Non dualistische eenheid

cropped-img_6333.jpg

Trans Generationele Dialogen – overstijging van ruimte en tijd

voel en zie welke gebaren je maakt en welke indrukken en hoe de anderen iets zeggen en reageren op jou

houd het goede gevoel in je eigen lichaam

meesterschap en persoonlijk meesterschap geeft controle

sturing

navigatie

een groter geheel opnemen

een eerste overstijging van ruimte en tijd

herprogrammering

Meta positie innemen en faciliteren om meer keuzes te krijgen

in meer meesterschap en meer keuzes wens ik je veel succes!

IMG_6331

Vertrouwen

de basis

hoeveel vertrouwen kun je jezelf geven

hoeveel vertrouwen geef je aan anderen?

relaties eerst

Conversations as Strategy, Through collaboration and communication we can adapt with our environment – a life long learning process

Ik ben de Content aan het vertalen in jip en janneke taal…. omdat het noodzaak is dat we met ego transcendentie meer expressie gaan belichamen in de samenleving

het is nodig dat we meer gaan doen met therapie omdat het essentieel is voor bewustwording en voor persoonlijke studie en verdieping, echte devotie is een mentale houding

zelfkennis en zelfervaring is voor mij wat de moderne psychologie en therapie ons kan aanreiken om het verband tussen wetenschap en spiritualiteit te laten zien maar ook de relatie met het verschil tussen magische en spirituele ontwikkelingen te laten zien en niet verder te vluchten in een magische wereld zonder echt iets neer te zetten, dus kwaliteit onderscheiden van misleiding!

 

Een uitnodiging naar een persoonlijke studie en verdieping en je eigen gekozen weg toelaten en in een breder kader leren kijken waarin de bewustwording essentieel is, je gaat naar het genuanceerde kijken op je eigen terrein en jezelf niet vastbijten in fundamentalistische concepten.

Op het gebied van filosofie, wetenschap, psychologie, spirituele en maatschappelijke concepten en inzichten en kennis uit onderzoeksgebied. Inzichten en kennis leren koppelen en een samenvattend overzicht kunnen geven –

Elke gedachte, emotie, dingen in het juiste perspectief kunnen zien en ook begrijpen en de emotionele ondersteuning geven om inspiratie te blijven voelen ook tijdens de moeilijke momenten op je pad dit vraagt om meesterschap.

Je eigen gedachten, je emoties, elke pijn en vreugde, symboliseren door je eigen pad en zo door je eigen gekozen tradities in overeenstemming zijn met het nivo van je zelf ervaring en zelfkennis. Alles wat je voelt en denkt staat in functie van je eigen Zelfrealisatie en genezing van de wereld en alle leven. Leven is niet overleven en maar automatisch doen wat anderen ook doen, het is toewijding en devotie, elke dag met passie, flow en enthousiasme en persoonlijk meesterschap en integriteit je best doen om in je onzichtbare beweging in de dialoog deze 5 condities te laten voelen en te laten stromen.

Strategisch Dialoog is een Transgenerationeel  Dialoog waarin je dit bewustzijn voelt om richting te geven, vanuit 8 dimensies kun je leren richting te geven;

 • effectief
 • efficient
 • doeltreffendheid
 • contextueel
 • empathisch
 • ethisch
 • schoonheid
 • spiritualiteit
 • Dit zijn de 8 dimensies, van de contemplatieve EGS.
 • De tools van Syntony.
 • Deze componenten geven een integratie en diepgaande verandering binnen de sociale systemen
 • een betekenisvolle agenda
 • zelf sturende evolutie
 • menselijke systemen promoten
 • betekenis gaat over een set wat uniek is en wat heel specifiek is vormgegeven door EGS
 • focus gaat over functionele context
 • onderliggende waarden en assumptions gaan over het vormgeven van EGS en voorbeelden waarin we beslissingen nemen die we zelf mogen nemen en anderen dat recht ook geven
 • integratie om de kracht te hebben om te integreren en al deze variatie van dimensies te gaan vormgeven en inzetten in jouw manier van leven en leiding geven en richting geven in je dag en in je week, je maand en je jaar, je outcome van 5 jaar en een leven lang wilt blijven leren en vormgeven
 • balans bestaat uit harmonie en interne consistentie via deze dimensies en dat doe je om wholeness zeker te stellen en vanuit ethiek te handelen omdat goed doen een keus is en verantwoordelijkheid vraagt om vanuit een ander nivo te gaan sturen, sturing geven vanuit spirit vraagt om begrip dat er meer is dan alleen linker en rechter hersenhelft en we geen machine zijn maar een biologisch ecosysteem in een ecosysteem met een biolgische lens, snelheid en aanpassing is noodzakelijk om onze samenleving gezond te houden, het nieuwe leiderschap 4.0 .

http://www.oxfordleadership.com

 

 

 

 

 

COACHING WITH Syntony for more synergie

Patterns that make us greatfull and worry us all the time

once we know what the pattners are

the most important is

why do people what they do

everyone has a reason

there are only six reason the six human needs!

we are going into the content through a future to see what drives us to meet our needs and intimate match and desires but the same needs

 • certainty a survival need, to avoid pain and have some comfort – build into each human being the number one to value, 8.000 from so much different countries in 195 ones, 84.578 facilitators in Syntony are certain because they understand their Mind and how to live life in Syntony and how to blueprint ..who Am I? What is my talent? the second need is uncertainty, the longer term, so we get certain to be surprised and spice of life so be open and love the suprises and get into a deep  beliefstructure with action and emotion and any time your Mind perceives “doing something” believing something, feeling something, we come addicted to that feeling any time our brain perceives that need!
 • uncertainty and certainty is possible, solving our money and putting love first, stopping our negative thoughts using the five disciplines of Love so you Put Love First! @syntonyMethod. Learning Growing Sharing Conversation with a Friend variety and trust, care and sharing, learning together gives us more possibilities, into a global action, nurturing and empowering with the strategy of Syntony
 • Significance, the need to feel special and unique! the need to feel important and the need to feel special and important is Special, it is a deep need we all have as human beings so start with the Syntony Society, you can do this through achieving Health Care and start building with us and taking that risk and just start doing through your intelligence, it is a consciousness change, communities can walk through and we feel significant and tell me how certain you are .. we just need intuitive intelligence – variety and no violence, it is connection and Love and that is painful so we need connection – going for connection and love it is significance and connected into the moment between our lives – violence is there to try to need the needs in humans, 95% of terrorist it is a male, a lot of testosterone and the higher it is the more they want it, men will die for significance and females are wired to take care because of that connecting power and their biochemistry – they would die for Love and they want certainty in a world that is uncertain, trust and learn to Connect
 • some of us try to please others and we will get what we want, that is not working, we need Love and Trust through Certainty first, second is the need for Suprise and the third is to Feel Special and Important, and the fourth need is the need to Connection and that is Sustainable that is effortless!
 • Problems are allowing us that we are not enough so that is the biggest addiction in Life, we need to find ways of Connection with OurSelf and the final needs are the Spiritual Needs Growth
 • Growth
 • Spiritual Needs
 • Platforms, Growth is Life and Happiness and Progress equal happiness
 • work out
 • feel better and make progress and change your body and change and who we become is what we are going through making us happy to grow and the need to contribution is the sixs need:
 • Contribution, the need to share with people with Love
 • Sharing experiences and Growth
 • Some Significance
 • can we pick up the
 • Needs of others and finding their Growth?
 • Facilities and Natural being Open and just Natural
 • Coaching is helping and supporting and helping others to share and learn together through Trust and asking others, what do you want? What is your talent and who are you? meeting each other and meeting others, the best experience to be Connected so finding the Real You and how to overcome Loneliness Mastering our Self and Conquer our Mind – winning habbits
 • Control of Your Day

cropped-img_6333.jpg

 • we are the SpaceLab

 

learningatwork-keynote-learning-in-the-social-workplace-16-1024
Syntonizing 

 

 • Positive Thinking and Classic Inspired and Disciplined patterns and watching others to be adaptive and significant
 • be unique and authentic
 • take immediately control of your day for your need of significant and the need for comfort and certainty that is what every human being needs, the intense needs of the need of being in this passion to meet the comfort
 • Repeat the new arrivals are there so get your dresscode done and start to synchronize with the most deep passion
 • Dia18

 

Start with Trust

 • IMG_6331

De Syntony Methode

Trust en een gevoel van zorg dus begaan zijn, pas op de plaats en nadenken over verschillende oorzaken en omstandigheden en dan zie je ook vooral dat gebrek aan vertrouwen vaak boosheid is, boosheid die komt uit kortzichtigheid, bekrompenheid en onwetendheid.

IMG_6330

Vertrouwen en Gedrag daar begint alles mee en preventief zijn en leren leven met een bewuste houding. Dit is zo voor gezonde voeding en gezonde leefstijl en ook zo voor een gezonde manier van leven in je denken, je denkpatronen en je levenswijze.

Om elkaar daarin goed te begeleiden is het nodig dat je elkaar meeneemt in de flow van vertrouwen en dat is syntony, het is een lifestyle, een preventie die gaat over je eigen groeiproces en je eigen samenspel met jezelf en met anderen en ook met de natuur en toekomstige generaties. Syntony laat zien dat je kunt belonen wat je goed doet en goed doen is het nieuwe leiderschap! Goed doen is een natuurlijk gegeven en dat geeft minder kwetsbaarheid en tolerantie en vergeving zijn tekenen van kracht en een gevoel van zorg voor welzijn voor de langere termijn. Ik geef negatieve emoties geen kans bij mensen en ook niet bij woede omdat ik hen wijs op de lat die zij zelf te hoog leggen en dat zeg ik ook tegen mensen.

De kracht van vergeving en vertrouwen ligt in oog houden voor het mens- zijn.

Mensen nemen mij dit niet altijd in dank af dat ik zo direct ben en mij niet voor hun karretje laat spannen!

Mijn werk in mijn eigen groeiproces is het statement hanteren van de intentie en goed doen en dat doe ik vanuit de ontwikkelkunde. De toegevoegde waarde aan de processen van de ander geeft verandering in de wereld omdat ik een verschil maak. Mijn missie is de werkelijkheid te verdiepen omdat ik werk aan innerlijke vrede en verdraagzaamheid omdat het onze taak is te werken aan de eigen identiteit en ontwikkeling daarvan. Mijn domein is bewustwording. Goed doen is ook het statement van Oxford Leadership.

Via samenwerking en communicatie ben ik gaan faciliteren internationaal en het dialoog als strategie ingezet om mee te werken aan branding van de meest innovatieve mensen op dit moment en het bewustwordingsdomein te verhogen, het nivo te verhogen van de vrijheid en openheid in de communicatie zelf.

Het domein van bewustwording, hoe hangt dat aan elkaar?

Leiderschap 4.0 is het nieuwe startpunt waarin we nu terechtkomen.

Het is waarneming, het is wakker zijn, omvorming, omdat het een principe is wat het focuspunt neerlegt en dat geeft verbinding. Het is mijn missie om die onzichtbare beweging in het dialoog en in onze interacties als magie tot werkelijkheid te brengen en goed te doen en dat is waar  de ontwikkelkunde over gaat. Doing Good.

Ik begon hiermee rond mijn 26e jaar, ik leef nu bijna 20 jaar zo op deze manier, en geloof mij, ik kreeg flinke lessen vanaf mijn 10e jaar, en eigenlijk daarna continue, rond mijn 15e, en daarna op mijn 21e en mijn 23e, het bleef maar doorgaan. Op mijn 36e jaar kwam de grootste teleurstelling en klap en nog een x intens voorbij op mijn 45e jaar toen kwam er zo,n grote klap dat ik wel diepgaand moest transformeren en geen keus meer kreeg.

Je leert omgaan met de lessen van anderen en de processen die daarbij komen kijken wat het met jezelf doet. Evolutie is wat dynamiek geeft en ik leerde heel hard lachen om de patronen van herhaling en destructie en drama van de ander in mijn leefveld. Ik heb geleerd om met vertical vormen paradigma,s of bewustzijn te kunen structureren.

Diepe structuren worden herinnerd en ze worden ontdekt en ook ontwikkeld, de woorden ont-dekt ont-wikkelen en her-inneren dat is een oppervlakte structuur die je kan worden aangeleerd, vanuit de veranderkunde zien we een serie van transformaties en dat is een diepte structuur. Gemedieerd door symbolen en verticcale vormen in het bewustzijn. De essentiele voorwaarden tot integratie zijn: integreren van symptomen en deze hervertalen en interpreteren, deze bewust versterken.

In contact komen met de symptomen! wat heb ik nodig? wie ben ik en wat is mijn talent? training is belangrijk en de keuze is aan ons, een beetje rust en stilte zodat je kunt lezen en dingen kunt leren. De ziel denkt aan behoeften die niet zichtbaar zijn en ze kunnen ver in de toekomst liggen, net als dna weet de ziel wat er in de toekomst gaat gebeuren en het leven ontwikkelt zich in stadia en wat ik nodig had op mijn vijftiende had ik niet nodig als baby in de couveuse maar de ziel moet met veel meer rekening houden. Ieder woord en iedere gedachte, iedere handeling in je leven telt mee. De kennis met je ziel is alleen op jouw leven en op geen enkel level van toepassing. De ziel maakt voor elk uniek leven een eigen planning. Wat heb je nodig? Duizenden stukjes van de puzzel inpassen en als alles in elkaar past dan ben je het geheel zelf. Ik leerde erop te vertrouwen dat ik uniek ben en dat mijn ziel precies weet wat mij op een unieke manier perfect maakt. Als ik mij teleurgesteld voel dan bedenk ik dat mijn ziel bezig is met echt werkelijk al mijn wensen af te stemmen op wat ik echt nodig heb.

 

Iedereen maakt belangrijke dingen mee en iedere stap die je samen met je ziel zet is even belangrijk als de geboorte van een ster en net zo belangrijk als wat jij in je hand houdt. Alle dingen hebben tijd nodig en je ziel weet precies wanneer jouw tijd komt. Geen macht in de wereld kan dit versnellen. Je ziel weet wanneer je tijd komt en alleen de natuur weet dit dat kunnen wij niet zelf bedenken met onze ratio!

 

De lessen in mijn leven hebben mij verrast.

Ik dacht altijd dat de weg van de geest alleen met ons denken te maken had.

Ik wist dat mijn hoofd niet vol gedachten zat en mijn geest gewoon ontvankelijk was.

