the monkey mind – innerlijk dialoog, hoe zet je dit stil?

IMG_3388

Facilitating and Hosting in the new conversations for world actions, for a global leadership is about the new thinking in a new way of feeling expressing this in our way of Being. Knowing this language is about #learning and learning is fun. Master Bachelor in Arts is education we need in our society. The crumbling educational system of the past disconnects the learner from life through mechanistic worldviews. Factory style education is where students are grouped according to age, learning at the same place as determined by the conveyorbelt of course delivery, and have knowledge instilled in them through rote memorization and regular testing- to serve the needs of our rapidly evolving time. Graduation from this system fails to ensure the lifelong learning competencies necessary for constructive engagement with an ever changing world. Given the technological limitations and cultural constraints of the past, the scalling of education through the mechanization of this process did indeed serve the needs of the time as well as it could. BUT TIMES HAS CHANGED, ans so have educational  and playing to human incentives by engaging in game dynamics. What comes about through the process knows as the gamification of education is best termed ludic learning.

Ludic = from Latin ludere “to play”, from ludus “sport”. ( New Oxford American Dictionary 3rd edition – 2010 by Oxford University Press,Inc. )

It should be no surprise then that students who thrive in these dynamic and complex environments, rewiring their brains for such mental gymnastics, suffer and languish when asked to process the stultifying static information that comes off printed text and linear language.

As a species, we now strive toward human and ecosystem flourishing – not as an educational vocation or pastime, but as an increasingly recognized pre-requisite for all of humanity to continue to co-exist in and contribute to the web of life on Earth. We crave thrivability ; the ability to thrive. For ourselves and our children. The need to be adaptive and agile in changing environments is ever more clear. Thrivability gives well-being and conviviality primacy.

To thrive is to create more value than you consume : to be generative by expanding, enriching or evolving the systems within which you live.

Rather than static, highly, specialized knowledge, which we have learned how to develop quite proficiently, we learn toward requisite variety and integration in service of conviviality with all the living beings and life support systems in our milieu.

Thrivability builds on sustainability,s lessons and wisdom.

It transcends sustainability partly because it adds a framework for understanding how to navigate complexity in turbulent environments. Drawing on lesons from the life sciences and from quantum field theory and scalar field theory, thrivable education teaches about emergence in complex adaptive systems. It does so by preparing learners for multiple roles in their living ecosystems; roles that naturally involve a panarchy of relationships. Panarchy, as an organizing principle of complex adaptive systems, suggests that all systems embed and are embedded in dynamic contexts involving other systems, and that when effectively – and affectively- aligned, they self organize for optimal functionality.

This intertwingling of systemic relations leads to a manifest conviviality in thriving systems and the ecosystems that embed them.

Our workshops and training is about the phenomenon of hyper – connectivity as an emergent property of our globalizing sets of relationships. Autopoiesis, Dawson, Ross. More super coherence among the social systems in which we live, conduct business, and manipulate our environment offers the promise of deep conviviality with such high levels of thrivabiity as could only be ascribed to the emergence of societal super-organisms. Our living networks of convivial communities of practice, of interest, and of place lay the foundation for a global eco-civilization in which humanity takes on the role of curators of planetary thrivability.

Without an educational framework that nurtures super-coherence in our societal systems, and coherence at the individual level of our psycho- emotional selves, we run the risk of creating ever larger networks of dysfunctionality. We have to watch the ego-centric perspectives dominating!

Key to thrivable education is the focus on the coherence domains of the learner in the context of their living environment. There are four coherence domains for human thrivability:

1: the first coherence domain = conviviality with oneself, personal or internal thrivability. the practices involve centering, quietening the monkey mind, listening with every cell of our being. These practices cultivate intuition, empathy, compassion, insight that matches outsight ,and a willingness to explore and follow our deepest calling.

Het innerlijke dialoog, we vervallen er allemaal in, de innerlijke dialoog neemt een zo groot gedeelte van haar hersencapaciteit in beslag dat ze niet meer in staat is om echt naar de verhalen te luisteren. Het innerlijke dialoog begint met zichzelf te praten, ze vraagt zich of hoe dit nu mogelijk is. Jouw visie op de werkelijkheid geeft een voorstelling van wat jij verwacht om je heen in de wereld. Je grenzen verruimen heeft deze eerste oefening dus echt nodig anders kun je niet verder gaan in het tweede domein van conviviality met anderen in community of in interpersoonlijke thrivability. Diepe dialogen en diepgaande samenwerking gebeurt die we ontvangen via samen komen om te leren en samen te zijn en van en met elkaar te leren, dit gaat om de betrokkenheid in teams in gezinnen en in organisaties, maar ook in wijken of in een stad, diepgaande betrokkenheid in de acties die je voelt onderling, ze zijn betrokken en open, plezier en ze zijn allemaal toegankelijk voor collectieve wijsheid.

