Playing your own life in conviviality

Playing small dat is niet nodig,

 

Ik neem je mee in het verhaal waarin ik het verhaal van het universum zelf ben geworden. Het leven is een journey en dit leven is een leven lang leren dus als je doorgaat met lezen ga ik je intens meenemen en waarschuw je alvast dat het onweerstaanbaar is meeslepend dus het kan zo fascinerend worden dat je ook wilt gaan leven vanuit deze Passie.

Het zet je hele leven op zijn kop en het is sexy en het is meetrillend en het is uitdagend, het gaat over respect, waardigheid en daardoor gaat je karakter zo veranderen en zo intens fijn gevoel is het resultaat. Ik heb geen alcohol nodig of sociale drugs om mij zo intens euforisch te voelen want het is flow, dit is een afstemming met mijn attitude en mijn eigen acties die zo afgestemd zijn nu op situaties die ik graag wenste. Mijn samengestelde manier zoals ik ben. Dat is het geheim en dat is de sleutel. Ik ben mijn eigen campus en ik ben ook de host en facilitator die zelf vormgeeft en ik ben ook mijn eigen city en mijn eigen spacelab, ik ben mijn eigen organisatie en ik ben ook mijn eigen systeem, en deze sturing is zo groot geworden en zo natuurlijk gaan stromen  dat ik dat nu doe  in internationale gezelschappen en in diverse denktanks.

In hogere en diepere nivo,s van coherentie ben ik zo gaan actualiseren en dat gaat over deze kwaliteit en dit karakter van mijn leven en mijn levensverhaal.

Je zult heel simpel moeten zijn en blijven want daarin ligt het volgende geheim en beweging in mijn dialogen en mijn systemische manier zoals ik het doe wat ik doe, het is grace, een simpele elegantie en overwegende samengestelde manier zoals ik ben. Ik heb hier goed over nagedacht in de eerste 30 jaar van mijn leven. Ik was een jonge moeder en dit gaf mij het inzicht dat ik anders was, ik ben een open systeem en leef vanuit mijn intuitie.

Het leven zelf hangt af van je eigen sturing en die sturing bestaat uit 4 sferen. Mijn bewustzijn heeft zich als kind al van nature afgestemd op deze intelligentie die intrinsiek is aan de kosmos. De map van de kosmos. Ik bedoel hiermee het A veld en de theorie van Ervin Laszlo, om te kunnen vormgeven in levende velden zoals in families, in communities, in organisaties maar ook in instituties gaat dit over deze strategie. Ik heb mij erover verbaasd dat het nog niet overal gewoon zo was.

 

Wat zijn evolutionaire principes?

Het  A veld bestaat uit experimenteren en dat zijn onze percepties, gevoelens, via processen die informatie vortices maken …golven en die zijn samen met het lichaam en het brein verbonden, zo werkt het in verbinding met anderen. Ik noem dit hyperfocussen want alleen als je nauw in verbinding bent met de ander kun je zo resoneren samen en dat is holografisch. Dat is de bedoeling van conversaties, gewoon afstemmen en intens verbinden zodat het een dans is en een heerlijke afstemming, energie wat zich kan verspreiden en je lichaam gaat trillen en resoneren.

De aarde zelf is voor mij een zelf organiserend levend systeem en dat is een definitie die ik zocht en waarnaar ik blijf zoeken en mijzelf erop afstem, auto = zelf en poiessis = creatie en productie.

Ik heb het gevonden waarnaar ik zocht en dit karakter wat zo sensitief is heeft karakteristieken van het butterfly effect, het web van het leven zoals Fritjof Capra dat omschrijft. Ben het gaan uittesten. Het leven bestaat uit patronen en processen voor mij en dit wereldbeeld heb ik gevonden ipv het afgescheiden zijn in de objecten en structuren die ze je aanreiken in het gewone systeem. Ik ben echt thuis gekomen binnen deze verbonden relaties. Duurzame strategie leren inzetten is begrijpen welke duurzame vormen je dan moet kiezen en hoe je dit kunt oefenen en deze vormgeven.

Het gaat om het doen waar je goed in bent, en als je begint met introspectie, het denken over wat je denkt, daarin ligt je transformatie en dat is leiderschap waarin ik je ga meenemen.

Een avontuur, een journey, dat schreef ik al hierboven en gelukkig kon ik via al mijn notitieboekjes mijn weg en mijn pad bijhouden en overzicht bewaren waarin ik mijn idee en visie over de wereld optekende, dat is wat ik heb gedaan en eigenlijk heb ik er maar 1,  “Albert Einstein”.

 

Ken Jezelf,  Plato. De tweede.

Dit is mijn levensverhaal met de kroniek die ik opteken daarin.

Mijn doel is te delen wat er mogelijk is binnen succes en op wereldnivo mee te doen met een grote verandering in de wereld.

Het is wie je zelf kunt worden door steeds de grenzen te verleggen, meer uiten en meer weten wat er mogelijk is vraagt om grenzen verleggen dus je moet het aangaan en dat begint in jezelf.

Ik ben gestart met mastery doelen stellen en niet met ego bezig, dus een plan gaan schrijven. Conditionering en principles daar gaat het allemaal over.

Hoe kun je communiceren wat je bezielt en je passie ontdekken om de wereld te veranderen?

Het oefenen van afstemmen is een manier om je te leren afstemmen op de diepere dimensies.

De diepere dimensies en de oefening van afstemming;

Hoe maak je jezelf beschikbaar in deze in-formatie die ons wil bereiken vanuit de kosmos? Er zijn verschillende en veel manieren hiervoor. Ik ga je niet meenemen in een zweverig concept dus wees niet bang. Ik ga het heel technisch houden en heel normaal.

Het is een kwestie van afstemmen en dat zijn de simpelste en meest eenvoudige dingen op natuurlijke wijze om dat te doen –

 

 

 

 

Er zijn vier sferen om ons bewustzijn op af te stemmen en als je echt betrokken bent en blijft vooral daarop dan kun je jezelf verbinden en de vooruitgang bewaken van een groter verhaal dan alleen jouw persoonlijke of collectieve manier waarop je leeft. Je leert participeren in de registratie en vormgeving van de wereld sturing. Dat klinkt heel mooi en groots he?

Dat is het ook.

Je hoeft jezelf alleen maar beschikbaar te stellen voor deze in-formatie. Er zijn zoveel manieren wat ik net al schreef en hier gaat het dus over, dat je die focus en die aandacht gewoon hebt en blijft oefenen.

Je hoeft geen yogi master te zijn om dit te doen of dit te begrijpen want een zebra weet ook gewoon hoe het is om een zebra te zijn. Als je toch merkt dat je weer begint met reflecteren op je focus en aandacht dan ben je niet verbonden in de flow zelf en niet langer goed afgestemd en dat geeft wegraking uit het hier en nu.

Dit heet de monkey mind en die kun je leren stopzetten.

Het geklets in je hoofd en je gedachten die maar door gaan en commentaar geven op alles, dat kun je leren stopzetten. Mindfulness integreren als onderdeel in je leven is leuk en geeft veel meer diepte. Er zijn drie hele simpele stappen hiervoor.

Des te meer je deze beoefent hoe beter je leert afstemmen in de informatie die je bereikt vanuit de diepere dimensie.

Als je besluit af te stemmen dan zal ik je nu precies vertellen hoe je dat moet doen.

De eerste stap is dat je stopt met het geklets in je mindset, je denken.

De tweede stap is om los te laten in het moment en even niks te hoeven doen. Gewoon alleen maar aanwezig zijn.

De derde stap is je percepties toestaan om mee te bewegen met wat er zich ook aandient in jouw gewaarzijn.

Dit zorgt voor grotere coherentie met jezelf en met alle dingen om jou heen.

Dit zijn de stappen die kunt oefenen en deze zijn al beoefend door yogi meditatie beoefenaars en dit heet “Presencing’.

 

De persoonlijke ervaring hierbij is essentieel want zonder dit zelf te voelen en te weten wat dit is kun je niet uitleggen wat het is even zonder ruimte en tijd aanwezig te zijn. De diepere verbinding met alles de “great unity.”

We ervaren onszelf als mens en onze gedachten en gevoelens als iets wat apart staat van de rest en ook als het over onze verlangens gaat en affecties.

Het concept van nonlokaliteit gaat over de betekenis om een ervaring in deze wereld te voelen die discreet is en trouw is maar ook altijd aanwezig is.

Er is een fundamentele verandering bezig binnen de wetenschap hierover. Als mensen gecoördineerde actie en kleine netwerken starten dan zie je hun brein op elkaar afstemmen.

Een groeiend gewaarzijn start op deze manier en de meest interessante aspecten van dit proces laten de waarheid zien van intuitie en hoe dit bestaat. Buiten tijd en ruimte in contact te zijn met elkaar. Het kwantum proces kun je zien hoe dit werkt als proces via de belichaming van bewustzijn. Hoe bewuster de mensen zijn die met elkaar samenwerken hoe dieper ze durven gaan met elkaar samen.

Dit is wat healers doen en ook weten hoe je met oefening en afstemming mensen energie kunt sturen zodat zij een intentie ontvangen en connectie maken om zelfsturende activiteit in het lichaam te activeren. Het zelfgenezende vermogen en zo zijn er diverse projecten opgestart wereldwijd waaronder de Global Consciousness Project en Pim van Lommel met de bijna dood ervaringen die hij publiseert en aspecten van non lokaliteit aantoont.

Dit is een onderdeel in de nieuwe map van realiteit.

Non lokaal bewustzijn is een experiment wat mysterieus is maar iedereen heeft wel eens een dejavu moment gehad of voorspellende dromen, of je denkt aan iemand en die persoon belt je.

Er zijn gedeelde overtuigen en intenties en periodes dat mensen met elkaar samen dansen, zingen en in een koor afgestemd zijn op elkaar en de trilling verhoogd.

In elk deel van de wereld zijn we getuige op dit moment van de geboorte van een wereldwijde verbonden samenleving die een wereldwijd bewustzijn aan het verspreiden is. Bewustzijn begint een normale kern te worden in de mens en als sleutel in de menselijke vooruitgang. Het is de kern van dit paradigma wat vooruitstrevend is en dat is wat Ervin Laszlo presenteert in zijn boek, in zijn nieuwe film en in diverse platformen is deze visie nu aan het samenkomen en dit samenzijn en samenbrengen van deze oudheid en wijsheid met wetenschappelijke kennis en feiten in dit nieuwe paradigma.

 

Het bewustzijn is fundament. In het nieuwe paradigma leeft de mens in een meer natuurlijke en bewuste manier.

 

Deze diepere betekenis zien we ook terug in de Tao.

 

De Tao heeft geen begin en geen einde en in dienst van elkaar gaan we ervanuit dat we voorzichtig zijn voor elkaar hoe we elkaar behandelen. Planten, dieren en water en lucht het zijn allemaal elementen van moeder aarde. Laszlo schrijft dat er een richting is in deze wereld een trend die uiting geeft aan deze expressie en betekenis in ons bestaan en die trend is precies wat de Tao doet. De mensen die de Tao volgen en deze principes uitbreiden in hun leven leren diepe lessen. Ik adviseer iedereen om mij heen om puur te zijn en dat te blijven en te oefenen en te oefenen en te blijven oefenen een heel leven lang en elke dag weer opnieuw. Elk woord en elke actie, elke gedachte in elke beweging en impact op je eigen avontuur in jouw journey,

Het bestaan van je individuele bewustzijn wat vrijkomt tijdens jouw avontuur en jouw tijdruimte ervaringen dat is wat wij bedoelen met de ground state of the cosmos. De diepe realiteit buiten tijd en ruimte is zonder begin en ze is ook zonder einde en tijdloos en alles wat wij denken gaat op in deze aanwezigheid wat transcendeert in ruimte en tijd.

Daarom oefen en om puur en zacht te zijn want alles wat je zegt blijft bestaan, jezelf afstemmen met Tao betekent dus dat je begrijpt dat we onsterfelijk zijn en dat je soms gewoon iets van die onsterfelijkheid kunt opvangen.

 

Het nieuwe paradigma laat je zien wie je bent en je gaat dieper in op de vragen wie je bent en wat je denkt wat de wereld is.

 

Bewustzijn is niet afhankelijk van de hersenen en zit ook niet in de hersenen. Bewustzijn overleefd de dood en het is niet gebonden aan energie en de betekenis die hieraan gegeven is gaat over pure expressie van liefde. Het manifesteren van alle dingen en acties in onvoorwaardelijke liefde om een georganiseerd principe te zijn.

Alle levende wezens zijn een eenheid en verbonden met alles en iedereen en de vitale elementen zijn levend dus wat je een ander aandoet doe je ook jezelf aan. We manifesteren in zoveel verschillende vormen en de totaliteit gaat maar over 1 ding en dat is liefde en schoonheid samen als perfectie. Dat is harmonie.

Als je met deze inzichten leeft en hierover nadenkt dan kun je de menselijke natuur en het gedrag flink beïnvloeden en dat betekent dat je kunt meedoen aan een wereldwijd proces van verandering. Heel veel mensen mijden de diepte vragen en dat terwijl we er constant in betrokken zijn en als je echt betrokken wilt zijn in vier sferen om jezelf bewust te verbinden dan moet je die vragen wel stellen.

Het grotere verhaal leren lezen en leren zien dan wat er zich in jouw persoonlijke wereld en jouw collectieve wereld afspeelt.

Het is passie waar alles over gaat en je moet eerst terecht komen op de juiste plaatsen en de juiste mensen ontmoeten. Een bijdrage leveren aan de wereld is mijn keus dus ik kies voor mensen met normen en waarden en de principes die ik herken hoe zij navigeren in het leven.

Levenskracht vergroten en kalmeren bij pijn, kunst, het is Arts en dat spreekt voor zichzelf. Er zijn heel veel stappen om hier te komen om je eigen versie te zijn.

Het volgende wat erbij komt als je zo gaat leven is dat er een fascinerende en onweerstaanbare energie vrijkomt en dat is meeslepend. Het leven is leuk en als je positieve dingen doet en je hebt ook grappige verhalen ..

Deze transformatie van (seksuele) energie en je eigen lichaamsbewustwording, je seksuale passie versterkt door lichaamsoefeningen en stretchen, het leren overstijgen van je grenzen en ermee spelen, erdoor heen gaan, dat is waar mijn verhaal over gaat. Ik wil je hierin meenemen voordat ik verder ga over Persoonlijk Leiderschap. Het gaat om balans.

Deze balans zit in ieder mens van nature en het heeft mij altijd verbaasd wat het is dat de ene persoon zich wel aangetrokken voelt en de ander niet, het lezen van gevoelens. Er is een hoop te vertellen hierover en dat is precies wat ik bedoel, het gaat om het vertellen, het delen van je avonturen en om je eigen energie.

Ik wil hierover heel open zijn want voor mij is het de spieren om hiermee in controle te oefenen en bij het inademen je spieren aan te trekken en bij uitademen je spieren ontspannen. Het heeft orgasmes en diepe ontlading en ontspanning dus mijn hart openstellen doe ik fysiek, elke dag, alles openstellen richting te lucht en alles laten doorstromen. Energie laten binnenkomen in je lichaam via je hart en je cellen laten regenereren met zuurstof is een routine voor mij en het geeft diepe gevoelens van binnen. De energie doorstroming is intens, en dat is wat ik graag wil delen hoe je kunt expanderen in deze tantrische levensstijl. Het is een manier van leven geworden en als je dit wilt oefenen dan is het nodig dat je niet teveel gaat focussen maar op het genieten van wat je doet samen. Ook als je met jezelf samen bent is het een proces en kies je intens voor wat je doet, wat je drinkt, wat je inadement en hoe je opgewonden kunt zijn en kaarsen branden, geurtjes.

Het is een praktische manier eigenlijk en ik zou zoveel mogelijk mannen willen bereiken zodat zij kunnen voelen hoe het verschil er is tussen betekenis en controle van je lichaam van binnenuit. Het centreren en luisteren met elke cel van je wezen gaat over het hebben van orgasmes zonder ejaculatie, energie kan doorstromen en dat doet het de hele dag door. Je kunt je spieren controleren van aantrekken en loslaten en de controle hierin levert je op dat je meer energie naar boven leert sturen en het ook kunt voelen, in je organen en het gaat overal naartoe. Ik had mijn eerste bewuste ervaring hierin met een massage waarmee ik de hele kamer gevuld zag met paars licht, het was mijn eigen energie, ik wilde sinds dat punt alleen nog maar spelen met die energie en dat verhoogde mijn levenskracht en mijn intensiteit. Ik kan het soms een paar uur volhouden, experimenteren met je eigen energie en je eigen lichaam is fijn en zo krijg je een steeds sterker gewaarzijn.

Het gaat erom dat je weet en focus legt op het kunnen scheiden van energie tussen je mindset en je lichaam waar al je emoties doorheen stromen.

Dit geeft een open systeem en dit activeert je intuitie.

Het gaat erom dat je weet dat je gedachten in het hier en nu zijn en blijven,, je deelt met de ander je energie en dat is nodig dat je hiervan gewaar bent en blijft, je bent betrokken, diepgaande betrokkenheid op elkaar.

 

Dit is transcendente energie en dat zijn de nieuwe open systemen in proces en zij wisselen constant energie uit maar ook materie en informatie. Gesloten systemen zitten dicht en geven geen flow af in energie en ook niet in informatie, ze helpen het systeem naar beneden toe en de energie en informatie uitwisseling stopt. Een gesloten systeem stopt het verkeer, de uitwisseling en ze gehoorzaamt aan de tweede wet van thermodynamica, deze energie degradeert als omonkeerbaar als een systeem werkzaamheden verricht. Wat zijn dus de beste manieren nu voor scholen om kinderen te helpen om sociaal emotionele vaardigheden te gaan ontwikkelen en deze open te laten stromen, en niet te blokkeren omdat ze nu al moeten nadenken ipv voelen. Het leren uiten is een grote shift in deze tijd en die is nodig hebben de onderzoekers van Harvard Graduate School omschreven. Het verstrekken van een scala aan gratis flexibele strategieën voor basisscholen voor de sociaal emotioneel gebieden om te leren leren. SEL. Scholen moeten kunnen kiezen welke strategie zij gaan inzetten en welke strategie zij gaan inzetten en testen met doeltreffendheid en soms een enkele strategie maar soms ook een combinatie, dit is het nieuwe leren in 4.0 ;

 

Dit maakt het spannend om met anderen samen te zijn omdat het gaat om meer dan alleen fysiek en via de mind maar via de expansie van liberation, tan, tra. Je expandeert je bewustzijn om liberatie te krijgen, vrijheid, en dat is ook te zien in de vissen, planten en dieren en in de natuur zelf. Het is allemaal een eenheid van bewustzijn en zo kun je zelf ook omgaan met je unit, met je bewustzijn verbinden met de eenheid en dat is een journey.

Er zijn vier sferen waarin we onszelf kunnen afstemmen op het bewustzijn van de intelligentie intrisiek aan (de kosmos), de natuur zelf.

Als je betrokkenheid kiest om jezelf bewust in verbinding te stellen met anderen en met het collectieve zijn dan participeer je in een groter verhaal dan alleen jouw verhaal en werk je mee aan verhoging van het collectieve.

Het actualiseren van een hoger nivo en coherentie want we zijn coherentie kwijtgeraakt in de wereld en dat moeten we herstellen. Het helpt je om te organiseren in het leven in de samenleving en de eerste tantrische guru was Shiva en dan denk  je aan een vrouw, een hindu of een concept van shiva de cognitieve manier van het principe van god, maar ik bedoel hiermee de founder van tantra. Er waren veel mensen zoals yogi,s die dit hebben uitgevonden maar Shiva heeft er een studio van gemaakt en dit voor de samenleving mogelijk gemaakt. Het concept van een guru spreekt mij niet zo aan want het doet mij denken aan een sekte, mensen verliezen zichzelf en worden onderdanig. In de moderne tijd was het dus ook een overweging om goed te kiezen als je zen buddisme of taoisme wilt beoefenen, of tantra, het is goed kiezen en je eigen pad vinden hierin.

Het is normaal in het domein van spiritualiteit dat je goed je eigen weg gaat vinden en vooral het proces van expanderen gaat begrijpen en ziet wat er vooruitgaat en wat het is in jezelf wat gaat verschuiven en dat vraagt veel tijd. Er zullen altijd weerstanden zijn en als je dit wilt expanderen krijg je ook pijn en dat zijn de obstakels waar je doorheen moet. Ik ben gestart hiermee met meditatie en dat stilzitten en gewoon blijven zitten en je hoofd leegkrijgen dat is oefenen en materie gaat er niet zomaar uit. Ik was 26 jaar toen ik hiermee begon en op alle gebieden was dit een journey en dat betekent tantra voor mij om vooruit te gaan in deze oneindigheid in bewustzijn en er zijn zoveel struggles, in families en in werk en in doelen stellen, overal in. Het hoort bij het leven zelf. Mensen kunnen heel dierlijk reageren maar als een mens dit wel de impulsen gaat beheersen ontstaat er een meer menselijke kwaliteit en dan zie je een transcendent persoon. Dat is wat ik ontdekte onderweg hoe je dichter bij dit oneindige bewustzijn komt en dat is wat tantra doet voor mij.

Perspectief.

Definitie en kunnen uitleggen wat je eigen wereldbeeld is, het gaat voor mij om mezelf begrijpen.

Ik hou niet van labels en wil ook geen uitleg geven want alles wat ik voel is afgescheidenheid dus ik ben graag bezig met dialogen, conversaties. Ik heb graag conversaties in mooie omgevingen en expandeer graag mijn grenzen waar ik over nadenk en waarover ik graag spreek.

Wat het is wat ik doe en wat mij dit recht heeft om dit te doen via mijn werk nu, het mandaat is mijn positie, ik werk in diverse velden met diverse mensen samen, met onderwijzers en artiesten en met studenten.

Het organiseren van educatie gaat over verschillende omgevingsvelden omdat het belangrijk is hoe dit samen kan komen en de context dus neer te zetten voor een meer diversiteit van weten.

Dat is de ecologie die nodig is.

Vanuit dat punt kunnen we leren zien hoe interacties en open dialogen zinvol zijn als we door een lens kunnen kijken van de ander en de wereld waarin we nu leven is nog niet zo ingericht. Hoe gaan we dit doen?

Hoe kunnen we anderen leren om naar elkaar te kijken en elkaars natuurlijke omgeving en de instituties waarin we leven als een geheel en meer een onderzoek kan zijn?

 

De details leren zien en de context leren zien is de eerste stap hiervoor.

Dansen, het gaat daarin om de simpele bewegingen en die oefenen we, samen, fragmenten die uit de dans zijn gehaald en de context van de dans zelf zijn er ook, je kunt dus kleine stukjes oefenen waar het onderdeel van is, het grote geheel. Dat grotere geheel moeten we wel leren zien en omgaan met die deeltjes.

Daarom hebben we de soft Technologies nodig, anders raken we nog meer vervreemd van elkaar als mensen.

De condities die nodig zijn in human design gaan over open systemen en dit eerst zelf durven zijn en ook doen.

Als je alle energie gebruikt om je innerlijke wereld af te schermen van je leefomgeving ontrek je jezelf aan je leefomgeving. Dat geeft vervreemding. Jezelf vrijmaken gaat over een mentaal bewustwordingsproces. Dit is een dans.  Het is een fysieke conditie die vrijkomt. Genieten van leuke dingen met je syntony sense op aan, je gewaarzijn die geniet van kleine dingen en dat zowel in de natuur als in muziek en ook in complexe systemen om ons heen. Design Process gaat over je eigen wereld en jouw visie. Wat is jouw visie en wat is jouw moment van genieten en ontspannen en hoe navigeer je daarin? Heb je een kompas en ben je kapitein op je eigen schip en kun je anderen ook nog iets leren en van hen leren en heb je die anderen ook om jou heen kunnen verzamelen? Zien mensen wat je doet en vragen ze jou om hulp omdat je altijd mogelijkheden vrijmaakt?

Hoe maak je gebruik van jouw talent en hoe doe je dit in je dagelijkse leven? Geborgenheid is het diepste in onze ziel en dat mag aangeraakt worden om in het hier en nu te leven zijn en zo te zijn. Jezelf zijn vraagt om vrij zijn van innerlijke spanningen en zorgvuldig te zijn en jezelf te concentreren op je eigen doelen en je eigen wensen. Jezelf vrij te maken voor je talent zodat je passie gaat stromen en je ook echt de integriteit voelt om je heen, respect en mensen het een eer vinden om met je samen te zijn. Liefhebben totdat het pijn doen en dat is waar het leven zelf over gaat en ik voel mij gezegend met alle intense ervaringen.

Ik werd diepgaand wakker in mijn senses door bezielde kosmos van Ervin Laszlo.

Oordeel, als we constant iemand beoordelen of veroordelen zeggen we eigenlijk dat de ander in zijn persoonlijkheid niet deugt. We zien dan mensen met argumenten tegen elkaar ingaan en dan zul je eerst naar jezelf moeten leren kijken. Ik heb dit onderzocht en ben dit gaan zien hoe belangrijk het is mensen van binnenuit te leren kennen en te stoppen met oordeel.

Denk maar eens op die manier en zie de grootsheid hoe er excellentie  is en dat van nature er is dus gewoon natuurlijke beheersing en geen slachtofferschap en niet vastzitten in een verleden maar een wereld willen opbouwen, en dat is dus wat ik ook doe, ik bouw een cultuur op.

Ik ben begonnen met een eigen cultuur neerzetten als een kind deed ik dit al en ook als tiener, ik was heerlijk jong en nog maar 15 jaar jong, toen woonde ik al zelfstandig en begon met mijn eigen ruimte; je kunt daar heel simpel mee beginnen door het vormgeven van een soort heilige plek met een  kaars en bloem en kleine ruimtes waar zonlicht in het huis doorkomt, en geen herrie maar de natuur en diepe dialogen te kiezen.

 

Dat is een huis voor mij en thuis zijn. De ruimte en complexiteit ordenen voor jezelf is de basis van alles. Structuur begint met gedrag wat je zelf kiest en je eigen ritme dat is structuur geven in je verzorging, je keuzes in wat je wilt doen door de dag heen. Ik schrijf en lees heel graag en luister naar muziek.

Door de juiste dingen te doen kun je een beter brein leren ontwikkelen en opbouwen dus dat begint echt met de prefrontale cortex, als je dit automatisch installeert krijg je wilspower en echte kacht, ik noem deze power, meer bewustzijn want die wilskracht is nodig om echt jezelf te willen onderzoeken en jezelf uit te dagen en een diepe behoefte moet er zijn in jou, alleen zo gaan je grenzen expanderen. Ik heb daarom een leven gekozen wat uitdagend is. Mijn mastery ligt hierin om moeilijke en lastige projecten te doen en dingen te proberen die mij meer laten ontwikkelen. Vragen stellen@syntony.

Een nieuw nivo om te expanderen motivatie en dat geeft een diepgaand gevoel van blijheid want je krijgt dopamine aanmaak als je iets doet en het lukt. Je angsten en grenzen beperken je en dat is niet nodig, ga gewoon nadenken over je eigen dromen en hoe je jezelf ziet en wat je geleerd hebt hierover. Er is zoveel informatie over doelen en vooral van de mensen om ons heen. We doen de mensen na waar we het meeste mee omgaan, dus je moet je persoonlijke verhaal kennen en dat opnieuw installeren en nieuwe woorden kiezen en ook tijd doorbrengen met mensen die dat ook zo doen.

Je wordt je omgeving is waarheid, wat je gewend bent is wat je doet en kun je van slachtofferschap een shift maken tot leiderschap. Het is de beweging om te kiezen en dat ook te doen zonder een titel. Ik ben gaan samenwerken met Alexander Laszlo in de nieuwe technologie en dit heeft mij een beter mens gemaakt en maakt dat ik mij elke dag geïnspireerd voel als ik wakker ben in de ochtend, het was er al in mij maar het is nu intens aangeraakt.

Ik mag van mensen houden en dit mag ik zelfs bespreken zonder als raar bestempeld te worden want het is technologie en engineering, het is het nieuwste in de wetenschap.

Ik ben gezegend met mijn kinderen omdat zij zelf protoypes neerzetten en ook met allerlei dialogen naar mij toekomen en dat is wat ik stimuleer, zij onderzoeken zelf en wachten af wat er dan ontstaat en laten deze spontaniteit toe, dit zijn mijn kinderen in ontwikkeling en op reis en zij mogen betrokken zijn in dialogen en ze mogen dat ook aangaan samen met mij, ik installeer dat dus elke dag.

Het gaat erom wat je elke dag doet en dat is vroeg opstaan en je manier van leven zegt heel veel hierover.

Het leven eren en op een ander nivo diepgang voelen heeft te maken met vroeg opstaan, en energie vrijmaken is belangrijk en schrijven om je gewaarzijn te trainen.

 

Leren en dat doe je elke dag, een leven lang en het stopt nooit, als je dit begrijpt dat kom je in strategie terecht en excellentie.

 

Een familievrouw zijn en mijn planning laat dat zien, ik maak ruimte voor dingen die moeten gebeuren en dat is waardevol om dit op te schrijven. Elke zondag schrijf ik op een stuk papier op wat de komende week gaat worden zodat ik het goed kan zien, ik ben heel visueel ingesteld dus ik begin hiermee de dingen te blokken die ik niet wil toestaan die komende week. Ik wil eten met mijn familie en massages, sta op om 5 uur, en deze map helpt mij. Strategische dingen blokken geeft resultaat omdat je blijft focussen op wat je wilt doen en wat voorkomt dat je in het verwachtingspatroon terecht komt maar je laat zo alles zien wat nodig is, iniatief!

Ik geef mensen iniatief en doe dat door presentaties te geven en mijn eigen gewoonten en ik leerde dit al toen ik nog heel jong was en net een jonge moeder. Ik coach mensen en de strategie hiervoor is heel simpel, doe moeilijke dingen en doe de dingen die je lastig vindt het eerste. In de moeilijke projecten of lastige conversaties ligt je kracht, bij weerstand ga je juist je groei aan en dat is dus de tactische actie die ik je wil aanreiken. Het is lastig om een theoretisch boek te lezen wat je niet snapt en toch is het dat wat je laat groeien en je gewoon begint met uitdagingen. Ik heb zelfvertrouwen gekregen hierdoor en dat is iets anders dan een vaste structuur kiezen en doen wat alle mensen doen.

Ik zag anderen leiding geven en dat trok mij aan omdat ik ook wilde leren en dat elke dag. De 60 minuten student, dat kun je zijn en dat kun je ook gewoon doen, elke dag 60 minuten vrijmaken om iets te leren. Je kunt iets leren of schrijven, wat je leert van je leven en met liefde en respect raad ik aan om zo meer over jezelf te leren.

 

Educatie is de oplossing voor alle chaos en complexiteit. Het Eductieve Programma laat dit zien hoe je een student kunt en hoe je kunt denken als een beginner, altijd leren een leven lang leren.

Mijn rituelen gaan hierover, het praten open en voordat ze naar bed gaan ben ik bezig met hun zelf identiteit, in hun beliefssysteem, want wie ze zijn in de wereld daarbuiten dat begint van binnenuit. Het reflecteert naar buiten toe als je echt in jezelf gelooft en je gewoon aardig bent, daarom is mijn traditie elke avond, een statement; wat je ook doet, doe het goed. Wat je wit zijn ben het gewoon en geef nooit op en vergeet nooit hoeveel ik van je houd! Ik zeg het elke dag, en ze weten dat deze zaadjes hun identiteit vormen en ze daarom ook anderen willen inspiren en ook leiders te zijn om van de wereld een betere plaats te maken.

Een andere lens ontdekken en er een gewoonte van maken om lastige dingen te doen en oefeningen in de ochtend, je moet bewegen. Energie aanmaken om de komende 15 uur vol met energie te zitten en mentaa helder te zijn als je met de dag start, dus inspireer jezelf en luister naar audio en podcast om focus te leggen op wat goed is en op een andere manier te leven. Je kunt heel goed worden in wat je doet als je het maar blijft doen en herhalen.

Informatie tools en een ander leven leiden gaat hierover, het is het prototype van iets nieuws wat er nog niet is en dat gewoon doen en naar buiten brengen zodat je een trans communitie kunt worden en je met systemische duurzaamheid een verschil kunt maken.

 

Elke genius weet dat je ergens een x moet beginnen en of het nu muziek is of kunst, het gaat over focus en minstens 10 jaar iets doen voordat je gaat excelleren  dus dat is wat ik je wil aanreiken, doe het minstens 10 jaar. Ik startte in 1995 maar ik ben pas in 2007 bewust gaan nadenken hoe ik dit naar een groter publiek zou gaan uitdragen en in 2011 was ik zo ver om dit te gaan doen. Ik heb in die jaren daarvoor, in die 16 jaar elke dag geleerd in chunks, in kleine stukjes en mijn mentale focus volledig gelegd op mijn persoonlijke groei.

Ik ben nu 22 jaar bezig met ‘Leren hoe je kunt leren’ en dat vraagt om een gemeenschap en daarin is het nodig om te leren oefenen met het presenteren van jezelf.

Nadenken hoe je werkt en hoe je het meest intense kunt bereiken en de tactische actie die gaat over kleine dagelijkse dingen en zo win je, dat is win- win. Je comitment moet hierover gaan.

Je bent zelf namelijk je eigen campus en daar begint alles, je bent je eigen stad en je hebt die taak om daar het beste van te maken en ook te zorgen voor de mensen in die stad.

De gedachten dat je denkt dat je leven niet belangrijk zou zijn of je niet bestemd bent om anderen te inspireren ontstaat als je het vergeet, die kleine stapjes te zetten elke dag weer opnieuw en dat gaat over visie.

Einstein zei;’ doe dezelfde dingen en krijg verschillende resultaten’ doe dus elke dag wat voor jou belangrijk is en inspireer anderen en het maakt niet uit wie, doe het gewoon. Leer andere mensen gewoon kennen want dat zal tot een tsunamie leiden van resultaten, het zit hem niet in het lezen van 1 boek maar een echt worldclass leven gaat over bewustwording. Focus en diepe lagen geven betekenis en dat is een echt Leerklimaat bieden. Innovatie gaat hierover en dat is duurzame inzetbaarheid voor strategische momenten van zelfvertrouwen en zo kun je ook opties zien die je eerst niet zag. Als je vast zit in angst kun je geen mogelijkheden meer zien en ook niks laten uitbreiden maar als je wel mogelijkheden ziet heb je de lens te pakken.

Die lens, daar gaat Syntony over het is tactische actie om iets nieuws te leren en dat doe je elke dag. Verdubbel je leren en

Mijn Lichaamsbewustzijn en subtiele waarneming zijn zo sterk dat ik overal gevoel van liefde in de wereld om mij heen voel. Dit is ook de basis in Leiderschap. In de autonomie van de mensen om de wereld als uitdagend te ervaren met dat bewustzijn dat je in staat bent de eigen wereld vorm te geven en het idee dat je dit nog succesvoller kunt doen in samenwerking met anderen.

Je kunt ook als inspiratiebron ingezet worden met je eigen kwaliteiten. Je eigenheid stimuleren zodat het een bijdrage is voor de wereld en dat is precies waarin ik je ga meenemen omdat dit zo is gebeurd van nature op basis van autonomie en mijn eigen identiteit, en dat starten we met het verhelderen wat dan de eigen identiteit is.

Liefde is voor mij de Identiteit. Niet mijn naam en niet mijn passie of werk wat ik mag doen voor de wereld. Een goed evenwicht tussen energiepatronen is nodig voor de gezondheid en stimulerend leiderschap speelt hierop in. Ik heb heel veel mannelijke energie en dat betekent dat je de geaardheid en gecenterendheid in de gaten houdt en er meer nadruk gelegd wordt op het aanwezig zijn dan op doen. Ik ben een ecosysteem designer en geen leider die ego willen versterken of bevestigen. De bekende pikorde is dus niet mijn manier om in hierarchie naar lijnen te zoeken en te bevestigen. Diep verborgen gevoelens van mensen vormen leiderschap  en eigen verantwoordelijkheid zoals ouderschap, de ouder functie. Verzorging geven aan anderen en een goed klimaat scheppen is een betrouwbare manier om richting te geven aan wat je doet en zo ben ik gaan zoeken naar die omgeving en diep in mij leefde deze ervaring als kind om vanuit echte interesse in mijzelf naar dit proces te kijken. Het welzijn van iedereen en mijn eigen visie vinden, mijn bestemming. Ik hou van systemen die zijn ontwikkeld waarin je alle kwaliteiten van anderen kunt zien en zo de verhoudingen ook bewaakt blijven en dat is de balans die ik zocht en wardoor ik uitkwam in het holisme. De vier domeinen. Het verbinden van lichaam en geest, met geest bedoel ik je denken en je mindset, omdat je vanuit de ziel en het bestaan van iets groters erkent en voelt, en dat is voor mij liefde die komt uit spirit.

