persoonlijke counseling

De kwaliteit en het karakter van dit verhaal is enorm, daarom hangt het echt af van jou nu als auteur van jouw eigen verhaal en jouw boek straks misschien, of van jouw counseling wat je zult voelen om te willen starten,

om ook via de vier dimensies te gaan kijken en waarnemen en voelen. Ik neem je mee nu in deze vier dimensies. Ik wil daarom beginnen met het onderzoeken van de wetenschappelijke bewijzen dat alles non lokaal is en entanglement echt bestaat, dus humanity, ze mag deze jas aantrekken, het is een evolutionair proces waar we doorheen gaan wij allemaal, als co-creators in een World Narrative, gevuld met:

 • Passie, betekenisvol vibrerend, intens en compelling enthousiast
 • Integriteit, waardigheid en karakter verhogen en waardigheid en eigenwaarde maar ook eer en respect bewaken en laten zien
 • Grace, simpel elegant zijn en overwegend zijn en dat ook duidelijk neergezet in kleding en in je keuze hoe je leeft en eet en drinkt en spreekt en alles afgestemd
 • Control is persoonlijk meesterschap, in bijna alle situaties waarin je jezelf bevindt
 • Flow, afstemmen van je acties, jouw houding en jouw harmonie met jouw omgeving en alles en iedereen om jou heen waarin een duidelijke flow zichtbaar en voelbaar moet zijn dus kies deze beweging en zeg gewoon yesss!
 • Om in deze flow te komen van sereniteit en gewoon kunnen afstemmen op alles wat goed is, heb je wel een volledige toonschaal nodig, het is een vermogen van persoonlijk meesterschap en dat geeft controle, sturing, opklimmend naar de hoogste nivo,s passeren we het toonnivo van de lichamelijke dood soms ook. Het is apathie wat ontstaat als iemand door angst niet meer weet wat te doen, en stilvalt en zichzelf alles laat aandoen en overkomen. Het is een stapje voor de lichamelijke dood dus een overlevingsmechanisme. Apathie komt als er teveel angst zit in het systeem en als je daar doorheen durft te gaan dan komt er iets vrij, de kwaadheid, antagonisme, verveling begint en van daaruit komt enthousiasme en sereniteit uiteindelijk. Dit is de volgorde, de kennis van emoties die iedereen zou moeten weten om niet in verslavingsgedrag terecht te komen. Iemand die in apathie zit voelt wanneer zijn stemming verbetert verdriet. Een verdrietige persoon voelt wanneer zijn stemming verbetert angst, een angstige persoon voelt het wanneer zijn of haar stemming verbetert in kwaadheid, en de kwaadheid in het systeem van de persoon kan ik vijandigheid verbeteren, dit kan zichzelf omzetten in verveling en dat is gezond om in het hier en nu te komen door dat vervelen, je geeft het namelijk ruimte, om echt in enthousiasme te komen voor je stemming en dat is verbetering, dat is uiteindelijk hoe je echt intens sereen kunt zijn van binnen en je zo kunt voelen. Mensen zonder affiniteit, leven op een heel laag nivo, dus geen emoties, geen problemenen ervaren om aan te pakken en alles bij de ander wegleggen en geen consequenties zien en voelen ten aanzien van dingen die eigenlijk enorm van belang zijn. Dit is de volledige toonschaal, daarom werk ik met de methode van het Dialoog, de dingen die wel gezegd moeten worden en de emoties die geuit moeten worden zijn noodzakelijk om iemand op de toonschaal te laten shiften naar een hoog nivo toe, dit moet via emoties en geleidelijk gebeuren. Mensen die niks meer voelen vluchten vaak in drank, drugs en andere verslavingsvormen. In de serene staat van zijn zie je een fysieke conditie die top is, en zijn niet ziek, het lichaam is in topvorm. Totale sereniteit kan wel makkelijk verward worden met sub apathie en dat is alleen zo bij een ongetrainde waarnemer. Bij 1 blik op de fysieke conditie zie je al direct hoe iemand omgaat met het leven en goed in je vel zitten is het allerbelangrijkste. In een multiculturele samenleving is dit noodzaak dat we dit gaan introduceren. Deze methode is noodzakelijk, het delen van emoties word namelijk snel gezien als discussies en niet als meerwaarde om echt te leren luisteren. Schenk je geen aandacht aan je eigen verwondingen dan kun je in apathie komen en dan ben je een gevaar voor anderen omdat je niet meer normaal reageert. Werk je dan met een groepje mensen en zit je bijvoorbeeld op een hijskraan dan kan de lading op die mensen vallen, door de controle te verliezen, dat kan dus echt niet. Als je niets kunt stoppen en je kunt niets veranderen dan kun je ook niets starten in geen enkele functie!
 • Confrontatie met noodsituaties vraagt om een nivo van realiteit. De map van realiteit geeft inzicht in de emotionele toon en bij elk nivo hoort een communicatiefactor, hoge snelle vormen van communiceren vraagt om een proactief mechanisme en hiervoor is het nodig dat je gedragspatronen leert zien en je deze hoort en voelt, wat mist en wat niet aanwezig is en als mensen niet echt praten. Communicaties voelen daarom ook wel eens vreemd aan. Je kunt de verkeerde dingen doen en de verkeerde dingen zeggen op de verkeerde momenten. Zit iemand vast in verdriet, angst, kwaadheid, verveling, enthousiasme of sereniteit, je kunt deze emotionele uiting lezen en horen. Is iemand eigenlijk elke dag wel een x kwaad dan weet je dat hij of zij vast zit in kwaadheid, en iemand die kwaad is heeft de dingen niet goed onder controle. De communicatiekarakteristieken van mensen op deze verschillende nivo,s zijn fascinerend. Voor elk nivo van de emoites bestaat een eigen karakteristieke manier waaorp mensen dingen zeggen en waarop ze omgaan met communicatie.
 • Er zijn verschillende domeinen en nivo,s van realiteit, ik zie de onzichtbare dimensies in het dialoog in realiteit van sereniteit.
 • Het observeren van het overduidelijk, dit is een nuttig hulpmiddel, om de karakteristieken en het gedrag van een persoon te kunnen inschatten. Om dit goed te doen moet je in staat zijn om in een oogopslag te herkennen wat iemands positie op de emoties is. In de frequenties. Breekt iemand in tranen uit tijdens een dieptegesprek met mij is dat duidelijk verdriet, ook chronische tonen bestaan en die worden vaak gemaskeerd door een dun laagje vernis aangeleerd gedrag en sociale reacties. Dat is de sociale toon en hoe scherp kun je dit waarnemen? Hoe zeker ben je ervan van je waarneming of iemand wel of niet echt zichzelf is, dat is een gevoel, het is een “ obnose “ dit is een afgeleid woord van de Engelse zinsnede. Het observeren van het overduidelijke. De kunst van het observeren van het overduidelijke wordt in onze maatschappij op dit moment ernstig verwaarloosd. Jammer want het is de enige manier waarop je ooit iets zult zien en je observeert datgene wat duidelijk te zien is, je kijkt naar wat er is en naar wat werkelijk aanwezig is. Gelukkig is het vermogen tot “obnose”voor ons niet iets wat in een of ander opzicht aangeboren of mystiek is. Je kunt iemand lern om te zien wat er is wel is.
 • Het observeren van het overduidelijke: zet iets voor je neer en kijk ernaar, vertel wat je ziet, kun je dit oefenen met een ander of groep dan vraag je wat iemand ziet, en vraag dan diep door, dus zeg tiemand ik zie dat hij heel wat heeft meegemaakt, dan zeg je oh ja, kun je echt die ervaringen zien, wat zie je dan? Ik begrijp wat je bedoelt, ik zie rimpeltes rond zijn ogen en mond, en accepteer niets wat niet duidelijk zichtbaar is. Geen gissingen en geen veronderstellingen maar echt puur over een goede houding, staat iemand recht of scheef en het doel van deze oefeningen is iemand op een punt brengen waarop hij of zij naar een andere persoon of naar een voorwerp kan kijken en precies kan zien wat er werkelijk is. Niet wat er misschien is maar echt een gevolgtrekking, alleen maar wat er werkelijk is en zichtbaar en met het blote oog waarneembaar, het is gewoon pijnlijk eenvoudig. Iemands chronische toon is te zien met de ogen want iemand die zit te staren en niets ziet en zich niet bewust is van hij of zij ziet is apathisch. Iemand die in chronisch verdriet zit richt zijn ogen meestal naar de grond, en kijkt je niet makkelijk aan, bij angst zie je de ogen rondschieten. Mensen met veel angst chronisch kijken overal naartoe, flits en flits, overal heen behalve naar jou. He tlagere deel van het gebied van kwaadheid kijkt van je weg, expres, mensen die wegkijken en openlijk de communicatie verbreken, dat is kwaadheid, chronisch. Een klein stukje verder omhoog kijken is lokaliseren als doelwit. Niet vriendelijk. In het gebied van verveling zie je dat de blik ronddwaalt en niet op een gejaagde manier zoals bij angst, en ook niet proberen te vermijden om naar je te kijken, je bent 1 van de dingen waar hij of zij naar kijkt. Met deze gegeven bij de hand heb je nu een handigheidje in “obnose”wat mensen betreft. Dus ga naar buiten en ga een gesprek aan met een onbekende, om te zien waar ze op de toonschaal zitten. De chronische en sociale toon kun je ontdekken, dus stel de vragen en kijk in hun ogen hoe ze met jou de communicatie aangaan en gebruik dan ook nog de nlp technieken. Rechts opzij is auditief ingesteld zijn en beneden is kinestetisch, omhoog is visueel en alle richtingen op is verzinnen, en recht vooruit is present. Aangeleerde gedragspatronen kun je doorbreken en de chronische toon en nivo komt tevoorschijn als je de juiste vragen leert stellen. Vraag gewoon wat ze het meest opvallend vinden aan jou en wanneer ze voor het laatst naar de kapper zijn geweest, en of ze denken dat de mensen tegenwoordig net zo hard werken als de mensen vijftig jaar geleden. Beleef allerlei avonturen, en als je wat zekerder bent om ook vreemde mensen gewoon aan te spreken kun je interviews leren doen van 15 minuten. Neem de emotionele toon van die ander dus rapport maken en heb je ontdekt waar ze zitten dan kijk je wat er gebeurt, en dan ga je zelf boven die toon zitten, je neemt ze dan mee, maar je moet wel eerst echt zelf intens diep in die emotie duiken, deze bereidheid om met iedereen te communiceren. Je vermogen om mensen te confronteren zal toenemen. Ik confronteer mensen enorm en intens en doorbreek oude patronen, ik en er handig in en flexibel om bewust elke toon aan te nemen en die overtuigend over te brengen, dat kan in veel situaties nuttig zijn en het is ook leuk om te doen. Ik zie in 1 oogopslag wat het nivo is bij mensen en herken dit en dat geeft mij voordelen in de omgang met mensen, het is dubbel en dwars de tijd en inspanning waard om deze vaardigheid te leren. Een accuraat oordeel vormen over onze medemens. Dat is het onderwerp waarin ik mij verdiept heb al 48 jaar inmiddels. Ik heb een kaart die aangeeft hoe het gedrag van mensen exact kan evalueren en hoe je exact kunt voorspellen wat iemand zal gaan doen. Ethisch zijn en verantwoordelijkheid nemen, doorzettingsvermogen hebben, de waarheid en andere aspecten vertonen die kenmerkend zijn en op elk van de verschillende nivo,s van de kaart laat ik je zien hoe het werkt en je camoeflage leert zien.
 • Hoe kijk je aan tegen de stoffelijke wereld en de levende wezens om ons heen en hoe alert ben je en hoe is je bewustzijn aan het verhogen of gaat het achteruit?
 • De vooruitgang in bewustzijn is van levensbelang en daarom het dialoog als methodiek en het gesprek zelf vanuit diep vertrouwen, er zijn vermogen om te confronteren wat je bent en waar je bent en zo kun je chronische aandoeningen helpen verhogen via het dialoog en via taal.
 • Iemands omgeving heeft ook een grote invloed op de positie op de kaart, elke ogmeving heeft een eigen toonnivo en een persoon die in een omgeving verborgen vijandig gedrag laat zien kan ook in een omgeving het nivo overnemen van een ander die wel bewust is en hulp geeft in de vijandigheid waardoor er meer controle kan komen want iemand die kwaad is heeft dingen niet goed onder controle, dit weten ze bij de politie heel goed. Iemand die de dingen niet onder controle heeft verdient hulp en zorg, en de communicatie karakteristieken zijn fascinerend omdat ze dingen zeggen op een manier die zegt hoe ze omgaan met communicatie. Luisteren naar de realiteit van de ander en realiteit is een heel interessant onderwerp om in een mondiale realiteit te leren komen samen als samenleving.

WIJ noemen dit de bewegingen van Syntony Leadership, het is een verzoek om dit te presenteren, deze 4 types in een dimensie, het vraagt heel veel geduld en aandacht en zorg om deze dialogen te gaan introduceren samen met elkaar in elke stad en ik ben op zoek naar jou om dit te gaan inzetten.

Stemtrainers, coaches van toneel en film, schrijvers en psychologen zijn al opgestart met mij samen op wereldwijd nivo in mijn priveleergroepen. Ik werk ook met verpleegsters, laboratoriaonderzoekers, managers en studenten van de Universiteiten in Economie en in hun reacties leer je onderling heel snel en helder of iets helder is voor hen of nogal dromerig en mistig. Het is systemische duurzaamheid en dat begint met het dialoog. Intra- persoonlijk, inter- persoonlijk, trans -species en trans- gênerationeel, dit is een framework in leren en dat gaat heel basaal over een leven lang leren, en leren vraagt om community. Je hebt een community nodig om te kunnen oefenen en hierin echt vaardig te worden, het is is niet handig als je in je eentje in een stad dit moet gaan activeren en inzetten, je kunt dit niet alleen en zeker niet zonder support. Het is ook niet leuk en heeft geen zin om jezelf niet meer te inspireren en niet te provoceren met meer tijd en onderzoek in deze tijd waarin we allemaal diepgaand transformeren in een nieuwe mindset. Het is een enorme uitdaging en het is gewoon nodig dat je dit doet omdat je anders niet komt tot het uitzetten en stoppen van je oude patronen, dit blijft zich herhalen als je met dezelfde mensen blijft resoneren, je moet echt vernieuwen met nieuwe mensen en het liefste met mensen uit een ander land. Een persoon met een eigen narrative en eigen cultuur en eigen ervaringen, daarvan leer je enorm veel.

Een andere taal en andere emoties, het is verhogend en het vraagt om heel veel bewustzijn, het vraagt om een transcommunity, en dit is een fascinerende onweerstaanbare meeslepende ervaring als je dit eenmaal meemaakt want je gaat echt intens je passie voelen van binnen, je zult je betekenisvolle vibraties gaan voelen, het is diep van binnen in elk mens aanwezig, ik ben daarvan overtuigd, en het is ook veilig om in een digitale klas te leren samenkomen en samenzijn, je kunt namelijk in je eigen veilige zone blijven thuis in je eigen huis en in je eigen stoel.

HR

Human Resources

De relatie van de common share, wat ons aan het verbonden was, de eerste echte relatie die ik zelf aanging, de gemeenschappelijke drang naar avontuur – Het is Magie, het is echtheid en ik laat magie tot werkelijkheid komen, ik neem je mee in passie en in intensiteit. Belief.

Levend leren en samen beleven ís een stijl van ervaringsleren, ervarend leren, autonoom leren, beleven. Echtheid ervaren.

Advertisements

Nieuw Leiderschap innovatie 4.0

 

Het is zo, ik kan flink afzien, ik  kan het opbrengen… nu al 22 jaar ..met werken aan leiderschap en aan wat op de langere termijn nodig is om te bereiken, dat is expert zijn en deze expertise aanreiken in de wereld vanuit het eigen leerlab en eigen levenservaringen daarin mogen en durven vertellen en dat is dus waarom we dagelijks leren en innoveren en digitaal duurzaamheid aanreiken!

We hebben deze taal nodig en deze omslag, transparantie en openheid en Nederland hoort tot deze top 5!

Discipline en Focus, een digitale duurzame toekomst, dat is waar we naartoe gaan en ik ben innovatief gaan meebewegen in deze learning labs en mocht daarvoor zelf een learning lab opzetten in Wenen, met software.

Empathie is het kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen en dat weten we toch inmiddels wel?  Mensen die heel goed in de gaten hebben welke subtiele sociale tekenen aangeven wat een ander nodig heeft, maakt hen coaches en leiders. Responsief zijn en een ontdekkende psychotherapie aanreiken is wat ik kom doe als resultaat van mijn eigen verhaal en mijn eigen leven, het is de Pneimap die als psychotherapeutisch model vernieuwend is wat ik kom aanreiken en de map van syntony en de Syntony Methode, voor een aansluiting van design en nieuwere aanpak in het leren agile werken  en leren hoe je iets moet omschrijven, daarom het “Syntony Design.”

 

Here is a song I created to help my 6th grade students study.

I hope you enjoy.

Ecosystem Ecology how the living Interacts with their home Where they meet Eat and greet other species in biomes And the place where an organism lives, habitat Provides the things an organism needs Organisms of one species Population- species grouping ;

 

“More populations- communities Birds that flock, bugs and rocks, temperature and soil They make up ecosystems Eco-systems have a flow Sunlight, water, oxygen, temperature, soil Yeah so, Abiotic not life, no Biotic grows like plants, fungi, animals When the zone shuts down Food is low, ow, ow, ow, Space is down It’s a crowd, owd, owd, owd Weather- hurricanes and snow That’s how limiting factors make them leave their homes Adaptations change animals over and over Alter bodies physical, behavioral, behavioral Eating, finding homes Niche- a kind of role No matter day or night competition Species die off From the ocean to the land Animals killing and eating them Is it a predator, or is a prey? They will catch, kill their prey, it’s what predation’s for They gon’ tear their food up Eco-systems have a flow Sunlight, water, oxygen, temperature, soil Yeah so, Abiotic not life, no Biotic grows like plants, fungi, animals When the zone shuts down Food is low, ow, ow, ow, Space is down It’s a crowd, owd, owd, owd Weather- hurricanes and snow That’s how limiting factors make them leave their homes A close relationship between two species and one benefits I’ll tell you that there are three types of symbiosis Mutualism is the one that benefits each species When one isn’t helped nor harmed, it’s commensalism When a parasite harms a host, host, host, host Parasitism, live inside, or outside, on it Eco-systems have a flow Sunlight, water, oxygen, temperature, soil Yeah so, Abiotic not life, no Biotic grows like plants, fungi, animals When the zone shuts down Food is low, ow, ow, ow, Space is down It’s a crowd, owd, owd, owd Weather- hurricanes ” Dia12and snow That’s how limiting factors make them leave their homes

 

Dia25

New Paradigm Leadership 4.0

Meer in aanwezigheid erbij zijn en onderdeel maken dan achterin erbij zitten als toeschouwers, dat is het oude wereldmodel.  Ik zou dit ook graag zien in de familysystemen en in de dynamiek zelf “dat mensen er voor elkaar zijn” als er iets is met een familielid zonder oordeel maar ruimte geven aan de kwetsbaarheid om het “te helpen dragen”. Een container zijn want soms zit iemands glas gewoon vol!

Dia12

Een roep voor een vooruitgang en dat doen we met projecten als CM Manager kom ik dt brein van de stad laten zien en belichaam ik dat, en breng hierarchieen samen en netwerken die fungeren als de hersenstam en cortex, neocortex van de stad. Een burgermaatschappij vertegenwoordingen, de Civil Society, Wij vertegenwoordigen het hart van de gezonde stad en met wij bedoel ik de ondernemers en de tandarts, de arts en alle politiemensen en mensen uit de zorg maar ook uit het onderwijs en al onze ouderen die ook zorg dragen voor andere ouderen in hun straat en stad.

 

De jongeren die actief gaan werken overal, en zo maak je de componenten zichtbaar via social media om de kwaliteit van een stad waarin we leven met elkaar op de kaart te zetten, door mapping. Mapping en framen door vier nivo,s van vooruitgang, intrapersoonlijk, interpersoonlijk, met de natuur verbonden en voor toekomst en onze vorige generaties, het transgenereren dus transcenderen en nieuwe werelden activeren. Deze gemeenschapsontwikkeling geeft sociaal kaptiaal en dat is de nieuwe agenda voor #2030 en zelfs al voor #2040, zelf kun je actief meedoen en proactief zijn en ook inspirerend een voorbeeld zijn voor jouw bedrijf of het bedrijf waarvoor je wilt werken omdat je daar onderdeel van bent en je goed behandeld wordt! De juiste nieuwe applicaties aanreiken en ook verhalen van mensen zelf laten presenteren zodat anderen ook die kracht gaan voelen en dat juist kan verbinden ipv dat mensen zichzelf gaan terugtrekken! Wij zijn NoordBEVELAND In Zeeland, wij hosten en faciliteren voor meer wereldvrede en wij leven in harmonie met elkaar en respecteren elkaars talent hier in Zeeland. WIJ –

Het is niet nodig om naar binnen te keren en alles zelf maar te dragen.

Openheid is belangrijk. Het maakt gezonder.

Een Diepte Dialogue wat ik heb ervaren, op wereldwijd nivo en op internationaal nivo aan het innoveren ben geeft inzicht hoe het werkt,  het is de methode om te verbinden via dialoog en relaties, en dat moet veilig zijn en betrokken maar vooral ook integer en niet omdat iemand geld aan jou wil verdienen! Persoonlijke groei, dat is realtime ervaring, ik deed dit anders en dat is hoe ik verandering zelf heb ingezet en dat is wat ik ben gaan doen. Heel natuurlijk.

Ik ben gaan activeren en mijn platform en denktank op internet gestart als StartUp met WorkFlowStudio in 2011 en daar waren het Dr.Ervin Laszlo en Alexander Laszlo als personen die mij hebben geholpen, omdat ik mijn intuitie inzette om mee te helpen aan deze wereldveranderingen.  Het was Brian Bacon die mij diepgaand liet doorbreken en mij deze ruimte gaf om te gaan innoveren en deze ruimte te gaan activeren binnen leiderschap en verder te gaan en dat betekent heel praktisch ook gewoon de deuren openen het gaan omgooien. Heel tactisch en strategisch gewoon dit leiderschap te gaan belichamen.

Dia17

Het is ook zo in het leven van mijn man, Marcel, hij is zijn eigen lichaam gaan herstellen na een ongeluk met methoden en principes die ver reiken omdat ze integraal zijn en van binnenuit werken, dat is een diepgaande verandering die vraagt om een mindset die anders is en veel meer gericht op een groot dynamisch geheel.

leiderschap 4.0

Meer in aanwezigheid erbij zijn en onderdeel maken dan achterin erbij zitten als toeschouwers, dat is het oude wereldmodel.

 

Dia12 Ik zou dit ook graag zien in de familysystemen en in de dynamiek zelf “dat mensen er voor elkaar zijn” als er iets is met een familielid zonder oordeel maar ruimte geven aan de kwetsbaarheid om het “te helpen dragen”. Een container zijn want soms zit iemands glas gewoon vol!

Een roep voor een vooruitgang en dat doen we met projecten als CM Manager kom ik dt brein van de stad laten zien en belichaam ik dat, en breng hierarchieen samen en netwerken die fungeren als de hersenstam en cortex, neocortex van de stad. Een burgermaatschappij vertegenwoordingen, de Civil Society.

Wij zijn NoordBeveland – hosting the biggest change in the world in history all together –

Wij vertegenwoordigen het hart van de gezonde stad en met wij bedoel ik de ondernemers en de tandarts, de arts en alle politiemensen en mensen uit de zorg maar ook uit het onderwijs en al onze ouderen die ook zorg dragen voor andere ouderen in hun straat en stad.

Dia18

De jongeren die actief gaan werken overal, en zo maak je de componenten zichtbaar via social media om de kwaliteit van een stad waarin we leven met elkaar op de kaart te zetten, door mapping. Mapping en framen door vier nivo,s van vooruitgang, intrapersoonlijk, interpersoonlijk, met de natuur verbonden en voor toekomst en onze vorige generaties, het transgenereren dus transcenderen en nieuwe werelden activeren. Deze gemeenschapsontwikkeling geeft sociaal kaptiaal en dat is de nieuwe agenda voor #2030 en zelfs al voor #2040, zelf kun je actief meedoen en proactief zijn en ook inspirerend een voorbeeld zijn voor jouw bedrijf of het bedrijf waarvoor je wilt werken omdat je daar onderdeel van bent en je goed behandeld wordt! De juiste nieuwe applicaties aanreiken en ook verhalen van mensen zelf laten presenteren zodat anderen ook die kracht gaan voelen en dat juist kan verbinden ipv dat mensen zichzelf gaan terugtrekken!

Het is niet nodig om naar binnen te keren en alles zelf maar te dragen.

Openheid is belangrijk. Het maakt gezonder.

Een Diepte Dialogue wat ik heb ervaren, op wereldwijd nivo en op internationaal nivo aan het innoveren ben geeft inzicht hoe het werkt,  het is de methode om te verbinden via dialoog en relaties, en dat moet veilig zijn en betrokken maar vooral ook integer en niet omdat iemand geld aan jou wil verdienen! Persoonlijke groei, dat is realtime ervaring, ik deed dit anders en dat is hoe ik verandering zelf heb ingezet en dat is wat ik ben gaan doen. Heel natuurlijk.

Ik ben gaan activeren en mijn platform en denktank op internet gestart als StartUp met WorkFlowStudio in 2011 en daar waren het Dr.Ervin Laszlo en Alexander Laszlo als personen die mij hebben geholpen, omdat ik mijn intuitie inzette om mee te helpen aan deze wereldveranderingen. Het is Brian Bacon van Oxford Leadership die mij in de afgelopen zeven jaar heeft toegelaten in zijn netwerk en we zijn gaan innoveren vanuit een common share, ik mag nu als Consultant mijzelf verbinden aan deze wereldwijde organisatie samen met mijn partner Marcel Verwei.

Het is ook zo in het prive leven van mijn man, Marcel, hij is zijn eigen lichaam gaan herstellen na een ongeluk met methoden en principes die ver reiken omdat ze integraal zijn en van binnenuit werken, dat is een diepgaande verandering die vraagt om een mindset die anders is en veel meer gericht op een groot dynamisch geheel.

 

Dia17

EGS SYSTEMS

 

Hoe vaak ontdek je jezelf in deze manier van denken? ‘Ik moet er gewoon van af komen ..stop met dat denken, zelf regulerend zijn dus…  ergens naartoe waar het mooi is en zonnig, rustig, ontspannend … weg van deze negatieve en boze dingen, om alles te vertragen, zodat ik mijn gedachten, gevoelens, emoties en gevoelens goed kan verzamelen en mijzelf opnieuw kan verbinden met mezelf, opnieuw verbinden met het leven ? ”

 

My lady ….een wetenschappelijke tool is wat ik kom aanreiken binnen Nederland na jarenlang samenwerken met de grondleggers zelf en oefenen als trainee, want deze technologische dimensie is nieuw en gemobiliseerd vanuit sociale groei voor menselijke en sociale verbeteringen en dat is wat ik promoot. Het is een nieuwe mindset.

Deze estethische verbindingen leren maken betekent dat je de schoonheid gaat waarderen, de waarden van culturele en spirituele waarden, de verschillende vormen  van Arts – de verrijking voor je innerlijke kwaliteit in het leven zelf –

Acties voor verbetering en menselijke condities voor een betere wereld –

De betekenisvolle ontwerper zijn van deze dimensie betekent dat we interactief durven zijn en componenten gaan integreren en dat is EGS waarin je zelf dit zelfsturende element gaat zijn. Een systemische respresentatie durven maken van jouw leven en jouw talent gaan inzetten.

Ik neem je erin mee hoe je vanuit deze dimensies gaat organiseren in mijn counseling ,ik neem je mee via deze leerdimensies en zet je direct in beweging.

 

What you may find interesting is that this need to find places and situations where you can be calm and clear is a fundamental need of all life.  In fact, it is a requirement not only of life, but of everything that exists and transforms in relation to its environment.  For how can anything transform in relation to anything else if it can’t connect to it because there’s too much noise?

 

Wat je misschien interessant vindt, is dat dit nodig is om plaatsen en situaties te vinden waar je rustig en helder echt jezelf kunt zijn want dat is een fundament in het hele leven zelf . In feite is het een eis en niet alleen van het leven, maar van alles wat bestaat en transformeert in relatie tot zijn omgeving. Want hoe kan iets veranderen in relatie tot iets anders als het er niet aan te verbinden is omdat er teveel geluid is? Het is nodig dat je jouw eigen staat van perfectie gaat herkennen en gaat activeren, als ik last heb van teveel stress dan sla ik zacht op spieren en stretch mijn spieren, chi gong en pilates en energetisch werken met energie om mij heen en in mijn lichaam zelf, dat is de leiding die nodig is overdag, anders kun je niet de hele dag in balans blijven. Het is meer respect voor jezelf en dat is dus een andere diepere vorm van leiderschap. Het is ethiek en schoonheid, spiritualiteit en empathie – met spiritualiteit bedoelen we jouw eigen weg en jouw eigen ik kennen, jezelf echt diepgaand kennen. Wij geven consultancy via principes en deze zijn lokaal afgestemd en reflecterend waardoor je sneller leert aanpassen aan de nieuwe condities en hulpbronnen efficient ingezet.

Het integrereren van ontwikkeling waarin je groei ziet is een belangrijk principes waarin we werken met systeemdenken, alleen systemische innovatie gaat hierin een extra hulpbron zijn met alle digitalisering die er is nu. Er is zoveel data dat we makkelijk nog meer destructieven systemen kunnen gaan neerzetten dus een frame is nodig om in het 4 duurzame principe met deze natuurlijke frames te gaan werken. Werk en prive is niet meer gescheiden. Deze innovatie is nog lang niet bekend en daarvoor ben je hard nodig en jouw facilitatie is hiervoor nodig –

Respect voor diversiteit dus openheid en connectiviteit inbrengen en dat vraagt om heel veel discipline en focus maar ook om afstemming en dat is via communicatie, hoge vormen van communicatie, transparantie is noodzakelijk.

Om jezelf in de omgeving te kunnen zetten heb je een frame nodig en het liefste een aantal, dus wij komen met een hele tas vol, het 5 level frame is wat energie geeft omdat je op zingeving gaat werken, en vandaaruit ga je jouw mindset activeren om het voedende systeem te zijn door je nieuwe manier van denken!

Proactief leren zijn met het 4 systeem conditie frame in multiple omgevingsvelden.

Integral Sustainovation

ABCD Method

Role playing workshops

the council of all beings –

World Cafe

Bohm Dialogue – on Dialogue

 

Gedrag is observeerbaar en voelbaar en coherentie gaat over principes maar ook over gewaarzijn met participatie en het vrijmaken van informatie, data is het nieuwe goud. Lichaam en geest maken deel uit van het cybernetische systeem en informatie komt bij een mens op verschillende manieren binnen. Hoe geef je jouw informatie intern weer en hoe filter je? hoe verschaf je zelf die toegang tot real time input? hoe zorg je dat jezelf niet verliest en in je eigen gewaarzijn en in contact blijft met je eigen lichaam en in je intimiteit met jezelf? Dit is 1 van de grootste uitdagingen van deze tijd en in deze tijd nu waarin we heel open zijn en alle grenzen open liggen.

 

 

wat zijn jouw levensdoelen, je resultaten en je interesses maar ook je voorkeuren?

Hoe geef je hier zelf nu feedback en hoe ga je hiermee om? alles processen zijn namelijk simultaan en interactief!

De essentie van Syntony leadership is het omschrijven van jouw systeem, deze dynamiek samen blootleggen en haar kunnen omschrijven zodat je ook echt kunt improviseren omdat je jouw eigen frame kent, het is jouw kompas en jouw narrativiteit.

 

Tantra is een diepgaande levenswijze, ik ben hiermee gestart rond mijn 21e en was mij er niet van bewust dat ik al sinds meisje van 13 zo leefde, omdat ik heel simpel de data niet kon vinden en de juiste mensen niet om mij heen had om mij te informeren hierin.

Studies in macro-cellular biology have discovered that if you place two living heart cells next to each other — not touching, but just a short distance apart — they will very quickly begin to beat in unison.  They start off each contracting, pulsing, at their own rhythm, and very soon they are doing it at the same time, even though they aren’t touching!  But if there are disturbances in the environment, such as electric impulses or swirls of ionized water flowing around them, they won’t sync up.  So what is it that connects them?  Clearly, they somehow tune to each other, but how?

 

Studies in macrocellulaire biologie hebben ontdekt dat als je twee levende hartcellen naast elkaar plaatst – elkaar niet aanraken, maar slechts een korte afstand van elkaar – zij heel snel samenkomen. Ze beginnen met elk contract, pulseren, in hun eigen ritme en heel snel doen ze het ook tegelijkertijd, ook al raken zij elkaar niet! Maar als er storingen in het milieu zijn, zoals elektrische impulsen of wervelingen van geïoniseerd water dat om hen heen stroomt, zullen ze niet synchroniseren. Dus wat is het dat hen verbindt? Het is duidelijk dat ze op een of andere manier op elkaar afstemmen, maar hoe?

 

This is where the cosmos comes into play.  Since the deeper dimension is omnipresent and ever present, it surrounds and flows through everything.  And everything flows through it, too — not just metaphorically, quite literally!  This means that things — stars, atoms, you and me — continually flow into existence through the information binding action of the holofield.  What we do, who we are, and how we are is directly correlated with how well and how deeply we access the A dimension of existence.

 
Hier komt de A Holofield in het spel. Aangezien de A-dimensie alomvattend en altijd aanwezig is, omsluit het en stroomt het door alles. En alles stroomt er ook doorheen – niet alleen metaforisch, echt letterlijk!

Ik dacht echt dat iedereen dit kon voelen en zien maar ik bleek de enige te zijn tijdens mijn jeugd…

Dit betekent dat dingen – sterren, atomen, jij en ik – voortdurend door de informatie bindende actie van het holofield doorgaan. Wat we doen, wie we zijn en hoe we zijn, is direct gecorreleerd met hoe goed en hoe diep we toegang hebben tot deze A dimensie van het bestaan.

 

 

As Mae Wan Ho described in Part Four, even just the microcosm of the individual living organism can be portrayed as an immense superorchestra.  The various sections of the orchestra (classically divided into strings, woodwinds, brass, and percussion — though there are many more sections, each of their own sort, in the superorchestra of the living organism) perform with localized coherence among themselves as well as in super-coherence with all the other sections.  The resulting harmonies express each player and the entire orchestra as one.  This is very much the sort of play that our new map of reality describes.

Zoals Mae Wan Ho beschreven in Deel vier, kan zelfs alleen de microkosmos van het individuele levende organisme worden uitgebeeld als een enorm superorchest. De verschillende delen van het orkest (klassiek verdeeld in snaren, houtblazers, messing en percussie – hoewel er veel meer afdelingen zijn, elk van hun eigen soort, in het superorkest van het levende organisme), verrichten  gelokaliseerde samenhang, zowel in als in super coherentie met alle andere secties.

De resulterende harmonieën uiten elke speler en het gehele orkest als één uit. Dit is heel erg ‘het soort spel’ dat onze nieuwe kaart van de realiteit beschrijft.

Hoe ga je jezelf dus organiseren en voorbereiden in deze opdracht om in een groepsproces in deze opdracht te faciliteren zodat je het beste in jezelf naar boven haalt binnen deze ontwikkeling zelf? Welk perspectief is hiervoor nodig met een meer duurzame omgeving waarin ruimte is voor sociale en spirituele groei? Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig binnen social een culturele veranderingen, wat moeten we cultiveren in onszelf? Hoe kunnen we onszelf het beste voorbereiden binnen deze taak om te facilliteren in een groepsproces en de hoogste aspiratie te geven aan dit diepe potentie van onze samenleving. Biomimicry is een discipline die de natuur bestudeert en menselijke problemen daarmee oplost en dat is een andere mindset. Ik laat met een workshop heel simpel zien het werkt; het is biomimicry, de natuurlijke stappen en integrale duurzaamheid maar ook betrokkenheid in dialoog – meer toegang tot je onderbewuste en werkelijke drijfveren en overtuigingen dus technieken en tools durven inzetten, meer keuzes leren maken in gedragspatronenen. Kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. De natuur als model, wat betekent dit concreet? Het is een wetenschap waarin we de modellen uit de Natuur ook echt bestuderen. De vormen, processen, systemen en strategie maar ook de het respect hiervoor om hiermee de problemen van de mensen op te lossen dus meer rust en meer zin in leven zelf. Narrativiteit is het belang van jouw levensverhaal en de weg naar binnen!

Syntony Tools making a deep shift in humanity

A deep journey of long study and practicing to learn how to facilitate and host in society..taking you with me in this journey that is about my life…the last years…every day…hard working …

Learning Objectives

 

 • Understanding the nature of paradigms and the dynamic of paradigm shifts
 • Acquiring the key concepts that form the basis of the holistic Akasha paradigm
 • Exploring the relevance of the new paradigm to our life
 • Learning to think and act on the basis of the new paradigm
 • Continuing with autonomous research on the Akasha paradigm and its applications to life and society

Description

Einstein remarked, “We are seeking the simplest possible scheme of thought that can tie together the observed facts.”  Scientists seek the scheme that could convey comprehensive, consistent, and optimally simple understanding of the world. That scheme is the paradigm for science. It is not established once and for all, as the observed fact grow and become more detailed and diverse. The established paradigm needs to be periodically updated. The new paradigm must be solidly based on what is already known about the nature of reality, but it pieces together the elements of scientific knowledge in a more consistent, coherent, and meaningful way. It is a new gestalt, a new way of organizing the dots of scientific knowledge, connecting them with optimum simplicity and coherence.

The paradigm currently emerging in science connects the dots of scientific knowledge in a radically new way. It is a shift from a view of the world where entities, events and interactions are local and separable, to a concept that considers things, events and interactions as intrinsically “entangled” and nonlocal. It is at the same time a shift from the unidimensional view where the observed and observable universe is the principal or sole reality, to the recovery of the perenially recurring concept that considers that the observed dimension of the world as the manifestation of a deeper, inherently unobservable and fundamentally real dimension.

 

Syllabus

Course Segment I – OLD-PARADIGM BREAKDOWN – NEW-PARADIGM RISE

In his seminal work The Structure of Scientific Revolutions (1962) Thomas Kuhn noted that science grows through the alternation of two radically different phases. There is the relatively enduring phase of “normal science,” and there is the phase of “scientific revolutions.” Normal science treads water: it is only marginally innovative. It ties together the observed facts within an established and consensually validated scheme, and if it encounters observations that do not fit that scheme, it extends and adjusts that scheme.

This, however, is not always possible. If the attempt is not relinquished, the established scheme becomes unmanageably complex and opaque, as Ptolemaic astronomy did through the constant addition of epicycles to its basic cycles to account for the “anomalous” movement of the planets. When that critical point is reached in the growth of science, it is time to replace the established scheme. There is a need for a new paradigm that could ground the theories and interpret the observations to which they refer. The relatively calm phase of normal science comes to an end and gives way to the turbulence that hallmarks a period of scientific revolution.

In the natural sciences the turbulent phase of a revolution has already started. A number of unexpected, and—for the dominant paradigm—critically anomalous observations have come to light. They cannot be accounted for by patching up the dominant paradigm: they challenge the very foundations of the basic scheme with which scientists have been tying together the observed facts. This was the case also at the turn of the twentieth century, when the science community shifted from the Newtonian to the relativity paradigm. It was the case in the 1920s as well, with a shift to the quantum paradigm. More limited paradigm-shifts have unfolded in specific domains since then, with the emergence of transpersonal theories in psychology and the advent of non-Big Bang “multiverse” models in cosmology. The recent observations call for a basic paradigm-shift: for a fundamental revolution that reinterprets science’s most basic assumptions about the nature of cosmos, life, and consciousness.

The paradigm emerging in science in the second decade of this century signifies a major shift in the worldview of science. It is a shift from the dominant paradigm of the twentieth century, where events and interactions were believed to take place in space and time and were considered local and separable, to a twenty-first century paradigm that recognizes that there is a deeper dimension beyond space and time and that the connection, coherence, and coevolution we observe in the manifest world are coded in the integral domain of that deeper dimension.

Notes for further study

The series of critically anomalous observations can be traced to an experimental finding in the early 1980s. A paper by French physicists Alain Aspect and collaborators (Aspect et al. 1982) reported on an experiment carried out under rigorously controlled conditions. This experiment demonstrated that when particles are split and the split halves are projected a finite distance from each other, they remain connected despite the space that separates them. Moreover their connection is quasi-instant. This contradicts a basic tenet of relativity: according to Einstein’s theory the speed of light is the highest speed at which any thing or signal can propagate in the universe.

Aspect’s experiment was repeated, and it always produced the same result. The science community was baffled, but finally dismissed the phenomenon as without deeper significance: the “entanglement” of the split particles, physicists said, is strange, but it does not convey information or “do” anything. But this, too, was placed in question in subsequent experiments. It turned out that the quantum state of particles, and even of whole atoms, can be instantly projected across any finite distance. This came to be known as “teleportation.” Instant, quantum-resonance-based interactions have been discovered also in living systems, and even in the universe at large.

A related anomalous fact came to light in regard to the level and form of coherence found in complex systems. The observed coherence suggests instantaneous interaction between the parts or elements of the systems: interaction that transcends the recognized bounds of space and time. In the quantum realm, entanglement—instant connection among quanta (the smallest identifiable units of “matter”) at any finite distance—has recently been observed not only across space but also across time. It has been known that quanta that at any one time had occupied the same quantum state remain instantly correlated; it now appears that quanta that had never coexisted at the same time (as one of the particles had ceased to exist before the other came into being) also remain instantly entangled.

This kind of entanglement is not limited to the quantum domain: it surfaces also at macroscopic scales. Life would not be possible in its absence. In the human body, for example, trillions of cells need to be fully and precisely correlated to maintain the organism in its physically highly improbable living state. This calls for quasi-instant multidimensional connection throughout the organism.

Yet another finding that cannot be explained by the current paradigm is that organic molecules are produced in stars. The received wisdom is that the universe is a physical system in which life is, if not an anomalous, at least an uncommon and very likely accidental phenomenon. After all, living systems can evolve only under conditions that are extremely rare in space and time. However, it turns out that the organic molecules on which life is based are produced in the physical-chemical evolution of stars. The molecules are ejected into surrounding space; they coat asteroids and clumps of interstellar matter, including those that subsequently condense into stars and planets. It appears that the laws that govern existence and evolution in the universe are fine-tuned to produce the kind of complex systems we associate with the phenomena of life.

 

 

Course Segment II – BASIC CONCEPTS OF THE NEW PARADIGM

Fields

Connection among things is a fundamental feature of the world coming to light in science. Things that occur at one place and time also occur at other places and times—in some sense, they occur at all places and times. The term for this condition is “nonlocality.” Understanding nonlocality calls for knowing how parts are connected with each other in space and time. The key concept in understanding this kind of interconnection is field.

Fields are bona fide elements of the physical world but they are not observable. They produce, however, observable effects. They connect phenomena. Local fields connect things within a particular region of space and time, and universal fields connect things throughout space and time. Quanta, and the things constituted of quanta, interact through fields, and they may interact universally. Universal fields mediate interaction throughout the universe, and they may mediate it nonlocally.

Currently science recognizes four major fields: the gravitational, the electromagnetic fields, and the strong and weak quantum fields. Although the theory of relativity, the theory of electromagnetism as well as quantum field theory are highly accomplished schemes for understanding the connections that appear among phenomena in space and time, the fields they postulate do not offer an adequate explanation of the nonlocality that has been observed at the supersmall scale of the quantum—and is now observed at macroscopic scales as well.

Just as with attraction and repulsion among observed entities, and the transmission of force and light, the nonlocality coming to light in diverse domains of investigation calls for recognizing the action of a field, more specifically, the action of a “nonlocal interaction-generating” field. (An interaction is said to be nonlocal when it transcends the known limits of effect-propagation in space and time.) The concept of such a field cannot be an ad hoc postulate, nor can it be an extra-scientific hypothesis. It must be rooted in what science already knows about the nature of physical reality. This nonlocality-generating field cannot involve purely electromagnetic waves since in their effect falls off with distance and time. Hence, if science is to account for nonlocality over extended time frames and distances, we must either redefine the properties of the EM field or recognize the presence of a different kind of field. Since EM theory is solidly established; it is more reasonable to inquire into the latter possibility.

This endeavor is promising. There is a kind of wave-field that can explain nonlocal interaction at both micro- and macro-scales, and over any finite distance: this is a field of scalar waves. Scalars are longitudinal rather than transverse waves such as EM waves, and they propagate at velocities proportional to the medium in which they propagate. Their effect, unlike those of EM waves, does not fall off with distance and with time.

The new paradigm suggests that the interaction of a scalar field with quanta and quanta-based systems—atoms, molecules, cells, organisms, ecologies, and systems even of cosmological dimension—produces nonlocal interaction within and among them. The interaction of a scalar field with quanta and systems based on quanta can be described as follows: The scalar waves present in space interfere with the waves emanating from quanta and quanta-based systems, and the resulting interference transfers information from the field to the systems. Since the field is universal and transmits information in the distributed mode of holograms, this interaction produces instant interaction within and among quanta and quanta-based systems.

 

Notes for further study

The first variety of field to have been postulated in science was needed to account for attraction between things across space. Action at a distance was not acceptable—even Einstein was not happy with the idea of events occurring at a distance without some form of connection between them: he called it “spooky.” Yet things attract each other across intervening space and classical physics came up with the concept of a field: the gravitational field.  In the early eighteenth century the gravitational field was assumed to be built by mass-points in space and to act on each of the mass-points at its specific spatial location. Later the field concept was extended to include electric and magnetic phenomena. In 1849 Michael Faraday replaced direct action among electric charges and currents with electric and magnetic fields produced by all charges and currents at a given time. In 1864 James Clerk Maxwell went further: he proposed the electromagnetic theory of light. Here the electromagnetic (EM) field is universal: it accounts for electric and magnetic phenomena wherever they occur. The observed phenomena are referred to waves propagating with finite velocity in the universal EM field.

By the dawn of the twentieth century physics had acquired four universal fields, two of which are long-range and two short-range. These are, respectively, the gravitational and the electromagnetic fields, and the strong and the weak nuclear fields. Since the middle of the last century these “classical” fields have been joined by a variety of nonclassical fields postulated in quantum field theory.

Quantum fields are complex entities: they describe phenomena in space and time, as well as spacetime itself. These phenomena are not material in the conventional sense of the term. Since the middle of the twentieth century there has not been anything in the world that, on a closer look, quantum physicists could identify as “matter.” But they are now known as excitations of the underlying fields that only appear material.

Both particles and forces are states of excitation of an underlying field. The universal forces are described as Yang Mills fields, replacing the classical electromagnetic field.* Quanta, in turn, are described by what are known as fermionic fields, and the elusive particles that endow quanta with mass make up the Higgs field, an invisible energy field that exists throughout the universe. In the final count all physical phenomena are “field excitations,” vibrational patterns in spacetime. Space itself is not an independent variable in the field equations and is not considered an independent element in the universe. As described in string theory, the structure of space is directly dependent on the conditions that define the presence of the mass points classically known as matter. Spacetime as a whole is generated by fields.

Strings replace the massive particles that according to the general relativity of relativity curve the four-dimensional matrix of spacetime. (The general theory of relativity is a geometric theory of gravitation put forward by Einstein in 1916. It provides a unified description of gravity as an intrinsic geometric property of the four-dimensional matrix called spacetime.) Electrons, muons, and quarks, as well as the entire class of bosons (light and force particles) and fermions (matter particles) are not particles but vibrational modalities defined in accordance with the geometry of spacetime. In the sophisticated forms of string theory spacetime is “stringy”: the relative points of space are themselves superstrings. Empty space is a low vibrational pattern, a “hole” in Calabi-Yau space, and the phenomena classically seen as particles appear in the intersection of the boundaries of Calabi-Yau space-holes.

 

Course Segment III – BASIC CONCEPTS OF THE NEW PARADIGM (continued)

The Deep Dimension

Fields are not observables: only their effects can be observed and measured. They share this quality with all the laws and regularities of nature. We observe a dynamically evolving, actualizing universe, but we do not observe the laws and regularities that “drive” it. Cause and effect cannot be collapsed because the effect is manifest while the cause is not—or it is only indirectly so.

The helpful metaphor to elucidate this state of affairs refers to electronic information-processing systems. The hardware of these systems is observable, but—at least in normal operation—their software is not. The software is a set of algorithms programmed into the hardware; it is what makes the hardware behave the way it does. In everyday use we can only deduce the nature, and even the existence, of the software by observing the behaviour of the hardware.

The relationship between the software of the system and its hardware holds in regard to the reality of the fields postulated in science. We observe “realworld” entities—quanta, and quanta-based systems—and note that they are interconnected across space, and possibly over time. We do not observe the fields themselves. However, that  fields are unseen is not a warrant for refusing to accept that they may be real. It is a warrant, on the other hand, for maintaining that they exist on a plane of reality that is not the same as the plane of observation.

Fields, and the other forces and laws recognized in science, may exist on a plane or dimension of reality that is “hidden” in regard to direct observation. This assumption has important historical antecedents. Scores of philosophers maintained that the observed world is rooted in a real but unobservable dimension. Philosophers of the mystical branch in Greek metaphysics—the Idealists and the Eleatic school (including thinkers such as Pythagoras, Plato, Parmenides, and Plotinus)—differed on many points, but were united in the affirmation of a “hidden” dimension. For Pythagoras this was the Kosmos, a trans-physical, unbroken wholeness, the prior ground on which matter and mind, and all being in the world arises. For Plato it was the realm of Ideas and Forms, and for Plotinus “the One.” As the Lankavatara Sutra in Indian philosophy affirmed, the deep reality is the “causal dimension” that gives rise to the “gross” phenomena that meets the eye. The world we observe is illusory, ephemeral and short-lived, while the deep dimension is real, eternal, and eternally unchanging.

At the dawn of the modern age Giordano Bruno brought the concept of a deep dimension into the ambit of modern science. The infinite universe, he said, is filled with an unseen substance called aether or spiritus. The heavenly bodies are not fixed points on the crystal spheres of Aristotelian and Ptolemaic cosmology, but move without resistance through this unseen cosmic substance under their own impetus.

In the nineteenth century Jacques Fresnel revived this idea and called the space-filling but in-itself unobservable medium ether. The ether, he said, is a quasi-material substance in which the movement of heavenly bodies produces friction; it is not observable in itself, but the “ether drag” it produces should be observable. Shortly after the turn of the twentieth century Albert Michelson and Edward Morley tested this assumption. They reasoned that given that the Earth moves through the ether, the light that reaches it from the Sun must display an ether-drag: in the direction toward the light-source the beams should be reaching the Earth faster than in the opposite direction.

However, the experiments carried out by Michelson and Morley failed to detect an ether drag that would testify to the presence of the ether. The physics community took this as evidence that the ether does not exist—notwithstanding Michelson’s warning that the experiments disproved only a particular mechanistic theory of the ether and not the concept of an invisible space-filling medium that would transport light as well as other fields and forces.

When Einstein published his special theory of relativity, the theory of the ether was discarded: it was no longer necessary. All movement in space—more exactly, in the four-dimensional spacetime continuum—was said to be relative to the given reference frame. It is not to be conceived as movement against a fixed background. However, the ether came back to physics through the back door. Theoretical physicists began to trace the fields and forces of nature to common origins in a unified, and later in a grand-unified, and then super-grand-unified field. For example, in the standard model of particle physics, the basic entities of the universe are not independent material things even when they are endowed with mass; they are part of the unified matrix that underlies space. The basic entities of the matrix are quantized: they are elementary or composite quanta. The elementary quanta include fermions (quarks, leptons, and their antiparticles), and gauge bosons (photons, W and Z bosons, and gluons). Since the autumn of 2012 they also include the previously hypothetical but now experimentally confirmed Higgs boson.

 

The deep dimension as the Akasha

The idea that the observed world is a manifestation of a deep dimension of the cosmos is a basic element of Indian philosophy. Samkhya, one of the earliest philosophical teachings in India, held that there is a compendium of knowledge and information conserved in a non-physical plane of reality: the Akashic Records. The Hindu rishis specified this concept as a full-fledged cosmology. They held that there are not four but five elements of the cosmos. These are Vata (air), Agni (fire), Ap (water), and Prithivi (earth)—and Akasha, variously described as space, brilliance, or all-encompassing light. The Akasha is the fundamental element. It holds the other elements in itself, but it is also outside of them, for it is beyond space and time. According to Paramhansa Yogananda, the Akasha is the subtle background against which everything in the material universe becomes perceptible. This concept is present in the Upanishads as well. “All beings arise from space, and into space they return: space is indeed their beginning, and space is their final end.” (Chandogya Upanishad I.9.1) David Bohm enunciated an equivalent concept:

What we experience through the senses as empty space is the ground for the existence of everything, including ourselves. The things that appear to our senses are derivative forms and their true meaning can be seen only when we consider the plenum, in which they are generated and sustained, and into which they must ultimately vanish. At the leading edge of science space is rediscovered as a fundamental dimension. It is the fundamental matrix from which the manifest universe arises, in and through which it evolves, and into which it again re-descends. According to the new paradigm the concept of the Akasha is a historically pioneering and in light of contemporary discoveries a fitting description of the deep dimension.

Notes for further study

At the leading edge of quantum field theory spacetime is seen as a holographic projection of codes at its periphery. This conception surfaced when in the spring of 2013 Fermilab physicist Craig Hogan suggested that the fluctuations observed by the gravity-wave detector GEO600 may be due to the graininess of spacetime (according to string theory at the supersmall scale spacetime is “grainy”: it is patterned by minuscule ripples). The gravity wave-detector did find inhomogeneities in the matrix that constitutes spacetime, but they were not gravity-waves. They could, however, be the ripples that string-theory claims pattern the microstructure of spacetime. If the inhomogeneities are of the order of 10-16 the observed inhomogeneities would be 3D projections of 2D codes at the spacetime circumference. Observations have confirmed this hypothesis.

The holographic matrix that underlies things and events in spacetime is the Akasha dimension discovered by the Hindu rishis. It is the universal gravitational field that attracts things proportionately to their mass; it is the electromagnetic field that conveys eletric and magnetic effects through space; it is the ensemble of the quantum fields that assigns probabilities to the behavior of quanta; and it is the scalar field that creates nonlocal interaction among quanta. It is the integration of these elements a dimension that is beyond spacetime but acts on, or “in-forms,” spacetime.

 

Course Segment IV – AKASHIC COSMOLOGY

The Akasha paradigm offers a new understanding of the nature of the universe: a new cosmology. In science cosmology is an empirical inquiry, offering an understanding of the origins, evolution, and destiny of the macro-structures of the universe. In philosophy cosmology is a broader inquiry: it intersects with metaphysics (the science of first principles, based on the fundamental “physics” of the world), and with ontology (systematic inquiry into the nature of reality). Akasha paradigm cosmology is a philosophical cosmology, based on findings in the natural sciences.

First Principles — According to the Akasha paradigm the cosmos is an integral system actualizing in the interaction of two dimensions: an unobservable deep dimension, and an observable manifest dimension. The deep dimension is the Akasha: the “A-dimension.” The observable dimension is the manifest dimension: the “M-dimension.” The A- and the M-dimensions interact. Events in the M-dimension structure the A-dimension: they alter its potential to act—to “in-form”—the M-dimension. The A-dimension “in-forms” the M-dimension, and the in-formed M-dimension acts on—“de-forms”—the A-dimension. The M- and the A-dimensions do not signify a cosmos split in two. The cosmos is one, but for observer it is meaningfully considered under the heading of two dimensions: a fundamental dimension and an experienced dimension. The diversity of events in the experienced dimension is a manifestation of the unity that governs their interaction in the fundamental dimension. This is the basic tenet of Akashic cosmology.

Origins of the Universe — Recent cosmological models view the universe as a cycle in a vaster and possibly infinite “multiverse.” The universe we inhabit is not “the” universe, but merely a “local” universe. Being a cycle in a vaster multiverse offers a cogent explanation of the coherence that characterizes our universe. It is astonishingly coherent: all its laws and parameters are finely tuned to the emergence of complexity. If the universe were any the less coherent, life would not be possible and we would not be here to ask how life had evolved on Earth and possibly elsewhere in the vast reaches of cosmic space.

Evolution in the Universe — Astronomical and astrophysical evidence indicate that our universe is not a steady-state but an evolving system. Its matter-content has been created in a cosmic explosion approximately 13.8 billion years ago, and will vanish in a Big Crunch in the distant future. Within these time-horizons it evolves in stars and galaxies, and reaches high levels of complexity on physically favorable planetary surfaces.

Particles arise from the underlying holo-matrix in each cycle of the multiverse, and evolve to form systems of particles, and multi-ordinate systems of systems of particles. However, this process is not indefinitely sustainable: evolution in each cycle is limited by physical conditions in that cycle. The cycles are finite, and the conditions they provide are not indefinitely compatible with the existence of complex systems.

However, the cosmos may be a multiverse of multiple universes, and the evolution of one universe may only be the evolution of one cycle in it. The physical characteristics of one universe affect the physical characteristics of the next. In this fashion a vaster process of evolution can unfold. This evolution is described in Akashic cosmology:

In each cycle of the multiverse the A-dimension of a universe in-forms the M-dimension, and the in-formed M-dimension de-forms the A-dimension. A learning curve obtains across the cycles. The A-dimension is progressively de-formed, and it progressively in-forms the M-dimension. Consequently the systems that populate the M-dimension are increasingly in-formed by the A-dimension. Thus they attain higher peaks of evolution in equal times, or equal peaks of evolution in shorter times.

If the sequence of cycles produces progressive change in the M-dimension, and if that change de-forms the A-dimension, the sequence of cycles must reach an omega cycle. In that cycle the A-dimension actualizes its full potentials to in-form systems in the M-dimension, and systems in the M-dimension achieve the highest peak of evolution that is physically possible in that dimension.

 

Course Segment V – AKASHIC CONSCIOUSNESS

The Akasha paradigm offers a consistent and coherent scheme that ties together the “material” reality of the cosmos with the “immaterial” phenomena of consciousness. We have seen that the idea of a real but hidden dimension is a major tenet in traditional cosmologies and have also noted that the same insight has surfaced in the latest theories in science. The deep dimension is the key to understanding the nature of consciousness. Consciousness does not exist in spacetime, but beyond it, in the deep dimension. This basic idea has been frequently voiced by philosophers, and even by scientists. Erwin Schrödinger said, “The overall number of minds is just one. . . .In truth, there is only one mind.” Consciousness does not exist in the plural. In his later years psychologist Carl Jung came to a similar conclusion. He noted that the psyche is not a product of the brain and is not located within the skull; it is part of the generative, creative principle of the cosmos—of the unus mundus.

The Akasha paradigm affirms these concepts. It maintains that consciousness is not produced by the brain, and is not part of the manifest world. Consciousness originates in the A-dimension, and it in-forms the M-dimension. In a human being the neural networks of the brain resonate with information in the A-dimension. This information first reaches the subneural networks of the right hemisphere, and then, if it penetrates to the level of consciousness, also the neuroaxonal networks of the left hemisphere. Since this information is a transform of the holographically-distributed information in the A-dimension, it contains the totality of the information in that dimension. In principle, the human brain is in-formed by the totality of the information in the Akashic deep-dimension.

Access to information in the Akashic dimension accounts for a number of anomalous phenomena. It explains the seemingly complete long-term memory that comes to light in altered states, including those that accompany near-death experiences. In these instances the brain decodes information from the individual’s own past. Access to Akashic information also explains transpersonal experiences. In the A-dimension information is holographically distributed, thus in principle we should also be able to “read” elements of other people’s consciousness. The findings of transpersonal psychologists, mediums, and gifted and sensitive individuals testify that this claim is not entirely exaggerated: it appears that we can, and sometimes do, read other people’s consciousness, whether they are alive today or lived sometime in the past.

Notes for further study

We have two sources of information reaching us from the world and not just one: we receive information from the manifest M-dimension, as well as from the deep A-dimension. The information we receive from the M-dimension is in the form of wave propagations in the electromagnetic spectrum and in the air. And the information we receive from the A-dimension (more exactly, from the scalar holofield of that dimension) is in the form of wave propagations on the quantum level. Signals from the M-dimension are received through our senses, and those from the A-dimension are processed by the quantum-level decoding networks of our brain without passing through the senses. Everyday experience is dominated by information conveyed from the M-dimension by our five senses: these are the sights, sounds, smells, flavors, and textures of the world around us. Until recently most people, including scientists, believed that this is the only information we can obtain from the world. New developments in cutting-edge neuroscience show that the classical concept is two narrow; it ignores a major element of human experience: information decoded by the subneuronal networks of the brain.

The brain’s subneuronal networks are built of cytoskeletal proteins organized into microtubules. The microtubular networks are connected to each other structurally by protein-links and functionally by gap junctions. Operating in the nanometer range, the number of elements in these subneuronal networks substantially exceeds the number of elements in the known neuroaxonal network: there are approximately 1018 subneuronal microtubules in the brain, compared with “merely” 1011 neurons. Neurophysiologist Stuart Hameroff and physicist Roger Penrose first suggested that the network of microtubules processes information on the quantum level. They then realized that microtubules may be too coarse-grained for this function: it is more likely that the periodic lattice within the network of microtubules is responsible for quantum-level information processing. This “microtrabecular lattice” is part of the cytoskeletal lipoprotein membrane, a web of microfilaments seven to nine nanometers in diameter. Psychiatrist and brain researcher Ede Frecska and social psychologist Eduardo Luna suggested it is this structure that processes quantum-level signals in the brain.

Thus there are two structures in the brain that process information from the world: the classical neuroaxonal network, and the recently discovered quantum-level network of networks. The former constitutes the “perceptual-cognitive-symbolic” mode of perceiving the world, and latter the “direct-intuitive-nonlocal” mode. The perceptual-cognitive-symbolic mode dominates consciousness in the modern world. Information received in the direct-intuitive-nonlocal mode is filtered out and disregarded. Perception is highly selective in both modes. The brain is a collection of nerve cells that function as multi-layered frequency receptors, and these select the signals to which they respond. Due to conditioning from early in life, each receptor becomes wired to respond to a particular frequency. The act of “tuning in” to the information reaching our brain means picking out the frequency patterns that are familiar from an ocean of patterns and frequencies that are unfamiliar. As the receptors tune in to particular frequencies, a pattern-recognition response is generated. The information-processing networks interpret the selected pattern in accordance with the interpretation already established for it. By tuning into the same pattern over and over again, the established interpretation is reinforced, and infrequently accessed patterns are ignored.

 

 

Course Segment VI – FREEDOM AND MORALITY 

Freedom

There is more to human freedom in the world than a science based on the old paradigm would have us believe. We are an organic part of a nonlocally interconnected universe, and we interact not only with its manifest dimension, but also with its Akasha dimension. This gives us a far greater degree of freedom than interaction with the manifest dimension alone.