Het derde domein is die van de conviviality van de natuur, ons ecosystem en transpersoonlijke duurzaamheid.

Deze oefeningen gaan over het in communing zijn , leren luisteren naar alle boodschappen en signalen die we ontvangen van watervallen tot dieren of galaxies – onze onafhankelijkheid en ultimate unity. Dit zijn krachtige woorden die je niet moet vertalen en zo moet leren integreren. Ik ben bewust in twee talen aan het bloggen zodat je wel moet schakelen, leren is leuk en ik neem je mee hierin.

Het vierde domein is namelijk die van de conviviality met de flow van being en hoe we zijn. Evolutionary of Integrale Thrivability. De voortuitgang die integral is en evolutionair.

Deze oefeningen vragen elke dag om te leren lezen wat er om je heen gebeurt. De patronen van verandering leren lezen. De patronen van waarvan wij allemaal deeluitmaken. De verandering waarmee we bekend raken en leren om te improviseren en te zien hoe de natuur die al doet sinds zij bestaat.

Deze oefeningen vragen dus om het cultiveren van onze mogelijkheid om ons Eigen lied te zingen en onze Eigen dans te laten zien in ons Eigen pad zoals het gaat voor onszelf, in harmonie met het grote patroon wat zich laat zien wat we de cosmic creation noemen, om te participeren in deze vooruitgang, the ongoing flourishing of life-

Super coherence onstaat op deze manier als je deze 4 oefeningen Eigen maakt, elke dag weer opnieuw en jezelf in verbinding stelt met anderen die ook zo leven en deze integrale betrokkenheid ook oppakken in hun Leiderschap vanuit een holistisch wereldbeeld. Het overstijgen van de andere 8 bewustzijnsnivo,s in denken en dus ook het denken in die andere nivo,s leren herkennen en hun waarden begrijpen en hun beperkingen die zij nog hebben. Deze innovatie is nodig om ethische agents te informeren met een fresh voice, de nieuwe leiders en het nieuwe werken, het nieuwe leren en het nieuwe sociale functioneren staan klaar wereldwijd en zij hanteren allemaal deze narrative. De world narrative of Syntony, de ladder en de compass worden gebruikt om die dialogen en relaties aan te gaan wereldwijd. Een frame is nodig, om helderheid en manifeste vormen neer te zetten –

IMG_4212

Sarah –

Advertisements

Hello Kortgene, hello new community and hello to everyone, a little introduction of my work and my Being – who I am, what is happening behind the scenes in technology?

