Autopoiesis as solution to stop the social scripts and get into a real dialogue and real conversation

Autopoiesis. De fundamentele vraag die ik deed was “Wat is leven?”

“Wat is alles wat leeft?”

Driedimensionale weergave van een levende cel gedurende het mitose-proces; voorbeeld van een autopiëtisch systeem.

Autopoiese betekent letterlijk “zelf-productie” (van het Grieksauto voor zelf- en poiesis voor creatie of productie). De term werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de Chileense biologen Francisco Varela en Humberto Maturana in het begin van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw.

Autopoiese hangt sterk samen met zelforganisatie. De termen autopoiese en zelf-organisatie hebben in de biologie onder andere te maken met het feit dat, wanneer onder de juiste omstandigheden alle componenten van een biologisch systeem aanwezig zijn, dat biologisch systeem ‘vanzelf’ wordt gevormd en zichzelf in stand kan houden. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat, wanneer alle componenten van een virus in oplossing worden gebracht, er vanzelf complete en volledig functionele virusdeeltjes ontstaan.

Dit is nu de hier de perfecte tijd voor jou ook, om deze boodschap te gaan aanreiken, dit is niet nieuw het is al eeuwenoud. Ik heb deze opleiding gevolgd in een persoonlijk mentorship van 1 jaar en begeleiding ontvangen van Dr.Kathia Laszlo. Daarnaast heb ik jarenlang op wereldwijd nivo samengewerkt met deze theorie in grote netwerken heel intensief samen met Dr. Ervin Laszlo en met persoonlijke mentoring aan het innoveren nu samen met Alexander Laszlo in de faciliteiten door wekelijkse intervisie wat ik activeer nu en ik geef supervisie vanuit mijn lokale omgeving omdat er zorg moet zijn voor het juiste aansturen en het nieuwe leren hoe je kunt gaan begeleiden binnen netwerken met deze nieuwe taal om de grootste veranderingsprocessen van deze tijd nu te kunnen begeleiden. Deze tijd waarin we nu leven is uniek en de meest intense tijd die er ooit was. Elke cel in ons lichaam is een community en ons lichaam is een community, elke cel heeft betekenis en heeft een effect op het geheel. Wij begrijpen dit nu pas dat wij cellen zijn van ons universum net als alle cellen niet per ongeluk zijn en wij zijn cellen in deze impuls als een cluster een organisme als een levend systeem. De planeten resoneren met elkaar en wij hebben biologisch leven mogelijk gemaakt maar wij zijn ontstaan uit sterren. De eerste sterren. Rockstars. Ik zag als kind al Andere dimensies en wist dat dit de vooruitgang was in deze evolutionaire impuls en wij hebben betekenis en wij praten daarom over gewaarzijn en wat realiteit is. Het oude paradigma is ontstaan uit dingen maar wij realiseren dat gescheidenheid een illusie is. Mijn avonturen zijn gestart toen ik mijn transpersoonlijke ervaringen ben gaan opschrijven in mijn dagboekjes want ik zag daarin dezelfde patronen terugkeren. In de normale bewustzijnstoestand ervaar je jezelf als stoffelijke object en dat is begrensd door onze huid en levend en ademend in een wereld met newtoniaanse eigenschappen. Onze waarnemingen worden beperkt door de fysiologische beperkingen van onze zintuiglijke organen en de fysische kenmerken van die omgeving – Transpersoonlijke ervaringen kun je onderverdelen in 3 categorieen en dat is het overstijgen van de normale barrières en de beperkingen van het door de huid ingekapselde ruimte van het ‘ ik “.

Het versmelten met de ander en een twee eenheid voelen, het aannemen van de identiteit van een andere man of vrouw en of de identificatie met het bewustzijn van een hele groep. Alle moeders van de wereld bijvoorbeeld of met een bewustzijnsexpansie.

De beperkingen van mens zijn overstijgen is waar mijn hele levensverhaal over gaat, ik ben anders en ik ben mij bewust van het bewustzijn van dieren en planten maar ook van vormen van bewustzijn die horen tot anorganische objecten of processen. Het bewustzijn van de hele biosfeer en die van de aarde en het stoffelijke universum.

Alles wat wij ervaren in het dagelijkse bewustzijn in de toestand als objecten, het zijn holotrope bewustzijnstoestanden en daarmee corresponderende subjectieve representatie – Ik zie paars Lila, en in Taoïsme zijn het alle elementen van de materiële wereld en werkelijkheid beschreven als transformaties van het Tao.

Trans persoonlijke toestanden overstijgen grenzen en dus ook van het lichaam en dus ook de gebruikelijke grenzen van het lichaam en het “ik”en dat is in strijd met de psychologie en met de hele gezondheidszorg en met de moderne wetenschap waarin we zeggen dat we een machine zijn. We zijn levende systemen en dat is het nieuwe paradigma.

Ik liep hierin rond jarenlang en hield mijn mond over mijn weten, mijn transpersoonlijke ervaringen zijn overstijgend en dat is ook het transcenderen van de lineaire tijd. Ik heb herinneringen uit mijn prenatale periode en de geboorte, de babyjaren en de kindertijd en dat is alles heel indringend opnieuw beleefd. In holotrope bewustzijnstoestanden kon ik deze regressie in de tijd nog verder laten gaan en dat was identificatie met de spermatozoïde en het ovum op het moment van de conceptie en dus op het nivo van het cellulair bewustzijn.

Deze ervaringsreis in de tijd heb ik gedaan en zo ook episoden gezien uit de levens van menselijke en dierlijke voorouders ontmoet en ben in reïncarnatie gegaan en zag de mythos en theos en daarom ook de logos en nu de holos.

 

Dit is een leerframe en ik heb hier jarenlang over gedaan en dat is jammer want het kan veel sneller in leerlabs en met interventies.

Dingen die zijn gebeurt op de kruispunten van  mijn leven die gaan niet over wat er gebeurt in de situaties en ook niet de gebeurtenissen, en het is zeker niet belangrijk wat er zich afspeelt in ruimte en tijd, het is in-formatie, en daarin ga ik je nu meenemen in deze derde categorie van transpersoonlijke ervaringen. Hoe vaak heb je niet de meest oninteressante dialogen? Sociale scripts en dezelfde vragen stellen en op dezelfde manier zonder echte interesses, en niet echt luisteren. Wat is het talent? Sociale scripts vermijden dus de valkuilen vermijden, die vragen die de meeste mensen stellen, hoe gaat het met je? Dat is niet eens een echte vraag dus geef geen antwoord en de volgende vraag is wat ben je aan het doen of wat doe jij? En waar kom je vandaan? Dat is wat je moet vermijden, deze uitdaging is om een sociaal dieet te nemen en dit niet te bevestigen maar verdiep je dialogen en trigger spanningen en exitment, dit is een mooie manier om scripts te  vermijden, dus big talk en niet meer de small talk dus big talk is vragen of iemand nog aan iets leuks heeft gewerkt en is er iets leuks gebeurd? Je vraagt dan naar de echte ervaringen van die ander en dat is wat het energielevel verhoogt, werk je nog aan leuke projecten, heb je nog leuke shows gezien/ bouw iets goeds op en positiviteit, vraag een geweldig antwoord en heb je antwoorden klaar als de ander je dit vraagt. Pop in met jouw antwoorden, vertel hoe je netflix kijkt en wat je graag kijkt, onthouden dat je weg moet blijven uit sociale scripts en blijf in je enthousiasme. Dit is trust First wat we doen in het eerste nivo van het oefenen van centering en intuitie cultiveren.

 

Communicatie met lichaamloze wezens en bovenmenselijke entiteiten en buitenaardse wezens en bewoners van parallele universa.

De universele Geest en hoogste vorm van deze ervaringen is het identificeren met het supra, metakosmische Niets, de raadselachtige en primordiale leegte die zich bewust is van zichzelf en de schoot is van al het zijnde. De leegte heeft geen concrete inhoud en bevat al het zijnde als kiem en in potentie.

Ik werd een aantal keren uitgelachen als kind, en er werd mij gezegd dat ik het fantaseerde en dit niet bestaat, ik begon dus met schrijven in mijn dagboekjes en mijn echte gevoelens op te schrijven en doe dat nog steeds elke dag, ik schrijf elke dag en ben daarom heel erg open en heel erg intuïtief, ik ontvangen informatie die ver voorbij alle grenzen gaat, dit is voor de hele wetenschappelijke filosofie van het Westen belangrijk nu we in transitie zijn, er is een onbevooroordeeld onderzoek nodig van dit trans persoonlijke domein van de psyche want alleen je eigen directe waarneming is voor jezelf het bewijs.

 

Wij zijn gelukkig allemaal bij elkaar gekomen en wij vormen dat platform. Het is een denktank. De Club van Budapest. Wereldwijd.

Wij zijn opgestart in 2011 en zijn gaan innoveren vanuit het jaar 2000 vanuit de Club of Budapest Nederland wat gelanceerd werd vanuit de Speakers Academy door Dr.Ervin Laszlo zelf en wij hebben elkaar daar in persona ontmoet en zijn vanuit deze bezieling de kosmische visie gaan uitzetten en uitdragen, eervol en met diepe verbondenheid. In het jaar 2014 ben ik naar Wenen gevlogen om daar samen met Alexander Laszlo World Cafe te beleven en mocht daarin ook mijn aandeel vormgeven en van hieruit kreeg Syntony World Cafe toegang als Research Colloquia on Thrivable Systems, het woord duurzaam is vervangen voor vooruitgang, vooruitstrevende systemen en vormgeving, er is een emergence bezig, in wereldwijde bewegingen en daarin geven wij sturing en begeleiding vanuit hoge orde. Geen lineaire processen meer maar vanuit diepe samenwerking.

