Leiderschap van Nu & Jezelf zijn

Jezelf zijn-

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n.jpg

Jezelf zijn, het lijkt en klinkt heel normaal en logisch en toch is het vaak niet zo. In het managementleven zien we dit vooral nog heel sterk wisselen.

Mensen mensen #HumanDesign is de toekomt en daarvoor zijn kwaliteiten nodig en heb je die niet dan ga je niet mee met de veranderingen en dat is een grote uitdaging.

Ook voor onszelf om de anderen met onszelf mee te nemen in dit AVONTUUR van de toekomst.

Je moet jezelf snel kunnen aanpassen en snel zijn dus  heel concreet betekent dit in de communicatie dat je hoge waarden zult moeten belichamen en principes nakomen op de langere termijn omdat we alles gaan vervangen met robots en computers, technologie staat niet stil. Het zijn de human interactions die heel erg efficient moeten zijn en de burgemeesters gaan steeds belangrijker worden in een stad!

Iedereens Journey gaat dus echt hierover en we zijn allemaal met deze Sociale Innovatie bezig  dus voor mij is deze kwaliteit noodzakelijk om haar te bewaken, innovatie en oplossingen aan te reiken met een methode en tools zodat deze communicatie kan verhogen in de samenleving en dat kan ik doen, omdat ik in de choas alles zie, ik zie de complexiteit en heb leren zien en lezen, hoe je daarin de rode draad kunt zien …dit is mijn expertise nu na meer dan 26 jaar studeren in de Systeem Wetenschappen, in de Theorie waarin Verandermanagement een natuurlijk onderdeel is net als Leiderschap.

 

Ben gestart als Ambassadrice in dit netwerk en nu actief participant met de Consultants zelf en de grondleggers zelf en zelf zo intens ingegroeid als Consultant om specialisme aan te reiken binnen leiderschapsconsultancy.

Samenwerkingen opzetten en met andere Systeemwetenschappers helpen met de methoden om te blijven bundelen en deze nieuwe taal te verspreiden is een samenwerking die zo gegaan is, dit is nodig dat we dit gaan doen samen met de overheid dus in elke stad hebben we  Practitioner nodig die in dit avontuur durven stappen zoals ik erin ben gestapt in 2011.

 

Ben nu op dit moment in Nederland en wereldwijd werkzaam vanuit het Laszlo Instituut op de locatie vanuit Kortgene in Nederland. Het mondiale lab. Het eerste Lab is klaar en neergezet en wij zijn gaan prototypen nadat ik in het Center was in Wenen met Alexander Laszlo samen waar we toegang kregen wetenschappelijk met Syntony Cafe en Syntony C onversations. We kregen toegang 06/06/14 als research colloquia. Thrivable Systems. Het is 48 jaar geleden dat ik werd geboren in London, my first hometown. De eerste twee belangrijkste levensjaren heb ik daar mijn prikkels ontvangen en het leven zelf mogen ontvangen in deze wereldstad.

In Nederland was het Scheveningen waar ik vervolgens kwam en ik mij intens thuis voel komen en waar mijn thuis ook is, aan de boulevard en in de Badhuisweg en in de Stevinstraat en de FRED in het Statenkwartier, het de Beijenkorf, dat waren mijn ankerpunten in Nederland toen we in Duitsland moesten opgroeien in een Nato stad en community, mijn moeder hertrouwde en dat ging allemaal heel snel, ze ging scheiden toen ik 10 jaar en ook hertrouwen binnen 2 jaar en ze kregen samen een kindje dus er gebeurde heel veel in mijn wereldje, vanaf mijn 10e tot mijn 12e was het 1 grote transformatie, aanpassen en snel schakelen en vooral trouw blijven aan mijn eigen kern en mijn eigenheid en dat niet alleen op cognitief nivo maar vooral mijn lichaam eerlijk laten afstemmen en mij bewust zijn van de kleine en grote veranderingen die mijn lichaam onderging in deze tienerjaren, samentrekking van expansie en temperatuur en druk en vocht en inwendige bewegingen en trillingen dit alles moest intens stromen en ik gebruikte hiervoor muziek, de patronen van muziek en mijn lichaam dus ik deed aan turnen en meditatie en dansen. Ik heb zo al intense tantrische ervaringen opgedaan en schreef al sinds mijn 6e jaar dagboekjes vol en heb deze nog allemaal, ik ben al aan het expanderen en met gevoelens bezig sinds kind omdat ik dingen weet, ik voel ze zo intens dat ik doorkrijg wat de beelden en zijn en luister daarna, ik dacht dat iedereen dit wel wist en deed maar het bleek anders te zijn dus ik schrijf daarover nu, en dit maakt ook dat ik diverse ervaringen opgedaan heb in verschillende leefvelden binnen diverse culturen dus, en dat op jonge leeftijd in Amsterdam, Den Haag en in Noord Brabant meerdere jaren, netwerken en groeien, dat zijn #softskills, de #SoftTechnologies daarover gaat mijn avontuur en daarover gaat iedereens avontuur, over die groei.

 

 

DIE CULTUURVERSCHILLEN dat is de complexiteit en daar hebben we nu allemaal mee te maken.

Ons eigen leven en onze eigen navigator zijn. ..vanuit de technologie van informatie en communicatie.