531857_391415660942599_1430042421_n
Wie is Sarah? Kijk naar de banen die verdwijnen op termijn, de komende 20 jaar, wat is er dan nodig? Technologie is bijzonder en er komen nieuwe beroepen en nieuwe functies en er zal nog minder eerlijk verdeeld worden dus mensen die nu geen werk hebben zullen het gevoel krijgen dat ze niet meer bij de samenleving horen, dat is gevaarlijk. 
We kunnen deze tegenstellingen niet gaan vergroten in gedrag en criminaliteit en openbare gebouwen, dat ga je voelen in de exit van grote groepen mensen.
Wat is nodig?
Wat is Systems Thinking and waarom Systems Perspective en Science and Arts? Hoe ben ik hiertussen gekomen in deze wereld van SysteemWetenschappers  en hoe kan ik zo actief zijn vanuit het Laszlo Centre? Wat is mijn functie en mijn werk en het Curriculum dat ik mag aanreiken wereldwijd? Eerst een kleine introductie:
Sarah is  mijn naam  en heb 2 kinderen , 2 jongens, Arvin en Senn. Een studerende opgroeiende Systeem Denker & Psychology Student en  jongste is een bijna 8 jarige systeem denker, sterke eigen visie en helpt Sarah met de input om alles naar eenvoud te vertalen. Het beroep van de toekomst? de cellen van mensen afstemmen op mensenwerk en hoge kwaliteit leveren binnen communicatie en conversaties en samenwerking. 
De jongens krijgen een humanistische vorming al sinds de geboorte.
Ze is geïnteresseerd in het begrijpen en ontwerpen van diverse omgevingen en pedagogische benaderingen die mensen helpen in het  leren hoe te denken.
Ze begon met de studie communicatie & NLP in 1999 en na vier jaar van de integratie van de integrale theorie is ze begonnen om te oefenen met deze concepten en modellen maar mapping  & Modelingdat is niet genoeg meer.
We zijn in een grote verandering in deze tijd en misschien zelf wel geschiedenis aan het schrijven in deze veranderingen in de sociale omgeving. Om deze reden is  begonnen om weer verder te studeren in de SysteemTheorie16 jaar lang elke dag, alle boeken en alle publicaties van Dr. Ervin Laszlo; deze FieldTheory, de nieuwe Arts en de vrije geest… het gaf haar nieuwe antwoorden en de diepgaande inzichten  en nu de intense betrokkenheid in deze opkomst.
Dus,  #SystemsThinking in Sociale Verandering gaat over diverse opvolgende systemen waarin we nu leren om niet alleen ons denken te delen maar we gaan nog een stap verder, we gaan nu in deze leer- ervaringen zelf ,tijdens het leren en werken met elkaar, over tot het : delen van gevoelens als normaal onderdeel in onze manier van “zijn” –  Het mag nu ook gaan over de gevoelens en niet meer alleen om de denkprocessen, er is een enorme verschuiving in #SystemsFeelings zien we hoe we vanzelf in de nieuwe #SystemsBEING  terechtkomen door middel van :Evolutionair Leiderschap in Duurzaamheid: een geweldige manier van leren mogen ervaren met professionals van de hele wereld 34 andere Wetenschappers en Trainers allemaal actief met elkaar in dit experiment van het nieuwe leren aan de slag gegaan, ze kwamen allemaal uit een ander land en deelden hun perspectief met ons vanuit kwetsbaarheid, alleen positieve feedback kwam terug 3 maanden lang en dat doet iets met je van binnen;  via Saybrook University! Sarah heeft Deze Module succusvol gevolgd en geantipiceerd met een live video en is daarom nu verantwoordelijk voor dit materiaal en deze publicaties die zij mag aanreiken nu wereldwijd.
De betekenis vinden van nieuwe communities en module volgen is meer dan alleen maar iets nieuws leren, je opent jezelf en je leert nieuwe mensen ontmoeten waarmee je dezelfde waarden gaat delen, en zo kom je in complete nieuwe netwerken terecht na 3 maanden intensief met elkaar werken. Zomaar online iets volgen en allemaal vreemde mensen ontmoeten was voor Sarah geen optie, zij koos voor bekende mensen en bekendheid met hun werk en ook echt contact,  gevolgd met een training en experiment in Wenen  – de Module werd respectvol en liefdevol vooral begeleidt  door Hosting en Facilitating van Professor Kathia Laszlo zelf.  
Het was Project X: het leren hoe  gemeenschappen zijn opgebouwd en hoe je dit kunt activeren waardoor Sarah nu betrokken is op Internationaal gebied en wereldwijd de laatste updates ontvangt, en samen werkt met deze Denkers en Filosofen van deze tijd;  hierdoor in grote nieuwe networkspaces terechtgekomen en de weg daarin duidelijk gehouden, weten met wie we en niet te resoneren,  om met anderen te blijven communiceren vanuit tactische dialogen en strategische dialogen in acties als Leiders, Change Agents, daarvoor is dit bedoeld en opgezet, om  te delen en diepte te leren en niet alleen verbreding, Deze verdieping geeft openheid en hoe meer vrienden je maakt hoe beter je erin leert te functioneren en dat is precies wat creativiteit activeert  #creative-ze begon met de Module in 2012 die werd aangeboden door de GBU een geweldig software Editie die door Systeem Wetenschappers in elkaar gezet was, en zij neemt deze nu over ,waar de GBU was gebleven. Alle scholen en alle studenten krijgen deze aangereikt maar ook vertaling voor de kinderen op basal nivo want de slides zijn zoveel leuker dan de geschiedenis boeken!
Sarah zal ook een leiderschapsmodule toegankelijk maken voor stakeholders en voor iedereen met deze interesse in het nieuwe leren en het nieuwe werken.
Zij is nu het aanbieden binnen de groepen van  Evolutionairy Leadership for Sustainability, haar werk is voorgedragen op de Universiteit in Pakistan door een aantal Studenten als Engineers die meer wilden weten over de skills van ethisch leiderschap; zij nam een korte video op en stelde deze informatie beschikbaar, stelde haar ervaring beschikbaar en de logica in haar korte dialog, deze 3 elementen zijn bepalend in een effectief dialog. Dit is nodig in onze samenleving: voor duurzaamheid: om anderen te helpen hoe te ervaren hoe te leren vertrouwen, om te kunnen samenwerken, er is eerst meer kennis en begrip nodig om te leren begrijpen wat vertrouwen als verschil uitmaakt en bepaalt in een contact. Deze diepte– heeft ze zelf eerst ervaren en zij is deze gaan experimenteren in grote groepen, Sarah  is het  nu aan het aanbieden , alle publicaties, materialen & onderzoek
Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van denken en begrijpen, leren in en door middel van de Kunsten, en leren in “het leren” en daarin de gemeenschappen opbouwen en aanleren hoe dit zelf op te bouwen, en dit is voor iedereen mogelijk.