De enige manier om jezelf af te stemmen op de boodschappen die recht uit je ziel komen, dat is de weg van drie dingen doen;

 1. Afleiding, afleidingen zijn overal en je moet jezelf echt afvragen ‘ wil ik alles geven en is dit wie ik ben?’ Het contact met je ziel verliezen en er ook nog voor betalen is echt heel erg – Ik sta hierbij stil en dat deed ik sinds mijn kindertijd al zo, ik reflecteerde op mijn gedrag en dat gebeurde gewoon, als ik ergens op een verjaardag zat of ergens op visite dan kon ik ineens een naar gevoel krijgen dat ik naar mijn eigen plekje terug wilde en liever even op mezelf wilde zijn in rust en stilte, en dat deed ik dus ook veel, schrijven en op mezelf zijn als kind al, dit reflecteren deed ik door het denken en het gevoel erbij te analyseren, ik wilde dat weten wat er nu echt gebeurde, wat ik daarbij voelde en of ik iets dacht, en wat ik deed. Ik was altijd op die manier naar de wereld om mij heen aan het kijken en aan het observeren. Stilstaan en mijn ziel spreekt mij zo aan met een zachte stem en ze klopt nooit driftig op de deur..wat ik wil delen is dat mijn ziel werkelijke aandacht is en op het moment van echt luisteren naar het innerlijke..dan is er veiligheid en diepe rust, en dat is de overweging die ik je vraag te doen, het ruimschoots opwegen tegen urenlang zwerven over de lange omweg van afleiding. Pas op met teveel Afleiding want het is een vorm van vluchten en vluchtgedrag geeft mist. Ik zie het direct en zag het ook al als kind, je komt ergens binnen en je zegt vriendelijk gedrag en je krijgt geen gedag terug van een vader bijvoorbeeld bij een vriendinnetje thuis, die nors in de stoel zit en niks zegt omdat hij tv kijkt en niet gestoord wil worden. Dit is het typische beeld van volwassenen die niet luisteren naar hun innerlijke want je kunt gewoon even liefdevol glimlachen en respectvol iemand aankijken. Tenzij er verslavingen of depressies zijn en problemen in het gezin dan is een zorg en liefdevolle aandacht geen vanzelfsprekendheid. Ik wist al heel vroeg en heel jong dat ik het anders zou gaan doen. Dat is goed doen en respect tonen. Het voorbeeld zijn.
 2. Zorgen, je ziel wil niet dat je zorgen hebt en zorgen maken is ook iets onnatuurlijks want omgaan met een crisis is makkelijker dan in spanningen zitten en de beste manier om je van je zorgen te verlossen is dat waar je bang voor bent recht in de ogen aan te kijken. Hoe het is als jong meisje om in een situatie te zitten wat je niet hoort te zien en zoveel om je heen te zien wat misgaat, pijn in je lichaam als gevolg, het zijn zorgen en dat is niet nodig. Ik heb zelf jarenlang osteopathie gekozen en ook fysio in mijn mond omdat mijn kaken gewoon op slot zaten van alles. Ik leerde dat het echt heel erg belangrijk is om zelf goed voor jezelf te zorgen en ook echt naar je ziel te gaan luisteren, ik had veel pijn en onstekingen een tijd lang en ik leerde onderweg in die journey dat mijn ziel weet hoe ik mij voel. Ze kent de belangrijke gebeurtenissen hoe cellen veranderen in je lichaam en ze neemt ook andere vormen aan. Als je leert luisteren met elke cel in je lichaam dan zie je de zorgen verdwijnen omdat je dan de leiding neemt, “als je dat waar je bang voor bent onder ogen ziet”. Het resulteert in iets gaan aanpakken en dus iets gaan doen. Je ziel helpt je daarbij door een gevoel van geborgenheid wat je krijgt en ze zorgt ook dat je je veilig voelt en die plaats in de wereld dat is waar het over gaat. Plaats jezelf in de wereld vanuit echtheid. Ik ben al heel mijn leven goudeerlijk over wat ik als waarheid ervaar en als ik niet weet wat ik moet doen, dan ben ik juist heel precies over wat ik onder ogen wil zien en dat is de visualisatie. Ik ben erop voorbereid. Je kunt er niet ‘niet aandenken’ je moet er juist wel aan denken. Vergeet nooit dat je het zult overleven, wat je ook meemaakt, stap naar iemand toe die je vertrouwt en waartegen je alles kunt zeggen, wees open, het is een echo van je eigen ziel.
 3. Vergeten, je ziel vergeten, de geest is altijd present. Hij is overal en overal omheen maar ook alomtegenwoordig. Je weet het ook diep in je hart als je ergens thuis bent en dat je veilig bent. Je mag nooit vergeten dat je boodschappen ontvangt van je ziel, dat is wat ik tot nu toe heb geleerd en wat ik doorgeef want je ziel is er altijd, wachtend tot het moment dat je weer weet dat ze er is. Als jong meisje kon ik wel eens intens verdriet hebben en dan deed mijn hart echt pijn, ik herinner mij dat ik dan ging bidden en ik had geen idee waarnaar toe, ik keek naar boven gewoon de lucht in naar iets hogers en vroeg dan hulp, en soms echt intens met dikke tranen, en dan stopte het gewoon ineens. Ik heb dit alomtegenwoordige gevoel van liefde en rust en veiligheid dus echt zelf ontdekt en dat herinnert mij eraan dat de geest altijd present is, presencing is daarom voor mij het hele universum wat trilt en mij laat weten dat ik hier thuis ben en dat ik veilig ben en ik deel van alles uitmaak. Het enige wat ik moet doen is nooit vergeten dat mijn ziel ze verstuurd.

In de weg van stilte leerde ik dat het ontwikkelen van het vermogen om zeker te weten, ligt in centering .

Centreren in het eerste domein van syntony gaat over het leren luisteren met elke cel van je wezen en je echt leert weten dat iets zo is, het zeker weten en volledig leren ontspannen en rustig te zijn en meteen in actie te komen wanneer je een beslissing moet nemen. Dit kan iedereen oefenen en als je hiervan een gewoonte maakt dan krijg je meer vermogens en meer intense sturing van binnenuit maar ook vooral meer warmte van binnenuit.

 

STILTE is een zijnstoestand.

Spiritueel krijgerschap noem ik het want je weet wie je bent ..je bent een zuivere ziel en essentie en de meeste mensen zeggen dat ze een ziel hebben maar ik weet dat ik het ben. Ik ben liefde en ik ben eenheid en ik ben gewoon essentie en dat is intelligentie wat komt uit intuitie en dat komt niet uit cognitie. Mensen noemden mij vaak naief en te lief maar ik zie vergeving niet als een zwaktebod maar juist als een vorm van kracht als een echte spirituele krijger, de verkeerde daad moet wel met passende actie gestopt worden en je kunt ervoor kiezen om naar de persoon toe je haat te laten groeien of je kiest ervoor om te vergeven en oog te houden voor het mens zijn en helder en krachtig reageren op het kwaad. Je overtuigende stelling innemen tegen het kwaad door niet hen die eronder lijden in bescherming te nemen maar ook tegen hen die dit veroorzaken. Ik confronteer hen met het leed. Ik doe dit niet op gedragsnivo maar ik benoem het gedrag.

Ik heb geleerd te vergeven want anders blijf je vast zitten aan ketenen van bitterheid. We zijn gebonden en zitten in een val vast als we blijven lijden of haten of bezig blijven, je moet zelf de regie heel snel weer over nemen van je eigen lot en je eigen emoties in handen nemen en dan kun je de bevrijder zijn van jezelf.

 

Ik ben heel intens geraakt in mijn leven zowel fysiek als emotioneel en ook geestelijk en financieel en maatschappelijk cultureel en sociaal, in gezinsvelden en op vlak van gezondheid en welzijn maar ook met mishandeling te maken gekregen. En ik leerde dat ik begaan moest zijn en tolerantie en vergeving moest inzetten omdat het een teken van kracht is.

Mensen die dit stom vinden hebben dit zelf nog niet geprobeerd, en als iemand je een mep geeft dan wil je terugslaan maar mensen die niet kiezen om met wraak te reageren daarmee erkennen we dat vertrouwen het beste is.

Ik heb mijzelf verdiept in vergeving en gezondheid en ontdekte dat een gebrek aan vergeving gevolgen heeft voor je immuunsysteem. In de productie van hormonen en bestrijding van infecties is het nodig dat je bepaalde dingen kunt vergeven die mensen of je eigen vader je misschien heeft aangedaan en die heel pijnlijk waren. Als je niet vergeeft dan blijf je wraakgevoelens en boosheid en vijandigheid voortzetten en dat kan heel destructief zijn. In de zin van ziek zijn staat omschreven dat vader die hun kinderen kleinhouden ontstekingen oproepen in het systeem van het kind, en als zij stoppen en hun eigen verantwoording nemen voor hun eigen leven en eigen processen zien we dit oplossen. Kleine uitbarstingen kunnen heel ingrijpend zijn en iemand beledigen en verwonden geeft uitwerking op je hartslag, gezichtsspieren, zweetklieren. Het is veel erger dan fysieke pijn.

Wat ik leerde in de weg van handelen is leren en delen samen met anderen via vertrouwen, door relaties aan te gaan en via het dialoog is het heel simpel:

 • je krijgt meer mogelijkheden
 • wonderen zijn mogelijk
 • vanuit je ziel handelen
 • onberispelijk zijn in wat je doet
 • je best doen
 • nooit mensen bedriegen
 • nooit de kantjes eraf lopen
 • nooit anderen verantwoordelijk maken voor wat van jou is
 • jezelf dienstbaar opstellen
 • laat mensen van wie  je houdt zien dat je hun toegewijd bent
 • wat je bereikt staat in dienst van je visie
 • je vindt je unieke talent en blijf daar trouw aan
 • maak iemand tot een succes
 • richt je op de reis en niet op de bestemming en richt je aandacht op waar je nu mee bezig bent en probeer alles uit je leven te halen en je bent niet bezig met zaken die nog niet hebben plaatsgevonden
 • de innerlijke houding dat ik handelingen kan halen uit het universum en ze terugkeren naar het universum
 • je houdt je nergens aan vast en je hecht je niet aan dingen en je doel is zorg te dragen voor al het waardevolle in je leven en het te koesteren in de wetenschap dat niemand iets kan bezitten en het enige wat je werkelijk kunt bezitten is je Zelf, dat is wat ik leerde en hoe ik handel en dat doe ik al jaren zo, elke dag is een wonder en met mijn ziel die mij richting geeft doe ik wat ik kan op mijn manier en verander ik en ga ik veranderingen aan en wat ik doe komt uit mijn ziel
 • ik ervaar heel concreet onberispelijkheid omdat ik geen mensen bedrieg en ik mijzelf dienstbaar opstel
 • ik heb vier jaar in soberheid geleefd en niet geklaagd en geleefd zonder tv en geen wasmachine en geen auto, geen etentjes en geen nieuwe kleding echt helemaal niks, geen luxe niks, geen uitjes en alleen maar zorg gedragen voor anderen en mijn eigen gezondheid bewaakt door ritme en regelmaat en structuur en meditatie, studeren en wandelen buiten en pilates en zorgen voor anderen om mij heen
 • ik heb de oneindige intelligentie echt gevoeld hoe vredig zij is, ordelijk en bevredigend
 • je kunt erop vertrouwen
 • je zult altijd een weg vinden
 • je kunt jezelf geruststellen
 • wat je krijgt dat verdien je
 • je verlangens worden begrepen deze kun je ontvouwen
 • je kunt verlangens voelen
 • een visie aanreiken is wensen werkelijkheid laten worden
 • het leven is verlangen
 • je zelfbeeld is een biologische lens en niet een routinematige machine
 • elk grasprietje is uniek als ik buiten fiets
 • in de innerlijke wereld is rijkdom en dat is wat voldoening geeft en je ziel helpt je elke dag om dat te doen wat er ook in de buitenwereld zal gebeuren
 • de leuke dingen worden niet eerlijk verdeeld in de buitenwereld want sommmige krijgen alles gewoon heel makkelijk maar innerlijk is er veel meer voor nodig
 • het krijgen van een auto, je rijbewijs halen en zoveel stappen, blijf verbonden met je ziel ook als je diepste wensen heel ver weg liggen
 • volg je eigen rode draad, vraag innerlijk om wat je wilt en wees precies en als je toevallig iemend ontmoet, of als er iets onverwachts gebeurt, kijk of het je kan helpen en neem het aan
 • wees dankbaar voor elke stap vooruit
 • verzoening is heel normaal en ruzies worden bijgelegd met een knuffel dus helen en dat is heel normaal toch, healing geven, en niet terugslaan of met gelijke munt terugbetalen en ook geen boosheid of vijandigheid maar het verdriet en verlies van anderen dragen en zien hoe fantastisch iemand is als die persoon wel zichzelf is
 • mijn vader dronk en dan was hij niet zichzelf en als je dronken bent dan ben je ook niet je ware zelf dus zo heel simpel is het, hij was een heel sympathiek mense maar als hij dronken was dan niet meer, en zo zag ik dat als jong meisje ook al heel scherp
 • vertrouwen in je ziel ontstaat niet zomaar ze wil vrij zijn en je kunt erop vertrouwen dat ze die aangrijpt
 • je ziel elke dag een beetje meer vertrouwen, ik ben bijna 47 jaar en mijn ziel wil op haar eigen manier ontwikkelen
 • je geest is ook onzichtbaar
 • iets dat niemand je kan laten zien
 • je kunt je geest vertrouwen omdat je meningen en ideeen van jou zijn en je zelf een stapje verder moet gaan
 • je wensen en je dromen moeten van jezelf zijn
 • hoe is goed je geest te gebruiken om ze te vervullen maar je ziel reikt veel verder dan je gedachten dus je moet blijven vragen aan je hogere plaats waar visioenen werkelijkheid worden en dan is je ziel op haar plaats en zal ze jou naar de top brengen als je op haar kunt en durft te vertrouwen
 • zoveel menselijke behoeften zijn er en vanuit een breder perspectief kun je rustig en stabiel blijven
 • in de natuur draait alles om evenwicht
 • family first
 • eenvoudige dingen bewerkstelligen en zorgen op een liefdevolle manier en er altijd zijn voor elkaar
 • waarnemingen, spanningen, gevoelens, communicatie, gedrag geeft waarden hoe je kijkt en maakt wat je ziet en dat is de impact zien en herkennen en bewust maken dus helder zijn en dat beeld omzetten in een eigen raster dus mijn model van de wereld gaat over dat filter van ontwikkelen en helpen dus het verhaal achter het verhaal inzetten, de waarheid en eigen omgeving
 • knowing in action gaat over onze waarneming en dat is rasteren, selecteren en ordenen en structureren
 • vakkundig kijken naar complexe situaties en je eigen interne referentiekader vergroten en blijven kiezen en wakker blijven dat is sturing geven en bewust maken voor mij en zo is er ook ruimte en tijd om informatie te verwerken en te blijven rasteren
 • je eigen theoriebox vormgeven en sturing te geven met je eigen navigatietools en jouw communicatie inzetten en samenwerking om snel aan te passen
 • energie komt vrij in relaties die echt zijn en zo is het ook met familiereisjes en rituelen
 • toegankelijk zijn is openstaan voor anderen
 • concreet zijn
 • heldere taal en voorbeelden geven
 • als katalysator bezig zijn en creatief zijn maar ook ondernemend zijn want dat is innovatie en heel sterk die beweging laten voelen en zichtbaar maken dat er rust en concentratie is en een relatie het belangrijkste is
 • synergies inzetten betekent via spirit onszelf verbinden en aanwezig zijn dus presence
 • iedereen kan veranderen en iedereen kan gewaarzijn leren ontwikkelen
 • respect tonen
 • twijfel nooit aan je gezinsleden
 • er is een verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit
 • zelftranscenderen is expanderen van het idee van gescheidenheid van opgesloten zijn in ons persoonlijke geest en een diep besef van unieke emanatie die ieder van ons is wat wij het Ene Bewustzijn noemen
 • volheid en vrede, schoonheid en gelukzaligheid, mededogen en geluk, het is innerlijk geactiveerd
 • een ultieme zijnstoestand
 • je hoeft alleen maar wakker te worden hiervoor
 • de levenskracht is het bestaande wat beweegt
 • de evolutionaire impuls in ieder van ons en in heel het universum
 • je innerlijke drijfveer om te groeien en jezelf te ontplooien
 • het leven dat in totale harmonie met de kosmische wetten wordt geleefd
 • leven in een mogelijkheid om onze wereld vanuit een superwijsheid te besturen
 • samenwerking
 • geen wedijver
 • eenheid
 • geen illusie van afzondering
 • je innerlijke drijfveren om te groeien
 • er is een mondiale bewustzijnsevolutie aan de gang en een oproep tot verandering
 • de Worldshift International heeft een iniatief gestart ter bevordering van een mondiale wereld en een ander denkbeeld en dat zien we nu opkomen met de mindfulness en vormen van yoga en meditatie en andere werkindelingen en manieren van flexwerken en open werkplekken en open dialogen
 • onbewuste gebieden
 • richt je op wat goed is van binnen
 • een plan maken
 • het verschil dat het verschil maakt is communicatie en zonder communicatie is er geen reis want communicatie is informatie
 • alle problemen die we ervaren, geld, gezin, onszelf, werk, passie en partners het is je mindset en je eigen commitment om te geven en wat het meest belangrijkste is voor je in dit leven
 • passie en flow, integriteit en persoonlijk meesterschap en grace, houd het simpel
 • mijn kinderen zijn mijn nr 1 en ik doe het huishouden zelf en ik ben aanwezig met hen tijdens dit leven zelf
 • groeien en expanderen
 • er is niks belangrijkers en dat zijn mijn prioriteiten dus mijn liefde voor mijn kinderen dat gaat eerst en ik ben er voor hen en zo stel ik mijn prioriteiten al 24 jaar want zolang ben ik al moeder en dat is mijn levensverhaal
 • communicatief ingesteld zijn en het speelse kind blijven gaat over wereldbeelden en dat is humor voor ons en heel breed perspectief
 • jezelf in de meest zware tijden erdoorheen slepen wat mogelijk is als mens dat geeft een intense binnenwereld en dat is heel zwaar maar ook heel intens en intensiteit en dat geeft leiderschap al moet je schoonmaken of doorgaan tot diep in de nacht je doet gewoon alles wat je kunt voor je kinderen en voor jezelf
 • we hebben iets nodig dat heel moeilijk is want juist in die processen van iets opnieuw opbouwen, daar ligt de kracht van jezelf ergens doorheen slepen
 • het onschuldige kind in ons vanuit gevoel leven en vanuit je innerlijke waarheid, dat is wat we moeten doen, van binnenuit en boeken lezen, ik lees er 1 elke dag, en dat is een plan van aanpak om van binnen te kijken wat je passie is, echt lezen en de tijd nemen
 • ik schrijf elke dag zodat het mijn eigen identiteit kan worden wat ik wil leren en hoe ik wil zijn
 • ik schrijf mijn eigen verhaal waar ik trots op ben en hoe ik train en hoe ik werk aan lichaam en geest verbinding en zo de kloof wil dichten door mijn eigen veranderingsprocessen
 • iets voor anderen betekenen
 • moed om met je eigen innerlijke wereld naar buiten te treden
 • zorgen voor veranderingen in jezelf geeft zelfvertrouwen
 • naar jezelf kijken en rust en concentratie uitstralen in je eigen omgeving
 • analyseren van denken en verzintuiglijken en opmerkzaam zijn en oplettend
 • beweeglijk zijn en directe waarneming in mijn houding en dat ingezet door geduld en verdraagzaamheid
 • met hart en ziel jezelf inzetten en als een situatie goed en zuiver is dan is er ook zachtheid
 • ik gebruik social media als platform en niet als mijn leven maar als een platform om anderen te helpen en mijn hulp te kunnen aanreiken
 • ik leef in mijn eigen binnenwereld en wat zingeving geeft is je eigen evenwicht en dat begint met ken je zelf en wees jezelf en vind je eigen greatness en dat vind je niet in een boek
 • het is in jezelf en daar is het stil en daar prik je illusies door en daar kun je creatieve impulsen formuleren en overdragen en dan stop je met zoeken maar ga je je eigen leven leiden en dat is de journey ..
 • voor anderen zorgen is fijn
 • wij realiseren waarden en dat is het proces van leven zelf, de waarden van kwaliteit inzetten want dat is meesterschap
 • realiseren dat het onze intentie is wat een ondersteuningscultuur gaat geven en zo werkt het ook door op macro, meso, micronivo en dat is hoe het werkt bij instellingen en organisaties maar ook in het persoonlijke leven
 • alles is 1 geheel en 1 netwerk
 • concreet gedrag
 • wat uit onze mond komt is wat ons vormt
 • holon principe
 • coherentie is buiten en in ons verweven
 • coherentie versterkt elkaar
 • een overkoepelende visie
 • een raamwerk zijn van bewustzijn en psyche en menselijke natuur met ook nog een stel hersenen die een aantal syntheses kunnen versterken, dat is wat ik doe met de interdisciplinaire synthese van Dr.Ervin Laszlo en in samenwerking met Alexander Laszlo
 • Ik heb gezien en gehoord hoe er ook schaduw ligt in interviews, zoals bij Batman die wil doorgaan en zich niet door de schaduw laat neerslaan, het kan ook krachtig zijn om terug te willen komen en door te gaan en weer iets te bouwen, er is een soort energie .. moreel handelen is een keuzes
 • coherentie in jezelf betekent gezond functioneren in je lichaam
 • coherentie buiten ons betekent dat we integraal functioneren en dat doen in mens en in milieu, in groepen en in organisaties maar ook in het gezin en in samenleving, in de gemeenschap en in bedrijven maar ook in cultuur en natie
 • constructief handelen is verantwoordelijk handelen en denken en denken in netwerken en die netwerken durven opzetten
 • ik denk in langere termijn doelstelling
 • ik richt mij op toekomstige generatie
 • verschil maken door interne en externe relaties
 • een positieve cultuur ontwikkelen en het stimuleren van creativiteit, intuitie, passie en behoeften
 • wie wij zijn is waar wij zijn en ook dingen doen die je niet wilt doen want aan de andere kant is  greateness en dat gaat over de langere tijd om je mind en body te trainen
 • waar ik leef is een hoop actie en ik ben daarop voorbereid
 • het vraagt om kwaliteit en dat betekent dat je op tijd je bed uit moet, ik sta op om 5 uur
 • mijn mindset houd mijn zelfrespect in de gaten
 • ik bouw relaties op en dat zijn relaties die vanuit tevredenheid, openheid, verbondenheid en respect en gelijkwaardigheid gaan en dat is waar mijn dialogen over gaan, je hebt het recht op persoonlijke ontwikkeling en je kunt kiezen om een spiritueel krijger te zijn en die persoon moet je durven zijn
 • vernieuwing en ontwikkeling
 • jouw zelfrespect is de kwaliteit die dat bepaalt
 • de cohesie is hoe je zelf intern bepaalt door jouw gemeenschappelijke visie, missie en waarden en normen wat jouw positieve cultuur mag ontwikkelen en dat is een keus van verantwoordelijk handelen en denken, denken in en richten op een toekomstige generatie
 • focus leggen op vernieuwing
 • wat is jouw attitude? wat is jouw voeding? wat is jouw veiligheid waar vind je deze? waar ligt jouw groei nu?
 • heb je alles in jezelf eruit gehaald?
 • kun je laten zien wie je bent?
 • ben je betrouwbaar en kunnen anderen op jou bouwen?
 • verandering is verplaatsen, herschikken van elementen,dus je eigen image van wie je bent als man of als vrouw en dat moet je zelf gaan invullen
 • verbeteren gaat over het aanscherpen van functie en effectiever maken van eigen talent
 • veredelen is het kwalitatief verfijnen van mijn eigen leven en mijn eigen houding en mijn mindset die mij vreugde brengt en blijheid en schoonheid
 • het is vernieuwing van het herontwerpen van het opnieuw uitvinden en dat als principe kiezen, het is omvorming en daarover praten geeft het gevoel van organiseren en dat is de beauty van alles omdat we heel goed alles hanteerbaar kunnen maken en voorspelbaar, dat doen we door activiteiten te leren onderscheiden en activiteiten te leren afstemmen op elkaar en onderhouden van relaties en het neerzetten van betekenis, en zo is het gegaan, ik ga niet uit en ik drink niet en ik ga naar buiten toe en fiets en lees en doe pilates en leef in vertrouwen in een kleine groep waarin mensen voor mij zouden sterven , in diepgaand vertrouwen, ik oordeel niet en ik geef geen kritiek en leef als een monnik en sta op om 5 uur en doe mijn rituelen en leef gezond met vers eten en gezonde leefstijl en mediteer
 • je eigen visie eerst neerzetten
 • ik ben gestart in 2006 tijdens mijn zwangerschap en ben toen 4 jaar gaan mediteren en alles gaan ordenen
 • alle lessen die ik had geleerd
 • ik ben gaan selecteren en ordenen in het totale veld en de field theorie van Ervin Laszlo gaan inzetten
 • het is gestart met kloktijd, ik ben gaan inzetten wat nodig was en dat waren de vragen die gesteld moesten worden; inzetten van kloktijd en psychologische tijd als het nodig was en de ruimte gemaakt om te gaan sturen en echte sturing te gaan geven en de moed
 • zelfdiscipline geeft vaardigheden en dat is vooral niet cognitief en emotioneel
 • ruimte maken en ruimte nemen om de noodzaak te voelen om te kunnen sturen
 • wakker blijven en informatie verwerken gaat over jezelf neerzetten en leerprocessen kiezen
 • impact theory
 • interpretatieprocessen
 • intern frame of reference
 • transformatie en vertaling van elk nivo van bewustzijn
 • een eigen diepe structuur en eigen oppervlakte structuur
 • particuliere manifestatie van gegeven diepte structuren en deze worden beperkt door de vorm van dieptestructuur maar ze is vrij om die vorm op verschillende manieren inhoud te geven
 • diepte structuur definieert het nivo van het kader waarbinnen alle potenties van het gegeven nivo situeren
 • transformatie
 • vertaling
 • ik wilde als kind al tolk worden
 • ontwikkelkunde is een symbolische structuur die tijdsvorm ..dus het gegeven stadium transformeert naar een hoger nivo toe
 • dieptestructuur is als een basisparadigma van het model van de wereld op dat nivo van ontwikkeling
 • het paradigma heeft alle beperkende principes in zich
 • in termen van waarvan alleen oppervlaktestructuren gerealiseerd worden dus het symbolische basisparadigma bepaalt wat tot het bewustzijn hoort en wat niet en wat wel niet op oppervlaktenivo kan worden vertaald
 • vergelijken we dit op de nivo,s van bewustzijn met een gebouw dan is elke verdieping als een symbolische strutuur
 • een basisparadigma is het model van de wereld
 • de basiskenmerken waaraan het model van de wereld op dat moment op dat nivo aan voldoet
 • een structuur die moet voldoen om tot dat nivo te kunnen behoren
 • basisrealiteit wordt op verschillende manieren vertaald

