auto en van iemand naar NIEMAND. Alles aandacht weg van waar we leven en waar we werken en waar we slapen, we gaan met al onze aandacht van iemand naar niemand, dat is syntony en flow waarin we vanuit geen tijd en geen aandacht leven in deze wereld die gevuld is in materie en dat betekent in 3d.

Je bent niet je lichaam en je bent niet je leven, je bent puur bewustzijn.

Voorbij mijzelf blijven en in 3D blijven zien hoe mensen analyseren is wat wij komen oplossen en dat is wat wij hebben uitgekozen in dit leven nu hier, ons mijn brein verandert hierdoor in alfa. Ik leer mensen hoe ze hun aandacht kunnen stoppen die ze hebben in de materie.

Diepe divergente focus met openheid in gewaarzijn en dat is een brede focus en openheid en zo observeer ik ruimte en ik denk en analyseer niet, het is coherentie en dat is het brein synchroniserend en neuronetwerken en gemeenschappen gaan met elkaar verbinden……. Ik ben actief in 260 landen en mensen kennen mijn werk en mijn verbindingen die ik aanga en hen samenbrengen met anderen platformen –

Wat is mijn talent? “Resonating with others in the creation of the field of resonance where people can learn and experience collaboration and the emergence of social systems.”

Sarah Verwei

Ik help je met je dromen en je voelt je emoties dus minder bezig met wat en wanneer iets gaat gebeuren maar gewoon enthousiasme zijn en je toekomst is er al. Je hoeft geen gebrek te voelen want alles is informatie en je kunt zelf nieuwe relaties aangaan. Ik ben bezig om in 260 landen via 89.789 facilitators meer harmonie te laten gebeuren en dat is wat we doen in synchroniciteiten en in serendipiteit, we doen dit samen en voor onze toekomst dus partnership is wel iets wat je zelf moet aangaan en moet doen, ik doe dit voor de nieuwe relaties en ik ben een nieuwe persoon geworden ik hou zoveel van mezelf dat ik magnetiseer…het is niet wat ik voorspelde het is gewoon zo gegaan via dankbaarheid en deze waardigheid om het leven zelf zo te mogen ontvangen en enthousiasme, ik kijk ernaar uit naar wat er nog meer gaat komen zonder te analyseren.

Het leuk hebben, dat is het allerbelangrijkste –

Mijn achtergrond en hoe het komt dat ik nu een bekend persoon ben geworden?Ik BEN IN DE PERFECTE STAAT –

Ik ben te vroeg geboren en kwam in de couveuse en ik heb daarin geluk gehad omdat ik verbonden bleef met de kosmos zelf dus het was ook logisch dat ik met 4 jaar supernormale ervaringen had die voor anderen misschien wel superparanormaal zijn maar het is normaal om pre-cognitieve dromen te hebben en intuïtie en telepathie dus die patronen waren er gewoon en op de tijdslijn van 23 jaar menszijn werd ik al moeder en dat moest zo gaan, ik vond dat er iets moest veranderen en zo begon een diepgaande verandering. Technische oplossingen en producten in brengen en hoe combineer je agile en user experience design?Agile betekent flexibiliteit en dit is nodig in deze tijd, ik schrijf mijn boek nu dit jaar pas omdat dit jaar mijn zoon is afgestudeerd als Psycholoog en als gedragswetenschapper in zijn eerste baan start en dat is een avontuur, het was 1993 toen ik hem thuis in mijn armen had zonder iemand erbij omdat hij zo snel werd geboren en hij kon staan met 4 maanden, dus ik had een superbaby ontvangen en hij keek mij experimenterend aan en wilde vooruit, letterlijk dus toen ik hem liet testen en hij een iq bleek te hebben van 154+ was het volgend avontuur de juiste mensen om mij heen verzamelen en zo is het ook gegaan….

Wij bieden nu het nieuwe paradigma aan, in Educatie en #Belief is hoe deze content heet –

Je moet zelf je eigen weg vinden om je natuurlijke manier te voelen, wat je de wereld wilt aanreiken en dat is mijn verhaal en ik ben zelf editor en zelf aan het publiceren en aan het innoveren, dit doe ik via de eigen netwerken –

Hoogbegaafd en een sterk gevoel van anders zijn zorgt dat dit verhaal nu concreet is vertaald omdat ik er ben, ik doe dit elke dag en dat is wat ik doe. Vertalen van Planetair Bewustzijn.

Planetair bewustzijn

The Earth Space Ship Vision

Sterk rechtvaardigheidsgevoel

Type wereldverbeteraar

Zeer trouw en loyaal

Life has an accountant mission – when people think you are crazy and your dream won,t work, just do your part and belief! Het is mogelijk om jezelf te genezen zonder medicijnen en zonder pillen, bewust zijn van onszelf dat vraagt om een inzicht in “ Belief “ dit is een outcome, dit is nieuw paradigma en dat doe je zelf in je mindset, wat je wilt en je moet zelf visualiseren want deze intelligentie is altijd present en dat is te new educational program… – spending a little time with amazing people in this life and just being a nice person and being humble, just the best we can do for this world so thank you for having you here ..

Finding myself next the world wide leaders magnificent ones –

Elke meest natuurlijke vraag Natural Science

Je bent liefde

Je ware ik is spirit en deze unity is volkomen vrij en immuun voor kritiek en voor niks bang en ziet anderen ook zo in verschillende vermommingen

Consultant

Trans-Coach

EXPERT in veranderingsprocessen –

New human resources

Hoe begrijpen we de natuur van intelligentie? De studie van mind en body..je moet dit durven doen en erin duiken en dit gewoon doen, grotere vragen stellen, wie ben ik en waarom ben ik hier en wat gebeurt er als we dood gaan? Dat zijn vragen die over andere vormen gaan zoals epigenetica dus stel deze vragen en ga met anderen praten – ik ben 9 jaar actief nu in deze wereldwijde netwerken en heb duizenden mensen gesproken en daarvoor is Syntony Conversations opgestart, erachter komen dat er dingen zijn die mensen beter maken en dit is voor iedereen mogelijk.

Wat is development 4.0?

Relaties, transgenerationele dialogen en transgenerationele relaties aangaan, dat is zelf je outcome produceren.

Geluk buiten jezelf zoeken kan tijdelijk verlichting brengen maar niet permanent

Verbinden

Een verbindend element zijn

Emotionele orde aanbrengen

Design by Life

GA JE MEE?

diversity management activeren en implementatie van het nieuwe paradigma

what makes me come alive?

What is my talent and what are my skills?

What am I in service of? Changing the world with the new world lens

What is my work? I am a transcoach

What makes me come alive?

Remembering the wisdom from my body and relating and connecting people to help them remind again, the essence is a relationship – being present and experience – just being present IS the most important element.

Met systeemdenken leerde Sarah, geboren in London 1970, zelfsturend te blijven, letterlijk in de couveuse en door te blijven voelen en dat te doen IN VOL BEWUSTZIJN kon zij al heel snel praten en lopen en heeft zij niet gekropen en sinds haar 25e jaar 1995 actief binnen de systeemwetenschappen via de Soft Tech en deze journey die we nemen in bewustzijn zelf, ‘het is het helpen van anderen om daarin te blijven resoneren met wat nodig is.”WAAROM is dit anders..? dat is meer dan focus op oplossingsgericht blijven denken want het betekent intens durven leven vanuit passie

Communities zorgen voor betere connecties, dus kies je gemeenschap zorgvuldig uit!

Deze veranderingsprocessen zelf is revolutie zelf en het veranderingsproces zelf dus wees het systeem zelf en je omgeving en je moment van waarheid en zelf monitoring dat is het geheim, het is deze onzichtbare dimensie, systemen voelen en een ecologie laten voelen vanuit bewustzijn en vooruitgang *thrivability, een nieuw keyword, en intuïtieve intelligentie activeren –

I don,t mind what happens = openheid dus ben het systeem wat mijn hart wenst te zien faciliteer daarin gewoon zoals ik ben en dat is wat ik elke dag doe, wat is het geheim? Je moet echt in de present leven en gewoon durven openstellen met je gedachten en je gevoelens..

In trans-dialoog leergroepen helpen om hun respons ook te verhogen is leuk en dat is wat wij doen ..

in learning communities –

in meer dan 5.000 besloten leercommunities via de universiteiten tot in de leerlabs van instituties en bedrijven en zo heb ik naamsbekendheid opgebouwd en ben ik een bekend persoon geworden

in 260 landen bekend en

actief om het bewustzijn te verhogen

: er zijn voor anderen

om hen te helpen

en support te geven is de context

‘scaffolding’

en groepsprocessen begeleiden

en design methodes implementeren en processen waarin je leert beslissingen nemen gaan over het ;kennen van jezelf

; ervaringsdeskundige 25 jaar

; met internet ontwikkelingen binnen technologie op wereldnivo aan het innoveren, op wereldwijd en internationaal nivo actief aan het innoveren binnen management en leiderschap 4.0.

Deze training en methode in Human Resources en Leiderschap heet Syntony consulting toegewijd aan diversiteit.

Global Emergence en de breakdown die er nu is, het zijn natuurlijke verschijnselen, zijn wij in staat om dit wereldbeeld om te draaien en oude patronen los te laten en zo te gaan oplossen wat nodig is.. en dit te begrijpen?

Het is de natuur van de realiteit zelf! Ontdek het leven zelf via de legende van een vrouw die altijd jong zou blijven…

We gaan door een avontuur met boodschappen die de wereld ingaan nu als nieuwe tools en het is gepubliceerd vanuit Italy, in mijn samenwerking met Dr.Ervin Laszlo.
Dr. Alexander Laszlo

Mijn taak en verantwoordelijkheid ligt in deze rol als Informatie Architect is leuk om deze informatie zorgvuldig te verspreiden en te delen in de wereld met de juiste instanties, instellingen en professionals.

International Research Fellows

De ladder is een eenvoudige manier om te starten met veranderingsprocessen en wij kijken allemaal naar deze veranderingsprocessen

Een unified reality and unity expressed by diversity –

Explore

What it means for us

Experiencing

Unity and diversity

What does it do?

How do we heal our perspectives?

Game changer

Evidence

In how we act collectively and with oneself and other and with the earth and the cosmos

This could be a sharing message to link up to support this understanding – link up and show up is about the new reality and the new map of reality into dwelling…from storytelling and storyplaying

Intercultureel management en Leiderschap en Lerende Systemen. Nieuw gedrag en andere doelen stellen dus gedragsverandering inzetten en activeren –

Persoonlijke vaardigheden.

Sarah, Creative service development programma in dit nieuwe Leadership heet support door vertrouwen te geven en dit te doe nom anderen te helpen in het gedrag wat zij willen bereiken en dat is doelen stellen en support geven dus dat is de ladder

Consulting

Coaching

Therapie

Training

Programma

Introductie

Workshops

Practitioner

Masters

Trainers Training Facilitation

Hoe effectief met 4.0 communiceren in een groep?

Design Harmony in Leadership 4.0

Leerdoelen stellen

“we can all live and act in harmony” – harmonie and Flow

Technologies of Human Interactions

Een lifestyle

Leiderschap 4.0

Agility

Connectivity

Discipline & Focus

Empowerment & Alignment

Openness & transparency

No Competition

LOSLATEN

Het punt van succ1esvol zijn gaat over gelukkig zijn en vol enthousiasme, en het leuk vinden wat je doet en jezelf leuk vinden dus dit is een Odysee, en zo ben ik hypnotherapie gaan doen en acupunctuur en creativiteit gaan onderzoeken en dit gaan toepassen wat ik leerde en zo ben ik zelf diepgaande transformatie gaan inzetten en gaan leven. Ik ben dit nu aan het aanreiken met Syntony Leadership en dit is content wat ook is gestart in de eerste jaren van mij als kind, ik schreef als kind al elke dag en dit heb ik niet eerder zo open gedeeld. Het is belangrijk om te delen en dat is wat Alexander Laszlo mij liet inzien en liet voelen toen we samen waren in Wenen –

Ik mocht deze manifestatie in doctoral program in leadership en systemic innovation ontvangen en dit is diepgaand gegrond de studie van sociaal culturele veranderingen en dat is gelinkt aan de dynamiek van innovatie! Dit is wat waardevolle bijdrage geeft in jouw wereld en dat is hoe het leven zal antwoorden. Ik publiceer daarom en vertrouw op mijn intuitie dat het mensen zal helpen en zo is dit gegaan, de leer frames van systeem denken en collectieve intelligentie maar ook innovatie en design denken en biomimicry en experimenteel prototypen in een programma en via content geeft meer coherentie en dat is precies wat we zijn kwijtgeraakt. Dit is wat nodig is, coherentie.

Wat ik wil aanreiken is dit, het leven heeft een systeem, ook al is je droom nog zo gek, dat is toch echt van jou dus ook al denken mensen dat je gek bent en je jouw droom niet kunt verwezenlijken, doe het gewoon toch! De laatste ontwikkelingen in de wereld nu zijn enorm en dat is trance muziek en dansen en liefde verspreiden en dansen samen en liefde verspreiden, dit is waar Syntony over gaat, het zijn festivals en het samenzijn en samenkomen en begrijpen dat wij het zijn in de wereld, we houden van elkaar, onvoorwaardelijk. Ik ben een innovator en ik sta hiervoor en ik laat mooie plaatsen zien in de wereld en de leerlabs, ik ben zelf ook een leerlab prototyping lab, dit is hoe we het doen. Empathie en aardig zijn en dat is de enige manier om mens te zijn, we vieren dit en we geven elkaar een high five en knuffelen elkaar, dat is hoe we een betere wereld bouwen, dit kan iedereen doen en dat is wat ik laat zien. Ik ontmoet nieuwe mensen en ik vier het leven samen met hen en lift hen omhoog en dat is wat ik doe. De menselijke beschaving gaat hierover en als we dit niet meer doen heeft t geen zin meer om nog iets te doen, we bouwen een wereld van liefde op.

Mijn programma is vormgegeven om leerframes aan te reiken zodat je in een evolutionaire leergemeenschap interactieve studenten kunt vinden en spreken en je liefde kunt delen en dat kunt voelen in je hart en die liefde verspreiden, dit is waar het allemaal over gaat, liefde is wat er aan het gebeuren is in de laatste jaren van mijn leven in het hosten en waarin ik mij beweeg, systems being is het enige wat echt belangrijk is in de wereld zelf, en het omarmen van de regen of de zon ..het maakt niks uit het gaat ook niet over je eigen autobiografie kunnen schrijven, het verbinden met het systeem via het systeem wat je zelf wenst te zien.

Een solide gronding in deze toepaste epistemologie van systeem denken en de wetenschap van complixiteit gaat samen met empathy gebaseerd leren, dit is ook zo als we nog kind zijn. We hebben geen goed of kwaad denkpatronen als kind maar zijn gewoon nieuwsgierig en praktisch en dat is wat ik kom aanreiken en wat mijn levensmissie is vanuit het leven wat ik heb geleefd tot nu toe. Ik geef vorm aan dit leven vanuit een resultaat en belissing in een revolutie waarin we nu allemaal leven en dat kom ik helpen vertalen. Unified leven betekent games spelen en samen leren en samen komen en het leven vieren en onze kinderen betrekken ons hierin en we houden van Games of Thrones …Gardians of the Galaxies, het is lifestyle en we zijn danser en trancers en we houden van spelen en alles wat ons menselijk maakt, en dat is wat wij doen. Mijn hele gezin is zo, als we de menselijke ervaringen willen laten doorgaan is het verhaal van het leven en deze passie zo belangrijk en Marvel movies en Netflix kijken en met mijn kinderen gamen en naar de netflix series kijken en samen mountainbiking – we gaan diep in deze passie, we houden ervan om menselijk te zijn en dat is diep in de passie duiken en in de liefde. Ik doe dit samen met andere Geeks en we doen dit wereldwijd. Evolutionary Leadership is wat wij uitdragen en geven aan de steden en aan de anderen, we zijn buiten en we delen het leven zelf –

Als kinderen weten we wat we leuk vinden en zijn we heel erg nieuwsgierig en dit is het allerbelangrijkste om zo te blijven dromen. Je kunt je eigen droom volgen en dit ook zo leven en dit leven, designing our heart and soul, dat is waar dit over gaat, het is een onbewuste reis waar heel veel mensen doorheen gaan en ze vergeten te zien en te voelen wat er echt gebeurt diep in zichzelf. We hoeven niet zo bezig te zijn en de echte redenen dat mensen zoveel alcohol drinken en andere verslavingen die er zijn, het is een proces, hoe kun je hieruit wegblijven? Dagelijkse structuur en dat is wat ik heb geleerd in de afgelopen 20 jaar. Wat kun je doen om het proces om te keren?

Een speech uit mijn hart en eerlijk en open, wat ik zou geven als ik zou weten dat ik dood zou gaan morgen. Ja dat kan ik, ik zou aan het water zitten en eruit gaan om 5 uur zoals ik dat al heel mijn leven doe, wat wij doen als een beweging en deze passie komt uit deze beweging. Ik kan je echt laten zien en deze beleving zelf, dat is hoe wij ook zijn ontstaan in deze schoonheid en dit leeft in ons, jij bent magnificent en heel en als de golven van de zee, hoe je dit ziet in alle fasen, je perspectieven en de echte ik is constant en altijd deel van deze tijdloosheid in het hier en nu in deze presence, dus schijn gewoon en neem een pauze en wees dankbaar en voel deze grace, dit is eenvoud en dat is wat ik een laatste x zou doen met jou samen met jullie samen. Er zijn zoveel vormen om een mooi leven op te bouwen en een organisatie neer te zetten en een prachtig leven samen neer te zetten en het leven te leven wat je graag wilt opbouwen.

Ik voel passie om invoelend te zijn in deze wereld en ook creatief te blijven en opmerkzaam wat ik ben van nature, invoelend door het geheel wat ik waarneem. Ik ben een healer en ik waardeer daarom deze ziekte in de samenleving en de symptomen, weet je waarom? Het vroeg opstaan en eruit gaan om 5 uur, is een beweging activeren en dat is wat ik doe, elke dag omdat ik mijn hartset en mijn zielset en mijn mindset heel erg fijn vindt om voeding aan te geven en dat is dus wat ik doe in de ochtend en daarvoor neem ik even de tijd in het eerste uur van de dag zelf, het geeft ook helderheid wat je kunt doen als je opstaat, heel veel mensen weten niet wat we moeten doen met tijd, ik hanteer de 20-20-20 methode en dit is wat ik doe en zo doe ik het al sinds mijn 23e jaar omdat ik toen moeder werd, en zo is het hard werken nu om dit boek te kunnen schrijven en dit te kunnen delen, mijn hart en ziel en mijn creativiteit ligt erin, menselijkheid en spiritualiteit ligt hierin, en weet je waarom? Het is passie en flow en ik voel dat gewoon intens als ik wakker ben en zo wil ik ook anderen helpen met dit upliften, er zijn niet veel mensen hiervan bewust maar ik weet wel dat ze dit ook voelen en zo vol liefde willen leven en dit delen om deze menselijke conditie te delen.

Het zijn relaties en transacties, die je aanreikt aan de wereld om je heen, mensen voelen dit aan je energie en dat is de magic, en waarom is het zo belangrijk dat we dit uitstralen als respons? Het is zo simpel eigenlijk, het zijn 66 dagen dat je een strategie inzet, elke vaardigheid die je inzet vraagt om 66 dagen en dat moet je installeren. De grootste uitdaging om er zo vroeg uit te gaan is ook het weten hoe laat naar bed te gaan.

Ik doe dit al heel mijn leven zo, discipline gaat over je eigen ritme en je eigen vragen dus als je ook mee wilt doen aan de 5 AM Club, dan leer je meer over essentie en slapen, wist je dat het rituelen zijn en mechanisme wat je brein wast? Slapen is belangrijk cognitief je vitaliteit versterken, de laatste wetenschap zegt 7,8 uren slaap. Ochtend routines geven een hoge kwaliteit van slapen, slaap diep en echt intens en voel je verfrist als je wakker bent in de ochtend en donkere koele kamer is nodig en geen digitaal netwerk in je slaapkamer.

Het is simpel leven, vraagt wat je gebeurt is vandaag als je gaat slapen, welke 3 dingen zijn er gebeurd? Het is automatisme om dit te activeren en het is eenvoudig om dit te doen, herinner jezelf dat verandering lastig is in het begin maar heel fijn is aan het einde.

Ik praat over de 4 interne bewegingen en dit vinden mensen heel interessant, ik spreek hierover in enthousiasme, ik leef ook binnen deze dimensies en leef intens in harmonie en in unity en ik hou echt van het leven zelf en van mensen want ze zijn mijn soulmates, het is normaal voor ons in dit leven om elkaar te omhelzen en elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar en met elkaar te innoveren, het zijn responses die nog in oude patronen zitten en waardoor mensen niet tegen deze gevoeligheid kunnen en niet durven knuffelen en dat is door ernstige psychische problemen ontstaan, het is disfunctioneel gedrag en collectieve ziekte in een gefragmenteerd wereldbeeld en onze behoefte aan responses in deze breakdown die nu gebeurt, dus zijn wij in staat om deze ziekte collectief te gaan herstellen? Dit gaat over de natuur van realiteit zelf. Belief…finding neverland, het zijn wij zelf. Ik hou van regen en ik hou van wind en van zon, het is het leven zelf en zo leef ik intens en nodig anderen uit om dit ook zo te doen want het leven is echt te kort, de huid is een zeer belangrijk orgaan en ik heb dit gezien toen Marcel een ongeluk had en zijn tibiaplateau brak en zijn huid open stond en niet wilde genezen, ik ben het gaan genezen met liefde en zorg en heb het dichtgemaakt met folie en ben zijn lichaam eromheen gaan masseren, de huid is ook een zintuig en de kunst is om je er niet mee te bemoeien en de cellen dit te laten doen dus stressvrij blijven en gewoon je mindset uitzetten en het lichaam laten doen wat ze wil doen en wat ze moet doen.

Ik was vier jaar toen een karmisch licht ook met mij ging communiceren net als Jude Currivan dit heeft ervaren en hierover spreekt als cosmoloog en ik liep ook tussen werelden en ik had ook deze supernormale ervaringen en dit is niet superparanormaal want telepathie is heel normaal en remote sensing ook, ik liep ook rond op deze planeet en ik zag hoe al mijn ervaringen gingen verbinden in deze fysieke realiteit. Deze dimensies zijn heel normaal en niks paranormaal of super krachten het is wat we ook voelen en begrijpen als we gewoon in trance zijn. Muziek en dansen is wat ik graag doe en mountainbiken en ik leef tantrisch en beoefen tantra, ik mediteer en ik beleef alles intens en ben helend voor anderen omdat ik zo leef en dat is wat ik doe, in dit leven, ik transcendeer en innoveer en help anderen om zo ook zichzelf omhoog te brengen in deze lifestyle.. het is het enige wat er is in dit leven zelf.

Het is daarom de social media die mij nu helpt om anderen leercommunities te helpen promoten in deze evolutionaire processen met dit perspectief want wij zijn zelf deze hologrammen en wij zijn het die de eerdere ervaringen nu doorkrijgen en deze implementeren want dat is wat intuitieve intelligentie is –

Achieving wholeness, weet wat er gebeurt vanuit zichzelf, dat is hoe mijn ziel gewoon functioneert en leeft. Onze voorouders wisten dit ook dat we heel zijn en in zorg en als we sceptisch zijn dan is dit lastig om heelheid te voelen want gescheidenheid is er door de dagen die in stukjes zijn gehakt en al die eisen en pijn en verplichtingen, wat nodig is nu is een verandering in je perceptie. Ontvang deze heelheid eerst, volg dan de wat er achter ligt, ontdek, heelheid is overal en waar vinden we dit nu hier vandaag? God is alles en liefde is overal, grace is overal en dit zijn onzichtbare bewegingen en deze heelheid is een definitie dus wat is de ervaring van geen tijd?Het maakt niet uit of het Braham heet of wat het ook is, het is geen big bang maar een big breath!

Ons wereldbeeld is vernieuwd en het was verkeerd al die jaren, want er is geen big bang geweest…dit is nu een wetenschappelijk paradigma en dat is echt niet materialistisch en ook geen afgescheidenheid en de olifant in de kamer die dit nog negeert is bewustzijn zelf. Na 48 jaar studeren en waarom vragen stellen, is het mijn sense dat dit een game changer is en dit is de mogelijkheid nu om dit om te draaien en niet meer van gescheidenheid maar een realisatie dat alles wat we realiteit noemen unified is en dit speelt zich af overal om ons heen en dit noemde Einstein de kosmische mind. De wetenschap is zover eindelijk dat dit paradigma uit de wetenschap verkeerd is. De eerste stap is lastig en moeilijk en de tweede stap is ook lastig en zelfs nog uitdagender, je moet dit doorpakken dus maak de eerste stap zo simpel mogelijk en geef support. Het eerste wat je moet leren herinneren is je omgeving dus gebruik je eigen omgeving om het gevraagde gedrag te activeren, het is je eigen buro en de mensen om jou heen die er zijn, wat je kunt ruiken en voelen, een enorme impact op jouw gedrag dus verander eerst je eigen omgeving en wat kun je doen? Ga jezelf voorbereiden voor momenten van waarheid, het zijn de veranderingsprocessen zelf die je inzet en je zult jezelf vinden in deze verandering, het is lastig om de momenten van waarheid te voelen en dat is stress, je zult terugvallen in oude gedragspatronen dus wees voorbereid. Het zijn momenten van waarheid en je omgeving en zelfmonitoring, dit is wat we hebben onderzocht, als je wilt veranderen dan moet je zelf goed blijven monitoren en doe dit op je apps of in je logboekje om je eigen gedrag te kunnen traceren, kijk goed naar je eigen gedrag. Heb je het gedrag ingezet van progress, ben je aan een doel aan het werken en is je omgeving belangrijk?

Zelf monitoring behavior. Zet je doelen en zorg dat je support krijgt want dat is noodzakelijk in je gedragsveranderingen.

Ik deel daarom deze ladder, je moet je “waarom” weten, waarom doe je wat je doet en waarom help je anderen en waarom wil je een bepaald doel bereiken? Je moet prioriteiten stellen en ze zijn allemaal belangrijk. Je kunt alleen maar je tijd besteden aan 1 doel tegelijk, het ene doel is meer belangrijk dan de andere dus zet je prioriteiten en stem je gedrag goed af en wat is het specieke gedrag waarmee je wilt experimenteren, de eerste les is kies een gedrag wat je leuk vind en waar je kracht ligt, het helpt je doelen te activeren want dit is intrinsiek en het tweede doel is dat wat je specifiek moet zijn, observerende acties inzetten en wat anderen ook kunnen zien en horen. Demonstreer dit aan anderen en start met een simpele stap, ik deed zelf deze onderzoeken en dit bewijs, het bestaan van realiteit en dit laten zien wat er mogelijk is en simpel begrijpen van heelheid en unity van realiteit. Het speelt zich af in diversiteit ons universum is geboren in een grote ademhaling.

Het is een oneindige spark en dat is alles wat er is en daarom is het voor mij een revolutie.

Het is geen kloktijd en geen psychologische tijd en gewoon hier zijn wakker en dat is de beste vriend dat ben je zelf. De mind is gewaarzijn en weten dat je bestaat en je zelf is wel constant en van daaruit ben je een continuïteit. Je voelt als jezelf. Na een avontuur met anderen samen kun je dit Zelf meer omarmen en meer dankbaar zijn en verbondenheid voelen en weten dat het genoeg is, je ego zelf verandert al sinds we zijn geboren. Tijdloos gewaarzijn en geen ego zelf, je gewaarzijn is gewoon wie je bent en dat is het, je bent heel! Dit is de ladder en dit is echt noodzakelijk binnen leiderschap als je anderen wilt steunen in deze veranderingsprocessen. Het gewicht van een baby ..de huid, en een volwassene bedraagt 18% van het totaal gewicht van het lichaam en in de huid bevinden zich 500.000 zenuwreceptoren die in verbinding staan met de hersenen en met het autonome zenuwstelsel en er zijn 5 soorten receptoren die in verbinding staan met de grote hersenen – warmte en koude en druk en pijn en kietelreceptoren. Elk van die receptoren heeft zijn eigen zenuwvezels en geeft zijn prikkels door aan andere gebieden in de hersenen. Als er totaal 500.000 receptoren zijn zouden er voor elk gebied ongeveer 100.000 receptoren in de huid gelegen zijn. Door warmte worden de warmtereceptoren gestimuleerd en door de kou de koudereceptoren en door druk de druktereceptoren. Door krachtig masseren kun je druk uitoefenen en de huid is dan warm en dan worden er dus 2 soorten receptoren gestimuleerd en dat is wat wij doen in ons gezin elke dag. Ik heb in mijn trainingsdagen heel veel mensen mogen ontmoeten die het lastig vonden om elkaar aan te raken en dat is door ernstige psychische problemen en een tekort aan liefde en dat is dus wat ik kom oplossen en aanreiken hoe je dieper en intenser leert leven vanuit je passie en dat ook te zijn want het is het enige wat je komt doen in de wereld!

Er is een reden waarom heelheid en gezondheid en healing van hetzelfde woord komt, taalkundig is dit gewaarzijn in dankbaarheid en in meditatie en bidden worden we heel. Ons leven voelt heel en gevuld met grace, eenvoud, je vergeet wie je bent als individu, je bent niet gescheiden en alleen, we weten wie we zijn en we voelen ons dankbaar voor wie we zijn, deze identiteit, het lichaam is tijdelijk, het zelf van binnen is oneindig, dit kun je niet zien en ook niet over nadenken en toch is het je echte ik.

Heelheid is het leven wat wij leven in liefde, grace kindness en beauty. We komen samen hierin, in deze onzichtbare flow en gescheidenheid is een illusie, we zijn heel en compleet.

Wat ik wil delen en vooral wens te kunnen achterlaten voor anderen met dit boek is dat deze flow het enige is waar je echt aandacht aan kunt geven. Ik geef niet om wat ik heb maar om wat ik meemaak en de staat waarin dus weten waarom en weten waarvoor..ik steun processen en systemen, groepsprocessen en groepsprocestechnieken en design methodes en beslissende processen en technieken, deze technieken dat zijn de ervaringen zelf.

Mensen produceren technologie!

Het reflecteert en belichaamt de waarden van onze cultuur maar nog meer dan dat, het is de openheid zelf die we leren via het dialoog in Syntony. Autopoiesis en Biomimicry is de Earth Space Ship Vision –

Als sinds mijn geboorte heb ik dit in mij en dat heet de Art of Living en dit is harmonie… het is de zorg voor mother Earth omdat we er ook weer naar teruggaan. Er is geen tijd om in verleden te gaan hangen en de realiteit nu hier is alles wat er is nu.

Jezelf zijn en groeien en een leven lang leren, dat is wat ik leerde van Alexander Laszlo en met hem samen onderweg toen Marcel in zijn processen bezig moest zijn om zijn lichaam zelf te laten herstellen en zichzelf er niet meer te bemoeien en er niks van te vinden want zijn lichaam weet precies hoe dat moet vanuit de cellen. Ik ben dus heel intens gaan werken aan het blijven studeren en samen met zijn begeleiding heb ik nu deze persoonlijke leiderschaps ontwikkeling mogen doorlopen in traineeship waarin ik sturing geef nu in veranderingsprocessen om mensen aan te reiken hoe ze even in syntony mogelijk maken.

Systeemdenken is niet alleen maar het toepassen van systeem theorie en het is ook niet even een discipline en praktijk neerzetten van aangepast leiderschap maar het is een focus op disciplines en praktijk hoe je leert aanpassen in complexe aangepaste systemen je blijft onderzoeken wat bij jou past en wat voor jou werkt en daarin is het nodig dat je ook leert volgen en holistische toepassingen leert ontdekken en daarin gaat observeren en onderzoeken wat de studenten leren en hoe ze ermee werken en hoe je daarin die aanpassing kunt helpen toepassen als uitdaging, iedere student wil het graag onderzoeken en mobiliseren en ook graag betekenis geven in de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Tijdens het breken van de lans voor de ontmoeting, waarin de onthulling van zichzelf als enkeling alleen tegenover anderen bevestigd kan worden. Wie ben jij? Dat is van waaruit de pedagogiek moet vertrekken!

Het is het leiderschap wat vorm geeft aan perspectief, dit gaat over de act of design. Voorstellingen leren maken en moodboards en implementatie van formele en informele structuren die het mogelijk maken voor een organisatie om het werk gedaan te krijgen wat moet gebeuren. De attitude en de vaardigheden komen uit de ladder en deze kompas en wij prototypen en experimenteren dus laten ook zien hoe je innovatie inzet en delen die ervaringen. Studenten brengen hun tools ook binnen en zo zijn we een rijk platform geworden. Het is dus werken aan jezelf en een leven lang leren is het enige wat ik zou willen zeggen als ik er morgen niet meer zou zijn.

Dit is het enige wat gaat werken ,dat is echt het enige wat ik zou zeggen tegen mijn omgeving als ik morgen zou overlijden.

Wat heb ik geleerd tot nu toe van de betekenis van het leven? Welke verhalen, gedichten, muziek en schilderijen maar ook welke vormen van Art hadden betekenis voor mij in dit leven? In het neerzetten van zinvolle verbanden kunnen wij zelf strategieën hanteren en dit zijn manieren waarop individuen handelen vanuit persoonlijke aspiraties, wensen, waarden situaties en competenties in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, en vanuit de eisen vanuit de maatschappij. De meest basale strategieën zijn aanpassen, adapting zoals we dat in systemische innovatie zeggen, het domineren van maatschappelijke denkbeelden; groeien en het eigen zelf leren kennen en alle potentiele kwaliteiten in verschillende levenssferen ontplooien; verzetten; het zoeken naar alternatieve en nieuwe wegen om het leven vorm te geven. Profileren en een eigen levensstijl ontwikkelen. Je eigen levensloop, en de betekenis ervan, het leggen van zinvolle verbanden met betrekking op actie in de levensloop en op betekenisgeving in het levensverhaal. Het biografisch leren met de kompas en onze ladder heeft alles te maken met jouw eigen zingeving en biografische reflexiviteit, die wij vertalen naar biografische actie dus de maatschappelijke participatie bevorderen.

Wij hanteren de patronen uit de muziek uit jouw leven in fasen, 0-5 jaar, 5-15 jaar en 15-22 jaar en 22e jaar – 41e en 42e – 46e en 46e tot je einde…

Het is het vormingswerk wat wij bieden wat de kunst verstaat om mensen te ondersteunen en de nodige competenties te laten verwerven om op een realistische manier om te gaan met zelfverantwoordelijkheid en het tekort aan maatschappelijke vaardigheden. Deelnemers kunnen geholpen en ondersteund worden om reflectie te vertalen in biografische actie.

HET FEIT dat vorming vaak in groepen plaatsvindt, biedt een meerwaarde.

Het is een ondersteuning in het dialoog zelf waarin we zelf zoeken naar ons eigen persoonlijke antwoord.

Syntony.

De samenhang zien en bepalen in je levensfase is fijn en dat is leiderschap wat meer waarde en betekenis geeft. Het practicum beschrijven is het thematisch werken met een belangrijke optie. Vragen zoals;’welke gebeurtenissen vind ik belangrijk en welke daarvan plaats ik op de voorgrond?”

Mijn levensverhaal heb ik kenbaar gemaakt en coherent en gestructureerd naar voren gebracht zodat anderen het ook kunnen volgen, reflecteer hierop en geef betekenis aan wat er gebeurde. Welke gebeurtenissen belangrijk waren voor mij en welke ik op de voorgrond heb gezet en de chronologie die ik hanteer maar ook waar ik mijn verhaal begin en hoe ik met het verhaal eindig. De elementen van muziek en de natuur en de juiste mensen zijn cruciaal hierin om het geheel inzichtelijk te maken en ieder moet dit beantwoorden voor of tijdens het vertellen.

HET WERKEN MET BIOGRAFIEGROEPEN;

Op welke manier heeft een familielid of een vriend of vriendin mij geholpen hiermee en hierin,om betekenis te vinden en volledig Vrij te zijn van condities, het lichaam reageert met emoties, zin van het leven, bij alle fratsen die het leven met ons uithaalt, kunnen mensen op hun veerkracht terugvallen. Ik zie hoe mensen nog steeds slachtoffer kunnen zijn van hun emoties. Ik cluster het hier in een eenvoudige benadering en model want het is mensen en leiding geven aan jezelf, dit kan heel simpel, werkgericht mensgericht leiding geven en zo zijn er elementen in persoonlijke waarden als zelfvertrouwen, dus waarom? Je agenda beheer en planning en taken en voortdurend verbeteren en dan ben je compleet.

Voor mij was het een leerkracht en daarna was het een werkgever en waren het de trainers in mijn leefveld en wat maakt veranderen zo moeilijk? Het is menselijk gedrag, het zijn factoren die anders in elkaar zitten dus prikkels in het hier en nu, plezierige prikkels en nare prikkels. Wegen de pijnlijke prikkels zwaarder of is het plezier? Wat weegt zwaarder, negatief heeft altijd meer impact op ons gedrag en geheugen en ons voelen dan plezierige, om te overleven hebben we dit nodig dus het is basaal en wetmatigheid, pijn weegt zwaarder dan plezier. Je kunt dus concluderen dat een verandering je van pijn in plezier kunnen brengen, het probleem is wel dat er bij veranderingen veel verlies komt kijken van verlies van status of autonomie en je pijn wil dat je naar veranderingen kijkt, wat is het wat je kwijtgeraakt? Wat is het inzicht wat hierbij hoort? We praten over veranderingen en dan gaan we lijstjes maken in voordelen en nadelen, in je hoofd op een rijtje zetten, de nadelen dus. Wat je zou moeten doen in je gezin of team is met elkaar op dezelfde manier de status quo beoordelen, wat is het voordeel om te veranderen en wat zijn de nadelen en wat weegt er dan zwaarder? Zijn het de nadelen?

Alles wat je te geven hebt is dit nu hier en dat is voor mij nu hier, ik wil beginnen om je support te geven want wat zijn de voordelen als je niks gaat veranderen?

Ik wil je bedanken dat je mij nu wilt lezen en ik had het geluk om samen te werken met Alexander Laszlo, en bekend van de beroemde ladder en kompas nu, de leidende coalitie conformeren en een visie neerzetten op veranderingen is handig en nuttig. Ik heb hem gevraagd wat de belangrijkste stap is en dat is een creeren van een gevoel van urgentie en er iets moet gebeuren en er iets moet worden ingezet. Er moet iets gebeuren.

Er zijn veel rationele overtuigingen analyze think change, dat is wat veel mensen doen maar in het echt gaat het nooit zo, we hebben er niks aan en see feel change die andere 3 die iemand iets laten voelen en laten zien dan komen we wel op gang.

Een Nederlandse organisatie waar ze dit doen geeft teamwork.

Neem jezelf mee en doorbreek waaraan je wilt werken, ik ben hier voor je. Er is zoveel stress in de wereld en overal om ons heen en er wordt ook eel van ons gevraagd, het is onze natuurlijke staat, en ooit was ook ieder van ons een onbekommerd kind. Ik lach heel veel en kan ook heel hard lachen en dat is de kalme geest die ik je gun ook in moeilijke tijden. Je mag nooit de speelbal zijn van andermans meningen.

Hoe meer je jouw leven met dat van anderen gaat vergelijken, hoe verder je van jezelf afdwaalt. Jouw leven is niet wat een ander ervan vindt, je bent een uniek en compleet mens.

Je eigen pad en je eigen hart volgen en ik wist het al heel jong ….een architect zijn van mijn eigen leven en het bewustzijn helpen verhogen.

De zin van het leven is iets wat met ons meebeweegt.Mijn grootste prestatie is mijn zelfsturing elke dag en gewoon in het hier en nu diepgaand verbonden vanuit mijn eigen kern en mijn herkenning en mezelf kennen door de zoektocht in mijn anders zijn, het hoogbegaafd zijn en autodidact ben, ik verrijk mezelf en het is mijn moederzijn daarin waarin ik zelf mijn kinderen, die beide hoogbegaafd zijn, in hun authenticiteit steun en support en diepgaand kan begrijpen.

Mijn tweede grote prestatie is mijn doorbraak binnen de Internationale Systeemwetenschappen en binnen de Club of Budpest, op wereldwijd nivo actief ben met mijn nieuwe paradigma in onderwijs. Mijn samenwerking en partnering met Alexander Laszlo en mijn diepgaande samenwerking met Dr. Ervin Laszlo, het doorbreken van het nieuwe paradigma is mijn grootste prestatie, de nieuwste vorm van psychotherapie en transcoaching met de PneiMap en mijn bijdrage binnen het Laszlo Instituut in de pilot van Syntony Conversations via Syntony Leadership als platform wereldwijd en het opstarten van Syntony World Cafe, ik heb het ver geschopt. Het relateert aan de betekenis die ik geef aan mijn leven, liefde zijn en vrij zijn. Eenheid ervaren en begrijpen dat we bewustzijn zijn. Er is geen bewustzijn buiten de hersenen, het is alles wat er is. Wij zijn clusters van cellen en cellen levend en vol van bewustzijn, dus alles wat wij denken en voelen dat krijgt lading.

Ik kijk niet meer terug naar wat is geweest en neem wel mee wat ik kan toepassen aan ervaringen, en ik stel doelen elke vijf jaar van mijn leven en dat is een outcome wat ik maak, dat gaat tot nu toe over mijn kinderen want de oudste is nu 26 geworden en mijn jongste is 11 jaar dus alles draait in eerste instantie om hen en dat gaat over voeding en beweging en omgeving en studie, het is hun complete groeiproces wat ik bewaak en versterk en bevestig en verdiep met Planetary Evolution and Spirituality, deze holistische conceptie van de intrinsieke unity en universality van bewustzijn maakt het holistische paradigma een centraal element om een inter persoonlijk en transdialoog uit te dragen. Visies voor wereldvrede en tolerantie en dialogue. Mijn topics komen uit de volgende thema,s:

Akasha, Oneness, Teilhard de Chardin, Jim Lovelock,s Gaia Hypothesis, Ervin Laszlo.s Planetary Consciousness. Planetary Evolution and Spirituality. WIJ beoefenen synergies en samenwerking en wereldwijde leerlabs om alleen maar goed te doen en delen een bepaalde manier van leven. WIJ ervaren dat meditatietechnieken en andere technieken in bewustzijn sterk toenemen. Wij doen dit al sinds de jaren 70, ik ben zelf geboren in 1970 en in 1971 waren wij de Cultural Creatives met 2%. In 1996 was ik zelf 26 jaar en mijn oudste zoon was net 3 jaar oud en toen waren we met 24% en in 2005-2006 waren we met 35% Cultural Creatives in sociological evaluaties en dat suggereert dat het tussen 2012 en 2015 een enorm bereik had. In de USA, Italy, France, Hungary, Japan, South Korea. Noorwegen en Denemarken en ook Zweden en Finland vooral, het is een enorme shift in een nieuwe vooruitstrevende cultuur. Emerging systems!

Wij zijn 4.0 –

Dit is mijn brief als ik afscheid zou nemen en ik wil dat iedereen dat weet, want ik wacht niet totdat ik oud ben, ik ben nu hier en ik ben dat straks ook en dat is net zo belangrijk als vandaag, of ik straks 104 jaar ben of nu 48 jaar of toen ik 7 jaar oud was. Ik heb een manier gevonden om te leven zonder spijt!