In het jaar 2013 ben ik een jaar lang zeer intensief aanwezig geweest in Social Learning Evolutionary Learning binnen de social unit van Saybrook University met de begeleiding van Professor Kathia Laszlo in haar leergang Evolutionary Leadership. Ik ben van daaruit in de leergroepen gaan hosten en mocht mee participeren in Project X. Project x werd op wereldwijd nivo samengesteld door alle systeemdenkers die daarna in hun leerlabs gingen trainen met de nieuwste art design trainingsprogramma,s vanuit het nieuwe paradigma. Deze interactieve ervaringen gaan over het fysiek durven openstellen en dat gaat over informatie en dat is fysiek. Wij realiseren ons dat het echte hosten diepliggend werkt en meer fundament geeft dan bezig zijn met ruimte en tijd. Transpersoonlijke ervaringen uiten zich in het proces van diepgaand individueel zelfonderzoek maar het is niet mogelijk ze te interpreteren als eenvoudigweg intra-psychisch verschijnselen in conventionele zin.

Van Systems Thinking in Systems Being gaat over het belichamen van evolutionair leiderschap. De behoefte om aan te passen en agile in veranderende omgevingsvelden is meer duidelijk want vooruitgang geeft well-being en conviviality – vrolijkheid om vier lagen.

All over the world, more dynamic systemic evolutionary systems of learning have begun to flourish. Both young people and adults crave learning that is fun, engaging, challenging and that connects them to the pulse of life. As we learn more about how to human brain functions, we begin to feed our need for dwelling in stories how the mind remembers and playing to human incentives by engaging in game dynamics. What comes about through such processes known as the gamification of education is best termed ludic learning. Ludic is to play – loodik from Latin comes from sport, Ludus. Mingled, interwined, to indicate a state of deep and complex, joyful connectedness and interpenetration –

Organisatorische Transformatie en Sociale Verandering. Het was een persoonlijke reflectie in de betekenis van evolutionair leiderschap gebaseerd op leren wat ingang kreeg vanuit de ervaringen als onderwijzer en consultant, coach en sociaal ondernemer maar ook als moeder. Kathia Laszlo legt uit dat systeem denken betekenis heeft voor een creatief perspectief wat komt uit de ideeen vanuit het inzetten van lastige situaties en kritische perspectieven of innovatie op een nieuwe manier in vooruitgang.

Een oproep voor participatie is de meest belangrijkste taak in deze tijd: het innoveren van een toekomst in vrede en overvloed in partnership met alle levende systemen op onze planeet Aarde. Dit is niet alleen maar voor de privilege groep van verlichte mensen maar een verantwoordelijkheid voor elk mens. De inzichten van systeem denken en het beoefenen hiervan zal een grote steun zijn nu in de transitie van een levensvatbare toekomst. Deze inzichten mogen niet beperkt blijven tot de boeken en toegang tot maar enkele universiteiten en zij moeten deel gaan uitmaken van een sociale fabriek die onze cultuur zal informeren. Een verhaal wat een doel geeft

 

Informatie en het hologram, dat werkt dieper door dan gewone oplossingen, existentieel bewustzijn, een ervaring van infinity the self, dat bestaat buiten tijd en kan nooit ziek zijn en ook nooit aangeraakt worden door ziekte, het zijn symptomen,onze missie om methodologies samen te brengen – Digitale informatie en fysieke realiteit dus informatie wat een expressie geeft door complimenten. Ons hele universum is een fysieke realiteit in intelligentie, wij spreken over informatie wat een expressie is als principes die bestaan in ons universum. Wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd als een entiteit en dat is patronen gebaseerd en betekenisvol. Wij richten schade aan in onze biosfeer. Het herinneren wie we echt zijn en dat we betekenisvolle micro creators zijn in ons universum, wij zijn kinderen van Gaia. Wij zijn relationele wezens. Dynamische aantrekking en we vinden de patronen van informatie die uit dieperliggende ruimte komt. Steden en galaxies groeien op dezelfde manier. Dynamische holografische relaties. Menselijke conflicten zijn onderzocht en we vinden die relaties in conflict als ecosystemen met dezelfde patronen zoals in de natuur. Gedragingen en de onderliggende patronen die we zien in de internet en onze verbindingen in de telefoons. We zijn sterker dan we denken, wat we zeggen en hoe we het doen heeft effect. De keuzes zijn dus gedraag je lokaal en begrijp dat je dit kunt doen vanuit je eigen afstemming. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Trainen vanuit de systeemwetenschappen betekent samen deze herinnering en heelheid geven en belichaming voor de wereld, dat is onder supervisie van Kathia Laszlo vormgegeven vanuit Saybrook University, het leven accepteren zoals het is en niet wat wij wensen, dat is spirituele groei, in schoonheid en in vrede. Het kunnen sturen en zelf reguleren van deze emotionele staat geeft sturing vanuit het hart, wij kunnen rust vinden in een veilig leerlab en wij weten dat de mindset realiteit wil creëren en onze acties zijn een product van onze beliefs, onze gevoelens en blijheid maar ook frustratie mag er zijn.

 

Als we teveel hechten aan anderen kunnen we flink getriggerd worden, als we dit loslaten voelen we meer rust en hoe meer rust we voelen hoe minder afhankelijk we zijn van anderen om onszelf heel te voelen. Wij kunnen zelf een persoonlijke heilige ruimte creëren en dat zijn andere veilige condities om healing te activeren, er komen veel mensen naar mij toe omdat hun leven eerst wel veilig was maar er mist nu een energetische ruimte die veilig is. Ik doe doe dit door een veilige ruimte te geven, een eco sfeer, de noösfeer de menselijke sfeer, de spirituele leerkrachten en onze wereld mag zo een micro universe zijn om onze healing aan te reiken en van daaruit komt heel veel werk.

De 13 brieven in de tijd zijn geschreven voor transformatieve verandering en moeder aarde is gevraagd hoe hiermee om te gaan en wat is het wat wij zouden willen weten en wat willen wij ons herinneren om ons hoop en inspiratie te geven. De thema,s zijn verbonden met de planetaire bewustzijnsveranderingen waar we zijn vandaag en dat gaat over onszelf bekijken via mother Earth. De perspectieven en gaan over een map en een stepping Stone om te beginnen met het begin hoe het werkt als we hierin thuis komen en hoe we in een heilig proces gewoon mee bewegen en daarin onze kracht en bronnen vinden vanuit de eigen potenties. Via het boek van Anneloes Anneloes hebben we een beter begrip van de potenties die in ons liggen en de mogelijkheden voor ons allemaal om een activiteit te kunnen inzetten. De activiteiten die worden aangeboden gaan over het herstellen van het hart en dat te activeren en dit gaat over de wijsheid van de aarde zelf. Het begrijpen van deze aarde en deze visie gaat over het afstemmen van deze wijsheid en dit perspectief leren begrijpen dat we onafhankelijk zijn maar ook samen. In menselijke activiteiten en in politieke en culturele systemen kunnen we dit inzetten voor een vooruitstrevende toekomst. De visie en de leiderschapsontwikkelingen en de educatieve modellen helpen om dit concreet te maken. Communities en steden en potentieel te activeren en dit in te brengen in de activiteiten die nodig zijn. De aarde is stil en ze is in een staat waarin ze vraagt om balans en als je zelf deze biosfeer verpest dan kun je ook niet meer natuurlijk functioneren in jezelf dus in mijn eigen relatie met moeder aarde is dit zo als een expressie, het is niet moeder aarde en onze mensheid maar wij bewegen zo. Ze wil dat wij support vinden en een beter begrip om te leren waarom we zo afgescheiden zijn geraakt in ons brein en in onze manier van gedragen. Hoe kan het dat we maar focussen op 1 ding en de rest vergeten. We hebben een gewoonte ontwikkeld wat in een story telling manier nu aan het veranderen is en onze relaties met elkaar. Als we dit willen losmaken dan is er iets terug en dat is samenkomen en samenzijn en elkaar leren zien en ontmoeten zoals we zijn vanuit een hoger perspectief en wij mogen dit allemaal zeggen. Het is onszelf en wij mogen onszelf niet laten wegdrukken, wij hebben het nodig om een nieuwe balans te leren ontwikkelen want onze energievelden zijn weggedrukt. Het is lastig om een gezonde omgeving te vinden met de levenscondities en de grenzen van ons balans systeem is ook aan het veranderen en de power van love is er om onze verbinding te bewaken en dit is belangrijker dan ooit hiervoor. Het is nodig om deze kracht van liefde terug te brengen in onze wereld. Hoe kunnen we deze afgescheidenheid oplossen en onze verbinding met de aarde zelf wat ons leven gaf en de kosmos die ons leven geeft en wij geven elkaar betekenis zoals we ons leven leiden. We zijn die verbinding vergeten met onze eigen natuur. De representatie van het leven zelf  vraagt om een nieuwe narrative. We zijn in deze tijd nu waarin we juist zoveel verbindingen hebben met het internet maar we leven wel in onze paradigm en dat vraagt om een doorbraak.

