ANDERE KIJK OP LEVEN

Strategische Relatie Management; Georganiseerde Leiderschap begint natuurlijk dit jaar met het Reflecteren, de waarden en de efficiency; een Nationaal Bewustzijn opbouwen en versterken is wat ik doe vanuit Kortgene dit jaar; kracht gevend aan Culturele Integriteit zolang ik hier woonachtig ben.

Het leven zelf promoten en dat doen we door een zinvol leven waarin we binnen de natuurlijke wetten actief blijven en doorgaan daarmee en de oefeningen te herhalen elke dag van het cultiveren van empathie en leren luisteren met elke cel van je wezen,  omdat het je intuitive cultiveert en ook je compassie versterkt en dat hebben we nodig in het  nieuwe jaar.

 

Dit heeft een sterke kracht op de invloed van buitenaf die vaak negatief is omdat ze nog niet klaar is voor veranderingen en dynamieke complexe systemen. Alles is een proces en als je die patronen leert zien dan kun je ook zelf gaan ontwerpen van uit deze navigerende manier die je gaat herkennen in de nieuwe social media. Deze onzichtbare beweging is actief binnen het netwerk en binnen de communities die je zelf uitkiest waarmee je jezelf resoneren.

Uitdagingen aangaan en jezelf nog meer uitdagen en groeien, daarover gaat ons leven en onze wereld van binnen en zo wil en kun je elke dag hiervoor kiezen. Het gaat niet om de out -comes en het resultaat maar om het avontuur zelf wat je doorgaat. Een unieke manier om te leren leren is je Eigen systemen te vinden waarin jij jezelf thuis voelt.

 

Met de bereidheid om je diepste roeping te gaan volgen kun je leren om heel coherent elke dag weer –

Dit is essentieel, omdat je andere Peers nodig hebt om je intens verrijkt te kunnen voelen. Mijn passie reikt heel ver want mijn diepste roeping is het Evolutionary Leadership en de ontwikkelingen van Georganiseerd Leiderschap Master of Arts;  Georganiseerde Ontwikkeling en Systemen, Ontwerpen , Veranderingsprocessen en Interventies, Consultatie en Groepsdynamica; Sociale Innovatie uit de Learning Labs reiken wij aan vanuit ons Platform Syntony International. Zo is mijn avontuur in deze onzichtbare beweging gaan starten  in deze beinvloeding van dit Maharishi Effect “van  het aangaan van Transgenerationele Relaties en zo is het voor mij nu zo dat mijn focus op leiderschap ligt, georganiseerde leiderschap is ontwikkeling van systemen, van ontwerpen, verandering, interventies en consultative en groeps dynamica.’ Het is een fijn gevoel om een aantrekkelijke communitie bij te wonen, met een perspectief van de Vedische Technologie en met elkaar 1 programma te volgen.

 

De interacties en de strategische conversaties en afspraken zijn bestand tegen stoornissen van buitenaf en zijn warm, open en integer en opbouwende conversaties. Deze invloed van coherentie is hierin de onderlinge samenhang, die gegenereerd is door de technologie van informatie en communicatie door de technologie van organiserende communities die samenwerken en als zij intens geintegreerd is dan ontstaat er Nationaal Bewustzijn. Dat is waarmee ik bezig ben, elke dag  hiermee bezig.

Hierover gaat de kleine Syntony Compas. Mijn boekje en ons Programma.

Dat is wat mij drijft elke dag en deze technologie van de natuurlijke wetten geeft zoveel meer mogelijkheden omdat ze vanuit diep vertrouwen kracht geeft in relaties en in culturele integriteit. Wij promoten een zinvol leven en daarin zijn wij zelf actief en blijven binnen deze natuurlijke wetten actief en dat is de Syntony Sense, het is een verantwoordelijkheid die je kiest.

Ben daarom in de pen geklommen en dit x een beetje anders, namelijk over een stukje eigen verhaal met de tikking clocks, taking me home- why does my heart feels so flowing?

De Intenties zetten; Wat is daarin het belangrijkste nu?

Het zijn de Verschillende ‪#‎overgangsfase‬ , deze zijn heel erg belangrijk om te weten wat je eigen focus is om je eigen behoeften goed in te vullen en die ruimte en tijd te nemen in je week, in je dagelijkse dingen die je doet.

We zitten allemaal als mens in een eigen ‪#‎proces‬ en een sociaal leven waarin we dingen vinden waar wij ons goed bij voelen is essentieel voor een health care. ‪#‎Eerlijk‬ zijn in je ‪#‎gevoelens‬ naar anderen en vooral naar jezelf toe begint met de intrapersoonlijke reis naar binnen toe.

De juiste mensen om jezelf heen verzamelen geeft kwaliteit in je leven, de mensen waarmee je deze gevoelens kunt delen is het praktisch toepassen van het: genereren van een dialoog op een totaal ander nivo, het is een dieperliggende dimensie waarin je jezelf openstelt om te leren en je de overtuiging hebt om een leven lang te leren.

Dit is een ander vertrekpunt dan het conservatieve denken of het reductionisme ons laat zien.

Dit is Strategische Conversatie.

In de huidige oude bestaande communicatiepatronen in onze samenleving is er nog een oud paradigma, een dogma wat overheerst. Je moet jezelf aanpassen en sociaal wenselijk gedrag laten zien en daarin is er oppervlakkig contact en alleen met dierbare of met een psycholoog delen we onze diepste roerselen. Dat is allang achterhaald en deze theorie heeft voor veel verwarring gezorgd in ons huidige stelsel.

 

Het is nog steeds een sociale algemene norm dat we onze ratio inzetten voor keuzes maar we vergeten daarin dat niet alles draait op cognitie en je moet eerst je cognities goed ontwikkelen om daarop te kunnen vertrouwen, de balans zit in je acties die uit je emotionele intelligentie en ‘ontwikkeling’ moeten komen, daar ligt de ontwikkeling van een gezond ego en dat vraagt om persoonlijke groei. Je zult eerst je Eigen traumapunten moeten leren zien en deze doorwerken, tijdslijntherapie heeft mij enorm geholpen toen ik mijn leven opnieuw op de tijdslijn ging ontwerpen en kijken waar ik mijn talent het beste had ingezet en wat het resultaat was en hoe ik dit kon herkaderen met nieuwe mogelijkheden en informative die ik had gekregen door die ervaringen. Mijn talent kwam steeds meer bloot te liggen hierdoor. Ik was gezegend om samen te werken met grote groepen in het klooster van Paul Liekens in Belgie, met artsen, therapeuten en managers van grote bedrijven die allemaal al gemiddeld rond de 60,70 jaar oud waren dus enorme ervaringen in het maatschappelijke leven zelf.