De interactieve connectie is het pro actief zijn en die eigenschap is de basis binnen deze nieuwe generatie Leiders. Je begint met het einde voor ogen en je doet de belangrijkste zaken eerst; Eerst zelf begrijpen en dan begrepen worden. Door jezelf open te stellen voor de meningen van anderen ; Communicatie is de belangrijkste vaardigheid in ons leven. Je kunt niet niet communiceren! Communicatie is Actie.

Deze passie leren ontdekken en zien wat je van nature doet.

Hoe navigeer je het beste en wat is je diepste roeping en je passie en je talent? Dit moet snel opgepakt worden en heel snel schakelen want anders voel je jezelf niet meer meedoen met de samenleving en lig je eruit, dat ga je voelen in openbare gebouwen en op straat als mensen eruit liggen en geen passie meer voelen dus dit gaat ons allemaal aan!

Communicatie en Technologie van georganiseerde communion en de technologie van Informatie en Communicatie daarover gaat de Systeem Beweging waarin we een ontwerp zien en ontwikkeling van innovatie van systemen.

Jezelf zijn klinkt heel basaal maar toch is het niet altijd zo simpel, dingen eenvoudig maken en simpel houden is een roeping.

Ben zelf vanuit die basis  als tolk en facilitator actief in wereldwijde labs. Hosten van Conferenties waarin ik word ingebeld via Skype en via Zoom, en heb mogen oefenen met online virtuele platformen, ben gevraagd voor interviews via soundcloud en heb daar enorme volgers en netwerken opgezet, het starten met bloggen, via Repeat Cashmere leergroepen opgezet en leercommunities die leren leren samen en ook weer communities aangaan via hun groepen vanuit twitter en in diverse groepen en communities met informatie en communicatie onze projecten gaan delen, en zo ben ik door de professionals in de leiderschapsgroepen gezet waardoor ik een groot bereik kreeg op wereldwijd nivo. Dit alles is vooruitgang van thrivable systems en dat was in het begin heel erg spannend als ik er met mijn cognities over nadacht maar ik heb het gedaan met mijn hart en dat is hoe mijn hele systeem en mijn zijn in wie mijn wezen wil zijn, is thuisgekomen en uiteindelijk dus naar Wenen ben gegaan in 2014 om mee te doen aan de experimenteren samen met Alexander Laszlo. Wij zijn gaan prototypen samen. FamilyFirst.

 

 

We zijn daar met Syntony Café gestart, 2 daagse workshop en zo toegang gekregen op 06/06/14, verantwoordelijk voor het colloquium is Alexander Laszlo en het is eervol om met hem samen te werken. De reden dat hij dit is aangegaan is ontstaan door deze Eigen persoonlijke stijl en authenticiteit. Ben hoofd verantwoordelijk voor de marketing van de Internationale online en virtuele netwerken en samenwerkingen –

Het thema wat we overal zien in deze tijd in deze periode is:  Hoe je jezelf kunt zijn en hoe je het beste uit jezelf kunt halen? Persoonlijke groei vraagt om facilitatie, en dat begint met gewaarwording van je sensaties en het hier en nu.

De belangrijkste hersenstructuren en de manier waarop informatie via neuronencircuits wordt gekanaliseerd, ons aanleiding gaven te veronderstellen dat de hersenen zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme voor zelftranscendentie.

Je moet eerst contact maken met je lichaam en geest verbinding om met diepere dimensies te gaan werken.

Expanderen van het idee dat we gescheiden zijn en opgesloten zijn in onze persoonlijke geest, tot een besef van de unieke emanatie die ieder van ons is, als een geindividualiseerde uiting van het Ene Bewustzijn dat in heel zijn volheid tegenwoordig is. Dit proces voltrekt zich op kosmische schaal en dat begint in ons Eigen innerlijk op lokaal nivo te ontplooien.

Hoe herken je deze mensen?

Ze stralen een ervaring en toestand uit, van volheid, vrede, schoonheid, gelukzaligheid, vreugde en mededogen, en dat is in hun innerlijke geactiveerd. Het is in harmonie zijn met de fundamentele ordening van het :   Zijn, je Eigen essentie.

We noemen dit de kinderen van het universum en van hetzelfde gemaakt als de sterren.

Alle boeddha,s en alle intuitieve en voelende wezens zijn niet anders dan dit Ene Bewustzijn, waarbuiten niks kan bestaan.

Je hoeft alleen maar te ontwaken voor dit Bewustzijn, de levenskracht die al het bestaande beweegt en in stand houdt, de evolutionaire impuls in ieder van ons en in heel het Universum. Ik ben bewust van deze inspiratie en dankbaar en voor alles wat goed voelt, daarom met feel good Education bezig en met geweldloze communicatie en lifestyle Modulen voor Leiderschap.

Als kind ook tijd doorgebracht in het onderzoeken van de wereld van religie dus het mystieke pad is altijd onderdeel geweest van mijn Eigen levensstijl en dat is spiritualiteit. Wijsheid die uit je ziel komt en een eenheid voelen, door de 1 God genoemd en door de ander Brahman of de Heilige Geest of the Universele – Het is het inzicht wat beweegt wereldwijd hoe we niet alleen in rationele, tijd georienteerde linkerhelft van ons brein bezig kunnen zijn met alleen maar spreken, lopen en lezen en schrijven. Kennis van de manier waarop ons brein werkt stelt ons in staat in te zien hoe we ook zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme voor zelf transcendentie. De manier waarop we dan spreken, schrijven en luisteren is dan een uiting van respect en mededogen voor anderen en onszelf, een pad van leren en delen. De tools van Syntony zijn daarom zo innoverend, de compass en de ladder zorgen voor een malletje, je kunt het overal op toepassen in elke vorm van communiceren en op elk gebied van ontwikkeling in je leven.