Het is heel oud om beoefening in te zetten, vanuit Tibet en Rusland en Europa en het onzichtbare en zichtbare en wij zien de krachten vanuit de natuur en houden de stad veilig en een individu om een betekenisvol leven te leiden. Ik heb dit privilege zo laten gebeuren door het energieveld wat om ons heen is en wat ook ons lichaam organiseert, zoals een magneet dat doet. Het is een natuurlijke beweging en wij hebben deze taak allemaal om ons lichaam te healen op het nivo van de blueprint, we moeten onze blueprint herstellen en dat is een expressie wat zich laat zien.

 

Het is een donut, een torus, een donut met een gat erin, stel je voor een hoop energie komt binnen vanuit onze voeten naar ons hoofd en via onze armen en energie gaat rond, vanuit de voeten en buiten het lichaam en dat gaat rond als een torus.

 

Dit is de vorm van een energieveld als we in de natuur zijn en dat is het energieveld wat we ook kleiner zien worden als we in de stad zijn. Eerdere ervaringen en ontvangen van het leven zelf gaat vooral over de magnetische velden en dat is onzichtbaar, het meester wat er gebeurt is buiten het spectrum zelf van de zintuigen dus als wij herkennen hoe we verbonden zijn met alles om ons heen dan is het een zuiver energetisch veld. Er is geen gif nodig in ons energieveld, het gif komt uit onbewustzijn. Het imprint wordt veroorzaakt door trauma en dat heeft healing nodig, als we dus trauma behandelen gaan we met energievelden werken. Het moet healing krijgen omdat ze anders niet in het moment kan terugkeren. Het is een cocoon, het zijn cellen en ze moeten met elkaar samenwerken, wij werken dus met vier nivo,s van realiteit. De eerste is het nivo van het lichaam, de tweede is de mind en de derde is de ziel en de vierde is de essentiële en dat is spirit.

Het is net als poppen die naast elkaar zitten, de mind informeert het lichaam en de spirit informeert de ziel. De fysiek taal is cellulair en de mind is woorden en de ziel is images en de spirit gebruikt energie. Wij zijn betrokken in alle nivo,s en via operatie werken ze op het lichaam en psychologen op het nivo van de mind en de diepe op het nivo van spirit.

Ik heb geleerd om te switchen in deze betrokkenheid. Ik ben getraind.

Heb je iets geërfd dan wil je dat niet op je fysieke nivo, het energetische nivo geeft mogelijkheden om te healen voordat er ziekte georganiseerd kan worden, ik heb deze mogelijkheid om te werken op deze vier nivo,s en ik werk met het nivo van de ziel en de tools zijn images, archetypical images waarin kracht ligt.

De taal van spirit is niet images maar energie. De meest fundamentele taal en er liggen hierin ook gevaren. Het is het gevaar, ik kreeg er veel, energie healers werken soms vaak zonder de blueprint niet op te lossen. Het is nodig dat we de vier modaliteiten van healing leren, de eerste is illumination, a core process, het uitzuiveren van de blueprint dus een ervaring van oneindigheid aanreiken. De tweede is inzicht geven in de energie wat niet bij je hoort, er zijn soms entiteiten bezig die niet van jou zijn, er zijn er 2 vormen van negativiteit en dat gaat over gedachten vanuit anderen naar jou toe, mensen die eerst diepgaand betrokken waren met jou en nu boos zijn en dat op jou projecteren.

Het zijn gif vormen als je mensen diepgaand hebt binnen gelaten en zij gooien psychische darts naar jou toe, dat is gif, dan kan dat gevaarlijk worden door boosheid. Boosheid en angst zijn de 2 meest giftige vormen in de wereld.

We kunnen dit niet zomaar even oplossen en dat is arrogantie en dat ligt in de roots van de mensen waarin we denken dat we dit wel even kunnen oplossen met eigen wetten en regels maar dit vraagt om een nieuwe narrative, een uitdaging en waar kunnen we terecht om met oplossingen te komen. Er is een nederigheid en een journey nodig om een hele nieuwe manier te vinden om te begrijpen dat er iets heel diepgaand is wat ons in verbinding brengt met het leven. Dit kunnen we samen onderzoeken en dit zien wat er speelt, als we dit doen als een moeder, hoe het voelt om mother Earth te zijn dat is als een warmte, het kan normaal reflecteren maar ze is nu gevangen en alles wat er ook is binnen de systemen zoekt naar balans. Het gevoel waarin er een behoefte is aan hulp, de alchemist weet dat het vuur nodig is om ermee te werken en als wij deel zijn van mother Earth als een kosmisch onderdeel dan kunnen we dit omarmen als een initiatie want dan gaat het vuur omhoog en de purificatie. Hoe werkt het als een nieuwe narrative dit doet zoals een geboorte, dit kan er alleen maar zijn als we ook toestaan dat we opnieuw geboren worden, we kunnen niet op dezelfde plaats blijven want als een baby geboren gaat worden dan is er ook een baarmoeder die zich opent en de baby komt erheen. Het nivo van overgave en bidden tot deze interconnectedness, zoals een moeder zichzelf ook overgeeft en de toekomst is er om geboren te worden en dat trekt ons erdoorheen. De toekomst wacht om geboren te worden en dat is de nieuwe narrative, de nieuwe richting.

De soul retrieval processes, ze zijn gevonden in het energieveld, dit proces is een journey met een client om te herstellen in een soulpart, net als bij trauma en pijn, deze retrieval kan echt in een paar sessies gebeuren, het begrijpen waarom er gebeurde wat er gebeurde, een kwanta van energie en dat ga je herinstalleren in de resources van de client zodat deze zelf kan herstellen en de vierde zijn de death rites. Er zijn groepen van mensen overal op de wereld die praten over wat er gebeurt nu op de aarde, de aarde zelf ondergaat een grote shift. Deze groep mensen dat zijn de mensen die weten dat er een nieuwe mens geboren gaat worden in deze generatie om heel te zijn en niet meer homo sapiens maar homolucious. Hoe gaan we dit doen nu met elkaar samen?

 

Het is een herinnering hier nu dat we mogen herinneren wat we mogen inzetten vanuit rust, er is zoveel ego wat maar macht wil en als we ons daarvan verlossen ervaren we onszelf als een expressie van natuur, gewoon met de flow meegaan en vertrouwen dat het universum alles in haar draagt voor het hogere – Wil je meer plezier dan kun je leren om zo naar je leven te kijken, stel je voor dat iemands anders visie ook een expressie is van empathie en liefde en je dat mag ontvangen, cultiveren van liefde is een intern avontuur. Humor is belangrijk. We hebben allemaal deze beoefening in onszelf om onszelf te mogen belichamen in dit evolutionaire systeem waarin we leven accepteren en situaties accepteren zoals het is, diepgaande verbondenheid voelen en diepgaande rust voelen, dit toestaan geeft een systeem perspectief  en dat is wat wij in Project X samen met Kathia Laszlo en met nog 34 andere systeemwetenschappers,in een experiment van 90 dagen diepgaande verbondenheid hebben gedragen en dat is wat ik nu doorgeef, hier nu.

Wij spreken samen hierover hoe ze dit al omschreven in alle spirituele tradities, dit perspectief wat er nu zou gebeuren, hoe we realiteit als unified gaan omarmen. Het is energie en matter, bewustzijn is niet iets wat we hebben maar wat we zijn! Het concept hoe we ons leven zelf leiden is als een roadmap en dat gaat over transities, we moeten dus vragen, gaat het om de journey? De journey is de journey en we zijn waar we zijn, en we kunnen kiezen. Voordat ik Marcel leerde kennen in 1999 was ik in de jaren daarvoor zoekende, ik was in 1985 op zoek naar mijn wortels en zocht ze in Den Haag, keek naar de grote gebouwen en verkeer overal en ik voelde mij alsof ik stikte. De vibrant enthousiaste stad Den Haag was voor mij ineens niet meer zo prikkelend. De stappen van de hero,s journey gaan over 17 stappen maar ze zeggen 421 en er zijn ook artikelen dat er 13 zijn maar het gaat over gescheidenheid en terugkeren. Het idee van het niet volgen van de patronen die de samenleving aanreikt maar je eigen patronen te vertrouwen, je eigen weg te vinden, dat is een respons die al heel jong begint en dat is moed om dit ook te doen en op deze manier je betekenis en je bestemming te vinden. Ik werd hierdoor geroepen toen ik 15 jaar was, ik wilde perse mijn biologische vader vinden en wilde weg uit het nato dorpje waar ik woonde op dat moment en niet meer met mijn nieuwe stiefvader en moeder samenleven als een familie maar mijn eigen weg vinden. Ik had te maken met deze eigen diepte, ik wilde die diepte vinden en dat moest ik volgen. Het was een vraag of ik klaar was om hierop te reageren en ik was niet altijd klaar om deze verandering aan te gaan. De held in mij was er wel klaar voor maar er waren momenten dat ze dit niet meer kon voelen, er gebeurde soms ineens niets meer en ze kon soms letterlijk niet meer vooruit en zo moest zij wennen aan het oncomfortabele. Het bracht haar tot inzicht dat er alleen nu hier dit existentiële bewustzijn is. De essentie en dit unieke zelf zijn –