Ik voel deze energie en aanwezigheid van energie constant om mij heen dus voor mij is het meer dan een visie en gewoon een natuurlijk proces. Ik voel het hoe andere mensen zich voelen en ik dacht als kind dat iedereen dat zo deed. Ik ontdekte dat het niet zo was en het gevolg was dat ik mij vaak alleen voelde en veel buiten doorbracht met de natuur om zonder woorden gewoon te verbinden.

Mijn omgeving was een soort leraar voor mij en zo had de eigen liefdevolle aanwezigheid in mijzelf de voorkeur want ik ruik heel sterk en ik voel lichte tintelingen als ik in extase raak, ik ben erg aanwezig in mijn lichaam en mij enorm bewust van de levensenergie die door mij stroomt  en ik voel contact met alles wat leeft, ik kan omgaan nu met subtielere en hogere energieën. Ik had als kind wel eens angstige dromen en wist niet hoe ik daarmee moest omgaan en die ervaringen wil ik niet opdringen dus deel ik alleen met mensen en kinderen die ernaar vragen omdat het een eigen reis is en geduld als een kracht werkte om in mijn geest te durven thuiskomen. Deze eigen subtiele ervaringen hadden  een grote invloed op mij als kind, toen ik opgroeide ben ik zelf begonnen met boeken kopen, een huis gevuld met boeken is een prachtige omgeving, en we lezen samen in mijn gezin en we doen ook avonden dat we lezen en voorlezen voor elkaar. We gaan naar boekenwinkels toe en we houden ook van video,s met informatie en het lezen geeft focus en diepte en dat is wat ik ontdekte in dat proces van diepte, het begon met een boek lezen en deze mogelijkheid om diep te gaan. Je wordt je conversaties en dat ligt dus aan wat je hebt gelezen, dit geeft zelfkennis en creativiteit en dat vormt je filosofie en dat verandert je leven , ik begon een conversatie met Ervin Laszlo en ik begon met Deepak Chopra en de biografie van Elon Musk en Steve Jobs en ook over Vincent van Gogh, en innovatie en interne netwerken psychogenese gaat over de eigen koers uitzetten. Interpersoonlijk in dit proces zo leven begint al in de ochtend, je verbindt jezelf met de grootste talenten op deze wereld door te kiezen om te gaan luisteren of lezen en zo gaan sociogenese en psychogenese met elkaar samen, en het geeft een duidelijke start op je tijdslijn. Introspectie gaat over mijn eigen motieven en die onderzoek ik heel graag en de negatieve krachten in mijzelf constructief hanteren omdat ik wee hoe dit in mijn interne ervaring in wisselwerking staat met de externe ervaringen. Ik weet hoe de relatie tussen intern en extern werkt en ik vraag mij af wat het voor mijn omgeving betekent dat ik de beste informatie heb mogen leren die er is en dat in een Master Class kan doorgeven omdat ik een perspectief doordenk. Er zijn constant overdrachtselementen en we zien hoe er diversiteit is en we worden verkeerd begrepen en verliezen energie vanwege alle afleidingen, boeken lezen helpt en geeft kracht.

Studeren betekent meer productiviteit vrijmaken en wegblijven uit de reis van anderen maar je eigen pad inzetten, het is educatie wat het antwoord is voor een gezonde samenleving. Ik neem de tijd om een boek te lezen, elke dag 4 uur, dat geeft mij diepe bevrediging, het herinnert mij aan het beste in het leven en het laat mij voelen dat we dit allemaal kunnen doen, deze greatness elke dag te leven.

Zo is het begonnen, ik wilde mijzelf van binnen leren kennen dus ik begon met lezen en doe dat al sinds mijn 26e jaar en ik ben nu 46 jaar. Deel dit met je vrienden en collega,s om je heen hoe het begrip persoonlijkheid en de Conversaties voor Relaties primair te maken heeft met Leiderschap en je eigen identiteit en dat mag je respresenteren. De ontmoeting met je schaduw hoort hier ook bij en het gewoon houden van iedereen en geloven in mensen is het meest intense wat er is om samen te leren en samen te ontdekken hoe we van de wereld een betere plaats kunnen maken.

 

Hoe heb ik andere gelijkgestemde gevonden? Ik kreeg een plek toegewezen om te leren en ook zelf van binnenuit een plek in te nemen.

IK ONTDEKTE DE COMPAS;

Het is onmogelijk om leiding te geven als anderen geen leiding willen ontvangen.

 

Ik ben mijn eigen persoonlijkheid optimaal gaan gebruiken. Door de ontwikkelde technologie en belangstelling voor de natuur en psychologie ben ik in de spiritualiteit gedoken en ook in empathie en estetica en  Vanuit mijn stuitje schieten er energiestoten over mijn rug en mijn lichaam vibreet in extase, hoe ga ik dit nu eens uitleggen zodat anderen dit ook begrijpen?

 

Dingen in mijn leven hebben een enorme impact gehad waardoor ik veel in de sauna ben gaan ontspannen en daar diepe ontspanning ontdekte en zo kwam ik tot het besef dat excellentie echt gaat over je eigen innerlijke rust en balans. Ik heb veel gesproken over Leiderschap en het allerbelangrijkste hierin is aardig zijn en altijd aardig zijn.

Bezieling en architectuur, dit gaat over de belichaming en dat zijn twee lagen , in de dynamiek van de omvorming.

 

Een omvorming is een verandering op meerdere lagen en meerdere ontwikkelingen.

Een leven lang leren is een proces wat bezinning en verdieping geeft dus ook andere dialogen.

 

Mijn zoon liet mij dat zien hoe de wereld dit nodig heeft en hoe hij zocht naar deze bezinning en onvoorwaardelijke liefde en wat het leven eigenlijk echt is, want gewoon ergens bijhoren dat was niet voldoende.

Arvin is gewoon liefdevol en wil gewoon die liefde geven aan de wereld. Hij studeert Psychologie en wil klinisch mensen gaan helpen en ondersteunen.

Het herdenken wat onze waarden zijn en waarom we hier zijn is nodig en dat gaat niet over geld of cool zijn en ook niet over populariteit maar je moet menen wat je zegt en doet.

Blijf in je eigen ritme en je eigen pad en zie dat er geen concurentie is en je gewoon je eigen visie mag doorgeven of leven, het is aan jezelf om jezelf te vertrouwen en als je bijna iemand kwijtraakt, weet je hoe dit gaat over liefde. De wereld heeft dit nodig.

Een lifestyle en daarin ga ik je meenemen hoe dit is blootgelegd voor mij en hoe dit zo is verlopen. Het meest belangrijkste om goedemorgen te zeggen en te lachen naar mensen, mental mastery toolkits, zo noemen we dit.

Het zijn strategieën en zo kun je dit in kaart brengen om een leven te leiden wat echt geschiedenis gaat schrijven. Samenkomen met mensen die ook zo in het leven staan waar kun je die vinden? Art is geweldig en ik heb 3 miljoen mensen gevonden via Robin Sharma, ik begon met zijn werk lezen, luisteren en werd mij er steeds meer van bewust dat je moet weten wat je wilt doen als je zou sterven.

Er zijn 5 dingen die moet doen voordat je dood gaat en dat is voor mij zwemmen met dolfijnen op Mauritsius. Avontuur is heel erg belangrijk, zonder avontuur is er niks aan, je moet toch wat gezien hebben?

Het allerbelangrijkste is ruimte maken en ruimte vrijmaken en benadrukken zodat je kunt experimenteren met andere leiders en specialisten en zien wat eruit komt als gevolg en resultaat, dat zijn de trans communities en dat is waarin  ik deelneem en waarin ik participeer wereldwijd.

Dansen op blote voeten in een park nadat het geregent heeft,  diepgaande dialogen met mensen en je kijkt naar de lucht en loopt door het bos om te ruiken en de bomen te zien hoeveel kleuren. Dansen in het park gaat over alle schoonheid die we zien in deze wereld en dat kunnen we inhaleren. Het zien van deze schoonheid gaat over lezen en het leren ontdekken en jezelf afvragen wat bijvoorbeeld in Troy zo doeltreffend was en zijn betekenis, zoals Nelson Mandela, productiviteit en de samenleving dat zijn mooie dingen in het leven en achter de wereld van iedereen te zien hoe iedereen omgaat met het leven zelf.

Technologie en Communicatie gaat over deze passie, dat is de menselijke journey en daarom is het leuk om een team op te bouwen en niets te doen voor geld maar omdat je ervan houdt, Ken Jezelf Plato.

 

Ik wist niet dat er een communitie en leergemeenschap bestond hiervoor en ben hierin terechtgekomen en thuisgekomen. ..het is een leiderschapsnetwerk.

Ik zocht jarenlang en begon met Dr. Ervin Laszlo en kwam thuis in de wereld van Alexander Laszlo om echt in de wereld te zijn en daarin mijn eigen weg volledig in te nemen door heel veel mensen te helpen.

Ik ben mezelf weer zo intens trouw door diepgaand te gaan onderzoeken om weer te willen leren en dit is een andere vorm van “kennen’, ik kwam erachter hoe ik herinnerd wil worden en wat ik wens waar mijn leven voor staat, daarover ben ik gaan nadenken door heel veel mensen te helpen, zoveel mogelijk mensen. Ik wil gewoon aardig zijn en zo ook herinnerd worden als aardig. Dat is waar ik elke dag mijn best voor doe. Dat is mijn wereldbeeld en dat is Syntony, die balans.

 

Ik ben al zo sinds ik een jong meisje was en ook als tiener was ik zo, ik wil anderen inspireren en hen laten voelen dat ze geweldig zijn en dat is wat zorgt voor een sterk zenuwstelsel.

Hoe meer ik geef aan anderen hoe beter ik mijzelf voel van binnen, door alleen maar te luisteren. Aardig te zijn en informatie aanreiken en signalen opmerken en veel lachen. Ik lach naar alle mensen op straat buiten want er is zoveel stress overal, gewoon even oogcontact maken en iets aardigs zeggen.

Het is de lading en de vormgeving, die twee samen.

De lading en vormgeving van mijn eigen leven en die eenvoud en dat proces gaat over sturing geven en durven vertrouwen.

Dat is waarom ons frame gewoon geweldig effectief is en je een wereld kunt opbouwen om jou heen door heel simpel hiermee te starten in syntony.

Om eenvoudig te maken wat je weg is moet je eerst echt diep durven gaan –

Het is technologie wat een verandering kan maken in je manier van leven en dat gaat over zelfsturend zijn en van binnen naar buiten werken. Alles begrijpen van communicatie en informatie en in staat zijn die onderdelen in de mensen zelf en in de dialoog weg te laten als ze niet essentieel zijn ….dat liet zich zien in mijn levensverhaal keer op keer, en zo werkt het dus in onzichtbare waarden die we zelf kiezen als mensen. Het geeft teleurstelling als iemand liegt of je bedriegt en dat is een nare ervaring dan kijk je wel even door andere ogen naar de ander, de openheid en het vertrouwen is puur totdat iemand je intens raakt.

Het werken met de onzichtbare bewegingen in de conversaties. …het zijn fundamentele principes en daaraan trouw blijven vraagt om helderheid en sturing.

Het fundamentele principe is Design.

Design Principles.

Wat er gebeurde is de gewoonte van het durven installeren en investeren in inspiratie, al mijn wensen naar buiten durven brengen gaat over inspiratie.

Passie daar begint het mee en dat is een onzichtbare beweging.

Passie:

Filosofie, psychologie en science en technologie, de tactische dialogen –

Wereld leiders weten dat het niets te maken heeft met genetisch bepaalde patronen maar gewoonten en rituelen moet je zelf installeren en als je dat doet dan krijg je resultaat.

Het gaat over gewoonten en rituelen en routine.

Aandacht voor het nu is niet zo makkelijk, meditatie helpt daarbij.

Ik kan dingen niet terugdraaien maar ik kan het wel een andere betekenis geven. Mijn eigenwaarde daarmee herstellen en mijzelf in het centrum zetten waar ik ook thuishoor. Ik haal heel veel uit de natuur en uit de rust in de wereld. Ik heb genoeg onrust en prikkels gezien om mij een en ik wil harmonie.

Deze nieuwe mens is authentiek.

Geduldig volhouden en weerstand bieden aan de verleidingen die je tegenkomt op de weg onderweg vol veranderingen.

Sturing geven geeft ook achterblijvers dus daar moet je wel rekening mee houden, waardedaling omdat jij wel bezig bent met zelfbewustzijn en omdat zij jouw energie voelen, jij die wel durft te luisteren en durft te handelen naar je diepste gevoelens en je niet continu afvraagt of de wereld je wel accepteert.

Jezelf laten inspireren omdat je nieuwe mensen ontmoet en nieuwe vrienden die jou weer inspireren.

Een nieuw mens zijn in deze samenleving.

Een positie die je continu zal uitdagen, met alle verleidingen, tegenwerkingen en ondersteuning die daarbij horen.

Door te werken aan je meest authentieke verschijning en je vervolgens als het ware aan te bieden, heb je een nieuwe vraag neergezet op een bestaande markt. Het moet een vertrouwen wekkend perspectief zijn dat de omgeving waarvan je je tot voor kort nog zo driftig afkeerde, ook ruimte in zich blijkt te bergen voor jou als zelfbewust mens.

EENHEID

De mens in eenheid is met heel de kracht van de persoonlijkheid aanwezig. Je maakt daarin geen onderscheid tussen mensen.

Dualistisch denken waarin je met objectiverend verstandelijk bewustzijn alles tegemoet treedt, geeft verval en denken in tegenstellingen en dat is de wet van het verstand dat controle en beheersing het leven moet garanderen en dat bestaat niet.

Er bestaat geen controle in die zin.

Het denken in tegenstellingen maakt oordelen sterk en ieder moment van de dag moet je je oordeel vellen door het benoemen van uitersten. Het continu oordelen is een zwaar karwei. Een belasting voor de menselijke geest om de hele dag zo actief te zijn! De seksen vormen elkaar, en de verhouding tussen de man en vrouw is nodig want we botsen op elkaars schaduwzijden en dat leidt tot ontwikkeling. Ik verhelder graag typische vrouwelijke streken en mannelijke eigenaardigheden en de machtsstrijd tussen man en vrouw. Als het goed gaat dan werkt de liefde zoals het hoort en dan zal de man in de loop der jaren een tikje vrouwelijker en de man zal wat mannelijker zijn en dat is zorgzaamheid die zich ontwikkelt. We worden speelser en vrolijker. We groeien naar elkaar toe en dat heet beschaving. Je kunt alleen maar je eigen waarheid ontdekken en daar trouw aan zijn dat is de kunst dat is Arts.

Dat is waar mijn hele leven over is gegaan tot nu toe, en ik ben nu 46 jaar.

Roddelen en over anderen praten is helaas nog de standaard i.p.v. over jezelf eerlijk ervaringen delen en zuiver te zijn en te luisteren naar anderen.

 

Nog een valkuil wat we veel zien in de samenleving is het alles wat onlogisch is laten verdwijnen. Door het logische van het leven vast te leggen kunnen mensen hun leven beheersen en vormt het leven geen bedreiging voor hen. Ze negeren onlogische zaken en ontkennen dat en zo hopen ze dat het ook verdwijnt uit het bewustzijn.

Dit oordelen maakt je weinig liefdevol tegenover alles en dat is zo omdat alles wat als goed of juist kan worden betiteld door je wordt afgewezen, dit is een negatieve inslag die veel energie kost en het is een activiteit waardoor je denkt dat je jezelf kunt onderscheiden van anderen. Waarom zijn de meeste van ons hier zo mee bezig?

Wat levert de prikkel op om je te onderscheiden?

Een verleiding waarvoor je vaak maar al te kwetsbaar bent?

Het is niet nodig en aardig zijn en gewoon jezelf blijven;

 

Ik zat jaren vast in dualistisch denken en vooral in denken wat gaat over presteren en had een zelfbeeld wat was aangetast door anderen en dat probeerde ik te verstoppen en dat kostte mij heel veel energie.

Materieel gewin? “Hebben” is een belangrijke maatstaf en graadmeter van succes voor veel mensen i.p.v. wat je doet voor anderen en macht wat ons tot in de lengte van dagen drijft!

In het werkende leven als in onze vrije tijd zien we dat.

Het is niet alleen die drijfveer van slagen of van succes die ons zo oordelend van aard maakt. Voor iemand die denkt in tegenstellingen levert het verlangen naar succes logischerwijs ook faalangst op.

Daarmee onstaat meteen de angst niet meer onderscheidend te zijn, oftewel de angst niet meer tot de categorie mensen te behoren die juist of hot zijn.

De angst ontstaat wanneer je denkt dat als jij niet oordeelt over de ander, de ander het wel over jou zal doen.

Deze onrust die dit bij de objectiverende mens creert is groot. De objectiverende mens voelt permanent de dreiging van verbanning naar de categorie not hot en gaat zich daardoor gedragen als een strijdbaar en achterdochtig mens die voortdurend op zoek is naar macht en aanzien.

Dit heet verwereldlijking en verstandelijk objectiveren en ik heb mijn hele leven gezien als kind al, hoe dit het leven verdeeld in verschillende werelden. Bij elke wereld hoort een andere persoon  met andere accenten en andere doelstellingen.

Om al deze rollen goed uit elkaar te houden, moet je als objectiverend mens zeer alert zijn op je optreden. Deze waakzaamheid kost veel tijd en energie.

Er is in deze manier van leven weinig sprake van eenheid, dualisme zorgt voor scheiding. Vergelijkingen maken is het eerste waarmee je moet stoppen om in harmonie met jezelf te leren blijven.

 

Doordat scheidingswanden tussen activiteiten en leefomgevingen worden aangebracht, kan energie alleen worden verzameld en gebruikt in de afzonderlijke werelden zonder de mogelijkheid dat energie gaat stromen; van werk naar privé bijvoorbeeld of van hobby naar werk, of van gezinslid naar leidinggevende.

 

Het gebrek aan eenheid zorgt ervoor dat een vervreemd mens de energie in zijn verschillende werelden of rollen maar moeilijk kan laten stromen, verbranden of aanvullen. Energie moet stromen en daarvoor is eenheid nodig in denken en doen en heel erg belangrijk.

 

Door deze rolpatronen op te geven en overal en op ieder moment jezelf te zijn ontstaat dat gevoel van eenheid.

Dat is mijn verhaal.

Ik ben bezig met zelfbewustzijn versterking. Ik probeer het denken in tegenstellingen achter mij te laten en er is harmonie mogelijk als je die splitsing in je wereldlijke ik en je wezen kunt opheffen.

Het loslaten van het denken in tegenstellingen zorgt ook voor uiterlijke harmonie.

Meer harmonie met je leefwereld.

Geen strijd nodig om te Denken in tegenstellingen want we kampen allemaal met de verleidingen en dezelfde angsten om alleen te zijn of tegenwerkingen in het leven en we zullen allemaal uiteindelijk voelen dat de tegenstellingen alleen maar een schijntegenstelling zijn.

Jezelf zijn en niks meer oppotten betekent dat je in alle omstandigheden en in alle activiteiten en leefomgeving, jezelf bent en niet meer gehinderd wordt door energie op te potten en te gebruiken binnen de afzonderlijke doelen.

 

De heelheid heeft te tegenstellingen in jezelf verenigd en door de scheidingswanden in je leven weg te halen zul je veel beter in staat zijn om energie vrij te laten stromen en aan te vullen wanneer dat nodig is.

VERTROUWEN

In Syntony leer je hoe je zelf de volledige ontplooiing van jezelf en je medemens bent en dat het  hoogste doel is van het leven. Het besef dat als je een doel wilt bereiken, discipline en realiteitszin onmisbaar zijn. Krachten bundelen. Een leven lang leren en relationele intelligentie zorgt hiervoor in delen en leren samen, vanuit vertrouwen.

Voor niemand is het hebben van onbeperkt vertrouwen gemakkelijk en als je vol vertrouwen bent moet je er ook rekening mee houden dat je vertrouwen regelmatig beschaamd zal worden.

Waar mensen aangeleerd wantrouwen meekrijgen roept een sterk zelfbeeld het natuurlijke vertrouwen in het goede van het leven op.

Dat is ook zo bij mensen met veel teleurstellingen want ook tegenslagen brengen een sterker zelfbewustzijn. Het veelvuldig teleurgesteld raken in anderen vormt soms een harde leerschool. Diverse keren zul je worden bevestigd in je wantrouwen tegenover anderen en steeds krijgt dat negatieve sentiment extra voeding. Teleurgesteld raken in jezelf kan een harde leerschool vormen. Wantrouwen vraagt heel veel energie.

Bezig zijn met zelfbewustzijn en dat versterken is de uitdaging van het natuurlijke vertrouwen in de mensheid, we worden hier allemaal mee geboren.

Een positieve grondhouding werkt bewondering.

Beminnen.

De mens die accepteert dat alleen hijzelf aan zijn bestaan kan geven en dat deze onafhankelijkheid en materie ongebondenheid de grondslag vormen van een leven dat meer gericht is op liefde en zorg voor zijn medemens.

Liefhebben is een kunst het is Arts.

De tevredenheid die deze verovering met zich meebrengt kan ook wel eens omslaan in leegte dus huwelijk en kinderen en materieel bezit en onvoorwaardelijke steun en nieuwe liefdes, het is iets wat gebeurt tussen 2 eigenaren. Het gaat om het behouden van het gemeenschappelijke de “common share purpose “en om echt van iemand te houden moet je ook de illusie van het bezitten van liefde kunnen loslaten. De tibetaanse monniken beginnen en eindigen elke ochtend en elke avond hiermee. Mentale gezondheid is er om weerbaarheid te ondersteunen en hoe meer we oefenen hoe meer we profijt hebben hiervan. Doe wat je moet doen. Er bestaat geen concurrentie. Wat is je hartsverlangen?De tijd tussen prikkels en onze reactie verlengen gebeurt via meditatie. Naar je gedachten kijken en niet laten klemzetten en ook niet mee identificeren. Gedachten zijn niet altijd waarheid. Geen aandacht besteden aan alles wat van buitenaf komt zoals praten en muziek en televisie maar doel is luisteren naar de wijsheid van de geest, dat noem ik spirit, en daar komt informatie uit die doorgaat naar de ziel, je ziel kan dat doorgeven aan je mindset en zo komt het naar je lichaam toe en dat is zuivere energie dus zuivere woorden en intenties.

Veiligstellen van liefde is wat veel mensen nog doen i.p.v genieten en dit diepe voelen verder ontwikkelen !

Dit heeft alles te maken met vervreemding.

 

Je moet de juiste routine en rituelen installeren zodat het een tweede natuur kan worden en zo geprogrammeerd dat je niks anders wilt doen.

Zoals een kind recht heeft op onderwijs en dat minstens 4 uur per dag is het voor volwassenen ook nodig deze training door te zetten door te blijven lezen, luisteren en nieuwe informatie te blijven verwerken, elke dag!

 

Dit is mijn verhaal ook, het gemis aan studie en het gemis aan diepgang, en zo is dat voor mij ingezet nu alweer jaren. Installeren van die gewoonten om Master te zijn in deze filosofie heeft gezorgd dat ik weet en zie dat alle verandering zwaar is in het begin omdat je de kracht van het oude loslaat en het is chaos in het midden en emotionele architectuur verandert en zo kan je mindset veranderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het dus chaos kan zijn in het begin, oorlog, je gaat in gevecht met je oude gewoonten en dan krijg je omwentelingen omdat oude dingen eerst weggehaald moeten worden om een nieuwe structuur neer te zetten. Niet meer wegvluchten en ook niet meer vechten is het antwoord om echt in de win win situatie te blijven en niet meer of, of te kiezen. Angst, worde en verdriet zijn natuurlijke menselijke reacties maar het is een stress respons en dat bevat belangrijke informatie. Mentale weerbaarheid bouw je op door compassie op te roepen Groei en ontwikkeling volgt uit ervaringen.

Automatisch leiderschap inzetten gaat over de nieuwste routines en rituelen en dat is de filosofie. De nieuwe mens kiest voor de filosofie om dat leiderschap in te zetten om de wereld beter te maken en de negativiteit te stoppen in de wereld.

Psychologie is nodig om via je gedrag een andere manier van denken te gaan ontwikkelen dan andersom.

Je Mindset trainen gaat over lezen, luisteren naar podcast en het bijwonen van webinars en naar conferencies gaan, positief zijn, epic dingen doen en beginnen met kleine dingen elke dag. Minstens 3 dingen elke dag waarderen en daarbij stil staan en dat ook echt zien en respecteren aan het einde van de dag hoe je je best deed.

Je moet doen alsof je het al bent, dat gedrag gaat op den duur je mindset veranderen, je moet jezelf echt eerst zo gedragen.

 

Door je rituelen en gewoonten en productief te zijn en meer menselijkheid laten zien, geven om de gezondheid van de wereld. Start vandaag!

Oefenen en anderen helpen en ook liefde geven, zelfs naar de mensen waarvoor je dat niet voelt.

Nieuwe spirituele manier door te doen en te oefenen, zo krijg je persoonlijke transformatie. 2.4 uur oefenen per dag en dat 10.000 uur in een equivalent van 10 jaar geeft Leiderschap zoals de monikken dat doen in Tibet. 10 uur op een dag werken zij aan hun mindset en hun psychologie en ook topsporters werken aan hun lichaam.

Het is het oefenen wat je graag wilt zijn en zo kun je de neuronen aanpassen. Het is wat je DOET.

Ons brein is een spier, dit kun je trainen.

Begrijp dit goed want vroeg opstaan om 5 uur is het beste wat je kunt doen, de sleutel is dat je mag weten dat je 66 dagen erover doet om het als automatisch te laten voelen, je moet echt eerst 66 dagen oefenen in je routine en gewoonte.

Het was 1996 en ik voelde een onrust in mijn binnenwereld en wist dat het anders moest en ik zelf die persoon moest zijn om het anders te gaan doen en begon heel bewust te lezen en studeren elke dag 4 uur, van 5- 9 uur in de ochtend en 10 jaar later, besefte ik dat ik hierdoor heen was gegaan om het automatisch te laten gebeuren.

Emotionele Architectuur gaat hierover, je blijft bij je nieuwe gewoonten en zo ga je onbewust bekwaam te werk.

Betere routines en betere wegen en dan ga je naar de volgende, mijn leven gaat over installeringsprocessen en dat is het geheim wat bijna alle leiders doen.

Technologie gaat over 20/20/20 de eerste 20 minuten dat je wakker bent moet je echt bewegen en zweten, je laat nieuwe circuits onstaan in je brein en je geeft dopamine en daardoor krijg je serotonine en voel je je blij en cortisol gaat weg.

 

Daarna ga je schrijven in je journal, schrijven elke dag, herschrijven van je doelen en je wensen en zo train je je brein wat je wilt, het activatiesysteem gaat alle mogelijkheden vrij en bloot leggen en daarna schrijf ik dankbaarheid. Het recept tegen angst is dankbaarheid inzetten voor alles wat je hebt. De simpele dingen en leren, leren is meer weten . Ik was nieuwsgierig en ik kreeg niet veel kansen toen ik opgroeide maar ik ben wel gaan investeren in leren en mentors en opleidingen en commucatiesettingen, en zo ben ik gaan investeren in mijn leren, een leven lang leren. Zo ben ik met Alexander Laszlo gaan werken. Ik schrijf elke dag 5 kleine doelen op en dat is consistentie. Mijn dag is mijn leven in een miniatuur. Help mensen als ze in nood zijn en schrijf bedankbriefjes en doe dat elke dag, zeg iets tegen mensen en geef hen een cadeau en lunch of bloemen, verander de wereld door je vrijgevigheid. Geef hen veiligheid om hun masker af te zetten dan krijg je hun hart.

 

 

Mensen zijn zoveel meer liefdevol en sterk en moedig dan wij vaak zeggen, iedereen op straat is iemands held of moeder of vader en zo kun je de wereld upliften. Connected, het is jezelf opwaarderen en meer positief zijn en meer integriteit laten zien en heel fit zijn en zo beïnvloed je de vrienden van je vrienden en dat is generosity.

Ik deel dit met iedereen waarvan ik hou en ik zend mensen deze wens om ook zo te transformeren want de wereld heeft dit nodig om te zien hoe wij allemaal met liefde en respect in deze wereld bewegen.

Ik weet dat iedereen gewoon gelukkig wil zijn en als coach en consultant in dit specialisme van leiderschap gaat het over relationele relaties en het genereren van connecties in relaties en dat geloof ik echt, dat echt geluk komt en groeit door het maken van connecties en gevoelens laten zien, dicht bij anderen durven staan. In de diepte ligt de verbinding van echtheid.

Dit is zo voor vrienden en familie. Het is de menselijke natuur om relaties te vormen dat is dus Design Relationships, Generating Dialogues, deze te vormen en te voeden in liefde en wat gebeurt er als je jezelf voelt en je vol negativiteit zit? Leven in een negatieve omgeving met geliefden is 1 van de meest lastige en moeilijke situaties om te accepteren.

Constant pessimisme om je heen en spanningen brengt jezelf ook naar beneden en dat kan je hele organisatie en sturing overhoop halen.

Leef jij met iemand samen die steeds negatief is en alles kleineert en jou steeds corrigeert in je positiviteit waardoor jij steeds met die gevoelens zit aan het einde en je zelf negatief bent geworden en je zo niet wilt zijn? Herken je dit?

Laten we een stap zetten en eens kijken naar de negatieve persoon met een overzicht waarin we beter begrijpen wat er gebeurt waarom iemand zo negatief is. Dat helpt om ermee om  te gaan.

Ze voelen waarschijnlijk de volgende emoties:

 • Sterk gevoel dat er geoordeeld wordt en als je niks zegt van hun dure jas of nieuwe broek of over hun haar of over hun lichaam,dan zijn ze beledigd
 • Zeggen dingen met een bedoeling en interpreteren de dingen anders dus als je een compliment geeft dat hun haar goed zit vullen ze in dat het gisteren dus niet goed zat en zoeken overal iets achter
 • Altijd met verdediging bezig en zodra er kleine dingen mis gaan in het huishouden of in de planning zeggen ze dat je hen beschuldigd en voelen zich erg aangevallen
 • Ze zien het glas half vol en altijd aan het kijken naar dingen die fout gaan en maken zich grote zorgen om de toekomst
 • Controlleren anderen en negatieve mensen houden ervan om anderen te controleren wat zij eten en wat zij dragen en wat zij doen.
 • Niet open zijn en ook hun echte ik niet laten zien en altijd een masker op en alles voor de buitenwereld, en niks kan worden besproken op een diepgaand nivo.
 • Beschuldigen anderen en alles om hen heen waardoor zij zichzelf ongelukkig voelen en stress voelen en verwachten van anderen dat zij van hen houden en hen respecten en dwingen dat af.

Nu heb je een klein begrip waar de negatieve mensen vandaan komen en hun mindset, hun gedrag en waar dat vandaan komt, en daar moeten zij mee leven elke dag en dat is zwaar.

Om je te helpen om niet overspoeld te raken bij deze negatieve emoties en activiteiten zijn er 5 manieren om hiermee om te gaan op een dag tot dag basis.

 1. Niet oordelen, als de persoon negatief gedrag laat zien, horen of voelen en pessimistisch spreekt dan gaat dat versterken als je dat teruggeeft als een display, een boomerang effect krijg je dan dus dat komt terug naar jou toe. Denk eraan hoe positief je zelf wilt zijn richting die ander en zie het goede in de ander want dat is er altijd. Het vraagt oefening maar het werkt en soms na een tijdje gaan ze jouw gedrag ook overnemen.
 2. Houd een positieve ruimte om jou zelf heen, jezelf gewaar zijn en blijven dat de negativiteit jouw gedachten niet hoeft te beïnvloeden en ook je emoties niet. Het begint met heel simpel gewoon gaan wandelen en even uit de situatie gaan en jezelf uit de situatie verwijderen . Anderen dit vertellen of laten zien werkt niet, je moet hen juist helpen om ook positiviteit te voelen dus denk aan een aantal manieren die zouden werken voor deze persoon.
 3. Het is veel erger voor de andere persoon die hiermee rondloopt en dit moet dragen, deze negativiteit dus denk daaraan, het is bewezen dat de persoon die deze negativiteit voelt zich nog veel erger voelt van binnen dan ze laten zien dus die pijn die is er echt. Dit helpt misschien om niet te oordelen en empathie te voelen en hen te laten zien hoe ze wel meer positieve gevoelens kunnen ervaren, hoe ze meer kunnen voelen.
 4. Neem de leiding, take charge, voordat ze met de dag beginnen met negativiteit herinner de ander eraan hoe er een tijd was dat het wel fijn was en er fijne tijden zijn en probeer dankbaarheid met hen, het is belangrijk dat je de eerste stap zet hierin!
 5. Vraag jezelf ‘ krijg ik hier iets uit”? wil ik nodig zijn en wil ik dat alles zo blijft zoals het is? Kijk eerst eerlijk naar jezelf waar je vandaan vertrekt want dat helpt je om controle te nemen en te kiezen en zo neem je de leiding over je eigen gevoelens, en zo verander je je eigen energie en je gedrag en je woorden richting de ander!

We kunnen onszelf alleen maar veranderen en niet anderen, we zijn zwak als het gaat om verandering bij anderen maar we maken veranderingen in onszelf door en zo zijn we wel in de mogelijkheid om onze energie te veranderen en bewust te blijven van onze woorden en ons gedrag. Op deze manier zul je andere en verschillende responses ontvangen en dat is alles wat we kunnen doen!

Mijn verhaal gaat hierover en daarom de passie voor communicatie, technologie en psychologie en mensen zelf, coaching. Ik heb ook gestruggled, flink geworsteld met het leven zelf met negatieve mensen om mij heen en zo heb ik diverse hulpbronnen gevonden om mijzelf te beschermen hiertegen want het is gif in relaties.

Ik ben om deze redenen communicatie gaan bestuderen en gaan oefenen in interacties en soms is het nog steeds heftig en ga ik van binnen trillen maar dan besef ik altijd van binnen dat die ander nog veel meer moet voelen dan ik op dat moment en daarvoor hoef ik alleen maar liefdevol te zijn en te blijven. Helder zijn en duidelijk blijven. Faciliteren is zinvol en geeft anderen die inspiratie ook om aan zichzelf te werken want dat is Leiderschap. Jezelf kennen en aan jezelf werken.

 

 

#;LoveSystems
Do you love me? Good Conversations, complexity, it is about understanding, ensureing the special moments. In every day we are looking for sweet harmony. Deep sensitive, taking time to manage and sharing, learning, trusting that process, it is between brothers and sisters en kids and parents, and communities. Love connectes us all. Repeating or coming with new solutions, seeing possibilities, creating new values, new conditions, small things can turn into big changes. As adults we can become Leaders and deep connection creates a Relationship. What makes us happy what makes me come alive? What is our common ground? Solutions through Communication is the only way to solve and create new worlds and new realiteis to understand the complex systems and not only Love.

What is Reality, the new map of consciousness –

Systems Thinking Systems Being TransGenerationalDialogues.

 

Ik ben alle communicatiemodellen die er zijn strategisch gaan inzetten en soms een enkele en soms ook combinatie en het is de uitdaging nu voor mij om deze gratis aan te reiken aan alle basisscholen en zoveel mogelijk organisaties omdat sociaal emotionele ontwikkeling het allerbelangrijkste is in onze wereld, de open systemen en daarvoor zijn er mensen nodig die deze deuren openen. Ik heb een lange reis gemaakt en deed er bijna 20 jaar over omdat ik deze communicatie modellen niet mocht leren en er geen ruimte was voor mijn open systeem en ik niet wist hoe je moest navigeren van binnenuit dus ik werd een soort rebel, uit verlangen om wel te gaan navigeren vanuit mijzelf en niet vanuit de regels en principes van anderen. Dit is basaal! dit is levensvol betekenis geven aan je eigen leven en je eigen wereldbeeld en dat zou elk mens en elk kind mogen voelen om zelf die definitie te kunnen ontdekken en daarin vrij te zijn.