Freedom in the world is neither nil, nor full; it is a matter of degree. The scope of freedom is determined by external as well as internal factors. The external factors limit the scope of behaviour. In regard to human beings they reduce the range of intended actions to the physically—and also psychologically and socially—feasible. The internal factors are elements of freedom. They allow a living organism to select the way it acts from the range of possible ways. The relative weight of the external versus the internal factors differentiates between the freedom of an amoeba to move in relation to its food supply and the freedom of a human being to select the way he wishes to live. For the amoeba the external factors are fully dominant, whereas for the human being the internal factors gain in importance. In biological systems the element of self-determination can be highly significant.

While in less evolved species information received from the external world is mainly in the form of an undifferentiated “feel” of the world, in the more evolved species the world is perceived through a rich flow of information that can be coupled with a wide range of responses. In a human being this flow is further differentiated as a series of articulated perceptions with conscious as well as subconscious, rational as well as emotive elements. This offers scope for a wide range of responses.

There is information reaching us from the manifest as well as from the Akashic dimension. We select our response to the information that reaches us from both of these dimensions. We admit some of this information to our consciousness as bona fide perceptions of the world, and exclude other information as irrelevant or illusory. In the modern world we exclude from consciousness most of the information that reaches us from the A-dimension. This constrains the scope of our response to the world around us; it limits the range of our freedom.

The more complex a living system, the more decisive is the selection of the information to which it responds, as well as the selection of its response to it. Humans achieve this “stimulus-response coupling” by processing the information they receive from the world. Human freedom is enhanced to the extent that this information is well processed: that the signals are properly selected, clearly differentiated, and accurately coupled with responses.

One aspect of human freedom is the purposive selection of the influences that act on us. Another aspect resides in the selection of our response. Whereas in comparatively simple organisms the responses to external stimuli are largely pre-programmed, in humans the response is conditioned by a series of “intervening variables.” These are partially, but only partially, under our conscious control.

A vast array of also sub- or non-conscious variables defines our response to the information that reaches us. This array includes tacit preferences and unexamined values, cultural predispositions, and a range of acquired or inherited leanings, preconceptions, and prejudices. They shift the factors that determine our response to the world from the world to us. They highlight the crucial role of worldviews, values, and ethics, as elements of human self-determination and hence of freedom. Consciousness extends the range of feedom. If we adopt consciously envisaged worldviews, and bring consciously envisaged goals and values to bear on our life, our freedom acquires an additional goal-oriented dimension. And if we allow not only the sensory information that connects us with the manifest world to penetrate to our consciousness but also the more subtle insights and intuitions that reach us from the A-dimension, we further extend the effective range of our freedom.

In addition to information that originates in the external world, we can respond also to information that we ourselves generate. As conscious beings capable of abstract thinking and imagination, we can envisage events, people, and conditions without actually experiencing them. We can respond to this self-generated information the same way we respond to information from the external world. We can recall the past and envisage the future. We are not limited to the here-and-now. Not only can we react, we can also proact.

This element of our freedom is vastly expanded by allowing the information that reaches us from the A-dimension to reach our consciousness. Akashic information is nonlocal information; it could have originated anywhere and at any time, and could concern any thing or event in the universe. Our envisagement of any part of this holographic information can take us entirely beyond the here-and-now, into the quasi-divine domain of the all-things-at-all-times.

Notes for further study

The Akasha paradigm maintains that there are two sources of information reaching systems from the world and not one. There is information from the manifest M-dimension, as well as from the deep A-dimension. Information from the M-dimension is in the form of wave propagations in the electromagnetic spectrum and in the air. Information from the A-dimension is however in the form of wave propagations on the quantum level. Signals from the M-dimension are received through the senses, and those from the A-dimension are processed by quantum-level decoding networks in the brain.

Everyday experience is dominated by information conveyed by the five exteroceptive senses: these are sights, sounds, smells, flavors, and textures. This, however, is only one of the sources of information reaching the organism. Underneath the networks that process information from the sensory organs are networks plrocessing information in a non-sensory mode.

Perception is highly selective in both modes. The brain is a collection of nerve cells that function as multi-layered frequency receptors, and these select the signals to which they respond. Due to conditioning from early in life, each receptor becomes wired to respond to a particular frequency. The act of “tuning in” to the information reaching our brain means picking out the frequency patterns that are familiar from an ocean of patterns and frequencies that are unfamiliar. As the receptors tune in to particular frequencies, a pattern-recognition response is generated. The information-processing networks interpret the selected pattern in accordance with the interpretation already established for it. By tuning into the same pattern over and over again, the established interpretation is reinforced.

Selectivity based on repeated patterns is typical for all aspects of human experience, and the same level of selectivity exists also in regard to the information processed by the subneuronal networks. For modern people the information received in this mode is unfamiliar, and it is largely filtered out of conscious awareness. This is unfortunate, as recognizing the insights and intuitions reaching us from the A-dimension could be important. It connects people with each other and their environment and inspires more empathy between and among individuals and with nature.

Morality

We have the highest potential for freedom of any being on this planet. As conscious human beings we can be aware of this freedom and make purposive use of it. The question we address here concerns the humanly and morally optimal use of this freedom.

Morality enters this discourse because, if we can choose the way we act, we have the responsibility to choose it wisely. Evidently, we can act to maximize our own self-interest, and that is what most people believe they are doing most of the time. But we can also act with a measure of altruism and public spirit. Acting in that way may not be contrary to our self-interest—at least to our enlightened self-interest.

Self-interest makes us seek the satisfaction of our immediate desires and aspirations, and if desires and aspirations are sound, they will coincide with the needs and aspirations of others. In a strongly interconnected and interacting world truly enlightened interests coincide. What is good for one is good also for others. But what are truly enlightened interests and aspirations?

Philosophers have been debating what is truly good and hence moral for thousands of years. No definitive answer has emerged. In Western philosophy the view of the classical empiricists has prevailed: judgments of good and bad are subjective; they cannot be decided unequivocally. At the most they can be related to what a given person, a given culture, or a given community holds to be good. But that, too, is subjective, even if it is subjective in relation to a group: then it is intersubjective.

In Akasha paradigm moral philosophy we overcome this impasse: we discover objective criteria for the good. These criteria do not carry the certainty of logic and mathematics, but they are more than subjective or intersubjective. They are as objective as any statement can be about the world. They refer to the conditions that ensure life and wellbeing in an interconnected and interacting universe. And these conditions can be briefly outlined.

As already noted, living organisms are complex systems in a state far from thermodynamic equilibrium. They need to meet stringent conditions for maintaining themselves in their physically improbable and inherently unstable condition. What is good for them is first of all to meet these conditions. Life is the highest value. But what does it take to ensure life for a complex organism on this planet? Describing all the things that this entails would fill volumes. But there are basic principles that apply to all living beings.

Every living system must ensure reliable access to the energy, matter, and information it needs to survive. This calls for fine-tuning all its parts to serve the common goal: to maintain the system as a living whole. The term coherence describes the basic feature of this requirement. A system consisting of finely tuned parts is a coherent system. Coherence means that every part in the system responds to every other part, compensating for deviations and reinforcing functional actions and relations. Seeking coherence for one’s self is a truly sound aspiration; it is indubitably good for us.

But in an interconnected and interacting world the requirement for coherence does not stop at the individual. Living organisms need to be internally coherent, with regard to the fine-tuning of their parts, but they also need to be externally coherent, with well-tuned relations to other organisms. Hence viable organisms in the biosphere are both individually and collectively coherent. They are supercoherent. Supercoherence indicates the condition in which a system is coherent in itself, and is coherently related to other systems. The biosphere itself is a network of supercoherent systems. Any species, ecology, or individual that is not coherent in itself and is not coherently related to other species and ecologies is disadvantaged in its reproductive strategies. It becomes marginalized and ultimately dies out, eliminated by the merciless workings of natural selection.

The great exception to this rule is the human species. In the last few hundred years, and especially in the last decades, human societies have become progressively incoherent both with respect to each other and with their environment. They have become internally divisive and ecologically disruptive. Human societies could nevertheless maintain themselves and even increase their numbers because they compensate for their incoherence by artificial means: they make use of powerful technologies to balance the ills they have wrought. This, of course, had and has its limits. Whereas in the past these limits appeared mainly on the local level, today they surface also on the global scale. Species are dying out, diversity in the planet’s ecosystems is diminishing, the climate is changing, and the conditions for healthy living are reduced. The system of humanity on the planet is nearing the bounds of sustainability.

What is truly good for us in this crucial epoch can be defined. It is to regain our internal and external coherence: our supercoherence. This is not a utopian aspiration, but it calls for major changes in our thinking and behaving. Striving to regain supercoherence requires more than finding technological solutions to patch up the problems created by our incoherence. It requires reconnecting with a mindset that traditional cultures possessed, but modern societies have neglected. This is a mindset based on a deep sense of oneness with each other and with nature.

In today’s world many people feel separate from each other and from the world. Young people call it dualism. The prevalence of dualism has grave consequences. People who feel separate tend to be self-centred and egoistic; they do not feel connected with others and do not feel responsibility for them. Behaviour inspired by this sense of duality creates tooth-and-claw competition, eruptions of mindless violence and anger, and the irresponsible degradation of the living environment. On the other hand ever more people, especially young people, are rediscovering their oneness with each other and with the world. They are rediscovering the power of love—that love is more than the desire for sexual union, that it is a profound sense of belonging to each other and to the cosmos.

Seeking coherence within us and around us is health-enhancing and socially and ecologically constructive. It gives rise to behaviours and aspirations that are good for us, good for others, and good for the world. It is the new-paradigm answer to the quest for the highest moral value philosophers called “The Good.”

Basic reference

Ervin Laszlo, The Self-Actualizing Cosmos: the Akasha Paradigm in Science and Human Consciousness.  Inner Traditions, Rochester, Vt. 2014

 

Supplementary reference

Ervin Laszlo, Science and the Akashic Field. Inner Tradtions, Rochester, Vt. 2007;

Ervin Laszlo and Kingsley Dennis. 2013. The Dawn of the Akashic Age. Inner Tradtions, Rochester, Vt. 2013.

 

Bibliography for further study

 

Achterberg, J., K. Cooke, T. Richards, et al. 2005. ”Evidence for Correlations between Distant Intentionality and Brain Function in Recipients: A Functional Magnetic Resonance Imaging Analysis. Journal of Alternative and Complementary Medicine 11, 6.

Aspect, Alain, et al. 1982. “Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time-Varying Analyzers.” Physical Review Letters 49 (25).

Backster, Cleve. 1968. “Evidence of a Primary Perception at the Cellular Level in Plant Life.” International Journal of Parapsychology 10.4.

Beloussov, Lev. 2002. “The formative powers of developing organisms.” In What Is Life? Edited by Hans-Peter Dürr, Fritz-Albert Popp, and Wolfram Schommers. New Jersey, London, Singapore: World Scientific.

Bending, B. W. 2012. “Plant Sensitivity to Spontaneous Human Emotion.” Poster session presented at: Toward a Science of Consciousness. April 10–14; Tucson, AZ.

Biava, Pier Mario. 2009. Cancer and the Search for Lost Meaning: the Discovery of a Revolutionary New Cancer Treatment. Berkeley: New Atlantic Books.

Burbidge, G. and J. V. Narlikar. 1993. “A quasi-steady state cosmology model with creation of matter.” The Astrophysical Journal 410 (23).

Byrd, Randolph. 1988. “Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care population.” Southern Medical Journal 81:7.

Chalmers, David J. 1995. “The puzzle of conscious experience.” Scientific American 273 (December).

Del Giudice, Emilio and R. M. Pulselli. 2010. “Structure of liquid water based on QFT.” International Journal of Design & Nature and Ecodynamics 5(1).

Dossey, Larry. 1989. Recovering the Soul: A Scientific and Spiritual Search. New York: Bantam.

Engel, Gregory S., Tessa R. Calhoun, Elizabeth L. Read, et al. 2007. “Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems.” Nature 446 (12 April): 782–786.

Frecska, Ede and Luis Eduardo Luna. 2006. “Neuro-Ontological Interpretation of Spiritual Experiences.” Neuropsycho-pharmacologia Hungarica 8 (3).

Grof, Stanislav. 2012. “Revision and Re-Enchantment of Psychology: Legacy of Half a Century of Consciousness Research.” The Journal of Transpersonal Psychology 44 (2).

Guth, Alan H. 1997. The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins. California: Perseus.

Hameroff, Stuart, Roger Penrose, et al. 2011. Consciousness and the Universe: Quantum Physics, Evolution, Brain & Mind. Cosmology Science Publishers.

Hawking, Stephen. 1974. “Black Hole Explosions?” Nature 248: 3031.

Hoyle, Fred. 1983. The Intelligent Universe. London: Michael Joseph.

Kafatos, Menas and Robert Nadeau. 1999. The Non-Local Universe: the New Physics and Matters of the Mind. Oxford: Oxford University Press.

Kuhn, Thomas. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Kwok, Sun. 2011. Organic Matter in the Universe. New York: Wiley.

LeShan, Lawrence. 2009. A New Science of the Paranormal. Wheaton, IL: Quest Books.

Linde, Andrei. 1990. Inflation and Quantum Cosmology. Boston: Academic Press.

———. 2004. “Inflation, Quantum Cosmology and the Anthropic Principle” in John Barrow, Paul C. W. Davies, and C L Harper, eds. Science and Ultimate Reality: From Quantum to Cosmos, honoring John A. Wheeler’s 90th birthday. Cambridge: Cambridge University Press.

Mandel, Leonard. 1991. Physical Review Letters 67(3): 318–321

Megidish, E., A. Halevy, T. Sachem, T. Dvir, L. Dovrat, and H. S. Eisenberg. 2013. “Entanglement Between Photons That Have Never Coexisted.” Physical Review Letters 110 (22 May 2013).

Merali, Zeeya. 2007. “The universe is a string-net liquid.” New Scientist 15 March (See also clarification by Xiao-Gang Wen: http://dao.mit.edu/~wen/NSart-wen.html)

Mitchell, Edgar. 1977. Psychic Exploration. A Challenge for Science. New York: G.P. Putnam.

Montecucco, Nitamo. 2000. Cyber: La Visione Olistica. Rome: Mediterranee.

Nicol, Lee, ed. 2005. The Essential David Bohm, Taylor & Francis e-Library.

Penrose, Roger. 1996. Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness. Oxford: Oxford University Press.

Prigogine, Ilya, J. Geheniau, E. Gunzig, and P. Nardone. 1988. “Thermodynamics of cosmological matter creation.” Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 85.

Psionic Medical Society. 2000. “Psionic Medicine.” Journal of the Psionic Medical Society and The Institute of Psionic Medicine XVI.

Sági, Maria. 1998. “Healing Through the QVI-Field.” In David Loye, ed. The Evolutionary Outrider The Impact of the Human Agent on Evolution. Adamantine Press Limited, England.

———. 2009. “Healing Over Space and Time.” In Ervin Laszlo, The Akashic Experience. Rochester, Vt.: Inner Traditions.

Sarkadi, Dezsõ, and László Bodonyi. 1999. “Gravity between commensurable masses.” Private Research Center of Fundamental Physics, Magyar Energetika 7:2.

Sheldrake, Rupert. 2012. The Science Delusion. London: Hodder and Stoughton Ltd.

Smoot, George and Keay Davidson. 1994. Wrinkles in Time. New York: William Morrow & Company.

Steinhardt, Paul J. and Neil Turok. 2002. “A cyclic model of the universe.” Science 296: 1436–1439.

Susskind, Leonard. 2006. The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design.  New York: Little, Brown & Company.

Trnka, Jaroslav. “The Amplituhedron.” 19 September 2013.

Vivekananda, Swami. 1982. Raja Yoga. Calcutta: Advaita Ashrama.


 

Module 4: The New Paradigm in Social – Philosophical Science

Level: Introductory Course

Course Convenor: Julene Siddique

Format: 4 Segment course & Student Workshops

Course Duration: 1 month

Mode of Learning:

Assignments & Course Work: Reflections, Group activities and Student Projects

Assessments: Development of their ‘Acquisition Framework’, Reflections and ‘transcendental function’ advances, Group work and engaged social skills, Independent project and essay.

 

Learning Objectives

 

Description:

This course gives students the foundational knowledge and experience of the transdisciplinary framework of The New Paradigm of ‘Social – Philosophical Science’. Social-philisophical science is essentially about the forms of knowledge and ways of knowing/learning involved in individual and collective processes of transformation. The students will partake in lectures as well as individual assignments and group activities. Through active listening, reflecting, enquiring, collaborating and self-lead projects the students will gain a level of experiential understanding of ‘transformative practice’ as well as a grounded understanding of the ‘forms of knowledge’ and ‘ways of knowing/learning’ involved in ‘Social-Philosophical Science’.

 

Syllabus

 

Course Segment 1 – The Collapse of the Old Paradigm: A Discussion on Failure

 

Social-philisophical science understands that how we conceptualise a problem is key in understanding how we conceptualise a solution. Furthermore, a key principle of Social-philisophical science as a transformative framework is that it values ‘embracing the darkness’ and ‘challenges as opportunities for transformation’. The course will therefore commence with an open discussion on failure and social challenges.

 

 1. A) Individual reflection: Are there ways you feel you have failed others or yourself? Ask yourself if you have fears or traumas around failure.

 

 1. B) Individual Social reflection : Are there ways you feel society/’the system’ has failed you? Do you feel there are people and/or institutions who have failed you ?

 

 1. C) Group reflection on readings and discussion on system failure and identifying spaces for a ‘transformative enquiry’.

 

Key Texts :

 • Acemoglu, D., Robinson, J. (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Crown Publishers/Random House Publications.
 • Diamond, Jared, (2011) Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive. Penguin Books.
 • Farmer, Paul. (2010) Partner to the Poor. Berkeley: University of California Press. Chapter 1: On Suffering and Structural Violence.
 • Farmer, Paul. (2003) Health, Human Rights and the New War on the Poor. University of California Press.
 • Halberstam, Jack (2011) The Queer Art of Failure. Duke University Press.
 • Kleinman, Arthur. (2009). Global Mental Health: A Failure of Humanity. The Lancet, 374: 1-2.
 • Scott, James (1998) Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.

 

 

Notes for Further Study

 

Course Segment 2 – Self-Knowledge, Self-Learning and Your Individual World

 

What you do not have within yourself you can not teach/give to another person.

You relate to others through your knowledge and experience. The more evolved you are the more you will have to give to the world.

 

 1. A) Capacity for relflection/introspection : Beginning with ‘the self’ in engaging enquiry. Where are you in yourself ? What questions are you currently asking yourself ? Are there better questions you could be asking ? What part of yourself and your life would you like to improve through this course?

 

 1. B) Spiritual guidance on understanding ‘The Whole Self’: (thoughts, feelings, sensations, intuition and physical body)

 

 1. C) Self reflection and exploration assignment

*Graphing self-awareness: Draw yourself and what you feel are the qualities of you and your life.

*Draw a map of ‘what brought you to where you are now’. Spirituality and self-exploration can be quite lateral so don’t feel the need to ‘justify’ and know that the abstract is ok. Draw a map of anything that you feel has contributed in bringing you to where you are in yourself and in your life.

*Draw what you feel are your issues, difficult emotions or even traumas. Then draw a ‘body map’ and where you feel those emotions/issues are in your body. If your stress could talk what would it say ? And where is it in your body?

 

 1. D) The basic of meditation and developing your personal-spiritual praxis.

Here students will be taught the basics of meditation and given tools, resources and guidance on how to move forward to develop their own spiritual praxis.

 

Key Texts :

 • Cameron, Julia. (2002) The Artists Way: A Spiritual Path to Higher Creativity. New York. Penguin Putman Inc.
 • Hawkins, David (2005) Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference. New York, Hay House Publications.
 • Hawkins, David (2003) Reality and Subjectivity. New York, Hay House Publications.
 • Miller, Jeffery (2004) The Transcendent Function: Jung’s Model of Psychological Growth Through Dialogue with the Unconscious. Albany, New York. State University Press.

 

Notes for Further Study

 

 

Course Segment 3 – Social Worlds, Social Issues and Our Collective Unconscious

 

Social-Philisophical Science acknowledges that consciousness evolves collectively.

Students will therefore be introduced to the foundational concepts of anthropology and social theory but through an engaged philisophical enquiry.

 

 1. A) A short introduction to anthropology and social theory : The Social Construction of Reality, Narratives, Values and Hierarchies of knowledge.

Here students will be introduced to a few principle concepts of Social Science. It is important for the students to understand the importance of historical context as ‘the lens through which change is viewed’.

 

 1. B) Disease, Illness and Society: Challenging ‘Cultural Norms’ –Some insights from Medical Humanities

For this segment we will focus on health and illness related social issues as the grounds for raising questions around ‘cultural norms’. Students will then be asked to open group discussions and share their own experiences with illness and health related issues from their context. This ‘group enquiry discussion’ will move toward a philisophical enquiry of ‘humanity’ and what they feel the barriors are to cultivating a stronger sense of humanity and a more humane world. This discussion will form the basis of the students beginning the creation of their ‘Acquisition Framework’.

 

 1. C) Trauma and Intergenerational Trauma : An Engaged Enquiry.

An important feature of ‘Social-Philisophical Science’ is the value for ‘wholeness’ and therefore the importance of addressing disjuncture and incoherance within yourself as well as within the society around you. The ‘wholeness’ of the individual is viewed as the human beings’ totality of ‘ways of knowing’ (thoughts, feelings, sensations, intuition, physical body and behavioural praxis). From this socio-philisophical perspective Trauma and Intergenerational Trauma become an important engaged enquiry demonstrating how ‘wholeness’ can be distrupted but also restored through an engaged praxis/philisophical enquiry and through this healing process/praxis that individual and collective ‘realisations’ are born.

 • Students will be asked to create artwork about Intergenerational trauma that they feel exists within their life context.
 • We will then watch short videos about somatic/psychosomatic therapies and discuss if and how these ‘theraputic interventions’ could be applied in their life context.

 

 

Key Texts :

 • Berger, Peter L. and Thomas Luckmann.  (1967)The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City: Anchor Books,  52-67.
 • Fabrega, Horacio. (1974) Disease and Social Behaviour. Cambridge & London; The MIT Press.
 • Farmer, Paul., (2005) Pathologies of Power: Health, Human Rights and the New War on the Poor. University of California Press.
 • Levine, Peter (1997) Walking the Tiger: Healing Trauma – The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experiences. USA, North Atlantic Books
 • Scott, James (1990) Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. Yale University Press.
 • G Jung. (1969) The Archetypes and the collective unconscious., Princeton University Press.

 

 

Notes for Further Study

 

 

Course Segment 4 – Individual and Collective Bodies of Knowledge and Transformative Ways of Learning: Pathways and Practices of Social – Philosophical Science.

 

From the previous discussions held, the students will be asked to develop both their ‘Acquisition Framework’ (from Part 3) and their ‘Individual Spiritual Practice’ (from Part 2). These will be evolved moreso in this segment through exploring praxis based learning methods and pathways of socio-philisophical science.

 

 1. A) Understanding The ‘Actual and the Possible’

Here students are introduced to the concept of ‘the actual and the possible’ and how arts in particular play a role in ‘rendering our inner life into consciously perceivable forms’ (Turino 2008) and socio-performative interventions and enquiries.

 • The students will then be asked to design their own socio-performative intervention exploring ‘the actual’ and ‘the possible’.

 

 1. B) Collaboration Literacy Exercise and Training.

The students will undertake a 3 day programme in collaboration literacy (this can be done in a physical group or through virtual reality). This programme demonstrates how different personalities compliment each other and can identify who your ‘human vitamin’ is. It shows people that what they don’t have within themselves they can not give to another person. But it also identifies the right person/people who can teach you the things that would be most beneficial for your personality to learn.

 

 1. C) Theatre of the Oppressed

The students will then we asked to decide on a specific social issue which resonates with them and then collaborate on a theatre of oppressed exercise using Augosto Boal’s theatre of oppressed techniques. (This will be guided and facilitated by the teacher)

 

 1. D) Your spiritual practice and ‘Acquisition Framework’ and expansion of context and consciousness :

Following the workshops A,B and C, the students will be asked to reflect on how to expand their ‘Acquisition Framework’. We will then review how their ‘Acquisition Framework’ has evolved throughout this introductory course.

Through a discussion of their ‘Acquisition Frameworks’ relevant streams of philosophy and cosmology will be introduced.

 

From this introduction of relevant streams of philisophical enquiry & cosmology the students will then be guided in how to expand both their personal spiritual praxis and ‘Acquisition Framework’.

 

 1. E) Summary of key pillars of Social-Philosophical Science and ways forward.

The students will then be asked to write a paper on social philisophical science demonstrating their understanding of the key pillars of social-philisophical work as well as outlining their personal experience and suggestions for pathways for further research and action.

 

Key Texts :

 • Boal, Augosto. (1979) Theatre of the Oppressed. New York. Theatre Communications Group.
 • Turino, Thomas. (2008). Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 • Freire, Paulo. (2007) Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum Press.
 • Van Ufford, P., Kumar, A. and Mosse, D. (2003). Interventions in Development: Towards a New Moral Understanding of our experiences and an agenda for the Future. In P. Van Ufford and Anata Giri (eds) A Moral Critique of Development: In Search of Global Responsibilities. London & New York: Routledge Press
 • More texts to come!

 

 

Notes for Further Study

 

 

Laszlo, A. ( 2001) The Syntony Quest; Evolutionary Vison for Changing Your World, manuscript version

Laszlo, A. (1999) . Syntony as an Organizing Force in Societal Evolution,’ Proceedings of the 43rd Meeting on the ISSS, Asilomar ( USA), 27 June – 2 July 1999.

Syntony provides a compass to involve learning how to sail the currents of evolutionary change. If we develop the syntony sense is about the response abilities and sense abilities to take to heart and bringing to life this system…being the systems we wish to see in this world

a world evolutionary learning community is a glboal evolutionary learning laboratory and that is the exploration of innovations in interdependence and thrivability

with this type of systemic consciousness and this relational competence described we have a vision that is fast becoming reality for a new cadre of curators of life on Earth

 

 

 

Level: Introductory Course

Course Convenor: Folker Meissner

Format: 6 Segment course

 

 

Description:

Future medicine will not only target illnesses in their symptomatic appearances but also include the treatment of the energetic causes of a given illness and even find out the informational reasons that prevent these causes from disappearing. Future medicine – as it will be primarily based on information – will allow us to withdraw from a disease-oriented medicine for everybody regardless their individual needs towards a healing-oriented medicine for individuals, groups and communities. Using informa­tion as medicine will enable us to focus on creating health in a broader range rather than treating illnesses at all. Every patient is called to see him or herself as the subject of their healing journey, being responsible for the state of health they want to achieve and – even though coached by a therapist – for the way how to achieve this goal. Every healthy person is called to maintain their state of health by following simple rules of nutrition, physical activity and most important implementing awareness and expanded consciousness as basic spiritual routines into their lives. This implies to educate people not only how to select or choose organic food which meets their requirements, maintain stamina and meditate, but also to mirror themselves in the environment and social context they are living in. To address the entire person the triangle of body, mind and soul will have to be expanded into a pentagon of body, mind, soul, social integration and spiritual interconnectedness.

Western medicine and traditional medicine will have to join and respect their synergies. Western medicine fails as far as it ignores the transformation processes necessary for groups or communities or the entire population of the planet in addition to those necessary for individuals. Traditional Medicine including Taoism and similar mystery schools will also need to adapt themselves in a very practical way to current life conditions, e. g. to find new and effective solutions regarding electrical and chemical pollution and their impacts on our daily life and health.

Future therapists will therefore incorporate at least the capacities of a physician, a priest and a healer. The treatment of diseases – if necessary at all – will include an appropriate diet, pure traditional herbs from nature, some smart pills from the chemist’s laboratory, energetic psychology and shaman-like magic actions to provide for the holistic integration of the individuals and the people around them and last but not least to make use of the knowledge stored in the Akashic Records. People will have to remember where they come from in a spiritual way and to maintain their connectedness.

The course will provide both theory and practice, i.e. information through documents and in-person training to increase the knowledge about New Paradigm Medicine as well as to train the personal capacities of listening in awareness, sensing energy and information, identifying areas of energetic disequilibria and last but not least sending energy and information to other individuals as means of treatment and healing.

 

To fully understand how big the step is to incorporate the New Paradigm, one has to know the principles of current mainstream physiology and medicine as well as their limitations. So the course starts with an analysis of the current perception of how the body works and thus what is supposed to be a disease. Allowing more and more ideas like the body being an information network to enter the model of the human being, fields will be recognized as information carriers and storages, and glands like the pituitary gland and the pineal gland in particular will be seen as both major information collectors and control centers which govern the entire system. Expanding the body beyond its physical boundaries by including energetic and information layers will allow to understand interactions between individuals happening even at a distance. Now effects like absent healing and information transfer without using technical means, global consciousness and cosmic interferences are easily understood as results of universal information networks and global interconnectedness. The course provides knowledge and practical experience to use this new understanding in any kind of medical treatment.

 

 

Learning Objectives

 

 • Understand the principles of current mainstream medicine and its limited perception of causes of a disease
 • Identify the weaknesses of the current paradigm and develop ways to overcome them and find solutions beyond traditional boundaries.
 • Understand the core principles of the New Paradigm and its implications on a future view upon health and illness.
 • Understand the human being as a composition of not only body, mind and soul, but also of spirituality and social integration.
 • Implement the core principles of the New Paradigm in a model of sustainable future medicine.
 • Identify the different levels of a given disease (symptoms, causes, reasons) and find appro­priate ways of treatment on either level or even better find ways of healing.
 • Appreciate communication, emotional intelligence and personal responsibility as prerequisites for any healing journey.
 • Appreciate consciousness, mindfulness, self-awareness, imagination and intuition as powerful tools to overcome disease by using information as medicine.
 • Experience energy and information in a practical way and learn how to differentiate and use them in terms of treatment and healing

 

 

 

Course Segment I – The principles and weaknesses of current mainstream medicine

 

Segment 102-I (seg 102-I) deals with current mainstream physiology and medicine, describing the principles of the nervous system (electric pathways) and the endocrine system (hormonal pathways) as major control elements designed to govern the body’s subsystems and coordinate their functions. Cells – there are more than 200 different types of cells – are the building blocks of each and every organ or tissue. The seg 102-I textbook does not only provide short descriptions of different cell types and their metabolic capacities, but also explains the current view on the cascades of the nervous system and its subsystems. E.g. we will talk about cells as the smallest living units in an organism. Living in this context means that they show the following attributes: metabolism, growth, response to stimuli, adaptability and reproduction. The reproductive system alone produces 500 billion new cells per day. In total, it takes around 70,000,000,000,000 cells to make an adult human. However, we are much more than collections of cells, tissues, bones, muscles and organs enclosed within a stretchy membrane. And our functions are governed by much more than a mass of grey matter housed in the space between our ears, as we shall see – in particular once we leave main stream limits in seg 102-II and 102-III.

There is broad knowledge about how things work in the body. Physiologists have even discovered the secrets of the inner life of a cell. We know where and how proteins are produced, yet we don’t know which mechanisms are controlling these processes and why there are produced at a given time.

We know about the different speeds of signal transmission from very slow using hormones to slow peripheral nerve fibers up to very high speed data signaling along the Ranvier rings of myelin-shielded nerves – only topped by field-based data transport through the connective tissue and the meridians in particular. We don’t know yet how all these different speeds are synchronized to make information available where needed. Neither do we know why so many different speeds are necessary to govern the entire system.

Mainstream medicine does not exclude mind and psyche, but – at least outside the box of mental diseases and emotional disorders – they are selectively respected only in case of diseases labeled as psychosomatic. But we know that each and every chronic disease has a deep emotional background without the disorder being necessarily psychosomatic. Consistently disrespecting these backgrounds equals missing chances for treatment and healing.

Pharmacy suggests e.g. that ascorbic acid equals Vitamin C or alpha-tocopherol equals Vitamin E, but this is not true. Natural vitamins are recemats and consist of several components as mass spectrometry tells us. So to expect full spectrum Vitamin C or E effects by only administering ascorbic acid or alpha-tocopherol is pointless. Phytotherapy and herbal medicine are highly effective, because they use the entire plant and thus they use not only the biochemical compounds, but also the entire spectrum of information of the source. As we will see in course segments II and III information is the crucial factor.

Summary of segment 102-I:

 • Emphasis on biochemistry and electricity: the simplified model of the human being as a machine
 • Hormones and nerves as primary components of any regulation system of the body
 • Limiting the understanding of the body by only asking how things happen rather than why they happen
 • Separation of the soul – how to bypass important options for effective treatment
 • Suppression of the use of natural resources to maximize turnover based on biochemistry: withholding us from the holistic effects of plants and minerals as powerful remedies

 

 

Course Segment II – How to implement the New Paradigm in a model of sustainable future medicine

 

There are capacities of our body which cannot be explained by the current understanding of physiology. James Oschman gives a wonderful example in the movie “The Living Matrix” (Massey/Becker, 2009), mentioning that the movements of an ice-skater performing pirouettes cannot be explained just by functions of the nervous system. So there must exist additional pathways for information transfer and control, and we find them once we add fields to our realm of understanding and acknowledge their outstanding properties of storing and moving information.

 

Engineers and systems theorists such as the late Herbert Fröhlich and Ervin László, have proposed that the body displays evidence of being influenced by or actually creating coherent quantum fields, which they believe are crucial to explaining biological information processing. His 2004 book, Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything László suggests that the substance of the universe is a field of information which he termed the ‘Akashic field’ or ‘A-field’. He describes how such an informational field can explain why our universe appears to be fine-tuned as to form galaxies and conscious life forms, and why evolution is an informed, not random, process. He believes that his hypothesis solves several problems that emerge from quantum physics, especially nonlocality and quantum entanglement.

“In short, science is about the external objective world; but consciousness is interior, it is subjective. We turn to science for reliable knowledge about the external physical cosmos, and turn to spiritual traditions for knowledge and wisdom about the “inner cosmos” of consciousness, mind, experience. To know how science knows anything, we need a different kind of science—a science of consciousness, a “noetic” science. All knowledge of the external objective world relies ultimately on non-objective consciousness. What is intriguing and engaging about Laszlo’s book, and his theory of the A-Field, is that it provides strong support for the idea that finally we have a common unifying concept for science and spirituality. Laszlo concludes that information—as mind perceiving differences in energy—is the “missing link” in any truly comprehensive ToE. Drawing on this insight, Laszlo’s book is a provocative overview and a masterful synthesis of knowledge at the frontiers of cosmology, physics, neurobiology, and consciousness studies.” (Chiristian de Quincey; <http://www.noetic.org/library/book-reviews/science-and-akashic-field/> )

 

Future medicine will also deal with light and invisible parts of the electromagnetic spectrum. Light of different wave length from IR to UV spectrum has been known as information carrier within and between cells for a very long time and energy centers of the body known as chakras are directly linked with light of specific colors as traditional medicine has revealed already thousands of years ago. Even though scalar waves have been researched for decades, there are still controversial opinions about whether they exist at all. There are scientists who deny their existence and there are others who are already making money with them. However, there are more and more findings that light and scalar waves are amongst the true life controlling factors, because they can travel with maximum speed throughout the body, between individuals, between individuals and their environment and they are able to carry packed information to whichever place.

 

Among others Bruce Lipton, scientist and best-selling author and also participant in the movie “The Living Matrix”, keeps informing the public about the fact, that genes do not rule our lives. He has been promoting the findings of a relatively new discipline called epigenetics for almost ten years now telling us, that our thoughts, emotions and experiences change the information code of our genes. So we not only are able to adapting ourselves to our environment, we also are able to give these experiences to our offspring, which enhances their chances to survive dramatically. Sharing knowledge and information is also possible through the morphogenetic field as Rupert Sheldrake has widely explained in his books and articles.

 

For most of its history, Western science has been telling that diseases are caused by biochemical or bioelectrical deviations on a cellular level. Even cancer is considered to be caused by some cells who just freaked out and forgot how to die. There is evidence that especially in chronic diseases emotional traumas are likely to be the major cause of preventing the patients from healing. So modern medicine (like HOLAR® Medicine) will offer to distinguish three levels on which a disease may appear simultaneously: on the symptomatic level (pain, “sciatic”), the level of causes (discus prolapse) and the level of reasons (despair, unbearable life). Concerning treatment, modern medicine will therefore address symptoms, causes and reasons at the same time to provide the holistic approach needed for sustainable results.

 

There are many ideas about the benefit of proper nutrition, healthy physical activities and positive attitudes, however it’s almost impossible to find a consensus about what proper nutrition really is (e. g. vegetarian, vegan, organic, wheat-free, dairy-free), which physical activities may be considered healthy (e. g. jogging, walking, biking, work-out) and which attitude is helpful to maintain good health (e. g. positive thinking, imagination, visualization). Seg 102-II will cover cutting edge findings about these crucial topics.

 

Summary of segment 102-II:

 

 • Fields as a major component of the information system “human being”
 • Genetics, epigenetics and karmic patterns as important sources of a unique human being
 • The role of light, energy and information in bioenergetics control systems
 • A new understanding of what causes a disease and its impact on holistic treatment and healing
 • Appropriate nutrition, physical activities and positive attitude: the easy way of sustainable health based on self-responsibility – new findings and their consequences

 

 

 

 

Course Segment III– A new understanding of the human being

 

Segment 102-III deals among other things with the illusion we call reality. In 1982 a research team led by physicist Alain Aspect performed what may turn out to be one of the most important experiments of the 20th century. Aspect and his team discovered that under certain circumstances subatomic particles such as electrons are able to instantaneously communicate with each other regardless of the distance separating them. It doesn’t matter whether they are three meters or ten billion kilometers apart. Somehow each particle always seems to know what the other is doing. They are said to be entangled. According to physicist David Bohm this has to do with the universe being a gigantic hologram. Unlike normal photographs, every part of a hologram contains all the information possessed by the whole and this provides us with an entirely new way of understanding organization and order. A hologram teaches us that some things in the universe may not lend themselves to the approach that you understand a thing – be it an atom or a human being – only by dissecting it. If we try to take apart something constructed holographically, we will not get the pieces of which it is made, we will only get smaller wholes. According to Bohm, the apparent faster-than-light connection between subatomic particles is really telling us that there is a deeper level of reality we are not privy to. And, he adds, we view objects such as subatomic particles as separate from one another because we are seeing only a portion of their reality.

In addition to its phantom-like nature, such a universe would possess other rather startling features. If the apparent separateness of subatomic particles is illusory, it means that at a deeper level of reality all things in the universe are infinitely interconnected. At its deeper level reality is a sort of superhologram in which the past, present, and future all exist simultaneously.

Working independently in the field of brain research, Stanford neurophysiologist Karl Pribram has also become persuaded of the holographic nature of reality. Pribram was drawn to the holographic model by the puzzle of how and where memories are stored in the brain. For decades numerous studies have shown that rather than being confined to a specific location, memories are dispersed throughout the brain. In the 1960s Pribram encountered the concept of holography and realized he had found the explanation brain scientists had been looking for. He believes the brain is itself a hologram. His theory also explains how the human brain can store so many memories in so little space. It has been estimated that the human brain has the capacity to memorize something on the order of 10 billion bits of information during the average human lifetime (or roughly the same amount of information contained in five sets of the Encyclopedia Britannica).

There is evidence that our visual systems are sensitive to sound frequencies, that our sense of smell is in part dependent on what are now called ‘osmic frequencies’, and that even the cells in our bodies are sensitive to a broad range of frequencies. Such findings suggest that it is only in the holographic domain of consciousness that such frequencies are sorted out and divided up into conventional perceptions. But the most mind-boggling aspect of Pribram’s holographic model of the brain is what happens when it is put together with Bohm’s theory. For if the concreteness of the world is but a secondary reality and what is ‘there’ is actually a holographic blur of frequencies, and if the brain is also a hologram and only selects some of the frequencies out of this blur and mathematically transforms them into sensory perceptions, what becomes of objective reality? Given that a two-dimensional hologram contains three-dimensional information we could suggest that the brain being a three- or even four-dimensional hologram will contain information of at least the fifth dimension.

This striking new picture of reality, the synthesis of Bohm and Pribram’s views, has come to be called the holographic paradigm, and although many scientists have greeted it with scepticism, it has galvanized others. Numerous researchers, including Bohm and Pribram, have noted that many para-psychological phenomena become much more understandable in terms of the holographic paradigm. In a universe in which individual brains are actually indivisible portions of the greater hologram and everything is infinitely interconnected, telepathy may merely be the accessing of the holographic level.

As Stanislaw Grof recently noted, if the mind is actually part of a continuum, a labyrinth that is connected not only to every other mind that exists or has existed, but to every atom, organism, and region in the vastness of space and time itself, the fact that it is able to occasionally make forays into the labyrinth and have transpersonal experiences no longer seems so strange.

The holographic paradigm also has implications for so-called hard sciences like biology. Keith Floyd, a psychologist at Virginia Intermont College, has pointed out that if the concreteness of reality is but a holographic illusion, it would no longer be true to say the brain produces consciousness. Rather, it is consciousness that creates the appearance of the brain – as well as the body and everything else around us we interpret as physical.

Such a turnabout in the way we view biological structures has caused researchers to point out that medicine and our understanding of the healing process could also be transformed by the holographic paradigm. If the apparent physical structure of the body is but a holographic projection of consciousness, it becomes clear that each of us is much more responsible for our health than current medical wisdom allows. What we now view as miraculous remissions of disease may actually be due to changes in consciousness which in turn effect changes in the hologram of the body.

Similarly, controversial new healing techniques such as visualization may work so well because in the holographic domain of thought images are ultimately as real as ‘reality’.

 

Thinking of fields as storage and carrier of information and expanding the horizon of our thinking beyond the solar system and even beyond any known galaxy we are able to integrate the Akashic Records into our interpretation of the world, of the human being in general and of diseases and their probable causes in particular. Having access to this unique source of knowledge and wisdom will transform medicine in a spectacular way and uplift the ways of treatment and healing.

 

Psychosomatic disorders are found worldwide in increasing numbers. Why is this so? In the majority of cases the patient has lived a life of “silent desperation”, didn’t have the opportunity or seen any reason to look for unsolved trauma in his or her life including childhood, denied wishes and intentions, residues of failure and unfulfilled expectations, has stuck in toxic relationships and boring or overwhelming jobs. But there is more to it. Neale Donald Walsch, bestselling author of “Conversations with God”, offers a more spiritualistic explanation (Walsch, 2012) analyzing why 98% of human beings in 98% of their time are occupied by actions from which they don’t benefit at all. He introduces the “path of the soul”, the way of living our soul has chosen to make sure that it will follow its mission, i.e. achieve every single experience on earth as documented in the incarnation contract, and at the same time being of significant help for others. However, we don’t really know about this contract consciously and thus, due to our free will, we often make decisions which lead to detours – the so-called long way -, creating trouble and resistance, and making life as hard as we expect it to be.

 

Once we are able to help our patients to recognize that they are on the long way, which is not necessarily the wrong way, and support them to gain the sensibility how to find their way of the soul, we are coaches rather than therapists and may leave the responsibility for their own health with the patients. Now we can create a space of health while letting go our addiction to diseases and ill health. Now we can educate everybody how to take on responsibility for their own luck including health. Therapists of the future have to incorporate at least three capacities. Not only will they have to be well trained experts in their medical fields, they also will have to be a priest and a healer. Trust and consciousness will be the bridge between patient and therapist. The two of them will target their actions on well done rather than well intended. Using the law of cybernetics of the 2nd order, therapists will know how to lead their patients to live a life based on self-esteem, self-respect and empathy for the people around them. Therapists and patients will not any more try to fight against any disease or impairment. Because diseases are considered as normal reactions to abnormal situations, there is nothing to fight against inside the human being. Peace within will create peace in the environment, reducing the number and force of stressors and thus the number of reasons to take the way into an illness.

 

 

 

Summary of segment 102-III:

 

 • The holographic universe inside our body: the quantum realm of consciousness
 • Entanglement and interconnectedness as basic principles of communication and control
 • Psychosomatic disorders, mind and emotions: finding back to our mission and the path of the soul
 • Psycho-Neuro-Immunology and its contribution to our understanding of the mind-body-soul relationship
 • Holistic modalities and treatment regimens based on the New Paradigm
 • Using the observer effect: cybernetics of 2nd order
 • Using the Akashic Records to optimize diagnostics and treatment: access to infinite knowledge and wisdom
 • Consequences for education and training of future therapists: expanded capacities required

 

 

 

Course Segment IV– New Paradigm Medicine as practical experience (hands-on teaching)

 

Segment 102-IV consists of only little theory but plenty of practice, i.e. it is the practical part of the course putting the knowledge of segments I-III into action through in-person training. One-to-one training, exercises in small groups, sensation experiences as a class and clearing individual emotional blockages will lead to astounding development of practical skills as well as to personal development in general.

 

Participants will learn how to sense and use energetic fields in order to find and delete factors that prevent patients from healing known as foci of distortion, i.e. physical, emotional or mental blockages of the vital force. They will learn to read and transmit information with and without the support of technical devices as well as create empathetic rapport to their patients and clients to unearth and eliminate trapped emotions and unsolved conflicts. They will learn how to clean the informational body-field from toxic information and conduct the reset of tormented information sets. Following the course of personal development attendees will achieve the capacity to access the Akashic Records be it through different altered states of mind including meditation or a mediumistic approach, make use of this unique universal source of wisdom, help the patients find the karmic or inherited origins of their impairments and also find ways of sustainable treatment and healing. Using the findings of quantum medicine and quantum healing, attendees will learn how to turn down expectations and intentions to manipulate destiny and thus allow everything to be or happen as it should be or happen. Therapists of the future will replace competition by contribution, self-importance by humbleness and dominance by equanimity creating an atmosphere of empathy to facilitate any healing process.

 

Following Thomas Aquinas who taught that health is not a state, but an attitude, participants will learn to act as an example for their patients in being, feeling and keeping themselves healthy. And of course, they will learn how to achieve the capacities needed to be a future therapist, i.e. to be an expert, a priest and a healer at the same time.

 

 

Summary of segment 102-IV:

 

 • Feeling energy and information and knowing how to differentiate them
 • Using the energetic field to finding foci of disturbance
 • Transmitting information with and without technical support
 • Expanded interview techniques to unearth trapped conflicts and emotions
 • Cleansing of the informational body-field: an intended reset of tormented information sets
 • Access to the Akashic Records through meditation and altered states of mind
 • Quantum medicine – quantum healing: allow changes to happen
 • Therapist – priest – healer: future medicine requires different capacities

 

 

References

 

 • Bohm, David: On the Intuitive Understanding of Nonlocality as Implied by Quantum Theory, Foundations of Physics, vol 5, 1975
 • Bohm, David: On Quantum Theory, Wholeness and the Implicate Order, 1980
 • Chopra, Deepak: Das Buch der Geheimnisse, 2008, Wilhelm Goldmann Verlag München
 • Feynman, Richard: QED – Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie, 2008, Piper Verlag
 • Flook, Richard, van Overbruggen, R.: Why am I sick? What’s really wrong and how you can solve it, 2009
 • Floyd, Keith: Of Time and Mind, Fields within Fields, Winter, 1973-4, No. 10, The World Institute Council
 • Fraser, Peter: Energy and Information in Nature, 2012, Choice point Communications, Poole, UK
 • Fraser, Peter; Massey, H.; Wilcox Parisi, J.: Decoding the Human Body-Field, 2008, Healing Arts Press
 • Goswami, Amit: Physics of the Soul, 2002, Hampton Roads Publishing Company, Charlottesvile
 • Goswami, Amid; Reed, R.; Goswami, M.: The Self-Aware Universe – How Consciousness creates the Material World, 1995, Tarcher/Putnam
 • Goswami, Amit: The Quantum Doctor, 2004, Hampton Roads Publishing Company, Charlottesville
 • Hameroff, Stuart¸ Penrose, Roger: Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory. Physics of Life Reviews, 2013 DOI:10.1016/j.plrev.2013.08.002
 • Hameroff, Stuart¸ Penrose, Roger: Reply to criticism of the ‘Orch OR qubit’–‘Orchestrated objective reduction’ is scientifically justified. Physics of Life Reviews, 2013 DOI: 10.1016/j.plrev.2013.11.00
 • Hameroff, Stuart¸ Penrose, Roger: Consciousness in the universe. Physics of Life Reviews, 2013; DOI: 10.1016/j.plrev.2013.08.002
 • Katie, Byron: Who would you be without your story?, 2009, Hay House Inc., USA
 • Laszlo, Ervin: Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything, 2004, Inner Traditions
 • Lipton, Bruce: Biology of Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles, 2008, Hay House INc., USA
 • Meissner, Folker: Energie- und Informationsmedizin, in Compendium der Complementär-Medizin: Naturheilkundlich-ganzheitliche Methoden und Therapeuten, 2011, Co’Med Verlag
 • Meissner, Folker: Störherddiagnostik im Informationsfeld des Körpers, Schmerz & Akupunktur, 2011, Vol. 1
 • Mitchell, Edgar: Psychic Exploration – A Challenge for Science, Understanding the Nature and Power of Consciousness, 2011, Books
 • Mitchell, Edgar: The Way of the Explorer, 1996, Books
 • Oschman, James: Energiemedizin: Konzepte und ihre wissenschaftliche Basis, 2006, Elsevier, München
 • Penrose, Roger: The Emperor’s New Mind, 1999, Oxford University Press, Oxford, UK
 • Penrose, Roger: What Came Before the Big Bang? Cycles of Time, 2011, Vintage Books, London
 • Shlackman, Jed: Consciousness, Creation, And Existence: Guide to the Grand Adventure, 2008, Trafford Publishing
 • Sheldrake, Rupert: Der Wissenschaftswahn – Warum der Materialismus ausgedient hat, 2012, O. W. Barth
 • Van Overbruggen, Rob: Healing Psyche – The Patterns in Psychological Cancer Treatment, 2006
 • Walsch, Neale D.: Was wirklich wichtig ist, 2013, Allegria
 • Wolff, Milo: Exploring the Physics of the Unknown Universe, 1994, Technotran Press, Manhattan Beach, USA
 • Wolff, Milo: Schrödingers Universe: Einstein, Waves & the origin of the natural laws, 2008, Outskirts Press, USA

 

 

 

 1. Resources:

In order to deliver the New Paradigm Pilot Programme the following will be required:

 

 • Videos of lectures (to be recorded in Bagni di Lucca)
 • Online learning platform (see budget below)
 • Venue for ‘hands on learning’ (TBC in Korea of Bagni di Lucca or UK)
 • Confirmed list of points of contact for KHU and LI to enable seamless communication. (both administrative as well as academic)
 • Syllabi and resource library for students
 • Accommodation for Laszlo Institute Professors
 • ((Assignment and Student projects still need to be designed for New Paradigm Education & Science Programmes))

 

 

 1. Budget

Self Managing Leadership

Welcome to Your Self-Managing Leadership® Programme!

The SML Programme is a personal purpose journey that will help you clarify your purpose, identify the values that define your character and bring your vision to life.

When your purpose, values, goals and vision are aligned, the critical decisions in your life become clear. This Programme is based on a powerful step-by-step framework for changing negative habits, defining your vision and making critical choices.

The journey leads to the development of a 90-day strategy and action plan. The action plan will help you make choices and decisions aligned with your purpose, reach your personal goals and steer your life in the direction that you want.

We recommend that you pay full attention to the facilitation videos and go as deep as possible in your reflections.

OK, Start

 

Er zit gewaarzijn in de beslissingen die je wilt investeren en dan weer nieuwe strategie inzetten en weer beslissingen nemen.

Wat zorgt dat je gaat veranderen want er is altijd een punt waarin we allemaal willen veranderen ..dat is mijn verhaal en dat is mijn pitch, het is je zenuwstelsel en dat is niet je cognitieve system, het staat los van elkaar.

Je wilt zoveel maar hoe ga je echt prioriteiten stellen?

 

Je angst kan je overnemen en pijn ook, als je de sensitiviteit gaat koppelen aan je cognities….dan zie je een cultuur ontstaan.

Eerst begint dat in de cellen, dan de organen, de vorm is wat body geeft en dat ga je zien in de uitstraling, het is een familie, van binnen, en dat is je community en zo neem je deel in het ecosysteem, we zijn een bioregio en daarin ook nog onderdeel van een mondiale wereld.

Dit alles vraagt om een coördinatie en dat zijn de multiple feedbackloops die we nodig hebben en deze moeten gefaciliteerd worden door ervaren en gemotiveerde mensen. Een lecture vertalen en de definitie laten zien, dat vraagt om een systeemaanpassing. Zo werkt het dus ook met je cognitie want dat bestaat uit percepties en emoties en dat koppel je aan elkaar.

Holarische structuur, dat is de oplossing, als je weet dat je in het moment kunt leven dan erken je je lichaam en je hele gewaarwording als een eigen biologisch systeem en dan weet je ook dat je zelf je herinneringen kunt wijzigen, het helpt mee om je omgeving te veranderen, het betekent  ook dat je leert heel open en betekenisvol te zijn en een systeemaanpassing vraagt om vooruitgang, het is sensitiviteit en die zorgt voor nieuwe condities.

Een spontane vooruitgang van nieuwe structuren geeft nieuwe vormen in gedrag en open systemen die weer opnieuw zorgen voor vernieuwing van de feedbackloops. Dit is het nieuwe paradigma onderwijs en business en ook zorgsysteem wat wij komen aanreiken.

Open zijn en betekenis geeft een open systeem zodat je informatie kunt uitwisselen en dat geeft betekenis en energie aan je leven. Een betekenisvol systeem zijn zorgt voor de feedbackloops en dat is wat wij gebruiken voor intern voelen “noeostatis” en met wij ..dat is onze leergemeenschap en wereldwijde netwerk. Wij zijn inmiddels actief in 195 landen met 84.890 facilitators.

De meesten zijn al heel lang met deze discipline bezig, want  je moet eerst met jezelf leven, je moet jezelf begrijpen en met jezelf bezig zijn, dat is het leerproces. De meeste gemiddelde mensen gaan anderen pleasen en zichzelf aanpassen en wij weten dat “dat “ niet werkt , je moet met je eigen principes starten.

Je moet je eigen behoeften vinden en hoe ga je dat doen?

Duurzaam – het is iets wat er is voor altijd, de grootste verslaving in onze cultuur is; problemen – Thrivability gaat over vooruitgang en dat gaat verder dan duurzaam zijn en sober en simpel leven, het is jezelf snel leren aanpassen en snel leren schakelen en wegfilteren wat je niet in je systeem wilt toestaan.

Problemen staan ons toe om met onze diepste angsten om te gaan en de problemen de schuld te geven –

Jezelf zijn, aanpassen,snelheid, de Syntony Sense. Leiderschap 4.0 Intuïtieve Intelligentie is er voor wereldvrede en plezier, en dat is voor iedereen mogelijk.. hoe kun je dat kanaal aanzetten, het is nodig dat je toegeeft dat je zorgen hebt of stress, eenzaamheid of woede, en dan opmerken wat het triggert.

Dit heeft niks met geld te maken. Het is een proces, zelf miljonairs hebben last van deze gedachten, het is je mindset, van wie je houdt en met je omgaat is wie je zult worden, je kunt door gedachten in je hoofd echt ziek worden. Je moet gelukkig willen zijn en dat ook zelf doen, je hebt diversiteit nodig, zelfs als je grootste angst toch gebeurt, je man die weggaat en je verraad en problemen met je kind, er zijn zoveel ervaringen waar je doorheen moet, je leven is te kort om te gaan lijden.

Je ziel heeft impact, je kunt alles om je heen niet veranderen en je hoeft niet mee te gaan in overlevings software, dat is je mindset, ik heb besloten dat ik iets anders wilde doen, en ik ben begonnen met het realiseren dat het anderen niet beter gaat maken dus ik adem diep in en blijf afstand houden van alles en blijf in mijn energie van mijn spirit. Ik breek de patronen. Ik ben een hacker. Ik open nieuwe manieren en dat vraagt een heleboel discipline en dat kun je niet kopen met geld. Je moet jezelf rijk voelen van binnen door je bijdrage en dat gaat niet over jezelf dat doe je voor de wereld en dat is de technologie van de menselijke interactie. Soft Technologies. Intermenselijke interacties en echte dialogen. Het opent nieuwe perspectieven.

Mensen, netwerken en organisaties maar ook grotere gemeenschappen hebben een levensloop, een ontwikkelingsgang. Elke levensloop heeft zijn eigen unieke essentie en deze essenties drukken zich uit in de loop van de tijd in een specifieke identiteitsontwikkeling, de neerslag noemen we dan het levensverhaal…..we kunnen het probleem nooit oplossen met dezelfde informatie dus we hebben meer informatie nodig, en ik spreek hier graag over…een persoon die dat mag doen, dat is vrijheid ….

Lady …………het luisteren naar levensverhalen bestaat al zolang mensen kunnen vertellen en zij er behoefte aan hebben om hun wederwaardigheden met anderen te delen….dit is wat mij diepgaand raakte als kind al….vertel me wat je fijn vindt en ik neem mijn tijd…ik zie het in je ogen want ze vertellen geen leugens en ik zie het aan je lichaamstaal…

Tijdens communicatie opleidingen en business trainingen en in een wereld vol mensen luisteren we naar muziek, de patronen en daarin zien we de energie verhogen vooral in de hulpverleningstrajecten gaat het over de nieuwe masterclass, de patronen leren zien en ze leren herkennen, het leven en de belangrijke feiten,betekenis geven, dat is het wie zij zijn, en wat wij willen delen en wij zijn het “ die het vertellen waard zijn” , het werken met levensverhalen is een nieuwe werkwijze en wij hebben hiervoor een software en programma, een pilot. Ik ben heel energetisch. Ik leef via muziekpatronen en durf te vliegen door de sterren, ain’t nobody love you better… through trance……….Armin van Buuren….Nederland zet de wereld op zijn kop! Innovatie is enorm in ons land…..

 

Je bent zelf die persoon, het moet echt diep van binnenuit komen en daarin mag je vertrouwen op die gevoelens…je moet interesses hebben en jezelf toestemming geven dat je niks verkeerds doet maar dat je interesses mag onderzoeken en dat mag kiezen en echt gaan professioneren en ik heb die 10.000 uren regel toegepast en heel veel dingen gaan proberen dus prioriteiten gaan stellen.

Ik begon met mijn behoeften en ben mijn doelen gaan naleven en zo kon ik dat elk jaar ook weer kiezen. Ik ben een experiment gestart en een groot platform gaan neerzetten omdat ik merk dat het gezond is om te geven en dat geeft verhoging in je gewaarzijn en dan is het oke en kun je accepteren waarin je verkeert als dat lastig is.

Ik ben gestart in het buitenland via een platform en een groep professoren die dit hadden samengesteld en het programma doorlopen en kwam erachter dat er een toenemende belangstelling is voor spiritualiteit en humanistiek en ook voor filosofie. Dit is als vak al heel geïntegreerd op middelbaar onderwijs en dit willen we ook graag doorvoeren in de basisscholen. Er is een compleet curriculum beschikbaar voor Bachelorstudenten in Leiderschap en dat heb ik in mootjes gehakt om beschikbaar te maken voor kinderen en jonge studenten met minder dan Bachelornivo om toch deze filosofie en humanistiek aan te reiken voor een verhoging van communicatie en wereldvrede.

Ga je meenemen in een verhaal wat is begonnen met het in kaart brengen van deze sturing en voor mij is dat als een Lady…van de lady zelf en haar eigen inzichten …langzaam gaan veranderen in een verhaal van sturing geven ….

Aan de top staan van je eigen dromen en eigen gevoelens, je hart openen gaat over sturing geven vanuit je diepste gevoelens, via biografisch leren kun je meer belangen zien en door het delen en leren samen met anderen ga je een uitdrukking geven en op verhaal komen.

De levensthematiek waaraan gewerkt wordt kan een zorgvuldige en respectvolle benadering vragen, omdat ze werkt vanuit vertrouwen, vertrouwen eerst en dan relatie opbouwen, er is vertrouwen nodig om relatie te ervaren. Zonder vertrouwen is er geen relatie mogelijk, en zonder conversaties met anderen die het al zo doen is er geen verandering mogelijk, ik begon met het lezen van de boeken van Dr.Ervin Laszlo en ben daarna in aanraking gekomen met een compleet netwerk van Systeemdenkers en Systeemwetenschappers. In het hogere onderwijs en in vormingswerk zijn studie en werkprojecten ingericht en in Belgie en Duitsland zijn ze al veel eerder hiermee gestart.

Ik heb samen met een groep Facilitators ontdekt wat er zich afspeelt en de laatste donkere dagen komen er nu aan, we maken ons klaar voor kerst, er zijn weinig kerstsingles die in Nederland gemaakt zijn en Armin van Buuren heeft een groot verschil gemaakt dit jaar einde van dit mooie jaar.

 

Een  creatief  nieuw jasje aanreiken dat is wat evolutionair leiderschap in duurzaamheid is om de samenleving iets te geven wat  vooruitgang geeft en het verhaal geven… wat wereldwijd bekendheid krijgt nu langzaam en een veranderingspunt is in het leven en dat niet alleen van mij ,van deze lady..  een klein stukje daarin  meenemend uit het eigen levensverhaal. …

 

Sta elke ochtend op om 5 uur en zie de laatste updates en versies van leiderschap en innovatie dus daarin nu eenmaal meedraaiende, is het simpel geworden om te twitteren en blogs maken en thema,s neer te zetten… oordeel zelf en kies zelf met wie je wilt resoneren en wat jou diepgaand raakt van binnenuit…houd het wel simpel ! Door het vertellen van je biografisch leren onderweg kun je een aanraking voelen en dat is een onzichtbare beweging wat passie veroorzaakt, als je weet wat de ander voelt…..

 

Afstemmen op jezelf op die diepere dimensie, dat is intuïtie en dat gaat over de geestelijke verzorging, dit is heel erg belangrijk als je continu wilt blijven onderzoeken wat bij jou past en je je eigen melodie wilt spelen in de bredere symfonie van het leven  zelf. ..de diepte..je intuïtie…intuïtieve intelligentie geeft legacy! The Weekend…George Michael en Maria Carrey er is zoveel muziek over liefde en liefdevolle aanraking….

Er zijn zoveel manieren om te zeggen “ I love you ” …. Biografisch leren en werken gaat over dit leren en durven zingen van je eigen lied, je eigen pad en je eigen leven vormgeven en via biografische consultatie en biografiecounseling geeft biografiek, levensloopkunde, en dat is nodig binnen het grote aanbod van coaching onder de namen van personal en lifecoaching…

 

Dit gaat over geestelijke verzorging

In het omgaan van je levensverhaal in lief en leed is geestelijke verzorging nodig en dat is een thema en heeft hoge prioriteit….

 

Een ander model van de wereld leren toelaten zodat de echte werkelijkheid kan veranderen.

 

Innerlijke stilte …hierover gaat het verhaal want het neemt je mee in hogere aspecten en jezelf daarmee verbinden geeft nieuwe beelden en visies en zo krijg je dieperliggende kennis want wat zijn diepere en hogere aspecten van jezelf en welke zijn er altijd?