Ze woonde in de stad Stolzenau en ze had een moeder en toch was ze klaar om weg te gaan, ze was onderweg naar Nederland terug in Den Haag en zocht naar die oude vertrouwde patronen, het realiseren dat ze vol potentieel zit. Deze quest, Alice die door de rabbitwhole valt en het bekende achterlaten en oversteken naar het onbekende, het is niet meer mogelijk om nog terug te keren, eenmaal op die andere plaats kun je er alleen nog maar doorheen, totdat het een bekende manier is geworden voor jezelf. Voor Sarah, was het cruciaal vanuit Duitsland naar Nederland terug gaan, ze kwam daar en ook al kon zij de taal spreken die haar moeder sprak en haar moedertaal is, het werd duidelijk voor haar dat ze niet wist wat de gevaren waren in deze stad en waarmee zij te maken kreeg. Zij was op een nieuwe plaats aangekomen en ik was overweldigd, ik moest heel diep naar binnen gaan, diep van binnen, deze plaats had ook het einde kunnen zijn van mijn journey. Het was een vorm en ik vond er mijn eigen plaatjes maar dit duurde niet lang. Het was niet meer mogelijk voor mij omdat ik merkte dat ik een spons was die alle energie van anderen opzoog. Ik leerde dat er verwachtingen waren van mij die ik niet kende en ik wist niet waarom en ik voelde dat ik gevangen zat, gewoon weer gevangen. Ik wilde terug keren en deze hero journey was niet de bedoeling en ik voelde dat ik mijn biologische vader niet wilde pleasen dus ik moest mijzelf aanpassen in deze nieuwe cultuur maar dit was alleen maar het begin van een proces, er volgden meer testen. Ik kreeg een mentor en hulp, ik had een avontuur en er kwam een supernatuurlijke kracht vrij en een magische hulp, in mijn verhaal was dit mijn leraar Frans uit Stolzenau want hij zei mij heel krachtig, dat kun jij zelf Sarah vertrouw op je eigen wijsheid want ik ken je en ik ben hier om jou te assisteren, en zo ging ik terug naar huis toe omdat ik wist dat hij over mij zou waken. Zo werkt het met diep vertrouwen en relaties.

Het is deze mediation tussen de onzichtbare en zichtbare wereld, hoe daarin te dansen in energie en materie. De krachten van de natuur waarderen en het individu zelf dit energieveld laten organiseren. Het is dus heel simpel, ik gaf mij over en het universum gaf mij waarnaar ik zocht. Ik wist niet wat ik zocht maar ik kon wel vooruit en wat het deed is mij eraan herinneren dat ik  niet alleen was en ik kon erdoorheen, de mentor was in mijn verhaal de treinreis en de aanwezige conducteur en ook de leraar, zoals in Lord of the Rings, Harry die de wereld van magic inging en er allerlei vormen ontstaan, een mentor kan ook een dier zijn of een element, de wind of de zee, mythologie, de mentor, het hoeft niet een persoon zijn maar kan ook een integraal iets of iemand zijn in je eigen avontuur en journey en dat zegt, goed werk en ga die kant op. Het was voor mij mogelijk om een richting te bepalen, de beschermende kracht van destiny. Ik heb heel veel lastige situaties gekend in mijn leven, en ik bleef het maar zien, de samenleving gewoon bezig met rollen en maskers maar niet op avontuur. Ik had die diepte nodig. Ik ga je hierin meenemen. Luister naar je hart, je hart geeft comfort, voel je je hart openstaan voor liefde en vrede? We zijn dankbaar met deze intelligentie, dit is onze spirit. Ik heb al de nodige transities gehad zoals Alice in Wonderland het bekende moest achterlaten en je niet weet waar je terecht komt en je bent in een compleet nieuwe plaats en het enige wat je kunt doen is er doorheen gaan. Het is deze mogelijkheid om hierin te verbinden en angst en verlangens kunnen dit verstoren maar als je in de stilte terugkeert dan hoor je en vertrouw je die innerlijke flow die er is diep van binnen. Het is er altijd. 1 van de wetten in succes is de wet van aantrekking, dus het onbekende omarmen en dingen laten gebeuren en oplossingen laten verschijnen en dat is het pad voor vrijheid dus vertrouw jezelf. Laat los wat niet meer je outcome is en geloof en weet dat je hart het antwoord weet in het veld vol mogelijkheden. ININ. Innerlijk weten, het is bij de geboorte in de ziel opgeslagen. #newparadigm #sarahverwei#sarahverweiconsultancy De diepere dimensies want “fields are not observables”

“only their effects can be observed and measured”

Deze passie, vanuit onze diepere dimensie gaat verder dan de sustainable development goals, de goals, ze missen het geheel want de goals zijn ontwikkeld om de ziekte van de samenleving op te lossen want er zijn symptomen van de ziekte die erzijn nu, door het disfunctioneren en dat zijn symptomen van ons collectieve gefragmenteerde wereldbeeld!

Dit is mijn expertise,op het collectieve nivo moeten we dus een nieuwe map van realiteit inbrengen, in deze breakdown die nu gebeurt, zijn wij in staat om het op te lossen, dit begint met het begrijpen van de natuur van realiteit zelf!

Ik was 4 jaar en zag een licht in mijn slaapkamer en het ging met mij communiceren en ik liep zo tussen deze verschillende werelden en dat was een super-normale ervaring. Ik sprak er met niemand over want het is super natuurlijk, telepathie en pre-cognitieve dromen en remote sensing, en ik liep op deze planeet aarde en hoe kwam dit samen en al deze ervaringen, hoe verbinden ze met de ervaringen als fysieke realiteit? hier nu als mens en als vrouw? Ik hou ervan dat ik dit nu mag delen want het is een great thought – deze spark is alles wat er is! Het delen van deze ervaringen is een revolutie, ons collectieve wereldbeeld is aan het beïnvloeden wat uit het wetenschappelijke paradigma komt over de natuur wat het leven zelf is. Dit paradigma is materialisme en gescheidenheid. De olifant die dit negeert is de natuur van bewustzijn zelf dus na al het onderzoek, 66 jaar van onderzoek, waarom waarom en dat is een moment van nieuwe mogelijkheden. Wij draaien om en doen dat niet vanuit gescheidenheid en nog meer materialisme maar wij realiseren dat realiteit unified is. Het speelt zich af op multi-dimensionele lagen en dit is de leading edge van wetenschap, het oude wetenschappelijke beeld is verkeerd.

Ik heb 25 jaar geïnvesteerd in onderzoek en mijn eigen ervaringen verteld binnen het wereldwijde netwerk zelf en deze ervaringen zijn een bewijs van een nieuw veld van onderzoek, het is simpel als je deze complexiteit leert zien en voelen.

Ik kan dus niet anders dan dit nu hier delen want ik durfde er 45 jaar niet over te spreken en ook niets te delen hierover en zocht naar antwoorden.
Het is nu mijn plicht om deze complexiteit wel simpel te helpen overdragen want het complexe is simpel voor mij en ik begrijp dit abstracte materiaal door het onderliggende patroon wat is ontrafeld in de afgelopen 25 jaar van mijn studies en mijn 48 jaar van leven op deze aarde zelf. Ik begrijp het patroon en begrijp het concept en daarom is verdere oefening voor mij overbodig. Ik leer dingen snel en snap en begrijp de metaforen en begrijp dat taal figuurlijk kan worden gebruikt want we leven via taal en emoties.
Ik snapte al op jonge leeftijd wat het essentiële element is in een probleem; een bijzonder intelligent kind in mij leerde tussen zijn 2e en 4e jaar al diverse talen en zocht naar de moedertaal. Enorme capaciteit voor empathie en daarom een bijzonder vermogen te voelen wat anderen voelen en begrijp daarom ook wat wij voelen en herken de emoties bij anderen. Ik zet projecties om in muziek en kunstwerken en zie alles als een geheel. Ik leer niet lineair maar top down en wil overal de verbanden tussen weten en blink daarom uit nu om deze transitie en overgang naar een nieuw paradigma werkelijkheid te maken en stevigheid aan te reiken in de steden in mijn land van Nederland. Ik werk mee aan internationale projecten en ondersteun de studenten die afstuderen en Syntony als tools en methode inzetten in hun scripties, met de Journal of New Paradigm Research. Education for the future: the emerging paradigm of thrivable education.

Ik ben zelf moeder van een zoon van 26 en 11 jaar dus seminars geven en conferenties hierover heeft voor mij nog tijd nodig omdat ik graag zelf mijn kinderen wil begeleiden zoals ik mijn oudste ook ben blijven begeleiden in zijn eigen kern wil ik dat nu ook doen tot de 18e – 25e levensjaar van Senn.

De komende jaren zijn cruciaal, 13 jaar zal Senn nog nodig hebben in deze transitie zelf om de deuren te openen met zijn skills en zijn vermogen om dit te vertalen. Het is mijn taak om hem hierin te begeleiden samen met het wereldwijde netwerk om hem heen.

WIJ ZIJN EEN MONDIAAL LEVEND SYSTEEM –

Het is diversity, ons universum is niet geboren in een big bang, het was gewoon een grote ademhaling. Tijd en coherentie – de wetten van algoritmes en zij hebben sterren en galaxies laten ontstaan. Laten we even teruggaan, elke cel in ons lichaam, we weten dat 90 % een community is en onze lichamen een community zijn, van menselijke cellen en bacteriën, virussen en elke cel in ons lichaam heeft betekenis#purpose #meaning

Marcel Verwei heeft een verhaal hierover en dat deelt hij samen met Chirurg #MarcoWaleboer een bekend Chirurg in Nederland en hij zetten de tiba en het scheenbeen en kuitbeen weer vast zodat het kon aangroeien in 3 jaar met samenwerking van Marcel – dit gaat over de clusters van cellen en de intelligentie van elke cel!