Branding through voice – oefeningen met kinderen en voor iedereen die meer wil kunnen sturen met zijn stem

IMG_3388
 Jezelf kennen begint met zelfkennis van je Eigen geluid, letterlijk, hoe je van binnen resoneert met je emoties en je gevoelens en hoeveel “ruimte” je hieraan geeft , ook weer letterlijk.
Ken je dat?
Bij de ene persoon voel je inspiratie en op je gemak en bij de ander voelt het saai en oninteressant…..het is gewoon zo toch? niet iedereen is boeiend…..
Ben gaan experimenteren hierin…..sinds 2001….bewust gaan reflecteren en oefenen, trainen, het is nu normaal onderdeel van mijn bestaan…..dit is vandaag een stukje stemtraining voor jou:
Als je meer wilt oefenen ben je welkom dan laten we een groep op maat ontstaan omdat het echt humor is om dit te doen maar ik waarschuw alvast, er is wel lef voor nodig om echt diep in jezelf te laten kijken en dan te gaan spreken, echt jouw geluid eruit te laten komen, dat verschil hoor je intens, als iemand zichzelf verstopt of niet is dan hoor je dat via de stem als eerste. Het is een gevoel wat binnenin leeft en vrij moet zijn om te expressief vrij te kunnen spreken en vrijuit te kunnen “zijn”. Er kunnen veel emoties en gevoelens vrijkomen waarvan je niet wist dat het zo diep in jou zat…maar beloof je dat de groep veilig genoeg zal worden samengesteld..om te gaan experimenteren hiermee ~
De 4 belangrijkste elementen van je stem gaan we aanpakken:
“In 2001 hebben we voor het eerst de stemtrainingen gevolgd en daarna blijven ontwikkelen, omdat het meer is dan alleen leren presenteren, het is bewustwording en andersom ook een manier om meer en meer in je lichaam aanwezig te blijven.
Je kunt je stem trainen elke dag en je meer en meer bewust zijn en blijven hoe je “uitdrukt” wat in jou leeft… je lichaam is dan je klankkast en je gebruikt je aanwezigheid om echt te zijn, authentiek en congruent.”
Jezelf zijn-
Het geluid van je stem maakt een sterke indruk.
Hier zijn de belangrijkste elementen om in gedachten te houden:
Je stem heeft de macht om  volledig  te veranderen wat anderen van je denken. Dit is dus controle die wel belangrijk is in het aangaan van dialogen en in het faciliteren.

Terwijl spreken natuurlijk van zingen verschilt, het geluid van je stem blijft wel  altijd een belangrijk onderdeel van het effectieve spreken en kan een aanzienlijke invloed hebben op hoe anderen je bekijken. Door te concentreren op vier belangrijke elementen, kun je jouw stem  helpen opbouwen  als jouw persoonlijke merk. Daar gaan we mee aan de slag, een branding maken van jou, je Eigen Leider zijn en dat uitstralen!

