Syntony as a LIFEStyle why and how this is created by the Science and Arts for Social Change

Who is Sarah? She is interested in understanding and designing environments and instructional approaches that help people learn how to think.

She started with the studies Communication & NLP in 1999 and after four years of integrating the Integral Theory She started to practice this Mapping & Modeling But that is not enough anymore. We are in a big Change of history so She started to study the Systems Theory ..16 years of Ervin Laszlo,s work, this FieldTheory, the new Collective Mind started to show here the insights and the emergence. So, she experienced ‪#‎SystemsThinking‬ shifting into Systems Feelings into ‪#‎SystemsBEING‬ Through Evolutionary Leadership for Sustainability, a great way of Learning through Saybrook University guided by Kathia Laszlo. Project X: the Learning how to learn Communities are building great new networkspaces to interact with others and to share and learn deeply, this is what is making us more ‪#‎creative‬– She started with the Course offered by the GBU a great software that she is now taking over where the GBU left off.
She is now Offering the Evolutionary Leadership for Sustainabilty to help others how to experience this trust through collaborating deeply – She is Offering all the publications, Materials & Researches –
Her research focuses on the development of thinking and understanding, learning in and through the arts, and learning in learning communities.IMG_3632

Recent projects include: The Qualities of Dialogue the Syntony Conversations : Excellence in Arts Education and How to Do this, and investing in platform actions to see how arts educators and arts programs in diverse contexts and communities across the United States define the characteristics of excellence—the “qualities of quality”—in arts teaching and learning; Learning in and from Study Centers, an investigation into how visitors learn in the ( Harvard) Art study centers; Artful Thinking, a program that helps classroom teachers use works of art in subjects across the curriculum in ways that strengthen student thinking and learning; and Visible Thinking, an approach to the teaching of thinking that emphasizes the development of thinking dispositions, the use of “thinking routines,” and the documentation of student thinking and learning.IMG_5173-0IMG_6939

In my short time with Ms Verwei:’  I found her to be warm, open, gracious and introspective – in short, qualities more traditionally associated with women. I felt relaxed, comfortable and unhurried talking with her, in part because she seemed more focused on having a conversation than on announcing or positioning herself.”  this is a message receiving from men in business……

By making this observation, I’m reinforcing a stereotype about women — and by implication a parallel stereotype about men, and especially male leaders, as dominant, aggressive and certain. So be it. For all the exceptions, these stereotypes feel true more often than they do not.

If all founders are their first employees, suggests Sarah, it’s essential they treat themselves well—and allow themselves the chance to feel human, to visit the family during the holidays. “As captain of the ship, I’m setting the culture,” she says. “I have to set the example. When we’re ready to hire more people, I want Syntony International  to be personnel-friendly, a place where people are happy to come to work.”

Once those last orders went out, Sarah made sure to make the office a saner place to work. She is in a Play and practicing of Pilates and walking long adventures at the beach,  no competitions.

Sometimes this sets her a little back. But as she turns the lights off each evening, it only requires a bit of imagination to think of the days when new employees will appreciate this insistence on a sane office culture. “It’s for the greater good,” she says

Advertisements

Designing systemic innovation

Following Senn, a young Systems Thinker from the Netherlands: starting up his Project of Designing.
Biking today 30 km to the city from the little scenic village at the water #Kortgene.
Senn is taking pictures today and telling his story of experiencing. Watching through his eyes : his way of sering our World, so this is fun

Be the systems you wish to See in this world

Love,
Sarah

IMG_6922

IMG_6939

Evolutionary Leadership for Sustainability

Evolutionary Guidance Systems
Self organizing systems

 We moeten naar een nieuw model toewerken in de wereld. Een model dat de mens opneemt in een vibrerend en opnemend universum. We gooien niks overboord maar bouwen verder op de instrumenten die ons naar deze positie hebben gebracht. Onze bewustzijnsvorm is afhankelijk van kwantum coherentie. Het menselijke lichaam is een stroom van processen en reacties tussen moleculen, cellen, organen, lichaamsvochten in alle delen van de hersenen, het lichaam en het zenuwstelsel. Deze interacties voltrekken niet in een lineaire volgorde. De jongste bevindingen hebben aan het licht gebracht dat er in werkelijkheid 1 ontzagwekkende mate van coherentie in alle levende organismen bestaat. Prof. Ervin Laszlo spreekt over “systemen’.

Over deze Systemen gaat deze online course.
Er zijn coherente prikkelingen die de generatie en ordening in stand houden via de transformatie van energie = informatie en zwakke elektromagnetische signalen. De stofwisselings energieën die worden opgeslagen in het lichaam hebben de vorm van een elektromechanische en elektromagnetische prikkel.
Na 20 jaar onderzoek is de hypothese geformuleerd dat een coherent elektrodynamisch veld in levende organismen biofotonen uitzendt.
Dit betekent dat iedere levende cel een biofotonisch veld van coherente energie uitzendt en daarmee resoneert.
Als iedere cel dit veld uitzendt, vormt het volledige levende systeem feitelijk een resonerend veld dat non lokaal is. Dit wil zeggen dat het alomtegenwoordig is. Aangezien het levende systeem via biofotonen communiceert, vindt er onmiddellijke wederzijdse communicatie tussen alle bestanddelen van het organisme zelf plaats. Dit is de basis van de coherente biologische organisatie die kwantumcoherentie wordt genoemd.
Het levende organisme, het menselijke lichaam, is coherenter dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.
Dit komt doordat ons lichaam uit een vorm van vloeibaar kristal bestaat en het ideale medium is voor de overdracht van communicatie, resonantie en coherentie is. Levende organismen zenden voortdurend licht uit dat een veld voor coherentie en communicatie vormt. Levende organismen worden doordrongen door kwantumgolven waardoor het zichtbare lichaam zich eenvoudig daar bevindt waar de golffunctie van het organisme het dichtst is. Onzichtbare kwantumgolven verbreiden zich vanuit ieder van ons door alle andere organismen heen. Tegelijkertijd is het veld van coherentie en communicatie van iedere van ons verstrengeld met de golven van andere organismen.

Deze ongelooflijke nieuwe ontdekking plaatst elk levend wezen in een non lokaal kwantum veld dat uit golf interferenties bestaat ( waar golven elkaar ontmoeten). NIet alleen staan mensen dus in een empathische relatie met elkaar, ze zijn zelfs met elkaar verstrengeld.

Neurowetenschappers, kwantum biologie en kwantumfysica beginnen nu samen te vallen en openbaren ons dat de lichamen van mensen meer zijn dan alleen maar biochemische systemen. Ze zijn ook uiterst complex, met elkaar resonerende kwantum systemen. Hiermee bestaat er dus een soliede basis voor een collectief bewustzijn. In plaats van wedijver en conflicten doen we er verstandig aan om aan te sturen op samenwerking.

Wat we gaan doen met elkaar is : we need to play as one when we play together. We need to play intune together.
De fundamentele krachten in de natuur leren voelen en ontdekken via nieuwe methoden in deze innovatieve manier van leren, het sociale leren.
Leren hoe de hersenen intelligentie brengen via eigen ervaren en experimenteren met elkaar.
Leren hoe we als mens onze plaats hebben in de kosmos. Evolutie = geen darwinisme.
Geesteshouding van nieuwe wetenschap = het feit dat we een zuiver bewustzijns veld zijn. We zijn afhankelijk van dingen buiten onszelf en door de ontdekking en het contact met je ziel ervaar je wat zelf transcenderen is. Het zorgt ervoor dat je idee van gescheidenheid expandeert van opgesloten zijn in onze persoonlijke geest tot een besef van emanatie die ieder van ons is.
We zijn een geïndividualiseerde uiting van het Ene Bewustzijn.
Het proces dat zich op kosmische schaal voltrekt.
Het begint zich in ons eigen innerlijke op lokaal nivo te ontplooien. Dit is het ontwaken waar zoveel over geschreven wordt in onze eigen ware natuur. Hetgene wat harmonie brengt in ons en met deze fundamentele ordening voel je jezelf compleet.
Het is de levenskracht die in al het bestaande beweegt en in stand houdt en wij noemen dit de Evolutionaire Impuls die in ieder van ons aanwezig is en in heel het universum voelbaar is.
In beweging is.
Hoe ontwikkel je een verruimd zelfbesef?
Om te beginnen door identiteitsverandering op basis van het weten dat je 1 bent met het Ene Bewustzijn.
Het willen weten hoe dit werkt speelt zich af in de linkerhelft van onze hersenen. De know how = de Syntony Quest.
De innerlijke drijfveren om te groeien en te ontwikkelen zijn er om onszelf te ontplooien. Op deze manier groeit het vertrouwen in jouw eigen vermogen om een volledig verlicht wezen te worden. Het besef van eenheid met alle levensvormen.
Een verruimd bewustzijn is je eigen innerlijke wereld op lokaal nivo ontplooid en ontwikkeld.
Aangeboren vermogens tot ontstijgen van ons aardse zelf activeren, dat is de intentie i.p.v opgesloten laten zitten in de geest. Hierdoor ontstaat er een besef van unieke emanatie die iedere van ons is.
Belangrijke hersenstructuren en de manier waarop informatie via de neuronencircuits wordt gekanaliseerd, geven ons aanleiding te veronderstellen dat de hersenen zijn uitgerust met een neurologisch mechanisme.
Waarvoor? Voor zelf transcendentie. Door dit aangeboren vermogen tot ontstijgen van je aardse zelf, te ontwikkelen, activeer je jouw verruimde bewustzijn van het “zelf”.
Dat is het hoogste nivo waar we uit bestaan. Je bewustzijnstoestand verandert dan in een proces.
De toestand wordt dan een ervaring van volheid, vrede, schoonheid, gelukzaligheid, vreugde, mededogen, dat activeer je allemaal in jouw innerlijke wereld.
Dat is de fundamentele ordening.
In de resultaten van hersenonderzoek van kwantumbewustzijn ontdekken we dat evolutionaire mogelijkheden voor onszelf als individu en heel onze menselijke familie onbegrensd zijn!
Het is mogelijk om in een totale harmonie te leven met de kosmische wetten. Het leven te besturen vanuit een superwijsheid die leidt tot samenwerking en dat leidt altijd tot eenheid. Ordening.
In plaats van de wedijver, illusie van afzondering en gescheidenheid.
Het planetaire bewustzijn wat we hier met elkaar activeren is het verslag wat we doen, in de diepste lagen met elkaar, tijdens dit gebruik van dit netwerk. In de 66 dagen dat we samen werken en samen leren, is er een trans persoonlijke multi technologisch systeem verenigt van kleine fragmenten tot een ruimere voorstelling van omstandigheden alsof we een puzzel leggen samen.
Deze ontwikkeling van “planetair bewustzijn”ontsluit een nieuw pad naar de verwerkelijking van een doelstelling:
meer besef ontwikkelen van onze omgeving en van de noodzaak haar leefbaar te houden voor het welzijn van alle leven.

Via Social Media, Platforms, Innovators die we de nieuwe Leiders noemen & Conversations.
Conversations vanuit dit bewustzijn.
Ervaren en geloven gaan samen. Iets ervaren heeft te maken met een kalm gevoel van binnen in jouw eigen systeem.
Het is geen emotie. Het is een gevoel wat bevredigend  is en uit sequences van tonen en akkoorden en ritmen bestaat, het is een zelf besef.