Dr Jude Currivan bevestigd dit en is actief in ons Laszlo Instituut als Honorary Fellow net als#DeepakChopra en #JaneGoodall Dr. Jane Goodall

samen met Dr. Ervin László Ervin László zijn ze met elkaar aan het aantonen hoe deze map van realiteit is en wat ze betekent voor ons als samenleving.

Wij zijn allemaal bezig om deze learning objectives, de leerdoelen te kunnen vertalen, het begrijpen van deze natuur van het paradigma en de dynamiek van deze paradigma shift, het vraagt om nieuwe key concepten en dat is de basis vanuit een holistisch akasha veld en dat onderzoekt de relevantie van het nieuwe paradigma voor het leven zelf. Leren om te denken en te kunnen activeren op basis van dit nieuwe paradigma begint met heel veel ruimte en respect geven want Fields zijn onzichtbaar! Er is een onzichtbare dimensie actief en dat zijn elementen die je niet kunt observeren, het verbindt space en time, Quanta en de dingen die komen uit quanta en interacties via de velden zelf en hun universele acties. Universal fields mediaten in interacties. Via het universum en dat is nonlokaal. WIJ zijn Mondiaal SpaceLab Syntony Leadership vanuit het Laszlo Center in Italy, gebaseerd in Nederland in Kortgene, het eerste SpaceLab wat wereldwijd aan het innoveren is met elkaar onderling samen. De transcoach van de bekende serie Narcos is Monica Gabriela Gutierrez Robert en zij maakt deel uit van ons wereldwijde team waarin zij haar natuurlijke wijze van transcoaching inzette in het opzetten van deze serie wereldwijd. Dr.JaneGoodall is actief met haar jeugdprogramma,s en zet zich in op wereldwijd nivo met prachtige projecten waarin Doutzen Kroeshaar gezicht laat zien hoe belangrijk het is om ambassadeur te zijn en een rolmodel te zijn.REPEAT cashmere hebben wij daarom uitgekozen als branding om vanuit instagram ook een veilig netwerk te verbinden met de fundamentele veranderingen die nu ontstaan vanuit dit nieuwe paradigma.

Het veld zelf is universeel she… “transmits information from the field to the system ”

Marcel had Senn Verwei als zijn getuige in dit proces en het was #AlexanderLaszlo die dit proces van healing in de gaten hield en zag hoe er 88 bouten in het been werden gezet om een gebroken tibiaplateau weer te laten helen zonder dat er dingen verkeerd zouden groeien en het als een mooie geheel zou aangroeien van binnenuit, zonder infecties en andere gevaren. Dit heet het proces van supercoherence en wij hebben alle mensen uit ons systeem wegfilterd en geen toegang gegeven tot ons leven in die periode die sceptisch waren of negatief. WIJ zijn diepgaand gaan verbinden met dit weten, het diepere weten van de diepere dimensies van Akasha en deze A dimensie, is niet te observeren, dat voel je. Ik ben daarin heel ver gegaan door alle gedachten en ook non verbale interacties onmiddelijk te verwijderen uit het leven en de omgeving van Marcel zodat zijn lichaam kon herstellen en het proces kon aangaan in rust en vanuit zijn eigen wens in tijd en ruimte. Ruimte geven en rust geven, wat wij ervaarden is dat de senses vanuit de lege ruimte de grond zijn voor alles, en zo bevestigde Marco Waleboer dit ook met ons in transdialoog – De dingen die verschijnen geven diepere betekenis en dat is leading edge wat nu herontdekt wordt. Er is een M dimensie en dat is wel zichtbaar dus de fotoo,s en de scans die werden gemaakt en de resultaten van het bot wat netjes aangroeide zonder stukjes eruit schietend, maar echt heel mooi als een coherent geheel zonder bacterieen wat wel een gevaar had kunnen zijn maar wij hadden ons eigen methoden. De wond stond open en de huid kon niet dicht, het bleef openstaan en er was gevaar voor bacteriën, wij hebben dat zelf dichtgemaakt met huishoudfolie en er kon geen lucht en geen vuil tussenkomen. Het huis heb ik zo schoon en stofvrij gehouden en de ruimte letterlijk bewaakt zodat de huid en zijn been dit zelf konden oplossen. Het scenario was namelijk voorkomen dat het zou gaan infecteren dus accepteren dat het niet kon genezen en er teveel gevaar was voor infectie en bacterieen dus been eraf of het proces aangaan en vertrouwen dat het zou herstellen maar dan was echt 100% rust en ruimte nodig en discipline. Dat is waarvoor wij kozen samen met de hulp en zorg en het vertrouwen vanAlexander Laszlo die Marcel Verwei zijn ruimte gaf en hem de kracht gaf om deze moedige tocht aan te gaan. Eruit blijven, dat is wat hij zei, eruit blijven in gedachten en het lichaam zelf het werk laten doen. Niet meer bemoeien en je focus in je mindset richten op Senn Verwei en Arvin van Gils en Sarah zijn vrouw.

Er zijn vijf elementen in de kosmos, aarde en lucht en vuur en water, en akasha, dat is de fundamentele natuur zelf en het element wat dus onzichtbaar is, het is dat wat verder gaat dan tijd en ruimte en dat is waar de achtergrond van alles zich afspeelt wat ook Paramhansa Yogananda omschrijft, de subtiele achtergrond. #DavidBohm zei hierover als equivalant concept: wat wij ervaren via de zintuigen als lege ruimte is de grond waarin alles bestaat, inclusief onszelf. De dingen die ontstaan vanuit de diepere dimensie. Het transdialogue is wereldnieuws!
De kompas en de ladder geven deze enorme beweging in de wereld nu een boost om vanuit diep vertrouwen echte relaties te leren aangaan en samen te werken en samen te delen en te leren met elkaar en van elkaar, dit is nodig voor mogelijkheden in onze wereld om echte nieuwe acties te gaan activeren. Dit is de Syntony New Society en wij zijn al actief met 84.980 Facilitators wereldwijd in 190 landen. Ik kom Content aanreiken samen met Marcel mijn partner om in Nederland alle scholen te voorzien van dit nieuwe paradigma. Het curriculum vraagt om begeleiding om dit goed te implementeren.

— at RELTribes.

WIJ ZIJN CELLEN IN DEZE IMPULS ALS CLUSTERS IN ORGANISME IN HET PLANETAIRE THUIS WAT ZELF EEN LEVEND SYSTEEM IS.

 

Het universum werkt alle details uit. Vertrouw op je innerlijk weten. Planeten resoneren met elkaar en wij komen van de sterren, er zijn 3 generaties van sterren waar elementen zijn ontstaan en we zijn allemaal rockstars.

De tijd dat het zo was, dat alles er was om een aarde te vormen, een thuis te zijn voor alles wat nodig was voor die tijd in evolutie in biologisch leven, wij zijn daarin deel van en wij hebben betekenis. De revolutie die gebeurde was ongelooflijk omdat ze ons gewaarzijn kon verdiepen maar er werd wel nog gezegd dat alles los stond van elkaar. Realiteit is echt en ons universum is een geheel, levend systeem. Het is coherent. Er is een impuls van simpliciteit tot complexiteit. Het is unified. Fysieke realiteit is solide. Er is niks, geen ding, er is alleen maar relaties en velden. Er zijn nu wetenschappelijke bewijzen en een theoretisch framewerk, informatie maakt technologie mogelijk, het is fysiek. Informatie gaat diep op alle lagen van realiteit en dat is fundamenteel. Het holografische geheel. Projecteren in projecten.

Cosmologisten realiseren zich dit, de technologische informatie en kennis gaat over grenzen in de space, fysieke realiteit, informatie wat zich kan uiten in energie en materie door tijd en ruimte. Diepere ruimte van betekenis en intelligentie. Het is niet informatie als data maar de expressie van principes en hoe ze bestaan en voortbestaan, wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd door het hele universum. Ons universum bestaat echt levend systeem.

Er komen steeds meer patronen zichtbaar met betekenis. Waarom schrijf ik hierover? We zijn op een tipping point nu, we brengen schade aan in de wereld, wij moeten veranderen anders is er geen toekomst meer straks – wij zijn betekenisvolle co-creators. Wij zijn kinderen van Gaia. Er is geen gescheidenheid maar een potentieel van unity.

Een mens gaat ook door al deze lagen om in die eenheid te komen.

DIT begrijpen en de portal openen om leven zo te ervaren, zoveel mensen als in onze syntony community wij zoeken naar deze heelheid en wij belichamen dit elke dag.

Discover Natural Models, magic ik kom magic brengen en avontuur, nature,s strategies, evalueren van Life,s Principles. Biomimicry Design Spiral. What can we learn from it? ecologische standaard voor innovatie gaat over de uitdaging van een lens van Biologie en dat zijn processen in systemen, het zijn strategieën om menselijke problemen op te lossen.