1. resonantie
Resonantie is gedefinieerd als “de kwaliteit in een geluid van diepe, volledige en weerkaatsing.”
Galm is belangrijk om je stem heen , omdat dit de wortel is , je stem  is een reeks van vocal-snoer trillingen .
Hoe je stem klinkt ,hangt af  van een aantal factoren, maar  de plek waar je jouw  stem gaat resoneren is een van de belangrijkste acties in aandacht.
Bewustwording hiervan is het begin, dat je lichaam een klankkast is.  Als je jouw stem in jouw keel gaat resoneren, zal jouw geluid gedempt, ernstig klinken— denk aan dit als de bas.
Als je nu je stem in de neus gaat laten resoneren, je “nasally” dan ga je op weg naar de hoge klanken van resonantie. Octo van Sponsbob spreekt door zijn neus en Sponsbob heeft een herkenbare hoge stem – Mijn kleine zoon Senn spelt  graag woorden en speelt in zijn spelling van letters met woorden en ook met de klanken , hij doet dit van nature zonder dat hij weet dat dit een bewuste manier is om te trainen, dus samen met mij doet hij deze rolletjes omdat het grappig is en hij zo leert hoe hij ” zichzelf” nog intenser kan uitdrukken via zijn lichaam. 
Het geeft lol en bewustwording.  In het ideale geval resoneren jij en je geluid voornamelijk in de mond, balancing bass en treble. Net als je jouw correcte systeem kunt aanpassen,  een beetje bass of een beetje treble  toevoegen en aanpassen , zet je stem afgestemd op basis van waar je jouw geluid aan wilt resoneren…dus aanpassen.
“Adapting into the environment “gaat hierover, je bent je bewust hoe je met je stem een emotie aangeeft of een situatie wilt laten voelen, doordat je via jouw lichaam ,jouw klankkast  laat horen en zien en dat is iets wat om moed en lef vraagt!  Dus hoeveel ruimte mag je innemen van jezelf? Ken jij jezelf? Ken jij al je zelven die je bent?
Al die rollen en delen die jou een compleet mens maken nu op dit moment? Je Eigen beliefssystem kennen begint met jouw Eigen denken en de ruimte die jij besluit te gaan geven aan dit avontuur – het leven!
Een simple oefening en  manier om te horen en voelen hoe je jouw geluid kunt resoneren in je mond ..:  Maak een “mmm” geluid. Je moet je lippen laten tintelen zodat je de tintelingen voelt. Wanneer je de tinteling voelt, “mijn” of “mij “ zeggen en  dit ook “denken ”  waarom moet je hierbij ook nadenken? Dit is nodig om te ontdekken waar je centeredheid ligt — je ideale punt zo ontdekken en herkennen. ….bewust worden waar zich dit afspeelt in jouw lichaam…en dit vastleggen. ..ankeren in jezelf. Als je dit ankert kun je dit oproepen als je echt indruk wilt maken via spreken of jezelf wilt uitdrukken en je wilt dat anderen ook echt luisteren, dat jouw boodschap ook echt binnenkomt.
2. versoepeling
Zoals je kunt verwachten is het ” “te gespannen  zijn” een aandachtspunt in deze training, want het heeft een grote  invloed  , en dat hoor je direct en heeft een aanzienlijke invloed op het geluid van je stem. Wanneer je gespannen bent, wordt je keel strak. Wanneer je keel strak wordt, gaan je stembanden  strak staan en trillen in verschillende kwaliteit — alsof je tijdens een push-up hard tegen iemand iets  zegt en je spieren worden gespannen. Je stem wordt dun als een rode draad in plaats van rijk als een lint. Je geluid zal gebonden aanhoren en je Toon plat in plaats van rond!
Een van t meest voorkomend advies  wat je krijgt je van conservatieve professionals zal zijn dat je moet leren en focussen “ om je te ontspannen ,  en zij adviseren en helpen je om te vertellen dat het helpt  om een grote adem te hebben voordat je spreekt. ..dat is wat zij zeggen.”
In het nieuwe leren en denken, in de nieuwe method is dit achterhaald!
 Als je ontspannen wit zijn in  je stem , moet je dit advies negeren.
 Wat gebeurt er wanneer je een grote adem  neemt?
Je houd je adem dan in.
Wat gebeurt er als je je adem inhoudt? 
Je stem gaat strak klinken.
Dus vergeet dit advies’ over het innemen van een grote adem — Neem een slokje.
Denk aan het uitwisselen van 10% – 15% van je zuurstof, niet leeg maar naar  meer innemen van bewuste zuurstof en je jouw adem zelf gaat volgen en niet richten op de anderen maar puur vanuit jij bent en hoe het voelt voor jou….meer volledig zijn en blijven dus en niks forceren.
3. ritme
Goed ritme is een essentieel onderdeel van een geweldige stem.
Simpel gezegd, wil je glad geluid , niet schokkerig.
Een van de beste manieren om geluid glad te krijgen is door uitbreiding van je klinkers en je woorden door ze samen  te laten glijden. Bijvoorbeeld, als je zegt “bus stop”, moet het klinkt meer als “halte.” Sliding van geluiden en woorden samen is meer een lust voor het oor dan een schokkerig, staccato geluid patroon —
Ritme is een van de grootste problemen van mijn ervaringen met mensen en vrienden die Engels ook als tweede taal spreken. De gezonde patronen van het Engels zijn heel anders dan de gezonde patronen van Chinees, bijvoorbeeld. Chinees is een toontaal, elk geluid moet daarom worden scherp en verbroken. Als ik werk met buitenlandse mensen en dat is vooral online via Skype en google hangout, besteed ik veel tijd met hen aan het gladstrijken en verbinden van hun klinkers, dat is waaraan we werken. Door gladstrijken van en aansluiten van geluiden, worden mijn studenten waargenomen als duidelijker, spreken met meer aanwezigheid. Het zijn veel Engineers die mij hiervoor om hulp vragen en heb een pilot gedaan op de Universiteit in Pakistan via een video die ik eerst heb aangereikt, een geweldig project is daarmee opgestart.
Ontwikkelen van ritme, je arm over je lichaam op een soepele manier verplaatsen als je gaat spreken. Richten op het aansluiten van je spreken met de stroom  mee net als in  het verkeer. Merk op hoe je klinkers natuurlijk uitbreiden. Merk het geluid op van het volle, rijke dat jij kunt maken als je je op “ verbinding maken” kunt concentreren.
4. pacing
Pacing is cruciaal voor diepte en dimensie toevoegen aan je stem. Je moet spreken in  korte zinnen — niet lange, complexe zinnen. Wanneer je in lange, complexe zinnen spreekt, ben je geneigd teveel in 1 facet te proppen meer woorden in één adem. Het is als geen reclame voor het verkopen van  nog meer kleding en teveel in een koffer  stoppen, dat is het voorbeeld van mensen die teveel opzuigen van  lucht in plaats van ruimte te geven via jouw stem en jouw dimensies die jij laat voelen  via jouw spreken, en dat is wat zij zullen  horen en zien…..op onbewust nivo eerst maar dat geeft niks…..  
 Wanneer je jouw geluiden comprimeert, bent je meer  dan woorden die inpassen in een adem en zuigen niet de energie uit de Toon en kleur van je stem.
Dus onthoud, tempo bepaal jezelf.
Spreken in  korte zinnen ondersteund door kleine adem.
Door je te concentreren op resonantie, ontspanning, ritme en ijsberen, zul je zittend zelf ook nog deze “kundigheid “ blijven ontwikkelen ..het is spleen van de stem, en precies dat wat jij wilt spiegelen als jouw persoonlijke merk.
Terwijl je geen handtekening bent zoals het gaat bij  iconen, maak je wel een rijk geluid dat zal bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele succes. Mensen onthouden je makkelijker.
De beste verhalen In leiderschap krijgen elke dag? Begin bij jezelf met de juiste woorden en de juiste ritmes …oefenen en opnemen….
Dit zijn de #SyntonyConversations, we zijn ons hiervan bewust en passen dit toe in onze interacties, daarom zijn de leer communities zo belangrijk om samen te blijven komen en te blijven resoneren op deze manier om van en met elkaar te blijven oefenen, en het is heel erg leuk!
Humor en openheid worden steeds intenser op deze tactische dialogen ipv praten om te praten….wat de meeste mensen nog steeds doen in onze samenleving omdat ze denken of geleerd hebben in hun beliefssystem dat het niet hoort om over gevoelens te praten en zeker niet persoonlijk en zeker geen emoties te laten zien laat staan deze te delen.
Ik ga dit jaar vanaf September trainingen aanreiken op maat.
Je kunt mij vinden op facebook en LinkedIn en via twitter, SarahSynergie en via de webpagina
Liefs,
Sarah arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638zet die Syntony Sense maar op “aan”….