 

omvorming
bestendiging en verandering

hoe werkt dit?
een kader voor intense dingen die om ons heen gebeuren dus innerlijke houvast moet er zijn om te durven veranderen
je moet ook durven loslaten
om te kunnen veranderen
bestendiging en verandering is familie van begrippen en er is nog veel meer te beleven dus experimenteren gaat over de rangorde om ten op zichte van elkaar te gaan sturen en dit in de praktijk gaan herkennen
het is zo opgebouwd:
reinigen, routinematige onderhouding van het bestaande
repareren dus functieherstel
vervanging en herstel van de oorspronkelijke werking
revitaliseren
een bestaande en opgedroogde bron van energie weer toegankelijk maken
restaureren
revisie
reconstructie
op basis van een bestaand ontwerp
in de familie van verandering leg ik uit in de pilot Syntony Leadership dat de rangorde er zo uitziet:
verplaatsen
herschikken van elementen
verbeteren
een functie aanscherpen
werking effectiever maken
veredelen
kwalitatief verfijnen
vernieuwen
herontwerpen
opnieuw uitvinden

dit is de rangorde
bepaald door toenemende intensiteit

door impact
een verbindend principe zijn
want de werkelijkheid is nu eenmaal gelaagd
de map van realiteit laat dit zien
hoe je kunt navigeren
met de soft technologies
want 1 omvorming is geen ontwikkeling
er is een samenhang in de tijdstroom en dat moet zichtbaar zijn hoe je hierin zelf actief bent in de thema,s en de stemmingen maar ook in je keuzes

het gaat om vier sferen

in vier domeinen
dit gaat over de mens
de groep
de organisatie
de samenleving
het denken
het voelen
handelen dat moet op elkaar afgestemd zijn om iets zichtbaar te maken
een verhaal moet op te tekenen zijn
je moet je eigen kroniek zien en dat leren delen
wat je wel en niet geleerd hebt
en het laatste is vooral belangrijk
de keuze om wel of niet te leren!

Praktische dingen die een lady doet…

dat is de essentie ;draagkracht en dat gaat over context hebben en weten wie je bent en welke principes je uitdraagt omdat je echt bent en puur

 

 

— at Syntony Conversations.

Het vertalen daarvan is een passie geworden en urenlang liggen nadenken langs het strand wandelend met de wind in het gezicht ..hoe dit te gaan doen en hoe te gaan omschrijven, en ineens viel het kwartje, zo werkt het ..dat aha moment. …en dat is wanneer mensen je gaan volgen en naar je luisteren omdat ze het ook herkennen in zichzelf en dat is precies wat leiderschap is en betekent, het is jouw fundement net als dat van mij en dat is de topic waar ik echt mijn levenswerk van heb gemaakt….

Het is Arts.

Deze narratieve methode gaat over de buitenkant en de binnenkant, het is een levensverhaal van onszelf wat we kunnen leren ont- hullen. De uiterlijke biografie en de chronologie en de loop van de gebeurtenissen en een binnenkant die de innerlijke biografie laat zien wat voor mij dus gaat over de hele studie en de inzichten die Dr.Ervin Laszlo heeft ontwikkeld in zijn leven en wat hij achterlaat. Zijn faciliteiten en zijn essentie is een theorie van een veld en dat wil zich ont-hullen. Ik ben die zelfonderzoeker en verteller en dat gaat over empathie. Dit is het vermogen om met gevoel en kennis van zaken te gaan combineren en gedistantieerd mee te leven. Empathisch vermogen is een voorwaarde om te bewerkstelligen dat het biografisch materiaal zelf gaat spreken en dat de kenmerkende signalen ook zichtbaar worden en je het wordingsproces gaat uitzenden, nuchter lezen en weergeven.

Herkennen en richting geven van deze dynamiek is het sturingsinstrument. Effectieve hantering van de sturingsinstrumenten en onderzoeksinstrumenten geeft deze narratieve methode een hechte verankering en hiermee kun je energieverlies voorkomen.

 

Heb zoveel gezien en van wat er verandert is dat er ook een topic is wat niet verandert en dat is persoonlijk zijn en jouw eigen persoonlijkheid wie je bent van binnenuit…je zit hier en dat is zo omdat we zo zijn gaan evolueren en vroeger moesten ze invoelen of ze iets wel of niet konden eten in de bosjes, en we zijn niet zoveel veranderd sinds die tijd in Afrika, er is veel te zeggen hierover….

Het meest belangrijkste is dat het diep persoonlijk is en als we hier een kompas voor vinden dan zien we de locus van controle en dat is intern, het is niet alleen maar beslissingen nemen maar ook de context neerzetten om betere beslissingen te leren nemen via je tribe waarin je deelneemt, en dat is zelfvertrouwen wat je doorgeeft zodat anderen ook gaan bewegen en dat komt van binnenuit……..

 

Het zijn onze acties en we zelf onze staat moeten veranderen, wat is het als je pijn voelt in je hart, dat zijn signalen, en het zijn boodschappen door verwachtingen die je hebt van iemand of iets en je iets bent verloren, als je daarmee gaat identificeren dan moet je iets gaan veranderen..er is een actie nodig en dat is een signaal, je moet iets veranderen. Je eigen perceptie dus als je pijn en verdriet voelt door signalen van mensen om je heen die niet meer open zijn, dan moet je echt onmiddellijk iets doen en veranderen. De persoon is in zijn eigen wereld vastgekomen en dat heeft niks met jou te maken dus je moet je eigen manier van waarnemen veranderen en dat is een signaal en dat moet je veranderen, ook als het pijn is en niet comfortabel, je hoeft maar even 3 minuten iemand vast te houden en te verbinden door even een knuffel. Dat is weinig maar het is beter dan niks, dat is je manier van communiceren aanpassen en jouw manier afstemmen, en jouw gedrag en jouw aanwezigheid is misschien niet gewaardeerd door je omgeving, hoe ga je daar dan mee om?

Ik heb lang de neiging gehad om gefrustreerd en boos te zijn en dat heeft te maken met een eigen standaard, dat is omdat ik mijn eigen standaard niet leefde, ik was alleen maar met de ander bezig, en dat is gevaarlijk voor je eigen standaard, je eigen staat van welzijn. Je energie lekt dan weg.  Het resultaat is dat de ander het alleen maar meer gaat doen, want de boosheid is een signaal want je kunt ook zelf veranderen. Er zijn mensen die zich afgewezen voelen en dat is een standaard van boosheid.

Er ligt iets onder, je leeft niet volgens je eigen standaard, de mensen die van je houden horen je te knuffelen en om je heen te vliegen als je thuis komt, en is dat  niet zo dus ga je reageren. Dat is dus iets wat je niet moet doen, er is een signaal, altijd, het is je eigen gedrag. Reageren vraagt weer om een andere actie dus je kunt echt beter heel lief zijn en dat ook blijven. Lief blijven en zoveel mogelijk liefde geven.

De manier waarop je communiceert en zoals je kijkt naar alles en iedereen, dat is de boodschap van liefde of van angst en dat komt uit pijn. Voel je pijn? Dat is een signaal dat je echt iets moet gaan veranderen, je moet je behoeften anders gaan communiceren en je eigen gedrag gaan veranderen, dat is basis. Het is een nieuwe outcome en een nieuwe richting die je moet inslaan want je bent de enige die sturing heeft over je eigen leven en je eigen waarden.

Wees dankbaar voor de signalen, je moet je staat veranderen en duidelijk krijgen wat je zelf wilt en dan weet je dat emoties een functie hebben, het is niet erg om de intensiteit te voelen, het zijn gevoelens en als ze langer aanhouden worden het emoties, dus ze zeggen iets wat er gaat gebeuren, ze willen dat je jezelf gaat voorbereiden. De boodschappen liggen er om te kunnen aanpassen. Wat moet ik gaan doen om het te laten werken nu?

Om de mogelijkheden te laten zien hoe het mogelijk is te geloven in jezelf en de nieuwe mindset en nieuwe manier van denken te gaan inzetten als facilitator en ook een diepere bijdrage te leveren aan de wereld, voor de samenleving, en jou te vermaken tijdens het lezen

Deze basis expressie in het zoeken naar deze onzichtbare betrokkenheid via syntony gaat over het omarmen van een diepe intense participatie in deze evolutie van bewustzijn in jezelf en in het universele waarvan we deel uitmaken. Als ik naar Armin van Buuren kijk dan zie ik dat hij dit belichaamt en dat herken je direct…

Dit pad afleggen heet voor mij het evolutionaire leiderschap en de syntony sense is hierin een afstemming en een oefening dus een keuze in je gedrag, een bewuste intentie van betekenis willen geven en samenwerking, met het logos dat ons informeert. Empathie is nodig, op vier domeinen en dat is een interne kompas, het Syntony Frame waarin je leert afstemmen met jezelf en daarna op de ander en die twee kennen we wel maar wat nieuw is, is de afstemming op de natuur en met de wereld voor de toekomstige generatie.

Het gaat om die aanwezigheid, dat noemen we Presencing, het is een werkwoord binnen Leiderschaps experts.

Neuroses zijn namelijk overal zichtbaar in onze samenleving en die kenmerken zich door onderliggende problemen op vlak van grenzen. Grenzen zijn ook voelbaar en onzichtbaar in Communcatie en daarom is dit nodig – Via lezingen en mijn verhaal van deze content waarin ik heb geholpen om dit naar buiten te brengen, en publicaties doe, blogs schrijf en twitter actief is er een ruimte gekomen van waaruit de eigen vermogen zijn gaan verbinden en dat is niet aan tijd gebonden en ook niet aan een vaste structuur, ben het gewoon gaan DOEN. Dit doen, biedt de trans generationele dialogen en de trans communities aan om jezelf ook te kunnen verbinden met een doelgroep die wereldwijd samenwerkt in het verhogen van communicatie processen voor meer rust en eerlijkheid en een hogere kwaliteit van leven.

Het dialoog te starten hierover, dat is al heel wat.

Een nieuwe mindset gaan aanreiken en die moed ook hebben, je kunt hiermee heel veel mensen gaan helpen.

Een nieuwe kwaliteit aanreiken en je leven op een hoger nivo inrichten.

Het lichaam is een voelend zelf en vanaf de leeftijd van 2,3 jaar ontstaat er het ontstaan van de rep mind, drie spelers, het zelf, de vrouw en de moeder en de man de vader.

Dit introduceert dus ook een nieuwe reeks van ontwikkelingsmogelijkheden en ook van mogelijke problemen of conflicten.

Syntony is vertrouwen en het woord #trust is een basiselement om te kunnen leren en delen waardoor we meer mogelijkheden kunnen inzetten voor acties, acties voor duurzaamheid en relationele intelligentie en plezier, zoals een kind dat doet.

Zelf navigeren met je eigen kompas. Dit begint vanuit stilte en niet vanuit lawaai. En verbinding met je intuïtie. Je moet eerst inzicht hebben in je emoties en daarmee gaan werken en jezelf voorbereiden. Vertrouwen hebben. Het zijn je percepties en daarop moet je echt gaan focussen, het zijn beslissingen en je moet een verwachting loslaten als je pijn voelt want dat zijn verwachtingen en als iemand dat breekt en niet nakomt en je verliest de intimiteit en je voelt verlies, wat doe je dan? Ik heb mijn perceptie veranderd, ik ben niet verantwoordelijk hiervoor, het is een categorie van boosheid wat opkomt als je dit niet helder hebt. Het zijn emoties, signalen en de boodschap ligt erin dat je je eigen waarden aan het overschrijden bent en dan raak je overstuur en boos. Dichtbij anderen staan betekent ook anderen helpen en als je in vertrouwen iets deelt dan zul je zelf moeten inschatten of de ander dat kan incasseren en ook zonder oordeel kan luisteren. Boosheid is pijn en verdriet, je bent iets kwijt en het is een hoop verdriet waar je nooit over gesproken hebt, het is opgestapelde pijn, dus je moet je percepties gaan veranderen en zien dat je je eigen behoeften echt gaan invullen.

Krijg helder wat je principes zijn en identificeer wat je boos maakt want het zijn jouw waarden en standaarden en het zijn jouw principes, daar moet je zelf mee leren omgaan en zo ook met frustratie, je moet je doelen weten om te doen wat je wilt. Het herhalen en veranderkunde inzetten, de ontwikkelkunde geeft een zelfsturend frame en een nieuwe map. Een outcome is nodig en een boodschap. Gevoelens van schuld en schaamte maakt ook kapot het is een gevaarlijke grens die je laat voelen dat je ergens overheen bent gegaan, je hoeft je niet schuldig te voelen, je kunt jezelf toestaan om gewoon te waken dat er geen gevaar en geweld meer komt en je dat niet meer toestaat. Je kunt alleen je present veranderen dus je staat nu, en je toekomst. Er is waardering voor nodig om te veranderen en zo te gaan leven.

Fysieke impulsen en behoeften zijn nodig als je 2,3 jaar oud bent voor het begrijpen van regels en scripts maar ook conceptuele spelen, het is belangrijk voor het probleem mechanismen op het nivo van het fenomeen “ dubbele boodschap “ door het conflict ik en de ander. In de periode van 2-4 jaar is de cognitie nog magisch en beelden en symbolen worden nog beschouwd als deel uitmakend van dat wat ze representeren.

Verplaatsing en condensatie zijn belangrijk in het juist begrijpen van deze aspecten van contexten want displacement verwart verschillende holons omdat ze dezelfde agency als uitdrukking van heelheid delen door zelfbehoudende en assimilerende tendensen, terwijl condensatie en verwarring op vlak van communion dus participerende bonding en verenigden tendensen als uitdrukking van het deel in relatie staan tot een groter geheel.

Holon en deel parts worden nog niet geplaatst in een netwerk van wederzijdse relaties omdat de notie van een holon nog niet is doorgedrongen waardoor helen en delen op verschillende wijzen met elkaar verward worden.

Community agency

 1. Community agencyCommunity agency @PilotSYNTONY
 2. EGS Designed Syntony pilotEGS Designed Syntony pilot —Prototyping Peace Development —Improvement of the Human Condition —Continuous action for Human Betterment
 3. A Social Cultural DimensionA Social Cultural Dimension —Het proces van richting geven —Ensuring social justice —Increasing in cooperation among and integration of our societal systems —Higher levels of complexity
 4. A socio- economic dimensionA socio- economic dimension —Focus at economic justice —Integrated —Indigenous development —Past and future generations —Projects
 5. What are you manifesting actionsWhat are you manifesting actions through your communicationthrough your communication through collaborationthrough collaboration —Moral Dimension —Manifesting in actions guided by Self Realization —Social —Ecological ethics
 6. Through the internal compassThrough the internal compass —Weliness dimension —Nurturing the physical, mental, emotional and spiritual health —Wellbeing —Individual —Society
 7. EGS Design offering a pilotEGS Design offering a pilot —A learning and human development dimension of nurturing the full development of individuals and social groups and enabling them to attain evolutionary competence
 8. Agency in communionAgency in communion — It’s hard to go positive when everyone around you is going negative. Your mammal brain wants to run when the rest of the herd runs. In the state of nature, you’d end up in the jaws of a predator if you ignored your group-mates’ threat signals and waited to see the threat for yourself. Mammals bond around shared threats, and fighting the common enemy raises a mammal’s status within its group. If you ignore the perceived threats that animate your group mates, you will probably pay the price in social rewards. Positivity has a cost, but the benefit is greater. — PARE Your Negativity — When you build your positivity circuit, you will PARE your negativity with Personal Agency and Realistic Expectations. — Personal Agency is the pleasure of choosing your next step. You can never predict the results of your efforts but you always get to choose the next step toward meeting your needs.
 9. Me time first break the patternsMe time first break the patterns
 10. Take your children with you intoTake your children with you into nature and move aroundnature and move around
 11. Vienna 06/06/14 @SyntonyPilotVienna 06/06/14 @SyntonyPilot
 12. Focus is feelingsFocus is feelings
 13. Patterns of change in syntonyPatterns of change in syntony
 14. Questions are language andQuestions are language and emotionsemotions
 15. We feel what we do with ourWe feel what we do with our bodies change the patternsbodies change the patterns
 16. New paradigm educationNew paradigm education
 17. I have rituals in my relationshipsI have rituals in my relationships
 18. Focus on what you want and makeFocus on what you want and make it realit real
 19. Focus on what you want firstFocus on what you want first
 20. I love my lifeI love my life
 21. Pilot SyntonyPilot Syntony
 22. Go for a walk and do theGo for a walk and do the processesprocesses
 23. The story of my lifeThe story of my life
 24. Focus Syntony pilotFocus Syntony pilot
 25. Day after day in joy andDay after day in joy and connection started in Biarritz 2011connection started in Biarritz 2011
 26. Helping and supportingHelping and supporting others!others!
 27. It takes rituals to experienceIt takes rituals to experience
 28. Take control personal masteryTake control personal mastery
 29. Three principlesThree principles
 30. Change begins withinChange begins within
 31. Pilot syntonyPilot syntony
 32. Interaction wisdom essentialInteraction wisdom essential wellbeing emerging trendwellbeing emerging trend
 33. Empathy Practice FrameEmpathy Practice Frame
 34. Win win model me personalWin win model me personal balance first navigatingbalance first navigating
 35. I am Sarah Host FacilitatorI am Sarah Host Facilitator Designer and Adjunct FacultyDesigner and Adjunct Faculty
 36. CompetencesCompetences
 37. Scientific Technological dimensionScientific Technological dimension —A scientific technological dimension —Mobilized for enhancing societal evolution —Promoting human and social betterment
 38. Aesthical DimensionAesthical Dimension —AN AESTHETIC DIMENSION —IN THE PURSUIT OF BEAUTY —CULTURAL —SPIRITUAL VALUES —VARIOUS FORMS OF ARTS —Enrichment of our inner quality of life
 39. Purposeful design interactivePurposeful design interactive —Societal dimension —Self determination —Genuine participation —Self governance —Peace development —Continious action —For human betterment the improvement of the human condition
 40. Organizing PerspectivesOrganizing Perspectives —Interactive —Interplay —Providing —Powerful agenda —Self directed —Evolution —Portrays of an image —Of organizing the dimensions into a first systemic representation of an EGS
 41. MA in Organizational LeadershipMA in Organizational Leadership
 42. The power to integrate varioiusThe power to integrate varioius dimensionsdimensions
 43. The Design of EGSThe Design of EGS @SYNTONYPILOT@SYNTONYPILOT —Various dimensions are guided by an ethical stance, seeking balance among, the dimensions ensuring harmony, mutual reinforcement, compatibility and arid internal consistency among the dimensions and ensuring wholeness.
 44. Generating self created meaningGenerating self created meaning —Considering the design of EGS —Concerned about avoiding underconceptualizing and not seeking and defining the most promosing image of the EGS. —Most of our social systems suffer from poor image… in exploring dimensions, consciously and purposefully attented by families, I found that, as a rule, families limit attention while also paying attention to some aspects of welness.
 45. Thank you, SarahThank you, Sarah —Thank you for going through our work and pilot and please contact me for starting up a workflow studio with our Pilot. —We are starting up a new Program and our book is coming soon —Evolving with heart in Syntony —Dancing together

 

 

Van vier tot zeven jaar worden de parts nog niet geplaatst in een netwerk van wederzijdse relaties omdat de notie van een holon nog niet is doorgedrongen, delen en gehelen worden op verschillende wijzen met elkaar verward.

Het terrein van de archetypen begint hier met de eigen individualiteit. Deze delen worden opgenomen in ons bestaan als hogere wijze van functioneren.

Bij hoogbegaafde kinderen zie je dat ze een eigen superheld verzinnen zoals een moederschip en daar kracht uithalen en daarmee werken in de ruimte om veiligheid te geven aan alles wat ze beleven en wat ze willen aangaan in uitdagingen. Misschien was deze behoefte wel heel groot aan een vriendje, een soort superheld, om alles meer te leren framen, de behoefte aan een frame om balans aan te brengen in alle waarnemingen. Het reductionische wereldbeeld gaf die veiligheid niet dus niet alleen ontdekkend maar meer zoekende, zoekende naar syntony, de harmonie.  Ga je meenemen in een verhaal wat is begonnen met het in kaart brengen van deze sturing en voor mij is dat als een Lady…van de lady zelf en haar eigen inzichten …langzaam gaan veranderen in een verhaal van sturing geven ….

Aan de top staan van je eigen dromen en eigen gevoelens, je hart openen gaat over sturing geven vanuit je diepste gevoelens, via biografisch leren kun je meer belangen zien en door het delen en leren samen met anderen ga je een uitdrukking geven en op verhaal komen.

De levensthematiek waaraan gewerkt wordt kan een zorgvuldige en respectvolle benadering vragen, omdat ze werkt vanuit vertrouwen, vertrouwen eerst en dan relatie opbouwen, er is vertrouwen nodig om relatie te ervaren. Zonder vertrouwen is er geen relatie mogelijk, en zonder conversaties met anderen die het al zo doen is er geen verandering mogelijk, ik begon met het lezen van de boeken van Dr.Ervin Laszlo en hem gaan ontmoeten in Nederland en dat zijn de verbindingen en dat is ingezet door mijzelf in 2000 en in 2001 en in 2003, ben daarna in aanraking gekomen met een compleet netwerk van Systeemdenkers en Systeemwetenschappers. In het hogere onderwijs en in vormingswerk zijn studie en werkprojecten ingericht en in Belgie en Duitsland zijn ze al veel eerder hiermee gestart. Emotioneel leven gebeurde in 2013 met Kathia Laszlo en in verbinding met de journey in ontdekken met Alexander Laszlo samen, en dat is gestart in 2012!

Ik heb samen met een groep Facilitators ontdekt wat er zich afspeelt

ik conserveer mijn familie, mijn man en mijn kinderen, ik ben dienstbaar voor mijn gemeenschap hier en mijn zelfrespect, hier nu, wat bedoel ik hiermee?

Een  creatief  nieuw jasje aanreiken dat is wat evolutionair leiderschap in duurzaamheid is om de samenleving iets te geven wat  vooruitgang geeft en het verhaal geven… wat wereldwijd bekendheid krijgt nu langzaam en een veranderingspunt is in het leven en dat niet alleen van mij ,van deze lady..  een klein stukje daarin  meenemend uit het eigen levensverhaal. …

het is ondernemersschap en laten zien wie je bent en waar je innovatie vandaan komt//

Sta elke ochtend op om 5 uur en zie de laatste updates en versies van leiderschap en innovatie dus daarin nu eenmaal meedraaiende, is het simpel geworden om te twitteren en blogs maken en thema,s neer te zetten… oordeel zelf en kies zelf met wie je wilt resoneren en wat jou diepgaand raakt van binnenuit…houd het wel simpel ! Door het vertellen van je biografisch leren onderweg kun je een aanraking voelen en dat is een onzichtbare beweging wat passie veroorzaakt, als je weet wat de ander voelt…..

 

My Introductory Program:

As most students are not currently familiar with ‘A New Paradigm of Education’ this short course will act as an introductory unit to introduce students to ‘New Paradigm Learning’. The content as well as the techniques, methods, forms of engagement and enquiry in the ‘New Paradigm of Education’ are possibly considerably different to what the students have previously engaged with.

This course will introduce the ‘learning methods’ as well as foundational principles of A New Paradigm of Education in order to prepare students for New Paradigm Courses and Materials.

 

Learning Objectives:

 • To understand the principles of social – learning
 • To understand the basics of sensory body-work
 • To understand the basics of establishing a connection with the environment.
 • To understand the basics of key personal skills: empathy, self-reflection, meditation and introspection.
 • Activating change and ‘being the difference’.
 • Empathy and social-learning
 • To understand the basics of Syntony ‘conversation levels’.
 • To understand the basics of systemic change
 • To understand the basics of ‘whole dimensions’ of the human being.
 • To be introduced to the New Paradigm community.

 

Afstemmen op jezelf op die diepere dimensie, dat is intuïtie en dat gaat over de geestelijke verzorging, dit is heel erg belangrijk als je continu wilt blijven onderzoeken wat bij jou past en je je eigen melodie wilt spelen in de bredere symfonie van het leven  zelf. ..de diepte..je intuïtie…intuïtieve intelligentie geeft legacy! ;de correlaties en de muziek patronen en de patronen uit de natuur – we zijn constant bezig om de aanwezigheid te veranderen, changing present – reflecteren hierop

Het is jouw keus, wees consistent en begrijp context en het grote plaatje, wat Einstein zei:’ zie het grote plaatje “ we proberen problemen op te lossen maar als we het hele plaatje zien dan is het een kritische vraag, kom van de dansvloer af en zie je zelf in de context van het hele plaatje, identificeer wat de vraag is want de mensen die plezier hebben komen niet naar de therapeut, de mensen die wel in schaamte leven of zichzelf verraden voelen en zichzelf afvragen in welk leven ze hebben geleefd, de donkere zijde van drama; praten met heel veel mensen over de wereld over ontrouw zijn en vervreemding. Wat is het verschil met Europa en Amerika? Belgie en Nederland, in Europa is het diverse delen in Europa, het is er al heel lang, vreemd gaan. Het doet niet minder pijn in Zweden dan hier in Nederland maar het perspectief is pijnvol of verkeerd, dat is wat we zien. Tijdens het reizen over de wereld zien we deze ervaring,, het is hoe je beïnvloed raakt, wat heeft het met jou gedaan in je leven, de broer, de kinderen en de familie en de legacy, de kinderen ..het is een systemische topic. Hoe defineer je dus vreemdgaan? De definitie blijft expanderen vandaag, het is niet zomaar te omschrijven. Er is heldere geschiedenis, is het chatten met anderen, seks kijken of je dating apps of praten met je ex via Facebook dus waar liggen de grenzen nu vandaag? Je moet heel helder zien waar dit over gaat. Het gaat over validatie! Het gaat niet over het geheim.

 

‘wat is de vraag die je hier echt moet beantwoorden?’

 

Er is maar 1 vraag:’

De taalverwerving en syntactische structuur geeft ons een raamwerk van een wereldmodel en dat bepaalt en geeft in grote mate ook een grens aan wat als realiteit zal worden erkend en ervaren zal worden en taal kan onze ervaring kneden. De omgeving is bepalend hoe je jezelf kunt vormen via taal. Lichaamstaal en congruentie. WAT IS JOUW RAAMWERK? What is your window? stel vragen! in echte diepgaande relaties, gaan we transcenderen als we open vragen stellen, en de vraag naar boven krijgen die belangrijk is, en dat vraagt om transgenerationele dialogen. SYNTONY –

Door taalverwerving is er een welbepaalde beschrijving van de wereld aan te nemen als realiteit. Wat is realiteit? We ervaren die taalpatronen in de vorm van een maatschappij en als reservoir voor latere meer abstracte intellectie, een reservoir voor een gezonde ego opbouw en rolpatronen, waarden, status, inhouden.

 

Door groei van de taal wordt prelogisch denken logisch, georganiseerd en aangepast, parataxis maakt meer en meer plaats voor syntaxis.

Dit is wat maakt dat ik kies voor een gedragsregulerende omgeving waar ik mijn kinderen kan laten mee resoneren en keuze hebben dus minstens drie opties,  kiezen in welke omgeving zij kunnen in- groeien en ontdekken en dus niet op straat hangend. Je kunt wel heerlijk buiten spelen met een bal en met je fiets en gericht gaan spelen, maar dat is iets doen en oefenen, het is een communicatie vorm, je doet iets omdat je je eigen criteria wilt veranderen.

Het kiezen van organisatie en navigatie met een interne kompas geeft een sturing, kinderen moeten wel buiten komen en je moet echt jezelf activeren om buiten te zijn, het is een bal en klimrek of je skateboard, en het aangetrokken worden tot technologie moet je wel combineren met het buiten zijn en een programma en structuur en discipline bieden, plezier laten vrijkomen door gewoon door het bos te lopen en je eigen project opzetten. Ik heb in consultancy gezien dat je moet zijn wie je bent en ik schrijf daarom de software, en ik wil graag in de winkel liggen, met mijn software en onze dromen met mijn kinderen uitbouwen. Ik zou graag willen zien of we ook in andere landen zoals Duitsland onze software kunnen uitdragen met investeerders, er zijn in de komende jaren heel veel innovatieve oplossingen en het maakt ons slimmer om buiten te zijn en dat is bewezen. Elon Musk fascineert mij omdat hij doorgaat en de technologie laat zien wat mogelijk is en hoe ver we kunnen gaan en de sleutel is dat we niet overspoeld moeten raken, en weten wat belangrijk is voor ons. WAT IS NU BELANGRIJK?

 

Schrijf op wat nodig is voor jou en zet ze in prioriteit en doe iets.

Dit veranderen van de eigen staat is belangrijk voor gezondheid, daarom ook op omgevingsnivo en gedragsnivo naar gelijkgestemden kijkende en bewaak de gesprekken op basis van gemeenschappelijke interesses en openheid is hierin heel belangrijk.

Een liefhebbend deel in ons zegt nee, ze weet wat waardevol is en wat goed en slecht is.

We willen allemaal liefde. De sensaties zijn niet voldoende het is echte liefde. Waarheid.

Deze perceptuele flow is een soort gemeenschappelijke taal die het kind leert en wat daar niet in past en het kind is zo vergeten. Tijdsverdeling van verleden/heden/toekomst. Het ontstaan van de verbale geest is een significante transcendentie van het typonische zelf en lichaamsego, precies door het invoeren van een getimede wereld en leidt tot het ontstaan van een membership zelf. Het zelf kan, nadenken over verleden en toekomst.

De formele informatie impliceert hier informatie samengaand met het invoeren van dingen zoals;

 • Twijfel en schaamte
 • Goed en slecht ik
 • Linguïstisch zelfbewustzijn
 • Spijt, wroeging en schuld

DOE IETS

Chuncken, het klein maken en dat doe je elke 2 maanden.

Ware mentale of conceptuele functies beginnen te verschijnen en dus ook het transcenderen van de eenvoudige tegenwoordige tijd. De biosociale band.

Ik voelde mij alleen als kind en tiener zo rond mijn 15e omdat ik een connectie miste en het woord verbinden met een ander mens, het is intimiteit. Ik was gefrustreerd, ik wilde intimiteit en dat is samen lachen en diepgaand praten en iemand die kan luisteren, en dat is actie en de richting die ik wilde ingaan. Wat ik deed werkte niet dus ik moest mijn perceptie veranderen en ook mijn manier van communiceren en erachter komen wat mijn behoeften waren. Het was mijn interpretatie want het is de betekenis die ik het gaf van alles wat ik zag om mij  heen en ik was teleurgesteld en boos maar dat zijn emoties en die hadden een boodschap.

Mijn ouders gingen scheiden en mijn vader was niet zacht en liefdevol voor mij en dat is feit maar ik moest kiezen om het zelf betekenis te geven en dat is een krachtige boodschap geworden.

De eerste grote stap in het ontstaan van het mentale ego is tijdens het pre- operationele denken en deze mind ontwikkelt zich in grosso modo twee stadia; het stadium der symbolen, gevolgd door de concepten.

Beelddenker zijn is handig want je kunt leren om te gaan downchuncken, en al jarenlang zijn er inzichten door het ontdekken hiervan om het symbool/symptoom te hervertalen naar de oorspronkelijke vorm, noemen we interpretatie. Je kunt jezelf saboteren en alles verpesten voor jezelf, dat bestaat echt. Je moet eerst echt weten wie je zelf bent en je zelf mogen zijn en kunnen zijn en dat blijf ik zeggen omdat het een fundament is om jezelf te zijn en ook gezonde communicatie aan te kunnen.

Stop je jezelf ?

Het was heel lang helder,voor mij was het helder, wilde vertaler/tolk worden, riep dat al als kind maar, had geen idee dat dit zo zou gaan ontwikkelen. ..het is wel handig om te weten wat je ongeveer zou willen…

De elementen van boosheid hebben zich in mijn systeem opgestapeld omdat ik het zelf in mezelf heb laten manifesteren door onderdrukking en frustraties waarmee een deel in mij te maken kreeg als kind en opgroeiende tiener en dat is symbolisch dus blijven opduiken in mijn omgeving, op dit vertaalnivo was het een mysterie.

Het had niks met een patroon in mezelf te maken ..het was gewoon herhaling van het bekende patroon en dat bleef ik zelf maar  toelaten.

 

Tot zover dus het ik verhaal vanuit mezelf geschreven en wil je zo gaan introduceren met een dame, een spelend ontdekkend meisje en jonge vrouw in wording, een citytrainer en sjamaan, een healer maar ook een creatief oplossende coach en schrijfster, een blogger en alles loopt vanzelf en dat handelen volgens die diepe stilte is intuïtie. Er zat een dominerend patroon de boel te saboteren omdat ze het eng vond om iets te gaan doen en naar buiten te treden daarmee.

Vanuit dit handelen is ze haar eigen spirituele meditatiepraktijk eigen gaan maken en vanuit dat handelen in staat nu om zo heel adequaat te functioneren. Haar ontwikkelingsproces is anders verlopen en dit was een serie van transformaties, zeker 5,6 series van veranderingen in diepte structuur gemedieerd door symbolen of verticale vormen in het bewustzijn.

Het is een groei van dieptestructuren en verticale vormen van paradigma,s of bewustzijn. Diepe structuren en paradigma,s worden herinnerd en ontdekt, ontwikkeld. En bij hoogsensitieve en hoog intelligentie mensen is er deze intentie van Liefde. Ik ben afgestemd hierop en met deze gathering met gelijkgestemde mensen om een hogere orde te leren zien en de eigen persoonlijkheid te gaan inzetten om elkaar te helpen herinneren waarom onze ziel hier is. Dat is authentieke power.

 

Dit is waar we op ons best zijn. Instagram, het is leuk en ik ben zelf ook actief op social media maar het is de energie van mijn eigen persoonlijkheid om het mothership dienstbaar te zijn en dat is waarom we hier zijn en waarom we geboren zijn. Het zijn de koude en harde Oppervlaktestructuren die worden aangeleerd.

Mastering Arts

 1. MASTERING ARTS MASTERING ARTS Organizational Leadership
 2. Scholarship package Scholarship package —Our values : —Community Innovation Integrity Social justice Sustainability Transformational leadership
 3. New ScienceNew Science
 4. Application checklist Application checklist —Engagement in whole person learning —Engagement in personal growth —Ability to engage in self directed and reflective learning —Opportunity to apply learning in organizational settings —Critical thinking and clear written and oral communication skills —Willingness to collaborate in a learning community
 5. Be the difference you want for our Be the difference you want for our world by enrolling in the Master of world by enrolling in the Master of Arts in Organizational Leadership Arts in Organizational Leadership Program Program —We are looking for you in this application process
 6. —Impact Hub Kortgene —Syntony Conversation —Syntony Cafe —We are bursting our teams —Social Venture Partners —We are inviting you in this dynamic group —Doing good
 7. Scholarship priority package early Scholarship priority package early for students for students
 8. Have the difficult conversations Have the difficult conversations —Speak up and share your truth —Quality of performance —Step up into your next level of power —Speak Up in practice being kind and respecting in a mastering session so the hard talks we need to grow in power —Building intimicy —Being open —A gateway to open up the other person to open up as well so walking you through…
 9. Leadership 4.0Leadership 4.0 —Listen deeply first —Tell the person —What you want to talk about —Have the wisdom to listen deeply —The best communicators are about listening not talking
 10. Listen to them and stop talking Listen to them and stop talking
 11. Start listening and let the other Start listening and let the other talk and say it with respect talk and say it with respect
 12. To many people stuck so help with To many people stuck so help with new patterns new patterns
 13. What is your perception What is your perception
 14. Everyone was once a beginner Everyone was once a beginner
 15. WHAT ARE YOU AFRAID OF TO WHAT ARE YOU AFRAID OF TO DO? DO THE CONVERSATIONDO? DO THE CONVERSATION
 16. Stepping stones and solution Stepping stones and solution
 17. Learn to relax with life Learn to relax with life
 18. A new mindset A new mindset
 19. Shifting Relationships Shifting Relationships — Stuck in emotional patterns is stress — Law of attraction coaching — Something stops us that we are capable of doing it can be something in the environmental situation- what is the single force that controls your life? — Turning around our finances — People won,t accept, stress comes from the meaning we give it in fighting — Worried or sad? Turn your life around – which power can change anything? The power of Choice — An opening coming from insight or watching a movie or something a moment and we do something to do better and we start to make this shift of quality of life
 20. You can change your personalYou can change your personal history we have the power to history we have the power to choice —A new mindset gives us more grace —Keeping life simple —Dignity —Commitment —Changing to focus on a new meaning —Deciding to change a direction
 21. Terug naar de aarde aan de slagTerug naar de aarde aan de slag —Wilskracht opbrengen —Visie kunnen opbrengen —Ons bewustzijn —Kostbare hulpbron —Praktische benadering —Spirituele benadering —Je innerlijke wereld —Zoektocht in jezelf ondernemen
 22. Creer jezelfCreer jezelf —Richten van je bewustzijn op de wereld waar je leeft —Je doet dit voor anderen en voor jezelf —Onze verbondenheid met anderen —De natuur laten voelen —Wij veranderen de mensen om ons heen —Bewustzijnsstudies —Bewustzijnssprongen laten plaatsvinden —Je kunt jezelf veranderen
 23. HarmonieHarmonie —Een natuurlijke orde —Het tegengaan van vervreemding —Chaos —Orde aanbrengen —De waarheid is jouw essentie —Expansief zelf —Ongekende gelukzaligheid —Het is zinloos negatieve gedachten en emoties te creeren
 24. Eigen doelen formuleren!Eigen doelen formuleren! —De kracht van creativiteit —Niemand geeft graag toe dat hij of zij problemen heeft door eigen toedoen —De meeste mensen hebben dit niet eens door —Creativiteit is het leven zelf —Jouw gedachten in de wereld vormen dus dat is jouw vermogen —Jouw levenskracht en jouw denken

 

 

 

Dit moet je dus afleren.  Ik zie mensen om mij heen roken en dat doen ze omdat ze hun boosheid en plezier willen aanmaken, zo werkt het ook met teveel tv kijken en niet komen opdagen bij meetings en teveel drinken, ze willen hun brein bevredigen.

Het is sensatie en dat is te weinig gewaarzijn.

Ze kiezen voor sabotage en vermijden, ze gaan de relaties intern dus saboteren, ze gaan plezier linken aan ervaringen van pijn en ze gaan in hun brein iets bevriezen, het stopt alles. Je stopt de processen van vooruitgang hiermee want je kunt echt gek worden van associaties.

Goede en gezonde authentieke power is de mogelijkheid om liefde en angst te leren zien en te kiezen voor liefde.

Iedere transformatie opwaarts, merkt het verschijnen in het bewustzijn van een nieuw en hoger nivo, met een nieuwe diepe structuur waarbinnen nieuwe vertalingen of oppervlaktestructuren die zich kunnen ontplooien en opereren; dus we kunnen zeggen dat ontwikkeling of evolutie een serie is van zulke transformaties of veranderingen in diepe structuur, gemedieerd door symbolen of verticale vormen in het bewustzijn.

 

Transformatie leidt tot een andere vorm van taal of vorm en vertaling gebeurt steeds in overeenstemming met de onderliggende symbolische diepe structuur wat typisch is voor het gegeven bewustzijnsnivo.

Als de vertaling het niet meer doet, of een verschuiving van een paradigma, treedt door de eisen van de externe en of innerlijke wereld transformatie op –

Symbolen kunnen verschillen van nivo omdat transformatie werkt met symbolen.

Vertaling werkt met tekens en deze horen tot het nivo waarop ze verschijnen.

Diepe structuren worden herinnerd en ontdekt en ontwikkeld.

Ont- wikkelen is afpellen, de diepte ingaan.

Oppervlakte structuren worden aangeleerd, dat is iets anders.

Je moet jezelf  durven duwen naar een ander nivo en kiezen, dus overleven of erdoorheen gaan, hoe eng het ook is, je moet een focus leren leggen op waar je naartoe wilt. Ik herinner mij heel goed de momenten dat ik daar doorheen moest, en het ook deed, vooral de momenten dat ik het besloot. Ik maakte een hele bewuste actie en deed dat met de techniek van ankering.

Angst gebaseerde leiderschap is niks, het is niet authentiek en het is zelfs heel gevaarlijk.

Zorg dat je interacties kunt aangaan ! Intimiteit is veel belangrijker. Hoe krijg je mensen in beweging? Hoe gaan ze emoties en beweging activeren en hoe ze ademen en hoe ze zich voelen? Dat begint dus met jezelf, dat moet je eerst zelf zo doen.

De oude manier van denken en de manier van manipulatie probeert alles te laten zoals het altijd was en dat komt uit hele gevaarlijke patronen omdat het overleving is en gebrek aan eigenwaarde om de eigen kern af te schermen en komt vanuit een muur i.p.v. liefde. Als mensen met NLP gaan starten zien we dat er 70% niet volledig openstaat en deze technieken doen om zelf nog meer controle over anderen te krijgen ipv eerst die verandering bij zichzelf aan te brengen en daar ook voor te kiezen. Het bewustzijn hierin is heel erg belangrijk.

Macht en geld worden zo meester en dat menen mensen nodig te hebben om grenzen te kunnen ontdekken en daarmee te kiezen voor waardegevoel en dat gaan ze zo waarderen dat ze nog meer externe kracht krijgen en nog meer gaan controleren en manipuleren en dat is wat persoonlijkheid doet. Het wil pijn verbergen en de pijn om ergens bij te horen.

Zo blijven mensen beneden de werkelijkheid staan en laten ze zich helemaal leiden hierdoor.

Mogelijkheden vinden is jouw psychologie en het is menselijke emotie/

Alles wat zich uit deze macht in het zelf naar buiten worstelde brengt hen in de problemen maar ook de mensen om hem heen. Het zijn sociale structuren die gebaseerd zijn op angst en onze systemen zijn zo wel ingericht en het is ook zo ontworpen om externe macht vrij te maken.

Het verzet, is de zielekracht die ontkent wordt, maar ze is niet weg te denken  want we kunnen haar niet negeren.

Zielskracht is een drijfveer en dat kun je kiezen i.p.v. verzet,  naar het mothership luisteren – Gary Zurak.

De ziel is wat je bent en een heel krachtig en betekenisvolle essentie en je center van wie je bent, en je bent niet de ziel compleet, het was er al voordat we werden geboren en ik Sarah ben een persoonlijkheid en ik heb een psychologische structuur en ik heb emoties en cognities maar die gaan dood en mijn ziel niet. Ik ben dus niet mijn structuur, ik ben mijn energie en en dat is Liefde.

Mijn ziel kent mij en net als een schip is er een moederschip, ze weet waar al die schepen naartoe gaan en ze zet haar zeilen bij en weet waar de schepen naartoe gaan, en het moederschip is het grootste schip wat er maar is en de rest zijn kleine bootjes – de mothership is mijn ziel en ik ben zelf een klein bootje, dat is de analogie die Gary Zukav vertelde, hij weet dat het is onze taak is om dit kleine bootje te klein en te leren zeilen als the mothership. Wij kunnen kiezen om in de tegengestelde richting te gaan varen maar we kunnen ook een leven vol betekenis en liefde kiezen en zo laten vullen en enthousiast zijn over de mensen die in je leven zijn en daarin met jou zeilen.

 

The Mothership conversation is neergezet voor ons, en nog niet eerder konden we er zo helder over spreken, en dit is wat het diepgaande dialoog doet. Ruimte maken om deze dialogen te hebben en dit zijn processen, en de stormen die ze zelf heeft doorstaan is angst.

Onze ziel heeft veel persoonlijkheden en we zijn daar 1 van en deze hele universele ervaring is een leerervaring, het is niet het totaal maar het is een sense, ervaringen opdoen die verder gaan dan onze zintuigen en meer dan alleen een lichaam en mind zijn, we hebben ook een ziel. We beginnen betekenis te voelen en te geven aan goed doen en niet goed doen.

Er is een natuurwet en elke interactie tussen jou en de ander is perfect en het geeft mogelijkheden om te groeien, het is wijsheid en dat hangt af van de beslissingen die we zelf nemen. Verander jezelf.

 

Het is nu bijna 25 jaar geleden en sinds haar 15e begon het wat er gebeurde, en ze is daarom dit verhaal gaan schrijven want het is waar de ziel  ontwaakt, door het openen van onszelf en ze wist ook net hoe dit te articuleren op een diepgaande manier en uiting te geven hoe dit haar hele leven heeft veranderd. Je kunt niemand iets kwalijk nemen want anderen zijn in pijn en ze ervaren powerlessness – hoe kunnen wij daar een respons op geven? Als we dit doen met dezelfde energie en woorden en onbewuste angst dan voegen we dat toe aan de wereld dus het is lastig om echt te groeien en authentiek te zijn want echte uitdaging ligt in het eigen aangaan van deze weg. Geinspireerd zijn en echt kiezen voor Liefde is wat je moet oefenen, met iedereen om je heen en dat gaat doen en toepassen, in jezelf liefde kiezen zelfs als ze brutaal en gemeen doen tegen je, dan blijf je lief en bewust. Je gaat er niet in mee, en dat is wat ik ook te horen kreeg, dat het mijn grootste uitdaging zou zijn om in het licht te blijven en niet in te gaan op de schaduwparts waarmee ik te maken zou gaan krijgen door het splitten van de mensen om mij heen. Het begrijpen van deze nieuwe vorm van leiderschap gaat heel ver, in een gemeenschap van openheid ga je diepgaand je eigen weg en dat weten ze van elkaar. Vrijheid is de meest grootste gemeenschap omdat we leren een universeel mens te zijn.

De nieuwe percepties en haar ziel heeft haar geholpen om deze taal  te leren veranderen en een universele gemeenschap leren zien, dus het gaat niet over ‘ hoe ze niet beschikte over de mogelijkheid om een expressie te geven en ze geen taal en geen stem had’ het gaat om deze multidimensionele perceptie om dit te leren en te kunnen vertalen.

 

Ze is dus logisch gezien  gaan studeren en haar bewustzijn gaan onderzoeken en ze zou hier niet staan zonder alle schrijvers en de wetenschappers waaronder Gary Zukav en Oprah Winfrey was de vrouw die het verschil maakte voor haar met de programma,s  die op tv kwamen , een helderheid in intentie.

Ze wilde ook Ervin Laszlo ontmoeten waarvan ze alle boeken had gelezen. En dat is ook zo gegaan.

Als je verdriet voelt dan merk je dit aan je lichaam en dat is vaak een intense reactie. Gevoelens hebben is oke en dat is het nieuwe paradigma.

Elke actie geeft een reactie en een wat eruit gaat komt altijd terug!

Wat je geeft komt terug –

Het is een natuurwet –

Misleiding en manipulatie hebben niks te maken met Liefde , feit is dat zij al vanaf haar 15e jaar op zichzelf woonde en niemand haar had gewaarschuwd voor ondermijning dus misleiding en gevaar in het regelstelsel, daar had  niemand compassie voor of begrip.

De advocaat wel, hij was zelf vader en het verhaal raakte hem en hij wees haar wel op ver weg uit de buurt van deze persoon te blijven en te vertrekken met haar baby en een ander leven te gaan opbouwen anoniem.

 

Ze bleef en durfde haar wereld niet compleet te veranderen, ze heeft daar op een kruispunt gestaan in haar leven. Ze deelt daarom haar verhaal om met anderen te delen zodat anderen geen tijd  verliezen en focus op sturing geven en eigen leiderschap bewaken, je eigen navigatie, gewoon in het hier en nu leven.

Als je iets meemaakt en je moet daardoor je leven drastisch veranderen doe het dan gewoon. Ze  bleef vertrouwen houden

 

Ze heeft geleerd dat je zelf eerst een sterk  team moet worden en durven zeggen ‘en nu het goede nieuws” en dat begint dus met jezelf. Je bent je eigen team en je hebt heel veel parts die om ontwikkeling vragen en dat moet vanuit jezelf komen. Je bent je eigen bestuurder en dat begint met je sturing via je gedachtenvorming.

Waakzaam zijn en eenheid aanreiken is verbinding, ‘wij’ is veiligheid en wij is samen- zijn. Dat bouwt op en dan verbinden wij en dat is wat zij nu kan doen  met de pilot syntony, het holonprincipe terugkoppelen naar onze eigen groei en evolutie en laten zien, uiting geven en articuleren hoe je zelf bij elke stap in de groei naar grotere complexiteit kunt groeien en in meer bewustzijn kunt komen en meer significantie, dus zelfbesef en meer zelfidentiteit en de totaliteit van je zelf kunt leren omvatten.

In het kader van reframing, chunking, holons kun je echt meer groeien en meer delen in jezelf hebben en deze ontdekken en dat is op avontuur gaan.

Dualistisch denken geeft een blinde vlek en dat geeft onvolledigheid want het is een illusie en dat is de vervalsing van de realiteit.

Het is wat Oprah Winfrey die voor mij de grote verandering mogelijk maakte want ik keek naar haar programma op tv en dat was elke dag. Haar talkshow en openheid. Leiderschap en Leven – Ik wilde ook bezig zijn met de toekomst en niet meer met het oude denken maar ik wist niet hoe en waar en door het leren framen van quotes en meer bezig te zijn met patronen in jezelf kun je het proces activeren.

Ik heb dus onderzoek gedaan naar mijn talent en mijn roeping en ik wist niet dat ik met media bezig wilde zijn want ik wilde een vertaler zijn en of een tolk. Ik weet nog wel dat ik graag mijn denken stillegde en een flow wilde voelen dus een grotere coherentie wilde met mezelf voelen, de natuur in elke dag, mezelf verbinden en niet alleen met mijn brein en via mijn denken maar ook buiten, met alle dingen om mij heen.

Ik heb dat nodig, dat is de oefening van PRESENCING –

 

 

Deze zelfwerkzaamheid brengt de zielekracht terug op de aarde.

 

Ik begon met het zelf weer waarlijk in mijn eigen verandering staan en mijn eigen grounding, ik koos voor 3 jaar rust en innerlijke rust, niet denken en alleen maar structuur opbouwen en met mijn zoon bezig zijn en het huishouden en mijn studie.

 

Ik sloot alle prikkels buiten en liet mijn zoon aarden met rustige muziek thuis en ik herkende zijn anders denken en andere ontwikkeling en zijn meer autistische structuur in symbolen vertalen dan het gewone sociale patroon wat hij zou moeten doorlopen dus hij ging naar Arts lessen toe en er was ruimte voor vrije expressie thuis zodat ik zijn dieptestructuur en symbolen matrix kon zien hoe dat samenhing met zijn transformatie.

Ik koos ervoor mijn zoontje daarna extra begeleiding en hulp te bieden voor de gebeurtenissen die hij had meegemaakt want zijn vader bleef mij regelmatig stalken en nare gevolgen aan de deur, dus ik moest iets doen en hem helpen met de patronen die vanuit zijn omgeving wel in onze sociaal veld kwamen, ik bood hem de vaardigheden.

Ik koos voor de expertise vanuit het leerveld waarin ik zelf actief mocht participeren tijdens intervisiedagen en ik zag met het team mensen om mij heen in de opleidingen dat ze maatschappelijk  niet konden bieden wat nodig was.

Er moest gewerkt worden met humor. Tijdslijnen en herkaderen en gewoon rust regelmaat en structuur maar ook filosofie en geen dualistisch denken maar nieuwe paradigma aanreiken en zo is het gegaan dit pad. Ik kreeg die uitdaging om dat aan te leren gaan en te gaan faciliteren en het strategische dialoog en tactische dialoog als tool te gaan inzetten en zo is het gegaan.

Humor en taal grapjes en hogere nivo,s die tot het bewustzijn probeerden te komen in een kinderlijfje, dat is wat ik zag als moeder. De manier van kennen en kennisverwerving die mijn zoon formuleert is ongekend, dus ik bewaakte zijn eigen groei en evolutie met mijn leven en begon aan een studie om die stappen in zijn groei naar grotere complexiteit en naar meer bewustzijn naar meer significantie, zijn zelfbesef, zijn zelfidentiteit, omvattender te laten worden door holonprincipes terug te koppelen naar zijn eigen groei en evolutie op zijn eigen unieke manier.

 

Het was 1970 toen ik geboren werd in London ,een couveuse baby, te vroeg geboren dus lag in een kastje aan de slangetjes te vechten voor leven. Ontwikkeling.. liep al snel en kon al heel snel praten en wilde de wereld ontdekken, en had veel last van darmen en buik en huilde veel als baby en peuter door  koemelk allergie had, en later bleek dit ook door te gaan tot de leeftijd van 23, dus op zoek en wist gewoon niets over zelfsturing en zelf gaan nadenken over voeding en zelf ook het ritme veranderen.

Er waren klachten en allergie en kwam erachter door de eigen zwangerschap en de geboorte van de eerste oudste zoon. Hij was allergisch voor koemelk, haren van dieren en stof, huisstofmijt en zo is het gegaan, ben een holistisch practitioner geworden naast het moederschap, parenting en holistisch coach.

Het is zelfsturing om jezelf te gaan ontdekken en gaan herontdekken en jezelf diepgaand te leren kennen.

Ik deelde mijn geld met de mensen om mij heen en ik was blij toen ik op mijn 29e jaar Marcel tegenkwam. Hij was nog jong, net 24 jaar en woonde nog thuis, de HEAO gedaan een actief leven achter de rug als sinds zijn 15e aan het werken met werken op het strand en de krant bezorgen, dus hij was zo gevormd via zijn ervaringen via zijn eigen ervaringen om dienstbaar te zijn en dat deed hij via zijn eigen vertrouwde netwerk als transformerend jonge jongen en ik zag zijn observerende karakter.

Het was een natuurlijk proces en weg, ingroeien als vrouw op mijn 23e en daarna als onafhankelijke vrouw en moeder het proces ingeslagen van de realiteit kennen en het bewustzijn, via communicatie en samenwerking ben ik gaan aanpassen en snelheid gaan inzetten om mijn zoon te weg te geven die hij nodig had.

Acceleratie, dat is waar dit verhaal over gaat. Mijn zoon, het was een andere weg van ontwikkeling en leren leren was vooral de aandacht en Anders leren, ik leerde gesprekken aan te gaan met psychiaters en psychotherapeuten en ook artsen en deelde al mijn theorie en ervaringen die ik opdeed in de opleiding en tijdens de intervisiedagen en supervisie dagen, en zo begon mijn persoonlijke transformatie dus de Realiteit. Deze zoektocht is de syntony quest, maar dat ging ook vooral over sociale vaardigheden en aandacht voor zijn gevoelens en zijn expressie en kunstzinnigheid die zich liet voelen en waarvoor behoefte was. Het leven leren vertalen via Arts. Het verdiepen en verrijken en verbreding als bron van ontwikkeling dus mastering Arts. Een verhaal is hier op te tekenen, en dat is wat aantoonbaar moet zijn en je moet de kroniek kunnen zien in je eigen levensverhaal om betekenis te voelen en te geven, het is leuk en een avontuur om met je ontwikkelingen bezig te zijn.

Hij wilde schilderen en mooie dingen maken,  sloeg 2 x een klas over en werkte aan sociale vaardigheden omdat hij die gewoon van nature niet zomaar ging inzetten, hij was als een echte engineer en architect for the future want hij was toen al met totaal andere dingen en informatie bezig en niet met verdiepen in anderen want hij voelde toch alles al aan en dat overspoelde hem dus wilde hij graag alles gaan ontdekken om hem heen.

Informatie en Communicatie dat was de Technologie die hij voorrang gaf van nature en dat wilde hij om de Technologie van Gemeenschap te gaan vormgeven en zo is het dat ook gestart. Hij is zelf die wereld navigator gaan activeren en gaan acceleratie laten zien waarvan iedereen omver werd geblazen want waar haalde hij die energie vandaan en hoe kon hij zo functioneren en zo met zijn hoofd en zijn hart en zijn handen in balans zijn op zoveel terreinen tegelijk? Het is zo met multidimensionele breinen en hoog inteligentie mensen dus je moet ze ook die mogelijkheden geven en kunnen bieden want anders raken ze in een depressie en gaan ze vastzitten ipv acceleratie.

Er werd ons teruggegeven dat mensen met een groot gewaarzijn en sterk zelfbesef zich vaak alleen kunnen voelen daar bovenin, alsof ze de enige zijn  die zo mogen en durven zijn omdat ze ook anders zijn in hun ontwikkelingen en in hun proces de ontwikkelingen ook anders verlopen dus ze zijn ook letterlijk anders en dat moeten ze ook bewaken en ze willen erbij horen dus constant zoeken naar die balans in een groep en de massa en zelf zo niet zijn, dat is dus wij zelf als ouders ook goed moesten bewaken en daarin bescherming geven en gelijkgestemden zoeken en hen opzoeken via workshops en spirituele bijeenkomsten en via denktanks.

 

 

Dat is wat ik ben gestart A Living LAB –

De weg daarnaartoe vraagt ook om expertise want ook tijdens die workshops en trainingen moet je goed kunnen scheiden wie wel en niet en wat je wel of niet wilt accepteren aan informatie en communicatie en ook daar kom je ook weer zweverige mensen tegen die wegvluchten in plaats van hun eigen patronen te willen onderzoeken door alles wat abstract is eenvoudig  aan te gaan en te leren door reflecteren dus die doelgroep was niet de oplossing voor mij want ik wilde geen  manipulatie meer in mijn leefveld.

Echt je zelf zijn en je eigen condities leren vrijmaken en sturing geven vanuit het eigen systeem en dat ook praktisch leren inzetten en ook talent laten vrijkomen,daarvoor is moed nodig en dat moet je gewoon doen, dat is de keuze die je hebt om passie voor ontwikkeling in de wereld vrij te maken en dat begint in het brein. Dat is het verhaal geworden. ….vanuit bewustzijn en bewustwording /,,een levensstijl….

Al deze principes waren een uitwerking van de relaties in het kader van chunken en dat gaf aan hoe belangrijk het was voor mij om die vorm van denken tot en met onder de knie te krijgen. Ultieme heelheid of eenheid dat gaat over het proces leren zien en zelftranscendentie kiezen en zo blijft er ook op zijn beurt weer een deel en die vrijheid en ontwikkeling op alle nivo,s in alle holons die er allen, onafgezien van hun nivo van ontwikkeling de eenheid zijn, always already.

De angst in zijn oorsprong wordt geprojecteerd op de omgeving en die zal als vijandig en afwijzende worden ervaren… in elke stad zien we dit en daarom is er ook ondermijning in de samenleving. Communicatie en samenwerking moet dit gaan oplossen en de jongeren gaan beschermen door andere vormen van denken en andere manier van leven en samenleven met anderen.  Het symptoom blijft een mysterie en subject begrijpt die depressie en woede niet omdat ze “vergeten zijn” hoe die gevoelens adequaat te vertalen en dat is waar mijn missie over gaat om die poorten, die deuren te openen, dat is waar mijn hele levensverhaal over gaat.

Het maakt mij een Coach en nu op mijn leeftijd meer een consultant die vanuit al haar cellen in haar zelf en in haar lichaam en uit haar eigen waarnemingen deze  eigen observatie en eigen diepte ervaring toestaat en deze ook deelt nu als blogger.

Onze doelstelling is eenheid in verbinding en een team worden. Daarvoor is bewustzijn nodig en een integrale dus holistische visie in leiderschap en dat is leiderschap 4.0

Het signalen van dit onbewuste gedrag en talent maar ook levensgeluk en gezondheid bij de mensen om mij heen vrijmaken en voordat ik zover kon komen werden er vele symbolen en symptomen op mij geprojecteerd en niet met een accuraat ego concept maar als persona werden er schaduw woede patronen en onderdrukking op mij geprojecteerd jarenlang. Ik liet dat zelf toe en dat moet je eerst heel bewust stopzetten…

Foute vertaling stond adequate vertaling in de weg en precies die onderdrukte woede verscheen laten ook  in mij als een symptoom, krampen in mijn kaken letterlijk waarvoor ik fysiotherapie moest volgen en principieel een aspect van het zelf dat niet in mijn bewustzijn kon treden omdat het van het bewustzijn gedissocieerd was en dit heb ik met de Opleiding Systeemdenken en uiteindelijk ook met de Transpersoonlijke Coaching en Therapie volledig getransformeerd.

Het zijn de nare ervaringen die zichzelf kunnen vastzetten in je spieren en in je lichaam en dat moet je echt eerst opruimen en vrij worden van blokkades.

Nog veel meer vertalingen zijn verder gegaan op deze analoge wijze tot een meer trans – generationele relatie en die transformatie is een hoger nivo van Communicatie waar Syntony Dialoog Syntony Conversation over gaat, waarin het symbool een teken is geworden van heelheid want zo ben ik de realiteit zelf gaan onderzoeken.

Fysiek, biologisch, mentaal en op spiritueel vlak en op wereldnivo in leiderschap met mondiale afstemming ben ik  een relationele ontwikkeling aangegaan en deze uitwisseling met de macro op alle diepte durven inzetten, want  ‘hoe groter de diepte van een holon, hoe groter zijn graad van bewustzijn. ‘

Een symbool dat verder gaat dan een simpel beeld en het verschil dat een beeld het object pictografisch weergeeft, terwijl een symbool dit niet pictografisch of verbaal kan.

Blijheid en vrolijkheid, en zelfvertrouwen, zit van nature in mij en ik weet niet beter dan ik blij was en zelfverzekerd…als kind en ik ga je meenemen in het doorlopen van de verschillende bewustzijnsnivo,s van prerationeel tot rationeel en daaraan ook de verbonden pathologie en therapie als gevolg als die nodig is. Eenheid heb je als je wordt geboren maar balans dat bereik je niet zomaar, het is heel hard werken aan jezelf en je persoonlijke ontwikkeling stopt nooit.

 

 

Wil je een platform zijn met ervaringen die je kleuren of bepaal je het zelf en ga je de diepte in? Kies je voor sturing of kies je voor slachtofferschap en vind je het allemaal wel prima?

Wat is realiteit?

Ik stelde deze vraag aan een trainer in 1999, ik hoorde mezelf zeggen, ‘ ik weet niet wie ik ben’ toen was het antwoord, dat is leuk, dan wens ik je veel plezier op je zoektocht’

Ik begon in het klooster in Sint Kruiswinkel met een grote groep psychotherapeuten, artsen en managers. …de syntony quest begon daar dus en ik had geen idee wat ik moest doen daar op dat moment want ik kwam om technieken te leren en zo werkt het dus niet, het is de kunst om echt jezelf te zijn en te vertrouwen om je eigen kern en je eigen afwikkelingen om weer in die kern te komen en dat vrij te laten zijn wat  je bent van nature….

Het is bewustzijn en kennis is identificatie dus een verschuiving in onze kennis, en in onze identiteit. …dat is noodzakelijk! Kennis is een bewustzijnstoestand en het hoogste nivo van bewustzijn is het nivo van totale inclusiviteit. Deze beschrijving vereist het gebruik van symbolen want de Realiteit kennen is het samenvallen van de eigen identiteit en de Realiteit.