een basis leggen!

@SYNTONYMETHODE

Fun en trust!

 

cropped-img_6333.jpg

 

oproep tot verandering

de bevordering van de doeltreffendheid van de wereld gaat over richtlijnen en de koers

verleggen en de veranderingen in onze wereld leren zien en leren leven in een levend universum. Ik heb een gepassioneerde weetgierigheid van meer dan 22 jaar studie in bewustzijn en in mondiaal deelgenootschap maar ook in moderne bewustzijnsonderzoeken en genezing en spiritualiteit, zoals met Stanislav Grof en Larry Dossey en ook geo esthetica en de geesteshouding van de wetenschapper en de zoeker en de journalist zit in mij. Een crisis leidt altijd naar spiritualiteit en dat heeft de wereld nodig. Diepe wijsheid is nodig.

 

Een negatieve levenswijze kun je echt ontgroeien en dat gaat over de belangrijkste stap dat je gaat ophouden met aan jezelf twijfelen en geloven in jezelf en dat is je uitgangspunt! Twijfel trekt duisternis aan en twijfel nooit aan je kinderen of aan je gezinsleden, wat er ook gebeurt en ogenschijnlijk aan de hand is, je mag niet de minste twijfel laten blijken. Twijfel is taboe. Geen twijfels koesteren betekent dat alles vanzelf de positieve richting in gaat en alles verandert ten goede.

Je doel in je hart bewaren en er elke dag contact mee maken en elke dat ben je bezig om iets moois te doen want het begin en het einde is het leven zelf en dat is een proces, een circle, en is niet nodig om te beginnen met iets groots, je kunt hoog mikken zoals ik dat ook heb gedaan en jezelf creeren en dan kun je erop aan dat je het doel voor ogen zult bereiken. Kijk maar naar mijn functie als Adjunct Faculty nu in het Laszlo Instituut.

De macht van je woorden, let erop, je kunt iemand kwetsen of kwaad maken of juist heel gelukkig maken of iemands pijn verlichten. Maak gebruik van je intuitie en je creativiteit.

 

Liefs

 

Sarah

How to choose and looking for answers

High Level of the Web is about success and finding joy

why are the ideas getting repeated over and over again?

we are the cognitive biologist want to hear something different

responding to what people feel

a lot of websites have double agenda,s, and competing interests and reading academic articles ..not everyone wants to read this

talking about psychology

issues of personality

understanding who you are

looking at people as a child, that is about aligning yourself with the environment

Peter Drucker

what you see is ‘don,t spend the time to bring up weaknesses but spend your time improving your strength so accepting who you are and moving towards that

writing and working at my book

mental models I am using is about  :

Know Your Self

The biggest one I am using is about reading and posting and doing that for 8 years now and the biggest one I am doing is sharing 5 topics every week and the part of what I am doing is about sharing a great insight

Managing Our Self is about Strength

wat are your strength?

to make a key action and key decision and write that down

in 2, 3 years you will know where your actions are

concentrate on your strength

improve them

find what kind of environment you learn in

don,t try to change your self

what are your values?

where do you belong?

opportunities are coming to an outstanding performer

what should you contribute?

what does the situation require?

how can I make the greatest contribution to what needs to be done?

what results have to be achieved to make a difference?

what gets measured gets managed

A second career and start a parallel career and do something that interest you and start an other activity and start for a non profit organization

take responsibility for relationships

 

Never forget faces and names !

cropped-img_6333.jpg

 

 

Lens of Biology the new worldview and leadership 4.0

Niet de small talks maar diepe dialogen en dat gaat over leren en verandering van perspectief maar ook over betekenis geven.Ik wilde al heel jong bezig zijn met de wereld en eigenwaarde helpen verhogen en deze uitdagingen aangaan want er zijn heel veel educatieve en gezondheidsproblemen in onze wereld en dat was een teleurstelling voor mij als kind, ik weet dit nog heel goed. Strategie vinden voor een ander systeem gebeurt heel langzaam en stapje voor stapje en meer samenwerking en systeemdenken inbrengen in het schoolsysteem en oefen en van zorg voelen en zorg geven en andere manieren van duurzaamheid aanreiken, zodat ze de betekenis kunnen leren zien en leren begrijpen/ Ik ben hier om mensen te leren inspireren en hun zorg en bewustzijn te leren ontwikkelen zodat we dit kunnen met elkaar –

Ik vind het leuk hoor om te praten over het weer maar dat is voor mij de small talk, het is niks zeggend, ik heb er niks mee. Ik wilde al heel jong bezig zijn met de wereld en eigenwaarde helpen verhogen en deze uitdagingen aangaan want er zijn heel veel educatieve en gezondheidsproblemen in onze wereld en dat was een teleurstelling voor mij als kind, ik weet dit nog heel goed.

Ik kom het dialoog aanreiken, en de rol van conversatie in sociale sytemen en Design.

Ik start altijd met de 2 verschillen, generatieve en strategische dialoog. Diepe verbinding gaat over het ontwikkelen van je menselijke mogelijkheden en hoe je in verbinding bent gekomen en als je om jezelf heen leert kijken, dan zie je dat we disconnected zijn, we zijn niet meer verbonden.

Kijk maar naar andere soorten communities waar we een diepe verbondenheid is, samen refecteren en indianen met hun eigen rituelen, dat gaat over imagining en reflecten op wat je doet en leren analyseren, in onze communities is het de foundation om in verbinding te blijven. Ik heb mijn kinderen geleerd dat wij rituelen hebben in mijn gezin en wij focussen op inteligentie op deze manier door onze rituelen en routines goed te bewaken en dat is een holistische intelligentie. Ons gezin is een netwerk van conversatie. We leven in taal en emoties en zo is het ook in scholen waar we zo gefragmenteerd zijn en in silo,s denken en niet vanuit het grotere geheel. Het is als steds maar aan en uit zetten van switchen, ik coach al meer dan 22 jaar en ik zie dat mensen burnout hebben en ze niet meer hun heel heid kunnen delen in hun relaties, een deel van hen is weggedrukt. In zoveel relaties en in zoveel samenwerking vragen we om het volledige potentieel en als we dit niet begrijpen hoe wij zelf disconnectie aangaan en ook fragmenteren de hele dag door.

Disconnecting en reconnecting, dat is mijn journey.

A sense a community is het strategische dialoog wat focus legt op onze gemeenschappelijke toekomst en onze intellectuele oefening is het meest vergelijkbaar met onze waarden die we zelf belichamen. We kijken altijd naar iets beter of iets meer maar we mogen leren om heelheid te leren omarmen en onze eigen healing en dat is nog steeds aan de hand en dit is de foundation van mijn coaching. Ik gebruik het woord durzaamheid om in het school systeem binnen te komen wat duurzaamheid is en zo kan ik toegang krijgen tot de scholen nu en een ander concept te laten zien. Ik kan niet met een ander leersysteem aankomen. Het is Sustainability wat ik kom aanreiken –

 

Ik kijk naar de systemen en het probleem van ons educatiesysteem is hoe we visualiseren in fragementatie, we kiken naar onze capaciteit en technologie maar we moeten ons groei patroon leren zien en dat is te zien in de bacterie, in de natuur. Ik vraag mensen duurzaamheid te visualiseren, wat vooruitgang betekent en dan zeggen ze een flatline want daarin denken ze te kunnen groeien.

Educatie gaat dus nog steeds over deze manier van denken en dat is dus een probleem in onze tijd nu, dit is de paradox van educatie. Ik kijk naar ons ecologische systeem en onze footprints, meer ecologie betekent dat we dit echt moeten leren zien, educatie is een deel van het probleem.

De betekenis hiervan is ons voor te bereiden op goed doen en te leren functioneren in ons systeem en dat heeft niks te maken met concepten maar leren kijken naar ecosysteem design, en de balans, we hebben een andere vooruitgang nodig en dezelfde lens van biologie hier. Een functie die laat zien dat we een andere manier van testen hebben en assesment systemen en als ik met bedrijven werk en coach in human developement in leer ervaringen dat hoor ik dat ze zich goed voelden en daarna was het weer niks en terug naar nulpunt. Een burnout, ze bouwen steeds iets op en crashen, en dan zijn ze verrast dat ze met hun rug tegen de muur staan en niet meer weten hoe dit op te lossen, en dit zie ik steeds terugkomen. We moeten echt opnieuw kijken hoe we gaan innoveren want niet elke vorm van leren geeft ontwikkeling!

 

Echte menselijke holistische ontwikkeling gaat over een diep verlangen om wijsheid terug te vinden je eigen bewustzijn te leren ontwikkelen en dat gaat niet over materie.

Ik wilde al heel jong bezig zijn met de wereld en eigenwaarde helpen verhogen en deze uitdagingen aangaan want er zijn heel veel educatieve en gezondheidsproblemen in onze wereld en dat was een teleurstelling voor mij als kind, ik weet dit nog heel goed.