Geloven heeft te maken met oude bronnen, dit is het 4e nivo van Syntony Conversations waarin we de bronnen hanteren van heel lang geleden, de wijsheden, voor mij is dat ‘Ken Uzelve”. De oude Grieken met zoveel wijsheid. Mens ken uzelf en u kent de geheimen van het Universum. Gnothi Seauton, een oude tempeliers spreuk. Hangt in mijn huis al jaren. Mijn systeem eraan te herinneren. Mijn vrienden en bezoekers hieraan te helpen herinneren.
ZELF- BESEF = geworteld in gevoel.
Wetenschap houdt zich bezig met wat is dit en hoe zit dit in elkaar?
Spiritualiteit gaat over wie ben ik?
De oude wijsheid gebruikt hiervoor 5 nivo,s:
Voor het ervaren van je omgeving:
5. Het Zelf
4. Intuitie
3. Denken
2. Verstand
1. Het lichaam

Gevoelens van verbondenheid ontstaan als ze in balans zijn met elkaar.
Een innige relatie met de omgeving is inherent. Als je vervreemd raakt van de natuur en je zelf begin je ook jouw habitat te vervuilen en te verwoesten. Dus de geesteshouding in jouw band met de natuur koesteren! Nieuw leven inblazen en met nieuwe ogen hiernaar kijken als je buiten bent.
Dat is de fresh air die we zo nodig hebben.
DIEP IN JE INNERLIJK IN JE EIGEN NATUUR TERUG.
De sleutel is diep in jezelf blijven en dat trainen en daar bewust tijd voor vrijmaken. Dit is essentieel voor de relatie met jezelf, met de anderen en met je omgeving.
Een vitale band met je essentiële natuur elimineert negatieve emoties en verhoogt je bewustzijn. Het creëert een geest van betrokkenheid en toewijding voor onze aarde. Dit is het eerste nivo van Syntony wat we oefenen en bespreekbaar maken via reflectie.
Wat is nog meer noodzakelijk voor een verhoging van ons bewustzijn?
Het is een gezond voedingspatroon.
Tijdens deze online course willen we je vragen om hiermee te starten als dit nieuw is voor je.
Een evenwichtig dieet geeft een positieve invloed op je emoties en je bewustzijn.
Geen koolhydraten eten met eiwitten en veel fruit en groenten en beperkt tot geen alcohol.
We willen je ook vragen voldoende in beweging te blijven tijdens deze 66 dagen met elkaar. Massage te vragen ergens en een reinigend dieet zou nog meer aanvulling geven tegen stress.
Meditatie is essentieel voor het bevorderen van ons respect voor het eigen lichaam en de omgeving, voor een gifvrij lichaam.
Muziek en dans brengt ritme en harmonie in het complexe van het lichaam en de geest. Muziek die kalmeert en zachte ritmische harmonie in het lichaam oproept.
Tijd doorbrengen in de natuur helpt enorm en is onderdeel van een gezonde levensstijl, minstens een uur naar buiten toe elke dag en tijd doorbrengen in de natuur helpt bij het bespiegelen van onze geest.
Dienstbaarheid aan minderbedeelden, doorgeven wat je leert en wat je kunt missen aan materie. Hulp geven als het nodig is in je nabijheid.

Laat ons bouwen samen aan dit nieuwe wereldmodel.

arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638

Social Educational Network through Syntony International for a fresh voice and up to date thinking in the Global Leadership

Welcome to Syntonycropped-531857_391415660942599_1430042421_n.jpg International.

I am your Host and Ambassador for this new language in the Science and Arts and offering the packages materials and methods from a lot of Leaders.

Introducing to you the Curriculum of Syntony Conversations.

Tools and activities are processes that celebrate life, promote systemic wellness, and incorporate and embed values of joy and happiness.

The Pilot we are offering is created through an online institution and we experienced that it needs  more then just online connectedness so we are now moving forwards with this Global Learning to offer this to everyone but we were experiencing this first with each other in Learning Labs so we are ready to offer this Course to you in your Organization or Company or for Personal Growth. In groups of 25 people it is working the best to test this in the field you are moving in and others are also going through this different way of sensing.

We explored this synchronicity that is there and that is what we need to experience to stay in this change.

Working in cohesive teams is what is making the difference here. Trust is there when we are in a deep collaboration and tuning in our actions with our team every day and once a week we come together to see this all happening around us and that makes it so much more fun being together and doing what is needed.

Our institution is a humanistic  organization, committed to create informed and ethical agents of change, that will bring a new consciousness, a fresh voice and up-to-date thinking to the global community.

Transforming absolute paradigm and empowering the co-creation of an equitable, responsible and sustainable world. Syntony International strives to become the worlds preeminent humanistic (online )institution of higher learning.

Serving young people and people of all ages, regardless of nationality, ethnic background, beliefs and other conditions that have hindered communication among the people and cultures of the human community.

Our Institution and Leadership Centre focuses not on traditional methods of education, but on a new pedagogy that preserves cultural heritage serving however as a permanent laboratory to examine and update human thinking. Thank you for being part of our first Syntony generation, the certificate course 2014 started and now moving forwards in the next generation of 2015!Dia3

As a student you will participate and collaborate with your peers in multicultural and multi disciplinarian groups, within our social educational network; platforms on Facebook, Google + and Skype. This program will take you through a deep personal journey, through the origin and evolution of our universe, our human civilization and the mystery of our mind and spirit.

In just three courses we will aim to understand how we came to be what we are today and the possible outcomes of what we can become tomorrow.

World I: From the Big Bang – To conscious Humans à A journey to the past to understand our origins.

Our course is divided into two major perspectives. The holistic, evolutionary one and the bio of systemalogical explanatory hypotheses of civilization. Our courses are:

World I: From the big bang to conscious humans is a journey through the past to understand the origins and evolution of humanity, both in the biological and spiritual dimension. Here, we will explore the neuro-cognitive processes that gave birth to civilization, such as the awakening of consciousness and how our sense of ‘are’ and also of ‘insecurity’, led to the social, political and economic superstructures of authority and subordination that rule the world today. Understanding our civilization constitutes an essential basis for assessment of our present situation and our prospects for a brighter future.

World II: The evolutionary History of human consciousness – Understanding the individual and his place and roll in the world.

In World II; the evolutionary history of human consciousness, understanding the individual and his place and roll in the world. We will visit the realities of our present human identity. The paradigmatic processes of religious, political and economic affiliations and the prospect to transcend our present condition, together with our individual potentialities for the future. We will explore the religious, political and economic narratives that have given shape to this world and the main features of modern consciousness, such as linear and logical left brain orientation, materialism, in human being beset by an existential vacuum, the crisis of identity and the lack of purpose. In this course we are encouraged to question our identities and be open to look at our own values and beliefs with a fresh eye.

World III: Envisioning a better future.. – Foster the creative vision of a sustainable and humane civilization..

World III; Envisioning a better future will foster the creative vision of a sustainable and humane civilization and the cultural and psychological paths that can help us find a way to make a better world. Here, once we have the better understanding of the evolution of humanity, we will be ready to develop a critical and non subordinate spirit to envisage a new path for an individual constructive transformation. Today, due to the multiple crises that affect our world, we, the young generation in age and spirit, will witness a radical global shift with the dominant civilization. Thanks to the emerging technologies, we have a unique opportunity to enter a new age of conscious humanism; a world of cooperation, tolerance, compassion, embracing solidarity and enhancing social and ecological responsibility.

Notes for further study

Evolutionary Development in Service of an Emerging Eco- Civilization

  • Alexander Laszlo. Ph.D.
  • Key words: Syntony, evolution, consciousness, creativity, relational intelligence

Beyond Sustainable Development

Humanity is now faced with the challenge of generating value-shifts that permit cultural evolution (in terms of orientations to nature, self, and others) to parallel technological progress (in terms of capacities to create or destroy aspects of our socio-biosphere). Contemporary technologies of information and communication (TIC) hold the potential for positively contributing to the increased stability of an emerging glocal eco-civilization by empowering individuals with a greater Earth Ethic.

Glocal is a term that combines the attributes of global and local dimensions.

Through the simulation of interactive environments on the dynamics of development, individuals can be encouraged to pursue orientations that promote environmental sustainability and mindful living. Tools and activities are processes that celebrate life, promote systemic wellness, and incorporate and embed values of joy and happiness.

With a new understanding of evolutionary dynamics and effective approaches to the participatory design of social systems, our species can stop drifting upon the current of change and begin to adjust its sails in view of emerging futures.

Moving inSyntony. This language will allow many Leaders to recognize that the organization and the teams are commited to a lifestyle and different way of working and trusting each other through their connecting. It makes it more easy and it gives more tools to everyone if we get an easy language for this new working style, the new Leadership.

Je kent wie je bent?

Netwerken, jezelf leren kennen ~

Als je jezelf ontdekt en de patronen gaat zien die door je eigen systeem stromen gebeurt er iets met je, het kijken naar alles om ons heen is ineens anders en je gaat andere dingen zien en voelen.

Terughouding & samenwerking

 Mijn doel en missie loopt door mij heen en dat gaat al zo sinds ik mij kan herinneren,  meer bewuste agenten neerzetten in deze wereld met een gewaarzijn van complexe systemische contexten en een non lineaire interactie in onze daden waarin we met elkaar aan een betere wereld werken.

Meer en betere vertaling van de energetische tools en meer inzicht geven in de processen zelf in het leven en dat makkelijker vertaald dan de afgelopen 20 jaar.

De systematische thema,s zijn overal zichtbaar, hoe iemand met zijn ademhaling en stem gehecht is en gevoel heeft van grond onder de voeten, en letterlijk het pantser niet om heeft of geleerd heeft om het los te laten!

Ik hou van mensen zonder pantser en dit is mijn uitnodiging voor iedereen op mijn pad, om te kiezen voor een systemisch perspectief en het leven zelf als een groot proces te leren zien en zo te gaan bewegen erin.

De patronen van anderen en van onszelf opruimen als ze iets blokkeren en levensenergie laten stromen want dat is samenwerking.

Op scholen, in gezinnen, op het werk, in sport en in clubs, het maakt niet uit waar en in welke omgeving, dit is gewoon nodig.

Op persoonlijk vlak heb ik mijn eigen levenservaringen:

Een kort betoog hierover:

Relaties, relationele intelligentie: Contact en openheid: Als we #contact zoeken , dit aangaan, dit katalyseren, spontaan en open zijn en de ander is niet in de stemming dan voelen we ons afgewezen, dat is een natuurlijk verschijnsel en daarin ligt de grote uitdaging van deze tijd.

Je hoeft niet “koel” te doen of te zijn om niet opnieuw “gekwetst” te worden, want kwetsing bestaat niet. Er is alleen maar openheid en spontaniteit en resoneren met dat wat jou raakt of triggert.

Dat werkt zo met mensen, informatie, dingen en activiteiten, het moet prikkelen. We moeten meer de positie aanwijzen waarin we tijd en ruimte maken voor een echte conversatie waarin respect en openheid de basis zijn, hier moet veel meer aandacht voor komen. Dit moet benadrukt worden. Op jongen leeftijd elkaar dit laten zien hoe dit werkt.

Miskend worden bestaat namelijk nog heel erg in deze wereld en dat zien we in basale verlangens van de mensen, als we ons zelf willen uitdrukken als man of als vrouw en die ruimte is er niet. Vrouwen moeten vrouw zijn en mannen moeten gewoon man kunnen zijn en dat is al heel lang zo in generaties. Openheid hoeft niet overdekt te worden met krampachtige behoedzaamheid en of spelmatig gedrag, gewoon open zijn , gewoon jezelf zijn.

Dat is mijn thematiek en daarmee betover je ook alle hartjes van de mensen en de kinderen om je heen, omdat je gewoon altijd jezelf bent en je geen verwachtingen hebt van anderen en ook niet bezig bent om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Geen kans op verdwalen in perfectie.

Het verlangen naar schoonheid is een basale behoefte in mij en raakt mij diep in alles wat schoonheid is in deze wereld. Tijd voor andere dingen is er niet omdat de rust intens is die het geeft zo diep in mijzelf te zijn en open te blijven en mijn hart zo te verzachten elke dag, er is al teveel verharding letterlijk in deze wereld.

Let maar eens op de woorden en de lichaamstaal van de mensen, en let maar eens op de waarden van de mensen, waar zij echt hun aandacht op richten, dat is de verhardheid van deze maatschappij. Het heeft alles te maken met bescherming maar dat zou niet zo hoeven zijn, dus als we beginnen met kleine stapjes en zelf we open zijn en dat blijven dan kunnen we ook niet gekwetst raken of worden door een ander want wat de ander doet of zegt is intra persoonlijk en heeft niks met jou te maken. Het gaat om veiligheid en vertrouwen wat we in deze wereld moeten terugbrengen en dat begint bij onszelf. Als we zelf dit voorbeeld zijn dan integreren we kleine beetjes om ons heen en zo gaat het dan vanzelf als er in elke stad 1 persoon woont die dit doet. In elke straat 1 persoon is die dit doet en op elke Universiteit 1 persoon is in een collegeruimte die dit doet, en op het werk in de organisatie er 1 persoon is op de afdeling die dit doet. Het butterfly effect. Er zijn verschillende systemische methoden en theorieën die we kunnen aanreiken in het onderwijs en in het maatschappelijke en bedrijfsleven om deze patronen te gaan integreren en anders te leren denken en anders te leren doen.

Er is een software pakket beschikbaar met slides die de theorie laten zien en de praktijkoefeningen en het inzicht geven door plaatjes en voorbeelden en de wetenschap erbij aantonen hoe dit al jaren  gebruikt wordt door professionals. Het is nu tijd om ook de samenleving naar een hoger nivo te tillen en dit gewoon te gaan doen als burger en wel of geen vooropleiding, het moet beschikbaar zijn voor elk mens.

Elk mens heeft dit bewustzijn en deze helderheid maar we zijn voorzichtiger en beschermend geworden en hebben onszelf leren afsluiten en dat zorgt voor allerlei klachten in het lichaam en in onze psyche en in onze leefomgeving.