We maken gemiddeld 5 groeifasen door, diepgaande veranderingen op specifieke gebieden, dat is interessant ;

Denken heeft te maken met integrerende en holistische netwerken van binnenuit, die we zelf opbouwen, als je leert hoe je jezelf kunt verrijken door andere manieren van denken. Als je alle niveaus van interacties gaat zien dan bespeur je harmonie en mystieke krachten en alles doordringende stroomtoestanden die zich in elke organisatie manifesteren.

Dat is Leiderschap van Nu.

Dat is waarom we dit doen met ons hart, via mededogen en via invoelen, want de ecologische crisis = het grootste probleem in deze wereld. Het is niet de vervuiling en ook niet de afbraak van de ozonlaag maar dat er te weinig mensen zich hebben ontwikkeld tot een postconventionele, wereldcentrische en alomvattende bewustzijnsnivo, waarin je je automatisch op een verantwoordelijke manier met de wereld omgaat.

Door minstens 5 belangrijke innerlijke transformaties door te maken, van egocentrisch naar sociocentrisch naar wereldcentrisch, pas dan, en niet eerder ben je in deze staat tot een diepe en authentieke betrokkenheid – ( Ken Wilber)

Taal is jouw verslag van de wereld, representatie en beschrijving van de wereld, taal schept werelden en in die schepping ligt macht –

Taal, schept, vervormt, draagt, onthult, verbergt, laat toe, onderdrukt, verrijkt en bekoort, taal is het instrument om iemands realiteit te begrijpen. Verdieping in dit instrument is wat er nu gebeurt in de dialogen zelf, de manier waarop we dialogen voeren laat zien hoe wij ons bewust zijn hiervan – Dat is Syntony Conversations-

Taal spreekt, onzichtbaar en zichtbaar, lichaamstaal en tonatie en ruimte om te luisteren en deze aspecten van betekenis hebben is door de  huidige nazaten ingezet om te stabiliseren.

Het is de relatie tussen de woorden die de betekenis stabiliseert. De grootste ontdekking dat elk teken een Holon is, een context binnen contexten binnen contexten van het totale netwerk.

Waarmee je omgaat, daarmee wordt je besmet. Of je laat je jezelf en je systeem voeden.

Wat bedoelen we met geest en lichaam? Je hebt hersentoestanden en neurotransmitters en cognitieve processen en dat is wat wij weten wat lichaam betekent, het is het lichaam, het organisme en limbische stelsel.

De andere betekenis van geest, daarmee bedoelen we dus niet de hersenen maar het hoogste nivo van je innerlijke waar alle gevoelens, verlangens en emoties, impulsen en gevoelsenergie liggen.

Symbolen en emotie en concepten en zelfonderzoek ligt allemaal in je Innerlijke Individuele Ik. Dat is essentieel om dit te begrijpen. Symbolen komen uit je abstracte wereld en de emoties ontstaan als je gevoelens zich gaan opstapelen. Als gevoelens niet de ruimte krijgen die zij nodig hebben ontstaan emoties en als deze ook gaan stollen dan krijg je stemmingen. Een stemming die blijft aanhouden zal een stoornis worden in de vorm in de structuur. En zo zien we de samenleving in haar kwetsbaarheid zichzelf verschuilen achter de technologie van informatie en communicatie – Openheid en directe gesprekken zijn noodzakelijk, we hebben facilitators nodig die deze soft technologies terug implementeren in onze samenleving-

In het gedragsmatige ligt : voeding, complexe hersenschors, limbisch system, ruggenmerg, moleculen en atomen, Ontwikkelingen ga je gewoon door, en je komt er gewoon mee in aanraking, subject en object zijn 2 kanten van hetzelfde-

Door dus elke dag naar buiten te gaan en te wandelen en bewust te ademenen help je mee aan je gedrag en verminder je stress. Meditatie is noodzakelijk omdat je dan die innerljike rust steeds activeert opnieuw en van daaruit je dag start.

De oplossing is post-rationeel om je bewustzijn te leren ontwikkelen.

Wat is de reden hiervoor? Het Lage nivo van het lichaam is begeerte en de omgeving zelf.

Als de geest altijd ergens in de lucht blijft hangen kunnen we niet belichamen wat bewustzijn is.

Dit moet je zelf uitstralen en wegraken uit het reductionistische denken.

Ecosystemen en sociale realiteiten zien en daarmee in wisselwerking staan.

Het wij -bewustzijn is sterk voelbaar in deze tijd nu, relaties onderdeel maken van onze groei.

Meer ethiek en meer integraal denken.

Het sociale veld maakt een grote sociale innovatie door nu. Onze burgerlijke plicht en maatschappelijke systemen zien we veranderen en meer en meer mensen pakken dit op, deze Leiderschap.

Collectieve Wijsheid is de wonderbaarlijke mogelijkheid en dat vraagt om nieuwe Modulen omdat het reductionisme niet meer fascinerend is!