Ik zocht naar workshops om een gezond systeem te kunnen helpen en hoe we met meer zorg andere methodes kunnen leren en dit gaat dus over grenzen. Innovatie en een andere manier van weten is al heel oud, een diep begrip van interconnected elements en de heilige relaties die innovatie laten voelen maar ook de duurzaamheid laten voelen en laten zien. We hebben innovatie nodig om te leren organiseren voor een hogere kwaliteit.

 

Hoe moet je nu eigenlijk kwaliteit neerzetten?

Door meer communicatie en meer implementatie?” Hoe begin je dan? “ dat is de vraag die we moeten leren stellen hoe we toegang krijgen tot innovatie. Waarom zijn de modellen en frames nog zo achterhaald en zijn we niet op de hoogte dat er inmiddels meer is dan alleen maar iets in een map of vanuit een frame leren bewegen, het is veel meer dan alleen maar leren mappen en framen, het gaat om motivatie en anderen uitdagen in hun eigen proces, met een systemische benadering is dit mogelijk.

 

Het gaat over je eigen acties en niet alleen om analyse want zonder alle kennis en onderzoek en studie deed ik dit ook al, dus mijn gedrag is al wat ik doe en komt uit mijn gewaarzijn en dat is leiderschap! Goed leiderschap komt uit gewaarzijn en dat is je eigen gewaarwording, voelen in je lichaam en gewoon warmte en rust in het midden en het onderste deel van je borst, wat voel je?

Het is belangrijk er de tijd voor te nemen om deze taal te leren en te leren luisteren en te reageren daarop want er is een verschil tussen moe zijn en tijd nemen voor jezelf want je lichaam is je partner en gelijkwaardig aan je denken en je ziel in deze reis van het Zelf. Emoties is hetzelfde, ze zijn verbonden dus je hebt geen keus, de definitie van emotie is een idee of concept en verbonden met lichamelijke gewaarwording, dat weer als emotie wordt bestempeld. Het idee zou iets buiten je kunnen betreffen, zoals zien dat iemand naar je lacht of het geluid horen van de bomen en de wind, of een sirene – de geur van cake en iets wat je terugbrengt naar die zomerdag aan zee. Een gevoel van expansie en opbeuring door je hele lijf heen tot in je hoofd dat is genot. Het is ons innerlijke wat ons kan raken en auditieve ervaringen geven ook invloed aan je lichaam. Wat je ziet, hoort, voelt en aanraakt en proeft in de uiterlijke wereld dat is je verbinding met je innerlijke wereld en lichamelijke gewaarwordingen en dat resulteert weer in wat je een emotie noemt.

 

Bij extreem genot begint het bepaalde beeld met een geur en dat gaat gepaard met een opgaande, trillende beweging die in het bekken begint en door de borst oprijst tot in het hoofd en een trillen achterin de keel. Een bepaalde aanraking en geur zouden een neerwaartse beweging kunnen oproepen in je hele lichaam en van de borst naar de maag toe en naar het bekken en de billen en benen, tenen, met een warme gloed over het grootste deel van de huid, dat is extase en paniek is het tegenovergestelde. Je krijgt door wat je ziet en hoort een druk op je borst en je krijgt geen lucht en koude rillingen over je heen en dat gaat langs je ruggegraat en in een staat die we paniek noemen. Het zijn intens sterke emoties waarmee we verbonden zijn en we zijn hier allemaal mee vertrouwt, en ik voel graag balans, verantwoordelijkheid, kalmte, tevredenheid en onafhankelijkheid, ongeduld en spijt maakt kapot, het is zinvol om gewoon eerlijkheid te kiezen en voldoening te voelen. Het onderscheid dat ons lichaam maakt tussen deze bewogenheid en bezorgdheid is het herkennen van de eigen gewaarwordingen die eigen is aan elk van de twee, elke emotie ervaar je zelf en gaat samen met gewaarwording en dat is je taalgebruik en woordenschat van je lichaam wat wil uitbreiden dus ze laat voelen en zien hoe helderder het stromen van je communicatie is tussen je geest en je lichaam hoe bekwamer je bent in het in stand houden van grenzen.

Systeem denken heeft een biologische en technische oorsprong. De lens van biologie is je eigen ecosysteem en dat wil gewoon deel uitmaken van het ecosysteem waarin we ons bewegen en als daarin conflict en ziekte ontstaat dan hebben we support nodig en samenwerking met anderen en grenzen overgaan dus!

Er is onzekerheid in onszelf en ook in onze samenleving dus beslissingen nemen is altijd een onzekerheid dus je neemt de beste beslissing op het moment zelf en dat is de waarde die betrokkenheid geeft. Onderzoeken van het verbinden met je lichaam Dit is ons leerproces in deze tijd en in onze samenleving, dit is niet alleen voor mij persoonlijk zo. In de laatste 20 jaar is het probleem dat we een gebrek zien aan samenwerking en er is teveel competitie, we hebben een nieuwe frame neergezet wat holistisch is, integraal. Gezondheid gaat over de honger naar heelheid ( Capra, 1996)

 

Systeemdenken – Het was de organische bioloog Ludwig von Bertanlanffy die de volledige expressie van het vooruitstrevende systeem heeft neerzet met het idee van GST General Systems Theory. Zijn bijdrage was een open systeem aanreiken ( Hammond 1997)

Zijn werk was het concept van GST IN 1937 en de eerste publicatie werd pas gepubliceer na de tweede wererdoorlog. In 1954 was Bertalanffy samen met Ralph Gerard en Anatol Rapoport, James Miller en Kenneth Boulding actief in het neerzetten van de Society van het Advancement of General Systems Theory. Dit is vandaag de International Society of Systems Science. #ISSS2017vienna

 

Dia18Systeemdenken geeft een compas hoe je meer gezondheid kunt inzetten in de wereld en dat is waarom we dit aanmoedigen, waarom we wereldwijd bij elkaar komen tijdens conferenties en de vragen blijven stellen hoe we dit gaan aanreiken vanuit al die multidisciplinaire methoden, een meer “ unify culture movement. “ Er zit een verschil tussen interventies en samenwerking, het gaat om jouw beslissing en dat is zelfsturend zijn, dus als je een interventie gaat ontwikkelen dan kun je het concept kiezen van een open systeem ( Hammond 1997) als je weet dat het een complex systeem is hoe het lichaam werkt, dit inzicht is eerst nodig. We need feelings of being understood en we care and we can make an effort and start working on this, that is what is growing into Community.

 

IMG_6330

Natuurlijk zijn er ook onze memoires, herinneringen en dagboeken die het leven van jezelf diepgaand verrijken en ook passie geven….maar hoe kun je jouw model integreren in de samenleving met key criteria en met anderen professionals in contact maken met familie en communitymembers en hoe doe je dit? Met systeemdenken kun je problemen veel sneller en beter oplossen omdat je het gezin en de samenleving accepteert als een complex systeem met eigen uitdagingen en deze grenzen moeten we blijven onderzoeken en de impact ervan. Je werkt met muziekpatronen en met patronen uit de natuur aan je gewaarzijn en je verhoging van je communicatie en zo werk je vanuit je lichaam en je volledige omarming van het leren leren diverse aspecten van jezelf en dat is precies waarom we Communicatie en Samenwerking inzetten en zien hoe dit de meest belangrijke innovatie is en trend in deze onzekere tijd nu!

Het is via je Conversatie. In jouw meest volledige expressie. Dit kun je verhogen via muziekpatronen want het is een andere manier van omgaan met je adem bijvoorbeeld en je leert bewegen op muziek en je leert ook presenteren maar ook experimenteren en echt jezelf te zijn. Introductielessen in oefenen van zingen, bewegen en dansen en muziek maken staat centraal in mijn levensverhaal want dit is voor mij een dagelijkse bezigheid en tijdens de lessen  van de trainingen zelf met stemtraining kwam ik erachter dat ik al heel improvisationeel ben en heel erg open en ik meer had moeten spelen en meer mogen optreden daarin. Spelen en zingen en dansen en bewegen geeft een verhoging in gezondheid . Projecten starten heeft daarom mij focus om kinderen en scholen en directieleden te blijven stimuleren en activeren in deze condities.

Een systeem vol waardering en ontvangen is al heel oud, Heraclitus had deze perceptie al, “ everything flows” we hebben zoveel rituelen en gemeenschapsvorming! Een diep begrip en demonstratie van the interconnected nature of our World and the sacred relationships that sustains life.

Passie en flow en vooral de persoonlijke ontwikkeling en grace, alles eenvoudig houden en simpel, integriteit, het is een levensstijl en zonder deze levensstijl zou ik niet Sarah zijn en zou mijn leven niet zo vrolijk zijn zoals ik haar nu intens ervaar en beleef. Als kind was ik al bezig met de wereld die laat zien dat we als individu gerespecteerd worden en ik ben voor 90% hard werken en 10% genieten dus ik wil alles in hoge kwaliteit en daarnaar zocht ik als kind, ik vond het dus snel saai en had prikkeling nodig. Die 90% werken betekent voor mij ook het ouderschap en coachen en studeren, dus hard werken betekent voor mij niet concreet het werken zoals het bekend staat maar gewoon die bereidheid om iets te doen wat echt bij jezelf past en die begaafdheid eruit te laten komen.

 

KeuzeBiografie

 

Het zijn de 8 dimensies die zorgen voor effectiviteit en efficiëntie, het is ook doeltreffendheid en context, wat ik zocht maar daarnaast was het ook vooral empathie en ethiek en schoonheid esthetica en spiritualiteit.

 

Dit is wat ik zocht en waarom het saai was en waarom het nu niet meer saai is mijn wereld.

Het miste aan deze mindset en niemand in mijn omgeving sprak op deze manier met mij.

Ik zocht inspiratie en een meer georganiseerde manier. Ik zocht leiderschap….en ben dat een periode ook op een verkeerde manier gaan doen want ik zocht het buiten mij in mensen ..terwijl relaties de manier zijn om stevig te staan braken ze mij bijna letterlijk in mijn hart. Het moeten wel mensen zijn met een visie die overeenkomt en ze ook het grote geheel zien want anders raak je nog verder van je eigen kern vandaan, en ga je daaraan aanpassen, mensen fragmenteren te snel en oordelen ook te snel en praten over elkaar en niet met elkaar en dat zijn grote kwetsbaarheden en gevaren in onze samenleving, en ze doen het  niet express want ze hebben het nivo en de vaardigheden niet om het anders te doen.

Ondermijning is echt overal te zien en overal voelbaar, ik was jong maar had het al snel door en in de gaten, de oplossing hiervoor is voor mij Levende Systemen.

Ik ben dus heel jong al bruggen gaan bouwen en gaan onderzoeken tijdens mijn hele leven om uiteindelijk hier uit te komen als LifeCoach, als Specialist Leiderschap, Consultant.

Ik ben nu bekend blogger en Trend Specialist en heb zo 6 jaar ervaring kunnen opbouwen en ik zit nu in mijn zevende jaar via twitter en zie nu een opkomst van volgers en mijn aanwezigheid is erkend en ben een erkend blogger.

Snelle aanpassing is het resultaat van deze lifestyle, ik ga je dus een stukje meenemen in het verhaal hoe het zo heel natuurlijk verlopen is en hoe ik hierin terecht ben gekomen en wat het precies betekent. Ik heb namelijk ook een enorme passie voor fashion en mijn eigen trend en stijl, ik heb een eigen lifestyle en zo ook met kleding en met eten en plekken waar ik wel en niet kom.

Het zijn de dimensies van het Dialoog, prototyping 4.0.

Je kunt ze zien aan mijn kleding keus ik ben ook RepeatLifeStyleBlogger –

Het muzikale en warme gevoel van verbondenheid is iets wat ik heb meegekregen vanuit mijn kindertijd omdat er altijd muziek in ons huis was en ik al jong alle lyrics leerde meezingen en ook gewoon vrij was om te dansen in de kamer en dat deed ik ook.

Muzieknoten leren en experimenteren met muziekpatronen is leuk en dat is ook een eerste kennismaking met taal, ik ben tweetalig groot geworden tot mijn 10e jaar en dat heeft mij ook gevormd. Jaargetijden en feestdagen vieren is leuk omdat het rituelen zijn en routines om vorm te geven en meer gevoel te geven aan de verschillen van een jaar en in een maand, de elementen leren zien en voelen, het leven is een grote module en we leren een leven lang. Stevig in het leven staan is voor mij een systeembenadering waarin we ontvangen en dankbaar zijn voor de wereld die al zo oud is. Everything flows van Heraclitus is een conceptie die voor mij de I Ching laat zien en dat is de oudste toepassing die door Churchman geidentificeerd is. Een diep begrip van de verbindingen van de natuur met onze wereld en alles wat duurzaam is geeft alchemie en dat is ook hoe wij onszelf noemen, de Alchemisten. Social Alchemist.

Een holding environment waar je elkaars bestaan tijdelijk meedraagt en je nieuwe en diepere inzichten in je eigen bestaan gaat oproepen. Dit is mijn levensverhaal en ik ben hiermee in aanraking gekomen en zo met de grondleggers gaan werken.

Ik zocht naar meer gemeenschapsvorming en meer respect maar ook naar een betere relatie met mezelf en ik verbeterde mijn eigen zelfvertrouwen al heel jong door het schrijven in dagboekjes, vanaf dat ik al kon schrijven ben ik hiermee begonnen. Deze vorm van schrijven is een impact en ook een vorm van verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. De drijfveren en passie in kaart brengen omdat motivatie zicht geeft op jezelf en alleen dan je ook beslissingen kunt nemen en dat is zo als je een studie begint of een baan zoekt en of een belangrijke beslissing neemt. Leren omgaan met je eigen betekenis van jouw keuzes geeft meer begrip en meer acceptatie en dit is een methodiekontwikkeling zoals we ook zien met het labyrint wat als richtingsaanwijzer en als levensspiraal ingezet kan worden, Je innerlijke leven kun je zien als groei, expansie van energie die vrijkomt als je een symbool leert zien voor het leven van de mens. Een gesprek met een ander heeft een karakter en dat kan krachtig en gracieus zijn en hoe meer vragen je durft te stellen en kunt stellen met een opening voor diepgang hoe meer je kunt delen en leren van en met elkaar samen.

Marcel Proust, voor hem waren fictie en werkelijkheid relatieve begrippen en hij is vooral bekend geworden door zijn indrukwekkende opus Op zoek naar de verloren tijd.

Verbeeldingskracht maakt het ons mogelijk om discrepanties tussen het ik en de ons omringende wereld te overwinnen en zo jezelf te kunnen vinden. Veel herinneringen kunnen namelijk dierbaar zijn maar ook ongewild het leven veronaangenamen. Ik was 14 jaar toen ik op het station stond en ik een aantal mensen sprak met verhalen uit hun jeugd, ik besloot om een schrijversloopbaan in te slaan en wist niet precies hoe maar wel dat het zou gaan gebeuren. Herinneringen groeien met ons mee en we praten anders over onze kindertijd als we jong zijn dan twintig jaar later, en hoe graag ik ook wil garanderen dat niets dan de waarheid nodig is te vertellen, zonder twijfel is de roman, waarin jouw verhaal een levensgevoel is en word zo ook een zelfbeeld van jezelf kan worden en diepgaand hierdoor bepaald.

Het is de veranderkunde, omvormen van jezelf en de wereld om je heen. Ik ben expert en specialist in veranderingsprocessen en leiderschapsconsultancy. Ik heb 22 jaar studie gedaan en ervaringen opgedaan en verbonden wereldwijd vanuit een internationaal instituut als Speaker, met wetenschappers en professoren, een intens netwerk op hoog internationaal nivo.

cropped-img_6333.jpg

Ik ben geboren in London in 1970, een couveuse kindje, te vroeg en als we kijken naar de ontwikkeling van de biografische methode is het persoonlijke levensverhaal van mij als gewoon mens nodig in de aandacht in de menswetenschappen. Door individualisering tijdens de afgelopen decennia komt die belangstelling ook en vooral vanuit de mens zelf. Charlotte Buhler ( 1893 – 1974) is ongetwijfeld de belangrijkste grondlegster van de moderne psychologie van de menselijke levensloop.

De dynamiek van de persoonlijkheid en het streven naar doel en richting en zin zijn belangrijke thema,s in haar psychologie. Er is nu meer sprake van keuzepsychologie en veel meer jongen mensen gaan nu op kamers en alleen wonen als ze gaan studeren en we zien ook samenwonen eerder opstarten nu en oudere jongeren die nog een studie oppakken na een werkperiode en ook je eigen levensverhaal opschrijven is een normaal gegeven geworden en nu een trend en daarmee te gaan coachen.