 

Tijdens het programmen van een arts die mij uitkoos, heel specifiek, ervaarde ik wat vertrouwen betekent. Deze arts koos mij om hem te helpen met zijn jeugdtrauma,s in de oorlog toen zijn zag hoe zijn vader werd meegenomen en hoe er overal geluiden waren van bommen om hem heen. Ik was diep in mijn hart geraakt dat deze arts mij uitkoos van alle mensen die in de opleiding kwamen participeren. Ik was net 30 jaar en mijn passie was nog maar net 3 jaar gewekt in Systeem Theorie en Autopoieses. Paul kwam erbij staan om in te grijpen als het nodig was maar ook hij zei mij te vertrouwen om mijn intuitie en zo ook gaan centreren. Het programmeren was een intense ervaring hoe je buiten tijd en ruimte kunt sturen en hoe je dit kunt veranderen. Ervaringen zijn subjectief en communicatie kunnen we allemaal activeren in onszelf, het zijn onze filters die informatie ergens uithalen, en we hebben er 16 in onze brein. Naast ons brein is er ook bewustzijn en dat is een gezamelijk veld wat je kunt voelen want ze registreert en zij weet informatie. Alles ligt erin opgeslagen. Alleen als je compleet aanwezig bent en blijft in je gevoel dan kun je oneindig diep 1 zijn en die versmelting voelen, dat is transparent zijn. Dit is ook zo herkend in de Opleiding in Marcel. Bloedmooi zijn en zacht, kwetsbaar omdat je juist daardoor krachtig bent. Vertrouwen elkaar intens op een manier zoals we dit nooit eerder hebben ervaren.

Grenzeloos genot wat binnen dringt in je leven en een stroom opent die je niet kunt verklaren en alleen maar kunt voelen.

Ik heb in deze afgelopen 20 jaar diepgaand geleerd vooral mental in mijn denkprocessen door  mijn studies ,dat normen niet bepalend zijn voor je eigen leven maar wel je waarden,  mijn “Eigen- waarden “onderzocht, jarenlang. Vrijheid, liefde, vertrouwen en openheid zijn de belangrijkste waarden die voor mij bepalend zijn in mijn wereld en mijn belevingswereld.

Het is een wereldnavigator en als je deze waarden kunt kiezen in elke dag en in elke actie die je aangaat naar jezelf toe en naar anderen toe dan ervaar je een total andere wereld, een andere believing.  Dit is een andere manier van leven en die levensstijl is een Theorie, als we de deskundigen aan het woord laten dan zien we deze verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit. Hierover gaat mijn Eigen avontuur wat ik zelf niet heb opgezocht maar het heeft mij gevonden.

Het Akasha Veld heeft mij gevonden, het had ook God kunnen zijn, religie en  wetenschap zijn nu een samenwerking aangegaan, we zien nu de rode draad van alle religies en alle verschillen en we vormen de brug nu.

Dat is menselijk bewustzijn en dat is waarom we grenzen verhogen en menselijke ervaringen hebben in tijd en ruimte, wat maakt dat we met onze overledenen kunnen communiceren als we daarmee diepgaand verbonden waren. We zijn hier allemaal om ons Eigen leven te be-leven.  Na 10.000 jaar was er een nieuwe manier van communiceren en schrijven zichtbaar in de Griekse Cultuur. Systeem Perspectives geeft ons deze manier om te leren ontwerpen vanuit Evolutionaire Competentie en vanuit meer Bewustzijn, meer oplettendheid waardoor je een elite krijgt.

De renaissance, Genisis, A New Technology of Communication,  Newtonian Science the Mechanistic based deterministic Worldview & Science, Based Technology of the Machine Age, she emerged here, zij is hier ontwikkeld.

De industriele Revolutie begon en zo ook de Cybernetica 50 jaar geleden.

Systems Science emerged as the new paradigm for Knowledge Production Organization & Utilization.

 

 

We leven in een universum dat van Intelligentie is gevuld, zelfregulering en creativiteit blijk geeft. Bewustzijn was er eerder dan onze hersenen.

Bewustzijn heeft het leven voortgebracht en evolueerde dat uiteindelijk tot de hersenen. Evolutie is dus bewust en daarom creatief. Bewustzijn gaat niet lukraak te werk. In de bron van de schlepping vinden we een veld van zuiver bewustzijn en zuiver bewustzijn is de moederschoot van elk manifest verschijnsel in het universum.

Dit is wat ik weet en zoals ik mijzelf kan pitchen omdat ik de narrative fractals zie en voel bewegen binnen als wat zichzelf organiseert.

Ik doe niet mee aan de normen die gezet worden, die bepaal ik zelf. Daarvoor mijn tijd genomen en het werk van wetenschappers onderzocht wat bij mij past. Alles wat van nature in jezelf zit dat vraagt erom om tot expressie te komen en dat kun je alleen maar ontdekken en bloot leggen dat is niet aan te leren via boeken, alles wat je nodig hebt is er al, je innerlijke drijfveren zijn belangrijk.

Je groei en je ontwikkelingen, jezelf ontplooien en zo een verruimd zelfbesef ontwikkelen.

Ik heb ontdekt als kind al, op hele jonge leeftijd gaan nadenken over mijn denken en dat van anderen, dat het van nature in ons zit, dat respect en die beschaving in ons, dat we anderen geen pijn of verdriet doen.

Het is integriteit; Kinderen die zeggen tegen elkaar’ je bent mijn vriend niet meer, of je mag niet meer op mijn feestje komen’ dat begint al jong die patronen van aantrekken en afstoten, het is gedrag wat ze laten zien wat complex is en daarin is sturing nodig. De juiste taal en de juiste codering hoe je wel en niet omgaat met de ander. Dit is een bewustzijnstoestand en dat zijn kosmische wetten, leven in deze toestand vraagt om natuurlijke integriteit en om sturing vanuit het diepste wat in je leeft. Die mysticus. Dat is een keus. Het zit ook deels in ons , en soort zoekt soort is de waarheid, dit heeft diepere betekenis dan we beseffen, we weten het als er een klik is met iemand. Daar kun je niet omheen.

Ik heb zelf die sturing al heel jong ontdekt en ik laat mij dus niets aanpraten door niemand om mij heen hoe het zou moeten.

Dat is de rebel in mij die de leergierige onderzoeker blijft en vraagt wat ze wil en zorgt dat ze omringt is met de juiste mensen voor haar groei. Het hele leven is zo verlopen voor mij. Het leven is voor mij leren, een leven lang leren.

 

De natuurwetten hebben dit zo gedaan, dit zo gevormd. Ik heb dat met mijn hersenen echt niet bewerkt, dit is zo gegaan en naar mij toegekomen.

Er is een specialisme; Salutogenesis

Maturana‬ says that : an organization can be understood as a network of conversations~
There is a flow of information that leads to coordination of actions that produce results and feeds back information to improve the organization ~

He goes on to explain that as biological systems- as human beings- we live in language and in emotions ~
‪#‎systemic‬‪#‎thinking‬for changes

Ik ben hierin thuisgekomen en diepgaande processen doorgewandeld en zo intens in mijn Eigen system gaan sturen en gaan samenwerken met alle Systeem Wetenschappers wereldwijd. Ik mocht mee participeren in de learning labs.