“Ik zie geen hoger doel, er is geen eindpunt en dat lijkt mij ook erg gevaarlijk, dan stopt er namelijk iets met leven, ik wil die nieuwe vormen aanreiken van zingeving en dat is de flow van Syntony. Het leven gaat voor mij om ontdekken en de zoektocht zelf is iets wat je niet kunt en mag vastzetten. Een conclusie over existentiële issues en existentieel leven gaat over bewustzijn en je kunt niet alleen zijn als je weet dat het lijden wat er is begrepen kan worden als een patroon vanuit de samenleving omdat ze ontkent en fragmenteert. We kunnen niks doen aan dood, ons bestaan is eindig als mens en we kunnen dit leren om dat te accepteren en als je veel manieren van vrijheid gaat ervaren dan krijgt je leven betekenis. Wij ontwikkelen onszelf en en we blijven werken aan positieve gezonde relaties en we maken een verschil in deze wereld en wij zetten betekenis neer voor onszelf. WIJ kunnen zelf onze authenticiteit ontdekken en meer expressie leren geven aan de authentieke relaties met onszelf en deze expressie zelf en onszelf realiseren dat we constant overwegend zijn en dat is grace, houd het leven simpel en kies je visie en maak je leven daaromheen simpel. Wij kunnen anderen hierin support geven en anderen helpen met dit diepgaande begrijpen van disintegratie in de wereld en in de mensen zelf, het is nodig dat we een stap doen richting nieuwe groei en nieuwe betekenisgeving en het kan heel positief zijn als je zoveel mogelijk anderen kunt benaderen hierin. WIJ moedigen je aan om betekenis te geven aan je eigen leven en te leven in syntony, in grace, passie, flow, integriteit en in persoonlijk meesterschap. De vijf bewegingen in Syntony. Ik heb een duidelijk patroon laten zien van mijn levenswerk en wat ik achterlaat voor de volgende generaties samen met een team om mij heen vanuit Italy.

Vertrouwen op unity en harmonie in het leven zelf en dat je leven past en je vanzelf voelt waarin. Er zijn belangrijke vragen om op te lossen om je leven zinvol en betekenisvol te maken. Betekenisvol leven ontwikkelt zich vanuit een diep bewust en accuraat en authentiek begrijpen van jezelf. Betekenis geven komt als je begrijpt wat je relatie is in deze wereld zelf en dat is een relatie met het universum zelf. Betekenis geven en voelen is iets wat je echt zelf moet doen, en een context is stap 2 maar eerst moet je echt jezelf expressie geven en via persoonlijke reflectie kun je jezelf uiten door te schrijven in je dagboek en elke dag gewoon eruit te gaan in de ochtend om 5 uur en meditatie te kiezen en te kiezen voor pilates en of yoga of stretchen, maar het zijn echt die rituelen die je doet in de ochtend die maken dat je begint te sturen, vanuit het diepste van je wezen en vanuit al je cellen intuïtief gaat functioneren, je kunt daarna namelijk dienstbaar zijn voor de mensen om je heen, en je kunt de uren tussen 10-2 heerlijk energie halen uit de natuur buiten, ongeacht wat het weer of de temperatuur is, en als je dit doet en zo in Syntony leeft, dan kun je ook deelnemen aan het begrijpen wat echte grounding is en hoe dit praktisch werkt, dus wij bieden daarom het frame aan om te leren leren, het frame van Syntony hept je met deze empathie op vier domeinen. Wij werken zelf intra -persoonlijk en interpersoonlijk en in de natuur verbonden en met de toekomstige generaties en met generaties die er al waren eeuwen geleden.

De zin van het leven, over honderd jaar is er niemand meer die nog van ons heeft gehoord, het is maar een vingerknip. Aan de tijd en de ruimte denken vind ik beangstigd en ook geruststellend tegelijk. Beangstigend omdat het zo veel groter is en je dus kunt verdwalen en het is heel geruststellend want het relativeert het belang van mijn leven dat nu zo groot lijkt. Af en toe vind ik die perspectieven fijn maar dan wil ik ook snel terug naar het hier en nu. De zin van het leven beweegt met ons mee en het is entanglement want je zintuigen kunnen scherp afgesteld zijn en het horen van de zee, de schoonheid van de zonsopgang en de zonsondergang is een diep besef dat het leven zich niet afspeelt in je gedachten maar in het ervaren van wat is. Ik woon op dit moment in Zeeland en ik geniet van de natuur en de mooie lucht hier. Ik beoefen meditatie en pilates sinds mijn 23e jaar en als kind deed ik het ook maar had ik geen idee dat het zo heette, ik wilde stretchen en lenig oefenen en elke dag in de split zitten en deed gymnastiek en danste graag. Muziek luisteren elke dag en alles updaten. Ik zing lyrics en volg de muziek.

Door het acceptereen van situaties en mijn eigen innerlijke ontwikkeling kan verder blijven gaan met elke vorm van identiteit, en wel zo dat het in mij verder gaat dan vorm, vooruitstrevend en volledig blijven vooruitgaan. Dat is waarin ik je wil meenemen in deze levendigheid en deze diepe dimensies als je het durft te laten gaan wat je denkt wie je bent en wat anderen denken wat je bent. Complete vrijheid van externals, de uiterlijkheden zijn soms misschien moeilijk maar er hoeft echt geen innerlijk verzet te zijn, je kunt gewoon dragen wat onverdraaglijk is en ook als je nachtenlang wakker ligt door de eerste x liefdesverdriet bijvoorbeeld, dat het zo heftig is dat je alles zou willen overschreeuwen, in stilte kun je dan ook niet die kracht vinden, je moet er dan doorheen – Het gaat echt om dit omgemak, als je daar doorheen durft te gaan dan blijf je in de mooie kanten van het proces van leven zelf.

Overexcitabilities;

Sinds 2011 actief als expert in diepgaande veranderingsprocessen en dat is veel meer dan de eerste Benelux Coach die als eerste ter wereld met haar kind ging werken met andere technieken dan de reductionistische bekende wijze.

Het “Holistisch Wereldbeeld “ inzetten en activeren betekent meer dan alleen maar weten dat er een holistisch perspectief is nu, het gaat om het echt durven inzetten. Het vraagt om het afbreken van oude structuren en nieuwe regels en nieuwe manier van omgaan met elkaar.

Ik had deze uitdaging vooral met mijzelf in de eerste 16 jaar van mijn leven en tussen mijn 16e en 23e jaar ben ik gaan ingroeien in mijn eigen ik en dat viel niet mee want ik ben geboren vanuit heel bewustzijn wat wij allemaal zijn en ik weet dit nog. Ik ben altijd in verbinding gebleven met de vormeloze wereld en het vormloos bewustzijn. Ik ben volledig transcendentaal en vrij en onmanifest.

Het hart is de enige realiteit en deze bron is de bron zelf, en dit is het doel van Evolutie.

De sympathicus en de parasympathicus hebben een tegengestelde werking en ze horen elkaar aan te vullen en in evenwicht te houden. De sympathicus regelt actie en inspanning maar ook de vechtlust en dus ook angst en vluchtgedrag. De sympathicus heeft een activerende invloed op het hart, de longen, de spieren, de lever en de zweetklieren en maakt dat het bloed uit de huid en maag en de darmen teruggetrokken wordt, zodat er meer bloed beschikbaar is voor spieren die voor een bepaalde activiteit nodig zijn. Het is Syntony, de flow die zorgt voor sturing en voor diepte en dat is de parasympathicus – dit is wetenschappelijk bewijs..rust en ontspanning en slapen, basis en zeker bij herstel van vermoeidheid en een ziekte of operatie.

Bij elk mens is dit zwak ontwikkeld en daarom voelen veel mensen zich moe en hebben ze allerlei pijntjes en staan ze niet op om 5 uur in de ochtend en hebben ze niet allemaal dit ritme en deze discipline om gewoon gezond te leven en dat te doen zonder alcohol en andere verslavingsproducten.

Ik zie allemaal manifestatie om mij heen van deze patronen van mislukkig van integratie en dat maakt dat ik een top coach werd en dat is niet ontstaan door opleidingen!

Ik ben een healer en ben geboren in London. De allerbelangrijkste samenwerking in planetair healing aanreiken en Evolutionary Leadership Circle gaan over het Bewustzijn. Het maakt zich los van alle vormen en bestemmingen. Ik weet nog dat ik in het universele geheel was, en ik ben dankbaar dat we nu op dit punt zijn gekomen als samenleving – het is een paradox. Wat maakt dat wij ons zo gedragen zoals we ons gedragen en hoe begrijpen wij deze natuur van realiteit? Brengt het ons support en hoe gaan wij in ons subtiele nivo trouw blijven en hoe blijven we trouw aan archetypische vormen en tendensen die we mogen leren zien en leren begrijpen? Het manifesteren van Geest en Absolute Zijn. Manifestatie moet je echt zien als een modificatie van het bewustzijn zelf en bewustzijn is wat wij allemaal zijn en dat heb je niet, dat ben je.

Ik had tot mijn 23e jaar geen leermeester om hierdoorheen te gaan om met toezicht het proces van loslaten door te gaan en mijn talent te kunnen vrijmaken want ik ben volledig transcendentaal en vrij en onmanifest. Ik ben Die Ben. In mijn hart en begreep er niks van dat anderen dit niet ook hebben van nature, dat je niet als getuige kunt zien wat er speelt in deze wereld en waarom ik wel in de helikopterview zit en altijd van daaruit wil sturen en helpen en anderen dit niet zien.

Ik werd te vroeg geboren en startte in de couveuse en toen was er alleen nog maar DIT VOLLEDIGHEID. Alles is transcendent en overstijging van tijd en ruimte en er is alleen maar dit hier nu een subtiel hoger bewustzijn.

Kosmische eenheid. Vorm en vormloos zijn en als getuige gewoon alles waarnemen. Braham is de wereld. De hele kosmos kun je ervaren in je Hart. In perfecte gelijkwaardigheid van alles en genade is allesdoordringend. Heel deze wereld is het goddelijke en er zijn objecten en er is geen subject en alleen maar DIT. Liefde in eenheid en volledig transcendentaal zijn en vrij zijn en onmanifest. Het hart is de enige realiteit.

Telepathie en precognitieve dromen zijn voor mij heel normaal en ik had deze heel veel als kind, ik kon trappen lopen en over de aarde heen springen en ze kwamen mij halen in mijn kamer en ik kon door de muren lopen, ik had ontmoetingen met archetypische vormen en patronen en ook ontmoetingen met subtiele entiteiten en dat hogere bewustzijn vraagt om een sterk ik bewustzijn! Ik ben daarmee bezig geweest, en dat duurde echt 23 jaar om daarna op 23 jarige leeftijd met een zeer hoog begaafde zoon, het abstracte denken en denken over mijn eigen denken, en het sociocentrische gerichte ego .. ik was een normaal aangepaste volwassene en door het passeren van de filosofische band ben ik met mijn zelfzijn op integrale wijze doorgegaan, ik ging het huis uit met 15 jaar en ik stond op eigen benen met mijn 16e, ik zag hoe mijn zoontje, ook een andere ontwikkeling had, ik was zelf 23 toen hij werd geboren en hij stond al met 4 maanden aan het bed, hele sterke beentjes en hij kon een puzzel in elkaar leggen, met puzzelstukjes leggend van 1.000 en dat al met 2.5 jaar en hij had toen al een iq van 154+ ze konden niet meer meten dan 154 omdat ze de tools daarvoor niet hadden…

Er ontstond stress om mij heen vanuit de professionale leefomgeving,omdat hij geen normale ontwikkeling zou gaan doorlopen en zou gaan experimenteren, dus ik moest als moeder een keus maken.

Ik voelde intuïtief dat dit om iets anders ging, het was een uitnodiging tot een dans, de dans van Syntony. Ik leef vanuit een diepe flow en die flow zorgt dat ik intuïtief kan handelen en actie kan ondernemen als het nodig is en verder blijf ik altijd afgestemd in mijn eigen onzichtbare bewegingen en dat is grace, ik houd alles simpel, grace, elegantie en dat is overwegend zijn en een composed way of being, dat betekent: iemand die kalm is en vrij van nervositeit en dus samengestelde manier van Zijn. ‘ZIJN”.

Ik had ondertussen gekozen voor het Montessori onderwijs en daar wilde het team graag dat ik hem daar zou houden en niet luisteren naar de reductionistische manier van sturing geven vanuit de ggz en kreeg ook advies daar niet naartoe te gaan, maar ik was niet bekend met holisme want ik had dat niet meegekregen vanuit huis en ook niemand in mijn leefomgeving dus mijn logische ik en mijn mindset, wilde graag aannemen dat deze professionals het wel wisten wat het juiste was om te doen. Het is de grootste vergissing die ik heb kunnen maken in mijn leven en tijdens mijn leven zelf en dat is de grootste reden dat ik dit boek nu schrijf!

Gebrek aan inzicht en gebrek aan kennis, kennis bestaat uit 3 vormen; voelen en denken en intuitie dus weten, en dat is en dus de grootste les in mijn leven zelf dat leren leren gaat over je eigen weten en dat kennis ook je innerlijk weten is en niet wat de professionals om je heen zeggen! Ik ben vernederd en ze hebben geprobeerd om mijn passie klein te maken en mij aan te praten dat ik iets zou mankeren en gelukkig is het niet gestopt in mijn ontwikkeling door de mensen om mij heen die ook mijn ervaringen deelden die ik later zelf opzocht, ik ben altijd in dialoog blijven gaan en er is niemand die mij iets kan zeggen over mijn realiteit en werkelijkheid en daarmee wil ik dit vertrouwen aanreiken aan jou, jouw weten en jouw kennis, dat is jouw denken en jouw voelen en jouw weten en dat is kennis die nodig is in de wereld voor onze volgende generatie! Er is een probleem in de wereld en dat is heel simpel, wij missen het geheel, als we ziekte hebben in deze samenleving is het logisch dat er ook symptomen zijn nu van disfunctioneel gedrag want dat is een collectieve ziekte van fragmentatie. Wij kunnen geweldig werk doen in elke stad, onze behoefte aan een respons nu in deze wereldwijde veranderingen, ons wereldbeeld, het begrijpen van de natuur van realiteit zelf. Dit is waarom ik de kompas kom aanreiken, ik heb gecommuniceerd met een karmisch licht en ik leerde hieruit hoe er supernormale ervaringen zijn en dat is niet raar, telepathie is heel normaal.

Ik heb op een planeet rondgewandeld en zag hoe alles samenkomt en alle ervaringen verbonden aan de fysieke realiteit, ik hou hiervan om dit te mogen delen, ik mag uitreiken naar de mensen zelf en deze oneindige spark aanraken in jou want ze is alles wat er is, dit is een revolutie.

Ons collectieve wereldbeed is beinvloedt door het wetenschappelijke paradigma en dat is materialisme en gescheidenheid en de olifant in de ruimte die dit negeert is de natuur van bewustzijn zelf, en na 48 jaar onderzoeken, en de vragen waarom waarom en hoe hoe, is het mijn betekenisgeving nu hier, wij hebben deze mogelijkheid nu hier als we bereid zijn om te gaan omdraaien, realiserend dat alles wat we realiteit noemen, unified is. Deze diversiteit en de overvloed wat Einstein al de kosmische mind noemde, materialisme en gescheidenheid is echt verkeerd. Ik deel daarom de kompas van Syntony omdat het research is en bewijs wat vanuit alle richtingen komt nu als bewijs en heel simpel begrijpen wat realiteit is. Realiteit is ons universum, ze is niet geboren in een big bang maar een grote ademhaling.

Een outbreath, een evolutionary impuls, vanuit een simpele staat is alles zichzelf gaan ontwikkelen, laten we even terugaan, elke cel in ons lichaam is een community en ons lichaam is een community van bacterieen en virussen maar elke cel in ons lichaam heeft betekenis en een effect op het geheel. Vraag maar aan Marcel Verwei, wij zijn cellen in ons lichaam, niks is per ongeluk,wij zijn een organisme, een levend systeem, solar systemen en de planeten resonerend met elkaar om biologisch leven mogelijk te maken en wij komen vanuit de sterren. Elementen zijn daar ontstaan. Rockstars.

5 biljoen jaar geleden was er een solar systeem en dit maakte het mogelijk, de Rocky planets en alles wat nodig was voor de volgende staat van de impuls, de evolutie van leven, en wij zijn daarin deel en wij hebben betekenis en een doel, deze revolutie ging over space en time en matter en energie, dit was ongelooflijk en dit gaf verdieping aan ons gewaarzijn maar ze waren nog gebaseerd op een universum dat is gemaakt van gescheiden dingen. Wat we nu realiseren is dat gescheidenheid een illusie is en ons universum bestaat als een coherent impuls, vanuit complexiteit en ze is unified. Fysieke realiteit is solide maar als we dieper gaan dan realiseren we ons dat het 99,99999% geen ding is maar velden van relaties. Cruciaal is deze breakdown, dit is bewijs, er is een theoretisch framewerk en deze informatie is fysiek en als wij dat installeren dan is fysiek werk ook echt, op alle lagen ligt realiteit en dat is meer fundamenteel dan energie en matter, Het werk wat gedaan is in black holes, het gaf perspectief, als een hologram, ze houdt de informatie vast en projecteert dat, en wij realiseren ons dat digitale informatie niet hetzelfde is als informatie digitaal wat ons informeert maar het universum neemt ook die informatie op en projecteert dat, informatie geeft expressie en ons hele universum is een fenomeen. Betekenis en intelligentie. WIJ spreken over informatie, dit is een expressie van wetten vanuit de natuur en principes, wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd en wij informeren ook, ons universum bestaat als een entiteit. Er komt steeds meer bewijs en ons informatie bestaat uit patronen. We staan hier nu op dit tippingpoint.

Wij moeten echt veranderen!

Wij zijn kinderen van Gaia en relationele wezens dus in plaats van gescheidenheid is dit een herinnering van unity, om de portal te openen zoals ze dat ook al doen in de Findhorn Community zoals wij zoeken naar deze herinnering in heelheid om te voelen wat het is om in heelheid te leven in je lichaam. Patronen die vanuit de diepere ruimte komen en dat is niet alleen de natuurlijke wereld maar ook gebaseerd vanuit mensen zelf! Dit is dus nieuw en dit is Syntony, steden groeien ook zo! Menselijke conflicten zijn ook zo opgebouwd, je kunt de relaties zien, of het nu een wereldoorlog is of simpel conflict, het is een vitaliteit die afbroken kan worden en zo werkt het ook met ecosystemen, en ook via onze telefoon geven wij dus effecten in het veld zelf. WE zijn veel sterker dan we denken, wat we zeggen en hoe we iets doen, dat heeft een effect, dus wat kiezen wij? Hier in Kortgene kijk ik al 5 jaar naar de mensen zelf en hoe wij groeien vanuit deze patronen in harmonie en respect en ruimte geven aan elkaar – hoe zijn de relaties onderling opgebouwd en hoe gaat het eraan toe binnen de gemeente hier en met de mensen onderling die de regels bepalen? Deze relaties, dit is het grote onderzoek en menselijke conflicten wij kijken daarnaar hoe de relatie is opgebouwd, het komt uit een wereldbeeld, het is inzicht. Ecosystemen hier in Zeeland hebben deze patronen zichtbaar en dat zie je als je langs het meer fietst. Er zijn hier niet zoveel lifestyles, het gebeurt via de mobiele netwerken en het veld vanconnectiviteit via internet is heel krachtig en of we er nu van bewust zijn of niet, wat kiezen wij? Dit is heel belangrijk, wat kies je? Beweeg je lokaal?

Hoe zet je jouw principes in binnen jouw regio?

Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden.

Wat zegt dit alles? Bewustzijn is niet iets wat we hebben, het is alles wat er is. Het is wat wij zijn en de hele wereld is, ons universum is een grote gedachte en niet een ding!

Het is onze droom om een wereld te mogen vormgeven in deze impuls om deze mogelijkheid te hebben om hierin te stappen, Ken Wilber zegt dit heel mooi, show up en link up en lift up!

SYNTONY AND FLOW –

Unity en elke persoon die eigen waarden inzet van deze heelheid van de wereld en deze waarde waarderen omdat ze bestaat, omdat ze deel is van de natuur van realiteit zelf, dit is elkaar helpen en dit is onze mogelijkheid nu hier, met elkaar om te gaan neerzetten wat nodig is in deze vooruitgang, er zijn meerdere dimensies en wij nodigen elkaar uit om soulmodels te zijn.

Ladder interview is de contouren van iemands innerlijk landschap voelen en lezen en door de woorden heen iemands ziel voelen en zo krijg je nu veel binnenkant portretten en daarom bieden wij de ladder van Syntony ook aan in realtime experiences in onze labs zelf en zijn we een Ecocenter gestart en zijn wij het Center voor Laszlo Institute Europa ook in Nederland gaan vormgeven, zodat de innovators elkaar ook hier bij ons kunnen opzoeken en bij ons komen logeren.

Mijn focussing invoelingstechnieken en begrenzingstechnieken zijn de angstreductie technieken vooral om je eigen transcenderen mogelijk te maken. Content Syntony gaat over afstemmen op een nieuw wereldbeeld. Hoe ga je facilitereren in een transdialoog en hoe kun je hierin bewegen? Het is een onzichtbare beweging en dat vraagt om realtime experiences. Intuitieve intelligentie is een verrijking voor een complexe wereld zoals we de wereld nu om ons heen ervaren en het proces van bewustzijnseigenschappen is de nieuwe human resource dus dit overzicht bieden in complixiteit van gevoelens vraagt om een interne kompas. Er zijn verbindingen met een A Veld en dat kun je met de Earth Spaceship Vision inzetten en activeren.

Ik kom helpen vanuit “Systems Thinking’en content aanreiken omdat het zelfonderzoek en bewustwording onderdeel is van inzicht in deze nieuwe wereld en daarvoor is het nodig dat je modellen en concepten leert samenbrengen en elkaars studies gaan aanreiken en aanvullen. Ik ben een verbinding aan het maken met dit netwerk op wereldwijd nivo en heb alle platformen laten samenkomen en samenzijn en laat zien hoe je toegang hebt tot dit A veld. Autopoiesis is zelforganiserend zijn en via onze stuurgroep leer je dit vitaal in te zetten omdat je het vooral zelf bent. Wij doen dit via de officiële aanbestedingen en de overheid om het sturingsproces met overzicht te laten verlopen dus eerst de Bachelorstudenten en dan mag het naar de ondernemers toe en kan het ook particulier worden aangereikt als Consultancy en kun je zelf Practitioner worden in Syntony Methode. Ik kan groepen gaan certificereen die bevoegd zijn om met onze tools te gaan werken en innoveren.

Deelprogramma,s aan reiken en workshops en seminars over deze werelden waarin we leven is geen consensus want er zijn veel onzekerheden en onduidelijkheden en ook veel vragen hierover. De meeste, expliciet op hoogbegaafdheid toegesneden hulpverlening en begeleiding wordt geleverd door coaches en andere hulpverleners met een zeer diverse opleidingsachtergrond!

Het aantal psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dat zich met hoogbegaafdheid bezighoudt is nog dun gezaaid. Het aantal neemt wel toe en daarmee dus ook een vooruitgang en motivatie die we voelen omdat deze open dialogen op scherp worden gesteld.

Ik kom de deuren openen hiervoor en ben de portal zelf, ik werk wereldwijd binnen de grootste netwerken samen met de grondleggers en psychiaters en top experts binnen de Sociale Wetenschappen. Is een wetenschappelijk verantwoord iq nodig of is er een meer verantwoorde manier zoals een zijnsluik? IS dat meer op zijn plaats? Ik zeg ja!

Met Evolutionary Leadership zetten we deze Open Space neer.

In mijn sessies ben ik altijd bezig met de basis van theorie en praktijk en verken met anderen wat daarin allemaal meespeelt. Uitingsvormen van creativeit zoals het moodboard en eigen levenspad banen in deze wereld met de worldcompass van Syntony het navigatiemiddel en de navigatietools van Syntony – Het is een proces van vallen en opstaan en daarom is gelijkgestemden heel belangrijk om met humanistische georiënteerde mensen om je heen dit leven zo te kunnen vormgeven en in een lifestyle te kunnen bewegen. Creatief leren leren en een leven lang leren is wat wij uitdragen. Teleurstellingen zijn niet te vermijden en als creatief en intens mens en als levend mens kunnen deze teleurstellingen heel hard binnenkomen en hoe je daarmee omgaat is hoe je leert wie je bent. Je mist kansen als je doet alsof het je allemaal niet raakt en dan ontdek je ook je eigen ruimte niet dus ik maak mensen bewust hiervan en de noodzaak om deze ervaringen aan te gaan is juist wat meer keuzevrijheid geeft. Expanderen van je bewustzijn en heel veel topmomenten koesteren en erop vertrouwen dat je zo meer bewuste keuzes krijgt om ook je moed te blijven verzamelen om je eigen passie te blijven inzetten in deze wereld. Met de minder gebruikelijke paden hebben wij hoogbegaafden meer voorsprong en wij zijn integrale denkers en wij zijn innovatief.

Interactieve workshops helpen in het levensloopperspectief om dat centraal te stellen en ook gaan we in verschillende levensfasen na welke soort keuzes je kunt maken en via divere werkvormen staan we stil bij ervaringen uit ons eigen leven en de zelf te kiezen diepgang. HOE kan je leren van succesmomenten en van teleurstellingen en hoe kan je ook bij het ouder worden meer wijsheid vergaren en meer creatief leren leven? Dat is mijn levensverhaal en waar mijn hele boek over gaat.

In verschillende levensfasen heb ik ervaringen in het begeleiden van hoogbegaafden, en ik ben hier om ook jouw eigen inzichten te helpen aanscherpen en ben er voor jou als professional en als persoon. Hoe lees je jouw omgeving en hoe geef je aandacht aan alle boodschappen en de verbindingen onderling?

Ik bied een Master Opleiding en Content en tools, ik help met Software en sturing geven in netwerken van netwerken en festivals opzetten, tools in te zetten op de werkvloer binnen HMR en master,s open dagen en diners op te zetten voor studieverenigingen en voor stedelijk bestuur. The Art of Hosting – Een spacelab zijn betekent dat je anderen steunt en helpt met het neerzetten een interactief impactvol en flow met Tech gaat verbinden, de soft Technologies, de menselijke interacties. Change Makers weten hoe dit werkt. Ik ben WorkFlowStudio gaan opzetten als we-space-lab. Het was 2011 en de Consciousness en Impact die mocht worden ingezet om een praktische cultuur te gaan opbouwen binnen Nederland was mijn uitdaging na het lanceren van de Club of Budapest Nederland in 2003

Mijn eigen leven, lifestyle, is een kosmische visie en een wereldbeeld wat gewoon “heel is” betekent dat we hier alemaal zo mogen leren om kosmisch te denken – Intuitie. Mijn zoon was en is heel normaal en heeft transcommunities helpen ontstaan en ook salutogenesis ingebracht in de samenleving. ..samen met mij onderweg tijdens dit leerpad en deze dans in Syntony.Salutogenic design zal je leven veranderen! We moeten meer leren hierover hoe we zelf meer gezondheid gaan inbrengen in ons huis en in onze leefomgeving en in ons werk, ik begon dus met dure opleidingen in NLP in Belgie in het hele traject als NLPTrainer volgens de de richtlijnen van Anne Linden en koos als leerweg de helende holistische benadering van Dr.Alberto Villoldo Ph.D. The Four Winds Society. Begon zelf met Ayurveda en deze oudste geneeswijze ter wereld heeft haar wortels in India van meer dan 5000 jaar geleden. De indier van vandaag heeft zijn eigen Ayurvedisch genezer, zoals we hier onze huisarts hebben. Hij die kennis draagt is Vaidya. Levensinzicht dat betekent Ayurveda. De som van al je eigenschappen en en je unieke persoonlijkheid.

Workagile – making work agile.

Een diepere betekenis en een betere kwaliteit van leven en het implementeren van een holistische benadering. Hoe kun je eigen huis en je werk je gezondheid verhogen?

Salutogenesis is de desig trend en ze kijkt naar waarom dus Salus betekent health en in Greek betekent genesis origin.

Designed to thrive, dit gaat over het belang van een architecture en hoe je dit doet in de toekomst.

Leerzame ervaringen die ik wil delen omdat het gaat over rijk en arm en over oppervlakkig en diepgang. Integraal denken en leven is heel normaal en zelfs supernormaal. Het heeft te maken met hoge waarden en normen en een samenvatting kunnen geven van de complexiteit en deze heel natuurlijk uitleggen in eenvoud. Unity is een diepere realiteit. Ik durfde dit niet te vertellen dat ik ervaringen had met deze andere werkelijkheid. Het is nu eindelijk erkent en al dit begrip dat het mogelijk maakt om de unified nature of reality te delen. A voice, een stem van deze support van anderen om elkaar te helpen dat we niet afgescheiden zijn en bewustzijn niet iets iets dat mysterieus opkomt maar mind is matter en bewustzijn is wat we zijn, in de hele wereld. Deze missie om deze boodschap in te brengen in de wereld is mijn visie en mijn identiteit als Sarah, ik ben een Change Agent en ik help de groepen vanuit de United Nations ook mee en de vele anderen die actief zijn met de Sustainable Sustainable Goals maar ze zijn wel een symptoom van de ziekte in onze samenleving en dat is wat ik daarin vertel, dat is mijn facilitatie. Het is een mogelijkheid om samen te zijn en samen te komen in deze vooruitgang, en dat zal het altijd zijn. Het is een unity reality, dat moet je zelf ervaren en belichamen. De hele wereld view laat zien dat informatie fundamenteel is en dat gaat over universele informatie dit is helder aan het worden nu. In heel veel gebieden leren we nu zien dat digitale informatie communiceert in de wereld en dat zijn dezelfde technologieën als de fundamentele realiteit van ons universum. Virtuele realiteit. Ons universum is geïnformeerd. Dit gaat over patronen van informatie. Het informeren van vorm, dit komt van diepere lagen van bewustzijn.

Zonder het woord informatie is een perspectief lastig uit te leggen. Het is een privilege van weinigen, informatie is fysiek, we zien dat velden processen zijn van fysieke realiteit, en er is geen krachtiger, praktischer en sterk op ontwikkeling gerichte aanpak gevonden dan het pad van de mysticus.

Wij zijn die mysticus en dat betekent dat we transcenderend leven en leren leven met de gelijkgestemden onder ons en met elkaar kunnen resoneren.

Zonder druk leven en zonder teveel spanningen vraagt om een wereldkompas, een eigen kompas en een ladder om te weten dat je het juiste doet en je de bewegingen om jou heen activeert. Dat is Syntony, met de kompas kun je navigeren – Onderwijs, de zorg, veiligheid en bealstingsdruk, pensioenen zijn onderwerpen waarmee Nederland bezig is en dat is goed als we dat praktisch gewoon oplossen. De soft skills zijn hiervoor nodig.

Het ervaren van het leven zelf gaat over dingen doen, het wennen aan stress, geldstress, drukkende gevoelens, moeder zijn zonder vader in het gezin, kracht uitstralen en de wilskracht en mensen om je heen waarvan je houdt, het geluk met je kinderen, de liefde, warmte, leuke dingen kunnen doen. Ervaringen – waar haal je dit geluk uit en hoe doe je dit?

Ons promotieonderzoek richt zich op levensverhalen met therapeutische werking van het herschrijven van het levensverhaal op het psychologisch functioneren en de positieve geestelijke gezondheid/ Promotietraject Syntony Conversations online leren met content

Fijn dat je hier bent en dit leest nu hier met mij samen, welkom en weet dat het een reden heeft dat we elkaar zo hier nu mogen ontvangen in elkaars aanwezigheid vanuit deze diepe gedachtenvormen, uit ons hart, om samen door een deel te gaan van deze wereldwijde ervaring wat nu deel is geworden van mijn ervaringen en ook van die van jou, er is eindelijk bewijs dat dit bestaat waarnaar zoveel mensen zoeken, voel je intens welkom, hier nu met mij in deze ruimte, waar je ook bent op dit moment. We zijn actief met 500 leiders binnen 50 landen op dit moment met de tools van Syntony, de soft Technologies.

Binnen deze nieuwe wereldvisie is alles gebaseerd op werkelijkheid en bewijs, het bewijs is er nu wetenschappelijk! Het is aan de wetenschap, ik heb het Ministerie van onderwijs benaderd en zij gaven mij terug dat het aan de wetenschap is dit aan te reiken en zij niet over platformen en denktanks beschikken om deze nieuwe informatie van het nieuwe wereldbeeld over te dragen. Zijn wij in de mogelijkheid om deze ziekte van het wereldbeeld te gaan oplossen want dit heeft te maken met de natuur van de realiteit zelf.

Ik heb ervaringen als kind om tussen de dimensies te wandelen in supernormale ervaringen, niet super Zwakker executieve functies zorgden ervoor dat ik een lange tijd niet kon mee doen omdat impulsen mijn leven hebben beheerst en ik moest leren focussen op wat belangrijk is. De tools van Syntony zijn er voor ons netwerk en gelijkgestemden, het is een uitdaging om een life person te zijn en heel veel energie te hebben. Niemand is perfect maar als je steeds wel eens ervaart dat het wel bestaat en de impact die je kunt hebben, en tijd kunt doorbrengen met andere gelijkgestemden, dat is een verbondenheid die intense waarde heeft.

IK BEN heel gevoelig en intuïtief van nature en daarop was en is het systeem buiten niet ingesteld dus ik verstopte de ervaringen van telepathie en zo ook het lopen door de planeet, ik zag hoe alles samen kwam en hoe al onze ervaringen samen komen nu, dat is waarvan ik hou. Er is een oneindige spark en het is het enige wat er is, wij hebben het healing proces nog niet ingezet in onze samenleving, ik wil alleen maar deze revolutie delen, ons collectieve wereldbeeld is beïnvloed door het paradigma wat oud is en materialistisch is en gaat over gescheidenheid. Ik schreef als kind al dagboekjes vol en als heel klein meisje wilde ik alleen maar meer openstaan en kon alles opvangen, de lichamelijkheid was al heel vroeg intens, hoge prikkelgevoeligheid en hoog energie nivo, opgewondenheid en snel praten en ook gedreven. Dit project van Syntony Conversation wil ik delen op wereldnivo omdat het heel normaal is, dat we energetische impulsen oppikken van elkaar en elk mens wil de eigen natuur en eigen expressie vervullen, of je nu een brandweerman bent of een chirurg, je wilt gewoon je hoogste versie zijn van jezelf. Het definieren van wie je zelf bent, dat is een journey en quest voor elk mens en wij herkennen dit en dit is niet iets wat je kunt zoeken het is gewoon zoals het gaat. Betekenis is er al en je kunt het zelf leren toestaan en dit dieper leren integreren. Wereldpatronen zijn dominant en het maximaliseren van de beste versie van jezelf gaat over het omgeven van mensen die deze visie kunnen uitdragen, execution.

De natuur van bewustzijn is genegeerd, ik ben nieuwsgierig en dat is al zo sinds 48 jaar, wij hebben deze mogelijkheid om te gaan voorbereiden en om te draaien vanuit gescheidenheid en materialisme in een realisatie dat alles wat we realiteit noemen, unified is en op verschillende dimensies afspeelt in overvloed in een kosmische mind, de wetenschap heeft dit bewezen. Het oude paradigma is verkeerd, het is niet gescheiden. Ik deel dit met jou en ik heb het zware werk al gedaan, ik heb 25 jaar studie gedaan en nu 3 jaar tijd en onderzoek gedaan en bewijzen samengebracht, die nu hier zijn in een nieuw veld van onderzoek, om jou te laten zien dat er een simpel begrijpen is van heelheid en diversity. Er was geen big bang maar een grote adem, tijd en ruimte in een evolutionaire impuls en ons universum bestaat als een coherente identiteit. De staat van het creeren van elementen. Business in de Tech wereld is een ander model. Het landschap bestuderen. Het investeren globally. De contributie van Azie en een overzicht van wat er zich afspeelt globally, het is China en Noord Amerika en dat is een groot ding, de Chinese Modellen zijn enorm en dat is transformatief in onze mindset. Investeren in Global Feelings en Lokaal meer gaan doen vanuit dit overzicht, de invloeden en Google wat de mark domineerde tot 2006 en er zijn nu zoveel andere bedrijven en Fortnite Epic Games.

Eindelijk na zoveel jaren is er bewijs nu dat er geen big bang was maar een grote ademhaling en wij allemaal verbonden zijn. Wat is leven? De vraag is zo oud dat het vreemd lijkt dat iemand die modern is in staat is geweest om zo,n radicaal innovatieve reactie te geven op de invloed van de kennis zoals neurowetenschap en sociologie, informatica, literatuur en filosofie. Humberto Maturana is de chileeens bioloog en zijn theorie is bijna 50 jaar geleden ontwikkeld met zijn oudleerling en landgenoot Francisco Varela. Deze theorie heet Autopoiesis. De fundamentele vraag die ik deed was “Wat is leven?”

“Wat is alles wat leeft?”

Driedimensionale weergave van een levende cel gedurende het mitose-proces; voorbeeld van een autopiëtisch systeem.

Autopoiese betekent letterlijk “zelf-productie” (van het Grieksauto voor zelf- en poiesis voor creatie of productie). De term werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de Chileense biologen Francisco Varela en Humberto Maturana in het begin van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw.

Autopoiese hangt sterk samen met zelforganisatie. De termen autopoiese en zelf-organisatie hebben in de biologie onder andere te maken met het feit dat, wanneer onder de juiste omstandigheden alle componenten van een biologisch systeem aanwezig zijn, dat biologisch systeem ‘vanzelf’ wordt gevormd en zichzelf in stand kan houden. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat, wanneer alle componenten van een virus in oplossing worden gebracht, er vanzelf complete en volledig functionele virusdeeltjes ontstaan.

Dit is nu de hier de perfecte tijd voor jou ook, om deze boodschap te gaan aanreiken, dit is niet nieuw het is al eeuwenoud. Ik heb deze opleiding gevolgd in een persoonlijk mentorship van 1 jaar en begeleiding ontvangen van Dr.Kathia Laszlo. Daarnaast heb ik jarenlang op wereldwijd nivo samengewerkt met deze theorie in grote netwerken heel intensief samen met Dr. Ervin Laszlo en met persoonlijke mentoring aan het innoveren nu samen met Alexander Laszlo in de faciliteiten door wekelijkse intervisie wat ik activeer nu en ik geef supervisie vanuit mijn lokale omgeving omdat er zorg moet zijn voor het juiste aansturen en het nieuwe leren hoe je kunt gaan begeleiden binnen netwerken met deze nieuwe taal om de grootste veranderingsprocessen van deze tijd nu te kunnen begeleiden. Deze tijd waarin we nu leven is uniek en de meest intense tijd die er ooit was. Elke cel in ons lichaam is een community en ons lichaam is een community, elke cel heeft betekenis en heeft een effect op het geheel. Wij begrijpen dit nu pas dat wij cellen zijn van ons universum net als alle cellen niet per ongeluk zijn en wij zijn cellen in deze impuls als een cluster een organisme als een levend systeem. De planeten resoneren met elkaar en wij hebben biologisch leven mogelijk gemaakt maar wij zijn ontstaan uit sterren. De eerste sterren. Rockstars. Ik zag als kind al Andere dimensies en wist dat dit de vooruitgang was in deze evolutionaire impuls en wij hebben betekenis en wij praten daarom over gewaarzijn en wat realiteit is. Het oude paradigma is ontstaan uit dingen maar wij realiseren dat gescheidenheid een illusie is. Mijn avonturen zijn gestart toen ik mijn transpersoonlijke ervaringen ben gaan opschrijven in mijn dagboekjes want ik zag daarin dezelfde patronen terugkeren. In de normale bewustzijnstoestand ervaar je jezelf als stoffelijke object en dat is begrensd door onze huid en levend en ademend in een wereld met newtoniaanse eigenschappen. Onze waarnemingen worden beperkt door de fysiologische beperkingen van onze zintuiglijke organen en de fysische kenmerken van die omgeving – Transpersoonlijke ervaringen kun je onderverdelen in 3 categorieen en dat is het overstijgen van de normale barrières en de beperkingen van het door de huid ingekapselde ruimte van het ‘ ik “.

Het versmelten met de ander en een twee eenheid voelen, het aannemen van de identiteit van een andere man of vrouw en of de identificatie met het bewustzijn van een hele groep. Alle moeders van de wereld bijvoorbeeld of met een bewustzijnsexpansie.

De beperkingen van mens zijn overstijgen is waar mijn hele levensverhaal over gaat, ik ben anders en ik ben mij bewust van het bewustzijn van dieren en planten maar ook van vormen van bewustzijndie horen tot anorganische objecten of processen. Het bewustzijn van de hele biosfeer en die van de aarde en het stoffelijke universum.

Alles wat wij ervaren in het dagelijkse bewustzijn in de toestand als objecten, het zijn holotrope bewustzijnstoestanden en daarmee corresponderende subjectieve representatie – Ik zie paars Lila, en in Taoisme zijn het alle elementen van de materiële wereld en werkelijkheid beschreven als transformaties van het Tao.

Transpersoonlijke toestanden overstijgen grenzen en dus ook van het lichaam en dus ook de gebruikelijke grenzen van het lichaam en het “ik”en dat is in strijd met de psychologie en met de hele gezondheidszorg en met de moderne wetenschap waarin we zeggen dat we een machine zijn. We zijn levende systemen en dat is het nieuwe paradigma.

Ik liep hierin rond jarenlang en hield mijn mond over mijn weten, mijn transpersoonlijke ervaringen zijn overstijgend en dat is ook het transcenderen van de lineaire tijd. Ik heb herinneringen uit mijn prenatale periode en de geboorte, de babyjaren en de kindertijd en dat is alles heel indringend opnieuw beleefd. In holotrope bewustzijnstoestanden kkon ik deze regressie in de tijd nog verder laten gaan en dat was identificatie met de spermatozoïde en het ovum op het moment van de conceptie en dus op het nivo van het cellulair bewustzijn.

Deze ervaringsreis in de tijd heb ik gedaan en zo ook episoden gezien uit de levens van menselijke en dierlijke voorouders ontmoet en ben in reïncarnatie gegaan en zag de mythos en theos en daarom ook de logos en nu de holos. Dit is een leerframe en ik heb hier jarenlang over gedaan en dat is jammer want het kan veel sneller in leerlabs en met interventies.

Dingen die zijn gebeurt op de kruispunten van mijn leven die gaan niet over wat er gebeurt in de situaties en ook niet de gebeurtenissen, en het is zeker niet belangrijk wat er zich afspeelt in ruimte en tijd, het is in-formatie, en daarin ga ik je nu meenemen in deze derde categorie van transpersoonlijke ervaringen. Hoe vaak heb je niet de meest oninteressante dialogen? Sociale scripts en dezelfde vragen stellen en op dezelfde manier zonder echte interesses, en niet echt luisteren. Wat is het talent? Sociale scripts vermijden dus de valkuilen vermijden, die vragen die de meeste mensen stellen, hoe gaat het met je? Dat is niet eens een echte vraag dus geef geen antwoord en de volgende vraag is wat ben je aan het doen of wat doe jij? En waar kom je vandaan? Dat is wat je moet vermijden, deze uitdaging is om een sociaal dieet te nemen en dit niet te bevestigen maar verdiep je dialogen en trigger spanningen en exitment, dit is een mooie manier om scripts te vermijden, dus big talk en niet meer de small talk dus big talk is vragen of iemand nog aan iets leuks heeft gewerkt en is er iets leuks gebeurd? Je vraagt dan naar de echte ervaringen van die ander en dat is wat het energielevel verhoogt, werk je nog aan leuke projecten, heb je nog leuke shows gezien/ bouw iets goeds op en positiviteit, vraag een geweldig antwoord en heb je antwoorden klaar als de ander je dit vraagt. Pop in met jouw antwoorden, vertel hoe je netflix kijkt en wat je graag kijkt, onthouden dat je weg moet blijven uit sociale scripts en blijf in je enthousiasme. Dit is trust First wat we doen in het eerste nivo van het oefenen van centering en intuitie cultiveren.

Communicatie met lichaamloze wezens en bovenmenselijke entiteiten en buitenaardse wezens en bewoners van parallele universa.

De universele Geest en hoogste vorm van deze ervaringen is het identificeren met het supra, metakosmische Niets, de raadselachtige en primordiale leegte die zich bewust is van zichzelf en de schoot is van al het zijnde. De leegte heeft geen concrete inhoud en bevat al het zijnde als kiem en in potentie.