Innerlijke veranderingen zijn er altijd en constant en ik wilde al jong die betekenis zelf onderzoeken en deed dat met muziek, met de natuur buiten, met mensen maar ook met patronen in de activiteiten die ik koos, ik onderzocht heel bewust en met versterkte gevoelens of ik het wel echt leuk vond, en dat was een enorme zoektocht om te vinden wat bij mij paste, en dat wisselde ook gedurende de jaren.

 

Zo is de keuze ook gestart in het onderzoeken van welke dingen mijn aandacht wel hadden, het waren duidelijk de mooie patronen die ik zocht, in kunst Art, in meubels en architectuur en ook in kleding, in fashion was het steeds een bepaald thema en patroon wat ik zag terukomen, ik leerde zo een methode en manier om met meer ondersteuning voor het sociale beleid #HealthCare aandacht te geven. Hoe mensen omgaan met veranderingen tijdens hun leven zelf vraagt om een interpretatiekader en dit leerframe en educatieve frame is voor mij Syntony. Syntony is een lifestyle wat meer is dan alleen een frame of een map dus het is niet zomaar even uit te leggen.

Een mondiale samenleving, om stress te verminderen en in meer empathie te gaan vormgeven…met dit pragmatische model, dat is hoe ik het op een eenvoudige en simpele manier kan uitleggen nu.

Betekenis geven aan je leven, dat is wat ik zocht en wat ik zo graag ook wilde voelen, het liefste elke dag. Ik kwam erachter dat niet iedereen dit normaal vond om te voelen en ook gevoelens van anderen op te pikken en de openheid al helemaal geen normaal gegeven was in de wereld om mij heen. Ik besloot dus de wereld veranderen en te beginnen met mijzelf.

Er zijn vier nivo,s van empathie en dat is intra persoonlijk, interpersoonlijk, natuur transspecies noemen we dit en future generations, earth and future, de aarde en de toekomst, dat zijn de vier nivo,s waarin we zorg en aandacht geven aan balans, via dynamiek.

Het begrip identiteit is dus niet voldoende om een persoonlijkheid te kunnen begrijpen en er is veel meer dan alleen de persoonlijkheid dus ik doe het voorstel het te vervangen door het begrip biografie. Dit naar aanleiding van een pleidooi van hoogleraar Wolfram Fischer- Rosenthal.

De uitgangspunten zijn de stelling dat de maatschappij kan worden opgedeeld in een aantal subsystemen, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven, juridisch en politieke zorg en de subsystemen die leiden tot desintegratie en de consequenties omdat een georganiseerde principe mist hierin en dat is de identiteit!

Aanvaarding van jezelf en de ander

 

Wie ben ik en wat wil ik en wat kan ik?

Dat is onze Methode SyntonyConversation.

IMG_6331

Het levensverhaal vertellen reconstrueert een toegankelijke manier om je eigen persoonlijkheid te leren kennen en dat is veel meer een journey dan je gecompliceerde identiteitsbeschrijving!

Het is een uitnodiging in een wereldbeeld wat mondiaal is en dat geeft zoveel meer perspectieven en veel veranderingen die zoveel energie geven, een meer systemische manier van leven gaat beslissingen makkelijker maken en meer variabelen en meer perspectieven om de complexiteit meer te gaan waarderen. Het lijkt misschien een rationeel pad en we laten ook de archetypen en methoden en modellen toe als tools om complexe situaties te leren omschrijven maar het leidt ook tot een wereldwijde socio-ecologische wereld waarin we transformatie zien als een leerproces. Een expansie van je bewustzijn om met vooruitstrevende manieren te gaan bewegen en jezelf snel te leren aanpassen. Het is het leren luisteren naar patronen van verandering, in jouw omgeving, onthouden en herinneren hoe je bewust en spelend betrokken kunt zijn en dat in een leven lang leren en blijven verbinden met dit oefenen, eervol zijn naar al je relaties toe en ook een voorbeeld zijn van deze manifestatie van jouw systemische competentie en dat gaat verder dan alleen maar denken!

Een mondiale samenleving, om stress te verminderen en in meer empathie te gaan vormgeven.

Betekenis geven aan je leven, dat is wat ik zocht en wat ik zo graag ook wilde voelen, het liefste elke dag. Ik kwam erachter dat niet iedereen dit normaal vond om te voelen en ook gevoelens van anderen op te pikken en de openheid al helemaal geen normaal gegeven was in de wereld om mij heen. Ik besloot dus de wereld veranderen en te beginnen met mijzelf.

Een manier om naar kapitalisme te kijken is tribal leiderschap als eerste en het volgende nivo was de cultuur van communities die samen gingen werken, de derde revolutie was productiviteit en tussen 1980 en 2000 was onze standaard van leven enorm en die grens van leiderschap heeft een grote competitie neergezet en dat is allemaal naar voren gekomen. De volgende generatie van leiderschap is sociaal cultureel, hoe zetten we welzijn neer en welvaart wat voor de hele wereld goed is en wij dezelfde kansen krijgen want wat zijn we anders aan het doen?

 

Er zijn niet genoeg resources om dit te doen dus we moeten nieuwe vormen neerzetten en de technologie is enorm, dit vraagt om een andere vorm van leiderschap en op de langere termijn met duurzame systemen om samen te werken en samen te denken en samen te komen en samen te zijn en dat is wat we gaan zien in de volgende decenia.

Dat is een nieuwe manier van kijken en zo reflecteer ik mijn leerjourney omdat ik systeem denken zie als een hek en opening die geopend is voor mij om zo te leren leven en te blijven onderzoeken, mijn hele leven om meer en meer mijzelf te worden. Dit is maar de eerste stap, en je kunt nog veel verder gaan met cognitieve perspectieven die je kunt integreren en zo loskomt uit reductionistische visies en in een echte menselijke wetenschap durft te gaan kijken, een meer holistische en integrale, het hele plaatje leren zien! Systeem perspectief

#GetTheWholePicture

 

Sales en de Pilot Syntony Conversation/ Designing Social Systems

Sales ik had er lang niks mee, totdat ik besefte dat ik er zelf voor wegloop, ik leerde dat Sales gaat over Flow, dat is 1 van de 5 bewegingen van Syntony, de dynamiek leren begrijpen van de onzichtbare beweging van ons dialoog.

 

De soft technologies gaan over deze condities, hoe je je acties en attitude kunt harmoniseren met je omgeving. In de juiste connectie ligt een verbinding tussen de klant en de onze dromen.

Ik ben naar Wenen gegaan in Februari 2014 en daar is de Start Up neergezet en officieel gelanceerd van de Workshop Syntony Cafe, ik ben daarna gaan expanderen en onderzoeken en gaan spelen samen met een klein hyperconnected team. Deze verbinding gaat over Community en dat is de betekenis van leven zelf en een zelf sturende beweging. Samen met Alexander Laszlo.

Zijn wikipedia link: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Laszlo_(scientist)

Ik ben samen met een student gaan innoveren en we zijn samen gaan ontdekken hoe dit werkt, het dialoog voor diepgaande transformatie van onszelf, zij is student in Leiden en zij ontdekte ook hoe alle aspecten van Arts ons verbinden met het leven en onszelf en met anderen en met meer dan alleen de wereld van het maatschappelijk maar ook met het verleden en de toekomst. Zij is dit jaar een training gaan volgen om als Yoga Teacher op de Universiteit met studenten aan de slag te gaan. De flow van bestaan gaat over de kwaliteit van flow, het zijn de andere processen die we zijn gestart samen en andere patronen gaan inzetten, en een vooruitgang met onszelf laten ontstaan op deze manier.

Understanding Evolution gaat over een manier van leven wat meer is dan alleen een theorie inzetten want het gaat over Leren, werken met verandering en omgaan met onzekerheid en een holistische harmonisatie.

Het begrijpen en waarderen van evolutie en leiderschap gaat over een map, de toekomst van humanity en een betrouwbare compas de Syntony Compas. Een interne compas waarmee je leert navigeren dus een soort roadmap voor de toekomst in de wereld vol onzekerheid en onvoorspelbaarheid.

 

Voor alle toekomstige generaties zijn we betrokken in de wereldwijde dialogen waarin dit het thema is hoe we dit kunnen bereiken, dit is een kwestie is van bewust verbinden en een vooruitgang neerzetten van een Wereld Kompas een navigatietool. Dit is EGS wat deze week in de conferentie in Wenen gelanceerd is tijdens de Systems Science Society for Systems Thinking #ISSS2017.

Wij zijn team Syntony waarin we een Start Up hebben neergezet en een Portal hebben geopend, wij zijn een zelfsturend team en onze vragen en mogelijkheden onderzoeken het dialoog en de onzichtbare dimensies van het dialoog om een samenleving te verhogen.

Mijn platform is enorm gegroeid van 2014 tot 2017 en ook mijn klanten maken enorme groeisprongen nu, en op verkopen en sales zag ik wel nog steeds een enorme blokkade. In ben dus nu aan het werk met een Sales Manager, en zij heeft een enorme passie voor sales. Dit gaat ervoor zorgen dat wij een miljoenen omzet kunnen gaan activeren door deze passie voor sales door te geven want alles draait om connectie, tussen ideale klanten en ons team en platform.

Wie wij zijn? en ons verhaal en onze dromen, en verlangen en die van onze klanten, dat is waar wij deze zomer mee aan de slag gaan. Onze droom is nog veel meer ondernemers en studenten en gemeentelijke instellingen en instituten en Universiteiten enthousiast te maken voor sales en onze compas, om een veranderingsproces in te gaan.

We zijn dus gestart in Juni 2014 met een Pilot Groep en compleet en intensief een programma gestart, om deze passie bij te brengen en vaardigheden. Lekker vrij en blij onze consultancy en pilot verkopen zonder dat een gedoe is en of een blokkade wordt.

Verandering en Complexiteit gaat over verantwoordelijkheid en gevoeligheid en dat heet de Syntony Sense, het is goed ontwikkelde mindset, een shift is nodig in ons Denken.

Het neerzetten van een glocal eco civilization gaat over een samenleving die lokaal en wereldwijd verbonden gaat zijn en dat is glocal, local + global = global. Een term die we dus eerst nodig hebben om dit te doen, in de lokale dimensie.

Neerzetten en het verstrekken van een map voor de toekomst dat willen we allemaal en dat is ook nodig via een interne kompas.

De kwaliteit van flow, elkaar herinneren van andere processen en patronen die vooruitstrevend zijn en dat het gaat om het durven onderzoeken hiervan en daarmee spelen is Syntony, dat is de onzichtbare beweging die de evolutie aanraakt waar we nu doorheen gaan. In deze kwaliteit gaat het over hyperconnectiviteit dus kleine special teams, wekelijks met elkaar in dialoog en zo andere patronen aanreiken aan elkaar en die activeren waarmee we elkaars karakter en houding ook omhoog tillen, het is een leerproces en een goed ontwikkelde Syntony Sense is niet eenvoudig, ze vraagt om transgenerationele dialogen en acties die vanuit vertrouwen worden aangegaan en zo ook worden begrepen omdat je samen omgaat met verandering. Een hoge kwaliteit van Flow betekent leren en de bereidheid om te willen leren en innovatie van onafhankelijkheid neer te zetten.

Met de Essentie van Syntony gaan we een systeem leren beschrijven en zo ook een dynamische harmonie activeren, improviseren, een natuurlijk levende conditie.

Designing Social Systems geeft betekenis aan een systeem wat belichaamt is en waarin je de individuele thinginess en interwinglement kunt voelen, het zijn de individuele melodieen en zo zet je een duurzaam samengestelde harmonie neer met elkaar. Het is een ‘symphony of life. ”

 

Het onderzoeken van deze manier gaat over het belichamen heel concreet omdat manifestatie heel concreet is en interactief een denkproces komt als uiting en een wilskracht en bereidheid om actieve intenties te blijven inzetten en ook gepassioneerde betekenis.

Transformatieve Verandering is er om een betere wereld te visioneren en een aantal vragen goed te begrijpen en deze te stellen in je manier van Hosten, dus interviews afnemen over de verschillende perspectieven die anderen hebben en nodig hebben om een shift te kunnen maken in hun denken en in de omgeving met duurzame veranderingen hiermee maar ook spiritueel vervulling geeft en een society kan neerzetten. HOe kun je met dit pragmatische frame gaan starten waarin je leert wat Biomimicry is en de Natural Step en Integral Sustainovation? Het zijn de vaardigheden die de ontwerpers in ons team op sociaal en cultureel gebied laten zien in veranderingen wat nodig is om deze condities te cultiveren in henzelf.

Naar je familie leren kijken en naar je team, je organisatie en naar je gemeenschap is leuker als er samenwerking is en communicatie op hoog nivo. Het maakt je sneller en het is veel leuker om zelfsturend te mogen zijn en binnen leiderschap te spreken over deze gemeenschappelijke betekenis.

In unit vier leren we je hoe je betrokkenheid kunt geven in Dialoog, hoe je een echte Conversatie kunt starten en wat daarin de basisvaardigheden zijn, dus dit is geen Neuro Linguistisch Programmer en ook geen concept wat zomaar is samengesteld maar een officieel Systemisch Instrument.

Naar de natuur leren kijken als je Mentor en dat als model in te zetten vraagt om een lens van Biologie en dat is wat wij aanreiken, we zijn geen mechanistisch systeem maar Levende Systemen. De natuur als model hanteren geeft een wetenschap die laat voelen en zien hoe we de modellen uit de natuur heel makkelijk kunnen bestuderen met vormen, processen en strategie, het zijn de menselijke problemen die we kunnen oplossen hiermee omdat principes een natuurlijk gegeven zijn!

Doorbraak in de Wetenschap is deze lens van Biologie en deze interne compas. Wij komen je helpen hiermee om met dit nieuwe referentiekader jou te laten zien hoe je deze principes kunt inzetten en een vuurtoren kunt zijn.

Ik toets mijn eigen gedrag al 22 jaar door zelfreflectie en dit model, het is in lijn met de principes uit de veranderkunde en de waarden kies ik zelf per context en ben daarin efficient en effectief met doeltreffendheid en empathie is hierin heel erg belangrijk. Empatie op vier nivo,s want ik zelf en leren met mijn hart te voelen, mijn sensitiviteit serieus te nemen, leren luisteren met elke cel in mijn wezen, het is het intra persoonlijke nivo waar we eerst zelf echt een ritueel van mogen leren maken en dat is wat Steve Jobs doet en Elon Musk en Tony Robins, ze hebben allemaal hun prime time elke ochtend en herhalen dit en dat gaat over Leren, Innoveren en een leven lang leren en blijven innoveren dus rituelen zijn nodig. Ga elke ochtend eerst bewegen en schrijven en zet je doelen op papier en doe dit elke dag met stapjes, concrete stappen neerzetten.

Microtubules processes information on the quantum level –

Ander perspectief is noodzaak en dit draagt bij aan de duurzaamheid van jouw eigen leven maar ook dat van de wereld om jou heen, he tis rechtvaardigheid en geduld maar ook ijver en eenvoud inzetten en dat ontdekken wat dit doet met je als je Grace leert leven. Empatie komt steeds meer vrij als je dit gaat doen op deze manier en de rest leert wegfilteren. #ESD Evolutionary Systems Design. Ik heb een Module vertaald wat laat zien hoe deze instrumenten ingezet kunnen worden en dit kun je al leren in een tijd van 13 weken.

Professore Kathia Laszlo heeft dit werk vrijgesteld voor mij om haar faciliteiten te mogen doorgeven aan de studenten en ondernemers, schrijvers en kunstenaars die willen innoveren op een zachte en meer vriendelijke manier dan keiharde sales, het is een flow waarin we elkaar helpen en support geven via het internet en via klanten en samenwerkingen.

Changing Societal Worldviews

Changing Organizational WorldViews

Verandering is een grote uitdaging en als je eenmaal deze mogelijkheid hebt om snel te zijn en je kunt meerdere bedrijven helpen hiermee dan zet je ook iets neer concreet en dat is mijn betoog met deze blog, we zijn geen klok en ook geen machine maar een Levend Systeem, een eco systeem binnen ons eco systeem en daarin mogen we iets meer ons best doen om te gaan hosten en te gaan faciliteren.

Een kind wil ook niet dat je hem of haar verteld wat ze moeten doen ze willen zelf ontdekken en volwassen houden er ook niet van, ze willen plezier en vertrouwen krijgen.

IMG_6939

Zelf sturend zijn geeft energie omdat je vertrouwen als basis uitstraalt en geeft aan anderen en dat is op de langere termijn wat relaties opbouwt, je moet consistent zijn om op de langere termijn ook de relaties te houden, mensen willen leren en delen met je als zij ook deze ervaring kunnen opdoen. Ik faciliteer in vergaderingen en meetingen en bewaak dit proces dus prototype is ingezet en we onderzoeken nog steeds daarnaast hoe we de diversiteit die er is in de wereld kunnen ondersteunen. Sociale en ecologische, economische business modellen zijn nodig en dat is wat wij aanreiken.