Deze eros beweegt zich in jou en mij, dringt erop aan dat we omvatten, respecteren en ontwikkelen.

De wereldziel laat zich zien i.p.v fragmentaties, dus ons denken is aan het veranderen.

Jezelf waarderen en bedanken voor het gewoon jezelf zijn – Het begrijpen dat : Je bewustzijn  zich meer naar de rechterhersenhelft kan verplaatsen en zo het veld van kwantumbewustzijn kan ontdekken.

Door oefeningen en dingen anders te gaan doen ;

Deze evolutionaire mogelijkheden voor onszelf zijn onbegrensd en zo is dat ook voor de hele menselijke familie.

Dit is de Revolutie waar we doorheen gaan.

Er is een authentieke ( kosmische ) bewustzijnstoestand en die komt tot uiting in het individu, in een volk, herkenbaar als wetenschappelijke kennis van het leven- het leven dat in harmonie met wetten van de natuur wordt geleefd.

Een eenheid in plaats van gescheidenheid en tot het besef van eenheid met alles in plaats van de illusie van afzondering.

De body en de mind, dat zij samenwerken ,dat is normaal voor ons als we klein zijn net als tijdloos zijn, dat is ook normaal. Hoe ouder we worden hoe meer ervaringen we hebben en hoe meer we daarover gaan nadenken. Je moet wel weten wat iemand bedoelt met body en met mind. Net als met geest en lichaam!

Wat er gebeurt als je op een ander punt komt en echte kwaliteit gaat ervaren? Dat is voor mij de omschrijving dat je opent en iets voelt, zo  diep van binnen dat je een diepere kern voelt, je kern, je eigen ruimte en daarin gaat alles vanzelf en dat voelt heel fijn en rustig. Sturing geven vanuit die plek, het is een diepe ervaring en geen piekervaring waar veel naar zoeken maar; een staat die er altijd is, een observerende onzichtbare dimensie.

Het is een soort ervaring die we omschrijven als het universele of het licht, want in het leven zijn we meestal bezig met weerstand, om dingen op te lossen die discomfort geven en als we dingen krijgen die wel comfortabel zijn werken we aan iets wat goed is voor ons.

In de dienstbaarheid van geven komen of zijn, betekent:  in onze kracht staan en openen van een ruimte, om te zijn wie we zijn, we dragen dan geen gevoelens met of in onszelf mee,  die ons onder-drukken. We staan in dienst van de gemeenschap en willen dienstbaar zijn. Dat is waarvoor we hier zijn gekomen, om blij te zijn en dienstbaar te zijn.

Heel veel mensen kennen deze fasen, en het meest belangrijke is dat we het zelf moeten volgen, onze plaats innemen gaat over het volgen waar je je- zelf voelt, dat het fijn is om te zijn. Niet in het verkeer meegaan van het denken maar blijven observeren. De ene ervaring na de andere geeft niet altijd een verdieping en kan verwarring geven. Het is goed dat er dingen gebeuren maar je eigen kern is er altijd en dat is waar het over gaat, jezelf zijn.

Die ontdekking!;  Dit kun je van niemand anders leren dan uit je Eigen ervaringen.

Je natuurlijke staat is een ruimte in jezelf van waaruit je altijd kunt observeren-

Je hebt hier dus  ook de mogelijkheid  om vanuit je Eigen platform te zien wat er gebeurt en soms zie je veel mensen voorbij komen als op een trein, die gaan feesten, en dan gaat het erom dat je blijft waar je bent. Aandacht te blijven geven vanuit de plek waar jij bent. Soms heb je het nodig dat er even een trein voorbij komt met die feestende voorbijgangers om zelf in een actie te komen.

Als je gaat herkennen dat die ruimte er altijd is, van waaruit je kijkt naar de wereld, en vanuit die ruimte  iets kunt ervaren wat er altijd is , dat is iets anders dan wanneer je van alles ervaart wat vanuit je zintuiglijke waarneming komt.

Je voelt wel hoe je geest in beweging is maar je interpreteert niks en je registreert je gevoelens gewoon, ze komen en ze gaan. Je geeft juist wel aandacht aan je lichaam door dit gebied te trainen.

Gewoon leren observeren zorgt dat je heel veel licht en ruimte in jezelf voelt en zo kun je al die gevoelens en al dat denken leren sturen, dat is het navigeren waar we over spreken in Syntony.

Als je niks hoeft aan te gaan en gewoon herinneren dat jij jezelf bent, je bent geen object en jouw ruimte is er altijd, je lichaam is ook zo ontstaan om dat zelf heen. Je gevoelens en je gedachten worden ook zo opgebouwd vanuit jouw aanwezigheid. Je bestaat en je manier van aanwezig zijn is hetzelfde en dat is bewustzijn.

Bewustzijn is je oplettendheid en als jouw bewustzijn de perfecte plaats is om in te staan en als jouw platform dient dan kun je alles om je heen tactisch en strategisch laten groeien.

De gevoelens zijn net als met alles wat er is in de natuur buiten; want er zijn zoveel mensen die verdrietig zijn en huilen en problemen hebben maar ik adviseer om gewoon in die perfecte plaats te zijn die je zelf bent:  De bloem is een bloem en de bomen zijn bomen en mensen zijn mensen maar het gaat om de impact.