Wij bieden de laatste 24 jaar programma,s en coaching in deze manier van leven en denken, voor Change Agents die via de Systeem Wetenschap  de brug wil slaan tussen wetenschap en spiritualiteit. En juist in deze balans zit  het oefenen van alle domeinen. Ken Jezelf – NLP vanuit mijn coaching wat startte 24 jaar geleden met Paul Liekens en daarna zelf als Coach gaan activeren in de systemen om mij heen in allerlei relaties, nu inmiddels 17 jaar ervaring,en zo is het  gegaan, nu met Ervin Laszlo en Alexander Laszlo aan het samen werken, ook is het zo verlopen met Kathia Laszlo binnen het programma van : het Evolutionaire Leiderschap in Saybrook University;  Informatie en communicatie en communities leren  oppakken en een enorm avontuur startte hiermee.

Ik heb alle learning Labs mogen doorbeleven en in een intense ervaring met ervaringsdeskundige en professionals mogen experimenteren en dat heeft mijn bewustzijn laten expanderen. Diepgaand. Ik heb veel slideshare presentaties  gemaakt in en tijdens deze periode en ook video,s opgenomen en alles verzameld en bij elkaar gevoegd. Wekelijks Skypemeetingen en leren navigeren in de google hangouts, en zo diverse learning platforms bij elkaar gebracht door te faciliteren. Naar Wenen gevlogen en daar de trainingen gedaan en alles samen gaan beleven wat er zich nu laat zien. Ik ben nu zelf professional in het opzetten van een Learning Lab en start daarmee dit jaar met 2 daagse Trainingen in Syntony.

Er zijn 4 terreinen, de eerste bereidheid op je diepste roeping te volgen dat is de unieke 21 eeuwse manier om te leren ontwerpen en navigeren van een leven met diepe intense gevoelens van geluk, acceptatie en onderzoeken. Je hoeft niets na te streven want het is er elke dag. Dat is het Nieuwe Leiderschap.

 

 

Het is een georganiseerd Leiderschap wat je kunt oppakken en zo gaan faciliteren wat van nature in jou zit. De focus moet liggen op ontwikkeling in je leiderschap dus leren en blijven leren, een leven lang leren.

Daarover gaat de sociale innovatie, schoonheid zit van binnen en dat zit in jouzelf wat er van nature in zit en dat mag er ook zijn. Vooral bij mannen moet dit geactiveerd worden en mogen we hierover leren praten met elkaar. Het synergetische effect van de snelheid en intensiteit van deze ontwikkelingen heeft namelijk voor een disbalans gezorgd. In het midden van de eeuw ontstond Cybernetica Technology Computers in de Post Industrial Information Knowledge. Dit is een etno- centric en Nationale grens die een Evolutionaire kloof liet ontstaan.

In de Sociale Evolutieprocessen zien we deze Systemische Visie van Evolutie als een natuurlijke vooruitgang en dat zien is de Syntony SENSE. Het is de gave om door verschillende wereldbeelden te leren kijken, op 5 verschillende manieren:

Een fenomeen van constant verleggen van grenzen in tijd en ruimte van menselijke ervaringen wat we nonlineair noemen.

Het bewust ontwerpen van nieuwe systemen in technologie van communicatie –

De nieuwe relaties in menselijke systemen dat leidt tot een hoger nivo van complexiteit –

Het ontstaan van nieuwe paradigm,s ( denkbeelden) van Kennis Organisatie en het gebruik van nieuwe manieren van geloven en denken en uit de systemische integratie –

De opkomst van nieuwe beelden van de mensheid op hogere nivo,s van weten  wat Het Collectieve Bewustzijn is –

Wij moeten dat zelf sturing geven. Dat is onze wil!

Onze wilskracht is leiding geven en alleen bewuste evolutie stelt ons in staat om de creatieve kracht te gebruiken om onze systemen en onze samenleving te begeleiden. Dit is mijn talent en passie om deze begeleiding te stimuleren en te activeren in de richting van een vervulling van het potentieel in Systemische Vooruitgang met elkaar. Deze samenwerking activeer ik overal waar ik kom en met ik in contact kom.

A FRAMEWORK OF LEARNING

DIMENSIONALITIES OF DIALOGUES

STRATEGICAL CONVERSATIONS

EVOLUTIONARY LEARNING COMMUNITIES

TRANS GENERATIONAL RELATIONSHIPS

Maturana‬ says that : an organization can be understood as a network of conversations~
There is a flow of information that leads to coordination of actions that produce results and feeds back information to improve the organization ~

He goes on to explain that as biological systems- as human beings- we live in language and in emotions ~
‪#‎systemic‬ ‪#‎thinking‬ for changes

 

Veranderingsprocessen ondersteunen en interventies kunnen toepassen in communities of binnen organisaties als dat nodig is. Groepsdynamica toepassen zeker in het eigen familiesysteem en zorgen dat je Eigen authenticiteit bewaakt blijft en onderzoek doen en vraagstellingen kunnen toepassen om inzichten aan te reiken, zijn we een deel van de oplossing of deel van een ontzettende ziekte in de maatschappij?

We hoeven niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen we moeten leren te leven volgens onze Eigen maatstaven en ons Eigen proces voorrang geven.

De onzichtbare beweging en deze beinvloeding is wat wij noemen het “Maharashi Effect’ , dit refereert naar het directe groeien van Harmonie in onze samenleving. Het gaat om de momenten met jezelf en de momenten delen in vrolijkheid en intensiteit met anderen, de rest is niet belangrijk het is bijzaak en hoort bij de chaos en complexiteit van de wereld. Je kunt zelf bepalen waar je wel of geen aandacht aan geeft. Dat is het Nieuwe Leiderschap. De mogelijkheden van systemen is groot om bestand te zijn tegen de stoornissen die er zijn in deze wereld en die zijn er overal. Dat moeten wij dus leren hoe we daarin gaan sturen. De invloed van coherentie is een samenhang kunnen zien, de onderlinge samenhang en dat is gegenereerd via Technologie. Er zijn 5 vormen van technologie en die hebben gezorgd voor Nationaal Bewustzijn. #DeKleineSyntony Compass gaat hierover, dit is mijn boekje en ze komt uit in 2016……samen met trainingen, conferences, seminars en ebooks, journals, en coaching in Management binnen organisaties.

IMG_4418

Dit is mijn eigen verhaal en ervaring samen met vele anderen wereldwijd, dit gaat over kracht geven; Voor culturele integriteit; het leven zelf te promoten en een zinvol te kiezen, deze binnen de natuurlijke wetten te blijven ingaan want dit heeft een sterke invloed op de negatieve invloed die er is van buitenaf. Hoe kun je dit leren of doen? Heel simpel; vanuit gelijkwaardig nivo gaan starten met je manier van denken en kijken naar alles en jezelf. Rigoreus opnieuw starten! Het is jouw avontuur. Strategie bepalen en dat is wat ons Programma biedt, een Tactische en Strategische Map, hoe je operationeel kunt blijven en sturing kunt geven vanuit waarden; value efficiency ;

Op persoonlijk vlak en prive is groei nodig; Het accepteren dat je mag voelen wat je voelt is een basis waarin we ons zelf veilig voelen.