Tot jezelf komen is een onderdeel van de kompas omdat ze laat zien dat momenten van afzondering nodig zijn om goed te kunnen publiceren en ook sociale systemen te kunnen supporten en steunen en vervelende gevoelens van onveiligheid en onzekerheid er ook mogen zijn en we deze niet wegdrukken waardoor ze als een kracht in ons lichaam terugkeren en hiervoor bieden we dus oefeningen aan, energetische oefeningen.

De tijd goed leren indelen en gevoelens leren registreren is een vast onderdeel voor betere concentratie en bewustwording om naar jezelf terug te keren. Deze disciplines zijn belangrijke principes waarin de uiting van de vrije wil en het verkennen van je Zelf de basis is omdat ze een binding geeft met je wezen wie je echt bent. Liefhebben is een kunst en zo is het ook met passie, het is een kunde, en Nederland is een vooruitstrevend land en als ik zie dat we met 7 miljard wereldwijd zijn verbonden en er wel 4 miljoen innovatief bezig zijn en gestudeerden actief zijn dan hebben we tot een enorm potentieel liggen.

Wereldwijd zijn wij persoonlijk aan het ontwaken, en dat vraagt om zelfsturende mensen die hun stad willen supporten en zelf die stad willen zijn waar je terecht kunt voor facilitatie en waar zelf gewaarzijn een natuurlijk proces en onderdeel is van de lifestyle dus gezond zijn en gezond leven en dat begint met goede voeding en ritme, en patroon herhaling en netwerk intelligentie hele normale vormen zijn. Ik ben specialist in Leiderschaps Consultancy. Goed Functioneel Spreken en dit durven uitdragen is nodig om het Instrument dat wij zelf zijn goed te leren articuleren en dit te doen in ons leven.

Het nieuwe paradigma is het nieuwe denken en dat is het mentale bewustwordingproces.

De weg van verandering verloopt via geestelijke en lichamelijke inspanningen en dit leren toestaan betekent ook in je eigen ziel of kern leren kijken, en ook je zielsgelijken ontmoeten die ook creativiteit stimuleren en intuitie als een vorm van intellentie begrijpen, met alle risico van confrontaties en teleurstellingen en dat oppakken.

Op dieper nivo met elkaar verbinden geeft een totaal andere ervaring dus meer perspectieven zijn nodig. Elkaars wereldbeeld leren begrijpen en elkaar uitdagen om daaruit te durven komen. Openstaan voor holisme en niet in het reductionisme blijven hangen of conservatief denken en handelen want straf en hardheid is achterhaald.

Niet in oude patronen van het verleden blijven hangen en de toekomst voeding geven. Een gezonde geest woont graag in een gezond lichaam en andersom ook, en dat is een opdracht voor ons en dat is ook zo voor onze communicatie en onze samenwerking, dat begint dus in onszelf.

Veel mensen zijn nog vervreemd van zichzelf en hun eigen diepe ziel en talent dus zij schermen zichzelf af van hun leefomgeving en hebben vluchtneigingen en onttrekken zij zichzelf van hun leefomgeving. Het niet kwetsbaar opstellen resulteert in achterdocht en angst maar ook in bescherming en afscherming en in eenzaamheid. Het zijn de innerlijke spanningen die geheim moeten blijven waardoor ze zichzelf concentreren op het handhaven van een uiterlijk beeld en daar gaan ze de mist in, letterlijk, ze krijgen wanen en aanvallen van buitenaf en zo is een belangrijk deel van de persoonlijkheid die ontstaat geen kracht voor het echte ik en voor de omgeving want ze blijft geheim.

Wat is nu de belangrijkste referentie? Wij bieden deze faciliteiten om met tools te komen die en verhoging geven in de communicatie en zo kun je leren dat de Neuro Science ons leert en laat zien dat heel veel mensen oog hebben voor wijsheid en schoonheid en goed doen maar niet weten hoe. Het zijn 80% aardige mensen en 20% mensen die beslissingen kunnen nemen. Ik bied deze opleiding en Pilot aan zodat je als Consultant en Coach of als Manager, ondernemer of student leert wat exploratie is en wat eigendom betekent.

Biotechnologie en Nanotechnologie staat op de agenda voor #2030.

Ik ben actief betrokken in deze Labs op wereldnivo en wij bieden daarom een Mondiale Campus aan vanuit Kortgene en vanuit Leiden is er nu een vestiging ontstaan, zodat we met nog meer betrokkenheid en betere relaties van binnen naar buiten toe kunnen innoveren samen. Aurora de Leeuw is student op de Universiteit Leiden en samen met mij en Alexander Laszlo, Sam Hahn en Alysia van TedX zijn we nauw verbonden om deze mindset aan te reiken. Brian Bacon van Oxford Leadership is een samenwerking aangegaan met ons en met Alexander Laszlo vanuit zijn expertise om Leiderschap 4.0 uit te dragen en hij biedt excellente leiderschapsvaardigheden binnen de top 500 van bedrijven wereldwijd. De veranderingsprincipes worden ingezet om goed te doen en werknemers krijgen de kans om te leren ook over gevoelens te spreken op het werk waarmee ze meer verbinding voelen met hun collega,s en er geen silo,s meer zijn en hierarchie maar hyperconnected teams die ook verantwoording mogen dragen.

 

Wie ben je? dat is als mens veel belangrijker dan wat je doet en kunt, je kunt veel meer als je open kunt zijn en niet in een rol hoeft te schieten en jezelf niet meer hoeft te fragmenteren. Je persoonlijke groei aangaan en managen gaat helder maken wat je objectives zijn en vooral voor de toekomst, jouw houding en jouw attitude voor balans.

Dit is heel beknopt wat MBA doet en wat wij als Consultant zijn opgestart en ik heel actief ben in mijn eigen regio waar ik woonachtig ben in Zeeland in Nederland.

Ik heb wekelijkse meetingen op internationaal nivo en heb zo deze taal mogen leren en leren toepassen en kunnen vertalen en dat doe ik via twitter waar ik veel volgers heb die mijn werk bekendmaken en met mij verbinden. Reciprocity principe betekent focus, en het dialoog durven starten. Met de tools van #EGS geven wij als consultants richting en sturing aan integraal facilitatie van het dialoog voor verandering en die verandering laat de condities zien van een ontwikkeld systeem ontwerp ; een programma wat laat zien dat de opbouw van cellen de patronen in alles als een levend organisme demonstreert.

Om plezier in je doel te krijgen is een win win model nodig en dat is wat wij concreet doen met onze veranderingsprocessen, leren afstemmen en zelf organiserende beweging activeren. Laten zien wat leiderschap is om goed te doen en een voorbeeld te zijn voor anderen dus hoe doe je dit?

Wie zijn je partners en Waar wil je dit en Wanneer? Dat moet helder en heel concreet zijn en wij moedigen aan om een vaste coach of consultant in dienst te nemen om deze vragen te blijven activeren in jouw organsatie.

Coherentie is het resultaat van goed leiderschap en dat is goed voor ons en ons welzijn in zijn geheel dus coherentie zoeken in de mensen waarmee je wilt samenwerken en samenzijn prive is nodig voor je gezondheid en dat geeft verhoging van sociale en ecologische constructie.

 

De nieuwste vormen die uit de Labs komen, daarin zit ik dus en dat is wekelijks, wij willen strategie aanreiken om de wereldproblemen op te lossen via de persoonlijke groei dus het dialoog van de mensen helpen verhogen.

Principes van leven zijn zichtbaar omdat ze afgestemd zijn en respons geven en je herkent ze ook aan hun aanpassing waarin ze de condities inzetten maar ook aan de manier van leven en niet overleven, ze zijn life friendly en ze laten zien hoe ze met integratie ontwikkelen en dat doen om te groeien ongeacht de leeftijd!

Mogelijkheden zijn zichtbaar efficient.

Wij hebben voor al deze bewegingen prachtige slides ontwikkeld en een soft ware en daarin is een miljoen euro geinvesteerd, het is door een heel team ontwikkeld waaronder je ook bekend raakt met het 5 – level framework, een systeem nivo wat succes laat zien en strategische nivo,s maar ook actie nivo,s en tools.

Het vier systeem conditieframe, wat duurzaamheid laat zien in de society waarmee je jezelf in verbinding stelt en ook de natuur belangrijk onderdeel is van je behoeften.

Backcasting omdat een begin een einde heeft en je altijd even kunt terugstappen om te zien of je vooruit gaat met je visie en jouw wereldbeeld, en daarbij ook het ABCD Model inzet en methode om meer bewustzijn vrij te maken omdat je prioriteiten leert stellen. Je checkt samen met je team of je nog wel vooruit gaat en of het een flexibel platform is en of het een goede investering is en een goede winst?

Integrale duurzaamheid laat zien wat we nog veel meer domeinen mogen leren kennen Integral Sustainovation geeft zicht op de intra persoonlijke, de inter persoonlijke, transspecies en transgenerationele domeinen en dimensies en dus ook vier werelden. De vier horizontale dimensies in vier domeinen van de realiteit laten zien hoe je kunt bewegen in vier werelden. Mensen en de planeet aarde, je eigen persoon en voorspellend zijn maar ook een magische wereld en de natuurlijke wereld met de maatschappelijke wereld verbonden met de industriele wereld vraagt om een lens van biologie. De Tao komt hieruit.

Dia7

The councils of all beings, het is een role-playing workshop en daarin ben je betrokken als deel van het natuurlijke omgevingsveld dus ongeacht of je nu professor bent of student of arts of manager, we laten allemaal ons aandeel zien in de workshop en alles is even belangrijk.

Syntony Cafe is gestart als onderzoeksdienst en testLab. Een nieuwe dynamiek

A new understanding of dynamics.

Design of Social Systems

Ik verheug me erop jou te ontmoeten en onze pilot te komen presenteren.

Samen met ons team zijn we voorbereid en wereldwijd zijn er al 84.900 facilitators aan het hosten in 195 landen.

#SyntonyManagement Methode

@PilotSyntony

Voor Practitioners en voor Masters en voor studenten in een basis workshops beschikbaar en Bachelor nivo vereist voor Trainers –

Met respect en plezier,

Sarah

 

 

Grenzen in acht nemen

Om grenzen bewust en op basis van keuze te handhaven moet je bewust zijn van en bedreven zijn in de drie grens vaardigheden; cognitieve filter van gelijktijdig denken – gelijkheid en verschil opmerken – het fysiologische filter van je verbinden met je lichaam en het perceptuele filter van perifeer zien en horen.

cropped-img_6333.jpg

Voor een interactie met iemand bij wie je geneigd bent jezelf te “verliezen” moeite hebt vrijuit te spreken of te zijn wie je wilt zijn, een oefensessie! Facililatie gaat over grenzen in acht nemen. Hosten is ook net zo belangrijk dat je hierin je grenzen in acht neemt.

De drie grensvaardigheden die ik je wil meegeven herhaal ik hier nog een keer kort;

 • cognitieve filter van gelijktijdig denken
 • fysiologische filter van je verbinden met je lichaam
 • perceptuele filter van perifeer zien en horen

 

Wat zijn de grensvaardigheden hierin;

 • gelijkheid en verschil opmerken
 • lichaamsbewustzijn
 • jezelf zijn en bewust je competenties inzetten

Ik leer basisschoolkinderen en ook voortgezet onderwijs leerlingen met een iq hoger dan 100 dat zij zelf deze competenties kunnen inzetten op zeer jonge leeftijd al, het is namelijk zo dat we met een iq tot 100 basisonderwijs nodig hebben en daarop ook ons systeem afstemmen, het is regulier afgestemd en ontwikkeld. Alles boven die 100 betekent vwo dus dat betekent ook anders kijken en anders leren en anders omgaan met de patronen binnen structuur en organiseren en leidinggeven. Dit start al op jonge leeftijd en als zij hierin motivatie ontvangen en dat voelen dan gaan zij vanzelf heel hard lopen voor de school en hun team en hun medeleerlingen ook helpen en supporten.

MOTIVATIE

Om grenzen bewust en op basis van keuze te handhaven moet je dus wel eerst bewust zijn van deze bedrevenheid en van deze grensvaardigheden, ik ben in de jaren 90 hierover gaan spreken met kinderen omdat ik zelf in de opleiding zat en ook een jong kind had wat met vriendjes thuiskwam, ik ben op die manier gaan toetsten en wat werkte dit goed!

 

IMG_6939

 

Dit is Senn mijn jongste zoon en ik ben een Pilot gestart met hem vanuit ons Model Syntony Education en dat is zo ontwikkeld om anderen te helpen in scholen en ook vooral de ouders en de leerlingen zelf om heel jong al te leren sturen en zelf sturend te gaan organiseren zodat je die vaardigheden van Leiderschap zo vroeg mogelijk kunt activeren en motiveren om echte leiders in onze samenleving te gaan aanreiken. Verander de wereld begin bij jezelf en wees de verandering die je graag wilt zien.

 

Dat is het motto van Ervin Laszlo, Dr. Ervin Laszlo heeft deze visie vooral als manifest geschreven voor onze jongeren om hen te helpen in deze wereld.

IMG_6330

Dit is waar ik altijd eerst mee begin, het is Leiderschap in de nieuwste wetenschap vanuit NeuroScience.

 

“Stel je de situatie zo voor, zie de andere persoon, neem een denkbeeldig scenario van de ontmoeting door terwijl je je handen in de perifeer-zienpositie brengt. Beweeg je vingers en concentreer je, terwijl je je repetitie van de toekomstige gebeurtenis doorneemt, op de persoon met wie je praat en waarbij je enig bewustzijn in stand houdt, afstand van de dingen om je heen zonder er echt naar te kijken. Doe dit een paar keer en voorafgaand aan de feitelijke interactie. ”

 

Iemand klaagde eens over het effect van het toepassen van perifeer zien, hij voelde zich afgeleidt en niet in staat om de ander nog voldoende aandacht en energie te geven, het bleek dat hij perifeer zien verkeerd had begrepen.

Alles in zijn panoramische beeld evenveel aandacht schenken. Dat is het beslist niet! Je richt het merendeel van je aandacht en energie op je voornaamste aandachtspunt en wat dat ook is, de andere persoon of het andere object op de voorgrond van je ervaring ..je energie is volkomen gericht op de ander en dat terwijl je bewustzijn van wat zich binnen je perifere blikvlek bevindt nooit verliest. Het is alsof je een intens felle lichtbundel op het onderwerp van je belangstelling richt waarbij het licht aan de buitenzijde van de bundel zwakker is maar toch het hele toneel om je heen verlicht. Perifeer zien betekent niet verdeling van je panoramische horizon in gebieden die eenveel aandacht krijgen!

 

Het helpt juist om grenzen te vormen en in stand te houden, dus het verlies van grenzen is tunnelvisie, wanneer het een versnipperde boel, het is als een lichtbundel op het onderwerp van je belangstelling en daarop richten. Het toneel om jezelf heen verlichten en perifeer zien betekent niet verdeling van je panoramische horizon in gebieden die evenveel aandacht krijgen. Dit is heel belangrijk om goed te oefenen.

Muren ontstaan als je chronisch jezelf ziet en hoort en ook je herinneringen. Het kan heel nuttig zijn om jezelf te zien en te horen wanneer je een waarnemend zelf ontwikkeld.

Geen keuze hebben ten aanzien van dit type waarneming zal resulteren in een overmaat van scheiding met weinig mogelijkheden tot verbinding. Je kunt een doorzichtige muur van plexiglas voorstellen en dit tussen jou en de rest van de wereld zetten en zo ook de muren zelf neerzetten. In herinneringen zetten we met kracht soms muren hoog in zwart en wit neer als het nodig is onszelf te beschermen en onszelf wat ruimte te geven en dingen vanuit een andere kant te bekijken. Zonder bewustzijn van wat je doet en de mogelijkheid om er verandering in te brengen, kun je een gevangenis gaan vormen op deze manier en daarin jezelf isoleren van de rest van de wereld. Hoe je jezelf uiterlijk en innerlijk in de wereld gaat bewegen is jouw waarneming en dat bepaalt jouw werkelijkheid. Het is jouw respons op die werkelijkheid.

 

De regel van 3 is de uitspraak die ik hanteer, het is niet zomaar dat we ook in commercie zeggen dat drie een sterk en stevige manier is van keuzes maken. Iets drie keer horen en iets drie keer waarnemen, en 1 belangrijk element van

Gregory Bateson is Amerikaans antropoloog, denker en schrijver ‘het begrip van drievoudige beschrijving ‘

je subjectieve ervaring is jouw werkelijkheid en die kun je veranderen wanneer je dezelfde ervaring op drie verschillende manieren kunt beschrijven

 

tantric lifestyle

Ik neem je mee in energie, omdat je ermee kunt werken en je er iets mee kunt doen. Het genereren van nieuwe dialogen en de nieuwste labs, daar zit ik in en dat op wereldnivo en neem je mee al meer dan 7 jaar inmiddels, being part of a journey, wat betekent dit?

cropped-img_6333.jpg

Er zijn nogal wat verschillende vormen en alles is uit energie opgebouwd en zo ook onze seksualiteit ..ze is een vorm van energie en er zijn nogal wat verschillende vormen met eigen wetten. De energiewet laat zien dat we dat zelf kunnen leren toepassen.