Ik ben toegewijd om dit software pakket te gaan uitdragen aan elke stad in mijn land en daarna naar andere landen te gaan om het daar ook aan te reiken. Dit moet gewoon beschikbaar worden gesteld op zoveel mogelijk plekken door zoveel mogelijk mensen. Het zijn leuke tools en het is een makkelijke tool en je zult zo ook merken dat je zelf als mens allang die mogelijkheden in jezelf hebt liggen en je deze alleen maar hoeft aan te raken en te bevestigen.

Ik heb hier bijna 44 jaar lang naar gezocht en daarom is mijn toewijding intens om dit software pakket en deze training in Syntony uit te dragen en dit op een dusdanige professionele manier te doen dat het ook effectief kan worden ontvangen door iedereen. Er is zoveel op zelf ontwikkeling te vinden en zoveel informatie op het internet dat mij ook is opgevallen in mijn eigen zoektocht dat we overweldigd raken door al die informatie over energetisch werken en ik wil mij daarom beperken tot het energetische management.

Hoe manage je al die energetische en onzichtbare kwaliteiten en ervaringen die we als mens oppikken en hoe praten we daarover en wat kunnen we ermee en hoe en waar kunnen we dit inzetten om meer verantwoording te nemen als burgers in deze wereld zelf? Dat is praktisch en daar kunnen we concreet iets mee anders heeft een training of leersysteem helemaal geen extra toegevoegde waarde en is het het zoveelste project waarmee we mensen willen bereiken. Er moet iets universeels komen. Een taal die we allemaal spreken en begrijpen.

Wat ik zie en wat ik ook zie in de trainerswereld en in de wereld van innovators is dat mensen onder druk staan en zichzelf onder druk zetten en dat houd de samenwerking intens tegen! Ook in de elite groepen waar wel genoeg geld is om veranderingen aan te gaan zie ik dit en heb dit met eigen ogen ook ervaren.

Onder druk staan en teveel controle en discipline, dat is precies wat beklemming geeft en zo verharden de mensen.

Verstarring!

Zo raken we het contact met onze ziel kwijt, en zo durven mensen niet meer volledig lief te hebben en overgave te kiezen.

Trotse houdingen en op je gelijk willen staan zijn allemaal patronen uit het oude paradigma. Het nieuwe denken ziet dit en kiest hier niet meer voor, het wil vooruitgang en vertrouwen en samenwerking en dat gaat niet samen met rigide mensen of met vormen van agressie die hieruit vloeien. Het is zo simpel als je het eenmaal kunt doorgronden en zien!

Het anders leren zien, anders leren denken, betrouwbaar zijn , dat is het wat door mijn systeem stroomt. De patronen laten zich zien en kan niks anders doen dan daarna luisteren want het komt zo door mijn systeem heen en navigeert mij op deze manier in deze wereld. Mijn denken en mijn overzicht, mijn strategie en mijn tactiek is hierop afgestemd en laat mij hierin leiden.

Door het vergroten van je gevoelsgebied kun je plaats maken voor warmte en voor levenslust en zo ben je meer in het Hier en Nu.

Primitieve verdedigingsmechanismen zoals ontkenning en introjectie en projectie zie je zoveel in onze samenleving en dat is ingezet om te overleven ooit een x dus lastig om te leren loslaten. Veel mensen zijn emotioneel bevroren en daarom reizen ze af naar hun eigen wereld en zo ontstaat levensangst. Coherentie betekent dat je bent afgestemd op alle gebieden in je leven maar ook in jezelf moet je afgestemd zijn. Dit vergeten een heleboel mensen, we praten heel makkelijk over body en mind connectie maar echt aan je persoonlijke ontwikkelingen werken, dat doen er niet veel omdat we te druk zijn met onze werkweek en bezigheden. Geen tijd voor reflectie en geen tijd voor introspectie.

Je identiteit verstevigen gebeurt juist door openheid en de momenten van spanningen in je leven dat je leert hoe je hulp kunt krijgen van je interne hulpbronnen in jezelf. Bij het opkomen van gevoelens zoals angst en woede moeten we allemaal die volwassene in onszelf oproepen die bewust kijkt en met beide voeten op de grond staat. Bodem voelen en stevig in het leven staan is nodig voor mensen omdat we allemaal energetisch invoelen en openstaan voor de energetische laag maar we hebben geen idee hoe we hiermee moeten omgaan.

Ieder mens heeft invoelingsvermogen en ieder mens heeft een intuitie.

Ieder mens heeft empathie en dat zijn kernkwaliteiten die we niet hoeven te trainen , we moeten zorgen dat het weer open komt te liggen en wat nodig is, is maar 1 persoon in je leven die je dat vertrouwen geeft een periode om er gewoon te zijn, open te zijn en spontaan te zijn en zichzelf niet laat afschrikken of laat wegsturen. Gewoon ziet wat er is en wie je bent en het er allemaal mag zijn. Geen oordeel en geen structuurverlies of controleverlies maar gewoon respect en veiligheid in de basis.

Mensen gaan emotioneel bevriezen als ze dit nog niet eerder hebben meegemaakt of hebben ervaren in een relatie en gewend zijn om vanuit afweermechanisme in het leven sturing te geven, veel mensen hebben dit zo opgelopen vanuit hun kindertijd en hun opgroeien. Het vraagt heel veel moed om tijd en discipline te kiezen om deze processen en patronen te gaan opruimen, het vrijmaken van die blokkades .

Mijn leven gaat hierover, ik ben mijn hele proces en mijn leven gaan ingroeien en gaan ervaren om te kunnen reflecteren hierop en inzicht te krijgen, in de processen van anderen maar vooral in die van mijzelf en mijn plaats hierin. De betekenis ervan en de wereld zelf gaan analyseren door alle theorieën te gaan bestuderen om antwoorden te vinden waar we vandaan komen en wie we zijn.

Heelheid en de realiteit boeien mij intens.

Nieuwe perspectieven ontstaan als je niet meer hoeft te bevriezen en niet meer hoeft af te reizen naar een eigen wereld en je niet meer bijzonder hoeft te zijn en geen levensangst meer hoeft te voelen.

Geen zorgen meer hoeft te hebben en je geen innerlijke dialogen meer hoeft te hebben omdat je er zicht op hebt!

Vrij zijn en open zijn , het is een nieuw perspectief en ik noem het jezelf welkom heten en op deze wereld thuis raken in je lichaam en zo deelnemer zijn van het leven zelf.

De liefdevolle bewondering voor het leven zelf ligt in mijn wereld in het bevestigd worden in de innerlijke schoonheid. Als vrouw en als man.

IN deze fase openen we onszelf, in deze leeftijd waar ik nu doorheen ga, mijn 44 e jaar. Ondersteunt mij in de inbedding in mijn eigen sekse. In respect voor het andere geslacht proef ik het verlangen en de overgave die er is in een relatie tussen een man en vrouw.

Een eerste besef van het wonder van de liefde, dat is voor mij de volledige expressie als ik aanwezig ben met een vitale energie en de diepe overtuiging dat alles een weerspiegeling is van de spirit van de liefde.

Mijn liefde voor de vorm uit zich in verfijning en precisie en aandacht voor detail. Zoals een spin haar ragfijne web weeft en ervanuit gaat dat het de zwaarte van een regendruppel kan dragen. Zo natuurlijk is de betekenis en de kracht van vormgeving voor mij ~

Vormgeving, designing, architecture…………zo is alles gegaan , schoonheid, openheid en relaties………….het zit allemaal in mijn focus en mijn passie voor het leven zelf.

Innerlijke discipline is het zien wat er nodig is om dingen rond te krijgen en dat is op de een of andere manier mijn talent wat zich liet zien in de laatste 44e jaar.

In een organisatie zorgen dat we de afspraken en ideeën in het zicht blijven houden en wat in de drukte of snelheid verloren gaat weet ik op het juiste moment weer terug te vinden.

Iets afmaken betekent voor mij de puntjes op de i zetten en leg feilloos mijn vinger op wat nog beter kan. Dit is gekoppeld aan een grote mate van bewustzijn en helderheid.

Helderheid heeft ook te maken met krachtig zijn en kwetsbaar kunnen zijn.

Innerlijk en uiterlijk zijn in evenwicht en er is plaats voor intimiteit en seksualiteit. Als je echt bij jezelf blijft ben je open en onvoorwaardelijk in je vuurkracht en je tederheid en tegelijkertijd laat je zien wat er bij je speelt.

Op deze momenten bewondert het mij dat ik , terwijl we anders zijn, toch eenheid kan voelen met die ander, en hoe mooi is dat!!

Schoonheid en vormkracht is mijn verlangen naar heelheid en schoonheid

Op veel manieren komt dit naar voren en geniet van kleding en mode

Kleden om de verfijning in jezelf te laten zien

Mijn huis inrichten zodat het een plek is van ontspanning

Maak de meest verfijnde gerechten

Zing en dat moet zuiver zijn en zo ook met spreken, als we praten is het zuiver en puur

Alles is van goede smaak doordrongen

Gewoon omdat mijn geluk ligt in het creëren van het volmaakte en de schoonheid zelf die er is

Karakter zien en de structuur herkennen dat heeft alles te maken met het volmaakte voor mij omdat we daar allemaal op onze eigen manier mee bezig zijn.

Systemisch werk en lichaamswerk is een ondersteunende werking op elkaar en de essentie en de bedding en begeleiding hierin ligt in de beelden van de karakterstructuren en de beleving van de structuur van de ervaring zelf.

Het effect op de ander en de afdruk in je lichaam en de invloed op de relatie, de achtergrond en je ontwikkeling zelf, het is allemaal makkelijker vanuit Systemisch Perspectief.

De taak en het transformatieproces om inzicht te krijgen in Systemische Interventies en oplossende dynamieken te leren kiezen, dat is de complexiteit die mij zo boeit.

Overdracht en tegenoverdracht en de attitude van ons als mens, als burger, afstand kunnen houden en er wel zijn, en steun geven als het nodig is maar geen macht of houding van onverwicht tonen. Dat is waar mijn levensverhaal over gaat, dit is de essentie zelf voor mij.

Transformatie is een verbinder, en een beweging leren maken op je eigen energie is een management ontwikkeling ~

Hoe leer je je eigen energie te managen tussen mensen en in jezelf? Dusdanig dat je coherent bent en zo ook kwetsbaar kunt zijn en ook zelf expressie kunt blijven voeden.

Ruimte maken voor eigen geluk, dat is zelf – expressie en dat zit al in mijn bloed sinds ik geboren ben, ben daarom als kind en als tiener ook wel gezien als “rebel”. Wilde mijn eigen dingen ontdekken en zelf alles doen en zelf houvast leren krijgen en vinden in een eigen houding van leiderschap en was toen al allergisch voor dominantie en hierarchy.

Mijn essentie gaat hierover, het is een avontuur, een reis in bewustwording om jezelf te blijven. De kunst om niemand aan deze laag van mijn ziel te laten komen.

Dat is gelukt, hoe ik mijzelf beleef in relatie tot mijn familie waar ik vandaan kom van oorsprong en hoe onderlinge verhoudingen en onderinge verstoringen voelbaar en zichtbaar waren heb ik intens veel geleerd.

Lichaamswerk heeft mij primair leren richten op mijn eigen gewaarwordingen en het uiten openlijk van mijn gevoelens. Ik hoef geen gevoelens op te kroppen waardoor het emoties worden omdat ze versterkt zijn door opstapelen, en het is niet nodig om deze emoties weer te bevriezen want dan krijg je stemmingen en als stemmingen te lang aanhouden ontstaan er stoornissen en dat is niet vrij zijn maar blokkeren. Blokkades opruimen en zorgen dat ze niet meer in de levensstroom kunnen meestromen in je ervaringen, dat is de levenskunst die ik heb mogen oefenen en ben hierin een Master geworden na 44jaar.

Het kunnen aflezen aan een ander hoe die in de wereld staat, zien hoe iemand zijn of haar ervaringen verwerkt heeft, dat zijn prachtige afdrukken die we achterlaten in deze wereld en daar ligt mijn diepe fascinatie voor de mensen zelf.

De systematische thema,s zijn overal zichtbaar, hoe iemand met zijn ademhaling en stem gehecht is en gevoel heeft van grond onder de voeten, en letterlijk het pantser niet om heeft of geleerd heeft om het los te laten!

Ik hou van mensen zonder pantser en dit is mijn uitnodiging voor iedereen op mijn pad, om te kiezen voor een systemisch perspectief en het leven zelf als een groot proces te leren zien en zo te gaan bewegen erin.

De patronen van anderen en van onszelf opruimen als ze iets blokkeren en levensenergie laten stromen want dat is samenwerking.

Op scholen, in gezinnen, op het werk, in sport en in clubs, het maakt niet uit waar en in welke omgeving, dit is gewoon nodig.