De communicatie van dit weten staat voor een probleem want we zijn van communicatie afhankelijk van taal en dualistische vervormingen dus representatie is maar een verwijzing en niet de kennis zelf wat dat is de ervaring dus de representatie op de juiste manier naar waarde schatten is het besef dat we iets kennen door evaring.

Met ervaring is het niet nodig erover te praten maar de representatie zonder de ervaring is betekenisloos.

Bewustzijn gebeurt via een specifieke structuur of overgang van elk nivo naar het daaropvolgende dus we richten ons op de vorm en bewustzijn is niet tijdsgebonden.

Bewustzijn transcendeert de lagere structuur en iedere hogere structuur is meer complex, meer georganiseerd en meer geünificeerd. Het geheel van het lagere nivo,s wordt deel van het hogere, chuncking, en condities worden elementen, en wat eerst “ground” was zal figuur worden tegenover een grote achtergrond en wat subjectief was zal objectief worden en zo zien we transcendentie van verschuiving van ontwikkelingsnivo,s en ik stel hiermee; transcendentie is ontwikkeling.

Mensen in onze leergemeenschap zijn allemaal met bewustzijnsontwikkeling bezig en hebben allemaal deze weg zelf ook doorlopen en doen dat nog, maar er is 1 groot verschil, we leven wel allemaal vanuit strategisch en tactische dialogen, we zijn ons bewust van de eenheid en we zijn ons bewust van de Realiteit als bewustzijn.

Deze ontwikkeling van zelfrealisatie door zelftranscendentie.

Het nieuwe paradigma is mijn passie en dat is zo gegroeid vanaf mijn 23e jaar, dat is wat ik uitdraag omdat ik daarna  jarenlang gestudeerd heb in dit gebied van het bewustzijn. ..ik heb dagelijks vier uur per dag, 22 jaar lang mij hierin verdiept en mijn scriptie kunnen laten lezen aan Alexander tijdens het Curriculum Syntony Conversation.

Het kennen van modellen van communicatie betekent niet dat je de wereld kent, het is het besef dat de wereld pre en trans verbaal is, door representatieve kennis en gevangen in taal, gebaseerd op de subject object splitsing niet te vatten is. Representaties verwijzen naar een realiteit of referentiestructuur. Een eigen intieme en directe, non dualistische kennis is meer een vorm van kennen en leidt tot de ontwikkeling van de hogere bewustzijnsnivo,s en hiervoor moet je echt mediteren en deze ervaringen zelf opdoen.

 

 

Ik heb buitenlichamelijke ervaringen opgedaan en ervaringen met inlezen van de tijd en ruimte en toekomst zien, en dat heeft universele dimensies tot gevolg. Een kosmisch bewustzijn heeft zich geopenbaard en ik wilde dit leren omschrijven want realiteit is een nivo van bewustzijn en het vraagt nog steeds om elke dag mijn eigen ritme trouw inzetten en gewoon heel basic leven.

De communicatie staat voor een levensgroot probleem omdat we afhankelijk zijn van taal en van dualistische vervormingen en we leven via taal en via emoties, dus de kennis is de ervaring en dan is er ervaring, hoe kies je dan je authentieke benadering?

Stap uit je representaties wil ik je aanreiken uit mijn hart tegen je zeggen, Nu is de eenheid en word de totaliteit van je ervaring gewoon Nu, elke ervaring kun je zelf gebruiken als een poort of deur en dat is oneindig maar dan wel met de voorwaarde dat je nu uit die representatie stapt. De realiteit kennen is de uitweg om haar te zijn en dat is de weg van Syntony Leadership, het leidt tot je eigen bewustzijn en je bewustzijnsnivo er is alleen maar eenheid in alle richtingen en als je goed doet, en navigeert met die kompas dan gaat het vanzelf in de juiste richting.

Transformatie en vertaling en symbolisatie en symbolen laten zich zien als ze willen doorbreken –

Vergelijken we dit als een gebouw dan is elke verdieping een symbolische structuur, een basisparadigma van het model van de wereld, de basiskenmerken waaraan het model van de wereld op dat nivo voldoet, of moet voldoen om tot dat nivo te kunnen horen. De basisrealiteit op verschillende manieren vertalen en als ze met elkaar op dezelfde verdieping zitten dan delen ze dezelfde basis en dezelfde symbolische structuur.

Als de symbolische structuur transformeert naar een hoger nivo, dan zal het zuivere egonivo overstegen worden want een verdieping hoger gaan, betekent dat ons model van de wereld een andere symbolische basisstructuur krijgt en dat geeft op oppervlakte nivo ook nieuwe vertalingen en onze realiteit krijgt daardoor meer mogelijkheden.

Ik ben thuisgekomen hierin dus ik wil dit met je delen en je niks onthouden omdat het leven zo is gegaan voor mij in een natuurlijk proces wat kan zorgen dat we met elkaar 10 miljoen mensen kunnen bereiken en benaderen.

Het is een lifestyle en dat is precies wat ik zie wat mensen steeds meer zoeken. Het is niet alleen de grote verandering in de technologie of een techniek maar het gaat over Technologie vanuit een  Leiderschap waarin je leert sturing geven in je eigen leven en je eigen bestaan. Het is lastig want er is zoveel te vinden en zoveel diversiteit in workshops en ook op intra persoonlijke ontwikkeling kun je kiezen voor zoveel vormen van Art.

Dans en schilderen maar ook muziek en natuur en mensen maar ook kinesthetisch zijn en intense gevoelens via gedichten of schrijven, het is allemaal veel meer bespreekbaar geworden in onze samenleving.

Er zijn 2 staten en gemoedstoestanden waarover ik vooral heel krachtig kan vertellen nu vanuit het Leiderschap 4.0. Dit is mijn betoog geworden na 46 jaar onderzoek van mijn eigen leiderschap en levensverhaal. Ik heb rust en ben tevreden en dat is zo door mijn lens van biologie en manier van kijken en beleven. Ik heb een tevredenheid #contentment dat de wereld is zoals ze is nu en dat het goed is.

Het komt erop neer dat ook als je tiener bent, je een klein team nodig hebt om snel te kunnen schakelen.

 1. We hebben allemaal een interne compas nodig om te zorgen voor een juiste richting en beweging
 2. Speed, hoge snelheid en netwerk waarin je echt kunt doorpakken als je iets nodig hebt
 3. Het vervangen van hyperconnectiviteit en kleine teams waarin je juist door kleinere teams snel leert schakelen

Als mens en als jonge volwassene maar ook als je een ouder wordt dan leer je en mag je je diepste verdriet delen met jezelf en dat accepteren en als je dat kunt ,dan heb je een stevige echte relatie. Die relatie moet eerst in tact zijn om jezelf met anderen te kunnen ver-binden dat is mijn betoog. Zelfliefde en openheid vraagt om karakter. Je moet eerst een stevige ik basis hebben met gezonde grenzen en die moet je dus ontdekken en onderzoeken vanuit een veilige setting en basis als jong kind al. Geen agressie en wantrouwen om je heen en geen dubbele boodschappen en zeker geen verborgen agenda,s, maar openheid en respect.

Dat referentiekader heeft iedereen echt nodig want je bepaalt zelf hoe je omgaat met wat er gebeurt in je leven, positief blijven is heel erg belangrijk en vertrouwen!

Het is maar hoe je naar het leven zelf kijkt.

Ik geniet van kleine dingen en dat gaat over waarderen en geniet intens van de zee en mijn fiets. Ik zou niet zonder de zee kunnen functioneren zoals het nu gaat met schrijven, studeren want ik ben intens opgeladen door de zee, de trillingen maken mijn energieveld schoon en houden het zuiver dus ik ga wekelijks en probeer dagelijks naar de zee te fietsen. Toen ik last kreeg van spanningspijnen in mijn nek en hoofd en lichaam moe werd kreeg ik van therapeuten op workshops vaak terug aan feedback dat het goed zou zijn voor mij om aan de zee te wonen omdat ik een Healer zou zijn. Ik vond dat te zweverig en niet inhoudelijk van toepassing en daar kom ik nu op terug, ik zat zo vast in reductionistisch denken, en de reguliere geneeskunde …i.p.v. holisme en integraal denken dat ik dus de wereld van Rene Descartes maar aanhield waarin hij stelde dat alle niet mensleike dieren reductionistisch verklaard kon worden als machines, De homines 1622.

De natuur die uit complexe entiteiten bestaat en objecten en fenomenen, verklaringen en theorie en meningen laten zien met de kwestie die verband houden met de mentale eigenschappen van de mens die gereduceerd kunnen worden tot de fysische eigenschappen. Het nadeel is het risico dat bestaat omdat hele werkelijkheidsgebieden veronachtzaamd worden! Er wordt niet gekeken naar het hele systeem. Het alternatief is een holistische visie en daarin respecteren we de ziel. Een essentie die niet tot iets te herleiden is en bestaat buiten de ons bekende natuurwetten om. Een materialistische visie kan tot een reductionistische visie leiden en ik ben thuisgekomen in de studie van Transpersoonlijke Coaching en Counseling toen ik onderzoek ging doen naar al die verschillen en wat die werkelijkheidsgebieden dan inhouden. Ik kwam uit in de theorie en boeken van Ervin Laszlo.

De Systeemtheorie leerde mij de multidisciplinaire theorie over de systemen in de natuur en wetenschap en maatschappij. Gericht op de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid tussen en binnen systemen, wat in de praktijk vaak vereenvoudigd wordt door alleen naar bepaalde aspecten uit het systeem te kijken. Ze is gebaseerd op principes uit de natuurkunde, biologie en techniek en heeft haar uitwerking naar onder andere de cybernetica, filosofie, organisatieleer, management en psychotherapie, economie, sociologie. Rond 1950 heeft Bertalanffy het idee laten uitgroeien tot een raamwerk van denkbeelden door de inbreng van wetenschappers uit allerlei disciplines. Deze denkbeelden zijn later uitgewerkt in allerlei vakwetenschappen. Dit onderzoek naar algemene patronen in systemen is later vervolgd in chasotheorie en het onderzoek naar complexe systemen.

De chaostherapie is een populaire benaming voor het deelgebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen ( Dynamical Systems) onderzoekt. De omstandigheden onderzoeken en de eigenschappen. Een technische betekenis ligt in het woord chaos, het onderscheiden van het losse alledaagse woordgebruik. Wanorde is bepaald en geordend volgens een algoritme of rekenregel.

Cybernetica;

De wetenschap die zich bezighoudt met de besturing van systemen; de controle van biologische en mechanische systemen, de communicatie binnen biologische en mechanische systemen, de feedback, de terugkoppeling.

In de jaren 1950 werd de cybernetica voorgesteld door de Amerikaanse wiskundige Norbert Wiener, de cybernetica is verwant met de systeemtheorie en zij is van toepassing op een eenvoudig systeem zoals een thermostaat die de temperatuur in een gebouw regelt.

Sociale Systeemtheorie

In de sociologie hebben de ontwikkelingen in het systeemdenken geleid tot de afbouw van het eng natuurlijkwetenschappelijk model van de sociologie. Zelforganisatie en Complexe Systemen van Stuart Kauffman, de Amerikaanse bioloog. Het bestuderen van de sociale systemen in hun totaliteit laat het dynamische systeem zien en hierin ben ik gaan studeren en bestuderen wat de bijdrage is tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn. Duurzame ontwikkelingen en evolutionaire leiderschap heeft mij hier gebracht to twaar ik nu ben in collaboration en systems thinking.

Een social Influencer zijn hoe doe je dat en waarmee? Een mediaconcept bedenken met Content om een maatschappelijk betrokken actie te gaan neerzetten, dat was het doel en plan en zo is het gegaan vanaf 2014 sinds mijn bezoek aan WENEN in het LearninglAB.

Een Social Influencer laat zien hoe leuk het is om te leren en een echt beeld geven van de werkelijkheid is een sociaal experiment. Wij zijn zelf heel interactief met elkaar verbonden en dat is via projecten en zo kom je ook op leuke plekken en dat is wat we doen en wij liken mensen en volgen hen via twitter en of Linkedin en via Facebook in leergroepen. Zo is het organisch gaan groeien wat we doen. Na de eerste weken waren er al meer dan 2.000 systeemdenkers die zichzelf wilden aansluiten dus dat ging heel snel en daarna was het opbouwen en blijven groeien, en dat is belangrijk om dus te blijven publiceren en zo zijn ook bedrijven nu langzaam aan het zien wat wij doen en nemen contact met ons op.

Je moet blij zijn met jezelf en je moet gewoon normaal doen en doen wat je leuk vindt, dan gaat het leren vanzelf en dan blijf je ook gezond. Het is zoveel wat je ziet op social media dus houd het klein en werk met je eigen kleine netwerk en blijf dat ook zo doen in hyperconnectiviteit om dat wat je doet kwaliteit te geven. Houd het simpel, Grace.

 • Interactieve leeromgeving en waarden voor toekomstige generaties van Educational Technology
 • Systems Research and Behavioral Science , Lazlo Ervin and Alexander Laszlo
 • Systems Theories, Their origins and foundations and development, Laszlo, Alexander and Stanley Krippner
 • Laszlo, Alexander;’The epistemological foundations of evolutionary systems design.’Systems Research and Behavioral Science
 • Castro, A, and Ervin Laszlo, “ The systems sciences in service of humanity.”
 • Laszlo, Alexander. “ Evolutionary Systems Design.” Journal of Organisational Transformation & Social Change
 • Laszlo, Kathia Castro, Alexander Laszlo. Fostering a sustainable learning society through knowledge- based development. “ Systems Research and Behavioral Science
 • Laszlo, Alexander, Kathia Castro Laszlo, and Halim Dunsky. ‘’ Redefining success; designing systemic sustainable strategies.”Systems Research and Behavioral Science.

Samen gezellig eten met mijn kinderen en intense rust is een normaal leven voor mij waarin de harmonie en vrolijkheid voelbaar is en dat is wat voor mij het belangrijkste in mijn leven. Common Shares, gemeenschappelijke interesses vinden met anderen geeft groei en via communities leer je zoveel meer in hyperconnectiviteit in kleine teams en kleine groepjes samen. Het leven in plezier, succes is leven op een manier waarin je plezier ervaart en de manier waarop je leeft de mensen om jou heen ook plezier geeft, en dat is voor mij de staat van Zijn. In het Hier en Nu. Hoe jezelf goed te voelen? Een intelligentie vraagt om sturing van binnenuit, goede gevoelens in jezelf en dat maakt dat anderen ook voelen hoe je staat is en dat is een verandering van je beweging, je gezichtsuitdrukking en zoals je jouw lichaam gebruikt, de manier waarop je beweegt. Emotie is beweging. 15 spieren in ons gezicht, het verandert de manier waarop je jezelf voelt. Probeer maar eens spanningen te voelen als je een lach zet op je gezicht, je zend een andere biochemistry op je gezicht. Kijk maar omhoog. Kijk mensen aan in hun ogen en zie de emotie, emoties zijn gevoelens. Het mag er zijn en je mag voelen.

Overal in onze wereld zijn minderheden  en andersdenkende en ik ben een voorbeeld hoe je een beroep kunt doen op je eigen onafhankelijkheid door je eigen Denken en je eigen Actie door te richten op het Doen want dat gaat over jezelf sturing en richting  geven. Ik leef vanuit level 10 omdat het meer ontwikkeling geeft en meer sturing in mijn spieren omdat ik zo bewust kan faciliteren in dialogen en in relaties kan investeren en dat is wat mij energie geeft en waarvoor ik leef en zo wil ik leven van binnenuit.

Community agency

 1. Community agency Community agency @PilotSYNTONY
 2. EGS Designed Syntony pilotEGS Designed Syntony pilot —Prototyping Peace Development —Improvement of the Human Condition —Continuous action for Human Betterment
 3. A Social Cultural DimensionA Social Cultural Dimension —Het proces van richting geven —Ensuring social justice —Increasing in cooperation among and integration of our societal systems —Higher levels of complexity
 4. A socio- economic dimensionA socio- economic dimension —Focus at economic justice —Integrated —Indigenous development —Past and future generations —Projects
 5. What are you manifesting actionsWhat are you manifesting actions through your communicationthrough your communication through collaborationthrough collaboration —Moral Dimension —Manifesting in actions guided by Self Realization —Social —Ecological ethics
 6. Through the internal compassThrough the internal compass —Weliness dimension —Nurturing the physical, mental, emotional and spiritual health —Wellbeing —Individual —Society
 7. EGS Design offering a pilotEGS Design offering a pilot —A learning and human development dimension of nurturing the full development of individuals and social groups and enabling them to attain evolutionary competence
 8. Agency in communionAgency in communion — It’s hard to go positive when everyone around you is going negative. Your mammal brain wants to run when the rest of the herd runs. In the state of nature, you’d end up in the jaws of a predator if you ignored your group-mates’ threat signals and waited to see the threat for yourself. Mammals bond around shared threats, and fighting the common enemy raises a mammal’s status within its group. If you ignore the perceived threats that animate your group mates, you will probably pay the price in social rewards. Positivity has a cost, but the benefit is greater. — PARE Your Negativity — When you build your positivity circuit, you will PARE your negativity with Personal Agency and Realistic Expectations. — Personal Agency is the pleasure of choosing your next step. You can never predict the results of your efforts but you always get to choose the next step toward meeting your needs.
 9. Me time first break the patternsMe time first break the patterns
 10. Take your children with you intoTake your children with you into nature and move aroundnature and move around
 11. Vienna 06/06/14 @SyntonyPilotVienna 06/06/14 @SyntonyPilot
 12. Focus is feelingsFocus is feelings
 13. Patterns of change in syntonyPatterns of change in syntony
 14. Questions are language andQuestions are language and emotionsemotions
 15. We feel what we do with ourWe feel what we do with our bodies change the patternsbodies change the patterns
 16. New paradigm educationNew paradigm education
 17. I have rituals in my relationshipsI have rituals in my relationships
 18. Focus on what you want and makeFocus on what you want and make it realit real
 19. Focus on what you want firstFocus on what you want first
 20. I love my lifeI love my life
 21. Pilot SyntonyPilot Syntony
 22. Go for a walk and do theGo for a walk and do the processesprocesses
 23. The story of my lifeThe story of my life
 24. Focus Syntony pilotFocus Syntony pilot
 25. Day after day in joy andDay after day in joy and connection started in Biarritz 2011connection started in Biarritz 2011
 26. Helping and supportingHelping and supporting others!others!
 27. It takes rituals to experienceIt takes rituals to experience
 28. Take control personal masteryTake control personal mastery
 29. Three principlesThree principles
 30. Change begins withinChange begins within
 31. Pilot syntonyPilot syntony
 32. Interaction wisdom essentialInteraction wisdom essential wellbeing emerging trendwellbeing emerging trend
 33. Empathy Practice FrameEmpathy Practice Frame
 34. Win win model me personalWin win model me personal balance first navigatingbalance first navigating
 35. I am Sarah Host FacilitatorI am Sarah Host Facilitator Designer and Adjunct FacultyDesigner and Adjunct Faculty
 36. CompetencesCompetences
 37. Scientific Technological dimensionScientific Technological dimension —A scientific technological dimension —Mobilized for enhancing societal evolution —Promoting human and social betterment
 38. Aesthical DimensionAesthical Dimension —AN AESTHETIC DIMENSION —IN THE PURSUIT OF BEAUTY —CULTURAL —SPIRITUAL VALUES —VARIOUS FORMS OF ARTS —Enrichment of our inner quality of life
 39. Purposeful design interactivePurposeful design interactive —Societal dimension —Self determination —Genuine participation —Self governance —Peace development —Continious action —For human betterment the improvement of the human condition
 40. Organizing PerspectivesOrganizing Perspectives —Interactive —Interplay —Providing —Powerful agenda —Self directed —Evolution —Portrays of an image —Of organizing the dimensions into a first systemic representation of an EGS
 41. MA in Organizational LeadershipMA in Organizational Leadership
 42. The power to integrate varioiusThe power to integrate varioius dimensionsdimensions
 43. The Design of EGSThe Design of EGS @SYNTONYPILOT@SYNTONYPILOT —Various dimensions are guided by an ethical stance, seeking balance among, the dimensions ensuring harmony, mutual reinforcement, compatibility and arid internal consistency among the dimensions and ensuring wholeness.
 44. Generating self created meaningGenerating self created meaning —Considering the design of EGS —Concerned about avoiding underconceptualizing and not seeking and defining the most promosing image of the EGS. —Most of our social systems suffer from poor image… in exploring dimensions, consciously and purposefully attented by families, I found that, as a rule, families limit attention while also paying attention to some aspects of welness.
 45. Thank you, SarahThank you, Sarah —Thank you for going through our work and pilot and please contact me for starting up a workflow studio with our Pilot. —We are starting up a new Program and our book is coming soon —Evolving with heart in Syntony —Dancing together

 

Het heeft impact op geduld en op mijn leven thuis en de relaties die ik heb, ik heb impact op wat er om mij heen gebeurt. Ik vraag mezelf elke dag ‘ waar ben ik”?

Ik zet doelen en ik volg ze, het is mijn verandering en om jezelf te verbinden is keuze duidelijk en ook gelijkheid of verschil het mag er beide zijn dus wel iets gemeen, je body wakker maken en dat laten zien en horen, dat mag! Hoe ziet dat eruit als je op level 10 leeft?

Wie ik werkelijk ben? Wat ik het liefste wil doen en de keuze durven maken om uit een patroon te stappen die mij niet gelukkig maakte en wat anderen ook zeiden, ik zette mezelf in die yes state. Ik moest wel eerst de comfortzone verlaten en de grijze massa en de kudde want er is lef nodig, ik had het gevonden en besefte dat ik behoorlijk provocatief ben.. hoe moet je dat dan doen en patronen breken van anderen?

 

Energetische grenzen

 1. INTUITIEVE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Energetische grenzen
 2. Intuitieve betekenis —Betekenisverlening —Aanscherpen van je betekenisverlening —Gevoelsinformatie effectief in je leven aanwenden —Bepaling of sturing van gedrag is niet de maatstaf maar intuitieve ervaringen die zich direct of achteraf van een juiste betekenis laten voorzien —Een manager die getraind is in deze vorm van betekenisverlening en deze kan aanwenden
 3. Intuitieve ervaringen —Ontdek de energetische grenzen —Waar precies raak je het energieveld van de ander? —Wees je bewust van de gevoelsinformatie —Wat loopt en doordringt er in je bewustzijn? —Gewaarwordingsoefening —Verschillende plaatsen in je lichaam worden gewaar —Ga na wat voor gevoelens dat zijn en check bij de ander of deze de gevoelens herkent —Energie vervlechting
 4. Intuitie op spiritueel nivo —Een andere dimensie —Een omslag in je denken —Kennis van universele theorieen —Energiecentra activeren —Telepathie en helderziendheid —Voorspellende dromen en alledaagse werkelijkheidsbeleving —Vermogens die minder mysterieus zijn dan men denkt
 5. Opslagplaats van energie en informatie —Visie ontwikkeling —Voorspelling —Charismatisch leiderschap —Stimulering van menselijke kwaliteit —Bezieling —Creativiteit —Functies van management —Alle wortels in diepere lagen
 6. uitvindingen —Geestelijke inspanning —Bevrijdend karakter —Strategieontwikkeling —Voorspellingen —Spontane visioenen —Symbolische duiding —Bewuste voorschouw —Droomduiding —Intuitie inferentie
 7. Toekomstvisie op vorm —Gerrit Rietveld —Willem Gispen —Jan de Bouvrie —Jaap Drupsteen —Beleggingen —Intuitieve inschattingen leren maken —Bezieling en leiderschap
 8. Bezieling —Ervaringsproduct op het hoogste nivo van intuitie —Zonder bezieling geen geestdrift —Zielloos betekent de dood in de pot —Sterfte van organisme individu en product en of organisatie —Het niet stoffelijke is onzichtbaar en dat is vitaliteit en natuurlijke grote inzet —Leiderschap is meester manager zijn en intuitie sferen door ervaring laten stromen
 9. Bezieling en kwaliteit —Sterk beoordelingsvermogen —Creatief —Total commitment
 10. Syntonizing humanity

Community agency

 1. Community agencyCommunity agency @PilotSYNTONY
 2. EGS Designed Syntony pilotEGS Designed Syntony pilot —Prototyping Peace Development —Improvement of the Human Condition —Continuous action for Human Betterment
 3. A Social Cultural DimensionA Social Cultural Dimension —Het proces van richting geven —Ensuring social justice —Increasing in cooperation among and integration of our societal systems —Higher levels of complexity
 4. A socio- economic dimensionA socio- economic dimension —Focus at economic justice —Integrated —Indigenous development —Past and future generations —Projects
 5. What are you manifesting actionsWhat are you manifesting actions through your communicationthrough your communication through collaborationthrough collaboration —Moral Dimension —Manifesting in actions guided by Self Realization —Social —Ecological ethics
 6. Through the internal compassThrough the internal compass —Weliness dimension —Nurturing the physical, mental, emotional and spiritual health —Wellbeing —Individual —Society
 7. EGS Design offering a pilotEGS Design offering a pilot —A learning and human development dimension of nurturing the full development of individuals and social groups and enabling them to attain evolutionary competence
 8. Agency in communionAgency in communion — It’s hard to go positive when everyone around you is going negative. Your mammal brain wants to run when the rest of the herd runs. In the state of nature, you’d end up in the jaws of a predator if you ignored your group-mates’ threat signals and waited to see the threat for yourself. Mammals bond around shared threats, and fighting the common enemy raises a mammal’s status within its group. If you ignore the perceived threats that animate your group mates, you will probably pay the price in social rewards. Positivity has a cost, but the benefit is greater. — PARE Your Negativity — When you build your positivity circuit, you will PARE your negativity with Personal Agency and Realistic Expectations. — Personal Agency is the pleasure of choosing your next step. You can never predict the results of your efforts but you always get to choose the next step toward meeting your needs.
 9. Me time first break the patternsMe time first break the patterns
 10. Take your children with you intoTake your children with you into nature and move aroundnature and move around
 11. Vienna 06/06/14 @SyntonyPilotVienna 06/06/14 @SyntonyPilot
 12. Focus is feelingsFocus is feelings
 13. Patterns of change in syntonyPatterns of change in syntony
 14. Questions are language andQuestions are language and emotionsemotions
 15. We feel what we do with ourWe feel what we do with our bodies change the patternsbodies change the patterns
 16. New paradigm educationNew paradigm education
 17. I have rituals in my relationshipsI have rituals in my relationships
 18. Focus on what you want and makeFocus on what you want and make it realit real
 19. Focus on what you want firstFocus on what you want first
 20. I love my lifeI love my life
 21. Pilot SyntonyPilot Syntony
 22. Go for a walk and do theGo for a walk and do the processesprocesses
 23. The story of my lifeThe story of my life
 24. Focus Syntony pilotFocus Syntony pilot
 25. Day after day in joy andDay after day in joy and connection started in Biarritz 2011connection started in Biarritz 2011
 26. Helping and supportingHelping and supporting others!others!
 27. It takes rituals to experienceIt takes rituals to experience
 28. Take control personal masteryTake control personal mastery
 29. Three principlesThree principles
 30. Change begins withinChange begins within
 31. Pilot syntonyPilot syntony
 32. Interaction wisdom essentialInteraction wisdom essential wellbeing emerging trendwellbeing emerging trend
 33. Empathy Practice FrameEmpathy Practice Frame
 34. Win win model me personalWin win model me personal balance first navigatingbalance first navigating
 35. I am Sarah Host FacilitatorI am Sarah Host Facilitator Designer and Adjunct FacultyDesigner and Adjunct Faculty
 36. CompetencesCompetences
 37. Scientific Technological dimensionScientific Technological dimension —A scientific technological dimension —Mobilized for enhancing societal evolution —Promoting human and social betterment
 38. Aesthical DimensionAesthical Dimension —AN AESTHETIC DIMENSION —IN THE PURSUIT OF BEAUTY —CULTURAL —SPIRITUAL VALUES —VARIOUS FORMS OF ARTS —Enrichment of our inner quality of life
 39. Purposeful design interactivePurposeful design interactive —Societal dimension —Self determination —Genuine participation —Self governance —Peace development —Continious action —For human betterment the improvement of the human condition
 40. Organizing PerspectivesOrganizing Perspectives —Interactive —Interplay —Providing —Powerful agenda —Self directed —Evolution —Portrays of an image —Of organizing the dimensions into a first systemic representation of an EGS
 41. MA in Organizational LeadershipMA in Organizational Leadership
 42. The power to integrate varioiusThe power to integrate varioius dimensionsdimensions
 43. The Design of EGSThe Design of EGS @SYNTONYPILOT@SYNTONYPILOT —Various dimensions are guided by an ethical stance, seeking balance among, the dimensions ensuring harmony, mutual reinforcement, compatibility and arid internal consistency among the dimensions and ensuring wholeness.
 44. Generating self created meaningGenerating self created meaning —Considering the design of EGS —Concerned about avoiding underconceptualizing and not seeking and defining the most promosing image of the EGS. —Most of our social systems suffer from poor image… in exploring dimensions, consciously and purposefully attented by families, I found that, as a rule, families limit attention while also paying attention to some aspects of welness.
 45. Thank you, SarahThank you, Sarah —Thank you for going through our work and pilot and please contact me for starting up a workflow studio with our Pilot. —We are starting up a new Program and our book is coming soon —Evolving with heart in Syntony —Dancing together

 

 

Met humor en aardig blijven maar vooral mezelf kennen dat moest en moet voorgaan en dat zijn de momenten ook in mijn leven dat ik mezelf diep leer kennen en meer en meer energie vrijkomt. Ik mocht vanzelf naar level 20 gaan, want alles is een keuze en elk moment is dat weer zo. Ik durf die verantwoordelijkheid te nemen en te leven wie ik wil zijn en dat gaat over heel veel energie.

Pilot Syntony Designed by; Sarah Syntony

 1. EVOLUTION GUIDED BY DESIGN; SYSTEMS PERSPECTIVE BELA H. BANATHY Pilot Syntony
 2. What is the mind ? A ecosystem a biological lens; —Changing our mindset —A new leadership 4.0 —Asking our monkey mind to engage —To be clear first —Accepting change —Awareness starts with meditation —Meaning of engaging is all beings with compassion and love for kindness and getting the whole system active
 3. Awareness —Meditation is about two steps first —Preparation: the first step, how to sit and how to be quit and stop the monkey mind and how to be, how to relax, go jogging or walking, jogging for one hour, biking, stay in the park outside just relax —Just release and breath after doing anything —The way to get to the deeper level is to listen to sound uhm meditation listening helps to get deeper to be happy and stay there in aspiration, ligth
 4. Conscious evolution #intuition —Ask the monkey mind to engage to this meaning —Sometimes we are without location —It is about relaxing and acceptance and rejection —Practicing image of the EGS the most frequent manifestation A Dimension M dimension
 5. Micro trabecular lattice —This is part of the cytoskeletal lipoprotein membrane —A web of microfilaments seven to nine nanometers in diameters —Psychiatrist and brain researcher Ede Frecska and Psychologist Eduardo Luna suggested that this lattice processes quantum level signals in the brain
 6. Intuitions reaching us from the A dimension —For modern people the information received in the mode of the lattice processes quantum level signals in the brain, that information received in that mode is unfamiliar, and it is largely filtered out of conscious awareness. — Recognising
 7. Recognising the insights and intuitions —Insights and intuitions reaching us from the A dimension —This is important and not mystical or magical it is about understanding context to make good decisions —https://www.youtube.com/watch?v=ss5CKr80Omg
 8. Intuition —Intuitive intelligence —Getting the whole picture —Connecting people with each other and their environment and inspiring more empathy between among individuals and with nature —There is information from the manifest M – DIMENSION —As well from the deep A DIMENSION
 9. INTUITIVE INTELLIGENCE —The New Paradigm —The Living Organism —Complex Systems —The ability to see the whole —To see the big picture —The ABILITY of Leaders —Taking in fast data —Focus
 10. Intelligence of intuitive , the new paradigm —Managers able to listen to others and making a sense —Great leaders make good choices —The ability to understand context —The context is very challenging —The ability to be fast enough and implement them —New technology of communication —Not a mechanistic world view but a complex system, a biological lens being a eco system
 11. Intelligence & intensity —Social Skills —The ability to draw the strength together —Social connections —Intuitive intelligence in a group —The persons brain —Development NeuroScience —In the last 3 years —Terminology of memories —Piece of conversation is stored within the brain
 12. Intuitive intelligence —Latest Technology —We see a movement in the brain —The left en right brain —There is more —Up and down and front and back —Understanding the aha moment takes the brain illuminated so not just emotions and sense but all interacting together —Describing with evidence “we know” before it comes conscious, things going on in the brain before we articulate and the neurocortex starts !
 13. A team —Together we can do so much more —In a individual brain is about going into the next level —A collective intelligence —Focussing on the leadership context —Fears resolving —Focus —Formula
 14. Attention is energy —What we give attention grows —How to concentrate? —A choice —When do we know? —This is the right person? —The right place?
 15. Develop intuitive intelligence —Your brain will start to active —Presence —Attention
 16. See what is going on —1. most of the time we are solving problems that are not the problem so the first step is to see the big picture – your brain will start to understand in a different way if you start to focus —2 discover the right question —Solve it in one hour —Just in one hour proportions, is about seeing the big picture and understanding, moving into collective processes, test it with other people, tap into others!
 17. Co create vision of collaboration —Get others to share what they know —Don,t stay with your memories —Develop workable strategies —Make this simple —Keep it simple through Presence —Get into a clear intention —Practice that, the most important elements —Start to work together in choices and decisions —Good decisions
 18. So much data —Reset our intelligence that is about 3 brains —Start with turning into the internal compass
 19. Why intuition?
 20. Building a team is about soft skills
 21. Start with Relationship in real connection
 22. Learning to Be Present
 23. What is your Dream?
 24. We have to work hard for things we really want
 25. Intuition is real @syntonyPilot
 26. The brain has 3 systems
 27. The new leadership 4.0
 28. Start practicing
 29. All the information start practicing
 30. In business world it is about intuiton to
 31. The world is moving fast
 32. We need to be open to our self
 33. A clear intention to have our intuiton to guide us
 34. Choose clear Hosting and Facilitation
 35. @syntonyPilot #trust
 36. We only have one life lets make it great!
 37. I had to adapt quikly
 38. WE Design what we like to wear to have freedom
 39. Hosting events a world wide event
 40. A Focus Group on my intuition
 41. Inspirational story about faith
 42. Thank you #Senn
 43. We help you to host
 44. Are you feeling stuck?
 45. We have to force ourself
 46. Do new things and go to new places

 

 

 

Er zijn geen excuses en ik zie dat als je daar aandacht aan geeft dan kun je in vertrouwen door het leven gaan. Dit is een levensdoel, trust First, Vertrouwen, het is de basis in relaties, jezelf leren kennen, daar doen we allemaal heel erg lang over en je leert samen met anderen en het zijn de momenten die je leren over jezelf dus stel jezelf vragen en focus. Het zijn je Beliefs, dat zijn de vragen die je kunt stellen, en vraag ze ook gewoon. Wat zou dit nog meer kunnen betekenen?

Dat is wat ik mezelf vraag als iemand mij kwetst. Ik weet dat ze stress hebben of angst en een distorssion of generaliserend, en als je wel van slag raakt dan is het iets van jezelf, je eigen filters. Wees Smart dus zoek voor anderen mogelijkheden! Geef aandacht aan je emoties, angst en boosheid en frustratie, schuld en zorgen en van slag zijn en ontvang de boodschap wat je voelt! Het mag want het zijn boodschappen, je mag boos zijn en dat is een call for action! Angst is ook een boodschap voor actie en emoties zetten je aan tot actie dus luister naar je emoties, het zijn boodschappen speciaal voor jou om te veranderen en dat gaat over percepties en acties. Het is niet negatief.

Ik doe dit altijd en zeker met mijn vrienden, wat kan het gedrag nog meer betekenen? Als iemand iets zegt of doet en het is pijnlijk of onaardig, dan weten ze niet hoe het wel moet dus help ze! Je hoeft er niet in te hangen en je lichaam te laten verpesten, je moet in actie komen en ernaar luisteren dus verander iets. Veranderingsprocessen, het is je perceptie en je focus en je acties!

Kinderen weten nog niet hoe de wereld eruit ziet en je kunt dat leren door stimulatie, je wilt onderzoeken als kind en als volwassene moet je dat ook precies zo blijven doen.

Distortion (lett. vervorming) is een speciaal geluidseffect dat voornamelijk wordt gebruikt voor de elektrische gitaar en de elektrische basgitaarJon Lord liet het geluid van zijn Hammondorgel-B3 graag vervormd door een gitaarversterker weergeven. Ook voor zang gebruikt men vaak overdrive en distortion om het stemgeluid te verrijken of om een radiostem na te bootsen. Het woord komt uit het Engels, maar omdat het een zeer bekend woord is onder gitaristen, wordt het tegenwoordig ook wel als een term beschouwd. Distortion wordt voornamelijk gebruikt door muzikanten uit het Rock/Punk/Metal genre.

De werking

oversturing van een sinussignaal

 

MENU

Akkoorden met elektrische gitaar, eerst clean, dan overstuurd met buizenversterker

 

 

Melodie met elektrische gitaar, eerst clean, dan overstuurd met buizenversterker

Distortion wordt voornamelijk voortgebracht door een gitaarversterker. Door de versterking van zowel de voorversterker als de eindversterker iets hoger te zetten, wordt het geluidssignaal overstuurd, wat resulteert in een scherpere en ‘scheurende’ klank. Dit noemt men Distortion of Overdrive. De gitaarversterker produceert, als ze wordt overstuurd, een patroon van blokgolven in plaats van sinusvormige golven. Het oorspronkelijke signaal wordt zodanig versterkt dat de versterker gaat afkappen. Het uitgangssignaal is geen nauwkeurige kopie meer van het ingangssignaal. Integendeel, HIFI versterkers zijn niet blij met dit verschijnsel.

Men onderscheidt:

 • Overdrive, deels afgetopte sinus van de grondtoon, de boventonenworden nog niet afgetopt. zie oversturing
 • Distortion, zwaar afgetopte sinus, waarbij de boventonen ook afgetopt worden.
 • Fuzz, volkomen blokgolf van alle aangeboden geluidsgolven.

Afhankelijk van het type versterker wordt de ontstane golfvorm, het timbre van de versterker, bepaald. Een buizenversterker met uitgangstrafo geeft een heel ander signaal aan de luidsprekers af dan een versterker met een transistor of MOS-fet eindtrap. Als de golfvorm blokvormig is klinkt de toon harder en rauwer, dan wanneer de golfvorm sinusvormig is. De gitaar klinkt dan meer als een viool en in de hoge regionen als een fluit.

Distortion kan ook worden opgewekt door een effectpedaal, de zogeheten stomp box. Hier spreekt men van een apparaat, dat men veelal met de voet bedient. Het werkend deel van het effectpedaal is geschapen in de vorm van een pedaal, en als men het pedaal met de voet heen en weer beweegt, kan er een bepaald effect worden gecreëerd. Bijvoorbeeld distortion, het volume van het voortgebrachte gitaargeluid regelen of anderszins.

Veel beroemde gitaristen en bands gebruiken of gebruikten verscheidene effecten, waarvan onder andere distortion in hun muziek. Denk onder andere aan Jimi HendrixMuseNirvanaMetallica et cetera.

Tot op vandaag de dag is distortion een van de meest gebruikte effecten in de rockmuziek. In bijna elk nummer van het desbetreffende genre is wel het distortion effect terug te vinden.

Digitale processoren

Sommige huidige effectpedalen claimen door ingebouwde Digitale signaal processoren (DSP) de mogelijkheid te hebben om ieder gewenste klankkleur in te stellen. Er kunnen bestaande klassieke buizengitaarcombo’s van bijvoorbeeld Marshall of Fender worden geïmiteerd.

Audio Feedback

Oversturing

Geef aandacht aan je emoties!

 

 

What are relationships

 1. What are relationships ? Patterns
 2. The kind of patterns we find • In what way are we seeing?
 3. Harmony
 4. Artistic processes as Art can inform our interactions
 5. Subjectivity and aspects of communication
 6. My personal journey
 7. What is cognition? My life lessons
 8. I started to study communication
 9. I started with my own questions storytelling, communication
 10. What is the more perfect way what is working for me?
 11. How do we see it?
 12. Representing the story and collecting of thousand of hours?
 13. For me to begin is the change that starts within
 14. Looking and walking your talk
 15. Finding this position gave me an insight ..having a role,being human
 16. Saybrook Unstitute gave me project x
 17. An incredible opportunity
 18. Giving me part of me
 19. Offering complexity
 20. The Relational Mind
 21. Integral Sustainovation
 22. We are doing this idea
 23. Understanding how human life is constructed
 24. Dialogue is a strategy
 25. Accessed 06/06/14 SYNTONYCAFE
 26. From the beginning start to be you
 27. Study and look at embodied parts
 28. Pain is not a mistake but acknowledging attention
 29. Deep Ecology
 30. Choosing Life helping to see
 31. A challenge to see myself as a lover and helper, coach
 32. Welcome to the world in our heart adventures
 33. Experience talking and join us
 34. We are doing deep time work
 35. If we can see what we are doing

 

 

 

Ik ben gaan mediteren toen ik rond de 26e leeftijd voelde dat ik diepe rust zocht door de dag heen en waar ik een eigen plekje kon neerzetten van waaruit ik uit rust en stilte weer alles kon aangaan. Ik schreef al dagboekjes vol als kind en keek naar buiten in de avond, met zingeving bezig. Zocht mijn eigen stiltemomenten en diepe verbinding en weten.

 

Het verbinden van mensen en in contact komen met een grotere universele energie die Liefde heet. ..dit klinkt heel zweverig maar het is allesbehalve zweverig.

Liefde heeft niet perse seksualiteit nodig want je kunt ook samenzijn met een ander en daarin intens vertrouwen en liefde voelen door de openheid en uitwisseling van energie. Rust en gewoon happiness voelen. Dat is het leven zelf.

 

Ik ben studies gaan volgen in bewustzijn en bewustwording en ook in Communicatie omdat ik het niet kon bevatten dat ik dit had meegemaakt en ik slachtoffer was geworden maar ik had ook mijn eigen verantwoording te nemen hierin en ik kwam erachter.

 

Ik wilde de diepgang niet missen en ik wilde dat het om mij ging, niet om mij, maar om die diepgang, ik voelde dat er meer was dus uitreiken naar een miljoen mensen gaat over diepte en diepgang om echt happeniss te leren voelen. Elke dag dankbaar te zijn voor de zon die opgaat en de zonsondergang en voor het eten en drinken en onderdak en voor de gedeelde interesses die we opdoen en alle opties en mogelijkheden die we vinden tijdens ons leven. Ik was gewoon een seeker een syntony seeker. Ik wilde die Sense voelen.

 

De Syntony Sense die magisch is en je meeneemt op avontuur en dat is wat ik ga doen en wel nu meteen….we gaan nu doorstappen naar het volgende hoofdstuk.

 

ENERGIE

Energie is spontaan een tinteling in je lichaam en dat stroomt door je hele lichaam, als het mag stromen tenminste en dat bepaal je met je hart en je buik. Geen angst en schaamte is nodig en vertrouwen is de basis van alles, alle processen. Geest verruimend en grens overschrijden gaat over nieuwe werelden en daarom is reizen zo belangrijk om te leren dat je ook heel fijn zonder gedachten gewoon aanwezig kunt zijn en gewoon  beleven en  voelen, verbinden met je energiestroom. Waarom is Syntony zo belangrijk?

Als je voorbij dit punt bent gekomen , ZeroPoint, dan kun je je energie tot je hart leiden en dan vinden er subtiele veranderingen plaats.

Een voorwaarde om dit te kunnen is dat je zelf je manier van leven verandert, dat je meer gaat leven, voelen en ervaren vanuit je hart.

We kunnen niet alles uitsluitend door oefening bereiken en er zijn gebeurtenissen in ons leven die je alleen maar kunt ontvangen. Voor je hart wordt je lichter in je energie, je kunt ernaar streven om meer open te staan voor anderen en dan wordt je energie steeds lichter, je gaat dan ook steeds meer geven en wie meer geeft, ontvangt ook meer. Je gaat je licht laten resoneren met een groter licht, en op dat moment kun je een ingewijde worden zoals dat met Reikie ook zo  werkt. Met deze gedachten zinvol met je voeten op de grond iets toevoegen aan het leven van anderen en voor de wereld. Zachtheid, gevoel en medeleven en empathie is de nieuwe trend. Het is gezond en het is een hele fijne technologie die we de soft Technologies noemen. Deze condities zijn namelijk bekend bij ons onderling als Leiderschaps innovators.

Ontkenning van de vrouwelijke karaktereigenschappen maakt een man tot karikatuur. Je wordt een completer en volwaardiger mens en gelukkiger en harmonischer als man en als vrouw om beide te laten ontwikkelen dus voor een vrouw het intellect te laten ontwikkelen en haar behoefte en recht op die mannelijke eigenschappen ook te laten beleven.

Dit is mijn levensverhaal en maakt tot waar ik nu sta internationaal als Trainee en International Experience mag aanreiken op hoog nivo met top wereldleiders –

Mijn passie voor echtheid en mensen, relaties. Communicatie en processen van leren leren en om te begrijpen wat die passie was is het nodig eerst te delen dat ik een bijzonder gebied voelde en dat wilde ik onderzoeken.

Een leven lang leren.

Leiderschap 4.0.

 1. SYNTONY
 2. Syntony Design —Designing is Purpose the New Map Of Reality #Syntony #LeadershipDevelopment#Platfor m #Trainee #InternationalExperience
 3. THE NEW PARADIGM OF EDUCATION —Voor een betere wereld is het nodig dat we goed doen en een meer op ethiek gebaseerde en schoonheid leren sturing geven waarmee we meer effectiviteit krijgen en meer doeltreffendheid. Er zijn vier typen van technologie, mensen produceren technologie en reflecteren, belichamen en delen hun principes en waarden, dit ontwerpen is leiderschap.Low- Tech, Hi- Tech, Hard – Tech, Soft – Tech. Alternative Technology, Intermediate Technology, Appropriate Technology, Blended Technology.
 4. My name is Sarah
 5. Syntony a systemic set life affirming —Wij geven lezingen en masterclasses in organisaties, wereldwijd betrokken in congresdagen omdat trainen in de Masteropleiding voor Coaches en coachen met name in het bedrijfsleven erg leeft.
 6. —“Mijn passie ligt in het vertalen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de werkpraktijk van mensen in organisaties. — Ik ben trusted Agent voor Alexander Laszlo en Brian Bacon de CEO van Oxford Leadership, het grootste Consultancy Buro ter wereld.
 7. adviseur en internationaal gecertificeerd coach. Om te leren en leren ontwikkelen van organisaties, teams en individuen niet alleen effectiever, maar ook duurzamer én leuker te maken.” ik werk als Director Coaching het bij Het Laszlo Instituut , daarnaast ook adviseur en internationaal gecertificeerd coach.
 8. Designing is Purpose the New Map Of Reality #Syntony
 9. It takes courages and attitude to show up
 10. Perspectives
 11. A PLANETARY CIVILIZATION
 12. #Senn youngest systemsPractitioner
 13. My sacred environment
 14. Children coaching practices
 15. Making a difference being kind and real
 16. Syntony what is reality? The new map of cosmos and consciousness
 17. My deep love for the sea waves moving around Interacting Together
 18. Having conversations on a deeper level
 19. Welcome in Kortgene in the Netherlands in Zeeland
 20. Taking you on a journey with me in Syntony
 21. Nora Bateson
 22. #respect #elders
 23. MAKING A DIFFERENCE
 24. GENERATING VALUE SHIFTS
 25. —Heden De omgeving waarin wij werken en leven verandert snel. In deze complexe, steeds meer ‘global’ wereld, gaan veranderingen niet alleen sneller, maar hebben ze ook op steeds meer mensen betrekking en zijn ze moeilijker dan voorheen te voorspellen.
 26. —Dat vraagt van organisaties dat zij mogelijkheden gaan leren zien en daar sneller dan ooit tevoren op gaan doorpakken
 27. —Naast het beeld van medewerkers die, daartoe in vastgelegde leerlijnen opgeleid, geplande doelen halen in vastgelegde functieprofielen en processen met gestelde kwaliteit, ontstaat een noodzaak aan meer flexibiliteit.
 28. We are family a systemic set —Flexibiliteit om op kansen te reageren, snel te kunnen schakelen en excellent te kunnen presteren. —Dat stelt andere eisen aan medewerkers.
 29. Hyperconnected teams —Organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar dynamische mensen die snel op veranderingen weten in te spelen, zonder hun ambities uit het oog te verliezen. —Mensen die zeer goed zijn in wat ze doen, mogelijkheden zien en zich blijven ontwikkelen.
 30. Welcome in the Netherlands in area Zeeland #HumanDesign #Syntony
 31. Trend; ELON Musk —Hierin speelt ook een psychologische trend mee: wat drijft mensen in hun werk? Wie je bent is belangrijk en niet meer wat je doet, mensen werken om hun waarden te leven, betekenis te hebben en daarin gezien willen worden. — Elon Musk volgt mij met nog 39 andere en verder niemand dat zegt heel veel! Diepe Betekenis en erkenning heb ik ontvangen als Consultant —Werkzaam voor het Laszlo Instituut en Oxford Leadership.
 32. Hoe ben ik gestart? —Als Product Manager —Product Communications —Implementation of Syntony —Media Relation Management —Press Releases —Press TRIPS —Press Events
 33. Communication —Recognizing potential issues in the media —Responsible for the Corporate Communication —Internal Communication
 34. Public Relations —Implementing Strategy based Dialogues on the International Communication Strategies —Media Relation Management —Business Highlights; —Opening events and hosting —National and international introduction of the new Dialogues and Research
 35. Media Training —You are the future —Future generating —Leadership 4.0 —VUCA —Syntony —Compas —Executive Manager with positions in Marketing, Sales and Customer Relationships
 36. Soft technologies —Living Systems —Support systems —Group processes —Beslissingsmakende processen —Besluitvaardigheid —Betere communicatie —Een betere wereld
 37. Trans species level of communication
 38. Go outside
 39. Weten waarom
 40. Weten voor wat
 41. Conversation for action; Generation Y
 42. GENERATIE Y —Herkenbare karakteristieken van Generation Y, die in toenemende mate voor ons allen zullen gelden. —Dit stelt andere eisen aan organisaties.
 43. DUURZAAMHEID INNOVATIE —Uit het bovenstaande volgt dat de meeste ‘oude’ methoden van leren en ontwikkelen in organisaties niet goed genoeg meer zijn. —Deze tijd vraagt een nieuwe wijze van leren en professionele ontwikkeling, waarin waarden en het allignen daarvan, drijvende krachten van duurzame ontwikkeling zijn.
 44. TALENTONTWIKKELING —De focus van leren ligt niet op de belemmeringen of zwakten, de tekortkomingen in het competentie profiel, maar juist op de talenten waardoor de ontwikkeling versnelt.
 45. BRAIN BASED LEARNING —De standaard off-site ‘leerschool’ staat niet meer centraal; leerlijnen worden individueler en integrated. —Medewerker en manager werken samen om het potentieel optimaal uit te nutten en talenten ‘duurzaam’ te blijven doorontwikkelen.
 46. Samenwerken —Ik werk samen met Alexander Laszlo en Brain Bacon en zij geven mij dat vertrouwen en onze kracht ligt in het die Trans Generationele vorm van Relatie, conversatie voor relatie; — samen leren en delen waardoor we meer mogelijkheden krijgen om tactische en strategische actie in te zetten wereldwijd.
 47. Conversation Communication
 48. Collaboration Global Trainee International Experience
 49. Excellentie en exclusiviteit —De energiebronnen in de werkcontext zelf wakkeren dat vuur dus aan. — Excellente prestaties liggen hierdoor binnen handbereik, het is de samenwerking zelf die ons heel krachtig maakt.
 50. Nu? —Toekomst Waar staan we nu en wat brengt de toekomst? —Coaches hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het (h)erkennen en ontwikkelen van potentieel van individuen.
 51. Soft technologies —Die verantwoordelijkheid wordt in toenemende mate in organisaties getrokken. Ik doe dit werk samen met Marcel Verwei en Alexander Laszlo, Brian Bacon en zijn bezig om opstijgende opbouwende support systemen neer te zetten door onze groepstechniek. Ontwerpen met Methoden zoals het leerframe van Syntony Compas en de Ladder maar ook de Beslissingsmakende Processen en Besluitvaardigheid voor Individuele en Collectieve Besluitvaardigheid. Weten waarom en weten voor wat is de ethiek die wij hanteren.
 52. MasterClass —Voor betere Communictie moet je met de 8 nieuwste dimensies leren werken en die bieden wij aan, ik heb hiervoor een presentatie en een introductie programma een master class en presentatiematerialen ‘Voor een betere wereld’.
 53. Research colloquia —Grote organisaties creëerden interne coachingspools en leidden hun managers op tot coachend leidinggevende. Syntony Conversation is de kompas die wereldwijd is ingezet sinds 2012, lancering was 2011. World Cafe als bekende workshop is nu Syntony Cafe geworden, Salutogenesis en Storytelling zijn trends die we nu zien doorbreken in marketing en binnen sales.
 54. Research colloquia —Syntony Cafe accessed 06/06/14 —On a joint interest of Ph.D. student and senior members, from different member universities, organizing meetings on a regular basis during these meetings Ph.D. students and our Senior Member present and having open dialogues to expand the network of researchers in fields of interests of communication
 55. Reframing professionalism —Public leadership —Strategic HRM in the public sector —Trust in public administration —Gaining a better understanding of the conversation itself —The invisible movement in a dialogue —Exposed to current research gainging a real time focus being present
 56. Syntony cafe —Grote organisaties creëerden interne coachingspools en leidden hun managers op tot coachend leidinggevende. Syntony Conversation is de kompas die wereldwijd is ingezet sinds 2012, lancering was 2011. World Cafe als bekende workshop is nu Syntony Cafe geworden, Salutogenesis en Storytelling zijn trends die we nu zien doorbreken in marketing en binnen sales.
 57. Competenties van Syntony —De competenties van Syntony gaan over bewuste intentie afgestemd op evolutionaire betekenis. —Het belichamen en manifesteren van bewuste evolutie geeft betekenisvolle afstemming en stem af met het milieu waarin we ons bewegen en waarin we onszelf meebewegen in die dynamische harmonie met de flow van de natuur zelf.
 58. Hosting en Faciliteren —Nu faciliteer ik bij (inter)nationale bedrijven inspirerende gesprekken over hoe coachingsskills als metaskills in organisaties het leren, ontwikkelen en presteren kunnen optimaliseren.
 59. Coaching —Soms onder de werktitel van coaching. —Door coachingskills als waarderen, challengenen bekrachtigen in samenwerken, leidinggeven en adviseren te integreren, ontstaat een optimalere werkcontext.
 60. Trend —Coaches kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het focussen op strenghtsen groei. In de turbulente markt zal de vraag naar change-coaching ook vanuit echelons onder dat van de CEO’s (VP’s, senior management) toenemen, de vraag naar extra expertise in de functiegerichte coaching van excellente presteerders (salescoaching, managementcoaching).
 61. Future generation —Onze droom en bijdrage; — Onze ambitie is het nieuwe leren, ontwikkelen en presteren effectiever, duurzamer en leuker te maken.
 62. Soft Technologies @syntony —Wij promoten en supporten mensen en organisaties hun waarden te om principes te leren inzetten in hun eigen leven, het allerbeste uit zichzelf halen, betekenis hebben en daarin gezien worden.
 63. Opbouwend SupportSysteem —Opstijgende en opbouwende support systemen helpen en geven richting aan elkaar. — Daar mee richting aangeven, dat is onze passie in ons werk. Wanneer ambitie en talent maatgevend worden, in plaats van dat alleen bedrijfsstructuren groei en verantwoordelijkheden bepalen, levert dat geweldige resultaten op!
 64. Syntony Conversations platform —Vanuit recent onderzoek in (positieve) psychologie, brain based learning en organizational development hebben wij een visie op leren en ontwikkelen gecreëerd; de kompas die richting geeft aan deze veranderingen. #Syntony #Syntony kreeg toegang in 2014 als Research Colloquia@ Syntony Conversations
 65. Waarom samenwerking? —Vanuit deze kompas visie geven we bij Syntony Conversation vorm aan ontwikkel- en veranderingsprocessen voor onze mensen. —Onze missie is het vrijmaken en verbinden van het potentieel van individuen, teams en organisaties, wereldwijd.
 66. Leiderschap 4.0 —Die bijdrage leveren, aan klanten en in onze eigen organisatie: een betere baan kun je niet hebben! — Leiderschap in de 4e Industriële revolutie zal worden bepaald door het vermogen om te leren afstemmen en deel te nemen aan een empowered netwerk team met een duidelijk doel en vastberadenheid om te winnen – Brian Bacon, voorzitter en oprichter Oxford Leadership
 67. #EGS —De tools die ik kan aanreiken zijn #EGS de Evolutionary Guidance Systems, het is richtinggevend als systeem van Leiders samen te werken binnen deze opkomende vooruitgang. Het zijn de Soft Technologies die zorgen dat we technologie leren begrijpen en herkennen als de condities voor een vooruitstrevende en gezonde en authentieke gemeenschap of organisatie
 68. PATRONEN LEREN ZIEN
 69. SYSTEMISCHE INNOVATIE —Sociale Innovatie gaat over de harde en zachte technologie, de skills, interacties waarin we onszelf snel leren aanpassen aan de strategie die zorgt dat we onszelf aan passen met de wereld om ons heen en niet aan de wereld, maar met de wereld, dat is een groot verschil. Ik promoot een systemische duurzaamheid en dat is een integrale benadering voor menselijke relaties tussen zichzelf en anderen en hun omgeving. Ik heb een tool @syntony wat zorgt voor verdieping in de interactie zelf, deze interactie is essentieel omdat technologie moet worden begrepen als een complexiteit en complexe systemen, neergezet door mensen en organisaties, rol structuren en vaardigheden, kennis en wij zelf systemische innovatie kunnen promoten.
 70. WE ARE FAMILY
 71. THE NEW PARADIGM IN EDUCATION —Voor een betere wereld is het nodig dat we goed doen en een meer op ethiek gebaseerde en schoonheid leren sturing geven waarmee we meer effectiviteit krijgen en meer doeltreffendheid. Er zijn vier typen van technologie, mensen produceren technologie en reflecteren, belichamen en delen hun principes en waarden, dit ontwerpen is leiderschap.Low- Tech, Hi- Tech, Hard – Tech, Soft – Tech. Alternative Technology, Intermediate Technology, Appropriate Technology, Blended Technology.
 72. RONDE TAFELGESPREKKEN HOSTEN — In de ronde tafelgesprekken via WorldCafe, Syntony Cafe, Vergaderingen, moedigen wij aan de betekenis van deze vier vormen van technologie te leren zien en te bespreken. Innovatie overwegen waarin we leven met het leven zelf verbinden en dat moet de expressie zijn van relationele intellligentie. Deze wijsheid is nodig in deze tijd met de technologie waarin we mensen vervangen voor robots.
 73. Hosten? Change Agents? —Dit is de taak voor de Change Agent van vandaag, en ook voor morgen en in de toekomst, om voeding te geven aan relationele intelligentie toegepast in systemische innovatie.De technologie voor georganiseerde gemeenschap, om te contextualiseren en humaniseren van technologie van informatie en communicatie via het opereren van sociale en economische en politieke netwerken.
 74. GLOCAL = GLOBAL + LOCAL —We hebben beide nodig om vooruit te gaan in een glocal samenleving global en local, deze connectiviteit en humanisering is nodig. Relationele kracht. Wij produceren zelf en belichamen een evolutionaire planeet, wij zijn onze eigen stad en onze eigen campus. Wij innoveren en dat is een grote uitdaging voor onze cultuur, een evolutionaire ethos is gewenst. De ontwikkeling van systemische innovatie.
 75. SYNTONY QUEST — Om andere wegen te onderzoeken hoe we onze melodie kunnen samenbrengen dat is Syntony. De onzichtbare beweging in onze dialogen en onze relaties voor conversaties hoe we een dynamiek gaan cultiveren. Om betrokken te zijn in een Syntony Quest is het nodig om vaardigheden te leren en deze te leren ontwikkelen en competenties te leren waarin je manifesteert wat jouw bereidheid is om anders te denken en anders te reageren en te handelen in interacties.
 76. Principles for Effective Practices —Ik ben facilitator en bied deze methode aan, samen met Alexander Laszlo als Partner en nu ook betrokken met Oxford Leadership, met Brian Bacon, ik verzorg de Branding, het imago en de trends die nu actief zijn. Leiderschapsstijlen en motivatietheorie maar ook talent benoemen en herkennen, als People Manager.
 77. Persoonlijke Ontwikkeling is noodzaak —Talent maakt het verschil en het voeren van coachinggesprekken geeft efficienty, verbetering binnen jezelf en binnen je gezin en je gemeenschap waarvan je deel uitmaakt, op het werk en in je priveleven. Persoonlijke Ontwikkeling geeft samenwerking in sociale belangen en je gaat de gezamelijke visie leren zien wat over de hele wereld enorm actief is ingezet.
 78. A life long learning is the best
 79. Expert in Leiderschap 4.0 —Ik ben Expert in Leiderschaps Consultancy. Veranderkunde is mijn passie en zo heb ik geleerd hoe mensen hun eigen functioneren in kaart kunnen brengen en zelfsturend blijven waarmee ze ook leren bespreken en verbeteren zodat je een leven lang leren krijgt als visie. We hebben zoveel diverse tools en instrumenten en business modellen in huis samen dat we wel voor 5.000 jaar aan wijsheid bij elkaar in de kamer kunnen brengen door collectiviteit te stimuleren en van daaruit te leren sturen.
 80. Constructieve betrokkenheid
 81. Grenzen aanreiken —Voor deze vorm van Leiderschap zijn patronen nodig die stabiele grenzen geven; een ik- kracht waarmee je weet waar je vandaan moet blijven en waar je naartoe wilt bewegen dus ook in taal en non verbale taal. Congruent zijn en het proces leren zien wat je zelf bent, procesbenadering kiezen. Dit betekent dat je dynamisch bent, veranderend en bewegend bent en ook het fenomeen van jezelf leren zien als een leven lang lerend proces, inlevingsvermogen om van gezichtspunt te veranderen en het vermogen om los te laten zijn persoonlijke eigenschappen waarin je kracht en mededogen laat zien.
 82. Wie ben ik? —Dit is wie ik ben, dit is wat mijn onderzoek heeft gedaan en opgeleverd meer dan 20 jaar inmiddels. Ik heb geleerd om het verschil op te merken door Informatie, Mensen en Situaties. Connectie, Communicatie en Bewustzijn geven een nieuwe tijd aan en veel jongeren dragen deze vaardigheden al in zich van nature omdat zij van deze tijd zijn.
 83. Ik kom een kloof dichten
 84. Een kloof dichten
 85. Life is high way —Het cultiveren van een mindset, skill set en heart set is van deze nieuwe generatie.De kunst van luisteren gaat over wat er nu vooruit gaat en wat we nu zien, wat zichtbaar is, de kunst van intuitie, voorstellingsvermogen, het cultiveren van een sense- ability en de response- ability, wat nodig is voor deze nieuwe set van competenties voor een vooruitstrevende menselijke aanwezigheid –
 86. Life is a highway
 87. Focus —Focus gebied van dit onderzoek? —De bedrijven met de meeste geavanceerde benadering hebben kans om met succes in leiderschap de nieuwe omgeving aan te gaan; —Flexibel, aangepast, bevoegd om binnen een structuur van strategische intentie leiding te geven
 88. Prototyping —Leiderschap leren door middel van meeslepende ervaringen, scenario,s en prototyping.Acceptatie van onzekerheid en onduidelijkheid;Systemische samenwerking door de functies en business die samenkomt i.p.v. silo,s;Collectieve intuïtie als een geldige bijdrage in duidelijkheid;Strategische sense – making buiten het oplossen van problemen operationeel;Ontkoppeling dus winnen van de noodzaak van een oplossing
 89. Waarom andere leiderschapsvorm ? —Leiderschaps betrokkenheid door middel van een team door benadering en gebruik te maken van collectieve intelligentie, als superieure aanpak van complexiteit —40% van de de werelds toonaangevende bedrijven zullen niet meer bestaan op een zinvolle manier over 10 jaar, – John Chambers, Voormalig CEO Cisco.
 90. —Methodologie; —Reikwijdte en de methodologie:Individuele interviews in diepte interviews, zakelijke leiders, hoofd van HMR, Leiderschap, Talent en Leren, Gespecialiseerde Consultants
 91. —Casestudies:Onderzoek en analyse van adaptieve leiderschapsstijlen en manieren van werken ( het uitlijnen van mensen en de cultuur met de strategie) in bedrijven die met succes innovatieve praktijken zijn gaan uitdragen om met de introductie om te gaan van baanbrekende technologie en andere vormen van turbulentie. _ Sarah
 92. Leren Luisteren —Hoe luisteren we naar Conversatie of Dialoog? Om echt betrokken te leren zijn in een dialoog is het nodig dat we leren luisteren en ons op een andere manier gaan leren gedragen. De dimensies binnen het dialoog gaan over dit onderzoeken, betrokken zijn en durven spelen en dansen met alle aspecten van het leven zelf die onszelf verbinden met onszelf en met anderen en iedereen en alles om ons heen.
 93. Syntony begrijpen —Betrokkenheid in deze dialogen via de vier dimensies is een kwestie van bewust connectie maken en dus verbinden en deze vooruitgang leren begrijpen – het grotere verhaal dan ons eigen individuele en meer gericht op het collectieve waar we naartoe gaan en wat we zijn.
 94. De vier dimensies in syntony —De kwaliteit en het karakter van dit verhaal hangt af van de manier waarop wij ons leven inrichten. Deze dimensies leren articuleren en onderzoeken in detail dat gaat over het volgende: De intra persoonlijke dimensie, vooruitgang met onszelf dus gevoel, emoties. —De inter persoonlijke dimensie, is de vooruitgang met onze gemeenschap en sociale systeem — De trans species dimensies, vooruitgang met meer dan alleen de wereld die we zien dus in de natuur haar patronen —De trans gênerationele dimensie van vooruitgang met verleden en de toekomstige generaties wie we zijn en wie we worden

 

 

Bij dit grotere geheel hoorde ook de seksualiteit en dit is maar een klein deeltje van onszelf maar toch is het tegelijkertijd ook alles. Het is zinvol jezelf ervan bewust te zijn en dat ook te blijven dat we verbonden mogen zijn met het geheel. De kracht van seksuele energie, wat doe je ermee en wat zou je ermee kunnen doen?