Ik neem je hierin mee, op weg naar je doel kun je binnen deze context werken met het Zelf, liefde als flow inzetten, met Spirit zijn is Leven zelf, de laatste neurowetenschappen laat dit zien. Je kunt dit leren en oefenen, energie kun je leiden en mensen kunnen dit oefenen in hun dialoog in hun samenwerking en in hun communicatie. Ik heb heel veel geleerd van de Learning labs en de mensen hierin, ze hebben mij gered, zoals ik nu ook anderen kan redden, het verborgen leven en mensen die groeien door pijn en onzekerheid, door al het mooie wat we zien in natuur zelf, in haar essentie gaat het over het presenteren van presence…

Energie leiden in het dialoog gaat over sturing en haar ergens heen laten gaan, dit gaat over aandacht richten en je focus, je ademhaling, je focus en je fantasie.

 

Dia7

Zonder de juiste mensen om je heen kun je niet aan een journey beginnen en je kunt ook niks uitdragen, de rules veranderen gaat niet alleen over de regels het gaat over de condities en een coherent frame, je kunt heel eenvoudig zelf proberen hoe dit werkt.

“probeer je een weg te laten zien”

ermee te werken om te werken naar een doel, het begin van je weg kan verder weg lijken maar het kan wel helder en duidelijk zijn waar je naartoe wilt en dat geeft leiderschap in plaats van afhankelijk te zijn, een aantal stappen zijn nodig om te maken en dat is strategisch leiderschap en hiervoor is het tactische dialoog nodig, het begint met energie, trust, vertrouwen in je eigen patronen in je eigen proces en dat vraagt om een systemische benadering, het is bijvoorbeeld best fijn om lang te vrijen, en je kunt dat ook oefenen met een doel wat spiritualiteit activeert, in tegenstelling tot elkaar zijn we namelijk beide op zoek naar iets…

 

Dit is een tantrisch leven een lifestyle, met energie kun je werken en je kunt er wat mee doen, alles is opgebouwd uit energie……. natuurwetten toepassen en de delen eruit die zijn opgebouwd uit energie ook leren zien in onze seksualiteit is ook een vorm van energie leren besturen, dit is ook voelbaar in een dialoog, er zijn nogal wat verschillende vormen van andere wetten, en die energiewetten kun je leren toepassen. wensen werkelijkheid laten worden en magie als een dienst aan de samenleving en energie gebruiken om je lichaam te verjongen en anderen te helpen dus omvormen tot een meer heilige energie.

 

Mystici in extase brengen, leren en oefenen…… een ergie kun je leiden en je kunt haar sturen, je kunt haar ergens naartoe laten gaan, ik zal je een omweggetje geven, hoe? je leest een boek en je hoort en ziet niets meer je bent geconcentreerd bezig en je herkent de situatie…. aandacht op 1 punt focussen, je voelt dan minder.

 

Bij pijn is dit heel nuttig, je richt je op iets anders, en zo kun je ook meer bloed laten stromen naar bepaalde plaatsen in je lichaam, er zijn gevoelige sensoren op bepaalde plaatsen aan ons lichaam en dat bevestigd hoe het werkt als je iets laat vallen, het is de wet van zwaartekracht en zo zijn er ook wetten van subtiele energieen. De zon bundelt ook haar stralen en zo krijg je en focus dus de intensiteit van de zon is ook sterker op dat moment, wetten dus of regels, het is je focus, concentratie om met 1 ding bezig te zijn en dat ook te willen, visualisatie, ademhaling en meditatie, emoties zoals blijheid en vreugde geeft invloed op onze vorm dus ben je kwaad of angstig?

 

;maak een paar langzame uitademingen en het zakt weg, gewoon 2 X 3 is ^^6 …..jouw marathon bepaal je zelf van binnenuit, we moeten echt leren veel meer van binnenuit te gaan sturen en leiden, leiding geven van binnenuit met de pilot Syntony, Syntony Conversations Syntony Cafe gezondheid en seksualiteit verhogen maar ook je eigen rol als mens in dit leven verhogen, en meer bewust maken –

 

Gedachten richten op een lichaamsproces en zo je ademhaling leren schakelen is ook zo voor psychische processen, en dit is ook zo voor seks, je kunt met je adem ongelooflijk veel doen, omdat je er bewust mee omgaat en je kunt je orgasme ook beinvloeden hiermee. Je kunt onder leiding van een coach of therapeut leren om deze ademtechnieken in te zetten, en zo kun je ook trauma boven halen waarvan je het bestaan niet afwist, waar psychiaters jaren over doen, je kunt heel veel leren en heel veel mogelijkheden scheppen om te gaan werken met zaken die momenteel je leven negatief beinvloeden. Ik neem je mee terug naar lang vergeten gebeurtenissen en laatje glashelder zien wat je vanaf je geboorte tot nu hebt gedaan vanuit je patronen die je zelf hebt ingezet. Je gevoelswaarde is essentieel en dat is mijn expertise, Syntony is een gevoelsdimensie die je een aardig en beter mens maakt omdat je richt op grace, alles simpel houden en je dat ook belichaamt in je lichaamstaal en je woorden maar ook in je tonatie en in je contact maken met de ander en met jezelf, je eigen essentie kent. Ik richt mij op integriteit, in communicatie en in mijn samenwerking met anderen maar ook in het omgaan met mijn lichaam en mijn energie dus goed zorg voor mijzelf, ik ga mijn eigen trauma,s aan en ik deel en leer dat ook met anderen, ik ben het vrouwelijke deel in mijzelf en ook een geliefde, ze mag het leven en de liefde vieren en ze mag ook de stimulans zijn hiervoor om deze innige vereniging in alles te laten doorstralen, ze is mooi omdat ze gevoel voor liefde heeft. Ze is niet alleen een object om mee te vrijen maar een vrouwelijke deel wat ook in jouzelf zit, ze komt dat laten zien en dat is de mensheid zelf, de eerste godinnen van de mensheid lieten dit al zien.

 

Verbindingen maken en samen leren en samen delen, ze geeft vorm aan flow, in flow zijn is afgestemd zijn op elkaars energie, alles gaat vanzelf, en passie voor communicatie en relatie, relaties zijn vol en mooi als we bewustzijn is, ze zijn er om ons vertrouwen te geven en die verengiging gaat diep en diepgaande dialogen geven dit vorm.

Diepgang is nodig voor verhoging van onze samenleving en diepgaande samenwerking is voor de langere termijn zinvol en noodzakelijk, we moeten dit met elkaar gaan activeren en stimuleren voor meer harmonie in deze wereld.

Ik ben gaan bloggen om meer bekendheid te geven hieraan binnen onze samenleving want anders kun je geen duizenden mensen bereiken dagelijks, het is de reden dat ik 5.000 vrienden heb op facebook en volgers en ook op mijn twitter account en mijn instagram, elektrische energie is een onzichtbaar bestaan en wij weten allemaal dat ze er is. Kanalen tussen je wervelkolom en zo omhoog via je nek en door je hoofd, naar de bovenzijde van je gehemelte en je tong is een schakelaar, dit kanaal kun je verbinden met het naar beneden lopende kanaal via je tong, je keel, je hart en je solar plexus wat boven je navel zit, en zo weer aansluit via je geslachtsorganen nar je omhoogloopende kanaal. Tantra vraagt niet om zomaar iets aan te nemen maar dit zelf te gaan doen, diep concentratie en energie laten rondlopen, ik doe dit in al mijn contacten die ik bewust zelf aanga, ik doe dit ook in de ruimte waar ik kom, mijn knooppunten en chakra,s maar ook mijn energie bewaken en oefen dit vooral in de natuur buiten, het is belangrijk bij oefenen dat je ook je energie goed naar beneden kunt leiden.

Heel veel mensen zijn slecht gegrond en niet bewust van deze energiedoorstroming.

Onder aan je stuitje bevindt zich een pomp, de musculus pubococcygeus afgekort de pc spier.

veel mannen en vrouwen zijn vergeten hoe dit werkt, het is niet nodig om spanningen op te slaan in je lichaam als je met deze spier kunt leren werken. Je stuurt verschillende energie naar je chakra,s toe vanuit deze spier en zo kun je ook bovenzinnelijke ervaringen doormaken. Verschillende spieren leren samentrekken onafhankelijk van elkaar is mijn expertise geworden na jaren trainen, heb diverse leermeesters gehad hiervoor en ben nu zelf ervaringsdeskundige. Je spieren leren aanspannen en ontspannen is essentieel basis voor gezondheid. Liefs Sarah ps ik daag je uit te gaan starten …………….

 

arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638

Designing Systems? Human Design

Shaping our own respons……wat is het meest interessante gebied om in de gaten te houden op dit moment? Als we kijken naar de toekomstige trends en de hersenwetenschap, neurowetenschap dan kan ik met je delen dat er heel wat aan het veranderen en je kunt het overal lezen en horen en ook managers beginnen dit te implementeren.

De lens en de kompas zorgen voor richting geven, een gemeenschappelijke trend, en je snelheid om beslissingen te nemen, het mandaat hebben om hoog verbonden teams van mensen elkaar sneller maken en de mogelijkheid om een organisatie te laten samenwerken via een hyperconnected team, kleinere netwerken en speciale teams die goed zijn afgestemd op elkaar. 40 % van de bedrijven zal verdwenen zijn in de volgende generatie, wat is essentieel? We praten over snelheid en over fundamentele veranderingen, we maken een shift in onze mindset van een mechanische wetenschap als een grote complexe klok, hoe we vroeger georganiseerd waren in een een biologisch veld, meer vanuit een biologische lens, dit begrijpen we een eco systeem zijn en het is een ecosysteem in het ecosysteem zelf. Aanpassen en snelheid is de mindshift.

Oxford Leadership is specialist in Leiderschaps Consultancy, Brian Bacon spreekt over deze Definitie Leiderschap 4.0

Specialisme is steeds belangrijker. Ik zie een trend die al heel lang aanhoudt en een reflectie is de behoefte aan veiligheid die we zoeken en ook de herkenbaarheid maar ook vertrouwdheid en dat is trust. Trust is de basis voor elke relatie, en dat maakt dat we ook die focus terugzien in de trends via beeld en in architectuur. Ik ben een vormgever en doe dat vanuit de hersenwetenschap en dat is boeiend omdat ik daar raakvlakken aanreik met woonexperts en gemeenschappelijke grond die we vinden in het aangaan van relaties. Samen op zoek gaan vraagt om herkenbaarheid in de patronen van elkaars karakter en het is een stukje bewustwording. We hebben mensen nodig voor de soft technologies omdat zij ons interieur zijn in de samenleving want alles zal digitaal worden in de komende jaren, we worden vervangen dus wat er overblijft is een behoefte aan het verlangzamen in deze wereld. Het besef van recyclen en een seventies interieur geeft liefde voor vintage in deze tijdsgeest, ik ben een 70er, ik ben 15 Augustus geboren in London 1970. Vormgeving en eigentijds bestaan is voor mijn toekomstige trends die ik in beeld breng een proces wat analystisch is, het gaat veel verder dan alleen signaleren van trends in communiatie en vormgeving het is leiderschap 4.0.

De kompas is door ons ingezet om de tijdsgeest een definitie te geven en Brian Bacon sprak 20 jaar geleden ook al over deze tijdsgeest en dat is wat wij nu detecteren, en daarin zien we wat echt relevant is voor ons leven nu en wat voor gevoel dat geeft bij de mensen want een trend is een antwoord op een vraag. Ik werd gevraagd om een probleem te omschrijven, en dan het antwoord te geven daarop, zo mijn consultancy aan te tonen, toch zie ik een duidelijk sentiment en dat is het probleem, alles gaat te snel en het is te veel voor veel organisaties en mensen. Ontwerpen voor snelheid en aanpassing en verandering. Raakvlakken zijn slapen, mediteren, rusten en zo zien we dat ook terug in de meubels en inrichting van woningen, en op het werk, geen saaie indelingen meer maar ruimtes die interresant zijn en even opladen, oplaadpunten overal in de omgeving.

 

De toekomst laten zien betekent ook iets voor je huis, je gaat nu op zoek naar een meubelstuk waarin je kunt coconnen, ik heb een zitzak van @SlackLifestyle en dat is al 6 jaar onze plek om even het onstpannend effect te hebben op het brein. Wij stellen die vragen als een psycholoog, waar verlang je naar als je thuis komt? wat is thuis voor jou? hoogwaardige keuzes bestaan uit een leukere dynamiek en beleving wat je raakt dus verlangens die overal in terugkomen, ik heb daarop geen troep in huis en niet zomaar iets in mijn woonruimte liggen. Er is over nagedacht, zielsverwante spullen, mensen die in mijn huis komen zijn blij en dat voelen ze in hun tenen. De liefde en trots en ook respect omdat ik met hen praat en mijzelf met hen verbinden wil en precies begrijp wat ze bedoelen. Dat gevoel, dat is wat je voelt op een fijne zachte bank en ook wat je voelt in vertrouwdheid, dat is waar we naar verlangen in deze tijd, dus ook op het werk.

Playing a meaningful role in an eco civilization and being responsible people in development….

Focus op minder mensen, less is more……

Bloggen, ben gestart met bloggen hierover, 7 jaar geleden, omdat ik wilde schrijven en ik wilde weten of ik kon schrijven en  kon voelen… deze diepere  betekenis  in het leven zelf..mijn reflectie kon gaan doorgeven en een grote doelgroep bereiken, en omdat ik al dagboekjes vol schreef als kind, wilde ik dat weer voelen, dus ik maakte de beslissing om dat weer te doen. ..rond mijn 27e…..Een hoop mensen hebben dit inzicht ineens, situaties, dat je weet dat je iets moet doen, en voor mij is dat schrijven en bloggen, twitter, om het “effect van ongestructureerde tijdsbesteding “ook aan te reiken voor anderen. Er zijn genoeg mensen die niet doen wat het nodig is om een verandering te laten zien. Verveling is het beste wat je kunt voelen.

Er zijn genoeg mensen die niet doen wat nodig is om een verandering te laten zien. Verveling is het beste wat je kunt voelen!

Yuko Munakata, hoogleraar psychologie op de afdeling eurowetenschap aan de University of Colorado, deed onderzoek hierna.

 

Is jouw leven geweldig? en heb je een andere vaardigheid nodig voor de komende 8 weken? Begin met 1 ding wat je wilt veranderen, ga eruit in de ochtend en doe je oefeningen, wees helder waarom dit moet voor jezelf, om vrijheid te gaan werken, dus 1 ding deze week, en dat verhoogt trust, een doel stellen.

Het is Perfect Practice wat nodig is, je moet je mind en lichaam conditioneren en jezelf dat zien doen, het perfectioneren, je mindset, ik wilde creativiteit als de kern inzetten en had geen idee hoe maar deze overtuiging kwam vooruit door simpele vragen die ik mezelf stelde, waarom Sarah?

 

 

Dia7 Mijn proces is analytisch en dit gaat veel verder dan alleen maar signaleren van trends en of communicatie, het is bewustwording. Ik probeer de patronen altijd te vertalen voor de omgeving dus ik ben trendanalyst. Ik begin met wereldnieuws op gebied van leiderschap en vertaal dit naar om de tijdsgeest definitie te geven. Ik ben op die manier een bekend persoon geworden en actief als Agent voor Brian Bacon en voor Alexander Laszlo. Ik vertegenwoordig hun visie die heel helder is en de komende 25 jaar veel rust gaat brengen in de complexe wereld waarin we leven.

De reactie op wat er in de wereld gebeurt, is wat wij uitfilteren en dat antwoord is er heel concreet, de innerlijke kompas!

Syntony Kompas laat zien hoe je kunt navigeren vanuit trust, vanuit vertrouwen want dat zijn relationele dialogen en relationele intelligentie, dit geeft een basis voor relatie want die bestaat uit patronen van respect en liefde, dat moet je voelen in eerste instantie. Dan pas ga je leren en delen, van en met elkaar samen, je kunt pas gaan filteren en uitfilteren als je rust en overzicht voelt en begrip. Het dialoog is dus de basis van alles, er is een behoefte aan verhoging in de samenleving hierin en rust pakken tijdens je werk en of studie en je eigen ontwerpen terugkoppelen zodat de indelingen zijn zoals ze voor jou fijn voelen.