De smaak, de energie en de gevoelens die we krijgen. Het is alsof we iets zien in haar totaal. Het zijn geen objecten, alles is er, alle patronen die je erin ziet en alle processen daarom heen om het zo te laten zijn dat een boom een boom is.

Zo gaat het ook om een staat van plezier. Het echt gelukkig zijn en vrolijk zijn is iets wat er van nature is. Ik ben al sinds klein meisje vrolijk en enthousiast en ben vroeg wakker en dat is gewoon zo.

Je hoeft en kunt hier niet voor zoeken buiten jezelf, het is van binnenuit. De diepgaande verandering is deze vibratie van “zijn”. Dat wat er is dat is goed en zuiver. Je hebt rust in je denken als je dit weet en voelt.

Het verschil tussen iemand die dit weet en de ander die dit niet weet?

Mijn denken is ook een periode met mij op hol gegaan en dat gebeurde in de periode tussen mijn tienertijd en 42e omdat we gaan experimenteren en er zoveel invloeden om ons heen zijn. We ervaren zoveel dingen en mensen. Maar het gaat echt om je eigen plaats van binnen die je altijd bent en die je altijd blijft, niet oordelen en er altijd in terug keren. Observeren en dan zie je dat alles van zelf gaat….Ik heb zelf 5 diepgaande fasen doorgelopen in al deze verandering en ben dankbaar om meer ontwikkelingslijnen te kunnen doorlopen, met de juiste mensen om mij heen nu . De meeste mensen doorlopen maar 5 ontwikkelingslijnen in hun hele leven. Mijn uitdaging is helder en ik wil er wel 10 doorlopen.

Gewoon leren delen wat je voelt is checken wat je staat is, dat is registreren, voel je spanningen en voel je stress.. dan is het goed dat te accepteren, voel je teleurstelling, omdat je “jezelf” steeds niet bent. Welke stem is dat? Het is niet belangrijk, het is een part, het is een interpretatie en  is dat dan vaak negatief? weet dan dat het  je innerlijke dialoog  is,en als het je gaat opvallen dat het opkomt…dan ben je met een grote ontdekking bezig. Er zit in ieder van ons een diepe kracht om ons in een bepaalde staat te laten, alsof we alleen maar ons lichaam en denken zijn maar er is een echte diepe kern en die laat zich aan iedereen zien in ons. Die plaats vinden diep in onszelf dat moet je voor jezelf vinden. Dat kan niemand anders doen –

Er is geen verschil tussen mensen, maar wel experimenteel, want de persoon die zichzelf kent heeft geen conflict, geen verwarring en zijn gewoon puur wie ze zijn, het manifeste goddelijke universele.

Dit gaat niet over iets vinden buiten ons, het is er niet. Dit noemen wij de syntony quest, en de syntony dialogen zijn volledig open en vrij en vrolijk. In dienst om samen te werken.

Als we allemaal deze waarheid zouden weten in ons lichaam en niet alleen in ons denken, onze mind, dan zou er geen conflict zijn en dan  zou er wel een diepgaande rust en tevredenheid zijn.

Je geeft dan om de wereld en dan ben je niet gehecht.

Je doet dan gewoon wat je moet doen en er is geen gekletst in jezelf – Dit noemen we de monkey mind.

Wie is dat toch die zo te kletsen tegen ons? Spreekt het tegen ons lichaam? Is het tegen onze pure zelf het pure bewustzijn aan het spreken? Nee, is het tegen onze mind aan het kletsen? Mind is een relatie dus het is geen part, het is geen deel dus het kan ook ons denken niet zijn. Is het onze aanwezigheid? Het moet een mix zijn van de je persoonlijkheid en je aanwezigheid, wat beïnvloedbaar is want je diepe kern is je meta positie die erop kijkt en het observeert.

In spiritualiteit noemen we dit het authentieke zelf, de transformatie van persoon naar aanwezigheid.

We relativeren een heleboel vanuit ons bestaan als mens met een lichaam maar er is meer, we hebben allemaal onze eigen manier van de wereld en onze eigen manier van denken. Als je in de staat komt van echt aanwezig zijn dan ben je een pure expressie en dan zie je alles in haar geheel.

Dus hoe komt het dat we dit niet altijd voelen dat we bestaan en gewoon ons zelf mogen zijn?

Dit komt door al het experimenteren via ons lichaam en dan gaan we geloven dat we ons lichaam zijn. We zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam en we zijn bewustzijn.

Het is alleen maar bewustzijn en dat laten we zien door allerlei rollen die we ook zijn, de moeder, de vrouw van , de vriendin en buurvrouw, het is niet wie we zijn het is wat we allemaal kiezen ook te zijn en daarin een interactie aangaan. Het gaat om verandering en onze eigen identiteit, en daarvoor moet je echt die diepe ruimte weten en voelen, de ruimte die jij zelf bent.

Hoe je denkt is dus bepalend, echte aanwezigheid is niet oordelend, het is er gewoon. Het heeft geen identiteit, ze is gewoon krachtig en dienstbaar. Als je in deze plaats komt waarin je deze aanwezigheid voelt dan kun je jezelf zien als persoon en al je gevoelens, maar dat is niet wie je bent. Het zijn gewoon situaties en omstandigheden. Het komt en gaat weer voorbij. Je wordt harmonie en dat is een grote stap in evolutie, de shift van persoon naar aanwezigheid en dat doe je in syntony ..in harmony in een staat van vrolijkheid.