Meer en betere vertaling van de energetische tools en meer inzicht geven in de processen zelf in het leven en dat makkelijker vertaald dan de afgelopen 20 jaar.

Mijn doel en missie loopt door mij heen en dat gaat al zo sinds ik mij kan herinneren,  meer bewuste agenten neerzetten in deze wereld met een gewaarzijn van complexe systemische contexten en een non lineaire interactie in onze daden waarin we met elkaar aan een betere wereld werken.

Mijn persoonlijke verhaal …………

Kijk als kind al graag naar de mensen, observeren

ben gelukkig als de zon schijnt als de zon zichtbaar is, wat is dat toch met die elementen? “; net als de zon is de maan in de zomer op haar hoogtepunt want als de maan op haar hoogtepunt staat moeten de mensen wel hun huis in ‘

ze genieten van de warmte van de aanwezigheid maar zoals je kunt zien aan de maan.. het licht is te scherp en laat niks aan het toeval over soms is het te intens, niks aan het toeval overlaten want in de bespiegeling en beweging ligt geen enkele vorm vast.  De mensen stil en dromerig en gaan naar binnen in zichzelf.  De zon wisselt haar plek liefdevol met die van de maan ~

Het is goed dat de maan en de zon er samen zijn~

Wat heb ik hieraan om deze metaforen te gebruiken?

Ben een idealist dus op zoek naar volmaakte liefde als tiener en jong opgroeiende vrouw, als er geen plaats is voor realiteit in het beeld van heelheid dan worden we gekwetst. Dan raakt ons dat diep als dit de eerste x gebeurt. Ik had ook intens kwetsing door een eerste relatie die verbrak en wat deed dat pijn, 3 jaar lang heb ik erover gedaan. Er komt een scheur in het mooie plaatje. Als die krenking te maken heeft met je vrouw zijn in mijn geval, dan worden we voorzichtiger. Voorzichtiger in onze overgave. Er komt een filter over dat verlangen. We gaan hoge eisen stellen aan de ander en soms zetten we onszelf in een keurslijf.

We doen zoals we denken dat het hoort en als mannen dit overkomt, een scheur in het mooie plaatje, dan gaan ze voorbij aan het ruwe in hen waardoor hun kracht verdwijnt.

Als vrouw komt onze vernietigingskracht in de schaduw te liggen waardoor het vuur dooft in de stilte en het onbekende te zijn. Bij teveel nadruk verliest zij haar heldere bewustzijn en wakkerheid.

Ruimer in je vel zitten betekent niet oordelen.letterlijk !

Ontwikkeling is dus noodzaak en zeker voor vrouwen ~

Onder druk en door de wens om aan verwachtingen te voldoen is er de kans op verdwalen in een perfectie, en die bestaat niet. Het verlangen naar schoonheid is niet meer levend en het stolt en dan zie je ook hoe controle en discipline dan een beklemming geven. Terughouding is het gevolg.

Een vrouw is juist zacht, haar zachtheid is haar verbindindende kracht.

Als een vrouw haar zachtheid niet kan uiten of geven dan wordt er iets basaals miskend in de basale verlangens om ons als vrouw uit te drukken. Durven liefhebben en jezelf ervaren als geschenk is de rust in jezelf voelen en dat is precies wat ervoor zorgt dat je open blijft en je hart blijft verzachten.

In veel relaties zien we hoe openheid overdekt is met krampachtige behoedzaamheid en spelmatig gedrag.

Overgave is hier de onwikkeling~

in de relatie met jezelf en in contact  jezelf zijn ~ dat is overgave en dat is levendigheid

Branding and Leadership it is about the Story

 As a CEO & Founder of Syntony International,

Creating and going through the different information and checking what our people in our environments need the most.

Designing and coming with new information is about knowing what others are doing and where you belong, in which communities of learning and which people are reflecting the same values?                                            

March 24, 2015

From the April 2015 issue of Entrepreneur

How can I become a great brand?

How can I make this brand sustainable?

What will bring value to my brand?

IMG_2785Just what is my story, and how do I tell it?

I am a London Girl and my path was leaded by the fascination of Learning so I turned to a Systemic Perspective and started to practice and read to get into conversations with the authors I was feeling connected to, from the heart to learn to understand and design my mind, learning to think how to be in service to others and the world around me.

Being grounded in this life and catalysing others in their way of living life and their conversations, going deeply and interaction because the water is also interacting and not just connecting! That is what this branding of Syntony is about. The story is about this interaction that is happening through communities of learners with a holistic way, Syntony is not intellectual or spiritual. It is about basic movements!

So how to get this out in the world with all of us involved?

And, my favorite question and the most important by far: What the hell is branding?

Branding is more than a logo. It’s more than a website. It’s more than a business card. It’s more than the colors and typefaces you choose to represent your company. Your brand is your voice in the marketplace, and it is your proposition for disruption. It is your opportunity to create something with lasting impact. It is how you tell your story, and it is absolutely key to your success and your survival. This is what our society of Syntony Members is doing for the last 3 years now. We are interacting and having great dialogues and conversations through the ladder, using the compass for our own leadership to be the best of our self when we are together in tune with others.

Most entrepreneurs go to market not with a brand, but with an idea—an idea that can be so soulful and personal that it can be challenging to present and explain to others. You think everyone should intrinsically understand it, as you do—but they don’t. And that’s why you need to develop effective brand messaging.

One of the most frequent comments I hear is, “People just don’t understand us, our value and what we do, but we are absolutely the best at it.” That statement is a problem. Your brand is your story, and if you can’t tell it, then nobody will get it.

If you ever catch yourself making that sort of statement, take a step back. Because it is total BS. No one is that special. This is business, not Dr. Phil, and if you cannot communicate the value of what you bring to the market, the economy and the world, well then, you have a problem.

Branding is about knowing what you stand for and how you communicate the values and character of your product or service. As a company founder, this is not so much a design choice as it is a leadership decision. Your job as chief is to know exactly, concisely and in context what you stand for. You are the lone author of your story, your mission and your reason for being. How you tell it is your job.

In this month’s issue, we bring you some vivid examples of great branding—from Levi’s to beer koozies to social media stars. These are brought to you by the top minds in the business. Not to play favorites—but, hell, I am playing favorites—perhaps the story in this issue I love most is about one man’s mission to democratize dialogues.  The  grain that warms your heart. (Or something like that.)

His name is Alexander Laszlo and he lives in Argentina. His story is this: In his heart and mind, healthy.  Everyone needs access to it.  He was passionate enough to create a chain of Innovators and expand into packaged Methods and Materials from the Systems Perspective. And he has, perhaps by accident, created a brand together with Sarah Verwei from the Netherlands that is spilling across international borders.

The beautiful and brilliant thing about Alexanders & Sarahs brand is that its mission and value are crystal-clear to their co learners and can be summed up in a few words: harmony and easy and grounded

Branding is about democratizing your product or service.

In Syntony:  is about evolving from our heart and we don,t need to try anything

we are constantly in tune

we are thinking, feeling and carrying beings ( Bertrand Russel)

we can empty our mind and let our attention drift

getting into a transcending Syntony sense through practicing and collaborating with each other it gets us to this level on the ladder, it is about the competencies:

of consideration, compassion, empathy, caring identity, involvement with one,s world

that is what generating relationships means

it is about sharing and learning together

keeping that flow and you have got too get with it to  be in it

quietening the rational, analytic portion of the mind and allow the right hemisphere of the brain more scope

this process can bring about an opening up for students perception heighten awareness and help them to become more conscious of the world around them and that is the spirit!

Op jezelf leren staan

De experimentfase is belangrijk als kind. Als volwassene ook nog steeds! het leren navigeren blijft een aandachtspunt. Een individu worden. Het leren afbakenen en apart durven staan en de eigenheid ontdekken.
Het vermogen is de sensitiviteit. Het vermogen tot verbinding.

Als je een subtiel vermogen hebt voor eenheid kun je letterlijk over de grenzen heen reizen. De ander energetisch bereiken is makkelijk als je dit subtiele vermogen hebt. In de huid van de ander kunnen kruipen met de energie en beleving van de ander kunnen meegaan en hierbij aansluiten zorgt voor sterke betrokkenheid.
Een innerlijke antenne om signalen op te vangen van de ander dus een gevoel van onheil als een geliefde in gevaar is. Zelfs als deze niet feitelijk bij je is.
Deze verbinding en de eigen ruimte zijn belangrijk om je autonoom te voelen.
Als je verliefd bent speelt er symbiose en onderlinge afhankelijkheid hoort er dan bij. Als het goed is dan is er een natuurlijke overgang naar contact met gezonde tussenruimte. Een balans tussen samen en apart. Verbonden en autonoom zijn. Soms is er een claim op elkaar waardoor het gevoel van individualiteit wederzijds wordt ingeperkt. De 1 kan niet zonder de ander en dan komt de eigen ik niet uit de verf! Als het niet goed gaat met de ander moet je bij jezelf kunnen blijven en geen verwikkeling in strijd krijgen door teveel zorgen maken!

Terug gaan naar jezelf en jezelf afgrenzen van wat er gebeurt is belangrijk! Je eigen beslissingen en keuzes nemen.
Een ander kan niet bepalend zijn voor hoe jij je voelt. Buiten de drama blijven van een ander is belangrijk. Wie ben ik los van anderen? Dat is een belangrijke vraag. Weten wat je wilt.
Jezelf teveel richten op wat er bij de ander gaande is en de ander centrum van je aandacht maken is grensvervaging en dat komt nog steeds heel veel voor in relaties.
De plek innemen en je kracht innemen als je jezelf neerzet is leuk en gezond!
Drama, conflicten en pijnlijke gebeurtenissen klein houden en je veiligheid en vrijheid voelen om je vleugels uit te slaan.
Als je drama uitvergroot en in de ruimte van anderen verdrinkt door met je aandacht overal te zijn dan bij jezelf dan zit je energetisch ook in dd ruimte van de ander! Dit maakt de sfeer onrustig als je zo onder iemands huid zit. Als je afhankelijk bent ga je sfeer aftasten;

je eigen gang kunnen gaan moet je innerlijke kompas zijn!
Houvast in persoonlijke identiteit zit hem in hoeveel je je plek durft in te nemen=  Regie van binnenuit!

Sterke identiteit is weten wat je voelt.

Een partner kan nooit je ziel vertegenwoordigen, nabijheid en samenzijn is gelijkwaardig als je je bewust bent van je eigen plek.
Hoe geborgen voel jij je?
Kies je boeken, muziek en films uit die jouw geest prikkelen of volg je wat anderen leuk vinden?
Besef he hoe je moet kunnen terugvallen op he eigen energie veld, hoe groot is jouw psychische en emotionele draagvlak? Raak jij snel overbelast?
Experimenteer in lab learning met nabijheid en afstand en vertrouwen, creativiteit en intuïtief vermogen.
Autonomie en verbinding staan naast elkaar en in het revolutionaire denken zijn we daarmee bezig. Vertrouwen en samen leren, het is niet nodig ons hart te bedekken en ons groter voor te doen! Stilte in jezelf is nodig. In contact met je hart voel je je behoeften en kun je ook kwetsbaar zijn. Ontdekken waar mensen elkaar nodig hebben en ze bereid zijn elkaar te dragen, alles is zo breekbaar!
Moed voor intimiteit! Dat is mijn missie en avontuur.

IMG_3635

IMG_3632

IMG_3388

IMG_3431

2D4C5B00-8E19-49B9-B56C-3D2563AF4D76

IMG_2785

Collaboration /Consciousness/Oneness

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n1.jpgEenheid, een ander woord is Bewustzijn, en dat  is niet in definities te vatten, en vanuit wetenschap is bewustzijn en samenwerking meer een soort regenboog. Een spectrum met verschillende op elkaar volgende nivo,s en elk met hun specifieke mogelijkheden en eigenschappen. Hoe maak je hiermee contact? We hanteren hiervoor allerei theorieen en methoden. In onze Laboratoria en Syntony Café zijn we door dialogen onderzoeken aan het doen hierin. Welke nieuwe methoden we kunnen aanreiken om de samenwerking te verhogen en te verbeteren?

De structuur hierin en de vorm die aangeeft in welk nivo we functioneren is de kern van alles want daarin liggen de mogelijkheden en de beperkingen die we onszelf opleggen.

Niet iedereen ziet dit en zeker niet iedereen kan dit zo op zichzelf reflecteren. Daarom hebben we facilitators nodig en instructors die de nieuwe communicatie kunnen en durven activeren en catalyseren.

Hoe hoger de ontwikkeling hoe meer keuzemogelijkheden op vlak van inhoud.