 

IMG_6331

Relaties, kerngedachten, ze zijn  niet leuk “voor erbij” zo werkt dat niet!

;ze zijn essentieel voor ons geluk en welzijn.

Dankzij krachtige relaties kunnen we langer leven en zijn we gelukkiger en gezonder, lichamelijk en geestelijk. We kunnen niet floreren zonder krachtige relaties.

 

De eerste slachtoffers van drukte zijn vaak onze dierbaren, deze aandacht en de rituelen dat is het ” waarom” ?

 

 

IMG_6329je moet je “waarom” weten, waar je echt hunger voor hebt! Conversation, het is foucssen op relaties met onze vijftien dierbare vrienden en of familie. Geven is goed voor je en het maakt je gezonder, gelukkiger en stressbestendiger, dus bedenk ook altijd wat je kunt geven aan je groep van 15. Je moet ook je talent kunnen vormgeven, vorm – geven, het geven van vorm, prachtige analyse en dat is waar mijn verhaal over gaat en waarin ik je wil stimuleren om dit ook te gaan doen. Ik ben trendanalyst en ik help je deze visie te vertalen als reactie en je dit sentiment kunt voelen en ook overzicht, begrip en rust kunt gaan vormgeven. De neurowetenschappen heeft raakvlakken aangereikt en daarin zien we nu de nieuwe inzichten in het brein wat ons leert hoe je optimaal functioneren. De hersenen hebben aangetoond waarom te weinig slapen en geen meditatie een probleem zijn in deze tijd. De relatie aangaan en de gemeenschappelijke grond is essentieel, sharing and learning, het tweede nivo van de kompas hoe we navigeren, dit zie en hoor je in winkels en bij de psycholoog of de tandarts maar ook in relatie met een leerkracht of manager, dit is leiderschap 4.0

Het is Liefde, de reflectie van de behoefte aan vertrouwdheid en herkenbaarheid als tegenwicht tegen de digitalisering en virtualisering, de behoefte aan het verlangzamen in een wereld die 24/7 doorgaat, en het besef dat we vormgeving en eigen ideeen kunnen inzetten. Alles draait om balans en dat is mogelijk als we de lens van biologie gaan inzetten, we zijn geen klok of machine en geen mechanisme maar een eco systeem binnen het eco systeem en dat maakt het verschil, en ik wil je uitnodigen deze visie te gaan opschrijven in je notitieboekje, je weet dat er boekencafe,s zijn en je eigen notitieboekje elke dag helpt om je minset te helpen shiften. Ik schrijf hierover al 7 jaar inmiddels, omdat we zelf het anker zijn van ons geluk en dat is nodig dat we als trendexperts ook antwoorden gaan geven in woontrends, architectuur, binnen leiderschap en sturing geven in instellingen en gemeentes, een dieper perspectief !

IMG_6330

Systeemdenkers helpen met dit diepere perspectief en deze visie, op de toekomst. Ik ben systeemwetenschappen gaan studeren toen ik 26 jaar was, ik miste deze diepgang en ik wist dat ik onze toekomst kon gaan ondersteunen, en een stap voor zijn om anderen te ondersteunen, ik ben gaan zoeken en kwam uit op Systeemtheorie en Neurowetenschappen en Bewustwording in combinatie met Communicatie, want we moeten allemaal overeind blijven in dit leven en dat vraagt om vragen stellen;’waar verlang je het meeste naar?”

Hoe wil je graag benaderd worden als mens?

WE ZIJN ALLEMAAL ZIELSVERWANTEN, ECOSYSTEMEN IN EEN ECOSYSTEEM –

Dankzij krachtige relaties kunnen we langer leven en zijn we gelukkiger en gezonder, lichamelijk en geestelijk. We kunnen niet floreren zonder krachtige relaties.

cropped-img_6333.jpg

De eerste slachtoffers van drukte zijn vaak onze dierbaren, deze aandacht en de rituelen dat is het ” waarom” ? je moet je waarom weten, waar je echt hunger voor hebt! Conversation, het is foucssen op relaties met onze vijftien dierbare vrienden en of familie. Geven is goed voor je en het maakt je gezonder, gelukkiger en stressbestendiger, dus bedenk ook altijd wat je kunt geven aan je groep van 15. Selecteer ook tijdig je groepje van 15!

Alles draait om balans, ik heb een frame ontworpen en dat is er om de gemeenschappelijke vlakken te laten zien die je kunt inzetten als een kompas om te navigeren in jouw wereld met jouw passie en daarin integriteit, flow, persoonlijk meesterschap en eenvoud te laten vormen, dat is beleving en dat is je eigen authentieke manier van leiding geven als mens in deze wereld in deze tijd.

 

Mensen kunnen hun standaard veranderen als je de oplossing blijft aanreiken en je opwinding kunt laten voelen met dagelijkse rituelen hoe je zelf jezelf vooruit brengt, de holy grail, het is zekerheid, dat is trust en zelfvertrouwen, dat is wat je doet en dat is het resultaat wat je leven verandert en dat is wat zij zien.

ELKE AVOND, ik reflecteer met mijn kinderen en doe dat ook zelf, welke dingen waren intens fijn en gingen top?

De focus in balans houden en je geheugen realistisch opschrijven in je journal elke morgen, je potentieel van wie je bent, je doet iets en voor mij is dat de relatie verdiepen.

Waar gaat dit proces over? Het is BELIEF, ik heb een shift gemaakt in mijn hoofd dus in mijn mindset, rituelen berusten altijd op 2 principes, de activiteiten moeten voorspelbaar zijn en herhaalbaar maar ook zo dat je jezelf op kunt verheugen, en ze moeten volgens een vaste regelmaat plaatsvinden. Positieve emoties geeft groei en dat gaat over leren voor de langere termijn, een leven lang leren, en dat is echt heel leuk.

Het doorgronden van je “waarom”

Je Waarom, helpt je waarden te doorgronden, want het is jouw waarom…dit is wat veel systeemdenkers weten en doen, ze stellen hun waardenlijstje op en doen dat elke maand en checke dat wekelijks. Je stem en je lichaamstaal, alles kan afgestemd zijn en dat is zekerheid geven als de wereld het niet aan je geeft, hoe zorg je dat je blijft doorgaan?

We veranderen onze acties niet en ook niet ons potentieel maar het zijn de resultaten in ons hoofd alsof het al gebeurd is, je moet weten hoe het voelt hoe het is om er al te zijn waar je wilt zijn dus hoe doen we dit? Het is een obsessie, elke dag dit visualiseren, waarom leef je en de kernwaarden van plezier, integriteit, vriendschap en gezondheid gezonde onafhankelijkheid, relaties.

Acties linken met emoties en focus, je lichaam moet zoveel dragen en doen en dat is een controle die we hebben, we kunnen via onze fysiologie en woorden kiezen om te veranderen, kracht over je emoties dus geen positief denken of doen alsof maar echt weten hoe je deze relaties kunt herstellen.

In al onze relaties werkt het zo, je kunt patronen leren zien en dat maar in 1 conversatie!

Ik kon ook sterk intense gevoelens hebben, en connecting met mezelf en pissig worden, dat is een simpel patroon en dat had ik jarenlang geoefend en ik was er ook trots op, het was een manier om te connecten met mezelf. Anger en the crazy eighth, geeft heel veel emoties en zeker als je al intens bent van jezelf is het niet handig. Wat ga je dan doen met al die emoties? Je kunt heel makkelijjk naar een laag nivo gaan en daar focus leggen op waar je woest van kunt worden, je eigen quest, jouw zoektocht daar gaat dit over, je focus en jouw sterke betrokkenheid bij wat je belangrijjk vind en wat goed is voor je.

Joseph Campbell, hoogleraar mythologie denkt dat de heilige graal ons levensdoel symboliseert, voor de levensreis die we doormaken, een diepzinnige gedachte. In essentie is deze quest een kwestie waarmee we allemaal oop een moment confrontatie mee krijgen.

Je levensdoel verhelderen en en een levensdoel voor ogen hebben, in de juiste richting gaan en een unieke bijdrage leveren dus je eigen levensdoel!

Diepgang van gesprekken en optimale verhoudingen want vraag het maar eens aan jezelf hoe boosheid je eigen relatie beinvloeden kan en hoe verdedigen anderen hun emoties? de-pressies vragen om nieuwe manieren behoeften, veranderen om je behoeften te gaan herstellen.

De confrontatie aangaan en dwars door pijn heen en dat is zo voor onze gedachten, zorgen en problemen, gevoelens van leegte, het hoort er allemaal bij, doe je dit niet dan heb je geen verweer tegen de sombere wolken die er ook bij horen in het leven zelf. Bevestiging zoeken in geld of status of populariteit, dat kan alleen maar drukte oproepen, je moet leren hoe je eerst je eigen leegte onder ogen kunt zien en jezelf trainen in de emotie van extacy.

De piek van flow is voor mij extacy, het voelen in elke cel van je wezen, overal en dat ook horen en voelen, intensiteit, die piek, hoe is die ervaring voor jou? met de juiste muziek? hoe adem je dan? hoe zie je er dan uit? hoe lach je? welke woorden betekenen heel veel voor je? en wat merk je wat je triggers zijn en wat is de aandacht die je geeft aan jouw triggers en gevoelens? we moeten door de pijn en intense gevoelens heengaan van onze gedachten, zorgen en problemen om ze aan te gaan en dus ook opbouwen van innerlijke reserves, en dat doe je met gezonde en begripvolle mensen om je heen, de mensen die je op je pad tegenkomt. Als je dit niet doet dan heb je geen verweer tegen de sombere wolken van leegte die er zijn en voor anderen betekent het dat ze hun innerlijke angst smoren in zinloze drukdoenerij en wegvluchten, maar echte transcendentie gebeurt in het bewustzijn dat je zelf eerst je eigen kern leert zien en voelen, echt jezelf onder ogen wilt zien.

Conflict in wat je moet doen en of wat je denkt, dat geeft vermoeidheid en kost energie, je moet een keuze maken in het leven zelf wat er ook is en wat zich ook aandient.

Je kunt verschillende waarden hebben en problemen en of gevoelens hebben maar jezelf top voelen dat willen we allemaal, die gevoelens oproepen, constant, condities dus, en verantwoordelijk zijn in ontwikkeling, groeien, leren hoe dat te doen, het is een betekenisvolle manier en ander perspectief, je moet wel je eigen raam zien hiervoor.

Shaping your own respons, waar gaat dit nu echt over? We zijn ons lichaam of hebben we een lichaam? gezond zijn en gezond blijven gaat over ons lichaam en het is meer dan alleen een chemische machine, het is onze omgeving wat resoneert met ons lichaam en onze omgeving is dus heel relevant hiervoor. Er komt heel veel informatie vrij vanuit het wetenschappelijke veld hoe we onze gezondheid kunnen beinvloeden.

 

 

We gaan dit opnieuw ontdekken met elkaar en beschikbaar maken, theoretisch en praktisch zijn er workshops in Juli a.s.

 

 

Wil je met een nieuwe manier van healing starten? wil je de nieuwste technieken weten en leren dan ben je welkom om dit te gaan doen, hoistische gezondheid en welzijn.  Relaties aangaan en opbouwen met andere deskundige om over gezondheid te gaan spreken en dit te gaan onderzoeken op een nieuwe en andere manier, we denken meestal dat we wel ons lichaam zijn, als een biochemische machine en we iets meer chemistrie nodig hebben en soms werkt het ook zo maar ons lichaam regelt alles van binnenuit en dit informatie systeem heeft ook zorg nodig en dat is een key element. Ik schrijf hier al bijna 7 jaar over hoe informatie met vibraties je gezondheid kan beinvloeden en hoe je dit kunt ontdekken, we hebben daarvoor ons platform opgezet en opgestart van Syntony Conversation.

In relaties in intimiteit gaat het ook over” houden van” .. echt een relatie aangaan, diepte durven kiezen, hoe ver durf je te gaan? hoe ver durf je te gaan in jezelf met jezelf, jouw parts, en al die archetypen, en je eigen gevoelens? Dat is een nieuwe manier van welzijn. Je gezondheid is het allerbelangrijkste.

Ik ben te vinden op plaatsen waar een trend voelbaar van deze 21eeuwse visie en ik houd van diepgaande veranderingsprocessen en dat maakt dat ik samenwerk met bekende wetenschappers en baanbrekende modellen mag helpen vormgeven.  Ik studeer en werk met de nieuwste principes sinds 22 jaar en ook met de grondleggers zelf samen, dat maakt dat mensen mijn tijdslijn blijven volgen en met mij willen verbinden om ook zo te gaan vormgeven en ook deze patronen te gaan inzetten, het is consistentie, ik ben dagelijks te vinden voor iedereen, ik maak geen uitzonderingen. Ik ben op social media te vinden om de toekomstige trends in beeld te brengen via patronen van herkenning met de kompas, leiderschap 4.0 als lifestyle. Liefs Sarah

 

 

Letters of encouragement taking courage to understand where we belong through the quest of syntony

London….I was born in London 1970 and I remember feeling shocked …. angry so many times during my growing up in society …because of the worldview with a lot of ego around us in our environment doing damage and I started Doing in a deep transformational change in my Leadership Development writing a letter to Dr.Ervin Laszlo when I was just 30 years and he was inviting me to his book launch, in Amsterdam in the Rode Hoed and it was that moment. To Meet him, to Greet him and I went over there and that is how everything started, I started to study all of his work in 1996 and that was the beginning of the first start doing this every day for four hours.

The quest of Syntony is a practice in which I am attuning myself to the deep dimension of the cosmos, the world itself as a whole, seeing her through the lens of biology, a living System, this is increasingly important to continue exploring ways of fitting our individual melody with those of others within the broader symphony of life on Earth. This is not just a methaphor; it is the essence of Syntony –

I am articulating the dimensions and exploring in detail why syntony is embodying and manifesting consciousness and intentions aligning with purpose, we can foster and design this consonant pathways of human development in partnership with Earth.

To engage in this path we need to learn certain skills but to develop and practice certain competencies we need to manifest this willingness to think and act interactively. The notion of will – that is my lifestory, it is this active intention and passionate purpose that is crucial here. What makes the difference between merely seeking harmony and consciously curating a constantly emerging dynamic of syntony. The future is already here –

 

 

 

Passion; meaning vibrant, intens and compelling enthusiasm

Integrity ; dignity or elevation of character, worthiness and honor and respect

Grace; keep it simple elegance, considerateness, a composed way of being

Control; personal mastery,

Flow; tuning my actions and attitudes to harmonize with my surroundings

 

A deep life long learning took me in this curating of these dimensions in dynamic relationships to sense is a larger humanity and personally taking this mantel of co-creating a World Narrative filled with the five movements of Syntony – constituting the ground which the sense abilities of syntony can be cultivated and the response abilities of the leadership can be brought into practice –

We must evolve our presence, we must do so in the direction of collective thrivability in the context of ecosystemic abundance –

We are providing a compass for it involves a learning how to sail the currents of evolutionary changes, a reliable compass is what we need, the response-ability and the sense- ability that come with a well developed syntony sense, so it is possible to take heart and bringing to life this age old adage “we can not direct the wind, but we can adjust the sails’ A.Laszlo:2001

being the systems we wish to see in this world

The best change of giving rise to a glocal eco civilization is one that is simultaneously locally and globally attuned. We need Technologies of Organizational Communion and serving as Evolutionary guidance systems for the Technologies of Information and Communication

 

 

I realised my magnitude of my impact. I had created my little impact and my small voice can effect Change. It means a wife is equal to her husband and a sister to her brother and they are equal so where do women belong?

#Change is what means forgiving others because we deserve peace, and mother,s love is peace, it need not be acquired, it need not be deserved – Eric From

 

IMG_6330

If you are working on something that really excites you, you don,t have to be pushed

The vison pulls you – Steve Jobs

 


IMG_6333

A dream we dream alone is only a dream but a dream we dream together is a Reality

what is Reality

nothing can bring you peace but yourself

the story of my life… Ralph Waldo Emerson

Raising my words is about raising my voice, it is rain that grows flowers and not thunder. Rumi is a great inspiration to me

IMG_6329

Even if we are on the right track, we will get run over if we just sit there – Will Rogers

We are never too old to set a new goal or to dream a new dream – C.S.Lewis

Be the Systems you wish to see in this world – Sarah Verwei – van Gils

 

Dia7

All Glory comes from daring to begin – William Shakespeare

Whatever you do, or dream you can, begin it Boldness has genius and power and magic in it – Johan Wolgang von Goethe

IMG_6331

11870736_10205973830799372_9006002553984610466_n

IMG_6939

IMG_4418

Dia3

IMG_4447

IMG_4505

1186215_10201015464123304_399322915_n

532097_10200343115675013_540272174_n

46192_10152213302055040_27523856_n