 

Syntony is about DOING the work!

Making a choice and being fit, creating a financial life and being creative, uplifting other people is about our part, doing genius level work.

The reason why we don,t achieve this and get into deep issues and not seeing the possibilities is because we don,t see this generational ability and staying true to our vision, try innovation and continue and learn, use all the experiences to get you closer to your goals.

The Master see this first step, forcing yourself back up, developing a new brain, confidence, and developing more inner power. Discipline.  It starts with listening and being in your own being, your core being, that is about first remembering the importance of your influences. The first level of our practice of Syntony Leadership is about the metime and mespace.

Spending time with people who are also doing this, not giving your time to more reading of novels and watching tv and talking about others, peoples emotions and the one you surround yourself with it, because they influence you.

You must choose what you allow into your emotional life, build a bubble around your focus and energy.

You can only allow yourself what makes you more productive, and the importance of scheduling, having dreams and having plans they are about doing the work. Get the work done. I started 22 years ago, with studying and having my own lifestyle. Choosing a diferent one.

Getting up at 5 and watch it, to much facebook and know your goals, have a one page schedule, for every 7 days, know your schedule, live life in your own terms. Life is short, it is a miracle and we never get this day again, building great life is about life simple blessings, listening great music, watch the sun come up, look for a great piece of Art, make time to read a book, time management, tell your kid how much you love them, make a thank you note for your mentor, a roof over your head and people who care about you, we are so blessed.  A brand new personal development and people are asking me to do a workshop, we are gonna offer this, a limited level of seats because we want this to be word class, feel, see and behave like this Mastery because it is a process.

Discover your destiny and reconnect to the genius and make revolutionary shift and planning the weeks, how to think and how to change the world, that is why we are designed. The best investment is the learning and releasing our fears and no one else can do this more then your self. Hope I am in service en love to talk to you soon.

Thank you to Alexander Laszlo, my mentor, there are so few people who care about lifting the world in the process. Doing amazing things and knowing your gifts and talents and serving, taking care of my family and doing great things, taking this amazing vacations. Working hard, encouraging you to start with the program of Syntony.

For offering this Program in Global Health Leadership a coaching program. From all across the planet people got on the list and we have been waiting for this to open the doors. I have been working very hard on the smallest of details to Ensure this is ons of the best 3 monthly courses, coaching programs. To best the best in the world we needed to do a lot of work with our team.

Being so good what you do, people can,t ignore you, it is about remembering the potential and voting for your best life.

Being in life webinars is about spending my life to help others to boost others and reconnecting with my family and building a better world, that is my privilege to help you and I will be here for you and we are in this together. I want to be in this personal development of coaches doing my part helping you to fly. Life casting, I have asked Alexander if we can do this, and some others from our team.,,as Aurora and Arvin and Marcel, Sam and Suzanne, Hans and they are great facilitators.