IMG_4426

Daar begint de openheid en het vertrouwen te groeien, en zo kun je je eigen verhaal doorlopen. We zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal gelijk als “mens” dat is wat we delen.

Het coherente domein van de interne vooruitgang is echt de basis en dat zien we bij de nieuwe generatie kinderen al veel meer nu. Zij begrijpen deze vooruitgang en de oefeningen om te centreren en tijd voor jezelf te nemen. Je denken stil te leggen en gewoon muziek te luisteren met elkaar en te chillen. Intuitie cultiveren en empathie, compassie voelen is belangrijk in onze leer communties wereldwijd.

Deze bereidheid om te ontdekken wat je diepste roeping is kan alleen maar gevolgd worden als je samen bent en samenkomt en samen leert met anderen en dat blijft aangaan. Daarom de ‪#‎SyntonyLadder‬ en de ‪#‎SyntonyCompass‬ om te navigeren en de relaties te genereren, ‪#‎generationaldialogues‬ ‪#‎sharing‬ ‪#‎learning‬ ‪#‎possibilities‬ ‪#‎actions‬

 

De flow van je acties moeten doorlopen en als mensen je vinden na 26 jaar of zelfs na 45 jaar zoals het nu voor mij is, dan is het je verhaal wat je deelt en jouw kern die je bent die zij herkennen, je warmte, je openheid, je oprechtheid en je eerlijkheid in je eigen ervaringen dus ook je foute beslissingen en keuzes, want dat is mens- zijn. Ik heb zelf nog 11 jaar de tijd om te gaan oogsten in die tijd daar wat ik nu aan het zaaien ben.

Ik zit nu in mijn volwassen fase met mijn 45e jaar en dat is zo tot mijn 56e.. om keuzes te maken met betrekking tot mijn eigen behoeften. Ben daar nu 5 jaar mee bezig.

Het project van Syntony draait precies 5 jaar nu. Marcel is daarmee bezig sinds zijn 35 e want mannen beginnen daar iets eerder mee. Zij stoppen daar ook iets eerder mee namelijk op hun 49e zijn ze klaar. Dan gaan ze oogsten.

 

De vrouw doet dat meestal met haar kinderen pas rond de 56e..ze blijft nog iets langer met die keuzes bezig van haar eigen behoeften. Tussen 21 jaar en 25e zien we de man experimenteren en bezig zijn met keuzemogelijkheden een huwelijk en kinderen of juist niet. Een vrouw doet dit tot haar 40 e jaar. Is interessant.

11870736_10205973830799372_9006002553984610466_n

De ouders in mijn leven, de grootouders van mijn 2 kinderen zijn allemaal nu tussen de 60- 72e jaar waarin zij zelf terugkeren naar hun kindertijd, dus zij hebben deze bevoorrechte banden die er zijn nu en deze banden kunnen nu gesmeed  worden tussen grootouders en kleinkinderen.

Er is gelijkwaardigheid tussen ons en de ouders, er is respect van de hoogste orde omdat zij ons het leven hebben gegeven en dat blijft ook zo, de relatie met de Eigen ouders blijft het meest intens. Wanneer de ouders er niet meer zijn mogen wij die ruimte invullen voor onze kinderen.

 

Ervan genieten dat we ouders hebben is belangrijk in onze tijd in de samenleving.

Ik heb 2 kleinkinderen gegeven aan de grootouders  dus de grootouders  mogen en kunnen genieten en ze zijn welkom elke dag, wanneer ze maar willen. Ik hoef dit niet te initieren en ieder familielid en elke vriend die in hun leven wil mee participeren en onderdeel van hun leven willen zijn , ze zijn welkom. Ik kijk er met bewondering naar hoe er steeds mijn leven lang nieuwe mensen komen en zij intens verbonden zijn met mijn kinderen en hen willen leren kennen omdat ze gewoon zijn wie ze zijn. Het zijn de momenten die je met elkaar deelt –

Het gaat om het genieten en samen kunnen genieten – De tijd gaat te snel en het leven gaat veel te snel voorbij. Het leven gaat niet over status of dingen maar om het genieten en dat kan met zoveel mensen die op je pad verschijnen.

Het is een proces wat we allemaal nodig hebben en dat speelt tussen grootouders en de kleinkinderen intens en dat doen we zelf, er zijn heel veel ouderen die geen kinderen hebben dus ook zij krijgen deze kans om deel uit te maken van het leven met kinderen, dat is je voorrecht als je ouder bent en in de winter terecht komt en je nog gezond bent. Dan kun je oppasoma worden of via de buren of via je wijk of woonplaats met kinderen in contact komen.

 

Spontaniteit is fijn als dat er is en ik zou mijzelf verrijkt voelen met elke dag de ouderen om de kinderen heen gewoon voor knuffels, goede gesprekken en omdat ze luisteren naar hen en interesse oprecht is in  wat er speelt in de kinderen.

 

Je bent een rijk mens als je deze relaties hebt in je leven, heel erg belangrijk is het voor kinderen en zeker in deze generatie dat je hen die aandacht geeft zodat ze zien wat ze kunnen en hun sterke kant zien en zij hun talent kunnen onderzoeken. Dat is wat je kunt laten vervangen door jezelf open te stellen en die rol ook te leren  innemen en niet alleen die je gegeven zijn  via banden van familie maar je kunt deze zelf ook aangaan,  dus ik heb al jong besloten dat ik geen mama wil heten maar gewoon Sarah ben voor mijn jongens. Zo blijf ik weg uit die rollen en uit die invloeden van buitenaf. Ik ben transparent-

IK BEN DUS ANDERS- IK DURF DIE LEIDERSCHAP OP MIJ TE NEMEN-

HET IS MOED

HET IS AVONTUUR –

De ‪#‎allopathische‬ ‪#‎geneeskunde‬ is hierin ook een stukje wijsheid en ik hanteer deze fases omdat het inzicht geeft in je eigen processen.

 

Ik als vrouw mag nog bezig bijven met mijn eigen keuzes onderzoeken wat mijn diepste behoeften zijn en dat hoeft pas een beetje helder te zijn rond mijn 56e dus dat is nog wel even…. nog 11 jaar te gaan hiervoor.

Ontdekken en onderzoeken… en voor Marcel, de vader van mijn zoon, is dat nu ook zo ..hij mag nog tot zijn 49e jaar, nog 7 jaar gewoon doorgaan met eigen behoeften onderzoeken.

 

Ik zie zijn processen ook helder; mijn man was nog maar net 32  jaar jong toen hij zijn vaderschap nog een 2e x mocht oppakken  terwijl  hij  zelf actief in een ander verhaal was op dat moment, stond net in die fase van onderzoeken….en volwassen worden..