DIE VROLIJKHEID: dat doen we in 4 domeinen:

Vanuit een hoge bewustzijn ben je meer panoramisch en veel intenser en veel meer in creativiteit. Het is je denken wat op een hoog nivo gaat schakelen.

In het grote plaatje zie je transcendent bewustzijn en dat is de grote uitdaging in de mensheid in deze tijd, wereldwijd is deze verandering bezig.

Je moet het wel eerst ervaren en daarvoor zijn die learning labs opgericht, als je eerst in de aanwezigheid stapt en deze ervaringen hebt voel je de diepgaande vibraties van binnen hoe je verbonden bent met de anderen waarmee je samenbent. Alles is afgestemd en alle creativiteit komt vanuit de groep op het moment dat je samenbent.

Het is zo omdat we in een diepgaande verbinding aanwezig zijn in vrolijkheid met onszelf, persoonlijk en intern, omdat je weet hoe jezelf te centreren, je monkey mind stil te houden en te luisteren met elke cel in je wezen, je oefent je intuitie en dat doe je door je empathie en je compassie, de binnenkant weerspiegelt de buitenkant, er is een bereidheid om meer en meer te ontdekken en je diepste roeping te volgen. Niemand te kwetsen en alleen maar anderen te steunen, te helpen met deze groei. Zichzelf te zijn. Het beste uit zichzelf te halen.

In het tweede domein zijn we met vrolijkheid verbonden met anderen, sociaal en een hoge staat van bewustzijn omdat we deze interpersoonlijke vooruitgang zien als een cadeau en daarom gaan we diepgaande dialogen aan met anderen. We luisteren en werken samen en komen samen en leren met en van elkaar om diepgaand betrokken te zijn en te blijven. Deze actie is de consideratie en openheid en plezier die we ervaren en dat is de collectieve wijsheid.

Alles is prachtig en alles is en als we te streng zijn gehecht aan onze persoonlijkheid dan is er geen bewustzijn hiervan …dus dan is er discussie en strijd en concurrentie.

In onze syntony conversaties zijn geen debatten en er is geen discussie, we werken samen en we steunen elkaar.

In het derde domein gaat het om de vrolijkheid die we voelen in onze verbinding met de natuur, ecosystemisch en transpersoonlijke duurzaamheid– het is een trend nu maar het is een onderdeel van onze manier van leven als nieuwe leiders en innovatieve denkers in onze systemen.

Laat soms gewoon alles los en ga gewoon naar buiten en voel het gewoon wat er altijd is, communing en luisteren naar de boodschappen van alles zoals de waterval of dieren en de galaxie en onze onafhankelijkheid en onze eigen vrije wil, je voelt haar als je in de natuur buiten bent.

In het vierde domein is het belangrijk dat je de vrolijkheid voelt en hebt in de flow van gewoon zijn wie je bent en wie je wilt worden, deze oefeningen die we doen gaan over het leren lezen van verandering. De evolutionaire en integrale voortuitgang waarmee we allemaal te maken krijgen als je die keus maakt om daarmee bezig te zijn. Het leren improviseren en je eigen manier van leven gaan leven, dus echt gaan dansen en zingen van je eigen weg en je eigen film maken, elke dag is jouw miniatuur van hoe jij je leven wenst, dus weten wat jou blij maakt is jouw creatie en daarmee bezig zijn en bezig blijven geeft betrokkenheid in jouw leven en dat blijft vooruitgaan. Het gaat om je eigen betrokkenheid en hoe je de juiste mensen hiervoor gaat vinden om dit te blijven stimuleren.

Dit frame van Syntony is een nieuw frame om sturing te leren geven in je eigen acties en betrokkenheid in de wereld.

Super coherentie ontstaat als je dit doet, als je de vier domeinen blijft herhalen en oefenen krijg je een diepgaande verandering. Het innovatieve in jezelf blijven promoten dat is waar dit over gaat, en dat is waarom navigeren op deze manier zo fijn is, het is een diepgaande ervaringen die je alleen maar kunt voelen.

Je kunt dit niet bedenken het is een flow, een flow die je voelt en dat is lastig in een wereld die vooral draait om feiten en logica en alles vanuit het denken. Ons hart is het nieuwe leiderschap en dat is wat we cultiveren, via leer platformen.

Syntony International is daarvoor opgezet, je kunt hier relevante en betekenisvolle informatie ontvangen en de updates van de laatste conferenties wereldwijd –

We hebben Syntony Conversations opgericht als Project om met anderen te leren netwerken en in contact te zijn vanuit dit gewaarzijn en dit bewustzijn. De verandering en de wens om ook diepgaand in contact te zijn met zichzelf, dat is wat je deelt met anderen –

Er is een vooruitstrevende cosmovisie aangekomen en dat is baanbrekend en grens overschrijdend en daarom zijn diverse platformen nodig om te kunnen reflecteren. We hebben wereldwijde studenten nodig die op deze manier in onze generatie geconfronteerd worden met deze manier van aanwezig zijn en zo sturing gaan geven overal waar het nodig is.