Om op dit hoge nivo te kunnen samenwerken is het nodig dat we eerste zeker weten dat de groep de inhoud van de vorm kan scheiden. Niet iedereen is rijp voor trans communicatie, verlichting, je moet eerst je vorige stappen goed Helen en integreren. We weten niet als we gaan samenwerken of iemand al zover is in zelfkennis en op intra persoonlijke gebied onderzoek doet. De samenwerking met anderen is nodig om te leren en te delen! Anders terugval en kom je niet in de eenwording. Wat voor iemand dus het beste of nodig is wordt bepaald door zijn bewustzijnsniveau en de mate waarin dat al is ingevuld. Verlichtingstechnieken zijn wetenschappelijk bewezen en volwaardige paradigm,s. We kennen er al een aantal zoals mindfulness en meditatietechnieken, bio feedback en communiatietools, frames, richtlijnen en tot nu toe heeft onze samenleving daar niet voldoende aan. Nog steeds hebben mensen hartklachten, onrust en verdriet ipv harmonie te kiezen en dat ook te voelen in al hun acties. De openheid mist nog steeds in relaties en dat is precies wat we stimuleren en activeren voor meer harmonie en samenwerking.

Wij introduceren daarom het nieuwe materiaal van het nieuwe paradigma, de Syntony Ladder en de Compass.

In een Syntony Café, een Lab worden mensen bij elkaar gebracht die allemaal hun visie delen en ervaringen hoe ze in die eenheid zijn gekomen en wat er onderweg is gebeurt en wat precies de samenwerking steeds tegenhoudt of stopt, beperkt. Het doel is hogere creativiteit en meer vertrouwen dus meer energie verdeling in het lichaam en de geest van degene die samenwerken en met elkaar leren en delen wat ze meemaken en ervaren in dit leven zelf.

Het is onmogelijk te stellen wat bewustzijn is dus een universeel en unaniem inzicht aanvoelen en invoelen wat bestaat in de natuur en de essentie is van het bewustzijn, daarin ligt de uitdaging nu in de nieuwe materialen. Dat is het nieuwe paradigma.

Toewijding en devotie is een van de meest onbegrepen dingen op dit pad als we naar eenheid gaan striven  en dat als hoogste prioriteit kiezen in ons leven. Devotie heeft niks te maken met emoties, devotie is een mentale houding. Het overstijgt het nivo van rationele ontwikkeling en heeft deze als fundament.

Devotie is het resultaat, het culminatiepunt van gezonde rationele ontwikkeling.

Het is het inzicht in datgene waaraan we ons toewijden en in die zin volgt het op de rationele ontwikkeling. Het is het inzicht in dat waar heel het leven over gaat!

Devotie is eerst een mentale instelling.

Het betekent: dat alles en heel het leven bewustzijnsontplooiiing is, liefde en vreugde als doel heeft, en als je dit niet voor ogen houdt dan is dit een uitdrukkingsvorm van denken, voelen en handelen, irrationeel!

Deze mentale instelling is onze grote uitdaging in de samenleving. Zonder devotie kun je dingen niet in het juiste perspectief zien, niet aanvoelen of begrijpen. Het geeft emotionele ondersteuning en inspiratie om tijdens moeilijk momenten vol te houden.

Elke gedachte, emotie, pijn en vreugde is zelfkennis en zelfervaring.

A journey started because of coherence , socio- cultural environment and the biophysical environment, and the sensed presence of those who have come before us - the pioneers of the Systems Movement as well as our own personal ancestors, and those who will come after us, A basic feeling of being connectd- first and foremost to ourself, then to the flow and interchange of ideas and energies with our peers and colleagues, and to the living environment in which we find ourself here and now.
A journey started because of coherence , socio- cultural environment and the biophysical environment, and the sensed presence of those who have come before us – the pioneers of the Systems Movement as well as our own personal ancestors, and those who will come after us, A basic feeling of being connectd- first and foremost to ourself, then to the flow and interchange of ideas and energies with our peers and colleagues, and to the living environment in which we find ourself here and now.

Wat haal je eruit?  uit al je ervaringen?

Dat is waarom we de compass en de ladder nodig hebben. De nieuwe communicatie !

72803_194591430721220_1247581240_n

Als je op de lange duur niet iedereen kunt uitleggen wat je hebt gedaan heeft wat je deed geen waarde ~ Erwin Schrodinger

We hebben allemaal wensen en behoeften en dit verhindert effectief functioneren en dit kan ook tot ziektes leiden, waarop verdringing of bewustzijnsverlies plaatsgrijpt.

Schaduw is al onze ego,s, de potenties waarmee het contact verloren zijn en we vergeten zijn.

Voorwaarden voor integratie zijn:

aandacht en concentratie ontwikkelen

leren differentieren en unifieren dat betekent valse gehelen samenvoegen

gewaarzijn ontplooien

verscherpen van lichaamsgevoel

samen met de verankering van de ervaring van continuiteit van het emotionele leven

emoties leren adequaat te verbaliseren en ze integreren als een deel van het continue functioneren

het richten van gewaarzijn

veranderen van confuentie in contact en spanning en anxieteit in opwinding

ontplooien van denkhygiene en het positiveren van denktrend en inhoud wat impliceert: de vorming en structurering van toepasselijke, ecologische en verantwoorde , effectieve en efficiente formele denkschemata.

De afweermechanisme die onze ontplooiing in de weg staan: projectie, retroflectie, introjectie en deflectie en meelopen ~

Projectie,

Projectie:

De aspecten van onszelf die we in de schaduw gezet hebben, voelen we niet meer aan als zijnde van onszelf, maar als gevolg van een projectie schijnen die nu te bestaan in de omgeving.

We maken ons zo minder dan we zijn en de omgeving meer dan hij is. Als we die projectie geprojecteerd hebben dan keert het zich tegen ons. Je voelt je dan opgejaagd, en zo kunnen we positieve en negatieve emoties en ideeën projecteren.

Romantische liefde, idolaterie, de implicatie hiervan is dat dingen die ons in anderen het meeste storen, of die we het meeste bewonderen, de onbekende aspecten zijn van onszelf.

Heftige ontkenning of bewondering, is de aanwijzing voor de aanwezigheid van projectie.

Als je wilt weten hoe iemand is, luister dan naar wat hij over anderen te vertellen heeft.

Alle emoties zijn intra psychisch en intra persoonlijk, niet inter psychisch of interpersoonlijk.

Dit is wat er gebeurt in de samenleving en wat we veel zien in relaties en in samenwerking. Iemand die zijn of haar eigen gevoelens niet kan accepteren en acties, omdat het zo niet hoort…. Maakt de eigen gevoelens en acties onverteerbaar. De oplossing is dan dit aan de ander toe te schrijven en terwijl de introjectie capituleert, t.a.v. zijn gevoel van identiteit, geeft de projectie zijn identiteit in stukjes bij beetjes weg. Heridentificatie is dus logischerwijs de hoeksteen van deze conversatie om in dit proces zelfkennis te zien en te herkennen, meer jezelf te zijn.

Introjectie: is het materiaal , alle manieren van voelen, denken, ageren, evalueren etc. Welke je hebt opgenomen in je gedragssysteem zonder adequate assimilatie, waardoor het geen geïntegreerd deel uitmaakt van ons organisme.  Om introjecties te elimineren, moeten we eerst tot het bewustzijn komen dat dat materiaal ons helemaal niet toebehoort. Dit in tegenstelling tot retroflecties. Na bewustwording moeten we dus eerst komen tot een kritische selectie en herevaluatie, om tot een gezonde assimilatie te komen.

Terug naar de projecties: er zijn voorbeelden van positieve emoties: axieteit, ervaren van externe druk, dus het is niks anders dan geblokkeerde en geprojecteerde opwinding en interesse. De uitweg is dan van zelf in actie te treden, in plaats van een voorwerp van actie te zijn.

Projectie van eigen behoeften en drijfkracht is een vorm die de meest voorkomt en aanhoudende vorm is, diegene die dit erkent, zal zelden het gevoel hebben van onder te staan, maar zal gewoon optreden en tot actie overgaan.

Projectie van negatieve emoties, het is een moreel imperatief dat kwaad nodig is voor het goede. Zonder de negatieve aspecten zouden we onze positieve niet herkennen. Het ontkennen van deze ambivalentie of dualiteit in het leven en de natuur is uiteindelijk destructief en verklaart het vernietigende van elke vorm van fanatisme.

Positieve kwaliteiten projecteren is: de ander is krachtig, sterk en wijs etc….

Projectie van negatieve kwaliteiten: snobisme, en te makkelijk een identificatie tussen negativiteit en onwenselijkheid, met alle problematische gevolgen van dien.

De schaduw is dus het tegenovergestelde van wat we als persona denken te zijn. Projectie is het tegenovergestelde van wat we als persona denken te zijn. Projectie is makkelijk te identificeren door het verschil te kalibreren tussen dat wat ons informeert en dat wat ons affecteert.

Wanneer we door iets geaffecteerd worden, is er projectie in het spel.

De verschillende stappen in dit heridentificatieproces zijn:

De verantwoordelijkheid terug nemen en het geaffecteerd zien als iets wat we ons aandoen in plaats van de schuld bij de ander te leggen of in de omgeving, alsof die ons iets zou aandoen. We moeten uit dat slachtoffer bewustzijn stappen.

De tweede stap is het omkeren van projectie, en dan zinvol tegenover anderen doen ( meta mirror)

Kiezen voor de Syntony Lifestyle, de compass en de ladder, je levensbetekenis en je diepste roeping volgen, leren luisteren met elke cel in je lichaam en bezig zijn met wat betekenis geeft in je leven en wat je eigen talent is, van nature en daarop richten. Je intuitie volgen en je compassie voelen voor alles en iedereen om je  heen. Dat is de eerste stap in het framewerk van Syntony Conversation.

De derde stap is het leren in contact te komen met het symptoom, in plaats van proberen er van af te komen. Deze contactname kan mogelijk gemaakt worden door het symptoom bewust te versterken. Het bewust aanhouden van een symptoom bevrijdt ons  ervan, we moeten als het ware proberen niet van het probleem ( symptoom) af te raken met de bedoeling ervan  af te raken.

RETROFLECTIE,

Dat is scherp terugkeren tegen.

In plaats van de omgeving wordt het zelf het doel van de actie. Dit leidt tot opsplitsing van onszelf in twee aspecten : de dader en de aangedane, slachtoffer. Retroflectie is het gevolg van het aangeleerde terughouden van strafbare responsen. De energie wordt opgesplitst in een deel dat streeft naar expressie en een deel dat diezelfde expressie blokkeert. Wat begon als conflict tussen organisme en omgeving wordt een innerlijk conflict. Belangrijk is eerst en vooral uit te maken of er al dan niet rationele gronden zijn voor dergelijk gedrag.

Chronische retroflectie is pathologisch en wordt indien we het “vergeten” repressie.

Omdat retroflectie meestal te maken heeft met agressieve impulsen zijn de belangrijkste componenten angst en schuld.

Deze twee worden hoe dan ook misbruikt, wanneer ze niet adequaat in het bewustzijn kunnen functioneren.

Dus ook hier weer: eerst en vooral introspectie en bewustwording, dan acceptatie om integratie mogelijk te maken door te werken aan het herrichten van de emotionele energie door uitproberen.

Uitproberen is wat we doen in de Syntony Conversations, bewustworden van acceptatie en vergeving van gebeurtenissen en ervaringen en angst en schuld leren loslaten hiermee. Door groepsprocessen waarin je in 12 weken leert samen te leren door diepe ervaringen te delen en er alleen maar positieve feedback is op alles wat je deelt, krijg je die kans om die ervaring op te doen, om die emotionele energie te leren voelen en hoe ze zichzelf verandert, door uit te proberen, dat is het experimenteren zelf. Daarom zo essentieel om in die leergroepen te zitten. Actief te participeren.

Retroflectie heeft te maken met dat wat we van een ander wilden en niet kregen en ook hier dan weer onszelf in de plaats van de ander stellen. Het kan hier gaan om liefde, medelijden, straf of wat dan ook.

Introjectie, het is het materiaal wat bestaat uit manier van voelen, denken, ageren, evalueren etc…

Wat je in jouw gedragssysteem hebt opgenomen in manieren van voelen, denken, ageren en evalueren dat moet deel uitmaken van je organisme. Om deze te elimineren moet je tot het bewustzijn komen dat dat materiaal ons helemaal niet toebehoort, je eigen identiteit dus voelen, je eigen manier van denken en je eigen gevoelens herkennen en ruimte geven. Na bewustwording hiervan moet je dus eerst komen tot een kritische selectie en herevaluatie om tot een gezonde assimilatie te komen.