Ieder heeft zijn Eigen verhaal en daarvoor moet respect zijn-

Het is zo dat hij  andere keuzes maakte dan mijn weg en ging zelfs een periode zo de andere kant op door beinvloeding van negativiteit van buitenaf en was daartegen niet bestand dus hij kwam in een vervreemding terecht en ging de andere kant op waarin hij letterlijk afstand ging nemen van zijn gevoelens en  zijn weg naar een sterker zelfbewustzijn zocht in het denken en objectiveren dus zwart wit denken ipv systemisch sturing te geven en ook te leren luisteren naar zijn Eigen gevoelens. Objectiveren gaf hem zwart wit denken en daardoor dacht hij sturing en controle te hebben maar dat werkt zo niet en dat was zijn Eigen weg om daarachter te komen.

 

Je moet eerst leren genieten van het moment en vertrouwen is voor niemand makkelijk want als je vol van vertrouwen bent, moet je er rekening mee houden dat je vertrouwen regelmatig beschaamd zal worden; Waar vervreemding zich kenmerkt door een aangeleerd wantrouwen ten opzichte van je leefomgeving, roept een sterk zelfbewustzijn juist het natuurlijke vertrouwen op;

 

Het goede van het leven ; dat is het Natuurlijk Vertrouwen,  de Leiders van deze tijd kiezen dit en kennen dit gevoel vanuit Eigen ervaringen; Voor wie vaak teleurstellingen de norm waren zal het een hele uitdaging zijn om de tegenslagen die de weg naar een sterker bewustzijn met zich meebrengt het hoofd te kunnen bieden;

 

Het veelvuldig teleurgesteld raken in anderen vormt een harde leerschool Diverse keren zul je worden bevestigd in je wantrouwen naar  anderen toe en steeds krijgt dit negatieve sentiment extra voeding.

Niet alleen de teleurstellingen in anderen speelt je parten maar ook het teleurgesteld zijn in je zelf kan een keiharde leerschool zijn. Jezelf laten verleiden in success en van het juiste pad afwijken geeft tegenslag en toch zal je daarvan leren omdat het iets nieuws is en daardoor leer je de zuiverheid in het leven zorgvuldig te bewaken; Deze groei is langzaam in deze fase….en je bent gezegend als iemand deze groei kiest van zuiverheid; het is het transpersoonlijke leiderschap ;

 

In het leven van mijn eerste, oudste zoon, mocht Marcel in zijn wereld mee navigeren van mij, een keus van mij als zijn moeder en zijn ouder, terwijl Marcel zelf nog maar 24 jaar oud was. Ik liet hem zijn vader zijn en gaf hem die vrijheid en keus.

Wat is integreren? Onbewuste bekwaamheid

Onbewuste bekwaamheid is de regelmaat om kritisch jezelf af te vragen of je wel juist handelt en gehandeld hebt. Ik heb oprecht en betrokken gehandeld en mijn hart gevolgd en deze intenties waren ook zichtbaar en zo is dat ook in de gedragingen van Marcel omdat zijn intenties erop gericht waren om goed voor zichzelf te zorgen omdat zijn lichaam dat nodig had, en hij met onderzoek bezig was wie hij was en zoals dat voor vele om ons heen gebeurt dat ook via processen van vervreemding van je diepste kern die je bent.

Dat vraagt namelijk om persoonlijke groei en daarvoor heb je tijd en ruimte nodig en Marcel was altijd al met sport bezig op topnivo. Dat is de prijs die hij moest betalen voor de prestige en altijd maar winnen en op de ladder staan, hij wil dat niet meer. Het heeft hem zijn dike darm gekost en zijn tibiaplateau.

Ervaringsdeskundige nu op dit gebied. Het belang van Lichaam- Geest benadering en de orientatie in de ervaring van de wereld kunnen overstijgen. Empathie is het vermogen om emotioneel in de huid van iemand anders te kruipen en te voelen wat hij voelt. Zowel bij artsen als bij patienten zien we dit nu als een natuurlijke kwaliteit in gedrag.

Een diagnose is een informatie beweging tussen arts en patient door empathie is er een gewaarwording met de ander en bereidheid om in de nonlokale modus te werken dus de ontvankelijkheid van je hart. Je immuunsysteem gaat dan ook reconstrueren door de strijd los te laten door nieuwe inzichten te ontwikkelen en daarmee in overeenstemming alles opnieuw te gaan inrichten van binnenuit.

Een meer gelijkwaardige relatie door een sterker zelfbewustzijn wat is ontstaan door het doorlopen van 1 mens wat geleidt heeft tot een verbinding tussen 2 mensen, de kans nu om vanuit die verbondenheid onze medemensen te inspireren in coaching en training.

Beminnen wat is dat? de mens accepteert dat alleen als hij zelf zin heeft in zijn bestaan en dit ook kan geven aan zichzelf en die onafhankelijkheid en materiele ongebondenheid is de grondslag van een leven dat meer gericht is op Liefde en zorg voor je medemens.

Die grondslag heb ik persoonlijk diep mogen ervaren wat het betekent hoe mensen zorg voelen voor hun medemens.

Liefhebben is een kunst, het is Arts, Master of Arts gaat over communicatie en diepe interne processen. Veel mensen velen zich in hun relatie na een korte periode van verliefdheid en onzekerheid anders omdat ze dan een soort van bezit voelen en daar gaat dit gevoel van tevredenheid ook over ..er moet veiligheid zijn.

 

De veiligheid die deze verovering met zich meebrengt kan snel omslaan in een gevoel van leegte. Je hoogste doel in het bezitten van andersmans liefde of aan bezit of aan kinderen willen hebben, geeft dat er twee eigenaren ontstaan ipv liefdespartners die samen delen en leren.

 

Om werkelijk van iemand te houden is het nodig dat die illusie van het bezitten van liefde wordt losgelaten. Het veiligstellen van liefde i.p.v. ervan te genieten en dit diepe voelen verder te ontwikkelen dat heeft te maken met vervreemding.

 

Als een vervreemd mens ben je vervreemd van jezelf en zoek je daarom juist in je relatie een bevestiging van je Eigen persoonlijkheid en dankzij een succesvolle relatie bouw je dan vertrouwen op door die aanwezigheid en wat je niet realiseert is dat je hiermee onbedoeld je vertrouwen in jezelf sterk afhankelijk wordt gemaakt van de toestand van de relatie.

Het versterkende effect van dit soort relaties is dat het een schijn is. Een farce.

Zelfvertrouwen is namelijk niet afhankelijk van het success van een liefdesrelatie. Dit schijnbare gevoel van zelfvertrouwen maakt je logischerwijs bezitterig en zo doe je er alles aan om dit vertrouwen vast te houden. Dan ben je geneigd om de ander te veroveren en dat is iets anders dan beminnen. Het inspireren zoals je dat doet als de juiste energie er is in een relatie.

Elkaar inspireren en elkaar helpen met groeien, het vertrouwen in jezelf heeft geen bevestiging nodig door verovering want dat leidt alleen maar tot obsessief gedrag en bezitterig gedrag, de relatie moet je dan zeker stellen maar zo werkt dat niet.