Als voertuig is Syntony International opgericht om de Nieuwe Paradigma in Educatie te gaan uitdragen.  Deze informatie en kennis komt uit The Laszlo NPLC – Diverse workshops zijn aan het onderzoeken hoe te helpen promoten in de transcommunities en in salutogenesis. Via Syntony Cafee is dit opgericht 06/06/14. Onderzoek is gedaan in vooruitstrevende systemen van visie naar realiteit, deze synergetische relaties tussen de Evolutionaire Lerende Labs en de Wereld Evolutionaire Lerende Tribe heeft een forum neergezet wereldwijd om deze ontdekkingen en de glocal iniatieven in systemische duurzaamheid te verbinden. Glocal = wereldwijd en lokaal. De dingen die getest zijn worden geregistreerd.

Onze identiteit is een holografische fractical en het is een samenwerking zonder privileges.

In de Leidership Training van Syntony Conversation nemen we je mee in een stukje terminologie en de taal die nodig is om met Systeem Wetenschappers te gaan werken en ook zo te gaan vertalen wat je zelf doet in jouw leiderschap.

Een nieuwe samenleving ontwerpen vraagt om een hoge kwaliteit van leven en een duurzame relatie met je natuurlijke leefomgeving en dat moet ook voeding geven –

De studie van Systeemwetenschappen is een lange studie en dit is niet mogelijk te studeren in Nederland dus ik ben 17 jaar geleden gestart om zelf die route te vinden. Gestart met de methoden die wel te vinden waren in Belgie, de Systeem Denkers die er een opleiding van maakten en Gregory Bateson

Gregory Bateson (Grantchester, 9 mei 1904 – San Francisco, 4 juli 1980) Gregory Bateson was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst en visueel antropoloog.

Zijn bekendste werk is het boek Steps to an Ecology of Mind uit 1972. Daarnaast schreef hij Mind and Nature (1979). Angels Fear werd postuum gepubliceerd in 1987.

Het model van de (neuro) logische niveaus werd bedacht door Gregory Bateson. Het werd later verder uitgewerkt en binnen NLP geïntroduceerd door NLP expert Robert Dilts. De logische niveaus zijn bruikbaar bij het analyseren van relaties en situaties. Daarnaast kan het helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen en andermans model van de wereld. Het bevestigt onder andere de ervaringen van veel mensen dat ongewenst gedrag niet verdwijnt, ook al verandert de persoon diens omgeving. Hetzelfde patroon wordt na verloop van tijd weer zichtbaar.

Iedereen leeft tegelijkertijd op 6 niveaus (bewust en onbewust). Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Lagere niveaus kunnen hogere beïnvloeden, hogere beïnvloeden sowieso de lagere, zowel bekrachtigend als beperkend. Hoe hoger het niveau waarop je verandering aanbrengt, hoe krachtiger en duurzamer het effect zal zijn. Wanneer de logische niveaus met elkaar in overeenstemming zijn, krijg je congruent gedrag.

Voor mij is dit avontuur zo gestart via de NLP Opleiding in 1999 en dat heeft een hoop geld en tijd gekost en investeringen, een vierjarige opleiding en dat gaat allemaal om onze ‘MIND”. Voor een gezonde ego ontwikkeling. Cognitieve Ontwikkelingen die nodig zijn –

Deze evolutie die nu gaande is gaat over ons hart. Het gaat over het wij bewustzijn-

De diepgaande transformatie van de sociale systemen die een houding en attitude belichamen van een Leider van deze tijd, dat is reasoning together en dat is de enige manier waarop we deze samenleving kunnen veranderen. Conversing together en searching together. Het is dat stukje “ ik” wat we leren omzetten in een “wij” beweging. Er moet wel eerst een Ik – zijn die sturing geeft !

De Syntony Conversations mogen niet langer een exclusief gesprek en actie zijn in conferenties en colleges, het zou een normaal gegeven moeten zijn in alle universiteiten en in alle organisaties, gezinnen en in de samenleving –

Alexander Laszlo heeft deze methode en deze beweging die de Systeem Wetenschappen maakt nu ,vanuit het ene systeem naar het andere systeem geactiveerd als Consultant en samen zijn we dit project gestart  via Syntony International om te gaan uitdragen en aanbieden.

We worden allemaal meer authentiek en meer samenwerkende systemen en deze staat is een staat van “Being”. Het gebeurt gewoon en dat is de meer comfortabele staat waarin we in andere manieren in een andere ruimte gaan werken en studeren met elkaar.

Gewoon onszelf zijn en confortabel zijn en jezelf veilig voelen is nog geen normale staat in onze samenleving en daarvoor moeten we onszelf inzetten. We hebben een nieuw wereldbeeld nodig waarin deze waarden wel duidelijk zijn en dit komt uit de Gedragswetenschap en Systeem Wetenschappen. We hebben deze perceptie nodig in onze samenleving.

We moeten meer zijn wie ze zijn in plaats van iets proberen te omschrijven.

Onze programma,s en modulen gaan over deze multifaceted reflection, waar we nu staan en waar we nu naartoe gaan als samenleving. De sleutel van dit bewustzijn ligt in het realiseren van wie je bent, het gaat over het afstemmen van jezelf.

Paul Liekens zei dit al jaren geleden , ken je zelf en je kent de wetten van het universum – Mens ken jezelf-

Ik werd persoonlijk door Paul opgeleidt en begeleidt en zo is het ook gegaan daarna via Ervin Laszlo met zijn field theorie  en nu met Alexander Laszlo. Ik heb met Kathia Laszlo in een Module mogen meedoen via Saybrook University – Evolutionary Leadership for Sustainability –

Onze mentale modellen en onze overtuigingen houden ons tegen of laten ons vooruitgaan in onze groei en een open frame  werkt als een universele compass, en die compass hebben we nodig in onze conversaties.