Deflectie, het is een manoeuvre waarbij het directe contact met de andere persoon weggewerkt wordt. De directe intensiteit van het actuele wordt zo weggenomen. Door omslachtigheid en overdreven woordgebruik, te lachen terwijl we spreken, niet direct aankijken, abstract te zijn, en geen authenticiteit. Bewustwording en acceptatie vormen hier de basis voor de integratie na herevaluatie.

Geen houding weten aan te nemen is ook een duidelijk afweermechanisme.

Meelopen, dit gebruiken we wanneer we het verwarrende van nieuwe of andere ervaringen willen verminderen, of uit de weg gaan. Het is een oppervlakkig akkoord, een overeenkomst om het elkaar niet moeilijk te maken. Een erg zwakke basis voor een relatie.

Het resultaat van meelopen is wrok en schuldgevoelens.

Een stille aanwezige getuige zijn en een hoger nivo van integratie en “daarzijn “demonstreren en fungeren als filosoof is hoe ik mijzelf ter beschikking stel in de dialogen die ik diepgaand voer met mijn vrienden en ook met studenten of managers, het maakt niet uit wie.

Er ontstaat zo een Socratisch dialoog waarvan de specifieke inhoud minder belangrijk is dat het feit dat op vlak van vorm de zelf reflectie, de introspectie, en het daar bij horende specifieke zelfgevoel geëngageerd wordt.

Er is genoeg kracht nodig om los te komen van de rollen en op te komen voor eigen principes en eigen denken en je eigen weg durven gaan, als je overweldigd raakt door doodsangst en depressie alleen al bij het idee van het volgen van die eigen weg, dan is er een kernprobleem op identiteitsnivo en belangrijk is hier om te zien dat filosofische problemen een integraal deel uitmaken van de ontwikkeling van een rijp ego.

Filosofische vorming en zelfs opvoeding maken een integraal deel uit van deze dialogen diepgaand.  Een goede probleemstate en smart outcome is de essentie van een aanpak in deze dialogen.

Als een zelfstructuur sterk genoeg is kan ze regresseren, dissociëren, vervreemden van aspecten van zichzelf. Verdringing is hier het psychopathologische sleutelmechnanisme.

De biosfeer ontkennen is hier de definitie van regressie. Technieken die helpen om verdrongen aspecten – impulsen en emoties- terug in het bewustzijn te brengen en te re-integreren met het centrale zelf zijn hier op zijn plaats. Met nlp werken we met time-line en in combinatie met gestalt en psychoanalyse kun je deze emoties en impulsen terug leren zien in je bewustzijn en deze terugbrengen. Je hebt hiervoor wel een sterke ego ontwikkeling nodig want er moet wel draagkracht zijn om naartoe terug te keren.

We zien op de leeftijd van 11-15 jaar hoe we met een volwassen en wereldcentrisch en rijp ego ( nivo van de formal reflexive mind) de formeel reflectieve mind, het formeel operationeel denken, leren denken over ons denken en leren denken over de wereld. Concreet operationeel bewustzijn opereert in de concrete wereld, formeel operationeel bewustzijn opereert met de gedachten zelf, er ontstaat denken over het denken. Het is de eerste structuur die zelf, reflectief en introspectief is. Het eerste nivo dat echt in staat is tot hypothetisch deductief en proposioneel denken en redeneren ( als “a’ dan “b”). Dit geeft de mogelijkheid tot het innemen van meer pluralistische en meer universele standpunten. Dit denken is niet gebonden door sensorische objecten maar opereert op relaties, (wat geen dingen zijn maar abstracties) tussen de dingen en beheerst het intellectueel leren en begrijpen. Het leert leren. Het eerste leren door simulatie ( as- if frame) door dromen als het zich voorstellen van toekomstige of ideale situaties. Dit nivo schiet wortel tussen ons 11e– 15e jaar.

Samengevat kunnen we vaststellen dat het jonge mentaal egoisch zelf op cognitief nivo gekenmerkt wordt door syntaxisch lidmaatschap, secondair proces en het logisch conceptueel denken en functioneren, interne dialoog met concreet en formeel operationeel denken. Dit ego heeft  een gedifferentieerd emotioneel leven gebaseerd op interactie met anderen, daarom het begrip “dialogue-emotions”.  Gevoelens zoals schuld, trots, liefde, haat en het ontstaan van wilskracht, zelfcontrole, tijdsgebonden doelstellingen en wensen, en de behoefte aan zelfwaardering.

Het zelf wordt historisch met een lineaire tijdsoriëntatie met uitgebreid verleden en toekomst. Het is een syntactische ego met een zelfconcept, en egostates of personae, subpersoonlijkheden.

Het fout lopen van dit proces geeft aanleiding tot identiteitsproblemen, durf je je eigen weg te gaan, heb je genoeg kracht ontwikkeld, je ego wordt een interne reflectieve spiegel, alles wat fout kan gaan is er om de reflectieve structuur te leren zien. Denken in toekomst en in mogelijke successen en volledig steunen op je eigen denken en je geweten.

Als er problemen zijn in de communicatie in de boodschap die uitgezonden wordt en zeker bij verborgen agenda,s en dubbele boodschappen, rolverwarring en dubbelzinnige transacties, dan is het aan de groep of de facilitator om die kluwen te helpen ontwarren. Het werken met delen en de regels en cognitieve schema,s zien die iemands gevoelens en acties bepalen geeft inzicht om het model van de wereld te zien. Bij verdringingen op lichamelijk seksuele impulsen in relatie tot verlies van grenzen zien we obsessieve en compulsieve syndromen, in de lage zelf structuren ( autistisch en symbiotisch, narcistisch) is het zelf monadisch van aard, m.a.w. het heeft alleen met zichzelf te doen, en de daaraan gekoppelde problemen delen in dit monadisch aspect. Het heeft te maken met differentiatie tussen zelf en de ander. Grensproblemen. Vanaf 2,3 jarige leeftijd ontstaat het rep mind, drie spelers ten tonele, het zelf , de vrouw, de moeder , de man de vader. Dit zorgt voor weer nieuwe conflicten.

Superego ( verdringing) Versus ego ( angst, obsessie) en superego versus ego ( schuld, depressie) Ik wil alleen het beste voor jou, impliceert “verlaat mij niet”… verdoken boodschappen zijn een sleutelstructuur en in extreme gevallen kan dit leiden tot interne gespletenheid en intern dissociatie van het zelf. Angst voor gezichtsverlies, rolverlies, overtreden of verbreken van de regels etc, regels en rollen. De problemen die we hier dus zien in gedrag zijn de double binds. Communicaties waarin de boodschap en de meta boodschap elkaar tegenspreken. Contradictorisch zijn. Een vervormd zelfbeeld onstaat zo want het biosociale en de filosofische band zijn twee verschillende fases in het zelfde proces. De fysieke behoeften en impulsen zijn hier het probleem, de uitdagen hoe hiermee om te leren gaan. De behoefte erbij te horen.

Als we deze essentie gaan zien in onze dialogen en ruimte geven aan de scripts, rollen en noodzakelijke bewustwording en integratie leren we aspecten van onszelf beter kennen. Door leren en combineren van verschillende personae in een geïntegreerd zelfconcept bouwen we ons gezonde ego op. Dan kunnen we in een transpersoonlijke ontwikkeling gaan starten. De trans communities zijn de vooruitlopers, de koplopers uit de Labs, deze trainingen en experimenten zijn nu bezig wereldwijd.

De innovators zijn actief omdat er maar weinig mensen met een gaaf ego uit hun ontwikkeling komen, en meestal wordt het bewuste veld gedomineerd door 1 of een combinatie van enkele personae, terwijl de anderen schaduw in het onbewuste verdwijnen.

Het ontdekken wat en wie er nog meer in je zelf zit en dat vrij maken is wat ons meer creatief maakt en ons meer zelfvertrouwen geeft, en om dat te leren voelen en ontdekken is het nodig samen te komen en samen te leren en samen te zijn.

Dat is wat wij doen met onze Labs wereldwijd en hoe we onze materialen nu aanbieden aan de grote Universiteiten om de nieuwe communicatie richting te geven zodat ze een gezonde vorm en basis is voor iedereen die van uit zelfgevoel en leiderschap op natuurlijke basis wil leven en betekenis wil geven aan zijn of haar visie en talenten.

Evolutionary Leadership is een avontuur en het geeft diepe betekenis aan alles wat je doet, denkt en voelt.

Sarah ~ IN Syntony

Met dank aan de bijdrage van Suzanne Verhaegen, uit Brasschaat, voor het delen van haar ervaringen en reflecties in haar werk met ouderen en college,s in de de verzorging.

Designing Thrivable Systems

….since 5 o clock this morning………..writing…..at.first …in the Tribe of Kortgene, because it is almost a year ago we moved over here.in Zeeland. I followed my husband, he came here to build a company, a tribe to offer a new coating for boalts, to create conditions for new networking places and it became a new story: ” it is about syntonizations with the considerations, the choice to consciously participate in a co-creation of the future”

Sharing a little bit more of this story. ..why we are living our passion, our focus about this living what we like to do the most from our heart, how it gives us this leadership, to play a role in this process, it requires relational dynamics and an active systemic consciousness.

This environment at the water and the lot of space around us helped us to stay focussed on our body, our new patterns of thinking, behaviour, and taking actions at a world level, and being here connected with the locals.

Through kindness and being open, transparent and in trust. That is what we choose to follow and to share here in this environment with everyone, meeting a lot of tourists because they are coming here for the water to be here with their boats to just relax and enjoy. Kortgene is a little village in the Netherlands, all the locals know each other, so being kind and sharing harmony is for us the most important Action, it is Living in Syntony. ( Syntony Conversations ) syntonyconversations is created as platform at facebook if you wish to participate.

Our actions ,as locals, are build from trust, to generate relationships,our focus is the exploring of our roles as systems practitioners and scientists, as members of globalizing species at this time in history.

We received opportunities to foster that basic feeling of being connected, to explore what it means to be appreciative systems to manifest new levels of community and fundamentally to evolve the narrative of our role as authors of the conscious evolution of our species. How?
: through learning platforms, where we came together and started to explore and experience the new learning. My journey started trough the participating of the GBU the learning platform where I started to collaborate with a great innovative team world wide. They opened their doors for me to be part of this world networking place, and so many new places, learning platforms showed up.
After we experienced a world café workshop together in Vienna we started up a new group in June this year to explore in this Learning platform ~

To make this entrance possible for many more people who are activating our changes in this time, we started Syntony International, first as a serving platform, now transforming into a company. To offer the new materials, the presentations, a curriculum and new tools. As a strong team we are growing every month and cultivating it through learning platforms that situate life-long learners in a world that is relevant and meaningful to us and to them, now and into the future.

Research into New Paradigm Education addresses the need for attention to this resource, and cultivate it through learning platforms because in a world where any documented fact can reach the fingers and minds of anyone with access to the Internet, the memorization of facts ceases to be a differentiator between individuals.

The limited resource has become the creative combination, integration, and useful application of knowledge into networked production and customization. We are moving forwards with the new keywords from the Research Paper from the Systems Research and Behavioral Science from Alexander Laszlo. That paper presents the stage-setting remarks presented at the opening of the 57th annual meeting and conference of the ISSS, inviting members and conference participants to address the principal theme of this conference that took place in Vietnam: the research for systemic leverage points for emerging a global eco-civilization~

We explored the participatory, interactive and holistic nature of this process last year. Alexander Laszlo, the President of Syntony Leadership is taking us beyond Sustainable Development. Humanity is now faced with the challenges of generating value-shifts that permit cultural evolution ( in terms of orientations to nature, self, and others) to parallel technological progress. Capacities to create or destroy aspects of our socio-biosphere.

This year in February, we travelled to Vienna to be together with the RELLTribe (a Europe Evolutionary Learning Lab) and we created the new vehicle Syntony International now transformating into Syntony Leadership to offer the New Paradigm Leadership Center in the area of New Paradigm Education. Alexander Laszlo is the President of Syntony Leadership, he is now traveling through Europe, from Moscow to Innsbruck to be there in the Learning Labs.

As an action research team, we are coming together to curate the emergence of educational models, methods, curricula and delivery platforms that both reflect the emerging cosmo vision derived from cutting edge thinking in the sciences, while at the same time the needs of a global generation of learners faced with the challenges of our times.

We are currently underway, and this is so exciting.

This year Syntony International accessed 06/06/14; current explorations include workshops that help promote transcommunity and salutogenesis.
A Syntony Café accessed 06/06/14 ;research colloquia on Trivable Systems – from Vision to Reality: The Synergetic Relation between Evolutionary Learning Labs and the World Evolutionary Learning Tribe / Syntony Conversations accessed 06/06/14 and the establishment of a forum for the gathering and exploration of “glocal”initiatives in systemic sustainability through new and emerging efforts to create evolutionary learning communities across the globe The Welltribe accessed 06/06/14.1006265_10200813687759021_933881360_n531857_391415660942599_1430042421_n532097_10200343115675013_540272174_n1186215_10201015464123304_399322915_n532293_4399997712601_1123217459_nIMG_5177580258_10200813684278934_337342964_n576195_430885770331458_828915903_n

Syntony in de praktijk ~innovatief instrument voor communicatie verhoging

lIMG_2782

We kunnen alleen maar begrijpen wat we voelen als we erover gaan praten.