De totale aanbidding van de ander of een vorm van jalousie is geen basis voor een relatie, en als je echt in staat bent om te beminnen dan ben je er ook om de ander te beminnen. Dan ben je er als die ander je nodig heeft in zijn groeiprocessen. Om zichzelf meer te leren zijn.

Een huwelijk of relatie is geen overeenkomst tussen twee eigenaren in goederen maar ze laten elkaar vrij en dat is zo omdat ze elkaar vertrouwen en vertrouwen op de individuele kracht van de ander om hun leven op authentieke wijze te kunnen leiden. In een beminnende houding is er dus geen angst maar vertrouwen in hun leven.

Dit vertrouwen is syntony.

 

Ik was getuige hoe mijn partner zelf nog flink moest gaan ontdekken dus experimenteren als man met keuzemogelijkheden, wel of geen huwelijk en wel of geen kinderen….Ik ben zelf te vroeg geboren en gestart in de couveuse, een vechtertje…. geen hartslag van mijn moeder maar in een kastje van glas dus in verbinding met mijn Eigen hartslag en mijn Eigen ervaringen en dat al zo jong en vroeg …het contact met het hogere was er altijd al voor mij…en dat heb ik nooit meer losgelaten……..zo ben ik andersom in de wereld gekomen…

 

Dat is het spirituele in mij en dat is een geschenk bedoeld voor anderen om hen informatie aan te reiken hierover…dit kun je niet leren uit boekjes het zijn ervaringen van mensen en wij delen die in onze netwerken.

 

Toen ik Marcel tegenkwam  had hij ook die aparte ervaringen met iets anders en kon daar met mij over praten, hij koos ervoor mijn zoons vriend te zijn in 1999, hij was zelf nog een kind met zijn 24 jaar en toch wilde hij hem  supporten in zijn weg en hij was er tot zijn 14e jaar vanaf zijn 6e jaar, daarna ging hij zijn Eigen weg en dat moest zo zijn omdat hij nog maar 24 jaar oud was, hij was te jong en te weinig ervaringen, dan ben je zelf echt nog een kind….op vlak van emotioneel leven en objectiviteit, de buitenwereld is dan gewoon nog heel erg belangrijk.

Subjectiviteit komt langzaam binnen en geeft bewustwording maar hiervoor zijn wel de juiste mensen nodig in je leefomgeving.

Anders blijf je in het oppervlakkige van de relaties terechtkomen en dan krijgen je patronen geen kans om authentiek te gaan ontwikkelen, jezelf meer te zijn. Hiervoor is jaren tijd en ruimte nodig. Persoonlijke groei vraagt om heel veel aandacht en trainingen en omgevingsmilieu, dat vind je niet bij de buren en ook niet in je veilige bestaande netwerken van je ouders of je familieleden, je moet alleen en met jezelf op pad durven gaan en dat is eng en moedig.

Ik aanschouw deze relaties en zuiverheid;

een onbevangen vertrouwen wat aanwezig blijft en hij ons enorm miste in de 4 jaar dat hij weg was…een grote test en hij bleef wel voor ons zorgen financieel dus ik bleef onafhankelijk van het systeem en kon mijn Eigen weg blijven volgen in een holistische ervaring van in verbinding zijn en blijven met elkaar-  De elementen van onszelf blijven bij elkaar komen en zo was er Synergie al die tijd door de elementen die bij elkaar bleven en elkaar ontmoeten 2x per week.

Zuiverheid is een algemeen begrip en zuiverheid heeft te maken met helderheid of transparantie, met een gebrek aan ruis op de lijn. Fundamentele keuzes maken heeft te maken met duidelijk de hoofd en bijzaken kunnen scheiden. De innerlijke rust hebben om jezelf te concentreren en juist door die concentratie op de materie ben je in staat om hoofd van bijzaken te onderscheiden.

Zuiverheid heeft ook te maken met eerijkheid en openheid, met integriteit. Dit is het ingredient van de conversatie in Syntony, de Tools van Syntony. Deze vraag die hierbij hoort is ‘hoe eerlijk durf jij te zijn”? Tegenover een ander, en minstens zo belangrijk, tegen jezelf? Ongeacht wat de consequenties zijn zul je die keus moeten leren maken elke dag weer, afstemmen op je Eigen acties. een georganiseerde kracht is een beweging in een sociale evolutie en dat is Syntony, Iedereen kan dit leren om in Syntony te leren leven.  Vaardigheden leren ontwikkelen en bepaalde competenties en de bereidheid om op een bepaalde manier te denken en op een interactieve manier jezelf te gedragen is cruciaal en daarvoor heb je Peers nodig!

Het feit dat we elke dag weer nieuwe indrukken opdoen, nieuwe ervaringen hebben met ons Eigen voorkomen, dat van anderen, betekent ook dat we steeds weer opnieuw die confrontatie met onszelf moeten durven aangaan. Er zullen altijd confrontaties zijn in onze leefomgeving en die maken ons onrustig. Iedereen zal fouten blijven maken in een relatie met anderen en op die momenten zul je merken dat zuiverheid kwetsbaar blijft.

Door regelmatig naar binnen te keren en de verstilling op te zoeken zul je in staat zijn om te achterhalen wat het is dat je jezelf zo gedraagt op die momenten zoals je dat deed. Soms blijven er ook raadsels waarom je deed wat je deed. Je zult steeds meer leren over jezelf en zo ga je de ballast van je schouders afhalen en hierdoor ontwaakt het van binnenuit waardoor je niet meer bezig bent om je zuiverheid te bewaken. Het wordt een steeds lichtere taak, Verdwijnen doet deze taak nooit, daarvoor biedt het dagelijks leven te veel verleidingen.

De rol van de coach of facilitator bij vervreemding; de weg naar een groter zelf bewustzijn is een individuele weg. Om te leren luisteren naar jezelf zul je voor langere tijd naar binnen moeten keren om erachter te komen welke impulsen je Eigen gevoelsleven geven en niet die prikkels die van je leefomgeving komen!

Ik ben coach in Systeem Theorie sinds 2000, in mijn ervaringen met het coachen van anderen gaat het thema van ;vervreemding altijd om de Eigen innerlijke vervreemding en bijna iedereen die ik coaching gaf had hier last van. Je hebt hier last van omdat ons bewustzijn vraagt om meer helderheid en groei, we willen expanderen, dat is de diepste drijfveer in de mens. Het is het bewustzijn wat wil groeien en dat doe je door competenties te activeren in jezelf. Op een andere manier te gaan nadenken. Ontdekken welke manier van leven bij jou past en wat jou harmonie geeft, dat is essentieel. Dat is de essentie van Syntony.

Als een georganiseerde kracht, beweging in deze sociale evolutie mag je dit zelf ontwerpen en dat is Leiderschap. Bewuste connectie cultiveren van intuitie en vooral die in jezelf activeren en zo met anderen in je communities en in de connecties met de natuur en met de patronen van verandering leren improviseren. Ik heb geleerd hoe je moet improviseren in de afgelopen 8 jaar, super coherentie is hierdoor ontstaan.