The deeper parts of us …it is witnessing everything we do, why do we watch the news and spend hours on social media ? it is all about pain, the same is about drinking to much and the pain gets worse. This thinking is coming from our environment around us.

What is my magic? I was engaged in a platform with other great Systems Thinkers and they are all  building great teams and having fun and taking care of their health and that is the choice. Sharing and learning with each other and trusting each other so that is where the relationships starts and you can be part of this Syntony path that is about doing the work.

Showing self discipline is about taking back what is yours, your power and today is a fresh day,

Love

Sarah

A journey started because of coherence , socio- cultural environment and the biophysical environment, and the sensed presence of those who have come before us - the pioneers of the Systems Movement as well as our own personal ancestors, and those who will come after us, A basic feeling of being connectd- first and foremost to ourself, then to the flow and interchange of ideas and energies with our peers and colleagues, and to the living environment in which we find ourself here and now.
A journey started because of coherence , socio- cultural environment and the biophysical environment, and the sensed presence of those who have come before us – the pioneers of the Systems Movement as well as our own personal ancestors, and those who will come after us, A basic feeling of being connectd- first and foremost to ourself, then to the flow and interchange of ideas and energies with our peers and colleagues, and to the living environment in which we find ourself here and now.

Syntony een andere term en nieuwe kunst voor deze tijd _ een workshop voor iedereen nu

Wat is science en arts anders dan de kunst om jezelf te verbinden met de werkelijkheid zelf? Mystiek is een specifiek gericht onderdeel van spiritualiteit. De mysticus is een individu dat in deze verbinding gelooft en haar nastreeft.

In de klassieke vorm is dit de heldhaftige innerlijke reis die je alleen met moed en inspanning kunt maken.

Het normale leven is door veel spirituele leraren omschreven als een slap en vergetelheid. Het mystieke pad moet leiden tot een ontwaken waarbij we ons robotachtige bestaan en onze glansloze passiviteit overboard zetten terwijl we met stralende energie en aandacht – ons mede- scheppende bewustzijn focussen.

De mystieke variant van deze transcendente ervaring is de versneller van onze evolutionaire verheffing. Via deze ervaringen dringen we door in meeromvattende fysische, psychische, emotionele systemen en vinden we de toegang tot het volgende stadium van collectieve en individuele ontplooiing. De spirituele ervaring en daarmee het mystieke pad, ooit een privilege van weinigen, zijn nu wellicht een vereiste voor vele. Het is een unieke ontwikkelingsweg voor onszelf en de wereld.

Een heel mensenleven is er aandacht gewijd aan de kunst en wetenschap van menselijke ontwikkeling, en ik heb geen krachtigere, praktische en sterker op ontwikkeling gerichte aanpak gevonden dan het pad van de mysticus.

De zoekers getuigen van een gelukzaligheid die ons menselijke begrip te boven gaat. Intense vreugde en een overweldigende golf van creativiteit, vriendelijkheid en tolerantie. Dit transformeert direct tot een verheffing van mens zijn.

Dit zijn de bruggenbouwers, magneten voor oplossingen, vredestichters, verkenners die ons de weg wijzen. Dit is In Syntony leven, anderen voelen zich in hun tegenwoordigheid gesterkt en verrijkt. Iedereen met wie zij in aanraking komen wordt meer dan hij was omdat zijzelf meer zijn. Deze veranderingen en versnelde ontwikkelingen van ons tijdsgewricht moisten hier aan te pas komen om de vlam onder de ketel van transformative aan te wakkeren. Om deze innerlijke alchemie te laten voltrekken.

Via onze dialogen zijn we deze mystiek aan het verspreiden in onze wereld, en dat is nodig in tijden van ingrijpende veranderingen en spanningen terrein winnen. De huidige dominantie van duisternis en de afbraak van tal van zekerheden zijn de ingredienten voor ons huidige algemene streven en deze afbraak van traditionele bestaanswijzen is een uitnodiging voor een doorbraak van de verborgen geest waaraan wij allemaal deel hebben.

Alleen, hoe kunnen wij dit wonder in ons Eigen innerlijk teweegbrengen? hoe kunnen we ons natuurlijke recht op een bestaan in tegenwoordigheid van de geest halen?

Jean Houston heeft het mystieke pad en de avonturen omschreven vanuit haar keus om Evelyn Underhill als gids te kiezen en haar opus major Mysticism beschrijft zij als het mystieke pad als een reeks van acht organische stadia: ontwaken, loitering, verlichting, stemmen en visioenen, contemplatie en introversie, extase en vervoering, de duistere nacht van de ziel en eenwording met de Ene Werkelijkheid.