Ik werd een aantal keren uitgelachen als kind, en er werd mij gezegd dat ik het fantaseerde en dit niet bestaat, ik begon dus met schrijven in mijn dagboekjes en mijn echte gevoelens op te schrijven en doe dat nog steeds elke dag, ik schrijf elke dag en ben daarom heel erg open en heel erg intuïtief, ik ontvangen informatie die ver voorbij alle grenzen gaat, dit is voor de hele wetenschappelijke filosofie van het Westen belangrijk nu we in transitie zijn, er is een onbevooroordeeld onderzoek nodig van dit transpersoonlijke domein van de psyche want alleen je eigen directe waarneming is voor jezelf het bewijs.

Wij zijn gelukkig allemaal bij elkaar gekomen en wij vormen dat platform. Het is een denktank. De Club van Budapest. Wereldwijd.

Wij zijn opgestart in 2011 en zijn gaan innoveren vanuit het jaar 2000 vanuit de Club of Budapest Nederland wat gelanceerd werd vanuit de Speakers Academy door Dr.Ervin Laszlo zelf en wij hebben elkaar daar in persona ontmoet en zijn vanuit deze bezieling de kosmische visie gaan uitzetten en uitdragen, eervol en met diepe verbondenheid. In het jaar 2014 ben ik naar Wenen gevlogen om daar samen met Alexander Laszlo World Cafe te beleven en mocht daarin ook mijn aandeel vormgeven en van hieruit kreeg Syntony World Cafe toegang als Research Colloquia on Thrivable Systems, het woord duurzaam is vervangen voor vooruitgang, vooruitstrevende systemen en vormgeving, er is een emergence bezig, in wereldwijde bewegingen en daarin geven wij sturing en begeleiding vanuit hoge orde. Geen lineaire processen meer maar vanuit diepe samenwerking.

In het jaar 2013 ben ik een jaar lang zeer intensief aanwezig geweest in Social Learning Evolutionary Learning binnen de social unit van Saybrook University met de begeleiding van Professor Kathia Laszlo in haar leergang Evolutionary Leadership. Ik ben van daaruit in de leergroepen gaan hosten en mocht mee participeren in Project X. Project x werd op wereldwijd nivo samengesteld door alle systeemdenkers die daarna in hun leerlabs gingen trainen met de nieuwste art design trainingsprogramma,s vanuit het nieuwe paradigma. Deze interactieve ervaringen gaan over het fysiek durven openstellen en dat gaat over informatie en dat is fysiek. Wij realiseren ons dat het echte hosten diepliggend werkt en meer fundament geeft dan bezig zijn met ruimte en tijd. Transpersoonlijke ervaringen uiten zich in het proces van diepgaand individueel zelfonderzoek maar het is niet mogelijk ze te interpreteren als eenvoudigweg intra-psychisch verschijnselen in conventionele zin.

Van Systems Thinking in Systems Being gaat over het belichamen van evolutionair leiderschap. De behoefte om aan te passen en agile in veranderende omgevingsvelden is meer duidelijk want vooruitgang geeft well-being en conviviality – vrolijkheid om vier lagen.

All over the world, more dynamic systemic evolutionary systems of learning have begun to flourish. Both young people and adults crave learning that is fun, engaging, challenging and that connects them to the pulse of life. As we learn more about how to human brain functions, we begin to feed our need for dwelling in stories how the mind remembers and playing to human incentives by engaging in game dynamics. What comes about through such processes known as the gamification of education is best termed ludic learning. Ludic is to play – loodik from Latin comes from sport, Ludus. Mingled, interwined, to indicate a state of deep and complex, joyful connectedness and interpenetration –

Organisatorische Transformatie en Sociale Verandering. Het was een persoonlijke reflectie in de betekenis van evolutionair leiderschap gebaseerd op leren wat ingang kreeg vanuit de ervaringen als onderwijzer en consultant, coach en sociaal ondernemer maar ook als moeder. Kathia Laszlo legt uit dat systeem denken betekenis heeft voor een creatief perspectief wat komt uit de ideeen vanuit het inzetten van lastige situaties en kritische perspectieven of innovatie op een nieuwe manier in vooruitgang.

Een oproep voor participatie is de meest belangrijkste taak in deze tijd: het innoveren van een toekomst in vrede en overvloed in partnership met alle levende systemen op onze planeet Aarde. Dit is niet alleen maar voor de privilege groep van verlichte mensen maar een verantwoordelijkheid voor elk mens. De inzichten van systeem denken en het beoefenen hiervan zal een grote steun zijn nu in de transitie van een levensvatbare toekomst. Deze inzichten mogen niet beperkt blijven tot de boeken en toegang tot maar enkele universiteiten en zij moeten deel gaan uitmaken van een sociale fabriek die onze cultuur zal informeren. Een verhaal wat een doel geeft

Informatie en het hologram, dat werkt dieper door dan gewone oplossingen, existentieel bewustzijn, een ervaring van infinity the self, dat bestaat buiten tijd en kan nooit ziek zijn en ook nooit aangeraakt worden door ziekte, het zijn symptomen,onze missie om methodologies samen te brengen – Digitale informatie en fysieke realiteit dus informatie wat een expressie geeft door complimenten. Ons hele universum is een fysieke realiteit in intelligentie, wij spreken over informatie wat een expressie is als principes die bestaan in ons universum. Wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd als een entiteit en dat is patronen gebaseerd en betekenisvol. Wij richten schade aan in onze biosfeer. Het herinneren wie we echt zijn en dat we betekenisvolle microcreators zijn in ons universum, wij zijn kinderen van Gaia. Wij zijn relationele wezens. Dynamische aantrekking en we vinden de patronen van informatie die uit dieperliggende ruimte komt. Steden en galaxies groeien op dezelfde manier. Dynamische holografische relaties. Menselijke conflicten zijn onderzocht en we vinden die relaties in conflict als ecosystemen met dezelfde patronen zoals in de natuur. Gedragingen en de onderliggende patronen die we zien in de internet en onze verbindingen in de telefoons. We zijn sterker dan we denken, wat we zeggen en hoe we het doen heeft effect. De keuzes zijn dus gedraag je lokaal en begrijp dat je dit kunt doen vanuit je eigen afstemming. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Trainen vanuit de systeemwetenschappen betekent samen deze herinnering en heelheid geven en belichaming voor de wereld, dat is onder supervisie van Kathia Laszlo vormgegeven vanuit Saybrook University, het leven accepteren zoals het is en niet wat wij wensen, dat is spirituele groei, in schoonheid en in vrede. Het kunnen sturen en zelfreguleren van deze emotionele staat geeft sturing vanuit het hart, wij kunnen rust vinden in een veilig leerlab en wij weten dat de mindset realiteit wil creeren en onze acties zijn een product van onze beliefs, onze gevoelens en blijheid maar ook frustratie mag er zijn.

Als we teveel hechten aan anderen kunnen we flink getriggerd worden, als we dit loslaten voelen we meer rust en hoe meer rust we voelen hoe minder afhankelijk we zijn van anderen om onszelf heel te voelen. Wij kunnen zelf een persoonlijke heilige ruimte creeren en dat zijn andere veilige condities om healing te activeren, er komen veel mensen naar mij toe omdat hun leven eerst wel veilig was maar er mist nu een energetische ruimte die veilig is. Ik doe doe dit door een veilige ruimte te geven, een ecosfeer, de noosfeer de menselijke sfeer, de spirituele leerkrachten en onze wereld mag zo een microuniverse zijn om onze healing aan te reiken en van daaruit komt heel veel werk.

De 13 brieven in de tijd zijn geschreven voor transformatieve verandering en moeder aarde is gevraagd hoe hiermee om te gaan en wat is het wat wij zouden willen weten en wat willen wij ons herinneren om ons hoop en inspiratie te geven. De thema,s zijn verbonden met de planetaire bewustzijnsveranderingen waar we zijn vandaag en dat gaat over onszelf bekijken via mother Earth. De perspectieven en gaan over een map en een stepping Stone om te beginnen met het begin hoe het werkt als we hierin thuis komen en hoe we in een heilig proces gewoon mee bewegen en daarin onze kracht en bronnen vinden vanuit de eigen potenties. Via het boek van Anneloes Anneloes hebben we een beter begrip van de potenties die in ons liggen en de mogelijkheden voor ons allemaal om een activiteit te kunnen inzetten. De activiteiten die worden aangeboden gaan over het herstellen van het hart en dat te activeren en dit gaat over de wijsheid van de aarde zelf. Het begrijpen van deze aarde en deze visie gaat over het afstemmen van deze wijsheid en dit perspectief leren begrijpen dat we onafhankelijk zijn maar ook samen. In menselijke activiteiten en in politieke en culturele systemen kunnen we dit inzetten voor een vooruitstrevende toekomst. De visie en de leiderschapsontwikkelingen en de educatieve modellen helpen om dit concreet te maken. Communties en steden en potentieel te activeren en dit in te brengen in de activiteiten die nodig zijn. De aarde is stil en ze is in een staat waarin ze vraagt om balans en als je zelf deze biosfeer verpest dan kun je ook niet meer natuurlijk functioneren in jezelf dus in mijn eigen relatie met moeder aarde is dit zo als een expressie, het is niet moeder aarde en onze mensheid maar wij bewegen zo. Ze wil dat wij support vinden en een beter begrip om te leren waarom we zo afgescheiden zijn geraakt in ons brein en in onze manier van gedragen. Hoe kan het dat we maar focussen op 1 ding en de rest vergeten. We hebben een gewoonte ontwikkeld wat in een story telling manier nu aan het veranderen is en onze relaties met elkaar. Als we dit willen losmaken dan is er iets terug en dat is samenkomen en samenzijn en elkaar leren zien en ontmoeten zoals we zijn vanuit een hoger perspectief en wij mogen dit allemaal zeggen. Het is onszelf en wij mogen onszelf niet laten wegdrukken, wij hebben het nodig om een nieuwe balans te leren ontwikkelen want onze energievelden zijn weggedrukt. Het is lastig om een gezonde omgeving te vinden met de levenscondities en de grenzen van ons balans systeem is ook aan het veranderen en de power van love is er om onze verbinding te bewaken en dit is belangrijker dan ooit hiervoor. Het is nodig om deze kracht van liefde terug te brengen in onze wereld. Hoe kunnen we deze afgescheidenheid oplossen en onze verbinding met de aarde zelf wat ons leven gaf en de kosmos die ons leven geeft en wij geven elkaar betekenis zoals we ons leven leiden. We zijn die verbinding vergeten met onze eigen natuur. De representatie van het leven zelf vraagt om een nieuwe narrative. We zijn in deze tijd nu waarin we juist zoveel verbindingen hebben met het internet maar we leven wel in onze paradigm en dat vraagt om een doorbraak.

Het is heel oud om beoefening in te zetten, vanuit Tibet en Rusland en Europa en het onzichtbare en zichtbare en wij zien de krachten vanuit de natuur en houden de stad veilig en een individu om een betekenisvol leven te leiden. Ik heb dit privilege zo laten gebeuren door het energieveld wat om ons heen is en wat ook ons lichaam organiseert, zoals een magneet dat doet. Het is een natuurlijke beweging en wij hebben deze taak allemaal om ons lichaam te healen op het nivo van de blueprint, we moeten onze blueprint herstellen en dat is een expressie wat zich laat zien.

Het is een donut, een torus, een donut met een gat erin, stel je voor een hoop energie komt binnen vanuit onze voeten naar ons hoofd en via onze armen en energie gaat rond, vanuit de voeten en buiten het lichaam en dat gaat rond als een torus.

Dit is de vorm van een energieveld als we in de natuur zijn en dat is het energieveld wat we ook kleiner zien worden als we in de stad zijn. Eerdere ervaringen en ontvangen van het leven zelf gaat vooral over de magnetische velden en dat is onzichtbaar, het meester wat er gebeurt is buiten het spectrum zelf van de zintuigen dus als wij herkennen hoe we verbonden zijn met alles om ons heen dan is het een zuiver energetisch veld. Er is geen gif nodig in ons energieveld, het gif komt uit onbewustzijn. Het imprint wordt veroorzaakt door trauma en dat heeft healing nodig, als we dus trauma behandelen gaan we met energievelden werken. Het moet healing krijgen omdat ze anders niet in het moment kan terugkeren. Het is een cocoon, het zijn cellen en ze moeten met elkaar samenwerken, wij werken dus met vier nivo,s van realiteit. De eerste is het nivo van het lichaam, de tweede is de mind en de derde is de ziel en de vierde is de essentiele en dat is spirit.

Het is net als poppen die naast elkaar zitten, de mind informeert het lichaam en de spirit informeert de ziel. De fysiek taal is celulair en de mind is woorden en de ziel is images en de spirit gebruikt energie. Wij zijn betrokken in alle nivo,s en via operatie werken ze op het lichaam en psychologen op het nivo van de mind en de diepe op het nivo van spirit.

Ik heb geleerd om te switchen in deze betrokkenheid. Ik ben getraind.

Heb je iets geerfd dan wil je dat niet op je fysieke nivo, het energetische nivo geeft mogelijkheden om te healen voordat er ziekte georganiseerd kan worden, ik heb deze mogelijkheid om te werken op deze vier nivo,s en ik werk met het nivo van de ziel en de tools zijn images, archetypical images waarin kracht ligt.

De taal van spirit is niet images maar energie. De meest fundamentele taal en er liggen hierin ook gevaren. Het is het gevaar, ik kreeg er veel, energiehealers werken soms vaak zonder de blueprint niet op te lossen. Het is nodig dat we de vier modaliteiten van healing leren, de eerste is illumination, a core process, het uitzuiveren van de blueprint dus een ervaring van oneindigheid aanreiken. De tweede is inzicht geven in de energie wat niet bij je hoort, er zijn soms entiteiten bezig die niet van jou zijn, er zijn er 2 vormen van negativiteit en dat gaat over gedachten vanuit anderen naar jou toe, mensen die eerst diepgaand betrokken waren met jou en nu boos zijn en dat op jou projecteren.

Het zijn gifvormen als je mensen diepgaand hebt binnen gelaten en zij gooien psychische darts naar jou toe, dat is gif, dan kan dat gevaarlijk worden door boosheid. Boosheid en angst zijn de 2 meest giftige vormen in de wereld.

We kunnen dit niet zomaar even oplossen en dat is arrogantie en dat ligt in de roots van de mensen waarin we denken dat we dit wel even kunnen oplossen met eigen wetten en regels maar dit vraagt om een nieuwe narrative, een uitdaging en waar kunnen we terecht om met oplossingen te komen. Er is een nederigheid en een journey nodig om een hele nieuwe manier te vinden om te begrijpen dat er iets heel diepgaands is wat ons in verbinding brengt met het leven. Dit kunnen we samen onderzoeken en dit zien wat er speelt, als we dit doen als een moeder, hoe het voelt om mother Earth te zijn dat is als een warmte, het kan normaal reflecteren maar ze is nu gevangen en alles wat er ook is binnen de systemen zoekt naar balans. Het gevoel waarin er een behoefte is aan hulp, de alchemist weet dat het vuur nodig is om ermee te werken en als wij deel zijn van mother Earth als een kosmisch onderdeel dan kunnen we dit omarmen als een initiatie want dan gaat het vuur omhoog en de plurificatie. Hoe werkt het als een nieuwe narrative dit doet zoals een geboorte, dit kan er alleen maar zijn als we ook toestaan dat we opnieuw geboren worden, we kunnen niet op dezelfde plaats blijven want als een baby geboren gaat worden dan is er ook een baarmoeder die zich opent en de baby komt erheen. Het nivo van overgave en bidden tot deze interconnectedness, zoals een moeder zichzelf ook overgeeft en de toekomst is er om geboren te worden en dat trekt ons erdoorheen. De toekomst wacht om geboren te worden en dat is de nieuwe narrative, de nieuwe richting.

De soul retrieval processes, ze zijn gevonden in het energieveld, dit proces is een journey met een client om te herstellen in een soulpart, net als bij trauma en pijn, deze retrieval kan echt in een paar sessies gebeuren, het begrijpen waarom er gebeurde wat er gebeurde, een kwanta van energie en dat ga je herinstalleren in de resources van de client zodat deze zelf kan herstellen en de vierde zijn de deathrites. Er zijn groepen van mensen overal op de wereld die praten over wat er gebeurt nu op de aarde, de aarde zelf ondergaat een grote shift. Deze groep mensen dat zijn de mensen die weten dat er een nieuwe mens geboren gaat worden in deze generatie om heel te zijn en niet meer homosapiens maar homolucious. Hoe gaan we dit doen nu met elkaar samen?

Het is een herinnering hier nu dat we mogen herinneren wat we mogen inzetten vanuit rust, er is zoveel ego wat maar macht wil en als we ons daarvan verlossen ervaren we onszelf als een expressie van natuur, gewoon met de flow meegaan en vertrouwen dat het universum alles in haar draagt voor het hogere – Wil je meer plezier dan kun je leren om zo naar je leven te kijken, stel je voor dat iemands anders visie ook een expressie is van empathie en liefde en je dat mag ontvangen, cultiveren van liefde is een intern avontuur. Humor is belangrijk. We hebben allemaal deze beoefening in onszelf om onszelf te mogen belichamen in dit evolutionaire systeem waarin we leven accepteren en situaties accepteren zoals het is, diepgaande verbondenheid voelen en diepgaande rust voelen, dit toestaan geeft een systeem perspectief en dat is wat wij in Project X samen met Kathia Laszlo en met nog 34 andere systeemwetenschappers,in een experiment van 90 dagen diepgaande verbondenheid hebben gedragen en dat is wat ik nu doorgeef, hier nu.

Wij spreken samen hierover hoe ze dit al omschreven in alle spirituele tradities, dit perspectief wat er nu zou gebeuren, hoe we realiteit als unified gaan omarmen. Het is energie en matter, bewustzijn is niet iets wat we hebben maar wat we zijn! Het concept hoe we ons leven zelf leiden is als een roadmap en dat gaat over transities, we moeten dus vragen, gaat het om de journey? De journey is de journey en we zijn waar we zijn, en we kunnen kiezen. Voordat ik Marcel leerde kennen in 1999 was ik in de jaren daarvoor zoekende, ik was in 1985 op zoek naar mijn wortels en zocht ze in Den Haag, keek naar de grote gebouwen en verkeer overal en ik voelde mij alsof ik stikte. De vibrant enthousiaste stad Den Haag was voor mij ineens niet meer zo prikkelend. De stappen van de hero,s journey gaan over 17 stappen maar ze zeggen 421 en er zijn ook artikelen dat er 13 zijn maar het gaat over gescheidenheid en terugkeren. Het idee van het niet volgen van de patronen die de samenleving aanreikt maar je eigen patronen te vertrouwen, je eigen weg te vinden, dat is een respons die al heel jong begint en dat is moed om dit ook te doen en op deze manier je betekenis en je bestemming te vinden. Ik werd hierdoor geroepen toen ik 15 jaar was, ik wilde perse mijn biologische vader vinden en wilde weg uit het nato dorpje waar ik woonde op dat moment en niet meer met mijn nieuwe stiefvader en moeder samenleven als een familie maar mijn eigen weg vinden. Ik had te maken met deze eigen diepte, ik wilde die diepte vinden en dat moest ik volgen. Het was een vraag of ik klaar was om hierop te reageren en ik was niet altijd klaar om deze verandering aan te gaan. De held in mij was er wel klaar voor maar er waren momenten dat ze dit niet meer kon voelen, er gebeurde soms ineens niets meer en ze kon soms letterlijk niet meer vooruit en zo moest zij wennen aan het oncomfortabele. Het bracht haar tot inzicht dat er alleen nu hier dit existentiële bewustzijn is. De essentie en dit unieke zelf zijn –

Ze woonde in de stad Stolzenau en ze had een moeder en toch was ze klaar om weg te gaan, ze was onderweg naar Nederland terug in Den Haag en zocht naar die oude vertrouwde patronen, het realiseren dat ze vol potentieel zit. Deze quest, Alice die door de rabbitwhole valt en het bekende achterlaten en oversteken naar het onbekende, het is niet meer mogelijk om nog terug te keren, eenmaal op die andere plaats kun je er alleen nog maar doorheen, totdat het een bekende manier is geworden voor jezelf. Voor Sarah, was het cruciaal vanuit Duitsland naar Nederland terug gaan, ze kwam daar en ook al kon zij de taal spreken die haar moeder sprak en haar moedertaal is, het werd duidelijk voor haar dat ze niet wist wat de gevaren waren in deze stad en waarmee zij te maken kreeg. Zij was op een nieuwe plaats aangekomen en ik was overweldigd, ik moest heel diep naar binnen gaan, diep van binnen, deze plaats had ook het einde kunnen zijn van mijn journey. Het was een vorm en ik vond er mijn eigen plaatjes maar dit duurde niet lang. Het was niet meer mogelijk voor mij omdat ik merkte dat ik een spons was die alle energie van anderen opzoog. Ik leerde dat er verwachtingen waren van mij die ik niet kende en ik wist niet waarom en ik voelde dat ik gevangen zat, gewoon weer gevangen. Ik wilde terug keren en deze hero journey was niet de bedoeling en ik voelde dat ik mijn biologische vader niet wilde pleasen dus ik moest mijzelf aanpassen in deze nieuwe cultuur maar dit was alleen maar het begin van een proces, er volgden meer testen. Ik kreeg een mentor en hulp, ik had een avontuur en er kwam een supernatuurlijke kracht vrij en een magische hulp, in mijn verhaal was dit mijn leraar Frans uit Stolzenau want hij zei mij heel krachtig, dat kun jij zelf Sarah vertrouw op je eigen wijsheid want ik ken je en ik ben hier om jou te assisteren, en zo ging ik terug naar huis toe omdat ik wist dat hij over mij zou waken. Zo werkt het met diep vertrouwen en relaties.

Het is deze mediation tussen de onzichtbare en zichtbare wereld, hoe daarin te dansen in energie en materie. De krachten van de natuur waarderen en het individu zelf dit energieveld laten organiseren. Het is dus heel simpel, ik gaf mij over en het universum gaf mij waarnaar ik zocht. Ik wist niet wat ik zocht maar ik kon wel vooruit en wat het deed is mij eraan herinneren dat ik niet alleen was en ik kon erdoorheen, de mentor was in mijn verhaal de treinreis en de aanwezige conducteur en ook de leraar, zoals in Lord of the Rings, Harry die de wereld van magic inging en er allerlei vormen ontstaan, een mentor kan ook een dier zijn of een element, de wind of de zee, mythologie, de mentor, het hoeft niet een persoon zijn maar kan ook een integraal iets of iemand zijn in je eigen avontuur en journey en dat zegt, goed werk en ga die kant op. Het was voor mij mogelijk om een richting te bepalen, de beschermende kracht van destiny. Ik heb heel veel lastige situaties gekend in mijn leven, en ik bleef het maar zien, de samenleving gewoon bezig met rollen en maskers maar niet op avontuur. Ik had die diepte nodig. Ik ga je hierin meenemen. Luister naar je hart, je hart geeft comfort, voel je je hart openstaan voor liefde en vrede? We zijn dankbaar met deze intelligentie, dit is onze spirit. Ik heb al de nodige transities gehad zoals Alice in Wonderland het bekende moest achterlaten en je niet weet waar je terecht komt en je bent in een compleet nieuwe plaats en het enige wat je kunt doen is er doorheen gaan. Het is deze mogelijkheid om hierin te verbinden en angst en verlangens kunnen dit verstoren maar als je in de stilte terugkeert dan hoor je en vertrouw je die innerlijke flow die er is diep van binnen. Het is er altijd. 1 van de wetten in succes is de wet van aantrekking, dus het onbekende omarmen en dingen laten gebeuren en oplossingen laten verschijnen en dat is het pad voor vrijheid dus vertrouw jezelf. Laat los wat niet meer je outcome is en geloof en weet dat je hart het antwoord weet in het veld vol mogelijkheden. ININ. Innerlijk weten, het is bij de geboorte in de ziel opgeslagen. #newparadigm #sarahverwei#sarahverweiconsultancy De diepere dimensies want “fields are not observables” 

“only their effects can be observed and measured” 

Deze passie, vanuit onze diepere dimensie gaat verder dan de sustainable development goals, de goals, ze missen het geheel want de goals zijn ontwikkeld om de ziekte van de samenleving op te lossen want er zijn symptomen van de ziekte die erzijn nu, door het disfunctioneren en dat zijn symptomen van ons collectieve gefragmenteerde wereldbeeld! 

Dit is mijn expertise,op het collectieve nivo moeten we dus een nieuwe map van realiteit inbrengen, in deze breakdown die nu gebeurt, zijn wij in staat om het op te lossen, dit begint met het begrijpen van de natuur van realiteit zelf!

Ik was 4 jaar en zag een licht in mijn slaapkamer en het ging met mij communiceren en ik liep zo tussen deze verschillende werelden en dat was een super-normale ervaring. Ik sprak er met niemand over want het is super natuurlijk, telepathie en pre-cognitieve dromen en remote sensing, en ik liep op deze planeet aarde en hoe kwam dit samen en al deze ervaringen, hoe verbinden ze met de ervaringen als fysieke realiteit? hier nu als mens en als vrouw? Ik hou ervan dat ik dit nu mag delen want het is een great thought – deze spark is alles wat er is! Het delen van deze ervaringen is een revolutie, ons collectieve wereldbeeld is aan het beïnvloeden wat uit het wetenschappelijke paradigma komt over de natuur wat het leven zelf is. Dit paradigma is materialisme en gescheidenheid. De olifant die dit negeert is de natuur van bewustzijn zelf dus na al het onderzoek, 66 jaar van onderzoek, waarom waarom en dat is een moment van nieuwe mogelijkheden. Wij draaien om en doen dat niet vanuit gescheidenheid en nog meer materialisme maar wij realiseren dat realiteit unified is. Het speelt zich af op multi-dimensionele lagen en dit is de leading edge van wetenschap, het oude wetenschappelijke beeld is verkeerd. 

Ik heb 25 jaar geïnvesteerd in onderzoek en mijn eigen ervaringen verteld binnen het wereldwijde netwerk zelf en deze ervaringen zijn een bewijs van een nieuw veld van onderzoek, het is simpel als je deze complexiteit leert zien en voelen. 

Ik kan dus niet anders dan dit nu hier delen want ik durfde er 45 jaar niet over te spreken en ook niets te delen hierover en zocht naar antwoorden. 
Het is nu mijn plicht om deze complexiteit wel simpel te helpen overdragen want het complexe is simpel voor mij en ik begrijp dit abstracte materiaal door het onderliggende patroon wat is ontrafeld in de afgelopen 25 jaar van mijn studies en mijn 48 jaar van leven op deze aarde zelf. Ik begrijp het patroon en begrijp het concept en daarom is verdere oefening voor mij overbodig. Ik leer dingen snel en snap en begrijp de metaforen en begrijp dat taal figuurlijk kan worden gebruikt want we leven via taal en emoties. 
Ik snapte al op jonge leeftijd wat het essentiële element is in een probleem; een bijzonder intelligent kind in mij leerde tussen zijn 2e en 4e jaar al diverse talen en zocht naar de moedertaal. Enorme capaciteit voor empathie en daarom een bijzonder vermogen te voelen wat anderen voelen en begrijp daarom ook wat wij voelen en herken de emoties bij anderen. Ik zet projecties om in muziek en kunstwerken en zie alles als een geheel. Ik leer niet lineair en wil overal de verbanden tussen weten en blink daarom uit nu om deze transitie en overgang naar een nieuw paradigma werkelijkheid te maken en stevigheid aan te reiken in de steden in mijn land van Nederland. Ik werk mee aan internationale projecten en ondersteun de studenten die afstuderen en Syntony als tools en methode inzetten in hun scripties, met de Journal of New Paradigm Research. Education for the future: the emerging paradigm of thrivable education. 

Ik ben zelf moeder van een zoon van 26 en 11 jaar dus seminars geven en conferenties hierover heeft voor mij nog tijd nodig omdat ik graag zelf mijn kinderen wil begeleiden zoals ik mijn oudste ook ben blijven begeleiden in zijn eigen kern wil ik dat nu ook doen tot de 18e – 25e levensjaar van Senn. 

De komende jaren zijn cruciaal, 13 jaar zal Senn nog nodig hebben in deze transitie zelf om de deuren te openen met zijn skills en zijn vermogen om dit te vertalen. Het is mijn taak om hem hierin te begeleiden samen met het wereldwijde netwerk om hem heen. 

WIJ ZIJN EEN MONDIAAL LEVEND SYSTEEM – 

Het is diversity, ons universum is niet geboren in een big bang, het was gewoon een grote ademhaling. Tijd en coherentie – de wetten van algoritmes en zij hebben sterren en galaxies laten ontstaan. Laten we even teruggaan, elke cel in ons lichaam, we weten dat 90 % een community is en onze lichamen een community zijn, van menselijke cellen en bacteriën, virussen en elke cel in ons lichaam heeft betekenis#purpose #meaning 

Marcel Verwei heeft een verhaal hierover en dat deelt hij samen met Chirurg #MarcoWaleboer een bekend Chirurg in Nederland en hij zetten de tiba en het scheenbeen en kuitbeen weer vast zodat het kon aangroeien in 3 jaar met samenwerking van Marcel – dit gaat over de clusters van cellen en de intelligentie van elke cel! 

Dr Jude Currivan bevestigd dit en is actief in ons Laszlo Instituut als Honorary Fellow net als#DeepakChopra en #JaneGoodall Dr. Jane Goodall 

samen met Dr. Ervin László Ervin László zijn ze met elkaar aan het aantonen hoe deze map van realiteit is en wat ze betekent voor ons als samenleving. 

Wij zijn allemaal bezig om deze learning objectives, de leerdoelen te kunnen vertalen, het begrijpen van deze natuur van het paradigma en de dynamiek van deze paradigma shift, het vraagt om nieuwe key concepten en dat is de basis vanuit een holistisch akasha veld en dat onderzoekt de relevantie van het nieuwe paradigma voor het leven zelf. Leren om te denken en te kunnen activeren op basis van dit nieuwe paradigma begint met heel veel ruimte en respect geven want Fields zijn onzichtbaar! Er is een onzichtbare dimensie actief en dat zijn elementen die je niet kunt observeren, het verbindt space en time, Quanta en de dingen die komen uit quanta en interacties via de velden zelf en hun universele acties. Universal fields mediaten in interacties. Via het universum en dat is nonlokaal. WIJ zijn Mondiaal SpaceLab Syntony Leadership vanuit het Laszlo Center in Italy, gebaseerd in Nederland in Kortgene, het eerste SpaceLab wat wereldwijd aan het innoveren is met elkaar onderling samen. De transcoach van de bekende serie Narcos is Monica Gabriela Gutierrez Robert en zij maakt deel uit van ons wereldwijde team waarin zij haar natuurlijke wijze van transcoaching inzette in het opzetten van deze serie wereldwijd. Dr.JaneGoodall is actief met haar jeugdprogramma,s en zet zich in op wereldwijd nivo met prachtige projecten waarin Doutzen Kroeshaar gezicht laat zien hoe belangrijk het is om ambassadeur te zijn en een rolmodel te zijn.REPEAT cashmere hebben wij daarom uitgekozen als branding om vanuit instagram ook een veilig netwerk te verbinden met de fundamentele veranderingen die nu ontstaan vanuit dit nieuwe paradigma. 

Het veld zelf is universeel she… “transmits information from the field to the system “

Marcel had Senn Verwei als zijn getuige in dit proces en het was #AlexanderLaszlo die dit proces van healing in de gaten hield en zag hoe er 88 bouten in het been werden gezet om een gebroken tibiaplateau weer te laten helen zonder dat er dingen verkeerd zouden groeien en het als een mooie geheel zou aangroeien van binnenuit, zonder infecties en andere gevaren. Dit heet het proces van supercoherence en wij hebben alle mensen uit ons systeem wegfilterd en geen toegang gegeven tot ons leven in die periode die sceptisch waren of negatief. WIJ zijn diepgaand gaan verbinden met dit weten, het diepere weten van de diepere dimensies van Akasha en deze A dimensie, is niet te observeren, dat voel je. Ik ben daarin heel ver gegaan door alle gedachten en ook non verbale interacties onmiddelijk te verwijderen uit het leven en de omgeving van Marcel zodat zijn lichaam kon herstellen en het proces kon aangaan in rust en vanuit zijn eigen wens in tijd en ruimte. Ruimte geven en rust geven, wat wij ervaarden is dat de senses vanuit de lege ruimte de grond zijn voor alles, en zo bevestigde Marco Waleboer dit ook met ons in transdialoog – De dingen die verschijnen geven diepere betekenis en dat is leading edge wat nu herontdekt wordt. Er is een M dimensie en dat is wel zichtbaar dus de fotoo,s en de scans die werden gemaakt en de resultaten van het bot wat netjes aangroeide zonder stukjes eruit schietend, maar echt heel mooi als een coherent geheel zonder bacterieen wat wel een gevaar had kunnen zijn maar wij hadden ons eigen methoden. De wond stond open en de huid kon niet dicht, het bleef openstaan en er was gevaar voor bacteriën, wij hebben dat zelf dichtgemaakt met huishoudfolie en er kon geen lucht en geen vuil tussenkomen. Het huis heb ik zo schoon en stofvrij gehouden en de ruimte letterlijk bewaakt zodat de huid en zijn been dit zelf konden oplossen. Het scenario was namelijk voorkomen dat het zou gaan infecteren dus accepteren dat het niet kon genezen en er teveel gevaar was voor infectie en bacterieen dus been eraf of het proces aangaan en vertrouwen dat het zou herstellen maar dan was echt 100% rust en ruimte nodig en discipline. Dat is waarvoor wij kozen samen met de hulp en zorg en het vertrouwen vanAlexander Laszlo die Marcel Verwei zijn ruimte gaf en hem de kracht gaf om deze moedige tocht aan te gaan. Eruit blijven, dat is wat hij zei, eruit blijven in gedachten en het lichaam zelf het werk laten doen. Niet meer bemoeien en je focus in je mindset richten op Senn Verwei en Arvin van Gils en Sarah zijn vrouw. 

Er zijn vijf elementen in de kosmos, aarde en lucht en vuur en water, en akasha, dat is de fundamentele natuur zelf en het element wat dus onzichtbaar is, het is dat wat verder gaat dan tijd en ruimte en dat is waar de achtergrond van alles zich afspeelt wat ook Paramhansa Yogananda omschrijft, de subtiele achtergrond. #DavidBohm zei hierover als equivalant concept: wat wij ervaren via de zintuigen als lege ruimte is de grond waarin alles bestaat, inclusief onszelf. De dingen die ontstaan vanuit de diepere dimensie. Het transdialogue is wereldnieuws! 
De kompas en de ladder geven deze enorme beweging in de wereld nu een boost om vanuit diep vertrouwen echte relaties te leren aangaan en samen te werken en samen te delen en te leren met elkaar en van elkaar, dit is nodig voor mogelijkheden in onze wereld om echte nieuwe acties te gaan activeren. Dit is de Syntony New Society en wij zijn al actief met 84.980 Facilitators wereldwijd in 190 landen. Ik kom Content aanreiken samen met Marcel mijn partner om in Nederland alle scholen te voorzien van dit nieuwe paradigma. Het curriculum vraagt om begeleiding om dit goed te implementeren.

 — at RELTribes.

WIJ ZIJN CELLEN IN DEZE IMPULS ALS CLUSTERS IN ORGANISME IN HET PLANETAIRE THUIS WAT ZELF EEN LEVEND SYSTEEM IS.

Het universum werkt alle details uit. Vertrouw op je innerlijk weten. Planeten resoneren met elkaar en wij komen van de sterren, er zijn 3 generaties van sterren waar elementen zijn ontstaan en we zijn allemaal rockstars.

De tijd dat het zo was, dat alles er was om een aarde te vormen, een thuis te zijn voor alles wat nodig was voor die tijd in evolutie in biologisch leven, wij zijn daarin deel van en wij hebben betekenis. De revolutie die gebeurde was ongelooflijk omdat ze ons gewaarzijn kon verdiepen maar er werd wel nog gezegd dat alles los stond van elkaar. Realiteit is echt en ons universum is een geheel, levend systeem. Het is coherent. Er is een impuls van simpliciteit tot complexiteit. Het is unified. Fysieke realiteit is solide. Er is niks, geen ding, er is alleen maar relaties en velden. Er zijn nu wetenschappelijke bewijzen en een theoretisch framewerk, informatie maakt technologie mogelijk, het is fysiek. Informatie gaat diep op alle lagen van realiteit en dat is fundamenteel. Het holografische geheel. Projecteren in projecten.

Cosmologisten realiseren zich dit, de technologische informatie en kennis gaat over grenzen in de space, fysieke realiteit, informatie wat zich kan uiten in energie en materie door tijd en ruimte. Diepere ruimte van betekenis en intelligentie. Het is niet informatie als data maar de expressie van principes en hoe ze bestaan en voortbestaan, wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd door het hele universum. Ons universum bestaat echt levend systeem.

Er komen steeds meer patronen zichtbaar met betekenis. Waarom schrijf ik hierover? We zijn op een tipping point nu, we brengen schade aan in de wereld, wij moeten veranderen anders is er geen toekomst meer straks – wij zijn betekenisvolle co-creators. Wij zijn kinderen van Gaia. Er is geen gescheidenheid maar een potentieel van unity.

Een mens gaat ook door al deze lagen om in die eenheid te komen.

DIT begrijpen en de portal openen om leven zo te ervaren, zoveel mensen als in onze syntony community wij zoeken naar deze heelheid en wij belichamen dit elke dag.

Discover Natural Models, magic ik kom magic brengen en avontuur, nature,s strategies, evalueren van Life,s Principles. Biomimicry Design Spiral. What can we learn from it? ecologische standaard voor innovatie gaat over de uitdaging van een lens van Biologie en dat zijn processen in systemen, het zijn strategieën om menselijke problemen op te lossen.

Voor mij was het de eerste keer toen we verhuisden vanuit London naar Scheveningen dat is een totaal ander landschap en ik had geen idee, daarna naar Zwijndrecht en naar Bergen op Zoom. Patronen van deze dynamiek. De patronen die tevoorschijn komen en dus niet alleen de natuurlijke wereld maar ook de gevoelens van ons als mensen zelf.

De gevoelens van overweldigd raken gebeurde in mijn lichaam en om mij heen, bij de scheiding van mijn ouders en mijn lichaam was overweldigd en ze voelde dat ze diep naar binnen moest keren, ze ging met haar moeder en broertje naar Wassenaar en daar was een plaats in het huis van haar oom en tante voor ons, om veilig te zijn. Sarah begon op haar eigen plaats toen zij 16 jaar was en daarvoor zat zij in het leerframe en de patronen en gedragingen vanuit het vormgeven vanuit de lifeprinciples en de natuurlijke strategieën die haar moeder koos en liet zien aan haar in het huis en gezin waarin ze opgroeide, in de leefstijl van de moeder van haar vriendje in Amsterdam was wat anders en een totaal andere leefwereld. Ze werkte voor Heineken en ze was dominant in haar gedrag en haar tonatie was heel belerend en ze was een vrouw met verwachtingen die ik niet begreep en ze wilde dat ik het huishouden even overpakte in haar huis in Amsterdam en dat was mijn 2e implicatie en Sarah moest weer haar eigen authoriteit vinden en diep verbinden met mij zelf om aan te passen en meer testen volgden. Om niet te pleasen had zij dus diverse keren een mentor, het was haar avontuur dus er waren mentoren die haar droegen.

Sarah had vanaf haar 16e jaar 3 baantjes, ze begon in de horeca en in de boutique met kleding, veel mensen ontmoeten en deze test was er om haar te laten zien wat zij kon dragen want het universum teste haar uit om te expanderen en zo is het ook gegaan toen ze niet meer wilde aanpassen aan die wereld omdat ze in een slechte relatie kwam en nare ervaringen kreeg, ze maakten haar gewaarzijn sterker en ze kreeg een mentor, meditatie via het lezen van Eckhart Tolle en dat was ook de aanleiding om vooruit te gaan en startte zo met pilates in de studio van Antwerpen en zo kwamen er diverse mentoren in mijn leven, het was ondertussen de jaren 90, en ik leerde mijzelf meer gronden in mijn lichaam via het leven zelf en dat was nodig om in mijn diepte in mijn journey thuis te komen en in mijn eigen huis.

We brengen nu dit bewijs naar buiten en wij weten dat elke cel in ons lichaam samenwerkt en dat is coherent! Time travelers zijn zich bewust van hier nu en ook van hun andere parts in onszelf en hoe we daarmee omgaan wat komt uit het bewustzijn – het collectieve veld zelf.

Tien spirituele regels en principes, hoe je wilt dan anderen jou behandelen, het is niet iets wat wij hebben, mind en bewustzijn het is alles wat er is, dit is realiteit en dit is wat wij zijn als wereld, en ons universum is een levende gedachte en niet een ding. Het is onze droom als participanten om hierin mee te bewegen. Om deze uitnodiging te hebben om wakker te worden en show up, dit is tijd nu hier om unity te begrijpen en deze waarden te zien en te waarderen wat wij allemaal zelf uitdragen – niet het geld maar gewoon omdat we hier nu bestaan en we hier nu zijn in deze realiteit zelf – link up en lift up. Dit is nu hier onze mogelijkheid om mee te bewegen en echt te gaan co-creeren in deze vooruitgang. Het is tijd om echt anderen te gaan uitnodigen om met ons mee te doen en ook soulmodels te zijn.

Een template van bewustzijn en ervaren en onderzoeken als een coherent identiteit en niks is per ongeluk. De wetenschap hiervan is dat wij een cluster zijn van cellen en wij hebben betekenis en impact en dit gaat over de uitleg hoe ons universum bestaat als een entiteit. Alle informatie gaat over de wetten van de natuur en dit laat zich nu zien hoe het bestaat. Er is een evolutionaire impuls, naar zelf gewaarzijn en individueel durven zijn en goed doen in dit universum. De wetenschap gaat door met deze gescheidenheid en hoe energie en verwachtingen en dingen en tijd en ruimte beide ook relatief zijn voor de observeerder en dat moeten wij samenbrengen. Ons universum kan niet bestaat als wij dat niet zouden doen en wij zouden hier niet zitten, dit begrijpen geeft flow. Wat we nu vinden is dat de meeste wetenschappers nog zeiden dat er gescheiden objecten zijn en bewustzijn niet is wat wij zijn maar dat het er toevallig was of is, en Ervin Laszlo is mijn vriend en hij zei dat wij dit niet hebben begrepen. Ervin Laszlo heeft ons al jarenlang verteld dat er gescheiden is en dat is het probleem in de wereld, mind komt niet vanuit matter, matter is een expressie van mind en bewustzijn is wat de wereld is!

Wij weten als cosmologisten dat er relaties zijn en vibraties. Wat we ons realiseren is dat informatie en technologie van communicatie en informatie patronen zijn en dat projecten in een hologram. Alle informatie die wij verzamelen en uitzenden op een 2d plaatje, alles in realiteit kunnen we zo omschrijven. Of het nu gaat om een camera of een ding of om ons, het is informatie die echt is en dat is energie ook en materie.

Syntony Cafe – wij kijken naar de technologie van informatie en communicatie, ons universum neemt informatie vanuit de 2 dimensionele ruimte en projecteert dat in fysieke realiteit en dat is echt, deze ruimte 2 dimensioneel is holografisch. Er zijn veel onderzoeken nu en wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd door het universum.

Denk maar aan het universum als een grote ademhaling, het begon met orde, ordening, sinds toen is er een ruimte gaan expanderen en tijd is erin gaan bewegen en dat gebeurde in complexiteit en zo is er meer geïnformeerde content ontstaan en zo is tijd vooruitgegaan. Er is informatie en dat is onderzocht en ervaren en dat noemen wij space time en dat is cool toch? Senn vindt dit heel cool en ik heb hierin nu bijna 30 jaar studie in gedaan en onderzoek naar gedaan en elke dag blijven studeren omdat ik deze vragen beantwoord wilde krijgen hoe het kan dat wij bestaan. Deze informatie is er voor de technologie van gemeenschap. looking at nature as Model, Measure and Mentor, er is heelheid mogelijk en dit gaat over vormen en processen en systemen en strategieen om menselijke problemen op te lossen van gescheidenheid, de natuur van bewustzijn zelf, na 60 jaar van onderzoek van de cosmologen om mij heen is er een sense; potentieel van syntony sense, deze mogelijkheid om dit om te draaien vanuit gescheidenheid uit de materialistische wereld om in een unified wereld terug te komen vanuit multidimensionele ruimtes, dit is wat er nu aan de hand is, er is geen gescheiden wereldbeeld meer,, het is verkeerd.