 

Een notitieboek bijhouden waarin ik mijn idee en visie over de wereld opteken,
dat is wat ik heb gedaan en eigenlijk heb ik er maar 1,
~ Albert Einstein

Dit is mijn levensverhaal met de kroniek die ik opteken daarin.

Mijn idee en mijn visie is er ook maar 1, een map van bewustzijn.

De map van realiteit.
Bezieling en architectuur, ik heb jarenlang elke dag al mijn gedachten en gevoelens en mijn observaties opgeschreven dagelijks en daarmee begonnen toen ik nog maar 7 jaar was…
De belichaming hiervan laat twee lagen zien in de dynamiek van de omvorming. ….de veranding waar ik zelf als mens doorheen ging en dat is wat ik zocht met mijn schrijven en reflectie.

Het is de lading en de vormgeving, die twee samen. …ik wilde de lading begripen van de complexiteit in de wereld en in de gezinnen en families om mij heen en zelf ook vormgeven en daarna was ik al heel jong op zoek!
Zelf doen, en zelf onderzoeken en zelf vormgeven zoals ik dat wil….

Ik ben een echte systeemdenker en ik ben altijd op zoek naar oplossingen en wil nieuwe poorten openen dus mijn bewustzijn heeft mij hierop gewezen van binnenuit, dit heb ik zelf niet gedaan….het komt gewoon door mij heen, het is het bewust omgaan met neurologische en linguistische aspecten en zo wilde ik ook graag opgroeien….ik zocht deze passie en inspiratie, deze taal, en deze omgangsvormen, deze condities…..ik wilde succesvolle mensen om mij heen die hun communicatie beheersen en bewust zijn en daarin ook zelf meester worden en dat is de beste en enige leerweg door zelf te leren en zelf te gaan ontdekken en zelf die passie te gaan blootleggen…..
Het systeem waarin we bewegen in deze wereld is zo complex dat je eerst moet beginnen met het systeem binnen in jou, jouw eigen gevoelens en je eigen gedachten en daarop leren reflecteren. Het systeem wat je zelf wenst te zijn is een systeem wat bestaat uit jouw communicatie en jouw ervaringen die je verankerd neurologisch dus welke mensen, welke plaatsen en welke dingen en welke informatie laat jij toe? wat zoek je in deze wereld vol complexiteit? wat is jouw talent daarin en wat kom je de wereld brengen? wat is echt en wat is helder zijn en hoe werk je met prinicipes en strategie ? wij werken met programma patronen en dat zijn 6 gebieden en daarin krijg je inzicht in de weergave hoe jij zelf de dingen organiseert. Cognitieve filters, cognitieve processen, cognitieve qualifiers, referentiekaders en criteria, organisatie en linguistiek. De filters gaan over jouw gevoelens en je perceptie, er is meer dan zintuiglijke perceptie en ook intuitie, de syntony sense. Cognitie gaat over aandacht en dat begint met jezelf. Wie, waar, hoe en informatie en dingen, wat je kiest waar je aandacht aan wilt geven.
Extern gedrag en gevoel, denken dat moet op 1 lijn zitten, en leren ontdekken in welk deel de ander zit en waar je zelf zit, en switch leren maken omdat we zo meer keuzes maken en minder emoties of juist meer emoties leren voelen bij teveel dwang en te weinig uiten van gevoelens en teveel denken. De qualifiers gaan over tijd, ben je in de tijd echt aanwezig en is tijd ook in beweging, verleden, heden en toekomst, subordinatie, 1 tijdskader is belangrijk en tempo, snelheid van je innerlijke en uiterlijke leven. Modal operators gaan over noodzakelijkheden zoals wat moet je van jezelf, wat zou je moeten doen en leg je jezelf zo druk op? intern? er zijn alleen maar mogelijkheden namelijk en die kies je zelf wat je zou willen kunnen, waar je bekwaam in wilt zijn en wat je zou willen leren, een leven lang leren geeft toepasssing. Er zijn ontwikkelingsnivo,s in communicatie en interpretaties waarin je meer leert interpreteren.
Het nivo van overleven, leren aanvoelen, materie en dingen leren kennen. Nivo van de emoties is het tweede, emotioneel en seksueel stadium, magisch wereldbeeld. Macht en uiterlijk vertoon is het derde nivo, en denken in regels en rollen is het vierde ontwikkelingsnivo in communicatie, interpretaties. Gedragscodes zijn hierin belangrijk en dat is individualistisch. Vijfde communicatie is wetenschappelijk presteren! identiteitscrisis en identificeren met helder verstand is hier de interpretatie.

Openstaan voor subtiele gevoelens en intuitie is het zesde ontwikkelingsnivo, in communicatie en dat is Syntony Leadership!

Ik heb dit van nature in mij zitten en als kind was ik al sturing aan het geven via het openstaan voor subtiele gevoelens en intuitie. Flexibiliteit en spontaniteit, functionaliteit = eenheid met de natuur voelen.

Het achtste ontwikkelingsnivo in communicatie – interpretaties gaat over bewuste afstemming, alle nivo,s van interacties zien.
Negende nivo van onwikkeling in communicatie en interpretatie gaat over innerlijke vrede, met jezelf en innerlijke eeneid met de wereld om je heen en daar actief in participeren.

Wat is jouw kader/
welke plaats, welke tijd en ten aanzien van welke personen en welke context geef jij aan welke gedragingen, vormen van communicatie voor jou zijn toegestaan en wenselijk en mogelijk?
Het kader geeft aan wat haalbaar is, wat relevant is en wat niet.
Het nivo wordt bepaald door de belangrijkheid van het criterium wat voor jou in het spel is.
Rapport maken, is onze werkdefinitie, verzekerd zijn van de juiste aandacht en de gewenste aandacht van de ander. Het vertrouwen opwekken dat je deskundigheid en interesse hebt en met de ander in communicatie wilt treden.
De kunst en Art is hier om het model van de wereld van de ander te erkennen en geen oordeel te vellen, dit model met respect te behandelen en te benaderen en van daaruit te communiceren.
Iemands aandacht en respect krijgen heeft niks te maken met leuk vinden of je op je gemak voelen, het is jouw deskundigheid als communicator wat er is en dat voel je door het respect en de aandacht van de ander.
Informatie is inhoud en vorm en dat is waarom communicatie relevant is en je ook weet over de juiste informatie te beschikken. Je moet weten wanneer concretisering nodig is en relevant. Nauwkeurige informatie is de juiste informatie.
Interactie; neem je plaats in en weet het doel wat je wilt concretiseren, binnen je eigen controle en wat ecologisch verantwoord is.
Welke resources, welke bronnen, ga je verwezenlijken in jouw leven en ga je nieuwe leren opbouwen, hoe meer bronnen je hebt des te flexibelere je bent in de realisatie van jouw doelen en jouw uitkomst. Ik ben zo wereldwijd bekendheid gaan neerzetten door die hulpbronnen bij elkaar te brengen, als Systeemdenker en zo ben ik de soft technologies gaan neerzetten via mijn eigen portal – Ik ben mijn eigen stad, wereld., spacelab, nanotechnologie, ik kan iets moois achter laten en ik kan een betere relatie met mijzelf leren aangaan en ik kan ook een mondiale campus leren neerzetten en dat vormgeven …. ik ben zelfsturend en zo ben ik congruent van binnenuit naar buiten toe en dat is vertrouwen, twijfel nooit aan jezelf! een principes en universele wet die zorgt dat je deze biotechnologie kunt uitdragen! Ik ben een futurist en werk met professoren samen wereldwijd, voor #2035 sociale innovatie en wereldwijde veranderingen.

Onderzoek doen vraagt om analyse en in werkelijkheid sturing geven dus die acties mogen en kunnen nooit van elkaar gescheiden worden.

Ik ben een vrouw en mijn naam is Sarah, en wat ik doe is inspireren, het is mijn missie het leven van anderen geweldig te maken, op het gebied van leiderschap en voel een grote passie voor gezondheid –

Communicatievaardigheden en echte condities leren ontwikkelen gaat heel diep en vraagt veel tijd en interacties met jezelf en met anderen en oefenen, de vragen stellen en durven stellen en jezelf laten zien. Ik ben bewust met dit proces gestart in 1999 in professionele settingen omdat ik merkte dat ik een gevoeligheid had waarin ik altijd op zoek was… naar iets onzichtsbaars in een interactie met een ander.

Ik had een dieperliggende missie en ik wilde weten wat het was dus ik was zoekende in mijn quest. Ik ben gaan zoeken in de studieboeken van Ervin Laszlo en ben deze gaan bestuderen, elke dag 4 of 6 uur, en aantekeningen gaan maken.

What is reality gaat heel ver namelijk.
Het gaat over het onderzoeken van je eigen helderheid en je eigen waarneming zonder de filters en leren luisteren naar je intuïtie en dat is niet je zintuiglijke systeem. Je kunt pas in de vorm leren sturen als je ook je eigen inhoud hebt leren zien en je ook kunt zien dat je uit ethos bestaat en zo kunt ontwerpen. Logos en Theos is nodig geweest om ons in deze werelden te brengen nu.

Dat was in het begin ook spannend. Ik begon met SysteemDENKEN van systems being naar systems thinking met evolutionaire voedende systemen en begon daarmee met de eerste basis vanuit systeemdenken via de Opleiding; Neuro Linguistisch Programmeren en ben mij gaan specialiseren daarin met kinderen omdat ik ondertussen moeder was geworden van mijn zoon Arvin, in 1999 was hij ondertussen 6 jaar oud. Arvin mijn zoon ging de ouderrol innemen door het alleenstaand ouderschap dus ik moest zijn eigen systeem bewaken en hem terug zetten in zijn eigen ontwikkelingen en dat frame heel helder bewaken dat zijn ontwikkeling goed zou doorlopen vanuit zijn eigen sturing en zijn eigen zachtheid.

NLP komt uit Systeemdenken en is een systeem wat bestaat uit communicatie modellen en het is de studie van de structuur van de menselijke ervaring zelf.
Met een hoogbegaafde zoon is het nodig te leren begrijpen wat er in hem omgaat, hem zelf die ruimte te geven om zelf te leren en daarnaar luisteren naar zijn structuur –

Ik heb in kaart gebracht hoe mensen bewuste en onbewuste gedeelten van hun hersenen gebruiken en vanuit hun onderzoek is er een model gemaakt wat overdraagbaar is. Het gedeelte van je hersenen dat wij gebruiken bij inter persoonlijke en de intra persoonlijke communicatie.  Dit wil zeggen dat je vermogen om te communiceren met andere personenen en het vermogen om binnenin jezelf je aanwezige talenten en potentiele vermogens aan te spreken, en optimaal te leren gebruiken in de omstandigheden waarin je dat wenst. Met communicatie bedoelen we, informatie ontvangen, verwerken en uitzenden.

Door taal programmeren we onze ervaringen die neurologisch verankerd worden en door bewuste omgang met neurologische en linguïstische aspecten kun je succesvoller zijn in je communicatie.

Neuro staat voor het neurologische systeem waardoor onze biologische levensprocessen gestuurd worden en onze gemoedstoestand en gezondheid.

Linguistisch door de taal die we gebruiken beïnvloeden we die innerlijke neurologische processen, we maken verandering mogelijk. De taal en woorden zijn het voertuig om richting te geven aan stemmingen, gevoelens en motivatie. De taal die je zelf kiest geeft inhoud en een vorm. Door vooral je taal te leren ontdekken hoe je dat zelf in de vorm neerzet, en hoe je dit gebruikt, geeft je veel meer preciezere informtatie en communicatie, naar je zelf en naar anderen toe.

Programmeren is de manier waarop je de informatie over de wereld rondom jou organiseert. De manier waarop je informatie opslaat in je onderbewuste van je mind. Het is jouw model van de wereld en daaruit kun je onbewust en automatisch reageren. Bewust keuzes maken en beslissingen nemen en de totaal nieuwe ervaring die dan aangereikt kan worden is de herprogrammering en dat is veilig en efficiënt. Je gaat dan vooral met de vorm bezig zijn en dat is de directe taal van je onderbewuste en de inhoud is de taal van het mentale en het rationele. Samen leiden ze naar een nieuwe dimensie, op dezelfde manier als kijken door twee ogen samen, het dieptezicht doet ontstaan.

Complex Adaptive Systems Organizational Systems Consultant because this new leadership is about relations emerging with interactions between the parts. The capactity through empathy within the power of vulnerability is this personal journey every human being is experiencing in his of her life. Science is making a big movement into another system because we are moving from Systems Thinking into Systems Feelings into Systems BEING, the biggest change in time we live in. We are becoming our authentic and collaborating Systems and this state is about Being. My Syntony Leadership Evolutionary Leadership for SustainabilitySyntony Sarah Syntony Syntony Cafe Syntony Conversations Syntony Youth Project is about the deep dialogues and deep thoughts and sustained effort by all of us. This dynamism for Change could lead us to a new kind of society. I started this platform Syntony Learning Community to connect all the ones that are practices this and that is about 195 coutries, this journey started almost 20 years ago through Syntony Quest so the Learning Communities and Learning How To Learn Communities Technology of Organizational Communion Technologies of Information and Communication designing a new society that provides a decent quality of life while coexisting in a long run sustainable relationships with the natural environment that nourishes us – that is our mission! Our programs and courses are not about a side conversation, the conversation of syntony is about being and becoming with the world – Participating in this connection means ethics and reasoning together and that is the only way we can bring it about; reasoning together. Conversing Together and searching together – Syntony Flow is the challenge and that is nothing short of the Collective Consideration of a radical transformation of the Social Systems which embody our attitudes and dispositions. It is the avantgarde that loves to start with this innovation and implementation as Designers. That is why we are offering a free platform here to through Facebook and my twitter account, making it possible for everyone to participate, to have this Conversation all over the world and not just in exclusive places and conferences and colleges but making this possible for everyone! That is our mission and that is why I am offering this Educational Program Syntony Conversation, Hosting Meaningful Conversations, HealthCare

 

 

Met systeemdenken ga je leren alles wat nog meer bewust mag worden vrij te maken, wat je denkt en voelt en doet. Vormgeven zodat je meer kwaliteit krijgt en meer keuzes en vooral de Ethos Designer zijn in deze wereld en de soft Technologies inzetten hiervoor.

Mondiale Samenleving is mijn thema, ik ben collectief bewustzijn en dat is waarom ik mijzelf bezig houd met communities en gemeenschapsvorming, gemeenschapsopbouw en we bevorderen een betere relatie met onszelf en verbetering van zelfvertrouwen, vermindering van stress, in je omringende omgeving en meer empathie. Revolutionair leiderschap gaat over de betekenis in deze wereld en goed doen voor de wereld. Goed doen voor anderen.

Innerlijke veranderingen van binnenuit naar buiten toe en iets moois achterlaten en deze methode is een ondersteuning vanuit het Sociale Beleid en Unesco ter ondersteuning van Health Care.

De sociale leerervaringen gaan over je betrokkenheid en jij zelf de stad en campus en wereld kunt zijn als je dat wilt en durft, je kunt zelf die nanotechnologie inzetten en zo je spacelab worden door de nieuwe onderwijsmethode uit te dragen en daarin de nanao biotechnologie te kiezen, de levende systemen waarin we zien en weten dat we geen machine zijn maar een levend biologisch systeem, en wij verbonden zijn als mensen onderling.

Ik werk met de 8 dimensies op wereldnivo, effectief, doeltreffend, efficiënt en contextueel, en de volgende vier dimensies zijn nieuw voor veel beleidsmakers en managers en dat gaat over empathie, ethiek, aestetica en spiritualiteit dus zingeving en identiteit en missie en visie helder maken.

Dit is Transformationeel Leiderschap en daarin laat ik je onderzoeken en ontdekken hoe leuk het is die dimensies in het dialoog zelf.

Het resultaat is dat je meester leert zijn, persoonlijk meesterschap dus controle als onzichtbare flow en beweging in je dialogen en dat is Syntony.

Ik ben hierdoor in een flow terechtgekomen waarin ik met passie ben gaan sturen in mijn eigen leven en mijn eigen relaties om mij heen met principes en strategie, strategische dialogen zijn nodig voor bewuste acties wereldwijd.

Het gaat om de weergave van de wereld via ons zintuigensysteem. Het is het representatiesysteem en dat gaat over wat we horen, voelen, zien, reuk en smaak. Horen is het auditieve systeem waarin toon, tempo en volume, stilte en ritme aangeven…. Hoe je wereld er van binnen uitziet.

Als consultant hoor ik dat direct.

Ik stem mijzelf automatisch af op de ander en luister naar tonatie en ritme hoe de gevoelens en gedachten zijn afstemd en of ze ook belichaamd zijn in het hier en nu. Congruentie.
Voelen = het kinestethische systeem, tactiele en motorieke sensaties, is dat alles een geheel en voelt het als natuurlijk ritme? Dat is leiderschap als dat klopt en is zoals de persoon is.
Zien = het visuele systeem, kleur, vorm, positie en ontwerp, hoe geef je vorm in je leven aan alles wat je doet en wat je aandacht geeft?

Hoe verrijk en verdiep je jouw realitie? #DesignMethodologies is daarom onderdeel van mijn software programma en mijn educatieve programma in Leiderschap waarin we Syntony als sturingsmethode inzetten vanuit Pinterst, LinkedIn, Facebook quotes en pagina,s en Twitter om met 1 plaatje heel veel te kunnen delen en samen te leren via de interactie om met gelijkgestemden te resoneren. Ik begon dus zelf “te zien” welke percepties er nog meer zijn dan alleen wat je ziet via media of tv of via anderen wat je te zien krijgt!

 
Je moet echt zelf leren kijken en dat is mijn passie in dit leven ‘what is reality”…

Leren kijken via de nieuwe map van het bewustzijn en dat is Syntony.
Reuk, het is het olfactorische systeem waarmee we ons bewust zijn of maken van de lucht en de reuk daar op de locatie waar je bent. Ik ruik graag frisse lucht als ik mijn bed uitkom en ik ruik ook graag goed en vrij vanuit mijn longen en wil mijn eigen energieveld goed laten opladen in de natuur en dat kan als ik ergens ben zonder teveel prikkels en dat is zo in Zeeland. Ik kan hier vrij ademen en in de natuur aan het water heel erg ontspannen door de stilte die hier nog is.

Ik werd bekend bij groter publiek als oprichter van het project Syntony –
Principes als oplossing en de innerlijke kompas omdat alles veranderd en zeker mensen veranderen constant maar patronen en natuurwetten veranderen niet.
Ik reik daarom deze kompas aan en deze nieuwe leiderschapsvorm 4.0
Leadership 4.0

 

 

 

Onderzoek doen vraagt om analyse en in werkelijkheid sturing geven dus die mogen en kunnen nooit van elkaar gescheiden worden. Het is een verantwoordelijkheid die je moet leren dragen en oppakken.

Ik ben een vrouw en mijn naam is Sarah, en wat ik doe is inspireren, het is mijn missie het leven van anderen geweldig te maken, op het gebied van leiderschap en voel een grote passie voor gezondheid – Communicatievaardigheden en echte condities leren ontwikkelen gaat heel diep en vraagt veel tijd en interacties met anderen en oefenen, de vragen stellen en durven stellen en jezelf laten zien.

Ik ben bewust met dit proces gestart in 1996 omdat ik merkte dat ik een gevoeligheid had waarin ik altijd op zoek was naar iets onzichtsbaars in een interactie met een ander. Ik had een dieperliggende missie en ik wilde weten wat het was dus ik was zoekende in mijn quest. Ik ben gaan zoeken in de studieboeken van Ervin Laszlo en ben deze gaan bestuderen, elke dag 4 of 6 uur, en aantekeningen gaan maken. What is reality gaat heel ver namelijk.

Het gaat over het onderzoeken van je eigen helderheid en je eigen waarneming zonder de filters en leren luisteren naar je intuitie en dat is niet je zintuiglijke systeem. Dat was in het begin ook spannend. Ik begon met Neuro Linguistisch Programmeren met kinderen omdat ik ondertussen moeder was geworden van mijn zoon Arvin, in 1999 was hij ondertussen 6 jaar oud. NLP komt uit Systeemdenken en is een systeem wat bestaat uit communicatie modellen en het is de studie van de structuur van de menselijke ervaring zelf.

Door taal programmeren we onze ervaringen die neurologisch verankerd worden en door bewuste omgang met neurologische en linguïstische aspecten kun je succesvoller zijn in je communicatie. Het resultaat is dat je meester leert zijn, persoonlijk meesterschap dus controle als onzichtbare flow en beweging in je dialogen en dat is Syntony.

Ik ben hierdoor in een flow terechtgekomen waarin ik met passie ben gaan sturen in mijn eigen leven en mijn eigen relaties om mij heen met principes en strategie, strategische dialogen zijn nodig voor bewuste acties wereldwijd. Het gaat om de weergave van de wereld via ons zintuigensysteem. Het is het representatiesysteem en dat gaat over wat we horen, voelen, zien, reuk en smaak. Horen is het auditieve systeem waarin toon, tempo en volume, stilte en ritme aangeven…. Hoe je wereld er van binnen uitziet.

Als consultant hoor ik dat direct. Ik stem mijzelf automatisch af op de ander en luister naar tonatie en ritme hoe de gevoelens en gedachten zijn afstemd en of ze ook belichaamd zijn in het hier en nu. Congruentie.

Voelen = het kinestethische systeem, tactiele en motorieke sensaties, is dat alles een geheel en voelt het als natuurlijk ritme? Dat is leiderschap als dat klopt en is zoals de persoon is.

Zien = het visuele systeem, kleur, vorm, positie en ontwerp, hoe geef je vorm in je leven aan alles wat je doet en wat je aandacht geeft? Hoe verrijk en verdiep je jouw realitie? Design Methodologies is daarom onderdeel van mijn software programma en mijn educatieve programma in Leiderschap waarin we Syntony als sturingsmethode inzetten vanuit Pinterst, LinkedIn, Facebook quotes en pagina,s en Twitter om met 1 plaatje heel veel te kunnen delen en samen te leren via de interactie om met gelijkgestemden te resoneren. Ik begon dus zelf “te zien” welke percepties er nog meer zijn dan alleen wat je ziet via media of tv of via anderen wat je te zien krijgt!

Je moet echt zelf leren kijken en dat is mijn passie in dit leven ‘what is reality”…

Leren kijken via de nieuwe map van het bewustzijn en dat is Syntony. Storytelling is het verhaal van jezelf durven vertellen en waar je voor staat, en waarom je dit team en deze instrumenten aan het ontwikkelen bent. Je moet dit durven vertellen en dat gaat over moed en de kern hiervan is geloven dat mensen met passie alles kunnen veranderen in de wereld. Deze mogelijkheid is er en wij kunnen met deze mensen samenwerken die dit ook al doen of gedaan hebben.

Reuk, het is het olfactorische systeem bijvoorbeeld waarmee we ons bewust zijn of maken van de lucht en de reuk daar op de locatie waar je bent.

Ik werd bekend bij groter publiek als oprichter van het project Syntony –

Principes als oplossing en de innerlijke kompas omdt alles veranderd en zeker mensen veranderen constant maar patronen en natuurwetten veranderen niet.

Ik reik daarom deze kompas aan en deze nieuwe leiderschapsvorm 4.0

Leadership 4.0

 

Voor een wisselwerking tussen de lagen is wederzijdse doordringing in elkaar nodig en uitermate belangrijk.

 

Twee sublagen zijn basaal, herwaarderen en herstijlen in de strategische dimensie en herprogrammering en herinrichting van de architectuur en belichaming, de operationele dimensie. Het dus anders doen en een verschil maken in de samenleving en haar helpen met het verhogen van kwaliteit.

 

Dan is er ook nog de hervorming als tussenlaag die de bovenste en de onderste 2 aan elkaar koppelt en met elkaar verbindt.

Identiteit gaat over deze beweging en daarvoor zijn strategische dialogen en tactische dialogen nodig en dat zijn  transgenerationale relaties, die zijn hiervoor nodig. Mensen die dit leiderschap oppakken en begrijpen dat je met elkaar innovatie oppakt.

Voordat ik hierin verder ga wil ik eerst over de grenzen schrijven en dit delen met je want met grenzen kun je het “of ” in je leven veranderen in “en “ .

Het verhaal waarin ik je meeneem gaat over de collectieve overweging die we kunnen maken om een radicale transformatie te kunnen inzetten hiermee om echt zelf te gaan belichamen wat we bedoelen en hoe we zelf kunnen implementeren wat we graag willen zien om ons heen.

Het systeem zijn wat je wenst te zien in de wereld om je heen. Be the system you wish to see in this World.

De win win situaties, want of het nu gaat om de alleenstaande vader die van zijn kinderen houdt en ook de ambitie heeft om te slagen als advocaat of als ondernemer van een groot hotelketen. Hij gelooft dat hij zichzelf 200 % moet inzetten voor zijn werk maar ook goed voor zijn kinderen  wil zorgen en hun veiligheid wil bieden… er altijd te zijn voor hen om hun welzijn te waarborgen.

De of/of plaag is niet nuttig, of kiezen voor de baan of voor het ouderschap. Het is beiden, een geslaagde ondernemer/ advocaat zijn en een goede vader. Er hoeft geen muur te staan tussen ambitie en kinderen.

 

Ok een talentvolle architecte die geleerd heeft hoe belangrijk het is nauwkeurig te denken, helder denken is haar vak, ze kan goed denken en laat haar werk nooit door de hinderlijke gevoelens verstoren. Het verbaast haar als haar klanten haar niet lijken te waarderen. Het huis wat zij ontwerpt is spectaculair maar haar sociale vaardigheden laten veel te wensen over.

In contact met haar klanten is zij van haar gevoelens afgesneden en ze wekt de indruk koel en afstandelijk te zijn en koud. Ze is in haar persoonlijke leven een hopeloos geval, kiest mannen die schoften zijn en verslaafd of niet beschikbaar.

Ze gaat in haar liefdesrelaties volledig op haar gevoelens af en gebruikt nooit haar hoofd.

 

Als ze haar gevoelens zou toelaten in haar werk dan verliest zij haar grenzen en gedraagt zij zich misplaatst.

 

Als ze in haar intieme relaties zou gaan denken en haar gevoelens meer zou leren afsnijden dan zou ze afstandelijk worden en daardoor juist niet krijgen wat ze zou willen dus ze draait rond in een kringetje dat zichzelf steeds blijft waarmaken ;’ ik kan denken of ik kan voelen ‘’ .

 

Ze zit vast in of, of, i.p.v ; en, en. De winsituatie.

 

Dit is de polariteit, projectie en isolement, causaliteit, omdat er sprake is van muren, verlies van grenzen, en in polariteit zijn er alleen maar muren, ze doen zich voor als er de absoluutheid is, alles of niets, goed of slecht, juist of onjuist. Ik kan rijk zijn of ik kan spiritueel zijn is een voorbeeld of ik ben knap of ik ben lelijk. Ik ben een genie of ik ben stom. Zwart, wit en geen grijstinten.

Polariteit kan alleen bestaan wanneer er massieve muren zijn tussen de twee uiteinden van dit spectrum.

 

Denk aan iemand die zichzelf altijd de schuld geeft als er iets mis gaat. Magisch denken bevordert het middelpunt van het universum en je moet ook weten dat de wereld niet om jou draait, en er altijd consequenties zijn van je gedrag en die samenhang moeten we wel toestaan en zien, tussen ons gedrag en de consequenties ervaren.

 

Anderen de schuld geven is een spel en klagen ook, het is het ontkennen van je eigen verantwoording nemen .

 

Verantwoordelijk handelen en verantwoordelijk denken en ook voelen vraagt om sturing. Ik heb daarom voor dit specialisme gekozen en ben mijzelf al 20 jaar aan het trainen en met ontwikkeling bezig in de processen zelf omdat ik daar ook de tijd en ruimte voor heb gekregen in mijn levensverhaal. Ik heb 20 jaar lang mogen sturen en mogen ontwikkelen in de processen zelf.

Bewuste gewaarwording en grenzen leren zien, zelfinzicht en inzicht in de grenzen.

Generalisatie bijvoorbeeld, geeft ondersteuning en verruiming maar het is ook de ‘bad hair day’, dus je bent je bewustzijn van je totale ik kwijt omdat je je haar bent geworden. Ken je dat? Je haar krult teveel of het is te steil of wat dan ook. Het ziet zoals je het wilt en je voelt je vreselijk. Het is net alsof iemand de stop uit je zelfvertrouwen heeft getrokken en je eigenwaarde weglekt. Je haar is maar een deel van jou wie je bent, en je hebt ook nog je ogen en je lijf en je bewegingen en je geest en je mededogen. Je bent jezelf in zijn geheel.

 

Als je veel met tieners omgaat ken je ook het fenomeen de pukkel of iemands gezicht. Ze voelen zich volledig losgekoppeld en zijn helemaal van slag. Verlegen of raken ervan overtuigd dat ze lelijk zijn en niemand met hen zal praten of hen graag mag. Het is een voorbeeld van een deel is gelijk aan het geheel.

Het onderscheid tussen een deel van de persoon en de totale persoon is zoek, de totalliteit van een persoon is opgegaan in haar of zijn pukkel.

 

Een ander voorbeeld is als je iets te horen krijgt over je werk. Je baas is ingenomen met werkprestaties en hij vindt dat jij het verwaarloost, hij wil je duidelijk maken wat je doelen zijn en dat je dingen beter moet afwerken. Met grenzen begrijp je dat dit maar een deel is van je functioneren en dat zijn reactie op je werk een kans is om nog beter te worden in wat je doet maar als je een deel gelijk bent aan het geheel dan generaliseer je dit naar je totale functioneren.

 

Je zult je dan voelen dat je baas vindt dat je beroerd hebt gepresteerd en hij je werk verafschuwt en op het punt staat je te ontslaan. In generatlisatie is alleen verlies van grenzen of grenzen van toepassing.

 

Verslavingen werken ook zo, dit zijn Drempels.

Het is een grens probleem en een grens uitdaging.

Je mag leren en oefenen, te weten wanneer genoeg genoeg is. Wanneer heb je genoeg gegeten? Wanneer ben je knap genoeg? Ben je sexy genoeg? Ben je goed genoeg?

 

Drempels hebben betrekking op de waarden die je probeert te verwezenlijken of te vermijden.

Weet je wanneer genoeg genoeg is? Wanneer je genoeg gegeten hebt? Wanneer je genoeg geld of succes hebt? Wanneer je goed genoeg bent en knap genoeg? Sexy genoeg? Als je niet weet wanneer genoeg genoeg is, betekent het dat je een probleem hebt in de zesde categorie van grenzen tussen innerlijk en uiterlijk; drempel.

Drempel heeft betrekking op de waarden die je probeert te verwezenlijken of te vermijden. Het is de rand waar je of vanaf springt of je aan vasthoudt. De ingang die het punt van binnenkomen of weggaan markeert. Het is het punt of de waarde waarboven iets waar is en zal gebeuren en waaronder dat niet het geval is en niet zal gebeuren. Het oude verlatend zien ze beide werelden tegelijk, zij die op de drempel van het nieuwe staan, schreef de Engelse dichter Edmund Waller ( 1606-1687).

Weten wanneer genoeg van iets genoeg is, betekent je bewust zijn van je drempel, een doel bereiken of dat doel niet halen. Je kunt ophouden of je moet doorgaan. Om te weten wanneer je moet stoppen met eten, moet je je bewust zijn de onderscheiden gewaarwordingen van honger en verzadigd zijn en van hun relatie met elkaar. Heb je ooit in je eentje een liter roomijs of een pond snoep of chocola gegeten? He tis net alsof je het onderscheid tussen jou en wat je eet kwijtraakt – je wordt het roomijs!

Of met chocoladebroodjes of koek, cake, je ziet het in de etalage bij de bakker liggen en zo verlies je je grenzen tussen de uiterlijke werkelijkheid van het ruiken van die koeken of cake, en je innerlijke fysiologische reactie. Je bent je dan niet meer bewust van je innerlijke gevoelens van verzadigd zijn en zonder die was het onmogelijk te weten wanneer genoeg genoeg is. Denk  maar aan succes, heb je een star en onveranderlijk idee over wat succes is en ontbreekt tussen je voorstelling van succes en je feitelijke ervaring ervan? Dan staat er een muur tussen je idee en je ervaring. Als er tussen je feitelijke beleving en de innerlijke definitie van een waarde muren staan dan is het onmogelijk om te weten wanneer je jouw waarde realiseert in plaats van het idee van die warde zoals aan je is doorgegeven door familie of maatschappij. Bij aanwezigheid van die muren weet je niet wanneer je intelligent genoeg, knap genoeg en succesvol genoeg bent en wanneer genoeg ook echt genoeg is! Ik spreek mensen met veel geld en het is nooit genoeg, dat komt door deze muren.

Identiteit; Sommige mensen raken gedeprimeerd omdat ze rusteloos zijn en teleurgesteld, verbitterd en soms ook verontwaardigd, ook al hebben ze vaak geen financiele zorgen. Je vraagt je af hoe dit komt dat zij niet kunnen ontspannen? De dingen niet doen waarvoor ze geen tijd hadden toen ze hun kinderen grootbrachten of er hard voor werkten om dit moment te realiseren. De identiteit is verward met wat ze doen, hun rol in het leven en hun eigendommen, en zelfs bepaald gedrag!

Ik ben wat ik doe, dat hoor ik hen vaak zeggen, of ze zijn wat ze hebben, hun uiterlijke handelen smelt samen met het uiterlijke bezit en zo maken ze samen een innerlijke totaliteit maar de essentie gaat over het terugbrengen van dit alles, de rol, de baan, het gedrag en eigendom of status.

Natuurlijk is een miljoenenbedrijf opbouwen en honderden werknemers in dienst erg belangrijk en betekenisvol.

Je grenzen verliezen en je bedrijf worden is niet gezond en als je daarnaast geen andere identiteit hebt dan kun je ook niet je missie en je visie belichamen.

 

Ik ben wat ik doe is dus verlies van grenzen en zo is dat ook met hardlopers en andere verslavingsgevoelige activiteiten, er moet balans zijn. Het totaal van wie je bent is meer dan je baan, je kunst of je hartstocht, je gedrag of je herinneringen en zelfs meer dan de dochter of zoon of vriendin of verzorger of buurman of buurvrouw, je bent een mens en een mens is altijd aan het ontwikkelen en dat betekent veel meer dan alleen een baan of een rol invullen. Het is je dynamiek en je beweging waarin je intenties kunt invullen om een gevoeligheid te cultiveren en deze verantwoordelijkheid te kiezen om een gevoeligheid in het leven in de praktijk te gaan neerzetten. Meer vanuit het hart te leren leven en het leven zelf met het leven te verbinden.

Sociale innovatie en systemisch innoveren, met een innerlijke kompas.

Tijd, dat is het nivo van grenzen wat belangrijk is en dat gaat over jezelf en de uiterlijke wereld, hoe je de wereld kunt zien in het verleden, vanuit nu en de toekomst wat je wilt achterlaten voor de volgende generatie.

Jezelf leren en jezelf motiveren omdat je de aantrekking voelt en jezelf verbonden voelt met de toekomst – Een muur tussen toekomst en het nu zorgt dat er impulsief gedrag ontstaat, consequenties zin belangrijk in het besef  van leiderschap om te veranderen en om dingen anders te doen is het nodig dat we verantwoordelijk handelen en dat vraagt om vol bewustzijn.

 

Muren tussen het verleden en het heden zullen je beschermen van pijn en trauma maar dat is een tijdelijke hulpbron, je snijdt jezelf af van een essentieel deel van jezelf en daarom is werken aan jezelf en hulpbronnen leren inzetten, leiding geven over je eigen leven. Het vormgeven en design methodologie gaat hierover, je kiest persoonlijke groei en een leven lang leren. Coaching en elkaar feedback geven om samen te leren en samen te delen gaat over vertrouwen en dat begint in transgenerationele dialogen met elkaar.

 

Openheid. Empathie en esthetica en spiritualiteit een plaats geven in je dagelijkse leven. Ik ben zelf een intelligente vrouw en soms verval ik ook wel eens in hard iets zeggen en heel boos iets begrenzen dus dat noemen we ‘schreeuwen’ of in herhaling vallen en dat komt door het verlies van grenzen, omdat ik goed voor mijzelf moet zorgen en dat is het intra persoonlijke domein, concrete grenzen.

 

Ik neem hier hierin een stukje mee in de uitdaging van vooral de anderen niet proberen te veranderen want dat lukt niet.