Voor mij was het de eerste keer toen we verhuisden vanuit London naar Scheveningen dat is een totaal ander landschap en ik had geen idee, daarna naar Zwijndrecht en naar Bergen op Zoom. Patronen van deze dynamiek. De patronen die tevoorschijn komen en dus niet alleen de natuurlijke wereld maar ook de gevoelens van ons als mensen zelf.

De gevoelens van overweldigd raken gebeurde in mijn lichaam en om mij heen, bij de scheiding van mijn ouders en mijn lichaam was overweldigd en ze voelde dat ze diep naar binnen moest keren, ze ging met haar moeder en broertje naar Wassenaar en daar was een plaats in het huis van haar oom en tante voor ons, om veilig te zijn. Sarah begon op haar eigen plaats toen zij 16 jaar was en daarvoor zat zij in het leerframe en de patronen en gedragingen vanuit het vormgeven vanuit de lifeprinciples en de natuurlijke strategieën die haar moeder koos en liet zien aan haar in het huis en gezin waarin ze opgroeide, in de leefstijl van de moeder van haar vriendje in Amsterdam was wat anders en een totaal andere leefwereld. Ze werkte voor Heineken en ze was dominant in haar gedrag en haar tonatie was heel belerend en ze was een vrouw met verwachtingen die ik niet begreep en ze wilde dat ik het huishouden even overpakte in haar huis in Amsterdam en dat was mijn 2e implicatie en Sarah moest weer haar eigen authoriteit vinden en diep verbinden met mij zelf om aan te passen en meer testen volgden. Om niet te pleasen had zij dus diverse keren een mentor, het was haar avontuur dus er waren mentoren die haar droegen.

Sarah had vanaf haar 16e jaar 3 baantjes, ze begon in de horeca en in de boutique met kleding, veel mensen ontmoeten en deze test was er om haar te laten zien wat zij kon dragen want het universum teste haar uit om te expanderen en zo is het ook gegaan toen ze niet meer wilde aanpassen aan die wereld omdat ze in een slechte relatie kwam en nare ervaringen kreeg, ze maakten haar gewaarzijn sterker en ze kreeg een mentor, meditatie via het lezen van Eckhart Tolle en dat was ook de aanleiding om vooruit te gaan en startte zo met pilates in de studio van Antwerpen en zo kwamen er diverse mentoren  in mijn leven, het was ondertussen de jaren 90, en ik leerde mijzelf meer gronden in mijn lichaam via het leven zelf en dat was nodig om in mijn diepte in mijn journey thuis te komen en  in mijn eigen huis.

We brengen nu dit bewijs naar buiten en wij weten dat elke cel in ons lichaam samenwerkt en dat is coherent! Time travelers zijn zich bewust van hier nu en ook van hun andere parts in onszelf en hoe we daarmee omgaan wat komt uit het bewustzijn – het collectieve veld zelf.

Tien spirituele regels en principes, hoe je wilt dan anderen jou behandelen, het is niet iets wat wij hebben, mind en bewustzijn het is alles wat er is, dit is realiteit en dit is wat wij zijn als wereld, en ons universum is een levende gedachte en niet een ding. Het is onze droom als participanten om hierin mee te bewegen. Om deze uitnodiging te hebben om wakker te worden en show up, dit is tijd nu hier om unity te begrijpen en deze waarden te zien en te waarderen wat wij allemaal zelf uitdragen – niet het geld maar gewoon omdat we hier nu bestaan en we hier nu zijn in deze realiteit zelf – link up en lift up. Dit is nu hier onze mogelijkheid om mee te bewegen en echt te gaan co-creeren in deze vooruitgang. Het is tijd om echt anderen te gaan uitnodigen om met ons mee te doen en ook soulmodels te zijn.

Een template van bewustzijn en ervaren en onderzoeken als een coherent identiteit en niks is per ongeluk. De wetenschap hiervan is dat wij een cluster zijn van cellen en wij hebben betekenis en impact en dit gaat over de uitleg hoe ons universum bestaat als een entiteit. Alle informatie gaat over de wetten van de natuur en dit laat zich nu zien hoe het bestaat. Er is een evolutionaire impuls, naar zelf gewaarzijn en individueel durven zijn en goed doen in dit universum. De wetenschap gaat door met deze gescheidenheid en hoe energie en verwachtingen en dingen en tijd en ruimte beide ook relatief zijn voor de observeerder en dat moeten wij samenbrengen. Ons universum kan niet bestaat als wij dat niet zouden doen en wij zouden hier niet zitten, dit begrijpen geeft flow. Wat we nu vinden is dat de meeste wetenschappers nog zeiden dat er gescheiden objecten zijn en bewustzijn niet is wat wij zijn maar dat het er toevallig was of is, en Ervin Laszlo is mijn vriend en hij zei dat wij dit niet hebben begrepen. Ervin Laszlo heeft ons al jarenlang verteld dat er gescheiden is en dat is het probleem in de wereld, mind komt niet vanuit matter, matter is een expressie van mind en bewustzijn is wat de wereld is!

Wij weten als cosmologisten dat er relaties zijn en vibraties. Wat we ons realiseren is dat informatie en technologie van communicatie en informatie patronen zijn en dat projecten in een hologram. Alle informatie die wij verzamelen en uitzenden op een 2d plaatje, alles in realiteit kunnen we zo omschrijven. Of het nu gaat om een camera of een ding of om ons, het is informatie die echt is en dat is energie ook en materie.

Syntony Cafe – wij kijken naar de technologie van informatie en communicatie, ons universum neemt informatie vanuit de 2 dimensionele ruimte en projecteert dat in fysieke realiteit en dat is echt, deze ruimte 2 dimensioneel is holografisch. Er zijn veel onderzoeken nu en wij zijn informatie en wij zijn geïnformeerd door het universum.

Denk maar aan het universum als een grote ademhaling, het begon met orde, ordening, sinds toen is er een ruimte gaan expanderen en tijd is erin gaan bewegen en dat gebeurde in complexiteit en zo is er meer geïnformeerde content ontstaan en zo is tijd vooruitgegaan. Er is informatie en dat is onderzocht en ervaren en dat noemen wij space time en dat is cool toch? Senn vindt dit heel cool en ik heb hierin nu bijna 30 jaar studie in gedaan en onderzoek naar gedaan en elke dag blijven studeren omdat ik deze vragen beantwoord wilde krijgen hoe het kan dat wij bestaan. Deze informatie is er voor de technologie van gemeenschap. looking at nature as Model, Measure and Mentor, er is heelheid mogelijk en dit gaat over vormen en processen en systemen en strategieen om menselijke problemen op te lossen van gescheidenheid, de natuur van bewustzijn zelf, na 60 jaar van onderzoek van de cosmologen om mij heen is er een sense; potentieel van syntony sense, deze mogelijkheid om dit om te draaien vanuit gescheidenheid uit de materialistische wereld om in een unified wereld terug te komen vanuit multidimensionele ruimtes, dit is wat er nu aan de hand is, er is geen gescheiden wereldbeeld meer,, het is verkeerd.

Syntony Conversation – hoe brengen wij ervaringen samen en hoe kunnen wij dit delen met elkaar? Ik heb 7 jaar onderzoek gedaan en bewijzen verzameld van dit bestaan, een veld vol onderzoek om te laten zien hoe er een simpel begrijpen mogelijk is wat realiteit is. Diversiteit en ons universum werd niet in een big bang geboren, het is een levend systeem, een grote adem en time en ruimte expanderend als een impuls, een unified coherent identity.

Syntony Leadership is super normaal en deze ervaringen van telepathie en precognitieve dromen is heel normaal en dat is wat ik kom aanreiken als platform en als denktank en als global facilitator, elke cel in ons lichaam is een community en cellen, bacterieen en virussen, elke cel in ons lijf heeft betekenis en heeft een effect op het geheel. Wij gaan dit nu pas begrijpen dat wij zelf die cellen zijn en wij zijn cellen in deze evolutionaire impuls in dit organisme, in dit planetaire zelf in dit solar systeem, de planeten resoneren met elkaar. Wij maken biologisch leven mogelijk en wij komen vanuit sterren waar elementen zijn gecreerd en de eerste sterren 5 biljoen jaar geleden dit heeft een solar systeem mogelijk gemaakt en dat is nu een thuis voor alles wat nodig is in deze impuls, evolutie gaat vooruit in leven en wij zijn deel daarvan en wij hebben betekenis. Ik kwam mijn man tegen in Antwerpen in een nachtclub en wij voelden deze vibraties en deze trillingen, het was dus niet Gandolf maar het was een integrale ontmoeting in ons avontuur en wij konden samen een bepaalde richting gaan. We hadden veel plezier en gewoon samen zijn was al genoeg, het was het beschermende gevoel van destiny, we voelden dit en we kregen een eigen plaatjes samen. Hij woonde aan de zee in Zeeland en ik woonde in Bergen op Zoom. Ik had veel lastige periode gehad in mijn leven en hij bood mij de zee in de vrije weekenden en nam mij daarin mee de natuur in. Een nieuwe wereld.

Sarah Syntony

What is reality?