Hoe doe je dit als je zo openstaat dat de gevoelens overal naartoe stromen?

Als die deurtjes in je mind die opengaan als je meer en meer gaat voelen en meer gaat laten zien. HOe werkt dit? Het is eng, in deze tijd proberen we steeds meer te begrijpen van onze mind en we gaan steeds meer het oude paradigma doorbreken ~

Het woord liefde is heel abstract maar hier gaat het nieuwe paradigma wel over.

Je kans zien en die kansen volgen als ze op je pad komen, dat is diep vertrouwen en daar gaat die process over en zo werkt het voor iedereen die aan groei werkt of zelf reflecteert, De nieuwe instrumenten liggen klaar in deze nieuwe tijd voor alle studenten en managers.

Voor alle moeders en jonge mensen die nog vollop experimenteren, het is voor kinderen en voor ouderen, het is voor iedereen want we zijn allemaal sensitieve wezens, geen mens uitgezonderd!

Sensitiviteit/Zelf realisatie/ en oog voor schoonheid in mijzelf en in de ander

Een instrumentje om als frame te gebruiken in deze levensstijl is handig omdat het anders jaren kost om allerlei traininen in bewustwording en lichaamswerk te gaan volgen en allerlei moeilijke vertalingen vanuit de systeem wetenschappen, dat moet je dan eerst allemaal eigen gaan maken. Dat hoeft nu niet want ik heb dat al gedaan voor je, 16 jaar lang, mijn leven toegewijd en gevolgd in deze passie en ben bij een frame uitgekomen wat zo krachtig is.

Dit instrumentje is een compas en een ladder en dat helpt je om je bewustzijn te richten en om nieuwe relaties aan te gaan vanuit vertrouwen. Syntony is een flow, een contact wat ontstaat als je afstemd op je mind en je open staat voor informatie en diepe gevoelens die we intuitie en empathie noemen. Jezelf zijn en open staan om te leren , daar gaat dit concept over, het nieuwe leiderschap. Ik heb de laatste 4 jaar alleen maar online actief meegedaan aan de google hangouts de skype calles en meetingen en interactief allerlei webinars gevolgd op dit gebied van evolutionair leren.

Online leren  is de trend en het gaat erom dat je de juiste platformen gaat vinden met de juiste mensen erbij die jou raken. Ik heb zelf heel veel geld uitgegeven aan studies en oefeningen in Linguistiek en in Communicatie en stemtrainingen en lichaamswerk gedaan 3 tot 5 jaar diepe processen om alle blokkades te eren loslatenSyntony gaat over het leren luisteren en voelen met elke cel in je wezen.

Het leren luisteren naar het ritme van verandering. Leren hoe te spelen met je eigen melodie, op die manier dat je harmonie voelt met het grotere geheel. Dit is niet makkelijk. Het is mogelijk om alle harmonieuze patronen van verandering in onszelf en in anderen en in onze omgeving te activeren

Het verkennen van je eigen mogelijkheden.

Voor het werken aan jezelf is meer nodig dan gewoon wat reflecteren. Inzicht in je groeiproces en blokkades leren herkennen en leren beschrijven die voelbaar worden onderweg kan nuttig zijn en kan leiden tot het maken van een systematische opzet die tot een praktische manier van leven kan leiden. Een basis werk voor jezelf. Als we mensen vinden waarmee dit proces kunnen delen en ons best doen dan kun je zien dat mensen in Syntony willen leven, zoals het gaat met radio frequenties.arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638

Mijn ervaringen met het werken met subtiele energie vooral bij de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn is voor mij de enige garantie voor een evenwichtige groei om jezelf echt diep te leren kennen. In de jaren vanaf mijn 13e tot mijn 37e is dit het voornamelijkste werk geweest. Inzicht krijgen in die subtiele energie en die sensitiviteit terwijl ik ingroeide in de samenleving.Ongeacht welke ervaringen ik ook doormaakte, het gaat altijd om je eigen inzichten en dat is voor mij de subtiele energie die voelbaar is. Hoe je bewustzijn/ gewaarzijn ontdekt en leert lezen? wil dat heel simpel en eenvoudig uitleggen en je laten ervaren hoe waardevol dat is om zo jong mogelijk hiermee in contact te blijven. Waarom? Om sturing te geven. Aan jezelf! De nieuwe trend is architecture and designer zijn van  je Eigen talent wat er is van nature en dit koppelen in de technologie ~ bruggen bouwen op een nieuw nivo dan de laatste 20 jaar. De deuren gaan open.

Zelfrealisatie gaat over de in en uitgaande stroom van jouw aktiviteiten stroom of je die kunt bevorderen. Het belangrijkste lichaamsgedeelte is net boven onze navel, in onze buik. Gevoelens van regeling liggen hier. Het werken aan evenwicht vraagt om betrokkenheid en kan worden gezien als een fase van zelf confrontatie in het totaal, tijdens je eigen proces van leren en leven.

De kernfunctie van vertrouwen staat centraal in mijn verhaal.

Er zijn zoveel mensen niet zichzelf en dat voel je in een contact, een gesprek aangaan is eigenlijk niet mogelijk als iemand niet zichzelf is. Het zijn onzichtbare processen die actief zijn .

Er ontbreekt harmonie dus het resultaat zal geen actie zijn voor beide.

Ik zal hier laten verder opin gaan. In de bio energetica vinden we hiervan heel mooi de varianten, je kunt prachtige verstoringen zien in iemands lichaam, hoe anderen zich vastklampen aan anderen of hoe zij een geremd verlangen hebben, door diep gevoel van wantrouwen in de ander. We zien de emotionele problematieken, uiterlijkheden en ingehouden emotionele negativiteit in de kern.

Rigide types die moeite hebben om uit te reiken naar liefde, en gevoelens van controle en zichzelf moeilijk laten gaan. Gevoelsgewaarwordingen, ook in de dominante types die gevoelens voor macht en een behoefte hebben om andere te controleren. Het beeld in de ogen van anderen wat voor hen het allerbelangrijkste, belangrijker is dan hun eigen gevoelens. Of de types die het tegenovergestelde zijn hiervan en zichzelf juist liever klein houden. Zwakte gebruikt wordt om de slechte ervaringen met het uiten van gevoelens uit de weg gaan. Een patroon van afhankelijk zijn. Overmatige controle en dingen niet onder ogen willen zien. Bewust werken aan jezelf heeft te maken met de betekenis die je zelf geeft in je eigen leven en of je eerlijk naar jezelf durft te kijken en daarin durft te groeien.

Onzekerheid en angst kan in bepaalde situaties een zinnige reactie zijn om ons organisme in te houden. Om lichaamsenergie en evenwicht te bewaken. We genereren allemaal op die manier onze energie, door bewegingen van binnen naar buiten en andersom. Het is niet handig als dit zichzelf gaat vormen tot een structuur omdat de patronen zo ontstaan in het lichaam, en erger nog ook in het denken kan dit zo groeien. Het gaat erom hoe je jezelf kunt voeden.

Om de onderlinge samenhangen te leren zien en een holistische benadering te kunnen hanteren is zelfinzicht nodig om een juiste omgeving met mensen te vinden die jou ook hun informatie aanreiken. Als dat gebeurt dan ontstaat er een samenwerking en wisselwerking die van nature betrouwbaar is. Als je pech hebt dan weet je niks hierover en moet je zelf aan de slag gaan om veranderingsprocessen en beïnvloeding te leren begrijpen.

Hoe leer je om uit verstarring weg te blijven en in een diepere belevingswereld te blijven waar je te maken hebt met beweeglijke evenwichten? Hierover moeten meer interactieve dialogen komen in communities en platformen.

Flexibel zijn door jouw groeiproces als prioriteit te gaan kiezen. Innerlijke groei en persoonlijke bewustwording. Aandacht geven aan het eerste nivo van Syntony. Iedereen kan “in Syntony” leven als we maar bij de basis beginnen.

Uitgangspunten:

Ik ga je niet met allerlei theorieën belasten, ik wil je alleen maar laten zien hoe je uit lastige klemsituaties kunt wegblijven of eruit kunt komen en hoe je uit verstarringen kunt wegblijven van het levensproces zelf.

Teveel mensen zijn niet zichzelf, je voelt het als je naast hen zit of hen ontmoet, het is een gevoelsenergie, een sensitiviteit. Je loopt er zelf op leeg omdat deze mensen niet gegrond zijn en juist heel zweverig zijn omdat ze in abstracties blijven hangen ~

Samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten:

Het proces zelf begint in fases en de eerste fase begint met zekerheid.

De externe realiteit en de neiging om een splitsing aan te brengen tussen lichaam en geest. Dit is normaal bij kinderen en opgroeiende tieners maar daarna moet je echt je eigen zekerheid kennen. Het gaat hier over gevoelsenergie. Die weet je alleen zelf, hoe dat aanvoelt bij jezelf van binnen.

Door intensieve training kun je die gevoelsenergie trainen en hierbij een hogere afstemming mogelijk laten zijn. Waarom? Het heeft direct invloed op je fysieke lichaam, je psychisch beleven en het mentale functioneren. Het gaat over de gezondheid van je geest, en die gezondheid samen te laten gaan met je evenwicht in je lichaam.

Elke deel van je lichaam genereert eigen energie en als je die leert aanspreken en gebruiken krijg je een solide basis om verder te groeien. Het begint voor mij allemaal met autonomie. Als je vrijuit mag zijn wie je bent, We bepalen allemaal zelf waarover we willen praten en op de momenten dat wij dat zelf willen dus teveel vragen kan worden ervaren als een inbreuk op privacy.

Respect tonen voor elkaar begint met elkaar stimuleren en zien hoe en wat de ander doet en dat aanmoedigen.

We moeten al heel jong leren dat het normaal is om anderen in te schakelen voor hulp en er genoeg hulp is om in te schakelen.

We hebben allemaal die keus en als we onszelf verantwoordelijk gedragen gaat onze omgeving dat ook zo doen. Het begint heel simpel met keuzes. Hoe doe je dit zonder dat anderen in de weerstand schieten? Er zijn een heleboel innerlijke krachten die tegenwerken en veel gemakszucht natuurlijk!

Zelfbeheersing en zelfdiscipline, en niet nodig willen zijn maar juist de andere stimuleren om zelf in eigen kracht te komen, dat is waar me met z,n allen naartoe moeten.

Als je zelf denkt wat je wilt doen dan groeit je zelfvertrouwen.

Structuur aanbrengen in je eigen gevoelens.

Als je je eigen mogelijkheden gaat verkennen, dan gaat het om een grondbeleving van een eigen kern en je niet op de vlucht wilt slaan, stevig in je eigen kern staan om dieper in de lagen te gaan duiken.

Als je echt gaat uitproberen hoeveel speelruimte je hebt en jezelf kunt toestaan en tot welke diepte je kunt gaan, zonder de weg omhoog uit het oog te verliezen, hoe kun je bij je echte gevoel blijven?

Welke remmingen kun je loslaten en welke defensies heb je gewoon nodig om je zelf een geheel te blijven voelen. Wij zijn allemaal vrij om te zoeken.

Doorvoelen wat het beste bij jou past. Dat waar jij je het prettigste bij voelt.

De ruimte die je voor jezelf opent geeft je ruimte om gevoelens in echtheid te proeven.

Het eerste nivo van Syntony gaat over het leren luisteren en voelen met elke cel in je wezen..dit gaat over hele diepe veranderingsprocessen in je hele systeem wat je bent.

Het leren luisteren naar het ritme van verandering. Leren hoe te spelen met je eigen melodie, op die manier dat je harmonie voelt met het grotere geheel. Wat betekent dat concreet? Hoe dat je dat? Het is mogelijk om alle harmonieuze patronen van verandering in onszelf aan te gaan maar dan moet je wel in de juiste omgeving zijn.

Binnen in jou kan een vast vertrouwen groeien door je gewaarwordingen van je innerlijke zelf. Er is altijd een plek in je waar je je thuis voelt, een ruimte waar je vrij in en uit kunt gaan. Vrij ademen en in je eigen bezieling meevibreren in je direkte omgeving. Waar je ook bent, of dat nu in een drukke stad is of in de natuur er is overal wel een plekje waar jij voelt dat het fijn is voor jou om te zijn. Dat is gewaarwording.