Ook niet als je maar genoeg van de ander blijft houden en genoeg voor de ander doet, of als je jezelf maar genoeg gaat veranderen. Hulp bieden aan de ander die het zo hard nodig heeft en dat alles dan wel goed zal komen. Als dit je relaties zijn dan kan ik je vertellen dat niemand echt kan veranderen door de hulp van de ander, je kunt wel een aantal kenmerken zelf spiegelen en zo aanreiken aan een ander zoals; empathie en gevoelens herkennen en bevestigen en erkennen. In je eigen manier van communiceren en in je afstemming met de ander.

 

Er zijn zoveel mensen die anderen bespelen en dat is erg maar ze leren niet zich anders te gedragen door trucs of door training, het is pappen en nathouden. We kunnen niks meer doen dan proberen te voorkomen dat ze door het lint gaan en nog meer mensen schade berokkenen.

Scheiden betekent onderscheid maken en afzonderen. Afbreken of isoleren en of losraken en verbinden betekent in verband brengen of een verband aangaan en verenigen en of aansluiten. Sociale of beroepsmatige en zakelijke relaties . Ik pioneer dat, als je niet apart en gescheiden bent, je niet kunt verbinden.

Verbonden betekent niet versmolten.

 

Versmelten betekent de ander worden en opgaan in de ander en dat is wenselijk als je vrijt of je emotioneel hecht aan je baby.

 

De zon ziet ondergaan en of in je tuin werken en er zijn zo veel gelegenheden waarin je waarbij je kunt samensmelten. Het verliezen van je innerlijke persoon kan positief en heerlijk zijn maar het moet wel bewust en op basis van keuze gebeuren.

 

 

Je mag niet je vrijheid en je uniekheid verliezen, letterlijk jezelf.

 

Door het vermogen grenzen te herkennen te herkennen en te besluiten ze al dan niet te bewaken kun je jezelf echt leren kennen.

 

Grenzen zijn niet iets wat je constant nodig hebt maar je moet het verschil weten tussen wanneer je eigen grenzen moet bewaken en wanneer je muren optrekt en wanneer je je grenzen verliest.

Het bewustzijn helpt hierin door als een getuige waar te nemen en dit proces te helpen sturen.

 

Kracht tonen en beschermen en een ander is er misschien op optimaal ontvankelijk te zijn voor samenwerking en te redden en support te geven.

 

 

Zonder bewustzijn heb je geen keus en wanneer je geen keus hebt dan zul je doen wat je altijd hebt gedaan.

 

 

Dan krijg je wat je altijd hebt gekregen.

 

Projectie en isolement is de ervaring wanneer je een hekel hebt aan iemand.

Empathie voelen en kwetsbaar zijn kan als je ook geen muren hoeft op te trekken en je geen last hebt van nare beelden en verschrikkelijke geluiden etc. Ehbo,s kunnen ook mensen als objecten gaan beschouwen door de muren die ze leren optrekken om zichzelf te beschermen. Muren kunnen dus ook helpen bij trauma en bij buitensporige manipulatie en overleven. Heel- kunde gaat opnemen wat je hebt afgegeven.

 

Het is niet mogelijk jezelf te verbinden als je in de muren van je eigen gevangenis raakt door geen keus meer, dus keuzes is heel belangrijk voor de gezondheid van de mens.

 

Er zijn grenzen tussen gedachten en gedrag en dat heeft te maken met je eigenwaarde. Je gedachten en je gevoelens en je gedrag moet in evenwicht zijn en gecentreerd zijn.

Er is een groot verschil tussen denken en doen. Dat verschil moet je kunnen omschrijven.

Dit bewustzijn is essentieel voor je eigenwaarde en voor positieve relaties met anderen. Het doel van grenzen is je in staat te stellen om jezelf te kennen en te begrijpen wat je gescheiden houdt van anderen en uniek is vergeleken met anderen. Je kunt deel zijn van de wereld

Om in sociale verbanden en netwerken en diverse instellingen en organisaties zo te kunnen werken is het nodig dat we onze passie en bezieling kennen en we ook de cultuur begrijpen die deze strategische dimensie belichaamt. De systematiek geeft de fundering door de operationele dimensie goed te belichamen en haar architectuur goed in te richten en regelmatig te herprogrammeren.

Zingeving, je visie …daar kun je niet jong genoeg mee beginnen, en zinvol betekenis geven is een kernkwaliteit.

 

Het verschil maken.

Ik geef het referentiekader door waarin we de veranderkunde scherp laten zien in leidende denkbeelden en de nieuwe paradigma,s die koersbepalend zijn.

Modaliteiten helpen om te zien waar je jezelf bevindt op de laag van de essentie, op het wezenlijke. Het omvormen van rituelen en gewoontes, de gedragscodes en kernwaarden, het is heel veel waar veel managers over schrijven, ik spreek graag over gevoelens en gewoon voelen en dat durven delen en daarvan leren.

Steeds meer open durven zijn. Een vorm leren aannemen. Procesmatige herprogrammering geeft projectmanagement, planningen en bij relationale herprogrammering zie je helder hoe de taken zijn verdeeld en de netwerkconstructie.

 

Het streven naar echtheid en serieus genomen worden is waar sturing een bewuste herwaardering maakt en dat is wat plaatsvindt wereldwijd in netwerken binnen het nieuwe Leiderschap 4.0

 

 

 

Coherentie, dat is het thema van mijn eigen levensverhaal en dat is het overzicht van de oorsprong van het leven zelf omdat fundamentele harmonie en coherentie, ordening geeft en het vormt de oergrond onder de complexiteit van deze wereld.

Eric Cornell, Wolfgang Ketterle en Carl Wieman, hebben bewezen met experimenten dat levend weefsel aanwezig is in kwantumcoherentie.

Zij hebben hiervoor een nobelprijs ontvangen in 2001.

Wij zijn als biologische energetische wezens die in een continu staat van coherente vibratie verkeren.

 

Niet alleen door inwendige neurofysiologische systemen van energie uitwisseling met elkaar verbonden maar ook onze perceptie van de werkelijkheid is van deze coherentie afhankelijk.

“When we communicate from the inside out, we are talking directly to the brain that guides behaviour. “

 

 

We verkeren in constante vibraties met elkaar en dat noemen we biovelden. Deze biovelden voelde ik al heel natuurlijk als kind, deze passie is een soort drang om inzicht te verwerven in dat, wat een organisme levend maakt, iets dat bij de geboorte het lichaam ingaat en het bij de dood weer verlaat. Die biovelden dat is bewustzijn.

Bekend is dat zenuwen overal in het menselijke lichaam energetisch en uniform zijn gepolariseerd ; positief bij de inkomende vezel ( de dendriet) en negatief bij de uitgaande vezel ( het axon).

Hierdoor kan de zenuwbaan elektrische impulsen slechts in 1 richting geleiden, een factor die zorgt voor algemene elektromagentische coherentie van ons zenuwstelsel. Het wonder water is mijn filosofie en inspiratie.

 

Dat water onmisbaar is voor biologisch leven weten we, vele van ons zijn nog onkundig van de ongelooflijk bijzonder eigenschappen van water. De achtergrondresonantie van elektromagnetische velden draagt bij aan coherentie van biovelden, zo bevordert water ook als begeleider van zulke velden als de opslag. Geleiding en overdracht van informatie faciliteert in deze processen die het evenwicht en de harmonie in ons lichaam in stand houden.

 

Het water wat we drinken, ondergaat in ons lichaam ingrijpende veranderingen als het in de buurt van het oppervlak van DNA moleculen komt. De frequentie van het vibrerende netwerk van waterstofbindingen wordt vertraagd en de aanwezigheid van water reguleert in feite de wisselwerkingen tussen het DNA en de eitwitten in de omgeving.

 

Non lokale coherentie van ons lichaam is verbluffend. De ontdekking van bioverstrengeling wordt genoemd in voorbeelden van coherentie en de manier waarop deze in ons wezen is belichaamd.

De informerende energetische matrix van een bioveld is een organisme met een bestanddeel van ons wezen en dat vormt cellen, de hartspier, ledematen, alle organismen onszelf incluis, zijn macroscopische kwantumsystemen die zich niet laten reduceren tot de som van hun delen.

 

Mijn ervaring van mijn leven tot nu toe en mijn taak hier is mijzelf uit de gevangenis te laten van de illusie van tijd en ruimte en mij zelf te bevrijden door de actieradius van mijn mededogen uit te breiden tot alle levende wezens en heel de natuur –  Albert Einstein.

 

Ons lichaam resoneert met de complete omgeving en er is kennis van de vermogens van de menselijke geest en ons vermogen tot het ontvangen van informatie uit non lokale domeinen, en  invloed hierop uitoefenen.

Ons lichaam, bewustzijn en gevoel als 1 geheel zien, dat is het hele leven en daarin wil ik andere leiders helpen om dat te begrijpen, dit is mijn specialisme geworden.

Ik ben een specialist in leiderschaps consultancy. Transformationeel Leiderschap.

Ik werk global, wereldwijd met de wereldleiders samen in de nieuwste innovatie 4.0

 

Hoe is dit zo gegaan? Hoe kan dit, wat is mijn verhaal hierin? Ik heb gedocumenteerd en zal dat hieronder gaan omschrijven en je meenemen in dit avontuur…..

 

 

Het begon eerst met mijn eigen lichaamsbewustwording, ik voelde energie verplaatsen langs mijn wervelkolom. Een soort kleine rilling, een schokje, kou of warmte. Ik reageerde al jong op dit impuls. Ik kan mijn energie beïnvloeden hiermee en het zijn kleine spiercontracties die ik kan opwekken en leiden. Ontmoetingen zijn fijn en een speciaal ingerichte ruimte met verse bloemen, zachte muziek, wierook en sfeer trekt mij heel erg aan. Liefde is voor mij het samenzijn en energie laten stromen om tijd en ruimte te laten oplossen en samen fundamentele activiteiten te kiezen. Sauna en welness is een activiteit waarin ik dit ontdekte toen ik ouder werd en ook in communicatie met anderen leren ademen en mediteren en diepe dialogen, dit heeft alles te maken met de bron van nieuwe mogelijkheden en genot, energie hoort hierbij. Het samen zijn met anderen zorgt voor verruiming van onze horizon en geeft diepere dimensies aan een verhouding die we aangaan in de dynamiek. Ik heb controle over bepaalde groepjes spieren en processen in mijn eigen lichaam en dat ben ik alleen maar meer gaan waarderen en gaan leren begrijpen vooral, met de theorie van de systeemfilosofie en chaostheorie, dat startte voor mij met een boek van Ervin Laszlo in 1998… ik was al een tijdje zoekende en aan het informeren en verzamelen wat ik kon vinden over een specialisme en specifieke opleiding hierin en onderzoek in de topic van informatie en communicatie ..  kwam er steeds meer achter dat ik de zingeving van het leven wilde onderzoeken en meer met mensen bezig was dan een gemiddeld mens doet. Ik mocht een test doen en persoonlijkheidsonderzoek en daar kwam uit dat ik systeembeheerder moest worden en de technologie kon kiezen. Ik was verbaasd en had geen interesse hierin in de fase van mijn leven waarin ik toen verkeerde. Ik heb daar misschien een kans laten liggen en ben niet ingegaan op dit aanbod wat ik mocht aannemen vanuit de gemeente. De opleiding werd betaald en ik zou de komende 3,5 jaar uitgezonden worden naar bedrijven toe vanuit de gemeente. Het was net begin jaren 90. Mijn aandacht en focus lagen op mijn eigen zelfkennis en onderzoeken waar wij vandaan komen en heel erg met mijn eigen identiteit bezig. ..met mijn missie en visie en niet met een beroep of iets leren doen.

Ik was niet voldoende bezig met mijn eigen missie voor mijn gevoel en dat gaf mij een diepe onrust van binnen. Ik begon een reis van binnen met het diepe verlangen om mijzelf te genzen en in mijn eigen balans te blijven. Ik heb via de diepste gevoelens van mijn ziel onderdrukte creativiteit kunnen vrijmaken. Door de Conversaties zijn er vormen van Arts zichtbaar geworden en zo heb ik al mijn dagboekjes en notities mogen doorgeven en kunnen delen waarin ik ben gaan herstellen van posttraumatische stress opgedaan van traumatische jeugdherinneringen waardoor de wereld heel hard bij mij binnenkomt. Ik schrik van schreeuwende mensen en onverwachte bewegingen en zo ben ik op onderzoek uitgegaan hoe ik mijn plek beter kon leren innemen in de wereld.

 

Ik begon met de opleiding bij Paul en daar leerde ik in familieopstellingen hoe ik mijn plek opnieuw moest leren innemen als dochter van mijn vader want hij had er voor mij moeten zijn en dat was niet zo. Ik heb hierdoor stukjes van mijzelf kwijtgeraakt en ik heb de gewoonte ontwikkeld om teveel te geven aan anderen hierdoor. Het is verdriet wat ik van mijzelf ben kwijtgeraakt. Mijn ouders moeten op hun eigen plek gaan staan en dat gaat dus over mijn biologische ouders. Schaamte en boosheid, verdriet, wanhoop heb ik allemaal gevoeld over mijn jeugd en dat geeft een zenuwstelsel wat uit evenwicht is door onverwerkte gevoelens. Mijn lichaam is zo eerlijk en liegt niet. Ik heb geleerd om de schaamte langzaam los te laten en meer mijzelf te zijn en gewoon open te zijn en ik heb mijn vader niet meer om mij heen gehad sinds ik 15 jaar was. Ik ben hem nog een x gaan opzoeken op mijn 45e maar dat was op veilige afstand en zelfs daar wist hij mij weer aan te vallen. Met zijn nagels over mijn huid in mijn decolete, het gekras stond er nog dagen in op mijn huid. Ik werd aangevallen, weer fysiek. Ik heb toch geprobeerd dat ik wel gewoon ook zijn dochter weer kan zijn en hij op zijn eigen plek blijft staan maar energetisch houd ik hem nog heel ver weg merk ik en dat is goed voor nu. Ik heb afscheid van hem genomen en hiermee het boek dicht gedaan voor mij.

Ik ben daarna met energie gaan werken en tantra als energie gaan inzetten om te resoneren met mijn systeem en dat voelde heel veilig en herkenbaar voor mij. Een kennismakingsrondje en oogcontact maken en samen mediteren ik merkte dat ik een beetje weerstand had in mijn lichaam en na een tijdje werd dit makkelijker en merkte het mannelijk en het vrouwelijke in mijzelf. Bewust oogcontact maken en jezelf verbinden vanuit je chakra,s je 6e het derde oog en je 4e chakra, het hart en het 2e chakra, met oogcontact maken, alles activeert in je lichaam als je bewust gaat resoneren. Het proces van heelwording gaat over sterke energie die door je heenstroomt en je ruimt daarmee de delen op van je bewustzijn die nog gevangen zitten in een lagere staat van bewustzijn dus heet een lagere trilling. De frequenties van liefde mogen stromen en heelheid mag stromen in ons lichaam en in ons leven.

 

De trend van leiderschap is het aanwezig durven zijn en collectief bewustzijn activeren, en dat was mijn verhaal al in de jaren 80, ik had geen idee dat dit leefde in mijn brein of in mijn mindset, dit was vaag want het was onbewust en nog onderzoekend, het zat wel in mijn interesse maar ik wist niet hoe ik met deze informatie en netwerken in contact kon komen en dat ze überhaupt bestonden…

 

Doelen stellen en oplossingen vinden voor de vraagstukken in de samenleving gaat over spelen en het leven zelf durven spelen en dat gaat veel verder dan alleen maar doelen stellen op all lagen in je leven, dus ook dingen in kader zetten en dat leren sturen.

Geld, werk, relaties, geld en vriendschap, partners en veranderingsprocessen en  verwerking van gebeurtenissen ook gebied van wonen, gezondheid.

Zelfsturend zijn doe je van binnenuit via principes en daarmee bedoel ik natuurwetten dus niet via mensen of dingen want mensen en dingen veranderen maar natuurwetten niet, die zijn consistent.

Deze condities worden niet concreet uitgelegd op scholen, en ook in het bedrijfsleven is de eigen mindset nog niet de nieuwe map waarmee je sturing mag geven.

 

De wereld is langzaam aan het veranderen waardoor we heel langzaam bewegen in een meer open dialoog en meer vanuit die principes beginnen te sturen maar ook in ouderschap vraagt dit om bewustheid. De rode draad hiervoor heb ik gevonden in mijn jaren onderzoek en studie in de dieptestructuur van de ervaring zelf vanuit communicatie.

Transformatie en diepgaande veranderingen gaan over emoties en die leren begrijpen en de toestand van het hier en nu, in het moment leren herkennen en die condities ook leren voelen. Ruimte geven aan de eigen mindset vraagt om anders denken en begrijpen dat elk mens uniek is hierin.

In rouw en verlies betekent verwerken en tijd en aandacht geven, daarin heb ik mij verdiept wat het doet met kinderen en volwassenen en pubers, en praten hierover. Met je sociale netwerk iets oplossen betekent niet vrij zijn en je kunt beter met een professional vertrouwd praten en rouwen. Rouwen en verlies betekent uit je hart spreken en handelen, dan is niks goed of fout maar het gaat over hoe het gaat, vandaag? Er zijn heel veel vormen van communicatie en diepgaande dialogen. De belevingen die je hebt met anderen maakt het makkelijker om dat met elkaar te delen maar als je in een proces zit van verlies en rouw, dat vraagt om tijd en aandacht en respect vooral.

 

Het is handig en nuttig om al jong te beginnen met het ontdekken van je eigen denken en daar ruimte aan te geven dus meditatie en rustmomenten geven inzicht in de eigen gevoelswereld en zo leer je de eigen interesses en eigen passie vrij te maken, je eigen talent te laten vrijkomen door het expanderen van je bewustzijn. Met bewustzijn bedoel ik je eigen denken en je eigen visie op de wereld. Waarom is dit zo noodzakelijk dat je leert ontwikkelen vanuit dit frame, deze map van de realiteit?

Het is noodzakelijk omdat we overal en altijd dingen en informatie oppikken en filteren en wij mensen dat ook moeten werken, assimilatie. Je mag eerlijk zijn en je kunt geen fouten maken want slechte dagen horen er ook bij. Je moet proberen dood en verlies, rouw een deel laten uitmaken in je leven en het bespreekbaar maken.

Elke dag verwerken we alles wat er om ons heen is en elk mens doet dit en zeker in deze tijd waarin alles onzeker is en alles constant aan het veranderen is.

Wat we nodig hebben is een compas, een innerlijke compas om te leren navigeren en in balans te blijven.  ‘Wat fijn om je weer te zien is al heel fijn.’

 

Dat zijn kleine tips die we kunnen geven aan onszelf en anderen en zeggen dat je iemand lief vindt of trots bent op de ander. Dat uitspreken dat mag. Het benoemen.

Ik begon met mijn avontuur in deze ontdekking van positieve psychologie in 1996, het werken met energie en bewustzijn en met communicatie via overdracht van interacties en daarna dit gaan doen en oefenen in de opleiding bij Paul Liekens, met NLP als impact en theorie want dat is het voor mij en geen techniek, het gaat om impact maken en bouwen aan een andere toekomst en je eigen missie gaan ontwikkelen en dat is gestart met NLP voor mij, de eigen dieptestructuur.

Patronen leren zien in muziek en in de natuur geeft veel meer sturing omdat je daarin ook leert vormgeven in je eigen dag, Design Methodology en vormgeven van je gevoel en je gedachten en je gedrag, dit zou ook veel meer onderdeel mogen zijn in het “leren leren” en die methode is nieuw.

Toen ik mijzelf aanmeldde in Belgie voor de 24 daagse training en de intervisiedagen en supervisie, had ik geen idee dat dit mijn wereld diepgaand zou gaan veranderen. Ik wilde leren communiceren, op hoog nivo en echte dialogen leren aangaan, mijn missie gaan onderzoeken waarvoor ik hier ben en hoe ik dit kon gaan implementeren in de samenleving. Ik was ondertussen al moeder geworden van een prachtige intelligente zoon.

 

In de jaren 90 was er een verschuiving bezig in de samenleving waarin ik wel de boeken kon vinden die mij informatie aanreikte hoe je zelf je eigen leven meer passie kon geven door zelf te gaan bepalen welke plaatsen, dingen, informatie en mensen inspiratie geven en hoe dat al eeuwen lang zo is.

Veranderingsprocessen, een hoofdonderwerp in de wereld, wat geeft betekenis aan ons leven om hiermee bezig te zijn en dat is geen bijzaak. Stress is nummer 1 van de oorzaak ziekte en dat komt door de onderliggende factor/ eigenschap angst.

Ik werkte al op jonge leeftijd in een kledingzaak en in de horeca en ik kreeg last van pijn in mijn hoofd en nek en ernstige maagklachten dus ik moest werken aan deze processen. Je kunt niet op jonge leeftijd al medicijnen gaan innemen om je spieren te leren ontspannen en spierverslappers het werk te laten doen, ik ging naar fysiotherapy en moest terug naar mijn eigen ritme ipv het aanpassen aan de wereld zoals iedereen dat doet. Het ging om mijn eigen ritme en mijn eigen gezondheid en zo is het begonnen dat ik begon na te denken over de dingen die ik deed en wat ik nu eigenlijk zelf graag wilde. Ik wilde op een bepaald moment in mijn leven niet meer met anderen mee en ook niet meer iedereen in mijn huis maar een studie gaan volgen en mijn eigen ontwikkeling aangaan om gewoon mens te zijn.

Er moet al zoveel en de tijd gaat zo snel.

Mensen gaan overleven hierdoor en proberen op die manier zekerheid te krijgen maar er bestaat geen zekerheid alleen maar verandering en dat vraagt om aanpassingsvermogen.

Systemische Innovatie en Duurzaamheid geeft de oplossing hiervoor. Een universele taal en levensprincipes zijn hiervoor nodig want iedereen zit wel eens gevangen tussen zijn denken en zijn gevoelens en dan krijg je reactief gedrag ipv proactief zijn en door niet meer proactief te zijn of in- actief te zijn, voorkom je zelf dat je die verantwoordelijkheid op je neemt. Je komt dan in slachtofferschap terecht.

Perspectieven. Holisme is het nieuwe wereldbeeld want we schuiven op nu vanuit mythos, naar theos, naar logos naar Holos….waarin we nu langzaam met elkaar leren hoe je meer sturing kunt geven vanuit een overzicht en dat doe je door zelfreflectie en dialogen en door lichaamsoefeningen en meer aandacht voor het hier en nu. Aanwezig zijn met jezelf.  Door delen en leren met anderen deel je ook meer van jezelf want we worden veel te boos op onszelf –

Ervaar jij een kloof tussen je lichaam en je visie waarmee je hier bent gekomen ? Duurzaamheid en de langere termijn leren zien vraagt om een eigen filosofie en leren ‘met en van elkaar samen’.

Planeet, profit en people, de mensen om je heen geven je een lens, zij laten zien hoe zij naar de wereld kijken en wat zij kiezen om in actie te blijven.

Ik ben in de afgelopen 20 jaar van mijn leven, mijzelf diepgaand gaan ontwikkelen, dingen gaan afleren en zo mijzelf gaan ontwikkelen, dus heel specifiek dingen gaan afleren en terug naar mijn eigen mindset gegaan, wat ik leerde hierin is een procesbenadering, alles is een proces en constant in verandering, dit kun je leren zien, hoe dit bij de mensen in hun acties naar buiten komt…

 

Het is een avontuur en het begon voor mij met het boekje van Paul Liekens  NLP en Relaties. Ik las dat boekje en ik herkende alles in de manier van filteren en mijn manier van denken dus ik werd aangeraakt in mijn eigen systeem.

Ik had nog niet eerder iemand hierover horen spreken of iemand in mijn omgeving ontmoet die coach of trainer was dus een wereld opende zich voor mij.

Ik begon toen ook net met computers te werken in die periode dus ik stuurde 1 van mijn eerste mails weg om te vragen of ik een opleiding ergens kon volgen bij Paul zelf. Ik ontving een telefoontje, persoonlijk van Paul Liekens. Ik merkte aan mijzelf dat ik in eerste instantie schrok dat hij mij zelf persoonlijk opbelde en dit mogelijk was met een schrijver, trainer te kunnen overleggen wat mogelijk was voor mij. Ik dacht in hierarchie en niet in non lineair denken.

Intuitie was voor mij een nieuw woord en deze wereld van healers en lichtwerkers die de wereld proberen te helpen met eigen gemeenschapsopbouw, daar had ik nog nooit van gehoord.

Het inzicht wat veranderde en werd aangeraakt in mij is dat belangrijke inzichten die door NLP in mij geïntegreerd zijn gaan over mijn relatie tot alle gebeurtenissen in mijn leven.

De beelden bij mezelf zijn enorm omdat ik heel veel heb meegemaakt en ik heb geleerd deze te veranderen en de keuze te hebben om een gebeurtenis in mijn leven te zien en te ervaren als een zinvolle ondersteuning voor mijn zelfrespect en een bijdrage van mijn evolutie nu.

Mijn relatie met een partner en ook op andere levensgebieden, het is mijn relatie tot die relatie en ik heb mijn eigen stuk getransformeerd tot wat ik nu zou wensen voor mijzelf en zo ben ik symfonie gaan maken en niet meer gaan toekijken hoe alles om mij in chaos en complexiteit zich afspeelt maar ik ben gaan meebewegen en meeveranderen en dat heel snel, omdat ik dit van binnenuit ben gaan doen.

Je zelfbeeld versterken en je mindset veranderen is een eigen groeiproces en dat vraagt om aandacht en dat doe je de hele dag en elke dag weer opnieuw want dat proces stop nooit.  Wat ik leerde met systeemdenken, een systemisch perspectief , is een gevoel van plezier omdat ik zelf de baas kan en mag zijn… en ik zelf mag navigeren en niemand mij hoeft te vertellen hoe ik iets kan doen, het is fijn om de compas van binnenuit in te zetten omdat je filters in je brein ervoor zorgen dat je informatie wegfiltert die onhandig is en onnuttig en je leert zo van binnenuit zelf hoe je” jezelf ‘erkenning kunt geven en je eigen waarden te bevestigen met de juiste mensen en plaatsen om jezelf heen.

Als je veel nadenkt over jezelf en de wereld om je heen dan heb je ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel en ben je meestal intens en meer gevoelig dan een gemiddeld mens.

Jezelf kennen dat is waar Plato al over sprak en zo is het begonnen voor mij concreet in 1999, ik was 15 toen de rebel in mij vrijkwam want ik wilde mezelf leren kennen en ik voelde dat er een universum is, het universum wat is ontstaan uit bewustzijn en elk atoom en alle materie hieruit is onstaan, uit dit bewustzijn.

Ik wilde leren om heel helder te communiceren en helder te leren kijken dus ik ben antwoorden gaan “ontdekken’ door de ons bekende wereld op zijn kop te zien en wat onder de ijsberg ligt, boven te brengen.

 

Om eenvoud te vinden en echt eenvoudig te kunnen maken moet je echt diep gaan –

 

Het onzichtbare naar boven brengen waar onze gevoelens in liggen en onze eigen manier van denken leren blootleggen. Het proces bespoedigen en mijn eigen gedachten en gevoelens bestuderen en oefenen met centreren, ik had daar behoefte aan.

Ik wist niet precies hoe maar ik zocht wel naar een model in de communicatie waarmee ik dat kon leren afstemmen. Iedereen maakt zijn eigen werkelijkheid en wereld en als je dat begint te beseffen dan ben je dus ook de bron van je eigen ellende als je dat zo voelt en dat is soms echt het beste wat je kan overkomen.

Ik ben zelf die touwtjes in handen gaan nemen en begon te ontdekken hoe ik in relatie stond met mijzelf, ik kwam erachter dat ik onbewust dingen deed en actie ondernam en de behoefte werd groter om over mezelf na te denken en ontdekkingen te doen over mijzelf van binnen. Zelfonderzoek doen is leuk en alle tieners beginnen hiermee als zij gaan ingroeien in hun eigen volwassenheid, daarom zijn zoveel interacties belangrijk, om te weten wat je nu eigenlijk zelf echt gelooft over jezelf.

Je eigen patronen leert zien en deze leert lezen, de patronen in de natuur en in muziek die gaan over estethica en schoonheid maar ook over spiritualiteit. Spiritualiteit is zingeving en betekent dat je weet waarom je hier bent en je meer bent dan alleen je naam en je rol die je hebt in de fase waarin je leeft, er is identiteit en missie, visie.

Er zijn 8 dimensies, effectiviteit, efficiëntie, doeltreffendheid en contextueel, deze kennen we meestal wel in het bedrijfsleven en managementleven.

De empathie, de ethische benadering en aestetica en spirituele benadering is nieuw en dat vraagt de aandacht de komende 20 jaar binnen Leiderschap.

De eenheid is liefde en dat is spiritualiteit, de liefde is de enige kracht die kan zorgen voor duurzaamheid en een hogerliggende macht. Het is een heel abstract iets en dat mogen we leren in de praktijk te brengen, veel meer empathie en meer oog voor ethiek en veel meer estetische focus en aandacht voor spiritualiteit, dus visie en zingeving, je missie leren ontdekken.

Nuttige informatie en duidelijkheid scheppen.

Ik had geen idee waar ik aan begon en stond volledig op afstand van wat ik nu weet en kan weten, opgedaan door eigen kennis en ervaringen . Ik ga je meenemen.

De eerste dag van de training in systeemdenken de practitioner gingen we filteren en leren hoe het werkt de index computation en hoe je leert denken, voelen en gedrag in balans te brengen, oefeningen doen met meditatie en in een groep zitten met elkaar, 34 practitioners uit diverse plaatsen van Nederland en Belgie. Om de beurt jezelf voorstellen aan de groep wat ik kwam doen en mijn verhaal, het was heel simpel. Ik was 29 jaar en ik was al sinds mijn 23e moeder van mijn oudste zoon, hoogbegaafd en dat was nogal wat in die tijd. Ik had te horen gekregen in dat jaar dat hij een ontwikkelingsvoorsprong had van 3 jaar en hij sociaal emotioneel misschien wel niet ouder dan 4 jaar zou worden dus zijn intellect snel zou ontwikkelen maar hij wel in een lichaam van een kleuter zou blijven wonen, emotioneel en sociaal dus niet zou ontwikkelen op het normale sociale vlak en emotioneel misschien altijd wel 4 jaar zou blijven. Gevaarlijk had de psycholoog en kinderpsychiater mij uitgelegd dus ik stond in tranen voor de groep dit te delen. Ik was gespannen en ook opgelucht want ik hoopte dat zij mij hier gingen helpen. En dat gebeurde ook, de feedback die ik kreeg was bijna magisch voor mij, ik ontving diverse feedback van therapeuten en artsen maar ook van leerkrachten en managers die al jaren ervaring hadden en zij gaven mij terug dankbaar te zijn voor een bijzonder kind met een gave. Zij gaven mij terug dat de maatschappij niet klaar was en niet kon beredeneren vanuit een holistisch kader en in zijn geheel naar mijn kind kon kijken omdat we in een mechanistische wereld leven waar ze naar de mensen kijken als een machine en een klok.

Het ontwikkelen van emoties en het zelfbeeld en het temperament dat zijn verwachtingen en gedragingen uit de sociale context met begrip voor andere mensen en hier valt dus ook sociale cognitie onder, het kind wat dan kennis moet krijgen van omgangsregels en relaties tussen mensen. Hierin zou het vastzitten omdat het 1 van de vier ontwikkelingsgebieden is samen met de motorische en cognitieve en morele ontwikkeling. Inzicht in de eigen gevoelens, het eigen gevoelswereldje, dat was mijn taak om dat te gaan bewaken en dat werd mij teruggegeven.

Ik startte dus bewust van mijn onbewuste patronen met deze vernieuwende manier van denken en sturing geven en ben het kader gaan toepassen van systeemdenken, met als uitgangspunt, kansen en mogelijkheden en niet de problemen te benoemen.

Mijn mindset werd geprogrammeerd in een positieve mindset met focus op de mogelijkheden.

Ik startte als zijn moeder als een projectmanager in deze wereld met zorgverleners en begon een open space neer te zetten voor deze nieuwe vormen van denken en handelen om voor mijn zoon de juiste begeleiding te krijgen en ging meesturen in de oplossingen en helpen begeleiden in zijn patronen want het ‘hebben van een hoog iq ‘ geeft ook weerstand . Inzicht in sociale vaardigheden moeten de scholen aanreiken want het is emotionele intelligentie en dat betekent impulsbeheersing, doorzettingsvermogen, het beheersen van emoties en het hebben van empathie.

 

Hoe ga je om met emoties, en wat is zelfinzicht eigenlijk?

Hoe ga je om met angst en woede?

Ik ben zelf gezegend met veel zelfbewustzijn en dat betekent dat ik inzicht heb in mijn gevoelsleven en mijzelf erg bewust ben van mijn emoties en al mijn gevoelens en er op een goede manier mee omga en ik laat mijn emoties niet bepalen wat ik wil en wat er gebeurt want ik deel en uit mijn gevoelens en dat is wat emoties zijn, het zijn gevoelens die bij elkaar horen als een eenheidje, als je deze te lang opspaart dan krijg je een stemming en wisseling en als je dat weer te lang doet structureel dan ontstaat er een stoornis in je gevoelens en je gevoelsleven.

Dat is het resultaat als mensen alles altijd maar opsluiten in hun systeem.

 

Ik zie veel mensen met weinig inzicht in hun gevoelsleven en ze merken hun eigen stemmingen niet eens op en daardoor kunnen zij zichzelf ook niet begeleiden tegen de overheersing van hun emoties.

Ik zie die patronen direct en zo is het ook met mensen die hun stemmingen aanvaarden en deze ook niet willen veranderen en als ze een slecht humeur hebben dan is dat ook zo en dan zijn ze heel passief en gaan daar compleet in hangen. Verandering is altijd mogelijk en je kunt werken aan gevoelens om te voorkomen dat je uit je evenwicht vliegt zoals manisch gedrag en opwinding of razende woede en verlammende depressies, dat zijn gevoelens die er mogen zijn als de omstandigheden ook zo zijn maar anders is dit niet zo best.

Zelfbewustzijn en piekeren ligt heel dicht bij elkaar en angstgevoelens kun je actief aanvechten en met conditietraining en of lichamelijke ontspanning je emotionele intelligentie helpen ondersteunen. Slim zijn is dus leuk en het is ook prettig maar goed omgaan met jezelf en met de ander is nog veel belangrijker. Het gaat hierin om het balans brengen van diverse intelligentiegebieden, muziek, de natuur, jezelf, mensen, plaatsen, ruimte, rekenen, woorden, taal, beweging.

Impulsbeheersing en doorzettingsvermogen en zelfinzicht daarover gingen mijn vragen als moeder en startend coach in die jaren 1999 in Belgie in het klooster in Oosterzele.

Ik wilde graag inzicht in mijn zoon en hem helpen van het leven te houden en hem warmte te geven in alles wat hij nog zou aangaan in zijn wereldje en dat vooral in zijn gevoelsleven en dat inzicht in mijzelf was de herkenning van emotionele afstemming.

Wat voel ik nu, waar denk ik nu aan en wat doe ik nu?

Praten en uiten over waar de interesses liggen en leren afstemmen op anderen en luisteren en oppikken wat de ander mij zegt, lichaamstaal 57% tonatie 36% en de rest zijn maar woorden 7 %, je krijgt informatie over de gevoelens van mensen door te lezen op non verbale wijze dus daar begon mijn avontuur.

De signalen die je zelf uitzend en wat je onbewust oppikt van anderen en vrouwen zijn gevoelig voor emotionele signalen. Als je goed bent in leren wil dat niet zeggen dat je ook goed bent in het omgaan met andere mensen en adviseren en meedenken en of conflicten voorkomen en oplossingen aanreiken, dat zijn kwaliteiten en sociale vaardigheden waar empathie voor nodig is.

 

Spelenderwijs is dit aan te leren en te oefenen en veiligheid is heel erg belangrijk hiervoor.

Ik werd in de groep stevig ontvangen, ik stond daar kwetsbaar mijn verhaal te vertellen hoe ik als alleenstaande mama mijn eerste 6 jaar van mijn zoon had doorgebracht en te maken kreeg met mishandeling geestelijk en lichamelijk letsel opliep en wat de uitdaging was op dat moment, de gevolgen voor mijn zoon want dit gebeurde tijdens mijn zwangerschap en de agressiepatronen waren enorm in het proces waarin ik mij bewoog, het was groot gemaakt.