Syntony Conversation – hoe brengen wij ervaringen samen en hoe kunnen wij dit delen met elkaar? Ik heb 7 jaar onderzoek gedaan en bewijzen verzameld van dit bestaan, een veld vol onderzoek om te laten zien hoe er een simpel begrijpen mogelijk is wat realiteit is. Diversiteit en ons universum werd niet in een big bang geboren, het is een levend systeem, een grote adem en time en ruimte expanderend als een impuls, een unified coherent identity.

Syntony Leadership is super normaal en deze ervaringen van telepathie en precognitieve dromen is heel normaal en dat is wat ik kom aanreiken als platform en als denktank en als global facilitator, elke cel in ons lichaam is een community en cellen, bacterieen en virussen, elke cel in ons lijf heeft betekenis en heeft een effect op het geheel. Wij gaan dit nu pas begrijpen dat wij zelf die cellen zijn en wij zijn cellen in deze evolutionaire impuls in dit organisme, in dit planetaire zelf in dit solar systeem, de planeten resoneren met elkaar. Wij maken biologisch leven mogelijk en wij komen vanuit sterren waar elementen zijn gecreerd en de eerste sterren 5 biljoen jaar geleden dit heeft een solar systeem mogelijk gemaakt en dat is nu een thuis voor alles wat nodig is in deze impuls, evolutie gaat vooruit in leven en wij zijn deel daarvan en wij hebben betekenis. Ik kwam mijn man tegen in Antwerpen in een nachtclub en wij voelden deze vibraties en deze trillingen, het was dus niet Gandolf maar het was een integrale ontmoeting in ons avontuur en wij konden samen een bepaalde richting gaan. We hadden veel plezier en gewoon samen zijn was al genoeg, het was het beschermende gevoel van destiny, we voelden dit en we kregen een eigen plaatjes samen. Hij woonde aan de zee in Zeeland en ik woonde in Bergen op Zoom. Ik had veel lastige periode gehad in mijn leven en hij bood mij de zee in de vrije weekenden en nam mij daarin mee de natuur in. Een nieuwe wereld.

Sarah Syntony

What is reality?

Course segment 1:

Designing A quest to understand where everything comes from

 • Een journey naar het verleden om onze roots te begrijpen
 • Een overzicht van een Evolutionaire Journey
 • Een snel overzicht van het Westerse wereldbeeld en de wetenschappelijke paradigma,s
 • Dankbaar zijn voor de perspectieven van complexe systemen en de levende systemen theorie
 • Ontdekken van de Evolutionaire Patronen in fysieke en biologische systemen
 • Het creatieve universum wat we thuis noemen
 • De implicaties van relativiteit en kwantum fysica en de veld theorie voor het begrijpen van ons dagelijks leven en onze realiteit hier nu
 • Begrijpen van de evolutionaire principes van het leven
 • Begrijpen van de evolutie en haar patronen in sociaal culturele systemen
 • Identiteit en cultuur als een vooruitstrevend fenomeen gemedieerd door taal
 • We leven via taal en emoties
 • Community consciousness gemeenschaps bewustzijn vanuit tribal naar global community dus tribes naar wereldbeelde gemeenschap
 • Mensen als co creators en actieve participanten in een evolutionair proces
 • Richting een holistisch paradigma
 • Dit programma neemt je mee in een diepe persoonlijke reis, een avontuur waarin je de oorsprong en evolutie ziet van ons universum en de menselijke beschaving en de mysteries van de mind en spirit. In drie segmenten bieden we dit inzicht in het begrijpen waar we vandaan komen en hoe we zijn geworden wat we nu zijn en de mogelijkheden en doelen wat we morgen kunnen worden.
 • Een journey naar het verleden om onze oorsprong te begrijpen vraagt om 2 perspectieven.
 • De holistische evolutionaire en de bio- systemische uitleg van de hypothese van de samenleving
 • Onze courses geven inzicht in het avontuur van ons als bewuste mensen in de journey zelf vanuit het verleden om de oorsprong te begrijpen en de evolutie van de mensheid,
 • Biologische en spirituele dimensies
 • Neuro-cognitieve processen die geboorte gaven aan de samenleving als een ontwaakt bewustzijn en hoe onze senses zijn en onze onzekerheden hebben geleid tot sociale en politieke en economische superstructuren van autoriteit en subordinatie die nu de wereld overheersen.
 • Begrijpen van onze samenleving is een essentiele basis voor assessment van deze huidige situatie en onze prospects voor een zonnigere toekomst.

Course segment 2:

De evolutie van de geschiedenis van menselijk bewustzijn:

 • Begrijpen van het individu en zijn/haar plaats en rol in deze wereld
 • De impact van persoonlijke en collectieve overtuigingen op individueel gedrag en de psyche
 • Criteria van een holistische evaluatie van de uitdagingen waarmee we te maken hebben op individueel,lokaal en wereldwijde nivo,s
 • Mentale modellen en overtuigingen die leiden naar subordinatie en powerlessness

Habitual behaviours that Block creativity and transformative action

Assessment of personal health and well-being

Limitations of strident individualism

Widening and self reinforcing inequalities

Cultural barriers to collaboration

Forms of leadership that maintain dominance by few

Impact of individual and collective beliefs on the living environment and physical health

Health of planet earth as a complex adaptive living system

The impact of humans on nature

The impact of environmental degradation on human health

The impact of dominant worldviews on global diversity, social structures and systems

Course segment 3:

Envisioning a better world a better future

Foster the creative vision of a sustainable and humane civilizatioFraming the challenge

Taking stock of what we have learned and what we have yet to do

Visioning a better world

Transformative change

Biomimicry

The Natural Stepwork

Integral sustainovation

Engaging in dialogue

Het begrijpen van de realiteit en hoe wij informatie ontvangen en wat wij projecten als fysieke realiteit, informatie geeft expressive en ons universum is een intelligentie. De betekenis van humor en zoveel diepte – ik voelde mij alleen en Marcel was veel onderweg en hij werd gestresst en toonde geen empathie en geen warmte meer en hij kwam een andere vrouw tegen en zij introduceerde hem nog meer in de harde wereld van sales. Ik was bezig met grounding en meer spiritualiteit. Beoefenen van pilates en meditatie en schrijven, het was deel van mijn journey met mijn zoon samen, hij is hoogbegaafd en hij is zo sensitief dus dit was een avontuur wat we aangingen en dat gaat ook over de vele manieren waarop we allemaal getest worden. De test kwam, hoeveel konden wij aan en het universum laat ons dat zien wat wij aankunnen en welke uitdagingen wij aangaan en steeds als ik dacht, ik kan dit niet meer dragen en niet meer aan, dan kreeg ik weer kracht. Ik had heel veel ervaringen die mij sterker hebben gemaakt.

Informatie is niet de data, het is informatie wat expressie heeft door principes en waardoor ze bestaat en wij zijn informatie, wij zijn in-for-ma tion…wij zijn geïnformeerd door het universum, wij zijn unified. We hebben zoveel bewijs hiervoor nu en wij zijn deze vormen, deze processen, wij zijn zelf deze systemen en wij zijn deze strategieën zelf om menselijke problemen op te lossen en vooruitstrevend te zijn want we zijn nu in het tipping point, we kunnen dit niet negeren wat we ons en elkaar aan doen in onze biosfeer.

Wij moeten veranderen, er moet meer respect zijn en deze natuur leren begrijpen gaat de sleutel zijn om te herinneren wie we zijn en wat we komen doen als cocreators van dit universum. Wij zijn kinderen van Gaia, wij zijn relationele wezens, er is geen gescheidenheid en dit alles is een herinnering van community en dit ervaren is leven zelf.

WERKEN AAN JEZELF – Intuitief leven en schoonheid zien en voelen, ik zoek hiernaar en ik ben dit aan het doen in het belichamen zelf, elke dag, dynamische relationele aantrekking en dat is deze uitdaging nu van Biologie, hoe wij nu als social architects dit leren interpreteren en ontdekken vanuit natuurlijke modellen en dat is waarom een soul model zijn ..groei geeft. Het is lastig om de strategieën van de natuur tegen te gaan en er is alleen die relatie tussen grote en kleine afbraak en als we naar menselijke conflicten kijken, zie de relaties en in biologische systemen zitten ook deze patronen, kijk maar naar de telefoons. Er zijn verschillende leefstijlen en dat is hetzelfde als de ecosytemen, wat we in het internet vinden is hetzelfde, we zijn veel sterker dan we denken en wat we doen, alles wat we doen heeft een effect! Wat kies je in jouw dag? Dat is echt heel belangrijk, hoe beweeg jij je lokaal? Meer toegang tot het onderbewuste en werkelijke drijfveren en overtuigingen en mind en bewustzijn inzetten als technieken en tools betekent dat je weet dat dit alles is wat er is en dit is realiteit en dit is wat het leven is! Het dagelijkse leven uitgaan en de initiatie en terugkeren, de initiatie betekent de weg van trials, de tresholds, de ruimte waarin je terecht komt, series met testen, deze is voorbij gekomen in mijn journey en ook in die van mijn man, we moesten beide heel diep gaan om in vertrouwen te blijven en te leren wat we niet moeten doen, te leven in zekerheid, dat bestaat niet, en controle over je eigen reacties en je eigen natuur en je instincten, dat hoort bij de eigen diepte, hoe je transformeert en hoe je dat beest in jezelf aangaat. Mijn relatie met Marcel werd verbroken, ik herinner mij mijn verjaardag en de geboorte van onze zoon, hij was er niet, ik werd 37 en in Juni werd Senn geboren en Marcel mijn man was er niet. Ik voelde mij wel vol zelfvertrouwen en ik deed mijn pilates en was blij met mijn eigen aanwezigheid, ik koos ervoor dit zo te doen en niet te praten over wat er verkeerd was. Ik vond dat hij zelf moest inzien en veranderen en dit omkeren –

Het in onze plaats in deze wereld en wat dit betekent ….dat is belangrijk, ik was soms ook de stenen, mijn discipline en de zachte gevoelens, ik moest ook leren om dit te uiten en ik mocht zelf kiezen wat ik wilde in deze quest, welk gedrag en welke patronen wilde ik nog inzetten en welke niet meer, ik moest leren om dingen op te geven. Ik was op de hero,s journey en ik zag het wat er om mij heen gebeurde bij andere mensen, ik voelde dingen die anderen niet wisten en ik kon dieper kijken naar realiteit wat anderen niet konden zien en dat is een giftig iets als je dit niet kunt delen, ik durfde het niet te delen, ik was een visionair maar met wie moest ik hierover praten? Ik koos Eric Schneider, de dimensies van het inner kind en de zachte delen in onszelf leren vrijmaken en het transformerne en onze helderheid en ons gewaarzijn en commitment en onze idealen – dat zijn verantwoordelijkheden en je moet allert zijn en dat ook blijven om in je idealen te blijven geloven. Ik moest heel veel dragen en had al een keer een psychopaat in mijn leven gehad, de vader van mijn oudste zoon, en dat was een climax want hij sloeg en draaide mijn arm om en stond op mijn knie. Sociale taak om normaal te zijn zoals Neo in de Matrix, deze confrontaties zijn er en in mijn verhaal kwam het ook voorbij. Ik was alleen met mijn kindje en hoe kon ik weer terugkeren naar mijn eigen kern en daar waar ik het zo moeilijk had had ik wel de kracht en energie om door te gaan en alles zelf te doen en te dragen. Het zijn ultieme testen want ik werd geraakt met een stereobox toen ik zwanger was en lag daar op de grond. Hij ging weg terwijl ik bewusteloos was want hij was een psychopaat, en wat ik nu weet is dat ik kan vragen om informatie, het ergste wat je ooit hebt gedaan naar een ander mens toe, mijn behoefte om mezelf te bewijzen, al die negatieve energie, de demonen, ik moest ervanaf en ik wilde er geen conversatie meer over, de demonen, het duurde voor mij jarenlang om daarvan af te komen. De hero moet haar draak als levensenergie zien te herwinnen en dat is wat de hero nodig heeft, vanuit de eigen kracht en de eigen kern terug te keren en dit duurde echt jarenlang, ik kon niet werken en ik was moe en had pijn. Osteopathie en therapie, hypnotherapie en veel huilen, ik had een zoontje in deze tijd en hij voelde dit dat ik met intuitie en percepties veel meer kon doen, en hij was heel spiegelend naar mij toe. Hij kon het niet vertellen maar hij wist het en hij zei het ook dat er een bron van duivelse energie om ons heen was dus ik besloot hem te beschermen tegen deze man en ik wilde een rust inbouwen voor mijn kind. Ik wist dat het ging om mijn leven met mijn kindje en onze toekomst en zo was dit 6 jaar samen en kwam ik mijn man tegen, Marcel. De oude manier moest sterven en we moesten een nieuwe manier van zien instappen, ik had een au pair voor mijn zoontje en de hero was zo bezig met ontwikkelen dat ik nog geen plezier kon vinden in het niks doen, de onderwereld was nog voelbaar, een storytelling. Zoveel verhalen in de opleiding NLP, ik stond daar mezelf te presenteren als jonge moeder en zei met tranen dat mijn kindje sociaal emotioneel niet zo oud was als zijn hoge iq want dat was mij verteld. Het gewone circuit, en dit netwerk gaf mij warmte en zei mij, dat ik een gelukkige mama mag zijn en dankbaar mag zijn met dit mooie kindje met zijn intelligentie en zo kreeg ik veel hulp vanuit intuitie en zei vertelden mij dat ik energie opzoog van anderen als een spons en moest leren door mijn proces te gaan. Ik had dit nodig en op mijn hero journey moest ik vrij komen van de entiteiten van de onderwereld. Ik keerde terug naar het begin maar dit was een treshold, de hero ging terug naar huis na de 4 dagen opleiding in het klooster.

De metaforen en transformatie van binnen, ik moest het zelf vorm geven en het was verlichtend voor mijn mensen om mij heen en ik activeerde veel intervisiegroepjes, ik transformeerde diepgaand en ook de mensen om mij heen. In de verhalen zien we hoe het leven diepgaand kan veranderen via het verhaal zelf, Marcel mijn man ging ook mee en zijn verhaal was ook een transformatie.

Deze betekenis van het eigen leven waar we diepgaand erdoorheen gaan en sterven in ons oude ik, de eigen ontwikkeling en je eigen verhaal en de invloed van een vitale persoon, wat het ook is, Marcel was in een andere fase en moest zijn draak ook aangaan en deze confrontatie, hij kwam terug en moest door zijn series gaan en moest rust leren nemen.

1

Je kunt zelf je mind sturing laten geven en elke ervaring is neurochemisch verbonden met je lichaam dus je kunt het beter doen dan je programma,s je kunt jezelf echt programmeren dus als je het programma hebt ontdekt, het drijft je in greatness.

Je passie leven, ik maak alles eenvoudig en kom je helpen en je bevrijden van alles wat teveel is… kom moed brengen en ontdekte de evolutionaire patronen in fysieke biologische systemen dus deze principes van het leven zelf kom ik aanreiken. Dit zijn de soft technologies.

Mijn naam is Sarah. Autopoiesis is een definitie van leven zelf en met kennis van Epistemologie kun je het fysieke belichamen. Self creation komt uit Autopoiesis en dit is de conservatie via verandering wat het systeem verandert haar structuur van nature, alles is constant in verandering. Ik ben specialist in veranderingsprocessen en kom je helpen als senior consultant in expertise in diepgaande veranderingsprocessen. Mentaal ben ik sterk omdat ik koos voor studeren, op mijn 15e jaar woonde ik op mezelf en ben ik gaan onderzoeken hoe het werkt en waarom de wereld zo druk is en hoe we de wereld stromend houden met ceremonies en principes.

“Resonating with others in the creation of the field of resonance where people can learn and experience collaboration and the emergence of social systems” Sarah Verwei

Ervaringen van jezelf want je lichaam kan dit en dat is eenheid in body mind en dat is mastering en dat is een staat van zijn. Meesterschap en kennis en wijsheid en mind en soul en van denken naar doen, en van weten naar het hart bewegen. Wij transformeren in slechts 1 week.

Het is allemaal beschikbaar in ons. Het is fijn als je samen bent met mensen die present zijn en gewoon hier nu zijn en elkaars toekomst gewoon delen en opbouwen en dat is wat we doen in hulp en support om een nieuw leven vorm te geven. Oneindige mogelijkheden.

Mijn achtergrond en hoe het zo is gegaan om een bekend persoon te worden en te innoveren, hoe kun je zo worden?

Het is gewoon een proces van relaties aangaan, ik was 4 jaar en had ervaringen die voor anderen misschien supernatural zijn maar het is normaal om pre-cognitieve dromen te hebben voor mij en intuïtie en telepathie dus die patronen waren er gewoon en op de tijdslijn van nog maar 23 jaar werd ik zwanger in de 4e maand kwam ik daar pas achter en zo is het proces gegaan, moeder geworden en mijn baarmoeder al op jonge leeftijd klaar en er moest iets veranderen en zo begon een diepgaande verandering.

Het is het holistische paradigma en de general systems theory wat ik kom aanreiken omdat dit nieuwe concept de unitary systems en neuro cybernetica toepassing verrijkend is voor onze evolutie, de cybernetische definitie van bewustzijn is als de capaciteit om een sense of informatie te ontvangen en een dieper onderzoek en met meer dan 50.000 mensen gewerkt in besloten leergroepen op wereldwijd nivo en omdat ik zo intens ben gaan transformeren en zo ben gaan samenwerken heb ik ook nauw samengewerkt met Alexander Laszlo en met Ervin Laszlo en nu dus zelf ook bewezen hoe het zo werkt, het is bewustzijn en er is niks wat mij gelukkiger maakt dan mensen wakker maken en hen vrij maken en dat is wat ik doe – ik laat hen zichzelf verrassen en dat is Cyber het unitary bewustzijn van het systeem. Boosheid en angst is niet handig want die emoties functioneren als materialist want in die staat vertellen je zintuigen hoe alles is en je kunt hieruit weg blijven want er is omgeving je lichaam je leven, als je hiermee bezig bent dan ben je een slaaf want je functioneert als materialist en dat is dan je realiteit maar 99,9999% aan mogelijkheden ligt hier om te ervaren dus kun je iets zien met je zintuigen en kun je ook nadenken en je brein veranderen waarin je ziet hoe je toekomst al anders is? Het is een simpele manier en je kunt beginnen om emotioneel je toekomst te leren omarmen voordat het al gemanifesteerd is en zo sterk dat het voelt alsof je lichaam al zo is, je brein en je lichaam voelen dat het event al zo is en dat is fysiek jezelf sterken. Als JE OP DIT PUNT BENT dat je weet dat je weet dan komt er van alles op je af en dat kun je niet voorstellen want het is nieuw en ongewoon dus nu kun je een relatie aangaan hiermee met dit kwantumveld waarin je niet leeft vanuit overleving maar je vertrouwt je outcome buiten je zintuigen en je voelt je diepgaand verbonden en je wilt dus niks uitvinden maar je bent gewoon in je moment – de schoonheid is dat je je lichaam en je brein verandert en dat is de map van de toekomst dus de map van realiteit en zo verander je je mind, er zijn stress punten fysiek emotioneel chemisch en de meeste mensen nemen die tot zich en veranderen niet in hun lifestyle dus ze kunnen niet op zichzelf bouwen en dat is als er je trust mist en dat voel je. Ik ben een healer en kom je beter maken. Ik weet… ik schrijf daarom dit boek want intentioneel leven zorgt dat veel mensen kunnen healen en van allerlei symptomen kunnen herstellen als je gedachten meer echt kunt maken dan want dan ook. Ik ontwikkelde leiderschapsvaardigheden toen ik mijn eigen leiderschap begon te expanderen en dat is het leven in greatness, het moment dat dit gebeurt is MA in georganiseerd leiderschap dus faciliteren in productieve communicatie is het vormgeven en leiden van effectiviteit maar ook ven efficiency en van contextueel iets neerzetten en van doeltreffend zijn maar ik nodig je ook uit om in de wereld te gaan leven van empathy en in ethiek en in schoonheid en in spiritualiteit dus je talent en jezelf te blijven ontdekken en jouw hoogste bijdrage in te zetten en je sense van identiteit te leren zien want je bent zelf dit samenwerkend bewustzijn en groeien in creativiteit is zo leuk en heel eenvoudig als je jezelf leert overgeven hierin in deze verandering zelf. Je bent meer dan je baan of je zintuigen en ook niet wat je bent van iemand of wat je ouders zeiden of je leerkrachten maar jij bent het zelf, het is jouw bijdrage aan deze wereld en jij bent in dienst van deze dankbaarheid en je mag ethisch dienstbaar zijn in jouw eigen stad en in jouw gemeenschap want je bent het zelf die in je mind en je hart en je lichaam woont en als je daarin in balans bent dan ben je een bron van inspiratie voor elke ander die je tegenkomt dus laten we beginnen met jouw leven wat je echt wilt. Bedank je lichaam voor alles wat er is en dankbaarheid betekent dat je dankbaar bent voor alles wat er nog aankomt en je lichaam weet dan ook dat je voor alles openstaat dus je bent niet oorzaak gevolg maar je zet je gevolgen in wat je veroorzaakt dus je bent een creator en dat is hoe het werkt en wij weten uit ervaring dat het zo werkt en dit is hoe we het doen, wij hebben een effect op anderen omdat wij eruit weg blijven van wat er is nu en wij bewegen in pure openheid, autopoiesis en epistemologie, het kwantumveld. Wij zien dna ook zo bewegen en wij bewegen puur en open, en dat is hoe we onze cellen en lichaam verfrissen en zo werkt het. Er is geen reden voor dankbaarheid want je kunt elke dag dankbaar zijn dat je leeft en dankbaarheid betekent dat je je lichaam opdracht geeft,

Het is nodig, je eigen weg blijven vinden om je natuurlijke manier aan te reiken wat je de wereld wilt aanreiken en dat is mijn verhaal, ben zelf ook editor nu en zelf aan het publiceren en aan het innoveren en dat kunnen we allemaal doen voor een positieve intentie, dit doen we samen via de eigen netwerken –

Hoogbegaafd en een sterk gevoel van anders zijn zorgt dat dit verhaal nu concreet is vertaald omdat we hier nu zijn, we doen dit allemaal, elke dag het verbinden in relaties, doen we dit elke dag bewust is de vraag en het collectieve bewustzijn wat aan het verhogen is, en dat is wat we doen.

Planetair bewustzijn

The Earth Space Ship Vision

Sterk rechtvaardigheidsgevoel

Type wereldverbeteraar

Zeer trouw en loyaal

Life has an accountant mission – when people think you are crazy and your dream won,t work, just do your part and belief! Belief is het educatie programma en het is leuk om dit te gaan toepassen.

Elke meest natuurlijke vraag Natural Science

Je bent liefde

Je ware ik is spirit en dat woord van spirit, mind en je lichaam en je ziel en spirit dat was eerst wat vaag dat is is het thema wat ik kom aanreiken. Het is aan het veranderen deze term en het is geen geloof meer of een gedachtengoed.

Het thema van geest, spirit zelf is deze unity en zij is volkomen vrij en immuun voor kritiek en voor niks bang en ziet anderen ook zo in verschillende vermomingen.

Consultants

Trans-Coaches

For human resources

Hoe begrijpen we de natuur van intelligentie?

Wat is development 4.0?

Relaties, transgenerationele dialogen en transgenerationele relaties

Geluk buiten jezelf zoeken kan tijdelijk verlichting brengen maar niet permanent.

Verbinden

Een verbindend element zijn

Emotionele orde aanbrengen

Design by Life

Diversity management activeren en implementatie van het nieuwe paradigma aanreiken.

What makes me come alive?

What is my talent and what are my skills?

What am I in service of? Changing the world with the new world lens

What is my work? I am activating transcoaching in the world.

What makes me come alive?

A Change Architect.

Remembering the wisdom from my body and relating and connecting.

Met systeemdenken leerde Sarah, geboren in London 1970, zelfsturend te blijven, letterlijk en fysiek in de couveuse en vooral door te blijven voelen en dat te doen is zij al heel snel gaan praten en lopen en heeft zij niet gekropen en sinds haar 25e jaar 1995 actief binnen de systeemwetenschapen via de Soft Tech en deze journey die we nemen in bewustzijn zelf, het is het helpen van anderen om daarin te blijven resoneren met wat nodig is en dat is meer dan focus op oplossingsgericht blijven denken want het betekent intens durven leven vanuit passie.

Communities zorgen voor betere connecties.

Deze veranderingsprocessen zelf is de revolutie zelf en het veranderingsproces zelf dus wees het systeem zelf en wees ook zelf je omgeving en belichaam gewoon zelf je moment van waarheid en kies ervoor om zelf je monitoring te activeren, dat is het geheim, het is deze onzichtbare dimensie, systemen voelen en een ecologie laten voelen vanuit bewustzijn en vooruitgang. *Thrivability, een nieuw key word, en de intuïtieve intelligentie activeren –

I don,t “mind” what happens = de flow– het gaat niet over mijn ik en over informatie maar over de technologie van gemeenschap want de technologie van informatie en communicatie legt niks uit maar is het systeem wat ze wens te zien en zij activeert en faciliteert.

In trans-dialoog

in learning communities –

in meer dan 5.000 besloten leercommunities via de universiteiten tot in de leerlabs van instituties en bedrijven en zo is de naamsbekendheid opgebouwd en is het zo gegaan, een bekend persoon geworden.

in 260 landen bekend

;actief om het bewustzijn te verhogen.

: er zijn voor anderen

om hen te helpen

en support te geven is de context.

Het thema vertalen van dit nieuwe paradigma.

‘scaffolding’

en groepsprocessen begeleiden.

Dit zijn de design methodes en zij hebben implementatie nodig en dat zijn processen waarin je leert beslissingen te nemen die vooral gaan over het kennen van jezelf.

; ervaringsdeskundige 30 jaar

; met internet ontwikkelingen binnen technologie aan het innoveren op wereldnivo, op wereldwijd en internationaal nivo actief aan het innoveren binnen management en leiderschap 4.0.

Deze training en methode in Human Resources en Leiderschap heet Syntony Consulting en dit is toegewijd aan diversiteit.

Global Emergence en de breakdown die er nu is, het zijn natuurlijke verschijnselen, dit zijn de tippingpoints, en de vraag is;’zijn wij in staat om dit wereldbeeld om te draaien en oude patronen los te laten en zo te gaan oplossen wat nodig is.. en dit te begrijpen?”

Het is de natuur van de realiteit zelf!

We gaan door een avontuur met boodschappen die de wereld ingaan en deze worden vertaald als nieuwe tools en het is gepubliceerd vanuit Italy, in mijn samenwerking met Dr.Ervin Laszlo.
Dr. Alexander Laszlo

Mijn taak en verantwoordelijkheid in deze rol als Adjunct Faculty heeft dit boekje mogelijk gemaakt, om deze informatie zorgvuldig te verspreiden en te delen in de wereld met de juiste instanties, instellingen en professionals.

International Research Fellows.

De ladder is een eenvoudige manier om te starten met veranderingsprocessen en wij kijken allemaal naar deze veranderingsprocessen.

Een “unified reality and unity expressed by diversity” –

Explore

What it means for us

Experiencing

Unity and diversity

What does it do?

How do we heal our perspectives?

Game Changers.

Evidence

In how we act collectively and with oneself and other and with the earth and the cosmos.

This could be a sharing message to link up to support this understanding – link up and show up is about the new reality and the new map of reality into dwelling…from storytelling and storyplaying.

Intercultureel management en Leiderschap en Lerende Systemen. Nieuw gedrag en andere doelen stellen betekent gedragsverandering inzetten en activeren –

Persoonlijke vaardigheden.

Sarah, geeft creatieve service in een ontwikkeling van een programma in dit nieuwe Leidership wat door vertrouwen geactiveerd is, door dit te doen is het mogelijk om anderen te helpen in het gedrag wat zij willen bereiken en dat is meer dan doelen stellen en support geven, dit is de ladder van actie activeren.

Consulting

Coaching

Therapie

Training

Programma

Introductie

Workshops

Practitioner

Masters

Trainers Training Facilitation

Hoe effectief met 4.0 communiceren in een groep?

Design Harmony in Leadership 4.0

Leerdoelen stellen

“we can all live and act in harmony” – harmonie and Flow

Technologies of Human Interactions

Een lifestyle

Leiderschap 4.0

Agility

Connectivity

Discipline & Focus

Empowerment & Alignment

Openness & transparency

No Competition

LOSLATEN

Het punt van succ1esvol zijn gaat over gelukkig zijn en vol enthousiasme, en het leuk vinden wat je doet en jezelf leuk vinden dus dit is een Odysee, zo ben ik zelf hypnotherapie gaan doen en acupunctuur en creativiteit gaan onderzoeken en dit gaan toepassen wat ik leerde en zelf diepgaande transformatie gaan inzetten en zo gaan leven. In het aanreiken van Syntony Leadership is deze content nu gestart als methode en voor mij persoonlijk gaat dat over het inzicht dat het niet uitmaakt wat je meemaakt in de eerste jaren als kind, ik schreef als kind al elke dag en dit heb ik niet eerder zo open gedeeld. Het is belangrijk om te delen en dat is wat Alexander Laszlo mij liet inzien en liet voelen toen we samen waren in Wenen – De kracht van je aanwezigheid en kiezen voor journaling. Eerlijk zijn.

Ik mocht deze manifestatie vanuit zijn doctoral program in leadership en systemic innovation ontvangen en dit is diepgaand gegrond in de studie van sociaal culturele veranderingen en dat is gelinkt aan de dynamiek van innovatie! Dit is wat de waardevolle bijdrage nu geeft in mijn wereld en dat is hoe het leven zal antwoorden. Ik publiceer daarom en vertrouw op mijn intuïtie dat het andere mensen ook zal helpen en zo is dit gegaan, de leer frames van systeem denken en collectieve intelligentie maar ook innovatie en Design Denken en Biomimicry en Experimenteel prototypen in een programma en via content geeft meer coherentie en dat is precies wat we zijn kwijtgeraakt. Dit is wat nodig is, coherentie.

Wat ik wil aanreiken is dit, het leven heeft een systeem, ook al is je droom nog zo gek, dat is toch echt van jou dus ook al denken mensen dat je gek bent en je jouw droom niet kunt verwezenlijken, doe het gewoon toch!

Ik ben een innovator en ik sta hiervoor en ik laat mooie plaatsen zien in de wereld en de leerlabs, ik ben zelf ook een leerlab en een prototyping lab, elk mens kan dit zijn en elke stad ook dus mondiale campussen worden spacelabs.

Empathie en aardig zijn is de enige manier om mens te zijn, we vieren dit en we geven , dat is hoe we een betere wereld opbouwen, dit kan iedereen doen en dat is wat we laten zien via social media. Het ontmoeten van nieuwe mensen en het leven samen vieren en met hen samenkomen en samen zijn en elkaar helpen met het verrijken van meer bewustzijn. De menselijke beschaving gaat hierover en als we dit niet meer doen heeft het geen zin meer om nog iets te doen, we bouwen een wereld van liefde op.

Mijn programma is vormgegeven om leerframes aan te reiken zodat je in een evolutionaire leergemeenschap kunt samenzijn en samenkomen met interactieve studenten en elkaar kunt vinden en met elkaar kunt transcenderen via het trans genererende dialoog dus dat is meer dan met elkaar spreken want dit gaat over je liefde in jezelf of je dit kunt delen en dat kunt voelen in je hart en die liefde verspreiden, dit is waar het allemaal over gaat, liefde is wat er aan het gebeuren is in de laatste jaren van het leven zelf in het hosten binnen gemeenschappen en dat is de omgeving waarin ik mij beweeg, systems being is het enige wat echt belangrijk is in de wereld zelf, en het omarmen van de regen of de zon ..het maakt niks uit het gaat ook niet over je eigen autobiografie kunnen schrijven, het verbinden met het systeem via het systeem wat je zelf wenst te zien.

Een solide gronding in deze toepaste epistemologie van systeem denken en de wetenschap van complexiteit gaat samen met empathie gebaseerd leren, dit is ook zo als we nog kind zijn. We hebben geen goed of kwaad denkpatronen als kind maar zijn gewoon nieuwsgierig en praktisch en dat is wat ik kom aanreiken en wat mijn levensmissie is vanuit het leven wat ik heb geleefd tot nu toe. Ik geef vorm aan dit leven vanuit een resultaat en beslissing in een revolutie waarin we nu allemaal leven en dat kom ik helpen vertalen.

Unified leven betekent games spelen en samen leren en samen komen en het leven vieren en onze kinderen betrekken ons hierin en we houden van Games of Thrones …Gardians of the Galaxies, het is lifestyle en we zijn danser en trancers en we houden van spelen en alles wat ons menselijk maakt, en dat is wat wij doen. We leven geen lineair leven maar we zijn multidimensionele mensen en we leven echt vanuit diepgaande ervaringen. Het zijn de transcenderende ervaringen en dat zijn intense ervaringen en alles wat we horen en voelen en proeven, het is onze gewaarzijn en dat is bewustzijn en als we dus een mens vinden in een andere dimensie en vanuit een andere realiteit dan zijn er systemen in het brein die in proces zijn want mystieke ervaringen zijn echt en als je dit eenmaal ervaren hebt dan kun je niet meer terug naar het gewone als Sarah wie ik ben. Ik ervaar mezelf in trance hoe ik ben in mijn toekomstige zelf en in andere levens en in andere tijden en ruimte dus als ik terug ben in mijn zintuigelijke wereld dan blijf ik mij wel bewust hiervan want het zijn brainwaves, theta is half slapend en half wakker en als ik in slaap wil vallen, dan zie ik vaak deze geometrische patronen, dit zijn fractals en dit zijn golven van informatie en dit is coherente informatie en als ik ze zie dan weet ik dat de antenne in mijn brein dit omzet in vormen, in stem dan af op iets wat sneller is dan licht en dat is kwantum. Ik leerde door de tijd dat ik dan niks doe en mezelf gewoon eraan overgeef en ik relax dus ik observeer en ik doe niks en de ruimte vult zich op met deze patronen en dit ziet eruit als bevroren licht en als ik dan kijk dan zie ik bewegende dimensies. Ik zie vaak een tunnel alsof ik geobserveerd wordt vanuit het universum en ik voel dat iets of iemand mij observeert en die energie verschuift in mijn zenuwstelsel en ik voel intense liefde, hele sterke georganiseerde liefde en elke cel van mijn lichaam voelt dit en dit is heelheid en Oneness voor mij. Ik geef mezelf eraan over en ik dit is wat ik doe sinds mijn 23e jaar en en het begon toen ik nog maar 4 jaar was.

Mijn hele gezin is zo, als we de menselijke ervaringen willen laten doorgaan is het verhaal van het leven en deze passie zo belangrijk en samen mountainbiken – we gaan diep in deze passie, we houden ervan om menselijk te zijn en dat is diep in de passie duiken en in de liefde. Ik doe dit samen met andere Geeks en we doen dit wereldwijd.

Evolutionary Leadership is wat wij uitdragen en geven aan de steden en aan de anderen, we zijn buiten en we delen het leven zelf –

Als kinderen weten we wat we leuk vinden en zijn we heel erg nieuwsgierig en dit is het allerbelangrijkste om zo te blijven dromen. Je kunt je eigen droom volgen en dit ook zo leven en dit leven, designing our heart and soul, dat is waar dit over gaat, het is een onbewuste reis waar heel veel mensen doorheen gaan en ze vergeten te zien en te voelen wat er echt gebeurt diep in zichzelf. We hoeven niet zo bezig te zijn en de echte redenen dat mensen zoveel alcohol drinken en andere verslavingen die er zijn, het is een proces, hoe kun je hieruit wegblijven? Dagelijkse structuur en dat is wat ik heb geleerd in de afgelopen 49 jaar. Wat kun je doen om het proces om te keren?

Een speech uit mijn hart en eerlijk en open, wat ik zou geven als ik zou weten dat ik dood zou gaan morgen. Ja dat kan ik, ik zou aan het water zitten en eruit gaan om 5 uur zoals ik dat al heel mijn leven doe, wat wij doen als een beweging en deze passie komt uit deze beweging. Ik kan je echt laten zien en deze beleving zelf, dat is hoe wij ook zijn ontstaan in deze schoonheid en dit leeft in ons, jij bent magnificent en heel en als de golven van de zee, hoe je dit ziet in alle fasen, je perspectieven en de echte ik is constant en altijd deel van deze tijdloosheid in het hier en nu in deze presence, dus schijn gewoon en neem een pauze en wees dankbaar en voel deze grace, dit is eenvoud en dat is wat ik een laatste x zou doen met jou samen met jullie samen. Er zijn zoveel vormen om een mooi leven op te bouwen en een organisatie neer te zetten en een prachtig leven samen neer te zetten en het leven te leven wat je graag wilt opbouwen. Je kunt het beste maar gewoon diepgaand voelen en informatie.

Ik voel passie om invoelend te zijn in deze wereld en ook creatief te blijven en opmerkzaam wat ik ben van nature, invoelend door het geheel wat ik waarneem. Ik ben een healer en ik waardeer daarom deze ziekte in de samenleving en de symptomen, weet je waarom? Het vroeg opstaan en eruit gaan om 5 uur, is een beweging activeren en dat is wat ik doe, elke dag omdat ik mijn hartset en mijn zielset en mijn mindset heel erg fijn vindt om voeding aan te geven en dat is dus wat ik doe in de ochtend en daarvoor neem ik even de tijd in het eerste uur van de dag zelf, het geeft ook helderheid wat je kunt doen als je opstaat, heel veel mensen weten niet wat we moeten doen met tijd, ik hanteer de 20-20-20 methode en dit is wat ik doe en zo doe ik het al sinds mijn 23e jaar omdat ik toen moeder werd, en zo is het hard werken nu om dit boek te kunnen schrijven en dit te kunnen delen, mijn hart en ziel en mijn creativiteit ligt erin, menselijkheid en spiritualiteit ligt hierin, en weet je waarom? Het is passie en flow en ik voel dat gewoon intens als ik wakker ben en zo wil ik ook anderen helpen met dit upliften, er zijn niet veel mensen hiervan bewust maar ik weet wel dat ze dit ook voelen en zo vol liefde willen leven en dit delen om deze menselijke conditie te delen.

Het zijn relaties en transacties, die je aanreikt aan de wereld om je heen, mensen voelen dit aan je energie en dat is de magic, en waarom is het zo belangrijk dat we dit uitstralen als respons? Het is zo simpel eigenlijk, het zijn 66 dagen dat je een strategie inzet, elke vaardigheid die je inzet vraagt om 66 dagen en dat moet je installeren. De grootste uitdaging om er zo vroeg uit te gaan is ook het weten hoe laat naar bed te gaan.

Ik doe dit al heel mijn leven zo, discipline gaat over je eigen ritme en je eigen vragen dus als je ook mee wilt doen aan de 5 AM Club, dan leer je meer over essentie en slapen, wist je dat het rituelen zijn en mechanisme wat je brein wast? Slapen is belangrijk cognitief je vitaliteit versterken, de laatste wetenschap zegt 7,8 uren slaap. Ochtend routines geven een hoge kwaliteit van slapen, slaap diep en echt intens en voel je verfrist als je wakker bent in de ochtend en donkere koele kamer is nodig en geen digitaal netwerk in je slaapkamer.

Het is simpel leven, vraagt wat je gebeurt is vandaag als je gaat slapen, welke 3 dingen zijn er gebeurd? Het is automatisme om dit te activeren en het is eenvoudig om dit te doen, herinner jezelf dat verandering lastig is in het begin maar heel fijn is aan het einde.

Ik praat over de 4 interne bewegingen en dit vinden mensen heel interessant, ik spreek hierover in enthousiasme, ik leef ook binnen deze dimensies en leef intens in harmonie en in unity en ik hou echt van het leven zelf en van mensen want ze zijn mijn soulmates, het is normaal voor ons in dit leven om elkaar te omhelzen en elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar en met elkaar te innoveren, het zijn responses die nog in oude patronen zitten en waardoor mensen niet tegen deze gevoeligheid kunnen en niet durven knuffelen en dat is door ernstige psychische problemen ontstaan, het is disfunctioneel gedrag en collectieve ziekte in een gefragmenteerd wereldbeeld en onze behoefte aan responses in deze breakdown die nu gebeurt, dus zijn wij in staat om deze ziekte collectief te gaan herstellen? Dit gaat over de natuur van realiteit zelf. Belief…finding neverland, het zijn wij zelf. Ik hou van regen en ik hou van wind en van zon, het is het leven zelf en zo leef ik intens en nodig anderen uit om dit ook zo te doen want het leven is echt te kort, de huid is een zeer belangrijk orgaan en ik heb dit gezien toen Marcel een ongeluk had en zijn tibiaplateau brak en zijn huid open stond en niet wilde genezen, ik ben het gaan genezen met liefde en zorg en heb het dichtgemaakt met folie en ben zijn lichaam eromheen gaan masseren, de huid is ook een zintuig en de kunst is om je er niet mee te bemoeien en de cellen dit te laten doen dus stressvrij blijven en gewoon je mindset uitzetten en het lichaam laten doen wat ze wil doen en wat ze moet doen.

Ik was vier jaar toen een karmisch licht ook met mij ging communiceren net als Jude Currivan dit heeft ervaren en zij spreekt als Cosmoloog over deze ervaringen en dat opent de deuren nu en dat is wat ik ook kom doen, het is deze realiteit die ik ontvang en ik ontvang ze zoals ik ben, het is een her organisatie en de emoties zijn geconditioneerd om een nieuwe mindset te maken en het geeft betekenis aan genen en ik ben steeds dichter tot dit veld bewogen. Het is mogelijk om deze ervaringen te hebben en het is mooi dat we deze conclusies kunnen trekken en we andere mechanismen gebruiken en we de waarheid spreken want ik ben in kleine groepen gestart en wat fascinerend was voor mij is Neuroscience inzetten, de meeste die ik ken hebben eerder nooit gemediteerd en we hebben hun brainwaves gemeten en wat er gebeurde is een global quitening, op het gebied waarin ze zich gescheiden voelde van de wereld een ander gebied was het gescheidenheid op het deel van het brein en er waren delen van de prontaal loops en dat waren brainwaves die identiek waren aan wat monniken voelden en er is dus een groepseffect, ik voelde dit in de trainingen bij Paul Liekens en dat is kracht die je voelt. Het eerste wat ik dan zeg is groepsintentie en coherentie want een groep samen altruïstisch dat geeft het synchroniseren. Er is iets meer, het is het bidden samen en dat is een effect wat sterk doorwerkt en er zijn studies die dit ook doen in mentale ziekte dus chronische depressies en groepen waarin ze met bidden actief zijn en ook mantra,s geven en we hebben ontdekt dat die mensen die dit deden beter werden en uit de diepte kwamen. Het is healing en altruïsme betekent dat we langer leven en we voelen ons meer vol en heel, en ik liep ook tussen die werelden en ik noem het daarom de MASTERCLASS en ik doe dit 1 groep een jaar en ik laat ze 7 weken samen mediteren en monitor hoe het gaat in hun gezondheid en hun relaties en hun levensbetekenis en van alle mensen die elkaar ontmoeten en samenzijn en samenkomen 1x per week, zij hebben transformaties in hun leven! Chronische ziekten zijn weg en depressies zijn geeindigd en anderen hebben hun gehoor weer terug, het is ook zo dat mensen vast zaten in hun carriere en ze hebben nu droom jobs en ze zijn succesvol en ze schrijven boeken en ze hebben winst en herstellen relaties en ze verbinden zich weer en herontdekken zichzelf weer. Het is zo voor mij omdat ik ook deze super normale ervaringen heb en dit is niet super paranormaal want telepathie is heel normaal en remote sensing ook, ik liep ook rond op deze planeet en ik zag hoe al mijn ervaringen gingen verbinden in deze fysieke realiteit. Ik was nog maar 4 jaar dus het is logisch dat ik ging trainen en in de opleidingen ging participeren toen ik 29 jaar was en op mijn 15e was ik al zelfstandig en zorgde ik voor de anderen waarmee ik samenleefde. Ik heb intenties die ik inzet en ik doe intenties voor mijn naasten die in het ziekenhuis liggen en wat interessant is, dat is dat ze herstellen en zodra ze deze intenties ontvangen ze mij dit zeggen en hun leven is gaan veranderen. Het is essentieel deel van wat ik doe dit altruisme. Ik geef aan mijn lokale omgeving en ik ben weg uit mijn eigen weg en mijn eigen leven en alles opent zich en alles werkt zo, het is een mechanisme en alles is zo met creatie, je moet buiten lokale tijd en ruimte kunnen komen en als je dit voelt, dat is meer biologisch voelen en oxytocin nivo,s en je hart gaat meer stralen en je hart voelt meer vol en je activeert dit en zo voelt het ook heel goed.