Elke beweging die we maken begint vanuit ons zelf ons hart, en dat is de beweging die moet blijven stromen en altijd in tact mag blijven.

We verschuiven langzaam van individueel naar collectieve wijsheid en dat zijn die sociale normen die we nu zien verschuiven, we zien de onzichtbare veranderingen ook meer helder via onze Syntony Sense, het is je gewaarzijn waarmee je dit kunt voelen en ervaren. Het geeft diepgaand vertrouwen en zo worden de netwerken ook opgebouwd. Het zijn netwerken die via de vrienden van vrienden die ethisch zijn en vanuit hun hart leven & samenwerken en samen studeren en samen blijven evolueren nu op dit moment en zij zijn de nieuwe netwerken aan het neerzetten.

Het gaat niet over het mystieke en over jezelf bijzonder of speciaal voelen het gaat om diepgaande veranderingen wereldwijd. Sociaal Innovatief zijn en die verandering zijn gaat over het  blijven veranderen en willen faciliteren en hosten in de leer labs die allerlei acties aangaan met elkaar nu. Je moeten durven om jezelf expressie te geven en in andere talen durven spreken en durven omgaan met de complexiteit.

11870736_10205973830799372_9006002553984610466_n

Hoe ga je bewustzijn expanderen? Dat doe je door dit te doen , deze vorm van leiderschap te gaan doen, het gewoon te gaan ervaren en jezelf open te stellen hiervoor, open zijn en empathie geven –

De syntony conversaties hebben een ladder en die geeft structuur daarom bieden we de modulen aan om dit te leren en te oefenen.

We hebben een compas en een ladder, de ladder is gestructureerd in 5 frame issues om in een gezonde basis te blijven en zo betrokken te zijn met elkaar.

De leer objectives zijn de fundamentele begrippen van de wereld en de contributie die je kunt kiezen om bij te dragen aan het welzijn van de wereld. De concepten, principes en wereldbeelden die we nu zien bewegen in de wetenschap zijn aan het veranderen en daarvoor bieden we een internationaal platform aan waar je in verbinding kunt zijn met alle systeemwetenschappers en systeem denkers en de practitioners. Om de tools te testen en te kunnen onderzoeken met anderen- https://www.facebook.com/groups/526856390684866/?pnref=story Op Facebook is dit de link –

Door trauma in je leven of gebeurtenissen kun je behoorlijk om je as gaan draaien en dan is het lastig om in je eigen kern terug te komen maar als je het eenmaal doet zie je hoe dit al eeuwen lang de issues zijn in de mensheid dat is onze “quest”.

De journey van het verleden naar het begripen van onze origins.

Een overview van onze evolutionaire journey.

Een westerse visie op ons wereldbeeld en de wetenschappelijke paradigma,s.

Dankbaarheid vanuit de perspectieven van complexiteit in de systemen en levende systemen die deze theorie inzetten –

Het ontdekken van evolutionaire patronen in geestelijke en biologische systemen.

Het creatieve universum de matrix.

De implicaties van relativiteit, quantum fysica en de Field Theory voor ons begrip van realiteit.

Begrijpen van de evolutionaire principes van het leven.

Begrijpen van de evolutie van ons brein, cognitie, bewustzijn.

Ontdekken van de evolutionaire patronen in sociale en culturele systemen.

Identiteit en cultuur als vooruitstrevend phenomeen gemedieerd bij taal en onze woorden en onze manier van articuleren.

Community bewustzijn vanuit tribal naar wereldwijd community

Mensen als co creators en hun actieve participatie in dit evolutionaire proces richting een holistisch paradigma.

Ons Platform is een humanistische organisatie en we zijn toegewijd om meer agenten van verandering te gaan informeren en meer bewustzijn aan te reiken met hen samen en een frisse stem en up to date thinking aan te reiken. Een wereldwijde community is verbonden en ze komt meer en meer samen via instituties en Leiderschaps Centra die met elkaar verbinden en samenwerken.

Er zijn gevoelens en er is verdriet maar je bent er niet mee geïdentificeerd, het is niet moeilijk om zo te leven maar het is ook niet makkelijk. We zijn het zelf, maar onze fascinatie voor “iets anders” zorgt dat we steeds alles missen wat al aanwezig is in de kern. Diepgaand betrokken zijn in de wereld betekent herkennen wat de waarheid is en het zien, de essentie zien.

Het licht zit al in je hart, hoe leg je dit nu uit? Zonder dat de mensen om je heen je “zweverig” vinden? Ze vinden van alles en hoe ga je daarmee om als je gaat veranderen?

Dit zijn allemaal onderwerpen waar ik “zelf” doorheen ben gegaan en dat is zo gestart toen ik 29 jaar jong was. Als kind dacht ik er al over na en zie nu dat ik  dit zocht, de betekenis, voor mij is dat de bloei van mijn leven en dat is het voor heel veel vrouwen van mijn leeftijd. Maar ook zo voor heel veel mannen en veel jongeren, we hebben allemaal deze vragen en deze ontdekkingen. Liefs Sarah

2 thoughts on “Leiderschap van Nu & Jezelf zijn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s