Ik leerde Marcel kennen op mijn 29e en hij was net 24 jaar geworden, met de HEAO 3 jaar marketing gestudeerd en aan het werk gegaan als echte doener en pracitioner omdat hij zijn passie en talent wilde volgen en dat is zijn hart, het is sport waar Marcel mee bezig is vanuit zijn hart, passie voor tennis en voetbal en als voorzitter van de vereniging heel actief ingezetin het bestuur, ook nog in de uurtjes die dan overbleven. Woonachtig in Kortgene in Noord Beveland, Zeeland.

Ik leerde Marcel kennen in een Club in Antwerpen en  was een alleenstaand moeder bezig met een Secretaresse Opleiding en samen met vriendin lekker aan het dansen en genieten van vrij zijn en jong zijn. Onweerstaanbaar charmant, voelde intensiteit en leiderschap en dat is wat mijn ziel zag en aansprak. Wij raakten in gesprek met elkaar over visualiseren en over echtheid en het toneel van het leven waarin zoveel mensen niet zichzelf zijn, en voelde zijn ademhaling, bij alles wat hij deed of dacht, en zijn hele lichaamstaal het was congruent.

We spraken over ademhaling, en voor zuurstof ben je afhankelijk via je moeder via de navelstreng, bij de geboorte is die verbinding verbroken en dan mag je zelf gaan ademhalen en in staat zijn om zelf beslissingen te nemen en onafhankelijk te worden.

Emoties, angst en boosheid en ook blijheid en vreugde, seksualiteit het beïnvloedt allemaal onze ademhaling. Ziekte en gezondheid zie je ook terug in onze ademhaling.

Voor mij was de wereld heel anders, merkte in de jaren van zelfstandig zijn, dat het” alleen wonen” vanaf mijn 21e tot mijn 29e een proces was, wat mijn leven en wereld diepgaand liet veranderen want ze bestond uit patronen waarin ik vooral mijzelf voeding gaf vanuit  muziek, de trillingen en mijn fantasie door te focussen en filosofie van genieten en verbinden met anderen.

Als je boos bent en je maakt een paar langzame en ontspannen lange uitademingen dan zakt de angst vanzelf weg.

Fantasie wint het altijd van je wil en rede.

Geconcentreerd focussen.

Tantrische levensvisie en oefeningen:

Visualiseren.

Ademhaling gebruiken.

Je gedachten gebruiken door te gaan verbinden.

Dat is waar mijn verhaal over gaat en hoe ik heb geleerd en ontdekt dat energie onzichtbaar is maar zich beweegt langs bepaalde kanalen en banen en deze bevinden zich ook in je lichaam. We zijn heel nauw verbonden met onze zenuwen en klieren en voor een deel kun je daarmee werken. Via je nek, door je hoofd naar de bovenzijde je gehemelte, je tong, vormt een soort schakelaar om je kanaal te verbinden met het naar beneden lopende kanaal, via je tong, je keel, je hart en je solar plexus boven je navel, weer aansluit, via je geslachtsorganen zo weer op het omhooglopende kanaal.

 

Tantra vraagt je om het zelf te voelen en te proberen om bewust met energie in je lichaam te werken en in de yoga leer doe je dit ook met disciplines, de energie die zich onderaan je wervelkolom bevindt. Je laat je energie ontwaken door oefeningen te doen en ze stijgt dan langs je wervelkolom omhoog. Martial Arts is om deze redenen ook heel gezond en belangrijk. Werken met energie en regelmatig oefeningen doen en stretchen is heel gezond en dan voel je dat je spieren als een soort pomp kunt leren gebruiken. Wij vrouwen hebben de musculus pubococcygeus, afgekort is dat de pc spier.

Een goed geoefende en ontspannen pc-spier bepaalt voor een belangrijk deel de intensiteit van je orgasme. Deze spier is ook heel belangrijk voor essentiële functies in je lichaam. Je kunt zo energie naar chakra,s sturen en bovenzinnelijke ervaringen meemaken hiermee.

Voor de meeste van ons is het begin moeilijk om te leren hoe je verschillende spieren onafhankelijk van elkaar leert samentrekken. Een prima manier om dit te beoefenen is fitnessen. Je schouders en rug leren ontspannen en leren aanspannen en ontspannen. Lichaamsbewustwording, ik bleef in gesprek hierover met Marcel en we raakten niet uitgesproken en dat was de aantrekkingskracht, hij met zijn kracht en beheersing van zijn lichaam. Blokjes op zijn buik en zijn rug mooi gespierd door tennis en zijn benen ontwikkeld door voetbal, zijn armen keihard, en bruin gezicht want hij was net op vakantie geweest.

Ik vertelde hem over mijn geheimpje, hoe ik mijn pc spier aantrek en vasthouden kan, 7 tellen en dan loslaat, en zo mijn energie stuur door mijn eigen lichaam. Ik schakel hierbij mijn visualisatie in en mijn ademhaling, een klein schoepenrad visualiserend dat draaiend als het ware mijn vloeibare energie omhoog pompt. Met de zon mee rechtsom en energie opwekken, Ik ben met mezelf op pad gegaan hierin vanaf mijn 13e hiermee bezig gegaan, streven naar mijn eigen balans en mijn eigen energieverdeling. Ik pomp mijn energiestroom omhoog en zie en voel die energie ook opstijgen in mijn wervelkolom en voel dit door mijn hoofd heen en als je dit voelt en je plaats ook je tong tegen de achterzijde van je gehemelte en je laat energie weer terugvloeien naar beneden toe dan maak je de baan rond. Met spiersamentrekkingen en visualisatie kun je dus intens oefenen, en zo kun je ook energie verplaatsen langs je wervelkolom. Ik ervaar dit als kleine trillingen en schokjes, en kou of warmte en dit is wat ik doe en zo reageer ik op impulsen. Ik oefen dit elke dag dus ik kan energie beïnvloeden zoals ik dat wil en zo is dat ook voelbaar in een dialoog. Ontmoetingen dagen van te voren voorbereiden geeft ook respect en intens voorbereiding in energie, ik hou van speciaal ingerichte en warme ruimtes, verse bloemen en zachte muziek, kussens en mooie afbeeldingen, sfeervolle zaken en een soort heiligheid. Universele liefde is energie en energie is voor mij die universele liefde. Door dit te laten samenkomen in seksualiteit krijg je nog meer samenzijn en diepgang. Door samen te ademen en tijd en ruimte op te lossen is er even geen verschil meer tussen jou en je partner.

Open uitwisseling van gedachten is mogelijk en dit is mijn passie en intense flow die ik voel in mijn leven als levensfilosofie. Ik herken en stimuleer en verhelder het dialoog omdat er zoveel mogelijkheden zijn voor energie en genot en als we deze energie leren sturen en kunnen vormgeven in onze communicatie komt liefde vrij en dat is wat je voelt in je lichaam in plaats van deze energie steeds opnieuw te verliezen.  Samen verruimen en een diepere dimensie ingaan is trans gênerationeel dialoog dat is de sense van Syntony.

Het is als dansen, eerst de techniek beheersen en dan echt dansen en tijdens het dansen vergeet je de technieken. Dat is ook zo in onze dialogen en in seksualiteit. Mensen denken dat dit onafscheidelijke gebieden zijn maar het is allemaal energie.

Het uitwisselen van je energie daarop ligt mijn accent en dat is Syntony dat is wie ik ben.

Ik ben hierin herkent en volledig erkent want mijn quest was lang, ik was zoekende hierna tot mijn 45e jaar! Ik ben al 22 jaar aan het studeren in Systeemwetenschappen en alle Communicatiemodellen en integrale wijze bestudeert maar het ging om het Doen.

HET NEERZETTEN VAN MIJN PLATFORM WERELDWIJD EN MENSEN VERBINDEN

 

Seksualiteit is een enorme drijfveer voor veel ons doen en laten en het kan een bron van energie zijn.

Als je verliefd bent dan zie je de hele wereld anders en stralend en als het regent dat doet dat er niet toe, het is een kunst om van seksualiteit te genieten en je wordt vriendelijker en toegeeflijker voor iedereen.

Het is intens vertrouwen waarnaar we allemaal zoeken.

Het seksuele verlangen van partners die al langer bij elkaar zijn gaan ook bepaalde hormonen afscheiden in de bloedbaan.

Seksueel kunnen ze daardoor op elkaar uitgekeken raken, terwijl ze zouden kunnen leren plezier zonder einde te beleven aan elkaar. Energie leren gebruiken en gezond blijven en leren om je energie in banen  te leiden waardoor je verhoging geeft aan je potentie. Om lekker lang te kunnen vrijen is openheid nodig en dat kun je beoefenen door je spiritualiteit meer aandacht te geven, met energie kun je werken en je kunt dat oefenen als je begrijpt dat alles uit energie is opgebouwd, dan zijn delen daarvan dus ook uit energie opgebouwd en die energiewetten kunnen wij leren toepassen van aantrekken en afstoten.

Een neutrale energie leren gebruiken en daarmee beginnen voor je eigen gezondheid en intra persoonlijk een eigen terrein te leren ontwikkelen zoals wanneer je een boek leest en er komt iemand in de ruimte, je hoort en ziet niks want je bent geconcentreerd en er wordt wel iets gezegd tegen maar je reageert met “he? Wat zeg je?’

Net als bij pijn leren we pijn op een ander punt te richten en je voelt dan veel minder en als je wat verder bent soms helemaal niet. Je aandacht leren richten en dat naar 1 bepaalde plaats kan ook zorgen dat je bloed kunt laten stromen naar 1 bepaalde plaats.

Ik was al 6 jaar moeder en niks was wat het lijkt want ik was verliefd geworden op een jongen van 25 jaar toen ik zelf net 21 was geworden, hij bleek agressief en ik durfde dit niet te vertellen, ik werd uiteindelijk als gevolg van grenzen stellen door hem geslagen, vernederd met woorden en ik dacht echt een periode dat ik dit over mezelf afriep en ik de oorzaak was hiervan. Ik wist dit te verbergen en iets in mij dacht dat ik deze man wel even kon helpen hiermee. Seks en Liefde, een gebied, dat al je cellen doordringt en dat 1 van de grootste drijfveren is achter al je denken en handelen! Wat heb ik intense pijn moeten voelen hierdoor en deze relatie was heel destructief en heeft mij heel veel geleerd.

Er zijn zoveel redenen om jezelf hierin te verdiepen en regels, blokkades van opvoeding, moraal het speelt allemaal mee. Klaar staan voor die ene man en intense bevrediging voelen en dat kunnen zijn en tegemoetkomen aan de behoefte om te beschermen, een gezin te stichten en iets te betekenen, betekenis te voelen, ik was hier intens mee bezig als jonge vrouw.

Ik was met mijn 15e voor het eerst verliefd geworden op een Amsterdammer een KVVer bij de Luchtmacht, ik woonde in een luchtmacht communitie en hij was daar als soldaat naartoe gezonden en wilde Kort Verband Vrijwilliger worden dus hij ging de opleiding in en koos ervoor hondenbegeleider te worden en zo kreeg ik dat hele opleidingsproces ook mee. Ik ging eerst een periode mee naar Amsterdam toe vanuit Stolzenau waar ik naar school toe ging, ik haalde mijn diploma en vertrok. In Amsterdam ontdekte ik de wereld van Heineken van binnen, letterlijk want zijn moeder werkte daar en had de sleutel, ik leerde zo diverse plekjes kennen in Amsterdam via de wereld van de locals, dat is anders. De tram leerde mij veel en ik zag hoe mensen hun energiesysteem kleiner maakte in de tram en hoe het in de stad om zoveel verschillende mensen ging en allemaal een eigen energiesysteem en aura om hen heen en dat was mijn fascinatie in de stad. De mensen in de stad waren veel meer gecentreerd in hun eigen  wijk en ik kwam in kamers vol met visite met verjaardagen. Wat een warmte en verbondenheid, ik had dit niet eerder zo gezien en meegemaakt. Kleine units die zelf waren ontwikkeld en neergezet en voeding kregen door jarenlange verbindingen met mensen.

Toen er verhuisd moet worden waren er dus ook voldoende mensen die kwamen helpen, neven en broers en vrienden. Ik had alleen niet gezien dat dit eerste vriendje waar ik verliefd op was geworden, graag zijn geld in een gokautomaat stopte. Zijn moeder deed dit ook graag en zijn vader bleek alcoholist te zijn. Dit kwam natuurlijk heel snel naar boven omdat hij geen budget of spaarplan wilde opmaken en ik na een aantal bezoeken doorkreeg hoe zijn vader er steeds aan toe was, heel vroeg eruit om bij het Spoor te werken en in de middag was hij thuis en rook hij naar de drank en lag hij de rest van de dag te slapen, dit was een structurele handeling en ik begon dit te herkennen.

Nog interessanter vond ik het dan ze nog nooit hun eigen gebied waren uitgeweest, niet met de trein en ze hadden geen auto, ze reden op brommertjes, en ze hadden een caravan op Den Helder waar ze in de weekenden waren en daar was ook familie van hen. Het waren hele veilige kleine netwerkjes. De gezondheid was niet goed van de vader en zijn moeder pikte alles en ruimde alles op en maakte schoon en zorgde voor eten en verzorging in de woning, ze had 3 zonen. Mijn eerst vriend, hij was aardig en een goedzak en hij was bijna 2 meter lang, hij ging trouw naar zijn hond toe elke dag en hij hield van dit werk en dit ritme maar alleen maar werken en boodschappen doen en leuke dingen doen.  Er was toch meer, ik wilde een plan maken en een toekomst maar hij was gewoon aan het leven en maakte gewoon alles op wat hij had en hij had zij eigen inkomen, hij rookte en dat werd als snel cannabis roken. In ons huis en hij nam steeds vaker de militairen mee vanuit de kazerne om gezellig in ons huis te kaarten en te drinken en blowen. Ik heb veel geleerd van kinderen en opgroeiende tieners en hoe mensen elkaar kunnen opbouwen of meetrekken in pijn en tijden van onzekerheid. Peers kunnen ook schade aanbrengen als je niet allert bent. Grenzen stellen!

Het is het schijnen van dit licht door het leven en hoe je zelf gaat manifesteren wat je wilt geven aan anderen en wat je wilt presenteren voor de journey!

Ik was ondertussen aan het werk gegaan in een boutique bij Benetton en wilde graag ervaringen opdoen en mensen ontmoeten en zo mijn talent ontdekken, en daarnaast deed ik werk in de horeca om extra geld te kunnen verdienen en om gewoon bezig te zijn.

Ik was niet bezig met het inrichten van mijn huisje of een eigen plekje vormgeven het ging puur om ervaringen opdoen en mensen ontdekken.

Ik was duidelijk op zoek.

Ik had vriendin en zij studeerde aan het Erasmus en ik hoorde ook daar verhalen over blowen en drinken en met elkaar feesten en gek doen dus ik dacht dat het er gewoon bij hoorde en ik mijzelf maar moest aanpassen hierin. Bij elkaar blijven slapen en ongewassen gewoon verder naar colleges de volgende dag, het studentenleven –

Ik werd er misselijk van als ik thuis was en de kamer liep vol met mensen die ik niet kende en ze gingen in mijn koelkast en aten en dronken maar en blowen in de kamer en roken, het was gewoon smerig maar iedereen had het naar zijn zin en ik was die zeur!

Als jong meisje al was ik altijd vroeg op en ook zo in mijn jongere jaren van ingroeien tot volwassen vrouw vanaf mijn 16e tot mijn 21e heb ik dit gedrag en deze gewoonten dus toegestaan van mijn vriendje en mijn broertje samen die ook in ons huis was ingetrokken en ook een kamer had.

Seeking Syntony…. maar dat wist ik daar nog niet en zeker niet op dat moment dat ik midden op die tijdslijn stond was ik niet met Arts of Natuur bezig en alleen maar met het avontuur van energie op een tantrische manier. Deze kunst om mijzelf verder te leren ontwikkelen.

Verruiming, uitzetting, bevrijding dat zocht ik en accepteren van alles wat op je afkomt. Dit kwam dus op mij af in mijn jonge jaren en dat op de belangrijkste groeiperiode tussen je 15e en 21e van jong volwassen zijn. Ik dronk ook wel eens wat mee maar ik werd altijd ziek en had er lichamelijke klachten van.

De leer van het hele universum waarin je kunt samengaan in bewustzijn en energie, wat in alles aanwezig is …die kwam langzaam naar mij toe, ik wist en zag wel dat alle materie uit kleine deeltjes moleculen en atomen, elektronen en neutrino,s bestaat.

Ik voelde steeds meer de dimensies van lengte, breedte, hoogte en tijd en een vijfde dimensie, bewustzijn.

De overkoepelende kracht die niet alleen onze dimensies verbindt, maar die ook allerlei krachten met elkaar verbindt. Zwaartekracht, elektronische kracht, nucleaire kracht etc.

De stoel waarop ik nu zit en de pen waarmee we schrijven, de natuur buiten waarvan ik zo geniet en die leegte is ook doordrongen en in stand gehouden door bewustzijn.

Ik noem het energie maar je kunt het alles noemen, Tantra ziet in alles deze kracht, die alles doordringt dus alles wat hier is is ook ergens anders en nergens. De bloem, kristallen, het water, onze aarde en de lucht, “ Unsupervised sentiment Neuron “

Wij hebben een systeem ontwikkeld wat geen supervisie heeft en wat ons leert hoe te excelleren in sentiment en dat lineaire model gaat over een state of art, sentiment om te fixeren op positiviteit of sentiment om te fixeren op negativiteit.

Maar voor het over ging en over gaat wat ik wil delen hier is een beroep doen op het eigen onafhankelijk denken en doen is waar Syntony laat zien hoe deze lifestyle heel krachtig doorwerkt als een onzichtbare beweging.

Hoe onthul je een lancering van iets moois en hoe faciliteer je dit op hoog nivo?

Wij zijn Leiders op wereldnivo en het specialisme van ons platform is voelbaar in de wijze waarop wij zijn gaan verbinden via Leer Communities om te leren Leren dus Leren hoe je  kunt Leren met en van elkaar. Dit is een Journey en dat is gestart met Syntony Quest bijna 20 jaar geleden, wij hebben dat laten doorstarten via Syntony Leadership als Platform waarin Alexander Laszlo wereldwijd een voorbeeld is in deze manier van Leiding Geven in deze tijd in Leiderschap 4.0.

De Dalai Lama en heel veel andere professionals die zichzelf inzetten voor de United Nations hebben hoop en blijven doorgaan met “Goed Doen” en zo ook heel veel projecten en pilots en de kracht ligt hierin door het verbinden met elkaar. De grootste bedrijven en organisaties gaan nu ook over op de focus op gebieden van; ethiek en schoonheid en spiritualiteit samen met doeltreffendheid, integriteit, effectiviteit en efficiency en contextueel gericht zijn, empathisch zijn en met ethiek bezig zijn, met schoonheid en spiritualiteit leren bewegen in de Communicatie  geeft de extra vier domeinen en dimensies waarin we als Consultants een boost geven in samenwerking door de verhoging van Communicatie en Conversaties en het resultaat daarvan is diepgaande verandering.

In Wenen hebben we World Cafe aangereikt in een 2 daagse bijeenkomst waarin Alexander Laszlo het Research Colloquia Syntony Conversations and Syntony Cafe heeft geregistreerd  en zo zijn we gaan doorstarten met het Faciliteren van het nieuwe Dialoog, “The Conversation’ wat inmiddels via 195 landen met 86.890 Facilitators die allemaal via Hoofd Hart Handen en met Intuïtie dus Intuïtieve Intelligentie  precies weten wanneer en waar en hoe iets in te zetten en dat is waar Veranderingsprocessen over gaan nu in deze tijd.

Wij hebben een Platform neergezet wat wereldwijd de eerste en enige is binnen het nieuwe Leiderschap 4.0

Dat het nodig was om een overkoepelend orgaan neer te zetten dat wisten de Systeem Wetenschappers als eerste. Ik ben iemand met een grote innerlijke kracht en dat betekent dat logisch beredeneren in mij zit van nature en ik een grote mentale kracht heb. Ik initieer en activeer. Het formuleren van mijn creatieve impulsen draag ik aan anderen over en zo word ik uitgedaagd al heel mijn leven om mijn onderbewustzijn te onderzoeken en verantwoordelijkheid te nemen voor mijn blokkades. Ik leef vanuit collectief bewustzijn en werk daarbinnen als een kracht die zuivert. Ik ben hierdoor heel emotioneel en fantasierijk en de prachtige wetenschappers om mij heen hebben mij teruggeven in ons samenzijn dat ik paranormaal begaafd ben. …..iedereen kan dat zijn als je dit maar toegankelijk durft te maken…

Het managen van ego is de leerweg zelf en het leven zelf, spirit geeft energie door aan onze ziel en de ziel werkt met symbolen, deze symbolen dat is pragmatisch en abstract dus we hebben vertalers nodig, om op nivo van Denken ook veranderingen aan te reiken en zo ons gedrag en onze omgeving te kunnen veranderen in een meer sociale innovatieve schoonheid .

 

Ik heb in al deze jaren geleerd grip te krijgen hierop en de verantwoordelijkheid te nemen waarvoor ze zijn ontstaan. Wat had aandacht nodig in mijn waardoor ik ging projecteren op anderen, wat was het wat in mij aangeraakt werd wat mij stoorde in anderen wat eigenlijk een diep verlangen was in mijzelf?

Ik ben mij diep gaan herinneren wie ik ben en kwam heel intens thuis in rust en liefde. Door je eigen blokkades op te lossen ben je een lichtend voorbeeld voor anderen en zo kun je je licht laten stralen en het zonnetje zijn voor anderen.

Dat is voor mij Coachen en een expertise hebben en begrijpen, Mijn kracht is zelfvertrouwen, mijn toon is kwaliteit want daar gaat het bij mij om, daarom draait het bij mij. Mijn intentie is evenwicht brengen in een leven vol met onevenwichtigheden en wanneer je energie afgestemd is op de meest verheven impressie, geef je gestalte aan de “healer” hierdoor ben ik in staat om direct de kosmische energie af te stemmen en af te tappen, het is in-formatie wat doorkomt.

Ik word daardoor krachtig door mijzelf geleid en ik vind het leven een grote uitdaging hierdoor. Ik ben ook doelgericht en bereik het wezenlijke in mijn leven en snel in staat een leugen van de waarheid te onderscheiden en dat stelt mijn omgeving niet op prijs omdat ze mij niet voor hun karretje kunnen spannen.

Ik heb die moed om met mijn innerlijke naar buiten te treden gevonden door te leren afpellen. Afpellen is mijn kracht en zo kom ik tot de kern.

 

 • Specialists Leadership Consultancy } Global } Technological } Ability to serve } We develop leaders through a mindset of biology } Not as clocks and old machines but we help leaders with a new thinking and mindset 8. } Adapting your work } More natural } Living organism making a difference } The results is that it makes you faster } Taking responsibility } Small teams } Hyperconnected } Through collaboration and communication 9. } It makes us faster } It makes us more efficient } Adults like it to feel passion } Facing headwinds } Adapting through dramatic change } Turning the ship back up } High tech companies } Diversity of industries all facing complex issues 10. } Collaboration } Speed } Cooperation } Looking at the organisation as a living system 11. } The conversation is the relationship } The quality of relationships makes people understand what is important } Through our processes we find that we can solve the biggest problems companies experience through recognizing that it is humans sitting in the room functioning globally is about creating a space so they can come with their own ideas – cocreating 12. } Plannen vertalen naar projecten } Duurzaamheid } Innovatie } Proactieve adviseurs consultants } Opbouwen van langere termijn relaties } Affiniteit met technologie } Innovatie en duurzaamheid via communicatie en samenwerking 13. } With a lot of experience together you know the best what the issues are and what belongs to you } Allowing the space to have conversations } Quality of relationship makes us understand what is important 14. } Allowing a beautiful conversation to take place } Working with larger function creating strategies to work global } I am creating space } To let the team come with their own ideas } Allowing them to create their own destiny } Coming with the best solutions } Together we have more experiences

2 months ago    Delete

Sarah Verwei – van Gils , Adjunct Faculty Consultant at The Laszlo Institute Of New Paradigm Research at The Laszlo Institute Of New Paradigm Research

Engaging diverse Perspectives is about developing collaboration, facilitating productive communication and building organizational culture, use of self as an instrument for change, contributing to a just and humane world, designing and leading change, improving performance in Design and Leading organizational systems with confidence and competence – Reframing problem solving

2 months ago

 Ma Master Of Arts

 1. ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
 2. } Expanding your leadership capacity } Here is your opportunity to develop your confidence and competence designing and leading organizations. } Expanding and developing your leadership skills and capacities in order to become an instrument of change in yourself
 3. } A leaders perspective } The fourth industrial revolution } Key factors for good leadership } Technology is changing } Definition of strong leadership is what makes organisations goes faster more adaptable and that is the thing
 4. } Being able to adapt } Challenge is the ability to be fast enough } To adjust themselves } The impact } The answer is adaptability } Passion } To introduce those changes and speed } Our research shows: the ability to create an internal compass a roadmap for the future
 5. } Providing a compass } Adjusting } Giving sense of direction } A common purpose } The speed of decision making } To highly networked teams of people } Virtual organizational silo,s replacing them with hyperconnected teams
 6. } CEO,s } We can talk about speed and adjusting } Changing is about shifting the mindset of the way of their organizations } As a clock with parts into a living system seeing the organisation through the lens of biology as a whole } Understanding the organization is a system } Adapting to change and making themselves fast enough is the mindshift
 7. } Specialists Leadership Consultancy } Global } Technological } Ability to serve } We develop leaders through a mindset of biology } Not as clocks and old machines but we help leaders with a new thinking and mindset
 8. } Adapting your work } More natural } Living organism making a difference } The results is that it makes you faster } Taking responsibility } Small teams } Hyperconnected } Through collaboration and communication
 9. } It makes us faster } It makes us more efficient } Adults like it to feel passion } Facing headwinds } Adapting through dramatic change } Turning the ship back up } High tech companies } Diversity of industries all facing complex issues
 10. } Collaboration } Speed } Cooperation } Looking at the organisation as a living system
 11. } The conversation is the relationship } The quality of relationships makes people understand what is important } Through our processes we find that we can solve the biggest problems companies experience through recognizing that it is humans sitting in the room functioning globally is about creating a space so they can come with their own ideas – cocreating
 12. } Plannen vertalen naar projecten } Duurzaamheid } Innovatie } Proactieve adviseurs consultants } Opbouwen van langere termijn relaties } Affiniteit met technologie } Innovatie en duurzaamheid via communicatie en samenwerking
 13. } With a lot of experience together you know the best what the issues are and what belongs to you } Allowing the space to have conversations } Quality of relationship makes us understand what is important
 14. } Allowing a beautiful conversation to take place } Working with larger function creating strategies to work global } I am creating space } To let the team come with their own ideas } Allowing them to create their own destiny } Coming with the best solutions } Together we have more experiences
 15. } An opportunity to present our research through conferences and providing students to receive feedback from our faculty and other graduate students in attendance and having an opportunity to practice their presentations skills in human design
 16. } To bring together academic and participants to discuss the latest in material handling, faculty layout and design, supply chain research, experimentally investigating of performances and methods in different behavioral ( parallel picking ) influences of individual partners } Participants } In parallel picking a system focused on individual performance for productivity and quality
 17. } A Master of Arts in Organizational Leadership } } Designing and Leading organizational systems with confidence and competence } Improving performance } Engaging in the whole organizational system to clarify purpose and align resources toward a preferred and sustainable future
 18. } Using systems and design thinking and identify the key issues and dynamics of complex organizational systems and then intervene by “disturbing”the system to achieve desired results that are sustainable by impacting the future
 19. } EMBRACE individual and organizational learning, encouraging individuals to “show up” fully in their work } With their mind, heart and body
 20. } Shifting systems to higher levels of functionality } Health } } Wholeness
 21. } Effective } Efficient } Efficacious } Contextual } Empathetic } Aesthetic } Spiritual
 22. } Complex Adaptive Systems } Living Systems } Personal Leadership Development } Designing and Leading Meetings } Culture as foundation
 23. } Participative meetings } Ensure that objectives are met while encouraging involvement of others } Crafting key questions } Learning how to give clear feedback } Values } Understanding Self from a cultural perspective } Gaining insights to use culture as foundation
 24. } Appreciating } Attending } Ethically serving our own community and the world at large
 25. } Designed for working professionals } Cohort based; } Joining an international learning community of students who begin coursework at the same time and travel through the program together until its completion
 26. } Schedule your cohort meets for seven consecutive quaters } Campus sessions span four days and held over long weekends } Three week long residential sessions
 27. } Academic Knowledge focuses on leadership, organization developement, systems, design, change, intervention, consultation, group dynamics, inquiry, global and multicultural perspectives } Skill development and application sessions helping you to translate theory into practical session
 28. } Applying Living Systems Theory } Exploring living systems and systems thinking and this application to work with human social systems } Creating conditions for a social system to emerge into a new whole } As leader or change agent } Intevener must develop new skills to self organize to a new and higher level of functioning
 29. } Government } Ecological } Global challenges } You will learn to understand and adress these challenges from a systems perspective } Creating a pull } Into the preffered future } Moving beyond current realities
 30. } Helping you understand the complexity of life } Students and employed by larger corporations } Small businesses } Government } Non profits } Community development } Churches } Arts } Education and Health Care
 31. } Faculty advisors } Participating } In all sessions } As co learners } With you
 32. } Connected to the field of organizational leadership } Syntony conversations } A platform } 195 countries } 64.800 participants } We started this Syntony Cafe 06/06/14 } Research colloquia in Thrivable Systems } We accessed 06/06/14 as Syntony Conversations a platform internationally started in Kortgene to meet in person
 33. } Offering real time learning in design and group dynamics } In year two we come again and the teams will have a consult with an external client } Mentored by a faculty advisor } Offering real time learning in design and group dynamics
 34. } We are designing and delivering by student led teams a curriculum } Real time learning in design is the most important } That is why we are offering the access to syntony cafe and syntony conversations since the last 2 years to experience and share the collaborative learning groups internationally
 35. } In two years teams consult us with mentoring by our faculty advisors and offering real time learning in design and group dynamics
 36. } Weekend sessions } Students and faculty advisors meeting to support one an other,s learning
 37. } Creating our own mentoring council to help support and clarify and challenge your learning
 38. } Embrace } Individual } Organizational } Learning } Encouraging } Individuals } Show up } Fully } Mind heart and body
 39. } Using systems } Design thinking } Identify } The key issues } Dynamics Complex systems Intervene Desired results Sustainability
 40. } Human systems } Competence } Confidence } Shifting systems } To higher levels } Functionality } Health } Wholeness
 41. } Helping organization achieve results greater than the sum of the individual contributions by learning to be better together
 42. } Design and lead } Effective meetings } A source of energy } Creativity } Moving beyond current realities

 

 

In een team management ben ik dus die persoon die tot de kern komt en zo ben ik gaan Faciliteren en Hosten omdat dit is wat er van nature in mij gebeurt om het gaat om Verandering in mij en bij mij en ik dit aanvoel en weet welke richting iets op mag om integriteit te bewaken, om passie en flow en persoonlijke meesterschap in grace in te zetten, in eenvoud en elegant te zijn.

Een adviseur ziet meerdere eigenschappen en dat is wat een goede adviseur doet en mensen die stabiliseren zijn goud waard in je leven omdat je via die kracht tot een grote helderheid komt. Tot je volledige bewustzijn komen via je eigen kracht is een gave om illusies door te prikken en een neus te hebben voor intriges en het ruikt wanneer er opzet in het spel is. Helderziend zijn en voorspellende dromen meemaken en aanpassen aan veranderingen en accepteren van nieuwe wendingen kan een grote uitdaging zijn. Je weten en je schat aan ervaringen doorgeven met hart en ziel aan diegene die het werkelijk nodig hebben is bruggen bouwen en zo kom je thuis. Via het thuiskomen kom je tot je volledige bewustzijn.

Ik kom altijd op eigen benen te staan en kan meer van het leven verstouwen dan menig andere persoon in mijn omgeving omdat mijn leven is toegewijd aan de constante vernieuwing van mijzelf. Net als ‘de herrijzenis van Feniks – uit – de – as ‘ is in mijn leven een constante wedergeboorte bezig.

 

Krachtiger dan ooit met een verruimd bewustzijn reageer ik nu elke keer weer op deze oproep om mij hart te volgen. Ik ben ook een toneelspeler van nature net als Marcel en hierdoor kan ik uit veel rollen kiezen en met veel mensen omgaan.

 

Ik krijg veel rollen en kostuums aangeboden en glij makkelijk van de ene rol in de andere. Het vrij zijn van identificatie is mijn doel in mijn leven en die kracht om te transformeren is een overgave aan het transformatieproces wat het leven zelf is.

 

Ik heb geleerd in het oog van de orkaan te staan en houd daarom bewust afstand van drama in het leven en laat dat bij de ander want in het oog van de orkaan ligt voor mij mijn rust.

 

Ik zorg voor verankering in mijn hogere zelf waardoor en waarmee het voor mij makkelijk is anderen bij te staan in hun veranderingsproces.

 

Het moet uit hen zelf gebeuren die transformatie en die kracht komt uit het innerlijke. Mijn tolerantie is heel groot, ik sta altijd voor anderen klaar en dat is zo met hart en ziel voor mijn eigen idealen en ook voor de idealen van anderen mensen. Mijn gezin en mijn vrienden zijn een bron van kracht voor mij en als ik onzeker ben door alle veranderingen dan heb ik mijn vrienden heel hard nodig. Ik hecht ook waarde aan gezelligheid en het gemoedelijk met elkaar omgaan en zonder te oordelen en te veroordelen is er dan ruimte om te voelen en gewoon ruimte te kunnen geven en alles te omarmen en jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben en al je emoties te omarmen en ze op te nemen in je hart, mens zijn en dat accepteren en jezelf onvoorwaardelijk lief hebben. Ik ben hieraan heel trouw en cijfer mezelf niet weg uit liefde en loyaliteit voor anderen want ik heb hulp en steun vanuit nieuwe mogelijkheden en voordurende openingen en met die liefde kan ik veel voor anderen betekenen.

Openingen zijn er wanneer je deze liefde en deze vorm van Leiderschap accepteert op de momenten dat het nodig is en dat is essentieel wat ik nu schrijf!

Ik heb ook een directe lijn naar het collectieve bewustzijn toe en daarmee vertaal ik alles in begrijpelijk vorm en ben ontspannen en beleefd en gedraag mij voorzichtig en behulpzaam.

 

Ik ben heel gevoelig en heb toegang tot innerlijke rijkdom om iets tot stand te brengen.

Mijn eigen goede wil is hierin bepalend en onderdrukte gevoelens heb ik geleerd op tijd te uiten want anders komt er gif en raak je er zelf door vergiftigd.

 

Mijn gevoelens uiten en met helende en zuiverende activiteiten bezig zijn is een gezonde kijk op eigenwaarde en daarmee heb ik geleerd om op ieder moment bewust van mijn aandacht te zijn en het volledige besef van mijn eigen verantwoordelijkheid.

Ik voel mij aangetrokken tot gevoel en transparantie, iemand die leeft vanuit het innerlijke en overvloed is kan in het centrum van de aandacht staan en vind dat bijzonder plezierig. Artistiek en slim en speels, communicatief ingesteld en veel interesses tonen, met de uitdaging om lang genoeg bij 1 ding te blijven om het allemaal onder de knie te krijgen. Veel creatieve uitlaatkleppen en een actief sociaal leven leiden en iets betekenen voor de medemens .. Met het kind in ieder van ons in contact komen, dat is Marcel, dat was de klik en hiermee voelde ik voor het eerst dat er mensen zijn die ook vanuit het innerlijke leven.

Voor mijn jongste zoon betekent groei het leven en hij leert zichzelf te organiseren want hij heeft een enorm potentieel aan mogelijkheden in zich en 1 leven is veel te kort om al zijn wensen naar buiten te brengen. Groeien vanuit zijn innerlijke kern daaraan geven wij aandacht zodat hij zichzelf kan ontwikkelen stap voor stap en daarvoor is een structuur nodig die hem zekerheid geeft. Hij heeft deze zekerheid nodig als fundament voor een gezonde en gestructureerde groei. Het te snel groeien kan als gevolg hebben dat je niet diep genoeg geworteld bent, je loopt dan kans dat je als een luchtballon weg gaat zweven. Controleer je omstandigheden of ze je individuele groei bevorderen is wat ik constant doe met hem samen, en het lef hebben om risico te nemen want tegenslagen zijn leerervaringen en daarmee kun je groeien. Het zaad van zijn eigen innerlijke rijkdom tot bloei laten komen en hij zal er zijn hele leven de vruchten van plukken. Zijn eigen Garden of Eden.

Mijn oudste zoon is dynamisch en impulsief en hij kan uit een groot reservoir van enerige putten en snel enthousiast. Hij kan ook snel boos worden en als een vulkaan lava produceren. Met hart en ziel zet hij zichzelf in en leert te vertrouwen op zijn oervertrouwen door goed voor anderen te zorgen en hij heeft die moed om zijn impulsen te volgen en zijn creativiteit te laten stromen en als moeder zie ik hem via zijn studie op de Universiteit boven zijn angsten uitgroeien om afgewezen te worden omdat hij oplossingsgericht denken nu kan inzetten en laten zien in zijn groepjes met andere studenten. Hij leert met het leven te gaan samenwerken en de wereld staat op hem te wachten, met zijn intelligentie en zijn enorme reservoir met energie komt er een prachtige klinische Psycholoog in onze samenleving om bruggen te bouwen en zijn weten en schat aan ervaringen door te geven!

Mijn tolerantie zorgt dat ik door het vuur ga voor anderen en ik ga ver.

Met helende en zuiverende activiteiten bezig zijn en gevoelens uiten is de aandacht die ik mezelf heb gegeven en daarvoor heb ik sinds 1996 opleidingen en workshops en trainingen gevolgd, ik heb mijzelf persoonlijk diepgaand leren ontwikkelen omdat ik daarvoor de tijd en ruimte heb gekregen, ik heb dus 21 jaar ervaring.

Een enorme gereedschapskist met tools en kennis en alle communicatiemodellen geleerd en zo geleerd dat ik het verdien om rijk en gelukkig te zijn en op mijn zegeningen mag richten en niet op de tekorten daarvan. Ik heb mijn intuïtie leren ontwikkelen, ont- wikkelen, is afpellen, iets leren zien en iets leren voelen en leren inzetten en dat doe je door oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Het Doen. Dat is Syntony, het is vertrouwen wat maakt dat je relaties wilt aangaan en via leren en delen samen ga je navigeren in mogelijkheden, je gaat meer mogelijkheden zien en dat maakt dat er actie komt. Het is nodig om eerst goed te trainen in je eigen dagelijks leven hiermee. De innerlijke kompas kan sterker worden door elke dag te navigeren vanuit intuïtie en het doen. Ik had heel veel aan de informatie over mijzelf. Een goed gevoel van eigenwaarde geeft een basisoefening, en als er gebieden zijn waarin je niet zo zelfverzekerd bent als je zou willen zijn dan kun je met een idee rondlopen dat je niet de moeite waard bent. Ik kreeg de kans om daarin verandering aan te brengen door NLP de Oefening gebaseerd op het Model van Robert Dilts, en daarmee de grondprincipes van NLP dat iedereen de vermogens heeft in zichzelf, om een oplossing te bieden aan de eigen problemen, dus uitdagingen.

Als ik interessante informatie wil aanreiken dan levert het het meeste op door de persoon die naar mij toe komt, dit zelf te laten ervaren. Ik voer de onnuttige overtuiging af en zet er een nuttige overtuiging voor in de plaats!

Oefening;

Het afvoeren werkt als volgt:

 • Formuleer de overtuiging waar je vanaf wilt of die je kwijt wilt
 • Breng die overtuiging in een sfeer waarin je alles twijfelachtig maakt
 • Breng haar naar het museum toe van al je levensgeschiedenisverhalen en waar nog meer overtuigingen staan die ooit belangrijk waren, die niet nuttig bleken te zijn
 • Formuleer een nieuwe overtuiging met meer nuttigere informatie
 • Voel nu hoe je nieuwe mogelijkheden leert aangaan en laat haar opbloeien
 • Installeer nu bij deze verzameling overtuigingen die je nog hanteert of het je identiteit en je gedrag bepaalt
 • Blik terug op je leven en zie een drastische verandering, dood, seks, gezondheid, spiritualiteit, geld, succes, politiek, leerprocessen
 • Maak een notitie van de veranderingen
 • Onderzoek nu de voordelen en schrijf ook de onnuttige overtuigingen en zie de verborgen voordelen van die overtuigingen
 • Door te zien dat je bijvoorbeeld niet echt gelooft dat je niet veel waard bent dan zul je niet aanbieden om jezelf in te zetten voor een doel dat aan de horizon verschijnt

Ga nu door met het inplanten van de nieuwe overtuigingen en dat doen we samen door nieuwe elementen te zien die we nu gaan vrijmaken zodat ze verandering teweeg gaan brengen;

 • Welke overtuiging over mezelf en de wereld rondom mij past bij mijn nieuwe gedrag?
 • Wat zou ik willen aanleren?
 • Wat wil je stoppen en wat wil je wel genereren?
 • Zet ze op papier en trek een lijn in het midden, van boven naar onder en van linker en rechterhelft en zo schrijf je een nieuwe overtuiging aan de linkerkant van je blad
 • Doe sterke krachtige dingen en dat gaat over goed doen
 • Oude principes zoals de wetenschap van de geest toegankelijk maken en naar het gebied gaan van genezing, het grensgebied tussen lichaam en geest onderzoeken en erkennen en bevestigen dat is diep vertrouwen en de onzichtbare ontastbare vorm van kennis die ons als mens in staat stelt zelf het genezingsproces te stimuleren
 • Als je ergens je aandacht op richt dan stimuleer je als het ware je eigen scherm, een mechanisme en daarin kun je als je geest diep genoeg kan gaan ook de patronen leren doordringen waarnaar je lichaam is gevormd en dat veranderen
 • Vergissingen uitvlakken in je schetsontwerp en dat wat jouw ontwerp verstoort dat kun je vernietigen en nieuwe dingen inbrengen door je design goed af te stemmen
 • Quantumgenezing is toegankelijk voor iedereen en wij werken met de syntony dialogues, de conversaties om je te laten voelen hoe de kracht van het dialoog doorgaat en hoe je vanuit communicatie en conversaties elkaar kunt versterken en zoveel meer talent en interesses maar ook passie bij elkaar kunt brengen
 • Wat gebeurt er als je lichaam ziek gaat worden? Dan is er een mechanisme wat een rol wil spelen en dan zul je onderscheid moeten leren maken tussen lichaam en geest en de vermogens van de geest gaan leren ontdekken, een psychisch mentaal proces waarin wij ons eigenlijk niet mogen mengen omdat de intelligentie van het lichaam zelf weet van nature wat te doen.
 • Een volk en gemeenschap blijft een levend systeem als haar cultuur levend kan en mag blijven

 

Een gezonde kijk op je eigenwaarde is echt de sleutel. Zo opende ik deuren en zo ben ik met mijn missie gaan innoveren en nu met Sociale Innovatie bezig.

Op wereldnivo, ieder moment bewust zijn van je aandacht en in het volledige besef van je eigen verantwoordelijkheid zijn.

 

Waarnemen en leren loslaten. Prestatiedrang leren loslaten is wat ik zie bij mijn partner, bij Marcel en dat is zijn weg en niet overheersen maar blijven genieten en leven vanuit gevoel en vanuit zijn overvloed wat hij is. Hij kan informatie samenvatten en en die uitzenden via het collectieve bewustzijn waarmee hij verbonden is want hij is artistiek en slim en het speelse kind nog steeds!

Een actief sociaal leven leiden is leuk en iets betekenen voor je medemens is ook het kind in ieder van ons waarmee je in contact kunt komen. Ik leer dat van hem en ik zie hem dat doen als hij in zijn kracht staat in zijn transparantie. Hij is op zijn best in zijn natuurlijke talent en dat is tussen een actief sociaal leven.

Facilitatie, daarover gaat het leven. Ontdekken van je senses, intens en in een andere wereld durven kijken om je eigen gevoelens te toetsen.

Mijn kindsdeel weet heel veel van pure levensenergie en zij heeft charisma, zij heeft pure levensenergie en dat was al zo sinds ze een jong klein meisje was en zij is heel daadkrachtig. Dit had en heeft een grote invloed op mij en mijn leven en haar natuurlijke benadering vanuit lichamelijkheid en intimiteit brengt veel blokkades aan de oppervlakte. Ik ben volwassen nu en zij moet en kan altijd bij mij terecht. Ik ben niet bezig met de maatschappij dat zij kunnen zien wat ik kan of wat ik heb maar ik ben heel bewust met mezelf en mijn eigen groei bezig en dat is wat belangrijkste is. Ik ben heel bewust bezig met eigen inzet en eigen groei en ik kan altijd bij mezelf terecht hoe moeilijk of zwaar of gestresst iets ook is.

 

Ik voel mij een rijke vrouw en voel mij als lady heel bevoorrecht dat er mooie mensen in mijn leven zijn die ook op hun eigen manier sturing geven en hun eigen geluk vinden en doorleven. Het is mijn grote uitdaging geweest afgelopen jaren sinds mijn 10e jaar “kan ik sturing geven aan mijn eigen doel als Healer/Facilitator en Coach om de zon te laten schijnen in het leven van anderen?” ik ben misschien wel begaafd en ik pik gevoelens op van anderen en kan met overledenen contact maken, ik voel alles aan en weet vaak van te voren wat er speelt en er aan de hand is, intuïtie intuïtieve intelligentie. Ik ben mezelf gaan ontwikkelen door theorie en modellen te gaan bestuderen en gaan toepassen in dynamieken overal waar het nodig was. Ik ben gaan expanderen wat in ons allemaal zit maar we hebben dat wegfiltert en zijn daar niet allemaal mee bezig, persoonlijke groei is nodig om dit te kunnen toepassen.

Ik voel hierdoor heel veel liefde en dat stroomt onvoorwaardelijk en sinds mijn eigen kinderen zijn geboren is het juist die intimiteit en hun natuurlijke benadering  als kristal wat door mijn leven stroomt en waardoor ik weet dat ik hen in hun eigen manier wil ondersteunen en in hun omgeving wil wonen en daarin wil meebewegen, ik wil niks liever dan samen dichtbij elkaar wonen en elkaar zien opgroeien en hen mogen ondersteunen.

 

In het leven mag je deze taak en deze plek innemen. Het recht om aan elkaar verbonden te zijn en gebonden te zijn en toen Marcel het zware ongeluk kreeg met zijn knie was er volledigheid en een sterk besef van ordening en behoud van de volledigheid van de familie.

Een diepwerkende kracht in de familie maakt dat vooral kinderen willen samenzijn en dat is een verantwoordelijkheid in de familie ..herstellen en evenwicht brengen. Ordening betekent voor mij een helende manier inzetten en dat te doen door ordening en op een helende manier vereffenen en het vervangen van het Goed Doen.

Het is als iets lenen van wat om ons heen is en dan het besef ineens, je gaat terug,  ineens weer  terug naar binnen en ga je kijken, echt kijken wat er niet klopt en wat er wel is, wat van jezelf is.

Je potentieel gaan openbaren dat is voor mij jezelf zijn en jezelf verbinden met anderen.

———————————————————————————————-

Wat is onze trots wat we doen in ons land op dit moment?

Mijn levensopgave is magie tot werkelijkheid te maken en dat is precies wat gebeurt nu door integriteit ons talent laten zien en dat moedig en avontuurlijk doen. Mijn levensopgave is dat talent vrij te maken en dat begint met je eigen leven durven leven en daarvan genieten omdat het precies bij jezelf past. Dit is wat ik ervaar en doe met mijn jongste zoon Senn. Wij samen zijn moed en uitbreiding. Dingen loslaten en structuur aanbrengen in de context is wat ik doe samen met mijn oudste zoon. Je hebt met elk mens een andere afstemming energetisch en dat is heel erg belangrijk dit te begrijpen en te leren zien, je zet mensen dat energetisch op hun beste plek in het leven. Als gezin zijn wij samen passie en intimiteit en dat geeft harmonie en zo kun je jezelf opladen in de warmte. Met Marcel samen ben ik in een fijne hoge trilling, wij zijn toewijding naar anderen toe en volledigheid is voelbaar, gewoon manifesteren wat moet gebeuren. De rest buitensluiten en geen afleidingen om te doen wat moet gebeuren. Mijn levensopgave is integriteit bewaken. Avontuurlijk te zijn en dat is te zien in mijn manier van schrijven en context gaat over keuzes, mijn huwelijk en mijn gezondheid, het hangt af van keuzes die ik maak. Het gaat om goede keuzes maken, hoe doe je dit? Het begrijpen van de context, het grote plaatje zien en begrijpen wat er echt aan de hand is.

We zijn zoveel tijd bezig met problemen die het probleem niet zijn en dat is niet de bedoeling, identificeren wat het grote plaatje is dat is een kritisch pad. Het aangaan van een programma gaat over de observerende dus jezelf zien in de context van het geheel en identificeren wat de vraag is die je hier moet beantwoorden. Als ik nu in een uur zou moeten beantwoorden wat er nodig is dan zou ik meer tijd spenderen aan het de juiste vraag! Er is maar 1 vraag te stellen.

De observerende te zijn en reflecteren. Dit proces van reflecteren. Dat is wat krachtige vragen gaat geven!

 

 

Systemische innovatie is in mijn leven gekomen en dat is mijn eigen verhaal hoe dit zo is gegaan. Dat is wat ik nu op een natuurlijke manier als gevolg ga doorgeven omdat het zo is gegaan en dan is het niet anders dan dat je dit gaat delen; Op basis van mijn geboortegegevens is er een individuele energetische blauwdruk die laat zien hoe mijn valkuilen en kwaliteiten eruit zien en mijn persoonlijke eigenschappen.

Dit ben ik eerst gaan uitzoeken en uitdiepen en kwam uit op Specialisme in Veranderingsprocessen. Ik zou eerst een aantal zware stormen doorgaan en dan thuiskomen in een specialisme van Diepgaande Veranderingsprocessen.

Dit is Human Design.

Design gaat over Zelf Ontwerpen en Zelf Sturen en Zelf Begeleiding geven aan je eigen leven en weg, dit zoeken en voelen wat nu mijn weg is, daar is niet iedereen mee bezig.

Dit is belangrijk om bij stil te staan want niet iedereen wil of durft een dieptegesprek of verbreding aan te gaan in het eigen leven, intra persoonlijk en ook niet interpersoonlijk dus laat staan in verbinding met de natuur of en met dieren en zeker niet met toekomstige generaties, heel veel mensen overleven en denken liever niet teveel na over die eigen verantwoordelijkheid. Veel dingen in het leven gaan op de automatische piloot omdat je zo bent gevormd of zo bent opgevoed, of heel simpel door aanpassing van je cultuur en je leefomgeving omdat we dit allemaal zo doen . Het bezig zijn met wie je bent, wie je partner mag zijn en wie je vrienden zijn en hoe je met cliënten wilt zoeken naar kansen en verbetering van reputatie maar ook onderkennen wat risico,s zijn die je reputatie kunnen bedreigen.

We hebben allemaal constant te maken met belanghebbende en hoe ga je dan je passie trouw blijven en hoe blijf je dan authentiek?

Authentiek worden geldt voor ons allemaal.

Het is universeel en daarover gaat mijn verhaal.

Universeel worden en daarom is mijn weg vanuit Laszlo Center in Bagni Di Lucca zo gegaan en ook natuurlijk en universeel.

In de theorie en praktijk van alle sturing tot nu toe was alles in mijn leven erop gericht op het authentiek leren worden. In dit spanningsveld van bestendiging en verandering zie je de karakteristiek die bepalend is voor deze dynamiek in het persoonlijke en sociale leven, hoe dit op een bepaalde plaats en bepaalde tijd zo is gegaan en in dat verhaal ga ik je meenemen.

In deze werkdefinitie zit iets specifieks en iets universeels.

Het is de flow van Syntony. Een Conversatie gaat altijd op een bepaalde manier en daarvoor zijn condities nodig, dit is wat we zien opkomen nu in de wereld van media en communicatie, het is vertrouwen.

Ik kende Alexander niet persoonlijk en toch ging ik het ook gewoon gaan, hij vertrouwde mij en gaf mij dit vertrouwen daardoor is het vrij gekomen in mij, die patronen, en ik voelde dit vertrouwen ook in mijzelf, heb altijd die  mogelijkheden om mezelf mooi te voelen en zo te leren zien wat er mag gebeuren x op x en zo gaat het al heel mijn leven lang dus in een weekend samen in Wenen is ook hier weer een volgende fase ontstaan, zo is het gegaan en zo is Syntony Cafe ontstaan. Navigeren en luisteren naar je eigen interne kompas, een roadmap, dat is de oplossing, er zijn mensen die de weg wisten in de woestijn dus je eigen navigatie vinden gaat over dit verhaal waar ik nu over schrijf. Wat is deze kompas, het is ik zelf, mijn essentiele ik, mijn ware ik, het representeert mijn hele wezen, het betekent ook een volle stop, een einde. Een einde is nodig om een nieuwe chapter te laten starten, goede keuzes leren maken en een educatie mogelijk maken hoe te leven, hier en nu, volledig aanwezig te zijn en intentie in te zetten, het begrijpen waar ik ben, hier nu. Wat was er nodig vanuit het verleden hoe ik hier ben gekomen en welke patronen waren het waarop ik heb gebouwd en waarop ik wilde bouwen en waar ik niets meer aan heb, wat ik heb leren loslaten. De keuzes die ik maak dat is hoe ik bepaal waar ik ga eindigen. Het is niet waar ik nu ben, het is de basis voor de toekomst, mijzelf klaar te maken voor de volgende chapter, waar ik mezelf zie in de toekomst.

De data en feiten en logische denken – dat is harde data, het is nodig dat er balans is dus soft denken, intuitie. Het moet balans zijn dus intuïtief met rationeel en creatief met pragmatisch en dat samen inbrengen en dat is een journey bouwen, het begint met feiten, wat is de journey en welke mensen zijn dit en wat zijn krachten en talenten en wat is mijn inzicht en mijn patronen en wat is er wat er emotioneel gebeurt. Ik BEN dus gaan bouwen en zo kwam er betekenis en diepe vragen gaan stellen,wat is de intentie, en wat is de betekenis, wat is hiervoor nodig? Het is nodig om je eigen betekenis te vinden, je moet het zelf opbouwen met patronen en dan is het nodig te identificeren welke waarden en principes leiden tot deze visie, dus dit zijn stappen;

Feiten

Inzichten

Het vinden van betekenis

Waarden en beslissingen

Je visie

Deze 5 stappen moet je omschrijven dus je fysieke leven en je hobby,s en je talent en je leven om jou heen dus een holistisch plaatje en dat laten landen en identificeren en zien wat de blokkades zijn nu om zo te kunnen leven. Je moet kunnen bouwen om de feiten heen.

Op deze manier moet je ook kunnen zien wat er in de weg staat zodat je kunt begrijpen en identificeren wat er moet gebeuren, het is een journey en duidelijkheid in betekenis en goed identificeren wat er gaat gebeuren in de doelen, elke maand, elke week, elke dag, professioneel en je ontwikkelingsdoelen en je intimiteitsdoelen en je eigen doelen als mens zelf en dat is je vitaliteit. Het is niet je betekenis alleen wat je tot leven moet brengen maar je doelen die je hierin gaan sturen en helpen begeleiden en dat zijn strategieën, het is je gezondheid en je innerlijke wereld en dat moet je leren vertalen, dat is de basis voor een kompas. Het is jouw wereld en jouw waarden worden jouw kompas.

 

Ik vertelde heel kwetsbaar in de worldcafe met de groep wie ik ben en dat is kwetsbaar omdat ik heel open ben en  mijn verhaal ging in Wenen vooral over mijn eigen weg hoe ik al 18 jaar allerlei studies had gevolgd en gedaan en hoe deze allemaal samen kwamen in de Educatie van Alexanders Software dus waar ik 18 jaar over had gedaan, dat kwam nu even samen in drie Modules wat zij een Introductie Programma noemden.

Ik was ontroerd hierdoor en ik wilde zo snel mogelijk ermee aan de slag en vertelde de anderen hoe krachtig deze lifestyle is, want dat is het voor Alexander.

Het is een Introductie Opleiding voor Systeemdenkers en Bachelors die met Leiderschaps ontwikkeling en Opleiding zijn gestart. Jezelf meer en meer en intens leren ontwikkelen gaat over jezelf zijn en weten wie je bent want dat is wat een echte Leider doet. Sociale Innovatie gaat hierover.

Mijn weg gaat over deze bijzondere relaties en persoonlijke ontmoetingen met Ervin Laszlo in 2000, 2001 en in 2003 en in 2005 en met Alexander Laszlo, in 2014, de ontmoetingen met het hele team rondom de Systeemwetenschappen en alle conferenties en seminars die wereldwijd georganiseerd worden, het betrokken zijn in deze samenhang tussen bestendiging en verandering levert bij mensen een creatief spanningsveld op.

Ik ken Alexander diepgaand en persoonlijk en dat maakt deze samenwerking heel intens en open en eerlijk.

 

Bakens gaan verzetten, daarover gaat mijn leven, het is een avontuur, vol zelfvertrouwen en een baken zijn voor anderen, herordening en herinrichting en verplaatsen en opnieuw rangschikken van bestaande elementen en vernieuwing met een nieuwe dimensie.

Re-designing.

Flauwvallen is innerlijke machteloosheid en angst om de macht te verliezen dus faalangst en onderpresteren, krachten leren kennen en integreren uit het onderbewuste. De krachten van het leven leren zien zonder dat het je overspoelt of je lichaam teveel wordt is het zinvolle van werken met chakra,s en de tao.  Ik had hier veel last van als kind en mijn jongste zoon nu ook.

 zwaarlijvigheid – onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?

Ik was als klein meisje en als couveuse baby kwetsbaar en klein, rond mijn 13e jaar was ik tenger en volledig volgroeid en toen op mijn 15e jaar begon de pubertijd en vroeg volwassene fase waarin ik begon te eten wat ik maar zag en ging werken, en zo ben ik bijna dichtgegroeid toen ik 16,17 jaar was. Ik woog bijna 60 kilo! Ik was als meisje en als kind altijd heel licht en ging naar turnen en was mooi gebouwd. Het opbouwen van je lichaam en je lichaamsbewustzijn is echt heel belangrijk maar ik kreeg meer interesses in jongens en in de buitenwereld met muziek en ik had geen idee dat ik iets mocht toevoegen aan mijn eigen verhaal dus ik ging voor anderen zorgen en at gewoon met de jongens mee. Ik woonde al vroeg samen op 16 jarige leeftijd met een Amsterdammer, een honde geleider bij de Luchtmacht waar ik ook was opgegroeid vanaf mijn 10e tot mijn 15e jaar, in een leercommunity, hij werd overgeplaatst terug naar Nederland toe in Hoogerheide dus ik vertrok ook en ging met hem mee, en ook mijn jongere broertje kwam bij mij inwonen.

Het was moeilijk zeg ik nu achteraf, maar het was wel mijn avontuur dus ik wist niks over dieet of bewuste voeding en ook niet hoe je een eigen leefritme activeert en wat mediteren was en niet bewust bezig met natuurpatronen of muziekpatronen leren integreren in mijn eigen leven.