 

 

Course segment 1:

Designing A quest to understand where everything comes from

 • Een journey naar het verleden om onze roots te begrijpen
 • Een overzicht van een Evolutionaire Journey
 • Een snel overzicht van het Westerse wereldbeeld en de wetenschappelijke paradigma,s
 • Dankbaar zijn voor de perspectieven van complexe systemen en de levende systemen theorie
 • Ontdekken van de Evolutionaire Patronen in fysieke en biologische systemen
 • Het creatieve universum wat we thuis noemen
 • De implicaties van relativiteit en kwantum fysica en de veld theorie voor het begrijpen van ons dagelijks leven en onze realiteit hier nu
 • Begrijpen van de evolutionaire principes van het leven
 • Begrijpen van de evolutie en haar patronen in sociaal culturele systemen
 • Identiteit en cultuur als een vooruitstrevend fenomeen gemedieerd door taal
 • We leven via taal en emoties
 • Community consciousness gemeenschaps bewustzijn vanuit tribal naar global community dus tribes naar wereldbeelde gemeenschap
 • Mensen als co creators en actieve participanten in een evolutionair proces
 • Richting een holistisch paradigma
 • Dit programma neemt je mee in een diepe persoonlijke reis, een avontuur waarin je de oorsprong en evolutie ziet van ons universum en de menselijke beschaving en de mysteries van de mind en spirit. In drie segmenten bieden we dit inzicht in het begrijpen waar we vandaan komen en hoe we zijn geworden wat we nu zijn en de mogelijkheden en doelen wat we morgen kunnen worden.
 • Een journey naar het verleden om onze oorsprong te begrijpen vraagt om 2 perspectieven.
 • De holistische evolutionaire en de bio- systemische uitleg van de hypothese van de samenleving
 • Onze courses geven inzicht in het avontuur van ons als bewuste mensen in de journey zelf vanuit het verleden om de oorsprong te begrijpen en de evolutie van de mensheid,
 • Biologische en spirituele dimensies
 • Neuro-cognitieve processen die geboorte gaven aan de samenleving als een ontwaakt bewustzijn en hoe onze senses zijn en onze onzekerheden hebben geleid tot sociale en politieke en economische superstructuren van autoriteit en subordinatie die nu de wereld overheersen.
 • Begrijpen van onze samenleving is een essentiele basis voor assessment van deze huidige situatie en onze prospects voor een zonnigere toekomst.

 

Course segment 2:

De evolutie van de geschiedenis van menselijk bewustzijn:

 

 • Begrijpen van het individu en zijn/haar plaats en rol in deze wereld
 • De impact van persoonlijke en collectieve overtuigingen op individueel gedrag en de psyche
 • Criteria van een holistische evaluatie van de uitdagingen waarmee we te maken hebben op individueel,lokaal en wereldwijde nivo,s
 • Mentale modellen en overtuigingen die leiden naar subordinatie en powerlessness

Habitual behaviours that Block creativity and transformative action

Assessment of personal health and well-being

Limitations of strident individualism

Widening and self reinforcing inequalities

Cultural barriers to collaboration

Forms of leadership that maintain dominance by few

Impact of individual and collective beliefs on the living environment and physical health

Health of planet earth as a complex adaptive living system

The impact of humans on nature

The impact of environmental degradation on human health

The impact of dominant worldviews on global diversity, social structures and systems

 

Course segment 3:

Envisioning a better world a better future

Foster the creative vision of a sustainable and humane civilizatioFraming the challenge

Taking stock of what we have learned and what we have yet to do

Visioning a better world

Transformative change

Biomimicry

The Natural Stepwork

Integral sustainovation

Engaging in dialogue

 

Het begrijpen van de realiteit en hoe wij informatie ontvangen en wat wij projecten als fysieke realiteit, informatie geeft expressive en ons universum is een intelligentie. De betekenis van humor en zoveel diepte – ik voelde mij alleen en Marcel was veel onderweg en hij werd gestresst en toonde geen empathie en geen warmte meer en hij kwam een andere vrouw tegen en zij introduceerde hem nog meer in de harde wereld van sales. Ik was bezig met grounding en meer spiritualiteit. Beoefenen van pilates en meditatie en schrijven, het was deel van mijn journey met mijn zoon samen, hij is hoogbegaafd en hij is zo sensitief dus dit was een avontuur wat we aangingen en dat gaat ook over de vele manieren waarop we allemaal getest worden. De test kwam, hoeveel konden wij aan en het universum laat ons dat zien wat wij aankunnen en welke uitdagingen wij aangaan en steeds als ik dacht, ik kan dit niet meer dragen en niet meer aan, dan kreeg ik weer kracht. Ik had heel veel ervaringen die mij sterker hebben gemaakt.

Informatie is niet de data, het is informatie wat expressie heeft door principes en waardoor ze bestaat en wij zijn informatie, wij zijn in-for-ma tion…wij zijn geïnformeerd door het universum, wij zijn unified. We hebben zoveel bewijs hiervoor nu en wij zijn deze vormen, deze processen, wij zijn zelf deze systemen en wij zijn deze strategieën zelf om menselijke problemen op te lossen en vooruitstrevend te zijn want we zijn nu in het tipping point, we kunnen dit niet negeren wat we ons en elkaar aan doen in onze biosfeer.

Wij moeten veranderen, er moet meer respect zijn en deze natuur leren begrijpen gaat de sleutel zijn om te herinneren wie we zijn en wat we komen doen als cocreators van dit universum. Wij zijn kinderen van Gaia, wij zijn relationele wezens, er is geen gescheidenheid en dit alles is een herinnering van community en dit ervaren is leven zelf.

 

 

WERKEN AAN JEZELF – Intuitief leven en schoonheid zien en voelen, ik zoek hiernaar en ik ben dit aan het doen in het belichamen zelf, elke dag, dynamische relationele aantrekking en dat is deze uitdaging nu van Biologie, hoe wij nu als social architects dit leren interpreteren en ontdekken vanuit natuurlijke modellen en dat is waarom een soul model zijn ..groei geeft. Het is lastig om de strategieën van de natuur tegen te gaan en er is alleen die relatie tussen grote en kleine afbraak en als we naar menselijke conflicten kijken, zie de relaties en in biologische systemen zitten ook deze patronen, kijk maar naar de telefoons. Er zijn verschillende leefstijlen en dat is hetzelfde als de ecosytemen, wat we in het internet vinden is hetzelfde, we zijn veel sterker dan we denken en wat we doen, alles wat we doen heeft een effect! Wat kies je in jouw dag? Dat is echt heel belangrijk, hoe beweeg jij je lokaal? Meer toegang tot het onderbewuste en werkelijke drijfveren en overtuigingen en mind en bewustzijn inzetten als technieken en tools betekent dat je weet dat dit alles is wat er is en dit is realiteit en dit is wat het leven is! Het dagelijkse leven uitgaan en de initiatie en terugkeren, de initiatie betekent de weg van trials, de tresholds, de ruimte waarin je terecht komt, series met testen, deze is voorbij gekomen in mijn journey en ook in die van mijn man, we moesten beide heel diep gaan om in vertrouwen te blijven en te leren wat we niet moeten doen, te leven in zekerheid, dat bestaat niet, en controle over je eigen reacties en je eigen natuur en je instincten, dat hoort bij de eigen diepte, hoe je transformeert en hoe je dat beest in jezelf aangaat. Mijn relatie met Marcel werd verbroken, ik herinner mij mijn verjaardag en de geboorte van onze zoon, hij was er niet, ik werd 37 en in Juni werd Senn geboren en Marcel mijn man was er niet. Ik voelde mij wel vol zelfvertrouwen en ik deed mijn pilates en was blij met mijn eigen aanwezigheid, ik koos ervoor dit zo te doen en niet te praten over wat er verkeerd was. Ik vond dat hij zelf moest inzien en veranderen en dit omkeren –