De school van mijn zoon, had mij verzocht hun team dit te laten oppakken want het vrije onderwijs had haar eigen wegen en principes maar ik had een onderzoek laten afnemen en de psycholoog van de ggz had mij het advies gegeven voor een duidelijkere setting te kiezen.

Zij waren met hun focus bezig op de foutieve ontwikkeling en trauma en niet op wat er meer nuttig was op dat moment om aan te reiken wat in mijn gedragspatronen aanwezig was,  en daarop werd ik gewezen in de introductie in het klooster.

Er kwamen een paar therapeuten naar mij toe en zeiden mij dat mijn zoon een indigo kind is en veel liefde komt brengen in deze wereld en ik hem moest beschermen tegen het systeem. Hij zou anderen tot rust brengen en hij zou met revolutionaire ideeen komen om de wereld te komen veranderen. Ik vond dit best zweverig maar ik voelde ook dat het waar was want ik werd rustig van binnen. Rustgevende emotionele uitstraling was voelbaar dus ik wist dat er iets zou komen. Ik mocht gaan oefenen nadat ik mijn tranen had gedroogd en een huisarts van 68 net met pensioen, wilde dat ik hem ging programmeren. Ik was een beetje onzeker maar ik wilde het ook graag, dus ik maakte oogcontact met Paul, hij kwam naar mij toe en hij zei mij dat hij zou ingrijpen mocht dat nodig zijn en hij zou toekijken maar hij zeker wist dat ik het goed zou begeleiden en dit mijn uitdaging was met Andre samen.

Ik kon mij heel goed inleven in anderen dus onderhandelen is een vaardigheid om in te schatten wat belangrijk is voor de ander en het inzicht in de ander is bepalend, het gevoelsleven van Andre was waarop ik mij afstemde. Ik begon met timeline dus we deden regressie, hij mocht op de tijdslijn terug gaan wandelen in trance, ik zag dingen gebeuren en hij bleef soms staan, ik vroeg ernaar wat hij zag en wie er waren, hij begon te vertellen, en ik was verrast want iedereen heeft een tijdslijn. Onze herinneringen liggen er opgeslagen en deze herinneringen kunnen emoties geven en dat zijn liefde en kracht maar ook boosheid en angst en schuld. Door Time Line Therapy kun je vrij worden van je emotionele verleden en je toekomst opnieuw ontwerpen en zoals je dat zelf wilt.

De ongecontroleerde enorme emotionele uitbarstingen zoals woede, angst, verdriet en schuld zijn een collectie van herinneringen met eenzelfde emotie. Je kunt leren deze los te laten en op te schonen en de kracht laten verliezen van een collectie van emoties en vrij in het leven te staan. Ben je gezond dan ben je in balans en taal inzetten om conflicten op te lossen en zelf verantwoording nemen hiervoor. Je vrijheid terugkrijgen is wat zich liet zien op deze tijdslijn van Andre de huisarts uit Brasschaat in Belgie. Ik mocht hem terugbrengen naar de tijd toen hij een jongetje was van 4 en hij zat in een bunker en het was oorlog en er waren bommen overal buiten, zijn vader en hij zaten daar. Ik haalde hem eruit en nam hem bij mij op een veilige plek en toen hij dat anker had ging hij terug de tijdslijn in met dit anker dit x om te zien en te voelen dat hij er nu wel controle over had. Wat een beleving en wat een vertrouwen werd mij gegeven, het was een eerste x dat ik dit vertrouwen kreeg en zo mocht programmeren en met het systeem van de ander aan de slag mocht gaan vanuit vertrouwen.

Daarna werden we uitgenodigd in dit gezin met kerst om in Knokke kerst te komen vieren met hun gezin en dankbaarheid te ontvangen van deze arts die zijn hele leven lang had gewerkt en andere mensen diensbaar was geweest. Hij was mij dankbaar dat ik hem deze rust had gegeven in de techniek en wilde graag dat ik kwam en mij voorstellen aan zijn kinderen. Hij werd nu minder snel boos en was minder snel moe en we wandelden tijdens die kerst met elkaar in de galeries in Knokke en maakten kennis met een nieuwe wereld om ons heen en namen in overweging dat ons leven misschien ook wel werd bepaald door de grote onbekende. Het onderbewuste is 99% van wat wij doen. Je kunt dus alleen maar duidelijkheid krijgen als je vragen gaat stellen aan jezelf en jezelf gaat openstellen.

Betrouwbaar zijn en aansprakelijk, ontvankelijk zijn en vindingrijk, onzichtbare bewegingen en handelingen in je gedrag geven de ander het gevoel dat je schept, vormt, draagt en soms ook verbergt of toelaat of onderdrukt of onderdrukt wordt, dit is zichtbaar in iemand gedrag en houding. Waar komt die energie vandaan? Ik weet nu dat het Syntony is, een onzichtbare beweging die steeds afstemt, eenvoud, passie, flow, integriteit en persoonlijke afstemming op je mindset, je manier van denken om harmonie te willen voelen in vrolijkheid.

Schema,s worden aangeraakt en harmony is de enige oplossing. In jezelf die harmonie voelen, dat heet coherentie, alle delen in jezelf moeten echt op elkaar afgestemd zijn en  hiervoor is training nodig en ook de juiste mensen om jou heen hiervoor en voor mij heeft het geholpen om elke dag een boek te lezen en dat 18 jaar lang. Het heeft mij enorm gesteund om naar deze training te gaan en mijzelf met anderen te verbinden die ook met hun spirituele reis aan de slag gingen en wilde onderzoeken wie zij nog meer zijn dan alleen maar die bekende rollen.

 

Elke ochtend 4 uur lezen en dat dagelijks.

Meditatie en andere voeding, leren stil te zijn en te kiezen voor rust van binnen, het is een levensstijl die holistisch is en in die wereld ben ik binnengewandeld vanaf 1999.

Het is een vast ritueel en het geeft mij een frame waarin ik betekenis geef aan mijn zelfsturende vermogen en mijn mindset. Ik wil zelf van binnen naar buiten toe kunnen zien en begrijpen wat er om mij heen gebeurt en zich afspeelt en daarin een bijdrage leveren. Ik deed dit al zo maar het was onbewust en daarom was ik zelf niet sturend want het was onbewust en toen werd ik bewust onbewust tijdens het leren programmeren van mijn eigen brein, daarna ben ik bewust bewust gaan inzetten en na 4 jaar trainen werd dit onbewust bewust, en zo ben ik gaan groeien. Het was een logische vervolgstap dat ik ook transcendentie opzocht en transpersoonlijk wilde gaan ontdekken en coachen.

Ik kies de hoogste kwaliteit hierin om mezelf die echtheid te laten ontdekken en daarom kan ik anderen  supporten en anderen  steunen in hun ontwikkelingsprocessen omdat het een betere relatie geeft met jezelf om dienstbaar te zijn, dat is mijn ontdekking. Er zijn 4 dimensies en je werkt nooit alleen maar op iemands mindset of iemands lichaam maar ook op zielsnivo en op het nivo van de spirit, met energie dus. Ik begon dus met het oefenen van meditatie in groepen, ben reikie gaan doen en met die energie gaan oefenen, daarnaast ben ik gaan afspreken in interventiegroepen en supervisie genomen, en dat was een intensief jaar.

Ik kon dus als moeder en als jonge vrouw gaan oefenen en kreeg feedback terug want ik kwam de eerste zomerdagen binnenwandelen met mijn hoge hakken en makeup op mijn gezicht en stakke kleding aan. De dames in de 60 begonnen te lachen en vroegen mij waarom ik geen slippertjes droeg of op blote voeten liep, ze gaven mij terug dat ik graag dans en ik een echte dame ben en het ook goed is voor mij om op blote voeten te lopen en meer te aarden en contact te maken met de aarde en mijn wortels goed in de aarde te zetten. Ik besloot de volgende dag losse kleding aan te trekken en liet mij ook voor het eerst onder hypnose brengen met de six step reframing en kon in dialoog met delen in mijn lichaam en in mijzelf. Dit was de ervaring die mij ertoe zette om te gaan werken met kinderen en hen te gaan helpen met hun uniekheid en alle mogelijkheden want hoe ging ik als moeder de school helpen met het gedrag van mijn zoon?

Omgaan met gevoeligheid en hoog sensitiviteit en hoogbegaafdheid en mijn zoon leren dat hij het wel kon wat hij wilde en hij wel zijn goede eigenschappen mocht laten zien en een positieve communicatiestijl laten ontwikkelen.

Doelen stellen is heel erg belangrijk, ecologisch verantwoord leven dus een beeld maken van je zelf in de toekomst en in dat beeld instappen en zien wat je wilt bijsturen en welke elementen daarin kunnen bijdragen. Het resultaat verbeteren en ook elementen er weer uit verwijderen. Het is ook taalkundig leren formuleren wat maakt dat je positieve formuleringen kunt maken en dat gedeelte van je hersenen kunt aanspreken wat normaal niet meedoet omdat de zintuiglijke prikkels alleen maar bezig zijn met wat zij horen zien en voelen. Abstract en analystisch denken bevindt zich in het hogere gedeelte van het brein.

Onnutttige overtuigingen kun je leren loslaten en transformeren en je kunt deze ook naar het museum brengen en deze als hulpbron gaan gebruiken als voordeel. We begonnen dus hiermee, ik met mijn oudste zoontje, toen nog maar 6 jaar oud en ik was 1 van de eerste coaches die hiermee ging testen met kinderen. Ik had steun van de kinderspychiater die mijn zoontje begeleiding gaf en ook de pscycholoog was er met regelmatig bij om te zien wat de resultaten deden met hem. We zijn gestart met het behandelplan om dat om te draaien, de problemen hebben we veranderd in een frame met uitdagingen en oplossingen en dat is al een groot verschil. Het oude paradigma zegt wat er niet goed gaat en wat er mis is en het nieuwe paradigma gaat uit van de eigen unieke ontwikkelingskansen en zo zijn we dit proces ingegaan. Het frame met uitdagingen en leerdoelen voor de komende jaren om in te groeien tot zijn 18e jaar en daarna zouden we een nieuwe mindset gaan neerzetten omdat je tot je 25e moet ingroeien.

 

Openheid voor iets nieuws en begin van twijfel ondervangen is heel belangrijk in deze fase en ook je identiteit, je hebt gedrag maar je bent niet je gedrag, je bent een geheel van zoveel en niet alleen maar je patronen in je gedrag, je bent ook niet je persoon, je bent liefde en je mag jezelf ontwikkelen. Dat is ruimte scheppen voor transformatie en je zelfbeeld mogelijk maken. Er zijn psychische voorbereidingen nodig in de ruimte waarin je bent of komt, dat is iets wat niet veel mensen begrijpen en daarover moet je durven praten want er hangt overal energie en er kan dus ook slechte energie hangen. Een kind voelt dit en zal alleen zijn plek innemen als het veilig voelt. Gevoelens signalen in je lichaam kan alleen als je jezelf totaal kunt ontspannen. Iets moois achterlaten is fijn en geeft een diepe betekenis. Ik ben gestart met meer van mijzelf laten zien via Linked In, WordPress, via magazines online en virtuele netwerkplekken. Het presenteren van een leerframe was voor mij nodig om in een start up iets te laten zien waarmee we onszelf kunnen ontwikkelen, mijn content is Syntony Conversations.

De syntony methode heeft mij geholpen om met vrolijkheid mijn eigen balans te vinden en te houden ondanks de omgeving die behoorlijk onzeker en onstabiel en chaostisch was lange tijd. Een depressief mens heeft emoties die weinig betekenis meer produceren en dan vlucht de mens naar de buiten wereld toe om prikkels te voelen, deze vertaling is voor mij zichtbaar.

 

Een blij hart is goed voor het lichaam en een depressief hart maakt de spirit verdrietig en dit is waar de body mind connectie over gaat en emoties die niet gezien mogen worden en er weinig empathie is of plezier en rust geven onderdrukking.

 

Blij zijn is een natuurlijke staat van “zijn” en ons echte zelf en betekenis te vinden is er om deze wereld dienstbaar te zijn. Leven gaat zoals het moet zonder zorgen om een outcome.

 

Zoveel diversiteit opgezocht en inzicht gekregen in het belang van Communicatie en echt zijn en oprechtheid laten zien, je eigen open systeem benadering –

 

Gevoelens delen en van en met elkaar leren is leuk en helpt je eigen schema,s te doorgronden en niet vast te zitten en zo kun je ook makkelijker de behoeften van anderen voorzien. Kwetsbaar leren zijn is een luisterend oor zijn voor anderen en aardig zijn en anderen het gevoel geven dat ze welkom zijn. Aandacht en warmte, empathie en eerlijkheid en kwetsbaar mogen zijn dat is vriendschap, en dat zijn niet zomaar woorden, het zijn condities die je aan anderen kunt geven en dat is heel essentieel en basaal.

Liefhebben is een kunst. Arts.

Zelfonderzoek ben ik gaan doen nadat ik met ondermijning te maken kreeg op alle lagen, zowel emotioneel en mentaal maar ook financieel en dat heeft gezorgd dat ik op zoek moest diverse keren in mijn leven naar huisvesting, gezin zelf aansturen als alleenstaande moeder, en weg uit mijn vertrouwde omgeving diverse keren. Verstilling kan dit helpen en alles wat ik nodig heb is een stille kamer en een stoel om mijn gedachten te laten komen en te laten gaan, en ze laten verdwijnen. Starheid, ik heb er flink mee te maken gehad in relaties met anderen, het loslaten van een stelling en alle vragen die je tegenkomt op je weg die je zelf moet leren beantwoorden.

 

Leren accepteren dat er gebieden zijn waar je in tegenstelling tot bepaalde anderen niet zult excelleren en hiermee open je voor jezelf ook de weg naar anderen toe die je in je ontwikkeling kunnen bijstaan.

 

Ontmoetingen zijn mogelijkheden om je te leren over jezelf.

 

Loslaten en opgeven van verkeerde lichaamshoudingen is van belang. Het loslaten van verkeerde levenshouding is niet alleen een mentale kwestie maar een gevoel van blijheid en luchtigheid. Een glimlach voor een voorbijganger op straat en tevreden zijn. Door dagelijks mediteren kun je je blik op je gevoelsleven helderder maken en inzicht na inzicht over je eigen functioneren met inspiratie naar je leven kijken. Luisteren naar je eigen gevoel met zenmeditatie.

Denkpatronen en overtuigingen zeggen alles over de manier waarop je jezelf wel of niet durft te bewegen in deze wereld. Zelfredzaamheid en vertrouwen geeft sturing. Inspanning en ontspanning is een natuurlijke beweging, activisme is connected… dat wil zeggen dat je met diepere dimensies in jezelf en daar ook in die energie durft te blijven – in harmonie.

Je moet hiervoor wel oefenen en je leefomgeving vragen wat jij voor hen betekent en daarmee een beeld krijgen van je specifieke vermogens en ook je blinde vlekken en valkuilen willen zien en weten hoe het komt dat je geïnteresseerd blijft en bent in een intensief contact met anderen en wat zaken zijn die jou uit je evenwicht brengen en weten hoe het komt dat je speciaal voor iemand kiest als jouw vriend of vriendin.  Het ik leren loslaten vraagt fysiek en mentaal loslaten en dat is vertrouwen toelaten dat je ook als je je van je wereldlijke ik distantieert je niet in een zwart gat zult vallen. Het is een kwestie van durven en jezelf durven overgeven aan het leven en daarvoor is heel veel energie nodig en energie komt uit je echte kern waar je gevoelens leven.

 

Compassie = het herkennen van de destructieve gedragingen van ons onderbewustzijn en wij als activisten practiceren dit en zijn verbonden met deze diepste laag.

Op het nivo van oorzaak werken wij en dat werkt voor mij het allerbeste, en hoe komt dat? Omdat connecting een uitdaging is, ik focus op die aha momenten en het verbonden zijn en heb daarin een frame ontdekt.

Het is een proces. Het leven zelf is een proces en zo kun je het  veel beter leren sturen. Als je het leven zelf zo kunt zien krijg je meer kans om te veranderen mag je een leven lang leren en kun je de herhalende patronen zien bewegen en daarin sturing geven.

Leer je die patronen eenmaal herkennen dat ga je vanzelf zo navigeren, ik help mensen hun betekenis meer te belichamen door ook hun gevoelens, gedachten beter te leren afstemmen. Waar je ook bent nu op dit moment in je leven, een innerlijke compas helpt –

Het is de interne compas die je kunt leren toepassen en die onzichtbare beweging heet syntony. Eenvoud is nodig, grace en daarom deze instrumenten aan het aanreiken in inmiddels 195 landen door 64.000 facilitators.

 

Het is heel erg belangrijk voor jezelf om meer synergies te laten vrijkomen en die moet je zelf ook kunnen zien, tastbaar maken, en ik kijk ernaaruit met jou te gaan werken, of je nu student bent of moeder of vader, of een ondernemer of zakenman, of ouder of een professional en met persoonlijke groei een diepere zingeving wilt ontdekken. Ik neem je mee.

Ik heb een rode draad gevonden waarin ik iedereen met iedereen kan connecten, daarin zie je wat er gebeurt in alle omstandigheden en in alle situaties, en dat is mijn levenswerk, hierover gaat mijn talent om te laten zien wat de  betekenis is in jouw leven. De kern blootleggen.

 

Het is een missie die zich aan mij liet zien terwijl ik mijn eigen visie uitdroeg om te weten hoe het komt dat ik dit doe en wat het nut is om een nieuw bewuszijn te belichamen.

Ik faciliteer in collectief bewustzijn en dat is een science challenge, het is een evolutie die wereldwijd ingezet is.

 

Ze noemen mij een Top Presence… de surrender.

Met Design Thinking bieden we methoden en processen, we helpen je om problemen te definieren en te analyseren wat informatie en kennis doen als ze richting actie gaan bewegen. Met een set van doelen kunje betekenis geven aan nieuwe connecties en aan betrokkenen met mogelijkheden tot samenwerking. Dit zorgt voor acceleratie en benadrukt de projecten die er al zijn wereldwijd. Een flow van twee dagen bieden wij aan en wereldwijd zijn deze faciliteiten om zelfgewaarzijn te leren oefenen en een dieper begrip te leren ontwikkelen wat uit verschillend talent komt wat aanwezig is in de kamer. Leren en neerzetten van een Lab voor diepere vormen van leren met oefeningen in de vier domeinen van systemische innovaties. Leren luisteren naar diverse perspectieven en transformeren van conflicten in creatieve samenwerking. Het vergroten van collectieve intelligentie. Dat is mijn wens als Facilitator, een vol leven en rijk leven door multidimensionele relaties en een toegankelijk beeld. Ben je zorgzaam dan is het fijn te weten dat de valkuil is om te bemoeien, maar de andere kant is dat je ook niet tegen egoisme kunt in gedrag omdat je daarvoor allergisch bent, dus de uitdaging is dan hier loslaten van wat je ziet en waar je jezelf zorgen om maakt en wachten totdat de persoon zelf naar je toekomt.

Dit is een grote uitdaging, ook de kernkwaliteit daadkracht, het is een valkuil om drammerig te zijn over iemands gedrag of houding en je kunt waarschijnlijk helemaal niet tege passiviteit van anderen, de uitdaging is dus hier geduld. Dat is de uitdaging.

Mijn wereldbeeld komt uit Ficiniaanse Psychologie want dat is een Universeel Mens. Leuke winkeltjes, vriendelijke mensen en de natuur is oikos, leefomgeving in harmony met Arts en schoonheid van de natuur. De ziel heeft deze gemeenschapszin. Het totale actuele milieu van mijzelf als de vrouw en de moeder die ik ben en mijn naam ; Sarah.

Ik wil sporen achterlaten en die aspecten zie je terug in mijn huis, op mijn werkplek, in mijn natuurlijke leefomgeving, het is zielzorg. Deze cultuur leeft in mijn dagelijkse gebeuren en wij zijn wat wij zelf opbouwen en erkennen, voor mij is dat Epicurisme –

Het besef hoe belangrijk diep gevoeld geluk is.

Ik kies dus bepaalde en specieke plaatsen uit en specifieke mensen hiervoor uit omdat schoonheid de goedheid is en het zijn filosofische principes. Alle dingen zijn in beweging en altijd in wording –

Als je een hogere visie ziet en voelt en ook begrijpt dan is er geen tekort en dan hoef je niks te worden, je bent de rust zelf en doet wat je talent is. Dit is mijn fascinatie en toegankelijk beeld waarin we tijdsgenoten in de diepste zin kunnen ontmoeten en die echtheid daarover gaat mijn verhaal. Mijn leven is zo ook gestart, het zijn de soft Technologies en international affairs, dat is gestart in London waar ik ben geboren en waar ik de eerste levensindrukken meekreeg de eerste twee belangrijke levensjaren.

Dit gedachtengoed begon al heel lang geleden, omdat ik altijd al een soort behoefte had aan het voelen en aanwezig zijn in het hier en nu, in het moment. Mijn weerstand raakt soms dun en op omdat ik niet kon luisteren naar mijn omgeving omdat mijn lichaam overbelast raakte door de stress. De mensen leven zo in angst ipv in absolute schoonheid dat ik steeds meer die kant op begon te bewegen en geen druk meer wilde voelen maar resoneren met bewuste mensen.

Eerlijkheid en waardering, beloning en erkenning heeft allemaal te maken met communicatie. Minder prikkels en leiding geven aan patronen in muziek, kunst, de natuur en met mensen dat is wat mij fascineert, het is het managen van energie en dat is systemische vooruitgang die je voelt als je echtheid ziet ontstaan onderling of tijdens het schilderen of boetseren, er hangt dan een soort magische rust.

@scctools

@soctools

@grrtools

Conceptuele Tools voor actie gerichte principes

Systemische Innovatie heeft te maken met ruimte innemen en levende systemen aansturen door de condities die van binnenuit komen.

De betekenis van coherentie geeft leiderschap.

Persoonlijke kwetsbaarheid leren uiten en je leven als avontuur aangaan is een actief en levend principe en dat is een kracht die tot leven wekt.

Het leven regenereert en dat is Liefde, dat is het stralende zien in alle dingen en vooral naar jezelf toe kunt trekken, liefde beweegt en verlangt.

Transcendent zijn betekent zuiver zijn in je woorden en in je gedrag maar ook in je denken, je bent zelf het mysterie en dat verlangen naar jezelf dat is het woord filosofie want dat betekent; liefde voor de wijsheid. Het eigen wezen en deze dynamische aspecten hierin dat je dit durft te zijn.

De elementen hierin verlangen ernaar zichzelf te verbinden en te verenigen en dat is de natuur ze streeft naar harmonie. Liefde streeft naar alle dingen binnen in zichzelf en alles wat we liefhebben leeft in ons hart.

Wat wij liefhebben mogen we gewoon omarmen en beschermen, en voor Ficino zijn deze aspecten van liefde voorbeelden voor anderen en aspecten zoals het leven zelf en de wil van alle dingen ook zichtbaar kan zijn, we voelen die drang om uite te stromen.

Natuurlijke liefde van zichzelf uitgaande openbaart zich in deze filosofie in haar liefde voor de waarheid en dat is voor mij de rode draad wat Syntony zo sterk maakt. Het is de uiting in de liefde voor schoonheid, kunstenaar en van de dichter en schrijver, de kunstvaarheidheid zelf en deze taal te laten doorstralen. Het denken mag doorstralen.

Liefde voor schoonheid is een schakel tussen de natuurlijke en de goddelijke wereld en het leven is de veelheid daarin en het goddelijke is de eenheid. De sleutel is voor mij het verlangen naar jezelf, want bij schoonheid begint goedheid en dat is wat ik al 46 jaar lang ontdek en daarin blijf ik trouw omdat het vanzelf weer terugkeert naar zichzelf als iets zuiver is.

Het leven zoekt het aspect van liefde in een soort rust die we mogen beleven en die schoonheid trouw blijven en zichzelf trouw zijn en blijven is de goedheid, het luisteren daarna in vriendelijkheid en vrolijkheid kan nooit iets anders zijn of worden dan zichzelf.

@syntonymethod.

Alle dingen zijn in beweging en altijd in wording –  Sarah

 

Omdat ik verantwoordelijkheid neem en betrouwbaar ben, ik ben aansprakelijk als facilitator en heel ontvankelijk.

 

Ik initieer en dat is mijn hele leven al zo, maar ook vaak weggerend met momenten van mijzelf.

 

Dit is precies wat ik wil delen met anderen om je te helpen, je hebt je zelf die bestaat uit meerdere parts, meerdere delen, allerlei rollen, die kun je wel eens in de steek laten omdat je het contact met je bezieling niet meer voelt.

 

Dan gaan al die rollen om je heen die je invult met je op de loop. Ik ervaarde dit als teveel druk voelen van buitenaf… want ordelijk zijn en feitelijk en zelf gedisciplineerd en herinneringen etc  het is bepalend en zo is het ook met markante feiten in de peutertijd en in de babytijd en of op de lagere school en in gezinssituaties maar ook in de pubertijd en in de studentenperiode, waar kom je vandaan?

Dat is wat we zoeken en wat mij heeft geholpen te worden wie ik nu ben heeft te maken met een persoonlijk ontwikkelingsplan.

 

De patronen van muziek en de natuur, de rode draad in mijn leven is simpel en gaat over een leven lang leren. Wat ik wil is dus dit talent daarin aanreiken en dit specialisme aanreiken in veranderingsprocessen.

 

Gezonde authentieke relaties geven energie en de drijfveren van de visionair zijn meestal hetzelfde om te activeren en te coachen. Een visionair zijn lukt als je je eigen aanpak kunt uitdragen en je eigen verhaal ook kunt en durft te delen, het is wat jouw verandering liet zien en wat maakte dat je met je eigen ervaringen bent gaan dragen en sturing gaan geven. Is er draagkracht voor veranderingen en hoe ga je om met veranderingsprocessen?

Er gebeuren overal ter wereld veranderingen en ook kleine synchroniciteiten waarmee we continu bezig zijn om projecten te starten en deze uit te dragen. Hoe je zelf met het systeem verbonden bent is bepalend wat je wenst te leren en met wie je wenst te verbinden.

Ik leerde deze patronen van de natuur en de muziek als rode draad in mijn dagelijks leven te herkennen, deze diepgaand te erkennen.

De informatie die ons dus bereikt is niet alleen maar data het is iets onzichtbaars en iets waar je geen naam aan kunt geven het is God of Liefde, iets hogers, een hogere macht. Zoals de oceaan ook frequenties geeft en wij afstemmen via receptoren vanuit de omgeving.

 

Dit is realiteit en om deze zintuigelijke prikkels te begrijpen is de implicate order nodig want gezonde relaties doen elkaar geen pijn. Toen mijn ouders gingen scheiden was ik 9 jaar en bijna 10. Als kind voel je en zie je dat je familiesysteem uit elkaar valt en gezonde relaties doen elkaar geen pijn dus echtheid is wat ik al heel jong zocht. Op avontuur gaan met elkaar geeft energie en als dat de drijfveer is dan kun je catalyseren en activeren. The Act of tuning in .

Frequenties en patronen leren oppakken waarmee je een heelheid kunt herkennen. In deze zoektocht naar antwoorden was het een grondhouding en innerlijke en uiterlijke rust van iets wat zo is. Wat ik zocht dat is zo en niet zichtbaar maar onzichtbaar. Mijn oplettendheid en mijn opmerkzaamheid, een natuurlijke innerlijke houding. Er ligt een diep innerlijke en uiterijke rust in mijzelf wat mij deze rode draad heeft gegeven.

Meditatie = oefenen, oefenen en nog eens oefenen en dan ineens is het stil in je geest en is er even geen denken.

We kunnen niet 2 x in de zelfde rivier stappen en elke dag opnieuw gaat de zon op –

Meditatie geeft mij deze kracht, blijvende inzichten van toewijding en discipline te kiezen voor een lichamelijke houding waarin ik zelf elke dag kies om mijzelf hiervoor open te stellen. Het geeft mij diepe rust van binnen.

Mijn verhaal gaat over een verdieping in bewustzijn en dit ben ik bewust gaan bestuderen omdat ik wist dat iedereen deze campus kan zijn als je maar wilt specialiseren in persoonlijke groei in communicatie en in bewustwording. Mijn eigen waarden en mijn eigen ik en mijn eigen mentale en emotionele waarden, mijn eigen fysieke grenzen, het is balans en eerlijkheid wat ons leert navigeren. Ik stuur mijn lichaam en mijn mindset aan met mijn ziel en dat doe ik vanuit voeding en wijsheid omdat ik mij zo veilig voel en dit mij helpt om ontgiftend te leven in een wereld die vol met chaos gevuld is.

Zuiver zijn is voor heel belangrijk.

Ik ben actief voor een wereldwijd onderzoeksburo voor wereldvrede en bewustzijn en als iemand mij dit had verteld 20 jaar geleden dat ik met kennis en innovatie met kracht bezig was als facilitator in die tijd. Ik kon die koppeling toen niet maken omdat ik de juiste mensen niet om mij heen had maar wel een paar. Die paar mensen waren voldoende en zo is het mijn hele leven al verlopen, de vraag hoe het komt dat ik niet eerder Communicatie wilde studeren of alles van het Bewustzijn en kwantumfyscia weet ik niet, ik wilde mensen leren kennen en veel gesprekken aangaan en interacties, ik was bezig harmony te brengen in de samenleving maar had geen idee hoe. Het was totaal onbewust. Systeemdenken heeft van oorsprong een biologische en technische invloed en die miste in mijn leefomgeving, de wereld is geen mechanistische klok maar een levend organisme en dat is waardoor mijn ziel verrijkt werd in het ontdekken hiervan. Ik had diepgaande ervaringen als kind als ik droomde en ik droomde veel en intens. Ik kon vliegen en vloog tussen de aarde en de planten en kon iedereen en alles bereiken door hele grote stappen te maken in de tijd en in de ruimte zelf, en zo voelde ik als kind al dat er soms een dimensie is wat buiten tijd en ruimte gebeurt. Ik kon en durfde hierover niet te spreken met anderen en ik voelde ook intense dingen als ik naar bed ging in de avond en wist dat het dan weer zou komen, ik ontwikkelde een truuk door te gaan kijken naar het donker als ik mijn ogen sloot en dan voelen wat mijn lichaam mij dan liet zien en wat zij mij liet voelen.

GestaltPsycholoog en Ecologist Capra gaf mij inzichten in deze ontwikkelingen in engineering en cybernetica en informatietheorie maar ook zijn bijdrage tot de consolidatie van Systeemdenken. Hammond, 1997. Contemporary SysteemDenkers.

GST zijn de tools in human resources die ik dus uitdraag als specialist. General Systems Theory –

Ik ben gaan zoeken naar parameters die functioneren als richtinggevend compas om dienstbaar te zijn in een wereldwijde en onafhankelijke wereld waarin ik graag een eco samenleving wil helpen ontstaan. Door het expanderen van systemisch bewustzijn en verder te bouwen op relationele intelligentie zijn we in staat om de term coherente domeinen vorm te geven. Deze afstemming van het samenkomen van deze minds zet nu dus condities neer van hyperconnectiviteit. Dit geeft voeding aan de actieve betrokkenheid op diverse plaatsen waarmee wij onszelf dus identificeren. Wij nodigen je uit om te experimenteren met andere manieren in alle domeinen in je leven of het nu persoonlijk is of professioneel. Een basis gevoel is een anker, en we hebben ankers nodig, een basisgevoel van verbonden zijn . Vooruitstrevende leiding geef je vorm door aandacht te geven en bewust iets neer te zetten. Een basisgevoel van verbondenheid. Eerst met jezelf en dan met de flow en uitwisseling van je idee en jouw energie en dat deel je met jouw peers en jouw collega,s en buren en de levende omgeving waarin jij jezelf bevindt. Socio cultureel en bio fysiek en ook via de aanwezigheid van hen die al voor ons hier waren. Dit zijn de Pioneers van de Systeemwetenschappen en onze persoonlijke voorouders en in de aanwezigheid van hen die nog na ons komen, we zetten met elkaar iets neer voor een betere wereld.

Deze condities die we nu zien in de patronen zijn vooruitstrevend en ze zijn spectaculair omdat ze vooruitstrevende patronen versterken en complexe aangepaste systemen neerzet.

Het gaat om aanpassen en aanwezig zijn. Je manier van aanwezig kunnen zijn en de veranderingsprocessen aankunnen, via relationele intelligentie. Bewust voeding geven aan dit sociale systeem geeft coherentie en dus meer plezier en vrolijkheid en iemand moet dit neerzetten. Iemand in een systeem moet dit neerzetten en dat is zo in een familiesysteem en in een bedrijf of organisatie, een catalysator is nodig die anders denkt en anders durft te kijken en gewoon door alle veranderingen heen gaat en een betere wereld wil neerzetten. Een ander perspectief neerzetten en spectraal leren kijken en leren bewegen. Integraal leren leven en holistisch leven, en de sleutel hiervoor is globalisering. Er zijn meer sociale systemen nodig om actief te faciliteren en dat is ook nodig om diepe vrolijkheid door te geven. Het zijn vier nivo,s van vooruitgang die we kunnen checken in onszelf en dat noemen we de systemische innovatie op vier coherente domeinen. Intra persoonlijk, en de interpersoonlijke, de trans- species en de global wereldwijde nivo,s.

Deze fundering is nodig om binnen het priveleven en binnen werk en of studie richting te geven aan synergies omdat je ook makkelijk de andere kant kunt opschieten met het internet en alle technologie nu op dit moment. Zonder een systemisch netwerk van Relationele Intelligentie wat bewust voeding en richting geeft aan ons sociale systeem en coherentie op het individuele nivo van ons pyscho emotionele zelf, lopen we het risico om grotere netwerken aan te gaan met negatieve synergetische verbindingen en dat is niet de bedoelding. We willen toch een systeem neerzetten wat door super coherentie een subysteem kan zijn en hoog resonant?

Het draagt de patronen van gezondheid en welzijn als er stabilisatie is in haar milieu. Tot menselijke sociale nivo,s komen vraagt om bewustwording en facilitators want er zijn maar weinig mensen in staat om niet te oordelen en er echt te zijn in de aanwezigheid van de ander. Het fundament voor een eco samenleving ligt in de zelfsturende vermogens en de openheid. Samenwerking kan pas ontstaan als er vertrouwen is en zij een globale set van relaties laat zien. Een planetaire vooruitgang heeft aandacht voor een leergemeenschap. Zij ontwerpt de laatste updates en zorgt voor ervaringen en ontdekkingen om ontwerp en design thinking als een intentioneel en cocreatief proces met actie de wereld in te zetten. Creatief denken en innovatie bemoedingen gaat over het implementeren van nieuwe instrumenten en dat instrumenten dat ben je zelf.

 

Perspectives waar gaat dit over en wat bedoel ik hiermee?

Het gaat over je eigen persoonlijke ontwikkeling en jouw levensverhaal, dit noemen we zo in de systeem wetenschappen:

 

My  personal quest of Syntony

De mensheid  leren begrijpen

SOCIAL SYSTEM DESIGN ENGINEERING @SyntonyMethod

 

 

Work Flow Studio
Dr.Alexander Laszlo / Kathia Castro Laszlo
TITULO DEL LIBRO: System Research and Behavioral Science, vol.
12
TIT ULO DEL CAPÍTULO: Evolution Guided by Design: A Systems
Perspectives
AUTOR/EDITOR: Bela H. Banathy
EDITORIAL: Revista
EDICIÓN:
NÚMERO —

met Arvin van Gils , Marcel Verwei en Sarah Verwei bij Work Flow Studio.

systems Thinking starts with thinking to systems being.

Organisational Transformation and Social Change my personal reflection on the meaning of evolutionary leadership based on the learning derived from my experiences an a Coach and Consultant, Social Entrepeneur and mother.

 

I am a teacher now an educator in Syntony Program, the New Paradigm in Education and Business, a Doctoral Leadership Program.

Systems Thinking has been a means for enabling cricital and creative perspectives from which ideas from improving a difficult situation or innovation a new possibility emerge. Towards a life affirming and future creating life, and what is missing?

we want to be perfect and we try to cover that up to our selves but there is to much stress, we need to see this call for participation in the most important task of our time. Innovating our future of peace and abundance in partnership with all the living systems of our planet Earth. Making the shifts inside of ourselves that is needed and not just what we want and need but the way we live life. Time for ourself. Feeling and not just reacting but sitting down and dreaming, what your life can be and being enlightened and responsible humans. The insights of systems thinking and practice wil be of help in the transition to a viable future for all, to just be and feel and be. We can do this transition, I am here to offer this training program in Europe, there needs to be some time for you, you can make this shift, emotionally and mental and physical. The narrative that gives purpose and meaning to who we are, why we are here and where we are going as a global civilization.