Mijn hartcellen zijn zich bewust van alle cellen om ons heen in de mens, en zij doen dit op hun Eigen ritme, geen disconnecties of depressies of destructieve modes zitten daarin voor mij, ik zie het helder. Deze uitdaging om deze map te mogen zijn voor anderen om deze oefeningen te belichamen mag ik vertalen en praktiseren aan anderen, hen leren hoe je kunt luisteren en hoe je dit perspectief krijgt –

Er zijn 4 intertwingled coherente domeinen in dit Veld beschikbaar hoe ik met mijn intuitie werk, en wat wij  doen is:

– we zetten de Monkey Mind uit, het geklets van binnen en het deel van ons wat graag reflecteert en een mening heeft over iets maar wij kiezen ervoor onze percepties te laten stromen en wat zich laat zien dat cultiveren wij en dat zorgt voor een grotere flow, meer coherentie met onszelf en met anderen maar ook met de natuur en met onze ancestors –

WAT IS ONZE POSITIEVE IMPULS IN ONS GEZIN?

De dingen die voor ons belangrijk zijn gaan over ervaringen en die zijn positief geformuleerd en in de tegenwoordige tijd en visueel gemaakt en vooral ook geschreven met de hand met gevoel.

WIJ OVERDENKEN ONZE PRIORITEITEN EN ONS GEDRAG

PERSOONLIJKE MISSIE

STABIELE GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN

gezinsmissies zijn nodig en dat gaat over; geen verwijten en geen stress, geen ruzies en geen oordeel en geen eigenschappen van deze negatieve soort toepassen-

Controle leren loslaten en dingen eenvoudig leren houden is hier de Strategie en daarover gaat ons Eigen leven en de ontdekkingen van de onzichtbare dimensies in dialogen. Wij zijn onderzoekers en naast dat onderzoeken van testen van deze patronen en eigenschappen zijn we ook Founder en CEO van dit platform wereldwijd.

Georganiseerd Leiderschap is zo essentieel in deze tijd en daarvoor hebben we facilitatie nodig om deze extase in je innerlijke wereld te activeren en je natuurlijke recht op bestaan in het Nu te synchroniseren met je omgeving en te accepteren dat je precies bent waar je moet zijn.

Het loslaten van die controle!

Je Syntony Sense op aanzetten en Veranderinsprocessen als iets natuurlijks te zien.

 

Je Eigen vervreemding aanpakken als professional is  de basis, ik ben eerst zelf met mijn Eigen ervaringen aan de slag gegaan, mijn Eigen groeiprocessen en mijzelf dienstbaar op te stellen, diverse rollen en instrumenten leren inzetten, de weg naar jezelf vinden en je Eigen waarden die jou sturing geven eerst onderzoeken en los leren komen van je familie en je vrienden, totaal terug naar je Eigen ik, dat is een transpersoonlijke manier van leiderschap en leiding geven.

 

Ik heb hiervoor een opleiding gevolgd en begeleiding van Eric Schneider ontvangen van Arcturus in Belgie, in de jaren 2005- 2006, 2007 met diepe veranderingen in mijn system. Ik kwam in het kloosten binnen bij Paul liekens in 1999 en ik was helemaal niet lekker in de groep met zoveel therapeuten, artsen en zoveel bewuste mensen daar met zoveel levenservaringen.

Wat er precies gebeurde? ik werd geconfronteerd met zoveel spiegels en zoveel mooie mensen om mij heen daar dat iets in mij diepgaand werd geactiveerd en dat gaf mijn controle systeem en mijn ego een soort schok ..

Ik wist niet meer wie ik was geweest al die tijd , ik voelde ook angst en was echt  bang dat ze door mij heen zouden kijken, ik ergens achter zou komen, ik viel letterlijk flauw en het mooiste kado werd mij aangereikt.

Ik kreeg die dieptevraag’ als je niet weet wie je bent, wie ben je dan””?? wie of wat…en dat heeft te maken met zingeving. Kwam thuis…diep thuis in mijzelf-

De Akasha Theorie kwam toen heel dichtbij en in mijn leven diep binnen.

In 2006 nog een x zwanger mogen worden van mijn jongste zoon Senn, heel dankbaar om zo diverse bewustzijnsstadia mee te mogen maken.

 

Voor mij persoonlijk is het nooit zo geweest dat ik onbekwaam onbekwaam was; heb nooit oppervlakkige relaties gehad of ben die nooit aangegaan.

Ik denk dat dit komt omdat ik geen negatieve gevoelens kende als kind, en ook niet als tiener, ik had geen prestatiegedrag of gedrag met vervelende consequenties, ik was al jong met enthousiasmeren bezig, altijd vroeg wakker en heel erg zoekende naar vrolijkheid en plezier, en anderen helpen.

Als couveuse kindje heel erg sensitief en automatisch afgestemd op mijn Eigen gevoelens omdat ik dat al heel jong zo moest doen zonder de warmte en het hart horen kloppen van mijn moeder, ik lag in het glazen kastje..als veel te vroeg geboren babytje.

Ik heb mijn Eigen jongens anders gedragen in mijn zwangerschap en zij zijn beide precies op de dag zelf geboren. Ik was mij daar heel sterk van bewust. In diep contact met mijn kinderen in mijn buik, deze verbinding tussen mijn geest en lichaam gestuurd door mijn hart en mijn aanwezigheid, mijn bewustzijn. Die coherentie en die volledigheid heeft ervoor gezord dat alles goed is gegaan en fijn is verlopen.

Ik was mij al jong bewust van mijn gedrag, aandacht voor mijzelf zat er ook al van nature in, door schrijven, dagboekjes vol.  Begon al met schrijven op 8 jarige leeftijd. In een groeiproces is dit cruciaal omdat je bewust moet worden van je Eigen verantwoordelijkheden, mijn gevoelens heb ik nooit in de steek gelaten, ik ken daarom geen zelfbeklag of cynisme. Ik leerde al jong dat zelfreflectie en analyse de sturing is. Mixed feelings hebben we allemaal maar boosheid en bitterheid ken ik niet.

 

Het is vervreemding in de mens die vol zit met boosheid, het is verdriet wat is gestold. De mensen zitten er vol van. De muren zijn gigantisch die om de mensen heen staan. Ik heb een stimulerende en enthousiasmerende taak om een steuntje in de rug te geven en die strijd niet op te geven maar mensen open te maken.

 

Leren communiceren over  jezelf is dus belangrijk als coach. Ik begon dus jong met de opleiding Communicatie en schrijven over mijzelf. Het schrijven van mijn biografie en het bijhouden van al mijn dagboekjes waren en zijn nog steeds de instrumenten om iemand te leren schrijven over zichzelf. LEREN COMMUNICEREN OVER JEZELF = een moeizaam process.

Het is belangrijk voor mij als coach om mijn clienten te helpen goed te leren communiceren over zichzelf, schrijven over jezelf is confronterend maar door inzichten ga je wel de vervreemding in jezelf zien door gesprekken en steeds meer zelfstandigheid in kennis verzamelen en daarmee bezig te zijn ipv met de buitenwereld.

