Evolutionary Leadership for Sustainability

Evolutionary Guidance Systems
Self organizing systems

 We moeten naar een nieuw model toewerken in de wereld. Een model dat de mens opneemt in een vibrerend en opnemend universum. We gooien niks overboord maar bouwen verder op de instrumenten die ons naar deze positie hebben gebracht. Onze bewustzijnsvorm is afhankelijk van kwantum coherentie. Het menselijke lichaam is een stroom van processen en reacties tussen moleculen, cellen, organen, lichaamsvochten in alle delen van de hersenen, het lichaam en het zenuwstelsel. Deze interacties voltrekken niet in een lineaire volgorde. De jongste bevindingen hebben aan het licht gebracht dat er in werkelijkheid 1 ontzagwekkende mate van coherentie in alle levende organismen bestaat. Prof. Ervin Laszlo spreekt over “systemen’.

Over deze Systemen gaat deze online course.
Er zijn coherente prikkelingen die de generatie en ordening in stand houden via de transformatie van energie = informatie en zwakke elektromagnetische signalen. De stofwisselings energieën die worden opgeslagen in het lichaam hebben de vorm van een elektromechanische en elektromagnetische prikkel.
Na 20 jaar onderzoek is de hypothese geformuleerd dat een coherent elektrodynamisch veld in levende organismen biofotonen uitzendt.
Dit betekent dat iedere levende cel een biofotonisch veld van coherente energie uitzendt en daarmee resoneert.
Als iedere cel dit veld uitzendt, vormt het volledige levende systeem feitelijk een resonerend veld dat non lokaal is. Dit wil zeggen dat het alomtegenwoordig is. Aangezien het levende systeem via biofotonen communiceert, vindt er onmiddellijke wederzijdse communicatie tussen alle bestanddelen van het organisme zelf plaats. Dit is de basis van de coherente biologische organisatie die kwantumcoherentie wordt genoemd.
Het levende organisme, het menselijke lichaam, is coherenter dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.
Dit komt doordat ons lichaam uit een vorm van vloeibaar kristal bestaat en het ideale medium is voor de overdracht van communicatie, resonantie en coherentie is. Levende organismen zenden voortdurend licht uit dat een veld voor coherentie en communicatie vormt. Levende organismen worden doordrongen door kwantumgolven waardoor het zichtbare lichaam zich eenvoudig daar bevindt waar de golffunctie van het organisme het dichtst is. Onzichtbare kwantumgolven verbreiden zich vanuit ieder van ons door alle andere organismen heen. Tegelijkertijd is het veld van coherentie en communicatie van iedere van ons verstrengeld met de golven van andere organismen.

Deze ongelooflijke nieuwe ontdekking plaatst elk levend wezen in een non lokaal kwantum veld dat uit golf interferenties bestaat ( waar golven elkaar ontmoeten). NIet alleen staan mensen dus in een empathische relatie met elkaar, ze zijn zelfs met elkaar verstrengeld.

Neurowetenschappers, kwantum biologie en kwantumfysica beginnen nu samen te vallen en openbaren ons dat de lichamen van mensen meer zijn dan alleen maar biochemische systemen. Ze zijn ook uiterst complex, met elkaar resonerende kwantum systemen. Hiermee bestaat er dus een soliede basis voor een collectief bewustzijn. In plaats van wedijver en conflicten doen we er verstandig aan om aan te sturen op samenwerking.

Wat we gaan doen met elkaar is : we need to play as one when we play together. We need to play intune together.
De fundamentele krachten in de natuur leren voelen en ontdekken via nieuwe methoden in deze innovatieve manier van leren, het sociale leren.
Leren hoe de hersenen intelligentie brengen via eigen ervaren en experimenteren met elkaar.
Leren hoe we als mens onze plaats hebben in de kosmos. Evolutie = geen darwinisme.
Geesteshouding van nieuwe wetenschap = het feit dat we een zuiver bewustzijns veld zijn. We zijn afhankelijk van dingen buiten onszelf en door de ontdekking en het contact met je ziel ervaar je wat zelf transcenderen is. Het zorgt ervoor dat je idee van gescheidenheid expandeert van opgesloten zijn in onze persoonlijke geest tot een besef van emanatie die ieder van ons is.
We zijn een geïndividualiseerde uiting van het Ene Bewustzijn.
Het proces dat zich op kosmische schaal voltrekt.
Het begint zich in ons eigen innerlijke op lokaal nivo te ontplooien. Dit is het ontwaken waar zoveel over geschreven wordt in onze eigen ware natuur. Hetgene wat harmonie brengt in ons en met deze fundamentele ordening voel je jezelf compleet.
Het is de levenskracht die in al het bestaande beweegt en in stand houdt en wij noemen dit de Evolutionaire Impuls die in ieder van ons aanwezig is en in heel het universum voelbaar is.
In beweging is.
Hoe ontwikkel je een verruimd zelfbesef?
Om te beginnen door identiteitsverandering op basis van het weten dat je 1 bent met het Ene Bewustzijn.
Het willen weten hoe dit werkt speelt zich af in de linkerhelft van onze hersenen. De know how = de Syntony Quest.
De innerlijke drijfveren om te groeien en te ontwikkelen zijn er om onszelf te ontplooien. Op deze manier groeit het vertrouwen in jouw eigen vermogen om een volledig verlicht wezen te worden. Het besef van eenheid met alle levensvormen.
Een verruimd bewustzijn is je eigen innerlijke wereld op lokaal nivo ontplooid en ontwikkeld.
Aangeboren vermogens tot ontstijgen van ons aardse zelf activeren, dat is de intentie i.p.v opgesloten laten zitten in de geest. Hierdoor ontstaat er een besef van unieke emanatie die iedere van ons is.
Belangrijke hersenstructuren en de manier waarop informatie via de neuronencircuits wordt gekanaliseerd, geven ons aanleiding te veronderstellen dat de hersenen zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme.
Waarvoor? Voor zelf transcendentie. Door dit aangeboren vermogen tot ontstijgen van je aardse zelf, te ontwikkelen, activeer je jouw verruimde bewustzijn van het “zelf”.
Dat is het hoogste nivo waar we uit bestaan. Je bewustzijnstoestand verandert dan in een proces.
De toestand wordt dan een ervaring van volheid, vrede, schoonheid, gelukzaligheid, vreugde, mededogen, dat activeer je allemaal in jouw innerlijke wereld.
Dat is de fundamentele ordening.
In de resultaten van hersenonderzoek van kwantumbewustzijn ontdekken we dat evolutionaire mogelijkheden voor onszelf als individu en heel onze menselijke familie onbegrensd zijn!
Het is mogelijk om in een totale harmonie te leven met de kosmische wetten. Het leven te besturen vanuit een superwijsheid die leidt tot samenwerking en dat leidt altijd tot eenheid. Ordening.
In plaats van de wedijver, illusie van afzondering en gescheidenheid.
Het planetaire bewustzijn wat we hier met elkaar activeren is het verslag wat we doen, in de diepste lagen met elkaar, tijdens dit gebruik van dit netwerk. In de 66 dagen dat we samen werken en samen leren, is er een trans persoonlijke multi technologisch systeem verenigt van kleine fragmenten tot een ruimere voorstelling van omstandigheden alsof we een puzzel leggen samen.
Deze ontwikkeling van “planetair bewustzijn”ontsluit een nieuw pad naar de verwerkelijking van een doelstelling:
meer besef ontwikkelen van onze omgeving en van de noodzaak haar leefbaar te houden voor het welzijn van alle leven.