 

Keywords:

systems thinking, systems feelings, systems being, evolutionary leadership, evolutionary learning communities and ecologies of innovation and high purpose and abundance mental model –

From Systems Thinking to systems being ; the evolution of our way to seeing and living in the world

Developing a General Theory of organized complixity ( Laszlo 1975)

Systems Thinking has biological and technical origins.

Developments in Engineering, management, cybernetics, information theory and contributed greatly to the consolidation of systems thinking ( Hammond 1997)

Biological and technical origins, Gestalt Psychologist and ecologist ( Capra 1996)

Contemporary Systems Thinking includes a diverse array of perspectives developed since then.

A larger systems movement is looking for wholeness and the fullest expression of the emerging systems ideas in a General Systems Theory GST is the concept of open system. Hammond 1997.

Bertalanffy introduced the concept of GST in 1937 –

A feeling of stress is fear and the fear is not taking us in others ways of knowing, we need to demonstrate a deep understanding of the interconnected nature of our world and of the sacred realtionships that sustains life. It all starts with decision what is giving meaning to us and what we need to learn and how to shape our life.

80% of succes is about the ability of our mindset.

It is not just positive thinking but it is centering and taking care of the intelligence to make a change happen.

A systems way of perceiving and appreciating the world is much older. Heraclitus had this conception that everything flows, love and respect, fun and that edge comes when we master of mind and emotions.

I ching is the oldest systems approach and indigenous cultures have other ways of knowing that demonstrate a deep understanding of the interconnected nature of our world and of the sacred relationships that sustain life.

 

allowing our self to listen to music and writing, playing with children en being in nature , we must do this, in nature and being more connected in the now –

A Transformative learning process started in an expansion of consciousness and the emergence of new ways of being and that is changing the world because my psychology is a must to help other people. Learning to listen and harmonize with the patterns of life of change of our environment. Remembering how to be curiously and playfully engaged in a lifelong enquiry and reconnecting to practices that honour all our relations, are some examples of the manifestation of a systemic competence that goes beyond thinking.

 

Systems thinking ; a new way of seeing

My own learning journey is about reclaiming this power and not being denied and my body my mind and my relationships and my money is going to be the best. Becoming more fully me.

Human Science is a reaction to the use of positivistic methods for studying human phenomena, has embraced more holistic approaches, studying social phenomena through qualitative means to create meaning. Systems Thinking bridges these two approaches by using both analysis and synthesis to create knowledge and understanding and integrating an ethical perspective. Analysis is what and how. Synthesis is about why and what for?

Combining analysis and synthesis we can create a rich enquiry platform for approaches such as social systems design ( Banathy, 1996).

Evolutionary Systems Design ( Laszlo 2001)

Ethical Systems Thinking expands from thinking in terms of the bigger picture to thinking in terms of the big moving picture. Placing the understanding of a complex system not only in terms of its relations to a larger socio ecological context but also in terms of the way the system has changed and will continue the change over time.

 

Evolutionary leadership perspective focuses on the pattern of change of that system over time. For our future this is very important for facilitating transformation in a life affirming direction.

The systems view, provided us with a rigorous way of looking at reality from a different perspective, an expanded viewpoint that enables us to see how nothing exists in isolation.

 

Systems Feelings; Connecting our emotions and will

Seeing interconnections, we see a new reality. we cannot go back and ignore it. Seeing has an emotional connection, beautifully captured in the statement by Rusty Schweickart after this experience of seeing his home planet from space.

We have two types of systems thinkers, those who cognitively understand and can talk the system talk, and those who appreciate and can feel what it means to embrace a systems view, even if they do not know or care about formal systems concepts.

Those individuals able to make the emotional connection between an expanded and more comprehensive understanding of interconnectedness are also more able to translate systems ideas into actions.

Love is the only emotion that expands intelligence, creativity and vision; it is the emotion that enables autonomy and responsibility ( Maturana and Bunnel 1999) Maturana defines love as ‘relational behaviors through which another ( person, being, or thing) arises as a legitimate other in coexistence with oneself ‘

 

Learning and collaborating and creativity happen when we are able to function from a consciousness capable of including a worldcentric awareness of all of us –

 

Organizations can be understood as a network of conversations.

We live in language and in emotions.

Following this view of organizations not as structures but as the flow of human interactions through language. The flow of human interactions through language is what we can appreciate as the importance of power of conversations to facilitate chagne and create desirable futures.

 

We can appreciate the importance of power of conversations to facilitate change and create a desirable future.

 

 

 

 

 

 

The human brain, neocortex analystisch denken en taal, de andere secties, lybic brein is gevoel en vertrouwen en loyaliteit. Beslissingen nemen gaat over gevoel en vertrouwen en daar waar we beslissingen nemen dat gebeurt in ons hart. We beschrijven dit in ons brein omdat het lijkt alsof we daar een beslissing nemen maar dit gebeurt echt in onze hartstreek.

De meeste mensen weten hun waarden niet en wat ze delen met de ander, de kwaliteit van een crew, een groep of familie of organisatie, het gaat om de gedeelde waarden waardoor we vertrouwen voelen. We houden van bepaalde dingen in ons leven en als je dit kunt uitleggen met feiten en voorbeelden is het ook nodig om je gevoelens erbij te delen, duidelijk zijn over wat je gelooft en dat ook doen. Een set van waarden en overtuigingen, dat is alles, het is het vertalen van menselijk gedrag. Het coördineren van een flow in onze activiteiten en deze mogelijkheid om te geloven wat we doen dat is authenticiteit. Je trekt mensen aan die dit ook geloven en zo werkt het een samenwerking, dit is diep vertrouwen. Wat deel je samen en wat brengt je samen? Dat is wat vrolijkheid geeft en je accepteert elkaars verschillen.

Een nieuwe wereld met het nieuwe denken.

Passievol je eigen leven invullen en leven.

 

Je diepste gevoelens laten aanraken door het leven zelf.

Kwaliteit aanbrengen ,daarover gaat mijn avontuur en ontdekking.

Mijn boek is geschreven vanuit ontdekking en de reis van het bewustzijn – het heeft een lange tijd geduurd om dit begrip te kunnen bevatten en echt te begrijpen. Het zit niet in de omgeving om jou heen maar in jouzelf en hiervoor is het wel nodig dat je diep durft te vertrouwen op je zelf en je eigen intuitie en je eigen gevoelens.

 

Dit uitleggen is wat alle wetenschappers proberen te doen, het simpel uit te leggen zodat de ander het begrijpt en kan toepassen.

Het verschil tussen wat iemand wel of niet ziet en wel of niet invoelt, het is enorm.

Dit is ook bewustzijn , oplettendheid, de betekenis voor de mystiek van deze tijd nu en de mysticus ontstijgt de wereld van verschijnselen, de ervaring van alles…daarover gaat mijn verhaal ……en de begint met de simpele manier waarop we dingen wegfilteren of juist niet filteren.

 

De verbinding tussen wetenschap en een “spiritualiteit’  = deze ervaringen zijn voor mij heel zuiver; Liefde; zelf de mysterybox durven zijn en mogen zijn betekent dat je zelf je eigen theater kiest en je eigen podium en je zelf ook die veiligheid mag neerzetten omdat je die zekerheid gewoon voelt van binnen. Het mogen doorvoelen geeft gezonde doorbloeding van je lichaam en vertrouwen geeft een sterke lever, eerlijk gevoelens delen en samen leren en samen mogelijkheden vrijmaken en actie inzetten is een innerlijke kompas die elke mens kan leren inzetten om maar te navigeren in het leven, we kunnen allemaal die mantel aantrekken, in onze eigen omgeving waar we ook zijn.

; ik bedoel daarmee je eigen zingeving, de hogere betekenis in je leven, het kan God zijn of iets anders hoe je dit omschrijft, het gaat erom hoe je dit kunt neerzetten ..jouw visie…en werkt dat door via mensen en informatie ?

 

 

Of is het eerst je eigen gedrag waarmee je dit kunt coördineren en waarmee je dit gaat structureren? Ik was als jong meisje al gefascineerd door deze structuur en probeerde daarom ook de grenzen te verleggen via mijn dialogen met anderen, ik deed dat op onzichtbare manier, ik kon het niet altijd benoemen wat ik deed, het was toen al puur gevoel. Je weet als kind niet beter, dan op gevoel te sturen. Het leren structureren en leren managen is wat ik ben gaan doen in 2011 via het neerzetten en delen en leren samen via virtuele platformen wereldwijd mijzelf gaan verbinden, en mij zelf bekendheid gaan geven dat ik deze actie onderneem, begon met open delen op de eigen tijdslijn op facebook en dat gaat vooral veel over ; de mysticus.

;een brug tussen wereldbeelden die ik heb geslagen en waarop ik focus wat iedereen kan leren.

Bewustzijn is mijn favoriete kandidaat. Door mijn samenwerking met Alexander kon ik deze taal gaan contextualiseren in een methode en module, en die Leiderschap geeft een energie gebaseerde innovatie. Ik had 18 jaar stude in bewustzijn erop zitten en zoveel vragen en die werden voor mij allemaal terug vertaald in deze Module die we hebben ontwikkeld. Als mensen deze koers willen veranderen dan moeten we andere dialogen gaan voeren.

Het domein van bewustzijn is de waarnemer als het waargenomene en het waarnemingsproces omvat.

Buigzaam zijn en lenig en vatbaar voor verruiming.

Mystiek, hij die de ziel ervaart, en de een vertaalt die als ‘de theorie van alles en de ander zal deze werkelijkheid weinig kunnen schelen”.

Een hartverwarmend en nieuw paradigma heeft voor mij de deuren opengezet en spiritualiteit betekent voor mij liefde en jezelf zijn.

 

Zoals het ook is in een herwaardering om een eenheid te omhelzen en niet blind te staren op verschillen, het besef van fatsoen en en integriteit in praktijk te brengen.

Een eenheid is vereist van inzichten en percepties omdat de dualistische denkmodus tot nu toe heeft geleidt tot de huidige impasse dus herwaardering is voor mij het instrument. Het nieuwe paradigma. Het nieuwe denken.

 

Deze grondslag noemen ze binnen Leiderschap een worldshift en revolutionaire beweging, omdat ze afhankelijk is van ons individuele en collectieve geesteshouding en handelwijze met elkaar. Sociale werkelijkheden bewerkstellingen en ons denken veranderen letterlijk dat is heel beknopt eigenlijk het doel van het opzetten van deze tijdslijn en mijn werk. Ik ben dit domein voeding gaan geven met informatie om de terreinen te onderzoeken en onthullen die de verborgen werkelijkheid ook laat zien, de magie en het onzichtbare wat wij als energetisch kunnen invoelen en omschrijven. Vitale energie activeren omdat we dat nodig hebben voor onze ontwikkeling.

We zijn hier met elkaar nog hard mee bezig. Er is maar 1 mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op dit proces, het is een noodzakelijke bewustzijnsomslag en binnen 1 leven kan dat voltrekken, in plaats van binnen meerdere generaties en daarin neem ik je mee in mijn levensverhaal.

Deze verandering van onze wereld gaat over een flow en niet over de versplintering en onderlinge wedijver, en dat is vreselijk in onze dialogen, mensen gaan nog steeds discussies aan en willen gelijk of de ander neerhalen en dat is niet de intermediair zijn in deze levensvorm om het systeem te zijn wat we wensen te zien in deze wereld.

Overbruggen in plaats van versplinteren. Denken en doen bevorderen op basis van een nieuw paradigma is mijn raamwerk en mijn verhaal ipv kortzichtige manier van denken en dit is voortgekomen uit het werk vanErvin László en zijn forum om Science en gebaseerd op een uitnodiging aan personen uit wetenschappelijke en humanistische hoek om deel te nemen aan een inspirerend dialoog over uiteenlopende inzichten.

Ik wil niemand overtuigen van de waarheid van iets anders maar het erkent de wetenschappers dat de menselijke ervaringen de vrucht zijn van de ervaring, en er meer facetten zijn die ons op weg helpen als een overwinning van inzicht en begrip op dogma en vooroordeel.

Deze kloof wil ik dichten en bouw daarom een brug met mijn materiaal en curriculum. Ik heb een open geesteshouding die mij heeft uitgenodigd hierin om mijn eigen wereldbeeld en de ervaringen waarop dat berust uiteen te zetten.

We zullen een dialoog moeten aangaan over de meest fundamentele problemen van ons leven – in feite over ons hele bestaan. Om koers te wijzigen.

In het 21 eeuwse convergentiepunt waarop deze wijsheid van synthese kan samengaan met moderne wetenschap is de ontmoeting tussen een nieuw en oud kennissysteem wat mij helpt om een effectievere hulpbron in te zetten en mij vooruit helpt, een bescheiden bijdrage aan deze ontwikkeling met de compas en de ladder wat van belang is in seminars en symposia.

Een breder dialoog ontstaat wat vooroordeel vervangt door inzicht, en een zinvolle bijdrage levert aan het helen van die breuk die de wereld heeft verdeeld.

 

 

Als je minder behoefte voelt aan veiligheid en structuur heb je een leuke uitdaging want zonder een open systeem benadering moet je dus zelf die condities uitvinden.

 

De natuurwetten of de waarden en normen die je meekrijgt en ontvangt en zelf aanvoelt die je wilt volgen die jou rust geven.

De condities die voelbaar zijn en zichtbaar maar eigenlijk niet echt zichtbaar zijn maar onzichtbaar in de dialogen en in je gedrag. Hoe ga je dit aanpakken? Dat is mijn verhaal.

Ik schreef al jong in dagboekjes, en probeerde mijn perspectief te plaatsen hiermee en inzicht te krijgen om toch een soort van structuur te vinden waarin ik sturing gaf in mijn gedachten en mijn gevoelens, en daarbij bewust zijn van wat ik dacht en wat ik voelde. Dat derde veldje daar kreeg ik dus rust van en dit heet bewustzijn maar dat wist ik niet als kind. Het was voor mij een eigen ontdekking.

Als jong meisje genoot ik van een mooie pyama of nachthemdje van zijde en slofjes, het meisje zijn en prachtige stofjes. Verse geurende bloemen en de dame in mij voeding geven. Mooi wakker worden en er altijd mooi uitzien.

Ik wil gewoon gelukkig zijn en niet bewonderd worden en mijzelf verbinden met andere mensen, daar tijd in investeren en luisteren naar hun verhalen, persoonlijke mijlpalen is geluk vinden in jezelf en dat gaat over momenten en ervaringen en zo heb ik zelf ontdekt dat ik steeds meer kan genieten van niets doen. Gewoon thuis zijn en simpele dingen doen, daarin zit het geluk.

 

De woorden door mijn vingers laten gaan en door mijn gedachten..dat is waarom” ik” schrijf, het is een gevoel een bevrediging.

 

Het levensverhaal is nodig omdat je jouw menselijke levensloop als psychologisch vraagstuk kunt zien en daarin jezelf leert aanvaarden zoals je bent en zo dus ook de ander.

 

Het is het onzichtbare wat zich laat zien en wat vraagt om getuige van te zijn.

Het is voor mij het bewustzijn wat zich door mijn vingers heen laat komen waardoor het zo gaat, de micro en macro wereld komt door mij heen omdat het besef er is van het lichaam als een levend geheel.

 

Een reis op een pad wat eruit ziet als een spiraal, soms voelt het niet zo dat je in je eigen top van jezelf zit en wat er dan gebeurt, is dat je ergens naar toe gaat.

 

De basis is eenzaamheid, wat de schrijver zichzelf aandoet, helder het verhaal vertellen… pijn lijden is de bron …allemaal gaan we hier wel eens doorheen een soort veranderingsproces is het vaak wat pijn geeft en weerstand omdat je weer iets loslaat…

 

#BELIEF #OpenSystemsApproach #deNatuurwettenVanDenken,

Ik deel dagelijks stukjes uit mijn boek wat zal uitkomen over de World Narrative Syntony

De compass die in ons zit het is je eigen innerlijke – in je ogen is dit te zien!

 

De poging om mensen aan te passen aan hun omgeving door hen “maatschappelijk te vormen’ hen te straffen als ze slecht zijn en op andere manieren te proberen te onderwerpen en klein te krijgen, heeft ertoe geleid dat de gevangenissen en psychiatrische inrichtingen van de maatschappij stampvol zitten. Ondermijning werkt niet, ik heb de oplossing hoe we dit kunnen aangaan met elkaar want dat is nodig, tegenwicht. Anders denken en andere frames.

Als iemand zich werkelijk de moeite had getroost naar het werkelijke universum te kijken, dan had hij de volgende waarheid ontdekt; ‘geen enkel levend organisme kan gewelddadig tot een aangepaste staat gedwongen worden en toch bekwaam en beminnelijk blijven ‘

– Elke paardendresseur weet bijvoorbeeld dat je een paard nooit kunt dwingen zich te onderwerpen of moet breken als je wil dat zijn kwaliteit behoudt.

Zoals ze lange tijd geleden nog in het leger zouden zeggen, “muilezels waren veel kostbaarder dan mensen” en dat was het oude paradigma toen we er nog geen belang bij hadden om de menselijkheid te bewaken en te bewaren.

Mensen gelukkig houden vraagt om een andere manier van denken,#HetNieuweParadigma. De natuurwetten van het denken zijn noodzakelijk – wij hebben hiervoor het SoftWare Programma ontwikkeld en doorontwikkeld in de afgelopen 4 jaar. We zijn klaar en dit nu wereldwijd aan het implementeren – Ik luisterde dit nummer van Prince als jong meisje en vrouw in wording, elke avond in bed met mijn walkman met het casettebandje erin, die je soms met je vinger terug moest opwinden, geweldige sfeer ik en mijn walkman, muziekpatronen waren en zijn nog van levensbelang voor mijn levensprocessen. Nu heb ik de Ipod in mijn broekzak en mijn oortjes in, en luister nog steeds naar Prince en ken elke nuance in zijn songs, zijn lyrics elke..woord… de betekenis van de emoties en gevoelens, de samenleving die verandering nodig heeft en het vraagt, het uitschreeuwt, HumanityHealing Processes

 

 

 

Vrouwen met een mening;

What makes a good leader is the use of effective management skills such as spending 50 percent or more of their time listening carefully.

#GreatLeaders understand that some of the best leadership qualities entail listening to others with undivided attention.

 

 

 

When was the last time you actually listened single-mindedly to one of your staff members?

“Can you remember when you last listened to someone without interruptions or distractions from either telephone calls or drop-in visitors, when you just focused intently on the person speaking with you, ignoring all else?”

When CEO Alan Mulally arrived at Ford, he used a #technique he had refined at Boeing.

He found a way to instantly shift the senior executives on his team from talkers to #listeners by changing the way he evaluated his team’s#performance.

Wat wil ik delen met mensen, hoe ” gewoon ‘ het is om gewoon rauw door je gevoelens te gaan en naar jezelf te leren luisteren, dan kun je dat ook met anderen zo doen en tijdens het leven zelf gaat het hierover, elke dag weer; hoe leuk het is om een selfmade healer zijn;

 

 

Dat is wat ik ben; A Self Made Women
Ik ben de #Eigenaar en #Ontwikkelaar van het #Software#CurriculumSyntony ; een grote pool van pedagogische onderzoek wat ontwikkeld werd door Syntony Quest in de afgelopen 18 jaar. Ik heb het werk opgepakt en ben verder gegaan in 2012 waardoor we nu Lead Developer zijn nu van het Syntony Curriculum.

Ik neem als hoofdontwikkelaar alle beslissingen met Marcel samen. Met Alexander die het overzicht houdt en werk samen met Alysia en Sam Hahn uit de USA.
Binnen de Universiteiten en binnen de organisaties beslis ik hoe we het doen en wat er gedaan mag worden nu in deze tijd. Ik ontwikkel het aanbod van het op grotendeels gebaseerde werk van het LifeProgram en Alexander biedt het materiaal aan via het aanreiken van videoos die hij zelf maakt waarin hij zichzelf presenteert.

 

Alexander Laszlo is hoofdontwikkelaar van een Doctoral Program in Leadership aan de Technische Universiteit in Argentinië. Hij houdt het overzicht van dit materiaal.

;je moet in het leven alles zelf oplossen, dat is wat ik weet en wil benadrukken, ik woonde op mijn 16e al zelfstandig en die zelfredzaamheid en het gelukkig zijn van binnen, niemand kan je daarbij helpen, niet je partner, niet je moeder, niet je vader en ook niet je vrienden, en medelijden zit ook niemand op te wachten dus een leven lang leren is mijn methode;

#LLL A Life Long Learning hieruit is deze Methode en Software ontwikkeld. Mijn eigen leven en mijn eigen ervaringen 46 jaar!

;ik deelde mijn levensverhaal met Alexander Laszlo in 2013 en ik werd aangemoedigd mijn verhaal krachtig te gaan delen en de impact te gaan vertellen, en geloof mij, dit was niet het eerste wat mij te binnen schoot om zo op die manier naar buiten te treden, maar ik zie het belang en de noodzaak voor de samenleving om dit wel te doen en deze leiderschap op mij te nemen omdat een #worldNarrative #sturing geeft in je communicatie van binnenuit en dat is wat nodig is , het is wat ik deed jarenlang zonder Peers en zonder sturing of steun van en met anderen.

In mijn samenwerking met Alexander Laszlo is er een heldere structuur zichtbaar geworden en dat is Syntony. Ik ervaar en voel deze support en ondersteuning als intense energie en het heeft ertoe geleidt dat ik enorm ben gaan groeien in mijn vrouw zijn en zakelijk ben gaan expanderen in al mijn lagen die mijn ontwikkeling kracht bijzetten.

Ik leef in Syntony, het is een Leiderschapsstijl, ik breng de harmonie en de rolstructuren en de harmonieuze manier van “doen” en wie je wilt zijn samen met de noodzakelijke interacties erbij, ik breng het leven om mij heen in beweging, ik katalyseer.

#SocialeInnovatie is mijn specialisme en ik biedt een nieuwe framewerk, dit framewerk is nodig want ik heb het niet eerder ergens kunnen vinden en deze opleiding is uniek, want als ik in mijn opgroeiende fase deze module had kunen volgen dan was ik veel eerder en sneller ingegroeid in mijn eigen talent en was ik veel eerder ontdekt. Ik was dus veel gelukkiger geweest en gezonder en had al meer mogelijkheden kunnen activeren op dit hoge nivo van bewustzijn.

Wij zijn de sturende en begeleidende systemen in deze samenleving en dat is iedereen van ons, maar als je deze taal niet leert eigen maken is het lastig om deze verantwoordelijkheid op je te nemen en te begrijpen wat je nu eigenlijk komt doen op deze wereld, de diepere zingeving, ik heb t in ieder geval niet gevonden in de opleidingen die ik koos in Communicatie en Informatie Technologie.

De scholingsweg en de vroege jeugd waarin je de ontwikkeling doorloopt is een scholingsweg. Naast het leren binnen het gezinspatroon en tijdens de jaren onderwijs is er ook het aanbod van buurtgenoten, vrienden en het hebben van allerlei liefhebberijen en het geregeld erop uit trekken, gelegenheid om te leren en ervaringen op te doen om het leven niet alleen aan te kunnen maar ook je leven te veraangenamen.

In de puberteit had ik wensen en dromen, over wat ik later wilde worden en dat was een tolk zijn.

Ik wilde mensen helpen en een kindertehuis runnen en deze wens ging eigenlijk over transformeren begrijp ik nu rond het veertigste jaar.

Ik ben niet gaan studeren en geen sociaal pedagogisch hulpverlener geworden en ook niet gekozen voor maatschappelijk werkster, ik ging werken op mijn 16e jaar in boutiques en in de horeca en ik werd jong moeder op mijn 23e jaar, dat wilde ik graag, maar onderweg wilde ik communicatie studeren en bewustzijn en coaching met kinderen. Ik ben een praktijkbegeleider.

Het rechtsleven is het kader om onze rechten heen en dat is ook mijn levensverhaal. Door rechten en verplichtingen en voorschriften om samenleven en samenwerken mogelijk te maken rondom de hoogbegaafdheid van mijn oudste zoon heen toen hij nog een kind was, mijn alleenstaand ouderschap als vrouw. De zorg die hij nodig had en ik thuis moest zijn voor hem, de rechten en plichten en de ontkenning van zijn biologische vader die alleen maar agressie heeft laten zien in zijn eerste levensjaren waardoor ik een breuk moest laten ontstaan tussen hen beide. Mijn rechten op bescherming tegen stalking and tegen gewelddadigheid namen zoveel tijd en ruimte in beslag dat ik geen tijd had om mij bezig te houden met onderwerpen zoals films, literatuur, muziek en koken, reizen en sporten. De EGS Het Evolutionary General Systems approach geeft sturing en richting in een ontwikkeling van een wereldwijd bewustzijn.

 

Het begrijpen van realiteit en de invloed om ons heen, in de eerste topic neem ik je mee in de thema,s van Energie en Informatie. Inteligentie en de deeltjes van de Collectie van Informatie.

Module 2 gaat hierover. In de units neem ik je mee in de evolutie van de biologie en de genetische beïnvloeding.

De biologische systemen.

Je eigen systeem in kaart brengen en coherentie afstemmen heeft alles te maken met de afstemde delen en de toegang tot energie en informatie en materie wat jij nodig hebt. Dat is een levend systeem in hoge kwaliteit.

Waarom is het nodig dat je dit verhaal in kaart gaat brengen ?

Waarom is dit nodig? De gevaren die er zijn in onze samenleving en de veranderingen die we moeten maken in ons denken om een andere toekomst in te gaan vragen om een wetenschappelijk methodologie en diep begrip. Het is wat jij uitstraalt wat je doorgeeft aan anderen om jou heen. Hoe bewuster jij bent hoe meer je de kwaliteit van anderen kunt helpen veranderen.

Dualisme is een groot probleem en in de wereld zijn nog teveel mensen afgeschermd en afgescheiden van de wereld om hen heen, er is veel eenzaamheid. Jongeren voelen zich minder verbonden en voelen zich niet verantwoordelijk voor elkaar en dat is zichtbaar in het gedrag onderling en in de dualiteit zien we vooral discussies en geen echte dialogen maar conflicten en strijd, elkaar neerhalen en competitie ipv luisteren en elkaar helpen.

 

Het is een holistisch integrale benadering : An Energy Based Innovation @syntony.

We gaan uit van een actief informatieveld waarin jij je collectieve groepjes kiest en coherente domeinen laat zien, vanuit je lichaam en vanuit je bewustzijn van je lichaam en je omgeving.

Je leert de terminologie van deze module zodat je dit kunt uitleggen aan anderen wat non localiteit betekent en hoe belangrijk het is om inzicht te hebben in complexiteit en chaos en waarom er instrumenten zijn voor informatie. Hoe je zelf dit instrument kunt zijn waarin je anderen helpt met afstemmen.

 

Op je zesde levensdomein  hoor je namelijk een heldere omgeving te hebben van een cultuur waarin je leeft dus een kind op de wereld zetten en een boek schrijven, dat gaat hierover.

Mijn fotocollage gaat hierover die in mijn woonkamer hangt, het zijn mijn kinderen en heb mijzelf verbonden met Ervin Laszlo en met belangrijke vrouwen in deze tijd die mijn geestelijke geboortegrond voeding geven, moeder Theresa en Ghandi, en ook Coco Chanel, met deze mensen voel ik mij verbonden.

Het voeren van gesprekken van hoge kwaliteit is een eerste voorwaarde als je biografisch onderzoek gaat doen en jouw bouwstenen en biografisch werken in kaart wilt brengen. Je zult een gesprekspartner moeten organiseren van hoge kwaliteit, want levensverhalen komen pas tot hun recht wanneer de gesprekspartner alert en aandachtig is en een sterk observatievermogen bezit.

Het van harte aanwezig zijn en echt vanuit het hart luisteren en aandachtig zijn en de luisterende houding nodigen uit tot openheid. Diepgang ontstaat door solide methodische handelingen waarbij het gaat over kennis, inzicht en vaardigheden.

Het leven kent zijn ups en downs en ik ben op deze manier een consultant geworden, de belangrijkste ontmoetingen op mijn levensweg ze zijn de bouwstenen die mijn biografisch counselen inhoud geven.

De meest waardevolle gesprekken gaan over lichamelijkheid, de leefsituatie, het persoonlijk ervaren levensverhaal, deze 3.

 

Elk mens komt voor een bepaalde tijd op de wereld en ontwikkelt zich als een individualiteit in samenhang met wat hem of haar tijdens het leven zelf omhult. Het is ons lichaam.

Dat kan gezond zijn, het kan ziek zijn of sterk of zwak, het kan goed functioneren of gehandicapt zijn of verslaafd raken, aleen al het opsommen hiervan roept al beelden op.

Het man of vrouw zijn geeft het leven een geheel eigen dimensie, onze identiteit en seksualiteit, de beleving zelf en de voortplanting het hangt hiervan af.

Lichaamscultuur is heel bepalend, je opvattingen over schoonheid, en je ouderdom, hygiene en lichamelijk genot, maar ook sport en cosmetica.

Veel mensen hebben hun handen vol om zich tot dit eerste grote levensdomein te verhouden en zo was het voor mij ook in de eerste 25 levensjaren. Ik vond ook snel alles er vreemd uitzien en wilde er hetzelfde uitzien als ik wakker werd als wanneer ik overdag over straat liep, Een positief tegenwicht voor de aandacht die gericht is op ziekte is het begrip

 

 ; #salutogenese = het ontstaan van gezondheid.

Dat blijkt mijn grote thema te zijn en mijn talent.

 

Dit heeft zich laten zien tijdens mijn leven zelf, ga je daarin meenemen.

Dit begrip verwijst naar gezondheid, Aron Antonovsky ( 1923 – 1994) die net als Maslow en Rogers tot de traditie van de humanistische menswetenschappen gerekend kan worden. Uit onderzoeken concludeerde hij dat mensen beschikken over coherentiegevoel.

Dat is de mogelijkheid om zodanig op een zinvolle wijze met belastende factoren om te gaan – de zowel in de persoon als vanuit zijn omgeving op hem afkomen – dat hij niet uit zijn innerlijke evenwicht wordt gebracht. Een innerlijk sturende ordening, die met zelfgenezend vermogen verbonden is.

 

Dit vermogen bestaat uit een drietal elementen;

 • Het inzicht om gebeurtenissen een plek te geven in de levensloop

 • Het hanteren van vaardigheden en echt beschikken over motivatie

 • Zin en betekenis kunnen geven aan situaties in het leven

 

Onze zintuigen kunnen worden beschouwd als de poorten naar de werkelijkheid en naarmate we onze zintuigen beter leren gebruiken kunnen we intensiever contact maken met de ons omringende wereld.

Als we nergens zin in hebben, schermen we ons af voor de omgeving en nemen we niets ter hand en horen of zien we nauwelijks wat er om ons heen gebeurt.

Het ontwikkelen van allerlei liefhebberijen en het leggen van contacten met andere mensen en oog hebben voor de dingen om ons heen scherpt de zintuiglijke waarneming en geeft weer zin om te leven.

Persoonlijke reflectie is een lichamelijke bewustwordingsoefening dus deze oefening biedt ik aan via mijn Module in Leiderschap.

Hoe bewoon jij je lichaam?

Hoe ga je om met je lichaam?

Verzorg je het goed?

Onderneem je activiteiten om in beweging te blijven en ga je bijvoorbeeld regelmatig wandelen en fiets je en sporten of tuinieren?

Ben je tevreden over je lichaam en vind je jezelf te mager of juist te dik?

Ga e er goed mee om? Beschouw je het als je slaaf of kun je je ontspannen als je gaat slapen?

Ken je je eigenaardigheden en ook in je favoriete houding en beweging?

Hoe zit je erbij? Hoe kijk je de ander aan als je met hem of haar spreekt?

 

Ontwijk je oogcontact en weet je ook waarom je dit doet?

Hoe loop je? Rustig of gejaagd? In elkaar gedoken of kijk je om je heen en neem je de omgeving in jezelf op of juist niet? Besteed je aandacht aan je lichamelijke gezondheid?

Soms is het moeilijk om voor jezelf te zorgen, vooral mensen die in de grote stad wonen in grote kantoren en fabriekshallen moeten het vaak zonder frisse lucht doen en dat samen met onvoldoende lichaamsbeweging en verantwoorde voeding, wat essentieel is voor goede gezondheid!

Oefening waarmee ik start in de eerste Module;

Gezondheid;

Een belangrijke levensles, ga eens na hoe gezondheid, ziekte en handicap er in je leven uitzien? Doet dan eens door een verticale levenslijn met feiten neer te zetten en aan de linkerkant zet je het jaartal en de gebeurtenis en je kalenderleeftijd. Wanneer kreeg je bijvoorbeeld longontsteking en viel je in het water? Of viel je van de fiets of had je een ongeluk?

 

Omschrijf de bijzondere feiten of gebeurtenissen onder elkaar vanaf je eerste herinnering en dan de meningen en ervaringen. Ziekenhuisopnames, kinkhoest, wat werkt er nu nog door daarvan? Werkt het nog door wat je als kind hebt meegemaakt?

Ik heb nog nooit in een ziekenhuis gelegen en niks gebroken dus voor mij was er niks en was ik vollop bezig met ontdekken en spelen en lezen, tekenen, gymen, en gewoon een beetje belven en met mijn lichaam bezig zijn en de omgeving buiten, dat was mijn leven en wonen, het tweede domein van mijn ontwikkeling.

 

Leven en Wonen:

De plek waar ik ben geboren is London, ik ben een couveuse kindje, en de omstandigheden waaronder ik ben opgegroeid zijn een belangrijk onderwerp van mijn biografiegesprekken. Ik ben geboren in een netwerk in London van bestaande relaties die invloed uitoefenden op de manier waarop ik nu relaties aanga.

Deze verworvenheid van mijn ouders is het erfgoed. Wat op mij is overgedragen als kind zijn gebeurtenissen zoals overlijden van een opa, en geboorte, scheiding en adoptie.

Het ondernemerschap en muzikale patronen en eigenschappen. Ervaringen van een ernstige crisis als kind waarin mijn ouders gingen scheiden en geweld zich liet zien, dat alles schakelde door en ik wilde vrij worden daarvan.

In het ouderlijk gezin kwam de gewoontevorming tot stand en het gedrag van mijn moeder en mijn vader was het voorbeeld voor mij als kind.

Het leren omgaan met het ritme van het leven in het dagelijks leven is een onderdeel van dit levensgebied, leren omgaan met ritmes van waken en slapen, activiteit en ontspanning, eten, drinken, spijsvertering, in en uitademing, letterlijk en figuurlijk.

 

Mijn woonsituatie in mijn leven bestond uit verschillende plekken, in hoeverre ik mij thuis voelde? De kwaliteiten van wonen voor mij waren vaag, en ik heb er niet bij stilgestaan hoe belangrijk frisse lucht is en een prikkelvrije omgeving. Of juist de inspirende leefomgeving.

Het zijn de rechten en plichten die gaan over haarfijn aanvoelen of we tot ons recht komen en of we in de kou blijven staan. Dit heeft alles te maken met onze houding en verhouding tot elkaar.

 

Het schrijven in je dagboek of journal is een oefenveld en het meest kwestbare kun je verwoorden en ruimte geven, gedachten en gevoelens, wensen en keuzes, besluiten die je neemt, kunstzinnige of creatieve vormen van communicatie.

We oefenen dit allemaal in onze tienerjaren met uitwisselen van briefjes en nu in deze tijd met sms en whats app, expressief vormgeven van gevoel, je dag delen, je gevoelens delen, invulling geven van jouw levensverhaal; jouw persoonlijke ervaringen, jouw invulling in jouw levensverhaal is je dagboek. DELEN door video,s en plaatjes en eindeloze telefoongesprekken worden we volwassen; het is een oefensituatie om onder woorden te brengen, te uiten wat je voelt door woord, gebaar en beweging.