Deze dimensies zijn heel normaal en niks paranormaal of super krachten het is wat we ook voelen en begrijpen als we gewoon in trance zijn. Muziek en dansen is wat wij graag doen en mountainbiken en wij leven Tantrisch en beoefenen tantra, wij mediteer en wij beleven alles intens en zijn helend voor anderen omdat wij zo leven en dat is wat wij doen, in dit leven, wij transcenderen en innoveer en helpen anderen om zo ook zichzelf omhoog te brengen in deze lifestyle.. het is het enige wat er is in dit leven zelf.

Het is daarom de Social Media die ons nu helpt om anderen leercommunities te helpen promoten in deze evolutionaire processen met dit perspectief want wij zijn zelf deze hologrammen en wij zijn het die de eerdere ervaringen nu doorkrijgen en deze implementeren want dat is wat intuïtieve intelligentie is –

Achieving Wholeness, weet wat er gebeurt vanuit zichzelf, dat is hoe onze ziel gewoon functioneert en leeft. Onze voorouders wisten dit ook dat we heel zijn en in zorg en als we sceptisch zijn dan is dit lastig om heelheid te voelen want gescheidenheid is er door de dagen die in stukjes zijn gehakt en al die eisen en pijn en verplichtingen, wat nodig is nu is een verandering in je perceptie. Ontvang deze heelheid eerst, volg dan de wat er achter ligt, ontdek, heelheid is overal en waar vinden we dit nu hier vandaag? God is alles en liefde is overal, grace is overal en dit zijn onzichtbare bewegingen en deze heelheid is een definitie dus wat is de ervaring van geen tijd?Het maakt niet uit of het Braham heet of wat het ook is, het is geen big bang maar een big breath!

Ons wereldbeeld is vernieuwd en het was verkeerd al die jaren, want er is geen big bang geweest…dit is nu een wetenschappelijk paradigma en dat is echt niet materialistisch en ook geen afgescheidenheid en de olifant in de kamer die dit nog negeert is bewustzijn zelf. Na 48 jaar studeren en waarom vragen stellen, is het mijn sense dat dit een game changer is en dit is de mogelijkheid nu om dit om te draaien en niet meer van gescheidenheid maar een realisatie dat alles wat we realiteit noemen unified is en dit speelt zich af overal om ons heen en dit noemde Einstein de kosmische mind. De wetenschap is zover eindelijk dat dit paradigma uit de wetenschap verkeerd is. De eerste stap is lastig en moeilijk en de tweede stap is ook lastig en zelfs nog uitdagender, je moet dit doorpakken dus maak de eerste stap zo simpel mogelijk en geef support. Het eerste wat je moet leren herinneren is je omgeving dus gebruik je eigen omgeving om het gevraagde gedrag te activeren, het is je eigen buro en de mensen om jou heen die er zijn, wat je kunt ruiken en voelen, een enorme impact op jouw gedrag dus verander eerst je eigen omgeving en wat kun je doen? Ga jezelf voorbereiden voor momenten van waarheid, het zijn de veranderingsprocessen zelf die je inzet en je zult jezelf vinden in deze verandering, het is lastig om de momenten van waarheid te voelen en dat is stress, je zult terugvallen in oude gedragspatronen dus wees voorbereid. Het zijn momenten van waarheid en je omgeving en zelfmonitoring, dit is wat we hebben onderzocht, als je wilt veranderen dan moet je zelf goed blijven monitoren en doe dit op je apps of in je logboekje om je eigen gedrag te kunnen traceren, kijk goed naar je eigen gedrag. Heb je het gedrag ingezet van progress, ben je aan een doel aan het werken en is je omgeving belangrijk?

Zelf monitoring behavior. Zet je doelen en zorg dat je support krijgt want dat is noodzakelijk in je gedragsveranderingen.

Ik deel daarom deze ladder, je moet je “waarom” weten, waarom doe je wat je doet en waarom help je anderen en waarom wil je een bepaald doel bereiken? Je moet prioriteiten stellen en ze zijn allemaal belangrijk. Je kunt alleen maar je tijd besteden aan 1 doel tegelijk, het ene doel is meer belangrijk dan de andere dus zet je prioriteiten en stem je gedrag goed af en wat is het specieke gedrag waarmee je wilt experimenteren, de eerste les is kies een gedrag wat je leuk vind en waar je kracht ligt, het helpt je doelen te activeren want dit is intrinsiek en het tweede doel is dat wat je specifiek moet zijn, observerende acties inzetten en wat anderen ook kunnen zien en horen. Demonstreer dit aan anderen en start met een simpele stap, ik deed zelf deze onderzoeken en dit bewijs, het bestaan van realiteit en dit laten zien wat er mogelijk is en simpel begrijpen van heelheid en unity van realiteit. Het speelt zich af in diversiteit ons universum is geboren in een grote ademhaling.

Het is een oneindige spark en dat is alles wat er is en daarom is het voor mij een revolutie.

Het is geen kloktijd en geen psychologische tijd en gewoon hier zijn wakker en dat is de beste vriend dat ben je zelf. De mind is gewaarzijn en weten dat je bestaat en je zelf is wel constant en van daaruit ben je een continuïteit. Je voelt als jezelf. Na een avontuur met anderen samen kun je dit Zelf meer omarmen en meer dankbaar zijn en verbondenheid voelen en weten dat het genoeg is, je ego zelf verandert al sinds we zijn geboren. Tijdloos gewaarzijn en geen ego zelf, je gewaarzijn is gewoon wie je bent en dat is het, je bent heel! Dit is de ladder en dit is echt noodzakelijk binnen leiderschap als je anderen wilt steunen in deze veranderingsprocessen. Het gewicht van een baby ..de huid, en een volwassene bedraagt 18% van het totaal gewicht van het lichaam en in de huid bevinden zich 500.000 zenuwreceptoren die in verbinding staan met de hersenen en met het autonome zenuwstelsel en er zijn 5 soorten receptoren die in verbinding staan met de grote hersenen – warmte en koude en druk en pijn en kietelreceptoren. Elk van die receptoren heeft zijn eigen zenuwvezels en geeft zijn prikkels door aan andere gebieden in de hersenen. Als er totaal 500.000 receptoren zijn zouden er voor elk gebied ongeveer 100.000 receptoren in de huid gelegen zijn. Door warmte worden de warmtereceptoren gestimuleerd en door de kou de koudereceptoren en door druk de druktereceptoren. Door krachtig masseren kun je druk uitoefenen en de huid is dan warm en dan worden er dus 2 soorten receptoren gestimuleerd en dat is wat wij doen in ons gezin elke dag. Ik heb in mijn trainingsdagen heel veel mensen mogen ontmoeten die het lastig vonden om elkaar aan te raken en dat is door ernstige psychische problemen en een tekort aan liefde en dat is dus wat ik kom oplossen en aanreiken hoe je dieper en intenser leert leven vanuit je passie en dat ook te zijn want het is het enige wat je komt doen in de wereld!

Er is een reden waarom heelheid en gezondheid en healing van hetzelfde woord komt, taalkundig is dit gewaarzijn in dankbaarheid en in meditatie en bidden worden we heel. Ons leven voelt heel en gevuld met grace, eenvoud, je vergeet wie je bent als individu, je bent niet gescheiden en alleen, we weten wie we zijn en we voelen ons dankbaar voor wie we zijn, deze identiteit, het lichaam is tijdelijk, het zelf van binnen is oneindig, dit kun je niet zien en ook niet over nadenken en toch is het je echte ik.

Heelheid is het leven wat wij leven in liefde, grace kindness en beauty. We komen samen hierin, in deze onzichtbare flow en gescheidenheid is een illusie, we zijn heel en compleet.

Wat ik wil delen en vooral wens te kunnen achterlaten voor anderen met dit boek is dat deze flow het enige is waar je echt aandacht aan kunt geven. Ik geef niet om wat ik heb maar om wat ik meemaak en de staat waarin dus weten waarom en weten waarvoor..ik steun processen en systemen, groepsprocessen en groepsprocestechnieken en design methodes en beslissende processen en technieken, deze technieken dat zijn de ervaringen zelf.

Mensen produceren technologie!

Het reflecteert en belichaamt de waarden van onze cultuur maar nog meer dan dat, het is de openheid zelf die we leren via het dialoog in Syntony. Autopoiesis en Biomimicry is de Earth Space Ship Vision –

Als sinds mijn geboorte heb ik dit in mij en dat heet de Art of Living en dit is harmonie… het is de zorg voor mother Earth omdat we er ook weer naar teruggaan. Er is geen tijd om in verleden te gaan hangen en de realiteit nu hier is alles wat er is nu.

Jezelf zijn en groeien en een leven lang leren, dat is wat ik leerde van Alexander Laszlo en met hem samen onderweg toen Marcel in zijn processen bezig moest zijn om zijn lichaam zelf te laten herstellen en zichzelf er niet meer te bemoeien en er niks van te vinden want zijn lichaam weet precies hoe dat moet vanuit de cellen. Ik ben dus heel intens gaan werken aan het blijven studeren en samen met zijn begeleiding heb ik nu deze persoonlijke leiderschaps ontwikkeling mogen doorlopen in traineeship waarin ik sturing geef nu in veranderingsprocessen om mensen aan te reiken hoe ze even in syntony mogelijk maken.

Systeemdenken is niet alleen maar het toepassen van systeem theorie en het is ook niet even een discipline en praktijk neerzetten van aangepast leiderschap maar het is een focus op disciplines en praktijk hoe je leert aanpassen in complexe aangepaste systemen je blijft onderzoeken wat bij jou past en wat voor jou werkt en daarin is het nodig dat je ook leert volgen en holistische toepassingen leert ontdekken en daarin gaat observeren en onderzoeken wat de studenten leren en hoe ze ermee werken en hoe je daarin die aanpassing kunt helpen toepassen als uitdaging, iedere student wil het graag onderzoeken en mobiliseren en ook graag betekenis geven in de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Tijdens het breken van de lans voor de ontmoeting, waarin de onthulling van zichzelf als enkeling alleen tegenover anderen bevestigd kan worden. Wie ben jij? Dat is van waaruit de pedagogiek moet vertrekken!

Het is het leiderschap wat vorm geeft aan perspectief, dit gaat over de act of design. Voorstellingen leren maken en moodboards en implementatie van formele en informele structuren die het mogelijk maken voor een organisatie om het werk gedaan te krijgen wat moet gebeuren. De attitude en de vaardigheden komen uit de ladder en deze kompas en wij prototypen en experimenteren dus laten ook zien hoe je innovatie inzet en delen die ervaringen. Studenten brengen hun tools ook binnen en zo zijn we een rijk platform geworden. Het is dus werken aan jezelf en een leven lang leren is het enige wat ik zou willen zeggen als ik er morgen niet meer zou zijn.

Dit is het enige wat gaat werken ,dat is echt het enige wat ik zou zeggen tegen mijn omgeving als ik morgen zou overlijden.

Wat heb ik geleerd tot nu toe van de betekenis van het leven? Welke verhalen, gedichten, muziek en schilderijen maar ook welke vormen van Art hadden betekenis voor mij in dit leven? In het neerzetten van zinvolle verbanden kunnen wij zelf strategieën hanteren en dit zijn manieren waarop individuen handelen vanuit persoonlijke aspiraties, wensen, waarden situaties en competenties in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, en vanuit de eisen vanuit de maatschappij. De meest basale strategieën zijn aanpassen, adapting zoals we dat in systemische innovatie zeggen, het domineren van maatschappelijke denkbeelden; groeien en het eigen zelf leren kennen en alle potentiele kwaliteiten in verschillende levenssferen ontplooien; verzetten; het zoeken naar alternatieve en nieuwe wegen om het leven vorm te geven. Profileren en een eigen levensstijl ontwikkelen. Je eigen levensloop, en de betekenis ervan, het leggen van zinvolle verbanden met betrekking op actie in de levensloop en op betekenisgeving in het levensverhaal. Het biografisch leren met de kompas en onze ladder heeft alles te maken met jouw eigen zingeving en biografische reflexiviteit, die wij vertalen naar biografische actie dus de maatschappelijke participatie bevorderen.

Wij hanteren de patronen uit de muziek uit jouw leven in fasen, 0-5 jaar, 5-15 jaar en 15-22 jaar en 22e jaar – 41e en 42e – 46e en 46e tot je einde…

Het is het vormingswerk wat wij bieden wat de kunst verstaat om mensen te ondersteunen en de nodige competenties te laten verwerven om op een realistische manier om te gaan met zelfverantwoordelijkheid en het tekort aan maatschappelijke vaardigheden. Deelnemers kunnen geholpen en ondersteund worden om reflectie te vertalen in biografische actie.

HET FEIT dat vorming vaak in groepen plaatsvindt, biedt een meerwaarde.

Het is een ondersteuning in het dialoog zelf waarin we zelf zoeken naar ons eigen persoonlijke antwoord.

Syntony.

De samenhang zien en bepalen in je levensfase is fijn en dat is leiderschap wat meer waarde en betekenis geeft. Het practicum beschrijven is het thematisch werken met een belangrijke optie. Vragen zoals;’welke gebeurtenissen vind ik belangrijk en welke daarvan plaats ik op de voorgrond?”

Mijn levensverhaal heb ik kenbaar gemaakt en coherent en gestructureerd naar voren gebracht zodat anderen het ook kunnen volgen, reflecteer hierop en geef betekenis aan wat er gebeurde. Welke gebeurtenissen belangrijk waren voor mij en welke ik op de voorgrond heb gezet en de chronologie die ik hanteer maar ook waar ik mijn verhaal begin en hoe ik met het verhaal eindig. De elementen van muziek en de natuur en de juiste mensen zijn cruciaal hierin om het geheel inzichtelijk te maken en ieder moet dit beantwoorden voor of tijdens het vertellen.

HET WERKEN MET BIOGRAFIEGROEPEN;

Op welke manier heeft een familielid of een vriend of vriendin mij geholpen hiermee en hierin,om betekenis te vinden en volledig Vrij te zijn van condities, het lichaam reageert met emoties, zin van het leven, bij alle fratsen die het leven met ons uithaalt, kunnen mensen op hun veerkracht terugvallen. Ik zie hoe mensen nog steeds slachtoffer kunnen zijn van hun emoties. Ik cluster het hier in een eenvoudige benadering en model want het is mensen en leiding geven aan jezelf, dit kan heel simpel, werkgericht mensgericht leiding geven en zo zijn er elementen in persoonlijke waarden als zelfvertrouwen, dus waarom? Je agenda beheer en planning en taken en voortdurend verbeteren en dan ben je compleet.

Voor mij was het een leerkracht en daarna was het een werkgever en waren het de trainers in mijn leefveld en wat maakt veranderen zo moeilijk? Het is menselijk gedrag, het zijn factoren die anders in elkaar zitten dus prikkels in het hier en nu, plezierige prikkels en nare prikkels. Wegen de pijnlijke prikkels zwaarder of is het plezier? Wat weegt zwaarder, negatief heeft altijd meer impact op ons gedrag en geheugen en ons voelen dan plezierige, om te overleven hebben we dit nodig dus het is basaal en wetmatigheid, pijn weegt zwaarder dan plezier. Je kunt dus concluderen dat een verandering je van pijn in plezier kunnen brengen, het probleem is wel dat er bij veranderingen veel verlies komt kijken van verlies van status of autonomie en je pijn wil dat je naar veranderingen kijkt, wat is het wat je kwijtgeraakt? Wat is het inzicht wat hierbij hoort? We praten over veranderingen en dan gaan we lijstjes maken in voordelen en nadelen, in je hoofd op een rijtje zetten, de nadelen dus. Wat je zou moeten doen in je gezin of team is met elkaar op dezelfde manier de status quo beoordelen, wat is het voordeel om te veranderen en wat zijn de nadelen en wat weegt er dan zwaarder? Zijn het de nadelen?

Alles wat je te geven hebt is dit nu hier en dat is voor mij nu hier, ik wil beginnen om je support te geven want wat zijn de voordelen als je niks gaat veranderen?

Ik wil je bedanken dat je mij nu wilt lezen en ik had het geluk om samen te werken met Alexander Laszlo, en bekend van de beroemde ladder en kompas nu, de leidende coalitie conformeren en een visie neerzetten op veranderingen is handig en nuttig. Ik heb hem gevraagd wat de belangrijkste stap is en dat is een creeren van een gevoel van urgentie en er iets moet gebeuren en er iets moet worden ingezet. Er moet iets gebeuren.

Er zijn veel rationele overtuigingen analyze think change, dat is wat veel mensen doen maar in het echt gaat het nooit zo, we hebben er niks aan en see feel change die andere 3 die iemand iets laten voelen en laten zien dan komen we wel op gang.

Een Nederlandse organisatie waar ze dit doen geeft teamwork.

Neem jezelf mee en doorbreek waaraan je wilt werken, ik ben hier voor je. Er is zoveel stress in de wereld en overal om ons heen en er wordt ook eel van ons gevraagd, het is onze natuurlijke staat, en ooit was ook ieder van ons een onbekommerd kind. Ik lach heel veel en kan ook heel hard lachen en dat is de kalme geest die ik je gun ook in moeilijke tijden. Je mag nooit de speelbal zijn van andermans meningen.

Hoe meer je jouw leven met dat van anderen gaat vergelijken, hoe verder je van jezelf afdwaalt. Jouw leven is niet wat een ander ervan vindt, je bent een uniek en compleet mens.

Je eigen pad en je eigen hart volgen en ik wist het al heel jong ….een architect zijn van mijn eigen leven en het bewustzijn helpen verhogen.

De zin van het leven is iets wat met ons meebeweegt.Mijn grootste prestatie is mijn zelfsturing elke dag en gewoon in het hier en nu diepgaand verbonden vanuit mijn eigen kern en mijn herkenning en mezelf kennen door de zoektocht in mijn anders zijn, het hoogbegaafd zijn en autodidact ben, ik verrijk mezelf en het is mijn moederzijn daarin waarin ik zelf mijn kinderen, die beide hoogbegaafd zijn, in hun authenticiteit steun en support en diepgaand kan begrijpen.

Mijn tweede grote prestatie is mijn doorbraak binnen de Internationale Systeemwetenschappen en binnen de Club of Budpest, op wereldwijd nivo actief ben met mijn nieuwe paradigma in onderwijs. Mijn samenwerking en partnering met Alexander Laszlo en mijn diepgaande samenwerking met Dr. Ervin Laszlo, het doorbreken van het nieuwe paradigma is mijn grootste prestatie, de nieuwste vorm van psychotherapie en transcoaching met de PneiMap en mijn bijdrage binnen het Laszlo Instituut in de pilot van Syntony Conversations via Syntony Leadership als platform wereldwijd en het opstarten van Syntony World Cafe, ik heb het ver geschopt. Het relateert aan de betekenis die ik geef aan mijn leven, liefde zijn en vrij zijn. Eenheid ervaren en begrijpen dat we bewustzijn zijn. Er is geen bewustzijn buiten de hersenen, het is alles wat er is. Wij zijn clusters van cellen en cellen levend en vol van bewustzijn, dus alles wat wij denken en voelen dat krijgt lading.

Ik kijk niet meer terug naar wat is geweest en neem wel mee wat ik kan toepassen aan ervaringen, en ik stel doelen elke vijf jaar van mijn leven en dat is een outcome wat ik maak, dat gaat tot nu toe over mijn kinderen want de oudste is nu 26 geworden en mijn jongste is 11 jaar dus alles draait in eerste instantie om hen en dat gaat over voeding en beweging en omgeving en studie, het is hun complete groeiproces wat ik bewaak en versterk en bevestig en verdiep met Planetary Evolution and Spirituality, deze holistische conceptie van de intrinsieke unity en universality van bewustzijn maakt het holistische paradigma een centraal element om een inter persoonlijk en transdialoog uit te dragen. Visies voor wereldvrede en tolerantie en dialogue. Mijn topics komen uit de volgende thema,s:

Akasha, Oneness, Teilhard de Chardin, Jim Lovelock,s Gaia Hypothesis, Ervin Laszlo.s Planetary Consciousness. Planetary Evolution and Spirituality. WIJ beoefenen synergies en samenwerking en wereldwijde leerlabs om alleen maar goed te doen en delen een bepaalde manier van leven. WIJ ervaren dat meditatietechnieken en andere technieken in bewustzijn sterk toenemen. Wij doen dit al sinds de jaren 70, ik ben zelf geboren in 1970 en in 1971 waren wij de Cultural Creatives met 2%. In 1996 was ik zelf 26 jaar en mijn oudste zoon was net 3 jaar oud en toen waren we met 24% en in 2005-2006 waren we met 35% Cultural Creatives in sociological evaluaties en dat suggereert dat het tussen 2012 en 2015 een enorm bereik had. In de USA, Italy, France, Hungary, Japan, South Korea. Noorwegen en Denemarken en ook Zweden en Finland vooral, het is een enorme shift in een nieuwe vooruitstrevende cultuur. Emerging systems!

Wij zijn 4.0 –

Dit is mijn brief als ik afscheid zou nemen en ik wil dat iedereen dat weet, want ik wacht niet totdat ik oud ben, ik ben nu hier en ik ben dat straks ook en dat is net zo belangrijk als vandaag, of ik straks 104 jaar ben of nu 48 jaar of toen ik 7 jaar oud was. Ik heb een manier gevonden om te leven zonder spijt!

“Ik zie geen hoger doel, er is geen eindpunt en dat lijkt mij ook erg gevaarlijk, dan stopt er namelijk iets met leven, ik wil die nieuwe vormen aanreiken van zingeving en dat is de flow van Syntony. Het leven gaat voor mij om ontdekken en de zoektocht zelf is iets wat je niet kunt en mag vastzetten. Een conclusie over existentiële issues en existentieel leven gaat over bewustzijn en je kunt niet alleen zijn als je weet dat het lijden wat er is begrepen kan worden als een patroon vanuit de samenleving omdat ze ontkent en fragmenteert. We kunnen niks doen aan dood, ons bestaan is eindig als mens en we kunnen dit leren om dat te accepteren en als je veel manieren van vrijheid gaat ervaren dan krijgt je leven betekenis. Wij ontwikkelen onszelf en en we blijven werken aan positieve gezonde relaties en we maken een verschil in deze wereld en wij zetten betekenis neer voor onszelf. WIJ kunnen zelf onze authenticiteit ontdekken en meer expressie leren geven aan de authentieke relaties met onszelf en deze expressie zelf en onszelf realiseren dat we constant overwegend zijn en dat is grace, houd het leven simpel en kies je visie en maak je leven daaromheen simpel. Wij kunnen anderen hierin support geven en anderen helpen met dit diepgaande begrijpen van disintegratie in de wereld en in de mensen zelf, het is nodig dat we een stap doen richting nieuwe groei en nieuwe betekenisgeving en het kan heel positief zijn als je zoveel mogelijk anderen kunt benaderen hierin. WIJ moedigen je aan om betekenis te geven aan je eigen leven en te leven in syntony, in grace, passie, flow, integriteit en in persoonlijk meesterschap. De vijf bewegingen in Syntony. Ik heb een duidelijk patroon laten zien van mijn levenswerk en wat ik achterlaat voor de volgende generaties samen met een team om mij heen vanuit Italy.

Vertrouwen op unity en harmonie in het leven zelf en dat je leven past en je vanzelf voelt waarin. Er zijn belangrijke vragen om op te lossen om je leven zinvol en betekenisvol te maken. Betekenisvol leven ontwikkelt zich vanuit een diep bewust en accuraat en authentiek begrijpen van jezelf. Betekenis geven komt als je begrijpt wat je relatie is in deze wereld zelf en dat is een relatie met het universum zelf. Betekenis geven en voelen is iets wat je echt zelf moet doen, en een context is stap 2 maar eerst moet je echt jezelf expressie geven en via persoonlijke reflectie kun je jezelf uiten door te schrijven in je dagboek en elke dag gewoon eruit te gaan in de ochtend om 5 uur en meditatie te kiezen en te kiezen voor pilates en of yoga of stretchen, maar het zijn echt die rituelen die je doet in de ochtend die maken dat je begint te sturen, vanuit het diepste van je wezen en vanuit al je cellen intuïtief gaat functioneren, je kunt daarna namelijk dienstbaar zijn voor de mensen om je heen, en je kunt de uren tussen 10-2 heerlijk energie halen uit de natuur buiten, ongeacht wat het weer of de temperatuur is, en als je dit doet en zo in Syntony leeft, dan kun je ook deelnemen aan het begrijpen wat echte grounding is en hoe dit praktisch werkt, dus wij bieden daarom het frame aan om te leren leren, het frame van Syntony hept je met deze empathie op vier domeinen. Wij werken zelf intra -persoonlijk en interpersoonlijk en in de natuur verbonden en met de toekomstige generaties en met generaties die er al waren eeuwen geleden.

De zin van het leven, over honderd jaar is er niemand meer die nog van ons heeft gehoord, het is maar een vingerknip. Aan de tijd en de ruimte denken vind ik beangstigd en ook geruststellend tegelijk. Beangstigend omdat het zo veel groter is en je dus kunt verdwalen en het is heel geruststellend want het relativeert het belang van mijn leven dat nu zo groot lijkt. Af en toe vind ik die perspectieven fijn maar dan wil ik ook snel terug naar het hier en nu. De zin van het leven beweegt met ons mee en het is entanglement want je zintuigen kunnen scherp afgesteld zijn en het horen van de zee, de schoonheid van de zonsopgang en de zonsondergang is een diep besef dat het leven zich niet afspeelt in je gedachten maar in het ervaren van wat is. Ik woon op dit moment in Zeeland en ik geniet van de natuur en de mooie lucht hier. Ik beoefen meditatie en pilates sinds mijn 23e jaar en als kind deed ik het ook maar had ik geen idee dat het zo heette, ik wilde stretchen en lenig oefenen en elke dag in de split zitten en deed gymnastiek en danste graag. Muziek luisteren elke dag en alles updaten. Ik zing lyrics en volg de muziek.

Door het acceptereen van situaties en mijn eigen innerlijke ontwikkeling kan verder blijven gaan met elke vorm van identiteit, en wel zo dat het in mij verder gaat dan vorm, vooruitstrevend en volledig blijven vooruitgaan. Dat is waarin ik je wil meenemen in deze levendigheid en deze diepe dimensies als je het durft te laten gaan wat je denkt wie je bent en wat anderen denken wat je bent. Complete vrijheid van externals, de uiterlijkheden zijn soms misschien moeilijk maar er hoeft echt geen innerlijk verzet te zijn, je kunt gewoon dragen wat onverdraaglijk is en ook als je nachtenlang wakker ligt door de eerste x liefdesverdriet bijvoorbeeld, dat het zo heftig is dat je alles zou willen overschreeuwen, in stilte kun je dan ook niet die kracht vinden, je moet er dan doorheen – Het gaat echt om dit omgemak, als je daar doorheen durft te gaan dan blijf je in de mooie kanten van het proces van leven zelf.

Overexcitabilities;

Sinds 2011 actief als expert in diepgaande veranderingsprocessen en dat is veel meer dan de eerste Benelux Coach die als eerste ter wereld met haar kind ging werken met andere technieken dan de reductionistische bekende wijze.

Het “Holistisch Wereldbeeld “ inzetten en activeren betekent meer dan alleen maar weten dat er een holistisch perspectief is nu, het gaat om het echt durven inzetten. Het vraagt om het afbreken van oude structuren en nieuwe regels en nieuwe manier van omgaan met elkaar.

Ik had deze uitdaging vooral met mijzelf in de eerste 16 jaar van mijn leven en tussen mijn 16e en 23e jaar ben ik gaan ingroeien in mijn eigen ik en dat viel niet mee want ik ben geboren vanuit heel bewustzijn wat wij allemaal zijn en ik weet dit nog. Ik ben altijd in verbinding gebleven met de vormeloze wereld en het vormloos bewustzijn. Ik ben volledig transcendentaal en vrij en onmanifest.

Het hart is de enige realiteit en deze bron is de bron zelf, en dit is het doel van Evolutie.

De sympathicus en de parasympathicus hebben een tegengestelde werking en ze horen elkaar aan te vullen en in evenwicht te houden. De sympathicus regelt actie en inspanning maar ook de vechtlust en dus ook angst en vluchtgedrag. De sympathicus heeft een activerende invloed op het hart, de longen, de spieren, de lever en de zweetklieren en maakt dat het bloed uit de huid en maag en de darmen teruggetrokken wordt, zodat er meer bloed beschikbaar is voor spieren die voor een bepaalde activiteit nodig zijn. Het is Syntony, de flow die zorgt voor sturing en voor diepte en dat is de parasympathicus – dit is wetenschappelijk bewijs..rust en ontspanning en slapen, basis en zeker bij herstel van vermoeidheid en een ziekte of operatie.

Bij elk mens is dit zwak ontwikkeld en daarom voelen veel mensen zich moe en hebben ze allerlei pijntjes en staan ze niet op om 5 uur in de ochtend en hebben ze niet allemaal dit ritme en deze discipline om gewoon gezond te leven en dat te doen zonder alcohol en andere verslavingsproducten.

Ik zie allemaal manifestatie om mij heen van deze patronen van mislukkig van integratie en dat maakt dat ik een top coach werd en dat is niet ontstaan door opleidingen!

Ik ben een healer en ben geboren in London. De allerbelangrijkste samenwerking in planetair healing aanreiken en Evolutionary Leadership Circle gaan over het Bewustzijn. Het maakt zich los van alle vormen en bestemmingen. Ik weet nog dat ik in het universele geheel was, en ik ben dankbaar dat we nu op dit punt zijn gekomen als samenleving – het is een paradox. Wat maakt dat wij ons zo gedragen zoals we ons gedragen en hoe begrijpen wij deze natuur van realiteit? Brengt het ons support en hoe gaan wij in ons subtiele nivo trouw blijven en hoe blijven we trouw aan archetypische vormen en tendensen die we mogen leren zien en leren begrijpen? Het manifesteren van Geest en Absolute Zijn. Manifestatie moet je echt zien als een modificatie van het bewustzijn zelf en bewustzijn is wat wij allemaal zijn en dat heb je niet, dat ben je.

Ik had tot mijn 23e jaar geen leermeester om hierdoorheen te gaan om met toezicht het proces van loslaten door te gaan en mijn talent te kunnen vrijmaken want ik ben volledig transcendentaal en vrij en onmanifest. Ik ben Die Ben. In mijn hart en begreep er niks van dat anderen dit niet ook hebben van nature, dat je niet als getuige kunt zien wat er speelt in deze wereld en waarom ik wel in de helikopterview zit en altijd van daaruit wil sturen en helpen en anderen dit niet zien.

Ik werd te vroeg geboren en startte in de couveuse en toen was er alleen nog maar DIT VOLLEDIGHEID. Alles is transcendent en overstijging van tijd en ruimte en er is alleen maar dit hier nu een subtiel hoger bewustzijn.

Kosmische eenheid. Vorm en vormloos zijn en als getuige gewoon alles waarnemen. Braham is de wereld. De hele kosmos kun je ervaren in je Hart. In perfecte gelijkwaardigheid van alles en genade is allesdoordringend. Heel deze wereld is het goddelijke en er zijn objecten en er is geen subject en alleen maar DIT. Liefde in eenheid en volledig transcendentaal zijn en vrij zijn en onmanifest. Het hart is de enige realiteit.

Telepathie en precognitieve dromen zijn voor mij heel normaal en ik had deze heel veel als kind, ik kon trappen lopen en over de aarde heen springen en ze kwamen mij halen in mijn kamer en ik kon door de muren lopen, ik had ontmoetingen met archetypische vormen en patronen en ook ontmoetingen met subtiele entiteiten en dat hogere bewustzijn vraagt om een sterk ik bewustzijn! Ik ben daarmee bezig geweest, en dat duurde echt 23 jaar om daarna op 23 jarige leeftijd met een zeer hoog begaafde zoon, het abstracte denken en denken over mijn eigen denken, en het sociocentrische gerichte ego .. ik was een normaal aangepaste volwassene en door het passeren van de filosofische band ben ik met mijn zelfzijn op integrale wijze doorgegaan, ik ging het huis uit met 15 jaar en ik stond op eigen benen met mijn 16e, ik zag hoe mijn zoontje, ook een andere ontwikkeling had, ik was zelf 23 toen hij werd geboren en hij stond al met 4 maanden aan het bed, hele sterke beentjes en hij kon een puzzel in elkaar leggen, met puzzelstukjes leggend van 1.000 en dat al met 2.5 jaar en hij had toen al een iq van 154.

Er ontstond stress om mij heen vanuit de professionale leefomgeving,omdat hij geen normale ontwikkeling zou gaan doorlopen en zou gaan experimenteren, dus ik moest als moeder een keus maken.

Ik voelde intuïtief dat dit om iets anders ging, het was een uitnodiging tot een dans, de dans van Syntony. Ik leef vanuit een diepe flow en die flow zorgt dat ik intuïtief kan handelen en actie kan ondernemen als het nodig is en verder blijf ik altijd afgestemd in mijn eigen onzichtbare bewegingen en dat is grace, ik houd alles simpel, grace, elegantie en dat is overwegend zijn en een composed way of being, dat betekent: iemand die kalm is en vrij van nervositeit en dus samengestelde manier van Zijn. ‘ZIJN”.

Ik had ondertussen gekozen voor het Montessori onderwijs en daar wilde het team graag dat ik hem daar zou houden en niet luisteren naar de reductionistische manier van sturing geven vanuit de ggz en kreeg ook advies daar niet naartoe te gaan, maar ik was niet bekend met holisme want ik had dat niet meegekregen vanuit huis en ook niemand in mijn leefomgeving dus mijn logische ik en mijn mindset, wilde graag aannemen dat deze professionals het wel wisten wat het juiste was om te doen. Het is de grootste vergissing die ik heb kunnen maken in mijn leven en tijdens mijn leven zelf en dat is de grootste reden dat ik dit boek nu schrijf!

Gebrek aan inzicht en gebrek aan kennis, kennis bestaat uit 3 vormen; voelen en denken en intuitie dus weten, en dat is en dus de grootste les in mijn leven zelf dat leren leren gaat over je eigen weten en dat kennis ook je innerlijk weten is en niet wat de professionals om je heen zeggen! Ik ben vernederd en ze hebben geprobeerd om mijn passie klein te maken en mij aan te praten dat ik iets zou mankeren en gelukkig is het niet gestopt in mijn ontwikkeling door de mensen om mij heen die ook mijn ervaringen deelden die ik later zelf opzocht, ik ben altijd in dialoog blijven gaan en er is niemand die mij iets kan zeggen over mijn realiteit en werkelijkheid en daarmee wil ik dit vertrouwen aanreiken aan jou, jouw weten en jouw kennis, dat is jouw denken en jouw voelen en jouw weten en dat is kennis die nodig is in de wereld voor onze volgende generatie! Er is een probleem in de wereld en dat is heel simpel, wij missen het geheel, als we ziekte hebben in deze samenleving is het logisch dat er ook symptomen zijn nu van disfunctioneel gedrag want dat is een collectieve ziekte van fragmentatie. Wij kunnen geweldig werk doen in elke stad, onze behoefte aan een respons nu in deze wereldwijde veranderingen, ons wereldbeeld, het begrijpen van de natuur van realiteit zelf. Dit is waarom ik de kompas kom aanreiken, ik heb gecommuniceerd met een karmisch licht en ik leerde hieruit hoe er supernormale ervaringen zijn en dat is niet raar, telepathie is heel normaal.

Ik heb op een planeet rondgewandeld en zag hoe alles samenkomt en alle ervaringen verbonden aan de fysieke realiteit, ik hou hiervan om dit te mogen delen, ik mag uitreiken naar de mensen zelf en deze oneindige spark aanraken in jou want ze is alles wat er is, dit is een revolutie.

Ons collectieve wereldbeed is beinvloedt door het wetenschappelijke paradigma en dat is materialisme en gescheidenheid en de olifant in de ruimte die dit negeert is de natuur van bewustzijn zelf, en na 48 jaar onderzoeken, en de vragen waarom waarom en hoe hoe, is het mijn betekenisgeving nu hier, wij hebben deze mogelijkheid nu hier als we bereid zijn om te gaan omdraaien, realiserend dat alles wat we realiteit noemen, unified is. Deze diversiteit en de overvloed wat Einstein al de kosmische mind noemde, materialisme en gescheidenheid is echt verkeerd. Ik deel daarom de kompas van Syntony omdat het research is en bewijs wat vanuit alle richtingen komt nu als bewijs en heel simpel begrijpen wat realiteit is. Realiteit is ons universum, ze is niet geboren in een big bang maar een grote ademhaling.

Een outbreath, een evolutionary impuls, vanuit een simpele staat is alles zichzelf gaan ontwikkelen, laten we even terugaan, elke cel in ons lichaam is een community en ons lichaam is een community van bacterieen en virussen maar elke cel in ons lichaam heeft betekenis en een effect op het geheel. Vraag maar aan Marcel Verwei, wij zijn cellen in ons lichaam, niks is per ongeluk,wij zijn een organisme, een levend systeem, solar systemen en de planeten resonerend met elkaar om biologisch leven mogelijk te maken en wij komen vanuit de sterren. Elementen zijn daar ontstaan. Rockstars.

5 biljoen jaar geleden was er een solar systeem en dit maakte het mogelijk, de Rocky planets en alles wat nodig was voor de volgende staat van de impuls, de evolutie van leven, en wij zijn daarin deel en wij hebben betekenis en een doel, deze revolutie ging over space en time en matter en energie, dit was ongelooflijk en dit gaf verdieping aan ons gewaarzijn maar ze waren nog gebaseerd op een universum dat is gemaakt van gescheiden dingen. Wat we nu realiseren is dat gescheidenheid een illusie is en ons universum bestaat als een coherent impuls, vanuit complexiteit en ze is unified. Fysieke realiteit is solide maar als we dieper gaan dan realiseren we ons dat het 99,99999% geen ding is maar velden van relaties. Cruciaal is deze breakdown, dit is bewijs, er is een theoretisch framewerk en deze informatie is fysiek en als wij dat installeren dan is fysiek werk ook echt, op alle lagen ligt realiteit en dat is meer fundamenteel dan energie en matter, Het werk wat gedaan is in black holes, het gaf perspectief, als een hologram, ze houdt de informatie vast en projecteert dat, en wij realiseren ons dat digitale informatie niet hetzelfde is als informatie digitaal wat ons informeert maar het universum neemt ook die informatie op en projecteert dat, informatie geeft expressie en ons hele universum is een fenomeen. Betekenis en intelligentie. WIJ spreken over informatie, dit is een expressie van wetten vanuit de natuur en principes, wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd en wij informeren ook, ons universum bestaat als een entiteit. Er komt steeds meer bewijs en ons informatie bestaat uit patronen. We staan hier nu op dit tippingpoint.

Wij moeten echt veranderen!

Wij zijn kinderen van Gaia en relationele wezens dus in plaats van gescheidenheid is dit een herinnering van unity, om de portal te openen zoals ze dat ook al doen in de Findhorn Community zoals wij zoeken naar deze herinnering in heelheid om te voelen wat het is om in heelheid te leven in je lichaam. Patronen die vanuit de diepere ruimte komen en dat is niet alleen de natuurlijke wereld maar ook gebaseerd vanuit mensen zelf! Dit is dus nieuw en dit is Syntony, steden groeien ook zo! Menselijke conflicten zijn ook zo opgebouwd, je kunt de relaties zien, of het nu een wereldoorlog is of simpel conflict, het is een vitaliteit die afbroken kan worden en zo werkt het ook met ecosystemen, en ook via onze telefoon geven wij dus effecten in het veld zelf. WE zijn veel sterker dan we denken, wat we zeggen en hoe we iets doen, dat heeft een effect, dus wat kiezen wij? Hier in Kortgene kijk ik al 5 jaar naar de mensen zelf en hoe wij groeien vanuit deze patronen in harmonie en respect en ruimte geven aan elkaar – hoe zijn de relaties onderling opgebouwd en hoe gaat het eraan toe binnen de gemeente hier en met de mensen onderling die de regels bepalen? Deze relaties, dit is het grote onderzoek en menselijke conflicten wij kijken daarnaar hoe de relatie is opgebouwd, het komt uit een wereldbeeld, het is inzicht. Ecosystemen hier in Zeeland hebben deze patronen zichtbaar en dat zie je als je langs het meer fietst. Er zijn hier niet zoveel lifestyles, het gebeurt via de mobiele netwerken en het veld vanconnectiviteit via internet is heel krachtig en of we er nu van bewust zijn of niet, wat kiezen wij? Dit is heel belangrijk, wat kies je? Beweeg je lokaal?

Hoe zet je jouw principes in binnen jouw regio?

Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden.

Wat zegt dit alles? Bewustzijn is niet iets wat we hebben, het is alles wat er is. Het is wat wij zijn en de hele wereld is, ons universum is een grote gedachte en niet een ding!

Het is onze droom om een wereld te mogen vormgeven in deze impuls om deze mogelijkheid te hebben om hierin te stappen, Ken Wilber zegt dit heel mooi, show up en link up en lift up!

SYNTONY AND FLOW –

Unity en elke persoon die eigen waarden inzet van deze heelheid van de wereld en deze waarde waarderen omdat ze bestaat, omdat ze deel is van de natuur van realiteit zelf, dit is elkaar helpen en dit is onze mogelijkheid nu hier, met elkaar om te gaan neerzetten wat nodig is in deze vooruitgang, er zijn meerdere dimensies en wij nodigen elkaar uit om soulmodels te zijn.

Ladder interview is de contouren van iemands innerlijk landschap voelen en lezen en door de woorden heen iemands ziel voelen en zo krijg je nu veel binnenkant portretten en daarom bieden wij de ladder van Syntony ook aan in realtime experiences in onze labs zelf en zijn we een Ecocenter gestart en zijn wij het Center voor Laszlo Institute Europa ook in Nederland gaan vormgeven, zodat de innovators elkaar ook hier bij ons kunnen opzoeken en bij ons komen logeren.

Mijn focussing invoelingstechnieken en begrenzingstechnieken zijn de angstreductie technieken vooral om je eigen transcenderen mogelijk te maken. Content Syntony gaat over afstemmen op een nieuw wereldbeeld. Hoe ga je facilitereren in een transdialoog en hoe kun je hierin bewegen? Het is een onzichtbare beweging en dat vraagt om realtime experiences. Intuitieve intelligentie is een verrijking voor een complexe wereld zoals we de wereld nu om ons heen ervaren en het proces van bewustzijnseigenschappen is de nieuwe human resource dus dit overzicht bieden in complixiteit van gevoelens vraagt om een interne kompas. Er zijn verbindingen met een A Veld en dat kun je met de Earth Spaceship Vision inzetten en activeren.