Ik was met werken bezig in een boutique van Benetton en in de avonduren in een Grand Cafe als serveerster – Ik kwam erachter dat de Horeca niet genoeg was voor mij om mij hierin te gaan ontwikkelen en in de beroepskeuzetest was ik het beste in Verkeersleider en of Tourisme op een cruise, ik hield van navigeren en avontuur, dat is wat eruit kwam.

Mijn hele levensverhaal gaat hierover. Het is een eer om te mogen teruggeven en niet vergeten waar je vandaan komt en laten zien wat we doen en wie we zijn.

Iconisch zijn en dat ook blijven doen en blijven terugkijken is onderdeel van het vormgeven.

Iedereens Journey gaat hierover en we zijn allemaal met deze Sociale Innovatie bezig  dus voor mij is deze kwaliteit noodzakelijk om haar te bewaken, kan daarin de rode draad zien na meer dan 18 jaar studeren in de Systeem Wetenschappen, in de Theorie waarin Verandermanagement een natuurlijk onderdeel is net als Leiderschap.

Ik was 21 toen ik meer interesses kreeg in mijn lichaam en mijn uiterlijk, dus ik begon met voeding en bewuster te leven en viel enorm af, woog nog maar 43 kg. Ik kwam erachter dat er een kracht ligt tussen lichaam en geest, en dit ergens vandaan komt, die navigatie en dus wilde ik daarover gaan leren en weten wat dit is en waar die meta positie vandaan komt en hoe je dit kunt herkennen en actief kunt inzetten. Ik had geen idee waar dit te bestuderen dus ik begon met Psychologie op de Open Universiteit en al snel had ik door dat dit veel te abstract was voor mij en teveel op problemen en ziekte gebaseerd. Ik zocht door en kwam uit in de Gedragswetenschappen en Linguistiek, in de Systeemwetenschappen kwam ik thuis dus ik zocht naar een opleidingsinstituut en kwam uit bij Paul Liekens en New York Training Institute. Ik wilde graag een Practitioner worden en mensen gaan coachen en helpen, in hun eigen groei en met hun eigen filters en patronen in hun programma,s zoals zij sturing willen geven en dit is eigenlijk vanzelf door ontwikkeld naar Masters toe en Train de Trainer en ook naar TransPersoonlijke Coaching en Counseling toe en toen kon ik niet meer stoppen en wilde ik alleen nog maar doorleren en doorgaan en leren en delen met en van anderen en mezelf leren zijn door te expanderen in mijn bewustzijn en binnen mijn eigen Communicatie. Ik ging in intervisie groepjes en supervisie een jaar lang, en ook jaren daarna ging ik in Coaching bij een Mentor, ik had al die jaren steeds een mentor gehad en ik probeer nu nog 3x per week met mentors te spreken om mijn nivo hoog te houden.

 

De basis in mijn werk is “iedereen die bij het systeem hoort, heeft een eigen plek “. Niemand mag worden buitengesloten ( behoefte aan verbinding). Deze orde dient door alle leden van het systeem te worden erkend, ik ben bijvoorbeeld de oudste dochter en zus en de moeder en de vrouw van .. en zo is er ook de jongere broer en de rol van mijn man mij naar toe waarin hij zegt ‘jij bent mijn vrouw’.

Er dient balans te zijn in geven en nemen, de energie die een persoon geeft, moet in verhouding zijn met de energie die hij ontvangt. ( Behoefte aan evenwicht) Is aan 1 van deze principes niet voldaan, dan ontstaat er “gedoe” en dat functioneren onze relaties niet meer goed en hebben ze een destructieve werking op ons leven.

Addertje onder het gras is dat door eerdere leden van een familie toegebrachte schade aan deze Orde der Liefde het leven van allen daarna beïnvloedt.

 

Met andere woorden: onopgeruimde ellende uit het verre verleden en verstoten familieleden hebben een effect op jou in het hier en nu. Ik heb meerdere mensen verloren in mijn eigen levensverhaal en daarom is je eigen plek in de ruimte en je innerlijke beeld heel belangrijk.

 

Een “tableau vivant” zoals Chantal van den Brink zo mooi omschrijft in haar boek waarin de familie van de vraagsteller tot leven gebracht wordt in een beeld dat de onderlinge verhoudingen en loyaliteiten laat zien en dat aangeeft waar het systeem vast zit.

De bewegingen en de corrigerende uitspraken om het systeem weer in evenwicht te kunnen brengen. win-win….ik ben zelf in een gesplits gezin opgegroeid en scheiding meegemaakt en dat zijn diepe trauma,s en nog steeds heb ik Somatic Experiences ( SE) traumaverwerking, waarin ze biologisch zijn van aard en daarom alles erop gericht is voor mij om het lichaam te helpen, stukje bij beetje los te laten, het is een ontlading, elke avond in mijn bed heb ik lichte ontladingen en zo keert de rust terug in lichaam en geest, heel bewust bevroren spanningen laten gaan. Vanuit liefde en zachtheid meer gaan spreken met elkaar in tenderness en familie dat breng je terug als brothers en zussen en die liefde is een kracht.

Ik ben altijd bezig om iets nieuws te ontdekken dus mijn fascinatie ligt ook hierin als het gaat om mensen coachen en hen begeleiden in gezondheid en dat is het enige wat voor mij belangrijk is in dit leven.

 

Je ziet het direct als en hoe de ander zich niet meer kan richten op het normale bestaan, de emotionele persoonlijkheid bewaart alle ervaringen dus ook van  trauma en dat hoeft niet terug te keren, als je in het moment kunt blijven leven. Digitale editor zijn van dit platform online Syntony is great.

Het emotionele deel duikt op in conversaties en dan neemt het deel van het bewustzijn over, ben je niet in staat om je capaciteiten in te zetten vanuit sturing vanuit je hogere bewustzijn en die integratie tussen de capaciteiten van de verschillende delen ontbreekt,dan zie je direct de structurele dissociatie en dat varieert van eenvoudige vormen tot extreme splitsing van de persoonlijkheid.

Hoe zwaarder .. hoe langer het trauma ..daarom is stabilisatie en ontspannen zijn van het zenuwstelsel belangrijk en ademhaling. De juiste plaats en de juiste mensen om je heen is nodig om jezelf veilig en ontspannen te voelen dus de integratie tussen de capaciteiten van de verschillende delen waaronder van het emotionele deel in onszelf dat is nodig, anders krijg je extreme splitsing, en dat is een verantwoordelijkheid die we zelf moeten oppakken.

 

Het heeft weinig zin en dient eigenlijk geen enkel doel om deze verantwoordelijkheid op een ander of iets anders af te schuiven.

Het slaat op de dynamiek, je eigen spanningsveld tussen bestendiging en verandering. Deze ‪#‎dynamiek speelt niet alleen in de mens, dit is ook op andere nivo,s te zien.

Het vinden van de levensbestemming staat niet op zichzelf.

 

Syntony international affairs

 1. Syntony InternationalSyntony International AffairsAffairs
 2. The New Paradigm EducationThe New Paradigm Education
 3. The Educational ProgramThe Educational Program • THE GAIA GLOBAL UNIVERSITY (GGU) • Initial Courses and Seminars • Systems, Fields, and Consciousness: Foundations of the New Paradigm A Basic Background Course with Gyorgyi Szabo • The New Paradigm in Psycho-Spiritual Studies: The Evolutionary Trajectory & The Psycho- Spiritual Continuum An Advanced Course with Nicolya Christi • The New Paradigm in Science An Introductory Course with Ervin Laszlo • The New Paradigm in Science An Introductory Course with Ervin Laszlo • The New Paradigm in Education An Introductory Course with Alexander Laszlo and Sarah Verwei • The New Paradigm in Medicine An Introductory Course with Folker Meissner • The New Paradigm in Education An Introductory Course with Nitamo Federico Montecucco and Silvia Ghiroldi • The New Paradigm in Psychosomatic Medicine and Psychology An Advanced Course with Nitamo Federico Montecucco and Luisa Barbato • Business as an Agent of World Benefit: A New Paradigm in Management Practice, Research and Education An Advanced Seminar with Chris Laszlo • Brains, Minds and Machines: Toward a New Paradigm in Consciousness Studies An Advanced Research Seminar with Allan Combs
 4. The Syntony ConversationThe Syntony Conversation
 5. ENTERING A VIRTUAL PLACEENTERING A VIRTUAL PLACE
 6. Feel welcome and safeFeel welcome and safe
 7. Ask for supportAsk for support
 8. My name is SarahMy name is Sarah
 9. My Name is Alexander LaszloMy Name is Alexander Laszlo
 10. Introduction of the NewIntroduction of the New Educational ProgramEducational Program
 11. Meet Ervin LaszloMeet Ervin Laszlo
 12. The Gaia Global UniversityThe Gaia Global University
 13. Afnemers:Afnemers: —Werkgevers —Educatieve Technologische Innovators —De Staat —De Grote Steden —Weldoeners —Risico kapitaal investeerders —Groepen en deelnemers conferenties
 14. Nano TechnologyNano Technology —Nano Technology —Bio – Technology —SpaceLabs —Conferences —City —WORLD —Campus
 15. Nieuwe onderwijsmethodenNieuwe onderwijsmethoden —Sociale Leer ervaringen —Betrokkenheid —Stad —Wereld —Campus —Jezelf als de stad ; jouw ZELF als de city —Facilitator training
 16. Begin al vroeg met leren lerenBegin al vroeg met leren leren
 17. Zelf redzaamheidZelf redzaamheid
 18. GEF 2016 Toekomst kijkendGEF 2016 Toekomst kijkend —Voor een mondiale samenleving —Gemeenschapsvorming —Communities —Bevorderen van een betere relatie met onszelf —Verbetering van zelfvertrouwen —Vermindering van stress —Meer empathie
 19. Revolutionair LeiderschapRevolutionair Leiderschap —Betekenis in het leven —Goed doen —Innerlijke veranderingen —Van binnenuit naar buiten toe —Iets moois achter laten
 20. Nieuwe methode SyntonyNieuwe methode Syntony leerframeleerframe —Ondersteund door; —Het Sociale Beleid —Unesco
 21. Technology of OrganisationalTechnology of Organisational CommunionCommunion —Vergaderingen aanreiken —Nationaal —Globaal —Leiderschap —Geintegreerde Holistische denkwijze —Integraal Denken aanreiken
 22. Spiral DynamicsSpiral Dynamics
 23. Waarden:Waarden: —Openheid —Energiek —Mentaliteit —Conversaties —Gezondheid —Non lineaire werkwijze —Tools aanreiken de compass en de Ladder
 24. DOEL —Je eigen omgeving opbouwen —De omgeving aanpassen aan jouw waarden —Jouw visie delen —Faciliteren —De beweging zien die voelbaar is hoe 7 miljard mensen hun eigen omgeving opbouwen via zelfsturende ontwerpen
 25. Mondiaal OnderwijsMondiaal Onderwijs —Leeftijden 30+ en 60+ bijzondere aandacht —3e leergroep is nieuw —Mondiaal onderwijs —Cultuur en wetenschap —Groei van complexiteit —Thema,s en ideeen delen en leren samen —Soft Technologies
 26. Soft TechnologiesSoft Technologies —Verbeterde Technologie —Teamwork —Samenwerking —Leiderschap —Projectbeheer
 27. Licensee Program Syntony CLicensee Program Syntony C
 28. Collectieve Processen begrijpenCollectieve Processen begrijpen
 29. Syntony LeadershipSyntony Leadership
 30. Paralelle fenomenenParalelle fenomenen —Onzichtbaarheid —Aspecten van de fysieke en biologische wetenschap —Coherentie —Collectief functioneren
 31. Proces versnellersProces versnellers —Innovatieve studenten die zelforganiserend bezig zijn met vernieuwing —Zoals in de natuur —Deze beweging is revolutionair —Behavioural Science —Innovatief zijn waarvoor?
 32. Innovatie voor gezondheidInnovatie voor gezondheid —Het promoten van het leven in samenwerking in harmonie met de wetten van de natuur
 33. —Syntony International Affairs: —+ 31 6 507 483 33 —The Netherlands —sarahverwei@gmail.com
 34. Contact:Contact: —http://www.laszloinstitute.com/people/sarah- —Laszlo Institute of New Paradigm Research Villa Demidoff – Bagni di Lucca, 55021 (Lucca, Italy) tel: 0039 (Italy) 0583 86404 E-mail: sarahverwei@gmail.com
 35. Great to have you here!Great to have you here! Participating in a world change,Participating in a world change, Being the ChangeBeing the Change

 

 

 

 

 

 

Het zoeken en vinden doen mensen maar we staan tegelijkertijd altijd in verbinding met andere mensen die ook zoek zijn naar hun bestemming. Je bestemming ligt in het verbinden zelf en diepgaand durven connecten. Hoe werkt dit? Vanuit vertrouwen.

Design a systems perspective

 1. GIVING DIRECTION TO OUR EVOLUTION BY DESIGN Design a systems perspective
 2. Design Guidance Systems —Providing consciousness —Through developing consciousness —Engaging in evolution —Evolutionary learning is engaging —Creating images of our future —Bringing those images to life by design
 3. Historical view —Societal evolution helping us to take a systems perspective —Attaining the will and capability of conscious and purposeful evolution
 4. For what purpose are we going to use this capacity and our collective power? —Being creative —Mobilizing capacity and power —Creating a better future —Giving a hopeful direction to our evolution —A Systems Perspective
 5. My name is Sarah
 6. DESCRIPTION OF THE EVOLUTIONARY STAGES —A MILLION YEARS AGO —HUMAN CONSCIOUSNESS —SPEECH —THE GREATES HUMAN CREATION —THE BOUDARIES OF HUMAN EXPERIENCE IN TIME AND SPACE —INTEGRATING CONTEXT OF COLLECTIVE HUMAN EXPERIENCE
 7. A SYSTEMS PERSPECTIVE OF EVOLUTION —STAGE TWO; ABOUT 10.000 YEARS AGO —ENTERING THE AGICULTURAL AGE AND CREATE A NEW MODE OF COMMUNICATION —ENABLES US THE FURTHER EXTENSION OF THE BOUNDARIES OF HUMAN EXPERIENCES —CITY STATES AND PHILOSOPHY AND LOGIC EMERGING IN THE Greek culture
 8. A systems perspective of evolution —500 years ago —Renaissance —Genesis of stage 3 —Print, new technologies of communication and the boundaries of human experience were extended into national states —Newtonian science —Mechanistic/deterministic world view
 9. —Technology of the machine age emerged —Culminating in the Industrial Revolution —Emerging technologies used in global telecommunication
 10. —Stage 4; —Our current stage; —Emerged around the middle of this century —Marked by; —The introduction of the greatest destructive force, the atomic bomb, —The United Nations as a new hope for humanity
 11. The Industrial Revolution —The emergence of a new mode of computers —We often call this stage the Post Industrial Information Knowledge age —Cybernetic technology exploded —Cognitive powers —Systems science emerged as the new paradigm for knowledge production organization and utilization
 12. A systems perspective —Providing us with a lens through which we can view societal evolution and capture a comprehensive systemic vision of evolution —Understanding evolution as —A phenomenon of the constantly expanding boundaries of the space and time dimensions of the human experiences
 13. The evolutionary current stage —A conscious design of a new system of technologies of communication which enhance such expansion —The continious unfolding of new relationships among human systems that are leading to their reorganization at every higher levels of complexity —The emergence of new paradigms of knowledge —Organization and utilization and new ways of beliefs and thinking and from the systemic integration of all the above; the emergence of new images of mankind at higher levels of collective consciousness
 14. We are responsible for acting —Facing the challenges of this responsibily —Attaining the will —The capability —Conscious —Purposeful evolution
 15. I am a facilitator creating space
 16. Questions —For what purpose are we goig to use this unlimited capacity and our collective creative power? —Our relationships to others —Our ability to interact harmoniously with all else in our sphere in life —Its highest form is conscious enabling us to collaborate actively with this process
 17. What is our purpose ? —Guiding our future —Guiding our systems —Self reflective —Activated by creating consciousness —Self reflective consciousness is a process by which individuals, groups, organizations and societies contemplate and make presentations of their perceptions of the world and their understanding of their place in this world
 18. My study started in 2011 – 2010 at the Giorddano Bruno GlobalShift University pilot/Project
 19. We need to understand the term Paradigm first
 20. Meet Alexander Laszlo
 21. My first experience in Vienna with Alexander we started @Syntony Cafe
 22. Mobilizing this capacity and power to create a better future
 23. GUIDING MY SYSTEM AND SOCIETY —CREATIVE POWER TO GUIDE OUR SYSTEMS AND OUR SOCIETY TOWARD THE FULFILLMENT OF THEIR POTENTIAL —Laszlo ( 1987 ) —The future of our species is in our hands —Developing the basis of values we are holding and the ideas we have about how the world works —Leading to the creation of a cognitive map of what is and they are developed and confirmed, tested, changed.
 24. The map affects our behavior and our behavior affects the map
 25. Creating consciousness —Purposeful interventions —Images of the future —A representation of that image is the normative cognitive map of a desired future which we can create individually and collectively by design
 26. Giving direction —Giving direction to our individual and collective evolotion through design and providing specific knowledge and ways of thinking, skills and dispositions that jointly and interactively constitute the domain of evolutionary learning. —A COMPASS TO BE THIS CAMPUS AND LEARNING FIELD, TO BE THIS SPACELAB OURSELF
 27. Promoting ways of working of living —A present learning agenda —Focus on an other type of learning —Coping with change —Complexity —Renewing our perspectives and redesigning our sytems —Reorganizting them at higher levels of complexity —Anticipate and facing unexpected situations
 28. Creating a climate of nurturing
 29. Nurturing and caring relationships
 30. Self realization ethics and social ecological ethics —Learning skills —Generating relationships —Conversations for relationships —Life by design —Creating conditions —Evolutionary learning —Real life situation —Interesting —Important to the learner
 31. Accessing Broad Based Learning —EDUCATION —More than just schooling —Learning is more more than education —Banathy, 1991
 32. My passion my story —Development of children —Youth —Learning opportunities —In all facets of life —Beyond the boundaries of schooling —Formal educational settings —Learning opportunities —Resources offered in the home —Civic groups and youth
 33. My connection with nature
 34. My health
 35. A safe space to work and learn at home
 36. Het Veerse Meer in Kortgene my local place at this moment
 37. Different perspectives
 38. Vlissingen our regional area in Zeeland
 39. Spending time outside in nature connects us more at the transspecies level the third domain
 40. Know Your Self my passion for movies
 41. Centering and a weliness dimension nurturing
 42. Our walking in nature every day and moral dimension
 43. Design solution spaces DSS —Exploring dimensionalities —The invisible dimensionalities —EGS —CONSCIOUSLY —CONSIDERATION —WELLNESS —ATTENDING BY FAMILIES
 44. CARY OUT THE FUNCTIONS —PROVIDING THE NECESSARY RESOURCES —EGS —A MODELING SPACE —THE DESIGN INFORMATION KNOWLEDGE SPACE — THE DESIGN EXPERIMENTATION SPACE —THE DESIGN SOLUTION SPACE —THE EXPLORATION IMAGE CREATION SPACE
 45. WE AS SOCIETAL SYSTEMS —PURPOSEFUL SYSTEMS —DESIGNING SELF ORGANIZATION IN HUMAN SYSTEMS A NEW PARADIGM —FORMULATING EXPECTATIONS —ASPIRATIONS —CLARIFY IDEAS —IMAGES OF THE FUTURE —DESCRIBING A MODEL —PREPARING A PLAN DESIGN SPACES FOR DESIGN ARCHITECTURE
 46. YOU ARE THE CITY —EXPLORING BOUNDARIES —DESIGN OPTIONS —ARTICULATING COLLECTIVE VALUES —CORE IDEAS —A DESIRED FUTURE —DESIGN SOLUTION SPACES DSS —FORMULATING SYSTEMIC PRESENTATION A SYSTEMS MODEL HOW TO DESIGN EGS
 47. THIS IS MY PASSION AND TALENT
 48. PROVIDING RESOURCES —EVALUATION/ EXPERIMENTATION SPACE EES —THIS SPACE IS CREATE TO ENABLE US TO TEST THE EMERGING SOLUTION ALTERNATIVES BOTH CONCEPTUALLY AND EMPIRICALLY —EVALUTION COLLECTS EVIDENCE FOR THE QUALITIES WE SEEK TO REALIZE IN THE EGS WE DESIGN GUARDS AGAINST ERRORS, SUCH AS UNDERCONCEPTUALIZATION, ENSURES THE OPERATIONAL/PRACTICAL IMPLEMENTABLE QUALITY OF THE PARTICULAR EGS
 49. SPACE OF THE FUTURE SYSTEMS —Display a description of models we designed —Describing the systemic environment of the EGS providing the support of the EGS —Formulating a plan for the development —Implementation of the EGS
 50. The dynamic of design —Design is not accomplished in a step by step linear fashion —Clycles of several design spirals as we explore —Re exploring —Integrate spaces of the design architecture and integrate aspiration and purpose —Information —Knowledge —Insight and vision in orde to create a design that best enhances and can best guide the evolution of the societal system of our interest
 51. The power of design —Enables us to: —SHARE —A CONTINUE PROCESS OF CREATION —Our unique gift to this world in creativity enables us to form images of the future —Creating design that respresents those images —Developing designs in our experiential world and its unique challenge and responsibility of each of us personally and collectively or our societal systems
 52. Meeting this challenge —Assuming this responsibility —Becoming an instrument as co worker of the Creator in designing and building a better future for the common good. Doing Good —Leadership 4.0 —Sarah.

 

 

 

 

 

Er is altijd een achterliggende context waarbinnen mensen bezig zijn om dingen te verwerkelijken en deze dynamiek bevindt zich ook in relaties, en in netwerken, binnen instellingen en binnen grotere verbanden als naties, samenlevingen of zelfs in de hele menselijke beschaving.

GEF 2016 Moscow

 1. GEF 2016GEF 2016 Moscow Foresight
 2. ForesightForesight • Foresight • Foresight (psychology , ability to predict or plan for the future, often termed “vision” in management/business context • another name for precognition • Fore sight (surveying), short for “fore sight reading”, a reading from a leveling staff when using a surveyor’s level • as a proper name – Foresight (futures studies), European planning mechanism for public policy – Foresight Institute, an American nonprofit organization studying molecular nanotechnology
 3. Versnellingen van veranderingVersnellingen van verandering —Een kans op #‎MondiaalOnderwijs: #‎MondiaalOnderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetensch thank you Kahlia Laszlo & Alexander Laszlo and Pavel Luksha and Katerina Luksha deze versnelling van de veranderingen en groei van de complexiteit van deze vluchtigheid (de hoogste) Interessante thema ‘ s en ideeën: #‎GEF2016
 4. ParticipatieParticipatie — Alle deskundigen overeenstemmen over samenwerking, deelnemer zijn & verbinding – — oprechte vragen; heb je enig idee hoe we kunnen samenwerken op Educatieve Projecten met Buenos Aires, India,Nederland, Uk, USA, Cyprus…?
 5. • Focus op de ontwikkeling van de zachte vaardigheden ; de soft technologies (teamwork, samenwerking, leiderschap, projectbeheer) – zij zal te vervangen zijn met een verbeterde technologie • De voornaamste afnemers van het onderwijs van de toekomst – dat zijn wijzelf (ouders, kinderen) • Werkgevers, educatieve en technologische innovators, en dan – de staat, de grote steden, weldoeners, en risicokapitaalinvesteerders, evenals de combinatie van alle groepen vermeld (gebaseerd op een stemming van de deelnemers aan de conferentie)
 6. Leermodel/leerframeLeermodel/leerframe • Werkgevers, educatieve en technologische innovators, en dan – de staat, de grote steden, weldoeners, en risicokapitaalinvesteerders, evenals de combinatie van alle groepen vermeld (gebaseerd op een stemming van de deelnemers aan de conferentie) • – Bijzondere aandacht in het onderwijs vereist de leeftijd categorie 30 en 60 + • (50-60 jaar oud – “de derde leeftijd” – • de periode van het actieve leven zal groeien) • – #‎Zelfbesturende “student” – model, ( Syntony)
 7. Welke veranderingen?Welke veranderingen? —wanneer een man zichzelf de taak van het leren tijdens het hele leven Eigen maakt; een leven lang leren; het Syntony Model leerframe —- De school en de school zal niet verdwijnen, maar hun rol, niet alleen in kennis om te vergaren, maar ook in de communicatie, de samenwerking
 8. Zelfsturende ModellenZelfsturende Modellen • – #‎Zelfbesturende student model, ( Syntony) • – Gemeenschap van praktijk is; leren door het doen (beroep, ontspanning)het beoefenen van de verschillende domeinen om in balans te zijn systemische manieren • – Snel leren tegelijkertijd is mogelijk voor miljarden mensen, zal dus geen probleem zijn (op facebook al 2 miljard gebruikers, ( ons platform virtueel Syntony International en Syntony Cafe, SyntonyConversations ) linkedin zijn gefuseerd met . Com)
 9. SpaceLabs & Mondiale CampussenSpaceLabs & Mondiale Campussen • Steden en landen zullen worden opgevat als #‎mondialecampussen het ontwikkelen van #‎spacelab • ( Het eerste #‎SpaceLab is al opgestart vanuit #‎Kortgene in #‎Nederland #‎SyntonyInternational ) Zij biedt u deze Informatie aan, de Technologies of Information and Communication & Technologies of Organizational Communion de 2 belangrijkste instrumenten van de soft technologies om sociale innovatie te activeren en te veranderen.
 10. Onderwijs een enorme marktOnderwijs een enorme markt — Onderwijs – een enorme markt en een belangrijke factor in de wereldwijde concurrentie —ontwikkelde landen om te investeren in hen- Hartelijk dank voor al de organisatoren en sprekers voor deze prachtige gebeurtenis!
 11. Dankbaarheid voor GEF2016Dankbaarheid voor GEF2016 — Hartelijk dank voor al de organisatoren en sprekers voor deze prachtige gebeurtenis!

 

 

 

 

Dynamiek is er altijd en overal en daarom een Modulaire opbouw vanuit een SoftWare met een trainingsmap en de juiste studiegroep gekoppeld met je eigen curriculum waarin je jouw verhaal kunt gaan onderzoeken en je direct meer capaciteiten gaat vrijmaken en direct oefenen en aan de slag met jouw talent en jouw unieke manier wat komt uit je passie wat al van nature in jou zit @SyntonyMethode een op maat training en managementtraining maar ook voor persoonlijke groei.

Een ‪#‎navigatietool om je eigen dynamiek en verandering aan te gaan, voor transgenerationale dialogen en transcommunities ipv associeren of dissocieren, maar een bewuste metapositie innemen en van daaruit ook integraal werken en leven.

Wij gaan verder dan normale conversaties en kiezen voor facilitatie omdat er met het hele systeem gewerkt wordt, we gaan uit van gezondheid en de eigen kracht en niet vanuit beperkingen.

Dit is het nieuwe denken 4.0 we gaan vooruit in ons denken en in onze waarden via ons gedrag en dat is wat wij doen in netwerken; ‪#‎Softtechnologies ‪#‎Dialogues ‪#‎SyntonyConversations Syntony is een flow een dans en als je dat leert herkennen dan heb je een natuurlijke compas en een ladder van waaruit je kunt navigeren vanuit je zelf. De eigen leefstrategie inzetten en je eigen ontwerp maken en dat naleven is een lifestyle uitzetten en dat vraagt wel om een diep contact met je ziel.

Ik kreeg in de periode rond mijn 30e jaar 2000- 2005 tijdens de opleiding Trainer/ Coach en Transpersoonlijke training, met Design Thinking de kans om alle blokkades op te ruimen en mezelf diepgaand te onderzoeken met supervisie en intervisie, NLP is een techniek om vrij te maken wat mag worden omgezet, zodat alles weer vrij gaat stromen, ik kreeg vreselijke pijnen en klachten in mijn kaak, trauma ging opspelen door mijn kindertijd en mijn eerste start als volwassen jonge vrouw. ( veel te veel stress om mij heen en veel te veel zorgen en agressie waarvoor ik voor anderen moest zorgen terwijl ik zelf zorg nodig had en liefde ) De herinneringen hadden zich vastgezet in mijn weefsel en in mijn spieren.

Bij de Cranio Sacraal-behandeling ontstaat door zachte aanraking op de schedelbeendern een diepe ontspanning op lichamelijk en energetisch niveau. Het lichaamseigen Cranio Sacraal-ritme van stromend hersen- en ruggenmergvocht is daarbij van speciale betekenis. Dit ritme kan met wat oefening door het hele lichaam worden gevoeld en door dit ritme te beïnvloeden kan een gevoel van welzijn ontstaan en kan het afweersysteem blijvend worden versterkt.

Spanning en ontspanning zijn een natuurlijk principe, net als dag en nacht of binnen en buiten. Tegenwoordig kun je op talloze manieren overprikkeld raken, bijvoorbeeld door radio, televisie, computer, mobiele telefoon of internet. De toenemende druk en stress op het werk of in het privéleven komt daar dan nog bij.

Heel veel aandacht is geconcentreerd op de buitenkant, op het ‘buiten’. Een gevolg daarvan is dat steeds minder mensen zich op een natuurlijke manier kunnen ontspannen om hun lichaam, geest en ziel de noodzakelijke rust te gunnen.

Ik zie energetische lijnen en koorden bij mensen en ook een aura, en ben gevoelig voor stemmingen van anderen maar ik communiceer ook met de spirituele wereld en dat is iets wat ik jaren voor mezelf heb gehouden want ik wilde niet voor gek worden versleten.

Ik kwam erachter toen ik verliefd werd voor het eerst, allemaal seksuele energie en dat zijn net flitsjes en dat knettert en dat zegt zoveel… het is leuk om energiebanen te zien en te voelen en zo begon ik te verbinden en vermengde mijn energetische lichaam intens waardoor ik mij intens veilig voelde en pas later leerde ik hoe ik mezelf moest gaan afsluiten hiervoor en wat het betekent om een medium te zijn en te leren werken met energie en draden door te knippen en gaten dicht te maken in de vloer, ik kreeg allerlei opdrachten waarmee ik kon gaan experimenteren en ik weet nu dat ik meer kan zien en het een gave is. Ik zie ook overleden mensen en zie soms heel helder een gezicht en dat helpt mij om boodschappen door te geven en anderen te helpen en zo ben ik in een uniek netwerk terecht gekomen met mensen die ook zo in het leven staan. Geen zweverige mensen maar wetenschappers die ook erkennen dat we een aura hebben en energie kunnen invoelen en aanvoelen.

In het Westen is het autonoom zenuwstelsel van veel mensen sterk op stress en daardoor op het activeren van de sympathicus gefixeerd. Wordt de natuurlijke pendelbeweging van spanning en ontspanning en van ‘binnen’ en ‘buiten’ gedurende langere tijd genegeerd, dan hebben de gezondheid en de kwaliteit van het leven hier vroeg of laat van te lijden. Permanente stress en de mogelijke gevolgen, zoals rugklachten, chronische slaapstoornissen of een hartinfarct, komen al heel vaak voor.

Catastrofaal is ook dat veel mensen in het spanningsveld tussen hun roeping en de op den duur ziekmakende overbelasting uitgeput en opgebrand raken (burn-out). Omdat de eisen die aan ons worden gesteld, zullen blijven en misschien zelfs hoger worden, is het belangrijk dat we een nieuwe, bewustere manier vinden om met onszelf en met stress om te gaan.

Al sinds jaren merk ik dat mensen met de meest uiteenlopende karakters zich door de Cranio Sacraal-zelfbehandeling in korte tijd weer kunnen ontspannen: want zelfbehandelingen zijn een mogelijkheid om met stress om te gaan.

De Cranio Sacraal-zelfbehandelingen zijn goed voor:

 • het lichaamsbewustzijn, de lichamelijke gevoelsbeleving, het observatievermogen naar binnen en buiten toe
 • ontspanning door zachte in plaats van ruwe aanraking
 • het ontvankelijker worden van alle zintuigen, vooral de tastzin
 • de zelfregulering, het weerstandsvermogen en het herstel van het lichaam
 • het groeiproces, in het bijzonder bij kinderen en jongeren
 • de innerlijke harmonie

De warming-upoefeningen, zelfmassages en de observatie- en gewaarwordingsoefeningen zijn geschikt voor kinderen op schoolgaande leeftijd, jongeren en volwassenen. Ze zijn ook geschikt om begeleid uit te voeren, bijvoorbeeld klassikaal in turn- of gymnastiekgroepen of bij ontspanningstrainingen.

 

De Cranio Sacraal-zelfbehandelingen zijn geschikt voor:

 • beginners die al Cranio Sacraal-behandelingen hebben ondergaan en pijnvrij zijn
 • beginners die bekend zijn met massage en lichaamstherapieën
 • mensen die zich verder ontwikkelen tot Cranio Sacraal-therapeut
 • Cranio Sacraal-therapeuten die hun cliënten oefeningen willen aanreiken
 • fysiotherapeuten, therapeuten in andere lichaamstherapieën, alternatieve genezers, vroedvrouwen en mensen uit aanverwante beroepen

Laat je bij de Cranio Sacraal-zelfbehandeling meevoeren door je onbevooroordeelde openheid, door de verbazing die je als kind voelde en door je grote bedachtzaamheid.

Er zijn geen doelen die je moet bereiken – de ontspanning wacht er alleen maar op tot zij tevoorschijn mag komen.

Ontdek welke zelfbehandelingen en welke vormen ervan goed aanvoelen, zodat de energie en de ontspanning die ontstaan zich kunnen verdiepen. Dit houdt ook in dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je gezondheid. Deze oefeningen zullen je daarbij helpen.

De oefeningen helpen om trager te worden en meer in het eigen centrum te komen, ontspannen het lichaam en verhogen het lichaamsbewustzijn en stimuleren de diepe ontspanning. De oefeningen ontspannen het Cranio Sacraal-systeem, vooral de omhulsels van het centraal zenuwstelsel en de stroom hersen- en ruggenmergsvocht.

In dit boek ligt de nadruk op observatie- en gewaarwordingsoefeningen en op simpele zelfbehandelingsmogelijkheden van het Cranio Sacraal-systeem. Er wordt geen uitgebreide beschrijving van het Cranio Sacraal-systeem en van de Cranio Sacraal-therapie gegeven.

Je kunt de oefeningen zonder verdere voorbereidingen zelf uitvoeren. Ze kunnen zittend of liggend gedaan worden. De oefeningen duren 3 tot 30 minuten. De Cranio Sacraal-zelfbehandeling bevordert de genezing van binnenuit, ondersteunt de zelfregulering en brengt het hele lichaam in harmonie.

Ik ben biodynamische massage gaan ontvangen en andere lichaamstherapieën en diverse methoden in de zogeheten zachte geneeskunde, Gestalttherapie en traumabehandeling.

 

Syntony International Affairs

 1. Syntony International Affairs
 2. The New Paradigm Education
 3. The Educational Program • THE GAIA GLOBAL UNIVERSITY (GGU) • Initial Courses and Seminars • Systems, Fields, and Consciousness: Foundations of the New Paradigm A Basic Background Course with Gyorgyi Szabo • The New Paradigm in Psycho-Spiritual Studies: The Evolutionary Trajectory & The Psycho-Spiritual Continuum An Advanced Course with Nicolya Christi • The New Paradigm in Science An Introductory Course with Ervin Laszlo • The New Paradigm in Science An Introductory Course with Ervin Laszlo • The New Paradigm in Education An Introductory Course with Alexander Laszlo and Sarah Verwei • The New Paradigm in Medicine An Introductory Course with Folker Meissner • The New Paradigm in Education An Introductory Course with Nitamo Federico Montecucco and Silvia Ghiroldi • The New Paradigm in Psychosomatic Medicine and Psychology An Advanced Course with Nitamo Federico Montecucco and Luisa Barbato • Business as an Agent of World Benefit: A New Paradigm in Management Practice, Research and Education An Advanced Seminar with Chris Laszlo • Brains, Minds and Machines: Toward a New Paradigm in Consciousness Studies An Advanced Research Seminar with Allan Combs
 4. The Syntony Conversation
 5. ENTERING A VIRTUAL PLACE
 6. Feel welcome and safe
 7. Ask for support
 8. My name is Sarah
 9. My Name is Alexander Laszlo
 10. Introduction of the New Educational Program
 11. Meet Ervin Laszlo
 12. The Gaia Global University
 13. Afnemers: • Werkgevers • Educatieve Technologische Innovators • De Staat • De Grote Steden • Weldoeners • Risico kapitaal investeerders • Groepen en deelnemers conferenties
 14. Nano Technology • Nano Technology • Bio – Technology • SpaceLabs • Conferences • City • WORLD • Campus
 15. Nieuwe onderwijsmethoden • Sociale Leer ervaringen • Betrokkenheid • Stad • Wereld • Campus • Jezelf als de stad ; jouw ZELF als de city • Facilitator training
 16. Begin al vroeg met leren leren
 17. Zelf redzaamheid
 18. GEF 2016 Toekomst kijkend • Voor een mondiale samenleving • Gemeenschapsvorming • Communities • Bevorderen van een betere relatie met onszelf • Verbetering van zelfvertrouwen • Vermindering van stress • Meer empathie
 19. Revolutionair Leiderschap • Betekenis in het leven • Goed doen • Innerlijke veranderingen • Van binnenuit naar buiten toe • Iets moois achter laten
 20. Nieuwe methode Syntony leerframe • Ondersteund door; • Het Sociale Beleid • Unesco
 21. Technology of Organisational Communion • Vergaderingen aanreiken • Nationaal • Globaal • Leiderschap • Geintegreerde Holistische denkwijze • Integraal Denken aanreiken
 22. Spiral Dynamics
 23. Waarden: • Openheid • Energiek • Mentaliteit • Conversaties • Gezondheid • Non lineaire werkwijze • Tools aanreiken de compass en de Ladder
 24. DOEL • Je eigen omgeving opbouwen • De omgeving aanpassen aan jouw waarden • Jouw visie delen • Faciliteren • De beweging zien die voelbaar is hoe 7 miljard mensen hun eigen omgeving opbouwen via zelfsturende ontwerpen
 25. Mondiaal Onderwijs • Leeftijden 30+ en 60+ bijzondere aandacht • 3e leergroep is nieuw • Mondiaal onderwijs • Cultuur en wetenschap • Groei van complexiteit • Thema,s en ideeen delen en leren samen • Soft Technologies
 26. Soft Technologies • Verbeterde Technologie • Teamwork • Samenwerking • Leiderschap • Projectbeheer
 27. Licensee Program Syntony C
 28. Collectieve Processen begrijpen
 29. Syntony Leadership
 30. Paralelle fenomenen • Onzichtbaarheid • Aspecten van de fysieke en biologische wetenschap • Coherentie • Collectief functioneren
 31. Proces versnellers • Innovatieve studenten die zelforganiserend bezig zijn met vernieuwing • Zoals in de natuur • Deze beweging is revolutionair • Behavioural Science • Innovatief zijn waarvoor?
 32. Innovatie voor gezondheid • Het promoten van het leven in samenwerking in harmonie met de wetten van de natuur
 33. • Syntony International Affairs: • + 31 6 507 483 33 • The Netherlands • sarahverwei@gmail.com
 34. Contact: • http://www.laszloinstitute.com/people/sarah-verw • Laszlo Institute of New Paradigm Research Villa Demidoff – Bagni di Lucca, 55021 (Lucca, Italy) tel: 0039 (Italy) 0583 86404 E-mail: sarahverwei@gmail.com
 35. Great to have you here! Participating in a world change, Being the Change

 

 

Een gezond zelfbewustzijn is een gevoel en verlangen waarvan je weet dat het van jou is, dus die zekerheid is er gewoon zoals je hartslag en je polsslag, en je let er ook niet op en dat is een contact met je eigen gevoel en dat geeft eigenwaarde. Je mag je gevoelens waarmaken en je hoeft niet bang te zijn of je bedreigd gaat worden of iemand onzeker gaat maken hiermee, je weet het wat je niet wilt  en ook wat je wel wilt, je mag dat tot uitdrukking brengen. Los van de vraag of je hierom bemind of gehaat gaat worden.

Als moeder moet je je kind hiermee helpen, en als je geluk hebt dan groei je op met een moeder die beschikbaar is voor je, en zich laat gebruiken voor jouw ontwikkeling, en als er een vriendelijk affectief klimaat is waarin er begrip is voor jouw behoeften dan is dat warmte en dan kun je emotioneel en sociaal heel veel stimulans uit je omgeving halen.

Als kind was ik zorgeloos en tot mijn 10e jaar was het voor mij goed maar toen ik op een avond mijn moeder hoorde schreeuwde en buiten zag staan in haar nachthemdje voelde ik wreedheid en ik belde direct de politie en die kwam en mijn vader werd weggehaald, hij lag namelijk bij mij op mijn bed en kwam zijn boosheid en verdriet over mijn moeder en zijn jalouzie vertellen, ik rook drank en ik voelde hem dichtbij mij op het bed en dat wilde ik niet. Ik kan mij alleen maar herinneren dat ik een truuk verzon om weg te komen en zo snel mogelijk de politie belde fluisterend en zei snel kom mijn moeder is in gevaar en wij ook.

Het kind en het meisje werd daarna de “begrijpende, zorgzame vrouw “zo van 10 jaar ineens 21 jaar en weg al die jaren daartussen, zo werkt dat energetisch en heb mijn genegeerde behoeften ontdekt, pas op latere leeftijd uiteraard, ik was 15 jaar toen ik nieuwsgierig werd naar mijn vader omdat hij weg was uit mijn leven ik toch een vreemde soort van loyaliteit voelde, ik werd bij de grens afgezet van Duitsland, mijn moeder was hertrouwd met een militair en ik mocht vertrekken omdat ik brutaal was door mijn gevoelens uit te spreken, ik zat vast in de schaduwelementen die normaal zijn in die fase van je opgroeien om dingen te willen onderzoeken en eigenlijk is daar geen recept voor hoe je dat leert aangaan zonder daarin te worden meegesleept, voor mij was het fijn geweest om samen dit proces aan te gaan om mijn vader weer te zien, en daar was geen ruimte voor. Het was conflict en geen relatie, er werd niet diepgaand gespoken maar druk uitgeoefend en dat is niet gezond. Ik werd dus afgezet en bij de Nederlandse grens opgepikt door mijn vader die ik 5 jaar niet meer gezien had. Ik moest het helemaal alleen aangaan en geen terugkoppeling mogelijk en geen nabijheid – het was heel zwart wit. Rood denken in Spiral Dynamics, macht en orde handhaven was niet de focus. Ik voelde mij gedumpd.

Deze aanpak hoort bij een typische conservatieve opvoeding in die denkwereld is er geen verantwoording voor de ontwikkeling van de ander die mag ontdekken en bescherming maar straf en regels, dit is zo gevaarlijk en zo kwetsend, ik wist toen al in mijn denken dat ik  nooit zo zou handelen want dit past niet in mijn holistische wereldbeeld.

Je bent allemaal betrokken in elkaars wereld en het is al spannend genoeg nieuwe situaties en gebeurtenissen toch aangaan dus dan moet er een facilitator zijn die volwassen is en dit mandaat heeft en dit kan dragen en de sturing op zich neemt.

Ik had kennelijk ergens dit mandaat om dit aan te kunnen maar of het in normale verloop is gegaan van een ontwikkeling als vrouw dat is een tweede. Er zijn wel heel veel dingen niet zo verlopen zoals het hoort te gaan met gezonde mensen om je heen. Het eigen ritme en eigen rituelen in het leven sterk handhaven die het mogelijk maken om bewuste coherentie te laten stromen op het intra persoonlijke vlak en interpersoonlijke vlak maar ook trans species in de natuur en op trans gênerationeel nivo kunnen kijken naar wijdere horizons.

Dat is verantwoordelijkheid nemen.

Er was een brief gekomen van mijn vader waarin hij vroeg naar contact en verbinding en hij zou een baan hebben in London en de familie daar zou mij willen ontvangen.

Later heeft mijn neef dit bevestigd dat de waarheid zo was en ik naar London had mogen komen en iedereen op mij wachtte totdat ik zou komen, maar op dat moment zelf was het niet helder voor mij en werd ik heel zachtjes bewerkt door mijn vader dat hij wilde dat ik met hem mee ging naar London toe terwijl ik alleen een Engels paspoort had dus ik had Nederland niet meer ingekomen.

 

Ik raakte in paniek, ik wilde graag een contact maar wel begrensd en op gepaste afstand en niet deze volledige verantwoording hoeven dragen want ik wist niet hoe ik zou reageren maar er ontbrak dus een facilitator een verantwoordelijk persoon met dit mandaat.

 

“ ik durfde niet te zeggen en ik koos maar voor de weg van sterk zijn en aanpassen”

en niet meer luisteren naar mijn gevoelens.

Ik begreep niet dat mijn moeder mij niet beschermde op dat moment en niet kon mediaten hierin en de middenweg niet kon aanreiken…want zij kon dit kennelijk niet overzien en zij had dit mandaat zelf niet om een gezonde inschatting te maken en zij kon de confrontatie met deze man zelf niet aan en wilde zelf geen persoonlijke ontwikkeling aangaan om dit verhaal om te draaien voor mij.

Zij was niet beschikbaar.

Ik heb haar leren vergeven en heb dit gedaan om zelf rust te krijgen.

Vergeven doe je vooral voor jezelf.

Zij wilde geen contact met deze man dus ik werd ertussen geplaatst en er was geen hulp of hulpverlener verder betrokken.

Zij hadden ook kunnen kiezen voor een mediator maar dat is niet gebeurd. Zij had een professional kunnen inschakelen maar ook dat is niet gebeurd.

Ik ben van nature een facilitator en ik weet als geen ander hoe voorzichtig en hoe kwetsbaar je bent als mens in een conversatie en jezelf openstellen en je ziel en je hart geven betekent dat de ander er niet op mag gaan staan. Ethiek is de basis.

Koud gedrag en deze karaktereigenschappen zijn er misschien zodat de mens zichzelf kan beschermen en het lijkt bijna op een autistische structuur want dit doe je niet bewust en zeker niet express, maar je kunt beter met je kind samen een traan laten en elkaar vasthouden. Dat is wat ik leerde en zeker wist.

Ik voelde mij nergens thuis horen.

Ik besefte dat je geluk hebt op te groeien bij een weerspiegelende moeder en als de moeder ook beschikbaar is, dan laat zij zich gebruiken  voor de ontwikkeling van haar kind en dan kan in het opgroeiende kind een gezond zelfbewustzijn ontstaan.

Het kostte mij veel tijd en kracht om dat zelfbewustzijn neer te zetten door mijn eigen keuzes te gaan veranderen en de moed te kiezen om zelfstandig verder te gaan op eigen benen. Ik heb het verhaal niet gedeeld hoe het ging bij de vader terug en wat er daarna gebeurde want het doet zeer en ik wil die herinneringen liever wissen dus ik schakel door naar de jaren waarin ik eindelijk zover was dat ik op een eigen appartementje op mijzelf ging wonen en niemand verder dan ikzelf. Ik was 21. In de periode tussen mijn 15e en mijn 21e ben ik door allerlei ingezet om hun leven makkelijker te maken en ik bewoog mee door aanpassing en kreeg veel klachten lichamelijk.

Ik vond het lastig om met mijzelf op een kamertje te zijn toen ik 21 was en mijn eigen tijd in delen en structuur aanbrengen en nadenken over mijn talent en passie want er was niet zoveel goeds en niet zoveel positieve ervaringen waar ik op kon bouwen of op kon terugkijken. Ik had geen eigen rituelen en geen eigen ritme ontwikkeld, ik liet mij leven en werd geleefd en dat is onbegrensd en geen eigen frame om mee te navigeren en dat is nodig. Het is noodzakelijk een eigen frame te hebben van waaruit je navigeert.

Mijn zelfbeeld raakte beschadigd in de kindertijd en dat is niet zomaar even terug te draaien.

Ik was mij daarvan bewust.

Ik besefte ook dat het omstandigheden waren en situaties en dat het niks zei over mij wie ik was maar ik zat er wel vol van waardoor ik mij lastig kon ontspannen. Ik moest dus bewust weer leren ontspannen.

Ik heb een gezond zelf bewustzijn ontwikkeld en ik kan daardoor op mijn gemak zijn bij anderen omdat ik thuis ben bij mezelf.

Dit verhaal heeft zo moeten zijn en dit is mijn unieke levensverhaal en dat is wat we nodig hebben dat we ons eigen verhaal leven en hoe we zorgen dat onze familie oke is en we ondertussen doorgaan met avontuur. Ik wilde alleen maar liefde en ook zorg en liefde geven dus leading change gaat over vormgeven en dat is precies wat er nu gebeurt in mijn leefveld en ik ben verliefd op de vormen nu overal buiten. Als je verliefd bent voor het eerst, dat is heerlijk, je ruikt die ander intens en die geur blijft in je kamer hangen, alles draait om zintuigen en je moet echt je gewaarzijn erbij houden en dit blijven ontwikkelen en ook tijd doorbrengen met jezelf en in de natuur om jezelf niet te verliezen in je lichamelijkheid en sensaties.

Uit elke stimulans in de omgeving iets halen daarin ligt de kracht van zelfgewaarzijn en dat begon voor mij in de basis bij mijn oma in Scheveningen, de moeder van mijn moeder.

In de Stevinstraat,

Ik neem je mee naar een straat in Scheveningen vlakbij de gevangenis en de duinen en daar ligt de Stevinstraat, een rustige buurt, wat winkeltjes en je loopt zo recht op het strand af de boulevard op.

Aan het einde het Kurhaus en dat maakte als kind al indruk op mij, ik voelde de elite en de sfeer die er hing als ik erdoorheen wandelde en ik wist in mijn hart dat ik ooit ook zo zou willen leven en hier koffie zou willen drinken en betekenis zou gaan geven in deze stijl. Wat ik voelde wat belichaamd werd was vooral de sfeer en de manier van leven van de mensen die ik hier zag bewegen en hun lichaamstaal, hun manier van kleden en zoals zij zich presenteerden.

 

Ik heb een keus gemaakt toen ik 22 jaar was en een lastige periode ingegaan daarna, ik raakte zwanger en ik wilde zo graag “moeder zijn’ dat ik besloot om de zwangerschap te mogen ontvangen en dit leven te laten doorgaan en haar weg te volgen en verbrak de relatie met de man die door macht en onbewustheid patronen van agressie had en zelf niets deed aan zijn agressie.

Ik ben alleenstaand ouder geweest in de eerste 6 jaar van mijn oudste zoon en ik werd ondersteund door een klein groepje professionals waaronder een psychotherapeut die mij erop wees dat ik een behoorlijk rugzakje had en al op jonge leeftijd heb moeten overleven i.p.v gewoon leven in een beschermde omgeving en studeren en werken op een natuurlijke manier. Ik heb aan structuuropbouw gewerkt en aan grenzen leren ontwikkelen zoals ze horen te zijn.

 

Ik mocht vanwege mijn start de tijd nemen om een aantal traumatische ervaringen te gaan verwerken en daarnaast mocht ik een studie kiezen om te gaan doen, ik koos Psychologie op de Open Universiteit maar ik merkte dat dit zware processen waren voor mij en ik werd er vermoeid van, ik ben dus gestopt met de studie psychologie en koos voor Design Thinking een meer praktische opleiding in communicatie en meer gericht op vooruitgang en conversaties en zo is dit zo gegaan en toen mijn zoon 2,5 jaar oud was en ik besefte  dat hij in zijn ontwikkeling ver vooruit was..kwam de volgende fase, dus ik liet hem testen en onderzoeken.

Hij had een ontwikkelingsvoorsprong van 2,5 jaar. Een iq van 154.

Dat gaf een diepgaande verandering in mijn leven en mijn perspectief op het leven want het ging nu om hem en zijn zorg en zijn ontwikkeling, ik ben toen gestart met lezen en studeren van allerlei boeken in opvoeding en in sociale vaardigheden.

Ik mocht via de gemeente een opleiding kiezen om te gaan herintegreren want in de kledingzaak werken was geen optie met de zorg voor een kindje en op tijd thuis zijn om samen te eten dus ik koos ervoor om een Secretaresse Opleiding te gaan volgen, ik heb dit gedaan in de avonduren en toen ik klaar was voelde ik mij niet klaar om hierin te gaan werken en te gaan solliciteren omdat mijn zoon veel zorg en aandacht vroeg als hij thuis was.

Ik had het advies gekregen om hem in een kinderdagverblijf te plaatsen zodat hij zichzelf sociaal en emotioneel kon gaan ontwikkelen in een leefgroep met andere leeftijdsgenoten vanwege zijn voorsprong in zijn cognitieve processen.

Mijn leefwereld om mij heen was erg beperkt zonder een  netwerk van familieleden of vrienden, ik had een lieve vriendin ontmoet tijdens de opleiding en de relatie met familieleden was oppervlakkig contact en de interactie beperkt. Ik was er nog niet klaar voor om het contact te breken dus ik hield deze vorm bewust aan, het advies was om te stoppen met het contact met hen vanuit de professionals.

 

Ik probeerde mijzelf open te stellen en mijzelf te richten op gezonde vooruitgang en gezonde interactie en weg te blijven uit drama.

Met beperkte middelen probeerde ik fijne ervaringen te bewaken met mijn zoon samen en dat was mijn leven en ik was er trots op dat ik dit in stand kon houden en leerde hoe dit moest, ik had voor  het eerst het gevoel dat ik mijn eigen leven mocht vormgeven in alle vrijheid. Toen mijn zoon de diagnose kreeg van hoogbegaafd en mogelijke hechtingsproblematiek door druk gedrag en lastig aan te sturen, was het advies hem te laten observeren om te zien of een gedragstherapeutische behandeling zou aanslaan.

Ik heb dit gekozen en hij werd 2 jaar onderzocht in een dagbehandeling om uit te sluiten dat er een mogelijke stoornis zou zijn en tijdig aanpakken wat nodig was, een veilige kleine setting waarvoor hij werd opgehaald met een taxi dagelijks om hem zo min mogelijk prikkels te geven en hij in zijn eigen processen veilig kon gaan voelen. Zijn denken bleef actief en de kloof was zichtbaar tussen zijn denken en zijn voelen maar thuis samen met hem was hij wel rustig en lief en kon hij gewoon open vertellen en knuffelen en zijn eigen dingen doen. De kleine setting deed hem goed.

 

Hij legde puzzels van 100 stukjes en vond het fijn om te lezen en te tekenen en we gingen veel naar buiten toe op de fiets en dan viel hij meestal in slaap door de ontspanning van buiten zijn. Ik had geen rijbewijs en geen vervoer verder dus mijn leven draaide om zelfredzaamheid met de fiets en mijn eigen bestaan de hele week.

 

Gesprekken met de therapeut en met de psychiater en zo ging mijn leven totdat ik mijn man ontmoette Marcel. Ik was zelf 29 jaar en hij was nog maar 24 jaar en woonde nog thuis bij zijn ouders in Kortgene. Ik ontmoette hem in een discotheek in Antwerpen waar ik was met de lieve vriendin die ik had ontmoet tijdens de secretaresse opleiding. Hij kon heel goed tennissen en dat was zijn passie en hij speelde voetbal, betaald. Hij had een prachtig sportlichaam en hij had gestudeerd in Vlissingen op de HEAO. Ik was zelf net gestart met de studie Sociale Wetenschappen via de Open Universiteit, ik had hiervoor toestemming gekregen om deze modulen te gaan volgen ter ondersteuning van de processen van mijn zoon en zijn begeleiding en mijn eigen ontwikkeling te kunnen voeden. Mijn leven en wereldje was rustig en fijn zoals ik het graag wilde.

Voorzichtig zijn we de relatie gestart omdat ik voorzichtig wilde zijn met mijn zoon en hem de kans geven om te wennen aan deze nieuwe persoon in zijn wereld.

In de jaren vanaf mijn 29e en mijn 30e jaar gebeurden er veel om ons heen en wij werden erin meegesleurd, als jonge ouders wil je je best doen voor je gezin en wil je ook je eigen behoeften nog onderzoeken en je wilt er zijn voor anderen en support en steun geven. De passie ontstond voor de systeemtheorie en ik wilde graag een opleiding gaan vervolgen in Neuro Linguistisch Programmeren en dat is ook zo gegaan, mijn vriend betaalde deze opleiding en zo ging ik voor het eerst in groepsprocessen werken aan mijn persoonlijke groei en mijn communicatie verhogen en testen en onderzoeken wie ik nu eigenlijk zelf was.

 

Het nivo was behoorlijk hoog en ik kwam terecht in een groep van werkende mensen met gezinnen en ervaringen in het bedrijfsleven, ik was met mijn 23e jaar gestopt met het werken in de detailhandel, de laatste baan die ik had was bij Benetton in de kledingzaak dus ik voelde weer dat lage zelfbeeld zich opspelen want ik was gewoon moeder op dat moment en dat was voor mij al een dagtaak. De buitenwereld en de binnenwereld was nog erg gescheiden in mijn beleving en tijdens de opleiding kwam het inzicht dat intelligentie te maken heeft met je subjectieve ervaringen en ik had levenservaring en kennis van emoties, kende veel gevoelens en kon situaties goed structureren en benoemen en ontdekte tijdens de oefeningen in de groep dat ik ver ontwikkeld was.

 

Ik leerde eindelijk met de 16 filters te gaan navigeren in mijn denkprocessen en binnen de denkpatronen en ervaring en te begrijpen vanuit die dieptestructuur en dat is waar ik naar had gezocht waardoor ik voelde dat ik soms mezelf aan het observeren was, dat was de meta positie.

 

Dit gaf een enorme boost in mijn zelfbeeld. Mijn wereld begon te verrijken en ik voelde voeding van binnenuit ontstaan en dat was de stap voor mij om ook over energetisch werken te gaan lezen en studeren dus ik begon aan een zoektocht.

 

Ik kwam uit bij de boeken van Paul Liekens over relaties en communicatie en over bewustzijn en begreep alles wat er gescheven stond en wilde daar meer van weten.

 

Ik besloot de opleiding te vervolgen in NLP bij hem in Belgie en meldde mij aan en dit x ging mijn vriend Marcel ook mee zodat we samen op nivo konden resoneren want dat was in die periode heel erg belangrijk voor mij.

Ik zocht verdieping en verbreding en wilde begrepen worden daarin en wilde ook zo kunnen communiceren met mijn eigen partner.

Marcel werkte fulltime en wilde ook mee in deze setting en kon dit via zijn werk organiseren dat hij hiervoor vrij kon krijgen.

 

Gedragswetenschap en communicatie wordt aangemoedigd door bedrijven om meer sturing te leren geven in interacties en vanuit jezelf meer te leren organiseren binnen structuren van ervaringen. Systeemdenken gaf mij inzicht en meer overzicht in de processen en patronen van gedrag, bij mijzelf en in dat van anderen en die verandering daarin ben ik terechtgekomen.

 

 

Ik  ben dagelijks 4 uur gaan studeren en gaan schrijven en gestart met documenteren van mijn gedachten en ik zag daardoor hoe mijn denken begon te veranderen.

 

 

 

 

Ik was ervan onder de indruk en ik voelde steeds een stukje in mijzelf groeien en groter en ruimer worden en dat is je gewaarzijn, er is zoveel meer dan alleen onze zintuigen, er is ook een gewaarzijn vanuit bewustzijn, een spectrum dat alles observeert en opslaat en registreert en daarmee kun je contact leren maken.

Ik begon dus ook met meditatie en oefenen van stil zijn en gewoon in die ruimte leren aanwezig zijn. Het was lastig in het begin want je krijgt allerlei gedachten in je hoofd en innerlijke dialogen die maar doorgaan en daar moet je doorheen. Ik vond het ook grappig als ik zo zat en alles oncomfortabel voelde in mijn lichaam door de houding die ik niet gewend was. Het gevolg was lichaamsbewustwording en ik kreeg dus klachten, waarvoor ik naar de fysiotherapeut werd verwezen. Ik ontdekte dat ik mijn spanningen opsloeg in mijn schouders en in mijn buikstreek en en hoge ademhaling had en niet wist hoe ik de negatieve prikkels en ontladingen van ervaringen kwijt kon  raken want ik was net een spons.

Via de opleidingssetting waar ik ondertussen terecht was gekomen bij de transpersoonlijke opleiding bij Eric Schneider werd ik doorverwezen naar een energetisch therapeut die mij aanreikte hoe ik met oefeningen die spanningen kon kwijtraken en dat waren abstracte bewegingen die ik met mijn mindset moest doen.

 

Dit was nieuw voor mij om te leren hoe je beelden kunt neerzetten en deze kunt navigeren en hoe je met energie kunt werken. Ik leerde hoe ik een ruimte kan reinigen en met symbolen werken maar ook de energie van anderen leren wegslaan en het fysiologische systeem van de ander aanvoelen en helpen om dat te activeren zodat de blokkades verdwijnen en de vaardigheid hierin was en is aanwezigheid. Hoe steviger en hoe sterker ik zelf in mijn eigen lichaam aanwezig ben en goed geaard en volledige belichaming voel in veiligheid en met zuurstof in al mijn cellen dan ontstaat er een sturingsmechanisme wat sterk is i.p.v vluchten of vechten en daar kwam ik dus achter tijdens het leren van iets nieuws.

Ik leerde dus alle patronen stop  te zetten dingen anders te interpreteren en af te leren ipv iets nieuws te leren,, ontwikkeling is voor mij afleren en terug in je eigen kern komen. Gewoon in je eigen intuïtie en dat woord daar wilde ik ook meer over leren en bestuderen. Waar zit intuïtie en hoe kan het dat mensen zo naar hun verstand luisteren en dit objectief zo als een gegeven aanvaarden en niet volledig durven voelen via hun hart want echt invoelen geeft veel meer inzicht en wijsheid. Ik besefte ook dat ik de moed zou moeten opbrengen om anders te zijn dan de rest van de wereld want de gemiddelde mensen om mij heen in mijn leefwereld waren hier niet mee bezig met deze vragen en deze diepte. Het was jarenlang een weg daarna van trouw zijn en dagelijks 4 uur lezen en studeren en ik vond de meest inspirerende teksten en uitleg zoals Eckhart Tolle en Deepak Chopra en Bert Hellinger, ik wilde meer weten van systeemtheorie en zo kwam ik in de studie terecht van het werk van Ervin Laszlo en dit raakt mij zo intens diep dat ik hem mailde en hij stuurde mij een ticket terug voor zijn lezing die hij kwam geven in Nederland in Amsterdam in de Rode Hoed.