Eric Schneider heeft dit pad ook omschreven in zijn syllabus en transpersoonlijke coaching and counselling opleiding en in zijn boek het hart naar communicatie, een gids voor iedereen, raad ik aan. Gebruik het nog dagelijks om abstractie te vertalen door de perfecte articulatie en uitleg, begrip van liefde.

Ervin Laszlo ondersteunt projecten over de hele wereld die gericht zijn op een duurzame samenleving, de realiteit is de essentiele kosmische geest van waaruit alles is ontstaan, wordt gemanifesteerd, en waarheen alles terugkeert. Wij hebben het aangeboren vermogen om de kosmos te bekijken, te begrijpen en te ervaren op nivo,s die ver buiten de beperkingen van onze persoon liggen. We laten een andere wereld zien, die niet langer uit losse fragmenten bestaat, maar eindelijk 1 geheel is. We nodigen je uit om je verstand en je hart daarvoor open te stellen en zo je plek als medescheppers in te nemen.

Er is een nieuwe visie van een integrale werkelijkheid en zij is krachtiger dan ooit. Het kenmerk van waarachtige spirituele ervaring is de totale eenheid met de Ene werkelijkheid. Die eenheid ervaren is het kenmerk van waarachtige spirituele ervaring. We zijn onszelf en God tegelijk. Een levenskracht en krachtveld zijn voor anderen, stralen is hoe we die eenheid ervaren. Een dienaar zijn van de wereld, een veld zijn van “zijn” en dat is  het verruimde bewustzijn wat in elk mens leeft.

Centering en quietening our mind, is het eerste nivo van SYNTONY .

Als we in Syntony dialogen aangaan vorderen we met zelftranscendentie, expandeert ons idee van gescheidenheid, van opgesloten zijn in onze persoonlijke geest, tot een besef van de unieke emanatie die ieder van ons is, een uiting van dat Ene bewutzijn . Deze bewustzijnstoestand wordt de ervaring van volheid, vrede, schoonheid, gelukzaligheid, vreugde en mededogen in ons innerlijke geactiveerd. Het ontwaken van onze ware natuur, dat ons in harmonie brengt met de fundamentele ordening van het zijn. Deze harmonie is Syntony, het is coherentie, de evolutionaire impuls in ieder van ons en in heel het universum, het Ene Bewustzijn . Onze eenheid met de Oerbron, door de een God genoemd, en door de ander Brahman, of de heilige geest.

Het zijn vier domeinen van duurzaamheid als levenskracht die al het bestaande beweegt en in stand houdt, de evolutionaire impuls in ieder van ons en in heel het universum.

Door identiteitsverandering op basis van het weten dat je 1 bent met het ene bewustzijn ~

Je vertrouwen groeit in je vermogen om een volledig verlicht wezen te worden en zo in een toestand te leven van kosmisch bewustzijn, het besef van onze eenheid met alle levensvormen.

Het leven in totale harmonie _  in syntony

Voor mij persoonlijk is dit een uiting die duidelijk herkenbaar is in de wetenschappelijke kennis van het leven, het leven dat in totale harmonie met de kosmische wetten wordt geleefd.Mijn geest was zoekende en zo gestart met het leren besturen van de superwijsheid, geen wedwijver maar eenheid in plaats van gescheidenheid. Het besef van eenheid met alles in plaats van de ilusie van afzondering. HOE? Door al het werk van Ervin Laszlo te bestuderen sinds 2003, de periode vanaf mijn 13e jaar leerde ik vanuit ervaring. Op mijn 28e jaar voelde ik de rust om te gaan studeren, tot mijn 33e jaar is dit vertrouwen gegroeid in mijn vermogen en kreeg de expressie via innerlijke drijfveren om te groeien en te ontwikkelen en mijzelf  te ontplooien. Door de keuzes om te gaan leven in de totale harmonie met de kosmische wetten en te werken aan mijn bewustzijn. De openbaring van een veel grotere werkelijkheid, extase en vervoering

In Syntony

Sarah IMG_4212

Technology of Information and Communication

Image

 

T I C in an Emerging Glocal Eco- Civilization. Empowering individuals with a greater Earth Ethic.

 

Fun Processes

Creative emergence global dynamics

celebrating life and promoting Systemic Wellness

Incorporate embed values of Joy & Happiness

A new understanding of Evolutionary Dynamics & effective approaches: to the participatory Design of Social Systems

Through the simultation of Interactive environments on the Dynamics of development, encouraging people to pursue orientations that promote environmental sustainability and mindful living. Serving a whole generation of learners to the systemic interdependies of local and global developmental dynamics. Manifesting the change in the human and social capital ( individual health and wellbeing and collective capacities to cope with epidemics and environmental stressors of all kind) We are witnessing the emergence ……~ Alexander Laszlo