Ik kom helpen vanuit “Systems Thinking’en content aanreiken omdat het zelfonderzoek en bewustwording onderdeel is van inzicht in deze nieuwe wereld en daarvoor is het nodig dat je modellen en concepten leert samenbrengen en elkaars studies gaan aanreiken en aanvullen. Ik ben een verbinding aan het maken met dit netwerk op wereldwijd nivo en heb alle platformen laten samenkomen en samenzijn en laat zien hoe je toegang hebt tot dit A veld. Autopoiesis is zelforganiserend zijn en via onze stuurgroep leer je dit vitaal in te zetten omdat je het vooral zelf bent. Wij doen dit via de officiële aanbestedingen en de overheid om het sturingsproces met overzicht te laten verlopen dus eerst de Bachelorstudenten en dan mag het naar de ondernemers toe en kan het ook particulier worden aangereikt als Consultancy en kun je zelf Practitioner worden in Syntony Methode. Ik kan groepen gaan certificereen die bevoegd zijn om met onze tools te gaan werken en innoveren.

Deelprogramma,s aan reiken en workshops en seminars over deze werelden waarin we leven is geen consensus want er zijn veel onzekerheden en onduidelijkheden en ook veel vragen hierover. De meeste, expliciet op hoogbegaafdheid toegesneden hulpverlening en begeleiding wordt geleverd door coaches en andere hulpverleners met een zeer diverse opleidingsachtergrond!

1

Systems being – the evolution of our way to seeing and living in the worldhttps://sarahverwei.wordpress.com/2019/12/03/autopoietic-systems-biological-feelings-and-being-7/

systems thinking a new way of seeing in a transformative learning process that could lead to an expansion of consciousness and the emergence of new ways of being. Stop reductionism and study the components of systems and using quantatative empirical verification. Human science, as a reaction to the use of positivistic methods for studying human phenomena, has embraced more holistic approaches, studying social phenomena through qualitative means to create meaning. Systems feelings and connecting to our emotions and will…I am hosting in the world with this new way of hosting, Humberto Maturana says that emotions are fundamental to what happens in all our doings. Maturana and Bunnel 1999. Love is the only emotion that expands intelligence and creativity and vision; it is the emotion that enables autonomy and responsibility. love as relational behaviors. Only in a context of safety and respect, freedom to be and create, can people be relaxed and find the conditions conducive to engage in higher intelligent behaviours that uses their brain neo-cortex. Learning collaboration and creativity happen when we are able to function from a consciousness capable of including a worldcentric awareness of ” all of us” Ken Wilber. We face this challenge to brdige the gap between our technological intelligence with our socio- cultural and ethical intelligence in order to use our technologies for the greater good, Banathy 1996. This gap or disconnection is well captured in Vaclav Havel,s reflection. Maturana says that an organization can be understood as a network of conversations. There is a flow of information that leads to coordination of actions that produce results and feeds back information to improve the organization. WE live in language and in emotions. systems willing becomes relevant. Transgenerational Dialogues.

November 2019

Energie intuitief healer wat er gebeurt collectief en dat is identiteit shift collectief en gek doen en de kracht van luisteren.

Ik werk samen met andere intuitieve healers wereldwijd en deze maand is het vanuit een belangrijke holding space omdat het een interessante boodschap is, het is gek doen en nog gekker doen, dit is een boodschap die we hebben ontvangen, balans vinden in je eigen reacties wat er gebeurt in de buitenwereld, dus wat triggert jou en wat veroorzaakt jou verdriet? Het is November en dit zul je dus oppakken en dit zal je horen en zien dus als mensnen gek doen in de buitenwereld zul je zelf goed in balans moeten blijven en zien wat nodig is en als je dit kunt voelen wat je eigen gevoelens zijn en wat je eigen gedachten zijn dan kun je uit al die reacties wegblijven dus het is jouw proces en het is jouw journey.

Het is belangrijk om weg te blijven uit argumenten want elk mens heeft een eigen mening, het is dus nodig dat je beseft als je een activist bent, dat je vanuit een plaats kunt spreken waar het gewoon goed is en iedereen heeft een eigen part in deze puzzel. Wie ben je en waarom ben je hier is echt het enige wat je kunt vragen aan jezelf aan je hart, het is niet makkelijk om dit te beantwoorden maar het is wel activerend om gewoon goed te doen en je omgeving te helpen en dat sociaal en economisch te doen. Het is nodig om bij jezelf terug te komen en goed te voelen wat jou getriggerd heeft en wat die energie is wat je dan daarna meeneemt in een volgende conversatie met een ander, dus ben je iemand die bewustzijn vasthoudt in je focus en je wilt helpen met een oplossing, dan moet je helder zijn.

Ik mediteer echt geen 5 uur per dag en ben ook geen veganist, ik schrijf ook geen regels voor maar ik weet wat ik nodig heb en hoe ik reageer onder stress en ik leerde dat onderweg en terwijl ik het zag was het wel het meest intensieve wat ik kon leren dus niks laten blokkeren. Dingen die je wilt doen in de wereld en je interne wereld goed in balans houden, ze beweegt ergens doorheen en ze kan getriggerd zijn want 3D is niet meer de standaard, dus gekheid in de buitenwereld, de wereld is vol met detox en we zien de ziekte in de wereld en ook in humanity zelf dus kijk in jezelf als je een healer of trainer of teacher bent, je moet het zelf eerst goed in balans brengen. Weet hoe je balans brengt.

Zoek uit hoe het werkt om diep in een centering te zijn en dat kan door dansen en mediteren maar ook door fietsen en ook door te observeren, iedereen doet dit op een eigen manier dus je kunt gewoon nieuwe nivo,s van vrede vinden in jezelf en dit kun je inbrengen in deze wereld op jouw manier en er zijn altijd mensen die ook goed zijn voor ons, vertrouw die flow. Je ziet dat beeld buiten en wat je kunt doen is het verschil maken van dat beeld en een deel eruit aanpakken met je passie en uitzoeken hoe je bepaalde mensen kunt helpen dus zoek uit wat het is, het is identiteitsshift.

In een collectieve shift waren we jarenlang bezig hiermee maar heel veel mensen gaan nu door een identiteitsshift, er zijn veel relaties die nu veranderen en je idee over het werk wat je doet of waar je leeft, we gaan er nu doorheen om met een identiteitsshift de eigen kracht te voelen en dat is waar we nu doorheen gaan. Je hebt een winkel bijvoorbeeld en ineens realiseer je je dat het er meerder zullen zijn in de komende jaren ..dat is een shift of je hebt een gevoel in je buik en je weet niet precies wat je ermee moet doen, schrijf het maar op, minder stress en meer plezier in community, en schrijf op, wat ik de wereld aanreiken?

Onvoorwaardelijke liefde aanreiken en het kind in de ander zien, de wonden in de ander, ik zie ze dus ik kom dat geven aan de wereld en ik zou dat ook graag zien dat nog meer mensen dit doen voor elkaar, je zult hierin moeten werken met de energie in je buik en ermee bewegen en voelen of het goed voelt om deze verdere stappen te ondernemen. De kracht van luisteren.

Deze kracht van luisteren gaat over iets zeggen zonder dat je wat zegt.

Welke woorden en je tonatie en je energie wat zegt het? Ben je in je centrum goed in balans?

Ik zie het als anderen in stress zitten en ik luister daarom elke dag goed in mezelf dus ik check in en schrijf op hoe ik mij voel, gewoon een paar woorden in mijn journal, het ligt altijd op mijn desk en het zit in mijn tas want dit is beoefenen van wat ik voel en dat een krachtige tool want hoe meer ik kan voelen wat ik voel des te meer ik kan observeren en waarnemen en mezelf kennen, ik weet hoe en hoe niet iets te doen want ik wil geen stress in brengen in mijzelf. Intuitief luisteren is dus een meer emotioneel intelligentie manier van gewaarzijn en als planeet is dat wat we zien gebeuren, dit is een kracht van verhoging op deze planeet want wij zijn niet de volgers van onze intuitie, je zult zelf goed moeten gronden en heel erg goed met je voeten op de grond blijven staan en ook al krijg je visies en boodschappen door, je zult als een wetenschapper moeten observeren en die boodschappen en visioenen interpreteren, dus ..is het je dieet of je bloeddruk of is het je geld of is het je relatie …je zult dit moeten gronden want er komen nieuwe mogelijkheden en dat is je werk om ermee te werken en dat is gronding, je moet dit heel goed inbrengen en er goed en lang over nadenken dus reflecteren hierop, dit is intuitief zijn en centering, diep luisteren in alles om ons heen en dat is de support zelf dus je zult echt pas in actie kunnen komen als je diep van binnen alles toelaat om er te zijn. Dit is de kracht van luisteren en er zijn nieuwe notes van bewustzijn in muziek zelf en ook in mensen, het is als een album van remastering, je favourite band ..voor mij is dat Depeche Mode en Bob Marley en als je luistert naar de nieuwe series die nu worden gemaakt – alles verandert en dit is de identiteitsshift, dus dit is je soulshift. Het is fijn om deze soulmagic retreats te doen en wij zijn overal beschikbaar om workshops aan te reiken en we doen ook deze intuitieve workshops vanuit trainingevents en dit is voor soul focused ondernemers en dit gaat over 5 dagen en achter de schermen goed om te gaan met waar je doorheen gaat en hoe je een idee kunt inbrengen in de wereld. Deze maand heeft Lee Harris een zelf ontwikkelingsveld en een journey in je heart gechanneld en dit zorgt dat je de mentale fasen uit je kindertijd kunt reframen en dit is beschikbaar op Amazone en deze maand is er ook iets te vinden in zijn portal in mp3 dit gaat over ziekte in de angst voor de toekomst. Deze portal kun je vinden via de website van Lee Harris en je leert ook hoe je elke maand toegang krijgt tot de persoonlijke facebook groepen. Je kunt dit zelf ook ontdekken deze journey in je hart en ik hoop dat je een fijne maand hebt deze maand November. Pas op met te snelle gedachten in je mindset, doe je hartmeditaties.

Zit gewoon met je handen op je hart en begin met je eigen mantra of als je help wilt zeg dan I love you heart, I am greatful and I am listening to you heart … just sit for 5 minutes,,,

Breng je energie terug tot de bal van licht en voel je verbinding met je hart en voel je hart genoeg en voel genoeg …teveel denken vraagt heel energie en dat gaat omhoog in je mindset en dat is een gewoonte of er is of was een trigger in je leven wat zorgde dat je je lichaam hebt verlaten dus je hebt dat patroon nog niet kunnen shiften dus zit elke dag 5 minuten en luister naar je hart. Hoe voel je je in respons tot anderen en ook in dingen dus niet in wat anderen zeggen maar luister naar het centrum van je ziel, het centrum van je ziel is vol met kracht en je hart is je brein van je ziel, het is wat je leiding geeft hier op de aarde dus hartenergie is een leven vol leven. Luister naar je eigen hart en je eigen gevoelens hierin en het verandert, dus focus niet op wat er was maar leg je focus op wat er komt en wie je zult zijn………..

Biomimicry Design Spiral

Intuitie kun je niet leren dat is wat we zijn en de hele wereld is – een levende vormgevende spiraal met uitdagingen en interpretaties en het ontdekken van natuurlijke modellen en abstracte vormgevingen en principes maar ook de strategie en levensprincipes zelf. Mijn verhaal gaat over vaders hoe ze een hoofdrol spelen in het leven van een kind.

Actief het vaderschap uitoefenen en waar leidt dat contact toe? Gezond blijven en opvoeden en er elke dag mee bezig zijn en wat wil je overdragen biologisch gezien is er een optie maar niet voor iedereen en zelf actief ouderschap uitoefenen kan ook op andere manieren. Wij vinden dat vaders een hoofdrol spelen in het leven van een kind en met wij bedoel ik ons netwerk hier en onze verbonden relaties en het lang mogen aftasten in het belang van het kind, Spelen en mogen spelen en een huis als speelplaats en mogen onderzoeken en kinderen laten zien hoe spelen een onderdeel is van het leven zelf en niet de controle, het is het mogen spelen en sociale veranderingen horen hierin thuis, spelen maakt dat je kunt innoveren en vooruitgang kunt inzetten, MenCareGlobalMeeting 2019 laat zien en voelen hoe het werkt in de journals als we onze notes opschrijven in de ochtend, wat we leren, het is je to do list….. Wat wij genereren is intuitief leven – where do we go from here?

Synergies – resoneren is wat synergies en muziek en samen praten doen dus dit gaat over vibraties en dat is een andere vorm van meditaties en het afstemmen op het hart is zo belangrijk hoe je voelt over alles en hoeveel compassie je kunt inbrengen in deze wereld heeft een groot effect dus kom je ook naar onze studio, work flow studio? Blijf open voor dialogen met anderen en blijf jezelf en kies ervoor open te zijn en bereid jezelf voor, ik channel energetisch en mentaal en doe dat elke dag 50 minuten en dat is afstemmen en intrapersoonlijk en dit brengt je tot verschillende fasen als kind en hoe je niet verbonden was en je betekenis in alleen voelen of gehecht zijn aan bepaalde onderwerpen, dat is de journey, dus schoonheid en empathy, het is creatie en je kunt visualueren met je woorden dus praat over je hart, besef dat het je hart is.

Hi, my journey started in 1970 in London and 1996 at the age of 26 years I discovered I am A Systems Thinker a top down Thinker, so I found my way of coming home in this World through and in the Living Systems of Systems Thinking Field and Complexity Science so practicing this integrated way of sustainability in self guiding learning through Dialogue, my impuls and feedback to this learning process it is a global education future; being able to create a way of sustainability and Thrivable Future through an ecosystem design to learn the Self, the feedbackloops ..that is my project and my work as a trans -Coach. I am a Developer and nurturer, active Trainer/ Coach in Holististic Thrivable Systems experienced for 25 years now, so in 2012 a deep Transformative story continued this process deeply with a new learning frame and other systemic set that is life affirming, future creating so humanity is now faced with the challenges of generating value shifts that permits cultural evolution to parallel technological progress. What is our school telling us to do? What is our environment telling us? Systems Theory is not a study we can practice here in the Netherlands! We need more facilitators. I did the heavy lifting of this Social Change in my Relationships with Ervin Laszlo. Started to participate in 2000 in personal TransGenerational Relationship with Ervin and joined all his lectures and launched book presentations amd I started the Club of Budapest Netherlands with him in Rotterdam through the Speakers Academy. In 2011 started to participate with his Son Alexander Laszlo. In 2013 I received the Personal Mentoring from Kathia Laszlo. I am part of the first founders of the Global Leadership Lab.

This is the story of my personal life in a growth with others and how learning is about : “relationships” – Serving for humanity in this Trend for Social Innovation.
Creating a self learning process and ecological process at home is about practices and practitioners and embody this. An understanding of different realities and there is no system that is harmonized, we are learning ecological from the start.
Building a Resilient Network for the Long-Term

Cultivating an effective and sustainable impact network requires dedicated effort and a long time-horizon. Impact networks must remain adaptive to changing circumstances.

Participants change jobs, organizations shift priorities, external forces change, and problems evolve. Therefore, impact networks must constantly reaffirm their shared purpose, convene the right people, and cultivate trust.

, “You can’t expect to plant the seed of a network and walk away when it sprouts.”

Given the complexity and time-intensive nature of building a successful impact network, we have seen many instances where roles are divided between multiple people.

For instance, it often makes sense for a respected individual or organization to take an initial leadership role in clarifying purpose and convening the right people, given their existing web of relationships and ability to pull together an initial meeting.

The network can then bring in a more experienced network entrepreneur to facilitate convenings, cultivate trust, and serve the network’s emergent needs.

Just as there are teams of business and social entrepreneurs who launch a startup together, there can also be teams of network entrepreneurs who work together to catalyze and sustain networks. A team can be stronger and more resilient than any single person, if they too are connected through a shared purpose and trust for impact.

Growing the Movement of Network Entrepreneurs & students and managers and CEO,s through Syntony International, I am the founder and owner participating with the Laszlo Center in Bagni Di Luca and developed an Educational Program with Alexander Laszlo the Syntony Management Curriculum; Syntony Café and Syntony Conversations as research colloquia.

We have shared seven real-life examples of how impact networks have achieved dramatic and sustained change, and we suspect that there are countless other such networks working in this way across the globe. We are committed to supporting and building a movement of network entrepreneurs who help boards, funders, and leaders to think and work in networked ways on behalf of a better planet.

In our view, a positive future requires that we build regional and global networks of people aligned around shared values and shared purpose, who engage authentically and with deep trust, and who collaborate generously for maximum positive impact. We must build networks of diverse stakeholders that see the largest possible context, seek to address root causes instead of just symptoms, and plan for the long-term.

Trust for impact, above all else, is the critical ingredient needed for successful collaboration—no matter the type of structure or level of resource.

Investing in “return on relationships” makes all the difference

~ Alexander Laszlo PhD.
— my passion is to feel the compassion for life each day as a Facilitator and that is what I am doing.

Having joy and peace in our life is what starts with Intra- personal communication skills within ourselves with the framework of Syntony.

As facilitator for the new dialogues we are offering the new meta narrative, the new conversations, having real relationships, my mission as Ambassador for Syntony International.

Changing the world with tools of the System Science,methods and principles,theories, the new consciousness.

The new Identity we need in our world. Blessed in working with Alexander Laszlo & Prof. Ervin Laszlo in the great changes ; My speciality is communication. Started with NLP, Meditation, Energetic working and studying System Science, 16 years ago. Integrated the values and principles into my family and my own lifestyle in my living environments. – @MarcelVerwei

Changed my life into a holistic style through practicing and that is about being in a state of Syntony.Living from this way of thinking is about a deep Interpersonal growth and health at the deeper levels.

Scientific evidence is explored coming from the Neuro Science and the Systems Theory, Dimensions of Systems Thinking pursues the scientific exploration and understanding of systems that exist in the various realms of experiences. In order to arrive at a general theory of systems ; an organized expressing of sets of interrelated concepts and principles that apply to all systems. Systems Making our choices and changing the patterns inside of us is about the essence to learn to listen to the signs how to follow our heart centre. Choosing our own beliefs and worldvalues to make that creation possible in life actions. Relationships start with sharing and learning together, from trust, to look for possibilities to take actions as groups. World Wide. This is how we create the syntony waves. Syntony Café accessed 06/06/14 & the Syntony Conversations / Syntony Dialogues/ through many platforms shared through Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, by sharing this perspectives as a Systems Thinker going into the transformation of Systems Being.

Taking others with me in this change –

Systemic Leadership is a new Leadership Module on all Universities globally and that is what we are expanding through our consciousness right now.

After 16 years of experiences through International Organizations and Non Profit Projects Syntony Quest moved on through Syntony International, we are ready and emerging through a new path of Leadership, stepping into society offering the Modules and Pilots. Arvin van Gils Psychologist in the Fields of Health in the Netherlands opening up the boundaries in the New Paradigm.

Arvin is an alchemist, Listening into all that is happening. Intuïtieve intelligence & Relational Patterns. Evolutionary Leaders. Together with my fellows I am What I am in my Communication acting in Syntony.

Senn Verwei the youngest Systems Thinker.

Global Leadership Lab.

Thank you for joining us in this journey of life through the New Paradigm.

 

Love

 

Sarah .

HERZIENE WERKWIJZE EN LEEFWIJZE

Bijzondere leerhoudingen, ze gaan over zelfsturing, authentiek worden en zelfsturend zijn dat is het accent kunnen leggen op het proces.

 

Authenticiteit betekent de nadruk leggen op de lading zelf. Effectieve verandering begint met anders denken – dit is vooruitstrevende educatie – thrivable education.

 

Education for the future –

 

Morfogentische energievelden die een andere werkelijkheid weergeven want er is meer dan wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen.

 

;zelfsturing is momenteel overal te lezen en te pas en te onpas maar echte verheldering hierover wat dit begrip is dat is geen luxe, zelfsturing in een zuivere vorm en dat komt echt nauwelijks voor!

Ik kom met Marcel samen hierin een verschil maken. Wij zijn echt zuiver en betrouwbaar en integriteit ligt ten grondslag om uitkomsten van keuzes en de gevolgen ervan te blijven ontwerpen.

 

Het is niet voldoende dat we stellen dat zelfsturing vooral behelst dat mensen zelf keuzes kunnen maken of dat sturende instanties zelf keuzes kunnen maken!

De motieven en de doelstellingen moeten echt zichtbaar zijn en als dat buiten schot blijft dan gaat het erom in de kern om de sturende instantie een energiebron in zichzelf te laten zijn –

Richting kiezen met de kompas van Syntony en in flow blijven is de enige oplossing en dit begint met zuiver zijn en zuiver kunnen handelen!

evolutionary-leadership-13-728

evolutionary-leadership-5-728

Syntony Quest

Soft Technologies –  SarahSyntony

Wie ben ik?

Elke meest natuurlijke vraag Natural Science

Consultant

Coach

for human resource

hoe begrijpen we de natuur van intelligentie

wat is development 4.0

 diversity management activeren en implementatie van het nieuwe paradigma

Met systeemdenken leerde Sarah, geboren in London 1970, zelfsturend te blijven en vooral door te mogen voelen te blijven resoneren met wat nodig is en dat is meer dan focus op oplossingsgericht te blijven denken vanuit passie- soulmodeling is veel sterker dan een rolmodel leren zijn, het is echt diep intens luisteren naar je ziel en de wereldziel

Anneloes Smitsman kwam naar Sarah toe in Nederland en zij waren samen en spraken dezelfde taal – ze wist dat het nu een andere wending zou krijgen, dit eiland Noord Beveland waar ze nu woonachtig is… alles is aan het transformeren diepgaand…. ze nam Anneloes mee naar het stadshuis naar de burgemeester en bood haar diensten aan om te werken met de nieuwste sociale systems designing – een nieuw begrip van dynamiek, Design of Social Systems –

 Syntony = evolutie en het systeem zelf zijn dus systemen voelen en een ecologie laten voelen vanuit bewustzijn en vooruitgang en dat heet thrivability, een nieuw keyword, en intuitieve intelligentie activeren – Syntony en Flow

: er zijn voor anderen om hen te helpen en support te geven scaffolding en groepsprocessen en design methodes en processen waarin je leert beslissingen nemen

; ervaringsdeskundige 25 jaar

; met internet ontwikkelingen binnen technologie op wereldnivo aan het innoveren, internationaal nivo actief aan het innoveren binnen management en leiderschap 4.0.

Deze training en methode is consulting toegewijd aan diversiteit.

Global Emergence en de breakdown die er nu is, zijn wij in staat om dit wereldbeeld op te lossen en dit te begrijpen? Het is de natuur van de realiteit zelf!

Sarah is mijn naam en ben door een avontuur deze Quest aangegaan met diepe boodschappen die de wereld ingaan nu en zo is het ook gegaan tijdens mijn geboorte in 1970 en zo leeft het kosmische door mij heen, dit is een Quest en het is een paradigma, patronen.. het werk is gepubliceerd vanuit Italy, in onze wereldwijde samenwerking met Dr.Ervin Laszlo en
Dr. Alexander Laszlo

Mijn taak en verantwoordelijkheid ligt in deze rol als Adjunct Faculty om in Nederland op regionaal en lokaal gebied de deuren te openen en ben wereldwijd actief binnen de leergroepen om dit vooruitstrevende paradigma binnen te brengen voor een thrivable education.

Honorary Fellows zijn

Deepak Chopra

Jane Goodall

Jean Houston

Riane Eisler

Stanislav Grof

Folker Meissner

JUDE CURRIVAN

International Research Fellows

Anna Bacchia

Larry Dossey

Duane Elgin

James O,Dea

Paola Ambrosi Na Aak

David Loye

Bernard Haisch

Paul A. LaViolette

Antony Peake

Peter Jakubowski

Marilyn Schiltz

Research Associates

Marcel Verwei

Mario Betti

Carlo Di Berardino

Giampiero Cicallini

Fransesco Lamioni

Franco Della Maggiora

Giovanni Marcacci

Paolo Renati

Marco Seattoni

Een unified reality and unity expressed by diversity

Explore

What it means for us

Experiencing

Unity and diversity

What does it do?

How do we heal our perspectives?

Game changer

Evidence

In how we act collectively and with oneself and other and with the earth and the cosmos

This could be a sharing message to link up to support this understanding

Inter-cultureel management en Leiderschap en Lerende Systemen.

 Persoonlijke vaardigheden.

Sarah, development programma

Consulting

Coaching

Therapie

Training

Programma

Introductie

Workshops

Practitioner

Masters

Trainers Training Facilitation

Hoe effectief met 4.0 communiceren in een groep?

The Quest in Syntony

Design Harmony in Leadership 4.0

“we can all live and act in Syntony” – Syntony and Flow

Technologies of Human Interactions

Een lifestyle

Leiderschap 4.0

Agility

Connectivity

Discipline & Focus

Empowerment & Alignment

Openness & transparency

No  Competition

Overexcitabilities;

Sinds 2011  actief als expert in diepgaande veranderingsprocessen en dat is veel meer dan de eerste Benelux Coach die als eerste ter wereld met haar kind ging werken met andere technieken en methoden dan de reductionistische bekende wijze.

Het “Holistisch Wereldbeeld “ inzetten en activeren betekent meer dan alleen maar weten dat er een  holistisch perspectief is nu, het gaat om het echt durven inzetten. Het vraagt om het afbreken van oude structuren en nieuwe regels en nieuwe manier van omgaan met elkaar.

Ik had deze uitdaging vooral met mijzelf in de eerstse 16 jaar van mijn leven en tussen mijn 16e en 23e jaar gaan ingroeien in de ruimte van eigen ik en dat viel niet mee want geboren vanuit heel bewustzijn wat wij allemaal zijn en weet dit nog. Het is de natuurlijke staat’ ben altijd in verbinding gebleven met de vormeloze wereld en het vormloos bewustzijn. ”

 

Ik ben volledig transcendentaal en vrij en onmanifest.

Eer… het gaat overal en altijd om sturen en hier ligt ook de link met groepsdynamica, funtionerend roulerend leiderschap vraagt om toenemende complexiteit. De zorg garanderen en ook continuiteit voor het bestaande garanderen en aan de andere kant iets doorbreken dus nieuwe dingen doen waarmee vernieuwing kan worden ingevoerd!

Het hart is de enige realiteit en deze bron is de bron zelf, en dit is het doel van Evolutie. Wetmatigheden en basisprincipes en methodiek is voor ons de narratieve methode. SYNTONY en Flow gaat over deze wereld kompas.

Ik zie allemaal manifestatie om mij heen van mislukkig van integratie en dat maakt dat ik een top coach ben geworden onderweg in deze afgelopen 25 jaar en dat is niet alleen maar ontstaan door de vele opleidingen!

 

Ik ben een healer en ben geboren in London. De allerbelangrijkste samenwerking in het aanreiken van deze planetaire healing  en Evolutionary Leadership Circle aanreiken is deze vertaling, ik vertaal en maak alles eenvoudig want wij zijn heel nuchter in Nederland dus er moest een brug worden geslagen om meer te kunnen overgaan in dit Bewustzijn.

 

Het maakt zich los van alle vormen en bestemmingen. Ik weet nog dat mijn bewustzijn zelf ook in het universele geheel was, ben dankbaar dat we nu op dit punt zijn gekomen als samenleving – het is een paradox. Een paradigma bestaat uit patronen en het is heel bijzonder om die patronen te kunnen aanraken en zelf sturing te geven. Een kern in mij is eigenstandig en dat is ze altijd en dat is zelfvertrouwen, een sturende instantie en ze weet altijd wat te doen.

Wat maakt dat wij ons zo gedragen zoals we ons gedragen en hoe begrijpen wij deze natuur van realiteit? Brengt het ons support en hoe gaan wij in ons subtiele nivo trouw blijven en hoe blijven we trouw aan archetypische vormen en tendensen die we mogen leren zien en leren begrijpen? Het manifesteren van Geest en Absolute Zijn. Manifestatie moet je echt zien als een modificatie van het bewustzijn zelf en bewustzijn is wat wij allemaal zijn en dat heb je niet, dat ben je.

 

Ik had zelf tot mijn 23e jaar echt geen leermeesters om hierdoorheen te gaan om met toezicht het proces van loslaten door te gaan en mijn talent te kunnen vrijmaken want ik ben al volledig transcendentaal en vrij en onmanifest. Ik ben Die Ben. In mijn hart en begreep er niks van dat anderen dit niet ook hebben van nature, dat je niet als getuige kunt zien wat er speelt in deze wereld en waarom ik wel in de helikopterview zit en altijd van daaruit wil sturen en helpen en anderen dit niet zien.

Ik werd te  vroeg geboren en startte in de couveuse en toen was er alleen nog maar DIT VOLLEDIGHEID. Alles is transcendent en overstijging van tijd en ruimte en er is alleen maar dit hier nu een subtiel hoger bewustzijn.Dia12

Kosmische eenheid. Vorm en vormloos zijn en als getuige gewoon alles waarnemen. Braham is de wereld. De hele kosmos kun je ervaren in je Hart. In perfecte gelijkwaardigheid van alles en genade is allesdoordringend. Heel deze wereld is het goddelijke en er zijn objecten en er is geen subject en alleen maar DIT. Liefde in eenheid en volledig transcendentaal zijn en vrij zijn en onmanifest. Het hart is de enige realiteit.

Telepathie en precognitieve dromen zijn voor mij heel normaal en ik had deze heel veel als kind, ik kon trappen lopen en over de aarde heen springen en ze kwamen mij halen in mijn kamer en ik kon door de muren lopen, ik had ontmoetingen met archetypische vormen en patronen en ook ontmoetingen met subtiele entiteiten en dat hogere bewustzijn vraagt om een sterk ik bewustzijn! Je zou kunnen denken dat je gek bent of vreemd maar het waren wel mijn ervaringen dus ik ging in dialoog met de juiste mensen die mij hierin bevestigende wat ik had meegemaakt en dat was pas vele jaren later rond mijn 26e jaar… en op mijn 29e kwam ik in aanraking met Paul Liekens en startte in zijn training en werd zijn assistent jarenlang en begont met de methodieken met mijn eigen zoon.

Ik ben daarmee bezig geweest, diepgaande transformatieprocessen en dat duurde echt eerst gewoon 23 jaar om daarna op 23 jarige leeftijd met een zeer hoog begaafde zoon, het abstracte denken en denken over mijn eigen denken, en het sociocentrische gerichte ego .. een normaal aangepaste volwassene en door het passeren van de filosofische band  met mijn “zelfzijn””  op integrale wijze doorgegaan, ging het huis uit met 15 jaar en stond op eigen benen met 16e,  zag hoe mijn zoontje, ook een andere ontwikkeling had, ik was zelf 23 toen hij werd geboren en hij stond al met 4 maanden aan het bed, hele sterke beentjes en hij kon een puzzel in elkaar leggen, met puzzelstukjes leggend van 1.500 en dat al met 2.5 jaar en hij werd getest en dat ging toen alleen nog maar tot een iq van 154….dat kreeg hij en er ontstond paniek om mij heen vanuit de omgeving want dit hadden ze niet in huis ..het was dus vooral mijn leefomgeving die de juiste juiste informatie niet kon aanreiken dus ik ging verder met mijn Quest….

Er ontstond stress om mij heen vanuit de professionale leefomgeving,omdat hij geen normale ontwikkeling zou gaan doorlopen en zou gaan experimenteren, dus ik moest als moeder een keus maken. Mijn ziel bracht mij in contact met Dr.Ervin Laszlo en begon al zijn boeken te bestuderen en mindmaps te maken en het was mijn taal en mijn eigen wereld, ik kwam voor het eerst thuis, dus ik zocht hem op en kreeg uitnodigingen als hij naar Nederland kwam in de jaren daarna. Dit was 1998…daar is dit alles gestart…

Ik voelde intuïtief dat dit om iets anders ging, het was een uitnodiging tot een dans, de dans van Syntony. Mijn hart en intense gewaarzijn leeft vanuit een diepe flow en die flow zorgt dat mijn ik zo intuïtief kan handelen en actie kan ondernemen via mijn gedragspatronen als het nodig is en verder blijft mijn ik altijd afgestemd in mijn eigen onzichtbare bewegingen en omgeving en dat is vanuit de natuur en mijn eigen meditatieruimte en mijn eigen focus op voeding en ritme en regelmaat en dat is grace, ik houd alles simpel, grace, elegantie en dat is overwegend zijn en een composed way of being, dat betekent: iemand die kalm is en vrij van nervositeit en dus samengestelde manier van Zijn. ‘ZIJN”. Mijn cognities staan los van mijn sensitiviteit en mijn intuitie en zenuwstelsel wat alle prikkels ontvangt.

Ik had in de periode 1997 ondertussen gekozen voor het Montessori onderwijs en daar wilde het team graag dat ik Arvin mijn zoon, daar zou houden en niet luisteren naar de reductionistische manier van sturing geven vanuit de ggz en kreeg ook advies daar niet naartoe te gaan, maar ik was niet voldoende bekend met holisme want ik had dat  niet meegekregen vanuit huis en ook niemand in mijn leefomgeving was hierin thuis dus mijn logische ik en mijn mindset, het nivo van bewustzijn waarin ik functioneerde vanuit mijn omgeving, die manier van denken dus en die patronen dus in gedrag, dat nivo, vooral reductionistisch en het gele denken, geen turquiose .. in Spiral Dynamics, deze laag van bewustzijn activeerde de patronen en  wilde graag aannemen dat deze professionals het wel wisten wat het juiste was om te doen. Het is de grootste vergissing die ik heb kunnen maken in mijn leven en tijdens mijn leven zelf en dat is de grootste reden dat ik dit boek nu schrijf!

Voor alle hoogbegaafden en voor alle innovators en sociale ondernemers en ook voor alle mensen met een open manier van kijken naar onze wereld nu hier, daarvoor schrijf ik dit boek.

Gebrek aan inzicht en gebrek aan kennis, kennis bestaat uit 3 vormen; voelen en denken en intuitie ; intuitie is weten, en dat is en dus de grootste les in mijn leven zelf dat leren leren gaat over je eigen weten en dat kennis ook je innerlijk weten is en niet wat de professionals om je heen zeggen! Ik ben vernederd en ze hebben geprobeerd om mijn passie klein te maken en mij aan te praten dat ik iets zou mankeren en gelukkig is het niet gestopt in mijn ontwikkeling door de mensen om mij heen die ook mijn ervaringen deelden die ik later zelf opzocht, sturing gevend gebleven dus, ik ben altijd in dialoog blijven gaan en er is niemand die mij iets kan zeggen over mijn realiteit en werkelijkheid en daarmee wil ik dit vertrouwen aanreiken aan jou, jouw weten en jouw kennis, dat is jouw denken en jouw voelen en jouw weten en dat is kennis die nodig is in de wereld voor onze volgende generatie!

 

Mijn focussing invoelingstechnieken en begrenzingstechnieken zijn de angstreductie technieken vooral om je eigen transcenderen mogelijk te maken.

 

Content Syntony gaat over afstemmen op een nieuw wereldbeeld.

 

Hoe ga je facilitereren in een transdialoog en hoe kun je hierin bewegen? Het is een onzichtbare beweging en dat vraagt om realtime experiences.

Artsen, therapeuten, hulpverleners en advocaten komen naar mij toe voor consulting, en niet te vergeten ook priesters en dominees doen eraan mee – dit is diepe transformatie!

Intuitieve intelligentie is een verrijking voor een complexe wereld zoals we de wereld nu om ons heen ervaren en het proces van bewustzijnseigenschappen is de nieuwe human resource dus dit overzicht bieden in complixiteit van gevoelens vraagt om een interne kompas. Er zijn verbindingen met een A Veld en dat kun je met de Earth Spaceship Vision inzetten en activeren.

Ik kom helpen vanuit “Systems Thinking’en content aanreiken omdat het zelfonderzoek en bewustwording onderdeel is van inzicht in deze nieuwe wereld en daarvoor is het nodig dat je modellen en concepten leert samenbrengen en elkaars studies gaan aanreiken en aanvullen. Ik ben een verbinding aan het maken met dit netwerk op wereldwijd nivo en heb alle platformen laten samenkomen en samenzijn en laat zien hoe je toegang hebt tot dit A veld. #Autopoiesis is #zelforganiserend zijn en via onze #stuurgroep leer je dit vitaal in te zetten omdat je het vooral zelf bent.

 

Wij doen dit via de officiële aanbestedingen en zullen via de overheid  het sturingsproces met overzicht  laten verlopen dus eerst de  Bachelorstudenten en dan mag het naar de ondernemers toe en kan het ook particulier worden aangereikt als Consultancy en kun je zelf Practitioner worden in Syntony Methode.

 

Wij zijn al actief gestart met wereldwijde groepen hosten en faciliteren, wij functioneren zelf in 5.000 leergroepen en wij zijn bevoegd om te certificeren en reiken het intern aan, zodat er meer hosts zullen zijn in elk land, die bevoegd zijn om met onze tools om echt integraal te gaan werken en te gaan innoveren.

Deelprogramma,s aanreiken en workshops en seminars over deze wereld waarin we leven is geen consensus want er zijn veel onzekerheden en onduidelijkheden en ook veel vragen hierover. De meeste, expliciet op hoogbegaafdheid toegesneden hulpverlening en begeleiding wordt geleverd door coaches en andere hulpverleners met een zeer diverse opleidingsachtergrond!

 

Het aantal psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dat zich nu met hoog -begaafdheid bezighoudt is nog dun gezaaid. Het aantal neemt wel toe en daarmee dus ook een vooruitgang en motivatie die we voelen omdat deze open dialogen op scherp worden gesteld.

Ik kom de deuren openen hiervoor en ben de portal zelf, ik werk wereldwijd binnen de grootste netwerken samen met de grondleggers en psychiaters en top experts binnen de Sociale Wetenschappen. Is een wetenschappelijk verantwoord iq nodig of is er een meer verantwoorde  manier zoals een zijnsluik? IS dat meer op zijn plaats? Ik zeg ja!

Met Evolutionary Leadership zetten we deze Open Space neer.

In mijn sessies ben ik altijd bezig met de basis van theorie en praktijk en verken met anderen wat daarin allemaal meespeelt. Uitingsvormen van creativeit zoals het moodboard en eigen levenspad banen in deze wereld met de worldcompass van Syntony het navigatiemiddel en de navigatietools van Syntony – Het is een proces van vallen en opstaan en daarom is gelijkgestemden heel belangrijk om met humanistische georiënteerde mensen om je heen dit leven zo te kunnen vormgeven en in een lifestyle te kunnen bewegen. Creatief leren leren en een leven lang leren is wat wij uitdragen. Teleurstellingen zijn niet te vermijden en als creatief en intens mens en als levend mens kunnen deze teleurstellingen heel hard binnenkomen en hoe je daarmee omgaat is hoe je leert wie je bent. Je mist kansen als je doet alsof het je allemaal niet raakt en dan ontdek je ook je eigen ruimte niet dus ik maak mensen bewust hiervan en de noodzaak om deze ervaringen aan te gaan is juist wat meer keuzevrijheid geeft. Expanderen van je bewustzijn en heel veel topmomenten koesteren en erop vertrouwen dat je zo meer bewuste keuzes krijgt om ook je moed te blijven verzamelen om je eigen passie te blijven inzetten in deze wereld. Met de minder gebruikelijke paden hebben wij hoogbegaafden meer voorsprong en wij zijn integrale denkers en wij zijn innovatief.

Interactieve workshops helpen in het levensloopperspectief om dat centraal te stellen en ook gaan we in verschillende levensfasen na welke soort keuzes je kunt maken en via divere werkvormen staan we stil bij ervaringen uit ons eigen leven en de zelf te kiezen diepgang. HOE kan je eigen manier van leren van succesmomenten en van teleurstellingen bijdragen en hoe kan het ook zo blijven bij het ouder worden zodat je meer wijsheid blijft vergaren en meer creatief leren kunt beleven? Dat is mijn levensverhaal en waar mijn hele boek over gaat. Ik kan niet anders dan nu heel open te zijn hierover en dit niet langer voor mezelf te houden, Anneloes Smitsman was hier in Zeeland 2 zomers geleden en ze zei heel helder, je leest het Veld en je spreekt haar taal dus dit kun je niet voor jezelf houden Sarah. Ga de mensen helpen.

In verschillende levensfasen heb ik ervaringen in het begeleiden van hoogbegaafden, en ik ben hier nu ook om ook jouw eigen inzichten te helpen aanscherpen en ben er voor jou als professional en als persoon. Ik ben dankbaar dat mijn persoon werd ontdekt en aangeraakt om actie te gaan ondernemen.

Ik bied een Master Opleiding en Content en tools, ik help met het implementeren van onze Software en sturing geven in netwerken van netwerken en festivals opzetten, tools in te zetten op de werkvloer binnen HMR en master,s open dagen en diners op te zetten voor studieverenigingen en voor stedelijk bestuur.

 

The Art of Hosting – Een spacelab zijn betekent dat je anderen steunt en helpt met het neerzetten een interactief impactvol en flow met Tech gaat verbinden, de soft Technologies, de menselijke interacties. Change Makers weten hoe dit werkt. Ik ben WorkFlowStudio gaan opzetten als we-space-lab. Het was 2011 en de Consciousness en Impact die mocht worden ingezet om een praktische cultuur te gaan opbouwen binnen Nederland was mijn uitdaging na het lanceren van de Club of Budapest Nederland in 2003

Mijn eigen leven, lifestyle, is een kosmische visie en een  wereldbeeld wat gewoon “heel is” betekent dat we hier allemaal zo mogen leren om kosmisch te denken – Intuitie.

 

Mijn zoon was en is heel normaal en heeft transcommunities helpen ontstaan en ook salutogenesis ingebracht in de samenleving. tijdens zijn leven zelf met alle mensen die wij mochten ontmoeten en waarmee wij onszelf hebben verbonden ..samen met mij onderweg tijdens dit leerpad en deze dans in Syntony.

 

Salutogenic design zal je leven veranderen! We moeten meer leren hierover hoe we zelf meer gezondheid gaan inbrengen in ons huis en in onze leefomgeving en in ons werk, ik begon dus met dure opleidingen in NLP in Belgie in het hele traject als NLPTrainer volgens de de richtlijnen van Anne Linden en koos als leerweg de helende holistische benadering van Dr.Alberto Villoldo Ph.D. The Four Winds Society. Begon zelf met Ayurveda en deze oudste geneeswijze ter wereld heeft haar wortels in India van meer dan 5000 jaar geleden. De indier van vandaag heeft zijn eigen Ayurvedisch genezer, zoals we hier onze huisarts hebben. Hij die kennis draagt is Vaidya. Levensinzicht dat betekent Ayurveda. De som van al je eigenschappen en en je unieke persoonlijkheid.

Workagile – making work agile.

Een diepere betekenis en een betere kwaliteit van leven en het implementeren van een holistische benadering. Hoe kun je eigen huis en je werk je gezondheid verhogen?

Salutogenesis is de desig trend en ze kijkt naar waarom dus Salus betekent health en in Greek betekent genesis origin. IK DEED dit al als kind met een mindmap en tekende hele dagen…. zat hele dagen te kleuren en mijn onderbewustzijn kreeg zo ruimte net als het schrijven in mijn dagboekjes vol, elke dag schrijven..

Designed to thrive, dit gaat over het belang van een architecture en hoe je dit doet in de toekomst. Dit is interne communicatie en dat is echt identiek aan je gedrag, dus wat je denkt en wat je gevoelens zijn die je ruimte en focus geeft is wat je zult zien als resultaat om je heen en dat is dus empathy en vriendelijk zijn voor mij, deze flow is Syntony Sense, het is een levende context zijn als mens en dit ook echt begrijpen dat je dit bent in deze tijd nu waarin we transformeren. Deze transformatieve rol kun je zelf ook leren innemen en activeren en het is nodig voor de inviduele en collectieve vooruitgang!