Via Social Media, Platforms, Innovators die we de nieuwe Leiders noemen & Conversations.
Conversations vanuit dit bewustzijn.
Ervaren en geloven gaan samen. Iets ervaren heeft te maken met een kalm gevoel van binnen in jouw eigen systeem.
Het is geen emotie. Het is een gevoel wat bevredigend  is en uit sequences van tonen en akkoorden en ritmen bestaat, het is een zelf besef.

Geloven heeft te maken met oude bronnen, dit is het 4e nivo van Syntony Conversations waarin we de bronnen hanteren van heel lang geleden, de wijsheden, voor mij is dat ‘Ken Uzelve”. De oude Grieken met zoveel wijsheid. Mens ken uzelf en u kent de geheimen van het Universum. Gnothi Seauton, een oude tempeliers spreuk. Hangt in mijn huis al jaren. Mijn systeem eraan te herinneren. Mijn vrienden en bezoekers hieraan te helpen herinneren.
ZELF- BESEF = geworteld in gevoel.
Wetenschap houdt zich bezig met wat is dit en hoe zit dit in elkaar?
Spiritualiteit gaat over wie ben ik?
De oude wijsheid gebruikt hiervoor 5 nivo,s:
Voor het ervaren van je omgeving:
5. Het Zelf
4. Intuitie
3. Denken
2. Verstand
1. Het lichaam

Gevoelens van verbondenheid ontstaan als ze in balans zijn met elkaar.
Een innige relatie met de omgeving is inherent. Als je vervreemd raakt van de natuur en je zelf begin je ook jouw habitat te vervuilen en te verwoesten. Dus de geesteshouding in jouw band met de natuur koesteren! Nieuw leven inblazen en met nieuwe ogen hiernaar kijken als je buiten bent.
Dat is de fresh air die we zo nodig hebben.
DIEP IN JE INNERLIJK IN JE EIGEN NATUUR TERUG.
De sleutel is diep in jezelf blijven en dat trainen en daar bewust tijd voor vrijmaken. Dit is essentieel voor de relatie met jezelf, met de anderen en met je omgeving.
Een vitale band met je essentiële natuur elimineert negatieve emoties en verhoogt je bewustzijn. Het creëert een geest van betrokkenheid en toewijding voor onze aarde. Dit is het eerste nivo van Syntony wat we oefenen en bespreekbaar maken via reflectie.
Wat is nog meer noodzakelijk voor een verhoging van ons bewustzijn?
Het is een gezond voedingspatroon.
Tijdens deze online course willen we je vragen om hiermee te starten als dit nieuw is voor je.
Een evenwichtig dieet geeft een positieve invloed op je emoties en je bewustzijn.
Geen koolhydraten eten met eiwitten en veel fruit en groenten en beperkt tot geen alcohol.
We willen je ook vragen voldoende in beweging te blijven tijdens deze 66 dagen met elkaar. Massage te vragen ergens en een reinigend dieet zou nog meer aanvulling geven tegen stress.
Meditatie is essentieel voor het bevorderen van ons respect voor het eigen lichaam en de omgeving, voor een gifvrij lichaam.
Muziek en dans brengt ritme en harmonie in het complexe van het lichaam en de geest. Muziek die kalmeert en zachte ritmische harmonie in het lichaam oproept.
Tijd doorbrengen in de natuur helpt enorm en is onderdeel van een gezonde levensstijl, minstens een uur naar buiten toe elke dag en tijd doorbrengen in de natuur helpt bij het bespiegelen van onze geest.
Dienstbaarheid aan minderbedeelden, doorgeven wat je leert en wat je kunt missen aan materie. Hulp geven als het nodig is in je nabijheid.

Laat ons bouwen samen aan dit nieuwe wereldmodel.

arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s