Het in onze plaats in deze wereld en wat dit betekent ….dat is belangrijk, ik was soms ook de stenen, mijn discipline en de zachte gevoelens, ik moest ook leren om dit te uiten en ik mocht zelf kiezen wat ik wilde in deze quest, welk gedrag en welke patronen wilde ik nog inzetten en welke niet meer, ik moest leren om dingen op te geven. Ik was op de hero,s journey en ik zag het wat er om mij heen gebeurde bij andere mensen, ik voelde dingen die anderen niet wisten en ik kon dieper kijken naar realiteit wat anderen niet konden zien en dat is een giftig iets als je dit niet kunt delen, ik durfde het niet te delen, ik was een visionair maar met wie moest ik hierover praten? Ik koos Eric Schneider, de dimensies van het inner kind en de zachte delen in onszelf leren vrijmaken en het transformerne en onze helderheid en ons gewaarzijn en commitment en onze idealen – dat zijn verantwoordelijkheden en je moet allert zijn en dat ook blijven om in je idealen te blijven geloven. Ik moest heel veel dragen en had al een keer een psychopaat in mijn leven gehad, de vader van mijn oudste zoon, en dat was een climax want hij sloeg en draaide mijn arm om en stond op mijn knie. Sociale taak om normaal te zijn zoals Neo in de Matrix, deze confrontaties zijn er en in mijn verhaal kwam het ook voorbij. Ik was alleen met mijn kindje en hoe kon ik weer terugkeren naar mijn eigen kern en daar waar ik het zo moeilijk had had ik wel de kracht en energie om door te gaan en alles zelf te doen en te dragen. Het zijn ultieme testen want ik werd geraakt met een stereobox toen ik zwanger was en lag daar op de grond. Hij ging weg terwijl ik bewusteloos was want hij was een psychopaat, en wat ik nu weet is dat ik kan vragen om informatie, het ergste wat je ooit hebt gedaan naar een ander mens toe, mijn behoefte om mezelf te bewijzen, al die negatieve energie, de demonen, ik moest ervanaf en ik wilde er geen conversatie meer over, de demonen, het duurde voor mij jarenlang om daarvan af te komen. De hero moet haar draak als levensenergie zien te herwinnen en dat is wat de hero nodig heeft, vanuit de eigen kracht en de eigen kern terug te keren en dit duurde echt jarenlang, ik kon niet werken en ik was moe en had pijn. Osteopathie en therapie, hypnotherapie en veel huilen, ik had een zoontje in deze tijd en hij voelde dit dat ik met intuitie en percepties veel meer kon doen, en hij was heel spiegelend naar mij toe. Hij kon het niet vertellen maar hij wist het en hij zei het ook dat er een bron van duivelse energie om ons heen was dus ik besloot hem te beschermen tegen deze man en ik wilde een rust inbouwen voor mijn kind. Ik wist dat het ging om mijn leven met mijn kindje en onze toekomst en zo was dit 6 jaar samen en kwam ik mijn man tegen, Marcel. De oude manier moest sterven en we moesten een nieuwe manier van zien instappen,  ik had een au pair voor mijn zoontje en de hero was zo bezig met ontwikkelen dat ik nog geen plezier kon vinden in het niks doen, de onderwereld was nog voelbaar, een storytelling. Zoveel verhalen in de opleiding NLP, ik stond daar mezelf te presenteren als jonge moeder en zei met tranen dat mijn kindje sociaal emotioneel niet zo oud was als zijn hoge iq want dat was mij verteld. Het gewone circuit, en dit netwerk gaf mij warmte en zei mij, dat ik een gelukkige mama mag zijn en dankbaar mag zijn met dit mooie kindje met zijn intelligentie en zo kreeg ik veel hulp vanuit intuitie en zei vertelden mij dat ik energie opzoog van anderen als een spons en moest leren door mijn proces te gaan. Ik had dit nodig en op mijn hero journey moest ik vrij komen van de entiteiten van de onderwereld. Ik keerde terug naar het begin maar dit was een treshold, de hero ging terug naar huis na de 4 dagen opleiding in het klooster.

 

De metaforen en transformatie van binnen, ik moest het zelf vorm geven en het was verlichtend voor mijn mensen om mij heen en ik activeerde veel intervisiegroepjes, ik transformeerde diepgaand en ook de mensen om mij heen. In de verhalen zien we hoe het leven diepgaand kan veranderen via het verhaal zelf, Marcel mijn man ging ook mee en zijn verhaal was ook een transformatie.

Deze betekenis van het eigen leven waar we diepgaand erdoorheen gaan en sterven in ons oude ik, de eigen ontwikkeling en je eigen verhaal en de invloed van een vitale persoon, wat het ook is, Marcel was in een andere fase en moest zijn draak ook aangaan en deze confrontatie, hij kwam terug en moest door zijn series gaan en moest rust leren nemen.

 

Het leven voor de buitenwereld is niks, en ik heb al deze realiteiten altijd al gezien als perspectieven, ik ben diep gewaar van bewustzijn.

Ik eindigde de relaties in Bergen op Zoom in 2013 en we verhuisden naar de zee in Zeeland aan het Veerse Meer, de wereld om ons heen was zo chaotisch dat we moesten kiezen voor het eenvoudig houden, communicatie en transformatieve initiatie in een gemeenschap.

Ik mocht tussen al die verschillende werelden lopen toen ik nog maar een kind was en ben dat al deze jaren daarna gaan onderzoeken. Wat maakt een hero de hero? Ik was huisvrouw en een jong meisje met een gevaarlijk avontuur en wat maakte dit verhaal nu zo vitaal? Ik kwam terug en dat was wat de wereld nodig had, ik kwam in contact met de betekenis in mijzelf, in relatie met de creatieve delen in mijzelf in de spirituele delen. Deze diepere betekenis, de transpersoonlijke – niet meer via een spel of persoonlijke bevrediging maar dieperliggend.

Het succesvolle verhaal gaat hier over de vrijheid om te leven vanuit authenticiteit. De privilege is onszelf, deze combinatie is een cycle en het transformeert ons in de 2 werelden, de dans zelf en tussen het zelfsturen en dienstbaar zijn in de wereld en weten dat de wereld hard is en er schoonheid is. Met de gemeenschap kunnen delen wat de echte innerlijke wereld is, dat is een flow, dat is passie en persoonlijk meesterschap en ook integriteit en grace, het eenvoudig houden. Ik leer anderen wat ik geleerd heb.

Wetenschap heeft nu ook bewijs hiervoor, wat intuitie is, en je toch doet wat je doet, en je toch wel leert thuiskomen, en al het begrip wat dit mogelijk maakt dat er universele ervaringen zijn en superfenomenen en dat is niet super paranormaal maar heel normaal want de wereld is niet afgescheiden en bewustzijn ontstaat niet ergens uit maar mind is matter en bewustzijn is niet wat er is maar wat we zijn in deze hele wereld! Het is een transformationele ervaring en trouw zijn aan jezelf is een journey en je moet weten dat je dit moet doen en je ook terugkomt, je moet het gewoon doen. De wereld wilde mijn schat niet en mijn zoon wilde ook zijn eigen journey volgen en hij zei mij dat ik zoveel in huis heb, het is niet mijn programma en niet mijn manier van coachen maar mijzelf, gewoon wie ik ben en een stem te hebben en mijn journey gewoon te mogen zijn. Deze ervaringen en deze schat diep in ons, dat is wat hij mij aanreikte. Ik ben diepgaand getransformeerd, er is magie overal, ik kom magie laten zien in deze wereld want ik ben op avontuur en ik vind mijn leven leuk en ik beweeg mij in onzichtbare en zichtbare werelden en ik heb diepgaande verbinding met de natuur hier en met de mensen waarvan ik veel hou. Het leven is een avontuur en je moet dit echt zo leven want anders is het een overstroming, het gaat over mijn eigen unieke passie en mijn eigen journey.

Politiek en economie, sociale gedragingen, wat ik zou daarom ook echt wil delen in deze initiatie en geboorte, is dat er in ons allemaal een herkenning is, ervaringen van testen en wat is daarin je test en ben je al in staat om de schat te zien? Wat zit er in jou verborgen wat zich wilde laten zien? Rebirth of the Hero, ik ben expert geworden en een denktank gestart binnen deze transformatieprocessen, dank je wel voor je passie wat je hier deelt met mij en je de tijd neemt om mij te lezen en public affairs aan te gaan, ik ben je host Sarah Verwei en ik wens jou ook heel veel journey,s en waar ben jij nu? We zoeken naar ervaringen om levend te zijn – De levens ervaringen zijn onze eigen realiteit en dat voelen, dat is waar het over gaat, daarom zijn we hier.

 

Het is mooi wat de United Nations nu met de Goals doen, de conflicten en educatie oplossen maar wat ik ook zeg erbij is dat dit een respons is op de ziekte en symptomen van onze ziekte in onze wereld en wij moeten dit oplossen omdat ze anders terug gaat keren. Dit is een treshold en wij moeten echt  leren samenkomen en samen zijn en een vooruitgang activeren en de Whole World View van dit begrijpen wat realiteit is, door een verschil te activeren.

Universele informatie. Wat beschikbaar gemaakt wordt nu via technologie is communicatie en dit zijn bits en deze worden onderzoekt en zijn atributen van ons universum, holograms en virtual realities, masterclasses. Ons universum is geïnformeerd en dat is niet het alfabet maar patronen de in-forma het manifest en dat komt uit dieper bewustzijn.

Ik gebruik het woord in-formatie als dynamieke patronen, ik laat zien hoe wij deze hebben gevonden, het is een universele spirituele ervaring wat al heel lang geleden werd verteld door mystici, dat wij een eenheid zijn.

Informatie is fysiek, we kijken naar energie en materie als processen en wij zien dat op het kleinste nivo 99999999,9999% geen ding is, wat we zien nu is een theoretisch framewerk waarin informatie fysiek realiteit kan worden door space en time.

Een Theoretische framewerk van informatie wat zichtbaar is….dat kom ik aanreiken.

Het eerste bewijs van energie en materie is een experiment wat gedaan is in 2012 en er zijn heel veel ervaringen geweest nonlokaal waarin 2 fotons vernietigd werden en de informatie ging wel door. Er is bewijs hiervoor en in 1970 was er nog geen serieuze studie voor cosmologie, en we konden dat daarom ook niet bewijzen en er was veel speculatie maar in de afgelopen 20 jaar is er steeds meer bewijs, key aspects waarin ons universum heel helder is. Alles wat wij begrijpen wat er was is het begin van een geordende manier en dat was de start, flow of time and the expansion of space, the big breath. Het eerste echte diepe begrip van Brahma. Ervaren en ontdekken en cruciaal vooruitstrevend.

Er is bewijs nu en we gaan 380 jaar terug en zien de kosmische microwave, de sterke spacetime en ervaringen en bewijs komt uit starformation, er is heel veel bewijs nu.

Er is een flow van tijd en perceptie en dat is hoe wij elkaar kunnen ervaren en we toegang tot de nonlokale intelligentie en als we dit expanderen tot het hele universum kan ze zichzelf observeren en ze heeft hiervoor geen mensen nodig het hele universum is een perceptie en dat is microcosmic. In het bos in de natuur als er geen mensen zijn dan is er wel de observeerder van het bewustzijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s