Leerzame ervaringen die we willen delen omdat het gaat over rijk en arm en over oppervlakkigheid en de wens naar meer diepgang. Integraal denken en leven is heel normaal en zelfs supernormaal. Het heeft te maken met hoge waarden en normen en een samenvatting kunnen geven van de complexiteit en deze heel natuurlijk uitleggen in eenvoud. Unity is een diepere realiteit. Ik durfde dit niet te vertellen dat ik ervaringen had met deze andere werkelijkheid. Het is nu eindelijk erkent op wetenschappelijk gebied is het nu de doorgang en al dit begrip” dat het mogelijk maakt om de unified nature of reality te delen. ”

 

A voice, een stem van deze support van anderen om elkaar te helpen dat we niet afgescheiden zijn en bewustzijn niet iets iets dat mysterieus opkomt want, mind is matter en bewustzijn is wat we zijn, in de hele wereld.

Deze missie om deze boodschap in te brengen in de wereld is de visie en daarmee ook deze identiteit als Sarah voeding gegeven als instrument,  ben een Change Agent en  help de transformatieprocessen en de vele anderen met deze diepgaande veranderingsprocessen want de problemen die er zijn nu, ze zijn een symptoom van de ziekte in onze samenleving en dat is wat ik daarin vertel, dat is mijn facilitatie. Het is een mogelijkheid om samen te zijn en samen te komen in deze vooruitgang, en dat zal het altijd zijn. Het is een unity reality, dat moet je zelf ervaren en belichamen. De hele wereld view laat zien dat informatie fundamenteel is en dat gaat over universele informatie dit is helder aan het worden nu. In heel veel gebieden leren we nu zien dat digitale informatie communiceert in de wereld en dat zijn dezelfde technologieën als de fundamentele realiteit van ons universum. Virtuele realiteit. Ons universum is geïnformeerd. Dit gaat over patronen van informatie. Het informeren van vorm, dit komt van diepere lagen van bewustzijn.

Zonder het woord informatie is een perspectief lastig uit te leggen. Het is een privilege van weinigen, informatie is fysiek, we zien dat velden processen zijn van fysieke realiteit, en er is geen krachtiger, praktischer en sterk op ontwikkeling gerichte aanpak gevonden dan het pad van de mysticus.

 

Wij zijn die mysticus en dat betekent dat we transcenderend leven en leren leven met de gelijkgestemden onder ons en met elkaar kunnen resoneren.

Dia18

Zonder druk leven en zonder teveel spanningen vraagt om een wereldkompas, een eigen kompas en een ladder om te weten dat je het juiste doet en je de bewegingen om jou heen activeert. Dat is Syntony, met de kompas kun je navigeren – Onderwijs, de zorg, veiligheid en bealstingsdruk, pensioenen zijn onderwerpen waarmee Nederland bezig is en dat is goed als we dat praktisch gewoon oplossen. De soft skills zijn hiervoor nodig.Dia25

Het ervaren van het leven zelf gaat over dingen doen, het wennen aan stress, geldstress, drukkende gevoelens, moeder zijn zonder vader in het gezin, kracht uitstralen en de wilskracht en mensen om je heen waarvan je houdt, het geluk met je kinderen, de liefde, warmte, leuke dingen kunnen doen. Ervaringen – waar haal je dit geluk uit en hoe doe je dit?

Ons promotieonderzoek richt zich op levensverhalen met therapeutische werking van het herschrijven van het levensverhaal op het psychologisch functioneren en de positieve geestelijke gezondheid/ Promotietraject Syntony Conversations online leren met content

Fijn dat je hier bent en dit leest nu hier met mij samen, welkom en weet dat het een reden heeft dat we elkaar zo hier nu mogen ontvangen in elkaars aanwezigheid vanuit deze diepe gedachtenvormen, uit ons hart, om samen door een deel te gaan van deze wereldwijde ervaring wat nu deel is geworden van mijn ervaringen en ook van die van jou, er is eindelijk bewijs dat dit bestaat waarnaar zoveel mensen zoeken, voel je intens welkom, hier nu met mij in deze ruimte, waar je ook bent op dit moment. We zijn actief en dat is inmiddels met 500 leiders binnen 50 landen op dit moment met de tools van Syntony, de Soft Technologies. Nora Bateson kwam het Warm Data Lab starten vorig jaar in Nederland. Ons netwerk is een vooruitstrevende beweging en wij kennen elkaar onderling. Wij openen de grenzen met elkaar samen en vanuit onze eigen activiteiten.

Binnen deze nieuwe wereldvisie is alles gebaseerd op werkelijkheid en bewijs, het bewijs is er nu wetenschappelijk! Het is aan de wetenschap, ik heb het Ministerie van onderwijs benaderd in 2014 toen ik terug kwam uit Wenen naar mijn samenzijn met Alexander Laszlo in het opstarten van Syntony World Cafe wat toegang kreeg na de World Cafe die werd georganiseerd door hem in persoon. Het was het onderwijs hier in Nederland het orgaan zelf, zij gaven mij terug ‘dat het aan de wetenschap is dit aan te reiken en zij niet over platformen en denktanks beschikken om deze nieuwe informatie van het nieuwe wereldbeeld over te dragen. ”

 

Wij moesten lachen onderling en zijn die platform dus zelf voeding gaan geven onderling en zijn doorgegaan.

Zijn wij in de mogelijkheid om deze ziekte van het wereldbeeld te gaan oplossen want dit heeft te maken met de natuur van de realiteit zelf.

Ik heb een ervaring gehad als kind om tussen deze dimensies te wandelen in de supernormale ervaringen, door het gemis aan de executieve functies zorgden mijn brein ervoor dat het voor mij een lange tijd niet zo was om mee te doen aan de normale processen van de kinderen om mij heen omdat impulsen mijn leven hebben beheerst en ik moest leren focussen op wat belangrijk is.

 

Dat is wat mijn bewustzijn voor mij doet heel automatisch omdat ik altijd in de flow blijf.

Dat is mijn zelfvertrouwen.

De tools van Syntony zijn er voor ons netwerk en gelijkgestemden, het is een uitdaging om een life person te zijn en heel veel energie te hebben.

 

Niemand is perfect maar als je steeds wel eens ervaart dat het wel bestaat en de impact die je kunt hebben, en tijd kunt doorbrengen met andere gelijkgestemden, dat is een verbondenheid die intense waarde heeft.

We zijn allemaal heel gevoelig en intuïtief van nature en daarop was en is het systeem buiten niet ingesteld dus logisch dat we dit met elkaar zo blijven verstoppen al de ervaringen van  telepathie en zo ook het lopen door de planeet, je zag misschien ook wel eerder al, hoe alles samen kwam en hoe al onze ervaringen samen komen nu, dat is waarvan we allemaal houden. Er is een oneindige spark en het is het enige wat er is, wij hebben het healing proces nog niet volledig samen ingezet in onze samenleving, we zijn wel al heel hard bezig daarmee en daarom nu dit boek,  wil alleen maar deze revolutie delen, ons collectieve wereldbeeld is beïnvloed door het paradigma wat oud is en materialistisch is en gaat soms nog over gescheidenheid. Het is leuk om jou ook te mogen ontmoeten nu hier, schreef je als kind ook al dagboekjes vol en als heel klein meisje of jongentje..wilde je ook alleen maar meer openstaan en alles opvangen, de lichamelijkheid is al heel vroeg intens, hoge prikkelgevoeligheid en hoog energie nivo, opgewondenheid en snel praten en ook gedreven zijn en enthousiasme ..dat mag en is leuk, het kind in ons.

Dit project van Syntony Conversation is er om te delen op wereldnivo omdat het normaal is dat we energetische impulsen oppikken van elkaar en elk mens wil de eigen natuur en eigen expressie vervullen, of je nu een brandweerman bent of een chirurg, je wilt gewoon je hoogste versie zijn van jezelf. Het definieren van wie je zelf bent, dat is een journey en quest voor elk mens en wij herkennen dit en dit is niet iets wat je kunt zoeken het is gewoon zoals het gaat. Betekenis is er al en je kunt het zelf leren toestaan en dit dieper leren integreren. Wereldpatronen zijn dominant en het maximaliseren van de beste versie van jezelf gaat over het omgeven van mensen die deze visie kunnen uitdragen, execution.

 

De natuur van bewustzijn is genegeerd, ik ben nieuwsgierig en dat ben jij ook anders zou je dit nu hier niet lezen, dat is al zo sinds 48 jaar, wij hebben deze mogelijkheid om te gaan voorbereiden en om te draaien vanuit gescheidenheid en materialisme in een realisatie dat alles wat we realiteit noemen, unified is en op verschillende dimensies afspeelt in overvloed in een kosmische mind, de wetenschap heeft dit bewezen. Het oude paradigma is verkeerd, het is niet gescheiden. Ik deel dit met jou en ik heb het zware werk al gedaan, ik heb 25 jaar studie gedaan en nu 3 jaar tijd en onderzoek gedaan en bewijzen samengebracht, die nu hier zijn in een nieuw veld van onderzoek, om jou te laten zien dat er een simpel begrijpen is van heelheid en diversity.

 

Er was geen big bang maar een grote adem, tijd en ruimte in een evolutionaire impuls en ons universum bestaat als een coherente identiteit. De staat van het creeren van elementen.

 

Business in de Tech wereld is een ander model. Het landschap bestuderen. Het investeren globally. De contributie van Azie en een overzicht van wat er zich afspeelt globally, het is China en Noord Amerika en dat is een groot ding, de Chinese Modellen zijn enorm en dat is transformatief in onze mindset. Investeren in Global Feelings en Lokaal meer gaan doen vanuit dit overzicht, de invloeden en Google wat de mark domineerde tot 2006 en er zijn nu zoveel andere bedrijven en Fortnite Epic Games, zoveel diepgaande veranderingen en dat is waarin mijn zoon Senn zich verdiept, hij is geboren in 2007 en is een echte change agent.

 

Eindelijk na zoveel jaren is er bewijs nu dat er geen big bang was maar een grote ademhaling en wij allemaal verbonden zijn. Wat is leven? De vraag is zo oud dat het vreemd lijkt dat iemand die modern is in staat is geweest om zo,n radicaal innovatieve reactie te geven op de invloed van de kennis zoals neurowetenschap en sociologie, informatica, literatuur en filosofie. Humberto Maturana is de chileeens bioloog en zijn theorie is bijna 50 jaar geleden ontwikkeld met zijn oudleerling en landgenoot Francisco Varela. Deze theorie heet Autopoiesis. De fundamentele vraag die ik deed was “Wat is leven?”

“Wat is alles wat leeft?”

Driedimensionale weergave van een levende cel gedurende het mitose-proces; voorbeeld van een autopiëtisch systeem. Dit ben ik hier, naast Alexander Laszlo in Wenen, waar we de fotoos maken van de sessies en daarna zijn we dat gaan ordenen en hebben we dit opgeplakt op de wand. Dit was World Cafe, Syntony World Cafe – Syntony Conversations kreeg hier toegang officieel op 06/06/14 #SyntonyConversations –

1898034_262790893888385_1043594934_n

Autopoiese betekent letterlijk “zelf-productie” (van het Grieksauto voor zelf- en poiesis voor creatie of productie). De term werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de Chileense biologen Francisco Varela en Humberto Maturana in het begin van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw. Ik ben in opleiding geweest bij Kathia Laszlo en haar persoonlijke begeleiding mogen ontvangen en intens mogen transformeren, alles werd aangeraakt en mijn sensitiviteit werd intens bevestigd.

Autopoiese hangt sterk samen met zelforganisatie.

 

De termen autopoiese en zelf-organisatie hebben in de biologie onder andere te maken met het feit dat, wanneer onder de juiste omstandigheden alle componenten van een biologisch systeem aanwezig zijn, dat biologisch systeem ‘vanzelf’ wordt gevormd en zichzelf in stand kan houden. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat, wanneer alle componenten van een virus in oplossing worden gebracht, er vanzelf complete en volledig functionele virusdeeltjes ontstaan.

Dit is nu de hier de perfecte tijd voor jou ook, om deze boodschap te gaan aanreiken, dit is niet nieuw het is al eeuwenoud.

Ik heb deze opleiding gevolgd in een persoonlijk mentorship van 1 jaar en begeleiding ontvangen van Dr.Kathia Laszlo.  Ik funtioneer vanuit de leergroep met nog 34 wetenschappes die hierin zijn gaan innoveren met elkaar samen vanuit elkaars ervaringen met elkaars eigen talent.

Daarnaast nu jarenlang aan het samenwerken op wereldwijd nivo en intens samengewerkt met deze theorie in grote netwerken heel intensief samen met Alexander Laszlo samen, naast de persoonlijke ontmoetingen en het samen zijn met Dr. Ervin Laszlo en met deze persoonlijke mentoring aan het innoveren nu samen met Alexander Laszlo en Marcel Verwei mijn partner, in deze wereldwijde faciliteiten door wekelijkse intervisie wat wij nu zelf activeren en wij geven nu supervisie vanuit onze lokale omgeving omdat er zorg moet zijn voor het juiste aansturen en het nieuwe leren hoe je kunt gaan begeleiden binnen netwerken met deze nieuwe taal om de grootste veranderingsprocessen van deze tijd nu te kunnen begeleiden. Deze tijd waarin we nu leven is uniek en de meest intense tijd die er ooit was.

 

 

evolutionary-leadership-10-728Elke cel in ons lichaam is een community en ons lichaam is een community, elke cel heeft betekenis en heeft een effect op het geheel. Wij begrijpen dit nu pas dat wij cellen zijn van ons universum net als alle cellen niet per ongeluk zijn en wij zijn cellen in deze impuls als een cluster een organisme als een levend systeem. De planeten resoneren met elkaar en wij hebben biologisch leven mogelijk gemaakt maar wij zijn ontstaan uit sterren. De eerste sterren. Rockstars.

 

Ik zag als kind al Andere dimensies en wist dat dit de vooruitgang was in deze evolutionaire impuls en wij hebben betekenis en wij praten daarom over gewaarzijn en wat realiteit is. Ik vertelde dit aan mijn moeder en ze zei mij dat ik het gedroomd had dus er was verder geen ruimte om te mogen en kunnen filosoferen hierover, ik ging dus gewoon door met onderzoeken.Ik wist dat ik geen machine ben en mijn lichaam dat niet is.

Het oude paradigma is ontstaan uit dingen maar wij realiseren dat gescheidenheid een illusie is. Mijn avonturen zijn gestart toen ik mijn transpersoonlijke ervaringen ben gaan opschrijven in mijn dagboekjes want ik zag daarin dezelfde patronen terugkeren.

 

Ik moedig daarom het tekenen aan voor kinderen.

In de normale bewustzijnstoestand ervaar je jezelf als stoffelijke object en dat is begrensd door onze huid en levend en ademend in een wereld met newtoniaanse eigenschappen.

 

 

evolutionary-leadership-19-728Onze waarnemingen worden beperkt door de fysiologische beperkingen van onze zintuiglijke organen en de fysische kenmerken van die omgeving – Transpersoonlijke ervaringen kun je onderverdelen in 3 categorieen en dat is het overstijgen van de normale barrières en de beperkingen van het door de huid ingekapselde ruimte van het ‘ ik “.

Autopoiesis as solution to stop the social scripts and get into a real dialogue and real conversation

Autopoiesis. De fundamentele vraag die ik deed was “Wat is leven?”

“Wat is alles wat leeft?”

Driedimensionale weergave van een levende cel gedurende het mitose-proces; voorbeeld van een autopiëtisch systeem.

Autopoiese betekent letterlijk “zelf-productie” (van het Grieksauto voor zelf- en poiesis voor creatie of productie). De term werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de Chileense biologen Francisco Varela en Humberto Maturana in het begin van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw.

Autopoiese hangt sterk samen met zelforganisatie. De termen autopoiese en zelf-organisatie hebben in de biologie onder andere te maken met het feit dat, wanneer onder de juiste omstandigheden alle componenten van een biologisch systeem aanwezig zijn, dat biologisch systeem ‘vanzelf’ wordt gevormd en zichzelf in stand kan houden. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat, wanneer alle componenten van een virus in oplossing worden gebracht, er vanzelf complete en volledig functionele virusdeeltjes ontstaan.

Dit is nu de hier de perfecte tijd voor jou ook, om deze boodschap te gaan aanreiken, dit is niet nieuw het is al eeuwenoud. Ik heb deze opleiding gevolgd in een persoonlijk mentorship van 1 jaar en begeleiding ontvangen van Dr.Kathia Laszlo. Daarnaast heb ik jarenlang op wereldwijd nivo samengewerkt met deze theorie in grote netwerken heel intensief samen met Dr. Ervin Laszlo en met persoonlijke mentoring aan het innoveren nu samen met Alexander Laszlo in de faciliteiten door wekelijkse intervisie wat ik activeer nu en ik geef supervisie vanuit mijn lokale omgeving omdat er zorg moet zijn voor het juiste aansturen en het nieuwe leren hoe je kunt gaan begeleiden binnen netwerken met deze nieuwe taal om de grootste veranderingsprocessen van deze tijd nu te kunnen begeleiden. Deze tijd waarin we nu leven is uniek en de meest intense tijd die er ooit was. Elke cel in ons lichaam is een community en ons lichaam is een community, elke cel heeft betekenis en heeft een effect op het geheel. Wij begrijpen dit nu pas dat wij cellen zijn van ons universum net als alle cellen niet per ongeluk zijn en wij zijn cellen in deze impuls als een cluster een organisme als een levend systeem. De planeten resoneren met elkaar en wij hebben biologisch leven mogelijk gemaakt maar wij zijn ontstaan uit sterren. De eerste sterren. Rockstars. Ik zag als kind al Andere dimensies en wist dat dit de vooruitgang was in deze evolutionaire impuls en wij hebben betekenis en wij praten daarom over gewaarzijn en wat realiteit is. Het oude paradigma is ontstaan uit dingen maar wij realiseren dat gescheidenheid een illusie is. Mijn avonturen zijn gestart toen ik mijn transpersoonlijke ervaringen ben gaan opschrijven in mijn dagboekjes want ik zag daarin dezelfde patronen terugkeren. In de normale bewustzijnstoestand ervaar je jezelf als stoffelijke object en dat is begrensd door onze huid en levend en ademend in een wereld met newtoniaanse eigenschappen. Onze waarnemingen worden beperkt door de fysiologische beperkingen van onze zintuiglijke organen en de fysische kenmerken van die omgeving – Transpersoonlijke ervaringen kun je onderverdelen in 3 categorieen en dat is het overstijgen van de normale barrières en de beperkingen van het door de huid ingekapselde ruimte van het ‘ ik “.

Het versmelten met de ander en een twee eenheid voelen, het aannemen van de identiteit van een andere man of vrouw en of de identificatie met het bewustzijn van een hele groep. Alle moeders van de wereld bijvoorbeeld of met een bewustzijnsexpansie.

De beperkingen van mens zijn overstijgen is waar mijn hele levensverhaal over gaat, ik ben anders en ik ben mij bewust van het bewustzijn van dieren en planten maar ook van vormen van bewustzijn die horen tot anorganische objecten of processen. Het bewustzijn van de hele biosfeer en die van de aarde en het stoffelijke universum.

Alles wat wij ervaren in het dagelijkse bewustzijn in de toestand als objecten, het zijn holotrope bewustzijnstoestanden en daarmee corresponderende subjectieve representatie – Ik zie paars Lila, en in Taoïsme zijn het alle elementen van de materiële wereld en werkelijkheid beschreven als transformaties van het Tao.

Trans persoonlijke toestanden overstijgen grenzen en dus ook van het lichaam en dus ook de gebruikelijke grenzen van het lichaam en het “ik”en dat is in strijd met de psychologie en met de hele gezondheidszorg en met de moderne wetenschap waarin we zeggen dat we een machine zijn. We zijn levende systemen en dat is het nieuwe paradigma.

Ik liep hierin rond jarenlang en hield mijn mond over mijn weten, mijn transpersoonlijke ervaringen zijn overstijgend en dat is ook het transcenderen van de lineaire tijd. Ik heb herinneringen uit mijn prenatale periode en de geboorte, de babyjaren en de kindertijd en dat is alles heel indringend opnieuw beleefd. In holotrope bewustzijnstoestanden kon ik deze regressie in de tijd nog verder laten gaan en dat was identificatie met de spermatozoïde en het ovum op het moment van de conceptie en dus op het nivo van het cellulair bewustzijn.

Deze ervaringsreis in de tijd heb ik gedaan en zo ook episoden gezien uit de levens van menselijke en dierlijke voorouders ontmoet en ben in reïncarnatie gegaan en zag de mythos en theos en daarom ook de logos en nu de holos.

 

Dit is een leerframe en ik heb hier jarenlang over gedaan en dat is jammer want het kan veel sneller in leerlabs en met interventies.

Dingen die zijn gebeurt op de kruispunten van  mijn leven die gaan niet over wat er gebeurt in de situaties en ook niet de gebeurtenissen, en het is zeker niet belangrijk wat er zich afspeelt in ruimte en tijd, het is in-formatie, en daarin ga ik je nu meenemen in deze derde categorie van transpersoonlijke ervaringen. Hoe vaak heb je niet de meest oninteressante dialogen? Sociale scripts en dezelfde vragen stellen en op dezelfde manier zonder echte interesses, en niet echt luisteren. Wat is het talent? Sociale scripts vermijden dus de valkuilen vermijden, die vragen die de meeste mensen stellen, hoe gaat het met je? Dat is niet eens een echte vraag dus geef geen antwoord en de volgende vraag is wat ben je aan het doen of wat doe jij? En waar kom je vandaan? Dat is wat je moet vermijden, deze uitdaging is om een sociaal dieet te nemen en dit niet te bevestigen maar verdiep je dialogen en trigger spanningen en exitment, dit is een mooie manier om scripts te  vermijden, dus big talk en niet meer de small talk dus big talk is vragen of iemand nog aan iets leuks heeft gewerkt en is er iets leuks gebeurd? Je vraagt dan naar de echte ervaringen van die ander en dat is wat het energielevel verhoogt, werk je nog aan leuke projecten, heb je nog leuke shows gezien/ bouw iets goeds op en positiviteit, vraag een geweldig antwoord en heb je antwoorden klaar als de ander je dit vraagt. Pop in met jouw antwoorden, vertel hoe je netflix kijkt en wat je graag kijkt, onthouden dat je weg moet blijven uit sociale scripts en blijf in je enthousiasme. Dit is trust First wat we doen in het eerste nivo van het oefenen van centering en intuitie cultiveren.

 

Communicatie met lichaamloze wezens en bovenmenselijke entiteiten en buitenaardse wezens en bewoners van parallele universa.

De universele Geest en hoogste vorm van deze ervaringen is het identificeren met het supra, metakosmische Niets, de raadselachtige en primordiale leegte die zich bewust is van zichzelf en de schoot is van al het zijnde. De leegte heeft geen concrete inhoud en bevat al het zijnde als kiem en in potentie.

Ik werd een aantal keren uitgelachen als kind, en er werd mij gezegd dat ik het fantaseerde en dit niet bestaat, ik begon dus met schrijven in mijn dagboekjes en mijn echte gevoelens op te schrijven en doe dat nog steeds elke dag, ik schrijf elke dag en ben daarom heel erg open en heel erg intuïtief, ik ontvangen informatie die ver voorbij alle grenzen gaat, dit is voor de hele wetenschappelijke filosofie van het Westen belangrijk nu we in transitie zijn, er is een onbevooroordeeld onderzoek nodig van dit trans persoonlijke domein van de psyche want alleen je eigen directe waarneming is voor jezelf het bewijs.

 

Wij zijn gelukkig allemaal bij elkaar gekomen en wij vormen dat platform. Het is een denktank. De Club van Budapest. Wereldwijd.

Wij zijn opgestart in 2011 en zijn gaan innoveren vanuit het jaar 2000 vanuit de Club of Budapest Nederland wat gelanceerd werd vanuit de Speakers Academy door Dr.Ervin Laszlo zelf en wij hebben elkaar daar in persona ontmoet en zijn vanuit deze bezieling de kosmische visie gaan uitzetten en uitdragen, eervol en met diepe verbondenheid. In het jaar 2014 ben ik naar Wenen gevlogen om daar samen met Alexander Laszlo World Cafe te beleven en mocht daarin ook mijn aandeel vormgeven en van hieruit kreeg Syntony World Cafe toegang als Research Colloquia on Thrivable Systems, het woord duurzaam is vervangen voor vooruitgang, vooruitstrevende systemen en vormgeving, er is een emergence bezig, in wereldwijde bewegingen en daarin geven wij sturing en begeleiding vanuit hoge orde. Geen lineaire processen meer maar vanuit diepe samenwerking.

In het jaar 2013 ben ik een jaar lang zeer intensief aanwezig geweest in Social Learning Evolutionary Learning binnen de social unit van Saybrook University met de begeleiding van Professor Kathia Laszlo in haar leergang Evolutionary Leadership. Ik ben van daaruit in de leergroepen gaan hosten en mocht mee participeren in Project X. Project x werd op wereldwijd nivo samengesteld door alle systeemdenkers die daarna in hun leerlabs gingen trainen met de nieuwste art design trainingsprogramma,s vanuit het nieuwe paradigma. Deze interactieve ervaringen gaan over het fysiek durven openstellen en dat gaat over informatie en dat is fysiek. Wij realiseren ons dat het echte hosten diepliggend werkt en meer fundament geeft dan bezig zijn met ruimte en tijd. Transpersoonlijke ervaringen uiten zich in het proces van diepgaand individueel zelfonderzoek maar het is niet mogelijk ze te interpreteren als eenvoudigweg intra-psychisch verschijnselen in conventionele zin.

Van Systems Thinking in Systems Being gaat over het belichamen van evolutionair leiderschap. De behoefte om aan te passen en agile in veranderende omgevingsvelden is meer duidelijk want vooruitgang geeft well-being en conviviality – vrolijkheid om vier lagen.

All over the world, more dynamic systemic evolutionary systems of learning have begun to flourish. Both young people and adults crave learning that is fun, engaging, challenging and that connects them to the pulse of life. As we learn more about how to human brain functions, we begin to feed our need for dwelling in stories how the mind remembers and playing to human incentives by engaging in game dynamics. What comes about through such processes known as the gamification of education is best termed ludic learning. Ludic is to play – loodik from Latin comes from sport, Ludus. Mingled, interwined, to indicate a state of deep and complex, joyful connectedness and interpenetration –

Organisatorische Transformatie en Sociale Verandering. Het was een persoonlijke reflectie in de betekenis van evolutionair leiderschap gebaseerd op leren wat ingang kreeg vanuit de ervaringen als onderwijzer en consultant, coach en sociaal ondernemer maar ook als moeder. Kathia Laszlo legt uit dat systeem denken betekenis heeft voor een creatief perspectief wat komt uit de ideeen vanuit het inzetten van lastige situaties en kritische perspectieven of innovatie op een nieuwe manier in vooruitgang.

Een oproep voor participatie is de meest belangrijkste taak in deze tijd: het innoveren van een toekomst in vrede en overvloed in partnership met alle levende systemen op onze planeet Aarde. Dit is niet alleen maar voor de privilege groep van verlichte mensen maar een verantwoordelijkheid voor elk mens. De inzichten van systeem denken en het beoefenen hiervan zal een grote steun zijn nu in de transitie van een levensvatbare toekomst. Deze inzichten mogen niet beperkt blijven tot de boeken en toegang tot maar enkele universiteiten en zij moeten deel gaan uitmaken van een sociale fabriek die onze cultuur zal informeren. Een verhaal wat een doel geeft

 

Informatie en het hologram, dat werkt dieper door dan gewone oplossingen, existentieel bewustzijn, een ervaring van infinity the self, dat bestaat buiten tijd en kan nooit ziek zijn en ook nooit aangeraakt worden door ziekte, het zijn symptomen,onze missie om methodologies samen te brengen – Digitale informatie en fysieke realiteit dus informatie wat een expressie geeft door complimenten. Ons hele universum is een fysieke realiteit in intelligentie, wij spreken over informatie wat een expressie is als principes die bestaan in ons universum. Wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd als een entiteit en dat is patronen gebaseerd en betekenisvol. Wij richten schade aan in onze biosfeer. Het herinneren wie we echt zijn en dat we betekenisvolle micro creators zijn in ons universum, wij zijn kinderen van Gaia. Wij zijn relationele wezens. Dynamische aantrekking en we vinden de patronen van informatie die uit dieperliggende ruimte komt. Steden en galaxies groeien op dezelfde manier. Dynamische holografische relaties. Menselijke conflicten zijn onderzocht en we vinden die relaties in conflict als ecosystemen met dezelfde patronen zoals in de natuur. Gedragingen en de onderliggende patronen die we zien in de internet en onze verbindingen in de telefoons. We zijn sterker dan we denken, wat we zeggen en hoe we het doen heeft effect. De keuzes zijn dus gedraag je lokaal en begrijp dat je dit kunt doen vanuit je eigen afstemming. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Trainen vanuit de systeemwetenschappen betekent samen deze herinnering en heelheid geven en belichaming voor de wereld, dat is onder supervisie van Kathia Laszlo vormgegeven vanuit Saybrook University, het leven accepteren zoals het is en niet wat wij wensen, dat is spirituele groei, in schoonheid en in vrede. Het kunnen sturen en zelf reguleren van deze emotionele staat geeft sturing vanuit het hart, wij kunnen rust vinden in een veilig leerlab en wij weten dat de mindset realiteit wil creëren en onze acties zijn een product van onze beliefs, onze gevoelens en blijheid maar ook frustratie mag er zijn.

 

Als we teveel hechten aan anderen kunnen we flink getriggerd worden, als we dit loslaten voelen we meer rust en hoe meer rust we voelen hoe minder afhankelijk we zijn van anderen om onszelf heel te voelen. Wij kunnen zelf een persoonlijke heilige ruimte creëren en dat zijn andere veilige condities om healing te activeren, er komen veel mensen naar mij toe omdat hun leven eerst wel veilig was maar er mist nu een energetische ruimte die veilig is. Ik doe doe dit door een veilige ruimte te geven, een eco sfeer, de noösfeer de menselijke sfeer, de spirituele leerkrachten en onze wereld mag zo een micro universe zijn om onze healing aan te reiken en van daaruit komt heel veel werk.

De 13 brieven in de tijd zijn geschreven voor transformatieve verandering en moeder aarde is gevraagd hoe hiermee om te gaan en wat is het wat wij zouden willen weten en wat willen wij ons herinneren om ons hoop en inspiratie te geven. De thema,s zijn verbonden met de planetaire bewustzijnsveranderingen waar we zijn vandaag en dat gaat over onszelf bekijken via mother Earth. De perspectieven en gaan over een map en een stepping Stone om te beginnen met het begin hoe het werkt als we hierin thuis komen en hoe we in een heilig proces gewoon mee bewegen en daarin onze kracht en bronnen vinden vanuit de eigen potenties. Via het boek van Anneloes Anneloes hebben we een beter begrip van de potenties die in ons liggen en de mogelijkheden voor ons allemaal om een activiteit te kunnen inzetten. De activiteiten die worden aangeboden gaan over het herstellen van het hart en dat te activeren en dit gaat over de wijsheid van de aarde zelf. Het begrijpen van deze aarde en deze visie gaat over het afstemmen van deze wijsheid en dit perspectief leren begrijpen dat we onafhankelijk zijn maar ook samen. In menselijke activiteiten en in politieke en culturele systemen kunnen we dit inzetten voor een vooruitstrevende toekomst. De visie en de leiderschapsontwikkelingen en de educatieve modellen helpen om dit concreet te maken. Communities en steden en potentieel te activeren en dit in te brengen in de activiteiten die nodig zijn. De aarde is stil en ze is in een staat waarin ze vraagt om balans en als je zelf deze biosfeer verpest dan kun je ook niet meer natuurlijk functioneren in jezelf dus in mijn eigen relatie met moeder aarde is dit zo als een expressie, het is niet moeder aarde en onze mensheid maar wij bewegen zo. Ze wil dat wij support vinden en een beter begrip om te leren waarom we zo afgescheiden zijn geraakt in ons brein en in onze manier van gedragen. Hoe kan het dat we maar focussen op 1 ding en de rest vergeten. We hebben een gewoonte ontwikkeld wat in een story telling manier nu aan het veranderen is en onze relaties met elkaar. Als we dit willen losmaken dan is er iets terug en dat is samenkomen en samenzijn en elkaar leren zien en ontmoeten zoals we zijn vanuit een hoger perspectief en wij mogen dit allemaal zeggen. Het is onszelf en wij mogen onszelf niet laten wegdrukken, wij hebben het nodig om een nieuwe balans te leren ontwikkelen want onze energievelden zijn weggedrukt. Het is lastig om een gezonde omgeving te vinden met de levenscondities en de grenzen van ons balans systeem is ook aan het veranderen en de power van love is er om onze verbinding te bewaken en dit is belangrijker dan ooit hiervoor. Het is nodig om deze kracht van liefde terug te brengen in onze wereld. Hoe kunnen we deze afgescheidenheid oplossen en onze verbinding met de aarde zelf wat ons leven gaf en de kosmos die ons leven geeft en wij geven elkaar betekenis zoals we ons leven leiden. We zijn die verbinding vergeten met onze eigen natuur. De representatie van het leven zelf  vraagt om een nieuwe narrative. We zijn in deze tijd nu waarin we juist zoveel verbindingen hebben met het internet maar we leven wel in onze paradigm en dat vraagt om een doorbraak.

Het is heel oud om beoefening in te zetten, vanuit Tibet en Rusland en Europa en het onzichtbare en zichtbare en wij zien de krachten vanuit de natuur en houden de stad veilig en een individu om een betekenisvol leven te leiden. Ik heb dit privilege zo laten gebeuren door het energieveld wat om ons heen is en wat ook ons lichaam organiseert, zoals een magneet dat doet. Het is een natuurlijke beweging en wij hebben deze taak allemaal om ons lichaam te healen op het nivo van de blueprint, we moeten onze blueprint herstellen en dat is een expressie wat zich laat zien.

 

Het is een donut, een torus, een donut met een gat erin, stel je voor een hoop energie komt binnen vanuit onze voeten naar ons hoofd en via onze armen en energie gaat rond, vanuit de voeten en buiten het lichaam en dat gaat rond als een torus.

 

Dit is de vorm van een energieveld als we in de natuur zijn en dat is het energieveld wat we ook kleiner zien worden als we in de stad zijn. Eerdere ervaringen en ontvangen van het leven zelf gaat vooral over de magnetische velden en dat is onzichtbaar, het meester wat er gebeurt is buiten het spectrum zelf van de zintuigen dus als wij herkennen hoe we verbonden zijn met alles om ons heen dan is het een zuiver energetisch veld. Er is geen gif nodig in ons energieveld, het gif komt uit onbewustzijn. Het imprint wordt veroorzaakt door trauma en dat heeft healing nodig, als we dus trauma behandelen gaan we met energievelden werken. Het moet healing krijgen omdat ze anders niet in het moment kan terugkeren. Het is een cocoon, het zijn cellen en ze moeten met elkaar samenwerken, wij werken dus met vier nivo,s van realiteit. De eerste is het nivo van het lichaam, de tweede is de mind en de derde is de ziel en de vierde is de essentiële en dat is spirit.

Het is net als poppen die naast elkaar zitten, de mind informeert het lichaam en de spirit informeert de ziel. De fysiek taal is cellulair en de mind is woorden en de ziel is images en de spirit gebruikt energie. Wij zijn betrokken in alle nivo,s en via operatie werken ze op het lichaam en psychologen op het nivo van de mind en de diepe op het nivo van spirit.

Ik heb geleerd om te switchen in deze betrokkenheid. Ik ben getraind.

Heb je iets geërfd dan wil je dat niet op je fysieke nivo, het energetische nivo geeft mogelijkheden om te healen voordat er ziekte georganiseerd kan worden, ik heb deze mogelijkheid om te werken op deze vier nivo,s en ik werk met het nivo van de ziel en de tools zijn images, archetypical images waarin kracht ligt.

De taal van spirit is niet images maar energie. De meest fundamentele taal en er liggen hierin ook gevaren. Het is het gevaar, ik kreeg er veel, energie healers werken soms vaak zonder de blueprint niet op te lossen. Het is nodig dat we de vier modaliteiten van healing leren, de eerste is illumination, a core process, het uitzuiveren van de blueprint dus een ervaring van oneindigheid aanreiken. De tweede is inzicht geven in de energie wat niet bij je hoort, er zijn soms entiteiten bezig die niet van jou zijn, er zijn er 2 vormen van negativiteit en dat gaat over gedachten vanuit anderen naar jou toe, mensen die eerst diepgaand betrokken waren met jou en nu boos zijn en dat op jou projecteren.

Het zijn gif vormen als je mensen diepgaand hebt binnen gelaten en zij gooien psychische darts naar jou toe, dat is gif, dan kan dat gevaarlijk worden door boosheid. Boosheid en angst zijn de 2 meest giftige vormen in de wereld.

We kunnen dit niet zomaar even oplossen en dat is arrogantie en dat ligt in de roots van de mensen waarin we denken dat we dit wel even kunnen oplossen met eigen wetten en regels maar dit vraagt om een nieuwe narrative, een uitdaging en waar kunnen we terecht om met oplossingen te komen. Er is een nederigheid en een journey nodig om een hele nieuwe manier te vinden om te begrijpen dat er iets heel diepgaand is wat ons in verbinding brengt met het leven. Dit kunnen we samen onderzoeken en dit zien wat er speelt, als we dit doen als een moeder, hoe het voelt om mother Earth te zijn dat is als een warmte, het kan normaal reflecteren maar ze is nu gevangen en alles wat er ook is binnen de systemen zoekt naar balans. Het gevoel waarin er een behoefte is aan hulp, de alchemist weet dat het vuur nodig is om ermee te werken en als wij deel zijn van mother Earth als een kosmisch onderdeel dan kunnen we dit omarmen als een initiatie want dan gaat het vuur omhoog en de purificatie. Hoe werkt het als een nieuwe narrative dit doet zoals een geboorte, dit kan er alleen maar zijn als we ook toestaan dat we opnieuw geboren worden, we kunnen niet op dezelfde plaats blijven want als een baby geboren gaat worden dan is er ook een baarmoeder die zich opent en de baby komt erheen. Het nivo van overgave en bidden tot deze interconnectedness, zoals een moeder zichzelf ook overgeeft en de toekomst is er om geboren te worden en dat trekt ons erdoorheen. De toekomst wacht om geboren te worden en dat is de nieuwe narrative, de nieuwe richting.

De soul retrieval processes, ze zijn gevonden in het energieveld, dit proces is een journey met een client om te herstellen in een soulpart, net als bij trauma en pijn, deze retrieval kan echt in een paar sessies gebeuren, het begrijpen waarom er gebeurde wat er gebeurde, een kwanta van energie en dat ga je herinstalleren in de resources van de client zodat deze zelf kan herstellen en de vierde zijn de death rites. Er zijn groepen van mensen overal op de wereld die praten over wat er gebeurt nu op de aarde, de aarde zelf ondergaat een grote shift. Deze groep mensen dat zijn de mensen die weten dat er een nieuwe mens geboren gaat worden in deze generatie om heel te zijn en niet meer homo sapiens maar homolucious. Hoe gaan we dit doen nu met elkaar samen?

 

Het is een herinnering hier nu dat we mogen herinneren wat we mogen inzetten vanuit rust, er is zoveel ego wat maar macht wil en als we ons daarvan verlossen ervaren we onszelf als een expressie van natuur, gewoon met de flow meegaan en vertrouwen dat het universum alles in haar draagt voor het hogere – Wil je meer plezier dan kun je leren om zo naar je leven te kijken, stel je voor dat iemands anders visie ook een expressie is van empathie en liefde en je dat mag ontvangen, cultiveren van liefde is een intern avontuur. Humor is belangrijk. We hebben allemaal deze beoefening in onszelf om onszelf te mogen belichamen in dit evolutionaire systeem waarin we leven accepteren en situaties accepteren zoals het is, diepgaande verbondenheid voelen en diepgaande rust voelen, dit toestaan geeft een systeem perspectief  en dat is wat wij in Project X samen met Kathia Laszlo en met nog 34 andere systeemwetenschappers,in een experiment van 90 dagen diepgaande verbondenheid hebben gedragen en dat is wat ik nu doorgeef, hier nu.

Wij spreken samen hierover hoe ze dit al omschreven in alle spirituele tradities, dit perspectief wat er nu zou gebeuren, hoe we realiteit als unified gaan omarmen. Het is energie en matter, bewustzijn is niet iets wat we hebben maar wat we zijn! Het concept hoe we ons leven zelf leiden is als een roadmap en dat gaat over transities, we moeten dus vragen, gaat het om de journey? De journey is de journey en we zijn waar we zijn, en we kunnen kiezen. Voordat ik Marcel leerde kennen in 1999 was ik in de jaren daarvoor zoekende, ik was in 1985 op zoek naar mijn wortels en zocht ze in Den Haag, keek naar de grote gebouwen en verkeer overal en ik voelde mij alsof ik stikte. De vibrant enthousiaste stad Den Haag was voor mij ineens niet meer zo prikkelend. De stappen van de hero,s journey gaan over 17 stappen maar ze zeggen 421 en er zijn ook artikelen dat er 13 zijn maar het gaat over gescheidenheid en terugkeren. Het idee van het niet volgen van de patronen die de samenleving aanreikt maar je eigen patronen te vertrouwen, je eigen weg te vinden, dat is een respons die al heel jong begint en dat is moed om dit ook te doen en op deze manier je betekenis en je bestemming te vinden. Ik werd hierdoor geroepen toen ik 15 jaar was, ik wilde perse mijn biologische vader vinden en wilde weg uit het nato dorpje waar ik woonde op dat moment en niet meer met mijn nieuwe stiefvader en moeder samenleven als een familie maar mijn eigen weg vinden. Ik had te maken met deze eigen diepte, ik wilde die diepte vinden en dat moest ik volgen. Het was een vraag of ik klaar was om hierop te reageren en ik was niet altijd klaar om deze verandering aan te gaan. De held in mij was er wel klaar voor maar er waren momenten dat ze dit niet meer kon voelen, er gebeurde soms ineens niets meer en ze kon soms letterlijk niet meer vooruit en zo moest zij wennen aan het oncomfortabele. Het bracht haar tot inzicht dat er alleen nu hier dit existentiële bewustzijn is. De essentie en dit unieke zelf zijn –

Ze woonde in de stad Stolzenau en ze had een moeder en toch was ze klaar om weg te gaan, ze was onderweg naar Nederland terug in Den Haag en zocht naar die oude vertrouwde patronen, het realiseren dat ze vol potentieel zit. Deze quest, Alice die door de rabbitwhole valt en het bekende achterlaten en oversteken naar het onbekende, het is niet meer mogelijk om nog terug te keren, eenmaal op die andere plaats kun je er alleen nog maar doorheen, totdat het een bekende manier is geworden voor jezelf. Voor Sarah, was het cruciaal vanuit Duitsland naar Nederland terug gaan, ze kwam daar en ook al kon zij de taal spreken die haar moeder sprak en haar moedertaal is, het werd duidelijk voor haar dat ze niet wist wat de gevaren waren in deze stad en waarmee zij te maken kreeg. Zij was op een nieuwe plaats aangekomen en ik was overweldigd, ik moest heel diep naar binnen gaan, diep van binnen, deze plaats had ook het einde kunnen zijn van mijn journey. Het was een vorm en ik vond er mijn eigen plaatjes maar dit duurde niet lang. Het was niet meer mogelijk voor mij omdat ik merkte dat ik een spons was die alle energie van anderen opzoog. Ik leerde dat er verwachtingen waren van mij die ik niet kende en ik wist niet waarom en ik voelde dat ik gevangen zat, gewoon weer gevangen. Ik wilde terug keren en deze hero journey was niet de bedoeling en ik voelde dat ik mijn biologische vader niet wilde pleasen dus ik moest mijzelf aanpassen in deze nieuwe cultuur maar dit was alleen maar het begin van een proces, er volgden meer testen. Ik kreeg een mentor en hulp, ik had een avontuur en er kwam een supernatuurlijke kracht vrij en een magische hulp, in mijn verhaal was dit mijn leraar Frans uit Stolzenau want hij zei mij heel krachtig, dat kun jij zelf Sarah vertrouw op je eigen wijsheid want ik ken je en ik ben hier om jou te assisteren, en zo ging ik terug naar huis toe omdat ik wist dat hij over mij zou waken. Zo werkt het met diep vertrouwen en relaties.