Als je daarvoor kiest dan begin je met verantwoordelijk te nemen voor wat je denkt en wat je voelt. Je zorgt dat je niet te veel onderhevig bent aan stress, emoties, dagelijkse drukte. Je maakt je los van de impact van de situatie. Je gedachten worden meer helder als je zelf het heft in handen neemt en je geen automatische woorden gebruikt of denkt wat je altijd dacht, je doorbreekt oude patronen en conditioneringen en je globale verantwoordelijkheid bestaat uit zelfgewaarzijn. Alleen jij bent in staat de effecten van stress en emoties op te merken. Denk helder en houd het kort. Verwijder oordeel en persoonlijke voorkeuren. Onderzoek je veronderstellingen en controleer ze, verken je gedachten diepgaand. Schenk aandacht aan stubtiele impulsen, blijf ze volgen totdat ze groeien en zich ontvouwen. Observeer gedachten en onbevooroordeeld, leg ze niet zomaar naast je neer. Loop rond en kijk vanuit verschillende invalshoeken naar wat je denkt.

Reguleer je geest om een vakman te worden en laat hem daarna vrij. Abstracte aanwijzingen en een vaag besef moet je ook de ruimte laten om te groeien. Als je jezelf onder druk zet dan kom je juist niet tot een oplossing. Hoe subtieler je signalen zijn hoe betrouwbaarder het signaal is.

Leren centreren is het allerbelangrijkste. Je geest is kalm en je mentale geklets is er niet. Je voelt je veilig en zelfverzekerd en je voelt je zorgeloos. Je bent heel bewust aanwezig en je voelt een rustige en intense energie. Je aandacht is helemaal in het hier en nu.

Bij tegenstrijdige meningen raak je niet van slag en word je er juist wijzer van. Als je naar iedereen om je heen kunt luisteren dan raak je doordrongen van wat anderen je te bieden hebben.

Dat is Leiderschap. Openstellen voor alle mogelijke invloeden en jezelf niet laten meeslepen.

Dat is bewustzijn.

BEWUSTZIJN :

De eigenschappen van bewustzijn, gecentreerd zijn, een krachtig zelfbesef, een gevoel van rust en zekerheid.

Zelfmotivatie, inspireer uit persoonlijke kracht en ontdek wat de krachten zijn om jou heen in anderen. Wek motivatie om de sterkste kanten te zien en te benutten.

Samenhang, dit aspect van bewustzijn overbrugt verschillen. Samenhang wil zeggen dat je de krachten bundelt om een gezamenlijk doel te bereiken. Een coherent team bouwen is niet het makkelijkste wat er is. Ik geef dat toe want ik heb dit ook niet altijd kunen bereiken maar je kunt wel tweetallen creeren. Elkaars klankbord zijn en laten delen zowel de frustraties als de resultaten. Elkaar helpen en ervaringen delen. Elke dag even contact hebben en als dat niet lukt dan 3 x per week. Zo train je samenhang. Zo overbrug je verschillen. Zo bundel je krachten.

Intuitie en inzicht, dit genereert empathie en als die nivo bereikt is dan voelt iedereen zich begrepen. Voel je gehoord en begrepen door iets te delen wat je lastig vind of nog nooit eerder hebt gedeeld. Iets waar je mee rondloopt, of iets waarvoor je je schaamt of je schuldig over voelt, deel het maar eens met iemand die je eigenlijk helemaal niet zo aardig vind of iemand die je niet kent. Dat geeft heel veel inzicht en je intuitie gaat nog beter werken.

Creativiteit: dit aspect van bewustzijn ontvouwt de toekomst op nieuwe manieren, als een groep dit nivo bereikt dan wordt het nieuwe omarmt. Het is een aspect van persoonlijke vrijheid. Je kunt onderzoeken in hoeverre de mensen in jouw omgeving en in jouw groep zich vrij voelen om hun creativiteit te laten stromen en vraag maar aan elkaar of ze zich gewaardeerd voelen. Of er dingen niet te strak georganiseerd worden en of je jouw functie naar eigen inzicht mag invullen. Krijg je tijd voor jezelf en bewonder je waar jouw groep voor staat en geven de regels je genoeg ruimte? Dit is het Lab Learning Principe en de methode. De basis.

Inspiratie is het aspect van bewustzijn wat leidt tot innerlijke verandering. Duurzame inspiratie komt van binnenuit. Wie inspireert jou en welke eigenschappen belichaam jij nu ook? Maak je eigen plekje vrij om te mediteren of tot rust te komen en inspireer jezelf daar. Ik heb zelf allerlei archetypen en ik mediteer elke dag al meer dan 16 jaar. Ik vraag om liefde, kracht, en wijsheid. In stilte en om versterking van al deze eigenschappen. Je behoefte aan hogere leiding geeft ruimte voor inspirerende verhalen over persoonlijke groei en in die fase kom je dichter bij je zielennivo en zo voel je ook je onzichtbare kracht van gewaarzijn, steeds meer.

Transcendentie, is het aspect van bewustzijn wat vrijheid brengt, en als je dit bereikt als team of groep dan is verlichting het doel. Wij zijn daarmee bezig met Syntony International. Gedisciplineerd en op een “spiritueel” pad met elkaar waarin we samen dienstbaar zijn, wijsheid delen en waar we in een gemeenschap actief zijn van gelijkgestemden. Wij weten dat we allemaal meer zijn dan alleen onze geest en ons lichaam. We zijn deel van een oneindig bewustzijn. Dit bewustzijn genereert en regeert het universum. Iedere oefening en ervaring is voor ons een weg om het beperkte, kleine zelf te ontstijgen.

Als je jezelf dienstbaar opstelt dan stel je anderen op gelijke hoogte met jezelf.

Hun behoeften worden jouw behoeften.

Als je wijsheid deelt, laat je zien dat je trouw bent aan je meest verheven bondgenoot, de ziel.

Als je met elkaar een gemeenschap van gelijkszinden vormt, maak je duidelijk dat leven vanuit de ziel mensen in staat stelt ongeacht hun achtergrond vreedzaam samen te leven.

Het effect is dat je naar een hoger bestaansnivo stijgt en het nivo dat door de bekende wijzen en heiligen wordt belichaamd. Zij vertegenwoordigen de meest verheven eigenschappen als visionairs.

Je gewaarzijn kan transformeren. Niks heeft meer transformerende kracht dat gewaarzijn. Als je heel bent in jezelf dan doen de meest bizarre omstandigheden er niet meer toe.

GEWAARZIJN:

Wat is gewaarzijn?

Het is aangeboren, je hoeft het niet buiten jezelf te zoeken. Verruimd bewustzijn moet je wel zelf cultiveren. Je kunt heel simpel de eerste stap zetten, nu vandaag, stop met vechten en weerstand bieden.

Mediteer en blijf luisteren met je innerlijke stem.

Blijf gecentreerd.

Kijk verder dan je persoonlijke opvattingen.

Leer handelen vanuit heldere intenties.

Geniet van innerlijke rust.

Verzamel zoveel mogelijk informatie uit alle mogelijke bronnen.

Gewaarzijn is onzichtbaar maar de voordelen van verruimd bewustzijn zullen heel snel manifest worden.Ook al zijn je omstandigheden niet helemaal wat je precies wilt er is altijd een onzichtbare dimensie zichtbaar.

Zoek je grenzen op en zie hoe je elke dag verandert en je geen vast gegeven bent en er ook een onderliggend aspect is wat altijd het zelfde blijft. Het is fascinerend om zo dicht bij jezelf te staan.

Harmonie die vrij beweegt en evenwichtig is in het sensitieve vlak. De grens tussen binnen en buiten is doordringbaar. Het is het gebied van gevoelsgewaarwording waar je los komt van de behoeften van het “ik”.

Waar je je vrij kunt voelen in de ontmoeting met de ander.

Hier kunnen we met onze geest aanwezig zijn en de lichamelijkheid bewust ervaren.

Deze gevoelsgewaarwording is de lichamelijke tastzin van het mentaal bewustzijn.

Ik zeg het nog een keer, waar gevoelens in echtheid kunnen worden geproefd.

Je moet die ruimte leren kennen waarin je jezelf kunt zijn. Om die ruimte binnen te gaan moet je kwetsbaar durven zijn. Je eigen gevoel vertrouwen en weten wat je voelt en denkt. Als er dus een storing is in dit gebied in de ervaring van contact met een ander dan ervaar je een grens waar je niet doorheen kunt. Alsof er een glazen wand is tussen jou en ander. Als de harmonie er niet is dan kan de buitenwereld als een druk worden ervaren, als een benauwd gevoel van gevangen zitten en gekooid zijn.

Je binnenwereld verliest dan ook haar eigen vertrouwdheid doordat er van binnenuit op je deur wordt gebonsd. Als je je bijvoorbeeld erg enthousiast en opgewonden voelt en niet begrijpt dat dit nodig is. Je kunt dan geëmotioneerd raken, zoals met examenvrees bijvoorbeeld. Het is een gejaagdheid van binnen die lijkt helemaal los te staan van de situatie waar je je in bevindt. Het is het herstel van openheid.

Dat is Syntony. Harmonie in je eigen openheid en gevoelens en gedachten. Als je je kwetsbaarheid probeert te ontvluchten door je op de buitenwereld af te stemmen dan verlies je de eigen oriëntatie mogelijkheid in het contact zelf.

Je raakt dan gefixeerd op je omgeving. Je kunt dan niet meer voelen wat je er zelf van vindt en leeft dan op gevoelens van anderen. Openstaan voor je innerlijke wereld is de basis in groei en zelfkennis. Mensen die gevangen zijn in hun eigen emoties worden oppervlakkig omdat zij de gevoelsafstemming naar binnen toe missen om tot een echt contact met hun eigen gevoelens te komen.

Dit zorgt dat de eigen ruimte inneemt.

Ingaan op de gevoelens van anderen heeft niks met sensaties te maken of prikkels van anderen, het is een afstemming. Je lichaamsbewustzijn moet ontwikkeld zijn om in je hart te voelen wat er in een ander omgaat en je naar je eigen centrum kunt terugkeren in je eigen gevoelens. Het eigen gevoel laten doorstromen naar de ander toe. Je gevoelsafstemming heeft te maken met het kunnen aanraken van anderen en je gevoelens in overeenstemming brengen met je situatie.

Sensing is bekend in de yoga en Syntony Sense is de mogelijkheid om alle energiestromen in je lichaam binnen je opmerkzaamheid te brengen. Bewuste energiestromen in je lichaam, met al je cellen leren luisteren en voelen. Gevoelscontact bevorderen en in evenwicht brengen. Ademtechnieken, massages, trainen van je lichaam, het bevordert allemaal de energiestroming. De wereld om ons heen is bezield en het is fijn om te kunnen meevibreren.

Reflecteren of jouw binnenwereld overeenkomt met je buitenwereld geeft een bewuste ervaring en zo blijf je openstaan voor de ervaring van het moment en geef je mogelijkheden tot afstemmen.

Van hieruit ontstaat de ruimte van het zelf. Deze ruimte kun je vergroten via je relaties, via je eigen ervaringen en door echte conversaties aan te gaan met mensen die ook dit gevoelsevenwicht hebben ontwikkeld. Echtheid en een diepe basis om met elkaar in dialoog te willen.

Een levend zintuiglijk bewustzijn betekent de buitenwereld van binnenuit keuren, betasten en proeven. Door wederzijdse afstemming worden de ervaringen van binnen en buiten van elkaar doordrongen. In die ruimte maak je plaats voor de groei van je zelf bewustzijn.

Je opent hier mogelijkheden voor liefde, belangeloze liefde. De geest die werkt in de materie. Het is een groot orgaan onze huid met een eigen intelligentie en het kan een onderscheid maken tussen binnen en buiten. Als je je vrij voelt in je gevoelscontact dan is er een beweeglijke vrijheid en evenwicht en afstemming tussen je eigen wereld en die van de ander.

Sensitiviteit betekent evenwicht in het openstellen naar buiten en naar binnen. Transparantie en gevoelsenergie vrij laten bewegen.

Experimenteren met het loslaten van vooroordelen, fixaties, beelden, normen en beperkingen geeft een zoekend evenwicht. Je creëert zo ruimte waarin je vrij kunt onderzoeken en waarin je jezelf vrij voelt en je hart kunt luchten.

Openheid en empathie zijn noodzakelijk als je gaat experimenteren in een Syntony Dialoog want mensen die dit niet gewend zijn om gevoelens te voelen zijn bang voor hun kwetsbaarheid. Ze hebben een ervaring nodig om grenzen te durven overschrijden. Contact met het eigen gevoel en met de ander aan te gaan.

Sensitiviteit betekent een kunnen onderscheiden op het gevoelsgebied; ook waar het het verschil betreft tussen je eigen gevoelens en die van de ander.

IMG_4212