Met bewondering voor zijn werk en gevoelens vol avontuur gingen we daar naartoe en ik was geraakt in mijn hart en in mijn ziel van zijn uitleg en zijn lezing. Bezielde Kosmos was meer voor mij vanaf dat moment, ik werd kort daarna ook uitgenodigd toen de Club van Budapest lancering deed in Nederland vanuit de Speakers Academy en daar werd het handboekje en manifest uitgebracht hoe je als Change Agent de wereld kunt helpen veranderen. Er waren niet veel mensen bij aanwezig en dat verraste mij enorm want als ik hierdoor geïnspireerd was geraakt dan zouden toch meer mensen zijn werk hebben gevonden en ook aanwezig willen zijn, maar dat was een generalisatie want het is passie en het is een eigen weg om zelf die theorie en antwoorden te willen onderzoeken en de grondlegger hiervan te willen ontmoeten. Er was een drang in mij die dit wilde en ik kon dit niet verklaren ik wist alleen maar dat ik dit graag wilde. 2005 was een eneverend jaar voor mij en een kanteljaar vol veranderingsprocessen en mogelijkheden en ik ben diepgaand gaan groeien en holistisch gaan leven in die periode.

 

Ik  ben heel bewust mijn voedingspatronen gaan wijzigen en de keus gemaakt om nog zwanger te mogen zijn en mijn gewicht op optimaal gebracht voordat ik zwanger werd, ik woog 46 kilo met een lengte van 1.58 dus dat is perfect. Ik had supplementen als aanvulling en voelde mij zo energiek en onder behandeling van een orthomoleculair arts die mijn hele systeem controleerde en nog niet eerder had ik mij zo gezond en fit gevoeld. Mijn oudste zoon zat al jaren op school in Breda een bijzondere plek voor autistische kinderen dus kleine groep met aandacht en zorg voor elk kind individueel en begeleiding van een psycholoog en extra zorg erbij vanuit een arts en verpleegkundige.

Deze zorg liep door totdat hij de school moest verlaten en naar het voortgezet onderwijs moest en toen begonnen de problemen. De samenleving was niet klaar voor kinderen uit speciaal onderwijs met een hoog iq. Het was een keus maken naar een vakopleiding of naar hoger onderwijs maar dat betekende wel een normale integratie in een school met grote klassen en meerdere klassen en veel leerlingen in de groep en geen begeleiding meer individueel en geen persoonlijke interactie met de leerkracht.

Je moet dan beslissingen gaan nemen als ouder en als moeder en tijdens dit proces liepen er grote veranderingen door ons leven en in ons Denken dat het beter is en handiger om oplossingsgericht te kijken naar wat er wel is en niet meer uit te gaan van gebreken dus andersom gaan leren denken en daarna gaan handelen.

Marcel was ondertussen van branche veranderd in zijn werkgebied en was actief in het grafische dus hij was veel in de randstad, wij kwamen tot de conclussie dat een school voor vrij onderwijs beter paste bij mijn zoon en hij zichzelf daar ook holistisch kon laten zien ipv reductionistisch. We kozen ervoor om hem in Den Haag op de Montessorieschool te laten starten en Marcel nam hem elke ochtend mee de randstad in en was zelf met een opdracht bezig waarmee hij een aantal opties kon verwerven zoals een huis huren en meer salaris en dus hogere kwaliteit in ons leven. In dat jaar verliep het schooljaar niet zoals we hoopten en kreeg onze zoon last van de prikkels en de sociale vaardigheden maar hij ging ook interacties aan met zelfgekozen vrienden waar hij wel thuis werd uitgenodigd en dat was bij gezinnen met hogere opleiding en dat was een signaal voor ons. Hij was dus ook op zoek naar waarden en prikkels op nivo. Door dissociatie bij Marcel kwam er een plotselinge wijziging in ons wereldje want hij ging een dubbel leven leiden.

 

Mijn zoon kwam dus thuis in afwachting van een aanmelding voor een internationale school zodra Marcel zelfstandig zou opstarten met zijn project en zijn opdracht. Dat was het alterego van Marcel. De archetypes waren in conflict in hem omdat Marcel een te druk leven gericht op de buiten wereld had geleefd en niet meer in contact was met zijn emoties en zijn eigen gevoelens en daar moest hij zelf doorheen. Hij moest leren transformeren en niet meer in transacties blijven hangen dit was zijn groeiproces.

Indicatiestelling ;Bij aanvang van een coaching is het vaak nog onduidelijk in hoeverre  op termijn een behandeling gericht gaat zijn op verwerking van  traumatische herinneringen (die integratie van de deelpersoonlijkheden in de weg staan) aankan.

Voor sommige mensen zal dit te belastend zijn, waardoor een steunend/structurerend contact, dat overigens wel uitgaat van het bestaan van deelpersoonlijkheden, het meest aangewezen blijft.

Caul (1988), een van de eersten die zich bezighielden met de prognose van de behandeling van DIS-patiënten, beschreef een lijst van factoren bij de patiënt die van invloed kunnen zijn op een slechte prognose.

Daartoe rekende hij onder meer: de mate van narcistische investering in de eigen bijzonderheid, de mate van controlebehoefte, de ernst van antisociaal gedrag en de mate van confabulatie.

 

Putnam (1990; geciteerd door Comstock en Vickery 1992) schatte dat een derde van de DIS-patiënten niet behandelbaar is volgens een op integratie gericht behandelmodel.

Als factoren hierbij noemt hij onder meer: (1) lengte, duur en ernst van de traumageschiedenis, (2) de neiging tot het herhalen van situaties waarin misbruik plaatsvindt, (3) de neiging tot secundaire winst, (4) beperkte intellectuele capaciteit, (5) onvermogen om zonder cognitieve en affectieve distortie op stimuli te reageren, en (6) onvoldoende sterke wil om het verleden achter zich te laten en een redelijk leven te leiden zonder onredelijke angsten. Kluft (1993c, 1994) beklemtoont dat het bij Dissociatieve verschijnselen gaat om een heterogene groep met heel verschillende behandelprognoses. Indien niet aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, moet ons inziens de behandeling van traumatische herinneringen sterk worden ontraden: er is enige mate van stabilisatie en symptoomreductie bereikt, en er is een zekere mate van samenwerking tussen deelpersoonlijkheden onderling en tussen de patiënt en de behandelaar ontstaan.

Ook op grond van de volgende andere factoren kan het verstandig zijn de behandeling te beperken en af te zien van traumaverwerking (zie Boon en Van der Hart 1991; Van der Hart e.a. 1991).

De levensfase van de patiënt – Hoewel niet een specifieke leeftijdsgrens gegeven kan worden, verdient het de voorkeur om met wat oudere patiënten (op middelbare leeftijd of daarboven) een louter steunend/structurerend contact aan te gaan. Er is immers vaak sprake van een afname van de spankracht: een jarenlange intensieve behandeling gericht op traumaverwerking is dan riskant.

Ook wanneer de wat jongere patiënt in het heden ernstig belast is, bijvoorbeeld door lichamelijke ziekte, zwangerschap of het hebben van zeer jonge kinderen, is in de regel een meer steunend contact aan te bevelen. Ik kreeg dat dus aangereikt tijdens mijn proces waarin ik om hulp vroeg, het was hypnotherapy elke week en later in het 2e jaar elke 2 weken en daarna moest ik zelf op eigen kracht weer gaan leren leven zonder problemen. Deze ook weghouden uit mijn leven en mijzelf beschermen.

Als er sprake is van kleine kinderen, moet de therapeut wel bedacht zijn op het mogelijke risico van herhaling van eigen misbruik met deze kinderen.

Ten slotte kunnen bijzondere situaties, zoals een ernstige lichamelijke ziekte van de partner of een gezinslid, de keuze voor de aard van de behandeling beïnvloeden.

De mate waarin de mens zich bewust is van zijn vroegere traumatische ervaringen en de complexiteit daarvan – Wanneer iemand zich meldt (of althans de deelpersoonlijkheid die zich voor behandeling aanmeldt) bij aanvang van de behandeling geen enkele weet heeft van de trauma’s, dan is de kans groot dat er sprake is van zeer ernstige en complexe traumatische ervaringen.

Onze praktijkervaring van de afgelopen tien jaar binnen de groep nlpers, leerde ons dat het in dergelijke gevallen vaak bleek te gaan om extreem sadistisch misbruik door meerdere daders, die soms in georganiseerd verband hebben geopereerd. De herinneringen kwamen heel geleidelijk tijdens de behandeling, vaak in de vorm van flashbacks en somatische herbelevingen naar voren.

 

Gezien de complexiteit van deze problematiek (waarbij vaak verschillende systemen van deelpersoonlijkheden zijn betrokken) lijkt een louter op stabilisatie en symptoomreductie gerichte behandeling in deze gevallen vaak de beste keuze. In ieder geval moet actief exploreren van traumatische herinneringen worden vermeden.

 

De mens die niet in staat is  om het intensieve therapeutische coaching contact aan te gaan, tijdig herkennen hoort ook bij coaching en counseling – dit is voorwaarde  voor de behandeling van traumatische ervaringen – om te verdragen. Hij of zij reageert hierop met regressief of agerend gedrag. Daarom moeten de problemen gerelateerd aan (de stoornis in de eigen groei van persoonlijkheid  )eerst afdoende aan bod komen in een steunend/structurerend contact.

Onze praktijkervaring leert dat traumaverwerking vaak niet haalbaar blijkt te zijn, of pas na een jarenlange behandeling gericht op stabilisatie en symptoomreductie aan bod kan komen. Het huidige functioneren – De wijze waarop de mens in het dagelijks leven functioneert kan uitermate verschillen, maar is zeker ook van invloed op de keuze voor een bepaald leven . Je kunt dus niet zomaar even mindful gaan zijn en even aan je groei gaan werken.

Ondanks alles wat er met hen is gebeurd, weten sommige mensen zich goed te handhaven in het dagelijks leven. Zij hebben bijvoorbeeld een baan, studie of gezin en vrienden op wie zij kunnen rekenen. In het algemeen geldt dat de coaching van mensen die goed functioneren in de maatschappij in een langzaam tempo dient te verlopen.

Exploratie van de traumatische herinneringen kan het leven van de mens zodanig destabiliseren, dat werken enige tijd onmogelijk is.

 

Je moet dus goed nadenken voordat je met de tijdslijn gaat werken en diepgaand gaat werken aan persoonlijke ontwikkeling.

In tegenstelling tot deze zogeheten ‘hoog-functionerende’ mensen zijn er ook mensen die eigenlijk alleen in staat zijn te ‘overleven’.

Wanneer een mens eigenlijk nauwelijks kan functioneren in het dagelijks leven, geen enkel steunkader heeft, of zeer geringe egosterkte en/of geringe intellectuele capaciteiten heeft, dan verdient een op steun en stabilisatie gerichte behandeling  de voorkeur.

Doorgaand misbruik –

Wanneer er sprake is van doorgaand misbruik, ofwel door de oorspronkelijke daders ofwel door een nieuwe dader (bijvoorbeeld de partner, of door ouders, door wie de patiënt mishandeld wordt), geestelijke mishandeling dus in dit geval – kan er geen sprake zijn van behandeling van traumatische herinneringen.

 

De bestaande dissociaties zijn  te zeer nodig voor het huidige overleven en dienen intact gelaten te worden.

De eerste prioriteit betreft  hulp aan de mens bij het laten stoppen van het huidige misbruik.

 

Als we ervanuit gaan dat het om ‘leven gaat dat aan de oppervlakte geleefd wordt’.

Dit blijft een wankel evenwicht, dat onder andere door nieuwe stressvolle omstandigheden kan worden verstoord. De mens blijft kwetsbaar. ..we hebben een andere context nodig!

We tekenen hierbij direct aan dat de coach een open oog moet blijven houden voor de mogelijkheid dat na verloop van tijd (en dan na jaren) alsnog wordt overgegaan op feedbackloops op de herinneringen.

Om deze fase van openheid en conversatie als strategie voor meer mensen toegankelijk te maken, zal er naar ons idee ook naar gestreefd moeten worden therapeutische technieken (verder) te ontwikkelen met behulp waarvan de behandeling van traumatische herinneringen zeer geleidelijk ‘gefractioneerd’ kan plaatsvinden. Er zijn heel veel mensen met trauma. We zijn gefragmenteerd dus hoe gaan we hierin een verschil maken? Dat is wat wij doen als facilitators wereldwijd en in dialogen bij elkaar komen om hierover met elkaar in dialoog te gaan, hoe dit te kunnen veranderen in een systeem waarin veel mensen voelen dat ze toch vast zitten?

Wij menen dat het systematisch negeren – hetzij doelbewust hetzij uit onwetendheid – van de dissociatie van de mens of wegvluchten in drank roken of eten of sociale drukte, niet tot het verdwijnen ervan leidt.

Er is sprake van steeds weer nieuwe diagnosen en behandelingen voor steeds weer nieuwe klachten.

Drugs onder jongeren en alcohol het lijkt wel of het de norm is dat het maar normaal is om dit te gaan proberen, de grenzen zijn flink verlegd in taal en in omgang dus wij zijn nodig om te faciliteren en iets mooier uit onze handen te laten gaan en niet laten vervuilen, dat is verantwoordelijkheid op vlak van volwassenheid en goed voor je lichaam zorgen.

 

Het is  aan te bevelen om het bestaan van de dissociatie positie goed uit te leggen, zij het dat dit in een aantal gevallen op een terughoudende en meer metafore manier dient te geschieden.

 

Het voordeel van uitleg van de dissociatie de tweede positie is dat de mensen die vervreemd zijn geraakt van hun eigen natuur, de eigen diepere patronen,  de onbegrijpelijke en vaak ook angstaanjagende klachten beter leert begrijpen en plaatsen. De metapositie geeft sturing en stewardship en daarin wil ik je meenemen.

 

Het leven van veel mensen  wordt vaak gekenmerkt door extreme en bedreigende onduidelijkheid en verwarring. ..angsten en daarom alcohol en wegvluchten in emotionele problemen door bijvoorbeeld niet meer open te zijn en of mentale problemen in negatief denken, en vastzittend in eigen overtuigingen en beperkingen en of frustraties en vele zijn teleurgesteld of vast komen te zitten in een systeem waarin ze zelf niet gezien worden en geen empathie voelen en alleen maar moeten preseteren.

 

 

De eerste stap naar meer zelfcontrole is het verwerven van een cognitief kader waarbinnen voorheen onbegrijpelijke klachten en verschijnselen een plaats kunnen krijgen.

Levende systemen.ppt korte versie

 1. Programma in Leiderschap en Systemische Innovatie
 2. ¡ Director of Doctoral Program and Systemic Innovation at ITBA, Argentina 57th President of the International Society for the Systems Sciences ( ISSS) ¡ Participating as his Agent for Europe working from the Netherlands, based in Kortgene ¡ + 31 6 507 483 33
 3. ¡ Health Promotion ¡ Defined by WHO as “the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health and thereby enabling people lead an active productive life towards wellbeing and quality of life” (Ottawa Charter for health promotion, 1986).
 4. ¡ Good practice forum ¡ This section aims at describing projects and iniatives to implement the salutogenic approach in practice. A short presentation together with contact information is presented. If you are running projects in the field of good and best practice, please share your experiences and knowledge with us by mailing Sarah Verwei at S.I. sarahverwei@gmail.com
 5. ¡ After five years research we are able to state, with confidence, that people and systems that develop the ability to implement the salutogenic way of living will not only live longer but perceive they are in good health, enjoy a better quality of life and mental wellbeing. In addition, they can stand stress better than the average and have more constructive health behaviours. Even if they become ill or get a chronic disease they will do better than the average.
 6. ¡ The Salutogenic model for health, i.e. the study of health and determinants of health in the human context, is the main research objective of the Health Promotion Research Programme. Core areas of research are mental health promotion, life span research, health literacy and healthy learning.
 7. ¡ Salutogenesis ¡ Salutogenesis, the origin of health, is a stress resource orientated concept, wich focuses on resources, maintains and improves the movement towards health. It gives the answer why people despite stressful situations and hardships stay well. It is the opposite of the pathogenic concept where the focus is on the obstacles and deficits.
 8. ¡ Two core concepts are essential in the salutogenic theory: ¡ (Antonovsky 1979, 1987), the Sense of Coherence (SOC) ¡ the Generalized Resistance Resources (GRRs).
 9. ¡ The Sense of Coherence ¡ The ability to comprehend the whole of a stressful situation and the capacity to use the resources available was called sense of coherence (SOC). SOC reflects a person’s view of life and capacity to respond to stressful situations. It is a global orientation to view the life as structured, manageable, and meaningful or coherent. It is a personal way of thinking, being, and acting, with an inner trust, which leads people to identify, benefit, use, and re-use the resources at their disposal. Three elements – comprehensibility, manageability, and meaningfulness, forms the SOC.
 10. ¡ The Generalized Resistance Resources ¡ The other key factors are the resources available to make such a movement towards health possible. The GRRs can be found within people as resources bound to their person and capacity but also to their immediate and distant environment as of both material and non-material qualities from the person to the whole society. The key factor is not what is available but to be able to use and re-use them for the intended purpose. The GRRs provide a person with sets of meaningful and coherent life experiences thanks to the resources at the person’s disposal.
 11. ¡ – initiate new research projects and to collect existing research in salutogenesis & health care ¡ – spread knowledge on salutogenesis through education for students, staff and the surrounding community ¡ – create and maintain contacts with various international research networks to gather and spread new knowledge in the salutogenic research ¡ – contribute to the development of local, regional and national health managements based on salutogenic grounds ¡ – promote interaction through active efforts to strengthen existing networks, but also initiate and develop new networks for health and wellbeing in different settings.
 12. Center of Syntony International ¡ – locally strengthen the salutogenic platform for the health promotive work and teaching at Universities ( Argentina) ¡ – increase knowledge of health through research in salutogenes ¡ – increase the understanding of health from a resource perspective in the meeting with the surrounding local community and the collaborative partners of Universities ¡ – serve as an international center focusing on systematical research synthesis in salutogenes ¡ – work for the University to meet the criteria for becoming a health promoting university under the current criteria (WHO) and to be a part of the international network of health promoting universities
 13. ¡ De soft skills ¡ Een opbouwend support systeem neerzetten ¡ Binnen organisaties ¡ Samenwerkende processen ¡ Groeps processen met technieken die nieuw zijn innovatief ¡ Beslissing makende processen ¡ Weten waarom en voor wat innovatie nodig is
 14. ¡ Syntony Cafe ¡ Salutogenesis workshop ¡ Accessed 06/06/14 ¡ @syntonyinternational ¡ Storytellling & Syntony Framework ¡ Syntony learning Frame ¡ Strategical Conversations ¡ Living Systems, Seeing Systems, Being Systems
 15. ¡ Alexander Laszlo (born 1964) an American systems scientist, Director of Leadership and Systemic Innovation PhD program at the Buenos Aires Institute of Technology, President of Syntony Quest, and faculty member for the Organizational Systems Renewal program at Bainbridge Graduate Institute in Seattle, Washington. He was President of the International Society for the Systems Sciences in 2012-13, known for his work on systems theories and “knowledge management in a changing world.”

 

 

 

Een tweede vraag: wanneer je niet bij al je potenties kunt komen, kan de coach of facilitator dan altijd rechtstreeks contact met onderscheiden alters zoeken wanneer de behandeling uitsluitend steunend van aard is? Wij hanteren dus het concept en de context van eigen verantwoording.

Het is veel moeilijker om op deze vraag een eenduidig antwoord te geven. Naar onze ervaring kan het leren kennen van je parts in jezelf dus je deelpersoonlijkheden, met name degenen die deelnemen aan het dagelijks leven en vaak ook de zogeheten ‘leiders,’ zeer nuttig zijn voor het doen van effectieve interventies gericht op stabilisatie. Van leiderschap naar stewardship dat is waar de nieuwste dialogen over gaan als we strategie inzetten in de dialoog, de dialoog als strategie!

Interventies lijken beter te ‘werken’ wanneer men zich rechtstreeks kan richten tot het geheel.

Werken met NLP  en met systemisch perspectief is hier dus de oplossing en contact maken met de parts want de kracht van verbeelding geeft een denk experiment en verhoging in je ontwikkeling, stel je voor een plank, je loopt erop en voel jezelf ook over die plank lopen. Stel je dit nu levendig voor, kijk naar beneden en dan zie je vlekjes, dat zijn de mensen, luister naar de wind, en voel het licht wiebelen onder de plank. Wie zou er voor je staan en verbeeld je nu in dat je heel makkelijk over die plank loopt zelfs als deze erg gaat wiebelen, en doe dit ook met een stil liggende plank. Het roept andere reacties op en datzelfde geldt zo met doelen stellen. Het is ook zo met dagelijkse dingen, het verhaal van ons is een goed voorbeeld want let op ons denken hoe we ons denken tot een ander resultaat hebben laten leiden. Herstel in gezondheid en hoe wij sociale geografie als context hebben gekozen. Ons doel is contacten leggen en reconnecten, en zo zijn wij met een wereldwijde vriendenkring gestart en hebben dit zelf opgebouwd en onderhouden. Toen ik 16 jaar was en op kamers ging wonen was dit lastig voor mij en soms had ik wel hele gesprekken met mensen op het werk en dat ging dan vanzelf. Het waren meestal oudere waarmee ik goed kon resoneren en levelen op mijn manier, dus ik ga hier een complete weergave geven van wat ik heb gezien, gehoord en gevoeld en hoe het is om je doel te bereiken.

Ik werk niet alleen met woorden, de kracht van taal, wat wel heel essentieel is maar ik ben met beelden, geluiden en gevoelens gaan werken en dat heb ik vooral geleerd door het contact met Paul Liekens.

De taal waar onze hersenen het beste naar “luisteren” bestaan niet uit woorden maar uit beelden en geluiden en gevoelens. Zij maken een verbeelding levendig en overtuigend. Kijk maar hoe het gaat in het dagelijks leven en as je iets moet hoe dat dan eigenlijk niet zinvol is omdat er een moeten in geplaatst zit.

De complete weergave om je doel uit te bouwen gaat over versterken en zo duidelijk dat je hersenen het ook weten want het is net een televisie dus Beeld, je moet wel helderheid, kleuren, helder) en diepte en schaduwwerking, snelheid sneller of langzamer en focus waar je op gericht bent, heel helder weten en zo sturing geven!

Geluid, volume, hard of zachter, ritme, snel of langzaam, toon, hoog of laag, plaats, waar het geluid vooral vandaan komt, achtergrond, en achtergrondgeluiden hard of zacht.

Relax in je hele lichaam en luister maar eens echt naar je omgeving waar je bent en wat doe je zelf, wat is je gevoel; kun je jouw gevoel bijstellen? Sterkte, duidelijk of vaag gevoel, wat is je sterkte van 1-10 en snelheid? Zijn het snelle of langzame bewegingen, grootte, grote of kleine bewegingen en gebaren? Plaats, waar je het meeste voelt in je lichaam.

Draaien aan je eigen knoppen gaat over je weergave versterken van je eigen doelen, in filosofie en intuïtie gaat het over wat je binnenkrijgt en dat is niet alleen perceptie en zintuigen het is alles bij elkaar, de mind of nature, Universal intelligence, en een deel van ons lichaam wat het meest vatbaar is hiervoor is het hart.

Heb je wel eens niet naar je hart geluisterd?  Volg je hart is waar, merk op waar de sensaties zitten en als je een beslissing neemt is er dan discomfort of wel open naar vrede en liefde?

 

Ik voel mij gezegend met deze intelligentie en het hart geeft altijd aan wat te doen en wanneer, dat is spirit, het is een hoger liggende wijsheid die we ook de innerlijke stem kunnen noemen, het is er om te verbinden met dieperliggende kennis. Het is mijn ratio en mijn gevoel samen en dat geeft een dieper liggende factor die mij steeds aangeeft wat te doen en wat nodig is.

Angst en verlangens kunnen dit dichtstoppen, je moet eerst stil leren zijn en dan die ruimte ontdekken ertussen van puur intuitie en daarna luisteren en erop vertrouwen dan zie je wat er gaat gebeuren. De oplossing binnen in onszelf en 1 van die wetten is de wet van hechting, het omarmen van het onbekende en dat aanpakken wat zich laat zien heel spontaan wat er eerst niet was. Je moet jezelf eerst vertrouwen, trust is de basis van Syntony, wijdere horizons zijn er en dat doen we met de mindset en skillset maar dat komt wel uit de hartset, de onzekerheid om echt van binnenuit te durven leven en erop vertrouwen dat je van binnen precies weet wat jouw verhaal is. Deze kracht is de power van consciousness, geen limits en vertrouwen dat je hart in contact staat met het hogere, het is ons intuitieve hart wat weet en dat is de act of intuition.

 

Luister en volg je hart het zal je leiden in je zielsbetekenis, ieder hart heeft dat, een betekenis waarom je hier bent.

Ik ben hier omdat ik deze informatie over de diepere dimensie van de kosmos zelf mag uiten in een integrale coherentie en resonerend met deze flow een nieuwe map van realiteit mag neerzetten voor vooruitstrevende aanwezigheid op deze aarde. Meer bewustzijn en subjectieve ervaringen delen met anderen, andere verhalen, onszelf zien als een vooruitstrevende kompas en begeleiding van systemische duurzaamheid, en dat is glocal, ik verbind lokaal met wereldwijd. Dat zijn de patronen waar we naartoe gaan als samenleving, we zijn collectief verbonden en dat is een grote sense van onszelf. Met de nieuwe map van realiteit is het mogelijk te begrijpen dat we in nieuwe patronen komen die coherent zijn en consistent met het interconnected narrative of cosmic emergence.  Ik vertaal dit bewust niet omdat dit termen zijn die je veel zult gaan tegenkomen de komende jaren tot 2035 een nieuwe taal en nieuwe map.

Het is deze staat van zelf ontwikkeling van individu door te verbinden, luisteren, aandacht te geven en integratie maar ook intuïtie en volledige expressie durven geven aan jouw sense van syntony, jouw harmonie met alles om jou heen en jouw community, jouw gemeenschap, en weten dat elke steen en elke ster verbonden is in de kosmos en wij allemaal geïnformeerd zijn door deze wijsheid van de diepere dimensie van de kosmos.

Ik weet dat we geen machine zijn en ook niet een soort klok maar levende systemen, een eco systeem binnen ons eigen systeem en dat is wat ik weet en hoe ik functioneer dus ik ben een holist. Ik laat de rest open en vrij voor iedereen om zelf maar te navigeren binnen een map of frame maar ik map en frame niet, ik laat het open. Ik ben integraal denker.

Het hier en nu moeten doen met de mensen om ons heen en hen die na ons komen en verder niks, en geen reden om in het bestaan van een god of wat dan ook te geloven of met een hogere macht bezig te zijn. Ze geloven wel dat er iets is maar de echte atheïsten geloven dat niet, er is niks, alleen wij nu hier met elkaar.

 

Autopoiesis – Humberto Maturana

Ik gaf mezelf volledig, meer dan ooit van te voren en alles wat terugkwam, ik gaf nog meer, en zo ben ik mezelf gaan ontwikkelen en mezelf vooral gaan afwikkelen in de oude patronen, ik wilde bij de top 10 horen in linguistic veranderaars, en ik wilde deze woorden goed onthouden!

 

;de wetten van de natuur en de coherentie van mijn leven structureren – een basic law is wat er ook in de collectie van elementen gebeurt, de ruimte is open om te veranderen in de relaties –

 

Dit is de essentie van mijn vertrouwen in wetenschap –

Ik vroeg het elke dag en ik zocht en ik vond, ik klopte op de deur en ben de deur zelf gaan openen en wat ik nodig had “dat vroeg ik,” zo simpel is het! In onze complexe wereld is het zo ingewikkeld maar je hebt gewoon vertrouwen nodig en met een zekerheid dat je genoeg kunt ervaren als je dit wilt als je jezelf geeft zonder er iets voor terug te willen. Doe wat je wilt en doe dat voor 30 dagen en houd je doel voor je ogen, zo is het gegaan met systeemdenken voor mij en zo ben ik wakker geworden en echt gaan leven vanuit mijn volle bewustzijn. In het proces van adult learning gaat het over verandering en als mens het proces kunnen opnemen en dat is transformatie zelf en dat is wat we komen doen , het mens zijn observeren en dat waarnemen wat er gebeurt met je.

Het zijn de eigen ervaringen, experiences – je moet dit eerst leren accepteren –

Het is niet mogelijk om te falen als je deze staat van bewustzijn trouw blijft volgen en dat is de test voor iedereen in dit leven, ik ben dit zelfvertrouwen omdat ik mijn eigen proces ben gestart om te veranderen en te groeien en zo is het gegaan als alleenstaand moeder en ik was nog maar 23 jaar jong, en mijn motivatie was sterk omdat ik de negatieve gedachten zelf wilde hengelen en toen ze er toch bleven zitten ging ik nog een stapje dieper en leerde zo veranderen via mijn mindset.

Ik kon zelf iets doen aan mijn gedrag en dat is wat bepalend is, ik deed iets en maakte een kleine verandering in de bestemming, ik wilde mijn leven veranderen en ik wilde gezonde sterke relaties en nieuwe vaardigheden leren en ik wilde iets doen om echt diepgaand mijn leven te veranderen en dat is een blueprint.

 

Verandering is er constant als je durft te leven als een student. Dit is heel lastig om dit  uit te dragen en ook lastig om meer respect voor jezelf te leren voelen in dit proces vanuit deze toegang tot het onderbewuste waarin je werkelijke drijfveren en overtuigingen leert inzetten met je eigen technieken, en tools gaat inzetten, met het resultaat van meer keuzes. Het zijn onze gedragspatronen zelf die kwaliteit in het leven verhogen en verbeteren!

Ik ben dit gaan doen, elke dag weer opnieuw en zo stopte de  ouder manier van leven en kon ik dingen heel snel resetten, dingen gaat over data, alles is informatie, ik ben een systeem denker en ik kwam er onderweg achter dat dit nodig is als oplossing voor de problemen in de wereld, het is noodzaak!

 

;ik was niet altijd gelukkig met mijn omstandigheden van het leven om mij heen omdat het niet was afgestemd met hoe ik wilde leven. Ik had maar 24 uur in de dag en ik wilde die doorbrengen zoals ik dat wilde, mijn manier van leven en de toekomst veranderen dus ik moest  zelf iets doen en geen mogelijkheden verspillen dus ik begon met Neuro Linguistic Programmeren en zorgde dat ik een computer had en een buro om een eigen plek te hebben in het huis en te gaan leren en studeren en begrijpen dat wat er ook gebeurde ik meer was dan dat moment. Het zijn die beslissingen en die nam ik dus in 1993. Ik had ervaringen achter de rug van jarenlang hard werken en voor mijn eigen huur en eten werken vanaf mijn 15e jaar tot mijn 23e.

Ik werd geconfronteerd met mijn grootste angst, ik was met mijn 23e een jonge moeder maar wel een alleenstaande moeder want mijn partner was zo intelligent dat hij er geen controle over had en rare dingen ging doen, ik moest een keuze maken met heel veel pijn in mijn hart, dus dit had impact, mijn emoties en mijn keuzes, maar het was geen probleem “dat ik niet meer in de boutique wilde werken en mijn zoontje niet in de kinderopvang wilde plaatsen, “ik wilde mijn eigen positie voelen, ik zag dus oplossingen en meer mogelijkheden vrijkomen dus mijn lens en mijn manier van kijken kwam uit de biologie en niet uit beperkt denken, en ik wilde echt zelf kiezen hoe ik wilde leven in mijn 24 uur. Dat is vormgeven.

Ik besloot eerst rust in mijn eigen pure mindset te gaan krijgen en mijn cognities te gaan onderzoeken en te leven vanuit mijn hart,  omdat het fijn is om  in een leeg kader gewoon te kunnen afstemmen wat de doelen zijn in je dag en dat is vitaal.

Ik leef op deze manier, elke dag, doelen stellen en stel mijzelf elke dag 1 doel en dat is wat ik afmaak.

Ik lees al 25 jaar elke dag, ik lees elke dag 1 boek,  en heb alle geïnspireerde boeken gelezen omdat ik in inspiratie wilde blijven en dat is een flow, het gaat vanzelf en als je zorgen gaat maken dan ervaar je angst, dat is niet goed. Ik ben zelf gaan studeren en de scenario,s doorlopen en ik hoefde niet meer te vragen , ik heb deze life changing day ervaren, het was genoeg en ik wilde het zelf doen en zelf leren. Het is wat je kunt doen als je de studenten om jou heen wilt steunen in hun gedrag, dat gaat over leren luisteren en die ruimte leren geven.

Ik geef ruimte, ik ben een facilitator van nature – IK BEN WIE IK BEN EN IK KEN MEZELF

Het is coherentie en dat is wat voor mij de basis is in dit leven –

Het is een beslissing, je moet groeien en het leven geeft ons deze kansen, je moet het zelf aangaan. Ik wilde echt voelen dat ik leef, betekenisvol leven en dat gaat over vooruitgang. Met vooruitgang voel je dat je vooruit gaat, en dat heeft niks met de perfecte partner te maken maar met een simpele wandeling die je kunt doen en je kunt dit gewoon zo doen, je kunt jezelf beter voelen in je eigen power van momentum. Je groeit of je gaat dood. Wat is het ergste wat je kan gebeuren?

Hoe zet je een volwassen, wereldcentrisch en rijp ego neer? Je begint op het nivo van formal reflexive mind, de formeel reflectieve mind dus het formeel operationeel denken.

Je kunt niet alleen denken over je denken maar ook over de wereld en concreet operationeel denken opereert in de concrete wereld.

Formeel en operationeel bewustzijn opereert met de gedachten zelf, er onstaat denken over het denken. Het is de eerste structuur die zelf reflectief en introspectief is dus niet vergeten dat deze vermogens al rudimentair aanwezig zijn in de rule/role mind. Het is het eerste nivo dat echt in staat is om hypothetisch deductief en propositioneel denken en redeneren. Dit geeft deze mogelijkheid tot het innemen van meer pluralistische en meer universele standpunten. Dit denken is niet meer gebonden door sensorische objecten maar opereert op relaties en dat zijn geen dingen maar abstracties tussen de dingen en beheerst het intellectueel leren en begrijpen.

De wereld waarin het individu gerespecteerd wordt en dat zijn de pioniers van de biografische methode, met een menselijke levensloop kun je jezelf als vraagstuk leren zien en als proces, een proces wat altijd leert, elke dag, een leven lang leren. Het leren leren.

As if frame, door dromen jezelf voorstellen van een toekomstige situatie. De toekomst is er al en je moet echt eerst door je emoties heen en je moet overal doorheen leren kijken, ik had deze perpectie al als kind. Je moet er zelf doorheen. Waar je ook bang voor bent, we gaan er allemaal doorheen. Er gebeurt altijd wel iets, iets met iemand waar je van houdt, of je zit in financiële omstandigheden of iemand krijgt een ziekte, het geeft stress. Maar wat doen wij als we ergens mee om leren gaan? Hoe gaan we om in de menselijke spirit? Het leven kan veranderen als wij ons beseffen dat bepalend is hoe wij ermee omgaan. Wat wij doen dus op gedragsnivo en in de omgeving, het is het resultaat van hoe wij onszelf inzetten en wat wij doen. Waar en met wie en wat doen we?

Tussen de leeftijd van 11 en 15 gebeurt dit en dan is wilskracht en zelfcontrole maar ook tijdsgebonden doelstellingen en wensen belangrijk en zelfwaardering. Dit is wat wij doen en dat is Leiderschap. Er gebeurt zoveel elke dag, maar wat wel een verandering geeft is dat je kunt kiezen en je mindset leert ontwikkelen. Je kunt zelf kiezen hoe je wilt leven en hoe je omgaat met wat er is om jezelf heen.

Er is een syntactisch ego met een zelfconcept en egostates en subpersoonlijkheden. Als het fout loopt daar, in het ontwikkelingsproces op dat nivo dan kan er aanleiding zijn tot identiteitsneurose. Je bent dan gebonden aan sociale rollen, en conventionele moraliteit.

Voor het eerst echt steunen op je eigen denken en je eigen geweten, je eigen zelf wat denkt in mogelijkheden en in nieuwe doelstellingen en in het voorzien van een manier wat tot nu toe niet mogelijk was. Je kunt een dromer zijn, een filosoof, en als alles goed gaat dan ben je in de goede zin van het woord; de interne reflectieve spiegel, de basis van JE EIGEN LEVEN.

In dit zelfreflectieve nivo moet je genoeg kracht kunnen ontwikkelen om los te komen van rollen en regels en dat wat in de weg staat van je eigen principes en eigen denken. Durf het zijn eigen weg te gaan? Werd je in die fase van je leven op deze leeftijd flink overweldigd door doodsangst en depressie alleen al bij het idee van die eigen weg?

Mijn weg was heel simpel en ik heb die kracht daar ontwikkeld, al rond mijn 8e jaar was deze aanpak introspectief. Mijn ouders gingen scheiden toen ik 9 jaar was dus ik voelde veel menselijke emoties en wat mij die verandering gaf en wat het mogelijk maakte is dat ik mijn emoties leerde veranderen die mij controleerde, ik wilde gewoon blij zijn en blij blijven en dat is wat mij heeft gevormd. Ik leerde kijken door de ogen van iets groters, een gevoel van toekomst, voor mijzelf en zo  ging ik zelf naar een andere school toe in Wassenaar en zag alleen maar de nieuwe doelstellingen en nieuwe mogelijkheden, en zo leerde ik de vaardigheden van flexibiliteit en effectiviteit en ook empathie en dat is mastering, je kunt zelf die keuzes maken en zelf je mindset sturing geven. Ik wist niet dat het vaardigheden zijn en dat dit de meest intense vaardigheden zijn om te komen waar je wilt zijn. Het gaat niet om wat er gebeurt maar hoe je ermee omgaat, je moet je eigen veranderingen constant zelf inzetten.

 

Mijn leven was ook niet bepaald afgestemd toen ik nog maar 15 jaar was en geconfronteerd werd met gevaarlijk gedrag van mijn biologische vader, en stond daar wel even flink geconfronteerd met mijn 15e jaar dus vertrok ik zelf terug naar een veilig honk, basecamp en vond een oplossing om daar ook weer weg te komen in het leven waarin ik mocht gaan bewegen. Ik zag het grotere probleem en zag het verhaal en ging erdoorheen in de ervaringen zelf, ik zag wat er gebeurde en ging begrijpen dat het niet ging om wat er gebeurde maar het leven gaat om wat ik voel in de momenten.

 

Ik werd geconfronteerd met mijn grootste angst, het was voor mij dat mijn veiligheid wegviel. Mijn psychologie en mijn keuzes. Ik zag later ook hoe het is om je baan te verliezen, en je spaargeld en je huis, en je been verliezen ….. dat is geen probleem meer als je hoort dat er een vriend met een tumor aan het sterven is en dat is allemaal voorbij gekomen in mijn leven. Wat is het beste wat mij kon en kan overkomen?

Wat is de kwaliteit in je leven?

Wat er gebeurt is groeien, het leven geeft ons deze events en er is altijd een gebied waarin we moeten groeien, het is niet het geld,  dingen, het gaat om groeien en vooruitgang. Respect eerst.

Als we vooruitgang maken voelen we ons meer levend, en dat gaat niet over de perfecte persoon die je moet komen coachen maar je kunt gaan wandelen buiten en je kunt jezelf beter voelen door de power van het moment en vooruitgaan en als je dat voelt dan voel je dat je leeft. Het ergste wat er kan gebeuren in je leven?

In deze positie zitten is het beste wat je kunt doen, je moet jezelf in je eigen kracht terugzetten en voelen dat je vooruit gaat, en dat is heel belangrijk, je moet jezelf levend voelen we zijn levende systemen.

Het ergste wat je kan overkomen is in een positie zitten waar je jezelf geen voeding meer kunt geven en geen emoties meer voelen en gevangen zitten waar je geen mogelijkheden meer voelt in intimiteit en niet in verbinding zijn met kinderen, want dat zijn ervaringen.

Het idee is dat je moet leren in het leven zelf, wat het ook is, het grootste probleem om doorheen te gaan is de stress, en dat er iets gaat gebeuren met iemand waar je van houdt, of je zit vast financieel, je voelt je overspoeld, wat het ook is, je moet met deze stress leren omgaan want het is wat je doet met de stress. Je kunt niet in strategie zitten, en nieuwe acties ondernemen als je niet “jezelf bij elkaar pakt. ”

 

Je moet Zelf, je eigen leven zelf input geven en gaan innoveren.

 

Ik ben in deze inspiratie gekomen omdat ik mijn emotioneel leven baseerde op interactie met anderen en dus dialogue emotions, en liefde en trots  maar ook schuld en zelfcontrole en zelfwaardering en wilskracht stonden heel sterk vooraan in mij en dat kenmerkt mijn sterke karakter ook.

Ik ben zo, ik heb deze wilskracht en  wil tijdsgebonden doelstellingen  en wens dat ook voor anderen, het is fijn om zelfwaardering te voelen.

Ik kon al heel jong zelf reflecteren en belangrijk is voor mij te zien dat er filosofische problemen waren die een integraal deel uitmaakten van de ontwikkeling en dat lag bij mijn ouders en niet bij mij. Ik was sterk genoeg en kende al heel jong een eigen kracht in mij om buiten die rollen en regels te blijven en kon mijn eigen principes inzetten en mijn eigen denken. Ik durfde echt mijn eigen weg te gaan. Toch is het niet gezond en normaal dat je met ernstige problemen van agressie te maken krijgt als je zo jong bent dan hoor je juist bescherming te krijgen dus er is iets fout gelopen, en dat mag je later proberen te helen en opnieuw te herstellen, dat laat zich nu zien, dus ik heb maatschappelijk gezien nu een filosofisch probleem  wat deel uitmaakt van mijn interne proces nu met mijn 47e wat ik nu pas aankan en nu pas kan gaan verwerken…omdat ik het nu pas aankan om dit te doorvoelen en dit te gaan verwerken wat mij werd aangedaan toen ik 15 jaar was en op mijn 22e jaar. Prikkelgevoeligheid en misschien wel niet aangeboren hersenletsel nu na de klap op mijn schedel tijdens mijn zwangerschap op mijn 22e jaar.

Ik had 2 keuzes toen het gebeurde, het was in de pijn blijven zitten of weggaan en mijn eigen mindset ontwikkelen en kiezen, dus ik ging en ben gaan bouwen en zo ben ik zelf gaan zorgen voor mijn eigen leven.

Ik ben mezelf nog steeds aan het helen, elke dag, want ik kies wie ik wel of niet wil zien en ik verwijder de mensen die niet opbouwend zijn voor mijn processen en mijn geluk in mijn leven,  ik geef mezelf deze filosofische aanpak en vorming nu en dat is de diepe impact van systemische innovatie wat o.a nlp doet in de basis als het gaat om communicatie, zij is een principe en discipline wat helpt omdat gedrag niet de persoon is, en wij moeten onze cognitie zelf weer blijven inzetten , het is ons denken wat vraagt om sturing en herkadering.

Ik merk in het samenzijn met anderen hoe sterk alles gaat om dat basisgevoel, het is Art, het is leven en hoe we doen wat we doen, en of er mensen zijn die dit begrijpen en weten wat ze willen conserveren in het leven zelf, wat je wilt is wat je zult doen,  het beste wat mij kon overkomen is mijn mastering en mijn menselijke emoties die er mogen zijn en ruimte krijgen en ik zie de verandering.

Deze coherentie! Verbeelding.

Ik groei elk jaar, en ik zie dat en ik heb dat gekregen door emotionele patronen te veranderen en dat is de kracht die ons vormgeeft, ook in relaties en in de #talentontwikkeling, het is hoe wij kijken en onze emotionele patronen, de toekomst zien en weten waar naartoe te gaan.

Voor jezelf en voor je kinderen, daar gaat dit over, overal in de wereld zijn we ermee bezig, het zijn niet de omstandigheden wie wij zijn, het is de menselijke emotie en dat waar wij van dromen! Waar willen we leven en wat doen we zonder intimiteit en zonder kinderen en geen levenspartner? Geen huis meer hebben, niet meer kunnen leven, het zijn allemaal boosheids patronen en depressie patronen in onze gedachten en wat je denkt is hoe je jezelf voelt. Epistemologie, het zijn condities, wij leggen het zelf uit, ik bedank je voor je aandacht en je liefdevolle verbinding met mij hier nu.

In welke events zit jij vast? Waar woon je en hoe ga je ermee om?

Belief!onze software kan dit veranderen, en ik ben er om jou door dat proces te begeleiden om zelfsturend ook met jouw transformatie te starten. Kies voor licht en laat de schaduw er gewoon zijn en blijf in het licht bewegen en zie wat de condities zijn vandaag en help de samenleving om realiteit aan te reiken, what is reality en de map van reality –

Alle veranderingen beginnen met Belief.

Je kunt met emoties van schuld en depressie leven maar je kunt daar ook genoeg van krijgen als je ineens ziet hoe je dat zelf kunt veranderen, en dat gaat alleen maar via je ziel, je moet dit leren zien en die kracht daar inzetten en dan kun je je mindset shiften en daarmee kun je je jouw overtuigingen invloed geven en nieuwe keuzes maken en nieuwe dingen ervaren.

Het huis leren uitgaan en op avontuur gaan, dat is sterk zichtbaar voor mij nu en sterke ervaringen hoe je een verschil kunt maken, en dat is wat ik doe, ik wil dat anderen lachen en zien hoe ze zelf kunnen veranderen en dat is mijn PRESENCE –

 

Dit is door mijn eigen ervaringen gekomen om zo als fair witness te functioneren, zij is in staat op een hoger nivo van integratie en “daarzijn” te demonstreren en daarmee fungeert zij als een mede vormer, als co filosoof en zij is een bron op dat nivo nu om dat ter beschikking te stellen.

 

Dit is nu een Socratisch dialoog wat ik dus aanga met elk ander mens, en zo krijg je vrijheid als je door je angst heengaat, en dan is de specifieke inhoud niet belangrijk maar op vlak van vorm is het deze zelfreflectie, de introspectie en het daar bijhorende specifieke gevoel van mij zelf, het zelfgevoel, dat is wat ik voel wat aangeraakt is…. Voel het eindelijk diep alle emotie sen patronen….een heel diep intense empathy.

Mijn formele mind is aan het evolueren naar de ontwikkeling van het eigen interne referentiekader…en dat is identificeren waar je woont emotioneel, is het boosheid of depressie over overspoeld zijn of leef je vanuit liefde en aanwezigheid? Waar woon je intern en welke patronen zitten in jou? Kun je zien waar je woont? Kun je ook leren voelen waar je controle wilt geven en heb je deze moed?

Moed betekent dat je bang mag zijn maar je doet het toch! Het is als een spier trainen in de sportschool, we hebben allemaal verschillende patronen dus kom op, je kunt niet elke dag in boosheid of in zorgen leven, je moet gek kunnen doen en grapjes kunnen maken en humor inzetten.

Wij hebben als mensen wensen en behoeften en die zijn bewust, soms weten we niet meer wat we willen en dat verhindert adequaat functioneren, dit leidt tot ziekten en ook tot bewustzijnsverlies en verdringing. Je moet die patronen identificeren en je huis vinden, home betekent, dat je intern leert verbinden, in jezelf in je eigen leiderschap.

Er zit namelijk ook  schaduw in ons en daarom moet je met schaduw leren omgaan en dat betekent werken met emoties, we kunnen dit proces  als ego definiëren als potenties waarmee je het contact kunt verliezen of ze vergeten! Uit de schaduw leren wegblijven is de grootste uitdaging en in het licht blijven leiding geven aan je eigen kern.

Ik was zelf al heel jong bewust waar ik woon, en dat is in mijn eigen ruimte en dat is liefde en support, ik geef dat aan anderen en ik beoefen emoties, ik ben daar heel goed in door het al heel lang te doen, ik ga erdoorheen en daarom is het niet nep maar echt!

Coherent Information – het is eigenlijk een nieuwe mogelijkheid die je kunt aanreiken via je verbeelding en wat je graag wilt zien wat zich gaat ontwikkelen, er zijn zoveel vragen dus wat is het wat je wilt zien in jouw leefomgeving? Wat is experimenteel epistemologie? Ik heb in mijn living lab een ingang gemaakt om experimenteel te mogen zijn en ik was nog heel jong en het experiment vanuit 06/06/14 als research colloquia vanuit Syntony Conversation is nog heel jong en ik besef dat ik nog maar 47 jaar ben nu, ik leer en ik weet ook nog steeds niet volledig wat het is maar ik leer nu met de wetenschappers dat dit experiment als fundament fungeert nu. Met vele universiteiten verbonden en de correlaties zijn er en de activiteiten gebeuren nu.

Dat is een biochemische verandering die ook doorwerkt in ons gezin en in onze stad en op ons eiland waar we leven en wonen, en zo leer ik zelf ook gewoon door via mijn eigen processen te gaan en ik doe dit met commitment en diepe passie, ik conditioneer mijn eigen patronen en dat is hoe ik verander.

Dat is voor mij het serieuze pad om met het systeem te werken en dit is experimenteel en dat is niet alleen wat ik denk wat ik laat zien want wat ik denk te zien buiten mij, wat ik verwacht is het domein wat ik doe, niet het domein van onafhankelijkheid. Wat ik heb geleerd gisteren en vandaag in relational coherence is het expansie van condities – het teruggaan naar de basis en de uitleg van wetenschap inzetten – Ik heb vandaag een dialogue wereldwijd met wetenschappers die deze test weer gaan doen, het is wat we doen, instrumenten zijn wij, wij zetten onszelf in als katalysator.

Soms kun je dit gewoon een periode vergeten maar als je zo daadkrachtig en wilskrachtig bent, dan weet je waar je woont emotioneel.

Er zijn wel 4.000 emoties wist je dat? Je kunt inzicht krijgen in welke emoties, door een stuk papier te pakken en schrijf ze op wat jou input geeft, schrijf ze op en kijk maar eens na een week wat staat er? Zet jij jezelf wel echt volledig in deze gemeenschap? wat doe je en wat geef je anderen?

Wat voel je?

Wat staat er op je blad? wat komt er op in je terwijl je schrijft of jezelf openstelt? wat is het wat je voelt als je dingen samen gaat doen?

Het zijn de negatieve emoties wat ons  kwetsbaar maakt en frustratie en alleen zijn en boosheid, dit kan versterkt worden door een verhaal van jezelf waar je woont, hierin moet je dus echt zelf een soort inzinking voorkomen of als je dit toch voelt, boosheid en alleen en angsten, dan moet je de moed opbrengen om iets te doen! verbinden met anderen!

Ik heb dit meegemaakt en meerdere malen maar ik voel ook altijd passie en moed in mijn hart en ook in mijn lichaam en dat is de transformatie die ik steeds voel in mijn leven waarmee ik anderen ook kan helpen. Je moet dit toelaten deze emoties en dat klinkt raar ik weet het, ik conditioneer mijn nieuwe emoties, hoe ik erdoorheen van angst en boosheid naar de staat van erdoorheen gaan, het is mind over emoties, shiften. Vanuit angst in beweging komen.

Je moet begrijpen dat emoties door beweging onstaan en de manier waarop je je lichaam gebruikt dus je moet kijken naar hoe je je lichaam gebruikt!

Ik ben aan het fietsen al vier jaar, en ik fiets al heel mijn leven al sinds kind en dat zijn emoties, door die beweging, ik ben elke dag buiten en ik let op mijn biochemie. Ik eet gezond en ik eet niks weg maar let op mijn mentale emotionele staat.

Ik ben dit zelf gaan doen en besloot dit zelf om te gooien en mensen diep aan te kijken in de ogen en aanwezig te zijn via emoties en zo ben ik een gepassioneerd mens nu, en dat is mijn beslissing, mijn stem en mijn gezicht en gewoon oefenen, en dat is waar echt leiderschap over gaat, echt zijn en echtheid.

Er zijn mensen om mij heen die dit niet fijn vinden en mij niet zwak en sterk willen zien en niet al mijn emoties willen horen en zien maar ik beoefen deze emoties zodat ik erin en eruit kan gaan en ik weet dat het zo moet, je moet het conditioneren en die shift zelf maken.

Je moet leren dat je zelf die verandering mag toelaten en dat leren toelaten en die patronen in je lichaam leren voelen en dat betekent een nieuw leven, en zo werkt het in je mindset, dus ik ben niet gaan verdringen. Ik kon het op dat moment niet dragen…en toch ging ik door omdat ik weet hoe je moet shiften in je mindset. Het gaat om actie en jezelf sturing geven en diepgaand durven voelen!

Het was november 2015. Autopoiesis, je kunt een foto nemen van iemand die rent maar je neemt een proces tot je hoe je leeft, en hoe je aanwezig bent daarin! De veranderende aanwezigheid en de present moment, het is hier nu.

Observeren van disharmonie om je heen, dat vraagt om goed gewaarzijn en goed opletten en als je een betekenisvol leven wilt is het wij, dat is spirit en dat kun je delen met je vrienden. Er zijn heel veel manieren en dat kun je sturen over de hele wereld, dat is hoe je de wereld kunt helpen veranderen door je eigen patronen te leren herkennen en de kwaliteit leren inzetten om je eigen leven te veranderen. Ik wil dienstbaar blijven en heel oud worden, 103….en dat is mijn visie en missie om er te zijn zodat je ook zo met passie gaat leven.

Leef en let heel goed op je eigen grenzen , want je bent waarheid en je kunt falen in wat je wilt in je leven maar je bent wijsheid, dat zit in ons van nature.

 

Ik heb door al die jaren heen veel geleerd door goed op mijn eigen grenzen te letten en dat is waarom ik naar buiten kom met een pilot en een andere manier van denken, het nieuwe paradigma.

 

Je moet leren waarop je wilt focussen en dat begint met focus op grenzen. Ik voel dat er heel veel van mij gehouden wordt, en ik ben heel ambitieus en wilskrachtig, en de relatie met een persoon dichtbij mij heeft voor heel veel emotionele uitspattingen gezorgd en in de toekomst zal dat goed komen dat is het vertrouwen wat ik heb en dus ga ik er doorheen.

Mijn communitie is een geweldig plaats en we leven in een tijd waar alles de gekte is en mensen zijn allemaal in chaos nu en mensen weten niet meer wat ze moeten denken.

Wij moeten elkaar helpen en steunen en we leven in deze tijd voor het eerst sinds 5000 jaar is er een enorme evolutie aan de gang.

Ik ben een heel krachtig mens, en dat ben jij ook, wat er ook was als klein meisje..ik  had het  zwaar want er was heel veel onrust en disbalans om mij heen en ook thuis dus ik moest leren mijzelf goed terug te trekken in mijzelf, en te kijken wat er gedaan moest worden en zo ben ik mezelf vragen gaan stellen en ook mensen vragen gaan stellen.

Ik heb daarom een grote community nu en heel veel mensen om mij heen, ik ben heel gevoelig als mens en heel open en eerlijk dus woorden en daden komen heel hard bij mij binnen. Ik heb geleerd te relativeren, ik heb geleerd met emoties te leren leven en erdoor heen te gaan, en hoe? Door mijn  ijzersterke intuitie en dat is ook waarom ik contact heb met mensen die er niet meer zijn, zij informeren mij via mijn gevoel en dat is meestal in trance of tijdens meditatie. Dat bestaat. Er is een oplossing voor alles op allerlei dimensies, en dat is wat ik heb vrijgemaakt die ruimte en die dimensies.

Lectures geven en durven reflecteren is nodig en wij roepen onze jongeren op en onze jonge studenten –

Ik heb berusting gevonden in het spirituele domein want het kalmeert mij intens, ik heb resources gevonden via Neuroscience want geld en technologie en mensen zijn bronnen maar wat het probleem is, dat is als we zelf niet meer oplossingsgericht zijn en dat gaat over menselijke emoties.

 

Ik ben creatief omdat ik menselijke emoties heb en voel en dat is mijn hulpbron, ik kan altijd iets voelen en zorg geven omdat ik het vraag en ik zie overal altijd mensen elkaar helpen. Je mist de hulpbron als je vergeet hulp te vragen, elk mens gaat hier doorheen in zijn of haar leven. Je moet leren dit leiderschap zelf in te zetten en meer te doen voor anderen dan voor jezelf, je moet waarde geven en waarde aanreiken.

Dat is wat ik heb geleerd en kan mij hierdoor veel beter  uiten want ik voel flexibiliteit en plezier en pas mij aan en durf spontaan te zijn en open te zijn en nu wil ik dat graag zakelijk gaan inzetten dus stilte voor de storm nu.

Er gaat een hele mooie periode aankomen. Op gebied van werk en geld gaat er verandering komen en de connecties zijn sterk in vriendschap, evenementen en feestje is goed en helend, ik heb mijzelf ook wel veel afgesloten de afgelopen periode. Op liefdesgebied voel ik diepe intimiteit terugkeren, dingen samen doen en samen komen en samen zijn en ik heb dat gemist, deze diepgaande manier van mens zijn en op een manier dat je weet en ziet dat je samen leeft,  ik ben flink op de proef gesteld met een sponsor die mij buiten de begaande wilde laten zien wat er nog meer mogelijk is en kwam ook met hulpbronnen in contact,waarmee ik vooruit kon gaan en uit die beperking kon wegkomen.

Er zijn genoeg mensen overal en er zijn genoeg mogelijkheden om echt invloed en intimiteit aangereikt te krijgen en voor mij werd het mogelijk gemaakt met een externe realiteit via een auto en etentjes en kleding. Dat is hoe een rijke man opereert en hij ervaart zijn eigen percepties en we weten nooit of we leven in het moment of het validerend is of een illusie of een fout, dat weet je pas later! Je volgt op dat moment wat valideert en hoe je dit doet is een emotionele keus, het staat los van onze ratio, we doen het omdat we het zo voelen en omdat het ons laat voelen dat we vernieuwen.

Veiligheid ontstond omdat hij mijn jeugd hoorde, de verhalen wilde horen en hij luisterde en zo mocht ik hem ook leren kennen en dus niet alleen mijn verhalen maar ik hoorde ook zijn verhalen en luisterde een aantal weken bijna dagelijks 6 uur per dag naar zijn ervaringen want reality … het is er en echt!

Wat ik hem wilde laten zien is de diepere liefde die je kunt  voelen en dat is leren voelen.  Het is wat je doet samen.

De aanvaarding van jezelf en van de ander, hedendaagse gezichtspunten omtrent de levensloop zijn nodig om daarin de eigen weg te vinden en dat zijn de grote verhalen nu op dit moment die wij met elkaar neerzetten en delen, en als mensen zo hun eigen weg blijven neerzetten en daarin de eigen identiteit durven uiten dan is er een biografie. Dit is wat ik heb ingezet in de coaching en anderen helpen en zo blijf ik blij en gelukkig, ik maak maar 3 beslissingen in mijn leven, waar focus ik mij op?

Het is waar ik mij op focus wat ik voel.

We worden overspoeld in informatie en we kijken om ons heen en we focussen op eten voor ons gezin en leren leren en blijven leren en mogen ontwikkelen en mogen groeien en vooruit gaan, dat is betekenis voelen en dat is het begin van iets moois. Je moet mensen om je heen hebben die je laten groeien en laten voelen dat je genoeg bent en je mooie beslissingen kunt maken en je moet zelf die beslissing nemen.

We veranderen de wereld in wat wij zelf doen en dat is het meest mooie wat er is en dat is een punt, het mysterie wat we testen, ik test mijn ervaringen.

Het is een conditie en de toekomst is er al, de vraag die er ligt gaat niet over eten regelen voor je familie en er geen groter falen is dan dat als dat niet meer lukt, het kan een pijnlijke ervaring zijn als je daar doorheen gaat. Je kunt ook leren voelen dat vreemden om je kunnen geven!

 

Ik ervaar dat mensen om ons geven hier in Zeeland en dat is een Belief, mensen geven om jou, en dat kan je hele leven veranderen.

  Beliefs kunnen je vernietigen of je versterken.

Voel wat er echt gebeurt in je leven en doe iets terug want dat kan je leven veranderen, ook al heb je geen geld, je kunt toch hulp geven aan anderen, je kunt iets doen. Ik leef op dit moment als een student en dat is al zo sinds 2006! Ik kom zelfreflectie aanreiken –

Ik ben dit nu zo geworden, een moment vraagt om ervaringen en dat is wat ik leerde met fouten omdat ik als kind heftige situaties heb moeten dragen, ik zag dat mijn moeder geen hulp vroeg en dat is waarvan ik leerde, het is wat alles kan veranderen in de vorm als je wel open bent en durft te zijn.

Het is openheid #Autopoiesis, wat je ziet en wat je doet, ik kan daarom met deze onbevangen blik naar de mensen en de wereld kijken. Alles zal in harmonie zijn om mij heen en dat gevoel is voelbaar en mijn hart is al sprongetjes aan het maken want, zie de uitdagingen die er liggen met een sterke persoonlijkheid kun je dit succes en deze kracht kan iedereen zelf ook zelf leren inzetten want ook jouw diepere liefde is ervaren en getest, en dat zal onze intimiteit collectief versterken en verhogen, en wij zien de juiste mensen en gebeurtenissen naar ons toekomen.

Ik ben het zelf die structuur moet houden en heel basic moet zijn en mezelf gewoon zijn

 

Wat is het waar je trots op bent vandaag, op welke keuzes?

Mijn ziel wil mij alleen maar gewoon heel simpel laten voelen dat het mijn ziel is en als moeder aarde er te zijn en stevigheid te geven aan mijn jongens en mijn leven te blijven veranderen en ook dat van mijn jongens en ook van de gemeenschap om mij heen, door mijzelf te blijven verbinden. wat ik ook doe, het is mijn verantwoordelijkheid –

Ik was nog niet eerder in mijn leven zo gemakkelijk tevreden en gelukkig sinds ik deze echte banden ben gaan aansterken en zo een fijne tijd heb leren beleven door gewoon te verbinden.

Ik weet dat ik snel een weekendje weg zal gaan en er goed nieuws op komst is ..Ik voel mensen dichtbij op mijn pad en ik moest eerst op mijn eigen pad leren blijven in dit leven zelf, het is mijn eigen kwaliteit en mijn talent dit gewaarzijn. Coherence – Het is wij, wij kiezen wat te doen!

Ik moest ook heel sterk in mijzelf blijven geloven en mezelf die aandacht en liefde blijven geven om anderen ook te kunnen blijven supporten. Dat is gelukkig zijn voor mij.

Opleidingen, trainingen, levensloop en loopbaan, een leerroute is er om kennis en inzicht en vaardigheden te leren en gelukkig te zijn. Doelstellingen van deze leerroute …ik heb dit geleerd via methodische en didactische scholing en kan daarmee inzicht geven in de dynamiek van iemands levensloop. Binnen mijn vakgebied van systeemdenken en filosofie maar ook vanuit Communicatie en Bewustzijn ben ik heel specifiek gevormd. Het is belief, je moet geloven dat het is wat je zelf voelt en zo kun je je eigen realiteit leren neerzetten. Het is reflecteren wat je wilt uitleggen en wat niet, en uitleggen gaat over data, het is data wat het nieuwe goud is en we willen dingen weten. Aansturing en zelfsturing in deze huidige werkelijkheid maar het is vooral het karakter van je eigen structuur en je congruentie.