 

Het is jouw domein en jouw recht om deze aspecten van je persoonlijke leven te delen dus we hebben het diepgaande dialoog echt hard nodig, het gebeurt in allerlei varianten; met dierbare mensen, zoals een partner als je die hebt, met kinderen , vrienden, collega,s en met therapeuten en pastors. Je kunt ook gaan schilderen en daarin laten zien hoe je je voelt, of rollenspel doen en iemand ontspanningsoefeningen aanreiken als counselor, maar ook schrijfoefeningen, als je maar spelenderwijs kunt vertellen en van hartelust kunt delen wat er gebeurt is. Nieuwe impulsen en fantasie in jouw boek van jouw leven en die dag beschrijven die voor jou een mijlpaal is, dynamiek geven aan jouw leven. Ik schreef als jong meisje al brieven naar vriendinnetjes hoe ik mij voelde en hoe ik om hen gaf en hoe lief ik hen vond, het was het leren leren en dat is een scholingsweg die van nature is ontstaan en niemand mij heeft aangeleerd, het zat in mij.

Het is wat nu voelbaar en zichtbaar is in contact met de tieners die ik kende toen ik zo jong was. Ik heb nu niet zoveel nodig om weer in contact te zijn met hen.

Mijn wens als kind was dus tolk worden maar ik wist alleen niet waarvoor, of ik wilde moeder worden en ik wilde anderen helpen. De wet bepaalt ook mijn handelingen hierin en toen ik alleenstaand moeder werd toen ik 24 jaar was kreeg ik van de wet de ruimte om thuis te zijn en een eigen appartement ipv een kamertje huren en zo kon ik samen zijn met zijn zoon tot het 3e of zelfs 6e levensjaar  en mocht ik zelf kiezen of ik zo wilde rondkomen met een uitkering. Ik koos voor minder en sober leven maar wel kwaliteit en studie en er zijn voor hem om hem zelf te begeleiden.

Ik mocht gaan studeren of thema,s over opvoeding gaan volgen en zelf mijn eigen thuis goed bewaken en neerzetten voor mij en mijn zoontje.

Al op jonge leeftijd moest ik dus elke dag eten verzorgen, kopen en klaarmaken en mijn was doen en mijn huishouding organiseren en voor mijn zoontje zorgen, en hij had een ontwikkelingsvoorsprong van wel 2,5 tot 3 jaar, en dat uitte zich al toen hij nog maar 4 maanden oud was, hij kon toen zichzelf al optrekken aan het bed.

Heel bizar, toen hij 2,5 jaar was kon hij denken als een kind van 5 dus zijn denken ging met hem op de loop en zijn gevoelens en zijn emoties kon hij lastig handelen en begrijpen. We kozen ervoor hem hierin aandacht te geven, we is ik en een team mensen om mij heen die ik zelf had verzameld, professionals.

Het rechtsleven kwam dus intens voorbij in mijn periode van mijn levenslijn vanaf mijn 21e tot mijn 28e en toen ben ik gaan studeren en mijn zelfvertrouwen was voldoende opgebouwd tegen die tijd in het haarfijn aanvoelen en de verhoudingen tot elkaar in mijn eigen gezin en mijn eigen leven en ik kreeg de drang om een cultureel leven te gaan leiden.

 

In het zesde levensdomein gaat het over mijn houding ten opzichte van de cultuur waarin ik leef, en ik kies dus zelf.

Ieder mens zou een kind op de wereld moeten zetten heeft de Boeddha kennelijk eens gezegd. Een boom planten of een boek schrijven, deze wijsheid gaat over de overdrachtelijke zin die we beschouwen. Een iniatief dat we realiseren kan worden gezien als een geestelijk kind. De zorg voor het milieu en voor de plek die we als rentmeester mogen verzorgen, hoe is het met de planten die je neerzet in jouw tuin? Het schrijven van een boek is als een uiting van onze gedachten, onze gesprekken en onze opvoedkundige en begeleidende activiteiten, voor de brieven en de scripties en nota,s en plannen die we schrijven.

Nadenkend over dit domein is het goed jezelf af te vragen op welke manier je deelneemt aan de cultuur die jij kiest.

Ben je een cultureel creatieve persoon en weet je dat er netwerken zijn hiervoor?

Mogelijkheden zijn er genoeg maar je moet wel weten bij wie je aansluiting wilt.

In vrijwilligerswerk kunnen ook veel mensen hun hart delen en er zijn ook veel organisaties die activiteiten aanreiken en daarbij gaat het altijd om kwaliteit.

Voor welke gebieden heb je bijzondere belangstelling?

Schrijf eens een paar onderwerpen op ( film, muziek, koken, reizen en sport) en omcirkel de thema,s en schrijf eromheen een aantal onderwerpen die je met een lijntje verbindt, omcirkel deze ook weer met nog een aantal kringetjes eronder en kijk eens welke titels en schrijvers je kiest en welke clusters je maakt in jouw mindmap. Je kunt hiervoor ook mindmaps maken en vinden op internet waarin ik Tony Buzan aanraadt.

Toewijding is de voorwaarde

“It always comes down to incentives.
What’s the incentive for someone to behave differently?
Is it recognition, time, or more money?
No. It’s usually visibility,”

“When you give a speech, you’ll be scored by the audience.”
Being present –

The Most Essential Leadership Qualities

#Integrity is perhaps the most valued and respected quality of #leadershipand one of the most important management skills you need to attain. By saying what you’ll do and then doing what you say, you will build #trustaround your team.

Do you stand up and speak out for what you #believe?

Do you #demonstrate the #courage to stay the course when the going gets tough and the outcome looks uncertain?

What makes a good leader is ;

the ability to stay calm and in control,
especially when everyone around them is wondering whether it’s the right decision or if it was a mistake to commit to a particular course of #action.

When you exude confidence in yourself, in the decision, and in the people around you, you instill the same feelings and attitudes in others.

Leaders have what is called “courageous patience.”

Between the decision and the result,

there is always a period of uncertainty when no one knows if the effort is going to be successful.

To be a successful leader, you must strive to have these #essential#leadershipqualities. If you have lived with this feeling many times in your career, you’re in good company. #SystemsThinking #SystemsFeelings#SystemsBeing #Love #EvolutionaryLearning

 

 

Dat was wat ik zocht en dit is anders, deze competentie gaat over leren leren en de mogelijkheden krijgen om sturing te geven aan individuele en collectieve vooruitgang via betekenisvol ontwerp en specifieke kennis en manieren van denken, vaardigheden en posities die deze vorm van leren belichamen. Dit is een grote opdracht in Educatie en Training binnen Leiderschap!

We hebben deze competentie nodig om een herontwerp te kunnen maken voor de Agenda voor de toekomst. De komende 20 jaar is dit de belangrijke vorm van Leren Leren. In het ontwikkelen van bewustzijn is dit een proces wat iedereen aangaat, individuen, groepen, organisaties, samenleving en visies hoe het zou kunnen, wij zijn de toekomst, wij zijn die mensen waarop we hebben gewacht, de toekomst de juiste sturing geven.

Het waren allemaal gefragmenteerde modulen die ik ben tegengekomen in de afgelopen 20 jaar van studie en ontwikkelen en iedereen vroeg hiervoor veel geld dus heel veel mogelijkheden zijn afgekapt hiermee.

 

 

Ik ben dus opgestaan en hierin een verandering aan het aanbrengen zodat het voor alle Bachelor studenten mogelijk gaat zijn en voor elke ondernemer en voor elke organisatie om met deze Leiderschapsstijl op maat te gaan sturen. Het was vier jaar heel hard werken. Deze Human Resource Tool is nu af en beschikbaar en daarna mogelijkheden om door te gaan met het Doctoral Program in Leadership via Argentinie op de Technische Universiteit.

Hierover gaat deze #Curriculum we noemen deze sturingsmethode ; #WorldNarrative, en ga mijn verantwoordelijkheden niet uit de weg onderweg tijdens deze ontwikkelingen. Dat is de grootste ontwikkeling van mijzelf gedurende de afgelopen jaren tijdens het ontwerpen en mijn eigen leven volgende.

Als je groots denkt en extreem en minder aan veiligheid hangt en minder aan structuur, heb je een leuke uitdaging.

Ik verloor mijn biologische vader in contact toen ik 15 jaar was voor de 2e x, na veel ellende en drama, vluchtend weg uit mijn eigen woonwijk als kind toen ik nog maar 10 jaar was, mijn ouders gingen scheiden en we moesten tijdelijk ergens anders wonen, toen vertrokken we even naar Duitsland in een communitie van de Luchtmacht van de NATO, ik wilde dat deel van mijn verleden toch nog even aangaan. Ik werd onrustig als tiener dus op mijn 15e kwam ik beschadigd terug daarvan . Ik had toen nog maar 1 mogelijkheid om die situatie te doorbreken en dat was op mijzelf gaan wonen en zelfredzaamheid gaan inzetten en zelf gaan leven en zelf gaan invoelen wat voor mij belangrijk was en hoe ik op mijn eigen benen wilde staan en het hoefde niet meer om anderen te draaien.

Wat was de oorzaak? ;een onrustige jeugd, geen veilige kindertijd, agressie om mij heen, ik werd niet beschermd en ik wilde maar 1 ding en dat was gewoon gelukkig zijn. Oordelen dat is wat mensen doen maar actie en ingrijpen dat vraagt om Leiderschap en inzicht.

Ik durfde daarna lang het contact niet meer aan te gaan met mijn vader, ik was bang voor wat ik zou losmaken bij mezelf, mijzelf verstopt daarna in het leren leren van bewustzijn en studies in communicatie en dat werd mijn leven.

Mijn bestaansrecht en mijn eigen vragen antwoorden om in mijn ziel te leven en dat is het allerbelangrijkste.

Twee jaar geleden ging ik terug naar London en heb daar mijn biologische vader weer opgezocht en dat moest om mijn leven verder sturing te geven vanuit liefde, ik moest deze relatie met mijn vader oplossen. Het eerste wat hij deed vanuit zijn rolstoel was mij weer aanvallen en met zijn hand in mijn trui, ik had de krassen van zijn nagels op mijn huid staan, wat een test weer!

Dit keer was ik volwassen en als vrouw kon ik er compleet anders naar kijken nu, ander perceptie, ik was niet meer het slachtoffer en ook niet meer de klager maar het was gewoon een demente man in de rolstoel die gewoon een vrouw zag staan en geen besef dat ik zijn dochter ben. Ik kan hem dus niet meer spreken en hij zit nu in een opvangtehuis en het was vreselijk wat ik aantrof, heel heftig eigenlijk, toch raakt het anders nu. Door bewustzijn en door liefde van binnenuit en mijn eigen rust en geluk wat ik voel in mijzelf.

Vanuit mijn bewustzijn kon ik dit bezoek nu aan en ik verbind mij gewoon heel graag met andere mensen.

Ik kwam daarachter tijdens mijn ontwikkeling van het materiaal uit Syntony Conversations. Ik heb veel zorg en aandacht en tijd geinvesteerd in de familie en deed dat ook graag bij de familie in London, naar hun verhalen geluisterd, en mijn persoonlijke mijlpalen liggen in deze ontwikkeling.

Ik heb overal en altijd waar ik ook woonde en waar ik ook was, mijzelf thuis gevoeld door mijzelf thuis te laten komen in mijn eigen connecties met de mensen die ik koos om mij heen. Ik ben altijd zelf gaan sturen, een weerspiegeling van mijn eigen bewustzijn kun je zien in de mensen waarmee ik in verbinding ben –

Ik ben Adjunct Faculty op het Laszlo Instituut voor Research en Leadership en heb mijn programma en Curriculum ontwikkeld wat in alle talen beschikbaar is en vertaald wordt op dit moment.

Ik voel mij intens gelukkig hierin en deze ontwikkeling omdat ik Self Made ben en ik ben hierin thuis gekomen.

De Systeem Wetenschappers kennen mijn verhaal en mijn eigen talent hierin hoe ik vanuit dit bewustzijn en zelf reflectieve bewustzijnstechnieken altijd in een proces sta, open en met een open proces benadering werk hierdoor.

Het is mijn 2e natuur. Het is geactiveerd en gekatalyseerd en herkend door de verbinding in het werken met Alexander Laszlo want deze ontwikkeling ligt in onze handen en zij representeert een aantal waarden die we mogen vasthouden en we mogen op deze manier sturing geven in de wereld.

Ons eigen idee mag de wereld in en je mag je eigen cognitieve map leren ontwikkelen en bevestigen en testen en ook veranderen! Deze kans wil ik jou ook geven en gun ik jou ook,

Dat is wat het leerframe Syntony doet.

Je voelt je levend en heel erg enthousiast worden tijdens het maken van je eigen frame en je eigen cognitieve map die steeds meer vorm krijgt in het doorwerken van de software. De map die jouw gedrag beïnvloedt en jouw gedrag die jouw map weer voeding geeft andersom.

Betrokken kunnen zijn in deze Leiderschap is heel belangrijk om het te kunnen ontwikkelen.

Ik heb deze kans gekregen door meerdere gebieden van Leren vanuit de #SysteemBeweging a field of #inquiry, action and appreciation of #SystemicChange; in 2013 via Kathia Laszlo in project x Evolutionary Leadership for Sustainability waarin ik in een Learning Lab met 34 andere systeemwetenschappers ben gaan delen, leren en mij heel kwetsbaar ben gaan opstellen met betekenis voor mijn leren, die ruimte werd daar geboden, door deze mogelijkheid van 3 maanden elke dag, kon ik intens leren leren en schoot ik vooruit.

Het gevolg is nu mijn samenwerking en het laten ontstaan van alle platformen waarin ik mensen in verbinding breng vanuit hun eigen betrokkenheid en applicaties waarin zij willen leren, en via het werken nu samen met het team van Ervin László vanuit Bagni Di Lucca. Ik ben de dependance gestart in Nederland en de focus gelegd en bezig met een toplocatie in de randstad.

We zijn als gezin door een groot transformatieproces gegaan door een tibiaplateau wat brak, de topchirurg en de nauwe samenwerking met de fysio waren de meest belangrijke relaties voor ons dus reden om in dit gebied te blijven. Een proces wat 3 jaar zou duren werd 1,5 jaar en alles volledig genezen.

Dit proces is medisch gedocumenteerd in het Research Center omdat dit het construct is waarin we betekenis en begrip kunnen aanreiken wat het betekent om vanuit je eigen sturing je eigen lichaam te herstellen.

Het genereren van zelf gecreëerde betekenis –
Hoe ga je dat nu eens ontwerpen en delen met je leefomgeving zodat je jouw natuurlijke talent kunt doorgeven? Dat is het wat ik je wil leren en waarmee ik je wil helpen vormgeven.

Ik ben een grote fan van Toni Kalin Toni Robins en van Robin Sharma, ook van Lee Harris, allemaal Designers en in staat de brug te bouwen & de kloof te dichten tussen technologische en sociale culturele intelligentie. Deze kloof kan worden gedicht als je zelf die competenties van leren leren gaat ontwikkelen. Je kunt alleen zo een sturings en begeleidingssysteem zijn voor anderen.

Menselijke dromen gaan hierover, en het betrokken kunnen zijn in een systeem waarin je hierin mag meedenken en mee ontwerpen, dat geeft energie en heel veel betekenis in je leven. Je voelt je waardigheid en je erkenning groeien als mens. Ik ben dankbaar voor deze ontwerpers en verbindingen met deze bijzondere mensen om mij heen en mijn betrokkenheid in hun verhaal.

In de SysteemBeweging die we nu zien wereldwijd gaat het over deze vragen die we stellen, voor perceptieverandering en design, ontwikkeling en voor innovatie van systemen.

We vieren de “vragen” die dankbaarheid en actie geven en daarvoor hebben we de theorie en praktijkoefeningen ontwikkeld. We leren je deze perceptie en manier van denken die doorloopt in het leren voelen en leren zijn wie je bent, je gaat zelf iets ontwerpen en ontwikkelen en dat is jouw innovatie vanuit het systeem wat je graag zelf wilt zijn.

Hierbij helpen we je in de organisatie en in je team om je leiderschap te verhogen. Sociale Innovatie en de voortuitstrevende technologie vraagt om een LeerFrame. #RELATIONSHIPS #SystemicInnovation Als je hierin gaat helpen krijg je het certificaat van Facilitator of Host.

Er zijn leerframes die je gaat hanteren tijdens het hosten van conferenties of seminars, maar ook als je gaat faciliteren in dialogen voor welzijn en verhoging van bewustzijn. Het leerframe is essentieel om eerst te volgen te hanteren omdat dit een worldnarrative is. Ik krijg het de komende 20 jaar niet voor elkaar in mijn eentje dus ik ben wereldwijd met Leiders bezig met dit programma aanbod.

Als we voor #2035 deze universele taal willen aanreiken en implementeren dan is het logisch dat we starten met de Bachelor Studenten omdat zij het eerste deze technologie en taal technisch kunnen oppakken en leren leren.

Zij kunnen dit doorgeven binnen hun leiderschapspositie in bedrijven en organisaties. De volgende logische stap voor mij is dit implementeren voor alle Basisscholen die online programma kunnen aanbieden. Coaches, Trainers en Ondernemers komen daarna omdat we eerst intensief willen focussen op Educatie.

Technologie suggereert andere manieren van begrijpen waarin we een ander perspectief hanteren nu waarin we overwegen wat de rol is van technologie.

De sociale interacties die we aangaan met elkaar – de soft technologies- ze vragen om condities. Voor de vooruitgang van gezonde en echte gemeenschapsopbouw – is het noodzakelijk dat we vanuit lokaal gebied naar regionaal, tot nationaal en werelwijd nivo gaan uitbreiden.

De meest belangrijke consistentie in het leren leren ontstaat door het genereren van Technologie van Organisatie en Communion. Gemeenschap. Hiervoor is de technologie van informatie en communicatie nodig waarin we de ladder en de compass van syntony dus hanteren als condities. #Vertrouwen is de basis van dit leerframe en we zien heel veel Organisaties en leiders schrijven in artikelen hierover en veel mensen gaan inzien dat werken vanuit het hart en doen wat je doet uit je hart veel belangrijker is dan je hoofd, je hebt je cognitie voor creativiteit maar dat is niet bedoeld om menselijkheid te geven, dat doet je uit je hart.

Je #intuïtie en je manier waarop je jouw talent geeft aan de samenleving. Ik zocht Ervin Laszlo op nadat ik een ticket ontving van hem persoonlijk na mijn brief aan hem waarin ik kosmische visie had gelezen en ik zijn theorie begreep en aanvoelde alsof ik het zelf had geschreven. Ik voelde bevestiging in mijn cognitieve map en hoe ik het leven beschrijf en zie. Ik kon dus niet anders dan hem schrijven en toen ik de tickets ontving hebben we elkaar ontmoet in de Rode Hoed in Amsterdam. Met zijn handtekening in mijn boek en een aanwezigheid met hem was ik een trotse student want de Nieuwe Wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn raakt mij diep. Met Ralph Abraham, Ewert Cousin, Jane Goodall, Stanislav Grof, Stanley Krippner Brian A Conti, Irene van Lippe- Biesterfield, Edgar Mitchell, Christian de Quincy, Peter Russell Elisabeth Sahtouris, Ze schrijven samen over de verbazingwekkende samenhang van de bezielde kosmos.

De grote vragen, aandacht voor bewustzijn, bewustzijn in de hersenen, bewustzijn buiten het lichaam en de hersenen, nieuwe antwoorden op oude vragen, dat is wat ik heb gedaan. De aard van de werkelijkheid is een bezielde werkelijkheid want wetenschap en geest komen samen. We ondergaan allemaal die mystieke reis. Thuiskomen is wat we allemaal willen. Het water hier in deze omgeving heeft mij geholpen met het conserveren van informatie want golven en objecten verplaatsen zich continue. Er is een veld wat informatie bewaart en overdraagt en de dingen op die manier verbindt en met elkaar in verband brengt. Dit A veld is het bewijs voor mij hoe dingen elkaar aantrekken en afstoten. In de pioneerszone van de wetenschappers begint zich een nieuw wereldbeeld af te tekenen,

Het is het beeld van een door en door geïntegreerd coherent systeem –

Hiervoor is dit Curriculum ontwikkeld om je dit wereldbeeld aan te reiken en je zelf kunt ondervinden en voelen wat het betekent om jezelf te gaan verbinden met alle dingen en voor kwaliteit te kiezen.

Toen ik hier kwam wonen 3 jaar geleden had ik geen idee dat ik een compleet Curriculum zou herschrijven en dit proces zo zou verlopen, maar alles is vertrouwen, het is puur vertrouwen, het is relaties aangaan met de juiste mensen om je heen, en het gaat om het genereren van een harmonie waarin je beweegt en doet wat bij je past en hoe je zelf kunt vooruitgaan.

Het was Jack Plooij die mij hielp met mijn mooie gebit en mijn lach. Het zijn de connecties die in je leven op je pad komen.
Ik had een kaak die afweek en het advies was operatie maar ik zocht naar andere alternatieven en de meer natuurlijke manier. Ik ontving fysio en mijn kaakspieren werden intens gemasseerd, ik wist niet eens dat het bestond!

De huid van mijn mond werd flink uitgerekt en ontspannen gemaakt want mijn kaken stonden letterlijk strak op elkaar, ik was niet gewend om te expanderen en volledig en volluit mijzelf te zijn als tiener en werd door het leven omver gegooid, maar ik stond op en vond mijn eigen weg. Mijn verhaal en mijn Curriculum met de ruimte en tijd die mij liet zien dat dingen niet gescheiden zijn en wij alle informatie bewaren die wij opdoen in onze ervaringen.

We zijn een levend organisme en zoveel verbindingen om aan te gaan en zoveel onderbouwde kwalitatieve menselijke ervaringen met data, gegevens en methoden beschikbaar. Een uniek persoonlijk inzicht bied ik je aan en interpersoonlijk waarneembaar en herhaalbare ervaringen zijn mijn aanwijzingen dat we op het juiste spoor zitten met elkaar. Het is de verbinding tussen organismen en het bewustzijn van individuen en tussen ons universum en alle overige universa, in de omhelzing van een immens en mogelijk oneindig meta-universum; het metaversum. Dit is niet ontstaan uit een oerknal maar opgebouwd door de mensen zelf!

Ze zal niet ophouden te bestaan en dit gaat over de bestaanscyclus waarin complexe systemen zich ontwikkelen waaronder ook de mens. Je kunt de wereld veranderen en dat is een weg naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld.

Het verslag van de Club van Budapest is een handboek waarin de verslagen omschrijven staan voor gemeenschapsconsulenten. Begin bij Jezelf, Verantwoordelijk Denken, Jouw waarneming staat omschreven hoe je op je hart kunt afstemmen en hoe je daarin je intuïtie vindt. Het is mijn intuitie die mij vertelt wat ik moet doen en wat ik nodig heb, en in welke richting ik stappen moet zetten en niks is een kwestie van een enkele oorzaak die een gevolg teweegbrengt. Het is de manier waarop je jouw potentieel naar buiten brengt.

Als je voortdurend bang bent voor de gevolgen van je daden, zijn al je dagen gevuld van angst en zorgen en dat is niet te doen voor je energiehuishouding. Je levenslust houden en je vertrouwen is een overtuiging en levensstijl, een sturingsmethode. Concentreren op dat wat stralend is. Harmonie en geluk en liefde voor je medemens en zoeken naar een oorzaak is als een gebed zonder eind. Ik wil je aansporen je eigen waarheid te leven en wakker te worden, je intuïtie te volgen.

Jouw waarneming is kristalhelder en dat kan niemand anders je leren en dat kun je ook niet uit een studie halen, je kunt wel jezelf leren openstellen en verbinden en daarvoor is een studie heel erg nuttig en leuk. Mijn hart gaat uit naar de jongeren van tegenwoordig. Als steeds meer mensen in Syntony leren leven dan krijgt de wereld iets meer vaste vorm en gaan we nog meer prachtige mensen en dingen zien en talenten en inzichten waarnaar we verlangen aantrekken en dit komt ook echt naar je toe. Mijn verhaal gaat hierover. Ik deel daarom het punt wat ik bereikt heb, deze menselijke familie waarin ik een nieuwe start maakte en mij op de toekomst richt met het programma. Het is tijd om op een nieuwe manier van denken over te stappen!

De Curriculum Syntony, The Educational Program is klaar

Purple Rain was een enorm anker voor mij in mijn levensverhaal.

A Love Bizar, van Sheena Easton – ik was 16 jaar jong, het nummer raakte mij vanwege zintuiglijke beleving en omschrijving van gevoelens en emoties.

In mijn krachtige en vertrouwde en nauwe samenwerking met Alexander Laszlo is er een heldere structuur zichtbaar geworden en dat is Syntony. Ik ervaar en voel deze support en ondersteuning als intense energie en het heeft ertoe geleidt dat ik enorm ben gaan groeien in mijn vrouw zijn en zakelijk ben gaan expanderen in al mijn lagen die mijn ontwikkeling kracht bijzetten. Het is lifestyle en het het is zoveel meer dan alleen een methode of techniek, het is een lens waardoor ik naar de wereld kijk en waarmee ik mij zelf activeer en dat doe ik elke dag weer opnieuw.

Ik leef in Syntony, het is een Leiderschapsstijl, ik werk in de diepte en dat brengt het dialoog tot een andere hoogte en diep nivo toe, echt contact begint daar in de dieptestructuur en je de vorm en het proces zelf kunt zien en voelen wanneer je in interactie bent met je omgeving,  ik breng de harmonie daarin en leg de  rolstructuren bloot en de harmonieuze manier van “doen”  wie je wilt zijn samen met de noodzakelijke interacties erbij, ik breng het leven om mij heen in beweging, ik katalyseer. Ik faciliteer.

 

Geloof mij, dit heb ik zelf niet zo bedacht, ik ging met Kathia Laszlo werken in haar project X via Saybrook University en daar werd ik gewezen op mijn intense en aanwezige energie en intuitie, anderen wezen mij op deze gave en ik had er zelf geen besef van dat dit zo sterk was ontwikkeld omdat ik niet anders weet dan het leven te bekijken via mijn hart. Ik toets alles altijd via mijn hart, en dan mijn cognitie, maar eerst mijn gevoel.

#SocialeInnovatie is mijn specialisme nu na 46 jaar, dus ik bied een nieuw framewerk, dit framewerk is nodig want ik heb het niet eerder ergens kunnen vinden en deze opleiding is uniek, want als ik in mijn opgroeiende fase deze module had kunnen volgen dan was ik veel eerder en sneller ingegroeid in mijn eigen talent en was mijn consultancy veel eerder ontdekt.

Ik was daarvan  gelukkiger geworden en had al veel eerder andere en meer gezonde relaties kunnen kiezen om mij heen als ik deze opleiding had gevonden, en ik had al veel eerder veel meer mogelijkheden kunnen activeren op dit hoge nivo van bewustzijn. Ik heb mijzelf ook laten ondermijnen en voelde mij aangetrokken om te helpen maar iemand die niet geholpen wil worden mist echt die wilskracht en dan is het verstandiger dat te laten rusten. Ieder mens heeft hier recht op om te leven zoals je dat zelf wilt in je eigen ritme en je eigen visie helder krijgen. Soms is de visie van een ander genoeg voor die persoon terwijl wij dan invullen of bedenken dat het anders kan, er bestaat maar 1 focus en dat is op jezelf, jezelf leren kennen. Ervin Laszlo schrijft hierover in al zijn boeken, het waarderen van het perspectief  van complexe systemen en hoe je daarop kunt anticiperen want wat is tijd? (66, Kosmos, Akasha en de hele – wereld) Hoe ver zijn we nu?

Met een ander concept van tijd werken betekent dat je in de kwantumwereld terecht komt, zo is het voor mij gegaan, de klok die de relativiteitstheorie meet, meten maakt deel uit van het door de theorie beschreven universum. Niets in de theorie komt overeen met de manier waarop wij tijd ervaren als een pijl die zich vanuit het verleden via het helden naar de toekomst verplaatst. Er bestaan geen voordelige posities, iet in de ruimte en niet in tijd. De werkelijkheid van Nu IS ESSENTIE net als met een dvd want elk nu- moment is in essentie want alles is een moment opnamen, als deel van de sequens van beelden en dat is een bijdrage aan de contiue ontplooiing van de ervaring zelf.

De evoluerende cyclus van ons universum belichaamt een tijdrichting, net als het verhaal dat is vastgelegd op de dvd. Het verborgen weefsel van de ruimtetijd is alomtegenwoordig en toch blijft de informatie die door ons universum wordt belichaamd toenemen naarmate het verder evolueert. Oorzaken leiden tot gevolgen, waardoor de toekomst per definitie verschilt van het heden. Het universum wordt zonder onderbreking herschapen in het fractale ” nu ‘ van het Planck- tijd, gelijk aan het nagenoeg onvoorstelbaar korte moment van 10 – 44 seconde.

 

De speurtocht?

De door Einstein en andere ontekende wetenschappelijke revolutie is al meer dan een halve eeuw onvoltooid gebleven. We doen recente ontwikkelingen en ontdekkingen door de meest diepgaande vragen te stellen en daarvoor is het curriculum ontwikkeld en onze software en deze methode nu vrijgemaakt, om de implicaties van non lokaliteit niet meer te negeren want wij kunnen als waarnemers los zien wat we waarnemen, en er zijn extreme uitingsvormen van de natuur te verkennen. Zich krijgen op de waarachtige heelheid en intelligentie van het universum is mogelijk omdat we het immens brede spectrum van elektromagnetische energieen kunnen voelen, proeven, horen en aanraken en desondanks alle golfvormen en trillingsfrequenties deze energiematrix een basis geven van een wereldomspannende technologie. Buiten het bereik van onze zintuigen hebben we te maken met andere vormen van informatie in het veld, en we kunnen de geheimen van de kosmos ontdekken in dit streven naar een volledige omschrijving van de fysische wereld en zo dient deze mutidimensionele werkelijkheid als substaat en een manifeste werkelijkheid.

 

Dit zijn de syntony conversations, we bieden de onzichtbare dimensies in de dialoog aan vanuit 8 dimensies en dat zijn er vier meer dan de normale samenleving dat doet. We hanteren de compas en de ladder om te navigeren en deze expressie geeft een volledige omschrijving van de fysieke wereld en zo dient ze als multidimensionale werkelijkheid.

 

De mind en ons innerlijke dialoog begint  daar.

Het openstellen is een cadeau, heel veel mentale patronen zijn aan het veranderen.

 

We hebben onze interne patronen lang gevolgd en nu is die veiligheid ineens aan het veranderen door de nieuwe openheid.

Het openstellen en die keus vooral zorgt dat alle structuren om ons heen sterven want die zijn niet langer meer nodig.

Het openstellen zorgt dat er veel wordt losgelaten, dat is een illusie van de mind. De mind is altijd aan het refereren met het verleden.

Nu is het experimenteren zelf in dit leven veel belangrijker en dat is wat we voelen.

De intimiteit in ons lichaam en hart laat ons voelen hoe we nog veel meer met ons lichaam kunnen werken.

In mijn rol en functie als Ambassador publiseer ik om in de globale communities de laatste evolutionaire ontwikkelingen te delen. Het doel is vrij voelen, dieper in de intimiteit ingaan, en jezelf toestemming geven om meer intimiteit te voelen. Blijheid voelen door je eigen patronen in je werk en in wat je gewend bent te doen en in de openheid in het contact met anderen. De mensen om mij heen reageren en sommige ageren en dat is een natuurlijk gevolg. Hoe hun framewerk ook werkt, mijn framewerk is verdwenen, ik beweeg het en heb die veiligheid niet meer nodig. Ik voel mij altijd veilig, en dat brengt mij in een enorme bliss. Ik heb tijd nodig om bij te komen,als ik veel in de samenleving heb rondgelopen, ben soms flink overgestimuleerd. Overprikkeld, neem dan een dagje vrij en doe heerlijk niks..alleen maar gewoon buiten zijn aan zee en luister naar muziek en wil gewoon even mijn eigen energie voelen. De energie die voelbaar is die is er voor iedereen en ik doe daaraan mee, ik ga ook mee met die snelheid van transformatie. Ik laat ze toe in mijn lichaam, ik stop niet meer als iemand zijn of haar framewerk optrekt. Ik kijk naar de detais van mijn leven en naar het verhaal van mijzelf en zie heel helder dat het geen zin heeft want zo ben je bezig met emoties en raak je verward, het geeft ook geen zingeving, dus het maakt mij heel klein. Als ik dus elke dag even stop en even stil ben, is het voelbaar hoe gecentreerd mijn systeem is en hoe “ik” dus ben, als ik even niet praat, niet schrijf en even niet resoneer met niemand. Het is een discipline  en die is nodig in deze chaos in de wereld nu. Mensen hebben dit nodig, hun emotionele lichaam heeft lang op de achterbank gezeten en zit nu aan het stuur en dat is voor sommige heel erg eng.

Belangrijk is het om kalm te blijven en de weerstand gewoon te laten zijn en het collectieve veld met hun weerstand ook goed te zien en te begrijpen. Dit begrijpen geeft inzicht en overzicht, dat is een deel van het leren managen van je eigen energie.

De taal en de regels die om al die weerstand hingen en al die zware woorden die om je proces heenhangen die kunnen het lichaam stoppen om te katalyseren. Mijn spirit verteld mij wat te doen en mijn hogere zelf weet dat we dit allemaal hier op deze manier komen doen. Menselijke spirit is wat ons het verhaal laat zien en niet omdat we in de weerstand zitten maar omdat we om die reden hier zijn op aarde, om menselijk te zijn en die ervaringen op te doen.

Dat is mijn guidance..gids, als ik het gevoel heb vast te zitten, een letterlijk vast zitten, want we hebben nu zoveel andere structuren in deze tijd dan ga ik terug in mijn hart naar binnen toe, in je spirit verbonden  zijn, dat is het  voelen, van  je  groei.

In de chaos buiten zien we een enorme welvaart ontstaan in hogere nivo,s van bewustzijn. Zoveel mensen willen hun energie in iets doen omzetten, maar er is een groot verschil met gewoon “zijn”.

Iets doen, en iets zijn, dat is een onderwerp van waaruit ik ben gaan schrijven, daar gaat dit boek over. Er is zoveel boosheid in de wereld en iedereen wil zijn stem laten horen en zichzelf laten zien en dat brengt ons zo terug naar beneden. De lessen die we leren en de pijnvolle situaties..die hebben we allemaal, en daar over praten geeft een gehechtheid. Wat er zou moeten gebeuren in ons leven en wat er nog gaat gebeuren, dat geeft allemaal verwachtingen en ego verlangens. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid want wij kunnen niks controleren en hoeven ons ook niet schuldig te voelen, dat zijn lage energieën.

Energetics zijn waar. Positieve energie is de enige oplossing, being hughable ….a supportive system in my life.

Trusting ourselves, we are here having our own experience, getting into our own spiral, evolutional spiral, keeping our body enlightened, training ourselves not losing our grip, than we come into this part of our energyfield. It takes time, but it is important, to check into yourself, how am I feeling?

Trust and follow what you are feeling. Your own experiencing in your life is intelligence, that moves you to the place to give and enchange the energy into the World.

Er zijn van die dagen dat we ons zo niet voelen maar het is het meest mooie te voelen, zo innerlijk in de afstemming te zijn en dat ga je zien in je buitenwereld.

 

 

De magie werkelijkheid maken?

Hoe werkt die betovering?

De betovering van onze meerlaagse sociale conditionering  doorbreken, vereist dat we een heel nieuw systeem van waarneming  in het leven gaan oproepen.

Het oproepen van mentale, emotionele en energetische reserves van concentratie die iemands oude conditionering kan vervangen door taakomschrijving die meer positief en nuttig is.

Revitaliseren van deze energieke en creatieve vermogen gaat over: het leren hoe we onze dagelijkse energie  beheren. We moeten ons er dus van bewust zijn hoe we onze persoonlijke energieën gebruiken, en dat zal de rest van dit artikel laten zien hoe.

Energie is een kracht van materiaalhoeveelheid en moet worden beschouwd in termen van de kwantitatieve waarde. Te veel mensen besteden te veel van de tijd en energie aan onnodige en onaangename emoties, gedachten en handelingen.

Energie raakt eraan gewend  aan al die verwachtingen, stemmingswisselingen, nervositeit, prikkelbaarheid, verkeerde verbeelding, negatieve gedachten / intenties, zelfmedelijden, etc.

Verlangens en misplaatste aandacht, bijvoorbeeld, zijn primaire manieren hoe we het verliezen in deze kwantitatieve energie. De grillige verlangens die in ons komen vanuit onze uiterlijke sociale wereld die leiden ons af en ondermijnen onze energie.