Het is deze mediation tussen de onzichtbare en zichtbare wereld, hoe daarin te dansen in energie en materie. De krachten van de natuur waarderen en het individu zelf dit energieveld laten organiseren. Het is dus heel simpel, ik gaf mij over en het universum gaf mij waarnaar ik zocht. Ik wist niet wat ik zocht maar ik kon wel vooruit en wat het deed is mij eraan herinneren dat ik  niet alleen was en ik kon erdoorheen, de mentor was in mijn verhaal de treinreis en de aanwezige conducteur en ook de leraar, zoals in Lord of the Rings, Harry die de wereld van magic inging en er allerlei vormen ontstaan, een mentor kan ook een dier zijn of een element, de wind of de zee, mythologie, de mentor, het hoeft niet een persoon zijn maar kan ook een integraal iets of iemand zijn in je eigen avontuur en journey en dat zegt, goed werk en ga die kant op. Het was voor mij mogelijk om een richting te bepalen, de beschermende kracht van destiny. Ik heb heel veel lastige situaties gekend in mijn leven, en ik bleef het maar zien, de samenleving gewoon bezig met rollen en maskers maar niet op avontuur. Ik had die diepte nodig. Ik ga je hierin meenemen. Luister naar je hart, je hart geeft comfort, voel je je hart openstaan voor liefde en vrede? We zijn dankbaar met deze intelligentie, dit is onze spirit. Ik heb al de nodige transities gehad zoals Alice in Wonderland het bekende moest achterlaten en je niet weet waar je terecht komt en je bent in een compleet nieuwe plaats en het enige wat je kunt doen is er doorheen gaan. Het is deze mogelijkheid om hierin te verbinden en angst en verlangens kunnen dit verstoren maar als je in de stilte terugkeert dan hoor je en vertrouw je die innerlijke flow die er is diep van binnen. Het is er altijd. 1 van de wetten in succes is de wet van aantrekking, dus het onbekende omarmen en dingen laten gebeuren en oplossingen laten verschijnen en dat is het pad voor vrijheid dus vertrouw jezelf. Laat los wat niet meer je outcome is en geloof en weet dat je hart het antwoord weet in het veld vol mogelijkheden. ININ. Innerlijk weten, het is bij de geboorte in de ziel opgeslagen. #newparadigm #sarahverwei#sarahverweiconsultancy De diepere dimensies want “fields are not observables”

“only their effects can be observed and measured”

Deze passie, vanuit onze diepere dimensie gaat verder dan de sustainable development goals, de goals, ze missen het geheel want de goals zijn ontwikkeld om de ziekte van de samenleving op te lossen want er zijn symptomen van de ziekte die erzijn nu, door het disfunctioneren en dat zijn symptomen van ons collectieve gefragmenteerde wereldbeeld!

Dit is mijn expertise,op het collectieve nivo moeten we dus een nieuwe map van realiteit inbrengen, in deze breakdown die nu gebeurt, zijn wij in staat om het op te lossen, dit begint met het begrijpen van de natuur van realiteit zelf!

Ik was 4 jaar en zag een licht in mijn slaapkamer en het ging met mij communiceren en ik liep zo tussen deze verschillende werelden en dat was een super-normale ervaring. Ik sprak er met niemand over want het is super natuurlijk, telepathie en pre-cognitieve dromen en remote sensing, en ik liep op deze planeet aarde en hoe kwam dit samen en al deze ervaringen, hoe verbinden ze met de ervaringen als fysieke realiteit? hier nu als mens en als vrouw? Ik hou ervan dat ik dit nu mag delen want het is een great thought – deze spark is alles wat er is! Het delen van deze ervaringen is een revolutie, ons collectieve wereldbeeld is aan het beïnvloeden wat uit het wetenschappelijke paradigma komt over de natuur wat het leven zelf is. Dit paradigma is materialisme en gescheidenheid. De olifant die dit negeert is de natuur van bewustzijn zelf dus na al het onderzoek, 66 jaar van onderzoek, waarom waarom en dat is een moment van nieuwe mogelijkheden. Wij draaien om en doen dat niet vanuit gescheidenheid en nog meer materialisme maar wij realiseren dat realiteit unified is. Het speelt zich af op multi-dimensionele lagen en dit is de leading edge van wetenschap, het oude wetenschappelijke beeld is verkeerd.

Ik heb 25 jaar geïnvesteerd in onderzoek en mijn eigen ervaringen verteld binnen het wereldwijde netwerk zelf en deze ervaringen zijn een bewijs van een nieuw veld van onderzoek, het is simpel als je deze complexiteit leert zien en voelen.

Ik kan dus niet anders dan dit nu hier delen want ik durfde er 45 jaar niet over te spreken en ook niets te delen hierover en zocht naar antwoorden.
Het is nu mijn plicht om deze complexiteit wel simpel te helpen overdragen want het complexe is simpel voor mij en ik begrijp dit abstracte materiaal door het onderliggende patroon wat is ontrafeld in de afgelopen 25 jaar van mijn studies en mijn 48 jaar van leven op deze aarde zelf. Ik begrijp het patroon en begrijp het concept en daarom is verdere oefening voor mij overbodig. Ik leer dingen snel en snap en begrijp de metaforen en begrijp dat taal figuurlijk kan worden gebruikt want we leven via taal en emoties.
Ik snapte al op jonge leeftijd wat het essentiële element is in een probleem; een bijzonder intelligent kind in mij leerde tussen zijn 2e en 4e jaar al diverse talen en zocht naar de moedertaal. Enorme capaciteit voor empathie en daarom een bijzonder vermogen te voelen wat anderen voelen en begrijp daarom ook wat wij voelen en herken de emoties bij anderen. Ik zet projecties om in muziek en kunstwerken en zie alles als een geheel. Ik leer niet lineair maar top down en wil overal de verbanden tussen weten en blink daarom uit nu om deze transitie en overgang naar een nieuw paradigma werkelijkheid te maken en stevigheid aan te reiken in de steden in mijn land van Nederland. Ik werk mee aan internationale projecten en ondersteun de studenten die afstuderen en Syntony als tools en methode inzetten in hun scripties, met de Journal of New Paradigm Research. Education for the future: the emerging paradigm of thrivable education.

Ik ben zelf moeder van een zoon van 26 en 11 jaar dus seminars geven en conferenties hierover heeft voor mij nog tijd nodig omdat ik graag zelf mijn kinderen wil begeleiden zoals ik mijn oudste ook ben blijven begeleiden in zijn eigen kern wil ik dat nu ook doen tot de 18e – 25e levensjaar van Senn.

De komende jaren zijn cruciaal, 13 jaar zal Senn nog nodig hebben in deze transitie zelf om de deuren te openen met zijn skills en zijn vermogen om dit te vertalen. Het is mijn taak om hem hierin te begeleiden samen met het wereldwijde netwerk om hem heen.

WIJ ZIJN EEN MONDIAAL LEVEND SYSTEEM –

Het is diversity, ons universum is niet geboren in een big bang, het was gewoon een grote ademhaling. Tijd en coherentie – de wetten van algoritmes en zij hebben sterren en galaxies laten ontstaan. Laten we even teruggaan, elke cel in ons lichaam, we weten dat 90 % een community is en onze lichamen een community zijn, van menselijke cellen en bacteriën, virussen en elke cel in ons lichaam heeft betekenis#purpose #meaning

Marcel Verwei heeft een verhaal hierover en dat deelt hij samen met Chirurg #MarcoWaleboer een bekend Chirurg in Nederland en hij zetten de tiba en het scheenbeen en kuitbeen weer vast zodat het kon aangroeien in 3 jaar met samenwerking van Marcel – dit gaat over de clusters van cellen en de intelligentie van elke cel!

Dr Jude Currivan bevestigd dit en is actief in ons Laszlo Instituut als Honorary Fellow net als#DeepakChopra en #JaneGoodall Dr. Jane Goodall

samen met Dr. Ervin László Ervin László zijn ze met elkaar aan het aantonen hoe deze map van realiteit is en wat ze betekent voor ons als samenleving.

Wij zijn allemaal bezig om deze learning objectives, de leerdoelen te kunnen vertalen, het begrijpen van deze natuur van het paradigma en de dynamiek van deze paradigma shift, het vraagt om nieuwe key concepten en dat is de basis vanuit een holistisch akasha veld en dat onderzoekt de relevantie van het nieuwe paradigma voor het leven zelf. Leren om te denken en te kunnen activeren op basis van dit nieuwe paradigma begint met heel veel ruimte en respect geven want Fields zijn onzichtbaar! Er is een onzichtbare dimensie actief en dat zijn elementen die je niet kunt observeren, het verbindt space en time, Quanta en de dingen die komen uit quanta en interacties via de velden zelf en hun universele acties. Universal fields mediaten in interacties. Via het universum en dat is nonlokaal. WIJ zijn Mondiaal SpaceLab Syntony Leadership vanuit het Laszlo Center in Italy, gebaseerd in Nederland in Kortgene, het eerste SpaceLab wat wereldwijd aan het innoveren is met elkaar onderling samen. De transcoach van de bekende serie Narcos is Monica Gabriela Gutierrez Robert en zij maakt deel uit van ons wereldwijde team waarin zij haar natuurlijke wijze van transcoaching inzette in het opzetten van deze serie wereldwijd. Dr.JaneGoodall is actief met haar jeugdprogramma,s en zet zich in op wereldwijd nivo met prachtige projecten waarin Doutzen Kroeshaar gezicht laat zien hoe belangrijk het is om ambassadeur te zijn en een rolmodel te zijn.REPEAT cashmere hebben wij daarom uitgekozen als branding om vanuit instagram ook een veilig netwerk te verbinden met de fundamentele veranderingen die nu ontstaan vanuit dit nieuwe paradigma.

Het veld zelf is universeel she… “transmits information from the field to the system ”

Marcel had Senn Verwei als zijn getuige in dit proces en het was #AlexanderLaszlo die dit proces van healing in de gaten hield en zag hoe er 88 bouten in het been werden gezet om een gebroken tibiaplateau weer te laten helen zonder dat er dingen verkeerd zouden groeien en het als een mooie geheel zou aangroeien van binnenuit, zonder infecties en andere gevaren. Dit heet het proces van supercoherence en wij hebben alle mensen uit ons systeem wegfilterd en geen toegang gegeven tot ons leven in die periode die sceptisch waren of negatief. WIJ zijn diepgaand gaan verbinden met dit weten, het diepere weten van de diepere dimensies van Akasha en deze A dimensie, is niet te observeren, dat voel je. Ik ben daarin heel ver gegaan door alle gedachten en ook non verbale interacties onmiddelijk te verwijderen uit het leven en de omgeving van Marcel zodat zijn lichaam kon herstellen en het proces kon aangaan in rust en vanuit zijn eigen wens in tijd en ruimte. Ruimte geven en rust geven, wat wij ervaarden is dat de senses vanuit de lege ruimte de grond zijn voor alles, en zo bevestigde Marco Waleboer dit ook met ons in transdialoog – De dingen die verschijnen geven diepere betekenis en dat is leading edge wat nu herontdekt wordt. Er is een M dimensie en dat is wel zichtbaar dus de fotoo,s en de scans die werden gemaakt en de resultaten van het bot wat netjes aangroeide zonder stukjes eruit schietend, maar echt heel mooi als een coherent geheel zonder bacterieen wat wel een gevaar had kunnen zijn maar wij hadden ons eigen methoden. De wond stond open en de huid kon niet dicht, het bleef openstaan en er was gevaar voor bacteriën, wij hebben dat zelf dichtgemaakt met huishoudfolie en er kon geen lucht en geen vuil tussenkomen. Het huis heb ik zo schoon en stofvrij gehouden en de ruimte letterlijk bewaakt zodat de huid en zijn been dit zelf konden oplossen. Het scenario was namelijk voorkomen dat het zou gaan infecteren dus accepteren dat het niet kon genezen en er teveel gevaar was voor infectie en bacterieen dus been eraf of het proces aangaan en vertrouwen dat het zou herstellen maar dan was echt 100% rust en ruimte nodig en discipline. Dat is waarvoor wij kozen samen met de hulp en zorg en het vertrouwen vanAlexander Laszlo die Marcel Verwei zijn ruimte gaf en hem de kracht gaf om deze moedige tocht aan te gaan. Eruit blijven, dat is wat hij zei, eruit blijven in gedachten en het lichaam zelf het werk laten doen. Niet meer bemoeien en je focus in je mindset richten op Senn Verwei en Arvin van Gils en Sarah zijn vrouw.

Er zijn vijf elementen in de kosmos, aarde en lucht en vuur en water, en akasha, dat is de fundamentele natuur zelf en het element wat dus onzichtbaar is, het is dat wat verder gaat dan tijd en ruimte en dat is waar de achtergrond van alles zich afspeelt wat ook Paramhansa Yogananda omschrijft, de subtiele achtergrond. #DavidBohm zei hierover als equivalant concept: wat wij ervaren via de zintuigen als lege ruimte is de grond waarin alles bestaat, inclusief onszelf. De dingen die ontstaan vanuit de diepere dimensie. Het transdialogue is wereldnieuws!
De kompas en de ladder geven deze enorme beweging in de wereld nu een boost om vanuit diep vertrouwen echte relaties te leren aangaan en samen te werken en samen te delen en te leren met elkaar en van elkaar, dit is nodig voor mogelijkheden in onze wereld om echte nieuwe acties te gaan activeren. Dit is de Syntony New Society en wij zijn al actief met 84.980 Facilitators wereldwijd in 190 landen. Ik kom Content aanreiken samen met Marcel mijn partner om in Nederland alle scholen te voorzien van dit nieuwe paradigma. Het curriculum vraagt om begeleiding om dit goed te implementeren.

— at RELTribes.

WIJ ZIJN CELLEN IN DEZE IMPULS ALS CLUSTERS IN ORGANISME IN HET PLANETAIRE THUIS WAT ZELF EEN LEVEND SYSTEEM IS.

 

Het universum werkt alle details uit. Vertrouw op je innerlijk weten. Planeten resoneren met elkaar en wij komen van de sterren, er zijn 3 generaties van sterren waar elementen zijn ontstaan en we zijn allemaal rockstars.

De tijd dat het zo was, dat alles er was om een aarde te vormen, een thuis te zijn voor alles wat nodig was voor die tijd in evolutie in biologisch leven, wij zijn daarin deel van en wij hebben betekenis. De revolutie die gebeurde was ongelooflijk omdat ze ons gewaarzijn kon verdiepen maar er werd wel nog gezegd dat alles los stond van elkaar. Realiteit is echt en ons universum is een geheel, levend systeem. Het is coherent. Er is een impuls van simpliciteit tot complexiteit. Het is unified. Fysieke realiteit is solide. Er is niks, geen ding, er is alleen maar relaties en velden. Er zijn nu wetenschappelijke bewijzen en een theoretisch framewerk, informatie maakt technologie mogelijk, het is fysiek. Informatie gaat diep op alle lagen van realiteit en dat is fundamenteel. Het holografische geheel. Projecteren in projecten.

Cosmologisten realiseren zich dit, de technologische informatie en kennis gaat over grenzen in de space, fysieke realiteit, informatie wat zich kan uiten in energie en materie door tijd en ruimte. Diepere ruimte van betekenis en intelligentie. Het is niet informatie als data maar de expressie van principes en hoe ze bestaan en voortbestaan, wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd door het hele universum. Ons universum bestaat echt levend systeem.

Er komen steeds meer patronen zichtbaar met betekenis. Waarom schrijf ik hierover? We zijn op een tipping point nu, we brengen schade aan in de wereld, wij moeten veranderen anders is er geen toekomst meer straks – wij zijn betekenisvolle co-creators. Wij zijn kinderen van Gaia. Er is geen gescheidenheid maar een potentieel van unity.

Een mens gaat ook door al deze lagen om in die eenheid te komen.

DIT begrijpen en de portal openen om leven zo te ervaren, zoveel mensen als in onze syntony community wij zoeken naar deze heelheid en wij belichamen dit elke dag.

Discover Natural Models, magic ik kom magic brengen en avontuur, nature,s strategies, evalueren van Life,s Principles. Biomimicry Design Spiral. What can we learn from it? ecologische standaard voor innovatie gaat over de uitdaging van een lens van Biologie en dat zijn processen in systemen, het zijn strategieën om menselijke problemen op te lossen.

Voor mij was het de eerste keer toen we verhuisden vanuit London naar Scheveningen dat is een totaal ander landschap en ik had geen idee, daarna naar Zwijndrecht en naar Bergen op Zoom. Patronen van deze dynamiek. De patronen die tevoorschijn komen en dus niet alleen de natuurlijke wereld maar ook de gevoelens van ons als mensen zelf.

De gevoelens van overweldigd raken gebeurde in mijn lichaam en om mij heen, bij de scheiding van mijn ouders en mijn lichaam was overweldigd en ze voelde dat ze diep naar binnen moest keren, ze ging met haar moeder en broertje naar Wassenaar en daar was een plaats in het huis van haar oom en tante voor ons, om veilig te zijn. Sarah begon op haar eigen plaats toen zij 16 jaar was en daarvoor zat zij in het leerframe en de patronen en gedragingen vanuit het vormgeven vanuit de lifeprinciples en de natuurlijke strategieën die haar moeder koos en liet zien aan haar in het huis en gezin waarin ze opgroeide, in de leefstijl van de moeder van haar vriendje in Amsterdam was wat anders en een totaal andere leefwereld. Ze werkte voor Heineken en ze was dominant in haar gedrag en haar tonatie was heel belerend en ze was een vrouw met verwachtingen die ik niet begreep en ze wilde dat ik het huishouden even overpakte in haar huis in Amsterdam en dat was mijn 2e implicatie en Sarah moest weer haar eigen authoriteit vinden en diep verbinden met mij zelf om aan te passen en meer testen volgden. Om niet te pleasen had zij dus diverse keren een mentor, het was haar avontuur dus er waren mentoren die haar droegen.

Sarah had vanaf haar 16e jaar 3 baantjes, ze begon in de horeca en in de boutique met kleding, veel mensen ontmoeten en deze test was er om haar te laten zien wat zij kon dragen want het universum teste haar uit om te expanderen en zo is het ook gegaan toen ze niet meer wilde aanpassen aan die wereld omdat ze in een slechte relatie kwam en nare ervaringen kreeg, ze maakten haar gewaarzijn sterker en ze kreeg een mentor, meditatie via het lezen van Eckhart Tolle en dat was ook de aanleiding om vooruit te gaan en startte zo met pilates in de studio van Antwerpen en zo kwamen er diverse mentoren  in mijn leven, het was ondertussen de jaren 90, en ik leerde mijzelf meer gronden in mijn lichaam via het leven zelf en dat was nodig om in mijn diepte in mijn journey thuis te komen en  in mijn eigen huis.

We brengen nu dit bewijs naar buiten en wij weten dat elke cel in ons lichaam samenwerkt en dat is coherent! Time travelers zijn zich bewust van hier nu en ook van hun andere parts in onszelf en hoe we daarmee omgaan wat komt uit het bewustzijn – het collectieve veld zelf.

Tien spirituele regels en principes, hoe je wilt dan anderen jou behandelen, het is niet iets wat wij hebben, mind en bewustzijn het is alles wat er is, dit is realiteit en dit is wat wij zijn als wereld, en ons universum is een levende gedachte en niet een ding. Het is onze droom als participanten om hierin mee te bewegen. Om deze uitnodiging te hebben om wakker te worden en show up, dit is tijd nu hier om unity te begrijpen en deze waarden te zien en te waarderen wat wij allemaal zelf uitdragen – niet het geld maar gewoon omdat we hier nu bestaan en we hier nu zijn in deze realiteit zelf – link up en lift up. Dit is nu hier onze mogelijkheid om mee te bewegen en echt te gaan co-creeren in deze vooruitgang. Het is tijd om echt anderen te gaan uitnodigen om met ons mee te doen en ook soulmodels te zijn.

Een template van bewustzijn en ervaren en onderzoeken als een coherent identiteit en niks is per ongeluk. De wetenschap hiervan is dat wij een cluster zijn van cellen en wij hebben betekenis en impact en dit gaat over de uitleg hoe ons universum bestaat als een entiteit. Alle informatie gaat over de wetten van de natuur en dit laat zich nu zien hoe het bestaat. Er is een evolutionaire impuls, naar zelf gewaarzijn en individueel durven zijn en goed doen in dit universum. De wetenschap gaat door met deze gescheidenheid en hoe energie en verwachtingen en dingen en tijd en ruimte beide ook relatief zijn voor de observeerder en dat moeten wij samenbrengen. Ons universum kan niet bestaat als wij dat niet zouden doen en wij zouden hier niet zitten, dit begrijpen geeft flow. Wat we nu vinden is dat de meeste wetenschappers nog zeiden dat er gescheiden objecten zijn en bewustzijn niet is wat wij zijn maar dat het er toevallig was of is, en Ervin Laszlo is mijn vriend en hij zei dat wij dit niet hebben begrepen. Ervin Laszlo heeft ons al jarenlang verteld dat er gescheiden is en dat is het probleem in de wereld, mind komt niet vanuit matter, matter is een expressie van mind en bewustzijn is wat de wereld is!

Wij weten als cosmologisten dat er relaties zijn en vibraties. Wat we ons realiseren is dat informatie en technologie van communicatie en informatie patronen zijn en dat projecten in een hologram. Alle informatie die wij verzamelen en uitzenden op een 2d plaatje, alles in realiteit kunnen we zo omschrijven. Of het nu gaat om een camera of een ding of om ons, het is informatie die echt is en dat is energie ook en materie.

Syntony Cafe – wij kijken naar de technologie van informatie en communicatie, ons universum neemt informatie vanuit de 2 dimensionele ruimte en projecteert dat in fysieke realiteit en dat is echt, deze ruimte 2 dimensioneel is holografisch. Er zijn veel onderzoeken nu en wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd door het universum.

Denk maar aan het universum als een grote ademhaling, het begon met orde, ordening, sinds toen is er een ruimte gaan expanderen en tijd is erin gaan bewegen en dat gebeurde in complexiteit en zo is er meer geïnformeerde content ontstaan en zo is tijd vooruitgegaan. Er is informatie en dat is onderzocht en ervaren en dat noemen wij space time en dat is cool toch? Senn vindt dit heel cool en ik heb hierin nu bijna 30 jaar studie in gedaan en onderzoek naar gedaan en elke dag blijven studeren omdat ik deze vragen beantwoord wilde krijgen hoe het kan dat wij bestaan. Deze informatie is er voor de technologie van gemeenschap. looking at nature as Model, Measure and Mentor, er is heelheid mogelijk en dit gaat over vormen en processen en systemen en strategieen om menselijke problemen op te lossen van gescheidenheid, de natuur van bewustzijn zelf, na 60 jaar van onderzoek van de cosmologen om mij heen is er een sense; potentieel van syntony sense, deze mogelijkheid om dit om te draaien vanuit gescheidenheid uit de materialistische wereld om in een unified wereld terug te komen vanuit multidimensionele ruimtes, dit is wat er nu aan de hand is, er is geen gescheiden wereldbeeld meer,, het is verkeerd.

Syntony Conversation – hoe brengen wij ervaringen samen en hoe kunnen wij dit delen met elkaar? Ik heb 7 jaar onderzoek gedaan en bewijzen verzameld van dit bestaan, een veld vol onderzoek om te laten zien hoe er een simpel begrijpen mogelijk is wat realiteit is. Diversiteit en ons universum werd niet in een big bang geboren, het is een levend systeem, een grote adem en time en ruimte expanderend als een impuls, een unified coherent identity.

Syntony Leadership is super normaal en deze ervaringen van telepathie en precognitieve dromen is heel normaal en dat is wat ik kom aanreiken als platform en als denktank en als global facilitator, elke cel in ons lichaam is een community en cellen, bacterieen en virussen, elke cel in ons lijf heeft betekenis en heeft een effect op het geheel. Wij gaan dit nu pas begrijpen dat wij zelf die cellen zijn en wij zijn cellen in deze evolutionaire impuls in dit organisme, in dit planetaire zelf in dit solar systeem, de planeten resoneren met elkaar. Wij maken biologisch leven mogelijk en wij komen vanuit sterren waar elementen zijn gecreerd en de eerste sterren 5 biljoen jaar geleden dit heeft een solar systeem mogelijk gemaakt en dat is nu een thuis voor alles wat nodig is in deze impuls, evolutie gaat vooruit in leven en wij zijn deel daarvan en wij hebben betekenis. Ik kwam mijn man tegen in Antwerpen in een nachtclub en wij voelden deze vibraties en deze trillingen, het was dus niet Gandolf maar het was een integrale ontmoeting in ons avontuur en wij konden samen een bepaalde richting gaan. We hadden veel plezier en gewoon samen zijn was al genoeg, het was het beschermende gevoel van destiny, we voelden dit en we kregen een eigen plaatjes samen. Hij woonde aan de zee in Zeeland en ik woonde in Bergen op Zoom. Ik had veel lastige periode gehad in mijn leven en hij bood mij de zee in de vrije weekenden en nam mij daarin mee de natuur in. Een nieuwe wereld.

Sarah Syntony

What is reality?

 

 

Course segment 1:

Designing A quest to understand where everything comes from

 • Een journey naar het verleden om onze roots te begrijpen
 • Een overzicht van een Evolutionaire Journey
 • Een snel overzicht van het Westerse wereldbeeld en de wetenschappelijke paradigma,s
 • Dankbaar zijn voor de perspectieven van complexe systemen en de levende systemen theorie
 • Ontdekken van de Evolutionaire Patronen in fysieke en biologische systemen
 • Het creatieve universum wat we thuis noemen
 • De implicaties van relativiteit en kwantum fysica en de veld theorie voor het begrijpen van ons dagelijks leven en onze realiteit hier nu
 • Begrijpen van de evolutionaire principes van het leven
 • Begrijpen van de evolutie en haar patronen in sociaal culturele systemen
 • Identiteit en cultuur als een vooruitstrevend fenomeen gemedieerd door taal
 • We leven via taal en emoties
 • Community consciousness gemeenschaps bewustzijn vanuit tribal naar global community dus tribes naar wereldbeelde gemeenschap
 • Mensen als co creators en actieve participanten in een evolutionair proces
 • Richting een holistisch paradigma
 • Dit programma neemt je mee in een diepe persoonlijke reis, een avontuur waarin je de oorsprong en evolutie ziet van ons universum en de menselijke beschaving en de mysteries van de mind en spirit. In drie segmenten bieden we dit inzicht in het begrijpen waar we vandaan komen en hoe we zijn geworden wat we nu zijn en de mogelijkheden en doelen wat we morgen kunnen worden.
 • Een journey naar het verleden om onze oorsprong te begrijpen vraagt om 2 perspectieven.
 • De holistische evolutionaire en de bio- systemische uitleg van de hypothese van de samenleving
 • Onze courses geven inzicht in het avontuur van ons als bewuste mensen in de journey zelf vanuit het verleden om de oorsprong te begrijpen en de evolutie van de mensheid,
 • Biologische en spirituele dimensies
 • Neuro-cognitieve processen die geboorte gaven aan de samenleving als een ontwaakt bewustzijn en hoe onze senses zijn en onze onzekerheden hebben geleid tot sociale en politieke en economische superstructuren van autoriteit en subordinatie die nu de wereld overheersen.
 • Begrijpen van onze samenleving is een essentiele basis voor assessment van deze huidige situatie en onze prospects voor een zonnigere toekomst.

 

Course segment 2:

De evolutie van de geschiedenis van menselijk bewustzijn:

 

 • Begrijpen van het individu en zijn/haar plaats en rol in deze wereld
 • De impact van persoonlijke en collectieve overtuigingen op individueel gedrag en de psyche
 • Criteria van een holistische evaluatie van de uitdagingen waarmee we te maken hebben op individueel,lokaal en wereldwijde nivo,s
 • Mentale modellen en overtuigingen die leiden naar subordinatie en powerlessness

Habitual behaviours that Block creativity and transformative action

Assessment of personal health and well-being

Limitations of strident individualism

Widening and self reinforcing inequalities

Cultural barriers to collaboration

Forms of leadership that maintain dominance by few

Impact of individual and collective beliefs on the living environment and physical health

Health of planet earth as a complex adaptive living system

The impact of humans on nature

The impact of environmental degradation on human health

The impact of dominant worldviews on global diversity, social structures and systems

 

Course segment 3:

Envisioning a better world a better future

Foster the creative vision of a sustainable and humane civilizatioFraming the challenge

Taking stock of what we have learned and what we have yet to do

Visioning a better world

Transformative change

Biomimicry

The Natural Stepwork

Integral sustainovation

Engaging in dialogue

 

Het begrijpen van de realiteit en hoe wij informatie ontvangen en wat wij projecten als fysieke realiteit, informatie geeft expressive en ons universum is een intelligentie. De betekenis van humor en zoveel diepte – ik voelde mij alleen en Marcel was veel onderweg en hij werd gestresst en toonde geen empathie en geen warmte meer en hij kwam een andere vrouw tegen en zij introduceerde hem nog meer in de harde wereld van sales. Ik was bezig met grounding en meer spiritualiteit. Beoefenen van pilates en meditatie en schrijven, het was deel van mijn journey met mijn zoon samen, hij is hoogbegaafd en hij is zo sensitief dus dit was een avontuur wat we aangingen en dat gaat ook over de vele manieren waarop we allemaal getest worden. De test kwam, hoeveel konden wij aan en het universum laat ons dat zien wat wij aankunnen en welke uitdagingen wij aangaan en steeds als ik dacht, ik kan dit niet meer dragen en niet meer aan, dan kreeg ik weer kracht. Ik had heel veel ervaringen die mij sterker hebben gemaakt.

Informatie is niet de data, het is informatie wat expressie heeft door principes en waardoor ze bestaat en wij zijn informatie, wij zijn in-for-ma tion…wij zijn geïnformeerd door het universum, wij zijn unified. We hebben zoveel bewijs hiervoor nu en wij zijn deze vormen, deze processen, wij zijn zelf deze systemen en wij zijn deze strategieën zelf om menselijke problemen op te lossen en vooruitstrevend te zijn want we zijn nu in het tipping point, we kunnen dit niet negeren wat we ons en elkaar aan doen in onze biosfeer.

Wij moeten veranderen, er moet meer respect zijn en deze natuur leren begrijpen gaat de sleutel zijn om te herinneren wie we zijn en wat we komen doen als cocreators van dit universum. Wij zijn kinderen van Gaia, wij zijn relationele wezens, er is geen gescheidenheid en dit alles is een herinnering van community en dit ervaren is leven zelf.

 

 

WERKEN AAN JEZELF – Intuitief leven en schoonheid zien en voelen, ik zoek hiernaar en ik ben dit aan het doen in het belichamen zelf, elke dag, dynamische relationele aantrekking en dat is deze uitdaging nu van Biologie, hoe wij nu als social architects dit leren interpreteren en ontdekken vanuit natuurlijke modellen en dat is waarom een soul model zijn ..groei geeft. Het is lastig om de strategieën van de natuur tegen te gaan en er is alleen die relatie tussen grote en kleine afbraak en als we naar menselijke conflicten kijken, zie de relaties en in biologische systemen zitten ook deze patronen, kijk maar naar de telefoons. Er zijn verschillende leefstijlen en dat is hetzelfde als de ecosytemen, wat we in het internet vinden is hetzelfde, we zijn veel sterker dan we denken en wat we doen, alles wat we doen heeft een effect! Wat kies je in jouw dag? Dat is echt heel belangrijk, hoe beweeg jij je lokaal? Meer toegang tot het onderbewuste en werkelijke drijfveren en overtuigingen en mind en bewustzijn inzetten als technieken en tools betekent dat je weet dat dit alles is wat er is en dit is realiteit en dit is wat het leven is! Het dagelijkse leven uitgaan en de initiatie en terugkeren, de initiatie betekent de weg van trials, de tresholds, de ruimte waarin je terecht komt, series met testen, deze is voorbij gekomen in mijn journey en ook in die van mijn man, we moesten beide heel diep gaan om in vertrouwen te blijven en te leren wat we niet moeten doen, te leven in zekerheid, dat bestaat niet, en controle over je eigen reacties en je eigen natuur en je instincten, dat hoort bij de eigen diepte, hoe je transformeert en hoe je dat beest in jezelf aangaat. Mijn relatie met Marcel werd verbroken, ik herinner mij mijn verjaardag en de geboorte van onze zoon, hij was er niet, ik werd 37 en in Juni werd Senn geboren en Marcel mijn man was er niet. Ik voelde mij wel vol zelfvertrouwen en ik deed mijn pilates en was blij met mijn eigen aanwezigheid, ik koos ervoor dit zo te doen en niet te praten over wat er verkeerd was. Ik vond dat hij zelf moest inzien en veranderen en dit omkeren –

Het in onze plaats in deze wereld en wat dit betekent ….dat is belangrijk, ik was soms ook de stenen, mijn discipline en de zachte gevoelens, ik moest ook leren om dit te uiten en ik mocht zelf kiezen wat ik wilde in deze quest, welk gedrag en welke patronen wilde ik nog inzetten en welke niet meer, ik moest leren om dingen op te geven. Ik was op de hero,s journey en ik zag het wat er om mij heen gebeurde bij andere mensen, ik voelde dingen die anderen niet wisten en ik kon dieper kijken naar realiteit wat anderen niet konden zien en dat is een giftig iets als je dit niet kunt delen, ik durfde het niet te delen, ik was een visionair maar met wie moest ik hierover praten? Ik koos Eric Schneider, de dimensies van het inner kind en de zachte delen in onszelf leren vrijmaken en het transformerne en onze helderheid en ons gewaarzijn en commitment en onze idealen – dat zijn verantwoordelijkheden en je moet allert zijn en dat ook blijven om in je idealen te blijven geloven. Ik moest heel veel dragen en had al een keer een psychopaat in mijn leven gehad, de vader van mijn oudste zoon, en dat was een climax want hij sloeg en draaide mijn arm om en stond op mijn knie. Sociale taak om normaal te zijn zoals Neo in de Matrix, deze confrontaties zijn er en in mijn verhaal kwam het ook voorbij. Ik was alleen met mijn kindje en hoe kon ik weer terugkeren naar mijn eigen kern en daar waar ik het zo moeilijk had had ik wel de kracht en energie om door te gaan en alles zelf te doen en te dragen. Het zijn ultieme testen want ik werd geraakt met een stereobox toen ik zwanger was en lag daar op de grond. Hij ging weg terwijl ik bewusteloos was want hij was een psychopaat, en wat ik nu weet is dat ik kan vragen om informatie, het ergste wat je ooit hebt gedaan naar een ander mens toe, mijn behoefte om mezelf te bewijzen, al die negatieve energie, de demonen, ik moest ervanaf en ik wilde er geen conversatie meer over, de demonen, het duurde voor mij jarenlang om daarvan af te komen. De hero moet haar draak als levensenergie zien te herwinnen en dat is wat de hero nodig heeft, vanuit de eigen kracht en de eigen kern terug te keren en dit duurde echt jarenlang, ik kon niet werken en ik was moe en had pijn. Osteopathie en therapie, hypnotherapie en veel huilen, ik had een zoontje in deze tijd en hij voelde dit dat ik met intuitie en percepties veel meer kon doen, en hij was heel spiegelend naar mij toe. Hij kon het niet vertellen maar hij wist het en hij zei het ook dat er een bron van duivelse energie om ons heen was dus ik besloot hem te beschermen tegen deze man en ik wilde een rust inbouwen voor mijn kind. Ik wist dat het ging om mijn leven met mijn kindje en onze toekomst en zo was dit 6 jaar samen en kwam ik mijn man tegen, Marcel. De oude manier moest sterven en we moesten een nieuwe manier van zien instappen,  ik had een au pair voor mijn zoontje en de hero was zo bezig met ontwikkelen dat ik nog geen plezier kon vinden in het niks doen, de onderwereld was nog voelbaar, een storytelling. Zoveel verhalen in de opleiding NLP, ik stond daar mezelf te presenteren als jonge moeder en zei met tranen dat mijn kindje sociaal emotioneel niet zo oud was als zijn hoge iq want dat was mij verteld. Het gewone circuit, en dit netwerk gaf mij warmte en zei mij, dat ik een gelukkige mama mag zijn en dankbaar mag zijn met dit mooie kindje met zijn intelligentie en zo kreeg ik veel hulp vanuit intuitie en zei vertelden mij dat ik energie opzoog van anderen als een spons en moest leren door mijn proces te gaan. Ik had dit nodig en op mijn hero journey moest ik vrij komen van de entiteiten van de onderwereld. Ik keerde terug naar het begin maar dit was een treshold, de hero ging terug naar huis na de 4 dagen opleiding in het klooster.

 

De metaforen en transformatie van binnen, ik moest het zelf vorm geven en het was verlichtend voor mijn mensen om mij heen en ik activeerde veel intervisiegroepjes, ik transformeerde diepgaand en ook de mensen om mij heen. In de verhalen zien we hoe het leven diepgaand kan veranderen via het verhaal zelf, Marcel mijn man ging ook mee en zijn verhaal was ook een transformatie.

Deze betekenis van het eigen leven waar we diepgaand erdoorheen gaan en sterven in ons oude ik, de eigen ontwikkeling en je eigen verhaal en de invloed van een vitale persoon, wat het ook is, Marcel was in een andere fase en moest zijn draak ook aangaan en deze confrontatie, hij kwam terug en moest door zijn series gaan en moest rust leren nemen.

 

Het leven voor de buitenwereld is niks, en ik heb al deze realiteiten altijd al gezien als perspectieven, ik ben diep gewaar van bewustzijn.

Ik eindigde de relaties in Bergen op Zoom in 2013 en we verhuisden naar de zee in Zeeland aan het Veerse Meer, de wereld om ons heen was zo chaotisch dat we moesten kiezen voor het eenvoudig houden, communicatie en transformatieve initiatie in een gemeenschap.

Ik mocht tussen al die verschillende werelden lopen toen ik nog maar een kind was en ben dat al deze jaren daarna gaan onderzoeken. Wat maakt een hero de hero? Ik was huisvrouw en een jong meisje met een gevaarlijk avontuur en wat maakte dit verhaal nu zo vitaal? Ik kwam terug en dat was wat de wereld nodig had, ik kwam in contact met de betekenis in mijzelf, in relatie met de creatieve delen in mijzelf in de spirituele delen. Deze diepere betekenis, de transpersoonlijke – niet meer via een spel of persoonlijke bevrediging maar dieperliggend.

Het succesvolle verhaal gaat hier over de vrijheid om te leven vanuit authenticiteit. De privilege is onszelf, deze combinatie is een cycle en het transformeert ons in de 2 werelden, de dans zelf en tussen het zelfsturen en dienstbaar zijn in de wereld en weten dat de wereld hard is en er schoonheid is. Met de gemeenschap kunnen delen wat de echte innerlijke wereld is, dat is een flow, dat is passie en persoonlijk meesterschap en ook integriteit en grace, het eenvoudig houden. Ik leer anderen wat ik geleerd heb.

Wetenschap heeft nu ook bewijs hiervoor, wat intuitie is, en je toch doet wat je doet, en je toch wel leert thuiskomen, en al het begrip wat dit mogelijk maakt dat er universele ervaringen zijn en superfenomenen en dat is niet super paranormaal maar heel normaal want de wereld is niet afgescheiden en bewustzijn ontstaat niet ergens uit maar mind is matter en bewustzijn is niet wat er is maar wat we zijn in deze hele wereld! Het is een transformationele ervaring en trouw zijn aan jezelf is een journey en je moet weten dat je dit moet doen en je ook terugkomt, je moet het gewoon doen. De wereld wilde mijn schat niet en mijn zoon wilde ook zijn eigen journey volgen en hij zei mij dat ik zoveel in huis heb, het is niet mijn programma en niet mijn manier van coachen maar mijzelf, gewoon wie ik ben en een stem te hebben en mijn journey gewoon te mogen zijn. Deze ervaringen en deze schat diep in ons, dat is wat hij mij aanreikte. Ik ben diepgaand getransformeerd, er is magie overal, ik kom magie laten zien in deze wereld want ik ben op avontuur en ik vind mijn leven leuk en ik beweeg mij in onzichtbare en zichtbare werelden en ik heb diepgaande verbinding met de natuur hier en met de mensen waarvan ik veel hou. Het leven is een avontuur en je moet dit echt zo leven want anders is het een overstroming, het gaat over mijn eigen unieke passie en mijn eigen journey.

Politiek en economie, sociale gedragingen, wat ik zou daarom ook echt wil delen in deze initiatie en geboorte, is dat er in ons allemaal een herkenning is, ervaringen van testen en wat is daarin je test en ben je al in staat om de schat te zien? Wat zit er in jou verborgen wat zich wilde laten zien? Rebirth of the Hero, ik ben expert geworden en een denktank gestart binnen deze transformatieprocessen, dank je wel voor je passie wat je hier deelt met mij en je de tijd neemt om mij te lezen en public affairs aan te gaan, ik ben je host Sarah Verwei en ik wens jou ook heel veel journey,s en waar ben jij nu? We zoeken naar ervaringen om levend te zijn – De levens ervaringen zijn onze eigen realiteit en dat voelen, dat is waar het over gaat, daarom zijn we hier.

 

Het is mooi wat de United Nations nu met de Goals doen, de conflicten en educatie oplossen maar wat ik ook zeg erbij is dat dit een respons is op de ziekte en symptomen van onze ziekte in onze wereld en wij moeten dit oplossen omdat ze anders terug gaat keren. Dit is een treshold en wij moeten echt  leren samenkomen en samen zijn en een vooruitgang activeren en de Whole World View van dit begrijpen wat realiteit is, door een verschil te activeren.

Universele informatie. Wat beschikbaar gemaakt wordt nu via technologie is communicatie en dit zijn bits en deze worden onderzoekt en zijn atributen van ons universum, holograms en virtual realities, masterclasses. Ons universum is geïnformeerd en dat is niet het alfabet maar patronen de in-forma het manifest en dat komt uit dieper bewustzijn.

Ik gebruik het woord in-formatie als dynamieke patronen, ik laat zien hoe wij deze hebben gevonden, het is een universele spirituele ervaring wat al heel lang geleden werd verteld door mystici, dat wij een eenheid zijn.

Informatie is fysiek, we kijken naar energie en materie als processen en wij zien dat op het kleinste nivo 99999999,9999% geen ding is, wat we zien nu is een theoretisch framewerk waarin informatie fysiek realiteit kan worden door space en time.

Een Theoretische framewerk van informatie wat zichtbaar is….dat kom ik aanreiken.

Het eerste bewijs van energie en materie is een experiment wat gedaan is in 2012 en er zijn heel veel ervaringen geweest nonlokaal waarin 2 fotons vernietigd werden en de informatie ging wel door. Er is bewijs hiervoor en in 1970 was er nog geen serieuze studie voor cosmologie, en we konden dat daarom ook niet bewijzen en er was veel speculatie maar in de afgelopen 20 jaar is er steeds meer bewijs, key aspects waarin ons universum heel helder is. Alles wat wij begrijpen wat er was is het begin van een geordende manier en dat was de start, flow of time and the expansion of space, the big breath. Het eerste echte diepe begrip van Brahma. Ervaren en ontdekken en cruciaal vooruitstrevend.

Er is bewijs nu en we gaan 380 jaar terug en zien de kosmische microwave, de sterke spacetime en ervaringen en bewijs komt uit starformation, er is heel veel bewijs nu.

Er is een flow van tijd en perceptie en dat is hoe wij elkaar kunnen ervaren en we toegang tot de nonlokale intelligentie en als we dit expanderen tot het hele universum kan ze zichzelf observeren en ze heeft hiervoor geen mensen nodig het hele universum is een perceptie en dat is microcosmic. In het bos in de natuur als er geen mensen zijn dan is er wel de observeerder van het bewustzijn.