Door persoonlijke crisis ben ik mijn leven anders gaan inrichten, en het eten van vlees en dieren ben ik gedeeltelijk gaan afschaffen want mijn jongste zoon wil dat niet, hij is heel integer en dieren in ons voedingsproces wil hij niet als normaal vinden. Ik ben hem veganistisch gaan begeleiden vanaf mijn zwangerschap en besloot ook te stoppen te eten daarvan en ben gaan omarmen waar we voor staan bij het Laszlo Instituut.

Later toch wat gaan aanreiken maar alleen kip en hoog nivo vlees.

Mijn levensverhaal is dit “helpende gesprek en dat is het biografische gesprek” we leven in taal en in taal wil ik leven om in mijn systeem te kunnen coördineren en zo reflecteren, wie zijn we en wat doen we?

Dit is noodzakelijk voor sociale media om elkaar positief invloed te geven. Het gaat niet om dingen maar om gevoelens! Er is een nieuw begrip aan het ontstaan en wat te doen nu, het is wat je voelt, het is een zelfsturend vermogen en dat is hoe we kleuren zien en hoe we voelen wat we voelen, en hoe we onzichtbaar oppakken wat ons fascineert.

Een creatieve en holistische werkwijze gaat over het gebruiken van Arts, het is biologie wat hiervoor nodig is in je verbeelding en dat is oook nodig in je gezin en je familie, je baan, je huis, je vaste routes, de fietsen, de mensen, honkvast zijn. ..dat heeft ertoe geleidt dat als er crisis komt en of verlies we ook kunnen blijven zien’ hoe de welvaart direct anders is en mensen anders gaan kijken naar duurzaamheid.” Duurzaamheid is de relatie hiermee met de natuur en met de patronen in muziek ”

Zien wat dat doet met ons en one women, can change the system, be the system, ik ben dit gaan doen, ik heb mijn reputatie niet laten breken en ben doorgegaan, ruim aandacht besteden aan het landschap inrichten om mijn kinderen hun voorsprong te laten reproduceren dan de gewone man.

Waar ik nu sta moet ik rondkijken en eruit stappen en dat doe ik hier in mijn leefomgeving op dit eiland en dat is reflectie, ik moet bereid zijn om erbuiten te stappen.

Met supervisie vanuit een aantal mentoren ben ik in staat om dit te doen, zelfsturing en de rode draad blijven zien dus spanningsopbouw bewaken en durven grenzen over te gaan.

 

Mijn persoonlijke stijl is duidelijk nu aan het vormgeven en dat gaat over de scenes omschrijven en associaties die ik hier zie in mijn eigen leven en dat zijn feiten, via tijd en perspectief is er opbouw en geen disfunctioneel systeem, de personages in mijn leven zijn duidelijk die zich in schaalgrootte laten zien dus het ontduiken en goede omstandigheden en salariscondities, en geen belasting betalen, ik heb zoveel al gezien. Veiligheid en eigen kracht is goed voor mij en dat is de uitwerking van mijn thema,s. Houd ik ervan waar ik stond en waar ik was en houd ik ervan wat ik nu zie? Dat is mijn vrijheid en autonomie, dat heeft niks te maken met diversiteit maar met mijn gevoelens, wat ik wel en niet accepteer!

Coherentie, het is deze transformatie waarin ik leef met coherentie met anderen in mijn niche.

Wat is goed voor ons? het is illusie en weten wat illusie is en wat echt is voor ons – mijn ervaring is de ander als ik ermee resoneer en in relatie ga met de ander, het is niet het respons van de ander wat het bepaalt, het is hoe ik waarneem en hoe ik deze aansturing en zelfsturing in werkelijkheid hanteer, dat is leiderschap en dat is het mysterie van kwetsbaarheid dat we dit gestalte geven – Het is het patroon van accepteren van situaties en daarin de verschillende posities respecteren en wat het doet met jou wat er gebeurt. Het is niet wat er gebeurt maar hoe je ermee omgaat wat er in jou gebeurt.

Ik ben deze spanningsopbouw van de afgelopen jaren aan het omschrijven en daarbij gaat het voor mij om deze polariteiten leren loslaten, verlies zien en loslaten, symbolen vertalen dus positief beeld vastleggen en dat is waarom ik zoveel deel via social media met mijn pilot.

Het zijn de gesprekstechnieken die nodig zijn en supervisie geven aan elkaar, het is interne transformatie wat plaats vindt en dat is heel erg sterk, het geeft een diepe intense transformatie, en ik wil daarover praten en dit delen met anderen, het is een sense van kwaliteit…van relaties tussen delen van het bedrijfsleven, faciliteren.

Wat zijn de wetten van de natuur, het zijn abstracties van onze manier van leven, hoe doen we dit? Hoe kunnen we coherentie inzetten en hoe doen we dit bewust? Het zijn configuraties en een wenselijke streefrichting hoort hoog op de agenda te staan. Het is ons systeem.

Echt faciliteren gaat over een holistische werkwijze waarin we integraal leren denken en zo ook gaan werken en leven dus creatief zijn betekent scheppen en vormgeven en dat gaat over gevoel, het is gevoel durven verbeelden. Het zijn onze relaties zelf en dat is het fundament.

Ik wil je dit enthousiasme ook laten voelen en ben benieuwd dat jij voelt als ik in dialoog ben met jou.

Biografisch werken is nodig en daarom kom ik een pilot aanreiken zodat we met vragen stellen leren om meer biografisch met elkaar in relatie kunnen komen en dat geeft een anker, en dit ankerverlies in Nederland is heel zichtbaar. De huizen stijgen weer en schulden en ook in de bouwsector zien we dit en de aannemers sector groeit nu enorm en de winsten ook en de investeringen worden zichtbaar. De toekomstige realiteitsgroei!

VOEDINGSCOMPLEXEN

Relatiecomplexen

Waarom conserveren wij pijn? Wij accepteren dit nog teveel als onderhandeling in liefde alsof het deel uitmaakt van de cultuur, het is niet normaal dat we dit ervaren of zien, horen, het is de cultuur die ons de situaties geeft die ons pijn geeft maar het is niet de standaard. Ons leven is een eigen validatie en eigen wettten en eigen balans, dat is krachtig dus moet het kind mogen sturen en zelf het eigen grondgebied aangaan.

Deze conservatie van de pijn in de relatie gaat over liberatie en transformatie en als dat er mag zijn dan shiften we onze relatie met onszelf, het is wat nodig is wat van binnenuit gebeurt, hoe we innemen en data verwerken, dus trust first.

Hoe meer ik geef, hoe meer ik om ieder ander mens kan geven en liefde kan geven met mijn vriendelijkheid en pure aanwezigheid. Ieder mens heeft angsten en die mogen we leren omzetten in liefde om nog meer te leren voelen en te leren ervaren. Een partner is een reiziger en elk ander die ons spiegelt maakt ons wakker in een deel in onszelf, en dat is waarom ik dol ben op mensen en ik mijn missie heb gevonden om zo heel bewust nog meer van mezelf te leren houden via alle andere mensen op deze wereld. Het leven is nu. Het is grace. Er gebeuren dingen in een proces van verandering en dat is een nieuw begrijpen, het is krachtig en om sterke verandering in te zetten, dat is een nieuw domein.

Ik neem echt contact op met de omgeving, ik ben heel erg in het nu, ik voel het als er valse delen in het zelf van iemand de overhand nemen en ik wil dat gewaarzijn helpen ontplooien, en dit veronderstelt een mulitsenorieel geheugen dus een verscherping van lichaamsgevoel en samengaand met de verankering van de ervaring van continuïteit van het emotionele leven. Emoties leren verbaliseren en dat op een adequate manier zorgt voor integratie als een deel van het functioneren. Het richten van gewaarzijn betekent dat je confluentie gaat veranderen in het contact van spanning en anxieteit in opwinding. De ergste dag in mijn leven was ook de beste dag in mijn leven want anders had ik nu deze drives niet en dat is wat er is gebeurt in mijn levensverhaal en zo ben ik gewoon gestart met mijn platformen en mensen gaan helpen en dat gestart op nonprofit basis en de content en software gaan uitdragen en mijn eigen leven gaan vormgeven, dat is experience design. Het is een journey!

Dia12

Het ontplooien van een denkhygiëne en het positiveren van denktrend en inhoud, het impliceert een vorming en structurering van toepasselijke en ecologische verantwoorde, effectieve en efficiente formele denkschemata. Dit zijn verschillende mechanismen die de ecologisch verantwoorde ontplooiing in de weg staan en dat zijn in deze volgorde, projectie, retroflectie, introjectie, deflectie en meelopen.

 

Cosmologisten zijn erg zinvol; in het confronteren van wat er in al die jaren al is neergezet, het zijn de levenscondities, wij zijn hier om leven met leven te verbinden –

Sociale verbanden

Mijn verhaal gaat over mijn software omdat ik een budget wilde voor het mogen leiding geven en vormgeven en ik was alleenstaand moeder dus ik moest iets vinden en toen ik in het systeem begon mee te bewegen is dit opgestart. Het punt in mijn leven was tijdens de jaren 2000 ik wilde perfectionisme leren maar dat was juist wat ik moest afleren want het gaat om waar je goed in bent en dat gewoon gaan doen. Toen ik met de ontwikkelde software in aanraking kwam wat ontwikkeld werd met de visie van de Earthspaceshipvision ben ik gaan verbinden met de mensen die ook zo leven met principes. Het werkte heel snel omdat ik mezelf eerst een pauze gunde. Het is univereel…. En kinderen doen dit van nature, ze schudden alles van zich af en zijn er niet mee bezig als er ellende om hen heen is, ze blijven in hun eigen staat. Spelen en ontdekken en op avontuur blijven gaan. Het is zinvol. Verandering zit in ons lichaam en dat zit niet in je lichaam, voel het maar en doe het maar gewoon.

Het is belangrijk om iets te leren lanceren en anderen te helpen hiermee en dat betekent dat je prioriteiten moet stellen. Je kunt dit doen met je passie, bewustwording en communicatie geeft samenwerking. Ik ben dus gestart met wat er op mijn bank binnen kwam en daarvan ben ik gaan studeren, en heel sober gaan leven.

Leefprincipes en principes leren hanteren is nodig, onverwachte dingen die gebeuren geven een afbraak en dan moet je leren om echt te gaan omarmen waar je echt energie van krijgt.

Met een auto moet je geld reserveren voor kosten en wat nodig is vraagt dan kleine maandelijkse investeringen voor doelen zoals met kerst of voor een vakantie en je ervan kunt genieten ipv stress. Geld beschikbaar maken voor de doelen die je wilt bereiken en de regels zijn; geef elke euro een baan, wat je hebt moet je prioritiseren. Een betekenis geven en een doel stellen. Heel goed nadenken en proactief zijn – Je gaat jezelf betekenisvol voelen daardoor en je moet zorgen dat je iets flexibeler kunt worden en gaan herkennen dat je je budget moet veranderen. Je hebt een plan voor een jaar en dan ga je dat indelen in een weekbudget en in doelen voor dat jaar.

Als er iets gebeurt zorg je dat je blijft functioneren. De regel is dat je ook in een manier durft te stappen en het geld gebruiken wat je in de afgelopen 30 dagen hebt gegenereerd. Betere beslissingen nemen. Regel 1 is elke euro een baan geven.

Hoeveel euro heb je eigenlijk per dag en geef vorm daaraan, wat doe je als je niet meer over hebt voor andere dingen om te doen, je gaat niet doen alsof. Je moet onmiddellijk anticiperen, dus alleen als er geld binnenkomt kun je de auto houden en reparatie onderhouden etc. Dat is nodig en als je genoeg hebt dan kun je beginnen met niet meer opmaken dan er binnenkomt.

Proactief zijn en het geld inzetten waar het voor is, dus 90% van de tijd is het waar je het echt voor nodig hebt.

Betekenisvol zijn moet je ook zo doen met je dag inplannen, je kunt betekenisvol zijn met de resources, dus elke dag indelen in units en gaan starten. Budgets zijn nodig om naar allerlei behoeften te laten gaan en dan moet je eerst goed leren kijken, een psychologische issue eigenlijk want het zijn beslissingen die je moet maken. Je hebt een software voor balans net als met een telefoon en wil je sushi eten dan moet je de rest van de week iets makkelijkers kiezen. Gewaar zijn en goed beslissen wat je wilt die week en waar je geld aan wilt uitgeven.

 

Je moet hier eerst in leren bewegen en dan kun je ook voelen hoe we allemaal verbonden zijn. Het richten van gewaarzijn en en het veranderen van confluentie in contact van spanningen en dienstbaar zijn voor mijn lichaam en mijn mind en ziel afstemmen en dan pas voor mijn fellows. Naar de film gaan en beslissingen nemen of je wilt sporten en je hobby aandacht wilt geven, het zijn allemaal beslissingen die je neemt want we kopen eten en we kopen ook verzorgingsproducten dus maak het makkelijk dat is grace, keep it simple. De waarde weten wat je echt nodig hebt, verdeel het per categorie. Je bent genoeg, en daarom hoef je niet bang te zijn want je bent genoeg en er is altijd genoeg, je hoeft alleen maar aardig te zijn. Communicatie!

De essentie van leiderschap is orde scheppen en dingen op een goede plek zetten om ruimte te maken zodat er iets kan gebeuren. Orde scheppen is een voorwaarde dan een doel op zich.

Ik mag dit aanreiken en doen vanuit de steun en support als Adjunct Faculty vanuit de verbinding met het Laszlo Instituut voor onderzoek , kom het nieuwe paradigma aanreiken. Foresight Program ,de United Nations & the Board of SocialScience

Alexander Laszlo is the son of Ervin László, and was born in FribourgSwitzerland. He received a BA from Haverford College, with a major in International and Comparative Political Science and a minor in Human Physiology. At the University of Pennsylvania he received his MA in History and Sociology of Science, and a PhD in the interdisciplinary field of Science and Technology Policy.

He has been faculty member of both the MBA in Sustainable Business at Bainbridge Graduate Institute and the MBA in Sustainable Management at the Presidio School of Management since the first year of operation of each program. Laszlo now serves as Adjunct Faculty in the MBA in Sustainable Entrepreneurship program of the Green MBA at Dominican University, in the Leadership of Sustainable Systems program at both the Master’s and Doctoral levels at Saybrook Graduate School & Research Center, and on the Scientific Advisory Board of the Center for Advanced Study at the Giordano Bruno GlobalShift University.

He has worked for the UNESCO Regional Office for Science & Technology for Europe, the Italian Electric Power Agency, and the Office of Postsecondary Education of the U.S. Department of Education. He has held visiting appointments with the London School of Economics and the European University Institute, and has been named a Level I Member of the National Research Academy of Mexico (SNI).

He is on the Editorial Boards of Systems Research & Behavioral Science,[4] World Futures,[5] and Organisational Transformation & Social Change.[6] An active member of several systems science societies, among them Co-Chair of Evolutionary Development SIG at International Society for the Systems Sciences (ISSS),[7] Alexander Laszlo is author of over fifty journal, book, and encyclopedia publications, with A Field Guide for Evolutionary Leaders forthcoming.

Alexander Laszlo is the recipient of the Gertrude Albert Heller Award, the Sir Geoffrey Vickers Memorial Award, as well as of the Förderpreis Akademischer Klub award of the University of St. Gallen, Switzerland, for work in social innovation and sustainable development, and finalist for the 2003 Beyond Gray Pinstripes award of the World Resources Institute and the Aspen Institute for educational work in sustainable business.[8][9]

He is also Head Instructor of the Dojang At Occidental (the DAO) with over 25 years of experience. He holds a 6th Degree Black Belt in Chung Do Kwan style of Tae Kwon Do and a 2nd Degree Black Belt in Shotokan style of Karate.[10]

Work

Laszlo applies in his research, teachings and practice systems thinking, policy analysis, and technology assessment to issues of individual and collective empowerment, and community-building activities on the design and implementation of evolutionary pathways for self-directed sustainability. Laszlo teaches on evolutionary leadershipcollaboration, and systems thinking at a variety of MBA and Doctoral programs internationally.

Selected publications

 • Laszlo, Alexander, and Kathia Castro. “Technology and Values: Interactive Learning Environments for Future Generations.” Educational Technology2 (1995): 7-13.
 • Laszlo, Ervin, and Alexander Laszlo. “The contribution of the systems sciences to the humanities.” Systems Research and Behavioral Science1 (1997): 5-19.
 • Laszlo, Alexander, and Stanley Krippner. “Systems theories: Their origins, foundations, and development.” ADVANCES IN PSYCHOLOGY-AMSTERDAM– 126 (1998): 47-76.
 • Laszlo, Alexander. “The epistemological foundations of evolutionary systems design.” Systems Research and Behavioral Science4 (2001): 307-321.
 • Castro Laszlo, Kathia, and Alexander Laszlo. “Evolving knowledge for development: the role of knowledge management in a changing world.” Journal of Knowledge Management4 (2002): 400-412.
 • Laszlo, A., and Ervin László. “The systems sciences in service of humanity.” Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Parra-Luna,(Ed.). EOLSS Publishers, Oxford, UK (2003).
 • Laszlo, Alexander. “Evolutionary Systems Design.” Journal of Organisational Transformation & Social Change1 (2004): 29-46.
 • Laszlo, Kathia Castro, and Alexander Laszlo. “Fostering a sustainable learning society through knowledge‐based development.” Systems Research and Behavioral Science5 (2007): 493-503.
 • Laszlo, Alexander, Kathia Castro Laszlo, and Halim Dunsky. “Redefining success: designing systemic sustainable strategies.” Systems Research and Behavioral Science1 (2010): 3-21.

References

 1. Jump up^http://www.bgi.edu/academics/our-faculty/ Bainbridge Graduate Institute in Seattle, Washington, Faculty]
 2. Jump up^Werhane, Patricia H. “Moral imagination and systems thinking.” Journal of Business Ethics1-2 (2002): 33-42.
 3. Jump up^Ergazakis, Kostas, Kostas Metaxiotis, and John Psarras. “Towards knowledge cities: conceptual analysis and success stories.” Journal of knowledge management5 (2004): 5-15.
 4. Jump up^“Systems Research and Behavioral Science, Editorial Board”. Retrieved 15 February2011.
 5. Jump up^“World Futures Journal of General Evolution, Editorial Board”. Retrieved 15 February2011.
 6. Jump up^“Journal of Organisational Transformation & Social Change, Editorial Boards”. Retrieved 15 February 2011.
 7. Jump up^“International Society of Systems Science, Special Integration Groups”. Retrieved 15 February 2011.
 8. Jump up^“Saybrook University, CV Alexander Laszlo”. Archived from the original on 21 December 2010. Retrieved 15 February 2011.
 9. Jump up^“Center for Evolutionary Leadership, Team”. Archived from the original on 13 March 2011. Retrieved 15 February 2011.
 10. Jump up^“Dominican University of California, Green MBA School of Business and Leadership, Faculty and Staff, Alexander Laszlo”. Retrieved 15 February 2011.

External links

 

 

Er zit gewaarzijn in de beslissingen die je wilt investeren en dan weer nieuwe strategie inzetten en weer beslissingen nemen.

Wat zorgt dat je gaat veranderen want er is altijd een punt waarin we allemaal willen veranderen ..dat is mijn verhaal en dat is mijn pitch, het is je zenuwstelsel en dat is niet je cognitieve system, het staat los van elkaar.

Je wilt zoveel maar hoe ga je echt prioriteiten stellen?

 

Je angst kan je overnemen en pijn ook, als je de sensitiviteit gaat koppelen aan je cognities….dan zie je een cultuur ontstaan.

Eerst begint dat in de cellen, dan de organen, de vorm is wat body geeft en dat ga je zien in de uitstraling, het is een familie, van binnen, en dat is je community en zo neem je deel in het ecosysteem, we zijn een bioregio en daarin ook nog onderdeel van een mondiale wereld.

Dit alles vraagt om een coördinatie en dat zijn de multiple feedbackloops die we nodig hebben en deze moeten gefaciliteerd worden door ervaren en gemotiveerde mensen. Een lecture vertalen en de definitie laten zien, dat vraagt om een systeemaanpassing.

Holarische structuur, het betekent heel open en betekenisvol zijn en een systeemaanpassing vraagt om vooruitgang, het is sensitiviteit en die zorgt voor nieuwe condities.

Een spontane vooruitgang van nieuwe structuren geeft nieuwe vormen in gedrag en open systemen die weer opnieuw zorgen voor vernieuwing van de feedbackloops. Dit is het nieuwe paradigma onderwijs en business en ook zorgsysteem wat wij komen aanreiken.

Open zijn en betekenis geeft een open systeem zodat je informatie kunt uitwisselen en dat geeft betekenis en energie aan je leven. Een betekenisvol systeem zijn zorgt voor de feedbackloops en dat is wat wij gebruiken voor intern voelen “noeostatis” en met wij ..dat is onze leergemeenschap en wereldwijde netwerk. Wij zijn inmiddels actief in 195 landen met 84.890 facilitators.

De meesten zijn al heel lang met deze discipline bezig, want  je moet eerst met jezelf leven, je moet jezelf begrijpen en met jezelf bezig zijn, dat is het leerproces. De meeste gemiddelde mensen gaan anderen pleasen en zichzelf aanpassen en wij weten dat “dat “ niet werkt , je moet met je eigen principes starten.

Je moet je eigen behoeften vinden en hoe ga je dat doen?

Duurzaam – het is iets wat er is voor altijd, de grootste verslaving in onze cultuur is; problemen –

Problemen staan ons toe om met onze diepste angsten om te gaan en de problemen de schuld te geven –

Jezelf zijn, aanpassen,snelheid, de Syntony Sense. Leiderschap 4.0 Intuïtieve Intelligentie is er voor wereldvrede en plezier, en dat is voor iedereen mogelijk.. hoe kun je dat kanaal aanzetten, het is nodig dat je toegeeft dat je zorgen hebt of stress, eenzaamheid of woede, en dan opmerken wat het triggert.

Dit heeft niks met geld te maken. Het is een proces, zelf miljonairs hebben last van deze gedachten, het is je mindset, van wie je houdt en met je omgaat is wie je zult worden, je kunt door gedachten in je hoofd echt ziek worden. Je moet gelukkig willen zijn en dat ook zelf doen, je hebt diversiteit nodig, zelfs als je grootste angst toch gebeurt, je man die weggaat en je verraad en problemen met je kind, er zijn zoveel ervaringen waar je doorheen moet, je leven is te kort om te gaan lijden.

Je ziel heeft impact, je kunt alles om je heen niet veranderen en je hoeft niet mee te gaan in overlevings software, dat is je mindset, ik heb besloten dat ik iets anders wilde doen, en ik ben begonnen met het realiseren dat het anderen niet beter gaat maken dus ik adem diep in en blijf afstand houden van alles en blijf in mijn energie van mijn spirit. Ik breek de patronen. Ik ben een hacker. Ik open nieuwe manieren en dat vraagt een heleboel discipline en dat kun je niet kopen met geld. Je moet jezelf rijk voelen van binnen door je bijdrage en dat gaat niet over jezelf dat doe je voor de wereld en dat is de technologie van de menselijke interactie. Soft Technologies.

Mensen, netwerken en organisaties maar ook grotere gemeenschappen hebben een levensloop, een ontwikkelingsgang. Elke levensloop heeft zijn eigen unieke essentie en deze essenties drukken zich uit in de loop van de tijd in een specifieke identiteitsontwikkeling, de neerslag noemen we dan het levensverhaal…..we kunnen het probleem nooit oplossen met dezelfde informatie dus we hebben meer informatie nodig, en ik spreek hier graag over…een persoon die dat mag doen, dat is vrijheid ….

Lady …………het luisteren naar levensverhalen bestaat al zolang mensen kunnen vertellen en zij er behoefte aan hebben om hun wederwaardigheden met anderen te delen….dit is wat mij diepgaand raakte als kind al….vertel me wat je fijn vindt en ik neem mijn tijd…ik zie het in je ogen want ze vertellen geen leugens en ik zie het aan je lichaamstaal…

Tijdens communicatie opleidingen en business trainingen en in een wereld vol mensen luisteren we naar muziek, de patronen en daarin zien we de energie verhogen vooral in de hulpverleningstrajecten gaat het over de nieuwe masterclass, de patronen leren zien en ze leren herkennen, het leven en de belangrijke feiten,betekenis geven, dat is het wie zij zijn, en wat wij willen delen en wij zijn het “ die het vertellen waard zijn” , het werken met levensverhalen is een nieuwe werkwijze en wij hebben hiervoor een software en programma, een pilot. Ik ben heel energetisch. Ik leef via muziekpatronen en durf te vliegen door de sterren, ain’t nobody love you better… through trance……….Armin van Buuren….Nederland zet de wereld op zijn kop! Innovatie is enorm in ons land…..

 

Je bent zelf die persoon, het moet echt diep van binnenuit komen en daarin mag je vertrouwen op die gevoelens…je moet interesses hebben en jezelf toestemming geven dat je niks verkeerds doet maar dat je interesses mag onderzoeken en dat mag kiezen en echt gaan professioneren en ik heb die 10.000 uren regel toegepast en heel veel dingen gaan proberen dus prioriteiten gaan stellen.

Ik begon met mijn behoeften en ben mijn doelen gaan naleven en zo kon ik dat elk jaar ook weer kiezen. Ik ben een experiment gestart en een groot platform gaan neerzetten omdat ik merk dat het gezond is om te geven en dat geeft verhoging in je gewaarzijn en dan is het oke en kun je accepteren waarin je verkeert als dat lastig is.

Ik ben gestart in het buitenland via een platform en een groep professoren die dit hadden samengesteld en het programma doorlopen en kwam erachter dat er een toenemende belangstelling is voor spiritualiteit en humanistiek en ook voor filosofie. Dit is als vak al heel geïntegreerd op middelbaar onderwijs en dit willen we ook graag doorvoeren in de basisscholen. Er is een compleet curriculum beschikbaar voor Bachelorstudenten in Leiderschap en dat heb ik in mootjes gehakt om beschikbaar te maken voor kinderen en jonge studenten met minder dan Bachelornivo om toch deze filosofie en humanistiek aan te reiken voor een verhoging van communicatie en wereldvrede.

Ga je meenemen in een verhaal wat is begonnen met het in kaart brengen van deze sturing en voor mij is dat als een Lady…van de lady zelf en haar eigen inzichten …langzaam gaan veranderen in een verhaal van sturing geven ….

Aan de top staan van je eigen dromen en eigen gevoelens, je hart openen gaat over sturing geven vanuit je diepste gevoelens, via biografisch leren kun je meer belangen zien en door het delen en leren samen met anderen ga je een uitdrukking geven en op verhaal komen.

De levensthematiek waaraan gewerkt wordt kan een zorgvuldige en respectvolle benadering vragen, omdat ze werkt vanuit vertrouwen, vertrouwen eerst en dan relatie opbouwen, er is vertrouwen nodig om relatie te ervaren. Zonder vertrouwen is er geen relatie mogelijk, en zonder conversaties met anderen die het al zo doen is er geen verandering mogelijk, ik begon met het lezen van de boeken van Dr.Ervin Laszlo en hem gaan ontmoeten in Nederland en dat zijn de verbindingen en dat is ingezet door mijzelf in 2000 en in 2001 en in 2003, ben daarna in aanraking gekomen met een compleet netwerk van Systeemdenkers en Systeemwetenschappers. In het hogere onderwijs en in vormingswerk zijn studie en werkprojecten ingericht en in Belgie en Duitsland zijn ze al veel eerder hiermee gestart. Emotioneel leven gebeurde in 2013 met Kathia Laszlo en in verbinding met de journey in ontdekken met Alexander Laszlo samen, en dat is gestart in 2012!

Ik heb samen met een groep Facilitators ontdekt wat er zich afspeelt

ik conserveer mijn familie, mijn man en mijn kinderen, ik ben dienstbaar voor mijn gemeenschap hier en mijn zelfrespect, hier nu, wat bedoel ik hiermee?

Een  creatief  nieuw jasje aanreiken dat is wat evolutionair leiderschap in duurzaamheid is om de samenleving iets te geven wat  vooruitgang geeft en het verhaal geven… wat wereldwijd bekendheid krijgt nu langzaam en een veranderingspunt is in het leven en dat niet alleen van mij ,van deze lady..  een klein stukje daarin  meenemend uit het eigen levensverhaal. …

het is ondernemersschap en laten zien wie je bent en waar je innovatie vandaan komt//

Sta elke ochtend op om 5 uur en zie de laatste updates en versies van leiderschap en innovatie dus daarin nu eenmaal meedraaiende, is het simpel geworden om te twitteren en blogs maken en thema,s neer te zetten… oordeel zelf en kies zelf met wie je wilt resoneren en wat jou diepgaand raakt van binnenuit…houd het wel simpel ! Door het vertellen van je biografisch leren onderweg kun je een aanraking voelen en dat is een onzichtbare beweging wat passie veroorzaakt, als je weet wat de ander voelt…..

 

Afstemmen op jezelf op die diepere dimensie, dat is intuïtie en dat gaat over de geestelijke verzorging, dit is heel erg belangrijk als je continu wilt blijven onderzoeken wat bij jou past en je je eigen melodie wilt spelen in de bredere symfonie van het leven  zelf. ..de diepte..je intuïtie…intuïtieve intelligentie geeft legacy! ;de correlaties en de muziek patronen en de patronen uit de natuur – we zijn constant bezig om de aanwezigheid te veranderen, changing present – reflecteren hierop

Er zijn zoveel manieren om te zeggen “ I love you ” …. Biografisch leren en werken gaat over dit leren en durven zingen van je eigen lied, je eigen pad en je eigen leven vormgeven en via biografische consultatie en biografiecounseling geeft biografiek, levensloopkunde, en dat is nodig binnen het grote aanbod van coaching onder de namen van personal en lifecoaching…

 

Dit gaat over geestelijke verzorging

In het omgaan van je levensverhaal in lief en leed is geestelijke verzorging nodig en dat is een thema en heeft hoge prioriteit….

 

Een ander model van de wereld leren toelaten zodat de echte werkelijkheid kan veranderen.

 

Innerlijke stilte …hierover gaat het verhaal want het neemt je mee in hogere aspecten en jezelf daarmee verbinden geeft nieuwe beelden en visies en zo krijg je dieperliggende kennis want wat zijn diepere en hogere aspecten van jezelf en welke zijn er altijd?

 

omvorming
bestendiging en verandering

hoe werkt dit? er is een toenemende intensiteit nodig een human habitat een culturele biologie

toenemende intensiteit gaat over;

verplaatsen en dan verbeteren , veredelen en dan vernieuwen

dat is verandering instappen en dat is systemisch werken en leren en leven om coherentie te laten ontstaan

en dan ga je ook reinigen en repareren en revitaliseren en restaureren om bestendiging te laten ontstaan… die ruimte is open om de relatie te laten veranderen en dat gebeurt als je open bent voor verandering en daarom is verandering zo belangrijk!

 

Durf de steen te gooien en zie wat er gaat expanderen….. wat er gaat conserveren…dat is belangrijk in verandering!

 

Sarah

Social Cultural Sustainability

Connectivity

Discipline & Focus

Empowerment & Alignment

Openness & transparency

No  Competition / why not me?

 

Er is zoveel aan het veranderen en het zijn die dingen die niet zullen veranderen, wat op het spel staat en wat hoofdzaak is, ik neem je mee in mijn eigen ervaringen vanuit het wereldwijd werken en studeren wat ik in Europa aan het verbinden ben via mijn platformen en windows waar alle Change Agents zich hebben verzameld wereldwijd. Het is namelijk ons eigen levensverhaal hier nu en onze eigen ervaringen hierin. ..wat is wezenlijk en waaraan wil ik hier nu zelf beantwoorden?

Welk signaal was er voor mij om te wenden en het kwade om te keren in mijn leven in het goede.. om zelf het antwoord te zijn op vragen en deze samen te vatten zodat het een thema is geworden en hoofdstuk en dat is Leiderschap 4.0 waarin we samenwerken en samenkomen en samenzijn en samen leren en elkaar ook ondersteunen en dat mist nog enorm in mijn lokale omgeving en hier in mijn regio! Het is ieder voor zich en keihard, dat is niet het nieuwe leiderschap 4.0, ze stelen informatie ipv te supporten en te verbinden en dan krijg je een antwoord´ beter goed gejat dan slecht bedacht `

 

 

Oh wat erg, dat zijn de eerste gedachten maar ja het is wel zo, dus hoe dan nu = Focussing methode inzetten, werken met gevoelens, dat ontbreekt dus wezenlijk hier, moed, vertrouwen en ook stilte en vreugde delen en oprechtheid en de common cares samen brengen en de gedeelde visie zichtbaar maken, hoe.. doe je dit…het is even afwegen en goed kijken want het is een complete software wat ik kom aanreiken / maar ook een levensverhaal en mijn ontwikkelingsgang. Hoe kan ik dit duiden?  Door met een programma en 3 modulen, heel concreet, op het juiste moment te gaan aanbieden, het is mijn software.

 

Middenin al het materiaal wat ik las en wat voorbij kwam in mijn eigen leven waarmee een uniek levensverhaal wordt samengesteld, zijn het de beproevingen, het zijn deze topics van leiderschap want leiderschap is persoonlijk, het is niet om de powerpoint, maar

“ om wie je bent van binnenuit.”

Ik ben Sarah

cropped-img_6333.jpg

Homo Sapiens – onze voorouders maakten goede beslissingen en zij wisten het als er iets in de bosjes zat wat hen wilde opeten, dus met hele simpele woorden, zij konden goed waarnemen. We focussen nog teveel op dingen doen maar het zijn de goede gevoelens.

Midden in al het materiaal waarmee we nu een levensverhaal samenstellen, nemen de beproevingen een bijzondere plaats in, en ik loop niet zomaar weg…..dat is mijn karakter, het zijn de beproevingen….ze kunnen wijzen op een sleutelmoment …..een gouden ogenblik, in de totale ontwikkelingsgang, hierbij zijn het beproevingen waar ik nog steeds doorheen ga, om het te ontdekken….. in deze zoektocht is het de beproeving die de noodzaak geeft om ” een manier van denken te herzien”.

evolutionary-leadership-14-728

Confrontatie met een paradox, een tegenstrijdigheid in de opvatting en die benauwt en onoverbrugbaar is dus een nieuw paradigma is nu noodzakelijk, het is het nieuwe paradigma wat zich laat zien aan mij en door mij heen komt nu in mijn eigen leven en door al mijn ervaringen die ik nu opdoe, het is de enige manier nu..om deze beproeving wat het fundament is om “op een andere manier om te gaan met de menselijke relaties waarin ik anticipeer,” in de regel is deze noodzaak meestal niet zo sterk in het hullen van een confrontatie zoals ik deze nu krijg …… het is een `tussen menselijke impasse.`

Ik beleefde sterke onrust en de menselijke maat is soms bijna verloren gegaan vanwege het wantrouwen om mij heen maar ik voelde dat het waar was wat ik voelde al die tijd…dus diepgaand vertrouwen in mij is zich aan het herstellen.. deze narratieve methode om de thematiek die in opeenvolgende beproevingen verscholen lag, tegen het licht houden nu geeft mij nu deze rode draad.

 

Het zijn de contrathema,s geworden ..deze zijn zichtbaar nu….. de narratieve methode als sturingsinstrument om onderzoek en sturing te geven en dan ook het mooiste doen…..” het levenverhaal ook leren vertellen” ……………….

 

´het met elkaar delen van deze vertellingen verbreedt en verdiept de herkenbaarheid en vergroot de kans op meer koersvastheid in de sturing zelf! nieuwe afspraken maken voor de toekomst en dat begint met mijzelf…`

 

`ik kruip dus in de pen vandaag en de komende week…. om met anderen die spelers zijn in het veld ook die afspraken te maken! het dialoog als methode, de transgenerationele dialogen omdat ze aansluiting geven en werken als een onzichtbare kracht om te verbinden, het leven te verbinden met het leven zelf in grace integrity flow personal mastery en passion` –

Dia18

 

 

Echte transgenerationele ontwikkeling is nooit klaar en het verhaal van de ontwikkelingsdynamiek is daarom ook nooit af…. het begon voor mij in 2012 met de software van Syntony en ik de 3 werelden mocht gaan omschrijven en het leiderschap dat hierbij hoort. Elk mens zoekt zijn heil en dat gaat niet in gedetailleerde regelgeving maar in overzichtelijke visieontwikkeling en niet in plannen van aanpak maar in ervaring opdoen! en we op de vier nivo,s en dat moet, je kunt geen balans vinden in enkel 1 van de vier van de nivo,s, het moet in balans zijn op alle vier de dimensies en dat is een leiderschapsproces+ een realtime experience /

Dia12

Het is mijn eigen pure ervaring die ik heb opgedaan en hier nu opdoe met de mensen om mij heen en ik onderzoek de relaties hier zelf, vanuit mijn hart. In deze fase waarin ik hier vanuit Zeeland nu op dit moment zelfstandig opereer op wereldnivo, ben ik maatschappelijk op dit moment erg kwetsbaar en het is ernstig hoe egoistisch de mensen zijn om mij heen hier op het eiland, wat een verschil in denken en handelen en in hun manier  van mens zijn, ze stellen geen vragen en bieden zelf echt geen praktische maatschappelijke hulp aan en ook geen samenwerking, ze stelen wel heel graag de kennis, maken mis-bruik van de situatie, en niet verrijkend maar afbrekend, en daarvan zijn ze zich niet bewust, het is onbewust gedrag, en dat fascineert mij enorm, dat gedrag, terwijl zij allemaal weten, hoe ik ben opgeleid en dit een groot dynamisch organisme wat wij als collectief beschouwen van het individu en de eenheid kan vormen. Ik ben afhankelijk van sponsering en ik kreeg een mooie aanbieding maar daar zaten voorwaarden aan en daarin liggen wel grenzen. Evolutionaire ontwikkeling betekent dat je een revisie kunt maken van een systemisch perspectief en dat kunt integreren in de geisoleerde gebieden van menselijke, economische en sociale culturele en duurzame ontwikkeling. Meer doen met minder en het promoten van een simpel leven en betekenisvol leven.

Een meer duurzame economie neerzetten waar heden en toekomst elkaar kunnen ontmoeten zonder een compromis te hoeven maken met de omgeving – dat is Evolutionair Leren

 

Wij zijn allemaal sociale units, waar Evolutionair Leren in Community vanuit de gemeenschap dus, kan worden neergezet via de bewegingen onderling. Ik ben aan het wachten totdat mijn omgeving hier in Zeeland uit zichzelf naar mij toekomt voor onze Curriculum en onze software.

Een evolutie van het bewustzijn. Schitterend is het, dat jij, ik en wij allemaal daar deel van mogen uitmaken. In deze transformatie van bewustzijn zien we een periode van 5126 jaren zoals Carl Johan Calleman dat heeft onderzocht, en daar begon mijn zoektocht ook naar wie wij zijn. De grote cyclus. Hoe wek je menselijke creativiteit.

WAT is het wat onze voorouders ook al deden? In het gewaarzijn en observeren? Het is wat zij voelden, de goede gevoelens en niet de focus op dingen doen..tijd is emotie en dat is het nieuwe paradigma wat we komen aanreiken, een andere manier van denken omdat je leert voelen vanuit het intrapersoonlijke domein, subjectief eerst en je intuitie leren ontwikkelen en daarna luisteren, compassie voelen en met elke cel in je wezen luisteren… kijk maar naar de Homo Sapiens….we leven in een digitale economy en een virtuele omgeving die verandert in regels in hoe je kunt werken en het transformeert de totale workforce dynamiek. Het is geboren vanuit de digitale millennials die uit de prominente workplaces komen. Het is een mogelijkheid om betrokken te zijn als organisatie met je klanten en medewerkers. Het spaart tijd en 40% van de bedrijven zal verdwenen zijn in 2020! Dit is al voorspeld en dat zien we ook gebeuren. Wat doen goede realiteiten en mogelijkheden? Waarom de lens van biologie inzetten? Het vervangen van oude waarden in nieuwe ,het nieuwe paradigma.

Het gaat hier over snel aanpassen en goede beslissingen nemen.

Leiderschap gaat niet over de keymessages, of de iconische bewegingen want het gaat echt om dat wat van binnenuit komt.

We zijn niet gevangen in een kastje er is geen kastje en er is geen boek hiervoor, het is wat ons aan het lachen maakt en het is een groter, bredere leren “zien”, er is geen onderscheid tussen dit ervaren en het begrip ervan.

Een krachtig systeem met diepe verkenning van het bewustzijn om te verbeteren en het selectieve bewustzijn en prestaties te verhogen door diepe ontspannen toestand en geluidspatronen.

Door de hersengolven kun je zien hoe deze relatie er is, de waarnemings en gedragspsychologie van het bewustzijn. Hemi-Sync.#BinauralBeats

Het is een dialoogvorm waarin ik als gesprekspartner zo dicht mogelijk wil aansluiten bij datgene wat wordt verteld, door middel van het stellen van vragen en vooral korte aanvullende vragen, om het verhaal sterker te maken.

 

Ik werk met hoofd, hart handen.

The New Paradigm is in the nature of the content, the manner and methods through which it is delivered, the learning objectives as well as the vision we aim to be building together.

 

Nature of the Content

Cosmology & Consciousness

Knowing and Questioning the world we live in

Deeper Human Values & Philosophical enquiry

Holistic Understanding of the Human Being

Scientific Revolutions

Social Change for Meaningful Shifts in Human Civilisations

 

Methods and Modes of Delivery

Engaged Enquiry developing diverse forms of knowledge and ways of knowing

Self-Reflection, Introspection & Transformative Practices

Social Learning and Social Collaboration

Student Projects and Applied Research

 

Learning Objectives

Understanding how to create a better world

Active Citizens & Human Agents

 

Vision

Creating the architecture for an integral approach to whole dimensions of life.

Creating an evolutionary learning community of students who become the future agents of the world.

 

Het Dialoog zelf is de interactie die ik met je aanga en dat is de methode zelf het faciliteren van productieve communicatie en het ontwikkelen van samenwerking. Het opbouwen van een georganiseerde cultuur en het omarmen van het volledig durven verschijnen dus jezelf als branding gaan neerzetten.

Fully present en dat doen in je werk met je mind, heart and body.

Jezelf als instrument neerzetten in menselijke systemen met de competentie en het zelfvertrouwen om systemen naar een hoger nivo te laten bewegen en daarin functioneel te zijn en gezond en heel. Bijdragen en service geven door dankbaar te zijn voor de ethiek die er is in jouw communitie, in jouw gemeenschap waarin je beweegt en de grotere wereld daaromheen.

Gebeurtenissen uit het verleden maken deel uit van het heden en met liefde en toewijding ben ik betrokken bij de dagelijkse dingen. Het betekent dat ik in het hier en nu ben en dat intensief kan beleven en dat is mijn hart, mijn manier om naar de natuur te kijken als model, als mentor. De natuur is mijn model, mijn mentor, het is een wetenschap waarin we de modellen uit de natuur bestuderen. De vormen, de processen, systemen en strategie is er om menselijke problemen op te lossen. Duurzaam. Meer respect voor jezelf en voor anderen, meer rust en meer zin in het leven zelf. Narrativiteit en het belang van jouw verhaal door de weg naar binnen. Biografische counseling gaat hierover, en dit is nodig in coaching en in levensloop, in loopbaan.

Ik kom een leuke software aanreiken hiervoor wat technieken aanreikt en tools zodat je meer keuzes leert maken en je ook direct je gedragspatronen leert zien.

#Framing #Aligning #Paradoxing #Abstracting #Directing

Getting Grounded in a New World
#TheNewMapOfReality

 • Getting grounded in ourselves: Social Autopoiesis and Autopoietic Systems.
 • Getting grounded in our environment: What can we learn from nature?
 • World 1 Focus questions: Where did we come from? What is our story? How do the worldviews we hold influence the way we see and interpret the world around us? What do insights from the sciences of complexity have to tell us about the deeper patterns that influence our evolutionary journey?
 • Getting grounded in our body

o Workshop: Sensory meditations, yoga & Psychosomatics

 • Getting grounded in the self: Taking up a self-reflective practice. “The rel voyage of discovery consists not in seeing new landscapes but in having new eyes.” –Marcel Proust

o Workshop: Journaling, Art & Writing.
• Engaging the change

o Lectures & Workshops in: 4 levels of a Syntony conversation

Hoe voel je jezelf en wat is jouw waarde!

EVALUATE YOUR LIFE

No matter how accomplished or happy we are, we all have areas of our life that could use some improvement – and in most cases, different amounts of improvement. Think about your health, for instance. Are you in a peak state of health, feeling energetic and full of vitality? If so, congratulations! But now move on to another area: personal finance. Are you on the right track to achieve financial freedom? What about your career? Does your job feel like a job – something you go to every day to earn income, or is it more of a mission, something you would do even if you weren’t paid for it?

 

 

ACHIEVE YOUR TRUE BALANCE

The Wheel of Life is a way to take a good, hard look at each facet of your life, and rate its relative quality level, so you can uncover which areas need more attention than others. Consider each area like a spoke of a wheel: When one of the spokes is shorter than the others, it can throw the whole thing off balance. By getting this “helicopter” view of your life, you can identify where you are excelling and where there is room for improvement – to discover where the gaps are between where you are today and where you want to be.

 

 

SHAPE YOUR DESTINY

As Tony Robbins says, too many people are caught up with making a living – and not designing their life. But to be able to design your life, you must first create your map of where you are today.

 

Take the Tony Robbins’ Wheel of Life identity test to get started on your journey to the extraordinary life you desire – and deserve.

Notes for further study

Laszlo, A. ( 2001) The Syntony Quest; Evolutionary Vison for Changing Your World, manuscript version

Laszlo, A. (1999) . Syntony as an Organizing Force in Societal Evolution,’ Proceedings of the 43rd Meeting on the ISSS, Asilomar ( USA), 27 June – 2 July 1999.

Syntony provides a compass to involve learning how to sail the currents of evolutionary change. If we develop the syntony sense is about the response abilities and sense abilities to take to heart and bringing to life this system…being the systems we wish to see in this world

a world evolutionary learning community is a glboal evolutionary learning laboratory and that is the exploration of innovations in interdependence and thrivability

Manifesting courage it is a muscle, I have been training for 25 years what we do from the insight / do things that scare you! all the time….

ik had zelf tijd nodig om na te denken en zeker toen ik moeder werd op mijn 23e, ik had mijn eerste zoon, ik was 23 en ik moest echt zelf leren nadenken in mijn eigen ruimte en dat moest alleen, zonder anderen erbij, ik wilde optimaal leren van mijzelf te houdendus ik stond mezelf toe om zelf dagen door te brengen met mezelf. Ik hoefde niet te werken en niet aanwezig te zijn in het leven van anderen in de eerste 6 jaar van zijn leven dus ik deed dit ook. Ik bracht urenlang door in mijn eigen ruimte en nadenken, lezen en leren en nadenken daarover, je moet echt in die ruimte leren zijn om ook gewoon niets te doen. Ik wil nu genieten van mijn moeder zijn met Senn, hij is bijna 11 jaar en ik heb mijn intenties gezet, ik wil mezelf differentieren en ik weet mijn waarom en ik blijf daarin verbonden, ik kom een probleem oplossen, en ik blijf daarmee verbonden en dat zal zo blijven totdat ik hopelijk 103 jaar ben..

 

Ik hou van deze content en dit product omdat het essentiele tools zijn en voor mij is dat een modus waarin ik denk en nadenk of ik wel of niet moet adverteren en wat ik moet doen nu want dit is mij ook overkomen. Ik ben hierin terechtgekomen door mijn eigen journey en ik ben heel intuitief, dus ik volg mijn hart hierin. Ik kom de gevoelsintuitie verhogen van de mensen om gezondheid op te lossen en ook communicatie verhogen om conflict te helpen verminderen en dat is een wereld lancering, ik kom anderen dat support geven en deze gevoelsreactie leren ontdekken in jezelf geeft meer harmonie en plezier. Het transformeert je leven direct als je deze kompas ontdekt en je gaat het dialoog inzetten als methode om te kunnen werken met je gevoelens, en je gaat anderen ook daarmee helpen. Er zijn al zoveel mensen in dialoog aan het gaan vanuit dit vertrouwen en ik inmiddels 84.890 facilitators gesproken en aangereikt hoe ze dit kunnen doen. Zo ben ik dus organisch van binnenuit aan het werken zodat er een echte sociale culturele duurzaamheid komt die vooruitgang geeft en je ook echt een common share komt aanreiken dus ik ben te vinden op Instagram+ Sarah Syntony Leadership 4.0

 

wat is jouw gedeelde visie..~ ik wil graag vrienden met jou worden dus tag jezelf gewoon in mijn post en ik zal je selecteren om mee samen te werken het komende jaar…

en je leren hoe je syntony leert inzetten in jouw persoonlijke manier van leiding geven en je ook snel en effectief andere vrouwen kunt helpen om meer support te geven aan jezelf en zo ook aan de wereld om jou heen en het begint echt met jou!

 

 

 

 

 

Liefs Sarah

VERMOGENS TOT INTROSPECTIE ALS BASIS NIEUW LEIDERSCHAP 4.0

Wat is Leiderschap 4.0?

Leren hulp te aanvaarden en inzetten van buitenaf waar de expertise vandaan komt en dan van binnenuit met je eigen mensen ieder met het eigen talent de passie en kwaliteiten inzetten om levenskwaliteit te verhogen en het maximale te kunnen aanreiken van binnenuit aan je stad, je organisatie, je familie, je relaties, jouw leven, aan jezelf. Ik presenteer hier mijn mentor en partner Alexander Laszlo van ITBA.

Bewuste reflectie is nodig om de onderdrukte subpersoonlijkheden en de personae terug te gaan integreren in de mens. Verantwoordelijkheid nemen over het geheel. Schaduw leren overstijgen en persoon leren overstijgen.

Dit zijn de transcommunities en transdialogen.

Ik kom hierin bijdragen en het Bewustzijn verhogen omdat het om veel meer gaat dan in je eigen eenheid blijven, het is ook ecologisch leven en als een ecosysteem ook ruimte geven aan andere ecosystemen.

Kiezen voor communicatie betekent dat je kunt luisteren. Naar de waarheid van de ander. Jouw manier van waarnemen en redeneren en grenzen stellen. Jouw kennis en ervaring is zinvol. Hoe?; je beleeft de waarheid.

Je zelf-zijn moet intens ontwikkeld zijn om het verschil te kunnen opmerken en zonder verschil is er geen communicatie. Je kunt dus geen onderscheid maken en niet leren van een waarneming en beredenering als iemand zichzelf niet openstelt. De beste dienst die wij kunnen bewijzen aan de bevolking en als burger in een stad is zelf in orde zijn.

In contact zijn met je innerlijke eenheid en dat ook uitstralen en dat ook zijn in je lichaam dus geen overgewicht en gezond zijn. In alle lagen. Ik laat anderen delen in mijn vrede en blijheid en rust die er is in mijzelf. Ik neem mensen au serieux. Ik luister naar hen en geef hen ruimte Ik ga ervanuit dat wat de ander zegt ook waar is voor hem of haar en dat mag. Ik hoef niet iets te zeggen of mij af te zetten daartegen, ik ben wie ik ben en dat is genoeg. Ik ben wie ik ben in mijn communicatie en ik ben een fellow.

De zestien punten van de Love Declaratie van Dr.Ervin Laszlo zijn voor mij de leidraad. Authentieke uniekheid en ook harmonie in de externe lagen omdat het de authenticiteit is die uniek is en dat is wat erkenning doet als je mondiaal burger wilt zijn en daarnaartoe durft te bewegen. Het geeft verbinding en empathie, het is intuitie, het verhoogt vertrouwen en ervaringen in je eigen context waar erkenning aanwezig is!

Omdat? Jouw kennis zichtbaar is en je het direct ziet en iets kunt doen met  het afsplitsen van de subpsoonlijkheden in het gedrag bij anderen waardoor er te sterke identificatie is ontstaan met 1 of meerdere personae!

Je bent niet wat je doet in je werk en je bent ook niet je rol als ouders.

‘je bent wie je in zijn geheel bent wat je wilt betekenen en wat je komt geven en hoe je rust geeft en duidelijkheid en stabiliteit voor de samenleving.

Een nieuw nivo van complexiteit betekent loyaal zijn en dat betekent dus heel concreet dat je dus weg kunt blijven uit onzekerheid , en dat gaat over alle belangrijke problemen in deze tijd nu en dat zijn ook mondiale en holistische vormen en en deze vragen om een aanpak. Methodisch leren geeft meer tijdsbeleving en fysieke integriteit en ook meer leiderschap. Systemische Innovatie is de oplossing en dat betekent een vooruitgang in interacties. Dit zijn de Syntony Conversation workshops.

Doen we dit niet, dan blijven we herhalen door tijdsdruk en lijdensdruk en dat is recidiverende hiaten in herinneringen van gebeurtenissen = inconsistentie.

 

In het sociale beroepsmatige leven functioneert de mense niet altijd coherent, dat alles afgestemd is en zien we hoe de mens nog steeds zijn emoties angst en gevoelens dissocieert, gewoon niet praten en dat moet hersteld worden door openheid en in dialoog te leren gaan over gevoelens; of te wel, het “contact met het integrale Zelfzijn” dat is de oplossing voor een gemeenschap en stad en wereld die liefdevol en respectvol is.

Oplossing = het denken over je eigen denken leren inschakelen!

Het vermogen tot Introspectie is de basis. Bewuste reflectie en de werkelijkheid leren benaderen vanuit verschillende perspectieven.

Visionair Logica is het probleem in vele steden op dit moment door gebrek aan verbinding met het lichaam en het risico nu is veel te veel abstracties.

Abstracties zonder concreet te zijn omdat er een wezenlijk contact verloren is met de doorleefde werkelijkheid!

Confrontatie is dus nodig en dat is de enige oplossing. Autopoiesis –

Dia25

De werkelijkheid doorleven met een zeer zorgvuldig gesprekspartner en coach die je leert wat de echte verbinding is met je lichaam en dat leer je via meditatie oefening en pilates training, fitnessen, het leren luisteren met elke cel in je lichaam en je monkey mind even leren stil leggen. Luisteren, echt leren luisteren.

Centreren is dit eerste nivo van een Syntony Conversatie – op het tweede nivo ga je in balans leren zijn via dieptedialogen en dat betekent dat je openstaat voor de ander en je wilt weten wie die ander is en je open staat voor leren van die ander en die ander ook van jou mag leren en je zo samen bent omdat je beide wilt leren en delen wat er ligt aan talent en passie.

 

Congruentie is essentieel hierin of het veilig is en daarvoor is er eenheid en diversiteit nodig om die heelheid te voelen door de verscheidenheid te respecteren. De informatie en communicatie interpreteren en niet oordelen. De ander au serieux leren nemen en weten dat iedereen van ons als volwassene een sterk individualiseringsproces heeft gehad. Als je de ander au serieux neemt dan help je de ander op weg omdat de erkent dat wat de ander zegt, voor deze persoon de waarheid is. Dat is ruimte geven en de mens serieus nemen en vrij zijn van conflict maar faciliteren in een dialoog wat transpersoonlijk is en de ruimte maakt om een transcommunities te leren zijn.

w3-module-1-18-728

Pubers reageren en hebben dat ook nodig om zichzelf te leren afzetten en een eigen ik te leren ontwikkelen en een eigen denkproces te kunnen activeren. We leven allemaal via emoties en taal en hoe wij dat zelf uitdrukking geven is een signaal of wij zelf in orde zijn en contact hebben met de werkelijkheid. Met ons hart en ziel kunnen wij onze voorkeur voor schoonheid effectiviteit maar ook voor efficienty en doeltreffend zijn in een contexuele manier heel helder laten zijn met de dimensies avn de andere 4 die wereldwijd de trend zijn nu; empathisch zijn, ethisch zijn en aesthetica en spiritualiteit.

 

Dit is mijn Coaching wat ik kom aanreiken om van een stad een Mondiale City te maken. Deze leiderschap 4.0

De egoische denkstructuren hebben niet opgeleverd wat wij nodig hadden en dat komt uit het leiderschap 2.0 dus dat was niet voldoende, er waren nog steeds reacties vanuit het pijnlichaam van mensen of eerdere ervaringen in de meetingen en daarom is meet and greet niet meer genoeg en bijna zinloos. De triggers en geacculumeerde emoties geven zware emotionele verhalen in een Meet & Greet, de nieuwe stad van morgen heeft iets anders nodig, een stad met nieuwe verhalen en ethiek inzetten betekent ; leren toelaten wat je voelt en dat wat je voelt is jouw is-heid.

Het gaat om Personen! Duurzaamheid gaat over mensen en allang niet meer om groene energie het is een avontuur, een journey en dat is wat ons bestemming geeft.

evolutionary-leadership-20-728

Het gaat om de mensen, zijn ze rustig en vriendelijk en geven ze een sterk liefdevol energieveld aan anderen in hun aanwezigheid? dat is Faciliteren.

Presency is aanwezig leren zijn en echt ruimte geven en oprechte zorg.

Toelaten wat je voelt en congruent zijn dus toelaten wat je voelt en dat je voelt, dat is is- heid. Wanneer je weg blijft in je dialoog en in je communicatie met de wereld om jou heen dan leef je in de tegenwoordige tijd. De zwaar ondoordringbare verhalen zijn er niet om toe te laten je moet daaruit wegstappen want zware ondoordringbare gebeurtenissen geven emoties en dat is niet wie we zijn. We leven allemaal via emoties en taal maar we zijn dat niet, wij zijn rust en vriendelijkheid en dat betekent iets anders.

Eenheid, diversiteit en heel heid & Liefde.

Nogmaals benadruk ik hier de verscheidenheid respecteren onder de mensen.

elk oordeel over de ander laten varen

Jouw perceptie moet zo helder zijn dat je jezelf niet bedreigd voelt en je ook aan jezelf blijft werken als je gevoelens hebt van onzekerheid en of angst, bedreiging, verdediging en strijd. Strijd in jezelf betekent re-actie. Dat is verdriet in de mens en onverwerkte pijn.

Culturele aangepastheid is vaak de aanleiding hiervan en gebrek aan ruimte om te mogen voelen en te kunnen praten dus de oplossing hiervoor is de Werkelijkheid leren doorleven en dat doen met een kundige partner een Sparringspartner.

w3-module-1-13-728

Meer verbinding maken met je lichaam en dat begint met centreren en oefenen met de me space;

w3-module-1-14-728

Dia12

Ik heb oog voor detail, verfijning, kwaliteit en vernieuwing, omdat verandering en bestendiging samen heel leuk is, en tijdsbeleving, fysieke integriteit ervaren geeft mij een veiligheids gevoel – Ik kom daarom moderne technologie aanreiken en mijn ervaring en kennis en ook mijn opleiding vanuit Argentina van Alexander Laszlo in zijn Doctoral Leadership Programma. Het ontwikkelen van de capaciteiten en omarmen van een wereldwijde beslissing maakt en geeft ondersteuning aan een stad en doet dat door acties. Het geeft vorm aan een betere toekomst. Via de betrokkenheid van de mensen zelf, de mensen die een global mindset delen en support geven aan internationele cooperaties omdat ze zelf ook het besef hebben dat ze een global citizen zijn.

Samenwerken, samenkomen en samen zijn in een samenleving geeft waarde aan je stad en je organisaties, omdat omarmen van dit diepere weten dat we een geheel zijn als mensheid een diepte laat voelen en dat is onzichtbaar. Het is het herkennen van een GIPS,s contributie. Het zijn de International Peace Awards die gepromoot zijn in 1993 UnescoPrize for Peace and Education. The establishment of a just human Society.

A peaceful secure affluent human Society.

Global Common Society Movement.

Unesco Prize Peace Education.

Combining Education Research Practice.

Establishing GIP the Gratuate Institute of 4 Peace Studies 1984 established, with the Aim of ; Training potential worldleaders who possess a vision of a new global civil society that will be spiritually beautiful materially affluent humanly rewarding!

The UN PROMOTING PEACE

Internship

Master Degree in the Art of Peace

Peace Making and Conflict Prevention

PeaceKeeping

PeaceBuilding

Academic Experts

Peace initiatives and promoting Peace in all their complexity building on the Experiences.

WFUNA = World Federation of United Nations Association.

Universal Values of Peace Mutualprosperity

Gratduate Institute of Peace Studies at Kyung Hee University –

A new Global Society Spiritually beautiful Materially affluent humanly rewarding

International peace promotion a human Society –

Wat bekent dit alles?

Het betekent dat ontwikkeling een keten is van omvormingen en dat betekent samenhang in de tijdsstroom – het betekent dat je eerst focus leert leggen op bestendiging.

In de tijdsstroom van je leven aandacht geeft aan thema,s en zijn wie je bent!

Congruent leren zijn.

Stemmingen, leren leren van je eigen leerstijl dus onderzoeken wat jouw leerstijl is.

Keuzes; methodisch leren en dat doe je als Mens, Groep, Organisatie, Samenleving, aanapssen en wel met je eigen verhaal wat op te tekenen is en welke kwesties ertoe doen en wat er niet is geleerd dat ga je afleren of bijleren.

Er is dus altijd een rangorde van intensiteit en daar komt de veranderkunde en de ontwikkelkunde om de hoek en zo is onze pilot Syntony Conversation vormgegeven. Vanuit die energie leren toegankelijk maken en dit te revitaliseren, je gaat de functieherstel inzetten dus vervangen en herstellen wat werkt en zo ga je repareren. Na het repareren ga je reinigen en dat betekent dat je ook het bestaande leert onderhouden. Met Spiral Dynamics kun je enorme drives inzetten met respect voor de verschillen. Revisie is restaureren in bestaande ontwerpen en dat is wat we bedoelen met snel leren aanpassen en snelheid leren inzetten als Consultants. Dit is leiderschap 4.0

 

Er zijn veel programma,s beschikbaar Academic Programs.

A Nobel prize winner Prof. Robert Laughlin. Foreign Affairs

Gathering Together –

Conflict Resolution introduction to peace operations

Human Security and Peacebuilding

Good governance and peacebuilding

all Masters Degree Kyung Hee University

UNITAR WFUNA

The rules and regulations set by the Korean Education System

Faculty of Scholars Practitioners Peer to Peer collaboration

a curriculum that reflects current theory and practice

peace ideas and global ethics and justice

social conflicts

intergroup peace

Global Development and Sustainable Development

Art of Peace

Human Rights ; Theory and Praxis

Peace through Commerce

the future and development policy

characteristics of Autopoietic Systems; Energetically Open;

Able to perceive change in the environment and exchange energy and matter with it.

Self referential structural changes always and consistent with itself ( the parts understand the whole)

Innovation Multicultural pedagogy web based learning community – that is my solution so I am offering a Pilot and pnei model, the Syntony Conversations to practice the four levels and learning how to be more grounded into the body.

To shape a better future and through the engagment of people who share a global mindset and support an international cooperation with global citizens – MovingInTechnology #ModernTechnology #WomenInTech #SARAHSYNTONY

 

Developing capacities to enhance global decision making and supporting the country level action to shape a better future.

How?

Through working together, with civil society organizations, governments philanthropies and Universities and Companies. The WORLDFEDERATION. ( Dino Karabeg)

With Evolutionary Guidance Systems #EGS we can do so much more! I am offering this Module in Leadership.