Dit is voor mijzelf het grootste inzicht in mijn leven door eigen ervaringen, x op x. Mijn energie kon als kind al vreselijk veranderen en kon dat niet verklaren,muziek hielp mij om weer in mijn eigen bekende energie terug te komen. Subtiel en bijna niet uit te leggen als je zo klein bent.

Als we maar kleine specifieke doelen konden vormen binnen ons dagelijks leven, en deze  bereiken, zou dit meer permanente energie creëren in ons. Als een oefening, kunnen we proberen om te beginnen met kleine doelen die realiseerbaar zijn alvorens naar grotere doelen. Laat deze doelstellingen toe door wat je nodig hebt en niet door wat je wilt. Er zit een heel groot verschil in tussen wat je echt nodig hebt en wat je zou willen. Praten is maar een woord, een dialoog is meer dan een woord, het is een energieactiviteit. Echte dialogen gaan over echte relaties aangaan, of t met een vreemde is of een bekende, dat maakt niks uit.Diepgang en luisteren naar elkaar, dat is wat betekenis geeft.

 

 

Een nuttige formulering is energie behoud, energie intentie, waarbij het opslaan en behouden van zo veel mogelijk persoonlijke energie helpt bij het versterken van andere faculteiten. Deze persoonlijke energie kan dan beschikbaar worden gemaakt voor fysieke doelstellingen en verwezenlijkingen via gerichte intentie. Een gebrek aan een bewust doel in het leven gaat hand in hand met ongericht en ongedisciplineerde interne energie. Het is een fundamenteel feit van ons leven dat we onze energie gemakkelijk laten weglopen. Het is dus noodzakelijk om te beschermen, op te slaan en eigen persoonlijke energie te beheren, zo ook de primaire reden dat een persoon voldoende persoonlijke energie nodig heeft voor zelfontplooiing en behoeften. Energie wordt vaak verloren door onnodige lichamelijke / inspanning van de spieren, ongericht mentale afleiding, en emotionele nervositeit of stress.
Het beeld kan duidelijker worden als we overwegen zijn dat een van de functies van de mens is om te helpen bij deze beweging van energieën. Mensen zijn agenten in die transmissie – voor zichzelf, voor de mensen om hen heen, en voor hun omgeving. Het kan worden gezegd dat de mens zowel individueel als collectief functioneert als transducers van energieën. Het menselijk lichaam is als een biologische batterij – het hoopt zichzelf op, ontwikkelt en distribueert energieën. Daarom is het noodzakelijk om een persoon in harmonieuze relaties met hun interacties te laten zijn : met mensen, situaties, emoties en fysieke houding.

Deze concepten zijn niet nieuw, in feite  vormen  zij de basis van onze dagelijkse wereld. Mensen praten vaak van sensing “slechte vibes” tussen mensen of zelfs in een plaats. Als iets gewoon niet “goed voelt,” moeten we vertrouwen op deze instinctieve tekenen. Het is onze verantwoordelijkheid om juiste uitlijning te vinden en te koesteren. Wanneer we bijvoorbeeld in de aanwezigheid van sommige mensen kunnen voelen dat we energie voelen weggaan ,een gevoel van energie dat wordt afgevoerd. Het is alsof deze mensen  de energie wegzuigen en uit de buurt van ons. In deze omstandigheden kunnen we verwijzen naar zulke mensen als “psychische vampiers.” Niet omdat ze per se slecht of gevaarlijk zijn, maar omdat hun energie afstemmingen  zodanig zijn dat ze “trekken in” de energie om hen heen. De redenen hiervoor zijn divers, maar de uitkomst altijd hetzelfde. Als het niet jouw functie om “hen te voeden,” dus weg  gaan – gewoon hun energie niet vermaken en geen voeding aan geven.

De kwaliteit van energievelden / trillingen van een persoon is dus afhankelijk  van hun mentale en emotionele toestand. Negatieve mentale toestanden wordt begeleid door dissonante vibraties. Sommige van deze trillingen zullen op de energie van het lichaam van de persoon blijven , terwijl de rest zal resoneren in het buitenmilieu.

Je keuzes maken en weten met wie je kunt resoneren of niet is ook een normale keus en aandacht om je focus op te houden. De woorden die mensen uitspreken en hun gedachten, je kunt je eigen energie laten wegtrekken of jezelf laten opvullen en resoneren met hetzelfde en je eigen soort.

Evenals in de vibratie van muzikale geluiden, trillingen beïnvloeden de mensen om hen heen als een vorm van “inductie.” In eenvoudiger bewoordingen, alles is in resonantie met elk ander ding. Elke gedachte die we hebben, iedere handeling die we uitvoeren, heeft zijn directe en indirecte resultaten door de resonantie en de overdracht van energieën. Het is een universele wet onderwezen door de eeuwige wijsheid tradities  zoals” soort zoekt soort”. Een persoon die aansprakelijk is voor het aantrekken van de positieve net zoals ze kunnen aantrekken van het negatieve. Iemands interne mentale toestand is dus een klep naar buiten toe van energieën en voorwaarden.

 

Als ik denk aan iemands gedachten en gemoedstoestand is dat primair een gedisciplineerd beheer van persoonlijke energie.
In mijn wereld van Systeem Denkers en Systeem Wetenschappers is dit normaal. We weten van elkaar dat wij allemaal zelf zorgen voor ons eigen systeem omdat we de invloeden weten op de levende systemen om ons heen. Wij denken daarover na en zijn met de percepties bezig van de mensheid om te kijken hoe we dit kunnen aanreiken wat ze nodig hebben om ook die harmonie te voelen en te kiezen.

Als er een overvloed van buitenaf is op de invloed van jouw mentale toestand, wat je in het voelen ervaart als gestresst raken of verward, maak dan een mentale “stop.”

Dat is mindfullness.

 

De situatie daarna opnieuw ingaan en opnieuw starten door het genereren van je intentie. Door je mentale intentie in een situatie of gebeurtenis, creëer je als persoon een energetische kracht dat kan beschermen en activeren als brandstof.

 

Zo is het ook precies, met een onaangename gemoedstoestand, dan zoeken we naar die activiteiten die ons een gevoel geven van harmonie.

Als voorbeeld, als je mind gefrustreerd is of in de war, dan kun je naar rustgevende muziek luisteren en zo relaxen. Je kunt ook een wandeling maken en dichtbij de natuur zijn. Door deze activiteiten te activeren en te genereren kunnen we leren om in te pluggen en te revitaliseren en zo gunstige resonantie creëren. Het wegsijpelen van onze energieën gaan we zo tegen. Dit is de noodzakelijke focus in energiemanagement. Wij wonen aan het water dus hoeven dit niet zelf op te zoeken en ga toch elk weekend naar de zee toe omdat de frequenties daar nog veel hoger zijn en zo belangrijk voor onze energieopbouw. We zijn zo sensitief geworden dat we niet gewoon maar doorgaan met gevoelens van stress en die direct willen loslaten, elke dag is dat onze aandacht,en in onze samenleving is stress nu eenmaal normaal omdat we met de leefvelden van anderen mensen te maken hebben. Niet iedereen is al zo ver. Dus goed voor onszelf zorgen is de basale focus om er te kunnen zijn voor anderen en door te gaan met wat we doen. De sociale velden en levende systemen blijven voeden en koesteren. Ook al win je miljoenen of verdien je die, vind je ineens een uniek idee of heb je een patent of octrooi, dan zou je daar ook niet mee gaan gooien toch?

 

Waarom dan wel met onze persoonlijke energie?

 

In die zin moeten we gewoon heel waakzaam zijn in de manier waarop we oefenen met onze aandacht.

Mijn leven gaat hierover, die weg en dat ontdekken van hoe en wanneer wel aandacht te geven en waaraan en ben in de wereld van systeem denkers thuis gekomen.

 

Aandacht lijkt een woord maar is een werkwoord, daar komt heel veel bij kijken, het gaat over de zelfsturing hiervan, vanuit je geest, je mentale wereld die dit bepaalt wanneer en waar en aan wie aandacht te geven. Het is in onze tijd niet altijd logisch voor anderen als je veel tijd en aandacht bewaakt voor je eigen processen. Juist door het bewaken hiervan is het mogelijk om met je focus actie te kunnen ondernemen met je eigen gedrag, je houding, je acties of zoals wij met een patent, octrooi, idee, levende systemen en andere ontwikkelingen die noodzakelijk zijn in de wereld.

 

Beheren en revitaliseren van onze creatieve energie is alles over het plaatsen van onze aandacht op het bewustzijn van onze fysieke, mentale en emotionele energieën. Zodra we kunnen leren om onze aandacht te plaatsen op deze uitdagingen, issues, zal het ons verbazen hoe onze waarnemingen beginnen te veranderen!
Als iemand iets of iets van buitenaf iets doet wat je” raakt “en soms zo intens dat het zelfs “ pijn” doet dan is het normaal dat we  gaan nadenken, verklaringen en informatie vinden hoe dit te plaatsen omdat het raakt.. we willen aangeraakt worden..sturing geven en dus ook verklaren als ons iets aanraakt en het zeer doet..

Het lijden zelf en dit besef is onze lichamelijkheid en de gevoeligheid dit waar te nemen. We willen weten hoe het voelt en aan te raken al is het maar voor een moment, dat is de essentie van wat we doen, het experimenteren zelf. Vol,echt en eerlijk. Dat zijn de verhalen die mij raken, wat mij aanraakt. Delen van mijzelf waarvan ik wist dat ze in mij zaten maar nog nooit zo intens ontdekt en gezien. Dat heeft zich allemaal laten zien en laten voelen in al die jaren. Daarin reizen is zo intens en zo fijn.

Dat is waar de hele ontdekking over gaat, voor mij in dit leven.Had dit besef op hele jonge leeftijd al zo en kon ook ineens zo,n sterk ander gevoel voelen in mijn lichaam als we bijvoorbeeld met heel veel mensen bij elkaar waren en zij allemaal tegelijk weggingen, dat wilde ik niet. Ik wilde liever dat zij geleidelijk weggingen want anders voelde het zo intens en had moeite om weer in mijn eigen comfortzone terug te komen, wilde dan maar door gaan met dat gevoel. Het is een soort voeding. Ik ben daar een studie in gaan volgen, in die grenzen, en kwam zo in de wereld terecht van Systeem Denkers, Systeem Wetenschappers, de 4 pijlers van onszelf, emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel, alle 4 leren ontwikkelen door kennis te gaan opzoeken en integreren. Niet iets nieuws leren maar het her- kennen van wat  mij raakt, wat voor mij als balans voelt en dat ook ver- oorzaakt.

Dat zijn die 4 lagen, die op elkaar afgestemd mogen zijn en die zich laten voelen en graag gevoed willen worden en koestering willen. Het heeft zich allemaal aan mij laten zien en laten voelen, dus kan er niet meer omheen. Het is zo en het mag naar buiten, iedereen mag het lezen en weten. Als het anderen ook kan helpen maakt het mij alleen blijer. Mijn leven is er niet voor mijzelf alleen,het is er voor de mensheid en om mee te helpen verhalen achter te laten voor de volgende generaties die nog volgen. Te delen hoe wij in conversaties aan relaties bouwden. Er zijn delen in mij die mensen niet eens weten dat het in mij zit en dat ik zo naar de wereld kijk. Ben ermee begonnen om dat te laten zien via facebook en via Linked In via groepen waarin ik met vragen ben gekomen en specifieke informatie. Door zo open te zijn is er een samenwerking ontstaan met Alexander Laszlo omdat dit een spiritueel kenmerk is, de openheid, echtheid en sensitiviteit. Het open zijn heeft mij ook wel eens mijn mond gesnoerd omdat het weinig ruimte gaf en er eigenlijk niet was voor was deze “stijl”. Ben er jarenlang over gaan nadenken en gaan zoeken om vervolgens terug bij mijn eigen essentie te komen, mijn openheid en echtheid.Heb mijn eigen lifestyl kunnen ontwikkelen door heel trouw mijzelf te zijn en te volgen wat mijn syteem dan zo fijn vindt door te voelen en te volgen waar mijn focus naar toe ging, de informatie die mijn systeem ging oppakken en filteren. Voelen en doen wat er in je opkomt wat je nodig hebt, niet wat je wilt maar wat je echt nodig hebt, dat is de sleutel en zie dat het voor heel veel mensen zo werkt en nodig is.

 

Dat heeft de deuren geopend.Wat soms  kan je hele wereld  ineens heel klein zijn of juist heel erg groot.

Soms veranderd er niks als je even ergens uit wegstapt, of dat nu relaties zijn of een omgeving…niks behalve jezelf.

Alles wat ik gevoeld heb en gezien heb is in dagboekjes vol opgeschreven en zit hier in een grote kist, het zijn er nu 3 op elkaar gestapeld.

Verslagen van boeken, woorden die door mijn vingers gingen en gedachten en samenvattingen die inzicht gaven, heb t allemaal opgeschreven. Bang dat ik het anders zou vergeten.

Natuurlijk kan ik het niet meer vergeten, het is tijdens het lezen zelf geïntegreerd, het zijn de  nieuwe patronen die een nieuwe structuur hebben aangemaakt. Dat wist ik niet ..daar kwam ik later allemaal achter. Gelukkig maar..want er gaan uren tijd in zitten om elke dag alles te omschrijven als een getuige wat ik gedaan heb en hoe dat voelde en de inzichten daarbij, de omschrijvingen. Heb een rode draad ontdekt, en dat is dit proces zelf, die openheid om alles te zien,voelen, proeven, ruiken, horen en te doen wat er in mij zich laat aanraken en wist altijd wat voor soort leven bij mij zou passen en wat het best zou zijn. Wist niet precies waar te beginnen en hoe dat te bereiken en wist wel dat het herkenbaar zou zijn..hoe? dat zou ik voelen,..mijn lichaam zou het voelen en herkennen..woorden aan elkaar rijgen en gevoelens laten stromen via woorden, wist het niet dat ik het al deed zo.

Heb misschien mijn kansen gemist om te gaan studeren en dit te gaan verfijnen of leren. Mijn ontwikkeling van mijn geest was belangrijker dan de processen hoe je iets leert op professionele  manier dus zo is het gewoon gegaan voor mij.

De persoonlijke ontwikkeling en emotionele ontwikkelingen helder maken om daarna mentaal en fysiek in balans te zijn. Dat is andersom in de wereld staan want we leren eerst de algemene kennis en algemene ontwikkelingen in ons systeem en dan pas later rond de 40,50e leeftijd gaan de meeste mensen pas aan een eigen ontwikkeling werken en denken.

Voor mij was het al het allerbelangrijkste als kind, de stromingen die eeuwenoud fascineerden mij en de nieuwe stromingen probeerde ik te omvatten en kon mij niet voorstellen dat er antwoorden waren op al die grote vragen.

De maan zelf, de sterren, de mens en haar organen, het hart, hoe relaties werken en waarom mensen verliefd zijn, het hield mij allemaa bezig. Waar mensen naartoe gaan als je sterven en wat is een ziel? Waarom en wat is die onzichtbare invloed en sfeer ie voelbaar is ..zoveel delen in mij die zich lieten voelen, had gewoon geen keus om het anders te doen in mijn experimenteren in het leven zelf.

Wat is een goede plek om te leren? Wat is leren zelf eigenlijk? Wie bepaalt dat?

Als iemand weggaat uit je leven of ziek wordt dan kun je niks doen als kind,dan komen er vragen..die ruimte is belangrijk dat er gespreksruimte is hiervoor, iemand die kan faciliteren om dat war onzichtbaar voelbaar is te omschrijven en ruimte te geven.

Ik ben zelf naar de mensen toegegaan de vragen en ben zelf de gesprekken gaan activeren door de openheid die van nature in mij zit en dus normaal is. Kwam er in de jaren achter dat niet alle mensen zo open zijn en zo makkelijk kunnen praten en delen wat zij voelen en denken.

Jarenlang ben ik doorgegaan om dit te blijven katalyseren en  na heftige botsingen kwam er een verandering om zelf hiermee aan de slag te gaan voor mijzelf en de rest te leren loslaten.

De vragen en het verruimen van mijn geest kon ik beter met mijn eigen patronen zelf gaan onderzoeken en zorgen dat ik het concreet kon leren inzien en sturing kon leren krijgen hierover. Zonder overzicht geen inzicht en zonder inzicht geen concretisatie mogelijk en dat is wat ik wilde. Mijn spiritualiteit, mijn gave van openheid en sensitiviteit kunnen vertalen in eenvoudige termen. Laten zien en delen wat er in mijn abstracte wereld leeft.

Het doorgeven en er iets mee doen.

 

 

Om dit alles zo te kunnen zien is een soort wakker zijn nodig en voor mij heeft alle informatie geholpen over mythe, een waar verhaal die over de tijd heen getild zou zijn, via symbolen zijn dingen er altijd en eeuwig. Alles in onze innerlijke beelden is abstract en dat concreet maken en zelf leren filteren is de basis om zelf sturing te geven aan wat er zich in jou zich laat voelen, aanraken.

Als ik nu iets wil vertellen aan de latere generatie voor anderen dan zou ik het ook willen laten zien hoe wij nu leefden en dan zal ik het moeten omschrijven, hoe precies het eruit ziet.

Het gevoel eruit en de oeroude symbolen gebruiken, hoe wij in deze tijd de informatie  vertalen.

Ben op zoek geweest naar de zingeving en dat zelf gaan onderzoeken, alles wat er leeft en bekend is in het kosmische, het veld, en die bestaat voor mij, dat is een feit en snap daarom niks van die andere “mythen en geloven”.

Pluto is niet verzonnen dus waarom zouden er andere planeten wel verzonnen zijn?

Ik wil hier niet tever op in gaan en dat mag en kun je allemaal zelf onderzoeken. Voor mij was het duidelijk.

 

Wijsheid is nodig. Bewustzijn.

Die wijsheid..dat bewustzijn.. wil dat met je delen, en je laten zien dat we meer zijn dan een genetisch soort en dat is het verhaal wat ik graag wil achterlaten. We zijn zoveel meer dan ons dna. Het is door biologen onderzocht en bewezen dat we een levend systeem zijn en organisme dat levend is en niet als een klok een mechanisme met alleen een brein en een lichaam. Toch is dit wereldbeeld nog niet geïntegreerd en dat moet gebeuren binnen de samenleving, we zijn een levend systeem en alleen zo op die manier kunnen we overleven in de complexiteit van deze tijd waarin we leven.

 

Er is zoveel geschreven en in deze laatste 20 jaar is er veel toegankelijk geworden via internet. De essentie is nog zo, een genetisch gemanipuleerd ras. Ondermijning, het is overal. Als je dat gaat inzien dan ga je ook ontdekken hoe je hieruit kunt blijven  om te strijden . Zelf nadenken en zelf voelen, je eigen moleculen en je cellen voeding geven i.p.v je dna te volgen.  Nog heel veel mensen begrijpen dit gewoon nog niet als je dit zo simpel en eenvoudig zegt.

Er is zoveel meer. Wetenschap is zo ver en is voor heel veel mensen lastig te bevatten daarom zoveel films en artikelen hierover en dat is alles behalve een beweging die zweverig is maar juist een groep van culturele creatieve mensen die hun eigen weg vinden en zelf hun wijsheid volgen.

 

De beschaving stort in en deze groep is ermee bezig om een eigen beschaving te gaan neerzetten en niet meer mee te doen aan deze vernietiging. Het zit allemaal een deel in ons, alle systemen beïnvloeden elkaar . Global, betekent wereldwijd, zijn we bezig om iedereen en alles aan elkaar te verbinden, en ik nodig je uit mee te gaan reizen en op te stappen op een eigen bootje en mee te gaan met ons in deze mooie grote golven in de oceaan.

Morfogenetische velden, alle dingen in het universum zijn ondergedompeld in het superdichte en supervloeibare kosmische vacuum. Elk deeltje genereert verstoringen (torsiegolven ) die dit vacuum vanuit haar “grondtoestand”in beroering brengen.

Deze golven planten zich voort in dit vacuum en kruisen elkaar ( interfereren). Deze interferentiepatronen die  op deze manier zijn ontstaan, dat zijn de hologrammen van de natuur. Als je nu wist dat alles wat je doet wordt opgeslagen in een veld? Wat zou dat met je doen?Alles is met elkaar verbonden. Dit klinkt zo makkelijk dat het daarom niet zomaar aan te nemen en daarom nu achter de laptop zit om je in dit perspectief mee te nemen. Wat zou het makkelijk zijn als je dit aanvoelt van binnen dat het waar is. En je nu in 1 x voelt waar het dus over gaat.

Zij integreren de informatie die door de afzonderlijke kolkjes wordt gedragen. Als de door afzonderlijke deeltjes veroorzaakte kokjes zich verenigen, wordt de energie meegedragen informatie niet overschreden. Ze planten zich over elkaar heen voort. ( superpositie). De over elkaar heen liggende kosmische hologrammen coderen informatie over alle bestaande dingen en alles wat eerder in tijd en ruimte heeft bestaan. Dit leidt ertoe dat alle dingen in het vacuum via dat vacuum alle anderen dingen informeren en op hun beurt door alle andere dingen worden geïnformeerd. Via deze formule kunnen we dus bevestigen dat het kwantumvacuüm in feite het holografisch geheugen is van de kosmos zelf.

Dit is de crux van de hele zaak om de kwestie heen van het op zoek zijn naar een visie, en betekenisgeving.  De vraag hoe het kan dat we het kwantumvacuüm zien hoe zij informatie genereert, conserveert en overdraagt. Op grond van direct waarneming kun je deze vraag niet beantwoorden, dus voor  veel mensen is dit eng.

De antwoorden stoelen op beredeneringen in overeenstemming met de rigoureuze methoden van de wetenschap.

Welke antwoord het meest in aanmerking komt als een verklaring van het informatieaspect van de interactie tussen deeltjes en het vacuum is de torsiegolftheorie. Het Genereren en conserveren van informatie.

Deze theorie is uitgewerkt in een integrale theorie, de theorie van alles. Een basisconcept.

 

 

 

Als je zo kunt denken en het leven en de gebeurtenissen van mensen zo kunt zien,ben je wakker, en dat lukt als je begrijpt hoe je het verleden echt achter je kunt laten en in het hier en nu kunt leven en jezelf kunt afstemmen. Dit heeft allemaal met Bewustzijn te maken.

 

Succes in je leven. Weten dat 1 leven beter is verlopen omdat jij hebt geleefd…………………….het hangt al meer dan 13 jaar aan mijn wand in mijn huis,  veel en vaak lachen, respect winnen van intelligente mensen, affectie krijgen van kinderen, schoonheid waarderen en het beste in anderen ontdekken, de wereld een beetje beter achterlaten met een gezond kind of een lapje tuin of een vervulde sociale conditie, weten dat tenminste 1 leven gemakkelijker verlopen is doordat jij hebt geleefd ~  Ralph Waldo Emerson

Het kleine meisje in mij verstopte zichzelf en met dit holistische leerframe en deze nieuwe filosofie van Ervin Laszlo en Alexander Laszlo ben ik thuisgekomen.

 

Als Consultant nu actief anderen aan het steunen, support aan het geven om de innerlijke conflicten die elk mens heeft puur aan te gaan en dit te doen vanuit een andere manier van denken. Mijn bewustzijn geeft sturing en die onzichtbare wereld en die plek die voor mij de veiligheid is, dat is de diepe erkenning zelf wie ik ben.

11870736_10205973830799372_9006002553984610466_n

 

Gelijkwaardigheid en de stabiele plek in jezelf dat is leiderschap want dat is uitgaan van en/en. Overal waar ik rondloop maak ik contact, het is het inclusieve denken en dat gaat over wetten van de natuur waarin mijn rust en bezieling liggen en dat is de harmony zelf. Het stoffelijke overwinnen en dat is wat we allemaal kunnen doen, je kunt je omgeving zelf veranderen als een magier. Je werk beschouwen als een middel om te groeien in bewustzijn. In je bewustzijn maak je je eigen realiteit. Alles wat gebeurt is een gelegenheid om te groeien. Al wat een ander in je be-dekt heeft, ga je zelf ont- dekken. En dan komt je zuivere ik tevoorschijn. Ga je zelf ont-dekken en ga alles terugsturen naar het adres van de afzender, wat je niet wenst te behouden.

Als jong meisje had ik al een aantrekking tot oudere mensen vanwege hun visie en levenservaring, maar ook tot proactieve mensen omdat zij zich richten op waarom ze leven, hun tijd en energie besteden op een betekenisvolle manier, dienstbaar zijn naar anderen toe. Als je grip hebt op dingen dan snap je ook bonding, de band tussen een moeder en een kind dat is iets wat er gewoon is. Dat is een gevoel van Liefde, houden van, het resultaat van liefhebben en dat betekent, luisteren, meevoelen, de ander ruimte geven. Toen ik uit de een akelige agressieve relatie kwam en mijn aura dus met een scheur erin zichzelf moest herstellen, zo heet dit. De structuur was weg, dit moest ik zelf herstellen in mijn denken en in mijn gevoelens en in mijn dagelijkse leven en dingen en gewone dagelijkste dingen te doen. Je moet eerst een duidelijke nee leren zeggen, en dat was ook mijn strijd in het leven als tiener. Zolang iets nog interessant blijft kun je kiezen om toch die condities voeding te blijven geven en pas als je het echt beu bent en je leert van dood en leven dat er maar 2 bewegingen zijn, geboorte en dood. Dat is het beginpunt, soms is het fijner om maar mensen of dingen om je heen toe te laten om maar niet in de pijn of eenzaamheid of stilte of leegte te komen maar dit is het gebrek aan contact met de kosmische impuls. Visualisatie en bezig zijn met de toekomst en dienstbaar zijn is een levenscyclus die zich laat zien en wat zich steeds weer komt aanbieden. Een liefdevolle innerlijke beschermer in onszelf geeft de mogelijkheid om jezelf diepgaand veilig te voelen. Het begin van bewustwording is beseffen dat je leven zin heeft en eigen missie gaan onderzoeken, het vertrouwen in het leven zelf voeden en de liefde benadrukken.

Transformatiesessies zijn belangrijk en geloven in een hogere macht , de wetten van het universum en het losmaken van je trauma,s en opnieuw geboren worden, dat is zinvol.

IMG_6333

Transformatie is een gegeven en daarover gaat mijn leven tot nu toe, ik begon ermee toen ik voor het eerst besefte dat ik kon denken en besefte dat er iets of iemand in mij denkt, ik begon te reflecteren op mijn denkprocessen. Ik keek uit mijn raam in mijn eigen kamer en ik schreef, kon urenlang staren naar buiten en gewoon naar buiten kijken. Heerlijk in het donker meditatie en in de rust en stilte mijzelf opladen, dan het felle licht en alle prikkels weer aangaan.

IMG_6331

Mijn mentale staat bewust inzetten en gewoon afgestemd zijn in het hier en nu. Mijn leven vormgeven gebeurde al heel jong en ik laat mijn eigen leven liefdevoller en blijer en gemakkelijker verlopen. Het is een innerlijk weten en zo ben ik gestart met heling geven aan anderen op afstand. Als iemand om mij heen in mijn leefomgeving somber was of verdrietig of negatief en of ziek dan stuurde ik energie, ik wilde altijd al een soort samenwerking aangaan.

De nieuwe realiteit vormgeven dat is wat ik graag doe en wat ik doe en wat daadkracht geeft en kracht tot realisatie en dat gaat over vertrouwen in jezelf.

 

Het leven opbouwen en langzaam voelen dat dingen lukken.

Bewustwording is een spirituele activiteit en hiervoor is aandacht nodig in onze samenleving dus dat is mijn missie. Diepere levensvragen waarom we leven en wat is de zin van mijn bestaan? Het is een blauwdruk die ik heb mogen ontvangen en leren voelen om je eigen impulsen van je geest leren richten naar je persoonlijkheid en te ontdekken dat je hogere zelf begeleidt en beschermt. Elk project begint ergens en dat betekent dat je ook focus legt op de toekomst, communicatie en technologie gaat over deze evolutie, van storyteller naar storyteller. Meer effeciente manieren om een publiek te bereiken en grote veranderingen in platformen ontstaan nu. #GE2035

ik ga naar Italy om mijn Educatieve Progrmma ons holistische leerframe : ons is van mij en Alexander Laszlo ..zijn zoon.

Ik mag naar Korea om daarbij te zijn met het presenteren omdat het zal worden ingebouwd nu voor de Bachelor studenten. Ik ben toe aan professionaliteit voor Nederland om ook hier als Consultant te starten nu.

Mijn sensitiviteit is enorm en mijn lichaam vraagt mijn zorg en mijn aandacht en dat is dus tegengesteld met de wereld om mij heen nu die mij als Keynote speaker daar buiten wil zien.

Door heldere omschrijving beseft mijn ziel hoe nodig het is dat mijn bewustzijn sturing blijft geven aan mijn body..en zij is diep in transformatie en dat is essentie. Mijn rust en mijn bezieling en de harmony daarin. Ook hierin ligt een conflict want het stoffelijke wil winnen en het onsterfelijke in mij wil graag gelijkwaardigheid. Betekenis geven aan het spel van het leven tot nu toe. Als ik hier rondloop met mijn gezin dan is dat mijn ervaring ..maakt niet uit waar ik kom.

Dat is het inclusieve denken wat om wetten gaat en dat omvat mijn denken ..mijn gedachten en deze omvatten nu geeft herkenning en diepe erkenning.

Ik ga uit van en/en.

Mijn toegevoegde waarde nu aan het uitzoeken want deze wereld is op mijn pad gekomen en ik begrens continu omdat mijn lichaam moe is en rust wil. Ik maak gebruik van de onzichtbare wereld en dat is mijn stabiele plek.

Deze genezende plek is er altijd ..binnenin mij en die stabiliteit is er een plek waar geen pijn is.

Rust in mijn denken en in mijn lichaam …destabiliseren is mijn weg, mijn oplettendheid daarin met voeding, denken en in de omgeving weten met wie wel en niet te resoneren.

Zuiverheid bewaken.. Mijn contributie tot deze wereld is voor helder  systemen shiften en op hoog Nivo leren functioneren in gezondheid en heelheid.

In mijn eigen communities en mijn eigen kring en klanten nu gaan bepalen.

Mijn werk en ervaringen gaan uitdragen. Dat besef dat ik mijn eigen campus ben is helder maar of ik deel wil zijn van Global Women Leadership en een Associate Expert of gewoon wil gaan coachen en schrijven..wat ik al doe sinds ik een kind ben.. in journal schrijven en energetisch iedereen helpen met beslissingen nemen en sturing geven.

Het is een stap en leerproces nu. Sociaal en ecologisch constructief zijn en coherentie om mij heen, dat is mijn wens na jarenlange chaos. Conflicten bij ouders, broers, zussen en het herontdekken van de kracht van liefde en echt ergens bijhoren…dat heb ik mogen ervaren in mijn verbinding met Kathia Laszlo en in mijn werk en vriendschap met Alexander Laszlo.

 

Er is een  Global Family actief wat als een warm bad voelt voor mij.

 

Het stoffelijke in de wereld moet wel vorm gaan krijgen nu. Retroflectie; opsplitsing van zichzelf en energie opsplitsen zat er al jong in, in de  patronen bij de belangrijke mensen in mijn leven en dat is Onbewust. De spontaniteit kon ik ook altijd waarnemen want dat zijn golven en die solitonen gedragen zich als op zichzelf staande materiële objecten en volgen een traject. Ze komen voor in water en in t zenuwstelsel. In prikkels en werken dus op elkaar in. Het A veld brengt materie en energie vooruit via informatie dus ik zie hoe hij zich zelf verbindt en zie zijn bewustzijn sterk.

 

Senn is mijn zoon en zijn  leven is de aanwezigheid van vrijheid en hij maakt ruimte en laat met mij samen het leven zien wat Er altijd is ” onder” levens situaties.

 

Ik zie het direct hoe een deel domineert door gebrekkig zelfbeeld en daardoor opsplitsing onstaat door het werken met de parts. Alles is intra persoonlijk en intra psychisch. Door dissociatie verdwijnt de schaduw in het onbewuste en zo blijft het gebrekkig zelf beeld actief. Iedereen die mijn man ziet kan zijn zuiverheid voelen en ik werk met overdracht, dat gaat vanzelf. Marcel heeft 5 belangrijke transformaties doorlopen met veel zware operaties, stoma en dikke darm verwijderd,80 bouten en 3 titanium platen in zijn been. Het is heel heftig wat ik heb gezien en gevoeld vooral. Dat is ook op zoek gaan naar innerlijke groei en ontwikkeling want hij kon zijn been en bit genezen ipv 3 jaar herstel nu 1,5 jaar. Dat zijn wonderen en dat maakt het proces heel uniek. Aandacht en informatie en liefde.

Mijn wens om zelfstandig te wonen komt uit mijn volwassen ego en werkelijke zelf, zijn Parts in mij die momenteel veel aandacht vragen. Subpersoonlijkheden waarmee ik voice Dialogue doe. Ouder-ego, kind-ego, volwassen ego, topdog, underdog, geweten, ego- ideaal, geidealiseerde ego en vals zelf, authentiek zelf, werkelijk Zelf, strenge criticus, superego, de ” aandacht ” …ik herken ze allemaal en ook de dominantie ..dat gevecht van binnen.

 

Bewustzijnsverandering gaat hierover om op zoek te gaan,

The Quest, naar innerlijke groei en ontwikkeling.

Oprechte en langdurige oefeningen doe ik elke dag.

Minstens 4 uur. Het gemiddelde bewustzijnsnivo is magisch en via leerprocessen overstijgen en omvatten we andere stadia.

Mijn visie blijkt sterk door mij Heen te stromen en dat is waardoor ik het zie als er bij anderen verdringing is en of ontkenning, vervreemding van zichzelf en vervorming en verstoringen.

 

Als mensen dominant zijn in hun communicatie en er onderdrukking is in het gezin bij de ouders dan valt het niet mee om in wederzijdsheid te komen.

Er zitten veel wonden en lidtekens door subordination terwijl we natuurlijke hiërarchie nodig hebben in de samenleving. Mijn Educatieve Programna gaat over deze thema,s in 3 delen. Hoe we de gemeenschap vanuit communicatie en wederzijdsheid kunnen helpen. Macht,onderdrukking en dominantie gaat grote problemen geven in de toekomst met de digitale wereld en zonder leerframe in technologie van informatie en communicatie voor technologie in communion( gemeenschap) krijgen weinig meer manipulaties en misbruik. Ik heb een helder doel  en dat kan niet anders dan dat aanbieden. De innerlijkheden mogen doordringen dmv introspectie en interpretatie om het bewustzijn te verhogen. Eindeloos holonisch zijn is de her- bevestiging van het construerende en scheppende vermogen van het bewustzijn. Jouw verhaal en jouw boeken geven dit concreet terug! Dat interpretatie een aspect is van de kosmos. Integratie van toename in eenheid en liefde is volwassenheid ..dat is waarom en hoe het komt dat mijn spirit jou ook graag wil ont- moeten ..Connected!

 

Je bent een prachtige persoon en dat zijn Kadoos voor mij in het leven ..elkaar vinden.

Paul Liekens was mijn eerste trainer Sjamaan en zei mij dat in 2000 dat ik er ook 1 ben, ik begreep zijn taal niet toen, moest NLP opleidingen volgen om de taak van de mindset en het filteren te leren, het onbewuste bewust maken want ik deed het allemaal al, healing geven.

De structuur mistte om goed voor mijzelf te zorgen en het was gewoon zo. Met het inzicht nu in de evolutie van Nivo,s waar we doorheen gaan in transpersoonlijke coaching is de primitieve kracht en het bewustzijn zelf heel belangrijk.

 

Het lichaam van mijn man brak letterlijk doormidden door de tibia, het plateau wat kapot ging. Marcel heeft de uitdaging gekregen om de splitsing van ego/ lichaam in zijn kindertijd aan te gaan en hij heeft bijna dood ervaringen gehad. Hij heeft licht gezien en de tunnel dus alles wat Pim van Lommel zegt hierover dat herkent Marcel. Ik ga Marcel meenemen naar Italy toe want zijn verhaal moet gedocumenteerd worden met Pim van Lommel en met andere deskundige uit het Laszlo instituut. Hij kon zijn lichaam genezen in 1,5 jaar i.p.v 3 jaar en dat is van binnenuit de groeikans.Dit verhaal is integratie en dit is liefde en toenemende eenheid .Het is de ontdekking van die genezende plek die er altijd is ” het bewustzijn ” en je bent voor mij een grote inspiratiebron ..liefs Sarah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s