BEWUST BEKWAAM ZIJN = REFLECTEREN

Je aandacht verdiepen in je gevoelsleven heeft te maken met de innerlijke signalen die je moet leren voelen en herkennen. Zelfkennis vergaar je en bouw je niet op in 1 dag, dat bestaat niet. je moet bereid zijn om hiervoor jaren bezig te zijn. Je aandacht te leren verleggen van je omgeving naar je Eigen gevoelsleven.

Zelfkennis bouwt een mens langzaam op en vraagt om dagelijks onderhoud door voldoende gezonde afstemming ipv reflectie. Jezelf bezighouden met onbevredigende onderdelen van je leven. Bepaalde gedragsveranderingen bewerkstelligen en niet door je te richten op de leefomgeving maar op de bewegingen in jezelf en in afzondering te leren luisteren naar jezelf.

Zelfreflectie is een tool, een instrument en dat vraagt om vertrouwen, je vergroot je zelfkennis door met je aandacht te leren focussen op je gevoelens en er niet voor weg te lopen. Je zelfbewustzijn versterkt zo. In het dagelijks leven moeten we beslissen nemen en daarvoor is het nodig dat je zelfbewust in het leven staat. Je moet vertrouwen op je Eigen oordeel en je bewust zijn van jezelf en niet vervreemd zijn van jezelf.

Voor je innerlijke rust en voor je houding naar je leefomgeving toe is dit nodig dat je geen twijfels en geen klachten hebt of gevoelens uit de weg gaat. Ik fungeer voor mijn partner als sparringspartner en ben dat blijven doen al die jaren. Zelfredzaamheid gaat enorm groeien hierdoor en zo kan de frequentie van het contact ook rustig verminderd worden een periode – Gedragsveranderingen fascineren mij diepgaand en ik kies bewust voor deze levenshouding.

IMG_6939

Een totaal nieuwe manier van doen en laten zichtbaar maken is mijn uitdaging in het coachen van anderen. Bewust maken van positieve kanten en innerlijke keuzes en door te leren richten op het nu, aandacht voor dit moment te houden, ben je wie je bent.

Een bewust gekozen houding en ingezette gedragsveranderingen is een nieuwe manier van doen en laten. Als je eerst nog bezig bent met de zuiverheid van je intenties is dat nu niet meer je focus en je bent je bewust van je positieve kanten die je innerlijke keuzes met zich meebrachten. Door je in je leven te richten op het nu, ga je gewoon zijn wie je bent. Je hebt geen kritiek met vragen of je het wel of niet goed doet, je weet dat je oprecht handelt en wanneer je je hart volgt. Om ervoor te zorgen dat deze intenties ook voelbaar zijn voor anderen, onderwerp je je Eigen gedrag regelmatig aan een onderzoek. Zelfreflectie en meditatie zijn hierbij een heel belangrijk hulpmiddel.

De Akasha Theorie is het hogere veld waar je in terecht leert komen in een totaal andere bewustzijnstoestand, het geeft een sterk zelfbewustzijn.

Het ontstaan van dit gelijkwaardige genereren van vertrouwen en dialogen met jezelf en dus ook met anderen is het eerste nivo van Syntony, dus wij zijn allemaal transcendente Leiders die een enorme bewustzijnsontwikkeling hebben doorgemaakt.

 

Dia7

Als je in staat bent te handelen en te zijn zoals je bent, en zoals je altijd zult zijn dan ben je ervaringsdeskundige en in dit project, dit traject doorloop je wat het betekent om Mens te zijn.

Een verbinding die ontstond tussen 2 mensen en zo is er inspiratie en medeleven en enthousiasme.

Dit is de compass en de ladder. Wetenschappelijk bewijs van het Nieuwe Communiceren, de nieuwste Leiderschaps modulen gaan hierover.

Echt contact ontstaat aan de basis in de contact grens zelf dus via Skype en whats app en telefoon is er ook contact maar het blijft het echte fysieke contact wat hier telt.

Back to basic-

Een man word je onderweg…..

 

Ik heb deze weg gevolgd van Marcel, zijn individueel groeien en zijn Leiderschap en dat heeft geleidt tot een verbinding tussen hem en mij, tussen 2 mensen; de kans om elkaar te inspireren want tot je 35e krijg je die kans…

Op dit moment nu is mijn oudste zoon aan de beurt deze keuzes zelf te gaan maken….en ik blijf nog even doorgaan met onderzoeken van mijn diepste Eigen behoeften…..bezieling en kwaliteit –

learningatwork-keynote-learning-in-the-social-workplace-16-1024

Ontdekt je Eigen loopbaan en Zen leefstijl, Liefhebben en de kunst van hebben of zijn, een zelfstandig mens, keuzes maken en Zen kiezen en de praktijk van Syntony door deze oefeningen elke dag toe te passen-

 

arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638

Heerlijk deze reisjes…….en de jongste van 8….mag nog heerlijk kind zijn…..spelen en zichzelf laten verzorgen en oefenen met zijn zelfstandigheid en zelfstandig zijn, het “zijn” wie hij is….en dat is wat hij laat zien aan mij elke dag, met groot plezier kijk ik naar hem elke dag………kadootjes…….de mooiste kadootjes voor mij deze komende 365 dagen van dit jaar-

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n.jpg

En voor jullie, komt het boekje de Syntony Compass eraan…..

 

Liefs Sarah

foto van Sarah Verwei.

Wat ga je oogsten als je een man bent tussen de 49e-60e van wat je gezaaid hebt in de jaren 35e- 49e is de vraag die veel mannen mij vooral stellen!

Deze doelgroep voelt zich aangetrokken tot mij, geen idee waarom maar ht is zo en de jonge generatie mannen praat ook graag met mij over hun experimenteren en nog openstaan voor alles, hoe zij kunnen sturen hierin. Het durven ontdekken. Deze openheid en de dialogen die ik heb dagelijks zijn voedingsbronnen en zij zorgen voor diepe relaties en openheid. Vertrouwen groeit in de jaren en dat is elke dag mogelijk om dat te blijven aangaan.

De relaties, jouw transgenerationele relaties, de nieuwe mogelijkheden mogelijk maken en ruimte blijven maken voor andere en nieuwe relaties en oude relaties durven loslaten. Voorbij het lichaam is een nieuwe benadering en daarin staan we open voor totaal nieuwe systemen die nu ontstaan en daarin is de keus maken essentieel.

In de zomer van mijn leven ben ik nu actief bezig deze eigen behoeften meer voeden…tot mijn 56e een groot avontuur vol ontdekkingen in de juiste communities met mensen die mij diepgaand inspireren in diverse learning labs…..ik werk Internationaal en wereldwijd en ik neem iedereen met mij mee hierin in de vele groepen die we hebben opgericht in de afgelopen 5 jaar, en jij bent welkom.

Liefs xxxx

 Sarah
Advertisements

2 thoughts on “ANDERE KIJK OP LEVEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s